Your SlideShare is downloading. ×
0
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Power point การปฏิรูปการเมือง
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Power point การปฏิรูปการเมือง

2,698

Published on

politic

politic

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,698
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. พระมหาบุญชัย วิสารโท ประโลมรัมย์ <ul><li>​ ประโยค ป . ธ . ๖ </li></ul>การปฏิรูปการเมือง : การเมืองการปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญ
 • 2. เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญการการเมืองการปกครอง <ul><li>เจตนารมณ์หลักของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปการเมือง </li></ul><ul><li>สภาพปัญหาของระบอบการเมืองก่อนจัดทำรัฐธรรมนูญ </li></ul><ul><li>การปรับการเมืองของนักการเมืองให้เป็นการเมืองของพลเมือง </li></ul><ul><li>การทำให้ระบอบการเมืองมีความสุจริตและโปร่งใส </li></ul><ul><li>การทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ การทำให้นายกรัฐมนตรีมีภาวะความเป็นผู้นำ การทำให้รัฐสภามีประสิทธิภาพ </li></ul>
 • 3. สภาพปัญหาของระบอบการเมืองก่อนการจัดทำรัฐธรรมนูญ <ul><li>การเมืองคือการแย่งชิงอำนาจ ประชาชนไม่มีส่วนร่วมจริง </li></ul><ul><ul><li>วงจรอุบาทว์ของการแย่งชิงอำนาจ </li></ul></ul><ul><ul><li>ปัญหาสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่พลเมือง และการมีส่วนร่วมฯ </li></ul></ul><ul><li>การทุจริตและความไม่โปร่งใสในระบบการเมืองการปกครอง </li></ul><ul><li>ความไร้เสถียรภาพของรัฐบาล และ ความไร้ประสิทธิภาพของระบอบการเมือง </li></ul>
 • 4. ปรับการเมืองของนักการเมือง ให้เป็นการเมืองของพลเมือง <ul><li>เพิ่มสิทธิเสรีภาพใหม่ และความเสมอภาคให้ประชาชน </li></ul><ul><li>การทำให้สิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติและการเพิ่มหน้าที่ของรัฐ </li></ul><ul><li>การขยายส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองการปกครองทุกระดับ </li></ul>
 • 5. การทำให้ระบอบการเมืองมีความสุจริตและโปร่งใส <ul><li>การลดและขจัดการซื้อเสียงและเปิดโอกาสให้คนมีความสามารถเข้าสู่ระบบการเมือง </li></ul><ul><li>กำหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ </li></ul><ul><li>ห้ามครม . รักษาการระหว่างเลือกตั้งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ </li></ul><ul><li>ให้รัฐสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองในการหาเสียง </li></ul><ul><li>ให้ ก . ก . ต . เป็นอิสระ / จัดการเลือกตั้ง </li></ul><ul><li>กำหนดวิธีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ นับ ณ ที่เดียวในเขตเลือกตั้ง </li></ul><ul><li>กำหนดให้มีการเลือกตั้ง 2 แบบ </li></ul><ul><li>ให้ตั้งพรรคการเมืองง่าย </li></ul>
 • 6. <ul><li>การกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในตำแหน่ง </li></ul><ul><li>การมีประมวลจริยธรรม และ การห้ามผลประโยชน์ขัดกัน </li></ul><ul><li>การให้แสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน </li></ul><ul><li>การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อำนาจ </li></ul><ul><li>การเพิ่มระบบและองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจให้ครอบคลุม </li></ul><ul><li>แยกการตรวจสอบทุจริตทางการเมืองออกจากการตรวจสอบทางกฎหมาย </li></ul><ul><li>เพิ่มองค์กรอิสระในการตรวจสอบทุกระดับ </li></ul><ul><li>องค์กรทุกองค์กรถูกตรวจสอบได้เสมอ </li></ul>
