Feesten van jhwh

727 views
551 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
727
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Feesten van jhwh

 1. 1. Feesten van de Joden.Lev. 23:1De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg tegen de Israëlieten:“Dit zijn de hoogtijdagen van de HEER, die je als heiligedagen samen moet vieren. Dit zijn mijn hoogtijdagen:*Rustdag Sabbat*Bevrijdingsfeest Pesach*Feest der ongezuurde broden Matzot*Eerstelingen Jom Habikkoerim*Wekenfeest(Pinksteren) Sjavoe ot*Dag van de bazuin Jom haSjofar - Rosh Hasjana*Grote verzoendag Jom Kippoer*Loofhutten Soekot
 2. 2. Wat ging er mis?* De eerste gemeente. Messiaanse Joden.* Gelovigen uit de heidenen. Waar moeten zij zich aan houden? Mattheus 5: 18 Handelingen 15 (Let op ver 21 waarin de heidenen wordt verteld, dat er meer lering te vinden is voor wie wil. ) visioen Petrus* Vervolging en verwijdering. Joden vervolgen de gelovigen. Het probleem van hand. 15 in de praktijk. (Let op de aanpassing zit in de angst voor vervolging. Vraag: ging het om een gebod uit Torah of mondelinge overlevering?) Handelingen 16:3 Galatenbrief Romeinenbrief Bar Kochba/ 18 gebed. Bar Kochba werd uitgeroepen tot Messias, daar konden de volgelingen van Yeshua zich niet bij aansluiten. Het 18 gebed kreeg een 19de vers waarin afvalligen werden vervloekt. Twee belemmeringen voor de gelovigen in Yeshua om de aansluiting bij de synagogen te behouden.
 3. 3. Staatsvervolging- staatsgodsdienst.• Romeinse keizers/ “augustus”.• Constantijn de Grote : bekering/ politiek?• De slag bij de brug Milvius tegen Maxentuis.• Zonaanbidding, Mithra cultus.
 4. 4. Welke staatsgodsdienst?• Tammuz en Mithras en Saturnus, Apollon en vele anderen. http://members.ziggo.nl/peter7/kerst/kerst.html• http://www.youtube.com/user/aroodawakening?ob=0&feature=results_main#p/c/3ECA71264ED4AA82/0 /5GF5iRgYWpo• Maria verering - Moeder van Tammuz, Mithra, Zonnegoden• Zondag - Aanbidding van de zon.• Instelling kerst - 25 dec. Geboordedag, Tammuz, Mithra, de zon• Instelling pasen - Istar/Astarte die werd wedergeboren in een ei aan de eufraat. Ze verandert als dank een vogel in een eierleggende haas. Onze paasdatum is aangepast aan deze mytologische gebeurtenis! (kleuren paaseieren)• Zonnekalender - Onze kalender is een zonnekalender.• sinterklaas, kerstboom, oud en nieuw, vaste tijden enz.• Ezech 8:14/
 5. 5. Feesten van de Joden.Lev. 23:1De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg tegen de Israëlieten:“Dit zijn de hoogtijdagen van de HEER, die je als heiligedagen samen moet vieren. Dit zijn mijn hoogtijdagen:*Rustdag Sabbat*Bevrijdingsfeest Pesach*Feest der ongezuurde broden Matzot*Eerstelingen Jom Habikkoerim*Wekenfeest(Pinksteren) Sjavoe ot*Dag van de bazuin Jom haSjofar - Rosh Hasjana*Grote verzoendag Jom Kippoer*Loofhutten Soekot
 6. 6. De uitnodiging! Deut.6:20-25 Jozua 4:1-8 Jes. 56:3-7 Hand. 15:20-21http://www.bijbelsefeesten.nl/index_2.html
 7. 7. Wat we al kennen: voorjaarsfeesten• Shabbat <> zondag = rustdag• Pesach <> goede vrijdag = bevrijding• Ongezuurde broden = heiliging• Eerstelingen <> pasen = eerste vruchten• Shuvaot <> pinksteren = begin oogst/ vernieuwing verbond.
 8. 8. Shabbat /Zondag• Terugkijken:• Genesis 2:1-3, Leviticus 23:3 : schepping• Deut 5:14,15: verlossing uit slavernij.• Nu: Ex. 31:16: De sabbat is in de joodse religie één van de tekens van het verbond tussen God en het Joodse volk• Straks: Hebreeën 4:9-11 , Jes. 66: 22,23 toekomstige rust.• Jes. 56 uitnodiging voor de vreemdeling!
