• Like
Smilja Sindjelić - Uvod u komunikaciju
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Smilja Sindjelić - Uvod u komunikaciju

 • 9,085 views
Published

Modul: Uvod u komunikaciju

Modul: Uvod u komunikaciju

Published in Travel , Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
9,085
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
405
Comments
0
Likes
4

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. UVOD U KOMUNIKACIJU
  • POJAM I ELEMENTI KOMUNIKACIJE
  • Metodologija treninga – na č in n a koji
  • ćemo raditi i razlozi zbog kojih ćemo tako raditi
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 2. METODOLOGIJA RADA NA TRENINGU
  • Interaktivan rad, aktivno učešće učesnika
  • Iskustveno učenje
  • Raznovrsni oblici i metode rada (igrice, rad po grupama, timski rad, roll play, studija slučaja,primeri dobre prakse, grupne diskusije
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 3. Zašto baš ovaj načina rada?
  • “ Č uo /la sam i zaboravio /la ,
  • Video /la sam i zapamtio /la ,
  • Uradio /la sam i razumeo /la .”
  • Stara kineska poslovica
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 4. POTREBA ZA ZNANJEM
  • Verujeteli u tzv. intelektualni kapital?
  • Kompanija Microsoft u vrednosti svoje deonice nominalne vrednosti 70 dolara samo 7 dolara predstavlja knjižnu tj. vidljivu vrednost dok sve ostalo otpada na nevidljivu uvednostkoju najvećim delom čini znanje.
  • Ukupno ljudsko znanje nastalo od 1900 udvostručilo se do 1950. Od tada se celokupno ljudsko znanje udvostručava svakih 5-8 godina. (Istraživanje Stanford univerziteta, SAD)
  • U većini profesija znanje se duplira svakih nekoliko godina,što znači da znanje svakog od nas treba da se duplira svake 2-3 godine samo da bismo ‘’održali korak’’ sa promenama.
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 5. TEME
  • Šta je to komunikacija uopšte i šta je poslovana komunikacija .
  • Koja je njena funkcija .
  • Koje su osnovne vrste ili na koje sve načine komuniciramo .
  • Ka k o teče komunikacija i koji su sastavni elementi komunikacionog toka .
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 6. Ciljevi prvog dana
  • Ciljevi:
  • Razumevanje pojama i procesa komunikacije i njene funkcije uopšte, posebno u vezi sa njenom ulogom u ostvarivanju poslovnih ciljeva
  • r azumevanje elementa komunikacionog procesa i zastoja, posebno u poslovnoj komunikaciji
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 7. POJAM KOMUNIKACIJE
  • Komunikacija – prenošenje poruke putem znakova
  • Jedna od najznačajnijih interakcija !
  • Jedan od ključnih načina/sredstava za zadovoljene potreba svih 5 hijerarhijskih potreba ( A. Maslov, Motivacija i ličnost )
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 8. FUNKCIJE KOMUNIKACIJE
  • Uloga u zadovoljenju osnovnih ljudskih potreba
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 9. VRSTE KOMUNIKACIJE
  • 1.VERBALNA KOMUNIKACIJA
  • komunikacija putem reči i sklopova reči odredjenog jezika:
  • a) usmena ( pored reči značajna i propratna glasovna obeležja govornog jezika !)
  • b) pismena
  • 2.NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
  • komunikacija pri kojoj se koriste:
  • a) pokreti (tela, delova tela)
  • b) facijalna ekspresija
  • c) prostorni odnosi izmedju učesnika u komunikaciji
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 10. ELEMETI KOMUNIKACIJE
  • POŠILJALAC PORUKE
  POŠILJALAC PORUKE KOMUNIKACIONI KANAL PRIMALAC PORUKE Oktobar 2008. Kragujevac
 • 11. KOMUNICIRANJE U BIZNISU
  • Def. Proces prenosa poruka i informacija u okviru formalne i neformalne struture biznisa i osnov njegovog povezivanja sa okruženjem
  • Dr Vladimir Cvetanov
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 12. P RINCIPI KOMUNICIRANJA U BIZNISU
  • Bernardovi principi komuniciranja
  • Komunikacijski kanali moraju biti definisani i poznati.
  • Svako mora nekoga izveštavati i svak o mora biti nekome podredjen.
  • Linija komuniciranja mora biti što kraća.
  • Treba koristiti utvrdjene linije komuniciranja
  • 5. Linija komuniciranja ne sme biti prekunuta.
  • 6. Svako komuniciranje mora biti potvrdjeno.
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 13.
  • OSNOVNI PRINCIPI I KRITERIJUMI DOBRIH KOMUNIKACIJA
  • štampati Principe u po 2 primerka kako bi se oni diskutovli/razjašnjavali po grupama
  • ( PREDLOG AMERIČKOG UDRUŽENJE ZA MENAŽMENT)
  • Pošiljalac poruka mora da razjasni svoje ideje pre komuniciranja.
  • Treba pažljivo ispitati svrhu svake poruke ili komunikacije.
  • Mora se naglasiti važnost kadrovskih i fizičih ograničenja u okviru kojih se komunicira.
  • Pri planiranju komunikacija treba konsultovati druge da ne
  • bi došlo do slanja nerazumljivih i protivrečnih poruka.
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 14. OSNOVNI PRINCIPI I KRITERIJUMI DOBRIH KOMUNIKACIJA
  • 5. Treba biti pažljiv sa ‘’atraktivnim’’ i ‘’zvučnim’’ porukama
  • 6. Za prenos poruka treba koristiti ‘’povoljne prilike’’.
