Srba Marković - Organizacija i razvoj preduzeća
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Srba Marković - Organizacija i razvoj preduzeća

on

 • 7,248 views

Modul: Organizacija i razvoj preduzeća

Modul: Organizacija i razvoj preduzeća

Statistics

Views

Total Views
7,248
Views on SlideShare
7,199
Embed Views
49

Actions

Likes
1
Downloads
157
Comments
0

1 Embed 49

http://www.slideshare.net 49

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Srba Marković - Organizacija i razvoj preduzeća Srba Marković - Organizacija i razvoj preduzeća Presentation Transcript

 • Organizacija i razvoj preduz eća Tr e ner : Srboljub Markovi ć
 • Odnos sa drugim modulima
  • Veštine javnog nastupa
  • Menadžerske veštine
  • Organizacija i razvoj preduzeća
  • Lokalne poslovne mogućnosti
  • Poslovne komunikacije
  • Pisanje biznis plana
  • Finansijski menadžment i računovodstvo
  • Veštine javnog nastupa
 • Agenda prvog dana
  • Predstavljanje BSC Kragujevac
  • Trening kodeks
  • Upoznavanje sa učesnicima
  • Agenda za celu nedelju
  • Uvod u temu prvog dana
 • Tr en ing kodeks
  • Poverljive informacije ostaju među nama
  • Prisustvo tokom cele nedelje ( 05. – 09. maj )
  • Trajanje treninga : 09.00 – 13.00 h
  • Pauza 1 5 minut a
  • Isključite mobilne telefone
  • Dok jedan priča, ostali slušaju.
  • Aktivno učešće
  • Individualne konsultacije posle 13.00h
 • Prestavljanje učesnika
  • Ime , obrazovanje , iskustvo
  • Trening/modul očekivanja
  • Osvrt na biznis ideje
   • Više informacija na sledećem slajdu
  • 5 minuta za pripremu
  • Vreme za prezentaciju : 1 minut!
 • Osvrt na biznis (60 se kundi )
  • Pridobi pažnju učesnika
  • “ Mamac”- zainteresuj me!
   • Koji je tvoj proizvod ili usluga ?
   • Analiza tržišta i ciljna grupa ?
   • Kako ćeš da zaradiš novac ?
   • Ko vodi firmu – ljudski resursi ?
   • Konkurencija ?
   • Konkurenske prednosti ?
  • Demonstriraj želju i strast
  • Završi sa zahtevom
 • Agenda modula
  • Ponedeljak – Preduzetništvo i motivacija , Organizacija
  • Utorak – Razvoj ljudski h resurs a (HRM)
  • Sreda – Upravljanje projektima
  • Četvrtak – Proizvodnja i o peracioni menadžment
  • Petak – poseta vodećoj proizvodnoj firmi u Kragujevcu
 • Agenda – tema dana :
  • Ponedeljak – 05. maj 200 8.
  • Preduzetništvo i motivacija
 • Ko su preduzetnici ?
  • Ljudi koji pokreću nov biznis, uviđaju prilike u okruženju, spremni na rizik i nesigurnost zarad profita i rasta svoje firme.
 • Osobine preduzetnika
  • Želja za uspehom
  • Spremnost na rizik
  • Samopouzdanje
  • Potreba za osamostaljenjem
  • Različitost – bez obzira na godine , pol , rasu , kvalifikacije i iskustvo
 • Opcije koje nam se nude ???
  • Sopstveni biznis
  • ILI
  • Raditi za nekoga drugog
 • Dobre strane preduzetništva
  • Mogućnost velike zarade
  • Nezavisnost – radiš ono što voliš i u čemu uživaš , i upravljaš sam svojom sudbinom
  • Zadovoljavajući način života
  • Doprinos društvu i uvažavanje
 • Loše strane preduzetništva
  • Puno sati napornog rada ( izaziva stres )
  • Nesigurni novčani prilivi i VELIKA mogućnost poslovnog neuspeha
  • Rizik da se izgubi investiran novac
  • Niži kvalitet života (makar u startu)
  • Puna odgovornost
 • P reduzetništv o - zaklju čak
  • Ako mrzite pozajmice, ako ne volite da imate partnere, ako brinete o tome šta će drugi reći i ako volite da spavate bar 8 sati dnevno – zaboravite na ideju da postanete preduzetnik !!!
