BIHILYA SA PATAY              N – Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espirito- Santo.               ...
banal at ipagadya Mo siya sa lahat ng masama at sa     PAGBASA SA AKLAT NG KARUNUNGAN ANGaraw ng muling pagkabuhay ay ...
Kaya’t sila’y tinanggap Niyang Parang handog na     Hiram sa Diyos ang aking buhaysinunog,              ...
Sa umaga’y mabikas sa gabi’y naluluoy  1. Ang Panginoon ay aking Pastol, di ako       Sa amin ay ituro karunungan n...
ANG MABUTING BALITA NG PANGINOON AYON KAY         AWIT:        SAN JUAN                  ...
Manalangin tayo.Muling binuhay ng Diyos Amang Makapangyarihan               O Ama na puspos ng awa Diyos ng ...
NAMUMUNO:::::: Hingin po natin ang awa at kalinga    Kasama-sama ka sa diwa at damdaminng Mahal nating Ina para sa kapa...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

T2 ernie rivera

675 views
484 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
675
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

T2 ernie rivera

 1. 1. BIHILYA SA PATAY N – Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espirito- Santo. AmenPagbati sa mga naulila, sa mga nakikiramay.Pambungad na awit. N – Minamahal na mga kapatid, sa inyong kalumbayan at pangungulila aynakikiramay ang bayan ng Diyos. Sa binyag, ang ating kapatid na si ______________________ay nahaginan ng PANANAGUTAN pagkamatay ni cristo. Ngayon naman, sa kanyangWalang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang, kamatayan ay natamo ang buhay na walng hanggan, tandaan natin ang sinabi ng Panginoon “ Ako angWalang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nanalig sa Akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. “ Balang araw, tayong lahat ay muling magsasama sa piling ng atingRef. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa’t isa, Amang nasa langit. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na makapilingN’ya. PANALANGIN: O maawaing Ama, Diyos na walang hanggan, dingginSa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kaninuman, mo ang aming panalangin para sa Iyong anak na si __________________ na binawian mo ng buhay.Tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan.( Ref ) Pakalooban mo siya ng liwanag, kaligayahan atSabay – sabay ngang nag-aawitan ang mga bansa, kapayapaan. Loobin Mong siya ay makaraang maluwalhati sa pinto ng kamatayan, upang magtamasaTayo ay tinuring ng panginuon bilang mga anak.( ref ) ng buhay na walang hanggan sa piling ng Iyong mga
 2. 2. banal at ipagadya Mo siya sa lahat ng masama at sa PAGBASA SA AKLAT NG KARUNUNGAN ANGaraw ng muling pagkabuhay ay gantimpalan Mo siya KAPALARAN NG MATUWIDna kasama ng lahat ng Iyong mga banal.patawarin Moang kanyang mga kasalanan at pagkukulang at bigyansiya ng buhay na walang hanggan sa Iyong kaharian. Ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyo’s,SAGOT : AMEN At di sila makakaranas ng kamunti ng Diyo’s, Sa akala ng mga hangal ang mga matuwid ay namamatay, AWIT : PAG – AALAY SA PUSO Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan,Minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito, At ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho,Kaya anuman ang mabuting maaaring gawin kongayon, Ngunit ang totoo, sila’y pinaparusahan,O anumang kabutihan ang maari kong ipadama, Ngunit ang totoo, sila’y nasa buhay na walang hanggan.Itulot ninyong magawa ko ngayon ang mga bagay naito,Nawa’y huwag ko itong ipagliban o ipagwalang bahala, Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala,Sapagkat di na ‘ko muling daraan, Napatunayan ng Diyo’s na sila’y karapat – dapat,Sa ganitong mga landas, Sila’y Kanyang sinubok, tulad ng gintong tunawan,Mga landas.
 3. 3. Kaya’t sila’y tinanggap Niyang Parang handog na Hiram sa Diyos ang aking buhaysinunog, Ikaw at ako’y tanging handog lamang Di ko ninanais na ako’y isilangPagdating ng Panginoon para gantimpalaan ang mga Ngunit salamat dahil may buhay.banal,Magniningning silang parang dayami na nagliliyab, Ligaya ko na ako’y isilangSila ang namamayani sa mg bansa sa daigdig, Pagkat tao ay mayroong dangalAt ang Panginoon ang maghahari sa kanilamagpakailanman. Sinong may pag-ibig , sinong nagmamahal Kundi ang taong Diyos ang pinagmulan.Ang nagtitiwalasa kanya ay nakakaunawa sakatotohanan ng kanyang pamamaran. At ang mag Kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaganaging tapat sa kanya ay mamumuhay na kasama Niyasa kanyang pag-ibig. Ang buhay nahandog, ang buhay na hiram sa diyos Kundi ako nagmamahal, sino ako?ANG SALITA NG DIYOS.SAGOT: SALAMAT SA DIYOS Pagninilay sa Salita ng DiyosAWIT: SAGOT: ALALAHANIN MO SIYA PANGINOON PAGDATING MO SA IYONG KAHARIAN SINO AKO
