Olcamp v18 Project Managment

1,687 views

Published on

Paweł Michalski opowiadał o

Published in: Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,687
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
112
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Olcamp v18 Project Managment

 1. 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WPROWADZENIE Paweł Michalski Stowarzyszenie Project Management Polska 2010-05-12
 2. 2. Agenda • Projekt • Program • Zarządzanie projektami • Stowarzyszenie Project Management Polska • Grupa regionalna 2010-05-12
 3. 3. Historia pewnego projektu Klient zamówił Analityk zrozumiał Powstał projekt Programiści wykonali kawał dobrej roboty Projekt udało się uruchomić i wdrożyć Ujawniły się potrzeby Klienta Praktyczne zastosowanie projektu ;-) 2010-05-12
 4. 4. Projekt Nierutynowy i niepowtarzalny proces realizacji określonych celów, w określonym czasie i za pomocą określonych środków, zdefiniowany przez: • produkt końcowy (zakres) • czas realizacji (terminy) • koszty realizacji (budżet) Projekt jest to zorganizowane (zaplanowane) jednorazowe działanie zmierzające do osiągnięcia zdefiniowanego celu [PMBOK] 2010-05-12
 5. 5. Projekt (2) • Zbiór różnorodnych prac cząstkowych, działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu • Unikalny i konkretny cel • Określone ramy czasowe • Odrębność (brak powiązań z główną działalnością) • Korzysta z zasobów (budżet) • Składa się ze współzależnych, ale indywidualnych kroków zwanych zadaniami 2010-05-12
 6. 6. Program Grupa projektów powiązanych ze sobą, realizowanych w sposób skoordynowany dla osiągnięcia wspólnego celu nadrzędnego, niemożliwego do osiągnięcia przez poszczególne projekty osobno 2010-05-12
 7. 7. Zarządzanie • Dokładne poznanie tego, czego oczekuje się od ludzi, a następnie dopilnowanie, aby wykonali to w najlepszy i najtańszy sposób (F.W. Taylor, 1903) • Ogół działań zmierzających do efektywnego wykorzystania zespołów ludzkich, środków materialnych i czasu w celu osiągnięcia wcześniej sformułowanego celu projektu informatycznego w określonej technologii, zakresie i jakości (K. Frączkowski, 2003) • Nauka o metodach, zasadach, instrumentach dotyczących realizacji podanych założeń Składa się z 5 funkcji: planowanie, organizowanie, przekazywanie poleceń, koordynacja i kontrolowanie. W ramach każdej zarządzający może wykorzystać określone środki organizacyjne, motywacyjne i techniczne, służące ich realizacji. 2010-05-12
 8. 8. Zarządzanie projektami • „Dyscyplina” integrująca całość zagadnień związanych z planowaniem i realizacją projektów • Polega na wykorzystywaniu do działań projektowych wiedzy, umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami, i technikami w celu zrealizowania oczekiwań i potrzeb głównych udziałowców projektu • „Chroni” powstające produkty odbioru projektu przed nieprzewidzianymi wpływami otoczenia 2010-05-12
 9. 9. Zarządzanie projektami (PMI) Zarządzanie projektem jest procesem, w trakcie którego osoba kierująca projektem przeprowadza celowe planowanie i kontrolowanie zadań wchodzących w skład projektu oraz dokonuje odpowiedniej alokacji przydzielonych do realizacji projektu środków, posługując się przy tym odpowiednimi technikami i metodami, aby osiągnąć wyznaczony cel w określonym terminie, po wyznaczonych kosztach i o odpowiedniej jakości [Project Management Body of Knowledge] 2010-05-12
 10. 10. Funkcje zarządzania projektami • Planowanie • Organizowanie • Decydowanie (uzyskiwanie akceptacji) • Komunikowanie się • Realizacja (wdrożenie) • Monitoring i kontrola 2010-05-12
 11. 11. Trudności zarządzania projektami • Różnice interesów = brak zrozumienia i konflikty • Wprowadzanie zmian = opór otoczenia, konflikty • Niepowtarzalność = brak rutyny • Brak rutyny = wysoka niepewność • Niepewność = kłopoty z planowaniem i realizacją • Ograniczenia czasowe i zasobowe = presja i stres • Wielopłaszczyznowość = łączenie w jedno wielu „światów” • Praca z ludźmi = konflikty, fluktuacje, problemy komunikacyjne 2010-05-12
 12. 12. Zarządzania projektami - metodyka • Definiowanie celu (zakresu), zasobów i ram czasowych • Ustalenie budżetu projektu • Definiowanie czynności cząstkowych (etapów, zadań) • Ustalenie kamieni milowych, planowanie logicznych powiązań między zadaniami i kamieniami milowymi • Przyporządkowanie zasobów do poszczególnych zadań • Przygotowanie dokumentacji projektu – harmonogramy i raporty (kto?, co?, kiedy?, jak?, z kim/z czym?) • Rozpoczęcie i realizacja projektu • Monitorowanie postępu prac i budżetu • Zakończenie projektu • Ocena stopnia realizacji celu w relacji do kosztów rzeczywistych 2010-05-12