  • 7. Započeti proces komuniciranja treba kontrolisati da bismo saznali da li je poruka ostvarila željena/očekivana značenja i da li je dobro shvaćenja.
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 15. P RINCIPI KOMUNICIRANJA U BIZNISU
  • 8. Komuniciranje ne treba da se ograniči samo na trenutne potrebe nego da se usmerava i na budućnost.
  • 9. Ako je poruka uspešna, akcija mora da podržava komunikaciju.
  • 10. Dobro komuniciranje zavisi od volje primaoca da sluša i razume poruku.
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 16. TOKOVI INFORMACIJA/PORUKA U BIZNISU
  • 1.Silazni tokovi (komuniciranje prema DOLE) Usmereni su od vrha prema dole kroz liniju autoriteta u organizaciji. Kroz njih se upućuju:
  • Direktive i instrukcije: kako/kada nešto uraditi;
  • Informacije za razumevanje pojedinih zadataka;
  • Informacije o politici i ciljevima biznisa;
  • informacije o tome kakvi treba da budu proizvodi/usluge, radni rezultati i sl.
  • Šta mislite, kada je ovaj komun. tok prihvaćen ?
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 17. NEKI OD MOGUĆIH ODGOVORA
  • MENTALNE I FIZIČKE PREDISPOZICIJE DA SE PORUKA RAZUME
  • VOLJA DA SE PORUKA RAZUME
  • VEROVANJE U PORUKU
  • VEROVANJE DA JE PORUKA U SKLADU SA INTERESIMA ONOGA KOME JE UPUĆENA I INTERESIMA CELINE BIZNISA
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 18. TOKOVI INFORMACIJA/PORUKA U BIZNISU
  • 2. Uzlazni tokovi (komuniciranje prema DOLE)- Koristi se za razjašnjavanje naredbi, procedura i politike firme:
  • Informacije o radnim sposobnostima radnika;
  • Procene radnika šta i kako da se nešto uradi;
  • stavovi, mišljenja, primedbe, žalbe i zahtevi radnika.
  • 3. Horizontalni tokovi – najrasprostranjeniji oblik formalnog komuniciranja
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 19.
  • 3. Horizontalni tokovi – najrasprostranjeniji oblik formalnog komuniciranja izmedju zaposlenih unutar firme ali i sa okruženjem i retko uključuje više nivoe menadžmenta.
  • Šta mislite, koliko ovaj tok komunikacije može da bude opušteniji u u odnosu na druga dva i koje potrebe on zadovoljva?
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 20. TIPOVI KOMUNIKACIJSKIH MREŽA
  • CENTRALIZOVANE MREŽE:
  • Lanac ipsilon točak
  • Y
  • DECENTRALIZOVANE MREŽE:
  • krug paučina
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 21. LIČNA KOMUNIKATIVNOST
  • Osobine pojedinca koje doprinose uspešnoj komunikaciji:
  • - Jezička i stručna kompetentnost
  • Objektivnost -Individualnost
  • Praktičnost - Koncentrisanost
  • Fleksibilnost -Duhovitost
  • Motivisanost - Strategijska sposobnost
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 22. Osobine pojedinca koje ometaju uspešnu komunikaciju
  • - Primitivnost - Strašljivost
  • - Zatvorenost - Potčinjenost
  • - Sumnjičavost - Flegmatičnost
  • - Tromost
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 23. Literatura
  • Z.Tomić,Komunikologija, 2000. Čigoja
  • N.Rot, ‘’Z nakovi i z na č enja ’’ , 198 2. Filozofski fakultet, Beograd
  • Group of Authors, Gower Handbook of Management Skills, Gower Publishing Ltd, 1998.
  • Malešević Đ. Rukovođenje: teorija i praksa, Beograd, FON, 2001.
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 24. ULOGA KOMUNIKACIJE U STVARANJU SLIKE O ORGANUZACIJI / PREDUZEĆU
 • 25. TEME
  • Pojam identiteta/imidža/ugleda
  • Kako poslovna komunikacija utiče na stvaranje uglednog preduzeća
  • Pojam ‘’organizacije/preduzeća koje uči
  • Kultura, klima kontinuiranog učenja
 • 26. IDENTITET, IMID Ž, UGLED
  • Subtitle of document
 • 27. ŠTA JE TO ‘’ORGANIZACIJA KOJA UČI’’
  • Definicije organizacije koja uči
  • Senž: “grupa ljudi koja kontinuirano uvećava svoje sposobnosti da bi stvorila ono što želi da stvori...U takvoj organizaciji se neguju novi načini mišljenja, oslobađaju se kolektivne aspiracije i zaposleni kontinuirano uče da uče zajedno”
  • Raiskums: To je sistem (organizam) “sposoban da se samostalno transformiše sticanjem novih znanja, veština i ponašanja”
 • 28. KARAKTERISTIKE ORGANIZACIJE KOJA UČI
  • Sposobnost za adaptaciju na spoljne okolnosti
  • Prisutno i negovano osećanje lične i kolektivne odgovornosti za funkc. i uspeh organizacije
  • Shvatanje i prihvatanje individuanih i kolektivnih grešaka i uspeha kao suštinskih komponenti učenja, jer one ohrabruju traganje za novim viđenjem stvari
  • Participativna kultura , odnosno međusobni odnosi u kojima preovlađuju dijalog, istraživanje i klima međusobnog poštovanja i poverenja
 • 29. KARAKTERISTIKE ORGANIZACIJE KOJA UČI
  • Osposoblj.članova org. da identifikuju i analiziraju probleme sa kojima se suočavaju produkujući relevantna rešenja
  • Usmerenost na organizacione pre nego na individualne procese učenja
  • Formalizovan i u hijerarhijsku strukturu funkcionalno ugrađen mehanizam (organizaciona jedinica) koji se na sistematski i kontinuiran način bavi problemima učenja organizacije kao celine i njenih članova
  • Vrednovanje sposobnosti samoučenja kao ključnih personalnih veština
  •  
 • 30. PREVA ZILAŽENJE ZASTOJA I KONFLIKATA U KOMUNIKACIJI Nezgodni sagovornici Veštine komuniciranja u menadžmentu: - Komunikacija sa ‘’teškim ljudima’’ KAKO IZAĆI NA KRAJ SA TEŠKIM LJUDIMA?
