proiectarea jocurilor electronice     Dr. Sabin Buraga    www.purl.org/net/busaco
“A game is a particular way of looking   at something, anything.”       Clark C. Abt
Cum definim un joc?
jocuriactivități sau concursuri guvernate de reguli
jocuriactivități sau concursuri guvernate de reguli         ludologie
definiție  A game is an activity among two or moreindependent decision-makers seeking to achieve  their objectives in s...
definiție A game is a form of art in which participants,  termed players, make decisions in order to  manage resources...
definiție  A game is a system in which players engage   in an artificial conflict, defined by rules,   that results ...
clasificare    număr  de jucători  – solitare ori în  grup  (echipă) scop – câştig  (gambling), dobândire de skill-uri,...
Jocuri electronicese  bazează  pe  un  mijloc  electronic  (arcade machine,  dispozitiv miniaturizat, sistem conectat la...
Scheme de clasificare     K. Salen & E. Zimmerman, 2004           reguli (rules)proiectare formală  focali...
Scheme de clasificare    K. Salen & E. Zimmerman, 2004       maniera de jucat (play)   desemnează  mijloacele d...
Scheme de clasificare K. Salen & E. Zimmerman, 2004      cultura (culture)   vizează  mediul socio-culturalîn car...
Puncte de vedere: jocurile ca…     sisteme emergente  sisteme bazate pe incertitudinesisteme  bazate  pe  teoria  in...
Stiluri/genuri de jocuri        (Rollings & Morris, 2004)Acţțiune     lots of frantic button pushingAventură ...
Eludarea regulilor (rule-breaking)                trișatulrelaţții  diferite  dintre  jucător  și  sistemu...
Eludarea regulilor (rule-breaking)                trișatulrelaţții  diferite  dintre  jucător  și  sistemu...
Eludarea regulilor (rule-breaking)         la nivel digital:cheat codes, game guides & walkthroughs, workarounds,...
Experiența  utilizatorului  cu  jocul     (game experience)        percepţție  vizualăscanarea elementelor de i...
Experiența  utilizatorului  cu  jocul    (game experience)         reacţție  motorieacţțiunile  fizice  pe  car...
vezi Bryan Bergeron, Developing Serious Games,      Cengage Learning, 2006
Experiența  utilizatorului  cu  jocul     (game experience)           concentrare           fact...
Experiența  utilizatorului  cu  jocul       (game experience)    șabloane  perceptuale  privind  învăţțareafamili...
Game experience game        playercreates       makesoutput       internal          decision ...
Experiența  utilizatorului  cu  jocul   (game experience)orice joc prezintă o  “mecanică”  de  bază      (core me...
Tipuri  de  plăcere  ludică  (game pleasure)       Marc LeBlanc, 2000sensation       game as sense-pleasurefan...
Cum  se  specifică  regulile  unui  joc?
Maniera de jucat (game play)specifică  alegerile,  provocările  sau  consecinţțele     pe  care  jucătorii  le  experim...
Maniera de jucat (game play)specifică  alegerile,  provocările  sau  consecinţțele     pe  care  jucătorii  le  experim...
Maniera de jucat (game play)     implică  definirea de regulidocumentate într-un  manual  de  instrucţțiuni  sau    ...
Maniera de jucat (game play)     implică  definirea de regulidocumentate într-un  manual  de  instrucţțiuni  sau    ...
Gameplay
Maniera de jucat (game play)pentru a  se  formula  reguli,  trebuie  să  se  înţțeleagă    în primul rând condiţțiile  (t...
6  condiţții  de  victorie  oferite de Civilizations IV
Moduri de interactivitateelementul/elementele interactiv(e) depind(e)  de  acţțiunile  jucătorului  sau  jucătorilor
Moduri de interactivitate            jucător  ↔	  joc           aspecte de interes:reprezentare  spa...
Moduri de interactivitate           jucător  ↔	  jucător   dezvoltatorii  pot  crea  o  interactivitate  pot...
Moduri de interactivitate        jucător  ↔	  jucătorvizează  realizarea  interacţțiunii  dintre  jucători:    co...
Moduri de interactivitate           jucător  ↔	  jucător       tipuri  de  competiţții  între  jucători:1-...
Gameplay
Moduri de interactivitate       jucător  ↔	  jucător   tipuri  de  competiţții  între  jucători:unilaterală  (ma...
Moduri de interactivitate            jucător  ↔	  jucător        tipuri  de  competiţții  între  jucător...
Gameplay
Moduri de interactivitate           jucător  ↔	  jucător       tipuri  de  competiţții  între  jucători:  ...
Moduri de interactivitate         jucător  ↔	  dezvoltatordesemnează  interacţțiunea  dintre  utilizatori  &  dez...
Moduri de interactivitate          jucător  ↔	  platformă      specifică  interacţțiunea  dintre  jucător ...
Moduri de interactivitatedefinirea  conflictului  se  bazează  pe  teoria jocurilor  aplicată  pentru  jocuri  cu  minim...
Care  sunt  provocările?
