Vladimir Božović I Bojan Radojević - Odnosi sa medijima

2,539 views
2,411 views

Published on

Modul: Odnosi sa medijima

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,539
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
138
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vladimir Božović I Bojan Radojević - Odnosi sa medijima

 1. 1. Predavači: Vladimir Božović i Bojan Radojević <ul><ul><li>ODNOSI SA MEDIJIMA </li></ul></ul><ul><ul><li>Javni nastup </li></ul></ul><ul><ul><li>Konferencija za novinare </li></ul></ul><ul><ul><li>Saopštenje za medije </li></ul></ul>
 2. 2. ŠTA ĆEMO DANAS NAUČITI? <ul><li>Vest </li></ul><ul><li>Saopštenje za medije </li></ul><ul><li>Konferencija za novinare </li></ul>
 3. 3. <ul><li>ŠTA ZAPRAVO ŽELE PREDSTAVNICI SEDME SILE? </li></ul><ul><li>ŽELE DA BUDU UPOZNATI SA SVIM ŠT O SE DEŠAVA OKO NAS, U NAŠOJ KOMPANIJI, AGENCIJI, ORGANIZACIJI, STRANCI, USTANOVI </li></ul>
 4. 4. <ul><li>ŠTA JE INFORMACIJA, ŠTA JE INFORMACIJA ZA ŠTAMPU? </li></ul><ul><li>Informacija je obaveštenje da se nešto dogodilo </li></ul><ul><li>Informacija za štampu ili saopštenje za javnost su informacije </li></ul><ul><li>k ompanije o nekom događaju od interesa za javnost koje se </li></ul><ul><li>plasiraju ciljanim medijima inovinarima </li></ul><ul><li>Potrudite se da napravite dobru vest </li></ul><ul><li>GLAVNA ODLIKA VESTI JE NOVOST! </li></ul>
 5. 5. <ul><li>DA LI JE SVAKA INFORMACIJA VEST ZA MEDIJE? </li></ul><ul><li>Svako obaveštenje o nekom događaju je u suštini </li></ul><ul><li>informacija, ali svaka informacija nije i vest za </li></ul><ul><li>medije! </li></ul><ul><li>Neosporno je da novinare zanima vest, ali ne bilo </li></ul><ul><li>kakva </li></ul><ul><li>Potrudite se da ono što želite da kažete medijima </li></ul><ul><li>bude atraktivno, zanimljivo i da ima sadržaj </li></ul>
 6. 6. <ul><li>SMISAO VESTI I OBAVEŠTENJA </li></ul><ul><li>NIJE VEST DA JE PAS UGRIZAO </li></ul><ul><li>ČOVEKA, VEĆ JE VEST DA JE ČOVEK UGRIZAO PSA! </li></ul>
 7. 7. <ul><li>VEST </li></ul><ul><li>S adržana u prvom odlomku saopštenja </li></ul><ul><li>T reba je napisati tako da može da stoji samostalno </li></ul><ul><li>kao kratka informacija </li></ul><ul><li>O dgovara na pitanja: Ko ? Š t a ? K ada? G de? Z ašto? </li></ul>
 8. 8. <ul><li>UČIMO DA PIŠEMO VEST </li></ul><ul><li>Sastavite vest od zadatih reči: </li></ul><ul><li>Crnac </li></ul><ul><li>Šibica </li></ul><ul><li>John Berington </li></ul><ul><li>Automobil </li></ul><ul><li>Bar </li></ul><ul><li>3 Asa </li></ul>
 9. 9. <ul><li>DOBITNIK PULITZEROVE NAGRADE </li></ul><ul><li>Kada pišete vest potrudite se da je napišete kao dobitnik </li></ul><ul><li>ove prestižne svetske nagrade: </li></ul><ul><li>“ John Berington, crnac, zaposlen u baru “Tri </li></ul><ul><li>asa” pokušao je sinoć upaljenom šibicom da </li></ul><ul><li>proveri sadržaj rezervoara svog automobila. </li></ul><ul><li>Imao je 37 godina, ženu i troje dece.” </li></ul>
 10. 10. <ul><li>SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU </li></ul><ul><li>Piše se o nekom događaju od interesa za javnost, koji po </li></ul><ul><li>procenama PR stručnjaka zaslužuje da pobudi pažnju medija i </li></ul><ul><li>ostale eksterne javnosti </li></ul><ul><li>Cilj je da napišemo kvalitetnu informaciju za štampu o svojoj </li></ul><ul><li>k ompaniji / organizaciji </li></ul><ul><li>Priča mora da bude zanimljiva čitaocima, slušaocima, </li></ul><ul><li>gledaocima, pa prema tome mora da bude nova (događaji ne </li></ul><ul><li>smeju da budu stari ili poznati), nesvakidašnja (ne sme da </li></ul><ul><li>ostavi primaoca ravnodušnim) i zanimljiva (treba da probudi </li></ul><ul><li>pažnju </li></ul>
