Dershaneler gercegi

2,108 views
1,851 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,108
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dershaneler gercegi

 1. 1. Dershanelerin Eğitimdeki İşlevleri
 2. 2. İçindekiler 1 Türkiye'de Dershanelerin Tarihçesi 2 Türkiye'de Dershanelerin Kapatılma Tarihçesi 3 Dünyada ve Avrupada Dershaneler (Almanya, Fransa, Avusturya, Yunanistan, İngiltere, Polonya, Japonya, Güney Kore) 11 Dünyada ve Ülkemizde Dershanelerin Açılma Nedenleri 13 Eski Milli Eğitim Bakanlarının Dershaneyle İlgili Düşünceleri 18 Dershaneleri Kapatmayla İle İlgili Kamuoyunun Görüşleri 25 Dershanelerle İlgili Yapılan Eleştiriler Ve Cevapları 29 Müfredat İle İlgili Eleştiriler 32 Fırsat Eşitsizliği İle İlgili Eleştiriler Öğrenciler Arasında Rekabet Duygusunu Artırmaktadır Okulları Öğrencilerin ve Velilerin Gözünde İşlevsiz Hale Getirmektedir Okul Öğretmenlerini Zorda Bırakmakta, Emeklerini Hiçe Saymaktadır Çocukları Test ve Ezber Odaklı Bir Anlayışa Zorlamaktadır Çocuklar Arasında Fırsat Eşitsizliği Oluşturmaktadır Gelir Durumu ve Yapılan Bilimsel Çalışmalar Kamuoyunun Görüşleri Dershanelerin Türkiye Geneli Dağılımı Dershane Ücretleri 40 Dershanelerin Türkiye Geneli Dağılımı 43 Dershaneler Öğrencinin Başarısını Artırıyor 45 Sosyalleşememe ve Nedenleri 49 Doğu ve Güneydoğu da Dershaneler Öğrenci Sayıları ve Kazanma Oranları Kamuoyunun Görüşleri 52 Dershanelerin Okula Dönüştürülmesi 54 Yükseköğretim Kurumları ve Kontenjanlar
 3. 3. Türkiye'de Dershanelerin Tarihçesi 1866-1930 yılları arasında Fen bilimleri yabancı dil , muhasebe kursları verilmiştir. 1934 yılında ne şekilde ders verileceği beyanname ile düzenlenmiştir. 1924-1950 yılları arasında eğitimin ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kademelerinde hem okul sayısında hem de öğrenci/öğretmen sayılarında büyük artışlar olmuştur. Eğitime olan talebin artması ile anne ve babaların çocuklarının eğitimlerini devam ettirmeleri yönünde kuvvetli istek duymaları sonucu bazı velilerin çocuklarına özel ders aldırdıkları görülmüştür. Bu uygulama o kadar yaygın hale gelmiştir ki, Millî Eğitim Bakanlığı 1934 yılında kimlerin ne şekilde ders verebileceğine ilişkin “Özel Ders Verme Beyannamesi”ni yayımlamıştır. 1940’lı yıllarda öncelikle ev ekonomisi, yabancı dil, muhasebe vb. alanlarda kısa süreli kurslar düzenleyen dershanelerin öğrencileri yetiştirmeye ve onları sınavlara hazırlamaya yönelik kurslarda düzenlemeye başladıkları görülmüştür. Bu dönemde özel dershane sayısının hızla artması üzerine MEB 1943 yılında 1081 sayılı Genelge ile “İç Yönetmelik” hazırlamış, özel dershanelerin kuruluş, işleyiş ve denetimlerine ilişkin uyulması gereken kuralları belirlemiştir. 1981 yılında 3900 sayılı Genelge ile özel dershanelerdeki işlemler her yönü ile okul disiplini paraleline getirilmiştir. Özel dershanelerin eğitim-öğretim ve yönetim işlerini yeniden düzenlemek amacıyla Bakanlık tarafından 1981 yılında “Özel Dershaneler Yönetmeliği” hazırlanmıştır. Benzer şekilde iç düzende birlik sağlamak amacıyla 1988 yılında Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği hazırlanmıştır. Türkiye’de ki özel öğretim kurumları, 2007 yılında 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu çıkarılıncaya kadar 1915 yılında çıkarılan 1331 talimatnamesi, 1926 yılında çıkarılan 789 sayılı Kanun, 1965 yılında çıkarılan 625 sayılı Kanuna ve Genelgelere göre kurulmuş ve yürütülmüştür. http://icden.meb.gov.tr/digeryaziler/2010_Ic_Denetim_Faaliyet_Raporu.pdf 1
 4. 4. Türkiye'de Dershanelerin Kapatılma Tarihçesi Kenan Evren’in direktifleriyle dershanelerin kapatılması veya özel okul olarak faaliyetlerine devam etmesine imkân tanıyan düzenlemeyi Ulusu hükümeti 16 Haziran 1983’te yasalaştırdı. 1 Ağustos 1984’ten itibaren bu kurumların kapısına kilit vurulacaktı. Ancak Turgut Özal iktidara geldikten sonra bu yasayı yürürlükten kaldırdı. O dönemde yeni kurulan hükümet ile birlikte 11 Temmuz 1984 tarihinde çıkarılan 3035 sayılı Kanun mevcut özel dershanelerin varlığını sürdürmelerine ve yenilerinin açılmasına yeniden imkân sağlamıştır. 28 Şubat postmodern darbe sürecinde de birçok dershaneye üst üste müfettişler gönderildi ama kapatma amaçlı bir kanun hazırlanmadı. 28 Mayıs 1999-9 Temmuz 2002 Eski MEB Metin Bostancıoğlu "Milli Eğitim Bakanlığımız zamanında da bizde düşünmüştük dershaneleri kapatmayı. Dershaneler büyük bir boşluğu doldurduğundan kapatamadık” demiştir. http://icden.meb.gov.tr/digeryaziler/2010_Ic_Denetim_Faaliyet_Raporu.pdf 2
 5. 5. Dünyada ve Avrupada Dershaneler ALMANYA Dershane sektöründe iki önemli şirket vardır: Schülerhilfe ve Studienkreis . Bu iki şirket dershane piyasasının yaklaşık yarısına sahiptir. Sayıları bu iki firma gibi büyük olmayan ancak yaygınlaşmaya devam eden başka dershane zincirleri de vardır ki, bunların bir kısmı yabancı uyrukludur: ABACUS(Alman), ACODAMIA(Fransız), KeepSchool(Fransız), KUMON(Japon), Lernstudio Barbarossa(Alman) ve Pangea (Türk). Dershaneler veya özel ders yardımı Almanya'da yeni bir olgu değildir. 200 yıllık bir geçmişe sahiptir. 1960'lı yılların sonlarından itibaren müfredatta yapılan değişiklikler sonucunda anne ve babaların çocuklarının derslerine yardımları azalmıştır. Bunun sonucunda dershaneye olan ihtiyaç çok artmıştır. Bu durum okul dışı özel ders yardımı ihtiyacını artırmıştır. (Türkiye’de de müfredat sık sık değişmektedir.) Dershanelerin yardımıyla Gymnasium gibi iyi okullara devam eden öğrenci sayısında büyük artış gözlendi. Bu okullara sadece sosyoekonomik olarak üst düzey ailelerin çocukları devam ederken dershaneler vasıtasıyla orta ve alt sınıftan ailelerin çocuklarına da fırsat tanınmış oldu. 1970 li yıllarda öğretmen adaylarının devlet okullarında iş bulamaması ve üniversite öğrencilerinin iş aramaları yeni açılan dershanelerin personel ihtiyacını karşılamalarını kolaylaştırmıştır. Dershaneler Türkiye'de olduğu gibi Almanya'da da eğitimle ilgili politik tartışmaların gündemine oturmuştur. Kimi politikacılar dershane sayısının gittikçe artmasını okuldaki eğitim kalitesinin düşmesine bağlamaktadırlar. Bazıları ise olaya sosyoekonomik açıdan yaklaşarak dershanelerin eğitimde fırsat eşitliğine gölge düşürdüğünü iddia etmektedirler. Almanya'da dershane sayısı gittikçe artmaktadır. Aileler çocukların derslerine yardım edememektedirler. Mezun olan her öğrenci iş bulamamaktadır. İşyerleri daha başarılı ve daha yüksek diploma notuna sahip öğrencileri tercih etmektedirler. Bunun yanı sıra okul derslerinin niteliğinin iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun olmadığı da belirtilmektedir. Hem velilerin çocuklarını iyi okullarda okutma isteği, hem de bu okullara devam ederken derslerin kolay olmaması dershanelere olan ihtiyacını ve sayısını artırmaktadır. 3
 6. 6. Dünyada ve Avrupada Dershaneler FRANSA 5+4+4 eğitim sistemine sahip Fransa, dershanecilikte Avrupa Birliği’nin zirvesinde yer alan bir ülke.  Fransa’da ek ders veren özel kurumların yıllık iş hacmi 2012 yılında 1,5 milyar Euro’ya ulaşmış durumda. Başbakanlığa bağlı Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin açıkladığı rapora göre; öğrenciler her yıl özel dershanelerden 40 milyon saat eğitim alıyor. Üniversitelere giriş sınavı BAC başta olmak üzere birçok sınav için öğrenci velileri dershaneleri tercih ediyor. Fransa’da çocuklara bire bir eğitim veren kurumların yanı sıra toplu eğitim verenler de bulunuyor. Saat başı ders ücretinin ortalama 36,5 Euro olduğu ülkede lider konumundaki Acadomia Eğitim Merkezleri piyasanın yüzde 12,5’ine hükmediyor. Fransa’da bir aile çocuklarının dershane eğitimi için yılda ortalama 1500 Euro para harcıyor. Fransa’da liselere geçiş için Brevet ve üniversitelere geçiş için BAC olmak üzere iki merkezi sınav bulunuyor. 4
