Auxiliar curricular masini cnc (2)tradus in romana

6,829 views

Published on

Aceasta este versiunea downloadabila in limba romana a auxiliarului curricular creat in cadrul proiectului LLP-Ldv/VETPRO/2010/RO/140

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,829
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
169
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Auxiliar curricular masini cnc (2)tradus in romana

  1. 1. Auxiliar curricular<br />Maşini unelte cu comandă numerică<br />pentru pregătirea practică a elevilor<br />Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ<br />NIVEL 3, CLASA A XIII-A RUTA PROGESIVA<br />Modulul VII :DETECTAREA DEFECTELOR şi Modulul VIII: MENTENANŢA MAŞINILOR UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ<br /> <br /> Coordonator: prof. ing. Budur Eleonora <br /> Autori: prof. ing. Budur Eleonora <br /> prof. ing. Horlescu Gabriela-Brânduşa<br /> Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu”, Piatra-Neamţ<br /> <br />2011<br />Competenţe:<br />Depistează defectele semifabricatelor, pieselor, sistemelor tehnice.<br />Analizează conformitatea performanţelor funcţionale ale maşinilor unelte cu comandă numerică cu cerinţele procesului de fabricaţie.<br />Asigură condiţiile necesare desfăşurării optime a procesului de fabricaţie.<br />Abilităţi:<br />de comunicare într-o limbă straină;<br />de lucru în echipă.<br />CUPRINS<br />1.Norme de protecţie a muncii. Prevenirea şi stingerea incendiilor<br />1.1.Fişă de observaţie/evaluare NPM<br />1.2.Fişă de observaţie/evaluare PSI<br />2.Construcţie strung CNC<br />2.1.Fişă de evaluare - Elementele componente ale unui strung<br />3.Instrucţiuni de utilizare.<br />4.Pornirea/oprirea maşinii<br />4.1.Fişă de evaluare – Pornirea/oprirea maşinii<br />5.Panoul de control/comandă<br />5.1.Fişă de evaluare – Simboluri întâlnite pe panourile de comandă a maşinilor unelte cu comandă numerică<br />6.Detectarea defectelor pieselor<br />7.Mentenanţa maşinilor unelte cu comandă numerică<br />Bibliografie<br />1.Norme de protecţie a muncii. Prevenirea şi stingerea incendiilor<br />Asigurarea condiţiilor de muncă normale şi înlăturarea cauzelor care pot provoca accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale se realizează prin respectarea normelor de tehnica securităţii muncii şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor. Este necesară efectuarea instructajelor periodice privind protecţia muncii şi PSI. <br /> <br />Norme ce trebuie respectate în cazul lucrului cu maşini CNC:<br />Efectuarea instructajului privind utilizarea maşinilor CNC.<br />Nu este permisă lăsarea unei maşini în funcţiune fără supraveghere.<br />Nu este permisă blocarea spaţiului de lucru a maşinii.<br />Materialele de lucru, piesele obţinute sunt ordonate şi depozitate în locuri special amenajate.<br />Echipamentul de protectie a operatorilor este format din halate, basma şi pantofi cu tocul jos la femei. Părul lung trebuie legat strâns sau acoperit astfel încât să nu poată fi antrenat accidental de către maşini. <br />Asigurarea iluminatului, încălzirii şi a ventilaţiei în atelierul de lucru.<br />Afişarea prin intermediul planşelor, afişelor cu informaţii privind protecţia muncii şi instrucţiuni de prevenire şi stingere a incendiilor.<br />Echiparea maşinilor şi instalaţiilor cu instrucţiuni de folosire.<br />Să se asigure legarea la pământ şi la nul a tuturor maşinilor acţionate electric.<br />Atelierul trebuie să fie prevăzut cu echipamente pentru stingerea incendiilor: hidranţi, extinctoare, lopeţi, găleţi, nisip.<br />Materialele, piesele se vor manevra cu grijă, pentru a nu se produce accidente precum răniri ale mâinilor, ochilor, insuficienţe respiratorii etc.<br />Manevrarea instrumentelor, a mijloacelor de lucru se va face cu atenţie pentru a evita riscul de lovire.<br />Asigurarea curăţeniei la locul de muncă. Curăţarea maşinilor se face la terminarea şi începerea programului.