 11. 11. <ul><li>SAOPŠTENJE ZA JAVNOST </li></ul><ul><li>OBLIK (forma) </li></ul><ul><li>NADNASLOV, NASLOV I PODNASLOV </li></ul><ul><li>ODGOVOR NA PITANJA </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>KO </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ŠTA </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>KADA </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>GDE </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ZAŠTO </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>KAKO </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>RAZRADA SAOPŠTENJA </li></ul><ul><li>IZJAVA </li></ul><ul><li>DODATAK </li></ul>
 12. 12. <ul><li>MEDIJSKI DOGAĐAJI I SUSRETI SA NOVINARIMA </li></ul><ul><li>Najvažniji događaji za kompaniju, organizaciju, PR-a i </li></ul><ul><li>Menadžment </li></ul><ul><li>Vrste susreta: press konferencije, kokteli, dan otvorenih vrata, brifinzi, seminari, savetovanja, stručna i studijska putovanja, prijem novinara, radni doručak, svečana večera, izleti... </li></ul>
 13. 13. <ul><li>PRE NEGO ŠTO POČNETE DA DOSAĐUJETE </li></ul><ul><li>NOVINARIMA... </li></ul><ul><li>Postavite sebi pitanje: </li></ul><ul><li>Da li imamo vest? </li></ul><ul><li>Da li imamo zanimljivu priču? </li></ul><ul><li>Da li je događaj i povod bitan za medije ili samo za našu kompaniju/organizaciju? </li></ul><ul><li>DA LI JE ZAISTA POTREBNO ORGANIZOVATI </li></ul><ul><li>KONFERENCIJU ZA NOVINARE? </li></ul>
 14. 14. <ul><li>RAZLOZI ZA SAZIVANJE KONFERENCIJE: </li></ul><ul><li>Događaj od posebnog značaja – </li></ul><ul><li>Saopštavanje podataka o važnim događajima kao što su: </li></ul><ul><li>krizne situacije, </li></ul><ul><li>prezentacije značajnih proizvoda, </li></ul><ul><li>objavljivanje finansijskih rezultata, </li></ul><ul><li>uspešne privatizacije, </li></ul><ul><li>ulaganja, </li></ul><ul><li>strane investicije, </li></ul><ul><li>potpisivanje značajnog ugovora, </li></ul><ul><li>otvaranje nove fabrike, škole, nove cene, </li></ul><ul><li>udruživanje više firmi... </li></ul>
 15. 15. <ul><li>AKTIVNOSTI PRE KONFERENCIJE </li></ul><ul><li>S cenari o , sinopsis, lista novinara , check lista </li></ul><ul><li>Mesto događaja </li></ul><ul><li>Tajming </li></ul><ul><li>P oziv za novinare </li></ul><ul><li>B riefing govornika, krizna pitanja </li></ul><ul><li>U ređenje prostora (brandiranje, tehnička podrška) </li></ul><ul><li>P ress kit (materijali za novinare) </li></ul><ul><li>Pisanje saopštenja </li></ul>
 16. 16. <ul><li>AKTIVNOSTI ZA VREME KONFERENCIJE </li></ul><ul><li>Vođenje konferencije - medijator </li></ul><ul><li>O čemu voditi računa </li></ul><ul><li>Z adaci m e d ijatora </li></ul><ul><li>L ista prisutnosti </li></ul><ul><li>F ormalni i neformalni d e o </li></ul><ul><li>P ločice sa imenima i ID kartice </li></ul>
 17. 17. <ul><li>AKTIVNOSTI NAKON KONFERENCIJE </li></ul><ul><li>A naliza konferencije: prisutni, osnovne poruke </li></ul><ul><li>A naliza prostora (catering, pločice, logoti p, baneri , materijali, svetlo) </li></ul><ul><li>A naliza govornika (du ž ina, teme, trening, dodatni saveti, razumljivost ) </li></ul><ul><li>A naliza prisutnih medija (područja, novi kontakti) </li></ul><ul><li>A naliza clippinga , media monitoringa i poruka </li></ul><ul><li>(objavljeno, dobre poruke, previše poruka, kvalitet i kvantitet o b jav l jenih informacija ) </li></ul>
 18. 18. Predava č : Vladimir Bozovi ć Doga đ aj ili event Događaj ili EVENT je kratkoročni ili dugoročni projekat, pojedinačan ili u nizu, zasnovan na jasno definisanim ciljevima i ciljnim javnostima, a organizovan sa namerom da privuče pažnju i pridobije naklonost za određeni proizvod, uslugu ili ideju.