 7. 7. Dünyada ve Avrupada Dershaneler AVUSTURYA Avusturya'nın en önemli dershane zincirleri LernQuadrat Bildungsmanagement, Institut für Lernhilfe-Dr. Rampitsch, Schülerhilfe, Studienkreis ve die Volkshilfe Niederösterreich, Clever Forever, Das Lernservice’dir. Avusturya’da her 5 öğrenciden 1’i dershaneye gitmekte veya ders yardımı almaktadır. Dershaneye devam eden öğrenciler ortalama haftada dört saat ders almaktadır. Ders saati ücreti ortalama 15 avrodur. Avusturya'da her beş öğrenciden biri dershaneye gitmekte veya ders yardımı almaktadır. Ailelerin dershane için harcadıkları ortalama yıllık miktar 627 avrodur. Avusturya'da ailelerin yüzde 22'si dershane için yılda 500-1.500 avro, yüzde 6'sı 1.500-3.000 avro ve yüzde 2'si 3000 avrodan fazla para harcamaktadır. Buna göre dershane piyasasında yıllık 50-82 milyon avro civarında bir para akışı gerçekleşmektedir. Öğrenciler dershaneye gitme sebeplerini şu şekilde belirtmişlerdir: Ders notlarının yükseltilmesi, Okulda öğretmene soru soramamak, Hastalık nedeniyle okula devam edememek, Derslere gereken gayreti göstermemek. Veliler dershane seçerken üç temel kriteri dikkate almaktadırlar: Hızlı yardım, Uzman bilirkişiden ders yardımı, Yüksek başarı beklentisi. Bunun yanında yüksek işsizlik oranı, mesleğini uygulayacak yerlerin azlığı ve okul sisteminin yetersizliği de velileri dershaneyi tercih etmeye mecbur bırakmıştır. Bu sebepler velileri çocuklarının başarısı konusunda daha da hırslandırmaktadır. 5
 8. 8. Dünyada ve Avrupada Dershaneler YUNANİSTAN Yunanistan’da ortaöğretime hizmet veren ve sayıları 3 bini aşkın özel dershane bulunmakta, bu dershanelere genel olarak Lise-2 ve Lise son sınıf öğrencileri devam etmektedir. Yunan eğitim sisteminde henüz "dershane" kavramı yokken "evde eğitim" kavramı kullanılmıştır. Yunanistan'da, Türkiye'deki özel dershanelere benzeyen 4 kurum tipi mevcuttur: (Üç Ülkede Eğitim Sistemi ve Özel Dershaneler, s.115) Ortaöğretime hizmet veren özel dershaneler, Yabancı Dil merkezleri, Atölyeler (Serbest Eğitim Kurumları) ve Yükseköğretime hizmet veren özel dershaneler. Ortaöğretime hizmet veren özel dershaneler; ülkemizdeki özel dershanelere çok benzemektedir. Sayıları ülke genelinde 3 bin dolayındadır. Yabancı Dil Dershaneleri ya da Yabancı Dil Merkezleri ise çok daha yaygın olup, sayıları 8 bin civarındadır. Ayrıca izne bağlı olmadan açılan meslek kursları şeklindeki kurumlara da Atölyeler denilmektedir. Yükseköğretim Dershaneleri, yalnız yüksek öğretim öğrencilerine hizmet vermekte olup, sayıları tüm Yunanistan'da 23 tanedir. Yunanistan, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde de ders saati dışındaki zamanlarda özellikle hafta sonlarında destek eğitimleri yapılmaktadır. Okula destek ve üst öğretim okullarına geçiş için öğrencilerin yararlandıkları ve bizde özel dershane adıyla anılan merkezler; Almanya ve Yunanistan’ın yanı sıra farklı adlarla da olsa İngiltere, Fransa, İrlanda, Portekiz, Güney Kıbrıs… gibi AB ülkelerinde de bulunmaktadır. 6
 9. 9. Dünyada ve Avrupada Dershaneler İNGİLTERE After-school support ya da cram-school diye isimlendirilebilen dershanelerde, okul derslerine paralel ve aynı içerikli konular işlenmektedir. Özellikle göçmen çocukları için açılan çok sayıda dershane vardır. Dershanelerin sayısı gün geçtikçe de artmaktadır Özellikle büyük şehirlerde dershane talebi çok artmıştır. Büyük şehirlerde devlet okulları kendi içinde kategorize edilmiştir. Veliler, iyi okullarda yer bulabilmek için çocuklarını dershaneye göndermektedirler. İngiltere'de velilerin eğitim seviyesi arttıkça öğrencilerin dershaneye gitme veya özel ders alma oranı da artmaktadır. İngiltere'de ilkokulun son sınıfında (6.sınıf), zorunlu okul çağının sona erdiği 11.sınıfta ve okulun bitirildiği son yılda (13.sınıfta) dershaneye daha fazla öğrencinin gittiği tespit edilmiştir. Öğrenciler genellikle haftada en az bir ders saati özel ders almaktadırlar. Özel ders alınması öğrencinin devam ettiği okula göre farklılık arz etmektedir. Kaliteli okullarda talep az iken normal okullara devam eden öğrencilerde talep daha fazladır. Ailelerin dershane veya özel dersler hakkındaki görüşleri farklıdır. Kimi aileler çocuklarını gelecekleri için dershaneye gönderdiklerini söylerken, kimi aileler ise okulların yüksek başarı baskısından dolayı gönderdiklerini belirtmektedirler. Dershanenin talep edilmesinde en önemli sebep çocukların dershaneye giderek öğrenmeyi sevmeleridir. İngiltere'de veliler dershane seçimlerini reklamlar veya halkla ilişkiler çalışmalarına göre değil tanıdık tavsiyesine göre yapmaktadırlar. http://www.guvender.org.tr/yazi/19 7
 10. 10. Dünyada ve Avrupada Dershaneler POLONYA Polonya'da, 12. sınıfın sonunda Matura adı verilen merkezi seçme sınavıyla üniversitelere öğrenci alınmaktadır. Matura sınavı ile birlikte bazı üniversiteler kendileri ilave bir sınav daha yaparak öğrenci kabul etmektedir. Eğitimde bu eleme sistemi özel dershanelere talebi daha da artırmıştır. Yapılan reformlarla eğitim sistemi daha seçici hale gelmiştir. Lise düzeyindeki okullarda tüm dersler Matura test sınavında çıkabilecek sorulara göre hazırlanmaktadır. Okulların itibarı, kaliteli bir eğitim vermesinden ziyade ne kadar öğrencisinin Matura sınavını başardığı ile ölçülmektedir. Özellikle lise düzeyinde Matura sınavına hazırlık dershanelerine talep çok fazladır. Yapılan araştırmalarda üniversiteye giden öğrencilerin yüzde 66'sının dershaneye gittiği ortaya çıkmıştır. Dershaneye gidilmesinin en temel sebebi Matura sınavı ve üniversitelerin kendi özel seçme sınavlarına hazırlıktır. Öğrencilerin dershaneye gitmelerinde aile baskısı veya sosyal baskı çok azdır. Öğrenciler maddi bakımdan iyi bir geleceğe sahip olabilmek için dershaneye gitmektedirler. Öğrencilerin üçte ikisi bire bir ders görmektedir. Sadece yüzde 22'si en fazla beş kişiden oluşan gruplarla ders yapmaktadır. Büyük gruplarla yapılan dersler genellikle öğretmen yetersizliği çeken kırsal yerlerde veya küçük şehirlerdeki dershanelerde yapılmaktadır. Dershanelerde üniversite öğrencileri değil profesyonel öğretmenler ders vermektedir. 8
 11. 11. Dünyada ve Avrupada Dershaneler JAPONYA Asya ülkelerinde seçmeye dayalı bir eğitim sisteminin olması öğrencileri başarı odaklı davranmaya zorlamıştır. Japonya'da dershanecilik tam da bu ülkenin doludizgin büyüme ve hamle yaptığı 1970'lerden sonra patlama yapmıştır. Japon firmalar çok yüksek ortalamalarla ve iyi okullardan mezun olan öğrencileri tercih etmektedirler. Bu yüzden Japonya'da dershane veya okul dışı özel derslere olan talep artmıştır. Japonya'da okul öncesinden üniversiteye kadar uzanan yarış dershanecilik sektörünü fazlasıyla geliştirmiştir. Japonya'da ilk ve ortaöğretim okul sayısı 39 bin iken dershanelerin sayısı 49 bini geçmiş durumdadır. Japon eğitim sisteminin yüksek seçici özelliği ilkokuldan itibaren öğrencileri rekabet içine sokar. Bu dönemlerde dershanelere talep artmaktadır. Dershanelere ‘juku' adı verilir. Bugün dershaneler Japon eğitim sisteminin bir parçası haline gelmiştir. Dershanelerde iyi öğrencilere daha geniş ve ileri düzeyde bilgi aktarılır. Zayıf öğrencilere ise okuldaki ders konuları tekrar ettirilerek bu konulardaki zayıflıkları giderilir. Japonya'nın en büyük dershane zinciri Kumon'dur. Juku dershanelerinin yanında yobiko adı verilen dershaneler vardır. Bu dershaneler mezuniyet öncesi yıldan mezun olunacak yıla kadar, iki yıl boyunca öğrencilerin yüksek notla okulu bitirmesi üzerine uzmanlaşmıştır. Dershaneye gönderilen erkekler kızlardan fazladır. Japon aileler yıllık gelirlerinin yüzde üçünü dershaneye harcamaktadır. 1990'lı yıllarda dershane piyasasında dolaşan paranın 9,5 milyar avro olduğu tahmin edilmektedir. Devlet, dershane piyasasını kontrol etmemektedir. Dershanelerin kontrolü eğitim bakanlığının görev alanına girmektedir. Her dershane resmi kayıtlıdır ve vergiye tabidir. Eğitim bakanlığı dershanelerin fiziki şartlarını kontrol eder, ders programının içeriğine bakmaz. 9