Tipuri  de  provocări  (challenges) depind, deseori, de genul jocului
Tipuri  de  provocări  (challenges)         explicite intenţționat  introduse în joc, intense   e.g.,  săritura ...
Tipuri  de  provocări  (challenges)        implicite caracteristici emergente ale jocului exemplu: stabilirea stra...
Tipuri  de  provocări  (challenges)pot  depinde  și  de  disponibilitatea  informaţțiilor
Tipuri  de  provocări  (challenges)         informaţții  completestarea jocului  e  complet  cunoscută  de  toţți...
Gameplay
Tipuri  de  provocări  (challenges)       informaţții  incompletejucătorul  posedă  informaţții  parţțiale  pentru ...
Tipuri  de  provocări  (challenges)       informaţții  incomplete  uzual, reprezentate grafic via fog of warexemp...
Tipuri  de  provocări  (challenges)      informaţții  incomplete determină  utilizatorul  să  interacţționeze  șisă ...
Gameplay
Tipuri  de  provocări  (challenges)referitoare la cunoștinţțe (knowledge)
Tipuri  de  provocări  (challenges)   referitoare la cunoștinţțe (knowledge)        cunoștinţțe  intrinsecidesem...
Tipuri  de  provocări  (challenges)    referitoare la cunoștinţțe (knowledge)          cunoștinţțe  intrinsec...
Tipuri  de  provocări  (challenges)referitoare la cunoștinţțe (knowledge)     cunoștinţțe  extrinseci  consideră  cun...
Tipuri  de  provocări  (challenges)    referitoare la cunoștinţțe (knowledge)         cunoștinţțe  extrinsecie...
Tipuri  de  provocări  (challenges)  recunoaștere  &  potrivire  de  formecomune în jocurile de tip puzzle sau de acţțiu...
Gameplay
Tipuri  de  provocări  (challenges)abilităţți  de  orientare  în  spaţțiu  (spatial awareness)experienţța  jocului  depind...
Tipuri  de  provocări  (challenges)abilităţți  de  orientare  în  spaţțiu  (spatial awareness)      exemple:  simulăr...
Tipuri  de  provocări  (challenges)      micro-management de resurse vizează  gestiunea (via opţțiuni  multiple) acţț...
Tipuri  de  provocări  (challenges)     micro-management de resurse             exemple:       jocu...
Tipuri  de  provocări  (challenges)       timp  de  reacţție – reaction timetimpul  de  răspuns  este  esenţțial  în...
Scopuri ale jocului (game goals)     conform provocărilor, pot exista unul sau mai multe scopuri:advancement, race, p...
“A game is balanced if players perceive that it is consistent, fair, and fun.”        Jeannie Novak, 2008
Echilibrul jocului (balance)provocările  trebuie  să  fie  consistente jucătorii  vor  avea  de  înfruntat  gradual     ...
Echilibrul jocului (balance)           niveluri de dificultate   jocul poate oferi diverse grade de dificultat...
Gameplay
Echilibrul jocului (balance)maniera  de  jucat  trebuie  să  fie  echitabilă  jucătorii  nu  vor  fi  penalizaţți  din  ...
Echilibrul jocului (balance)       eliminarea deciziilor banale  jucătorii  vor  trebui  să  ia  doar  decizii  im...
Economiile joculuireprezintă  sistemele  ce  permit  manipularea – fizică  sau  conceptuală  – a resurselor
Economiile jocului          tipuri de resurse: financiare  (bani,  metale  preţțioase,  edificii  etc.),   stra...
Economiile jocului în jocurile de tip persistent-state world (PSW),economiile  pot  fi  influenţțate  de  acţțiunile  juc...
Economiile jocului în jocurile de tip persistent-state world (PSW),economiile  pot  fi  influenţțate  de  acţțiunile  juc...
EVE
Cum  proiectăm  personajele   dintr-un joc electronic?
“Puterea”  naraţțiunii este  influenţțată  și de identitatea personajelor (game characters)
player characterspersonaje ce  pot  fi  “jucate”  de  utilizator non-player characters (NPCs) personaje independente de ...
Un  jucător  poate  controla  doar unul                  avatarsau mai multe personaje de tip player cha...
Tipuri de personaje prezente în jocuri    (Jeannie Novak, 2008)        animal        fantastic     ...
• protagonistul e focalizat asupraintrapersonal   propriilor scopuri        • protagonistul dezvoltăinterpersona...
Jocurile  prezintă  jucătorului  puncte de vedere    (POV – points-of-view) specifice
Jocurile  prezintă  jucătorului  puncte de vedere    (POV – points-of-view) specifice         first-person POV...
Jocurile  prezintă  jucătorului  puncte de vedere    (POV – points-of-view) specifice        first-person POVad...
Game characters   Half-Life
Jocurile  prezintă  jucătorului  puncte de vedere    (POV – points-of-view) specifice         third-person PO...
Jocurile  prezintă  jucătorului  puncte de vedere    (POV – points-of-view) specifice        third-person POV  ...
Tabula RasaGame characters
Cum  proiectămnivelurile jocului?
