Лекц-3

4,849 views

Published on

Published in: Technology, News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,849
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
123
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Лекц-3

 1. 1. Лекц №3 ЮүЭсАй Мэргэжлийн сургууль багш Л.Бямбасүрэн
 2. 2. Өнгөрсөн хичээлээр <ul><li>Нөхцөл шалгах </li><ul><li>if, if... else if, switch case </li></ul><li>Давталтууд </li><ul><li>for,while, do while, for in </li></ul><li>Салаалах үйлдэл </li><ul><li>break,continue </li></ul></ul>
 3. 3. Өнөөдрийн хичээлээр <ul><li>Класс төрөл, Объёкт үүсгэх,
 4. 4. package, import
 5. 5. String
 6. 6. Консолын оролт гаралт
 7. 7. Array </li></ul>
 8. 8. Класс төрөл <ul><li>Класс гэж юу вэ? </li><ul><li>Өгөгдлийн нийлмэл төрөл
 9. 9. Си хэлний struct төрөлтэй төстэй
 10. 10. олон талбар агуулна
 11. 11. Классыг class түлхүүр үгээр зарладаг </li></ul></ul>
 12. 12. Класс юу агуулах вэ? <ul><li>Класс дотор </li><ul><li>Объёкт бүрт байх талбаруудыг зарладаг
 13. 13. Объёкт бүрт байх метод(функц)уудыг зарладаг </li></ul><li>Зарлах загвар
 14. 14. class <Name> { </li><ul><li>талбар1;
 15. 15. метод1;
 16. 16.
 17. 17. } </li></ul></ul>
 18. 18. Класс зарлах <ul><li>Шинэ класс зарлана гэдэг нь: </li><ul><li>Шинэ өгөгдлийн төрөл үүсгэнэ . Жишээ
 19. 19. class A {
 20. 20. }
 21. 21. A нэртэй класс зарласан
 22. 22. Энэ нь A нэртэй өгөгдлийн шинэ төрөл үүсгэж байгаа юм
 23. 23. Классын бие { хаалтаар эхлээд } хаалтаар дуусна
 24. 24. { } хаалтын дотор классын талбар болон методуудыг(функц) бичдэг </li></ul></ul>
 25. 25. Объёкт үүсгэх <ul><li>Объёкт нь </li><ul><li>Классаас үүсдэг,Классын нэг тохиолдол
 26. 26. Класс нь </li><ul><li>Талбарууд (хувьсагчид)
 27. 27. Методууд (функцүүд) ийн зөвхөн зарлалтыг агуулдаг </li></ul><li>Харин объёкт нь жинхэнэ бодит өгөгдөл агуулдаг
 28. 28. new оператороор Объёктыг үүсгэдэг </li></ul><li>Жишээ
 29. 29. A a= new A(); </li></ul>
 30. 30. new оператор юу хийдэг вэ? <ul><li>new оператор нь дараах үйлдэл хийнэ </li><ul><li>Шинэ объёктод зориулж </li><ul><li>Санах ойд зай хувиарлана
 31. 31. Хувиарласан зай нь A төрлийн хэмжээтэй байна </li></ul><li>Талбаруудад анхны утга онооно
 32. 32. Нөөцлөсөн санах ойн хаягаа буцаана
 33. 33. Объёкт үүссэний дараа талбар болон метод руу цэг тавьж ханддаг </li></ul></ul>
 34. 34. packege -ийн тухай <ul><li>Жава нь классуудыг package дотор бүлэглэдэг </li><ul><li>package -ийн нэр нь файлын систем дээр байгаа директор юм
 35. 35. package түлхүүр үгээр package-ийг зарлана </li></ul><li>package my_java;
 36. 36. class Test { }
 37. 37. my_java нь package-ийн нэр ба
 38. 38. Файлын системд
 39. 39. my_java/ </li></ul>Test.java
 40. 40. Дэд package <ul><li>Package нь дэд package агуулж болно </li><ul><li>package my_java . lab1 ;
 41. 41. lab1 нь my_java -ийн дэд package
