Your SlideShare is downloading. ×
Alfred Kantor part 1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Alfred Kantor part 1

548
views

Published on

"Alfred Kantor - a painted testimony" - part 2 …

"Alfred Kantor - a painted testimony" - part 2
"אלפרד קנטור - עדות מצויירת"

חלק שני
באישורם של אלפרד קנטור ומשפחתו, הכין צוות בית טרזין, עבור מורים, מדריכים ותלמידים, תערוכה ותכנית חינוכית "זיכרונות בצבע מן האפלה"-עדות מצויירת. התערוכה והתכנית מבוססות על ספרו של קנטור. הספר הוא עדות מצויירת פרי מאמציו של האמן לשמר את שקרה לו ולשותפיו לגורל בתקופת השואה. קנטור שמר את אסופת הציורים ואותה התכוון לחלוק רק עם בני משפחתו. בשנת 1971 הודפס הספר שאליו צירף את סיפורו האישי וכן הערות נוספות לתמונות. הוא צייר כדי לחדור אל הפרטים ולשנן אותם. לא הייתה לו אפשרות לשמור את הציורים. התרשים שעל הניר היה רק כלי, טיוטה. העותק המקורי, החשוב באמת, נצרב בזיכרונו תוך כדי היצירה הקשה והאבסורדית שסבבה אותו, ללב המהות של החיים בטרזין - הפחד מפני הטרנספורטים , בצד הצחוק במופעי הקברט.