 12. 12. Dünyada ve Avrupada Dershaneler GÜNEY KORE Güney Kore'de dershaneler Japonya'da olduğu gibi eğitim kariyerinin ayrılmaz bir parçası durumundadır. Hagwon adı verilen ve zengin firmalar tarafından da desteklenen büyük dershaneler vardır. 15 yaşındaki öğrencilerin yüzde 65'i dershaneye gitmektedir. 7 milyon öğrencinin bulunduğu bu ülkede 35 bin dershanede toplam 5 milyon öğrenci öğrenim görmektedir. İlkokul öğrencilerinin yüzde 32'si, ortaokul (Sekunder I)öğrencilerinin yüzde 56'sı ve lise düzeyindeki (Sekunder II) öğrencilerin ise yüzde 73'ü dershaneye gitmektedir. Bu oranlar Güney Kore eğitim sisteminin ne kadar seçici olduğunu ve iyi bir yüksekokula gitmek için dershaneye gidilmesi gerektiğini göstermektedir. 1996 yılında dershane sektöründe dolaşan para miktarı 17 milyar avrodur. Bu, devletin eğitim harcamalarının yüzde 150'sine denk gelmektedir. Başarılı öğrenciler başarısız öğrencilerden daha fazla özel ders yardımı almaktadır. Bunun için 1980'li yıllardan itibaren bazı yasaklamalar getirmiştir. Ancak bu yasaklamalar toplumda karşılık bulmamıştır.Bunun sonucunda 1990'lı yılların ortalarından itibaren adım adım yasaklar kaldırılmıştır. Yasakların kaldırılmasıyla 1993 ve 1995 yıllarında dershane için harcanan paralar eskisinin üç katına çıkmıştır. 1998 yılında hükümet adım adım 2001 yılına kadar bütün dershanelerin kaldırılacağını bildirmiştir. Uzmanlar yasaklamak yerine dershanelere ihtiyacın kalmaması için gereken tedbirlerin alınması gerektiğini söylemişlerdir. İkinci yasak denemesi de başarılı olmamıştır. Yasak, temel insan haklarına ve anayasaya aykırı bulunarak mahkeme tarafından iptal edilmiştir. Hükümetin dershaneleri yasaklama girişimleri başarısız olunca taktik değiştirmiştir. Gerçekten sorunun köklerine ulaşmaya çalışıp mücadele etmeye başlamıştır. Bütün okullarda ders destek kursları açılmasını zorunlu hale getirmiştir. Eğitim sistemindeki donukluğu gidermek için derslerde çeşitli öğrenme formlarının kullanılması sağlanmıştır. Tüm okullarda ücretsiz ilave eğitim hizmetleri hazır hale getirilmiştir. Bunun dışında Güney Kore yükseköğretim sisteminde reformlara devam etmektedir. Bunun için firmalara vergi kolaylıkları getirilerek bu anlayış cazip hale getirilmeye çalışılmaktadırlar. 10
 13. 13. Dünyada ve Ülkemizde Dershanelerin Açılma Nedenleri Dünyada ve avrupada dershanelerle ilgili yapılan araştırmalar sonucunda öğrencilerin ve velilerin dershane gitme nedenlerinin Türkiye ile tamamen paralellik arz ettiği görülmektedir. Türkiye’de öğretmen ve derslik ihtiyacı yönüyle fırsat eşitsizliğinin daha fazla olmasına rağmen dershaneye gitme yüzdesi çoğu Avrupa ülkesinin gerisinde kaldığı gözlenmiştir. Öğrenci kaynaklı sebepler Derslerdeki başarısızlık, Derslere gereken gayreti göstermeme, Hastalık ve benzeri nedenlerden dolayı eksik kalan dersler, Okulda anlatılan dersin yeterince anlaşılmaması ve motivasyon düşüklüğü. Okul sisteminden kaynaklanan sebepler Çocukların (dördüncü sınıftan itibaren) erken yaşta farklı okul tiplerine ayrılmasına rağmen destek ihtiyacının devam etmesi, Sistemin seçici olması, Öğretmen yetersizliği Ders programlarının aşırı yüklü olması, Okulların yarım gün olması sebebiyle öğrencilerle yeterli ilgilenilmemesi. 11
 14. 14. Dünyada ve Ülkemizde Dershanelerin Açılma Nedenleri Veliler neden dershaneye ihtiyaç duymaktadırlar? Hızlı yardım, Uzman bilirkişiden ders yardımı, Yüksek başarı beklentisi, Ailelerin toplum içindeki yüksek statülerini çocuklarına bırakmak istemeleri. Çalışma hayatının şartları Öğrencilerin meslek öğrenmek için yer bulamaması, Yüksek işsizlik oranı, Kalifiye eleman ihtiyacının artmış olması İşverenlerin yüksek diploma notu araması (seçici davranması), Teknolojinin işyerlerinde daha fazla kullanılması nedeniyle iyi okullardan (Gymnasium) ve iyi üniversitelerden mezun olan kişilerin tercih edilmesi, Yabancı dil bilen elemanların tercih edilmesi, 12
 15. 15. Eski Milli Eğitim Bakanlarının Dershane İle İlgili Düşünceleri Hasan Celal Güzel (21 Aralık 1987-30 Mart 1989) 1988'de Millî Eğitim Bakanı iken, dershanelere ilk olarak karşı çıkmış ve kapatılmaları gerektiğini savunmuştum. 1990'lı yıllardan itibaren dershanelerin büyük çoğunluğu, kolay para kazanmak için öğrencilerin sömürüldükleri yerler değil, ilim ve irfan yuvaları hâline gelmişti. Bu sâyede, bazen devlet okullarında gerçekleştirilemeyen, millî ve manevî değerlere sahip, ahlâklı nesiller yetiştirilmeye başlandı. Eğitimde 'fırsat eşitliği', bir dereceye kadar dershaneler sâyesinde sağlanmaya çalışılmaktadır. Mevcut okul içi eğitim sistemine göre, dershaneler kaldırılırsa, eğitimde fırsat eşitliğini temin edecek başka yol kalmaz. Eğitim sisteminde köklü bir ölçme-değerlendirme, rehberlik ve yöneltme hizmetleri esas alınmalı ve orta öğretimin çıktısı buna göre hazırlanmalıdır. Böyle bir mekanizma kurulmadan 'sınav sistemi' kaldırılamaz. Bu şekilde yeni bir sistemin kurulması da kolay değildir; en az birkaç yıllık yoğun bir çalışma gerektirir. Dershaneler ille de kaldırılacaksa, evvelâ her derece okulda ve öğretime girişte 'sınav sistemi' kaldırılmalıdır. Sınav sistemi varken dershaneler kaldırılamaz. Eğitimde 'fırsat eşitliği', bir dereceye kadar dershaneler sâyesinde sağlanmaya çalışılmaktadır. Mevcut okul içi eğitim sistemine göre, dershaneler kaldırılırsa, eğitimde fırsat eşitliğini temin edecek başka yol kalmaz. Dershanelerin, eğitimde değerlendirme sistemi değiştirildikten sonra, 'özel okullara' çevrilmesi doğru bir tercihtir. http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/guzel/2013/11/19/dershanelerin-kapatilmasi-ve-mill-egitim-srsi 13
 16. 16. Eski Milli Eğitim Bakanlarının Dershane İle İlgili Düşünceleri Köksal Toptan (20 Kasım 1991 - 25 Haziran 1993) Dershaneler Anadolu çocuklarına üniversite kapısını araladı Yükselen talebi ortadan kaldırmanın Milli Eğitim'in işi olduğunu belirten Toptan, "Örnek vermek gerekirse üniversiteye giriş sınavında dershanelere ihtiyaç yok deniliyorsa, sınavın nasıl ve hangi formatla yapılacağının ortaya konulması, eğitim sisteminin buna göre kurulması gerekir. Bu yapılabiliyorsa, dershane sayısı zaten kendiliğinden azalır. Yasaklama-kapatma gibi telaffuzu bile sevimli olmayan kararlara gerek kalmaz. İlk, orta ve lise öğreniminde ülke genelinde standardizasyonun sağlanması, İstanbul’daki çocuğumuzla Van’daki çocuğumuzun aynı kalitede eğitim alabilmesi hiç kuşkusuz önemli. Dershaneyi yasaklarsınız ama daha çok öğrenme talebi, evlerin kurs yerleri haline dönmesiyle yine gerçekleşir." şeklinde görüş belirtti. Eski Milli Eğitim bakanlarından ve AK Parti Milletvekili Köksal Toptan, dershanelerin Anadolu'nun küçük ilçelerinde öğrenci bulduğunu ve faaliyet gösterdiğini hatırlattı. Eski TBMM Başkanı Toptan, "Bu ailelerin çocuklarına dün üniversite veya başka bir başarı yolu kapalı iken, dershaneler yoluyla bu kapının aralanmış ve açılmış olmasının altını çizmek gerekiyor." dedi. http://www.cihan.com.tr/news/Toptan-Dershaneler-Anadolu-cocuklarina -universite-kapisini-araladi_2629-CHMTIxMjYyOS8xMDA1 14