 19. 19. VRSTE DOGAĐAJA <ul><li>Promotivni (zastava 10) </li></ul><ul><li>Kulturno – zabavni (kragujevac-forever) </li></ul><ul><li>Medijski (protest) </li></ul><ul><li>Sportski ( utakmica) </li></ul><ul><li>Protokolarni (filmska premijera) </li></ul><ul><li>New media </li></ul><ul><li>Korporativni (Gumari) </li></ul><ul><li>Privatni/Lični ( ro đ endan-ven č anje) </li></ul><ul><li>Specijalni (karneval ) </li></ul><ul><li>Humanitarni ( koncert, sport ski doga đ aj…) </li></ul>
 20. 20. <ul><ul><ul><li>D OGAĐAJ </li></ul></ul></ul><ul><li>jedno od najefiksanijih sredstava u komunikaciji sa ciljnim javnostima </li></ul><ul><li>Događaj je jedino sredstvo kominikacije koje nam daje mogućnost da publici priuštimo doživljaj svim čulima i tako kreiramo kompletan utisak. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>CILJ </li></ul><ul><li>Št a namera vamo da postignemo događaj em ? </li></ul><ul><li>Kakvu (s) vest će kreirati događaj? </li></ul><ul><li>Šta je događajem posebno naglašeno? </li></ul>
 22. 22. <ul><li>PRIVU Ć I PA Ž NJU </li></ul><ul><li>I STVORITI NAKLONOST JAVNOSTI </li></ul>
 23. 23. <ul><ul><ul><li>Organizatorima ili naru č iocima doga đ aja cilj je da stvore š to zanimljivije , kreativnije i neuobi č ajnije doga đ aje koji ć e svima ostati u pam ć enju . </li></ul></ul></ul>
 24. 24. <ul><ul><ul><li>P ovećati prodaju proizvoda i usluga korisnicima </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Diferencijacija u odnosu na konkurenciju </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>P ovećati interesovanje i potražnju za proizvodima i uslugama </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Skratiti distribucijski put proizvodu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pridobiti sredstva (npr. neprofitne organizacije) </li></ul></ul></ul>
 25. 25. <ul><li>Ciljevi komunikacije </li></ul><ul><li>Pridobiti interesovanje , po dršku i naklonjenost svojim idejama </li></ul><ul><li>Oblikovati željeni “image” </li></ul><ul><li>Ojačati ugled </li></ul><ul><li>Ojačati prijateljske veze s a potencijalnim korisnicima </li></ul><ul><li>Edu kovati potencijalne korisnike </li></ul><ul><li>Povećati publicitet </li></ul><ul><li>Publika prisutna na događaju </li></ul><ul><li>Rodbina, ukućani, prijatelji, poslovni saradnici </li></ul><ul><li>Mediji </li></ul><ul><li>Široka javnost </li></ul>
 26. 26. <ul><ul><ul><li>Analiza i planiranje </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Najava i priprema </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Egzekucija </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Post event aktivnosti </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Evaluacija </li></ul></ul></ul>
 27. 27. <ul><li>S (specific) - specifične karakteristike kvalitativno i kvantitativno određene </li></ul><ul><li>M (mesurable) - merljivi po unapred određenim kriterijumima </li></ul><ul><li>A (attained) - moguće ih je realizovati u vremenskom okviru događaja </li></ul><ul><li>R (relevant) - značajni za ciljnu javnost ili organizaciju </li></ul><ul><li>T (timeframe) - moguće ih je realizovati u realnom vremenskom periodu </li></ul>