 42. 42. Дэд package-ийг цэгээр тусгаарлаж бичдэг
 43. 43. Файлын систем дээр
 44. 44. my_java/ </li></ul></ul>lab1/ Test.java
 45. 45. package-ийн зорилго <ul><li>Package-ийг </li><ul><li>Классын нэр давхцахаас сэргийлж ашигладаг
 46. 46. package-ийн нэр нь классын нэрний нэг хэсэг болдог
 47. 47. packageName.className үүнийг классын бүтэн нэр гэдэг
 48. 48. Жишээ
 49. 49. java my_java.Test </li></ul></ul>
 50. 50. package-ийн нэр <ul><li>Жавагийн стандарт классууд нь </li><ul><li>java.lang, java.net гэх мэт package-уудад тархсан байдаг </li></ul><li>Sun компаниас Классын нэрийг давхцуулахгүйн тулд </li><ul><li>Компанийхаа домайн нэрийг тонгоруулж
 51. 51. Package-ийн нэрэнд ашиглахыг зөвлөсөн байдаг
 52. 52. Жишээ
 53. 53. package mn.usi.school </li></ul></ul>
 54. 54. import <ul><li>Эх код дотроос өөр package-д байгаа класс руу 2 аргаар хандаж болно </li><ul><li>Бүтэн нэрээр хандах
 55. 55. java.util.Date today= new java.util.Date();
 56. 56. import мэдэгдэл ашиглах
 57. 57. import java.util.Date;
 58. 58.
 59. 59. Date today= new Date(); </li></ul></ul>
 60. 60. import-ийн үүрэг <ul><li>import мэдэгдэл нь </li><ul><li>Хөрвүүлэгчид хаанаас классуудыг хайхыг хэлж өгнө
 61. 61. Танд өөр package-д байгаа классуудыг програмдаа ашиглах боломж олгоно </li></ul><li>Жишээ </li><ul><li>import java.util.*; </li><ul><li>java.util package-д байгаа бүх классыг ашиглах боломжтой </li></ul><li>import java.io.Writer; </li><ul><li>Java.io package-д байгаа Writer классыг ашиглах боломжтой </li></ul></ul></ul>
 62. 62. Эх файлын бүтэц <ul><li>Жава програмын эх файл дараах бүтэцтэй байна </li><ul><li>[package зарлалт]
 63. 63. [import мэдэгдэл]
 64. 64. class зарлалт </li></ul></ul>
 65. 65. Жишээ <ul>package my_java.lab1; import java.util.Date; class MyDate { ... } </ul>
 66. 66. String <ul><li>String нь Unicode тэмдэгтүүдийн дараалал
 67. 67. Жавад String нь Объёкт </li><ul><li>Java.Lang.String классаас үүсдэг </li></ul><li>Үүсгэхдээ </li><ul><li>“ ” ашиглана </li></ul><li>String класст олон метод бий </li></ul>
 68. 68. String методууд <ul><li>String классын зарим нэг методууд </li><ul><li>substring()
 69. 69. length()
 70. 70. equals()
 71. 71. charAt()
 72. 72. indexOf()
 73. 73. replace() </li></ul></ul>
 74. 74. Wrapper классууд <ul><li>Жавад </li><ul><li>int,byte,short,long, double,float зэрэг эгэл төрлүүд байдаг
 75. 75. Эдгээрт харгалзсан
 76. 76. Integer,Byte,Short,Long,Double,Float зэрэг классууд байдаг </li></ul><li>Эдгээрийг Wrapper классууд гэдэг ба </li><ul><li>Эгэл төрлийг Объёкт
 77. 77. Объёктийг эгэл төрөл болгож хувиргахад хэрэглэгддэг </li></ul></ul>
 78. 78. Wrapper классын методууд <ul><li>Эдгээр класст бүгдэд нь </li><ul><li>toString()
 79. 79. valueOf()
 80. 80. parseXxx() //Integer.parseInt(),Byte.parseByte() //методууд байдаг </li></ul><li>Дээрх методуудаар төрөл хөрвүүлэлт хийдэг </li></ul>
