Ingilizce Odewnet 15
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Ingilizce Odewnet 15

 • 11,217 views
Uploaded on

nedir bilmiyorum ki

nedir bilmiyorum ki

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
11,217
On Slideshare
11,217
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
7
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Bu dosyada “İngilizce'de En Fazla Kullanılan Kelimeler Listesi” yer almaktadır. Hazırladığımız liste, 7037 kelime içermektedir. Listede yer alan kelimelerin 1468 tanesi fiil (verb), 3566 tanesi isim (noun), 1306 tanesi sıfat (adjective), 464 tanesi zarf (adverb), 48 tanesi belirteç (determiner), 73 tanesi edat (preposition), 48 tanesi zamir (pronoun), 15 tanesi yardımcı fiil, 35 tanesi bağlaç (conjunction), 14 tanesi de ünlemdir (interjection). Fonksiyon kelimeleri, yani harf-i tarifler (article), belirteçler (determiner), edatlar (preposition), zamirler (pronoun), bağlaçlar (conjunction) ve yardımcı fiiller (modal verbs and auxiliary verbs: be, have, do) ile mastar belirten (infinite marker) “to” ayrıca 522 kelimelik “Fonksiyon Kelimeleri Listesi”nde de verilmiştir. Ayrıca en çok kullanılan kelimeler listesinde yer almayan aynı türden kelimeler de bu listeye dahil edilmiştir. Fonksiyon kelimelerini genel kelime listesi dışında yeniden ayrı bir liste halinde düzenlememizin nedeni, bunların, İngiliz gramerinde özel bir yeri olması dolayısıyla önemlerini vurgulamaktır. Esasen sayıları birkaç yüzü geçmeyen bu kelimeler, İngilizce’nin temel yapısını oluşturdukları gibi, herhangi bir metni incelediğimizde, metindeki bütün kelimeler içerisinde bu kelimelerin oranının da yaklaşık olarak yüzde 50 civarında olduğu görülecektir. Nitekim tek başına “the” harf-i tarifi, elinizdeki listeyi hazırlarken kullandığımız kelime listelerinden birisi olan British National Corpus’a1 dayanarak Adam Kilgarriff’in oluşturduğu tasnif edilmiş (lemmatized) 6318 kelimelik listeye göre, tüm İngilizce’nin –daha doğru ifadesiyle kullanılan metin bankasındaki kelimelerin- yüzde 6,18’ini oluşturmaktadır. Diğer fonksiyon kelimelerinin de tek başlarına, ya da bir kelime kategorisinin bütün olarak İngilizce’nin yüzde kaçını oluşturduğunu “Fonksiyon Kelimeleri Listesi”nden görebilirsiniz. Elinizdeki liste hazırlanırken, birisi hariç, internetteki değişik sitelerden sağlanmış, 9 farklı kelime listesi kullanılmıştır. Bunlar, yukarıda belirtilen 6318 kelimelik BNC listesi (web adresi: ftp://ftp.itri.bton.ac.uk/bnc ), US Information Agency’nin hazırladığı 1392 kelimelik Special English listesi (web adresi: ftp://ftp.ox.ac.uk/pub/wordlists/dictionaries), 1300 kelimelik Essential Semantic Units listesi (web adresi: http://www.langmaker.com/outpost/eswldeng.htm), Brown Corpus’una dayanarak hazırlanmış olan 2284 kelimelik General Service listesi (web adresi: http://plaza3.mbn.or.jp/~bauman/aboutgsl.html, http://plaza3.mbn.or.jp/~bauman/gsl.html), 2327 kelimelik Vital English listesi (web adresi: http://www.rick.harrison.net/langlab/vitaleng.html) ile Cobuild sözlüklerindeki tüm tanımlamalarda kullanılan 3000 kelimelik Defining Dictionary listesi (bu liste bir Cobuild sözlüğünden alınmıştır), Ogden’in 848 kelimelik Essential World English listesi (web adresi: http://geocities.com/Athens/Troy/1642/basicwds.html veya http://www.langmaker.com/wordlist/basiclex.htm) ve kelimelerin madde başı kelimeler ve türetilmiş kelimeler olarak verildiği, 2810 madde başı kelime içeren http://www1.harenet.ne.jp/~waring/Wordlists/full2000.txt, adresindeki bir liste ile 1000 kelimelik ftp://ftp.ox.ac.uk/pub/wordlists/Moby adresindeki bir listedir. Listelerin hepsi bir araya getirilerek ortak olan maddeler teke indirilmiş, sonra da fonksiyon kelimeleri ayrı bir listeye aktarılmıştır. Sonuçta İngilizce’de en çok kullanılan 7037 kelimeden oluşan elinizdeki liste ortaya çıkmıştır. Listede, yazımı aynı olmakla birlikte farklı kelime sınıflarına (part of speech) dahil olan kelimeler ayrı ayrı ve hangi sınıfa ait oldukları belirtilerek verilmiştir. Kullandığımız listelerin hepsi içerdikleri kelimelerin kullanım sıklıklarını vermediklerinden, kelimelerin frekansları konusundaki en ayrıntılı bilgiyi veren BNC listesi, elinizdeki listede frekansların belirtilmesinde esas alınmıştır. Zaten kullandığımız en büyük liste olan BNC listesine, diğer listelerden toplam 719 adet kelime ilave edilebilmiştir. Bunların frekansları da yine BNC’nin verdiği daha ayrıntılı frekans listelerinden yararlanılarak hesaplanmış ve listemizde hesaplanan bu frekanslar verilmiştir. BNC listesinin verilerine göre, İngilizce’de kelime kategorilerinin kullanım yoğunlukları tablodaki gibidir. Buna göre metin bankasında kelime türlerinin yoğunluk sırası şöyledir: isimler, belirteçler, edatlar, fiiller, zarflar, zamirler, bağlaçlar, sıfatlar, yardımcı fiiller ve ünlemler. Isimler, fiiller, sıfatlar ve zarflar İngilizce’nin yaklaşık yüzde 45-50’sini oluşturmalarına karşılık bunların sayıları onbinlercedir. Örneğin, ftp://ftp.ox.ac.uk/pub/wordlists/Moby adresindeki 233000 kelimelik bir POS (parts of speech) sözlüğünde 105000 adet isim, 47500 adet sıfat bulunmaktadır. Yine ünlemlerin sayısı için de kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Oysa bu beşört kelime sınıfının dışında kalan tüm kelimelerin (fonksiyon kelimelerinin) sayısı sadece 1000 civarındadır ve İngilizce’nin (konuşmalarda ve yazılarda kullanılan kelime miktarı olarak) yarısından fazlasını oluşturmaktadır. Aynı konuda, hepsi de fonksiyon kelimeleri olan aşağıdaki ikinci tabloda verilen 44 kelimenin BNC metin bankasının yüzde 41.1’ini oluşturduğunu da belirtmek yararlı olacaktır. 1 “Corpus”, Latince’de “beden” anlamına gelen bir kelime olup, burada kullanılan haliyle Türkçe’ye “metin bankası” şeklinde çevrilebilir. Metin bankaları, çok sayıda ve farklı nitelikte, farklı yazarlara ait metinlerin toplanıp bir araya getirimesiyle oluşturulmaktadır. Kelime frekans (kullanım sıklığı) listeleri de, kelimelerin tüm metin bankası içinde kaç defa geçtiği ya da kelimenin tekrarlanma sayısının metin bankasındaki toplam kelime sayısına oranına göre oluşturulmaktadır.
 • 2. Listede kullanılan kısaltmalar Kelime türü Metin bankası içindeki payı (%) n İsimler/Nouns 21,1 det Belirteçler/Determiners 16,0 prep Edatlar/Prepositions 13,7 v Fiiller/Verbs 12,0 adv Zarflar/Adverbs 7,4 pron Zamirler/Pronouns 7,3 conj Bağlaçlar/Conjunctions 6,9 a Sıfatlar/Adjectives 6,4 mod Kavram fiilleri/Modal verbs 1,7 int Ünlemler/Interjections 0,3 Yardımcı fiiller/Auxiliary verbs: be,have,do 6,2 Mastar belirten “to”/Infinite marker “to” 1,6 Fonksiyon kelimelerinin payı 53,4 Metin bankası içindeki payı (%) Kelime 6.18 the 4.23 is, was, be, are, 's (= is), were, been, being, 're, 'm, am 2.94 of 2.68 and 2.46 a, an 1.80 in, inside (preposition) 1.62 to (infinitive verb marker) 1.37 have, has, have, 've, 's (= has), had, having, 'd (= had) 1.27 he, him, his 1.25 it, its 1.17 I, me, my 0.91 to (preposition) 0.86 they, them, their 0.86 not, n't, no (interjection) 0.83 for 0.83 you, your 0.70 she, her 0.65 with 0.64 on 0.62 that (conjunction) 0.58 this, these 0.57 that (demonstrative), those 0.55 do, did, does, done, doing 0.51 we, us, our 0.50 by 0.47 at 0.45 but (conjunction) 0.44 's (possessive) 0.41 from 0.40 as (many parts of speech) 0.37 which 0.37 or 0.31 will, 'll 0.25 would 0.25 what 0.23 there (existential, in "there is ..." phrases) 0.23 if 0.23 can 0.22 all 0.22 who, whose 0.21 so (adverb / conjunction) 0.20 more 0.19 other, another 0.19 one (numeral)
 • 3. 1 det the 52 v know 103 v want 2 v be 53 n time 104 n day 3 prep of 54 v take 105 prep between 4 conj and 55 pron them 106 adv even 5 det a 56 det some 107 adv there 6 prep in 57 mod could 108 det many 7 inf. to 58 adv so 109 det those 8 v have 59 pron him 110 pron one 9 pron it 60 n year 111 prep after 10 prep to 61 prep into 112 adv down 11 prep for 62 det its 113 int yeah 12 pron i 63 adv then 114 conj so 13 conj that 64 v think 115 n thing 14 pron you 65 det my 116 v tell 15 pron he 66 v come 117 prep through 16 prep on 67 conj than 118 adv back 17 prep with 68 adv more 119 adv still 18 v do 69 prep about 120 mod must 19 prep at 70 adv now 121 n child 20 prep by 71 a last 122 adv here 21 adv not 72 det your 123 prep over 22 det this 73 pron me 124 adv too 23 conj but 74 det no 125 v put 24 prep from 75 a other 126 det own 25 pron they 76 v give 127 adv on 26 det his 77 adv just 128 int no 27 det that 78 mod should 129 v work 28 pron she 79 det these 130 v become 29 conj or 80 n people 131 det more 30 det which 81 adv also 132 a old 31 conj as 82 adv well 133 n government 32 pron we 83 det any 134 v mean 33 det an 84 adv only 135 n part 34 v say 85 a new 136 v leave 35 mod will 86 adv very 137 n life 36 mod would 87 conj when 138 a great 37 mod can 88 mod may 139 adv where 38 conj if 89 n way 140 n case 39 det their 90 v look 141 n woman 40 v go 91 prep like 142 adv over 41 det what 92 v use 143 v seem 42 pron there 93 pron her 144 det same 43 det all 94 det such 145 pron us 44 v get 95 adv how 146 n work 45 det her 96 conj because 147 v need 46 v make 97 adv when 148 v feel 47 pron who 98 adv as 149 n system 48 prep as 99 a good 150 det each 49 adv out 100 v find 151 v may 50 adv up 101 n man 152 mod might 51 v see 102 det our 153 adv much
 • 4. 154 v ask 206 n end 258 v hear 155 n group 207 prep within 259 n room 156 n number 208 a local 260 conj whether 157 int yes 209 conj where 261 n water 158 adv however 210 prep during 262 n form 159 det another 211 v bring 263 n car 160 adv again 212 det most 264 n other 161 n world 213 n word 265 adv yet 162 n area 214 v begin 266 adv perhaps 163 v show 215 conj although 267 v meet 164 n course 216 n example 268 n level 165 n company 217 adv next 269 conj until 166 mod shall 218 n family 270 conj though 167 prep under 219 adv rather 271 n policy 168 n problem 220 n fact 272 v include 169 prep against 221 v like 273 v believe 170 adv never 222 a social 274 n council 171 adv all 223 v write 275 adv already 172 adv most 224 n state 276 a possible 173 n service 225 n percent 277 pron nothing 174 v try 226 adv quite 278 n line 175 v call 227 det both 279 v allow 176 n hand 228 v start 280 n need 177 n party 229 v run 281 n effect 178 a high 230 a long 282 a big 179 adv about 231 adv right 283 n use 180 pron something 232 v set 284 v lead 181 n school 233 v help 285 v stand 182 adv in 234 det every 286 n idea 183 a small 235 n home 287 n study 184 n place 236 n month 288 n lot 185 prep before 237 n side 289 v live 186 adv why 238 n night 290 n job 187 conj while 239 a important 291 conj since 188 adv away 240 n eye 292 n name 189 v keep 241 n head 293 n result 190 n point 242 n information 294 n body 191 n house 243 n question 295 v happen 192 a different 244 n business 296 n friend 193 n country 245 v play 297 n right 194 adv really 246 n power 298 adv least 195 v provide 247 n money 299 a right 196 n week 248 n change 300 adv almost 197 v hold 249 v move 301 det much 198 a large 250 n interest 302 v carry 199 n member 251 n order 303 n authority 200 adv off 252 n book 304 adv long 201 adv always 253 adv often 305 a early 202 det next 254 n development 306 n view 203 v follow 255 a young 307 pron himself 204 prep without 256 a national 308 a public 205 v turn 257 v pay 309 adv together
 • 5. 310 v talk 362 v lose 414 v receive 311 n report 363 v add 415 n back 312 conj after 364 adv probably 416 det several 313 a only 365 v expect 417 v return 314 conj before 366 adv ever 418 v build 315 n bit 367 a available 419 v spend 316 n face 368 adv no 420 n force 317 v sit 369 n price 421 n condition 318 n market 370 a little 422 pron itself 319 v appear 371 n action 423 n paper 320 v continue 372 n issue 424 pron themselves 321 a able 373 adv far 425 a major 322 a political 374 v remember 426 prep off 323 adv later 375 n position 427 v describe 324 n hour 376 a low 428 v agree 325 n rate 377 n cost 429 a economic 326 n law 378 det little 430 v increase 327 n door 379 n matter 431 prep upon 328 n court 380 n community 432 v learn 329 n office 381 v remain 433 a general 330 v let 382 n figure 434 n century 331 n war 383 n type 435 adv therefore 332 v produce 384 n research 436 n father 333 n reason 385 adv actually 437 n section 334 adv less 386 n education 438 adv around 335 n minister 387 v fall 439 n patient 336 n subject 388 v speak 440 n activity 337 n person 389 n few 441 n road 338 n term 390 adv today 442 n table 339 a particular 391 adv enough 443 prep including 340 a full 392 v open 444 n church 341 v involve 393 a bad 445 v reach 342 n sort 394 v buy 446 a real 343 v require 395 n programme 447 v lie 344 v suggest 396 n minute 448 n mind 345 a far 397 n moment 449 a likely 346 prep towards 398 n girl 450 prep among 347 pron anything 399 n age 451 n team 348 n period 400 n centre 452 n experience 349 v consider 401 v stop 453 n death 350 v read 402 n control 454 adv soon 351 v change 403 n value 455 n act 352 n society 404 v send 456 n sense 353 n process 405 n health 457 n staff 354 n mother 406 v decide 458 a certain 355 v offer 407 a main 459 n student 356 a late 408 v win 460 det half 357 n voice 409 v understand 461 prep around 358 adv both 410 n decision 462 n language 359 adv once 411 v develop 463 v walk 360 n police 412 n class 464 v die 361 n kind 413 n industry 465 a special