 28. 28. <ul><li>Da li je neko od konkurencije u skorije vreme pravio događaj? </li></ul><ul><li>Kako je poslednji događaj konkurencije izgledao i šta je postigao? </li></ul><ul><li>Šta u poslednje vreme naročito privlači pažnju javnosti? </li></ul><ul><li>Istraživanje navika i očekivanja potencijalnih potrošača </li></ul><ul><li>Istraživanje i priprema komunikacijskih alata kojima se služimo u promociji proizvoda - hoće li to biti samo promotivno događanje ili su potrebni još neki marketinški alati </li></ul><ul><li>Istražujemo i odabiremo tim ljudi koji će raditi na realizaciji projekta </li></ul>
 29. 29. <ul><ul><ul><li>Imate ideju - to je pravi temelj ! </li></ul></ul></ul>
 30. 30. <ul><ul><ul><ul><li>Najteži deo - </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>UVERITI KLIJENTA </li></ul>
 31. 31. ENTERTAINMENT : ZABAVA EXCITEMENT : UZBUĐENJE ENTERPRISE : USPEH Ideja (ne budžet) je ta koja će nam omogućiti da ispunimo sva 3E elementa! CRVENA NIT je osnovna ideja, poruka projekta koja treba da se prepoznaje kroz čitav projekat! JEDNA CRVENA NIT ISPUNJAVA 3E
 32. 32. <ul><li>P LAN KOMUNICIRANJA </li></ul><ul><li>( pre, u toku i nakon događaja ) s trategij a </li></ul><ul><li>Dobar plan = d ob a r rezultat </li></ul><ul><li>Mailing list a saradnika </li></ul><ul><li>Oglasi </li></ul><ul><li>Uključiti medijski atraktivne osobe </li></ul><ul><li>List a novinara </li></ul><ul><li>Narativni i vizuelni izveštaj (video, foto, press-cut) za novinare i naručioca </li></ul><ul><li>List a saradnika - kontakt i </li></ul>
 33. 33. <ul><li>Pisanj e/ čitanj e (kreativnog) brifa </li></ul><ul><li>D efinisanje stavki p otrebn ih za uspešnu realizaciju projekta (prostor, scenografija, tehnika - audio, video, svetlo, catering, itd.) </li></ul><ul><li>N ačin na koji ćemo reklamirati event (pozivnice, medijske najave, plakati, itd.) </li></ul><ul><li>S adržaj i program eventa (govornici, voditelji, zabavljači, …) </li></ul><ul><li>K rizn e i iznenadn e situacij e i njihovo izbegavanje / saniranje </li></ul><ul><li>P riprema mogućih altrenativnih rešenja (prostor, govornik, tehnika...) </li></ul><ul><li>B udžet i financijski plan projekta </li></ul><ul><li>P ravna dokumentacija </li></ul>
 34. 34. ŠTA UTIČE NA USPEH <ul><li>Vreme </li></ul><ul><li>Lokacija </li></ul><ul><li>Sadržaj </li></ul><ul><li>Organizacija </li></ul><ul><li>Proračun </li></ul><ul><li>Komuni k a ci je </li></ul>
 35. 35. ZAPI Š ITE KRUPNIM SLOVIMA <ul><li>Događaj ne počinje u nedelju 4. maja u 2 0 h na Š umadija sajmu. </li></ul><ul><li>Događaj ne počinje prijavom gostiju kod hostese. </li></ul><ul><li>Događaj ne počinje kad su se svi gosti udobno smestili. </li></ul><ul><li>Događaj ne počinje kada medijator poželi dobrodošlicu. </li></ul>
 36. 36. <ul><li>Po č etak doga đ aja je </li></ul><ul><li>POZIVNI C A! </li></ul>
