Phân tích kinh tế - Phân tích nhiệm vụ hạ giá thành

296 views
282 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
296
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Phân tích kinh tế - Phân tích nhiệm vụ hạ giá thành

  1. 1. a. Chỉ tiêu phân tích o Mức hạ giá thành Mức hạ giá thành là biểu hiện bằng số tuyệt đối của kết quả giá thành năm nay so với giá thành năm trước, phản ánh khả năng sinh lời, khả năng tích luỹ vốn của doanh nghiệp o Tỷ lệ hạ giá thành Tỷ lệ hạ giá thành là biểu hiện bằng số tương đối của kết quả giá thành năm nay so với giá thành năm trước. Chỉ tiêu này phản ánh tốc độ hạ giá thành nhanh hay chậm và trình độ quản lý trong việc phấn đấu hạ thấp giá thành sản phẩm của doanh nghiệp b. Phương pháp phân tích Bước1: Xác định nhiệm vụ hạ giá thành kế hoạch o TK : là tỷ lệ hạ của nhiệm vụ hạ giá thành kế hoạch o MK : là mức hạ của nhiệm vụ hạ giá thành kế hoạch o Mục đích: doanh nghiệp dùng để xác định nhiệm vụ giá thành • Số tương đối: Mk Tk = ∑QkZ0 • Số tuyệt đối: MK = ∑QkZk - ∑QkZ0 • Nhận xét: Bước 2: Xác định kết quả hạ giá thành sản phẩm kỳ thực tế so với kỳ gốc o M1 : là mức hạ giá thành thực tế o T1 : là tỷ lệ hạ giá thành thực tế o Mục đích: doanh nghiệp dùng để xác định giá thành kỳ thực tế so với kỳ gốc tăng hay giảm • Số tương đối: M1 T1 = ∑Q1Z0 • Số tuyệt đối : M1 = ∑Q1Z1 - ∑Q1Z0 • Nhận xét : Bước 3: Xác định kết quả hạ giá thành thực tế so với kế hoạch
  2. 2. o T : là mức hạ và tỷ lệ hạ của kết quả hạ giá thành thực tế so với kế hoạch o M : là mức hạ của kết quả hạ giá thành thực tế so với kế hoạch o Mục đích: doanh nghiệp dùng để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ hạ giá thành đạt ở mức độ nào ? T = T1 – Tk M = M1 – Mk • Nhận xét : Bước 4: Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố việc hạ giá thành Sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn để xác định mức hạ và tỷ lệ hạ ảnh hưởng đến đối tượng phân tích. • Mức độ ảnh hưởng của nhân tố khối lượng sản phẩm Tq : là ảnh hưởng của nhân tố khối lượng sản phẩm đến tỷ lệ hạ giá thành Mq : là ảnh hưởng của nhân tố khối lượng sản phẩm đến mức hạ giá thành • Số tương đối ∑Q1 .Z0 x TK Tq = - TK = TK - TK = 0 ∑Q1 .Z0 ∑Q1 .Z0 x TK TK là tỷ lệ hạ giá thành kế hoạch ∑Q1 .Z0 ( theo khối lượng kế hoạch ) Vậy khi sản lượng thay đổi không ảnh hưởng đến tỷ lệ hạ giá. MK ∑Q1 .Z0 ∑Q1 .Z0 x TK = ∑Q1 .Z0 x = x MK ∑QK .Z0 ∑QK .Z0 • Số tuyệt đối : ∑Q1 .Z0 ∑Q1 .Z0 Mq = x MK - MK = MK x ( - 1 ) ∑QK .Z0 ∑QK .Z0 Mq = ∑ Q1 . Z0 x TK - MK Trong đó : ∑Q1 .Z0 x TK : là mức hạ tính theo khối thực tế, kết cấu giá thành đơn vị kế hoạch.
  3. 3. MK : là mức hạ tính theo khối, kết cấu, giá thành đơn vị kế hoạch Mq là kết quả so sánh hai tổng giá thành, chỉ khác nhau khối lượng thực hiện so với kế hoạch do đó Mq là mức ảnh hưởng của khối lượng sản phẩm thay đổi đến kết quả hạ giá thành thực hiện so với kế hoạch. • Nhận xét : • Mức độ ảnh hưởng của nhân tố kết cấu sản phẩm TC : là ảnh hưởng của kết cấu sản phẩm thay đổi đến tỷ lệ hạ giá thành MC : là ảnh hưởng của kết cấu sản phẩm thay đổi đến mức hạ giá thành • Số tương đối : ∑Q1 .ZK - ∑Q1 .Z0 ∑Q1 .Z0 x TK MC TC = - = ∑Q1 .Z0 ∑Q1 .Z0 ∑Q1 .Z0 • Số tuyệt đối : MC = ( ∑Q1 .ZK - ∑Q1 .Z0 ) - ∑Q1 .Z0 x TK ( ∑Q1 .ZK - ∑Q1 .Z0 ) là mức hạ tính theo khối lượng và kết cấu thực tế, còn ZK là giá thành đơn vị kế hoạch. ∑Q1 .Z0 x TK là mức hạ tính theo khối lượng thực tế, kết cấu và giá thành đơn vị kế hoạch. Hai mức hạ so sánh với nhau, chỉ khác nhau về kết cấu do đó MK là mức ảnh hưởng do kết cấu thay đổi đến kết quả hạ giá thành thực hiện so với kế hoạch. • Nhận xét : • Mức độ ảnh hưởng của nhân tố giá thành đơn vị Mz : là ảnh hưởng của giá thành đơn vị đến mức hạ giá thành Tz : là ảnh hưởng của giá thành đơn vị đến tỷ lệ hạ giá thành • Số tương đối : M1 ∑Q1 .ZK - ∑Q1 .Z0 Mz Tz = - = ∑Q1 .Z0 ∑Q1 .Z0 ∑Q1 .Z0 • Số tuyệt đối : Mz = M1 - ( ∑Q1 .ZK - ∑Q1 .Z0 ) • Nhận xét : Bước 5 : Tổng hợp M = Mq + Mc + Mz T = Tc + Tz Bước 6 : Đánh giá • Tìm nguyên nhân • Đề xuất giải pháp

×