  • Charles Shwab – “Američki kralj čelika”
 • Poslovne jedinice
  • Upravljanje ljudskim resursima
  • Marketing i prodaja
  • Istraživanje i razvoj
  • Proizvodnja
  • Prodajna služba
  • Finansije i računovodstvo
  • Administracija i IT
 • Ljudski resursi
  • Angažovanje ljudi i njihovo zadržavanje
   • opis posla
   • kvalifikacije
  • Otpuštanje
  • Viškovi radne snage
  • Motivacija
  • Profesionalno usavršavanje
  • Bezbednosni uslovi na radu
 • Marketing i prodaja
  • Istraživanje tržišta
  • Promotivne strategije
  • Određivanje cena
  • Prodajne strategije
  • Tim za prodaju
  • Proizvod – savet po pitanju razvoja novog proizvoda , unapređenje proizvoda , ciljana tržišta
 • Istraživanje i razvoj
  • Razvoj novog proizvoda
  • Unapređenje proizvoda
  • Konkurentska prednost
  • “ dodata vrednost”
  • Testiranje proizvoda
  • Povećanje efikasnosti
  • Smanjenje troškova
 • Finansije i računovodstvo
  • Protok novca
   • Praćenje priliva / dobiti
   • Praćenje troškova
  • Priprema finansijskih izveštaja
  • Pozajmljivanje dodatnog kapitala
   • Krediti
  • Veza sa svim drugim organizacionim jedinicama
 • Proizvodnja
  • Nabavka sirovina
  • Planiranje inputa – radna snaga , k apital, oprema
  • Praćenje troškova
  • Projekcije budućih outputa
  • Proizvodne metode i procesi
  • Efikasnost
 • Prodajna služba
  • Distribucija proizvoda
  • Usluge nakon prodaje
  • Ispitivanje potrošača/kupaca
  • Savetovanje potrošača/kupaca
  • Primedbe potrošača/kupaca
  • Publicitet i odnosi sa javnošću
 • Administracija i IT
  • Održavanje posed a – čišćenje , zdravlje i bezbednost , održavanje , osiguranje
  • Recepcija
  • Rad u kancelariji – izveštavanje , popis , vođenje izveštaja , komunikacija
  • Nadgledanje kontrole kvaliteta
  • Korišćenje IT sistema
 • Organizacioni dijagram Generalni Dire k tor Direktor prodaje Direktor Marketinga Direktor finansija A B C D Istraživanje tržišta Strategija Manadžer kupovine Manadžer prodaje Manadžer računovod.
 • Radnici Piramidna struktura Senior M e na dž ment G D Srednji n i vo menadžmenta
 • Centalizovan / Preduzetnički R&D Marketing Sales Production Finance MD
 • Organizacioni dijagram - trend
  • Promene u strukturi poslovanja
  • “ Novo razmišljanje” o liderstvu i menadžmentu
  • Manje hijerarhije
  • Fokus na komunikaciji i saradnji između jedinica
  • Globalan biznis – kompleksnija struktura
 • Organizaciona kultura
 • Organizaciona kultura
  • Verovanja i vrednosti za koje se zalažu ljudi unutar organizacije
   • Kako se ljudi ophode jedni prema drugima
   • Kako se ljudi ophode prema mušterijama
   • Kako ljudi gledaju na potrošnju energije , ulogu u društvu , odsustvovanja , radnu etiku i drugo .
   • Kako se organizacija ophodi prema svojim radnicima – u slovi na radu, t rening , profesionalno usavršavanje , itd .
 • Organizaciona kultura
  • Vođena je :
  • Vizijom – u kom pravcu organizacija hoće da ide u narednom periodu
  • Misijom – skup verovanja unutar organizacije i gde se trenutno nalazi
 • Organizaciona kultura
  • Može biti reflektovana kroz :
   • Stav i ponašanje vodećih ljudi
   • Stav prema ulozi pojedinaca na radnom mestu – inicijative pojedinaca , grupni rad , itd .
   • Logo firme
   • Imidž koji firma uživa “spolja”
   • Stav prema promenama