 • 31. TEME
  • Ko su komunikološki ‘’teški’’ljudi
  • Kako prepoznati ‘’teške’’ ljude u komunikaciji
  • Modeli reagovanja u komunikaciji sa ‘’teškim ljudima’’
  • Prednosti razvijenih komunikoloških modela – organizacijski i lični
 • 32. KAKO IZAĆI NA KRAJ SA TEŠKIM LJUDIMA? PREPOZNAVANJE MODELI REAGOVANJA POVEĆANA RADNA EFIKASNOST
 • 33. TIPOVI TEŠKIH LJUDI
  • LJUDI KOJI STALNO KRITIKUJU
  • NEGATIVISTI
  • LJUDI KOJI SVE ZNAJU /BALONI I BULDOŽERI/
  • NEODLUČNI
  • SUPER PRIJATNI I LJUBAZNI LJUDI
  • TIHI I HLADNI
  • NEPRIJATELJSKI RASPOLOŽENI I AGRESIVNI LJUDI /OTVORENO AGRESIVNI, SNAJPERI, OSOBE KOJE EKSPLODIRAJU/
 • 34. ŠTA SA LJUDIMA LJUDIMA KOJI STALNO KRITIKUJU
  • Pažljivo slušanje – slušanje se isplati jer DOBRO UOČAVAJU PROBLEM ALI NE ZNAJU KONSTRUKTIVNO DA GA REŠE
  • Ukazati im PAŽNJU  metoda PARAFRAZIRANJA »Ako sam Vas dobro razumela..ponoviti svojim rečima«
  • Koristiti VREMENSKI I SITUACIONO SPECIFIČNE ODGOVORE – »pobijati« njihovo UVEK I NIKADA primerom koji se odigrao u to i to vreme
 • 35. ŠTA SA NEGATIVISTIMA
  • Ne ljutite se nego ukažite na alternativu KAKO se stvari mogu odraditi
  • Razradite dobro strategiju za određeni poduhvat (ostvarenje cilja)
  • Uverite ih... »Koja je najgora stvar koja nam se može dogoditi?«
  • Iskoristite njihov negativizam – mogu Vam ukazati na stavri na koje je dobro obratiti pažnju
 • 36.  ŠTA SA NEGATIVISTIMA – OPŠTI PRINCIPI
  • OSTANITE REALNI OPTIMISTA!
  • /okupljate optimiste oko sebe, ukazujte na činjenice , budite odlučni.../
  • DOKAZIVANJE KO JE U PRAVU JE ZAMKA U KOJU NEGATIVISTI ŽELE DA VAS UVUKU! IZBEGNITE TO!
  • Svako nastoji da potvrdi svoje hipoteze: negativista da neće uspeti, optimista da će uspeti
 • 37. LJUDI KOJI SVE ZNAJU /’’BALONI ‘’ I ‘’BULDOŽERI’’/
  • ‘’ baloni’’
  • -govore ubedljivo, i nastupaju kao autoriteti o stvarima o kojima malo znaju
  • - oni nisu klasični lažovi, veruju da znaju kada krenu da grade priču
  • - samouvereni su, sve dok se ne iznesu prave činjenice
  • - kao menadžeri su loši, stvaraju probleme idonose rizične odluka
 • 38. KAKO POSTUPATI SA ‘’BALONIMA ’’
 • 39. ‘ ’ BULDOŽERI ’’
  • Zahtevaju da se radi na način kako su oni zamislili
  • uvek pronađu grešku i nikada nisu zadovoljni onim što drugi urade
  • zanima ih samo ostvarenje planova i ciljeva
  • traže da ih slušate a ne da vas čuju
  • Ipak, oni su veoma produktivni, kompetentni, pažljivo planiraju
  • neuspeh doživljavaju kao katastrofu i pravdaju ga nekompetentnim osobama
  • imaju osećaj moći zasnovan na znanju, samopouzdanje i drugi ljudi im ne trebaju mnogo
 • 40.  KAKO POSTUPATI SA ‘’BULDOŽERIMA ’’
  • ne konfrontirati se ali hrabro postavljati
  • promišljena pitanja u vezi sa temom
  • nikako ne zauzimati poziciju ‘’eksperta broj 2’’
  • Isplati se zauzeti blago podredjenu ali saradničku poziciju
 • 41. KAKO POSTUPATI SA  ‘’BULDOŽERIMA
  • pažljivo predočiti alternativna rešenja
  • uraditi domaći zadatak (dobra priprema, upoznavanje sa problematikom)
  • dobro slušati, ne prekidati
  • Pažljivo koristiti znake neverbalne komunikacije
  • preporučljivo je parafraziranje na kraju ili povremeno »Ako sam vas dobro razumeo/la...«
 • 42. NEODLUČNI
  • stalno menjaju mišljenje
  • teško donose odluke i izbegavaju odlučivanje
  • Iako pažljivo slušaju i postavljaju pitanja, loše barataju zaključcima i podložni su jakim negativnim emocijama
 • 43.  ŠTA SA NEODLUČNIMA
  • - jasno definisati problem
  • - rangirati značajnost alternativa
  • definisati vrednost izbora alternativa za ljude
  • donetu odluku potkrepiti podrškom
 • 44.  ŠTA SA NEODLUČNIMA
  • - držite inicijativu u svojim rukama tako što će definisati potrebno vreme za odluku
  • ne pritiskati previše, jer će doneti impulsivnu odluku ili će pobeći ,