 • 6. 466 a difficult 518 v watch 570 n nature 467 a international 519 a white 571 n structure 468 adv particularly 520 n situation 572 n data 469 n department 521 det whose 573 a necessary 470 n management 522 adv ago 574 n pound 471 n morning 523 n teacher 575 n method 472 v draw 524 n record 576 n unit 473 prep across 525 n manager 577 n bed 474 v hope 526 n relation 578 a central 475 n plan 527 a common 579 n union 476 n product 528 a strong 580 n movement 477 n city 529 n field 581 n board 478 adv early 530 a whole 582 a true 479 n committee 531 a free 583 int well 480 n ground 532 v break 584 adv simply 481 n letter 533 adv yesterday 585 v contain 482 v create 534 v support 586 n datum 483 n evidence 535 n window 587 adv especially 484 n foot 536 n account 588 a open 485 a clear 537 v explain 589 a short 486 n boy 538 v stay 590 a personal 487 n game 539 det few 591 n detail 488 n food 540 v wait 592 n model 489 n role 541 adv usually 593 v bear 490 n practice 542 n difference 594 a single 491 n bank 543 n material 595 v join 492 adv else 544 n air 596 v reduce 493 n support 545 n wife 597 v establish 494 v sell 546 v cover 598 pron herself 495 n event 547 v apply 599 n wall 496 n building 548 n project 600 v face 497 n range 549 v raise 601 a easy 498 prep behind 550 n sale 602 a private 499 a sure 551 n relationship 603 n computer 500 v report 552 adv indeed 604 det former 501 v pass 553 n light 605 n hospital 502 a black 554 v claim 606 n chapter 503 n stage 555 v form 607 n scheme 504 n meeting 556 v base 608 n theory 505 adv sometimes 557 n care 609 v choose 506 adv thus 558 pron someone 610 v wish 507 v accept 559 pron everything 611 n property 508 n town 560 adv certainly 612 v achieve 509 n art 561 n rule 613 a financial 510 adv further 562 adv home 614 a poor 511 n club 563 v cut 615 n officer 512 v cause 564 v grow 616 prep up 513 n arm 565 a similar 617 n charge 514 n history 566 n story 618 n director 515 n parent 567 n quality 619 v drive 516 n land 568 n tax 620 v deal 517 n trade 569 n worker 621 v place
 • 7. 622 n approach 674 n heart 726 a wrong 623 n chance 675 n election 727 prep near 624 n application 676 n purpose 728 adv round 625 v seek 677 n standard 729 n thought 626 conj cos 678 a due 730 n list 627 a foreign 679 v rise 731 v argue 628 prep along 680 n secretary 732 a final 629 n top 681 n date 733 n future 630 n amount 682 a hard 734 v introduce 631 n son 683 n music 735 n analysis 632 n operation 684 n hair 736 v enter 633 v fail 685 v prepare 737 n space 634 a human 686 n factor 738 v arrive 635 n opportunity 687 pron other 739 v ensure 636 itj oh 688 pron anyone 740 n demand 637 a simple 689 n pattern 741 n statement 638 n leader 690 v manage 742 adv to 639 n look 691 n piece 743 n attention 640 n share 692 v discuss 744 n love 641 n production 693 v prove 745 n principle 642 a recent 694 n front 746 v pull 643 n firm 695 n evening 747 n set 644 n picture 696 a royal 748 n doctor 645 n source 697 n tree 749 n choice 646 n security 698 n population 750 v refer 647 prep according 699 a fine 751 n feature 648 v serve 700 n plant 752 n couple 649 v end 701 n pressure 753 n step 650 n contract 702 v catch 754 a following 651 a wide 703 n response 755 v thank 652 v occur 704 v pick 756 n machine 653 n agreement 705 n street 757 n income 654 adv better 706 n performance 758 n training 655 v act 707 n knowledge 759 v present 656 v kill 708 prep despite 760 n association 657 n site 709 n june 761 n film 658 adv either 710 n design 762 n region 659 n labour 711 n page 763 n effort 660 v plan 712 v enjoy 764 pron everyone 661 a various 713 n individual 765 n player 662 prep since 714 v suppose 766 a present 663 n test 715 n rest 767 n award 664 v eat 716 adv instead 768 n village 665 n loss 717 v wear 769 v control 666 v close 718 n basis 770 n organisation 667 v represent 719 n size 771 det whatever 668 v love 720 n environment 772 n news 669 n colour 721 prep per 773 a nice 670 adv clearly 722 n fire 774 n difficulty 671 n shop 723 n series 775 a modern 672 n benefit 724 n success 776 n cell 673 n animal 725 a natural 777 a close
 • 8. 778 a current 830 v indicate 882 adv generally 779 a legal 831 v forget 883 n daughter 780 n energy 832 n station 884 v exist 781 adv finally 833 n glass 885 mod used 782 n degree 834 n cup 886 v share 783 n mile 835 a previous 887 n baby 784 n means 836 n husband 888 adv nearly 785 n growth 837 adv recently 889 v smile 786 pron whom 838 v publish 890 a sorry 787 n treatment 839 adv anyway 891 n sea 788 n sound 840 a serious 892 n skill 789 prep above 841 v visit 893 n claim 790 n task 842 n capital 894 v treat 791 n provision 843 det either 895 v remove 792 v affect 844 n note 896 n concern 793 adv please 845 n season 897 n university 794 a red 846 n argument 898 a labour 795 a happy 847 v listen 899 a left 796 n behaviour 848 n show 900 a dead 797 a concerned 849 n responsibility 901 n discussion 798 v point 850 a significant 902 a specific 799 n function 851 n deal 903 n may 800 v identify 852 a prime 904 n box 801 n resource 853 n economy 905 n customer 802 n defence 854 n element 906 prep outside 803 n garden 855 v finish 907 v state 804 n floor 856 n duty 908 n conference 805 n technology 857 v fight 909 n whole 806 n style 858 v train 910 a total 807 n feeling 859 n july 911 n division 808 n science 860 v maintain 912 n profit 809 v relate 861 n attempt 913 v throw 810 n doubt 862 n leg 914 n procedure 811 n horse 863 n investment 915 v fill 812 v force 864 v save 916 n king 813 n answer 865 v design 917 v assume 814 v compare 866 prep throughout 918 n image 815 v suffer 867 adv suddenly 919 n oil 816 a individual 868 n brother 920 adv obviously 817 v announce 869 v improve 921 conj unless 818 adv forward 870 v avoid 922 a appropriate 819 n user 871 v wonder 923 n circumstance 820 n fund 872 v tend 924 a military 821 n character 873 n title 925 n proposal 822 n risk 874 n hotel 926 v mention 823 a normal 875 n aspect 927 n client 824 pron myself 876 n increase 928 n sector 825 conj nor 877 n help 929 v admit 826 n dog 878 a industrial 930 n direction 827 v obtain 879 v express 931 adv though 828 adv quickly 880 n summer 932 v replace 829 n army 881 v determine 933 a basic
 • 9. 934 adv hard 986 v refuse 1038 n lady 935 n instance 987 v prevent 1039 n holiday 936 a original 988 n advantage 1040 v realise 937 n sign 989 a dark 1041 n chair 938 a successful 990 v teach 1042 n importance 939 adv okay 991 n memory 1043 n facility 940 a aware 992 n culture 1044 v complete 941 v reflect 993 n blood 1045 n article 942 n measure 994 v cost 1046 n object 943 n attitude 995 n january 1047 n context 944 pron yourself 996 n majority 1048 n survey 945 n disease 997 v answer 1049 v notice 946 adv exactly 998 n variety 1050 a complete 947 adv above 999 n press 1051 n turn 948 n commission 1000 n bill 1052 a direct 949 v intend 1001 v depend 1053 adv immediately 950 prep beyond 1002 n competition 1054 n collection 951 n seat 1003 a ready 1055 n reference 952 n president 1004 n general 1056 n card 953 n addition 1005 n access 1057 a interesting 954 v encourage 1006 v hit 1058 a considerable 955 n goal 1007 n stone 1059 n television 956 prep round 1008 n extent 1060 v extend 957 v miss 1009 a useful 1061 n communication 958 n october 1010 n employment 1062 n agency 959 a popular 1011 v regard 1063 conj except 960 n affair 1012 adv apart 1064 a physical 961 n technique 1013 n present 1065 v check 962 n respect 1014 n appeal 1066 n sun 963 v drop 1015 n text 1067 n possibility 964 a professional 1016 n parliament 1068 n species 965 det less 1017 n cause 1069 n official 966 conj once 1018 n terms 1070 n chairman 967 n item 1019 n bar 1071 n speaker 968 v fly 1020 n attack 1072 n second 969 v reveal 1021 a effective 1073 n career 970 n version 1022 n mouth 1074 v laugh 971 adv maybe 1023 prep down 1075 n weight 972 n ability 1024 v result 1076 v sound 973 v operate 1025 n fish 1077 a responsible 974 n good 1026 a future 1078 n base 975 n campaign 1027 n visit 1079 n document 976 a heavy 1028 adv easily 1080 n november 977 n advice 1029 adv little 1081 n december 978 n september 1030 v attempt 1082 n Sunday 979 n institution 1031 v enable 1083 n return 980 a top 1032 n trouble 1084 n solution 981 v discover 1033 a traditional 1085 a medical 982 n surface 1034 n payment 1086 a hot 983 n library 1035 adv best 1087 v recognise 984 n pupil 1036 n post 1088 n talk 985 v record 1037 n county 1089 n budget
 • 10. 1090 n river 1142 n race 1194 n trial 1091 v fit 1143 v gain 1195 n rock 1092 n organization 1144 n strategy 1196 n damage 1093 a existing 1145 a extra 1197 v adopt 1094 n start 1146 n scene 1198 n newspaper 1095 v push 1147 adv slightly 1199 n meaning 1096 adv tomorrow 1148 n kitchen 1200 a essential 1097 n requirement 1149 v arise 1201 a light 1098 a cold 1150 n speech 1202 a obvious 1099 n edge 1151 n network 1203 n nation 1100 n opposition 1152 n tea 1204 v confirm 1101 n opinion 1153 n peace 1205 n length 1102 n drug 1154 n failure 1206 n south 1103 n quarter 1155 n employee 1207 n branch 1104 n option 1156 adv ahead 1208 a deep 1105 v sign 1157 n scale 1209 pron none 1106 prep worth 1158 v attend 1210 n planning 1107 n call 1159 adv hardly 1211 n trust 1108 v define 1160 n shoulder 1212 a working 1109 n stock 1161 adv otherwise 1213 n pain 1110 n influence 1162 n railway 1214 n february 1111 n occasion 1163 adv directly 1215 a positive 1112 adv eventually 1164 n supply 1216 n studio 1113 n software 1165 n expression 1217 n spirit 1114 adv highly 1166 n owner 1218 n college 1115 n exchange 1167 v associate 1219 n accident 1116 n lack 1168 n corner 1220 v star 1117 v shake 1169 a past 1221 n hope 1118 v study 1170 n match 1222 v mark 1119 n concept 1171 n sport 1223 n works 1120 a blue 1172 n status 1224 n Saturday 1121 n star 1173 a beautiful 1225 n league 1122 n radio 1174 v hang 1226 v clear 1123 pron no-one 1175 n marriage 1227 v imagine 1124 n arrangement 1176 n offer 1228 adv through 1125 v examine 1177 a civil 1229 n cash 1126 n bird 1178 v perform 1230 adv normally 1127 a green 1179 n sentence 1231 n play 1128 n band 1180 n crime 1232 n strength 1129 n sex 1181 n ball 1233 n train 1130 n finger 1182 v marry 1234 n target 1131 n past 1183 n wind 1235 v travel 1132 a independent 1184 n truth 1236 a very 1133 n equipment 1185 v protect 1237 n pair 1134 n north 1186 n safety 1238 n gas 1135 v mind 1187 adv completely 1239 a male 1136 n move 1188 n partner 1240 v issue 1137 n message 1189 n copy 1241 n contribution 1138 n afternoon 1190 n balance 1242 a complex 1139 n fear 1191 n reader 1243 v supply 1140 v drink 1192 n sister 1244 v beat 1141 adv fully 1193 adv below 1245 n artist
 • 11. 1246 n agent 1298 v link 1350 adv nevertheless 1247 n presence 1299 n candidate 1351 a regional 1248 adv along 1300 n track 1352 n vehicle 1249 a environmental 1301 a safe 1353 v worry 1250 v strike 1302 a interested 1354 a powerful 1251 n contact 1303 n assessment 1355 adv possibly 1252 n protection 1304 adv merely 1356 v cross 1253 n beginning 1305 n path 1357 n colleague 1254 v demand 1306 prep plus 1358 v charge 1255 n media 1307 n district 1359 n lead 1256 a relevant 1308 a regular 1360 n farm 1257 v employ 1309 n reaction 1361 v respond 1258 v shoot 1310 n impact 1362 adv carefully 1259 n executive 1311 v collect 1363 n employer 1260 adv slowly 1312 n debate 1364 n understanding 1261 adv relatively 1313 v lay 1365 n comment 1262 n aid 1314 n rise 1366 n connection 1263 a huge 1315 n belief 1367 v grant 1264 adv late 1316 n conclusion 1368 v concentrate 1265 n speed 1317 n shape 1369 v ignore 1266 n review 1318 n vote 1370 n phone 1267 v test 1319 n aim 1371 n hole 1268 v order 1320 n politics 1372 n insurance 1269 n route 1321 v reply 1373 n content 1270 n consequence 1322 v press 1374 n confidence 1271 n telephone 1323 v approach 1375 n sample 1272 n proportion 1324 n file 1376 a alone 1273 v release 1325 a western 1377 n objective 1274 a primary 1326 n earth 1378 n transport 1275 n consideration 1327 n public 1379 n flower 1276 n driver 1328 v survive 1380 n injury 1277 n reform 1329 n estate 1381 v lift 1278 a annual 1330 n boat 1382 v stick 1279 a nuclear 1331 n prison 1383 a front 1280 det latter 1332 a additional 1384 adv mainly 1281 a practical 1333 v settle 1385 n battle 1282 a commercial 1334 adv largely 1386 adv currently 1283 a rich 1335 v observe 1387 n generation 1284 v emerge 1336 n wine 1388 n winter 1285 adv apparently 1337 v limit 1389 prep inside 1286 v ring 1338 v deny 1390 a impossible 1287 n distance 1339 conj for 1391 adv somewhere 1288 n exercise 1340 adv straight 1392 v arrange 1289 a key 1341 pron somebody 1393 n will 1290 adv close 1342 n writer 1394 v sleep 1291 n skin 1343 n clothes 1395 n progress 1292 n island 1344 n weekend 1396 n legislation 1293 a separate 1345 a active 1397 n ship 1294 v aim 1346 n sight 1398 n volume 1295 n danger 1347 n video 1399 n commitment 1296 n credit 1348 n reality 1400 det enough 1297 a usual 1349 n hall 1401 n conflict
 • 12. 1402 n bag 1454 v insist 1506 n housing 1403 a fresh 1455 v measure 1507 v concern 1404 n entry 1456 n farmer 1508 prep past 1405 n smile 1457 pron his 1509 n freedom 1406 a fair 1458 n traffic 1510 n gentleman 1407 v promise 1459 prep until 1511 v attract 1408 n introduction 1460 n dinner 1512 n explanation 1409 n manner 1461 n consumer 1513 v appoint 1410 a senior 1462 n meal 1514 v note 1411 n background 1463 v warn 1515 a chief 1412 n key 1464 a living 1516 a lovely 1413 v touch 1465 n package 1517 n total 1414 v vary 1466 n half 1518 a official 1415 a sexual 1467 n description 1519 v date 1416 n cabinet 1468 adv increasingly 1520 v demonstrate 1417 a ordinary 1469 a soft 1521 n construction 1418 n painting 1470 n stuff 1522 n middle 1419 adv entirely 1471 v award 1523 n yard 1420 n engine 1472 n existence 1524 a unable 1421 adv previously 1473 n improvement 1525 v acquire 1422 n administration 1474 n coffee 1526 n crisis 1423 adv tonight 1475 n appearance 1527 adv surely 1424 n adult 1476 a standard 1528 v propos 1425 v prefer 1477 v attack 1529 n west 1426 n author 1478 n sheet 1530 v impose 1427 a actual 1479 n category 1531 v market 1428 n song 1480 n distribution 1532 v care 1429 n investigation 1481 adv equally 1533 n god 1430 n debt 1482 n session 1534 n favour 1431 n forest 1483 a cultural 1535 adv before 1432 n visitor 1484 n loan 1536 v name 1433 v repeat 1485 v bind 1537 a equal 1434 n wood 1486 n museum 1538 n capacity 1435 n contrast 1487 n conversation 1539 n flat 1436 adv extremely 1488 v threaten 1540 adv alone 1437 n wage 1489 n link 1541 n selection 1438 a domestic 1490 v launch 1542 n football 1439 v commit 1491 a proper 1543 n factory 1440 n threat 1492 n victim 1544 n victory 1441 n bus 1493 n audience 1545 a rural 1442 a warm 1494 a famous 1546 adv twice 1443 n sir 1495 n master 1547 v sing 1444 n regulation 1496 n lip 1548 v own 1445 n drink 1497 a religious 1549 conj whereas 1446 a internal 1498 a joint 1550 v head 1447 n relief 1499 v cry 1551 n examination 1448 a excellent 1500 a potential 1552 v deliver 1449 a strange 1501 a broad 1553 pron nobody 1450 n run 1502 n exhibition 1554 v invite 1451 adv fairly 1503 v experience 1555 a substantial 1452 a technical 1504 n judge 1556 n egg 1453 n tradition 1505 a formal 1557 n intention