 • Vizija i misija (primer)
  • KNJAZ MILOŠ
   • Vizija : “Da izrastemo iz lokalnog u regionalnog lidera u mineralnim vodama”
   • Misija : “Gradeći na osnovama naše tradicije, razvijamo, proizvodimo i plasiramo na tržište prirodne, zdrave, bezalkoholne napitke koji našim potrošačima pružaju vitalnost tokom čitavog dana“
 • Kraj 1. dana
  • Zaključak
  • Propratna literatura
  • Individualne konsultacije
  • Hvala na pažnji !
 • Agenda – tema dana:
  • Utorak – 06. maj 2008.
  • Razvoj ljudskih resursa
 • Dan 2 – HRM
  • Uvod
  • Rezime prethodnog dana
  • Ciljevi dana š njeg modula
  • Tr e ning
 • Razvoj ljudski h resurs a - HRM
  • HRM se bavi upravljanjem ljudima u firmi
  • Ljudi su dominantant faktor koji pravi razliku između USPEHA i NEUSPEHA jedne firme .
 • Razvoj ljudski h resurs a
 • Zapošljavanje
 • Zapošljavanje
  • Proces u kome se slobodno radno mesto popunjava sa potencijalnim radnicima .
  • Proces zapošljavanja je regulisan Zakonom o radu .
  • Glavne forme zapošljavanje se realizuju preko oglasa u novinama , magazinu , oglasnih tabli i internih lista čekanja .
 • Zapošljavanje
  • Opis radnog mesta/posla – opis uloge i dužnosti radnika
  • Kvalifikacije – opis potrebnog znanja i kvalifikacij e
  • Kandidati demonstriraju svoje znanje i spremnost kroz aplikacione formulare i radne biografije (CV)
 • Izbor kandidata
 • Izbor kandidata
  • Proces izbora “najboljeg” kandidata za upražnjeno radno mesto
  • Kraća lista kandidata – odabir najboljih kandidata
  • Proces izbora – U zavisnosti od same organizacije :
 • Izbor kandidata
  • Interview – najzastupljeniji metod
  • Ps ih o test – procena ličnosti kandidata – Da li će da se uklopi ?
  • Test sposobnosti – procena sposobnosti i veština
  • Praktične vežbe – aktivnost zasnovana na poslovima koje će kandidant obavljati u firmi
  • Pre z enta cija – u potrazi za novim veštinama i idejama kandidata
 • Radno pravo
 • Radno pravo
  • Sve veću ulogu ima u HRM-u
  • Sve veća zastupljenost u svim fazama poslovanja
  • Dodatno poskupljuje poslovanje firme
  Čak i u malom biznisu , radno pravo je jako važno – hemikalije koje se na primer koriste u frizerskom salonu moraju biti pažljivo čuvane i odlagane kako bi se zaštitili radnici koji rukuju sa njima .
 • Radna disciplina
 • Radna disciplina
  • Firma ne sme “iskorišćavati” radnike
  • Postoje razne procedure i koraci koji se bave konfliktnim situacijama na poslu
   • - Neformalni sastanci
   • - Formalni sastanci
   • - Verbalna upozorenje
   • - Pismena upozorenja
   • - Tužbene p rocedure
   • - Rad sa eksternim agencijama
 • Razvoj
 • Razvoj
  • Na profesionalni razvoj zaposlenih se gleda kao na vredno investiciono ulaganje:
   • - Izvor motivacije
   • - Način da pojedinac iskoristi svoje potencijale
 • Tr e ning
 • Tr e ning
  • Slično kao razvoj :
   • - Stvara nove veštine kod zaposlenih
   • - Omogućava zaposlenima da prave nove trendove i dostignuća u svojoj branši
   • - Ima za cilj postizanje efikasnosti
   • - Može se obavljati van ili unutar prostorija firme
 • Sistem nagrađivanja
 • Sistem nagrađivanja
  • Sistem zarada i drugih stimulacija koji se koristi u firmi za nagrađivanje zaposlenih
  • Pare nisu jedini način!
  • Dodatne stimulacije na poslu i van njega
  • Fleksibilnost na poslu
  • Praznici i drugi ne radni dani
 • Produktivnost
 • Produktivnost