Se  bazează  pe  activitatea  unui  proiectant(level designer) ce utilizează  instrumente  specifice:     editoare de...
exemplificare:  fiecare  scenă  din  Heart of Darkness       reprezintă  un  “caz  special”
Structura      scop,  flux,  durată,  disponibilitate,        relaţționare  cu  alte  niveluri,  evoluţție   ...
Structura  facilitează  structurarea  jocului  în  subdiviziuni,  organizând  evoluţția  și  îmbunătăţțind  maniera  de  ...
Structura              scopulfiecare  nivel  trebuie  să  prezinte  un  set  de  obiective        ce  t...
Structura                fluxultrebuie  asigurat  faptul  că  jucătorul  nu  poate  părăsi  nivelul     ...
Structura               fluxul   utilizatorul  trebuie  împiedicat  să  reviziteze  o  arie,  din  moment ...
Structura           durata           regulă:  utilizatorul  trebuie  să  termine  minim  1  nivel   ...
Structura               durata             valori tipice:        15 minute – jocuri pen...
Structura            disponibilitateanumărul  nivelurilor  depinde  de  specificul  (scopul)  jocului     ...
Structura         relaţționarea  cu  alte  niveluri  de  obicei,  un  nivel  reprezintă  o  scenă  sau  un  epi...
Level Design
Structura        relaţționarea  cu  alte  niveluri        cazul jocurilor de strategie: o serie de nivelu...
Timpul  de  desfășurare    categorii:    turn-based   time-limited    real-time
Timpul  de  desfășuraretimpul jocului (game time)  nu  trebuie  să  fie  similar          cu cel real
Locația desemnează  mediul  fizic  redat  în  cadrul  jocului:   perspectiva,  mărimea,  limitele,  structurile,  terenul...
Locația        perspectiva & camera     dependenţță  de  point-of-view (POV)tipuri: omniprezenţță,  aeriană  (t...
Level Designperspectiva aeriană: SimCity (prima versiune pe Mac)
perspectiva izometrică: The Sims
defilarea laterală (parallax scrolling): Prince of Persia
Ce presupune dezvoltarea unui    joc electronic?
Abordări  (Mateas & Whitehead, 2007)focalizate pe aspecte tehnologice (informatică, matematică)            inte...
Introducereconform John P. Flynt, Omar Salem, Software Engineering     for Game Developers, Thomson, 2005
Componente (subsisteme) primare        (Rollings & Morris, 2004)            User interface       ...
Subsisteme secundare  Game configuration system     Menuing systemOnline instructions and help system      Mus...
Necesitatea  testării
problemă   Testarea  insuficientă  sau  precară       Gregory Trefay, 2010 portarea (adaptarea)  unui  joc  pe  a...
problemă      fenomenul hand obstruction
studiu de caz Crearea unui joc simplu de tip MMORPG  ilustrează  învăţțarea  conceptelor  de  baze  de  date     via  ...
studiu de cazUn MMORPG  este  un  sistem  software  informaţțional   starea  jocului  se  stochează  central  (pe  un  ...
studiu de caz   Mediul  (lumea)  jocului  poate  fi  modelat(ă)        printr-o matrice de locaţții,     fie...
studiu de caz                              99  100 Y, 1 to 10        11  12  13 ...
studiu de caz         folosind o imagine de fundal,        poate fi stabilit designul vizual
studiu de caz  Locaţția  curentă  a  jucătorului  va  trebui  redată  diferit   Etichetele  specifică  “sănătatea” & p...
studiu de caz          Studiu de caz proiectare și implementare minimală a interfeţței jocului      (apli...
studiu de caz          Studiu de caz        modelarea datelor via tabele
studiu de caz Partea  de  procesare  e  implementată  de  proceduri  stocate         facilitează  accesul  la  da...
studiu de cazFiecare  acţțiune  a  unui  jucător  afectează  vizualizarea  datelor           de  către  ceilalţț...
De unde aflu mai multe?
resurse       J. Flynt & O. Salem, Software Engineering         for Game Developers, Thomson, 2005     ...
resurse               Gamasutra           http://www.gamasutra.com/             Game D...
https://gaming.mozillalabs.com/games/
www.yoyogames.com/gamemaker/html5
mult  succes  la….proiectarea jocurilor   electronice    Dr. Sabin Buraga  www.purl.org/net/busaco
Proiectarea jocurilor electronice
Proiectarea jocurilor electronice
Proiectarea jocurilor electronice
Proiectarea jocurilor electronice
Proiectarea jocurilor electronice
Proiectarea jocurilor electronice
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Proiectarea jocurilor electronice

2,937 views

Published on

Several aspects regarding the game design and development. A presentation prepared to be delivered during "Computer Science at the Castle" summer school event (Arad, Romania, 2011) -- http://proinfo.uvvg.ro/

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,937
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Proiectarea jocurilor electronice

 1. 1. proiectarea jocurilor electronice Dr. Sabin Buraga www.purl.org/net/busaco
 2. 2. “A game is a particular way of looking at something, anything.” Clark C. Abt
 3. 3. Cum definim un joc?
