8 shided kv

2,117 views
1,778 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,117
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
53
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

8 shided kv

  1. 1. “Шидэт квадрат” Математик сургалтын т вийн нэрэмжит математикийн олимпиад 2-р анги1. Д рсийг зураасын дагуу хэдэн янзаар 2 тэнц д рсэнд хуваах вэ? Хуваалтыг з л. Доорх хуваалтыг ижил хуваалт гэж знэ.2. 8-н дэвтэр, 4-н зэг 1400 т гр г ба 4-н дэвтэр, 3-н зэг 850 т гр гний нэтэй бол 2 ном, 2 дэвтэр ямар нэтэй вэ?3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 тоонуудыг нэг, нэг удаа ашиглан шидэт квадрат зохио.4. 0, 1, 2, 3 цифр дээс б тэх цифр д нь ялгаатай б х 3-н оронтой тооны нийлбэрийг ол. “Шидэт квадрат” Математик сургалтын т вийн нэрэмжит математикийн олимпиад 3-р анги1. Дунд зэргийн хэмжээтэй хайрцагт 5 жижиг хайрцаг ороод д рдэг. Том хайрцагт 5 дунд зэргийн хайрцаг ороод д рдэг байв. Хэрвээ нийтдээ 32 д рэн хайрцаг байсан бол хамгийн ц нд хэдэн хайрцаг байсан бэ?2. Анги 20 сурагчтай б г д хоорондоо бэлэг солилцжээ. Охин б р 2 х вг нтэй, х вг н б р 3 охинтой бэлэг солилцсон бол ангид хэдэн охин, хэдэн х вг н байсан бэ?3. Нэг хайрцагт 41 б мб г байв. Хоёр х хэд хайрцагт байгаа б мб гн с ээлжээр 2-оос ц нг й, 6-аас ил г й тооны б мб г авна. Хамгийн с лийн б мб г авсан нь хожигдох бол з в тогловол аль х хэд нь гарцааг й хожигдох вэ?4. Цифр дийн нийлбэр нь 6-тай тэнц , 4-н оронтой тоо хэд байх вэ? “Шидэт квадрат” Математик сургалтын т вийн нэрэмжит математикийн олимпиад 4-р анги1. Нийлбэрийг ол. 2 + 5 + 4 + 8 + 6 + 11 + · · · + 120 =2. 10-н нэгж талбайтай квадрат зур.3. Цифр дийн нийлбэр нь 7-той тэнц 4- с ихг й оронтой тоо хэд байх вэ?4. Доорхи х снэгтийн н дн дэд бичигдсэн тоонуудыг нэг багананд байгаа 2 тооны нийлбэр нь дараалсан тоонууд байхаар хооронд нь сольж болох уу? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 “Шидэт квадрат” Математик сургалтын т вийн нэрэмжит математикийн олимпиад 5-р анги1. Цифр дийн ржвэр ба нийлбэр нь тэнц байх 1000-аас бага б х натурал тоог ол.2. 2, 3, 4 ба 5-н ширхэг анхны тооны нэмэгдэх ний нийлбэрт тавигдах хамгийн бага 3-н оронтой анхны тоог олж т нийг нийлбэрт задалж з л.3. 61, 62, 63, 64, 65, . . . тоонуудыг дараалуулан бичжээ. Тэгвэл энэ дарааллын эхнээсээ 3000 дахь цифрийг ол.