 • 7. การทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ นายกรัฐมนตรีมีภาวะความเป็นผู้นำ และ รัฐสภามีประสิทธิภาพ <ul><li>มาตรการที่ทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ และนายกรัฐมนตรีมีภาวะความเป็นผู้นำเพื่อประสิทธิภาพในการบริหาร ( สร้างพรรคเข้มแข็ง , การยื่นญัตติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี , ไม่ให้ ส . ส . เป็นรัฐมนตรีขณะเดียวกัน , เลือกนายกฯโดยเปิดเผย ) </li></ul><ul><li>มาตรการควบคุมไม่ให้นายกรัฐมนตรีเป็นเผด็จการ ( ห้ามยุบสภาระหว่างยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ , ให้วุฒิสภาเปิดอภิปรายทั่วไปได้ , ถอดถอนนายกฯและดำเนินคดีอาญาฯ , พรรคร่วมรัฐบาลไม่พอใจนายกฯอาจลาออกมาร่วมฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปราย & เสนอนายกฯใหม่ ) </li></ul>
 • 8. <ul><li>การทำให้รัฐบาลมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ( โดยให้รัฐสภาทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ) </li></ul><ul><li>ขยายสมัยประชุม 90 เป็น 120 วัน มี 2 สมัยประชุม </li></ul><ul><li>ส . ส . , ส . ว . ขาดประชุม 1 ใน 4 หมดสมาชิกภาพ </li></ul><ul><li>เสนอกฎหมายได้ง่ายขึ้น </li></ul><ul><li>การทำงานโปร่งใส มีการบันทึกการลงคะแนน </li></ul><ul><li>กฎหมายที่รัฐสภาพิจารณาไม่เสร็จ แล้วยุบสภา / หมดอายุสภา กฎหมายไม่ตก </li></ul><ul><li>ส . ส . ตั้งกระทู้สด </li></ul>
 • 9. สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ <ul><li>หลักพื้นฐานของสิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ </li></ul><ul><li>หลักความเสมอภาค </li></ul><ul><li>สิทธิเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย และสิทธิเสรีภาพในคดีอาญา </li></ul><ul><li>สิทธิเสรีภาพทางเศรษฐกิจ </li></ul><ul><li>สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ทางสังคม </li></ul><ul><li>สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน </li></ul><ul><li>แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ </li></ul>
 • 10. หลักพื้นฐานของสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ <ul><li>สิทธิตาม รธน . หมายถึง อำนาจที่ได้บัญญัติให้การรับรองคุ้มครองแก่บุคคลในอันที่จะกระทำการใด ไม่กระทำการใด รวมทั้งก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องที่จะไม่ให้บุคคลอื่น / องค์กรของรัฐเข้าแทรกแซง </li></ul><ul><li>บางกรณีก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องให้รัฐดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด </li></ul><ul><li>( ม . ๔๓ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ) </li></ul><ul><li>สิทธิตาม รธน . เป็นสิ่งที่ต้องผูกพันองค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐทั้งหมดที่ต้องให้ความเคารพ ปกป้อง คุ้มครองสิทธิตามบทบัญญัติ รธน . เพื่อให้สิทธิเหล่านั้นมีผลในทางปฏิบัติ </li></ul>
 • 11. <ul><li>เสรีภาพ : สภาพการณ์ที่บุคคลมีอิสระในการที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความประสงค์ของตน / คืออำนาจในการกำหนดตนเองโดยอิสระของบุคคล </li></ul><ul><li>ความแตกต่าง “สิทธิ” “เสรีภาพ” </li></ul><ul><li>สิทธิเป็นอำนาจที่บุคคลมีเพื่อเรียกร้องให้ผู้อื่นกระทำการหรือละเว้นการกระทำอันใดอันหนึ่ง </li></ul><ul><li>เสรีภาพเป็นอำนาจที่บุคคลนั้นมีอยู่เหนือตนเองในการตัดสินใจที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงำจากบุคคลอื่น </li></ul>