 4. 4. jocuriactivități sau concursuri guvernate de reguli
 5. 5. jocuriactivități sau concursuri guvernate de reguli ludologie
 6. 6. definiție A game is an activity among two or moreindependent decision-makers seeking to achieve their objectives in some limiting context Clark C. Abt
 7. 7. definiție A game is a form of art in which participants, termed players, make decisions in order to manage resources through game tokens in the pursuit of a goal Greg Costikyan
 8. 8. definiție A game is a system in which players engage in an artificial conflict, defined by rules, that results in a quantifiable outcome Katie Salen & Eric Zimmerman
 9. 9. clasificare număr  de jucători  – solitare ori în  grup  (echipă) scop – câştig  (gambling), dobândire de skill-uri,…strategie obiectiv – punctaj/scor maxim, primul clasat,  top  10,… tematică  – racing,  lingvistice,  deducţție,  sportive,  acţțiune  etc. mijloc/echipament – tablă,  teren, mediu virtual etc.categorie de  jucători  – copii,  adulţți, persoane cu nevoi speciale
 10. 10. Jocuri electronicese  bazează  pe  un  mijloc  electronic  (arcade machine, dispozitiv miniaturizat, sistem conectat la TV, computer, telefon evoluat,…)  pentru  a facilita desfășurarea unuia sau mai multor jocuri cu  oponenţți  umani  și/sau contra calculatorului
 11. 11. Scheme de clasificare K. Salen & E. Zimmerman, 2004 reguli (rules)proiectare formală  focalizată  asupra  structurii  logice   (matematice) a unei clase de jocuri
 12. 12. Scheme de clasificare K. Salen & E. Zimmerman, 2004 maniera de jucat (play) desemnează  mijloacele de interacţțiune,vizând modul de reprezentare, caracterul social & experienţța utilizatorului (UX) în cadrul jocului
 13. 13. Scheme de clasificare K. Salen & E. Zimmerman, 2004 cultura (culture) vizează  mediul socio-culturalîn care jocurile sunt proiectate & jucate
 14. 14. Puncte de vedere: jocurile ca… sisteme emergente sisteme bazate pe incertitudinesisteme  bazate  pe  teoria  informaţției sisteme de informare sisteme cibernetice modele în cadrul teoriei jocurilor sisteme de conflict
 15. 15. Stiluri/genuri de jocuri (Rollings & Morris, 2004)Acţțiune lots of frantic button pushingAventură the story mattersStrategie nontrivial choicesSimulare optimization exercisesPuzzle hard analytic thinkingAmuzament software you just have fun withEducaţțional learning by doing
 16. 16. Eludarea regulilor (rule-breaking) trișatulrelaţții  diferite  dintre  jucător  și  sistemul formal al jocului
 17. 17. Eludarea regulilor (rule-breaking) trișatulrelaţții  diferite  dintre  jucător  și  sistemul formal al jocului tipuri  de  jucători: standard player, dedicated player, unsportsmanlike player, cheater, spoil-sport player
 18. 18. Eludarea regulilor (rule-breaking) la nivel digital:cheat codes, game guides & walkthroughs, workarounds, hacks, degenerate strategy (exploit), easter eggs
 19. 19. Experiența  utilizatorului  cu  jocul (game experience) percepţție  vizualăscanarea elementelor de interes din cadrul jocului +  focalizarea  atenţției
 20. 20. Experiența  utilizatorului  cu  jocul (game experience) reacţție  motorieacţțiunile  fizice  pe  care  le  realizează  jucătorul
 21. 21. vezi Bryan Bergeron, Developing Serious Games, Cengage Learning, 2006
 22. 22. Experiența  utilizatorului  cu  jocul (game experience) concentrare factori cognitiviintrarea  în  și  menţținerea  stării  de  flux  – game flow
 23. 23. Experiența  utilizatorului  cu  jocul (game experience) șabloane  perceptuale  privind  învăţțareafamiliarizarea & aprofundarea structurii interne a jocului: scopuri,  structură  narativă,  strategii  de  urmat,…
 24. 24. Game experience game playercreates makesoutput internal decision player takes action
 25. 25. Experiența  utilizatorului  cu  jocul (game experience)orice joc prezintă o  “mecanică”  de  bază (core mechanic)activitatea  ludică  esenţțială  pe  care  jucătorii o  realizează  periodic  în  cadrul  unui  joc
 26. 26. Tipuri  de  plăcere  ludică  (game pleasure) Marc LeBlanc, 2000sensation game as sense-pleasurefantasy game as make-believenarrative game as dramachallenge game as obstacle coursefellowship game as social frameworkdiscovery game as uncharted territoryexpression game as self-discoverysubmission game as masochism
 27. 27. Cum  se  specifică  regulile  unui  joc?
