5 sai lầm lớn của sinh viên mới ra trường

101
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
101
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

5 sai lầm lớn của sinh viên mới ra trường

  1. 1. 5 sai l m l n c a sinh viên m i ra tr ngầ ớ ủ ớ ườ Theo VnEconomy (30/06/07) Theo m t s chuyên gia tuy n d ng uy tín t i M , d i đây là 5 sai l m l n nh ng r tộ ố ể ụ ạ ỹ ướ ầ ớ ư ấ ph bi n mà các sinh viên m i ra tr ng th ng m c ph i.ổ ế ớ ườ ườ ắ ả 1. Nh cha m gây nh h ng v i nhà tuy n d ng.ờ ẹ ả ưở ớ ể ụ N u cha m b n th ng xuyên can thi p vào m i khía c nh trong đ i s ng c a b n thì lúc b nế ẹ ạ ườ ệ ọ ạ ờ ố ủ ạ ạ tìm vi c làm là lúc h d ng s can thi p đó l i. Ivey, m t chuyên gia tuy n d ng nói: “Nhà tuy nệ ọ ừ ự ệ ạ ộ ể ụ ể d ng s đánh giá b n là ch a tr ng thành và không chuyên nghi p n u b n nh đ n s giúpụ ẽ ạ ư ưở ệ ế ạ ờ ế ự đ c a cha m .”ỡ ủ ẹ
  2. 2. 2. Sai l m trong s d ng Internet.ầ ử ụ M t s sinh viên bày t thái đ đ i v i m t công vi c, m t công ty hay m t nhân v t nào đó màộ ố ỏ ộ ố ớ ộ ệ ộ ộ ậ h không a trên blog ho c m ng xã h i o MySpace. Đi u này khá nguy hi m vì nhà tuy nọ ư ặ ạ ộ ả ề ể ể d ng s s d ng Google đ tìm ki m thông tin v b n. T t nh t là b n nên ch c ch n là nh ngụ ẽ ử ụ ể ế ề ạ ố ấ ạ ắ ắ ữ thông tin trên m ng có liên quan đ n b n đ ng xúc ph m đ n ai.ạ ế ạ ừ ạ ế 3. Không bi t cách tìm vi c thông qua ng i quen.ế ệ ườ Giám đ c m t công ty tuy n d ng uy tín nói: “Nhi u khi, b n không nghĩ t i k t qu mà nh ngố ộ ể ụ ề ạ ớ ế ả ữ m i quan h c a b n có th đem l i. N u b n ng i xu ng và vi t m t danh sách nh ng ng iố ệ ủ ạ ể ạ ế ạ ồ ố ế ộ ữ ườ mà b n bi t, b n s nh n ra m ng l i quan h xã h i c a b n th t r ng l n. Và nh ng ng iạ ế ạ ẽ ậ ạ ướ ệ ộ ủ ạ ậ ộ ớ ữ ườ trong m ng l i đó l i có m ng l i c a riêng h .” Do v y, b n nên đ m i ng i bi t là b nạ ướ ạ ạ ướ ủ ọ ậ ạ ể ọ ườ ế ạ đang tìm vi c và công vi c mà b n mong mu n. Sau đó, b n nên s d ng b t kỳ thông tin tuy nệ ệ ạ ố ạ ử ụ ấ ể d ng nào mà m ng l i quan h c a b n cung c p.ụ ạ ướ ệ ủ ạ ấ 4. Không bi t nói “C m n.”ế ả ơ Vi t m t email ng n đ c m n ng i đã giúp đ mình không ph i là m t vi c khó khăn. Thế ộ ắ ể ả ơ ườ ỡ ả ộ ệ ế nh ng, nhi u sinh viên m i t t nghi p ch a làm đ c đi u này.ư ề ớ ố ệ ư ượ ề 5. Tr l i đi n tho i ch a đúng cách.ả ờ ệ ạ ư M t s nhà tuy n d ng cho bi t, nhi u sinh viên m i t t nghi p th m chí s d ng ti ng lóng khiộ ố ể ụ ế ề ớ ố ệ ậ ử ụ ế nói chuy n v i h . N u nhà tuy n d ng g i đi n cho b n khi b n đang m t n i mà vi c nóiệ ớ ọ ế ể ụ ọ ệ ạ ạ ở ộ ơ ệ chuy n qua đi n tho i g p khó khăn, ch ng h n khi b n đang đi trên đ ng hay trong sân v nệ ệ ạ ặ ẳ ạ ạ ườ ở ậ đ ng, t t nh t b n nên xin l i và h n g i l i h vài phút sau đ có th i gian đi t i m t đ a đi mộ ố ấ ạ ỗ ẹ ọ ạ ọ ể ờ ớ ộ ị ể thích h p. Ngoài ra, b n nên có thái đ bình tĩnh, l ch s và s d ng ngôn t c a m t ng iợ ạ ộ ị ự ử ụ ừ ủ ộ ườ tr ng thành khi trò chuy n.ưở ệ

×