  2. 2. 4. Нэг м р нд байгаа тоонууд дээр 1, 1-ийг нэмэх, эсвэл 1 багананд байгаа тоонуудаас 1, 1-ийг хасах йлдэл з вш р гдс н бол эхний х снэгтээс дараагийн х снэгтийг гаргаж болох уу? 1 2 3 4 1 5 9 13 5 6 7 8 2 6 10 14 9 10 11 12 3 7 11 15 13 14 15 16 4 8 12 16 “Шидэт квадрат” Математик сургалтын т вийн нэрэмжит математикийн олимпиад 7-р анги1. 49 · a + 7 · b + c = 286 н хцлийг хангах abc гурван оронтой тоог ол.2. 12 + 34, 56 + 78, 910 + 1112, 1314 + 1516, 1718 + 1920, гэх мэт нийлбэр д дотор 4-т хуваагдах тоо бий юу?3. Сурагчийн маркны цуглуулга гурван альбом байв. Т ний маркнуудын аравны хоёр нь нэгд гээр, долооны хэд нь хоёрдугаар, 303 нь гуравдугаар альбомд байв. Сурагч хэдэн марктай вэ?4. Зураг дээрх 8 тэгш нц гт нь 2см × 1см хэмжээтэй болно. A цэгээс тэгш нц гтийн талуудыг дамжин нэг явсан талаараа дахин явалг йгээр B цэгт очиж болох замуудас хамгийн урт замыг зур. Хариултаа тайлбарла. “Шидэт квадрат” Математик сургалтын т вийн нэрэмжит математикийн олимпиад 8-р анги (Шилжилт 12 жил)1. 8 сурагч 8 бодлого боджээ. Д гнэж зэхэд бодлого б рийг 5 сурагч бодсон байв. Тэгвэл бодлого б рийг аль нэг нь бодсон хоёр сурагч заавал байхыг харуул. 1 4 12. + = байх m, n (n-сондгой) натурал тоонуудыг ол. m n 123. 1, 2, 3, . . . , 9 цифр дийг ямар нэг байдлаар сэлгэн байрлуулж 9 оронтой тоо болгон бичжээ. Энэ тооны эхнээсээ (хамгийн том орон талаас) эхлэн дараалсан 3 цифрээр ссэн гурван оронтой 7 тооны нийлбэрийн хамгийн их боломжит утгыг ол.4. Нийлбэр нь 407 байх гурван натурал тооны ржвэр хамгийн олондоо хэдэн тэгээр т гс х вэ? “Шидэт квадрат” Математик сургалтын т вийн нэрэмжит математикийн олимпиад 8-р анги (11 жил) 22 + 1 32 + 1 20102 + 1 11. (Ч. Гант м р) 2010 < 2−1 + 2 + ··· + 2−1 < 2010 тэнцэтгэл бишийг батал. 2 3 −1 2010 22. (Б. Батбаясгалан) 23 × 23 квадратыг 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3 квадратуудад хуваав. Хамгийн ц нд хэдэн 1 × 1 квадрат хэрэгтэй вэ?3. (Б. Батцэнгэл) ABCD квадратын BC тал дээр E цэг, CD тал дээр F цэгийг ∠EAF = ∠F AD байхаар сонгон авчээ. AE = BE + DF гэж батал.4. (Б. Батцэнгэл) Ямар ч натурал тооны 3 ба 7 цифрээр т гсс н хуваагчийн тоо нь 1 ба 9 цифрээр т гсс н хуваагчийн тооноос хэтрэхг й гэдгийг батал. “Шидэт квадрат” Математик сургалтын т вийн нэрэмжит математикийн олимпиад 9-р анги1. (Ч. Гант м р) x, y, z эерэг бодит тоонуудын хувьд x + y + z = xyz тэнцэтгэл биелэдэг бол √ (x − 1)(y − 1)(z − 1) ≤ 6 3 − 10 тэнцэтгэл биш биелэхийг батал.2. (Б. Батбаясгалан) 0, 1, . . . , n тоонуудын a0 , a1 , . . . , an сэлгэмэлийн хувьд k + ak , k = 0, 1, . . . , n тоо б р нь б тэн квадрат болно гэсэн н хц л биелэх бол уг сэлгэмэлийг квадрат сэлгэмэл гэе. Ямар ч с р г биш б хэл n тооны хувьд квадрат сэлгэмэл оршин байна гэж батал.
  3. 3. 3. (Б. Батцэнгэл) ABCD д рв н нц гт тойрогт багтсан байв. ∠ABD нцгийн биссектрисс р C оройгоос буулгасан перпендикуляр шулуун AB талыг C1 цэгт огтолно. ∠ACD нцгийн биссектрисс р B оройгоос буулгасан перпендикуляр шулуун CD талыг B1 цэгт огтолно. B1 C1 хэрчим AD талтай параллель гэдгийг батал. x+1 y+14. (Б. Батцэнгэл) Натурал x, y, k тоонуудын хувьд + = k бол k тооны авч болох б х утгыг ол. y x “Шидэт квадрат” Математик сургалтын т вийн нэрэмжит математикийн олимпиад 10-р анги1. (Ч. Гант м р) x, y, z нь хос хосоороо харилцан анхны натурал тоонууд ба (y 2 −x2 )−(z 2 −y 2 ) = ((y−x)−(z −y))2 тэнцэтгэл биелдэг бол x ба z нь б тэн квадрат болохыг батал.2. (Б. Батбаясгалан) Хэрэв