 28. 28. Maniera de jucat (game play)specifică  alegerile,  provocările  sau  consecinţțele   pe  care  jucătorii  le  experimentează   în cadrul mediului virtual al jocului
 29. 29. Maniera de jucat (game play)specifică  alegerile,  provocările  sau  consecinţțele   pe  care  jucătorii  le  experimentează   în cadrul mediului virtual al joculuidependenţță  de  “povestea”  jocului  (story-telling)
 30. 30. Maniera de jucat (game play) implică  definirea de regulidocumentate într-un  manual  de  instrucţțiuni  sau   prezentate direct în cadrul jocului
 31. 31. Maniera de jucat (game play) implică  definirea de regulidocumentate într-un  manual  de  instrucţțiuni  sau   prezentate direct în cadrul jocului pot fi oferite adiţțional:  tutoriale, ghiduri de strategii (strategy guides), indicii (tips),…
 32. 32. Gameplay
 33. 33. Maniera de jucat (game play)pentru a  se  formula  reguli,  trebuie  să  se  înţțeleagă   în primul rând condiţțiile  (termenii) jocului de victorie (victory conditions) și/sau de pierdere (loss conditions)
 34. 34. 6  condiţții  de  victorie  oferite de Civilizations IV
 35. 35. Moduri de interactivitateelementul/elementele interactiv(e) depind(e) de  acţțiunile  jucătorului  sau  jucătorilor
 36. 36. Moduri de interactivitate jucător  ↔  joc aspecte de interes:reprezentare  spaţțială  a  mediului,  atmosferă,  conţținut  etc.
 37. 37. Moduri de interactivitate jucător  ↔  jucător dezvoltatorii  pot  crea  o  interactivitate  potenţțială,  dar  nu  pot  prezice  cum  vor  interacţționa  concret  utilizatorii
 38. 38. Moduri de interactivitate jucător  ↔  jucătorvizează  realizarea  interacţțiunii  dintre  jucători:   comunicare  &  cooperare,  competiţție,…
 39. 39. Moduri de interactivitate jucător  ↔  jucător tipuri  de  competiţții  între  jucători:1-la-1 – jocuri  de  luptă  sau  de  tip  tabletop (e.g., Go, șah)
 40. 40. Gameplay
 41. 41. Moduri de interactivitate jucător  ↔  jucător tipuri  de  competiţții  între  jucători:unilaterală  (mai  mulţți  jucători  contra  unuia) Scotland Yard
 42. 42. Moduri de interactivitate jucător  ↔  jucător tipuri  de  competiţții  între  jucători:multilaterală  (>2  jucători  contra  celorlalţți  sau  a  NPC-urilor) Monopoly, EverQuest
 43. 43. Gameplay
 44. 44. Moduri de interactivitate jucător  ↔  jucător tipuri  de  competiţții  între  jucători:  echipă  (grupuri  în  număr  egal)  – jocuri  sportive  în  echipă
 45. 45. Moduri de interactivitate jucător  ↔  dezvoltatordesemnează  interacţțiunea  dintre  utilizatori  &  dezvoltatori exemplu: forumurile oficiale pentru World of Warcraft
 46. 46. Moduri de interactivitate jucător  ↔  platformă specifică  interacţțiunea  dintre  jucător   și  platforma  software/hardware capacităţți  multimedia, dispozitive I/O (e.g., Wiimote,iPhone),  stocare,  timp  de  viaţță  a  bateriei, acces  la  reţțea,…
 47. 47. Moduri de interactivitatedefinirea  conflictului  se  bazează  pe  teoria jocurilor aplicată  pentru  jocuri  cu  minim  2  oponenţțiNoam Nisan et al. (Editors), Algorithmic Game Theory, Cambridge University Press, 2007
 48. 48. Care  sunt  provocările?
 49. 49. Tipuri  de  provocări  (challenges) depind, deseori, de genul jocului
 50. 50. Tipuri  de  provocări  (challenges) explicite intenţționat  introduse în joc, intense e.g.,  săritura  peste  un  obstacol
 51. 51. Tipuri  de  provocări  (challenges) implicite caracteristici emergente ale jocului exemplu: stabilirea strategiei de atac
 52. 52. Tipuri  de  provocări  (challenges)pot  depinde  și  de  disponibilitatea  informaţțiilor
 53. 53. Tipuri  de  provocări  (challenges) informaţții  completestarea jocului  e  complet  cunoscută  de  toţți  jucătorii   pe întreg parcursul partideiprovocări  logice exemple: board games – Go, Reversi,…
 54. 54. Gameplay
 55. 55. Tipuri  de  provocări  (challenges) informaţții  incompletejucătorul  posedă  informaţții  parţțiale  pentru  a  lua   deciziirealizarea de deducţții  (inference) exemple: Mastermind, jocuri  cu  cărţți – Poker
 56. 56. Tipuri  de  provocări  (challenges) informaţții  incomplete uzual, reprezentate grafic via fog of warexemplificări: Civilizations, Heroes of Might and Magic
 57. 57. Tipuri  de  provocări  (challenges) informaţții  incomplete determină  utilizatorul  să  interacţționeze  șisă  participe tot mai intens în cadrul jocului poate crea un element de mister al scenariului
 58. 58. Gameplay
 59. 59. Tipuri  de  provocări  (challenges)referitoare la cunoștinţțe (knowledge)
 60. 60. Tipuri  de  provocări  (challenges) referitoare la cunoștinţțe (knowledge) cunoștinţțe  intrinsecidesemnează  cunoștinţțele  dobândite  în  cadrul  jocului
 61. 61. Tipuri  de  provocări  (challenges) referitoare la cunoștinţțe (knowledge) cunoștinţțe  intrinseciexemple:  mutări  combinate,  incantaţții,  hărţți  de  labirint,   personalităţți  ale  personajelor  etc.