 17. 17. Eski Milli Eğitim Bakanlarının Dershane İle İlgili Düşünceleri Metin Bostancıoğlu (11 Ocak 1999-10 Temmuz 2002) Dershaneler bir boşluğu dolduruyor. Şimdi dershaneleri ‘pat’ diye kapatırlarsa, eğer altı doldurulmadan bunu yaparlarsa dershaneler yerin altına iner. Her evde özel dershane oluşur. Bunun en bariz tehlikesi; aynı öğretmenin kendi öğrencisine okulda öğreteceği, yetiştireceği eğitimi özel dersle vermesi gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Eğer nitelikli bir eğitimle devletin okullarında -parasız eğitim dediğimiz okullarda- aynı nitelikte bilgileri, üstün nitelikte bilgileri ve test çözme yöntemlerini geliştirirsek, dershanelere ihtiyaç kalmaz. http://www.abbasguclu.com.tr/egitim/dershanelerin_kapatilmasina_tepkiler_cig_gibi.html?page=4 15
 18. 18. Eski Milli Eğitim Bakanlarının Dershane İle İlgili Düşünceleri Hüseyin Çelik (14 Mart 2003-1 Mayıs 2009) Dershaneleri ortaya çıkaran sebepler var olduğu sürece adı dershane olmasa da bu sistem devam edecektir. Dershaneler kaldırıldığında özel dersler başlayacaktır. Merkezi sınavlar sayesinde Hakkari’li bir çocuk başarılı olursa Kabataş Lisesinde, İstanbul Erkek Lisesinde, Galatasaray Lisesinde okuyabiliyor. Çocuk başarılı olursa Boğaziçi Üniversitesinde okuyabiliyor. Bütün bunlar merkezi sınavlar’la gerçekleşiyor. Doç. Dr. Hüseyin Çelik- AK PARTİ Gn. Başkan Yard. - KANAL D - 32. GÜN 16
 19. 19. Eski Milli Eğitim Bakanlarının Dershane İle İlgili Düşünceleri Nimet Baş (1 Mayıs 2009 - 6 Temmuz 2011) Dünyanın her yerinde, Amerika’da, Japonya’da,  bütün gelişmiş ülkelerde dershaneler var. Yok diyorlar ama var yani. Ben bunların hepsini inceletmiştim zamanında. Dershaneler konusu çok sağlıklı bir zeminde hiçbir zaman tartışılamadı. Dershaneler sadece zenginlerin, ayrıcalıklıların yüksek öğrenime devam edebilmesini değil, bu ülkede yaşayan her gencin, liseyi bitiren her çocuğun bir yüksek öğrenim görme hayalini pekiştirmiştir. Tabii çok iyi liselerde okuyan çocuklarla Anadolu’nun ücra köşesindeki bir lisede okuyanların eğitim düzeyi eşit değil. Bu adalet duygusunun gerçekleşmesi adına bir süre sonra bu çocukların takviye edileceği eğitim kurumları çıktı. Ben sistemde merkezi sınavla yüksek öğrenime geçiş olduğu sürece dershanelerin işlevlerini sürdürmesi gerektiğine inanıyorum. Bir ihtiyacın ortaya çıkardığı bir tablonun o ihtiyacı gidermeden kaldırılması son derece güç. Bir şekilde takviye edildiği zaman kazanabilecek çocuklar için bir tür yaşam koçu dershaneler. Bu, Amerika’da uygulanmış. Sosyal şartları itibariyle başarısız olan çocukları takviye eden öğretmenler yoluyla o çocuğu diğerleriyle eşitleyecek bir çaba. Türkiye’de herkes, yoksulluğu, adaletsizliği, eşitsizliği giderecek tek şey olarak eğitimi görüyor. Eğitim bir yırtma aracı herkes için. Mali açıdan tabii bir tablosu var. Ama ortadan kaldırılabileceğine  ben şu an itibariyle ihtimal vermiyorum. Önce okulları adam etmek yani dershaneye ihtiyaç duymayacak hale getirmek mi lazım? http://www.zaman.com.tr/pazar_dershaneler-yasam-kocudur-kaldirilamaz_2161318.html 17
 20. 20. Dershaneleri Kapatmayla İle İlgili Kamuoyunun Görüşleri Eğitim sektörünün önde gelenleri, bu konuyla ilgili yazan ve çizenler, özel okullar birliği, dershaneler birliği, sağduyu sahibi her insan dershane sektörünün eğitimle ilgili sorunların sonucundan kaynaklandığını, sonuçlar giderilmeden dershanelerin kaldırılmasının çok büyük sorunlara yol açacağını bildirmişlerdir. Cemil Çiçek Türkiye Büyük Millet Meclis (TBMM) Başkanı ‘Dershaneler bir ihtiyaçtan doğdu’ http://www.samanyoluhaber.com/politika/Cemil-Cicek-Dershaneler-bir-ihtiyactan-dogdu/1033346/ Bülent Arınç Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü  Bende çocuğumu dershaneye gönderdim. Zarar değil, fayda gördüm. Yüreğinizi soğutun.  Bunu başkası söylese dikkate almayabilirsiniz ama ben söylüyorum.” http://www.trthaber.com/haber/gundem/bulent-arinctan-dershane-aciklamasi-109039.html 18
 21. 21. Dershaneleri Kapatmayla İle İlgili Kamuoyunun Görüşleri Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı   ‘Eğitim sistemi bunu yaratıyor. Dershane sahibini suçlamak kadar yanlış bir şey yok. 50 bin öğretmen 100 bin insan dershanede geçimini sağlıyor. Ne yapacaksınız bunları atacak mısınız? Türkiye’nin en büyük sorunu işsizlik. Siz yeni işsizlik alanları yaratıyorsunuz.’ http://gundem.bugun.com.tr/yapmaniz-gereken-sudur-haberi/877584 Devlet Bahçeli MHP Genel Başkani ‘Dershane tartışmasından önce bu eksikliğin karşılanması, bu ihmal mesabesindeki zayıflığın tartışılması gerekir.‘ http://www.meclishaber.gov.tr/develop/owa/haber_portal.aciklama?p1=126766 19
 22. 22. Dershaneleri Kapatmayla İle İlgili Kamuoyunun Görüşleri Mustafa Kamalak Saadet Partisi Genel Başkanı  ‘Dershaneler, Türkiye'de bir sebep değil, bir ihtiyaç sonrası ortaya çıkmıştır, bu yüzden gerekliliğine inanıyorum. Dershanelerin kapatılması bir bakıma 28 Şubat sürecinde 8 yıllık kesintisi eğitimin bir paraleli gibi gözüküyor’ http://www.haber3.com/sp-il-baskani-kocamanoglu-dershanelerin-kapatilmasi-28-subat-sureciyle-i-haberi-2326011h.htm Mustafa Destici Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ‘Dershaneleri, hiçbir zaman okulların karşısında gibi düşünmemek lazım. Dershanede çalışan öğretmenler ile okullarda çalışan öğretmenleri karşı karşıya getirmemek lazım çünkü her ikisi de eğitim vazifesi görüyor. Dershaneler eğitim ve öğretimdeki birtakım eksiklikleri tamamlıyor.‘ http://www.bbp.org.tr/m/haber_detail.php?haberid=4514 20
 23. 23. Dershaneleri Kapatmayla İle İlgili Kamuoyunun Görüşleri Cemal Kamacı AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Eski Avrupa Boks Şampiyonu ‘Şimdiye kadar gördük ki dershanelerin faydası var, zararı yok. Çok iyi düşünmek gerekiyor.’ http://www.pressdisplay.com/pressdisplay/tr/viewer.aspx Şevki Yılmaz Mikav Eğitim Kurumları Onursal Başkanı  ‘Parti kapatmak ağacın dalını kesmektir! Okul kapatmak ise Ağacı kesmektir. Gerçeğini yaşamış Başbakanımız eğitim yuvalarını asla kapattırmaz.‘ https://twitter.com/Sevkiyilmaz/status/402009415563616257 21
 24. 24. Dershaneleri Kapatmayla İle İlgili Kamuoyunun Görüşleri Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş Akp Eski Millet Vekili ‘Başörtüsünü yasaklayan zihniyetle dershane kapatan aynıdır.’ http://haberbankasi.com/haber/birakiyor/4642107#.UpniFsRdWDs Muzaffer Yurttaş AK Parti Manisa Milletvekili Dershanelerin büyük fonksiyonlar icra ettiğini belirterek, Turgutlu İmam Hatip Lisesi’nden tıp fakültesini kazanmasını dershanelere borçlu olduğunu açıkladı. http://www.haberpan.com/haber/akp-li-vekiller-bayrak-acti-dershaneler-kapatilamaz 22
 25. 25. Dershaneleri Kapatmayla İle İlgili Kamuoyunun Görüşleri Kırkıncı Hocaefendi ‘Eğitim camiası büyük zarar görür.’ http://www.erzurumolay.com/haber_7661_kirkinci-hocadan-dershane-aciklamasi.html Cübbeli Ahmet Hoca ‘Bir hizmet varsa onun genişletilmesinde fayda var. Durdurulmasında fayda yok.’ http://www.internethaber.com/stv-cubbeli-ahmeti-dershane-icin-cikardi-608823h.htm?interstitial=true 23