 37. 37. Krizna situacija <ul><li>Z akon i i propis i vezan i za organizaciju događaja </li></ul><ul><li>Krizn a situacija unutar tima - alternativna rešenja </li></ul><ul><li>Promena govornika, lokacije, problemi sa tehnikom i sl. </li></ul><ul><li>Posebne potrebe zvanica </li></ul><ul><li>Rizični pojedinci </li></ul><ul><li>Tehnička oprema </li></ul><ul><li>NAGLASITI učesnicima zadatke i odgovornosti </li></ul><ul><li>Ukoliko dođe do krizne situacije najvažnije je očuvati mir i razum u timu </li></ul><ul><li>Konačno, važno je osigurati dovoljan broj redara i pobrinuti se da oni rade svoj posao , odnosno drže “kontrolu nad situacijom” </li></ul>
 38. 38. Samo po z akon u <ul><li>Propisi o događanjima (okupljanjima) na javnim mestima </li></ul><ul><li>Zakon o zaštiti autorskih prava – SOKOJ </li></ul><ul><li>Zakoni koji propisuju sigurnost i odgovornost organizatora u slučaju nezgode i nesreće </li></ul><ul><li>Najpouzdaniji – HOTEL </li></ul><ul><li>Najzahtevnije – NA OTVORENOM </li></ul>
 39. 39. Kakav treba da bude menad ž er <ul><li>Brzo reaguje na promenu okolnosti </li></ul><ul><li>Donosi optimalne odluke </li></ul><ul><li>Na vreme komunicira odluke svima </li></ul><ul><li>P lanira alternativne mogućnosti </li></ul><ul><li>Razlikuje bitno od nebitnog </li></ul><ul><li>Zna da delegira posao </li></ul><ul><li>Zna da vod i i motiviš e članove projektne grupe – lider </li></ul><ul><li>Ima ogromno ISKUSTVO!!! </li></ul>
 40. 40. Dan posle <ul><ul><li>Zahvalnice gostima i saradnicima na projektu </li></ul></ul><ul><ul><li>Procena, evaluacija uspešnosti eventa kroz analizu rezultata </li></ul></ul><ul><ul><li>Obrada i priprema video i foto (dokumentacijskog) materijala, press cut materijali </li></ul></ul><ul><ul><li>Isplata dobavljača i saradnika </li></ul></ul><ul><ul><li>Završni izveštaj (finansijski i pismeni, prezentacioni) </li></ul></ul><ul><ul><li>NAPOMENE – ISKUSTVO </li></ul></ul>
 41. 41. Sponzorstva <ul><li>“ SPONZORSTVO je poslovni odnos između onog koji poseduje finansijska sredstva, resurse ili usluge i onoga - pojedinca, događaja ili organizacije čija ponuda u obliku “ protiv-usluge ” može biti iskorišćena za komercijalni napredak.” </li></ul><ul><li>Steve Sleight </li></ul><ul><li>Vrste sponzorstva </li></ul><ul><li>DONATORSKI </li></ul><ul><li>POKROVITELJSKI </li></ul><ul><li>PARTNERSKI </li></ul>
 42. 42. Zašto sponzorstvo? <ul><li>Jačanje (potrošačke) svesti </li></ul><ul><li>Jačanje i izgradnja imidža </li></ul><ul><li>Medijska i javna eksponiranost </li></ul><ul><li>Iskazivanje i potvrda korporativne solidarnosti </li></ul><ul><li>Mogućnost direktnog uticaja na manju grupu potrošača </li></ul><ul><li>Mogućnost za (ekskluzivnu) prezentaciju proizvoda </li></ul><ul><li>Diferencijacija u odnosu na konkurenciju </li></ul><ul><li>B2B odnos- mogućnosti novih poslovnih susreta ili aranžmana </li></ul><ul><li>Emocionalna povezanost </li></ul><ul><li>Mogućnost direktne prodaje proizvoda </li></ul>