 81. 81. Консолын оролт гаралт <ul><li>System.out классын println() методоор </li><ul><li>Стандарт гаралт руу бичдэг
 82. 82. System.out.println(“Hello”); </li></ul><li>Стандарт оролтоос </li><ul><li>System.in объёктоор уншдаг ба Scanner класстай хамт ашигладаг </li></ul><li>Эхлээд Scanner объёкт үүсгэнэ </li><ul><li>Scanner scanner = new Scanner( System.in ); </li></ul></ul>
 83. 83. Scanner классын методууд <ul><li>Scanner классын </li><ul><li>nextLine() методоор гараас String уншдаг
 84. 84. nextInt() методоор бүхэл тоо гараас уншдаг </li></ul></ul>
 85. 85. Програмд аргумент дамжуулах <ul><li>Жава програм бүр нь </li><ul><li>main() методтой байдаг
 86. 86. main() нь String төрлийн массивыг параметрээр авдаг
 87. 87. Команд мөрөөс дамжуулсан утгууд энэ массивт ирдэг </li></ul></ul>
 88. 88. Array төрөл <ul><li>Array нь </li><ul><li>нэг ижил төрлийн олон утгыг хадгалдаг өгөгдлийн бүтэц юм (Си -ийн массив гэсэн үг)
 89. 89. Array-ийн нэг утга руу index гэж нэрлэгдэх бүхэл тоо ашиглаж хандана. Index нь 0 ээс эхэлнэ </li></ul><li>Зарлах </li><ul><li>type [ ] name;
 90. 90. int[ ] a; эсвэл int a[ ]; </li></ul></ul>
 91. 91. Array үүсгэх <ul><li>Үүсгэх </li><ul><li>new операторыг ашиглаж аrray-г үүсгэнэ
 92. 92. a= new int [100];
 93. 93. Энэ нь int төрлийн 100 элемент агуулах array үүсгэнэ </li></ul><li>Утга олгох
 94. 94. for(int i=0; i< a .length; i++) </li><ul><li>a[ i]=Math.random()*100; </li></ul></ul>
 95. 95. Аrray утга олголт <ul><li>Товч бичиглэлээр утга олгох </li><ul><li>int x=9;
 96. 96. int[ ] dots={3,6,x,8}; </li></ul><li>Индекслэж утга олгох </li><ul><li>int[ ] dots=new int[3]; //Уртыг нь заавал бичнэ
 97. 97. int[0]=3;
 98. 98. int[1]=6;
 99. 99. int[2]=8; </li></ul></ul>
 100. 100. Array-бусад тайлбар <ul><li>Array-г нэгэнт үүсгэвэл </li><ul><li>Уртыг нь өөрчилж болохгүй
 101. 101. length гэсэн талбараар хэдэн элементтэйг мэдэж болно
 102. 102. Array төрлийн хувьсагч нь Reference төрлийн хувьсагч байдаг </li></ul></ul>
 103. 103. 2 хэмжээст Array <ul><li>2 хэмжээст Array буюу массив бол </li><ul><li>массивын массив юм </li></ul><li>Олон хэмжээст массив нь </li><ul><li>нэгээс олон индекс ашиглаж элемент рүүгээ ханддаг </li></ul><li>2 хэмжээст массив зарлах
 104. 104. int[ ][ ] balances; </li></ul>
 105. 105. 2 хэмжээст массив үүсгэх <ul><li>Үүсгэх </li><ul><li>balances=new int[ 5][ ]; </li></ul><li>Товч бичиглэл
 106. 106. int[][] magicSquare =
 107. 107. {
 108. 108. {16, 3, 2, 13},{5, 10, 11, 8},
 109. 109. {9, 6, 7, 12},{4, 15, 14, 1}
 110. 110. }; </li></ul>
 111. 111. 2 хэмжээст массив <ul><li>2 хэмжээст массивын элемент руу давхар давталтаар хандна </li><ul><li>int [][] a={{1,2},{3,4}};
 112. 112. for (int[] row : a) </li><ul><li>for (int value : row ) </li></ul><li> System.out.println(value) ; </li></ul></ul>
 113. 113. Төгсөв Анхаарал тавьсанд баярлалаа

×