  • konstantno pratiti neverbalnu komunikaciju
 • 45. SUPER PRIJATNI I LJUBAZNI LJUDI
  • - daju nerealna obećanja
  • - između obećanog i realizovanog postoji velika razlika
  • govore ono što želimo da čujemo
  • Izbegavaju kritiku, konflikte
  • - nasmejani i ljubazni sve dok vam nešto istinski ne zatreba
 • 46. ŠTA SA SUPER PRIJATNIM I  LJUBAZNIM LJUDIMA
  • isprovocirati da kažu šta zaista misle
  • iskreno iskazati način na koji osobu cenite
  • ne dozvoliti im da vam daju nerealna obećanja/zajedno definisati cilj nizom jasnih, dobro osmišljenih pitanja
  • Oslonite se na realnost vaše procene
 • 47. TIHI I HLADNI
  • uglavnom ne dobijate odgovor kada vam je potrebno a izostaje i neverbalna reakcija
  • Iako nemate otvoreni konflikt sa ovim tipom ljudi, ipak vas vas izluđuju
  •   - uglavnom odgovaraju sa DA/NE
  • - nikada niste sigurni šta stvarno misle
 • 48.  TIHI I HLADNI
  • važno je da ih isprovocirate da progovore
  •         razgovor započnite o neobaveznim temama   
  •    postavljati otvorena pitanja »Kako vi reagujete na taj predlog« umesto »Da li se slažete?« jer sledi DA/NE odgovor
  •       gledati osobu u oči (prijateljski ali oštro)
 • 49. NEPRIJATELJSKI RASPOLOŽENI I AGRESIVNI LJUDI
  • Životna pozicija : Oni su uvek dobri, – drugi nikad to nisu
  • Dominiraju negativne e mocionalne reakcije : ljutnja, bes, (samo)prezir
  • Odnos prema konfliktu : PRAVE KONFLIKT zato što im treba......
  • Pristup problemu :
  • »Ono što sam JA zamislio mora se ostvariti PO SVAKU CENU «
  • Odnos prema pravilima : KRUT odnos ali prema (SVOJIM) pravilima; suženo sagledavanje situacije;
  • Ponašanje : ironično, agresivno, progone, opsednuti borbom sa drugima
 • 50. NEPRIJATELJSKI RASPOLOŽENI I  AGRESIVNI LJUDI
  • PONAŠATI SE DRUGAČIJE OD ONOGA [TO ONI OČEK UJU : nemojte ući u konflikt, nemojte se baviti njima na način na koji oni to čine sa vama – stalno i opsednuto .
  • VIŠE SE KONCENTRIŠITE NA NJIH:
  • kont r olišite osećanja, ostanite na liniji zbog koje ste u komunikaciji sa tom osobom, često hrabrite sebe i ponavljajte u sebi šta treba uraditi i zašto ste uopšte u komunikaciji sa njima /
 • 51. NEPRIJATELJSKI RASPOLOŽENI I  AGRESIVNI LJUDI
  • Dati im vremena da se isprazne...
  • UKAZATI IM PAŽNJU TAKO ŠTO ĆETE: ih osloviti imenom, gledati u oči.....
  • Staviti ih u isti položaj u kom ste Vi - DA SEDE ILI I VI USTANITE
  • Ako je neophodno, izostaviti ljubaznost i pravila u smislu - uzmite reč u njihovoj pauzi, ako vas prekida izborite se za na nastav a k priče »Da li vi to mene prekidate?
 • 52. Prednosti razvijenih komunikoloških modela
  • Organizacijski
  • v e ća radna efikasnost (optimalnija upotreba resursa) i efektivnost (ostvarenje organizacijskih ciljeva)
  • Lični
  • veće zadovoljstvo poslom, okruženjem, postizanje balansa mogućnosti.
 • 53. Prevazilaženje zastoja i konflikata u komunikaciji
  • Komunikacija kao ključni uslov za stvaranje i prevazilaženje konflikta
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 54. CILJEVI
  • razvoj svesti o značaju poznavanja veština poslovne komunikacije za prevenciju i rešavanje konfliktnih situacija;
  • Unapredjenje veština prepoznavanja i razrešenja zastoja u komunikaciji i stvaranje povoljne komunikacijske klime ;
  • Unapredjenje motivacije učesnika za daljim usavršavanjem u oblasti poslovne komunikacije.
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 55. Sukob / Konflikt
  • Neslaganje kroz koje su osobe (strane) doživjele pretnju svojim potrebama , interesima i brigama .
  • Situacija u kojoj dve ili više osoba žele ostvariti neki svoj interes, potrebu ili cilj, a budući da svaka doživljava samo jedan cilj moguć i ostvarljiv, druga osoba se doživljava kao prepreku .