 43. 43. Za š to sponzorisati va š projekat ? <ul><li>Veličina projekta </li></ul><ul><li>Dužina trajanja projekta </li></ul><ul><li>Sličnost odnosno usklađenost sa ciljevima i planovima kompanije ili brenda </li></ul><ul><li>Jedinstvenost odnosno ekskluzivnost u odnosu na konkurentske kompanije ili brendove </li></ul><ul><li>Značaj koji projekat ima za lokalnu zajednicu </li></ul><ul><li>Da li je događaj nov, da li se odvija prvi put ili već postoji od ranije </li></ul>
 44. 44. Benefiti <ul><li>M edijska eksponiranost </li></ul><ul><li>R eklamne pogodnosti </li></ul><ul><li>V izibiliti - vidljivost </li></ul><ul><li>B esplatne karte </li></ul><ul><li>L ogo ili naziv kompanije / brenda na odeći, opremi... </li></ul><ul><li>P ravo na korištenje baze podataka </li></ul><ul><li>Reklama ili prezentacija proizvoda ili usluga u prostoru događanja (video, štand, sempling...) </li></ul><ul><li>Logo ili naziv kompanije ili brenda na svim štampanim materijalima </li></ul><ul><li>Ekskluzivno pravo na televizijski prenos događaja ili licenca događaja </li></ul><ul><li>Ostali oblici promocije koje je organizator događaja omogućio: učešće na konferenciji za štampu, zakazivanje intervjua u ime sponzora i sl. </li></ul>
 45. 45. EVALUACIJA <ul><li>ISTRAŽIVANJE = SPON ZOR </li></ul><ul><li>Isplativost </li></ul><ul><ul><li>mogućom medijskom i javnom zastupljenošću događanja </li></ul></ul><ul><ul><li>interesom javnosti za određen događaj </li></ul></ul><ul><ul><li>kvalitetom i veličinom programa </li></ul></ul><ul><ul><li>mestima odvijanja programa </li></ul></ul><ul><ul><li>uspešnosti prošlih sličnih projekata iste organizacije </li></ul></ul><ul><ul><li>interesom konkurencije ili sličnih brendova za isti ili sličan događaj itd. </li></ul></ul>
 46. 46. Nikako ne zaboraviti <ul><li>Provera situacije </li></ul><ul><li>Provera partnera – saradnika </li></ul><ul><li>Obavestiti zaposlene </li></ul><ul><li>Bez prisile </li></ul><ul><li>Ugovor – krizni plan </li></ul><ul><li>Nepredvidljive okolnosti </li></ul>
 47. 47. Na ž alost, mo ž e se desiti… <ul><li>Propast odnosno neodržavanje događaja </li></ul><ul><li>Problem sa dobavljačima (loše izvedeni poslovi ili otkazivanje dobrih dobavljača) </li></ul><ul><li>Gubitak budućih prava na događanje (u slučaju potpisivanja višegodišnjeg ugovora) </li></ul><ul><li>Delovi sponzorskog ugovora su nejasno definisani i neispoštovani, gerila marketing druge kompanije... </li></ul>
 48. 48. Ali , ne i vama , jer ste bili pa ž ljivi <ul><li>Hvala na pa ž nji i krenite hrabro u pravljenje doga đ aja!!!! </li></ul>
 49. 49. Predavači: Vladimir Božović i Bojan Radojević KREIRANJE PORUKA
 50. 50. CILJNE GRUPE Šta su ciljne grupe Identifikovanje ciljne grupe Rad sa ciljnim grupama
 51. 51. <ul><li>Promene u stavovima i ponašanju </li></ul><ul><li>Šta je to što bih ja želeo da javnost uradi? </li></ul><ul><li>Koje su joj informacije potrebne da to uradi? </li></ul><ul><li>Koju vrstu informacija javnost očekuje? </li></ul><ul><li>Zašto ih želi? </li></ul>
 52. 52. <ul><li>Učestalost pružanja informacija </li></ul><ul><li>Ponavljanje svoje poruke </li></ul><ul><li>Kreativnost u slanju poruke </li></ul><ul><li>‘ Coca-cola’ pristup </li></ul>