 62. 62. Tipuri  de  provocări  (challenges)referitoare la cunoștinţțe (knowledge) cunoștinţțe  extrinseci consideră  cunoștinţțele  din  exterior, aplicate în cadrul jocului
 63. 63. Tipuri  de  provocări  (challenges) referitoare la cunoștinţțe (knowledge) cunoștinţțe  extrinseciexemple:  fapte  de  “bun  simţț”  (e.g.,  “lemnul  plutește”),   cunoștinţțe  folosite  în  jocuri  de  tip  trivia etc.
 64. 64. Tipuri  de  provocări  (challenges) recunoaștere  &  potrivire  de  formecomune în jocurile de tip puzzle sau de acţțiune pot fi rezolvate via automatic thinking
 65. 65. Gameplay
 66. 66. Tipuri  de  provocări  (challenges)abilităţți  de  orientare  în  spaţțiu  (spatial awareness)experienţța  jocului  depinde  de  abilităţțile  jucătorului  de  a  înţțelege  relaţțiile  spaţțiale  stabilite  între  entităţți
 67. 67. Tipuri  de  provocări  (challenges)abilităţți  de  orientare  în  spaţțiu  (spatial awareness) exemple:  simulările  de  curse  auto
 68. 68. Tipuri  de  provocări  (challenges) micro-management de resurse vizează  gestiunea (via opţțiuni  multiple) acţțiunilorori proprietăţților  asociate unor resurse & personaje
 69. 69. Tipuri  de  provocări  (challenges) micro-management de resurse exemple: jocuri cu strategie în timp-real(real-time strategy – RTS), first-person shooters (FPS)
 70. 70. Tipuri  de  provocări  (challenges) timp  de  reacţție – reaction timetimpul  de  răspuns  este  esenţțial  în  jocurile  de  acţțiune
 71. 71. Scopuri ale jocului (game goals) conform provocărilor, pot exista unul sau mai multe scopuri:advancement, race, puzzle-solving, exploration, conflict, capture, chase, organization, escape, taboo, construction, solution, outwit
 72. 72. “A game is balanced if players perceive that it is consistent, fair, and fun.”   Jeannie Novak, 2008
 73. 73. Echilibrul jocului (balance)provocările  trebuie  să  fie  consistente jucătorii  vor  avea  de  înfruntat  gradual   provocări  tot  mai  dificile niveluri de dificultate (game levels)
 74. 74. Echilibrul jocului (balance) niveluri de dificultate jocul poate oferi diverse grade de dificultate sauniveluri  ce  pot  fi  ajustate  conform  abilităţților  utilizatorului
 75. 75. Gameplay
 76. 76. Echilibrul jocului (balance)maniera  de  jucat  trebuie  să  fie  echitabilă jucătorii  nu  vor  fi  penalizaţți  din  start pentru “greșelile”  făcute
 77. 77. Echilibrul jocului (balance) eliminarea deciziilor banale jucătorii  vor  trebui  să  ia  doar  decizii  importantechiar și  în  cazul  jocurilor  ce  implică  micro-management
 78. 78. Economiile joculuireprezintă  sistemele  ce  permit  manipularea – fizică  sau  conceptuală  – a resurselor
 79. 79. Economiile jocului tipuri de resurse: financiare  (bani,  metale  preţțioase,  edificii  etc.),   strategice  (trupe,  instalaţții,  terenuri),  personaje,  capacităţți  (skills),  informaţționale  (coduri,  hărţți,…)
 80. 80. Economiile jocului în jocurile de tip persistent-state world (PSW),economiile  pot  fi  influenţțate  de  acţțiunile  jucătorilor:   colectare, negociere, transformare de resurse
 81. 81. Economiile jocului în jocurile de tip persistent-state world (PSW),economiile  pot  fi  influenţțate  de  acţțiunile  jucătorilor:   colectare, negociere, transformare de resurse existenţța  monedei  virtuale exemple: EverQuest, Second Life
 82. 82. EVE
 83. 83. Cum  proiectăm  personajele   dintr-un joc electronic?
 84. 84. “Puterea”  naraţțiunii este  influenţțată  și de identitatea personajelor (game characters)
 85. 85. player characterspersonaje ce  pot  fi  “jucate”  de  utilizator non-player characters (NPCs) personaje independente de jucător, create prin software
 86. 86. Un  jucător  poate  controla  doar unul avatarsau mai multe personaje de tip player characters (e.g.,  armată,  echipă  sportivă  etc.)