 9. 9. Pesach / Goede Vrijdag• Terugkijken:• Exodus 12:3-13: herinnering voorbijhinkelen v.d. Engel des doods bij de uittocht uit Egypte. Bevrijding uit slavernij!• Offer van Yeshua, Bevrijding van de zonde.• Nu: De vrijheid om uit vrije wil God te dienen, door zijn Torah te doen.• Gal 2:20 Door het offer van Yeshua kunnen we kinderen van God worden en zijn we niet meer slaven van de zonden maar leven voor Hem!• Straks:• Vooruitzien naar de komst van de Messias. (stoel v. Elia)• Hebr. 4 Vooruitzien naar het ontkomen aan het oordeel door het bloed van Yeshua.
 10. 10. Yeshua vervulde dit feest zeer nauwkeurig. Als vanaf de keuze van het lam op de 10de Nissan tot en met het slachten van het lam op de 14de Nissan het eind! De dicipelen hebben die 15 de Nissan een bijzondere maaltijd gehad waarbij zij vast hebben gedacht aan de laatste maaltijd met Yeshua!
 11. 11. Matzot/Ongezuurde broden• Valt samen met Pesach en duurt 7 dagen.• Terugkijken:• De grote haast waarmee men uit Egypte weg moest.• Nu: I Kor. 5:6-8 levensheiliging• Straks: een wereld zonder zonde.
 12. 12. Jom Habikkoerim eerstelingen/ pasen• terugkijken: Lev. 23:10 en Jozua 5:9 – 12 afwenden (Gilgal) van de smaad van Egypte.Lev. 23: 11 offeren van de eerste oogst, op de eerste dag van de week!En het beginnen van het tellen (tellen v.d. Omer) 7 weken tot Pinksteren• 1 kor. 15: 20-24 in Yeshua’’s opstanding is Hij een eersteling. En mogelijk ook de mensen die met Hem opstonden. Heeft hij die gepresenteerd in de hemel als eerstelingen?!• Deze tijd van omer tellen waren de dicipelen in gebed in Jeruzalem wachtend op de belofte van de Heilige Geest.• Nu: in ongebruik geraakt als feest, maar de tijd van het tellen van de Omer doet men wel en is een sobere tijd waarin men bijv. niet niet trouwt (op 1 dag na).• Straks: We zien uit naar de grote dag der opstanding! Want een eersteling betekend dat er meer volgen!
 13. 13. Kent u deze?EX 32: 5,9Deut 12:30,31EX.24:23 Neem hun gebruiken niet over, knielniet neer voor hun goden en vereer ze niet;haal hun godenbeelden omver en verbrijzelhun gewijde stenen.http://www.allaboutjesuschrist.org/dutch/oorsprong-van-pasen.htmhttp://hetuurvandewaarheid.info/2010/11/19/de-heidense-oorsprong-van-pasen/
 14. 14. Sjavoe ot / Pinksteren• Shuvaot: Vanaf Pesach is met gaan tellen 7x7 + 1 = 50. Men noemt het het tellen van de Omer (een inhoudsmaat).Terugkijken:Oogstfeest. De grote tarwe oogst begon.Volgens de traditie werd met Shuvaot de wet Thora gegeven. (huwelijkscontract)Met Pinksteren krijgen we de Heilige Geest die Zijn Thora in onze harten schrijft! (huwelijkscontract, plaats bereiden)Nu:Studie Thora, zelfs een nacht door studeren. Wij zijn uitgezonden om te oogsten in de kracht van de Heilige Geest die Gods wet in onze harten schrijft.Straks: Dit feest ziet uit naar Sukkot als de volheid der heidenen vol zal zijn als ook Israël Hem kent en de volle oogst binnen is.
 15. 15. Wat missen we nog?• Dag van de bazuin(het geschreeuw)• Grote verzoendag• Loofhutten Waarom deze feesten vieren?• Nog te komen!• Wederkomst!• Openbaringen!