 26. 26. Dershaneleri Kapatmayla İle İlgili Kamuoyunun Görüşleri Hekimoğlu İsmail ‘Dershanelerin kapatılması en çok müteddeyyin kesimleri üzecektir. Kapatma kararı uygulanırsa buna en çok ben üzülürüm. Kırılırım, darılırım. Sayın Başbakan'dan ricam, dershanelerin kapatılmasına karşı çıksın. Buna engel olsun.’ http://www.bulten.gen.tr/haber-10407-turkiye_ayaga_kalkti_bu_uyariya_dikkat.html Yahya Alkın Tefsir Uzmanı ‘Eğitimdeki eksikliklere rağmen dershanelerin kapatılmasını anlamak mümkün değil. Bu dayatma bir neslin kaybolmasına yol açar.‘ http://www.zaman.com.tr/gundem_bir-neslin-kaybolmasina-sebep-olacak-dayatmadan-vazgecilmeli_2175214.html 24
 27. 27. Dershanelerle İlgili Yapılan Eleştiriler Ve Cevapları Öğrenciler arasında rekabet duygusunu artırmaktadır. Rekabet duygusu dershanelerden kaynaklanmamaktadır. Rekabetin sonuçları arasında kazanan tarafa sunulan armağan, ödül, plaket, kuşak, ve övgüler yer alabilir. Bu süreçler MEB bağlı tüm eğitim kurumlarında uygulanmaktadır. Dershaneler de bu konuda MEB ‘i örnek almaktadır. Rekabetin oluşmasına neden olan faktörler; Sınavlara bağlı verilen notlar, Ödüllendirmeler, Mezuniyet kütüğüne isim yazdırma, Okul sonrası burs kazanma. Yüksek prestij kazanma, MEB, Başbakanlık, Vakıf ve Devlet Üniversitelerin yüksek miktardaki burslarını almak. Olarak sayılabilir. 25
 28. 28. Dershanelerle İlgili Yapılan Eleştiriler Ve Cevapları Okulları öğrencilerin ve velilerin gözünde işlevsiz hale getirmektedir. Okulların öğrencilerin ve velilerin gözünde işlevsiz hale gelmesi olanak eşitsizliğinin oluşturduğu fırsat eşitsizliğinden kaynaklanmaktadır. Eğitime Genel Bakış – Öğrenci/Derslik (Resmi+Özel) Eğitim Kademesi 2012-2013 Öğretim Yılı Sınıf mevcudu Öğrenci Sayısı Derslik Sayısı Ortaokul 5.566.986 124.584 45 Ortaöğretim 4.995.623 129.566 39 Genel Ortaöğretim 2.725.972 70.107 39 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 2.269.651 59.459 38 GENEL TOPLAM 15.558.232 383.716 41 MEB verdiği tabloda görüldüğü gibi, sınav dönemindeki okuyan öğrencilerde sınıf mevcudu 35- 45 arası değişmektedir. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu büyük şehirlerde sınıf mevcudunun 50 kişinin üzerinde olduğu sınıf sayısı az değildir. Öğretmen yetersizliğinin ve sık sık öğretmen değişikliği, Ücretli öğretmenlerin ana branşın dışında derse girmesi, vb sıralayacağımız nedenlerden dolayı okullarımız öğrenci ve veli gözünde işlevsiz hale gelmektedir. 26
 29. 29. Dershanelerle İlgili Yapılan Eleştiriler Ve Cevapları Okul öğretmenlerini zorda bırakmakta, emeklerini hiçe saymaktadır. Bu tür söylemler, okul ile dershanenin işlevini bilememekten kaynaklanır. Bunu iddia etmek sadece savunma refleksinin bir sonucudur. Konuyla ilgili hiçbir araştırma yapılmadan sadece söylemlerden ibarettir. Sektör temsilcileri böyle bir iddiayı kabul etmemektedirler Bununla birlikte MEB'deki öğretmenlerimizin zorda bıraktığını düşündüğümüz en önemli nedenler, Sık sık değişen Milli Eğitim Müfredatları, Değişen müfredatların kitapların zamanında okullara gelmemesi, Çok hızlı gelişen teknolojik gelişmeler Seçmeli ders kitaplarının olmaması veya geç gelmesi 27
 30. 30. Dershanelerle İlgili Yapılan Eleştiriler Ve Cevapları Çocukları test ve ezber odaklı bir anlayışa zorlamaktadır. Sınavların teste dayalı olması dershanelerin değil, MEB ve ÖSYM'nin teste dayalı değerlendirme sisteminden kaynaklanmaktadır. Dünyanın her yerinde testte dayalı değerlendirme sistemi mevcuttur. Destek Eğitimi Dershanelere ortaokul 6. -7. sınıf, lisede 9.-10.-11. sınıflar okuldaki derslerine takviye amacıyla gelmektedir. Merkezi sınavlar kaldırılsa bile dünyada ve Avrupa'da olduğu gibi öğrenceler takviye amaçlı ders alacaklar veya dershanelere gideceklerdir. 9.-10.-11. sınıflarda öğrenciler dershaneye sınava hazırlanmak için değil okullarındaki derslerine takviye amaçlı gitmektedirler. Örneğin, Trigonometri, logaritma, polinomlar, Analitik geometri, basınç, rüzgarlar, nem, organik kimya, enerji gibi konuların kalabalık sınıf ortamında tek anlatımla öğrenilememesi, öğrencinin anlayamadığını soramaması, her öğrencinin öğrenme düzeyinin aynı olmaması gibi nedenlerden dolayı dershaneye gitme ihtiyacı hissedilmektedir. 9.-10.-11. sınıflarımızda öğrencilerimize okula destek amaçlı açık uçlu sınavlar ve yazılıya hazırlık dersleri yapılmaktadır. 28
 31. 31. Müfredat İle İlgili Eleştiriler Okul müfredatını neredeyse tamamen boşa çıkarmaktadır. Dershanelerde 6-7 ve 9-10 ve 11 . Sınıflarda öğrencinin okulda gördüğü derslere destek amaçlı eğitim verilmektedir ve hafta hafta okuldaki müfredat takip edilmektedir. Bir üst kuruma hazırlanan sınavlarda ise sınavı hangi kurum yapıyorsa o kurumun belirlemiş olduğu sınavda sorulacak müfredat takip edilmektedir. Merkezi sınavların ilk yapıldığı günden beri, dershanelerin müfredat hazırlaması ve sınav müfredatını belirlemesi söz konusu bile değildir. Müfredat değişimlerinde ise sorular eski ve yeni müfredattan sorulmaktadır. Sınavlarda sorulan analiz edildiğinde MEB müfredatının dışında soru sorulmadığı görülmektedir. Aşağıda konu ile ilgili birkaç örnek soru ve bu soruların Okullarımızda okutulan kitaplardaki sınıf ve sayfa sayısı verilmiştir. ÖSYM 2013 YGS 32. Biyoloji Sorusu Soru Kontroktifil kofulun görevi ile ilgili olup bu konu 9. sınıf biyoloji meb kitabı 85. sayfada işlenmektedir. 29
 32. 32. Müfredat İle İlgili Eleştiriler 9. sınıf MEB Kimya kitabı sayfa 27 Etkinlik 2.1’deki deneylere benzer tarzda deneyler yapan Antoine Lavoisier (Resim 1.18) bir kalay örneği ve bir miktar hava içeren bir cam balonun ağzını kapatmış ve tartmıştır. Sonra kapalı balonu bu hâliyle ısıtmış ve kalayın tebeşir tozuna benzer bir toza dönüştüğünü görmüştür. Kabı yeniden tartmış ve kütlenin değişmediğini bulmuştur. Yaptığı denemelerde hep aynı sonuca ulaşmıştır. Başka bir deneyde fosforu kapalı bir kapta yakınca oluşan gazın kütlesinin değişmediğini, oysa kabı açtığında havanın içeri girmesiyle birlikte gazın kütlesinin az da olsa arttığını saptamıştır. Bu sonuçların ışığında Kütlenin Korunumu Kanununu ifade etmiştir. ÖSYM 2012 YGS 15. Kimya Sorusu 30
 33. 33. Müfredat İle İlgili Eleştiriler 11. sınıf MEB Coğrafya kitabı sayfa 84 “ Konya Ovası’nda tarımla uğraşan bir çiftçiyim. Küçükbaş hayvancılık ve tahıl tarımı başlıca ekonomik etkinliklerimizdendir. Yaşadığım yer ve çevresi Türkiye’nin tahıl üretiminde önemli bir bölgedir. Her ne kadar gübre ve kaliteli tohum kullanıp düz bir ovada, rahat bir şekilde, makineli tarım yapsak da üretimimizde yıldan yıla dalgalanmalar görülür.” 31
 34. 34. Fırsat Eşitsizliği İle İlgili Eleştiriler Çocuklar arasında fırsat eşitsizliği oluşturmaktadır. MEB bağlı okullarımızda Bölgeler arası eğitim eşitsizliği; Okul azlığı ya da yokluğu, Öğretmenin niteliği, Öğrenime devam edebilecek ekonomik olanaklara sahip olamama, Okul araç ve gereçlerinin yeterli olmaması ve kültürel bir ortamın bulunmaması gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. Kültürel ortamın bulunmaması dışındaki eşitsizlik kaynaklarının varlığı, devletin eğitimi gerçekleştirme görevini yerine getirmemesinden doğmaktadır (Tunç, 1969: 90). Ülkemizde olduğu gibi; okullara düşen öğrenci sayısı giderek artacak ve bunun bir sonucu olarak hem sınıf mevcutları artacak hem de ikili, üçlü öğretime başlanacaktır. Öğrencinin okuldaki kalış süresi azaldıkça da eğitim eşitsizliği artacaktır. Ülkemizde, köy-kent arasında eğitim bakımından fırsat eşitliğinin olmadığı, Köyde yaşıyor olmak, eğitim hizmetinden yararlanmayı hem nicel hem de nitel olarak güçleştirmektedir. Bu güçlük bazen okulun bulunmayışı, bazen okula devam edememe, bazen de okulun, eğitimi sürdürebilmek için uygun koşullara sahip olmaması şeklinde görülmektedir. 32