  • Procena performansi :
  • Kako meriti doprinos zaposlenih/radnika
  • Posebno u sektoru usluga, doprinos pojedinaca je teško merljiv
  • Ocenjivanje
   • - ima za cilj da “ne osuđuje”
   • - uključuje radnike i nominovanog “ocenjivača”
   • - dogovor oko snaga, slabosti kao i načina za unapređenje kako radnika tako i organizacije
 • Zaklju čak - 1
  • Planiranje - procena sadašnjih i budućih potreba za ljudskim resursima
  • I dentifikovanje ljudskih resursa
  • Interni ili eksterni resursi
  • S istematizacija radnih mesta
  • Opis radnog mesta
  • P rivlačenje i selekcija ljudskih resursa
  • M erenja i praćenja radnih performansi zaposlenih
  • R azvoj kadrova i identifikovanje potreba za usavršavanjem
 • Zaključak - 2
  • Prave ideje, proizvodi i usluge dolaze od LJUDI, a ne od opreme, infrastrukture ili kapitala.
  • Zato je potrebno zaposliti najboljeg kandidata.
  • Ko je najbolji kandidat?
 • Kraj 2. dana
  • Zaključak
  • Propratna literatura
  • Individualne konsultacije
  • Hvala na pažnji !
 • Agenda – tema dana :
  • Sreda – 07 . maj 2008 .
  • Upravljanje projektima
  • (Project management)
 • A šta je to? PROJECT MANAGEMENT je integrisani alat pomoću kojeg se planira i procenjuje budžet, resursi potrebni za izvođenje projekata, te se omogućava analiza realizacije i troškova.
 • Šta je to projekat ?
  • Projekat je redosled jedinstvenih, kompleksnih i u z ajamno povezanih aktivnosti koje se rade kako bi se postigao određeni cilj u ograničenom periodu .
  • Projekat je trenutna radnja koja se koristi za ostvarivanje postavljenih ciljeva :
   • Ima jasan početak i kraj radnje
   • Jasne korake i outpute zasnovane na opisu posla ili aktivnosti
   • Potrebni su resursi : ljudi , vreme , novac, oprema , materijali
   • Često ima tačno definisan budžet
 • Raspored projektnih aktivnosti
  • Podela projekta na više zadataka i planiranje vremena i resursa potrebnih za završetak svih pojedinačnih zadataka
  • Podela zadataka na način koji obezbeđuje optimalnu iskorišćenost radnog prostora i mašina
  • Smanjivanje “zavisnosti”
  • kako bi se izbegla čekanja
  • Zavisi od intuicije i iskustva
  • projek t nog menadžera
 • Proces rasporeda projektnih aktivnosti
 • Trakasti dijagram i mreže aktivnosti
  • Grafički prikaz koji se koristi da pokaže raspored zadataka .
  • Pokazuje podelu projekta na više zadataka . Zadaci ne bi trebali da budu previše mali .
  • Dijagram aktivnosti pokazuje “zavisnost” među zadacima i tzv. kritičnu putanju .
  • Trakasti dijagram pokazuje raspored aktivnosti i vremenski okvir .
 • Vreme trajanja zadataka i “zavisnost”
 • Mreža aktivnosti
 • Vremenski okvir
 • Analiza kritične putanje (AKT)
  • Može se koristiti u procesu donošenja odluka
  • Omogućava firmi da planira i kontroliše aktivnosti
  • U vezi sa vremenom – određuje maksimalno vreme trajanje aktivnosti odnosno zadatka
  • Ukazuje na moguće probleme u implementaciji aktivnosti
  • Određuje kada i gde su resursi potrebni ( uključujući i ljudske resurse)
 • AKP – Proces
  • Identifikuje i određuje prioritete među aktivnostima
  • Identifikuje koja aktivnost MORA biti realizovana pre neke druge
  • EST – određuje najkraću aktivnost
  • LFT – određuje najdužu aktivnost
  • Određuje “bezbednu putanju” – zadaci koji se mogu izvršiti van kritične putanje
  • Odre đuje kritičnu putanju – tačke koje povezuju ESTs i LFTs ( odnosno tamo gde su one iste )