 • 12. การแบ่งประเภทสิทธิเสรีภาพ แบ่งตามความเป็นเจ้าของ สิทธิและเสรีภาพ แบ่งตามหน้าที่ของรัฐ และสิทธิของประชาชน แบ่งตามเงื่อนไขในการ จำกัดสิทธิและเสรีภาพ
 • 13. ความเป็นเจ้าของสิทธิเสรีภาพ <ul><li>สิทธิของทุกคน ( สิทธิมนุษยชน ) </li></ul><ul><li>สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย </li></ul><ul><li>สิทธิของบุคคลในกรณีที่บุคคลนั้นถูก </li></ul><ul><li>จับกุม คุมขัง หรือถูกค้น </li></ul><ul><li>สิทธิในการฟ้องร้อง </li></ul><ul><li>สิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา </li></ul><ul><li>สิทธิของพลเมือง </li></ul><ul><li>สิทธิในทางการเมือง </li></ul><ul><li>สิทธิในการตั้งพรรคการเมือง </li></ul><ul><li>สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง </li></ul>
 • 14. หน้าที่ของรัฐและสิทธิของประชาชน <ul><li>สิทธิและเสรีภาพที่ปฏิเสธ </li></ul><ul><li>การแทรกแซงจากรัฐ </li></ul><ul><li>เสรีภาพในการแสดงความ </li></ul><ul><li>คิดเห็นของบุคคล </li></ul><ul><li>เสรีภาพนับถือศาสนา </li></ul><ul><li>เสรีภาพในที่อยู่อาศัย </li></ul><ul><li>เสรีภาพติดต่อสื่อสาร </li></ul><ul><li>สิทธิเสรีภาพในชีวิตและ </li></ul><ul><li>ร่างกาย </li></ul><ul><li>เสรีภาพในการแสดงความ </li></ul><ul><li>คิดเห็น </li></ul><ul><li>เสรีภาพทางวิชาการ </li></ul><ul><li>สิทธิเสรีภาพที่รัฐมีหน้าที่ </li></ul><ul><li>ต้องดำเนินการ </li></ul><ul><li>สิทธิได้รับการศึกษา ๑๒ ปี </li></ul><ul><li>สิทธิได้รับบริการสาธารณ </li></ul><ul><li>สุขที่ได้มาตรฐาน </li></ul><ul><li>สิทธิเด็กเยาวชนได้รับการ </li></ul><ul><li>เลี้ยงดู / ศึกษาอบรมจากรัฐ </li></ul><ul><li>สิทธิคนอายุ๖๐ปีและไม่มี </li></ul><ul><li>รายได้เพียงพอที่จะได้รับ </li></ul><ul><li>ความช่วยเหลือจากรัฐ </li></ul><ul><li>สิทธิคนพิการทุพพลภาพได้ </li></ul><ul><li>รับสิ่งอำนวยความสะดวก </li></ul><ul><li>และความช่วยเหลือจากรัฐ </li></ul><ul><li>สิทธิในการเข้าไป </li></ul><ul><li>มีส่วนร่วมในอำนาจรัฐ </li></ul><ul><li>สิทธิในการรับราชการ </li></ul><ul><li>สิทธิในทางการเมือง </li></ul><ul><li>สิทธิในการตั้งพรรคการเมือง </li></ul><ul><li>สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง </li></ul>
 • 15. เงื่อนไขในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ <ul><li>สิทธิและเสรีภาพภายใต้ </li></ul><ul><li>เงื่อนไขของกฎหมาย </li></ul><ul><li>เสรีภาพในที่อยู่อาศัย อาจ </li></ul><ul><li>จำกัดได้ตามบทบัญญัติของ </li></ul><ul><li>กฎหมาย ( ม . ๓๕ ) </li></ul><ul><li>สิทธิและเสรีภาพภายใต้ </li></ul><ul><li>เงื่อนไขของกฎหมายพิเศษ </li></ul><ul><li>เสรีภาพในการเดินทาง </li></ul><ul><li>เฉพาะ เพื่อความั่นคงของรัฐ </li></ul><ul><li>ความสงบเรียบร้อยของ </li></ul><ul><li>ประชาชน การผังเมือง และเพื่อ </li></ul><ul><li>สวัสดิภาพ ของผู้เยาว์เท่านั้น </li></ul><ul><li>( ม . ๓๖ ) </li></ul><ul><li>สิทธิและเสรีภาพที่ไม่อยู่ </li></ul><ul><li>ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย </li></ul><ul><li>เสรีภาพในการนับถือ </li></ul><ul><li>ศาสนา ( ม . ๓๘ ) </li></ul>