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 56. Uzroci
  • Lični (neslaganje ličnih i kulturnih vrijednosti)
  • Komunikacijski (jezične poteškoće, različiti pristupi konfliktu, npr. asertivni, pasivni, agresivni)
  • Organizacijski (nejasne granice odgovornosti, loša raspodela sredstava)
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 57. Prepreke i prekidi u komunikaciji
  • nedostatak planiranja
  • nerazrešene pretpostavke
  • semantička distorzija
  • loše izrečene poruke
  • komunikacijske prepreke u međunarodnom okruženje
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 58. Prepreke i prekidi u komunikaciji
  • gubitak informacija pri prenosu i loše memorisanje
  • nepažljivo slušanje i preuranjeno zaključivanje
  • bezlična komunikacija
  • nepovjerenje, pretnja i strah
  • nedovoljna du ž ina razdoblja za prilagođavanje promenama
  • preopterećenost informacijama
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 59. Stilovi sukoba i njihove posledice
  • Takmičenje
  • Prilagođavanje
  • Izbjegavanje
  • Kompromis
  • Sarađivanje (pobednik-pobednik) ٧
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 60. Odgovori na sukob
  • Emocionalni (raspon osjećaja od straha, očaja do zbunjenosti, pretpostavka da se i drugi slično osjećaju)
  • Kognitivni (ideje i misli o sukobu, unutrašnji razgovor)
  • Fizički (stres,tenzija, otežano disanje, mučnina, povraćanje,ubrzano kucanje srca)
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 61. Stilovi ponašanja
  • stalo mu je do drugih, slabo se brine za sebe, svoje potrebe i cilj;
  • jednom postane nezadovoljan, pobijesni i izgubi prijatelje.
  • nije joj stalo niti do drugih niti do sebe,
  • osamljena i bez inicijative.
  • jako brine za sebe i svoj cilj; drugi su mu neprijatelji,
  • ide ravno na svoj cilj i često uspijeva.
  • zainteresovana za sebe i druge; ne ide otvoreno, često se nagađa,
  • uvijek pomalo nezadovoljna sobom.
  stalo joj je do drugih, ali zna se brinuti i o sebi; izravna, asertivna, ne vrijeđa tuđe osjećaje, potrebe i prava; dobro se nosi s problemima i situacijom sukoba. Oktobar 2008. Kragujevac
 • 62. ZADATAK
  • Obratite pažnju na sledeća dva slajda koja prikazuju osnovne vidove konstruktivnog i nekonstruktivnog sukoba!
  • Vaš zadatak je da pronadjete u kojim primerima se ispo ljavaju koji tipični komunikacijski problemi.
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 63. Konstruktivni sukob
  • Problemi se razmatraju otvoreno
  • Aktivno se traže rešenja
  • Izbjegavaju se provokacije kao npr. vređanje
  • Ljudi zaista slušaju jedni druge
  • Svako ima priliku da da svoj doprinos
  • Niko se ne povlači
  • Problemi su rešeni i donešene su odluke
  Oktobar 200 8 . Kragujevac
 • 64. Destruktivni sukob
  • Izbjegava se donošenje odluka
  • Koristi se moć i prisila kako bi se postigao sporazum
  • Vrijeđanje, zlostavljanje i ostale agresivne taktike
  • Djelovanje iza tuđih leđa
  • Nova rješenja se ne primjećuju i prijedlozi se ismijavaju
  • Problemi se vuku, a novi se pojavljuju
  • Ljudi osjećaju ljuti i marginalizirani
  Oktobar 200 8 . Kragujevac
 • 65. Prepreke uspješnoj komunikaciji
  • Loše razvijene vještine slušanja
  • Nedostatak asertivnosti
  • Davanje i primanje povratne informacije
  • Iskrivljene percepcije i pretpostavke
  • Neodgovarajuća neverbalna komunikacija
  Oktobar 200 8 . Kragujevac
 • 66. Kako doći do željenog ishoda?
  • Obe strane moraju videti jedna drugu i čuti osjećaje i potrebe druge strane
  • Jasno definiranje problema obe strane
  • Prihvatiti drugog u njegovom pravu da ima različite interese i potrebe
  • Da koristimo dar govora zbog razgovora, dogovora i zajedničkih odluka, a ne kritike i napada !
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 67. Medijacija
  • Kada sukob ne možemo rešiti sami...
  • Treća osoba/medijator ili posrednik – ne zauzima strane i ne nudi svoja rešenja, omogućuje uslove da sukobljene strane same pronađu rešenje
  Oktobar 200 8 . Kragujevac
 • 68. ‘’ NEZGODNI’’ LJUDI Oktobar 2008. Kragujevac
 • 69.
  • VERBALNA I NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 70. TEME
  • Tipovi komunikacija.
  • Karakteristike verbalne komunikacije.
  • Kako komuniciramo neverbalno.
  • Koje vrste neverbalnih komunikacija postoje.
  • Karakteristike neverbalne komunikacije.
  • Koliki je udeo neverbalnih komunikacija u
  • komunikaciji uopšte.