 • Analiza kritične tačke Nodovi : pokazuju početak i kraj aktivnosti Node numbers showing order of activities in the left hand semi-circle of each node. 3 Earliest Start Time (EST) 5 Latest Finish Time (LFT) A 3 B 5 Arrows indicate the order of the tasks, the letter above shows the order, the time period below the arrow The Critical Path 1 2
 • Kraj 3 . dana
  • Zaključak
  • Propratna literatura
  • Individualne konsultacije
  • Hvala na pažnji !
 • Agenda – tema dana :
  • Četvrtak – 08 . maj 2008 .
  • Proizvodnja i o peracioni m enadžme nt
 • Da n 4 – Proizvodnja i o peracioni menadžment
  • Uvod
  • Rezime prethodnog dana
  • Ciljevi dana š njeg modula
  • Tr e ning (imamo i gosta)
 • Planiranje proizvodnog programa je značajno iz više razloga:
  • smanjenje vremena proizvodnje ili pružanja usluge
  • povećanje fleksibilnosti u cilju zadovoljavanja novih potreba klijenata
  • poboljšanje kvaliteta proizvoda/usluga
  • povećanje produktivnosti i smanjenje troškova
 • Odgovorite na slede ća pitanja
   • Identifikovanje proizvodnog programa (odlike proizvoda i asortimana)
   • Koje su glavne karakteristike proizvodnog procesa?
   • Izbor tehnologije i potrebne opreme?
   • Ko su proizvođači i isporučioci opreme?
   • Tehnički zahtevi za primenu izabrane tehnologije (struja, voda, otpadne materije, itd.)?
   • Koliki su troškovi proizvodnje?
   • Koje su buduće investicije u opremu?
 • Kvalitet
 • Kontrola kvaliteta
  • Odgovornost je svakog zaposlenog u firmi da vodi računa o kvalitetu proizvoda ili usluga .
  • Naglasak na smanjenje defetka , mana ili drugih nedostataka pre nego što uđe u završnu proizvodnu fazu i dođe do kupaca .
 • Standardi kvaliteta
  • ISO 9001
  • ISO 14000
  • OHSAS
  • HACCP
 • ISO 9000
  • ISO 9000 = upravljanje kvalitetom
  • To znači šta firma radi da osigura:
  • zahteve klijenata po pitanju kvaliteta, dok cilja ka
  • većem udovoljavanju klijenata, i
  • ulaže stalne napore u ispunjenju ovih ciljeva.
 • ISO 14000
  • ISO 14000 = upravljanje životnom sredinom
  • To zna či šta firma radi da:
  • smanji negativan uticaj svojih aktivnosti na životnu sredinu, i da
  • radi na stalnom unapređenju u cilju zaštite okoline.
 • ISO 9000 Prednosti
  • Firme mogu da zasnuju svoje aktivnosti ( proizvode ili usluge ) na zahtevima odnosno standardima koji su prihvaćeni na globalnom nivou
  • Pošto ovi standardi imaju primenu na globalnom nivou , mušterijama se nudi veći izbor proizvoda i usluga
  • Tehnologije koje se korite postaju sve univerzalnije i primenljive kod većine organizacija
 • ISO 9000 Prednosti
  • Veći broj dobavljača sa ISO standardima podrazumeva veću konkurentnost a samim tim i veću korist mušterijama
  • Veće razumevanje uslova koji su potrebni za “globalnu trku” daje zemljama u razvoju mogućnost da pravilno odluče šta i kako proizvoditi
  • Svi imamo korist od veće primene međunarodnih standarda, npr. transportni sistemi , mašine i alati su sve bezbedniji
 • Rezime ISO 9000 Prednosti
  • Kontrola kvaliteta
  • Ušteda u novcu
  • Zadovoljni kupci
  • Koristi se na globalnom nivou
  • Pokriva sve vrste organizacija
  • Uključuje sve sektore i tržišta
 • Kraj 4. dana
  • Zaključak
  • Propratna literatura
  • Dogovor oko studijske posete kompaniji – 5. dan
  • Individualne konsultacije
  • Hvala na pažnji !