 87. 87. Tipuri de personaje prezente în jocuri (Jeannie Novak, 2008) animal fantastic istoric preluat mitic
 88. 88. • protagonistul e focalizat asupraintrapersonal propriilor scopuri • protagonistul dezvoltăinterpersonal o  relaţție  1-la-1 cu alt personaj • protagonistul  interacţționează   team la nivel de grup • interacţțiuni  la  nivel  de  reţțea  community socială,  organizată  coerent • evoluţție  spirituală  superioară humanity (self-actualization)
 89. 89. Jocurile  prezintă  jucătorului  puncte de vedere (POV – points-of-view) specifice
 90. 90. Jocurile  prezintă  jucătorului  puncte de vedere (POV – points-of-view) specifice first-person POV jucătorul  observă  acţțiunea  prin  “ochii”  avatarului
 91. 91. Jocurile  prezintă  jucătorului  puncte de vedere (POV – points-of-view) specifice first-person POVadoptat de jocuri de tip FPS (first-person shooter), RPG (role-playing game)
 92. 92. Game characters Half-Life
 93. 93. Jocurile  prezintă  jucătorului  puncte de vedere (POV – points-of-view) specifice third-person POVutilizatorul poate vedea avatarul pe parcursul acţțiunii jucătorul  se  identifică  mai  greu  cu  personajul  jucat
 94. 94. Jocurile  prezintă  jucătorului  puncte de vedere (POV – points-of-view) specifice third-person POV caracterul  cinematic  e  mai  pronunţțat
 95. 95. Tabula RasaGame characters
 96. 96. Cum  proiectămnivelurile jocului?
 97. 97. Se  bazează  pe  activitatea  unui  proiectant(level designer) ce utilizează  instrumente  specifice: editoare de niveluri (level editors) Aurora Toolset, Unreal Editor, Valve Hammer Editor,… software de editare grafică (2D/3D) 3D Studio MAX, Blender, Bryce, GIMP, Maya etc.
 98. 98. exemplificare:  fiecare  scenă  din  Heart of Darkness reprezintă  un  “caz  special”
 99. 99. Structura scop,  flux,  durată,  disponibilitate,   relaţționare  cu  alte  niveluri,  evoluţție Timpul de  desfășurare autentic, limitat, variabil, stabilit de utilizator, alterat Locația perspectivă  &  cameră,  terenuri  &  materiale,  luminozitate, efecte, dimensiune,  mărginire,  realism,  stil
 100. 100. Structura facilitează  structurarea  jocului  în  subdiviziuni,  organizând  evoluţția  și  îmbunătăţțind  maniera  de  jucat
 101. 101. Structura scopulfiecare  nivel  trebuie  să  prezinte  un  set  de  obiective   ce  trebuie  înţțelese  de  jucător(i) uzual,  se  oferă  în  prealabil  un  tutorial  interactiv sau un preambul de tip cut-scene
 102. 102. Structura fluxultrebuie  asigurat  faptul  că  jucătorul  nu  poate  părăsi  nivelul   până  nu-și  îndeplinește  obiectivele soluţție:  existenţța  unor  obstacole  de  netrecut
 103. 103. Structura fluxul utilizatorul  trebuie  împiedicat  să  reviziteze  o  arie,  din  moment  ce  obiectivele  corespunzătoare  au  fost  atinse soluţție:  blocarea  căilor  de  întoarcere,   semnalizându-i  jucătorului  progresul  înregistrat
 104. 104. Structura durata regulă:  utilizatorul  trebuie  să  termine  minim  1  nivel   într-o sesiune a jocului
 105. 105. Structura durata valori tipice: 15 minute – jocuri pentru copii2 ore – jocuri  cu  concentrare  intensă  (utilizatori  împătimiţți) 45 minute – jocuri rulate pe console
 106. 106. Structura disponibilitateanumărul  nivelurilor  depinde  de  specificul  (scopul)  jocului 1 nivel la un moment dat: jocuri FPSnumăr  mic  de  niveluri  simultane: RPG (role-playing game)
 107. 107. Structura relaţționarea  cu  alte  niveluri de  obicei,  un  nivel  reprezintă  o  scenă  sau  un  episod   dintr-o  naraţțiune  mai  largătipuri  de  relaţționări  uzuale:  dificultate  &  structură  narativă
 108. 108. Level Design
 109. 109. Structura relaţționarea  cu  alte  niveluri cazul jocurilor de strategie: o serie de niveluri – numite  “misiuni”  – pot fi grupateîntr-o  “campanie”  (campaign)  ce reprezintă  scopul  jocului pot  fi  implementate  “campanii”  multiple
 110. 110. Timpul  de  desfășurare categorii: turn-based time-limited real-time
 111. 111. Timpul  de  desfășuraretimpul jocului (game time)  nu  trebuie  să  fie  similar cu cel real
 112. 112. Locația desemnează  mediul  fizic  redat  în  cadrul  jocului:   perspectiva,  mărimea,  limitele,  structurile,  terenul,  obiectele, stilul (e.g.,  cromatică,  textură,  look & feel)
 113. 113. Locația perspectiva & camera dependenţță  de  point-of-view (POV)tipuri: omniprezenţță,  aeriană  (top-down),  izometrică,   defilare  laterală  (side-scrolling, flat/side-view)
 114. 114. Level Designperspectiva aeriană: SimCity (prima versiune pe Mac)
 115. 115. perspectiva izometrică: The Sims
 116. 116. defilarea laterală (parallax scrolling): Prince of Persia
 117. 117. Ce presupune dezvoltarea unui joc electronic?