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
548
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. ÂÈ˙Â¯ÎÈÊÓ ‰˘ÂÏ˘·†¯Ò‡Óӆȯ¯Á˘†È¯Á‡†˙ÂÚ·˘†‰¯˘Ú†±π¥µ†ÈÏÂȆ˘„ÂÁ·†Ì˘Ï†È˙Ú‚‰†Æ‰ÈÓ¯‚†¨‰È¯Â‡··†Û¯Â„‚„†Ìȯ˜ډ†‰ÁÓ·†˙ÂÂÓ˙‰†˙‡†È˙¯ÈȈ¢ ¯Ù˙†Û¯Â„‚„·†ÌȯÙÒ‰†Í¯ÂΆ·†ÌÂȉӆ¨ÌÈÈ˘„ÂÁ†Í¯‡†ÌȯÂȈ‰†˙‡†¯ÊÁ˘Ï†ÈφÁ˜Ï˘†ÔÓʉ†Í˘Ó†ÆÌÈ˘†ÈˆÁ†˘ÂÏ˘†Í˘Ó·†ÌÈȈ‡†ÊÂÎȯ†˙ÂÁÓ ˙„Á‡·†Æ̉È˯ÙφÌ˙‡†Ì¢¯Ï†˙ÓÏ˘ÂÓ†˙Âӄʉ†Âʆ‰˙Èȉ†¨È¯ÎÈÊ·†Âȉ†ÔÈÈ„Ú†¯Ò‡Ó‰†˙Â˘†Ï˘†ÌÈÓ˘¯‰Â†¯Á‡Ó†ÆÌȘȯ†ÌÈÙ„†ÌÚ†¯ÙÒ†È¯Â·Ú ¢Æ˙ÂÁÓ·†˘ÓÓ†È˙¯ÈȈ˘†Ô¯ÙÚ‰†ÈÓÂ˘È¯·†È˙¯ÊÚ†ÌÈÓ†ÈÚ·ˆ·†È˙¯ÈȈ˘†˙ÂÂÓ˙‰†ÔÓ ÔÈʯˆÂË‚ ÈίˆÂ†¯ÈÈ†¨˙Â¯ÙÚ†È˙˘ÙÈÁ†ÔÓ‡†˙Âȉφ˙ÂÙȇ˘†ÏÚ·†‰¯˘Ú†‰ÂÓ˘†Ô·†È˙Èȉ†Æ˙·¯˜†ÌÈ˙ÈÚφ¯ÈȈφÈ˙ÏÂÎȆ‰ÏÈÁ˙†È˙Èς‰†Ì˘Ï†ÔÈʯ˷¢ ÈÓӆ¢˜È·˘†ÌÈ˘‡†¯ÎÂʆÔÈÈ„Ú†È‡†ÆÌÈÓÂ˘È¯·†È˙‡ÏÈÓ†‰˙‡†˙¯·ÁÓ†È˙˘Î¯†‰¯‰Ó·†Æ‰Ï‰‰‰†È„¯˘Ó·†Â„·Ú˘†ÌÈ˘‡†Ïˆ‡†ÌȯÁ‡†¯ÂȈ ‰Ó†¯·„†Âˆ¯Â†ÌÈӄ˜‰†Ì‰ÈÈÁφ„Á‡†ÌÂȆ¯ÂÊÁφÂÙȈ†ÈΆ¨Â¯Ó‡†Ì‰†¢†˙¯ÎÊÓφ˜¯¢†ÆÔÈÊ¯Ë†Ï˘†‰‡¯Ó‰Ó†¯Á‡†Â‰˘Ó†Â‡†Ì‰È˘‚¯„†˙‡†¯ÈÈˆÏ ·ÊÂچ˯ÂÙÒ¯Ë†˙¯ÁÓφÛ˙¯Ó·†‰ÏÚÂӆ˯‡·˜†„Á‡†‰ÏÈφÆÌÈÈˆȘ†ÌȄ‚È†ÏÎÚÏ†È˘Â˜†‰È‰†‰ÁÓ·†ÆÌÈ„È„Èφ‰ÁÙ˘Óφ˙‡¯‰Ï†ÂÏÎÂȆÂ˙‡ È˙Ȉ¯†ÆÈÈچ‡¯˘†‰Ó†ÏΆ˙‡†˙ÂÙȈ¯·†¯ÈȈφÈ˙ÏÁ˙‰†ÔÓʆ¯Â·ÚΆÆÂÏω†˙¯ÊÂÓ‰†˙ÂÂÓ˙‰†˙‡†Ì¢¯Ï†Êچͯˆ†˘È‚¯‰Ï†È˙ÏÁ˙‰†ÆÁ¯ÊÓÏ ˙‡†È˙„˜Ù‰†¨Â‡˜¯È·Ï†Ë¯ÂÙÒ¯Ëφˆ†È˙Ï·˜†¯˘‡Î†ÆÈ˘ÙÁ†‰È‰‡†¯˘‡Î†̇†ÌÏÂÚφÂ˙‡¯‰Ï†Ï·˘†È„Ά‰Ê‰†¨‰¢Ӊ†Ì˜Ӊ†˙‡†ÒÂÙ˙Ï ¢Æ¯Â¯Á˘‰†¯Á‡Ï†‰˙‡†Èφ¯ÈÊÁ‰†‡Â‰Â†ÔÈʯ˷†¯‡˘˘†¯·Á†È„È·†ÈÏ˘†˙¯·ÁÓ‰ ‡˜¯È·≠ıÈ¢‡†¨˙ÂÁÙ˘Ó‰†‰ÁÓ Ì˜ӷ†Æ‚‡¯Ù†Ï˘†¯ÂȈ†˙¯ÂÓ˙†ÌÈÓ†ÈÚ·ˆ†˙ίÚÓ†ÈφÔ˙˘†‡Ù¯φ˙„‰†È˙Áψ‰†Ï·‡†¨¯ÈÈ†Ô¯ÙÚ†‚È˘‰Ï†¯˙ÂȆ„ÂÚ†‰˘˜†‰È‰†Â‡˜¯È··¢ ÌÈÓÂ˘È¯‰†˙‡†‡ÈˆÂ‰Ï†ÈÂÎÈÒ†Ôȇ˘†È˙ڄȆ¯˘‡Î†Ì‚†¨˙ÓÏ˘ÂÓ†˙„چ¯ÂȈ‰†˙ÂÚˆÓ‡·†˙˙φ˘ÂÁ†È˙Èȉ†Æ‰ÂÈÏÚ†˙Â·È˘Á†ÏÚ·†‰È‰†¯ÈȈφͯˆ‰†‡Â‰‰ ÌÂȘ†Ï˘†Ë˜ÈËÒȇ†‰˙Èȉ†¯ÈȈφÈÏ˘†˙·ÈÈÁ˙‰‰˘†ÔÈ·Ó†È‡†ÂÈ˘ÎÚ†ÆÈ¯ÎÈÊӆ¢ӆ‡Ï†Âχ†˙ÂÂÓ˙†¯˘Ù‡˙‰˘†ÏÎΆÈ˙¯ÈȈ†Æ‡˜¯È·Ó†ÂÏω ˙‡†˜˙φÌÈ„Á‡†ÌÈÚ‚¯Ï†˙ÂÁÙφÈ˙ÏÂÎȆ¢ÛȘ˘Ó¢†Ï˘†„ȘÙ˙†˙Ï·˜·†ÆÔÈ·‰Ï†ԯ‡˙φ‰˘˜˘†˙ÂÚÂÂÊφ˘ÁÎ˙‰Ï†Èφ‰¯ÊÚ†˜ÙÒ†‡ÏφÈÓˆÚ ¢ÆÈ˙ÂÈÙ˘†ÏÚ†¯ÂÓ˘Ï†ÍΆ‰ÁÓ·†‰˘Ú‰Ó†ÈÓˆÚ ‰ÈÈÙΆ˙„·چ‰ÁÓ≠‰„Èȉˆ¯Â¢ Ì¢ӆ„Ӣ‰†˙ÂÂÓ˙‰†·Â¯Â†¨ËÚÓ†˜¯†¯ÈȈφÈ˙ÏÂÎÈ˘†¨˙ÓÈȇӆ‰Î†‰¯ÈÓ˘‰†‰˙˘Ú†¨Â·†È˙ȉ˘˘†È˘ÈÏ˘‰†‰ÁÓ‰†¨‰„Èȉˆ¯ÂÂ˘Ï†È˙˘¯Â‚˘Î¢ ËÚÓ†ÆÂ„·Ú†‡Ï˘Î†ÌÈȯ‰Âˆ‰†¯Á‡†ß‡†ÌÂÈ·†Â‡†‰Ï„‰†·¯Ú‰†˙Á¯‡†È¯Á‡†Ûȯˆ·†˙ÂÏÈÏ·†‰˙Èȉ†¯ÈȈφ‰„ÈÁȉ†˙Âӄʉ‰†ÆÒÙ˙ȉφÈ˙˘˘Á˘ ¢ÆÌ˙‡†Áȯ·‰˘†¯·Á†Ï˘†Â·ÈφıÓ‡φ˙„‰†Â„¯˘†¨‰„Èȉˆ¯Â¢†‰ÁÓӆ„¯˘˘†ÌȯÂȈ‰ ˙ÂÂÓ‰†˙„Úˆ ˙„Úˆ¢†¯˙ÂȆ¯Á‡ӆ‰‡¯˜˘†‰„Úˆ†Æ‰Ó¯„†„Âڈφ‰„Èȉˆ¯Â¢†˙‡†·ÂÊÚφÂÈÂÂˈ‰†ÆÏÚÙÓ·†‰„·ډ†Ú˙Ùφ‰˜ÒÙ‰†±π¥µ†Ïȯه·†±π≠·¢ ÆÔÈʯˆÈ˙‡Ù·†ÂÓˆÚ†˙‡†Â‡ˆÓ†È‡Óφ∑≠‰†ÏÈÏ·†Æ·†Ô¢Èφ̘ӆ¨„‚·†¨Ï·†‡Ïφ¨ÌÈÏ‚ÚÓ·†ÂÎω†˙ÂÚ·˘†‰˘ÂÏ˘†Í˘Ó·†Æ¢˙ÂÂÓ‰ ¯ÓÂÁ‰†¨¯Â¯Á˘‰†È¯Á‡†ÆÌȯÓ¢‰†˙ÂȯȆ˙Â˘È˘˙†¨ÈÏÂÁ†¨·Ú¯Ó†Â˙Ó†ÌÈ·¯†Æ≥≤¥†˜¯†Â„¯˘†‰„Èȉˆ¯ÂÂ˘Ï†Â‡˜¯·Ó†Â‡ˆÈ˘†ÌȯÈÒ‡‰†±∞∞∞†ÍÂ˙Ó ¢Æ¯ÈȈӉ†ÈÓÂȆ˙‡†¯ÂˆÈφÈφ¯˘Ù‡†È¯ÎÈÊ·†Â˜˜Á˘†˙‡¯Ó‰Â†ÏˆÈ˘ ¯·„†ÛÂÒ ·Ïˆ‰†Ï˘†˙ȇ˘Ó†‰ÚÈÙ‰†ÆÚ„ȆÈ˙Ï·†‰È‰†Â„È˙Ú˘†Ì¢ӆÈ˙ÊÚ‰†‡Ï†Í‡†¨ÁÂÓ˘Ï†È˙Ȉ¯†ÆÌȯÓ¢†ÈÏ·†Ì‡˙Ù†˙Âȉφ¨‰¢ӆ‰˘‚¯‰†Âʆ‰˙Èȉ¢ ͯ„†ÂÒÎ†Æ¯ÎÂÓ†¯Âʇ·†·Â˘†Â‡˘†ÔÈÓ‡‰Ï†ÂÏÂÎÈ†È˘Â˜·†Æ˙ÙÎȇ†‰È‰†‡Ï†Âφ¨¯˜Â†Í˘ÂÁ†‰È‰˘†˙¯ÓφÆÔÈʯËφÂ˙‡†ÂÙ‰†Ì‰Â†¨ÈÎ߈‰†Ì„‡‰ ‰˘˜†‰È‰†ÆÌÈÓÏ˘Â†ÌÈÈÁ†ÔÈʯ˷†ÂÈȉ†ÂÈ˘ÎÚ†ÆÂÈÎÈÁ†Â·Î˘†Â‡†Â„ÓÚ†¨Â·˘È†Ì˘†Æ˘È·Î‰†„ˆÏ†‰ÏÚ˙·†Â·˘ÈÈ˙‰Â†¯ˆ·Ó‰†˙ÂÓÂÁ†È¯Ú˘Ó†„Á‡ Â˘¯Â‚†ÂÓӆ̘Óφ¯ÂÊÁφ‰¢ӆ‰˘‚¯‰†Âʆ‰˙Èȉ†ÆÌÂÏÁ†‡Ï†‰Ê†Ì‡‰Â†‰Ê†Ú‚¯·†‰˘‚¯‰‰†‰Ó†‰Ê†˙‡†‰Ê†Âχ˘˘†¯ÎÂʆÈ‡†ÆÂ„¯˘˘†ÒÂÙ˙Ï Ú¯‚‰†Ì˜Ӊ†˙‡†Â¯Â·Ú†Âˆ˜‰†‰ÏÈφ˙ÈÏφÆ˙¯‡†ÂÚ˜·†ÔÈʯËÓ†‰ÏÙ‡‰†‰˙Èȉ†‡Ï†¯·Î†ÆÁˆ†ÛÏÁ†ÂÏȇΆ‰‡¯È†ÆÔÎφ̄˜†ÌÈ˘„ÂÁ†¯˘Ú†Ú·˘ ¨Ìȇ·‰†ÌÈÓȉ†˙˘ÂÏ˘·†Æ˙ÙÎȇ†‰È‰†‡Ï†Â˙‡Ó†˘È‡Ï†ÆÌÈÈÓʆÌȯÁ‡†Ìȯ‚ӆÂȉ†‡Ï†‰ÏÈÏ·†¯Á‡ӆÂÚ‚‰†Í‡†¨ÌÈ˙Ó‰†¯„Á†–†ÔÈʯ˷†¯˙ÂÈ· ÆÂˆ¯Î†˙‡ˆÏ†‡Â·Ï†ÌÈÈ˘ÙÂÁ†Â‡˘†Âφ¯Ó‡†¯˙ÂÈ·†·Â˘Á‰Â†ÌÈ˘„Á†ÌÈ„‚·†¨ÔÂÊÓ†Âφ˜ÙÈÒ†Æȯ˘Ù‡†¯·„†ÏΆÂÏÈ·˘·†Â˘Ú ÆÌȯÊÂÓ†Âȉ†ÌÈ¢‡¯‰†˘ÙÂÁ‰†ÈÓÈ†Æ·Â˘†Â„Á‡˙‰†Ì˘Â†˙‚¯„Ó·†˙¯ȉӷ†È˙ÈÏÚ†ÆÈ˙ÂÁ‡†¨ÈÓÈÓ†Ï˘†‰˙È·†˙·¯˜·†È˙„¯È†‚‡¯ÙφÙӯˆÈ˙ÒÙ˙ ۯ„‚„†Ìȯ˜ډ†‰ÁÓ·†Âȉ˘†¯·Ú˘Ï†ÌȯÈ҇φÈ˙ٯˈ‰Â†ÈÏ˘†˙ˆȘ҉†ÌȯÂȈ‰†˙‡†È˙ʯ‡†ÔÎφƯÁ‡†Ì˜ӷ†˙Âȉφ„„φÈ˙˜˜Â˙˘‰ Ì¢¯Ï†È˙ÏÁ˙‰†ÆÔÎÂÓ†‰È‰†ÌȘȯ†ÌÈÙ„†ÌÚ†¯ÙÒ‰†Ú·˘†¯Â·ÚΆÆÌȯÙ҆ͯÂΆ‡ÂˆÓφÈ˙‡ˆÈ†ÌÈÓȆ¯ÙÒÓ†ÍÂ˙†Æ„·ÚφÈ˙ÏÁ˙‰†„ÈÓ†¨‰ÈÓ¯‚·˘ ÆÈ˙¯ÎʆÈ˙ȇ¯˘†‰Ó†ÏΆ̉· ¢Ǣ˜ÓΆ‰È‰È†‡Ï†¯·„†Ì¢˘†È˙˘‚¯‰†ÔÓÊ·†Â·†Í‡†¨ÌÈÈÁ·†È˙¯‡˘˘†ÁÓ˘†‰Î†È˙Èȉ ¯ÂË˜†„¯Ùχ ±π∑±†¨˜¯ÂȆÂÈ2