 • 13. 1558 a reasonable 1610 n murder 1662 n thanks 1559 prep onto 1611 n neck 1663 prep beside 1560 v retain 1612 v hide 1664 adv absolutely 1561 n aircraft 1613 n weapon 1665 n settlement 1562 n decade 1614 n offence 1666 a critical 1563 a cheap 1615 n absence 1667 n recognition 1564 a quiet 1616 n error 1668 n touch 1565 a bright 1617 n representative 1669 v consist 1566 v contribute 1618 n enterprise 1670 prep below 1567 n row 1619 n criticism 1671 n silence 1568 n search 1620 a average 1672 n expenditure 1569 n limit 1621 a quick 1673 n institute 1570 n definition 1622 a sufficient 1674 v dress 1571 n unemployment 1623 n appointment 1675 a dangerous 1572 n mark 1624 v match 1676 a familiar 1573 v spread 1625 v transfer 1677 n asset 1574 n flight 1626 n acid 1678 v belong 1575 v account 1627 n spring 1679 a educational 1576 n output 1628 n birth 1680 n sum 1577 v last 1629 n ear 1681 adv partly 1578 n tour 1630 v recognize 1682 n publication 1579 n address 1631 v recommend 1683 n block 1580 a immediate 1632 n instruction 1684 adv seriously 1581 n reduction 1633 n module 1685 n tape 1582 n interview 1634 a democratic 1686 n youth 1583 v assess 1635 n park 1687 adv elsewhere 1584 v promote 1636 n weather 1688 n cover 1585 pron everybody 1637 v address 1689 n fee 1586 a growing 1638 n bottle 1690 n program 1587 mod ought 1639 n bedroom 1691 n treaty 1588 a suitable 1640 n kid 1692 adv necessarily 1589 v nod 1641 n pleasure 1693 adv properly 1590 v reject 1642 v realize 1694 a unlikely 1591 n while 1643 n assembly 1695 n guest 1592 adv high 1644 a expensive 1696 n code 1593 n dream 1645 v select 1697 n hill 1594 v vote 1646 n desire 1698 n household 1595 v divide 1647 n teaching 1699 n screen 1596 v declare 1648 conj whilst 1700 n sequence 1597 a detailed 1649 v contact 1701 a correct 1598 v handle 1650 n implication 1702 a female 1599 n challenge 1651 v combine 1703 n phase 1600 n notice 1652 n temperature 1704 n crowd 1601 n rain 1653 n wave 1705 v welcome 1602 v destroy 1654 n magazine 1706 n metal 1603 n mountain 1655 adv totally 1707 n human 1604 n concentration 1656 a mental 1708 adv widely 1605 a limited 1657 n store 1709 v undertake 1606 n finance 1658 a used 1710 n cut 1607 n pension 1659 adv frequently 1711 n sky 1608 v influence 1660 a scientific 1712 n brain 1609 a afraid 1661 n friday 1713 n expert
 • 14. 1714 n experiment 1766 v escape 1818 a careful 1715 a tiny 1767 v score 1819 v investigate 1716 a perfect 1768 n justice 1820 v roll 1717 v disappear 1769 a upper 1821 n instrument 1718 n initiative 1770 n tooth 1822 n guide 1719 n assumption 1771 n cat 1823 n criterion 1720 n photograph 1772 v organise 1824 n pocket 1721 n congress 1773 n tool 1825 n suggestion 1722 n ministry 1774 n spot 1826 int aye 1723 n reading 1775 n bridge 1827 v entitle 1724 n transfer 1776 a double 1828 n tone 1725 adv fast 1777 v conclude 1829 a attractive 1726 a fast 1778 v direct 1830 n wing 1727 n scientist 1779 a relative 1831 n surprise 1728 adv closely 1780 n soldier 1832 n male 1729 v secure 1781 v climb 1833 n ring 1730 n solicitor 1782 n breath 1834 n pub 1731 a thin 1783 v afford 1835 n fruit 1732 n plate 1784 a urban 1836 n passage 1733 n pool 1785 n nurse 1837 v illustrate 1734 n emphasis 1786 a narrow 1838 n pay 1735 n gold 1787 a liberal 1839 v ride 1736 v recall 1788 n coal 1840 n foundation 1737 v shout 1789 n priority 1841 n restaurant 1738 v generate 1790 a wild 1842 a alternative 1739 n location 1791 n membership 1843 a vital 1740 v display 1792 n revenue 1844 v burn 1741 n heat 1793 n grant 1845 n map 1742 n gun 1794 v approve 1846 a united 1743 v shut 1795 a apparent 1847 n device 1744 n journey 1796 a tall 1848 v jump 1745 v imply 1797 n faith 1849 v estimate 1746 n violence 1798 adv under 1850 v conduct 1747 a dry 1799 n monday 1851 v comment 1748 a historical 1800 v fix 1852 v derive 1749 v step 1801 a slow 1853 n advance 1750 n curriculum 1802 n troop 1854 v advise 1751 n lunch 1803 n motion 1855 n east 1752 n noise 1804 a leading 1856 n motor 1753 v fear 1805 n component 1857 v satisfy 1754 v succeed 1806 a bloody 1858 n hell 1755 n bottom 1807 n literature 1859 adv effectively 1756 n fall 1808 a conservative 1860 n winner 1757 a initial 1809 n variation 1861 n mistake 1758 n theme 1810 v remind 1862 n incident 1759 n characteristic 1811 v inform 1863 v focus 1760 adv pretty 1812 n alternative 1864 v exercise 1761 a empty 1813 adv neither 1865 n representation 1762 n display 1814 n mass 1866 n release 1763 n combination 1815 adv outside 1867 n border 1764 n interpretation 1816 a busy 1868 n leaf 1765 v rely 1817 n chemical 1869 v wash
 • 15. 1870 n prospect 1922 a entire 1974 prep via 1871 v blow 1923 n milk 1975 n vision 1872 n observation 1924 n roof 1976 adv somewhat 1873 n trip 1925 n finding 1977 adv inside 1874 v gather 1926 a secondary 1978 adv o'clock 1875 a ancient 1927 n tear 1979 n trend 1876 a brief 1928 a increased 1980 n revolution 1877 n gate 1929 n welfare 1981 a terrible 1878 a elderly 1930 v attach 1982 n knee 1879 v persuade 1931 a typical 1983 n dress 1880 a overall 1932 adv meanwhile 1984 v steal 1881 n circle 1933 n leadership 1985 adv unfortunately 1882 v hand 1934 n walk 1986 a criminal 1883 n index 1935 n negotiation 1987 n signal 1884 a rare 1936 a clean 1988 n comparison 1885 n creation 1937 v count 1989 n notion 1886 n drawing 1938 n religion 1990 a academic 1887 pron anybody 1939 a grey 1991 n lawyer 1888 n flow 1940 adv hence 1992 n outcome 1889 v matter 1941 adv alright 1993 adv strongly 1890 a external 1942 a first 1994 n achievement 1891 a capable 1943 n fuel 1995 v explore 1892 v recover 1944 n mine 1996 v surround 1893 n shot 1945 v appeal 1997 a odd 1894 n request 1946 n servant 1998 n expectation 1895 n impression 1947 n liability 1999 a corporate 1896 n neighbour 1948 a constant 2000 n prisoner 1897 prep beneath 1949 v hate 2001 v question 1898 n theatre 1950 n shoe 2002 adv rapidly 1899 v hurt 1951 n expense 2003 adv deep 1900 n mechanism 1952 a vast 2004 a southern 1901 v lean 1953 n soil 2005 prep amongst 1902 n potential 1954 n writing 2006 v withdraw 1903 n defendant 1955 n nose 2007 adv afterwards 1904 n atmosphere 1956 n origin 2008 v paint 1905 v slip 1957 n lord 2009 v judge 1906 n chain 1958 v rest 2010 n citizen 1907 v accompany 1959 n drive 2011 a permanent 1908 a wonderful 1960 n ticket 2012 a weak 1909 v earn 1961 n editor 2013 v separate 1910 n enemy 1962 a northern 2014 pron ourselves 1911 n desk 1963 conj provided 2015 n plastic 1912 n engineering 1964 v switch 2016 v connect 1913 n panel 1965 n significance 2017 a fundamental 1914 n deputy 1966 n channel 2018 n height 1915 n distinction 1967 n convention 2019 n plane 1916 n discipline 1968 v damage 2020 n opening 1917 n strike 1969 a funny 2021 n lesson 1918 a married 1970 n bone 2022 n rail 1919 pron plenty 1971 a severe 2023 n shock 1920 n establishment 1972 v search 2024 adv similarly 1921 n fashion 1973 n iron 2025 n tenant
 • 16. 2026 adv originally 2078 a unique 2130 v rule 2027 v owe 2079 v challenge 2131 a guilty 2028 a middle 2080 n inflation 2132 a prior 2029 adv somehow 2081 n assistance 2133 a round 2030 a minor 2082 n identity 2134 n coat 2031 v knock 2083 v list 2135 a eastern 2032 a negative 2084 v suit 2136 n involvement 2033 n root 2085 a parliamentary 2137 n tension 2034 a inner 2086 a unknown 2138 n diet 2035 v pursue 2087 n preparation 2139 a enormous 2036 a crucial 2088 adv badly 2140 n score 2037 v occupy 2089 v elect 2141 adv rarely 2038 n independence 2090 adv moreover 2142 n prize 2039 adv that 2091 v tie 2143 a remaining 2040 n column 2092 n cancer 2144 adv significantly 2041 n proceeding 2093 n champion 2145 v dominate 2042 n female 2094 v exclude 2146 v glance 2043 n beauty 2095 n breakfast 2147 v trust 2044 adv perfectly 2096 n licence 2148 v interpret 2045 n struggle 2097 v review 2149 adv naturally 2046 n gap 2098 n minority 2150 n frame 2047 v house 2099 v appreciate 2151 v land 2048 n database 2100 n fan 2152 n extension 2049 n stress 2101 n chief 2153 v mix 2050 v stretch 2102 n accommodation 2154 n spokesman 2051 n boundary 2103 a subsequent 2155 v acknowledge 2052 n passenger 2104 n democracy 2156 a friendly 2053 adv easy 2105 a brown 2157 n regime 2054 v view 2106 n taste 2158 v register 2055 n manufacturer 2107 n crown 2159 n fault 2056 n wednesday 2108 v permit 2160 pron mine 2057 a sharp 2109 n buyer 2161 n dispute 2058 n formation 2110 n gift 2162 n grass 2059 n queen 2111 a angry 2163 adv quietly 2060 v expand 2112 n resolution 2164 n decline 2061 adv virtually 2113 n metre 2165 v complain 2062 n waste 2114 n clause 2166 n delivery 2063 a contemporary 2115 n wheel 2167 v dismiss 2064 v back 2116 n break 2168 n conservative 2065 n politician 2117 n tank 2169 v shift 2066 n championship 2118 v benefit 2170 n beach 2067 n territory 2119 v engage 2171 n port 2068 n exception 2120 a alive 2172 n string 2069 a thick 2121 n complaint 2173 n depth 2070 n inquiry 2122 a firm 2174 n travel 2071 n topic 2123 n inch 2175 a unusual 2072 n resident 2124 v abandon 2176 n obligation 2073 n transaction 2125 v blame 2177 n pilot 2074 n parish 2126 v clean 2178 n gene 2075 n supporter 2127 v quote 2179 a yellow 2076 a massive 2128 pron yours 2180 n republic 2077 v light 2129 n quantity 2181 n shadow
 • 17. 2182 v analyse 2234 n restriction 2286 n tuesday 2183 a dear 2235 v suspect 2287 n layer 2184 adv anywhere 2236 n hat 2288 n recession 2185 n average 2237 a tough 2289 a slight 2186 n crew 2238 adv firmly 2290 a dramatic 2187 a long-term 2239 a willing 2291 a golden 2188 n phrase 2240 n focus 2292 n suit 2189 a lucky 2241 a healthy 2293 a temporary 2190 v restore 2242 v construct 2294 adv shortly 2191 v convince 2243 adv occasionally 2295 adv initially 2192 n coast 2244 n mode 2296 n arrival 2193 n engineer 2245 n camp 2297 n protest 2194 adv heavily 2246 a comfortable 2298 n resistance 2195 a extensive 2247 n saving 2299 n presentation 2196 a glad 2248 v trade 2300 a silent 2197 n charity 2249 n export 2301 n soul 2198 v oppose 2250 n partnership 2302 v feed 2199 v defend 2251 v wake 2303 n judgment 2200 v alter 2252 a daily 2304 n self 2201 v arrest 2253 adv abroad 2305 n muscle 2202 n warning 2254 n profession 2306 a opposite 2203 n framework 2255 n countryside 2307 n shareholder 2204 n approval 2256 n load 2308 n pollution 2205 v bother 2257 n boot 2309 n wealth 2206 v accuse 2258 adv mostly 2310 a video-taped 2207 n novel 2259 v implement 2311 n kingdom 2208 a surprised 2260 a sudden 2312 n bread 2209 n currency 2261 v print 2313 n perspective 2210 a moral 2262 n reputation 2314 n camera 2211 v possess 2263 v calculate 2315 n illness 2212 v restrict 2264 v guess 2316 n prince 2213 n protein 2265 a keen 2317 n cake 2214 v distinguish 2266 n autumn 2318 n meat 2215 adv gently 2267 n recommendation 2319 a ideal 2216 v incorporate 2268 a conventional 2320 v submit 2217 v reckon 2269 v constitute 2321 v relax 2218 v proceed 2270 v cope 2322 n penalty 2219 v assist 2271 n poll 2323 v purchase 2220 v stress 2272 a voluntary 2324 n beer 2221 adv sure 2273 a valuable 2325 a tired 2222 v justify 2274 v cast 2326 v specify 2223 n behalf 2275 n recovery 2327 n electricity 2224 n councillor 2276 n premise 2328 v monitor 2225 n setting 2277 v resolve 2329 adv short 2226 n command 2278 adv regularly 2330 adv specifically 2227 n maintenance 2279 v solve 2331 n bond 2228 n poem 2280 n plaintiff 2332 n laboratory 2229 n stair 2281 n critic 2333 a statutory 2230 n chest 2282 n agriculture 2334 a federal 2231 adv like 2283 n ice 2335 n captain 2232 n secret 2284 n constitution 2336 adv deeply 2233 a efficient 2285 n communist 2337 n boss
 • 18. 2338 v pour 2390 a pure 2442 n awareness 2339 n creature 2391 n promotion 2443 v smoke 2340 v urge 2392 n symptom 2444 n throat 2341 v locate 2393 a global 2445 n discovery 2342 n being 2394 adv aside 2446 n festival 2343 v struggle 2395 n tendency 2447 n dance 2344 a flat 2396 n conservation 2448 n promise 2345 n lifespan 2397 n reply 2449 n rose 2346 n Thursday 2398 n estimate 2450 a brilliant 2347 n valley 2399 n governor 2451 a principal 2348 a like 2400 v pack 2452 a proposed 2349 n guard 2401 n qualification 2453 a absolute 2350 n emergency 2402 a expected 2454 n coach 2351 n dark 2403 a alright 2455 n drama 2352 n bomb 2404 n cycle 2456 adv precisely 2353 n dollar 2405 v invest 2457 n recording 2354 n efficiency 2406 n gallery 2458 n bath 2355 v convert 2407 n philosophy 2459 v celebrate 2356 n mood 2408 a sad 2460 n substance 2357 n possession 2409 n intervention 2461 adv for 2358 n marketing 2410 a emotional 2462 v swing 2359 v please 2411 n advertising 2463 a rapid 2360 n habit 2412 n cigarette 2464 a rough 2361 adv subsequently 2413 v dance 2465 n investor 2362 n round 2414 n regard 2466 v fire 2363 n purchase 2415 v predict 2467 n rank 2364 v sort 2416 a adequate 2468 v compete 2365 adv gradually 2417 n variable 2469 a sweet 2366 a outside 2418 n net 2470 v decline 2367 n expansion 2419 v retire 2471 n dealer 2368 a competitive 2420 n frequency 2472 n rent 2369 n co-operation 2421 a pale 2473 v bend 2370 a acceptable 2422 n sugar 2474 a solid 2371 n angle 2423 n guy 2475 n cloud 2372 v cook 2424 v feature 2476 adv across 2373 a net 2425 n furniture 2477 a level 2374 a sensitive 2426 a administrative 2478 n enquiry 2375 n ratio 2427 a wooden 2479 n fight 2376 v amount 2428 n input 2480 n abuse 2377 v kiss 2429 n phenomenon 2481 n golf 2378 n sleep 2430 n actor 2482 n guitar 2379 adv essentially 2431 n jacket 2483 n cottage 2380 v finance 2432 a surprising 2484 a electronic 2381 v fund 2433 v kick 2485 v pause 2382 v preserve 2434 n producer 2486 n scope 2383 n personality 2435 n hearing 2487 n emotion 2384 n wedding 2436 n chip 2488 n mixture 2385 n bishop 2437 n certificate 2489 a comprehensive 2386 a dependent 2438 n equation 2490 n shirt 2387 n landscape 2439 int hello 2491 n allowance 2388 v lock 2440 a remarkable 2492 n breach 2389 n mirror 2441 n alliance 2493 n retirement