 • 16. <ul><li>ความสำคัญของสิทธิและเสรีภาพ </li></ul><ul><li>ในฐานะที่เป็นการป้องกันอำนาจรัฐ </li></ul><ul><li>ในฐานะที่เป็นข้อห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติ หรือ ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน </li></ul><ul><li>ในฐานะที่เป็นการเรียกร้องให้รัฐกระทำการ </li></ul><ul><li>ในฐานะที่ก่อให้เกิดหน้าที่ต่อฝ่ายนิติบัญญัติ </li></ul><ul><li>ในฐานะที่เป็นหลักประกันในการใช้สิทธิทางศาล </li></ul>
 • 17. ความผูกพันของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ <ul><li>ความผูกพันต่อฝ่ายนิติบัญญัติ : ก่อให้เกิด </li></ul><ul><li>ออกกฎหมายเพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ </li></ul><ul><li>ข้อจำกัดต่อการออกกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ </li></ul><ul><li>อำนาจในการตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนูญ </li></ul>
 • 18. <ul><li>ความผูกพันต่อฝ่ายบริหาร </li></ul><ul><li>การกระทำของรัฐบาลละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ได้ ต้องกระทำด้วยความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันอย่างเคร่งครัด จะเลือกปฏิบัติไม่ได้ </li></ul><ul><li>การกระทำของฝ่ายปกครองต้องผูกพันต่อบทบัญญัติของสิทธิและเสรีภาพด้วย โดยเฉพาะกรณีการใช้ดุลพินิจที่ให้อำนาจฝ่ายปกครองในการเลือกผลในทางกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งต้องคำนึ่งสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค </li></ul>
 • 19. <ul><li>ความผูกพันต่อฝ่ายตุลาการ </li></ul><ul><li>ศาลต้องตรวจสอบว่าคดีต่าง ๆ ที่เข้ามาสู่การพิจารณาของศาลนั้นขัดต่อสิทธิเสรีภาพหรือไม่ </li></ul><ul><li>ศาลต้องไม่ใช้อำนาจของตนให้กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ดารใช้อำนาจของศาลก็จะละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมิได้ </li></ul>
 • 20. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ <ul><li>หมายถึง “คุณค่าอันมีลักษณะเฉพาะที่ผูกพันอยู่กับความเป็นมนุษย์ ซึ่งบุคคลในฐานะที่เป็นมนุษย์ทุกคนได้รับคุณค่าดังกล่าวโดยไม่ต้องคำนึงถึง เพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัย หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ของบุคคล </li></ul><ul><li>การดำเนินการใด ๆ ของรัฐ หากรัฐไม่ให้ความสำคัญแก่มนุษย์ ทำให้ถูกลดคุณค่าลงมาเป็นเพียงวัตถุของการกระทำของรัฐ ถือว่าเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระทำที่ทำให้คุณค่าของความเป็นคนถูกลดลงต่ำกว่าจารีตที่พึงจะปฏิบัติต่อกัน เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ </li></ul>
 • 21. <ul><li>ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นหลักการสำคัญของ รธน . ย่อมมีผลต่อการกระทำของรัฐ เป็นตัวกำหนด และ เป็นตัวจำกัดการดำเนินภาระหน้าที่ของรัฐ เป็นตัวกำหนดและจำกัดความชอบธรรมของการกระทำของรัฐ </li></ul><ul><li>ทำให้เกิดสิทธิเรียกร้องต่อรัฐ และ ให้รัฐกำหนดเป็นหลักกฎหมายทั่วไปว่า ไม่ว่าบุคคลใดก็ไม่อาจละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลอื่นได้ </li></ul><ul><li>เกิดผลผูกพันบุคคลทั่วไปไม่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลอื่น รัฐไม่ละเมิดและรัฐต้องปกป้องคุ้มครองเพื่อมิให้เกิดการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน </li></ul>
