การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วย

1,572 views
1,496 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,572
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
328
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วย

  1. 1. การสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis)<br />เรื่องที่ 1<br />การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง<br />
  2. 2. ผลการเรียนรู้<br /> สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสง<br />
  3. 3. กิจกรรมของนักเรียน<br />1. จดบันทึกเนื้อหาลงในสมุดของนักเรียน<br />2. ทำกิจกรรมวิเคราะห์การค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ<br />การสังเคราะห์ด้วยแสง ในหนังสือแบบเรียนหน้า 54-60 โดยใช้เทคนิคการคิดวิเคราะห์ 5W 1H<br />3. แสดงการคิดวิเคราะห์ และสรุปความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ลงในสมุดบันทึกของนักเรียน<br />4. สร้างแผนที่ความคิดเรื่อง การค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยทำในกระดาษ A4<br />
  4. 4. เนื้อหา<br />ใบพืช (Leaf) มีหน้าที่สำคัญคือ สร้างอาหาร โดยสร้างผ่านกระบวนสังเคราะห์ด้วยแสง อาหารที่พืชสร้างขึ้นนั้นมีประโยชน์ทั้งต่อพืชเองและต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด รวมไปถึงก่อให้เกิดดุลยภาพในระบบนิเวศของโลกอีกด้วย<br />กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนี้ มีการศึกษาค้นคว้าถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนักเรียนจะไปศึกษาการค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นในลำดับต่อไป<br />
  5. 5. 2. เทคนิควิธีการที่จะใช้ในการศึกษาการค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงคือ เทคนิคการคิดวิเคราะห์ 5W 1H ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ <br />การคิดวิเคราะห์<br />หมายถึง ความสามารถในการจำแนกแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นวัตถุสิ่งของ เรื่องราวหรือเหตุการณ์ และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อค้นหาสภาพความเป็นจริงหรือสิ่งสำคัญของสิ่งที่กำหนดให้<br />
  6. 6. เทคนิคการคิดวิเคราะห์ 5W 1H<br />5W 1Hประกอบด้วย<br />๑. What (อะไร) เช่น เกิดอะไรขึ้น มีอะไรเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ สาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้คืออะไร<br />๒. Where (ที่ไหน) เช่นเรื่องนี้เกิดที่ไหน เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นที่ใด<br />๓. When (เมื่อไร) เวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้น เช่น เหตุการณ์นั้นน่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร เวลาใดบ้างที่สถานการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นได้<br />๔. Why (ทำไม) สาเหตุหรือมูลเหตุที่ทำให้เกิดขึ้น เช่น เพราะเหตุใดเหตุการณ์นี้จึงเกิดขึ้น ทำไมจึงเกิดเรื่องนี้<br />
  7. 7. เทคนิคการคิดวิเคราะห์ 5W 1H<br />๕. Who (ใคร) บุคคลสำคัญที่เป็นตัวประกอบหรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะได้รับผลกระทบ เช่น ใครอยู่ในเหตุการณ์บ้าง ใครน่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ ใครน่าจะเป็นคนที่ทำให้สถานการณ์นี้เกิดขึ้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์<br />๖. How (อย่างไร) รายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้นว่ามีความเป็นไปได้ในลักษณะใด เช่น เขาทำสิ่งนี้อย่างไร ลำดับเหตุการณ์นี้ดูว่าเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร <br />
  8. 8. เทคนิคการคิดวิเคราะห์ 5W 1H<br />What อะไร<br />Where ที่ไหน<br />How อย่างไร<br />5W 1H<br />When เมื่อไร<br />Who ใคร<br />Why ทำไม<br />

×