• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Alfred Kantor part 2
 

Alfred Kantor part 2

on

 • 720 views

"Alfred Kantor - a painted testimony" - part 1 ...

"Alfred Kantor - a painted testimony" - part 1
"אלפרד קנטור - עדות מצויירת"

באישורם של אלפרד קנטור ומשפחתו, הכין צוות בית טרזין, עבור מורים, מדריכים ותלמידים, תערוכה ותכנית חינוכית "זיכרונות בצבע מן האפלה"-עדות מצויירת. התערוכה והתכנית מבוססות על ספרו של קנטור. הספר הוא עדות מצויירת פרי מאמציו של האמן לשמר את שקרה לו ולשותפיו לגורל בתקופת השואה. קנטור שמר את אסופת הציורים ואותה התכוון לחלוק רק עם בני משפחתו. בשנת 1971 הודפס הספר שאליו צירף את סיפורו האישי וכן הערות נוספות לתמונות. הוא צייר כדי לחדור אל הפרטים ולשנן אותם. לא הייתה לו אפשרות לשמור את הציורים. התרשים שעל הניר היה רק כלי, טיוטה. העותק המקורי, החשוב באמת, נצרב בזיכרונו תוך כדי היצירה הקשה והאבסורדית שסבבה אותו, ללב המהות של החיים בטרזין - הפחד מפני הטרנספורטים , בצד הצחוק במופעי הקברט.

Statistics

Views

Total Views
720
Views on SlideShare
710
Embed Views
10

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 10

http://www.bterezin.org.il 8
http://www.livecity.co.il 2

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Alfred Kantor part 2 Alfred Kantor part 2 Document Transcript

  • ÆÌÂȆȄӆ˙ÂÙ‚†≤≤∞†¨±π¥≤†ıȘ†Æ‰Ù¯˘ÓφÌÈ˙Ó‰†˙Â¯‡†ÈÂÈÙ9
  • ÆÔ¢‡¯†ÌÂÈφ¯Â„È·†¨Ï‚¯Â„Ά˜Á˘Ó†≠†Ô„ʯ„†ÔÈ˘¯Ò˜10
  • ÆÌÈ˜Á˘Â†ÌȯÓʆ¨Ìȇ˜ÈÒÂÓ†¯·Ú·†Âȉ†ÌÈ·˘Â˙‰†ÔÈ·Ó†ÌÈ·¯†Æ¯˙Ò·†˙·¯˙†ÈÈÁ†ÂÁ˙Ù˙‰ ¢ÆÆƯ˙ÂÈ·†¯ÂÓÁ†‡Â‰†˘ÂÚ‰†Ô¢ÈÚ†Ïچ͇ÆÆƆ∫ÔÈʯ˷†‰Ù˜‰†˙È· ÆÒÂÙÈˉ†˙ÏÁÓ·†˙˜·„ȉ†˙ÚÈÓφÌȄȆ˙ˆÈÁ¯Ï†‰‡È¯˜†„ˆÏ†¨ÌÈÚÙÂÓ†ÌÂȘ†ÏÚ†˙ÂÚ„ÂÓ†ÆÌȯËÒÂÙ†¯Á·Ó11
  • ¢°Âʯ„ʉ†°ÌÈÊʆ‰ʢ12
  • ÆÚ„ȆÈ˙Ï·†„Úȉ†Æ˙·Î¯†Ô¯˜·†ÌÈÈ„¯ÒΆÌÈÒÂÁ„†ÌÈ‡†È¯ÒÁ†ÌȯÈÒ‡†ÌÈÚ·˘†¨ÔÈ„‰†˙Ï·˜Â†ÌÈ˘ÂÁ†˙‰˜13
  • ÆÆÆ˙ÂÓ‰·†˙Ϸ‰φÌÈÓÂ˙Á†˙Â¯˜·†ÈˆÁ†ÌÈÓÂȆ¯Á‡Ï†Æ±π¥≥†¨¯·Óˆ„·†±∏†¨‰ÏÈÏ·†‰Ú‚‰†ÆıÈ¢‡†ÊÂÎȯ†‰ÁÓ ø˯҆ÌÈÓψӆøÌȯ˜¯Ê†‰·¯‰†ÍΆÏΆ‰Óφ∫‰·˘ÁÓ†‰ÏÂÚ14
  • ±π¥¥†·È·‡†≠†Û¯ÂÁÓ†˙ÂÂÓ˙†ÆıÈ¢‡†Ï˘†ÌÂ‰È‚‰15