  • 2. ¢°˙È˘ÙÂÁ†‰Ù¯ȇ†ÔÚÓφ˙Â˙ÈÊÁ‰†Ï熉ÁÈψӆ‰ÈÓ¯‚¢†∫˙¯Ó‡†·ÂÁ¯Ï†¯·ÚÓ†˙·Â˙Ή ÂÚÈ‚‰†‚‡¯Ù†È˘‡†Æ¢ÔÈʯˢ†·Â¯˜‰†ÊÂÎȯ‰†‰ÁÓφÌÈÁÂÏÈ˘‰†˙ÏÈÁ˙†∫±π¥±†¯·Óˆ„†¨‚‡¯Ù Æ¢ÍÈω˙‰†Úˆȷ¢†Ì˘Ï†¯˜Â·‰†Ï˘†˙ÂÓ„˜ÂÓ‰†˙ÂÚ˘·†˙·Î¯‰†˙Á˙Ï3
  • 3. ˙ÂÏÚÓ†∂†ÌÂÁ‰†˙„ÈÓ†ÆÌÈÏÈÈÁ†≥¨∞∞∞≠φ¯·Ú·†˙„ÚÂÈÓ†‰˙Èȉ˘†‰˘†¯ÈÚ·†Ìȯ‚†ÌÈ˘‡†Ûχ†∑∞¨∞∞∞ ıÙÁ‰†Ô‰†˙„ÂÂÊÓ‰†¨Ó¢Ò†∑∞†™†¯¢Ó†≤†Ï„‚·†˘‚¯„†¨Ô¢Èφ̘ӆÏÚ†ÌÈÓÁÏ†ÌÈ˘‡†Æ®ËÈȉ¯Ù†≥π© ÆÈ„ÚÏ·‰†È˯ى4
  • 4. Æ¢˙¯Ȅ†ÌÈ·¢†ÌÈ˘‚¯„‰†ÏÚ†¨ÌÈ·Â‚†ÌÈ˘¯˜†˙¯ÊÚ·5
  • 5. ˙ÏϘӆ¨˜¯Ó†Ï˘†‰˘†˙ÙÒÂ˙†Ï·˜Ï†‰ÒÓ‰†‰˜Ê†‰˘È‡†Æ‚¯Â·„‚Ó†ÔÈ˘¯Ò˜†Æ¢·¯Ú†˙Á¯‡¢†ÌȘÏÁÓ Æ®ÌÏÂÎφ˜¯Ó‰†ÏÂ˘È·†˙ÒÓÚÓ·†Â„ÓÚ†‡Ï†ÌÈÁ·ËÓ‰©†¯Â˙·†˙ÂÚ˘†ÌÈ„ÓÂÚ˘†ÌȯÁ‡‰†È„ȆÏÚ6
  • 6. ¨Ò‡†Ò‡‰†Ï˘†˜¯È‰†Ô‚·†Â„·Ú˘†˙Â·‰†Æ˙˜¯È†ÌÈ˘ÙÁÓ†ÌÈÎ߈†ÌȯË¢ ‰˙Ú†¨ÔÂÏÓ†˙È·†‰È‰†Â¯·Ú†ÌÈÓÊ·†Æ‰¯‚†‰Â‡†Â·†˙È·‰†¯ˆÁ†Q 506 ˙ÈÎ߈‰†‰¯Ë˘Ó‰†ÏÚ†ÆÔÓˆÚφ„Á‡†‰Ó„‡†ÁÂÙ˙†ÂÏÈÙ‡†˙Á˜Ï†Â˘¯Â‰†‡Ï Æ˙¢Ù†µ∞∞≠Ά˙È·‰†˙¯˘Ó ‰Á¯·Â‰˘†‰ÈÈ·‚Ú†‡ÂˆÓφÔÎȉ†·Ëȉ†ÂڄȆ̉†¨‰ÁÓ‰†ÏÚ†¯ÂÓ˘Ï†‰È‰ ‰È¯ÙÓȇ·†‰ÚÈ‚Ù†∫‰˙Èȉ†˙Ϸ˜Ӊ†‰Ó˘‡‰†ÆÂÙ‡ËÒ‚‰†Ï˘†˜¯È‰†Ô‚Ó Æ˙ÂÂÓ†≠†Ï·Â˜Ó‰†˘ÂÚ‰†¨˙ÈÓ¯‚‰7
  • 7. ˙‡¯Áӆ¯ÙÁ†¯˙ÂȆ¯Á‡ӆÆ˙·¯†ÌÈÈÚÓ†˙ÂÏÁӆˆÂÙ†‰ÂÊ˙†˙˙Ó†‰‡ˆÂ˙Ά¨˘È‡†±¨∞∞∞≠φ„Á‡†˘ÂÓÈ˘†˙È· ÆÌÈÈ˘¯Ò˜Ï†ıÂÁÓ8