Zygmunt II August

1,046 views
718 views

Published on

Prezentacja o Zygmuncie II Auguście zrobiona przez Alinę Szewczyk kl. 2c.

Published in: Education
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,046
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • {}
 • Zygmunt II August

  1. 1. Zygm unt I I August
  2. 2. Życie i osiągnięcia króla Z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki, smoleński, siewierski i czernihowski. Urodził się 1 sierpnia 1520 roku w Krakowie, jako pierwszy i jedyny legalny syn Zygmunta I Starego i Bony Sforzy. Od 1529 r. rezydował w Wilnie jako wielki książę Litwy, a 20 lutego 1530 r. arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski Jan Łaski koronował go vivente rege w katedrze wawelskiej na króla Polski.
  3. 3. Małżeństwa Zygmunta Augusta Ożenił się dopiero 13 lat po koronacji - z Elżbietą Austriaczką z Hasburgów, córką cesarza Ferdynanda I Hasburga. Królowa miała epilepsję, co doprowadziło do jej śmierci w 1545 r. Dwa lata później jednak Zygmunt zawarł potajemny związek małżeński z Barbarą Radziwiłówną, przymuszony przez jej brata i kuzyna. Gdy małżeństwo wyszło na jaw magnateria uznała to za zniewagę, godzącą powagę dynastii i państwa. Mimo to Barbara została koronowana na królową Polski w 1550 r. jednak rok później zmarła. Zygmunt ożenił się więc po raz trzeci. W 1553 poślubił młodszą siostrę zmarłej Elżbiety – Katarzynę.
  4. 4. Żadne z małżeństw króla nie przyniosło na świat potomków. Problem dziedzictwa jagiellońskiego na Litwie stał się więc bezprzedmiotowy, w tej sytuacji dążono ze strony Polski do zawarcia unii realnej między Polską a Litwą, tak aby związek obu krajów został utrzymany w przyszłości. Sfrustrowana matka Zygmunta, skłócona zarówno z nim, jak i z dworem królewskim wyjechała do Włoszech i tam w 1557r. zmarła, otruta przez zausznika hiszpańskich Hasburgów. Katarzyna natomiast wyjechała z Polski do Austrii i tam również położyła się na łożu śmierci – kilka miesięcy przed swoim mężem.
  5. 5. Królowe Elżbieta i Barbara
  6. 6. ...oraz ostatnia królowa Katarzyna LOL
  7. 7. Zasługi Zygmunta II Augusta Wobec braku zgody szlachty na podwyższenie podatków Zygmuntowi Augustowi nie udało się zrealizować wszystkich zamierzonych reform, w tym zwiększenia stanu wojska. Pozytywnie natomiast przebiegła unifikacja państwa. Unia przyspieszyła rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny Wielkiego Księstwa Litewskiego, prowadziła do polonizacji szlachty litewskiej i ruskiej oraz rozszerzała wpływy kultury polskiej aż na państwo rosyjskie. 19 lipca 1569 złożył mu w Lublinie hołd lenny książę pruski Albrecht Fryderyk Hohenzollern, co Jan Kochanowski uwiecznił w swoim wierszu Proporzec albo hołd pruski. W lipcu 1570 zwołał do Szczecina kongres pokojowy, który zakończył się 13 grudnia podpisaniem pokoju w Szczecinie, kończącego I wojnę północną. Potwierdzono stan posiadania stron walczących, Rzeczpospolita zachowała Księstwo Kurlandii i Semigalii oraz znaczną część Inflant. Za panowania Zygmunta II Augusta miał miejsce rozkwit literatury i sztuki renesansowej. Od jego imienia pochodzi nazwa miasta Augustów.
  8. 8. Mapa Rzeczpospolitej Obojga Narodów
  9. 9. Unia lubelska Bezpotomny Zygmunt chciał umocnić swoje państwo, z kolei sąsiadująca z Polską Litwa obawiała się konfrontacji z rosnącą w siłę Moskwą. Polska magnateria ostrzyła też kły na mało zaludnione, a żyzne tereny Litwy i Wołynia. Litewska szlachta domagała się tych samych przywilejów, co polscy szlachcice. W 1569 r. odbywa się sejm lubelski, w trakcie którego magnateria litewska próbuje nie dopuścić do zawarcia unii a Zygmunt August przenosi dziedziczne prawa Jagiellonów do tronu litewskiego na Koronę oraz zabiera Litwie ziemie Ukrainy, Wołynia, Podola, Podlasia i przyłącza je do Polski, co powoduje powrót zbuntowanej magnaterii i zawarcie unii. Zawarta zostaje unia realna i Litwa przyłącza się do Polski tworząc Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Na czele obu państw stoi Zygmunt August.
  10. 10. Jan Matejko, Unia Lubelska
  11. 11. Konflikt o Inflanty Wojna o Inflanty wybuchła w 1557 roku. Stało się to za sprawą Zygmunt Augusta, który interweniował wraz ze swoim wojskiem w konflikt pomiędzy arcybiskupem ryskim a wielkim mistrzem zakonu niemieckiego. Inflanty były bardzo ważnym strategicznie, jak ekonomicznie terenem. Położone nad Morzem Bałtyckim dawały łatwy dostęp do handlu na nim temu, kto był w ich posiadaniu. Poza tym łatwo z nich można było zaatakować zarówno przeciwników zamorskich, jak i kontynentalnych. O Inflanty toczyły spór Dania, Polska, Szwecja i Rosja. W 1570 roku odbył się kongres w Szczecinie, w trakcie którego Polska z Moskwą podpisały rozejm, a Szwecja z Danią - pokój.
  12. 12. Mapa Inflant
  13. 13. W rezultacie odradza się potęga magnaterii. Polska polityka skupia się na problematyce wschodniej, osłabiając dążenia do odzyskania dawnych ziem polskich (Śląsk, Prusy Książęce, Pomorze Zachodnie itp.) i staje się pomostem między Europą a Rosją i Turcją.
  14. 14. Śmierć Zygmunta i koniec dynastii Jagiellonów Zygmunt II August zmarł w 1572 w Knyszynie, jako ostatni polski monarcha z linii męskiej dynastii jagiellońskiej. Kolejnym królem polskim, wybranym przez sejm elekcyjny, był Henryk Walezy
  15. 15. Dziękuję. Wykonała Alina Szewczyk 2c Źródła: Wikipedia, Google Images, książki

  ×