 • 19. 2494 n infection 2546 v figure 2598 n compensation 2495 v resist 2547 v race 2599 n pace 2496 n paragraph 2548 n demonstration 2600 n consultant 2497 v qualify 2549 n anger 2601 a advanced 2498 a sick 2550 adv briefly 2602 v drag 2499 a near 2551 n clock 2603 n landlord 2500 n researcher 2552 adv presumably 2604 adv whenever 2501 n consent 2553 n custom 2605 n delay 2502 a written 2554 v expose 2606 v car 2503 a ill 2555 n hero 2607 n green 2504 a literary 2556 a maximum 2608 n holder 2505 a wet 2557 n wish 2609 a secret 2506 n lake 2558 n earning 2610 n edition 2507 n entrance 2559 n priest 2611 n occupation 2508 n peak 2560 v resign 2612 a agricultural 2509 adv successfully 2561 v store 2613 n intelligence 2510 v breathe 2562 v comprise 2614 adv definitely 2511 n sand 2563 a widespread 2615 n empire 2512 n cold 2564 n acquisition 2616 n host 2513 n cheek 2565 n chamber 2617 v negotiate 2514 n platform 2566 a involved 2618 n relative 2515 n interaction 2567 a confident 2619 n fellow 2516 mod need 2568 n circuit 2620 a helpful 2517 n watch 2569 a radical 2621 a mass 2518 v borrow 2570 v detect 2622 v sweep 2519 n birthday 2571 a stupid 2623 n poet 2520 a extreme 2572 n consumption 2624 n defeat 2521 n knife 2573 a grand 2625 n journalist 2522 n core 2574 n hold 2626 prep unlike 2523 n peasant 2575 a mean 2627 adv primarily 2524 a armed 2576 n zone 2628 n cricket 2525 n permission 2577 adv altogether 2629 v dry 2526 v overcome 2578 a numerous 2630 n indication 2527 a supreme 2579 v rush 2631 a tight 2528 adv greatly 2580 a classical 2632 v whisper 2529 a visual 2581 adv everywhere 2633 n anxiety 2530 n lad 2582 v sink 2634 n print 2531 a genuine 2583 adv respectively 2635 n routine 2532 n personnel 2584 a distinct 2636 n witness 2533 a exciting 2585 n honour 2637 prep concerning 2534 n judgement 2586 a mad 2638 n mill 2535 n stream 2587 n statistics 2639 a gentle 2536 v guarantee 2588 a false 2640 n curtain 2537 n perception 2589 v differ 2641 n mission 2538 n disaster 2590 n square 2642 n supplier 2539 n darkness 2591 n disk 2643 v assure 2540 n bid 2592 adv truly 2644 adv basically 2541 v organize 2593 a proud 2645 n poverty 2542 n sake 2594 n survival 2646 n snow 2543 n policeman 2595 n deposit 2647 n pipe 2544 n tourist 2596 n tower 2648 n prayer 2545 n castle 2597 n adviser 2649 v deserve
 • 20. 2650 n shift 2702 v advance 2754 a pink 2651 adv near 2703 n measurement 2755 n satisfaction 2652 v split 2704 a remote 2756 n vessel 2653 n carpet 2705 v favour 2757 a visible 2654 a consistent 2706 n architecture 2758 n curve 2655 n joke 2707 det neither 2759 n stand 2656 n ownership 2708 n tie 2760 n pot 2657 det fewer 2709 n worth 2761 n replacement 2658 n workshop 2710 n barrier 2762 a accurate 2659 prep aged 2711 n enthusiasm 2763 n mortgage 2660 n salt 2712 a outstanding 2764 a constitutional 2661 n symbol 2713 n practitioner 2765 v impress 2662 v slide 2714 a theoretical 2766 n salary 2663 n cross 2715 n implementation 2767 a developing 2664 a anxious 2716 a worried 2768 v emphasise 2665 n tale 2717 n pitch 2769 n proof 2666 n preference 2718 n drop 2770 adv furthermore 2667 adv inevitably 2719 v phone 2771 n dish 2668 a mere 2720 a clinical 2772 v interview 2669 v behave 2721 v shape 2773 adv considerably 2670 n gain 2722 n lane 2774 a distant 2671 v guide 2723 n apple 2775 n favourite 2672 a nervous 2724 n catalogue 2776 v lower 2673 a pleased 2725 n opponent 2777 v tear 2674 n remark 2726 n publisher 2778 a fixed 2675 n province 2727 n tip 2779 adv by 2676 n steel 2728 a live 2780 n count 2677 v flow 2729 n burden 2781 n luck 2678 v practise 2730 v bury 2782 a precise 2679 a holy 2731 n historian 2783 n determination 2680 n alcohol 2732 v tackle 2784 v bite 2681 n dose 2733 n stomach 2785 n consultation 2682 adv constantly 2734 n percentage 2786 int dear 2683 n guidance 2735 n evaluation 2787 v range 2684 n climate 2736 v outline 2788 v capture 2685 v enhance 2737 v lend 2789 n conduct 2686 adv reasonably 2738 n talent 2790 a residential 2687 v waste 2739 n silver 2791 n cheque 2688 a smooth 2740 n fun 2792 adv ultimately 2689 a dominant 2741 n pack 2793 n economics 2690 a conscious 2742 n democrat 2794 v sustain 2691 n formula 2743 n fortune 2795 adv secondly 2692 n tail 2744 n storage 2796 a silly 2693 a electric 2745 n professional 2797 n merchant 2694 int ha 2746 n reserve 2798 n lecture 2695 n sheep 2747 n interval 2799 n check 2696 n medicine 2748 n dimension 2800 n leisure 2697 a strategic 2749 a awful 2801 a musical 2698 a disabled 2750 a honest 2802 n cheese 2699 n smell 2751 n confusion 2803 n lift 2700 v mount 2752 v manufacture 2804 n fabric 2701 n operator 2753 a impressive 2805 v participate
 • 21. 2806 v distribute 2858 n march 2910 n label 2807 n lover 2859 a violent 2911 v confine 2808 n childhood 2860 v found 2912 v rid 2809 a cool 2861 v dig 2913 v scream 2810 v ban 2862 a dirty 2914 n acceptance 2811 a supposed 2863 a psychological 2915 n detective 2812 n mouse 2864 a straight 2916 v sail 2813 a specialist 2865 v grab 2917 v adjust 2814 n strain 2866 a pleasant 2918 n designer 2815 v consult 2867 n surgery 2919 a running 2816 adv approximately 2868 a inevitable 2920 n participation 2817 a minimum 2869 v transform 2921 n summit 2818 n participant 2870 n announcement 2922 v block 2819 a monetary 2871 n bell 2923 n weakness 2820 v confuse 2872 n draft 2924 v adapt 2821 v dare 2873 n airport 2925 a so-called 2822 n smoke 2874 n unity 2926 v absorb 2823 n movie 2875 v upset 2927 v encounter 2824 v cease 2876 v plant 2928 v defeat 2825 n seed 2877 v pretend 2929 n brick 2826 adv open 2878 prep till 2930 n excitement 2827 n journal 2879 a known 2931 a blind 2828 n shopping 2880 n admission 2932 n wire 2829 n equivalent 2881 n magistrate 2933 n crop 2830 v exceed 2882 n tissue 2934 a square 2831 n palace 2883 n joy 2935 v protest 2832 a isolated 2884 v free 2936 adv thereby 2833 v perceive 2885 a pretty 2937 n transition 2834 n poetry 2886 n classroom 2938 n roll 2835 v lack 2887 a grateful 2939 n stop 2836 adv readily 2888 n headquarters 2940 n assistant 2837 v snap 2889 n operating 2941 n constituency 2838 v strengthen 2890 n turnover 2942 a deaf 2839 n spite 2891 v project 2943 a continuous 2840 n conviction 2892 n limitation 2944 n breast 2841 n corridor 2893 a sensible 2945 n concert 2842 adv behind 2894 v shrug 2946 a extraordinary 2843 n ward 2895 n specialist 2947 n squad 2844 n bathroom 2896 adv newly 2948 n wonder 2845 n comfort 2897 n tongue 2949 n cream 2846 a fat 2898 v delay 2950 adv personally 2847 n profile 2899 n refugee 2951 n tennis 2848 n shell 2900 prep alongside 2952 v communicate 2849 adv deliberately 2901 n composition 2953 n pride 2850 n reward 2902 v dream 2954 n bowl 2851 adv automatically 2903 n ceiling 2955 n expertise 2852 n vegetable 2904 v highlight 2956 v file 2853 n imagination 2905 n stick 2957 v govern 2854 a junior 2906 a favourite 2958 n leather 2855 n mystery 2907 v tap 2959 n observer 2856 a unemployed 2908 v request 2960 n margin 2857 v pose 2909 n universe 2961 n uncertainty
 • 22. 2962 v reinforce 3014 pron hers 3066 n cousin 2963 n ideal 3015 v progress 3067 n reception 2964 v injure 3016 v exploit 3068 adv sharply 2965 n holding 3017 n import 3069 a linguistic 2966 n dust 3018 n dad 3070 v relieve 2967 a evident 3019 n potato 3071 a forward 2968 a universal 3020 n passion 3072 n vat 2969 a desperate 3021 n repair 3073 n blue 2970 a overseas 3022 adv low 3074 a multiple 2971 v swim 3023 v seize 3075 n pass 2972 a occasional 3024 a underlying 3076 a outer 2973 adv surprisingly 3025 n heaven 3077 n evolution 2974 n trouser 3026 n nerve 3078 a patient 2975 n register 3027 v park 3079 a vulnerable 2976 n album 3028 v collapse 3080 v allocate 2977 n guideline 3029 n win 3081 a creative 2978 n amendment 3030 n printer 3082 adv potentially 2979 v disturb 3031 n button 3083 a just 2980 n architect 3032 n coalition 3084 a judicial 2981 n objection 3033 v pray 3085 prep out 2982 n chart 3034 a ultimate 3086 v risk 2983 n cattle 3035 n timber 3087 n ideology 2984 v doubt 3036 n venture 3088 n agenda 2985 v react 3037 n companion 3089 v smell 2986 n consciousness 3038 n horror 3090 n chicken 2987 adv purely 3039 n gesture 3091 a illegal 2988 int right 3040 n moon 3092 v transport 2989 n tin 3041 v remark 3093 n innovation 2990 v fulfil 3042 a clever 3094 a plain 2991 n tube 3043 n van 3095 n opera 2992 adv commonly 3044 adv consequently 3096 n lock 2993 n coin 3045 a broken 3097 v grin 2994 adv sufficiently 3046 n glance 3098 n pole 2995 v frighten 3047 a raw 3099 n shelf 2996 n diary 3048 v gaze 3100 n punishment 2997 n grammar 3049 n jury 3101 a strict 2998 n flesh 3050 v burst 3102 v wave 2999 n infant 3051 n charter 3103 n inside 3000 n summary 3052 n discourse 3104 n carriage 3001 v stir 3053 n feminist 3105 a fit 3002 n mail 3054 n reflection 3106 n conversion 3003 n storm 3055 n carbon 3107 v hurry 3004 n rugby 3056 n ban 3108 n essay 3005 n virtue 3057 a sophisticated 3109 n integration 3006 n paint 3058 n taxation 3110 n resignation 3007 n psychology 3059 n prosecution 3111 n treasury 3008 n specimen 3060 n aids 3112 n traveller 3009 n constraint 3061 a asleep 3113 n assault 3010 n privilege 3062 adv softly 3114 n chocolate 3011 v trace 3063 n departure 3115 n schedule 3012 n completion 3064 n publicity 3116 n format 3013 n grade 3065 a welcome 3117 n twin
 • 23. 3118 adv undoubtedly 3170 a lost 3222 v integrate 3119 v murder 3171 n particle 3223 a acute 3120 v sigh 3172 n destruction 3224 n identification 3121 n lease 3173 v witness 3225 n pile 3122 n seller 3174 n pit 3226 adv barely 3123 a bitter 3175 n conception 3227 v bet 3124 n ally 3176 n registration 3228 n directive 3125 v double 3177 n rival 3229 conj providing 3126 n stake 3178 a steady 3230 a bare 3127 n cap 3179 a back 3231 v modify 3128 a flexible 3180 n steam 3232 n final 3129 a informal 3181 n chancellor 3233 v swear 3130 n processing 3182 v crash 3234 adv accordingly 3131 a stable 3183 n belt 3235 a valid 3132 n sympathy 3184 n logic 3236 adv wherever 3133 conj till 3185 v confront 3237 n medium 3134 n tunnel 3186 n premium 3238 n mortality 3135 n pen 3187 v precede 3239 n funeral 3136 v instal 3188 a experimental 3240 n silk 3137 n blow 3189 n alarm 3241 n cow 3138 v suspend 3190 n incentive 3242 a depending 3139 adv notably 3191 a rational 3243 v cite 3140 v wander 3192 n bench 3244 v correspond 3141 v disappoint 3193 adv roughly 3245 a classic 3142 v wipe 3194 n ambition 3246 n calculation 3143 n attraction 3195 a inadequate 3247 n inspection 3144 n folk 3196 prep regarding 3248 n participle 3145 n disc 3197 v wrap 3249 n rubbish 3146 v inspire 3198 adv since 3250 n hypothesis 3147 n machinery 3199 n fate 3251 n minimum 3148 n inspector 3200 v anticipate 3252 n slope 3149 adv nowhere 3201 a increasing 3253 n youngster 3150 v undergo 3202 a spiritual 3254 n invitation 3151 v balance 3203 n stranger 3255 n patch 3152 a wise 3204 n vendor 3256 a ethnic 3153 n purchaser 3205 a logical 3257 n federation 3154 n resort 3206 n fibre 3258 n subdivision 3155 n pop 3207 v attribute 3259 n duke 3156 v ease 3208 n black 3260 n closure 3157 n organ 3209 v sense 3261 adv wholly 3158 n deficit 3210 n maker 3262 n dictionary 3159 n friendship 3211 n petrol 3263 a automatic 3160 v convey 3212 a generous 3264 n withdrawal 3161 n dear 3213 n allocation 3265 n cry 3162 v reserve 3214 n declaration 3266 a liable 3163 a frequent 3215 n depression 3267 n borough 3164 n planet 3216 a bottom 3268 v slow 3165 a intense 3217 a modest 3269 n suspicion 3166 a loose 3218 v spot 3270 a well 3167 a retail 3219 v devote 3271 n fragment 3168 v wind 3220 n dividend 3272 n jew 3169 n grain 3221 v condemn 3273 n local
 • 24. 3274 n portrait 3326 a identical 3378 n controversy 3275 v evaluate 3327 a satisfactory 3379 n flame 3276 a revolutionary 3328 n removal 3380 n allegation 3277 n competitor 3329 n processor 3381 a everyday 3278 a sole 3330 n cotton 3382 n rabbit 3279 a reliable 3331 v hesitate 3383 n stability 3280 v weigh 3332 v reverse 3384 n strip 3281 n clinic 3333 v admire 3385 n tide 3282 a medieval 3334 n professor 3386 n illustration 3283 v shine 3335 adv namely 3387 n insect 3284 v knit 3336 a electoral 3388 n correspondent 3285 n complexity 3337 n delight 3389 v brush 3286 n bike 3338 n exposure 3390 a determined 3287 n fence 3339 n mate 3391 v devise 3288 n remedy 3340 v prompt 3392 n adjustment 3289 v eliminate 3341 a urgent 3393 a controversial 3290 v freeze 3342 a distinctive 3394 n escape 3291 a established 3343 n server 3395 a organic 3292 a intellectual 3344 a marginal 3396 n collapse 3293 n interior 3345 a structural 3397 a historic 3294 n garage 3346 n rope 3398 n interface 3295 n voter 3347 n acre 3399 adv thoroughly 3296 n era 3348 n entertainment 3400 n shade 3297 a pregnant 3349 n miner 3401 n temple 3298 n plot 3350 a encouraging 3402 n craft 3299 a electrical 3351 n pig 3403 n nursery 3300 v greet 3352 n guarantee 3404 a desirable 3301 n disorder 3353 n gear 3405 n piano 3302 n lie 3354 n anniversary 3406 n assurance 3303 n excuse 3355 n ceremony 3407 v advertise 3304 adv formally 3356 adv past 3408 n jurisdiction 3305 v cancel 3357 n left 3409 n bay 3306 a socialist 3358 n monopoly 3410 n disability 3307 n excess 3359 v rub 3411 n specification 3308 n harm 3360 v flee 3412 n arrest 3309 a exact 3361 a above 3413 a presidential 3310 v oblige 3362 n discount 3414 a unexpected 3311 n accountant 3363 v yield 3415 n penny 3312 a mutual 3364 n advertisement 3416 n switch 3313 n fat 3365 n audit 3417 n celebration 3314 n laughter 3366 n uncle 3418 v respect 3315 n volunteer 3367 a contrary 3419 v aid 3316 n trick 3368 n explosion 3420 a gross 3317 n disposal 3369 n tribunal 3421 v process 3318 v load 3370 v swallow 3422 a superb 3319 v murmur 3371 a fun 3423 a innocent 3320 n taxi 3372 adv typically 3424 n colony 3321 n tonne 3373 n cloth 3425 v leap 3322 n clerk 3374 n rat 3426 n wound 3323 v spell 3375 n cable 3427 n hardware 3324 a curious 3376 n crash 3428 n bible 3325 n applicant 3377 v interrupt 3429 v float