 • 22. <ul><li>ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง ( ม . ๔ ) </li></ul><ul><li>การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ( ม . ๒๖ ) </li></ul><ul><li>บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน ( ม . ๒๘วรรคหนึ่ง ) </li></ul><ul><li>ตัวอย่าง : รัฐบาลสร้างเขื่อน แต่ที่นั้นมีบ้านเรือนประชาชนจะถูกน้ำท่วม รัฐไม่ให้ความสำคัญประชาชนที่ต้องถูกอพยพ ไม่ชดใช้ค่าเสียหาย </li></ul><ul><li>เป็นการกระทำที่ลดคุณค่าเป็นเพียงวัตถุในการดำเนินโครงการของรัฐ </li></ul>
 • 23. หลักประกันและข้อจำกัดในการใช้สิทธิและเสรีภาพ <ul><li>สิทธิเสรีภาพมีผลผูกพันต่อองค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐโดยตรง </li></ul><ul><li>การจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องมีผลเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง </li></ul><ul><li>กรณีตรากฎหมายจำกัดสิทธิและเสรีภาพ ฝ่ายนิติบัญญัติต้องให้เหตุผลด้วย เพื่อมิให้เข้าไปแทรกแซงโดยไม่ตั้งใจ ทำให้ประชาชนตรวจสอบได้ว่าการตรากฎหมายจำกัดสิทธิและเสรีภาพกระทำโดยอาศัยความในมาตราใดของรัฐธรรมนูญ </li></ul><ul><li>การจำกัดสิทธิเสรีภาพตาม รธน . จะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิเสรีภาพไม่ได้ </li></ul><ul><li>หลักประกันการใช้สิทธิทางศาล ( ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาล ) </li></ul>
 • 24. <ul><li>ข้อจำกัดการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ </li></ul><ul><li>การใช้สิทธิและเสรีภาพย่อมใช้ได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น </li></ul><ul><li>การใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ </li></ul><ul><li>การใช้สิทธิและเสรีภาพจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน </li></ul>
 • 25. หลักความเสมอภาค <ul><li>จะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญเหมือนกันอย่างเท่าเทียมกัน และจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญเหมือนกันอย่างเท่าเทียมกัน ต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญแตกต่างกันให้แตกต่างกันไปตามลักษณะของเรื่องนั้น ๆ </li></ul>
 • 26. <ul><li>หลักความเสมอภาคทั่วไป : บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกำหมายเท่าเทียมกัน ( ม . ๓๐วรรคหนึ่ง ) </li></ul><ul><li>หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง ( ม . ๓๐ วรรคสอง ) </li></ul><ul><li>บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี </li></ul><ul><li>บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน </li></ul><ul><li>สิทธิได้รับความคุ้มครองโดยรัฐจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม </li></ul><ul><li>บุคคลอายุ ๖๐ ปี มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ </li></ul><ul><li>ผู้พิการ </li></ul><ul><li>ความมีสิทธิเท่าเทียมกัน หญิง - ชาย </li></ul><ul><li>ความเสมอภาค : เลือกตั้ง พรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง </li></ul>
 • 27. <ul><li>ข้อห้ามการเลือกปฏิบัติ </li></ul><ul><li>“ การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง ถิ่นกำนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระทำมิได้” ( ม . ๓๐ วรรคสาม ) </li></ul><ul><li>“ มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกันกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” ( ม . ๓๐ วรรคสี่ ) </li></ul>
 • 28. <ul><li>การปฏิบัติที่แตกต่างกันเพราะระบบแตกต่างกัน </li></ul><ul><li>“ บุคคลผู้เป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จำกัดในกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจรรยาบรรณ ” </li></ul><ul><li>( ม . ๖๔ ) </li></ul>