<br />Se vor prezenta măsurile de prim ajutor în caz de accident.<br /> <br />Fişă de observaţie/evaluare NPM<br />Nr. crt.CriteriuPunctaj obţinutObservaţii0 puncte1punct2 puncte1Normele de protecţia muncii sunt însuşite clar şi sunt aplicate corect la locul de muncă 2Participarea în permanenţă la instructajul periodic3Utilizarea corectă a echipamentul de protecţie pe tot parcursul efectuării lucrului.4Utilizarea corectă a echipamentului de protecţie pe tot parcursul efectuării lucrului.<br />Oficiu: 2 puncte<br />Fişă de observaţie/evaluare PSI<br />Nr. crt.CriteriuPunctaj obţinutObservaţii0 puncte1punct2 puncte1Activitatea la locul de muncă este desfăşurată în condiţii de siguranţă respectând normele PSI.2Însuşirea corectă a procedurilor PSI prin participarea la instructaje periodice şi aplicaţii practice.3Identificarea rapidă şi corectă a echipamentelor PSI din atelier.4Utilizarea corectă a echipamentelor PSI.<br />Oficiu: 2 puncte<br />2.Construcţie strung CNC<br /> <br />1-Tool system2-Spindle3-Tailstock4-Coolant device5-Monitor6-Control Keyboard7-Machine Control Panel8-Personal Computer1-Unelte sistem2-Ax3-Păpuşă mobilă4-Dispozitiv de răcire5-Monitor6-Control tastatură7- Panoul de control maşină8-Calculator personal<br />2.1.Fişă de evaluare<br />Elementele componente ale unui strung<br />Identificaţi elementele componente ale strungului din imagine şi completaţi în căsuţele corespunzătoare denumirea corectă a acestora.<br />Notare: 2 puncte oficiu<br /> 1 punct pentru fiecare element identificat corect <br />3.Instrucţini de utilizare<br />1.Este indicat ca în timpul funcţionarii maşinii să nu se facă reglări sau reparaţii, iar personalul de deservire să aibă echipament de protecţie corespunzător muncii pe care o desfăşoară.<br />2.Consultaţi şi utilizaţi manualul furnizat de producător pentru informaţii privind descrierea generală a funcţiilor maşinii, inclusiv funcţiile opţionale. Funcţiile opţionale pot varia de la un model de maşină la alta. <br />3.Verificaţi funcţionarea maşinii CNC. Asiguraţi-vă că aparatul funcţionează corect prin efectuarea unei probe. În cazul nefuncţionării corecte a maşinii este posibil ca piesa de lucru să se deterioreze sau maşina să se defecteze.<br />4. Datele introduse se verifică cu atenţie de către operator înainte de a utiliza maşina. Operarea maşinii cu date incorecte conduce la deteriorarea piesei, respectiv defectarea maşinii.<br />5. Parametrii CNC sunt setaţi din fabrică. Nu modificaţi aceşti parametri. <br />6.În cazul în care maşina funcţionează manual, determinaţi poziţia curentă a uneltelor şi piesei, asiguraţi-vă că axa de mişcare, de direcţie sunt specificate corect. Funcţionarea incorectă a maşinii poate conduce la distrugerea uneltelor, a maşinii, a piesei sau poate crea prejudicii operatorului.<br />7. Atunci când se eliberează o comandă numerică manual, determinaţi poziţia curentă a uneltei şi piesei, şi asiguraţi-vă că axa de mişcare, de direcţie, şi comanda au fost specificate în mod corect, şi că valorile introduse sunt valide. Încercarea de a opera maşina cu o comandă invalidă poate deteriora instrumentul, aparatul în sine, piesa de prelucrat, sau cauza un prejudiciu operatorului.<br />8.Nu încercaţi niciodată să executaţi o altă operaţie când aparatul funcţionează sub controlul unui program. <br />9.Intervenţia manual sau blocarea maşinii pot schimba coordonatele de sistem ale piesei de prelucrat. Înainte de a încerca să lucraţi cu maşina sub controlul unui program, confirmaţi coordonatele de sistem cu atenţie. În cazul în care maşina lucrează sub controlul unui program care nu permite schimbarea coordonatelor de sistem ale piesei de prelucrat, nu interveniţi. <br />10.În cazul în care maşina este oprită, după ce programarea maşinii este editată (modificare, inserare sau ştergere), masina se poate comporta în mod neaşteptat dacă prelucrarea este reluată sub controlul acestui program. Practic, nu se va modifica, insera sau şterge comenzi de la programul maşinii în timp ce acesta este în curs de desfăşurare.