 35. 35. Fırsat Eşitsizliği İle İlgili Eleştiriler Gelir Durumuna Göre Bilimsel Çalışmalar-SETA Tablo 2. Özel dershaneye giden öğrencilerin ailelerinin gelir düzeyine göre dağılımı Gelir Düzeyi Gözlem 250 TL’den az Dershaneye Gitmeyen Dershaneye Giden Gidenler İçindeki % % Sayı % Sayı 46.533 68,54 31.894 31,46 14.639 27,50% 250-500 TL arası 47.314 53,1 25.124 46,9 22.190 41,68% 500-750 TL arası 14.333 38,37 5.500 61,63 8.833 16,59% 750 -1.000 TL arası 5.671 30,56 1.733 69,44 3.938 7,40% 1.000-1.500 TL arası 2.175 28,46 619 71,54 1.556 2,92% 1.500-2.000 TL arası 967 28,65 277 71,35 690 1,30% 2.000 TL’den fazla 1.114 24,33 271 75,67 843 1,58% Cevapsız 1.893 70,95 1.343 29,05 550 1,03% TOPLAM 120.000 55,63% 66.760 44,37% 53.240 100,00% Tablo 2’de görüldüğü üzere, gelir düzeyi 750 TL ve altında olan ailelerin çocukları dershanelere katılan öğrencilerin yaklaşık %85’ini oluşturmaktadır. 33
 36. 36. Fırsat Eşitsizliği İle İlgili Eleştiriler Gelir Durumuna Göre Bilimsel Çalışmalar-İKSARA KÜNYE Proje Adı Adayların Dershane Algısı Araştırması Araştırma Sahibi İKSara A.Ş. Toplumsal Gündem Araştırmaları Nisan 2012 Araştırma Evreni Türkiye’de üniversiteye girmeye aday 11.12. sınıf lise öğrencileri ve lise mezunları Örneklem Sayısı 1209 Saha Araştırması tarihi 30 Mart-2 Nisan 2012 Hata Payı %3 Örneklemin Aile Gelir Durumu Dağılımı Düşük Orta Yüksek 17% 29% 54% • • Sınava girecek adayların çoğunluğu kendisini orta gelir durumunda görüyor. Dar gelirli adaylar yaklaşık adaylar % 29. Rapor İncelendiğinde : Orta ve düşük gelire sahip ailelerin % 71 olduğu görülmektedir. 20O2’de yapılan seta araştırmasında % 85 olan orta ve düşük gelirli aileler 2012 iksara raporunda % 71 dir. 34
 37. 37. Fırsat Eşitsizliği İle İlgili Eleştiriler Gelir Durumuna Göre Bilimsel Çalışmalar Yıldız T. Ü. Sosyal Bilimler Fak. Yayınlanmış Doktora Tezi - 2013 Dershanelerden Yardım Almayan Öğrenciler Sınav Sürecinde Daha Fazla Stres Altına Girmektedir. 34,5 35,0 30,0 28,1 25,0 17,5 20,0 13,4 15,0 10,0 6,5 5,0 0,0 Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum Şekil 7. Dershanelerden Yardım Almayan Öğrenciler Sınav Süresince Daha Fazla Stres Altına Girmektedir İfadesine İlişkin Yüzde Dağılım Araştırmaya katılan kişilerin %34,5’i dershanelerden yardım almayan öğrenci-lerin sınav süresince daha fazla stres altına girdiğini, %28,1’inin kesinlikle stres altına girdiğini, %17,5’i stres altında kalıp kalmama durumunda kararsız kaldığını, %13,4’ünün de dershanelerden yardım almayan öğrencilerin sınav süresinde stres altına girmediğini, %6,5’lik kısım ise kesinlikle böyle bir stres altına girmediğini be-lirtmiştir. Sonuç olarak 3321 katılımcının % 62,6’sı “Dershanelerden yardım almayan öğrenciler sınav sürecinde daha fazla stres altına girmektedir” görüşüne olumlu yak-laşırken, % 19,9’u da bu görüşe olumlu bakmamışlardır. 3 Rapor İncelendiğinde : Orta ve düşük gelirli SETA’da % 85 olan oran 2012 de yapılan İKSARA’da %71, 2013 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinde okuyan öğrenciler arasında % 69,5 çıkmıştır. 35
 38. 38. Fırsat Eşitsizliği İle İlgili Eleştiriler Gelir Durumuna Göre Bilimsel Çalışmalar-TOBB (2012) TOBB’un “Türkiye Eğitim Meclisi Sektör Raporu (2012)’na göre, dershanelerin alınan hizmet karşılığı ödenen ortalama maliyet 2011 yılında 1 milyar 852 milyon lira civarındadır. Aynı raporda MEB alınan verilere göre 1.234.738 öğrenci dershanelerde hizmet almaktadır. Buna göre mevcut veriler dikkate alındığında ortalama 2011 yılında öğrenci başına yaklaşık 1.500 lira alınan hizmet karşılığı ödeme yapılmıştır. TABLO-14 Kurumların Karlılık Oranı Alınan Ücretler ve Giderler KURUMLAR Öğrenci Sayısı Ort. Yıllık Öğrenci Ücreti Yıllık Alınan Ücret Toplamı Yıllık Vergiler Primler Top lamı (%30) Personel Giderleri Kira Kurum Başı Aylık 2-5 bin TL Elektrik su gaz iletişim 2-5-15 bin TL Kırtasiye, Yayın, İkram Yemek 2-5-15 bin TL Tamir, Araç gereç, Ye nilik 2-5 bin TL Kalan Özel okullar 498.118 8.000 3.984.944.000 1.195.483.200 1.483.950.000 - 541.080.000 541.080.000 180.360.000 -42.990.000 Özel dershaneler 1.234.738 1.500 1.852.107.000 555.632.100 650.006.400 243.300.000 243.300.000 243.300.000 97.344.000 62.524.500 TOBB’un “Türkiye Eğitim Meclisi Sektör Raporuna Göre “ortalama yıllık öğrenci ücreti” 1500 liradır. TOBB’un Türkiye Eğitim Meclisi Sektör Raporu (2012) 36
 39. 39. Fırsat Eşitsizliği İle İlgili Eleştiriler Dershane Ücretleri Dershane ücretleri arasındaki orantısızlık dershanelerin fırsat eşitliği oluşturduğu tezini ortadan kaldırıyor. Dershane ücretlerinin 600 TL-20 bin TL arasında olduğu söylenmektedir. 10 bin TL’nin üzerinde olduğu söylenen şubeler arz talep dengesi içerisinde açılmıştır. Bu özel şubelerde sınıf mevcudu 6-9 kişi arasında olup bu öğrencilerin özel birebir dersleri de bu kurumlarda yapılmaktadır. Tüm dershaneye giden öğrencilere oranı ise çok çok düşük olup binde birdir. 2013 yılı Kasım ayında yayınlanan ERG raporunda bu durum bir araştırmaya atfen söyle açıklanıyor: 1.275 USD ya da 3.400 TL’den daha az bir kaynağın dershaneye ayrılması durumunda dershaneye gitme ve üniversiteye yerleşme arasında herhangi bir ilişki bulunmadığını belirtmektedir. NOT: Erg raporu bİlİmsel bİr çalşğma olmayşp Ampİrİktİr. Amprİk Tanşmş: (Kuramsal bİr temele dayanmayan, deney ve tecrübe İle anlağşlmşğ olan (bİlgİ, baişntş vb.) http://www.nedirnedemek.com/ampirik-nedir-ampirik-ne-demek http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/ERG_PN_Dershaneler_221113.pdf 37
 40. 40. Fırsat Eşitsizliği İle İlgili Eleştiriler Kamuoyunun Görüşleri Deniz Ülke Arıboğan İstanbul Bilgi Üniversitesi  Türkiye sathında yaygın bir ağla eğitim ve fırsat eşitliğini ülkeye yayan bir unsur dershanecilik. http://www.turkiyegazetesi.com.tr/deniz-ulke-aribogan/576850.aspx Taha Akyol Gazeteci- yazar Hükümetin inşaat sektörünü nasıl teşvik ettiğini biliyoruz, doğru da yapıyor; milli gelir ve istihdam artar... Fakat mal ve hizmet üretmeden sırf değer artışıyla kazanç sağlamak demek olan “rant”ın en fazla olduğu inşaat şektörünü teşvik ederken, bir “hizmet akdi” niteliğinde olan dershane sektörü nasıl “rant” diye suçlanabilir? http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/25143399.asp 38
 41. 41. Fırsat Eşitsizliği Eleştirisine Cevap Kamuoyunun Görüşleri Salih Bezci Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Dershanelerin 1,5 milyon dar ve orta gelirli ailenin çocuklarına öğretim hizmeti verdiğini kaydeden Bezci, "Süregiden eğitim sisteminde bir değişiklik olmadan dershanelerin kapatılması 1,5 milyon öğrencinin eğitim hayatının sekteye uğraması anlamına gelir." http://www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=26513 Tarkan Kadooğlu Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu üyesi “Şartlar ne olursa olsun, aynı sınavda Şırnak’taki öğrenci İstanbul’daki ile eşit değil. Önemli olan, bu sorunu ortadan kaldırmak. Zaten siz bunu sağlarsanız dershaneler kendiliğinden kapanır. İhtiyaç olmayan ortamı oluşturmak lazım.”  http://nefius.com/news/story/3431673 39