 • 29. รัฐธรรมนูญ : ปฏิรูปการคุ้มครองสิทธิ <ul><li>การรับรองสิทธิ ( ม . ๒๗ ) </li></ul><ul><li>สภาพบังคับของสิทธิ </li></ul><ul><li>ความผูกพันโดยตรงต่อการใช้อำนาจรัฐทุกระดับและทุกส่วน </li></ul><ul><li>ความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิพื้นฐาน </li></ul><ul><li>ความมั่นคงของสิทธิ ( ม . ๒๙ ) </li></ul>
 • 30. <ul><li>“ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้งโดยปริยาย หรือโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง” </li></ul><ul><li>( ม . ๒๗ ) </li></ul>
 • 31. <ul><li>“ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ </li></ul><ul><li>กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย” ( ม . ๒๙วรรคหนึ่ง และ วรรคสอง ) </li></ul>
 • 32. <ul><li>การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน </li></ul><ul><li>ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ </li></ul><ul><li>สิทธิในชีวิตร่างกาย </li></ul><ul><li>สิทธิในความเชื่อทางศาสนา </li></ul><ul><li>สิทธิในมาตรฐานชีวิต </li></ul><ul><ul><li>สิทธิในการศึกษาขั้นพื้นฐาน </li></ul></ul><ul><ul><li>สิทธิในการบริการสาธารณสุข </li></ul></ul><ul><ul><li>สิทธิของผู้ด้อยโอกาส </li></ul></ul>
 • 33. <ul><li>สิทธิทางการเมืองการปกครอง </li></ul><ul><li>สิทธิในการรวมตัวโดยทั่วไป </li></ul><ul><li>สิทธิตั้งพรรคการเมือง </li></ul><ul><li>สิทธิกล่าวโทษนักการเมืองและเสนอร่างกฎหมาย </li></ul><ul><li>เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและสื่อสารถึงกัน </li></ul>
 • 34. <ul><li>สิทธิที่ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการใช้อำนาจรัฐ </li></ul><ul><li>สิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร </li></ul><ul><li>ข้อมูลสาธารณะในครอบครองของทางการต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ สาธารณชนมีสิทธิเข้าถึงได้โดยไม่ต้องมีส่วนได้เสีย ยกเว้นเรื่องความมั่นคงของรัฐ / ความปลอดภัยของประชาชน / ส่วนได้ส่วนเสียของเอกชน </li></ul><ul><li>สิทธิประชาพิจารณ์ </li></ul><ul><li>สิทธิในการมีส่วนร่วมจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม </li></ul>
 • 35. <ul><li>สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน ( ม . ๓๙ ) </li></ul><ul><li>เสรีภาพแสดงความคิดเห็น พูด เขียน พิมพ์ โฆษณา </li></ul><ul><li>จะจำกัดเสรีภาพไม่ได้ เว้นแต่เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี </li></ul><ul><li>การสั่งปิดโรงพิมพ์ สถานีวิทยุ โทรทัศน์ กระทำมิได้ </li></ul><ul><li>ห้ามตำรวจตรวจข่าว </li></ul><ul><li>รัฐอุดหนุนหนังสือพิมพ์ สื่อมวลชนไม่ได้ </li></ul>
 • 36. องค์กรทางการเมือง และ กระบวนการทางการเมือง <ul><li>รัฐสภา : สภาผู้แทนราษฎร & วุฒิสภา </li></ul><ul><li>คณะรัฐมนตรี </li></ul><ul><li>ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภา & คณะรัฐมนตรี </li></ul><ul><ul><li>การอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี </li></ul></ul><ul><li>พรรคการเมือง </li></ul><ul><li>ระบบการเลือกตั้ง </li></ul><ul><li>กระบวนการนิติบัญญัติ & กระบวนการตรากฎหมาย </li></ul>