 • 25. 3430 n satellite 3482 a convenient 3534 a full-time 3431 a statistical 3483 n cinema 3535 v squeeze 3432 v hire 3484 n domain 3536 n successor 3433 a marked 3485 n tournament 3537 n heading 3434 n cathedral 3486 n doctrine 3538 n triumph 3435 v correct 3487 n proposition 3539 n mathematics 3436 n motive 3488 a sheer 3540 n clue 3437 a gastric 3489 n grip 3541 n laugh 3438 n raid 3490 adv bloody 3542 n ease 3439 v comply 3491 n discrimination 3543 a still 3440 v accommodate 3492 n widow 3544 a biological 3441 v induce 3493 n fit 3545 adv specially 3442 v mutter 3494 a ruling 3546 v forgive 3443 v trap 3495 v assert 3547 v chase 3444 n bulk 3496 v drift 3548 n fraction 3445 n humour 3497 n episode 3549 n photo 3446 n invasion 3498 n myth 3550 n trustee 3447 adv traditionally 3499 adv nonetheless 3551 n mud 3448 v commission 3500 n terrace 3552 adv whereby 3449 adv upstairs 3501 a uncertain 3553 v copy 3450 a collective 3502 v twist 3554 a functional 3451 n emission 3503 n insight 3555 n pensioner 3452 n rhythm 3504 n tragedy 3556 v await 3453 v translate 3505 v undermine 3557 adv desperately 3454 n battery 3506 v criticise 3558 adv strictly 3455 n transformation 3507 v enforce 3559 n coverage 3456 a naked 3508 n leaflet 3560 n indicator 3457 n stimulus 3509 v march 3561 n wildlife 3458 n white 3510 a fellow 3562 adv lightly 3459 n menu 3511 v object 3563 n hierarchy 3460 n butter 3512 n pond 3564 v evolve 3461 n toilet 3513 n adventure 3565 a mechanical 3462 n effectiveness 3514 a diplomatic 3566 a expert 3463 n needle 3515 a mixed 3567 n capitalist 3464 v surprise 3516 n equity 3568 n creditor 3465 n accordance 3517 n rebel 3569 v compose 3466 n fiction 3518 adv literally 3570 n essence 3467 n molecule 3519 n loyalty 3571 adv mentally 3468 n learning 3520 a magnificent 3572 n gaze 3469 n statute 3521 a tremendous 3573 n seminar 3470 n junction 3522 n airline 3574 n continent 3471 v overlook 3523 n restoration 3575 n fig 3472 a reluctant 3524 n shore 3576 v label 3473 a experienced 3525 adv physically 3577 v target 3474 a nearby 3526 v render 3578 n chap 3475 n necessity 3527 v emphasize 3579 n trousers 3476 n lorry 3528 a institutional 3580 n flexibility 3477 a exclusive 3529 n commander 3581 a minute 3478 n graphics 3530 n mess 3582 n verse 3479 v stimulate 3531 n singer 3583 a equivalent 3480 n therapy 3532 a straightforward 3584 n whisky 3481 n warmth 3533 v breed 3585 v echo
 • 26. 3586 v recruit 3638 n angel 3690 n recipe 3587 n bush 3639 n maximum 3691 n modification 3588 n cupboard 3640 n shame 3692 n midnight 3589 n launch 3641 a spare 3693 n refusal 3590 a unfair 3642 n businessman 3694 v schedule 3591 v command 3643 n discretion 3695 adv formerly 3592 n merger 3644 a intelligent 3696 a successive 3593 a prominent 3645 v book 3697 a loud 3594 n shortage 3646 a explicit 3698 v value 3595 a subtle 3647 n counter 3699 n physics 3596 a capital 3648 n push 3700 n kiss 3597 v fish 3649 n uniform 3701 n stroke 3598 n gang 3650 n clothing 3702 n truck 3599 n lifetime 3651 a hungry 3703 n envelope 3600 a unhappy 3652 a objective 3704 n speculation 3601 n elite 3653 a subject 3705 n canal 3602 a aggressive 3654 n ride 3706 n unionist 3603 n finish 3655 n attendance 3707 n directory 3604 n refusal 3656 a romantic 3708 n chemistry 3605 v exchange 3657 a part-time 3709 v fade 3606 n landing 3658 n backing 3710 n isolation 3607 a superior 3659 n trace 3711 n receiver 3608 v debate 3660 n carrier 3712 n hit 3609 v educate 3661 n sensation 3713 a unnecessary 3610 v initiate 3662 v beg 3714 n defender 3611 n productivity 3663 n classic 3715 a realistic 3612 n separation 3664 n classification 3716 n sin 3613 n probability 3665 v interest 3717 n stance 3614 n virus 3666 n appendix 3718 n socialist 3615 n fool 3667 n density 3719 a content 3616 n reporter 3668 n doorway 3720 n subsidy 3617 n capitalism 3669 a working-class 3721 n darling 3618 v pop 3670 n hint 3722 n toy 3619 a painful 3671 a legislative 3723 a decent 3620 n complex 3672 n current 3724 adv forever 3621 adv correctly 3673 n shower 3725 n liberty 3622 a imperial 3674 a nasty 3726 v coordinate 3623 n rumour 3675 n succession 3727 n skirt 3624 n availability 3676 n duration 3728 n accent 3625 n justification 3677 n desert 3729 v import 3626 a spectacular 3678 n chapel 3730 a influential 3627 n remain 3679 a native 3731 n tactic 3628 n ocean 3680 n receipt 3732 n bastard 3629 n cliff 3681 a amazing 3733 n compound 3630 n sociology 3682 a comparable 3734 a dull 3631 n missile 3683 n fleet 3735 n ingredient 3632 adv sadly 3684 adv hopefully 3736 v cater 3633 n apartment 3685 n developer 3737 a faint 3634 a artificial 3686 n installation 3738 n scholar 3635 v situate 3687 n oxygen 3739 n ghost 3636 a oral 3688 n disadvantage 3740 n diagnosis 3637 v provoke 3689 n crystal 3741 a ridiculous
 • 27. 3742 n sculpture 3794 n delegation 3846 n bean 3743 n delegate 3795 n lung 3847 v envisage 3744 n kit 3796 v tip 3848 n sword 3745 a neat 3797 n heating 3849 a changing 3746 n dialogue 3798 n outside 3850 a crazy 3747 n lion 3799 conj like 3851 v time 3748 v repair 3800 n instinct 3852 adv besides 3749 n tray 3801 a lonely 3853 v concede 3750 n fantasy 3802 n teenager 3854 n primary 3751 n leave 3803 v extract 3855 adv severely 3752 v export 3804 n radiation 3856 v unite 3753 adv forth 3805 n residence 3857 v insert 3754 n lamp 3806 n autonomy 3858 v instruct 3755 v allege 3807 n concession 3859 adv separately 3756 n brand 3808 n graduate 3860 v exhibit 3757 n pavement 3809 n musician 3861 n go 3758 n compromise 3810 n norm 3862 a brave 3759 n constable 3811 n bear 3863 n tune 3760 n flag 3812 n glory 3864 n tutor 3761 n filter 3813 v persist 3865 v bid 3762 v execute 3814 v equip 3866 a continued 3763 n reign 3815 v rescue 3867 n debut 3764 n merit 3816 n capability 3868 n cafe 3765 n pity 3817 adv officially 3869 adv downstairs 3766 n diagram 3818 a partial 3870 n incidence 3767 a elegant 3819 n liberation 3871 a delicate 3768 n organism 3820 n worry 3872 n killer 3769 n wool 3821 adv daily 3873 v regret 3770 n red 3822 v hunt 3874 n subsidiary 3771 a lesser 3823 v contract 3875 v entertain 3772 n undertaking 3824 n heel 3876 n gender 3773 a improved 3825 v assign 3877 v cling 3774 a marvellous 3826 v update 3878 v fetch 3775 n reach 3827 n single 3879 a vertical 3776 n entity 3828 v spring 3880 v strip 3777 adv locally 3829 n commons 3881 a assistant 3778 n rape 3830 adv happily 3882 n breed 3779 adv backwards 3831 n pregnancy 3883 n duck 3780 v descend 3832 n stretch 3884 v plead 3781 a secure 3833 a weekly 3885 v abolish 3782 v excuse 3834 v interfere 3886 n pint 3783 v peer 3835 n spectrum 3887 a excessive 3784 a genetic 3836 a damp 3888 v line 3785 v fold 3837 a intensive 3889 n princess 3786 n consensus 3838 v invent 3890 n translation 3787 n portfolio 3839 n panic 3891 a digital 3788 v shop 3840 n suicide 3892 a steep 3789 n thesis 3841 n giant 3893 n grave 3790 v administer 3842 adv simultaneously 3894 int hey 3791 n builder 3843 a casual 3895 n jet 3792 v frown 3844 a precious 3896 v boost 3793 n nest 3845 n sphere 3897 a exceptional
 • 28. 3898 n correlation 3950 v function 4002 v couple 3899 a random 3951 a splendid 4003 n flavour 3900 v intervene 3952 n clay 4004 n questionnaire 3901 n outline 3953 n rider 4005 n faculty 3902 n motivation 3954 v conceive 4006 v tour 3903 n packet 3955 adv firstly 4007 n basket 3904 adv safely 3956 adv politically 4008 v drain 3905 a harsh 3957 n terminal 4009 n horizon 3906 n spell 3958 n accuracy 4010 n kick 3907 n draw 3959 n ambulance 4011 n mention 3908 n spread 3960 n coup 4012 n copper 3909 a alleged 3961 n living 4013 a estimated 3910 a complicated 3962 n offender 4014 n fighter 3911 a concrete 3963 n brush 4015 n happiness 3912 n crack 3964 n orchestra 4016 n legend 3913 n intensity 3965 n similarity 4017 a continental 3914 a progressive 3966 n striker 4018 v decorate 3915 n redundancy 3967 a systematic 4019 n relevance 3916 n fly 3968 n casualty 4020 v incur 3917 v fancy 3969 v guard 4021 a operational 3918 adv alternatively 3970 n banking 4022 v ship 3919 v resemble 3971 a handsome 4023 a parallel 3920 n scandal 3972 v opt 4024 n divorce 3921 a waiting 3973 n painter 4025 a opposed 3922 a fierce 3974 adv steadily 4026 n equilibrium 3923 n parameter 3975 n disappointment 4027 n can 3924 v colour 3976 a fascinating 4028 n ton 3925 a tropical 3977 n navy 4029 n trader 3926 n engagement 3978 n sensitivity 4030 n forum 3927 pron ours 3979 n auditor 4031 n juice 3928 n contest 3980 n hostility 4032 v research 3929 n courage 3981 adv scarcely 4033 v spin 3930 v edit 3982 n spending 4034 adv consistently 3931 a delighted 3983 a compulsory 4035 a hostile 3932 n hip 3984 a ideological 4036 n diamond 3933 n carer 3985 n neighbourhood 4037 n medal 3934 v sponsor 3986 int ok 4038 n nightmare 3935 v crack 3987 n photographer 4039 a technological 3936 a occupational 3988 n pardon 4040 v speed 3937 adv substantially 3989 adv wide 4041 a accounting 3938 n trainer 3990 v criticize 4042 a peaceful 3939 v inherit 3991 n double 4043 a horrible 3940 a related 3992 n supervision 4044 n monster 3941 n remainder 3993 n deck 4045 v scatter 3942 n assignment 3994 n guilt 4046 a accessible 3943 v resume 3995 a payable 4047 n chaos 3944 v conceal 3996 n execution 4048 n nonsense 3945 v disclose 3997 a elected 4049 v advocate 3946 adv exclusively 3998 n suite 4050 n bureau 3947 n working 3999 n collector 4051 n chin 3948 a mild 4000 n moral 4052 n frustration 3949 a chronic 4001 adv solely 4053 n humanity
 • 29. 4054 a evil 4106 n fist 4158 adv hitherto 4055 n inhabitant 4107 a geographical 4159 n poster 4056 n polytechnic 4108 n drawer 4160 n cooking 4057 n slave 4109 a dynamic 4161 a mature 4058 n reservation 4110 v embrace 4162 a head 4059 n handle 4111 n dismissal 4163 v age 4060 v slam 4112 adv broadly 4164 v confess 4061 v facilitate 4113 a definite 4165 a fucking 4062 n fishing 4114 a endless 4166 a wealthy 4063 a provincial 4115 n magic 4167 n jaw 4064 int bye 4116 n affection 4168 a magic 4065 n elbow 4117 n dawn 4169 n miracle 4066 n yield 4118 n principal 4170 a coloured 4067 n sleeve 4119 n bloke 4171 n pan 4068 v warm 4120 n organiser 4172 a reduced 4069 a adjacent 4121 n trap 4173 v telephone 4070 v creep 4122 a communist 4174 n tent 4071 n exploration 4123 n competence 4175 v dump 4072 n grace 4124 v complicate 4176 n funding 4073 v round 4125 n breakdown 4177 a super 4074 n theft 4126 n commonwealth 4178 n tumour 4075 n predecessor 4127 adv fortunately 4179 a shared 4076 n arrow 4128 a neutral 4180 n stitch 4077 v assemble 4129 a combined 4181 n keeper 4078 n clash 4130 n candle 4182 n ladder 4079 v regulate 4131 n supper 4183 v endorse 4080 n sergeant 4132 n venue 4184 adv invariably 4081 a smart 4133 n analyst 4185 v heat 4082 n supermarket 4134 a vague 4186 n shield 4083 a giant 4135 adv publicly 4187 v smash 4084 adv nowadays 4136 adv fair 4188 v centre 4085 n shit 4137 a marine 4189 n surgeon 4086 n tap 4138 n counterpart 4190 a artistic 4087 n waiting 4139 adv freely 4191 v classify 4088 n sandwich 4140 a notable 4192 n comedy 4089 n commerce 4141 n pause 4193 v explode 4090 v vanish 4142 a lively 4194 n orange 4091 a post-war 4143 n script 4195 n biscuit 4092 n pursuit 4144 n geography 4196 n ruler 4093 n collar 4145 a legitimate 4197 n cure 4094 a waste 4146 v sue 4198 n manual 4095 v will 4147 v contemplate 4199 n prey 4096 n exclusion 4148 a gay 4200 n workstation 4097 n rice 4149 n lamb 4201 n overall 4098 v skill 4150 a moving 4202 n pope 4099 n socialism 4151 v reproduce 4203 v tax 4100 n transmission 4152 n founder 4204 v tighten 4101 adv upwards 4153 n stable 4205 a adult 4102 a forthcoming 4154 n terror 4206 a manufacturing 4103 adv instantly 4155 v signal 4207 n rush 4104 a appointed 4156 n utility 4208 n blanket 4105 a abstract 4157 n shelter 4209 n adoption
 • 30. 4210 n devil 4262 n memorial 4314 n cab 4211 n mix 4263 v taste 4315 adv actively 4212 adv nearby 4264 n correspondence 4316 n destination 4213 n palm 4265 n helicopter 4317 v flash 4214 n referendum 4266 n beef 4318 n grandfather 4215 n republican 4267 pron ye 4319 a closed 4216 n segment 4268 n harbour 4320 n regiment 4217 n workforce 4269 n lighting 4321 n boom 4218 n contractor 4270 adv overall 4322 n handful 4219 adv regardless 4271 a empirical 4323 a awkward 4220 n cook 4272 a shallow 4324 n encouragement 4221 v deposit 4273 n constituent 4325 adv remarkably 4222 adv differently 4274 v decrease 4326 n defect 4223 n portion 4275 v seal 4327 n flood 4224 n beam 4276 n exam 4328 a required 4225 n fraud 4277 v reward 4329 n champagne 4226 n liver 4278 n toe 4330 n surplus 4227 n matrix 4279 n bureaucracy 4331 n liquid 4228 n oven 4280 v thrust 4332 v shed 4229 n prediction 4281 n nut 4333 v discipline 4230 n limb 4282 n wrist 4334 n rejection 4231 n signature 4283 a magnetic 4335 n welcome 4232 n verdict 4284 n plain 4336 n administrator 4233 n aunt 4285 n evil 4337 n electronics 4234 n container 4286 v dispose 4338 v halt 4235 adv dramatically 4287 n hazard 4339 n contradiction 4236 n dock 4288 v widen 4340 adv ill 4237 n submission 4289 a absent 4341 v sentence 4238 v arm 4290 n dealing 4342 n nail 4239 n certainty 4291 n initial 4343 a colonial 4240 n odd 4292 n inn 4344 a lacking 4241 a boring 4293 v model 4345 n senior 4242 n electron 4294 v reassure 4346 a primitive 4243 n drum 4295 n over 4347 n commodity 4244 n antibody 4296 n respondent 4348 n lap 4245 n wisdom 4297 n suspension 4349 pron whoever 4246 n alteration 4298 a advisory 4350 v coincide 4247 n circulation 4299 n log 4351 n imprisonment 4248 v post 4300 a monthly 4352 n intellectual 4249 n terrorist 4301 a naval 4353 a planned 4250 a unlike 4302 a blank 4354 n atom 4251 a ambitious 4303 n fitness 4355 a sympathetic 4252 n fluid 4304 a indirect 4356 v dissolve 4253 adv socially 4305 n economist 4357 a favourable 4254 n fox 4306 n rally 4358 v praise 4255 n petition 4307 n tile 4359 n sanction 4256 n riot 4308 n disturbance 4360 v tempt 4257 n recruitment 4309 n strand 4361 n abortion 4258 v service 4310 n vein 4362 n encounter 4259 v top 4311 a coming 4363 n soup 4260 a well-known 4312 adv seldom 4364 n surrounding 4261 v flood 4313 v stuff 4365 adv tightly