 4. 4. Sa umaga’y mabikas sa gabi’y naluluoy 1. Ang Panginoon ay aking Pastol, di ako Sa amin ay ituro karunungan ng puso nangangailangan ng anuman. Ang pag-ibig sa Iyo nay aming matanto 2. Pinagiginhawa ang aking kaluluwa, pinapatnubayan ako sa tumpak na l;andas alang- alang sa kanyang pangalan. Maglakad Ref: Ikaw ang nagbabalik ng tao sa alabok man ako sa madilim n alibis wala akong katatakutan masama sapagkat sumasaakin ka. 3. Ang iyong pamalo at tungkod ay siyang nagpapasigla sa akin, pinakakain Mo ako sa Walang nakababatid at nakatatarok harap ng aking mga kalaban, pinapahiran ang Puspusin mo kami agad ng kagandahang loob Mo aking ulo ng langis, umaapaw ang aking kopa. 4. Pawang kabutihan lamang at kagandahang- loo Ng kami’y maging ganap na lumigaya sa I’yo. Ref. bang taglay Mo sa lahat ng araw ng aking buhay. Maninirahan ako sa bahay ng panginoon magpakailanman. AWIT: HAHANAPIN MO ANG KAHARIAN NG DIYOS Hahanapin mo ang kaharian ng DiyosAWIT: At ang kanyang tahanan At ang lahat ay idaragdag sa’yo PINAPAWI MO ANG TAO Alelu, Aleluya.Pinapawi mo ang tao tulad sa sariwang damo
 5. 5. ANG MABUTING BALITA NG PANGINOON AYON KAY AWIT: SAN JUAN MAPALAD Huwag kayong mabalisa; manalig sa Diyos atmanalig kayo sa akin. Sa buhay ng aking Ama aymaraming silid; kung hindi sa gayon sinasabi ko n Mapapalad kayong mahihirap ang kaharian ng Diyos saasana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko Inyokayo ng matitirahan. Kapag naroroon na ako at Mapapalad kayong nagugutom sapagkat bubusuginmaipaghanda ko kayo ng matitirahan babalik ako at kayoisasama kayo sa kinaroroonan ko.sinabi sa kanya niTomas Panginoon hindi po namin alam kung saan kayo Mapapalad kayong nahahapis sapagkat aaliwin kayo.pupunta paano namin malalaman ang daan? Sumagotsi Hesus “ Ako ang daan ang katotohanan at ang buhay Mapapalad, Panginoon ang mga katulad mo.“ Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitanko. Kung ako’y kilala ninyo kilala na rin ninyo siya atinyong nakita. Mapapalad kayong maawain kaawaan kayo ng Diyos Mapapalad kayong tumatangis sapagkat liligaya kayoANG MABUTING BALITA NG PANGINOON Mapapalad kayong inuusig maghahari ang Diyos sa inyoPinupuri ka naming Panginoon Mapapalad Panginoon ang mga katulad Mo. Homiliya Homiliya Panalangin ng Bayan. Sagot: Panginoon dinggin mo an gaming panalangin.
 6. 6. Manalangin tayo.Muling binuhay ng Diyos Amang Makapangyarihan O Ama na puspos ng awa Diyos ng lathang kanyang Anak na si Kristong Panginoon. Buong ng kaaliwan sa inyong walang haggan pag-ibig at awapananalig nating hingin sa kanya na iligtas ang kanyang ang dilim ng kamatayan ay ginawa Mong bukangbayan ang mag buhay at mga patay. liwayway ng panibagong buhay. Ipakita Mo ang Iyong awa sa mga anak na ito sa kanilang kalumbayan dahilSa binyag an gating kapatid na si sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. Kayo sana_____________________ ay tumanggap ng pangako ang maging tagapagligtas naming na nagdulaot sana magkamit ng buhay na walang hanggan. Panginoon aming lahat ng lakas ng loob. Sa kalungkutan atisama Mo siya sa piling ng Iyong mga banal pangungulila ipadama Mong naririto Ka sa piling nilamagpakailanman… upang sila’y aliwin. Ang kamatayan ay nilupid ng AnakAng kapatid naming si __________________ ay Mong si Hesukristong Panginoon naming nag siya’ytumanggap ng tinapay na nagdulot ng buhay na mamatay dahil sa amin at ibalik sa amin ang buhay sawalang hanggan Panginoon buhayin Mo siya huling kanyang muling pagkabuhay.araw….Idinadalangin naming an gaming kapatid kamag- Ipagkaloob Mong matanggap kami saanakan lahat ng mga mahal sa amin at gumawa ng Kanyang Kaharian at pagkatapos sa buhay na ito aymabuti sa Panginoon gantimpalaan Mo sila sa kanilang makapiling muli ang aming kapatid na yumao sikabutihan… ___________________ Na doonb ay mapapawi angNamumuno:::: Mga kapatid lakas loob nating awitin lahat ng hirap at hapis sa pamamagitan ni kristongang panalanging itinuro n gating Panginoong aming Panginoon kasama ng Banal na espirituHesukristo ang AMA NAMIN!!!!............. naghahari magpasawalang-hanggan…….AMEN.
 7. 7. NAMUMUNO:::::: Hingin po natin ang awa at kalinga Kasama-sama ka sa diwa at damdaminng Mahal nating Ina para sa kapatid natin yumao atwikain natin ang Aba Ginoong Maria…….. ( Repeat Ref )AWIT: Kahit sa ala-ala lagi kang hahanapin.Namumuno:::::: At bilang pahimakas atpabaon nating ala-ala salumisan nating kapatid awitinpo natin. KAILAN PA MANKalian pa man ay di ka lilimutinAlam mo naming ika’y mahal sa aminSa iyong paglisan lagi naming dalanginNa pagpalaing ka katulad ng AnghelKundangan ay wala kaming…………….kapangyarihanNa ang paglisan mo’y aming mahadlanganSa dulo ng landas na aming tatahakin

×