a, b, c нь ab + bc + ca = 1 байх бодит тоонууд бол (a + b)2 + 1 (b + c)2 + 1 (c + a)2 + 1 + + ≥3 c2 + 2 a2 + 2 b2 + 2 болохыг батал.3. (Б. Батцэнгэл) Нэгэн сургууль 100 сурагчтай б г д сурагч б р спортын ямар нэгэн дугуйланд явдаг байжээ (нэг сурагч хэдэн ч дугуйланд явдаг байж болно). Сургуулийн аль ч 3 сурагчийг сонгон авахад, тэдний хэн нэг нь явдаг, харин б гдээрээ хамт явдагг й дугуйлан ямагт олддог байжээ. Сургуульд хамгийн ц нд хэдэн дугуйлан байсан бэ?4. (Б. Батцэнгэл) ABC гурвалжны AB тал дээр M цэг, BC тал дээр N цэг оршино. CM , AN хэрчм д O цэгт огтлолцдог бол AO + AB = CO + CB байх гарцааг й б г д х рэлцээтэй н хц л нь AM + AN = CM + CN байх явдал гэдгийг батал. “Шидэт квадрат” Математик сургалтын т вийн нэрэмжит математикийн олимпиад 11-р анги1. (Ч. Гант м р) ∀n ∈ N хувьд x + y + 2z = 4n ба x3 + y 3 − 2z 3 = 6n байх x, y, z б хэл 3-т олдохыг батал.2. (Б. Батбаясгалан) p анхны тоо байг. p2 × p2 шатрын х лг с аль ч 4-ийнх нь т в нь шатрын х лгийн талтай параллель тал б хий тэгш нц гт биш байхаар p3 ширхэг н д сонгож болохыг батал.3. (Б. Батцэнгэл) ∠BAC = 2 · ∠ABC байх хурц нц гт ABC гурвалжны AB тал дээр орших F цэгийн хувьд ∠ACF = 2 · ∠BCF байв. CF хэрчим гурвалжны AD нд ртэй E цэгт огтлолцдог бол ∠BEC нцгийг ол.4. (Б. Батцэнгэл) Хойд туйлын одойнууд б гд 1, 2, . . . , 2010 дугаартай байсан б г д зарим одойнууд ижил дугаартай байжээ. Нэгэн дэшлэгт 1, 2, . . . , 2010 дугаартай одойнууд ядаж нэг, нэг х рэлцэн ирсэн б г д х рэлцэн ирсэн б х одойн дугааруудын нийлбэр тэгш байжээ. дэшлэгт х рэлцэн ирсэн одойнуудыг хэсэг б рт байгаа одойн дугааруудын нийлбэр хоорондоо тэнц байхаар 2 хэсэгт хувааж болно гэдгийг батал. “Шидэт квадрат” Математик сургалтын т вийн нэрэмжит математикийн олимпиад Бага ангийн багш1. (Ч. Гант м р) З в 2n нц гтийн n ширхэг диагональ нь оройн цэгээс ялгаатай S цэгт огтлолцдог бол S цэг уг 2n нц гтийн т в гэж батал.2. (Б. Батбаясгалан) Усан санг 4 цоргоор д ргэж болно. Хэрэв 1 ба 2-р цоргыг хамтад нь ажиллуулбал усан санг 2 цагт д ргэнэ. 2 ба 3-р цоргыг хамтад нь ажиллуулбал усан санг 3 цагт д ргэнэ. 3 ба 4-р цоргыг хамтад нь ажиллуулбал усан санг 4 цагт д ргэнэ. 1 ба 4-р цоргыг хамтад нь ажиллуулбал усан санг хэдэн цагт д ргэх вэ?3. (Б. Батцэнгэл) 3 × 3 хэмжээтэй х снэгтийн н дн дэд натурал тоонуудыг аль ч м р, аль ч баганад бичигдсэн тоонуудын ржвэр 2010 байхаар хэдэн ялгаатай аргаар бичиж болох вэ?4. (Б. Батцэнгэл) n > 70 бол кубыг n ширхэг кубэд хувааж болно гэдгийг батал. “Шидэт квадрат” Математик сургалтын т вийн нэрэмжит математикийн олимпиад Дунд ангийн багш1. (Б. Батбаясгалан) n ≥ 2 б хэл тоо ба f (n) нь n-ээс хэтрэхг й n-тэй харилцан анхны биш тоонуудын нийлбэр байв. Ямар ч n натурал тоо ба p анхны тооны хувьд f (n + p) = f (n) гэж батал.2. (Ч. Гант м р) x, y, z ∈ R байх ед x y z F (x, y, z) = + + x + 2y y + 2z z + 2x илэрхийллийн авч болох б х утгын олонлогийг ол.
  4. 4. 3. (Б. Батцэнгэл) AC, BD диагоналиуд нь хоорондоо перпендикуляр байх ABCD д рв н нц гтийн AB, CD талуудын ргэлжлэл P цэгт огтлолцоно. P BD гурвалжныг багтаасан тойргийн т в O, ортот в H б г д P AC гурвалжны 9 цэгийн тойргийн т в O1 бол P O1 ⊥ OH гэж батал.4. (Б. Батцэнгэл) 2n ширхэг элементтэй A олонлогийн n ширхэг элементтэй зарим дэд олонлогуудын F б л г гджээ. Хэрэв A олонлогийн n − 1 ширхэг элементтэй ямар ч дэд олонлог нь F б лийн яг ганц дэд олонлогт агуулагддаг бол n + 1 нь анхны тоо байна гэдгийг батал.

×