 • 37. การตรวจสอบอำนาจรัฐ <ul><li>การตรวจสอบคณะรัฐมนตรีโดยรัฐสภา </li></ul><ul><li>การตรวจสอบรัฐสภา </li></ul><ul><li>การตรวจสอบศาล </li></ul><ul><li>การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน </li></ul><ul><li>การถอดถอนจากตำแหน่ง </li></ul><ul><li>การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง </li></ul>
 • 38. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ <ul><li>คณะกรรมการการเลือกตั้ง </li></ul><ul><li>ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา </li></ul><ul><li>คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ </li></ul><ul><li>ศาล : ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง </li></ul><ul><li>คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ </li></ul><ul><li>คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน </li></ul>
 • 39. การปกครอง และ การบริหารราชการไทย
 • 40. วิวัฒนาการของการบริหารราชการไทย <ul><li>หลักการปกครองและการบริหารหลัง 2475 </li></ul><ul><ul><li>หลักการรวมอำนาจ </li></ul></ul><ul><ul><li>หลักการแบ่งอำนาจการปกครอง </li></ul></ul><ul><ul><li>หลักการกระจายอำนาจการปกครอง </li></ul></ul>
 • 41. การบริหารราชการส่วนกลางในปัจจุบัน <ul><li>โครงสร้างการบริหารราชการส่วนกลาง </li></ul><ul><li>อำนาจ หน้าที่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ในฐานะฝ่ายบริหาร </li></ul><ul><li>โครงสร้าง อำนาจ หน้าที่ การบริหารราชการกระทรวง กรม </li></ul><ul><li>หลักการ แนวทางการปฏิรูป / การพัฒนาระบบราชการ </li></ul><ul><li>หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี </li></ul><ul><li>ระบบงบประมาณในการบริหารราชการ </li></ul><ul><li>ระบบการบริหารงานบุคคลในการบริหารราชการ </li></ul>
 • 42. การบริหารราชการส่วนภูมิภาคในปัจจุบัน <ul><li>วิวัฒนาการของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค </li></ul><ul><li>โครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค : จังหวัด อำเภอ </li></ul><ul><li>ปัญหาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค </li></ul><ul><li>บทบาท อำนาจ หน้าที่ ปัญหาการบริหาราชการจังหวัดของ </li></ul><ul><li>ผู้ว่าราชการจังหวัด </li></ul><ul><li>ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบ CEO </li></ul><ul><li>การปรับระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในอนาคต </li></ul>
 • 43. การกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น <ul><li>รัฐธรรมนูญกับการกระจายอำนาจ </li></ul><ul><li>กฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ </li></ul><ul><li>การปกครองท้องถิ่น : โครงสร้าง รูปแบบ อำนาจ หน้าที่ </li></ul><ul><ul><li>องค์การบริหารส่วนจังหวัด ( อบจ .) </li></ul></ul><ul><ul><li>เทศบาล </li></ul></ul><ul><ul><li>องค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต .) </li></ul></ul><ul><ul><li>กรุงเทพมหานคร </li></ul></ul><ul><ul><li>เมืองพัทยา </li></ul></ul>
 • 44. การปกครองท้องที่ : ตำบล หมู่บ้าน <ul><li>วิวัฒนาการการปกครองตำบล หมู่บ้าน </li></ul><ul><li>บทบาท อำนาจ หน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน </li></ul><ul><li>ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ กับ การปกครองตำบล หมู่บ้าน </li></ul><ul><li>ความสัมพันธ์ระหว่าง การปกครองตำบล หมู่บ้าน กับการ </li></ul><ul><li>ปกครองท้องถิ่น </li></ul><ul><li>ปัญหา การปกครองตำบล หมู่บ้าน </li></ul>

×