  • I zgled u komunikaciji
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 71. Oktobar 2008. Kragujevac
 • 72. Oktobar 2008. Kragujevac
 • 73. Oktobar 2008. Kragujevac
 • 74. Oktobar 2008. Kragujevac
 • 75. Oktobar 2008. Kragujevac
 • 76. Oktobar 2008. Kragujevac
 • 77. Oktobar 2008. Kragujevac
 • 78. Oktobar 2008. Kragujevac
 • 79. Oktobar 2008. Kragujevac
 • 80. Oktobar 2008. Kragujevac
 • 81. Oktobar 2008. Kragujevac
 • 82. Oktobar 2008. Kragujevac
 • 83. Oktobar 2008. Kragujevac
 • 84. Oktobar 2008. Kragujevac
 • 85. Oktobar 2008. Kragujevac
 • 86. Oktobar 2008. Kragujevac
 • 87. Oktobar 2008. Kragujevac
 • 88. Oktobar 2008. Kragujevac
 • 89. Oktobar 2008. Kragujevac
 • 90. UMESTO ZAKLJUČKA Oktobar 2008. Kragujevac P OSLOVNA KOMUNIKACIJA NAM OMOGUĆUJE NE SAMO DA RADIMO NA OSTVARENJU CILJEVA I ZADATAKA NAŠEG PREDUZEĆA VEĆ UČESTVUJE I U KREIRANJU CELOKUPNOG IMIDŽA FIRME
 • 91. LITERATURA
  • N.Rot, ‘’Z nakovi i z na č enja ’’ , 198 2. Filozofski fakultet, Beograd
  • edicije „Znanje za uspešno poslovanje I i II”, E- magazin, Beograd 2005-2007.
  • Kevin Hogan , ‘’ U mijeće utjecanja’’, 2008. , P rofil internacional
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 92. TEHNIKE USPEŠNE KOMUNIKACIJE –
  • Mo ć aktivnog slušanja ٧
  • Poznavanje komunikacijskog konteksta
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 93. TEHNIKE USPEŠNE KOMUNIKACIJE – AKTIVNO SLUŠANJE
  • Šta smatramo ‘’uspešnom komunikacijom’’
  • Uloga slušanja u uspešnoj komunikaciji
  • Pojam i karakteristike aktivnog slušanja
  • Efekti aktivnog slušanja
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 94. VREDNOST AKTIVNOG SLUŠANJA
  • Jednom je jedan mudrac rekao da imamo jedna usta i dva uveta i da bi trebalo da se ovog odnosa 1:2 da se držimo i kada ih koristimo.
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 95. ŠTA SMATRAMO USPEŠNOM KOMUNIKACIJOM
  • Kada ‘’isteramo svoje’’ pošto-poto ili...
  • Kada se uspešno razmene poruke i zadovolje komunikološke potrebe obe strane.
  • KAKO DA GOVORIMO DA BI NAS DRUGI ISTINSKI SLUŠALI?
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 96. KAKO DA GOVORIMO/ SLUŠAMO DA BI NAS/ NAM DRUGI ISTINSKI SLUŠALI/ GOVORILI ?
  • Izlistavanje ideja učesnika
  • Grupisanje ideja
  • Zakljuci
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 97. ŠTA ZAHTEVA ISTINSKI USPEŠNA KOMUNIKACIJA
  • Poznavanje potreba druge strane
  • Pažnju/znanje kako bi se konstruisala jasna, precizna, razumljiva poruka koja ‘’dopire do druge strane’’
  • Smirenost, kontrolu nad situacijom
  • POZNAVANJE TEHNIKA USPEŠNE KOMUNIKACIJE – JEZIK PRIHVATANJA (‘’JA’’ GOVOR ili ‘’JA’’ PORUKE)
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 98. SEGMENTI ‘’JEZIKA PRIHVATANJA’’
  • Pasivno slušanje (Vidim. Zanimljivo. Zaista. Da,da; Voleo/la bih da čujem nešto više o tome, Voleo/la bih da čujem kako Vi na to gledate, Razmotrimo to.Izgleda da je to važno.
  • Aktivno slušanje (podrazumeva niz implicintnih stavova o učesniku/icima u komunikaciji – razumevanje osečanja, njihovu prolaznost,istinsku želju da se problem reši ali i neka tehnička rešenja koja se mogu lako usvojiti )
  • Ja ‘’poruke’’ (poseban napredni trening) nasuprot ‘’ti’’ porukama
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 99. OBLICI AKTIVNOG SLUŠANJA
  • Dijagnostičko slušanje
  • U ovom obliku slušana NE SUDIMO jer svaka primedba sprečava ljude da govore o dubljim stvarima i sprečava nas da upoznamo njihova prava osećanja, namere i potrebe. Obraćamo pažnju na pauze u govoru, ponavljanja, dvoumljenja, analiziramo izraz lica, gestove, pokrete.
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 100. OBLICI AKTIVNOG SLUŠANJA
  • Reflektujuće slušanje / naj bitnije za poslovnu komunikaciju/
  • Povremeno reformulišemo ono što nam sagovornik govori kako bi proverili da li smo dobro/tačno razumeli ono što smo čuli i kako bismo izbegli/predupredili eventualne nesporazume.
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 101. OBLICI AKTIVNOG SLUŠANJA
  • Empatijsko slušanje
  • U ovom obliku slušanja pokušavamo da udjemo u ‘’ kožu’’ sagovornika, da sagledamo problem iz njegovog ugla.
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 102. UOBIČAJENE GREŠKE U AKTIVNOM SLUŠANJU
  • Manipulisanje kroz usmeravanje
  • Otvori vrata - a onda ih zatvori
  • Papagajsko ponavljanje reči sagovornika
  • Slušanje bez uživljavanja
  • Aktivno slušanje u pogrešno vreme
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 103. RIZICI AKTIVNOG SLUŠANJA
  • ‘’ Nešto se dešava u nama dok aktivno slušamo. Da bismo tačno razumeli šta druga osoba misli ili oseća iz sopstvenog ugla, da bismo bili kadri da stanemo u taj ugao i da vidimo svet onako kako ga ona vidi – mi se kao slušaoci izlažemo riziku da promenimo sopstveno mišljenje i stavove.’’