 118. 118. Abordări  (Mateas & Whitehead, 2007)focalizate pe aspecte tehnologice (informatică, matematică) interdisciplinare focalizate pe factori artistici (design artistic, arte vizuale)
 119. 119. Introducereconform John P. Flynt, Omar Salem, Software Engineering for Game Developers, Thomson, 2005
 120. 120. Componente (subsisteme) primare (Rollings & Morris, 2004) User interface Bidirectional event handler Data engine (graphics, level, miscellaneous data) Dynamics system (collisions and general physics) Logic engine (the heart of the game) Graphics engine Sound engine Hardware abstraction layers(interfaces with graphics, sound, and controller hardware)
 121. 121. Subsisteme secundare Game configuration system Menuing systemOnline instructions and help system Music system
 122. 122. Necesitatea  testării
 123. 123. problemă Testarea  insuficientă  sau  precară Gregory Trefay, 2010 portarea (adaptarea)  unui  joc  pe  altă  platformă de exemplu, de pe desktop pe un dispozitiv iPhone
 124. 124. problemă fenomenul hand obstruction
 125. 125. studiu de caz Crearea unui joc simplu de tip MMORPG ilustrează  învăţțarea  conceptelor  de  baze  de  date   via  principiile  dezvoltării  de  jocuri  electronice după  o prezentare de Greg Wadley & Jason Sobell, The University of Melbourne, Australia în cadrul Academic Days 2007
 126. 126. studiu de cazUn MMORPG  este  un  sistem  software  informaţțional starea  jocului  se  stochează  central  (pe  un  server) datele sunt persistente accesul la date este concurent utilizatorii  posedă  identităţți,  trebuind  să  fie  autentificaţțiinteracţțiunea  se  realizează  la  client  via  o  interfaţță-utilizator
 127. 127. studiu de caz Mediul  (lumea)  jocului  poate  fi  modelat(ă) printr-o matrice de locaţții, fiecare având diverse caracteristici jucătorii  – umani  sau  generaţți  de  calculator  – se pot deplasa în cadrul caroiajului, putând concura  unul  cu  celălalt
 128. 128. studiu de caz 99 100 Y, 1 to 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X, 1 to 10
 129. 129. studiu de caz folosind o imagine de fundal, poate fi stabilit designul vizual
 130. 130. studiu de caz Locaţția  curentă  a  jucătorului  va  trebui  redată  diferit Etichetele  specifică  “sănătatea” & punctajul curentVia  diverse  mijloace  de  interacţțiune,  vor  fi  afișate  obiectele   aflate  în  posesia  fiecărui  jucător  +  mesajele  jocului Se  oferă  și  posibilitatea  de  a  observa/interacţționa cu  alţți  jucători
 131. 131. studiu de caz Studiu de caz proiectare și implementare minimală a interfeţței jocului (aplicaţția-client la nivel de desktop)
 132. 132. studiu de caz Studiu de caz modelarea datelor via tabele
 133. 133. studiu de caz Partea  de  procesare  e  implementată  de  proceduri  stocate facilitează  accesul  la  date (concurenţța  este  rezolvată  pe  baza  tranzacţțiilor) descriu  comportamentul  fiecărui  control  de  interfaţță   pot fi apelate periodic via un timer existent la client
 134. 134. studiu de cazFiecare  acţțiune  a  unui  jucător  afectează  vizualizarea  datelor de  către  ceilalţți  utilizatori Starea jocului poate fi specificată via modele simple de date: jucători,  obiecte,  evenimente,… Recurgând la un sistem de baze de date, se poate simplifica problema accesului concurent Separarea  clară  a  prezentării de procesare & stocare a datelor
 135. 135. De unde aflu mai multe?
 136. 136. resurse J. Flynt & O. Salem, Software Engineering for Game Developers, Thomson, 2005 C. Harteveld, Triadic Game Design. Balancing Reality, Meaning and Play, Springer, 2011 J. Novak, Game Development Essentials (2nd Edition), Thomson, 2008 A. Rollings & D. Morris, Game Architecture and Design: A New Edition, New Riders, 2004 R. Rouse, Game Design Theory and Practice (2nd Edition), Wordware Publishing, 2005 K. Salen & E. Zimmerman, Rules of Play: Game Design Fundamentals, MIT Press, 2004
 137. 137. resurse Gamasutra http://www.gamasutra.com/ Game Development http://www.gamedev.net/ Good Experience Games http://goodexperience.com/games/ Digital Games Research Association http://www.digra.org/ AI Game Development http://aigamedev.com/ HTML5-based Game Development https://sites.google.com/site/html5gamejam/engines
 138. 138. https://gaming.mozillalabs.com/games/
 139. 139. www.yoyogames.com/gamemaker/html5
 140. 140. mult  succes  la….proiectarea jocurilor electronice Dr. Sabin Buraga www.purl.org/net/busaco

×