 • 31. 4366 n charm 4418 v exhaust 4470 n mobility 4367 n composer 4419 n tomato 4471 v rate 4368 n custody 4420 n eagle 4472 n graph 4369 v grasp 4421 adv evidently 4473 a preliminary 4370 a metropolitan 4422 n blade 4474 v price 4371 a short-term 4423 a resulting 4475 a calm 4372 n equality 4424 a specified 4476 n referee 4373 n waist 4425 n bowel 4477 v omit 4374 n auction 4426 n desktop 4478 adv onwards 4375 n bearing 4427 n killing 4479 v excite 4376 n tribute 4428 a peculiar 4480 adv genuinely 4377 n barn 4429 v long 4481 n cave 4378 n horn 4430 n expedition 4482 a dreadful 4379 n manufacture 4431 a ugly 4483 v erect 4380 n standing 4432 n saint 4484 n grief 4381 n emperor 4433 a variable 4485 n revelation 4382 n mayor 4434 v enquire 4486 n barrel 4383 v commence 4435 a enthusiastic 4487 n meantime 4384 n conscience 4436 n faction 4488 v tuck 4385 a integrated 4437 n slide 4489 n hut 4386 n rescue 4438 n stamp 4490 n lawn 4387 v discharge 4439 v supplement 4491 v ruin 4388 n grandmother 4440 n brass 4492 v subject 4389 a profound 4441 a eager 4493 n swing 4390 n nationalist 4442 n inequality 4494 n slice 4391 n takeover 4443 a bold 4495 v dedicate 4392 n dolphin 4444 v neglect 4496 adv practically 4393 v effect 4445 n saying 4497 n thigh 4394 n elephant 4446 n earl 4498 v transmit 4395 n fortnight 4447 n ridge 4499 conj albeit 4396 n seal 4448 a extended 4500 a corresponding 4397 n breeze 4449 a missing 4501 v mistake 4398 adv forwards 4450 v suck 4502 a sound 4399 n plea 4451 n yacht 4503 n cluster 4400 v spoil 4452 n beat 4504 a comparative 4401 n prevention 4453 v delight 4505 n discharge 4402 n mineral 4454 n valuation 4506 v nurse 4403 n runner 4455 v diminish 4507 n breeding 4404 n integrity 4456 n fossil 4508 n counselling 4405 v pin 4457 n worship 4509 n heritage 4406 adv thereafter 4458 adv accurately 4510 n motorway 4407 n owl 4459 n corruption 4511 n obstacle 4408 n quid 4460 n taxpayer 4512 v propose 4409 v draft 4461 v depict 4513 n bucket 4410 a orange 4462 v honour 4514 a characteristic 4411 a rigid 4463 v drown 4515 v campaign 4412 a associated 4464 n pencil 4516 n migration 4413 v formulate 4465 a applicable 4517 v originate 4414 n hedge 4466 n lump 4518 n ritual 4415 adv reportedly 4467 n stem 4519 n hunting 4416 v position 4468 n goodness 4520 a crude 4417 n thief 4469 a immense 4521 a chemical
 • 32. 4522 n dioxide 4574 adv honestly 4626 n sauce 4523 n inspiration 4575 n verb 4627 v compensate 4524 n prejudice 4576 n extract 4628 n make-up 4525 n protocol 4577 n eyebrow 4629 a interior 4526 a uncomfortable 4578 v stem 4630 n popularity 4527 v inspect 4579 n straw 4631 v seat 4528 a worthy 4580 n forehead 4632 n bunch 4529 n parallel 4581 n girlfriend 4633 n continuity 4530 v summon 4582 n lecturer 4634 a eligible 4531 a okay 4583 n mask 4635 n hook 4532 n outlet 4584 a noble 4636 v pronounce 4533 n booking 4585 n farming 4637 n wicket 4534 n collaboration 4586 a symbolic 4638 n ballet 4535 a charming 4587 n timetable 4639 n heir 4536 a productive 4588 n injection 4640 a insufficient 4537 n salad 4589 n librarian 4641 adv positively 4538 v access 4590 n lid 4642 n dancer 4539 n oak 4591 v abuse 4643 a mysterious 4540 a polish 4592 n bonus 4644 v substitute 4541 a cruel 4593 a irrelevant 4645 n caution 4542 adv independently 4594 n sexuality 4646 n trail 4543 n tourism 4595 n ankle 4647 a added 4544 a accused 4596 v survey 4648 n donation 4545 n diversity 4597 n thumb 4649 a elaborate 4546 v amend 4598 n occurrence 4650 a managerial 4547 n forecast 4599 n psychologist 4651 n sufferer 4548 adv fucking 4600 v bow 4652 n tyre 4549 n supplement 4601 a deliberate 4653 v weaken 4550 n soap 4602 a profitable 4654 n gardener 4551 n ruling 4603 v code 4655 v renew 4552 n interference 4604 a representative 4656 n restraint 4553 a executive 4605 adv rightly 4657 n configuration 4554 v clarify 4606 n tribe 4658 n dilemma 4555 a minimal 4607 n bow 4659 v embark 4556 n mining 4608 n marble 4660 a rear 4557 a novel 4609 n validity 4661 n appreciation 4558 v strain 4610 v contrast 4662 adv continually 4559 a coastal 4611 a hidden 4663 adv importantly 4560 n try 4612 n maturity 4664 n misery 4561 v characterise 4613 v plunge 4665 n radical 4562 n kilometre 4614 n clergy 4666 a diverse 4563 prep minus 4615 v grip 4667 v revive 4564 n quota 4616 a middle-class 4668 n dwelling 4565 a rising 4617 n tobacco 4669 n lounge 4566 a beneficial 4618 n decoration 4670 v trip 4567 n pet 4619 a passive 4671 a parental 4568 a suspicious 4620 a trading 4672 a loyal 4569 v deprive 4621 a racial 4673 v forbid 4570 v fling 4622 n embarrassment 4674 n outsider 4571 n bias 4623 n well 4675 n privatisation 4572 n covenant 4624 n banker 4676 a inherent 4573 n trophy 4625 a fatal 4677 n manuscript
 • 33. 4678 a prospective 4730 a fiscal 4782 v stroke 4679 int yep 4731 n grid 4783 n fine 4680 v deem 4732 n senate 4784 n praise 4681 a intermediate 4733 a fortunate 4785 n slip 4682 n telecommunication 4734 a rival 4786 n garment 4683 n basin 4735 n jeans 4787 a material 4684 n calendar 4736 n commentator 4788 n monument 4685 a worthwhile 4737 n fitting 4789 v melt 4686 v rebuild 4738 a select 4790 n realm 4687 adv utterly 4739 v crush 4791 prep toward 4688 n pulse 4740 n handicap 4792 adv alike 4689 n predator 4741 v weep 4793 v characterize 4690 v suppress 4742 v calm 4794 a distinguished 4691 v betray 4743 a defensive 4795 a furious 4692 n spine 4744 adv repeatedly 4796 n reactor 4693 a stiff 4745 a skilled 4797 n reproduction 4694 n width 4746 n stay 4798 n aspiration 4695 v punish 4747 n towel 4799 n feedback 4696 v arouse 4748 n pin 4800 n probe 4697 v compile 4749 v rain 4801 n pump 4698 n lifestyle 4750 adv temporarily 4802 v carve 4699 n stall 4751 n enforcement 4803 n fare 4700 a divine 4752 n frontier 4804 a solar 4701 n headline 4753 n rod 4805 n suspect 4702 adv partially 4754 n villa 4806 n membrane 4703 a sacred 4755 n activist 4807 a qualified 4704 a unpleasant 4756 n boyfriend 4808 v convict 4705 v cool 4757 v disagree 4809 n dependence 4706 a useless 4758 n lordship 4810 n bacteria 4707 v obey 4759 a philosophical 4811 n ambassador 4708 n statue 4760 a protective 4812 n trading 4709 v tremble 4761 a slim 4813 n conjunction 4710 a drunk 4762 n viewer 4814 v drug 4711 v circulate 4763 n deed 4815 v wound 4712 a molecular 4764 n harmony 4816 n cabin 4713 a tender 4765 n mist 4817 n shaft 4714 n exploitation 4766 n textile 4818 v trail 4715 adv explicitly 4767 adv this 4819 n attribute 4716 v chat 4768 n bolt 4820 adv half 4717 a linear 4769 n caravan 4821 a inappropriate 4718 n utterance 4770 n commissioner 4822 n treasure 4719 n distress 4771 n invention 4823 n embassy 4720 n revision 4772 v merge 4824 a liquid 4721 v spill 4773 n ending 4825 n array 4722 n knight 4774 n gut 4826 n exemption 4723 n steward 4775 n publishing 4827 adv terribly 4724 n dignity 4776 adv loud 4828 n bull 4725 n learner 4777 v map 4829 n erosion 4726 a selective 4778 v stamp 4830 v sack 4727 a semantic 4779 v picture 4831 n tablet 4728 v sum 4780 n rug 4832 v compel 4729 v activate 4781 v shock 4833 n promoter
 • 34. 4834 a unfortunate 4886 n knot 4938 adv worldwide 4835 n warehouse 4887 v penetrate 4939 n cooperation 4836 v motivate 4888 n sunlight 4940 v desire 4837 a burning 4889 v grind 4941 v dive 4838 n foreigner 4890 adv openly 4942 n guerrilla 4839 n lemon 4891 n skull 4943 n calcium 4840 n sail 4892 n temper 4944 v prescribe 4841 n vitamin 4893 n intake 4945 n thread 4842 n ancestor 4894 v package 4946 n chemist 4843 n bat 4895 n sickness 4947 n marker 4844 a persistent 4896 v supervise 4948 a redundant 4845 n powder 4897 n throne 4949 n debtor 4846 n arch 4898 n whale 4950 n legacy 4847 n compliance 4899 n beast 4951 n mammal 4848 a mathematical 4900 a inland 4952 n testament 4849 adv predominantly 4901 adv within 4953 n grin 4850 adv overnight 4902 a competent 4954 a silver 4851 n serum 4903 n morality 4955 a tragic 4852 n woodland 4904 n rear 4956 v heal 4853 a binding 4905 n sink 4957 n inheritance 4854 v coach 4906 n bargain 4958 n spectacle 4855 n doing 4907 a optimistic 4959 n enzyme 4856 a doubtful 4908 adv permanently 4960 n sovereignty 4857 n brigade 4909 n reminder 4961 v host 4858 v depart 4910 a uniform 4962 n corn 4859 a invisible 4911 n bile 4963 a neighbouring 4860 a mid 4912 v bless 4964 v dictate 4861 n ozone 4913 a decisive 4965 n layout 4862 n peer 4914 a horizontal 4966 v bar 4863 a surrounding 4915 a respective 4967 n booklet 4864 v consume 4916 adv seemingly 4968 n inclusion 4865 v manipulate 4917 n bullet 4969 a probable 4866 n aggression 4918 a spatial 4970 v regain 4867 n glove 4919 a convincing 4971 v rip 4868 a intact 4920 adv overseas 4972 n bronze 4869 n temptation 4921 a respectable 4973 n fame 4870 n emergence 4922 n confrontation 4974 n laser 4871 adv beautifully 4923 a unacceptable 4975 adv privately 4872 n coffin 4924 v cheer 4976 n complication 4873 v stag 4925 n illusion 4977 n metaphor 4874 v clutch 4926 a instant 4978 a mobile 4875 n follower 4927 v joke 4979 v narrow 4876 adv neatly 4928 a paid 4980 v chop 4877 n scrutiny 4929 adv swiftly 4981 a old-fashioned 4878 n trainee 4930 n congregation 4982 n synthesis 4879 v underline 4931 v alarm 4983 v bomb 4880 n wit 4932 a fond 4984 n diameter 4881 a sterling 4933 n jewellery 4985 n fusion 4882 n bee 4934 a medium 4986 n shed 4883 n tariff 4935 v toss 4987 adv silently 4884 n negligence 4936 n wake 4988 v dislike 4885 n relaxation 4937 a winning 4989 n onion
 • 35. 4990 n printing 5042 v confer 5094 n manor 4991 v trigger 5043 n like 5095 n mosaic 4992 v curl 5044 a selected 5096 n proceed 4993 v embody 5045 v steer 5097 n valve 4994 v bang 5046 v boast 5098 n jazz 4995 v cop 5047 a manual 5099 v snatch 4996 n halt 5048 n planner 5100 n sofa 4997 n loop 5049 v portray 5101 n patron 4998 n rage 5050 n usage 5102 n provider 4999 n sponsorship 5051 n documentation 5103 a applied 5000 n sunshine 5052 n fertility 5104 a chosen 5001 n likelihood 5053 n jail 5105 n intent 5002 n orientation 5054 a unconscious 5106 a interim 5003 a thinking 5055 n corps 5107 n abolition 5004 a toxic 5056 n exit 5108 n fury 5005 n apology 5057 n patent 5109 n pie 5006 a polite 5058 n wolf 5110 v shiver 5007 a up-to-date 5059 n brochure 5111 n accusation 5008 a wee 5060 v multiply 5112 n corpse 5009 n brow 5061 v proclaim 5113 n soccer 5010 n exile 5062 prep considering 5114 adv dead 5011 a miserable 5063 n locomotive 5115 a kind 5012 adv comparatively 5064 a orthodox 5116 n contempt 5013 n outbreak 5065 v screen 5117 a nursing 5014 v forecast 5066 n syndrome 5118 n murderer 5015 v fuck 5067 a unaware 5119 v prevail 5016 v pump 5068 n confirmation 5120 adv adequately 5017 n headmaster 5069 v reform 5121 n gathering 5018 n timing 5070 a costly 5122 n liberal 5019 n gravity 5071 v curve 5123 v boil 5020 a incredible 5072 a printed 5124 n cleaner 5021 n joint 5073 v comfort 5125 n disagreement 5022 a premier 5074 v designate 5126 a subjective 5023 n sigh 5075 a territorial 5127 n civilian 5024 v terrify 5076 a underground 5128 n scent 5025 n cylinder 5077 v plot 5129 a static 5026 a regulatory 5078 a misleading 5130 adv abruptly 5027 n curiosity 5079 n echo 5131 n monk 5028 a cognitive 5080 n headache 5132 n controller 5029 n narrative 5081 v scratch 5133 n despair 5030 a resident 5082 v weave 5134 n hammer 5031 n accountability 5083 v endure 5135 n keyboard 5032 a adverse 5084 adv ideally 5136 a cheerful 5033 v dip 5085 v stride 5137 v entail 5034 a gothic 5086 a verbal 5138 v yell 5035 a lengthy 5087 a causal 5139 n habitat 5036 n gravel 5088 a compatible 5140 adv legally 5037 n hydrogen 5089 v exert 5141 n patience 5038 v attain 5090 n nursing 5142 n reconstruction 5039 v inhibit 5091 a fashionable 5143 n queue 5040 n willingness 5092 prep following 5144 a given 5041 v specialise 5093 a implicit 5145 n spectator
 • 36. 5146 a purple 5198 n jump 5250 a varying 5147 n canvas 5199 n philosopher 5251 v counter 5148 a dual 5200 v presume 5252 n pudding 5149 n genius 5201 n revival 5253 n salvation 5150 n outlook 5202 a fantastic 5254 v tolerate 5151 a grave 5203 n node 5255 a ashamed 5152 a cautious 5204 n assertion 5256 n broker 5153 v conform 5205 n herb 5257 n cage 5154 n pepper 5206 a grim 5258 n propaganda 5155 n butterfly 5207 v quit 5259 n apparatus 5156 n conspiracy 5208 a thorough 5260 v document 5157 n dot 5209 v annoy 5261 v scan 5158 n rating 5210 v broadcast 5262 n analogy 5159 adv sincerely 5211 n fair 5263 n theology 5160 n sponsor 5212 v accelerate 5264 adv bitterly 5161 n bicycle 5213 v divert 5265 adv efficiently 5162 a ethical 5214 n polymer 5266 prep amid 5163 v furnish 5215 a anonymous 5267 adv individually 5164 n maid 5216 n repayment 5268 n performer 5165 v postpone 5217 n subscription 5269 a coherent 5166 n recorder 5218 n survivor 5270 n dominance 5167 n salmon 5219 n sweat 5271 a exotic 5168 a teenage 5220 n bride 5272 n making 5169 a weird 5221 v discourage 5273 n sentiment 5170 v gasp 5222 n ignorance 5274 n squadron 5171 n luxury 5223 n landowner 5275 a colourful 5172 n renaissance 5224 v lodge 5276 v flick 5173 n sack 5225 n punch 5277 n placement 5174 n sick 5226 v summarise 5278 v amuse 5175 n adaptation 5227 n abbey 5279 adv angrily 5176 n fringe 5228 a depressed 5280 n mercy 5177 n native 5229 adv likewise 5281 adv annually 5178 n wardrobe 5230 n archbishop 5282 n appraisal 5179 v enclose 5231 n quarry 5283 n mainstream 5180 n hunger 5232 n descent 5284 a arbitrary 5181 n quotation 5233 v glare 5285 a gold 5182 n choir 5234 a large-scale 5286 a intimate 5183 a disastrous 5235 n sock 5287 n torch 5184 a circular 5236 v empty 5288 n preservation 5185 v divorce 5237 n mistress 5289 v venture 5186 n glimpse 5238 v stumble 5290 n disclosure 5187 a overwhelming 5239 a agreed 5291 a shy 5188 n balcony 5240 a atomic 5292 n lace 5189 n ferry 5241 n formulation 5293 n inability 5190 n locality 5242 v harm 5294 a delicious 5191 n dancing 5243 n prosperity 5295 n hunt 5192 v desert 5244 n lobby 5296 n listener 5193 n precision 5245 n threshold 5297 n motif 5194 n sailor 5246 a wicked 5298 n substitute 5195 v alert 5247 v repay 5299 v term 5196 n archive 5248 v crawl 5300 v accumulate 5197 v surrender 5249 v track 5301 v chair