  • KOLIKO JE OVAJ RIZIK U POSLOVNOJ KOMUNIKACIJI ZAISTA RIZIČAN A KOLIKO MOŽE DA ZNAČI I DOBITAK?!!
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 104. VEŽBA AKTIVNOG SLUŠANJA
  • Učesnici se podele po parovima na ‘’slušače’’ i ‘’pričače’’, dobiju radni materijal i zadatak;
  • Po realizovanoj vežbi, sumiraju utiske na flip čartu u dve kolone.
  • Završna diskusija i zaključci u forumu.
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 105. KOMUNIKACIJSKI KONTEKST Šta je korisno znati o drugoj zemlji?
  • Puno zvanično ime države
  • Glavni grad
  • Ime predsednika
  • Veru i verske običaje
  • Državne i verske praznike koji se slave i običaje pri proslavi
  • Specifičnosti u ishrani
  • Satatističke i druge podatke o industrijskoj grani
  • Klju čne stvari vezane za istoriju i geografiju
  • Neke važne ličnosti
  • Omiljeni sport
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 106. Šta je korisno znati o drugoj zemlji?
  • Klju čne stvari vezane za istoriju i geografiju
  • Važne ličnosti (trenutno ili istorijski)
  • Omiljeni sport
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 107. Zabranjene ili tabu teme u poslovnom kontaktu
  • Politika
  • Religija
  • Nacionalna pripadnost
  • Humor – šale
  • Pol, bolest i smrt
  • Lični novac u svim kombinacijama
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 108. Osnovni preduslovi za međukulturnu komunikaciju
  • opažanje
  • širina duha
  • izbegavanje stereotipa, predrasuda
  • fleksibilnost
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 109. Primer: Italija
  • formalnost u ophođenju ali sa dobrom dozom opuštenosti. Cene se lepi maniri i učtivost.
  • Italijani vole da rade sa ljudima koje poznaju tako da će neko vreme posvetiti upoznavanju i razgovoru o ličnim pitanjima
  • Veoma se ceni porodica i deca
  • Mnogi Italijani govore engleski jezik, ali ako niste sigurni, povedite prevodioca
  • italijani su bučni i srdačni u komunikaciji
  • U obraćanju se najčešće koristi učtiva množina.
  • Cene humor, uživanje i dobro raspoloženje.
  • Ne isplati se biti skroman i povučen, ali ni arogantan.
  • Očekujte cenjkanje i pomeranje rokova
  • Na osnovu vašeg izgleda vrlo je verovatno da procenjivaće vaš status, imovno stanje, poreklo i stepen obrazovanja
  • Treba izbegavati priče o politici u Italiji, religiji, politici Vatikana, porezima, 2. svetskom ratu i mafiji; ne kritikujte italijansku kulturu, državnu administraciju ili neki fudbalski klub.
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 110. Literatura
  • Z.Tomić,Komunikologija, 2000. Čigoja
  • Mary Ellen Guffey Essentials of Business Communication
  • Miles, R., Snow, C. (1978) Organizational Strategy, Structure and Process, McGraw-Hill, New Yor
  • www.gordontraining.com
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 111. FORME POSLOVNE KOMUNIKCIJE
  • SASTANCI
  • PREZENTACIJE
  • PISMENA KORESPODENCIJA
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 112. TEME
  • Satanak kao forma ‘’žive komunikacije’’
  • Preduslovi uspe š nih sastanak a i prezentacija
  • Sastanak ‘’uživo’’ – roll play vežba
  • Analiza neposrednog iskustva i zaključci
  • Efikasna pisana poslovna komunikacija i IT u poslovnoj komunikaciji
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 113. SASTANCI - NEPOSREDNO ISKUSTVO
  • Vežba
  • Učesnici dobiju zadatak da se rasporede u polukrug na čijem je jednom kraju ‘’ najbolje iskustvo sa sastanaka’’ a na drugom ‘’najgore iskustvo sa sastanaka.
  • Analizira se zanačenje dobijenog prostornog rasporeda.
  • U trećem korak se izlistavaju razlozi koji čine sastanak ‘’dobrim’’ ili ‘’lošim’’
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 114. SASTANAK-OPŠTA PRAVILA
  • 1. Poslovni sastanak treba zakazati, po mogućstvu dovoljno vremena unapred.
  • 2. Ne zakaz ujte sastanke ponedeljkom i petkom . Najefikasniji su sastanci zakazani sredinom nedelje, u prepodnevnim časovima.
  • 3. Sastanci imaju svoju uvodnu, srednišnju i zaključnu fazu
  • 4 . I ma organizacija koje poštuju pravila ali , u Srbij i često ljudi o tome nemaju pojma tako da je preporuka - svako znati pravila ali generalno pravilo jeste da se prilagodite i kad nema pravila.
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 115. PET JEDNOSTAVNIH KORAKA DO EFEKTNOG SASTANKA
  • Korak 1: Držite sastanke samo kada su zaista neophodni
  • Korak 2: Pozovite na sastanak samo one koji treba da prisustvuju
  • Korak 3: Unapred pripremite i pošaljite učesnicima agendu sastanka
  • Korak 4: Vodite sastanak
  • Korak 5: Dokumentujete i poštujte odluke i zaduženja dogovorena na sastanku
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 116. KORAK 1.
  • Ne držite sastanak kada su troškovi sastanka očigledno veći od koristi koje će on doneti. Trošak sastanka = cena radnih sati svih učesnika u trajanju sastanka.
  • Treba da držite sastanak kada vam je potrebna sinergija koja se dobija interakcijom učesnika.