 13. 13. Metodyki zarządzania projektami • PMBOK - Project Management Body of Knowledge • PRINCE – Projects in Controlled Environment • IPMA – National Competence Baseline • SCRUM • TenStep • XP – eXtreme Project Management • Rational Unified Process 2010-05-12
 14. 14. Zasady dobrego zarządzania • Dobierz właściwych ludzi • Przydziel im odpowiednie zadania • Pomóż im stworzyć zgrany zespół • Motywuj ich (na każdym kroku) • Pozwól im pozostać zgranym zespołem Wszystko inne związane z zarządzaniem to… „drobne kwestie administracyjne” 2010-05-12
 15. 15. Zły zespół • Niejasne cele, role, standardy • Niezdrowa rywalizacja • Brak zaangażowania • Brak inspiracji • Efekty presji • Niezdrowe napięcia, komentarze • Poczucie straty czasu 2010-05-12
 16. 16. Dobry menedżer powinien… Zarządzanie wymaga serca, duszy, intuicji i nosa • Zarządzaj z sercem • Wnieś duszę do organizacji • Zaufaj swojej intuicji • Używaj nosa, by zwęszyć gdy coś „śmierdzi” Zarządzaj projektami zarządzając ryzykiem 2010-05-12
 17. 17. Stowarzyszenie Project Management Polska www.spmp.org.pl
 18. 18. Misja SPMP Tworzymy szanse dla Project Managerów • Jesteśmy Stowarzyszeniem zrzeszającym profesjonalistów w dziedzinie zarządzania projektami. • Celem naszego istnienia jest rozwój dziedziny zarządzania projektami oraz umacnianie profesji Kierownika Projektu.
 19. 19. Stowarzyszenie Project Management Polska • SPMP powstało w 1999 r. • Obecnie do SPMP należy ponad 1200 osób i 55 firm członkowskich • W 2001 r. SPMP podpisało umowę z IPMA i rozpoczęło certyfikację • Od 2004 r. prowadzi certyfikację na wszystkich poziomach • W 2006 r. program certyfikacji był audytowany przez IPMA i uzyskał walidację
 20. 20. International Project Management Association (IPMA) • IPMA powstało w roku 1965, jako organizacja zrzeszająca narodowe Stowarzyszenia Project Management • obecnie zrzesza 50 krajów z całego świata – każdego roku co najmniej 2 nowe stowarzyszenia narodowe przyłączają się do rodziny IPMA • ponad 40 000 członków na całym świecie • organizacja non-profit, nastawiona na profesjonalny rozwój dyscypliny Project Management • wspiera narodowe Stowarzyszenia, uznając jednocześnie ich specyfikę, wynikającą z kultury i historii
 21. 21. Członkostwo indywidualne: Członkostwo indywidualne skierowane jest do osób zajmujących się zawodowo zarządzaniem projektami (Project Managerów) Korzyści płynące z indywidualnego członkostwa w Stowarzyszeniu Project Management Polska: • rozwój osobisty i kariery zawodowej, • kontakty osobiste, wymiana doświadczeń • rozszerzanie wiedzy teoretycznej i praktycznej o project management, • korzyści finansowe (zniżki np. na certyfikacje), • najnowsze informacje z dziedziny project management, • udział w inicjatywach lokalnych – Grupy Regionalne SPMP
 22. 22. Członkostwo instytucjonalne: Z członkostwa instytucjonalnego mogą skorzystać firmy, organizacje i instytucje naukowe Korzyści firm i instytucji z członkostwa w Stowarzyszeniu Project Management Polska: • Pełne członkostwo dla wszystkich pracowników i możliwość korzystania przez nich ze wszystkich zniżek dla członków SPMP, • Możliwość zaplanowania ścieżki rozwoju w oparciu o system certyfikacji IPMA, • Pierwszeństwo przy rejestracji na wszystkie wydarzenia organizowane przez SPMP, kursy, seminaria, • Zniżki w opłatach za udział w certyfikacji dla nowych pracowników oraz w konkursie Polish Project Management Award, • Wsparcie i profesjonalnych kompetencji zarządzania projektami w organizacji poprzez uczestnictwo w środowisku SPMP,
 23. 23. Członkostwo instytucjonalne: Korzyści cd. • Dostęp do wiedzy o najlepszych praktykach PM, • Wizerunek i uznanie. Pokazanie kontrahentom, klientom i współpracownikom, że firma rozwija się w dziedzinie dostarczania i świadczenia usług i produktów (Logo wraz z opisem na stronie SPMP), • Regularne informacje o nowościach i imprezach w dziedzinie Project Management poprzez biuletyn i newsletter dla członków, • Możliwość uczestnictwo w spotkaniach i seminariach grup regionalnych,
 24. 24. Członkowie instytucjonalni SPMP SPMP posiada ponad 50 członków instytucjonalnych z wielu branż, między innymi:
 25. 25. Grupy regionalne Grupy regionalne: • Dolnośląska • Krakowska • Mazowiecka • Podkarpacka • Pomorska • Śląska • Wielkopolska POWOŁUJEMY GRUPĘ WARMIŃSKO-MAZURSKĄ ☺ 2010-05-12
 26. 26. Grupa regionalna Warmińsko-Mazurska Cele: • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych • Wymiana doświadczeń Informacje: http://www.spmp.org.pl/grupy_regionalne Kontakt: Paweł Michalski – pawel@michalski.pl 2010-05-12
 27. 27. Certyfikacja International Project Management Association (IPMA)
 28. 28. Cel certyfikacji Certyfikat potwierdza posiadane przez kandydata kompetencje profesjonalnego Project Managera w oparciu o: • standardy IPMA • bezstronną ocenę niezależnego zespołu asesorów akredytowanych przez IPMA Zalety: • Międzynarodowy sukces i wielka popularność ze względu na wysoką jakość oferowanego modelu certyfikacji. • System certyfikacji IPMA stanowi na całym świecie punkt odniesienia przy rekrutacji, szkoleniu i rozwoju osób, które związały swoją karierę z zarządzaniem projektami.
 29. 29. System certyfikacji IPMA IPMA opracowała 4 – poziomowy system certyfikacji Poziom A - Certified Projects Director Poziom B - Certified Senior Project Manager Poziom C - Certified Project Manager Poziom D - Certified Project Management Associate Krajowe programy certyfikacji odpowiadające regułom IPMA są przez IPMA zatwierdzane i następnie regularnie weryfikowane.
 30. 30. Jakie korzyści odniesiesz z uzyskanego certyfikatu IPMA? • Twoje kompetencje i kwalifikacje w dziedzinie zarządzania projektami są obiektywnie potwierdzone • masz większe szanse na rynku pracy • pracujesz na własne nazwisko, zdobywasz uznanie i promujesz siebie • jesteś posiadaczem uznanego, międzynarodowego certyfikatu • Twoje nazwisko zostanie opublikowane na stronie SPMP i IPMA • promujesz firmę, w której pracujesz • z certyfikatem A, B lub C możesz zostać asesorem IPMA lub certyfikowanym trenerem PM. • otrzymujesz darmowe członkostwo w Stowarzyszeniu na rok! • możesz umieścić znaczek certyfikatu na wizytówce
 31. 31. Jakie korzyści przyniesiesz swojej firmie: • wzrost prestiżu firmy - funkcjonowanie w oparciu o kompetentnych project managerów i członków zespołów projektowych • spełnianie warunków stawianych przy składaniu wniosków o dofinansowanie projektów • poprawa wydajności i produkcyjności • gwarancja realizacji zleceń przez zawodowych project managerów, którzy wykazują się kompetencjami na poziomie najnowszej wiedzy naukowej i technicznej; • fakt ograniczonego okresu ważności certyfikatu wymaga udokumentowania stałego rozwoju zawodowego = gwarancja stałego podnoszenia kwalifikacji przez pracowników !!!
 32. 32. Certyfikaty IPMA na świecie Certyfikaty IPMA są rozpoznawane i uznawane w następujących krajach: Afryka: Egipt, Maroko, RPA, Zambia Ameryka Płn.: USA Ameryka Płd.: Brazylia Australia Azja: Azerbejdżan, Chiny, Indie, Iran, Kazachstan, Kuwejt, Nepal, Taiwan Europa: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Litwa, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania, Ukraina Łącznie – 50 krajów na całym świecie.
 33. 33. Projekt Wsparcie firm w kształceniu certyfikowanych menedżerów projektów
 34. 34. Cel projektu Celem projektu „Wsparcie firm w kształceniu certyfikowanych menedżerów projektów” jest podniesienie kwalifikacji kadry zarządzającej polskich MŚP, a co za tym idzie wzrost konkurencyjności tych firm. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, którymi są: • nabycie przez kadrę zarządzającą tych firm wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania projektami • umożliwienie polskim menedżerom uzyskania certyfikatu IPMA
 35. 35. Do kogo kierujemy projekt ? • Beneficjentami projektu są polskie małe i średnie przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem firm działających w następujących obszarach: budownictwo, IT, motoryzacja, lotnictwo, przemysł zbrojeniowy, przemysł elektroniczny, bankowość • Projekt jest skierowany głównie do kadry zarządzającej tych firm tj. właścicieli, prezesów, dyrektorów, kierowników, czyli osób odpowiedzialnych za kluczowe procesy zarządcze. • Do udziału w projekcie zapraszamy szczególnie osoby, które chcą w swoich przedsiębiorstwach wdrożyć rozwiązania z dziedziny zarządzania projektowego.
 36. 36. Kontakt Biuro SPMP Biuro Certyfikacji SPMP Al. Jerozolimskie 29/12, tel: +48 22 622 08 78 00-508 Warszawa cert@spmp.org.pl tel: +48 22 622 21 12 fax: +48 22 622 21 10 biuro@spmp.org.pl Szkolenia unijne www.spmp.org.pl tel: +48 22 622 21 12 szkolenia@spmp.org.pl www.efs-spmp.org.pl

×