 • 37. 5302 n dragon 5354 v uphold 5406 n feed 5303 v haul 5355 adv beyond 5407 n associate 5304 n highway 5356 n catch 5408 n calf 5305 v exclaim 5357 a dense 5409 v drill 5306 v sample 5358 n stadium 5410 adv jointly 5307 n sediment 5359 n clarity 5411 n ruin 5308 a unchanged 5360 n immigration 5412 n lens 5309 v fan 5361 n rifle 5413 a devoted 5310 n parcel 5362 n slot 5414 v photograph 5311 v root 5363 n worm 5415 a driving 5312 v volunteer 5364 n academic 5416 adv indirectly 5313 n calorie 5365 v foster 5417 v utilize 5314 a confidential 5366 n harvest 5418 n costume 5315 a delightful 5367 v screw 5419 n default 5316 a psychiatric 5368 n ambiguity 5420 n memorandum 5317 a aggregate 5369 n guardian 5421 adv allegedly 5318 v crowd 5370 n impulse 5422 v frame 5319 n flash 5371 v apologise 5423 n methodology 5320 a disciplinary 5372 n decree 5424 v shatter 5321 n monitor 5373 n deficiency 5425 n variant 5322 n scholarship 5374 a outdoor 5426 a awake 5323 n hatred 5375 n pony 5427 n bin 5324 v rock 5376 v retreat 5428 a bored 5325 n feather 5377 v terminate 5429 a imaginative 5326 a noisy 5378 n triangle 5430 n investigator 5327 n pill 5379 n yarn 5431 v swell 5328 a lexical 5380 n appetite 5432 v group 5329 a autonomous 5381 n ballot 5433 v recycle 5330 n staircase 5382 n chorus 5434 n contemporary 5331 a controlled 5383 a developed 5435 n enjoyment 5332 a offensive 5384 n flour 5436 n bacon 5333 n projection 5385 adv incidentally 5437 n donor 5334 n viewpoint 5386 n rebellion 5438 n texture 5335 v flush 5387 n renewal 5439 n bass 5336 v flourish 5388 v staff 5440 n commentary 5337 n racism 5389 a bizarre 5441 v prosecute 5338 n courtesy 5390 n census 5442 n stool 5339 n pillow 5391 a homeless 5443 a sunny 5340 n resentment 5392 adv loudly 5444 v credit 5341 a evolutionary 5393 n notebook 5445 a eventual 5342 a glorious 5394 v stain 5446 n repetition 5343 n monkey 5395 n greenhouse 5447 v sniff 5344 n photography 5396 a striking 5448 pron theirs 5345 n bankruptcy 5397 n burial 5449 n newcomer 5346 a gradual 5398 v part 5450 a organisational 5347 n sacrifice 5399 n actress 5451 n suburb 5348 n cart 5400 n ash 5452 n daylight 5349 a continuing 5401 a embarrassed 5453 v experiment 5350 v differentiate 5402 n cassette 5454 v film 5351 a formidable 5403 n fridge 5455 n romance 5352 n presidency 5404 n privacy 5456 v embarrass 5353 n sketch 5405 a excess 5457 n fur
 • 38. 5458 n warrant 5510 n moor 5562 n ant 5459 a civilian 5511 n recipient 5563 a conceptual 5460 n nuisance 5512 n pillar 5564 n goat 5461 n parking 5513 n poison 5565 adv opposite 5462 n balloon 5514 v shrink 5566 v tease 5463 n bulb 5515 v dispute 5567 n waiter 5464 a foolish 5516 n dressing 5568 n bowler 5465 n biology 5517 a innovative 5569 v inflict 5466 a spontaneous 5518 n outfit 5570 n drain 5467 n surveyor 5519 n supervisor 5571 v roar 5468 a vivid 5520 n warrior 5572 n aluminium 5469 a aesthetic 5521 n washing 5573 n galaxy 5470 n amusement 5522 n adjective 5574 n wrong 5471 a appalling 5523 n brewery 5575 n critique 5472 n injunction 5524 n jungle 5576 n opposite 5473 v offset 5525 n monarchy 5577 n parade 5474 a rude 5526 v restrain 5578 v preach 5475 v stab 5527 v straighten 5579 n receptor 5476 n vegetation 5528 n herd 5580 n query 5477 n academy 5529 n trunk 5581 a grammatical 5478 a amateur 5530 n deadline 5582 a integral 5479 n flock 5531 n ego 5583 n outset 5480 n mainframe 5532 v kneel 5584 n pad 5481 n thinking 5533 a moderate 5585 n patrol 5482 n reluctance 5534 a supporting 5586 n testing 5483 n shilling 5535 n tiger 5587 a constructive 5484 v spare 5536 n bitch 5588 n criminal 5485 n velocity 5537 a ministerial 5589 n sausage 5486 a mighty 5538 adv sexually 5590 a unreasonable 5487 n rib 5539 n ribbon 5591 n doll 5488 v soak 5540 n snake 5592 n highlight 5489 n wartime 5541 v stagger 5593 a worldwide 5490 a shocked 5542 n wheat 5594 n biography 5491 v bowl 5543 adv economically 5595 a frightened 5492 n gall 5544 n fisherman 5596 n accumulation 5493 v spit 5545 n mainland 5597 v offend 5494 a vocational 5546 n bomber 5598 n vocabulary 5495 n axis 5547 a desired 5599 n disco 5496 n fever 5548 n handling 5600 n fairy 5497 n prescription 5549 n irony 5601 n linen 5498 n magnitude 5550 n knitting 5602 v hint 5499 n reservoir 5551 n nationalism 5603 a immune 5500 n agony 5552 a unwilling 5604 n pottery 5501 n bracket 5553 n toast 5605 n ray 5502 n cutting 5554 adv unusually 5606 prep versus 5503 v rape 5555 n voltage 5607 v battle 5504 v pledge 5556 n feel 5608 n holly 5505 adv strangely 5557 v polish 5609 a injured 5506 v strive 5558 n suffering 5610 v master 5507 n chord 5559 adv aloud 5611 n retreat 5508 n dairy 5560 a meaningful 5612 n cargo 5509 v invade 5561 adv technically 5613 a embarrassing
 • 39. 5614 n solidarity 5666 n nucleus 5718 a geological 5615 v dash 5667 a viable 5719 v soar 5616 a preferred 5668 det whatsoever 5720 n cord 5617 adv reluctantly 5669 n altar 5721 n counsel 5618 n theorist 5670 n cast 5722 v demolish 5619 n bang 5671 adv direct 5723 v disguise 5620 n beard 5672 n nationality 5724 n housewife 5621 n copyright 5673 v accomplish 5725 n innocence 5622 n credibility 5674 v authorise 5726 adv nicely 5623 n drill 5675 a mandatory 5727 a inclined 5624 v reconcile 5676 adv presently 5728 n litre 5625 v total 5677 n refuge 5729 n reasoning 5626 n prevalence 5678 a indigenous 5730 n semi-final 5627 v punch 5679 v startle 5731 n courtyard 5628 adv vaguely 5680 a absurd 5732 v evoke 5629 a vigorous 5681 n admiration 5733 n arena 5630 n boost 5682 v compound 5734 a frozen 5631 a uneasy 5683 n retailer 5735 n inhibition 5632 n batch 5684 adv worse 5736 n simplicity 5633 v bounce 5685 n coincidence 5737 n bet 5634 a faithful 5686 n depot 5738 n immigrant 5635 n fog 5687 n passport 5739 n vacuum 5636 adv ironically 5688 adv principally 5740 n helmet 5637 n scrap 5689 n dirt 5741 v jail 5638 v accord 5690 v invoke 5742 n revenge 5639 adv poorly 5691 n secretion 5743 n attainment 5640 a sleeping 5692 v soften 5744 n disruption 5641 v smooth 5693 n calm 5745 v jerk 5642 n blast 5694 n convenience 5746 a unclear 5643 adv duly 5695 n mug 5747 n accord 5644 n vice-president 5696 a scared 5748 n chat 5645 n asylum 5697 a optional 5749 n cult 5646 n brake 5698 n consistency 5750 n lunchtime 5647 v prohibit 5699 a unsuccessful 5751 v program 5648 v square 5700 n attachment 5752 v sip 5649 n heap 5701 n belly 5753 n broadcast 5650 n nun 5702 n brandy 5754 n offering 5651 v obscure 5703 n extreme 5755 adv supposedly 5652 a allied 5704 n hemisphere 5756 a infinite 5653 n concrete 5705 n solo 5757 n momentum 5654 n jockey 5706 n umbrella 5758 v overwhelm 5655 n liaison 5707 n communism 5759 a secular 5656 a privileged 5708 n offspring 5760 n cellar 5657 n rhetoric 5709 n pine 5761 n decrease 5658 adv smoothly 5710 a repeated 5762 n inquest 5659 v distort 5711 n treat 5763 n manipulation 5660 prep except 5712 v uncover 5764 n avenue 5661 n footstep 5713 n wash 5765 n counsellor 5662 v indulge 5714 v nominate 5766 adv comfortably 5663 v rob 5715 a co-operative 5767 v damn 5664 n compact 5716 v donate 5768 n lab 5665 v exaggerate 5717 n frog 5769 n labourer
 • 40. 5770 a rubber 5822 n aviation 5874 n advocate 5771 n par 5823 n clearing 5875 a approved 5772 n socket 5824 n freight 5876 n jar 5773 a tense 5825 n banana 5877 a renewed 5774 adv frankly 5826 adv curiously 5878 n witch 5775 n scenario 5827 n legislature 5879 n footstep 5776 n thrust 5828 v deploy 5880 v minimise 5777 v rank 5829 v diagnose 5881 a worrying 5778 n recreation 5830 a enjoyable 5882 v delete 5779 v slap 5831 n kettle 5883 n drift 5780 n blessing 5832 n monastery 5884 adv exceptionally 5781 n clearance 5833 a passionate 5885 v level 5782 v filter 5834 n distortion 5886 a lone 5783 n spy 5835 a quantitative 5887 adv underneath 5784 n embryo 5836 n acquaintance 5888 n colonel 5785 n burst 5837 v glow 5889 n hectare 5786 v can 5838 adv kindly 5890 n spider 5787 v equal 5839 n monarch 5891 n computing 5788 n mutation 5840 v assault 5892 n hobby 5789 a predictable 5841 n attacker 5893 n insider 5790 a varied 5842 n deprivation 5894 n realism 5791 n elder 5843 a handy 5895 n swimming 5792 v retrieve 5844 adv unexpectedly 5896 n infrastructure 5793 n rehearsal 5845 n hostage 5897 n burn 5794 a optical 5846 a portable 5898 v co-operate 5795 n absorption 5847 adv quick 5899 n cereal 5796 v combat 5848 a retired 5900 n boxing 5797 v conflict 5849 n screening 5901 v compromise 5798 n hurry 5850 a jealous 5902 n fold 5799 n ion 5851 prep underneath 5903 a clerical 5800 v bake 5852 a bleak 5904 v constrain 5801 n heroin 5853 n chimney 5905 v lick 5802 adv wrong 5854 n gown 5906 v rear 5803 a bourgeois 5855 a proportional 5907 n amateur 5804 n chalk 5856 n plasma 5908 v contend 5805 n fellowship 5857 a seasonal 5909 n hire 5806 a organizational 5858 a decorative 5910 a instrumental 5807 v probe 5859 n fluctuation 5911 a balanced 5808 n robbery 5860 adv promptly 5912 v congratulate 5809 v sacrifice 5861 n referral 5913 n electorate 5810 a stolen 5862 n spray 5914 a terminal 5811 n vector 5863 a stunning 5915 n manufacturing 5812 n x-ray 5864 v chew 5916 v bleed 5813 n climb 5865 n plaster 5917 v blink 5814 a express 5866 v resent 5918 n domination 5815 n morale 5867 n unrest 5919 n split 5816 n villager 5868 n aquarium 5920 a indoor 5817 a bureaucratic 5869 a blonde 5921 a notorious 5818 n jam 5870 n differentiation 5922 n precedent 5819 v notify 5871 n distributor 5923 a unlawful 5820 v frustrate 5872 n gospel 5924 v upgrade 5821 n literacy 5873 n grouping 5925 v bargain
 • 41. 5926 v illuminate 5978 n dependency 6030 n voucher 5927 n therapist 5979 v deteriorate 6031 a alien 5928 n trench 5980 a fragile 6032 a managing 5929 v anger 5981 n hen 6033 n postcard 5930 n consortium 5982 n recruit 6034 n scream 5931 v scar 5983 v imprison 6035 n odour 5932 n warranty 5984 n overview 6036 n reverse 5933 adv appropriately 5985 v scramble 6037 v trouble 5934 adv extensively 5986 a swift 6038 v blast 5935 v insure 5987 n amp 6039 v discount 5936 v disrupt 5988 n boiler 6040 adv fundamentally 5937 a enhanced 5989 n denial 6041 v complement 5938 adv sideways 5990 n rotation 6042 a deadly 5939 n spoon 5991 n trolley 6043 v deter 5940 v consolidate 5992 adv doubtless 6044 n intercourse 5941 adv continuously 5993 n guess 6045 n pioneer 5942 n gig 5994 n hunter 6046 n procession 5943 n instant 5995 n make 6047 n residue 5944 n kite 5996 v overtake 6048 v scrape 5945 n precaution 5997 n shout 6049 a syntactic 5946 a satisfied 5998 a trivial 6050 n citizenship 5947 a floating 5999 n beneficiary 6051 n nitrogen 5948 n fountain 6000 v leak 6052 a restrictive 5949 n bite 6001 n limestone 6053 n detention 5950 n gloom 6002 n mould 6054 n pedestrian 5951 v graduate 6003 a obscure 6055 v choke 5952 n armchair 6004 n syllable 6056 n fixture 5953 n nomination 6005 n manifestation 6057 adv hastily 5954 n noun 6006 a surplus 6058 n microphone 5955 v structure 6007 n veteran 6059 n wagon 5956 a architectural 6008 a contractual 6060 n bulletin 5957 n ski 6009 adv halfway 6061 n carrot 5958 v tumble 6010 n novelist 6062 n dozen 5959 a unprecedented 6011 n textbook 6063 adv nationally 5960 a virtual 6012 n vicar 6064 v power 5961 a departmental 6013 n guild 6065 n programming 5962 v inject 6014 v swap 6066 n weed 5963 n rocket 6015 v cough 6067 v wet 5964 n violation 6016 n detection 6068 n skeleton 5965 n climber 6017 n detector 6069 a spoken 5966 n deer 6018 n slab 6070 n urgency 5967 n fax 6019 n ulcer 6071 a vicious 5968 a luxury 6020 n glow 6072 n wording 5969 v row 6021 n lender 6073 v compute 5970 n dining 6022 n spelling 6074 a interactive 5971 adv fiercely 6023 det whichever 6075 n motorist 5972 v haunt 6024 a prolonged 6076 adv urgently 5973 a photographic 6025 a raised 6077 n whip 5974 n bend 6026 n honey 6078 n banner 5975 n bundle 6027 a humble 6079 n ethics 5976 n gossip 6028 v linger 6080 n porter 5977 n sodium 6029 n t-shirt 6081 n shrub