<br />11. La înlocuirea bateriilor memoriei de rezervă, apăsaţi butonul de pornire a maşinii şi aplicaţi o oprire de urgenţă la maşină. Numai persoanele care au beneficiat de instruire în domeniul întreţinerii pot efectua acest lucru. La înlocuirea bateriilor, aveţi grijă să nu atingeţi circuitele de înaltă tensiune. Atingerea circuitelor de înaltă tensiune poate produce un şoc electric extrem de periculos.<br />12. Pentru unele unităţi, în manualul de utilizare sau manualul de programare este descrisă procedura de înlocuire a siguranţei. Înainte de a înlocui o siguranţă care este arsă, cu toate acestea, este necesar să localizaţi şi să eliminaţi cauza arderii siguranţei. Din acest motiv, doar personalul instruit poate efectua acest lucru. Când înlocuiţi o siguranţă, să fiţi atent să nu atingeţi circuitele de înaltă tensiune. Atingerea circuitelor de înaltă tensiune poate produce un şoc electric extrem de periculos.<br />4.Pornirea/oprirea maşinii<br />Pornirea maşinii<br />1.Deschiderea regulatorului (dacă există)<br />2.Deschideţi comutatorul principal din spate. <br />3. Apăsaţi butonul Power On de pe panoul operator.<br />4.Utilizaţi butonul de oprire în caz de urgenţă.<br />OPRİREA MAŞİNİİ <br /> <br />1.Opriţi maşina în condiţii de siguranţă.<br />2.Apăsaţi butonul de ieşire de urgenţă<br />3.Apăsaţi butonul Power Off de pe panoul operator<br /> 4.Opriţi întrerupătorul principal pe partea din spate a maşinii.<br /> 5.Opriţi regulatorul (dacă există)<br /> <br /> <br />4.1.Fişă de evaluare<br />Pornire/oprire maşină<br />Relizaţi prin săgeţi corespondenţa elementelor din coloana A cu denumirea corectă din coloana B.<br />AElementBDescriereButon de oprireÎntrerupător principalButon de pornireButon de oprire în caz de urgenţă<br />Notare: 2 puncte oficiu<br /> 2 puncte pentru fiecare corespondenţă corectă realizată.<br />5.Panou de control/comandă<br />Exemple de panouri de control:<br />Tastatura de comandă constituie interfaţa care autorizează intervenţiile operatorului:<br />- introducerea manuală de date, programe bloc cu bloc <br />- modificarea corecţiilor pe parcursul derulării procesului de prelucrare în funcţie de uzura sculelor;<br />- generarea unui diagnostic de erori în programul-piesă sau corecţii;<br />- localizarea semifabricatului în sistemul de coordonate ale maşinii, definind originea piesei;<br />- localizarea punctului de origine a programului;<br />- alegerea unei condiţii de funcţionare a maşinii: automat, manual, semiautomat;<br />- în funcţie de CNC existente pe maşină introducerea programelor de învăţare.<br />Operatorul dispune de un ecran de vizualizare care afişează:<br />- programul curent, blocul curent, funcţiile curente, starea variabilelor şi parametri tehnologici;<br />- greşeli de sintaxă;<br />- momentele de pană ale maşini;<br />- valorile introduse pentru corecţia traiectoriilor;<br />- coordonatele punctului curent;<br />- erorile care apar;<br />- meniuri;<br />- piesa de prelucrat, scula, semifabricatul pentru controalele dotate cu ecran grafic. <br />Ecranele moderne sunt de tip grafic şi permit vizualizarea traiectoriilor programului.<br />Principalele simboluri întâlnite pe panourile de comandă a maşinilor unelte cu comandă numerică:<br />SimbolDescriereSuport de informaţiiDerulare rapidă înainteDerulare rapidă înapoiIncidente pe bandăÎnceput programSfârşit programRetur la începutul programuluiRebobinare la sfârşitul programuluiEroare de programareSimbol de programCitire continuăAvans cu cercetareRetur la cercetareAvans cu cercetare a numărului de blocRetur cu cercetare a numărului de blocProgram cu funcţionarea maşiniiLectură continuă cu funcţionarea maşiniiAvans bloc cu blocSfârşit de program<br />SimbolDescriereOprire opţională a programuluiSimbol