 42. 42. Dershanelerin Türkiye Geneli Dağılımı Türkiye Geneli Dershane Sayıları İL ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI AKSARAY AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN BALIKESİR BARTIN BATMAN BAYBURT BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR DÜZCE EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKÂRİ HATAY IĞDIR ISPARTA İSTANBUL İZMİR TOPLAM DERSHANE SAYISI 149 31 33 12 13 26 460 137 2 16 73 79 8 18 2 10 6 12 17 20 144 38 6 32 78 47 10 26 29 11 29 49 42 25 5 13 82 6 36 673 228 İL ADI KAHRAMANMARAŞ KARABÜK KARAMAN KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRIKKALE KIRKLARELİ KIRŞEHİR KİLİS KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA MARDİN MERSİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU OSMANİYE RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS ŞANLIURFA ŞIRNAK TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ UŞAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK DERSHANE SAYISI 44 17 14 10 15 70 19 23 15 4 85 106 30 43 80 34 128 55 16 15 12 37 34 18 48 70 8 9 37 51 14 46 23 53 5 26 19 12 22 39 4.139 Kaynak: Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü (Aralık 2010) Özel dershanelerin il dağılımlarına baktığımızda en fazla dershanenin İstanbul, Ankara ve İzmir’de olduğu, buralardaki toplam dershane sayısının ülke genelindeki özel dershanelerin %32,8’ini oluşturduğu görülmektedir. Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere özel dershane sayıları nüfus ve şehrin büyüklüğüne göre paralellik arz etmektedir. Bugün itibariyle özel dershane bulunmayan il yoktur. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı 2010 Yılı Faaliyet Raporu Mart 2011 http://icden.meb.gov.tr/digeryaziler/a.pdf 40
 43. 43. 2013 - 2014 YILI ÖĞRENCİ SAYILARI 41
 44. 44. DERSANELERDEN OKUL OLMAK İÇİN ŞARTLARI UYGUN OLAN VE MEB'E MÜRACAAT EDEN DERSANE SAYISI 42
 45. 45. Dershaneler Öğrencinin Başarısını Artırıyor Fen Lisesi ve Anadolu Liseleri Neden Dershanelere Gidiyor Fen ve Anadolu lisesi öğrencilerinin dershanede tercih nedenlerine bakıldığında müfredattaki eksikliklerini giderme, daha kaliteli üniversite kazanma ve iş hayatında tercih edilebilirliği artırmaya yönelik olduğu görülmüştür. Meslek lisesi öğrencileri sanılanın aksine son sınıfları staja gittiklerinden genel olarak dershanelere mezun grubunda gelmektedirler. Düz lise öğrencileri ise sınava ilk senede kazanamayacağını düşünüp genel olarak mezun grubunda dershaneye gelmektedirler. Fen ve Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Dershane Talepleri Eksikliği Tamamlama ve İş Hayatında Tercih Edilebilirliği Artırmaya Dayanır. 50,0 45,8 45,0 40,0 35,0 30,0 Yıldız T. Ü. Sosyal Bilimler Fak. Yayınlanmış Doktora Tezi - 2013 25,7 25,0 16,7 20,0 15,0 6,9 10,0 4,8 5,0 0,0 Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum Şekil 15. Fen ve Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Dershane Talepleri Eksikliği Tamamlama ve İş Hayatında Tercih Edilebilirliği Arttırmaya Dayanır İfadesine İlişkin Yüzde Dağılım Araştırmaya katılanların %45,8’i Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin dersha-ne talepleri eksikliği tamamlama ve iş hayatında tercih edilebilirliği arttırmaya da-yandığını, %25,7’si bu görüşe kesinlikle katıldığını, %16,7’si kararsız kaldığını, %6,9’u katılmadığını, %4,8’i de kesinlikle katılmadığını belirtmiştir. Sonuç olarak 3321 katı-lımcının % 71,5’i Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin dershane talepleri eksikliği tamamlama ve iş hayatında tercih edilebilirliği artırmaya dayanır. “ Görüşüne olumlu bakarken, % 11,7’si olumsuz bakmışlardır. Okul türüne göre «Dershaneye gitmemeniz durumunda sınavı kazanabileceğinize inanıyor musunuz? (Yalnızca dershaneye giden öğrencilere soruldu)» Evet 66% 61% 39% Düz L. 46% Hayır 55% 53% 45% 48% 34% Anadolu L Meslek L. Fen L. 58% 52% Özel L. 42% Toplam Derhaneye devam eden adayların yarıdan fazlası dershane olmadan sınavı kazanabileceklerine inanmıyor. Dershanelerin sınavda başarıya en fazla etkiyi meslek ve düz liselerde en az etkiyi ise Fen ve Özel liselerde yapıyor. 43
 46. 46. Dershaneler Öğrencinin Başarısını Artırıyor 2010 Yılı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı Faliyet Raporu Mart 2011 http://icden.meb.gov.tr/digeryaziler/a.pdf Özel Dershaneler Süreci denetimi kapsamında, ortaöğretim düzeyinde eğitim alan 411 dershane öğrencisine 10 sorudan oluşan bir anket uygulanmış ve elde edilen sonuçlara göre: Özel dershaneye giden öğrencilerin %72'si dershanelerde  verilen eğitimi her bakımdan kaliteli bulmaktadır. Meb Raporu’nda 411 Dershane Öğrencisine %72 Dershanede verilen eğitim her bakımdan daha kaliteli Uygulanan Ankette Çıkan Sonuçlar http://www.memurlar.net/haber/427970/ Okul türüne göre «Sizce üniversite sınavında başarılı olabilmek için dershaneye gitmek gerekli midir, değil midir?» Evet, gereklidir Hayır, gerekli değildir 88% 71% 65% 35% 65% 29% 67% 60% 40% 35% 33% 12% Düz L. Anadolu L Meslek L. Fen L. Özel L. Toplam Sınavda başarılı olabilmek için dershanelerin gerekli olduğunu düşünenlerin oranı okul türleri arasında değişse de bu oran Fen lisesinde dahi % 60’ın altına düşmüyor. 60’lı yıllardan beri işlevini giderek artıran dershaneler bilimsel çalışmalarda öğrencilerin başarısını olumlu yönde etkilediği görülmektedir. 44
 47. 47. Sosyalleşememe ve Nedenleri Dershaneler, öğrencilerin sosyalleşmesine engel olduğu söylenmektedir. Bilimsel ve klinik çalışmalar bu tezi doğrulamamaktadır. Klinik çalışmalar ise, merkezlere herhangi bir kurs nedeniyle giden öğrencilerin daha sosyal olduğunu göstermektedir. Ekonomik seviyesi yüksek ailelerde sportif ve sanatsal faaliyetlere katılım daha fazla olmaktadır. Orta ve düşük gelirli aileler ise maddi durum ve çevrelerinde sportif ve sanatsal faaliyetlerin yapılacağı tesissilerin olmamasına bağlamaktadırlar. Orta Alt Üst Araştırma yapılan ailelerin ekonomik düzeyleri NVT Gece Bülteni (25 Kasım 2013) 45
 48. 48. Sosyalleşememe ve Nedenleri NVT Gece Bülteni (25 Kasım 2013) 3-4 Saat 1-2 Saat Ula amıyor Di er Günlük Televizyon Seyretme Oranları Evet Ula abiliyor Herhangi bir sportif veya sanatsal faaliyete ulaşabilme oranı Hayır Evet Hayatınızda hiç herhangi bir maça gittiniz mi? Hayır Evinizde bilgisayar var mı? 46
 49. 49. Sosyalleşememe ve Nedenleri Evet Evet Hayır Hiç müze ya da sergiye gittiniz mi? Hayır Hiç tiyatro ya da sinemaya gittiniz mi? NVT Gece Bülteni (25 Kasım 2013) Henüz gelişme çağında olan çocuklarımızın aileleri ile yeterince zaman geçirmesine engel olmaktadır. Dershaneye orta okul ve lisede okuyan öğrenciler 4-6 saat arası dershanede bulunmaktadırlar. Basit bir hesapla öğrencinin 8 saati uyuduğu varsayılırsa, geriye kalan 16 saatin 6 saati dershanede bulunmaktadır. Kalan 10 saatlik zaman içerisinde öğrenci her türlü sosyal faaliyete katılabilmekte, ve ailesiyle vakit geçirebilmektedir. Ayrıca, dershaneler futbol turnuvaları, piknikler, geziler ile öğrencilerin sosyalleşmelerine katkı sağlamaktadırlar. 47
 50. 50. Sosyalleşememe ve Nedenleri Adayların ezici bir çoğunluğu dershanelerin sınavın ötesinde hedef belirleme, zaman kullanma ve sosyal ilişkiler gibi alanlarda da kendilerine yarar sağladığına inanıyorlar. Dershanenin, hedef belirleme, sosyal ilişkilerde gelişme sağlama, zamanı verimli kullanma vs.konularda yarar sağladığını düşünüyor musunuz? Evet Hayır 76,1% 75,5% 24,5% 75,7% 24,3% 23,9% Erkek Kadın Toplam Dershaneler Bilgi Eksikliğini Gidermekle Beraber Yeni Sosyal Çevrelerin Edinilmesine De İmkan Vermektedir. 49,0 50,0 45,0 40,0 35,0 35,0 30,0 Yıldız T. Ü. Sosyal Bilimler Fak. Yayınlanmış Doktora Tezi - 2013 25,0 20,0 15,0 8,8 10,0 4,7 5,0 2,5 0,0 Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum Adayların % 84’ü dershaneler bilgi eksikliğini gidermekle beraber yeni sosyal çevrelerin edinilmesine imkan vermektedir.» 48