 • 42. 6082 n telly 6134 a irrespective 6186 n craftsman 6083 adv financially 6135 n neglect 6187 v groan 6084 n gallon 6136 n royalty 6188 a municipal 6085 v hook 6137 n talking 6189 a upset 6086 n omission 6138 n contrary 6190 n confession 6087 n velvet 6139 n dentist 6191 v denounce 6088 n continuation 6140 n franchise 6192 v infect 6089 v plug 6141 a incapable 6193 n knock 6090 n superintendent 6142 n regret 6194 v revise 6091 a damaging 6143 a sticky 6195 n pal 6092 v detain 6144 v whip 6196 n toll 6093 v fool 6145 v crop 6197 n turkey 6094 a justified 6146 n enthusiast 6198 v hug 6095 n reliance 6147 n profitability 6199 a provisional 6096 n compartment 6148 n bubble 6200 n sulphur 6097 v dine 6149 n dome 6201 n transcription 6098 v discard 6150 n interruption 6202 n conductor 6099 n mains 6151 n pier 6203 v fascinate 6100 n orbit 6152 v pile 6204 a intent 6101 n basement 6153 v utter 6205 n particular 6102 n blame 6154 n arc 6206 a feasible 6103 v disperse 6155 v ascertain 6207 n creed 6104 a distributed 6156 n sanctuary 6208 n meadow 6105 a inferior 6157 n stocking 6209 n trait 6106 adv lately 6158 n treasurer 6210 a vacant 6107 a memorable 6159 v crouch 6211 n optimism 6108 n privatization 6160 n feast 6212 a unfamiliar 6109 a revised 6161 n marathon 6213 n destiny 6110 n monitoring 6162 n mole 6214 n excavation 6111 v puzzle 6163 n quest 6215 n mechanic 6112 v slump 6164 n circular 6216 a substantive 6113 v board 6165 n entitlement 6217 n sweet 6114 n fork 6166 n hardship 6218 n twist 6115 n instructor 6167 v storm 6219 a wary 6116 n mushroom 6168 a complementary 6220 a archaeological 6117 a nominal 6169 a sore 6221 n pasture 6118 a talented 6170 n strap 6222 adv thick 6119 a attempted 6171 a walking 6223 v awake 6120 n cemetery 6172 adv course 6224 v cultivate 6121 n disposition 6173 n majesty 6225 a papal 6122 n want 6174 n mankind 6226 v pat 6123 a astonishing 6175 a noticeable 6227 v profit 6124 prep besides 6176 a understandable 6228 v tick 6125 n hospitality 6177 a ambiguous 6229 a civic 6126 n ivory 6178 n goalkeeper 6230 a trained 6127 a magical 6179 n pigeon 6231 v distract 6128 n nephew 6180 n fireplace 6232 adv enormously 6129 n affinity 6181 n preoccupation 6233 n siege 6130 a differential 6182 n prestige 6234 n voyage 6131 v license 6183 n virgin 6235 a ample 6132 n proprietor 6184 n walker 6236 n civilization 6133 n tract 6185 n anticipation 6237 n correction
 • 43. 6238 n demonstrator 6290 a imminent 6342 n original 6239 a eternal 6291 n rack 6343 v spray 6240 v expel 6292 n contraction 6344 n stimulation 6241 n hay 6293 n ram 6345 n upstairs 6242 a helpless 6294 v revert 6346 n decision-making 6243 a honourable 6295 n short 6347 adv historically 6244 conj immediately 6296 n athlete 6348 adv incredibly 6245 n jewel 6297 v defy 6349 v interact 6246 v stroll 6298 n ham 6350 v manifest 6247 v articulate 6299 a supplementary 6351 n manpower 6248 n diplomat 6300 v tread 6352 v moan 6249 adv distinctly 6301 n bail 6353 n skipper 6250 v encompass 6302 n crossing 6354 n suitcase 6251 a premature 6303 n physician 6355 conj considering 6252 n rehabilitation 6304 a sociological 6356 n quantum 6253 n retention 6305 a alert 6357 n reformer 6254 v contest 6306 n handkerchief 6358 adv wildly 6255 n deviation 6307 n midfield 6359 n litigation 6256 n gratitude 6308 a plausible 6360 n enclosure 6257 v intensify 6309 adv tight 6361 n ink 6258 v prop 6310 a unwanted 6362 prep owing to 6259 a restricted 6311 a abnormal 6363 a rude 6260 n insistence 6312 n cruelty 6364 n vibration 6261 n kidney 6313 n drainage 6365 adv violently 6262 a lazy 6314 a feminine 6366 adv calmly 6263 n workplace 6315 n ditch 6367 v dispense 6264 n decay 6316 v poison 6368 a surgical 6265 a excited 6317 n relate 6369 a consequent 6266 n forestry 6318 n curl 6370 n descendant 6267 n multimedia 6319 n litigation 6371 n testimony 6268 n whisper 6320 n marsh 6372 a factual 6269 a bodily 6321 a prone 6373 v insult 6270 v bump 6322 a rotten 6374 n jealousy 6271 a harmful 6323 v stake 6375 v curse 6272 n homework 6324 n symmetry 6376 n sadness 6273 a invaluable 6325 n chase 6377 v displace 6274 n pest 6326 n greeting 6378 n insult 6275 v rally 6327 v hover 6379 a destructive 6276 n screw 6328 a latin 6380 n conquest 6277 adv conversely 6329 n urine 6381 a pragmatic 6278 n cushion 6330 v forge 6382 n fry 6279 n facade 6331 n produce 6383 n armor/armour 6280 a finished 6332 n spouse 6384 v harden 6281 n grasp 6333 a handicapped 6385 a conspicuous 6282 n fuss 6334 n inference 6386 v signify 6283 v install 6335 n salon 6387 a superficial 6284 a perceived 6336 n colon 6388 a imaginary 6285 a petty 6337 v handicap 6389 n submarine 6286 n slogan 6338 a homosexual 6390 n scenery 6287 n solvent 6339 v sway 6391 v incline 6288 v tune 6340 n garlic 6392 n injustice 6289 n urge 6341 a lay 6393 n excellence
 • 44. 6394 n hesitation 6446 a icy 6498 n intimacy 6395 a hanging 6447 n volcano 6499 a ripe 6396 a hopeless 6448 n discomfort 6500 a sour 6397 v speculate 6449 n mat 6501 n handwriting 6398 a customary 6450 v undo 6502 a theatrical 6399 a disgusting 6451 v flatten 6503 v suffice 6400 n imitation 6452 n glue 6504 a fertile 6401 n stove 6453 a harmless 6505 n disgust 6402 n disappearance 6454 n aeroplane 6506 adv higher 6403 adv eagerly 6455 n cardboard 6507 v isolate 6404 n honesty 6456 n rivalry 6508 v contradict 6405 n acknowledgement 6457 a speculative 6509 v overlap 6406 a hopeful 6458 a thermal 6510 n saw 6407 adv inward 6459 a descriptive 6511 v sting 6408 n donkey 6460 n terminology 6512 a equitable 6409 a ignorant 6461 a earnest 6513 n persuasion 6410 a impatient 6462 n discontent 6514 n stripe 6411 n arbitration 6463 adv indoors 6515 v overturn 6412 a transparent 6464 n vowel 6516 a tangible 6413 a maternal 6465 a intrinsic 6517 a abundant 6414 a elementary 6466 a idle 6518 v disregard 6415 a synthetic 6467 a inconsistent 6519 a geometric 6416 pron oneself 6468 n sorrow 6520 v underlie 6417 n prohibition 6469 n whistle 6521 v plough 6418 v fasten 6470 n nylon 6522 n quarrel 6419 n web 6471 n radius 6523 n anomaly 6420 n pamphlet 6472 a tidy 6524 v conquer 6421 n earthquake 6473 a selfish 6525 n nutrient 6422 v correlate 6474 v deceive 6526 n dissatisfaction 6423 adv secretly 6475 a incompatible 6527 v dwell 6424 n groove 6476 adv loosely 6528 v deepen 6425 v infer 6477 a finite 6529 n lever 6426 a incorrect 6478 n lightning 6530 n pronunciation 6427 n noon 6479 n salesman 6531 n intuition 6428 a communal 6480 v sow 6532 n fatigue 6429 v construe 6481 v starve 6533 v elicit 6430 v equate 6482 n secrecy 6534 adv morally 6431 n perfection 6483 n spiral 6535 n violin 6432 v thunder 6484 n cultivation 6536 a tentative 6433 n oath 6485 v whistle 6537 n stereotype 6434 a shiny 6486 n ale 6538 v glue 6435 v cycle 6487 a simultaneous 6539 v imitate 6436 v depress 6488 n zero 6540 a moist 6437 n saddle 6489 adv upright 6541 v rotate 6438 a drastic 6490 n obedience 6542 n telescope 6439 a uneven 6491 n sermon 6543 n congratulation 6440 v sew 6492 a undesirable 6544 v pluck 6441 v denote 6493 n dam 6545 v tidy 6442 v safeguard 6494 n radar 6546 v enrich 6443 a weary 6495 n tractor 6547 n messenger 6444 v reside 6496 n mob 6548 a careless 6445 n footpath 6497 n pearl 6549 n elevation
 • 45. 6550 n gram 6602 n wedge 6654 a feeble 6551 n ornament 6603 n annoyance 6655 v precipitate 6552 n stratum 6604 n greed 6656 v rot 6553 n veil 6605 v purport 6657 v prosper 6554 v mend 6606 a homemade 6658 a skilful 6555 v heighten 6607 v hasten 6659 v stipulate 6556 n safeguard 6608 n moonlight 6660 a credible 6557 n mattress 6609 n converge 6661 n fright 6558 n pretence 6610 n metabolism 6662 n intellect 6559 v verify 6611 n parachute 6663 a slippery 6560 n claw 6612 v lessen 6664 V align 6561 v ponder 6613 v hop 6665 adv unduly 6562 v wreck 6614 v shave 6666 n haste 6563 n notation 6615 a infectious 6667 v shorten 6564 n pastry 6616 v stalk 6668 adv usefully 6565 a alcoholic 6617 v dial 6669 v dilute 6566 v inquire 6618 v migrate 6670 v pollute 6567 a scarce 6619 n spear 6671 n vapour 6568 v glide 6620 n contingent 6672 n veto 6569 n niece 6621 v discern 6673 n compulsion 6570 n eyelid 6622 n subordinate 6674 a innate 6571 n chess 6623 a affected 6675 v liberate 6572 v sharpen 6624 a hereditary 6676 v refrain 6573 v conserve 6625 a merry 6677 n wreck 6574 n friction 6626 v relinquish 6678 n tailor 6575 v reconsider 6627 v defer 6679 v fuse 6576 v envy 6628 a sincere 6680 a hairy 6577 n moisture 6629 n avoidance 6681 v disapprove 6578 v pierce 6630 a clumsy 6682 a stubborn 6579 v loosen 6631 a prudent 6683 v grieve 6580 n usefulness 6632 n spice 6684 a sovereign 6581 a elastic 6633 v darken 6685 n hinge 6582 v digest 6634 a patriotic 6686 n cube 6583 v convene 6635 n saucer 6687 v dissatisfy 6584 n dissident 6636 n ounce 6688 a cubic 6585 v elevate 6637 n seizure 6689 adv characteristically 6586 v evaporate 6638 a solemn 6690 a insane 6587 n shopkeeper 6639 n characterization 6691 v faint 6588 v subside 6640 n loaf 6692 v quarrel 6589 n jelly 6641 n slavery 6693 v fluctuate 6590 a said 6642 adv outwards 6694 n exponent 6591 a solitary 6643 n sponge 6695 n adolescent 6592 n wax 6644 v subsidize 6696 a subordinate 6593 v overthrow 6645 a humorous 6697 v tailor 6594 n couch 6646 n liquidation 6698 a heavenly 6595 v kidnap 6647 v disgust 6699 n lipstick 6596 a homogeneous 6648 adv enthusiastically 6700 n sting 6597 a woollen 6649 a ingenious 6701 n rigour 6598 n digestion 6650 a intuitive 6702 n rectangle 6599 n digit 6651 v stiffen 6703 n truce 6600 a perpetual 6652 a graceful 6704 n scissors 6601 n curse 6653 adv brightly 6705 v enlighten
 • 46. 6706 n vacation 6758 n motorcycle 6810 a emphatic 6707 pron yourselves 6759 n fidelity 6811 v rejoice 6708 n spade 6760 v hinder 6812 n magician 6709 v procure 6761 a ornate 6813 n millimetre 6710 n razor 6762 n paste 6814 n moderation 6711 v deflect 6763 n prerequisite 6815 v propagate 6712 a untidy 6764 a dissident 6816 v unify 6713 a tolerant 6765 v recur 6817 n irrigation 6714 n esteem 6766 n maize 6818 a approximate 6715 n grease 6767 n paw 6819 n fervour 6716 v gulp 6768 n whim 6820 n consonant 6717 a stationary 6769 v thicken 6821 n hop 6718 a forceful 6770 n translator 6822 v overflow 6719 n disarmament 6771 v extinguish 6823 n theorem 6720 n experimentation 6772 v mourn 6824 a untrue 6721 n traitor 6773 adv farther 6825 conj whereupon 6722 prep unto 6774 n commune 6826 v disarm 6723 v tire 6775 adv inwards 6827 n alphabet 6724 a unjust 6776 n overflow 6828 a wasteful 6725 a incidental 6777 a immoral 6829 v diverge 6726 n inventor 6778 v veto 6830 n likeness 6727 a metric 6779 a eloquent 6831 n modesty 6728 n zinc 6780 n digest 6832 a inclusive 6729 n integer 6781 n giving 6833 v refresh 6730 v postulate 6782 n cork 6834 adv earnestly 6731 a dishonest 6783 v comb 6835 v repress 6732 a durable 6784 n hoard 6836 a rudimentary 6733 a fluent 6785 n ox 6837 n attractiveness 6734 n liar 6786 n superstition 6838 n adhesive 6735 n beak 6787 v console 6839 v diffuse 6736 v oust 6788 n militant 6840 adv hereby 6737 a accustomed 6789 n weekday 6841 a inverse 6738 a vain 6790 v refute 6842 a intentional 6739 n alcoholic 6791 v subordinate 6843 a deficient 6740 n sovereign 6792 a tranquil 6844 a pertinent 6741 v obstruct 6793 n germ 6845 n scorn 6742 adv therein 6794 v approximate 6846 n upsurge 6743 v deplore 6795 n educator 6847 n collusion 6744 n comb 6796 n dial 6848 v repudiate 6745 a intermittent 6797 a extant 6849 a null 6746 v lengthen 6798 a singular 6850 a lame 6747 n fanatic 6799 adv skilfully 6851 v pervade 6748 n landlady 6800 a contingent 6852 n corrosion 6749 a unnatural 6801 a cumbersome 6853 a hourly 6750 v converge 6802 v legislate 6854 v tame 6751 a sensual 6803 a habitual 6855 a yearly 6752 a hasty 6804 n motherhood 6856 n coward 6753 n treason 6805 v lighten 6857 adv whence 6754 a obsolete 6806 a uncontrolled 6858 a assertive 6755 n propensity 6807 n degradation 6859 n speculator 6756 n taking 6808 v dissipate 6860 a high-pitched 6757 n detriment 6809 n electrician 6861 a tame
 • 47. 6862 v subtract 6914 n widower 6966 a especial 6863 a intelligible 6915 n deceit 6967 v deafen 6864 n fallacy 6916 a envious 6968 v madden 6865 n nobleman 6917 a senseless 6969 n possessor 6866 v scold 6918 a viscous 6970 v spear 6867 v err 6919 n conqueror 6971 v append 6868 n multiplication 6920 v sadden 6972 a fraternal 6869 a momentary 6921 n shovel 6973 a noted 6870 n bribery 6922 a unfriendly 6974 v sweeten 6871 a contemptuous 6923 a unsteady 6975 a bad-tempered 6872 v lever 6924 a concentric 6976 n heredity 6873 a adolescent 6925 n fowl 6977 adv hereafter 6874 n subversion 6926 n oar 6978 v enumerate 6875 v orientate 6927 a everlasting 6979 n homecoming 6876 v hijack 6928 n partisan 6980 adv uppermost 6877 n patriot 6929 n hindrance 6981 v sneeze 6878 n accomplishment 6930 a resolute 6982 n hemp 6879 adv carelessly 6931 n kilogram 6983 n cowardice 6880 n gulp 6932 n rabbi 6984 n internet 6881 adv worst 6933 a juicy 6985 v oscillate 6882 a adhesive 6934 n glee 6986 n cultivator 6883 n eyelash 6935 n stipulation 6987 v redden 6884 n pendulum 6936 v veil 6988 adv herein 6885 v degenerate 6937 v esteem 6989 v partake 6886 a respectful 6938 n filament 6990 a affecting 6887 v vibrate 6939 v intoxicate 6991 a disorganized 6888 adv latterly 6940 a colourless 6992 v paste 6889 n telegraph 6941 v forgo/forego 6993 a plural 6890 v ditch 6942 n retardation 6994 n preposition 6891 n friendliness 6943 adv wherein 6995 v reverberate 6892 a decimal 6944 v converse 6996 adv thereupon 6893 v fatten 6945 v intersect 6997 v narrate 6894 v scorn 6946 v reprimand 6998 a underdeveloped 6895 a amorphous 6947 n decimal 6999 adv incessant 6896 v oppress 6948 v interrelate 7000 n parenthesis 6897 n abbreviation 6949 a incessant 7001 a synchronous 6898 v interlock 6950 n headdress 7002 a perpendicular 6899 a partisan 6951 v saw 7003 n synopsis 6900 n tar 6952 a radiant 7004 v transact 6901 n mercenary 6953 n slime 7005 n wrongdoing 6902 a roast 6954 adv cowardly 7006 v dismember 6903 a obedient 6955 n mishap 7007 n plural 6904 v roast 6956 n railroad 7008 n postulate 6905 n expanse 6957 a resonant 7009 a nutrient 6906 v deviate 6958 n sabotage 7010 a deceitful 6907 v superimpose 6959 v groove 7011 v pertain 6908 n denominator 6960 n inverse 7012 a motherly 6909 n emigrant 6961 a cultured 7013 adv yearly 6910 n displeasure 6962 v perpetrate 7014 a divisible 6911 a prickly 6963 a degenerate 7015 a obstinate 6912 v ripen 6964 v saturate 7016 n roast 6913 v incite 6965 n gaiety 7017 n discouragement
 • 48. 7018 n locomotion 7019 a punctual 7020 n thermal 7021 n gasoline 7022 a quarrelsome 7023 v emancipate 7024 a lewd 7025 v vapour 7026 n lodging 7027 n missive 7028 n spool 7029 a tangent 7030 v revile 7031 adv hourly 7032 a mercenary 7033 a putrid 7034 v telegraph 7035 a equidistant 7036 int hurrah 7037 adv sympathetically Odew.net Sorunlarınız için: destek@odew.net