originePoziţie iniţială de referinţăOriginea maşiniiDecalaj de origineDecalaj de corecţieProgramare absolutăProgramare relativăPoziţia realăEroare de poziţiePoziţionare de precizieSimbol de memorieIntroducere date în memorieCitire date din memorieRevenire la zeroDeplasare date în memorieEroare de memorieCorecţia de diametruCorecţia lungimii sculeiCorecţie de razăCorecţie de rază de sculă<br />5.1.Fişă de evaluare <br />Simboluri întâlnite pe panourile de comandă a maşinilor unelte cu comandă numerică <br /> <br />Completaţi denumirea corectă a simbolurilor existente în figură:<br />Notare: 2 puncte oficiu<br /> 1 punct pentru fiecare simbol completat corect.<br />6.Detectarea defectelor pieselor<br />Maşinile cu comandă numerică sunt deservite de un operator. În cazul realizării unui set de piese şi a detectării defectelor pieselor, operatorul execută operaţiile:<br />alimentează maşina cu material şi semifabricate, <br />stabileşte originea coordonatelor piesei,<br />începe procesul de prelucrare a semifabricatelor apasănd butonul de pornire <br />supraveghează procesul de prelucrare<br />măsoară şi verifică dimensiunile pieselor obţinute în urma prelucrării<br />modifică eventual valorile corecţiilor de compensare a uzurii sculelor.<br /> <br />6.1.Aprovizionarea locului de muncă cu materiale şi semifabricate<br />1.Stabilirea necesarului de material şi semifabricate – stabilirea corectă în funcţie de lucrările ce vor fi executate a necesarului de material şi semifabricate pentru fiecare lot de piese în parte.<br />2.Recepţionarea materialelor şi a semifabricatelor – se realizează pe baza unor documente justificative de însoţire în vederea verificării dimensiunii, calităţii şi numărului de piese.<br />3.Manipularea şi transportul materialelor şi semifabricatelor – se realizează manual sau cu ajutorul mijloacelor existente în dotarea unităţii, în condiţii de siguranţă şi în timp util pentru a asigura continuitatea procesului tehnologic cu respectarea NTSPM şi PSI.<br />4.Depozitarea materiilor prime, materialelor şi semifabricatelor – se realizează în spaţii special amenajate ordonându-le în funcţie de tipul, mărime, destinaţie respectându-se NTSPM şi PSI.<br /> <br />6.2. Programarea maşinii unelte cu comandă numerică - stabilirea originii coordonatelor<br />1.Încărcarea programului în comanda numerică a maşinii – se caută în biblioteca de date programul de execuţie a lucrării. Pe baza fişei de programare se introduce programul în dispozitivul echipamentului de comandă numeric.<br />2.Stabilirea originii coordonatelor – se realizează în funcţie de sistemul şi programul stabilit. Se vor urmări cu atenţie indicaţiile aparatelor de control în momentul revenirii sculei în punctul de referinţă. Se stabileşte cu atenţie deviaţia punctului zero de lucru.<br /> <br />6.3.Prelucrarea lotului de piese<br />1.Prinderea şi desprinderea semifabricatelor de pe dispozitivele de fixare – fixarea, strângerea şi poziţionarea semifabricatelor se realizează cu atenţie respectând indicaţiile tehnologice pentru fiecare piesă în parte. Se va asigura rigiditatea necesară evitându-se deformarea şi tensionarea semifabricatelor. <br />2.Supravegherea ciclului de lucru – după fixarea corectă a semifabricatului şi închiderea incintei de lucru se va da comanda de pornire a maşinii unelte. În vederea prelucrării în condiţii de siguranţă începutul ciclului de lucru se urmăreşte pentru fiecare piesă, desfăşurarea ciclului de lucru se supraveghează periodic conform programului de lucru.<br />3.Întreţinerea reglajului sculei – se urmăreşte încălzirea organelor în mişcare a maşinii pentru a se verifica încadrarea în limitele normale. Se va verifica cu atenţie uzura tăişului sculei deoarece influenţează precizia de lucru pentru a permite corectarea reglajului sau înlocuirea sculei.<br />4.Evacuarea aşchiilor, şpanului – se vor depozita în containere speciale aşchiile şi spanul rezultat în urma prelucrării. Evacuarea se realizează respectând NTSPM, PSI şi normele de protecţie a mediului.