 51. 51. Doğu Ve Güneydoğuda Dershaneler Öğrenci sayıları ve kazanma oranları Türkiye’de 10 yılda kontenjanlar 1,5 kat artarken, Batman’da kazanan öğrenci oranı 15 kat, Cizre’de 6 kat artmıştır. 2003’te toplam 392.841 dir. 2013’te 908.000 dir. Buna göre kontenjan artışı son on yılda yaklaşık 1.5 kat artmıştır. Oysa, Batman’da 2003 yılında 423 öğrenci kazanmış 2013 te ise 6921 kişi kazanarak üniversiteye yerleşme imkanına sahip olmuştur. Bu durumda söz konusu ilde öğrencilerin kazanma oranı belirtilen sürede yaklaşık 15 kat artmıştır. Cizre’de 2003 te 72 kişi üniversiteyi kazanırken 2013 te 532 kazanmıştır. Bu durumda yaklaşık artış 6 kat civarında gerçekleşmiştir. Belirtilen 10 yıllık sürede kontenjan yaklaşık 1.5 kat artarken kazanma oranına ilişkin artış ise bunun kat kat üstündedir. http://www.memurlar.net/haber/356173/ 2013 YGS sayısal verilerinde illerin başarı durumları Dikkate alındığında doğu ve g.doğu illerin sıralamada en sonda yer aldığı görülür. Dershanelerin kKaldırılmasıyla öğrencilerin kazanma sayıları daha da düşecektir. 49
 52. 52. Doğu Ve Güneydoğuda Dershaneler Kamuoyunun görüşleri Faruk Çelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ‘Dershanelerin güneydoğu’da önemli hizmet görüyor, gençliğe sahip çıkıyor.’ Nedim Durgungül Ak Parti Elazığ İl Başkan Yard. ‘Esrar satmıyoruz, örgüt kurmuyoruz. Başbakanı yanlış yönlendiriyorlar.’ Ahmet Türk Mardin Bağımsız Milletvekili ‘Hakkari'de, Şırnak'taki bir öğrenciyle İstanbul'da çok daha okul olarak imkanlara sahip olan öğrenciler arasındaki o büyük uçurumu kapatmanın yolunu aslında bulmak lazım. Siz o yolu bulamadığınız takdirde dershanelerin kapatılması biraz daha sorunlu bir geleceği beraberinde getirir. Çünkü ülkenin birçok yerinde az gelişmiş bölgelerde öğrencilerin üniversitelere girme şansları kalmaz.’ http://www.aksam.com.tr/siyaset/ahmet-turkten-dersane-yorumu/haber-263705 50
 53. 53. Doğu Ve Güneydoğuda Dershaneler Kamuoyunun görüşleri Nurettin Mutlu Kanaat Önderi ‘Okuma salonları, etüd merkezleri ve dershaneler sayesinde gençlerimiz ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşıyor.’ Bedreddin Sancar Kanaat Önderi ‘Bu eğitim müesseseleri kardeşlik ruhunu yeniden canlandırarak halklar arasında kardeşlik köprüleri kurmaktadır.’ Sıbğatullah Sevgili Kanaat Önderi ‘Gençlere yazık olacak. Böyle bişey yapılmasına biz doğu’daki kürt aydınları ve din adamları olarak evet demeyeceğiz.’ 51
 54. 54. Dershanelerin Okulla Dönüştürülmesi Mevcut dershanelerin % 75’nin bahçesi bulunmamakla birlikte diğer sosyal şartları okul olmak için müsait değildir. Okullaşma için mevcut dershanelerin % 5 gerekli şartları taşımaktadır. Ayrıca özel okul sektör temsilcileri; Dershaneleri kapatma kararının ülkenin doğusu ve batısı arazındaki eğitim kalitesi hesaba katılmadan alınan bir kararın olumsuz etkilerinin olacaktır. Cem Gülan Türkiye Özel Okullar Birliği Başkanı Düşünülmeden girişilecek bir sözde eğitim reformu sadece dershanelerin kapanması ile sınırlı kalmayacaktır. Kısa vadede pek çok özel okulun kapanmasına, uzun dönemde ise özel okul sisteminin çökmesine yol açacaktır. Dershaneler için tasarlana teşviklerin sadece özel okullar için değil çocuklarını ücretini ödeyerek bu okullara gönderen velilere de haksızlık olacaktır. Kuruluş amacı öğrencilere fırsat eşitliği sağlamak olan dershanelerin kapatılmasıyla, gelir durumu zayıf velilerin çocuklarının okuma imkanının sona erecektir. Dershane ile okulun fonksiyonları birbirinden çok ayrıdır. Dershaneler öğrencileri sınava hazırlamakla birlikte ara sınıflarda öğrenciler takviye eğitimi verilmektedir. Bu ihtiyaç okula dönüşümle beraber ortadan kalamayacaktır. http://www.yurtgundemi.com/cem-gulan-dershaneleri-kapatma-karari-sektoru-haberi-6400263.htm 52
 55. 55. Dershanelerin Okulla Dönüştürülmesi Dönüşümle beraber gelecek maddi sıkıntılar: 1 ocaktan itibaren kayıt yapamayacak dershanelerde kalan 6 aylık zaman içinde öğretmen maaşları, bina kiraları, diğer yardımcı personel maaşları, doküman giderleri, SSK ve vergiler ile benzeri giderler ödenemeyecektir. Bunun sonucunda mevcut dershanelerin büyük çoğunluğu istemese de 1 ocaktan sonra kapanmak durumuyla karşı karşıya kalacağından 2 milyon öğrencinin mağdur olma durumu gözden kaçırılmamalıdır. Kapanma veya Dönüştürme Sonrası Oluşacak Maddi Sıkıntılar: Mevcut binaların kira kontratları gereği eski haline dönüştürülmesi, Ssk ve diğer vergiler, Binaların kiraları, İşten ayrılacak öğretmen ve personelin maaş giderleri ve tazminat durumları, Sektörle ilgili diğer yan sektörlerin sıkıntıya girmesi, Özellikle zincir dershanelerde öğretmen maaşların yüksek olması görünmektedir. Bu öğretmenlerin özlük haklarının devam edip etmeyeceği bilinmemektedir. Mehmet Şimşek Maliye Bakanı ‘2014 için ayrılan 40 bin kişilik memur kadrosunun gerekirse tamamını öğretmen alımına tahsis edeceğiz. Daha fazla memur alınması halinde ise vergi artışı ya da borçlanmaya gidilecek’ http://www.yurtgundemi.com/bakan-%C5%9Eimsek-memura-yapilacak-zammi-aci-haberi-6413239.htm 53
 56. 56. Yüksek Öğretim Kurumları Ve Kontenjanlar Son 11 yılda üniversite sayısı 76 dan 175 çıkmıştır. Bunula birlikte sınava giren öğrenci sayısın da yaklaşık 450 bin artmıştır. kontenjanlar yükselmesine rağmen, tablo incelendiğinde, toplam 1.924.550 aday sınava başvurmuş olup bu adaylardan lisans programlarına yerleşen 385.795 tir. Bu da başvuran öğrenci sayısının % 20 kadarıdır. Bölüm Tercih Edilme Sayısı Devlet Vakıf Kontenjan Yerleşme % Hukuk 255.639 7.928 4.772 12.700 4,97 Tıp 211.051 8.155 945 9.100 4,31 Okul Öncesi Öğretmenlik 259.765 5.464 374 5.838 2,25 http://www.osym.gov.tr/belge/1-12876/2011-2 2011-12 ÖSYM verilerine göre Hukuk fakültelerinin kontenjanı 12.700 iken bu fakülteleri tercihlerinde yer veren eden öğrenci sayısı 255.639 olmuştur. 54
 57. 57. Yüksek Öğretim Kurumları Ve Kontenjanlar 2013–ÖSYS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler Tablo 4. Okul Türlerine Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları Yerleşen ÖSYS Başvuran Aday Sayısı Lisans Lise 877.467 Lise(Y.Dil Ağırlıklı) Özel Lise Okul Türü Önlisans A.Ö.F. Toplam 91.749 94.806 354.249 0 1.099 2.934 5.885 2.849 0 781 700 4.330 196.086 107.676 0 4.549 4.705 116.930 35.927 19.629 0 1.447 1.180 22.256 10.560 6.428 0 51 86 6.565 4.284 2.699 0 22 78 2.799 Askeri Lise 932 361 0 12 41 414 Akşam Lisesi 146 1 0 5 33 39 Özel Akşam Lisesi 6.964 382 0 864 920 2.166 Sosyal Bilimler Lisesi Sınavsız YGS İle 167.694 0 14.778 1.852 9.316 Anadolu Lisesi Y.Dil Eğitim Yapan Öz.L. Fen Lisesi Özel Fen Lisesi 1.037 828 0 4 10 842 Spor Lisesi 913 26 0 77 44 147 Polis Koleji 204 39 0 1 15 55 Güzel Sanatlar Liseleri 5.876 144 4 247 202 597 Öğretmen Liseleri 31.247 18.660 0 312 728 19.700 İmam Hatip Liseleri 116.306 16.882 0 6.035 31.730 54.647 Ticaret Meslek Liseleri 117.890 6.837 37.552 3.457 15.136 62.982 Teknik Liseler 72.264 11.096 16.089 3.971 4.134 35.290 Endüstri Meslek Liseleri 195.227 4.539 55.613 6.798 15.085 82.035 Kız Meslek Liseleri 144.210 10.260 25.447 8.434 19.281 63.422 Sağlık Meslek Liseleri Otelcilik Ve Turizm Meslek Liseleri Sekreterlik Meslek Liseleri 43.247 2.326 10.737 443 9.709 23.215 13.184 1.688 3.412 533 1.175 6.808 52 1 1 4 20 26 Astsubay Hazırlama Okulları 690 38 46 31 136 251 25.677 2.857 5.609 1.185 2.473 12.124 66 3 0 1 6 23 1.924.550 385.795 154.510 132.112 205.367 877.784 Diğer Meslek Liseleri Diğer Genel Toplam 55

×