  • Treba da držite sastanak kada želite rezultat koji se može dobiti ako okupite sve učesnike na jedno mesto.
  • I konačno, treba da držite sastanak kada želite da drugi prihvate neku odluku, program ili ideju.
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 117. KORAK 2.
  • Sastanku treba da prisustvuju svi koji će biti zaduženi za primenu donetih odluka ili oni na koje će donete odluke uticati.
  • Na sastanku ne više od 8-12! možete da pošaljete zapisnik sa sastanka onima za koje procenite da treba da znaju šta je odlučeno ali ne moraju zaista da budu i tamo prisutni.
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 118. KORAK 3.
  • Agenda sastanka : ciljev i , predvidjeno vreme trajanja za svaku tačku dnevnog reda kao i uputstva učesnicima kako da se pripreme da bi bili potpuno spremni za aktivno učestvovanje na sastanku.
  • Trebalo bi da sve ovo pošaljete ranije, kako bi se svi učesnici adekvatno pripremili za sastanak a ne »da govore napamet
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 119. KORAK 4.
  • Da bi ste adekvatno vodili sastanak morate se : držati dnevnog reda, upravljati vremenom i učesnicima.
  • Povremeno se vraća jte ciljevima sastanak a definisanim u agendi.
  • P ovremeno sumira jte ono što je izrečeno
  • Povremeno ohrabr ujte da govore i oni koji do tada nisu uzeli učešća ( i tako NEĆETE dozvoliti nametljivima da dominiraju).
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 120. KORAK 5.
  • Trebalo bi vodit i zapisnik sa sastanka . Zapisnik je alat koji vam pomaže da ispoštujete zaduženja koja su dodeljena i prihvaćena od strane učesnika. Zapisnik bi trebalo da govori ko će šta uraditi i u kom vremenskom roku.
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 121. ZA KRAJ
  • Ako poštujete ovih pet koraka, vi ćete kontrolisati svoje sastanke umesto da oni kontrolišu Vas!
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 122. KAKO RAZVIJATI VEŠTINU PREZENTACIJE
  • Razmatranje cilja koji želimo da postignemo i upoznavanje ciljne grupe kojoj se obraćamo
  • Planiranje nastupa :
  • - Veština verbalne i neverbalne komunikacije
  • - Interaktivan odnos sa slušaocima
  • - Kako se nositi sa «teškim» pitanjima i negativno nastrojenim slušaocima
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 123. VRSTE PISANE POSLOVNE KOMUNIKACIJA
  • poslovna pisma i memorandumi
  • u elektronske pisane poslovne komunikacije ubrajamo e-mail, Web i chat komunikacije.
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 124. POSLOVNO PISMO
  • Najčešći oblik poslovnog komuniciranja.
  • S astavlja se i šalje posebno svakom poslovnom partneru.
  • Poslovno pismo je dokument o određenom poslu.
  • Njegova osnovna karakteristika je da ono pretpostavlja odgovor.
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 125. DELOVI POSLOVNOG PISMA
  • Zaglavlje Oslovljavanje
  • Mjesto i datum Prilozi
  • Adresa primatelja Na č in slanja
  • Pozivni znakovi Raspored kopija
  • Predmet ili sažetak Dodatak ili
  • Sadržaj pisma postskriptum
  • Pozdrav
  • Potpis
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 126. MEMORANDUM
  • Memorandumi su kratke interne poruke.
  • Uglavnom su neformalnog karaktera i kraći su od jedne stranice i odnose se na jednu temu.
  • Memorandum sadrži prostor za unos datuma, imena primatelja i pošiljatelja , predmet poruke i prostor za pisanje poruke.
  • Memorandumi bi trebalo : pisati pozitivnim tonom, sa određenom svrhom, jasnim jezikom, sažeto, i zanimljivo.
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 127. E-mail
  • E-mail ili elektronska pošta je pisana poslovna komunikacija koja se koristi u internom i eksternom komuniciranju
  • Poslovni e- mail se sastoji od:
  • zaglavlja ili protokola koji obuhvata: e-mail adresu pošiljatelja, e-mail adresu primatelja (eng. to), adrese kopija (eng. cc), predmet poruke (eng. subjekt), listu priloga (eng. attachment), datum i vrijeme prijenosa koje se dodjeljuje automatski
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 128. WEB
  • Poslovne Web komunikacije preduzeća sprovode se na jedan od dva načina:
  • 1. izrada i održavanje prezentacijskih WWW str.
  • 2. izrada i održavanje komercijalnih WWW str.
  • Prezentacijske WWW stranice su one kojima se preduzeće predstavlja javnosti. Na njima se nalaze osnovni podaci o poduzeću.
  • Komercijalne WWW stranice su one kojima trgovačko društvo nudi određenu robu
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 129. CHAT
  • Chat je direktna pisana poslovna komunikacija koja je zamena za održavanje sastanaka između dislociranih učesnika.
  • Razgovor između učesnika mrežnog sastanka odvija se u pisanom obliku u realnom vremenu što znači da svi učesnici sastanka komuniciraju praćenjem sastanka na ekranu kompjutera i pisanjem komentara.
  Oktobar 2008. Kragujevac
 • 130. LITERATURA
  • web portal, pisano poslovno komuniciranje http://www.buntperom.ba/dokumenti/administrativno%20komuniciranje.rtf , www.veleuciliste.net/1godina/komuniciranje2.doc ,
  • http://hgk.biznet.hr/hgk/fileovi/3966.pdf ,
  Oktobar 2008. Kragujevac