<br />6.4.Controlul lotului de piese executate pe maşini unelte cu comandă numerică<br />1.Verificarea calităţii semifabricatelor prelucrate – înainte de prelucrare se verifică cu ajutorul instrumentelor specifice dimensiunea semifabricatelor. Se verifică vizual semifabricatele la prinderea în dispozitivele de fixare în vederea evitării prelucrării semifabricatelor defecte. <br /> 2.Verificarea pieselor executate pe MUCN – se verifică cu atenţie integritatea pieselor, starea şi aspectul suprafeţelor prelucrate. Cu ajutorul etaloanelor se apreciază calitatea suprafeţelor prelucrate conform instrucţiunilor tehnologice. Se verifică cotele pieselor prelucrate cu instrumente de măsurare adecvate (şublere, micrometre) comparându-se cu cele înscrise în documentaţie.<br />6.5. Depozitarea pieselor prelucrate<br />Piesele prelucrate se curăţă, se şterg de aşchii şi lichid de răcire, se aşează în lăzi de transport, containere în funcţie de configuraţie, aspect şi precizia obţinută. Containerele respective lăzile de transport se vor manipula cu atenţie ferindu-se de şocuri, lovituri respectându-se NTSPM şi PSI.<br />7.Mentenanţa maşinilor unelte cu comandă numerică<br />7.1. Reglarea iniţială a maşinii unelte cu comandă numerică<br />1.Realizarea unui ciclu de încălzire – se efectuează solicitarea dinamică suficientă a organelor în mişcare a maşinii unelte în vederea asigurării preciziei în funcţionare. În funcţie de conţinutul programului care se execută se va stabili durata ciclului de încălzire.<br />2.Reglarea dinamică a sculelor – se verifică cu atenţie, pe tot parcursul prelucrării poziţionarea şi fixarea piesei pentru a preveni apariţia tensiunilor, deformaţiilor. În funcţie de fazele cu precizie de prelucrare ridicată se va realize reglarea dinamică a sculelor prin comandă pe cicluri elementare. Prin intermediul instrumentelor de măsură şi control se vor verifica dimensiunile fiecărei piesei pentru a fi comparate cu cele prevăzute în documentaţie.<br />3.Prelucrarea piesei de reglaj – se va urmări cu atenţie programul de execuţie pentru evitarea mişcărilor greşite ale sculelor. În vederea eleminării cauzelor care le-au provocat abaterile dimensionale, de formă şi poziţie vor fi analizate şi cercetate corect. Dacă dispunerea impulsului de dispersie a erorilor nu se încadrează în limitele toleranţelor admise specificate în documentaţia tehnică se corectează dimensiunea de reglaj iniţial. Prelucrarea piesei se realizează conform parametrilor din documentaţia tehnică.<br />7.2.Asigurarea funcţionării maşinilor unelte cu comandă numerică<br />1.Verificarea stării fizice a maşinilor unelte cu comandă numerică – informaţiile referitoare la starea tehnică a maşinii sunt consemnate corect şi analizate la începutul lucrului.<br />2. Verificarea funcţionării maşinilor unelte cu comandă numerică – se verifică funcţionarea utilajului prin metode specifice, în funcţie de tipul şi caracteristicile acestora, în conformitate cu parametrii tehnologici a maşinii.<br />3.Asigurarea condiţiilor de funcţionare a maşinilor unelte cu comandă numerică – defecţiunile apărute în timpul verificării maşinii sunt raportate îndrumătorului de practică sau personalului responsabil cu întreţinerea/repararea maşinii. Se va consemna starea tehnică a maşinii la sfârşitul programului.<br />Bibliografie<br />1. HYPERLINK "http://so.cnfpa.ro/so/" http://so.cnfpa.ro/so/ <br />2. HYPERLINK "http://cnc-engineering.blogspot.com/2008/11/tool-system-spindle-tail-stock.html" http://cnc-engineering.blogspot.com/2008/11/tool-system-spindle-tail-stock.html<br />3. HYPERLINK "http://www.infoap.utcluj.ro/fabriasist/MasterRoboti/Curs2.pdf" http://www.infoap.utcluj.ro/fabriasist/MasterRoboti/Curs2.pdf<br />4.http://www.fim.usv.ro/pagini/specializari/tcm/files000/Comanda_Numerica_Prelucrare_Rulmenti.pdf<br />

×