 53. 53. <ul><li>Analiza </li></ul><ul><li>ciljne grupe </li></ul>
 54. 54. <ul><li>Definisanje poruke </li></ul><ul><li>Cilj : </li></ul><ul><li>Da se utvrde tri najznačajnije poruke vaše organizacije koje će razumeti i u koje će verovati svi građani </li></ul>
 55. 55. <ul><li>Vežba: </li></ul><ul><li>Odgovorite na sledeće pitanje sa sedam ili manje reči: </li></ul><ul><li>Šta predstavlja budžet grada Kragujevca? </li></ul><ul><li>____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ </li></ul>
 56. 56. <ul><li>P ORUKE </li></ul><ul><li>Lični aspekt – šta to meni lično znači </li></ul><ul><li>Opšte-društveni aspekt – šta to znači za celu zajednicu </li></ul><ul><li>Ekonomski aspekt – kako se to utiče na ekonomski razvoj </li></ul>
 57. 57. <ul><li>ILUSTRACIJE </li></ul><ul><li>- Primeri </li></ul><ul><li>- Citati </li></ul><ul><li>- Statistika i podaci </li></ul><ul><li>- Lično iskustvo </li></ul><ul><li>- Analogija </li></ul>
 58. 58. <ul><li>KONTROLISANJE INTERVJUA </li></ul><ul><li>Bridging (premošćavanje) </li></ul><ul><li>Spinning (okretanje) </li></ul>
 59. 59. <ul><li>BRIDGING (PREMOŠĆAVANJE) </li></ul><ul><li>Preuzimanje inicijative – iz pasivnog u aktivno </li></ul><ul><li>Svako pitanje – prilika da se pošalje poruka </li></ul><ul><li>Novinar stiče utisak da odgovarate na pitanje </li></ul>
 60. 60. <ul><li>SPINNING (OKRETANJE) </li></ul><ul><li>Tehnika davanja odgovora na neprijatna pitanja </li></ul><ul><li>Nemojte blefirati </li></ul><ul><li>Nikad ne recite ‘bez komentara’ </li></ul><ul><li>Ako ne znate odgovor, recite ‘ne znam’ </li></ul><ul><li>Nikada ne lažite! NIKADA! </li></ul>
 61. 61. Predavači: Vladimir Božović i Bojan Radojević KOMUNIKACIJA STRATESKO PLNIRANJE KOMUNIKACIJE DESET PRAVILA KOMUNIKACIJE PRAVILA ZA RAD SA MEDIJIMA
 62. 62. STRATEGIJA KOMUNIKACIJE Mediji su mehanizmi za p reno š enje poruka, a ne cilj
 63. 63. <ul><li>S trate š ki plan komunikacija </li></ul>
 64. 64. <ul><li>P rogram unutra š nje/spolja š nje </li></ul><ul><li>komunikacije </li></ul>
 65. 65. <ul><li>Analiza javnosti i podela na </li></ul><ul><li>ciljne grupe </li></ul>
 66. 66. <ul><li>Kontakt baza podataka </li></ul>
 67. 67. <ul><li>Unutra š nji odnosi </li></ul>
 68. 68. <ul><li>Pravila za rad sa medijima </li></ul>
 69. 69. <ul><li>Deset pravila komunikacije </li></ul>
 70. 70. <ul><li>1 . O bezbedite slaganje </li></ul>
 71. 71. <ul><li>2. Stalno pruzimajte inicijativu </li></ul>
 72. 72. <ul><li>3. Komunikacije pre svega </li></ul>
 73. 73. <ul><li>4. Izgled je vazan </li></ul>
 74. 74. <ul><li>5. Dela su ubedljivija od re č i </li></ul>
 75. 75. <ul><li>6. Pazljivo odaberite glasnika </li></ul>
 76. 76. <ul><li>7. Formuli š ite objedinjuju ć u temu </li></ul>
 77. 77. <ul><li>8. Postanite izvor i sredstvo </li></ul>
 78. 78. <ul><li>9. Na đ ite novi na č in kori šć enja medija </li></ul>
 79. 79. <ul><li>10. Pona š ajte se kao š to vas javnost vidi </li></ul>

×