 16. 16. Dag van de bazuin /Jom haSjofar - Rosh Hasjana• Terugkijken:• In de Bijbel Yom ha Zikkaron = dag van de herinnering/ het geschreew (zach 12:10)• Yom Tehurach = dag van het geluid van de bazuin.• De bazuin komen we tegen bij de berg sinai als God neerdaalt op de berg, bij de komst van een koning, bekendmakingen van Gods tijden en oproepen en bij de wederkomst van Yeshua als Koning!• Nu:• Tegenwoordig Rosh ha shana= hoofd van het jaar. Men wenst elkaar een goed en zoet jaar en dat met mag zijn ingeschreven in het boek des levens. Als zodanig kijkt het naar Yom Kipoer.• Gebruiken: appels in honing/ broodkruimels of steentjes gooien in diep water/ witte kleding.• Van af hier beginnen er 10 dagen van inkeer waarin ieder ruzies en andere ongerechtigheid probeerdt recht te zetten. (doet me denken aan de oproep van Johannes de doper)• Straks:• Wij mogen uitzien naar de komst van koning Yeshua!• 1ste dag van de zevende maand! Je weet nooit van te voren wanneer die dag er is. Dat is afhankelijk van het zien van de nieuwe maan. Zodra die er is (gezien door 2 getuigen en de hogepriester) dan is het zo ver. Je kan wel het seizoen herkennen! (Net als bij het uitlopen van de vijgeboom)
 17. 17. Grote verzoendag/ Jom Kippoer• Terugkijken:• De hogepriester bracht het bloed van een bokje in het heilig der heilige op het verzoendeksel van de ark des verbonds (een andere bok werd de woestijn in gestuurd) Hiermee werd voor het gehele volk verzoening gedaan.• Nu:• Men vraagt vergeving en ontbinding van valse beloften die men niet is na gekomen of gaat komen het komende jaar t.o.v God en zichzelf. (Let op niet ten opzichte van de naaste! Die moet je inlossen met als laatste kans tijdens de dagen van inkeer.) Men doet dit met het Kol Nidre gebed= alle beloften.• Men bidt voor inschrijving in het boek des levens.• Straks:• Het boek des levens gaat open! Dan zal blijken wie er in staat.• Dankzij onze hogepriester die met Zijn bloed verzoening heeft gedaan mogen we weten dat we in het boek des levens staan en zo het oordeel aan ons voorbij gaat.• Alles zal in het licht komen!
 18. 18. Loofhutten/ Soekot• Terugkijken:• Reis door de woestijn toen God bij hen tabernakelde, er in al hun noden werd voorzien en zelfs hun kleding niet versleet! (vandaar de hutjes met het open dak (zicht op en afhankelijkheid van de hemel)• Oogstfeest- de voltooiing van de oogst! (dankbaarheid, feest)• Offers (70 runderen voor de 70 heidenvolken) Het feest waar ook de heidenvolken bij horen.• Nu:• Besef van kwetsbaarheid en afhankelijkheid van God in ons bestaan. Dankbaarheid voor al wat Hij geeft.• Uitkijken naar de tijd van de Messias vol vrede waarin ook de heidenvolken zullen optrekken naar Jeruzalem.• Straks:• Ook wij zien uit naar die tijd van vrede waarin God opnieuw bij de mensen zal wonen. De tijd van de Messias! De nieuwe hemel en nieuwe aarde waarbij de hemel zal neerdalen op de aarde. Een rechtstreekse verbinding als bij het open dak.• Dit zal ook voor ons de tijd zijn van de volheid der heidenen. We hoeven Yeshua ook niet eerder te verwachten dan tot op deze tijd. Dan zal het evangelie de gehele wereld hebben bereikt en Israël weer in zijn land wonen. (Matt 24:14 , Rom 11:25)• We mogen opgaan om dit feest te vieren (zach2:11 en 8:22, 14:16 )
 19. 19. De najaarsfeesten en openbaringen• Het boek openbaringen gaat ook over wat nog komt en het is dan ook logisch dat de najaarsfeesten zijn ook te herkennen in het boek openbaringen.• Bob gaat hier verder op in.
 20. 20. chanoeka• Ontstaan tijdens de Makkabeeën. Wat was het wonder? (Niet de olie van de kandelaar. Dat verhaal ontstond pas in de eerste eeuw ce., maar het volharden in en overwinnen van onderdrukking door heidendom.)• Het was een uitgesteld / opnieuw gevierd Sukkot! De overwinning kwam niet lang na Sukkot, wat ze in het geheim of nauwelijks hadden kunnen vieren. Nu kon het alsnog!• We zagen al dat Sukkot ook het feest is van het Licht van de wereld. Een lichtfeest! Wat een heerlijk alternatief voor kerst in onze donkere dagen! Wat een genade van God.• Het is een prachtig symbool tegen de heidense invloeden op ons christendom.• Een kans om voorbede te doen voor hen die verdrukt worden om hun geloof!• Een uitnodiging om je licht te laten schijnen! De kandelaar moet minstens een half uur zichtbaar voor anderen branden! (matt.4 :21 en 5:15)

×