• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Maja PešIć Rakanović - Upravljanje kvalitetom
 

Maja PešIć Rakanović - Upravljanje kvalitetom

on

 • 5,130 views

Modul: Upravljanje kvalitetom

Modul: Upravljanje kvalitetom

Statistics

Views

Total Views
5,130
Views on SlideShare
5,100
Embed Views
30

Actions

Likes
0
Downloads
130
Comments
0

1 Embed 30

http://www.slideshare.net 30

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Maja PešIć Rakanović - Upravljanje kvalitetom Maja PešIć Rakanović - Upravljanje kvalitetom Presentation Transcript

  • Dobro došli na trening Upravljanje kvalitetom
  • Program prvog da na
   • Predstavljanje BSC Kragujevac/trenera
   • Predstavljanje učesnika
   • Pravila treninga
   • Nedeljni program
   • Predstavljanje dnevne teme
   • Pravila za grupni rad
   • Maja Pe šić-Rakanović
    • Kraljevo, 1972
    • D ipl omirani m enadžer & IT inženjer
    • Postdiplomske studije menadžmenta - UN univerzitet
    • Registrovani EOQ menadžer kvaliteta/auditor kvaliteta
    • 1 1 godina konsultant za sistem e upravljanja
    • Proces mena džer
    • Predavač na seminarima iz oblasti menadžmenta
  • Predstavljanje učesnika
   • Ime i prezime, obrazovanje, iskustvo
   • Očekivanja od treninga
   • Elevator pitch – Biznis ideja
   • 5 minut a za pripremu
   • Prezentacija 1 minut!
  • Elevator Pitch (60 se kundi )
   • Privucite pažnju
   • Pitch
    • Koji je Vaš proizvod ili usluga ?
    • Koje je Vaše tržište ?
    • Kako ćete doći do novca ?
    • Ko se nalazi iza kompanije ?
    • Konkurencija ?
    • Konkurentne prednosti ?
   • Pokažite strast pri prezentaciji
  • Pravila treninga
   • Poverljivost/diskrecija
   • Prisustvo cele nedelje
   • Isključeni mobilni telefoni
   • Jedna osoba govori
   • Poštovanje razlika
   • Svaki učesnik bar jednom prezentuje
   • Pojedinačna pitanja nakon 20 h
  • Ciljevi
    • Razum e ju kvalitet i njegov uticaj na kompaniju
    • Prihvate kvalitet kao sastavni deo biznis ciljeva i kao jednu od osnova za donošenje biznis odluka
    • Prošire razumevanje o tome kako se upravljanjem i kontrolom različitih aspekta ostvaruju ciljevi kvaliteta
    • Prihvate različite poglede na kvalitet i razum e ju opravdanost troškova upravljanja kvalitetom
    • Prihvate pozitivne efekte uvođenje sistema za upravljanje kvalitetom
    • Prepoznaju opravdanost i u svojim kompanijama predvide (odnosno) planiraju uvođenje sistema za upravljanje kvalitetom
    • Razgraniče upravljanje kvalitetom u uslužnim i proizvodnim delatnostima
    • Biti u stanju planirati potrebne resurse za uvođenje sistema za upravljanje kvalitetom
  • Grupni rad
   • Grupni zadaci
   • Formacija grupe
   • Izabrati virtuelnu ideju
    • Sopstvena ideja mo že da bude poverljiva
   • Brainstorming
   • Selekcija ideja
   • Dati i primiti feedback
  • Grup ni zadaci
   • Lider / dnevni predstavnik
   • Osoba koja prezentuje
    • 5 – 10 minut a za pre zentaciju
    • Izmene tokom dana: svaki učesnik 1 dnevno
  • Pravila za grupni rad
   • Zajedni čko planiranje , kako rešiti problem/zadatak
   • Otvorenost i iskrenost
   • Svako ima pravo da govori
   • Međusobno poštovanje
   • Ostavite svoj ego ispred vrata učionice
   • Izaberite o sobu za prezentaciju
   • BUDITE KREATIVNI!!!
  • Razumevanje kvaliteta
   • Kvalitet (ni)je besplat a n!!!
   • Dali ste sigurni u to???
  • Kvalitet je besplatan
   • NIJE POKLON!!! ....
   • ALI ... je besplatan
   Nekvalitetne stvari, tj. svi postupci zbog kojih se posao ne obavi dobro prvi put, ko š taju
  • Tehnike koje spasavaju život u primeni ISO
   • Kako izbeći nevolje u dubini primene ISO
  • Skočiti u vodu
   • Opasnosti koje vrebaju u vodi
   • Pobediti u trci
   • Stalna obuka
  • Skočiti u vodu
   • Prevazići strah od vode
  • Suviše je hladna!
   • Niko ne želi da skoči u hladnu , plitku vodu .
  • Poslovodstvo mora obezbediti da voda bude topla .
   • Rukovodioci : Prvo oni to treba da urade .
   • Ima jte obavezu prema projektu , i učinite vašu obavezu vidljivom.
  • Poslovodstvo :
   • Ono će prvo to uraditi …
    • Učenje o ISO
    • Planiranje projekta i naznačavanje odgovornosti
   • Učinite vašu obaveznost vidljivom …
    • Obezbeđivanjem resursa
    • Nagrađivanjem učešća u ISO proje k t u
  • Poslovodstvo :
   • Ove stvari mogu izgledati očigledne - ali najveće prepreke uočene od strane registracionih tela vezane su za
   Uključenje i podršku poslovodstva
  • Poslovodstvo je trasiralo put, ali mnogi još uvek ne žele da skoče u vodu. ..
   • " Srećan sam s tim gde sam , zašto bih bilo šta drugačije radio ?"
  • Učinite vodu privlačnom
   • Ljudi ne žele da uđu u projekat ukoliko ne znaju šta to znači za njih i njihov posao .
    • Objasnite zašto je ISO tako važan za kompaniju .
    • Objasnite kako će to njihov posao učiniti lakšim .
    • Objasnite kako će njihov posao biti drugačiji .
    • I kako će biti isti .
  • Razumite šta zaposleni osećaju kao pretnju .
   • " Ukoliko dokumentujem sve što radim da li ću još uvek vredeti ?"
   • " Šta je korektivna mera ? Zvuči kao da treba da se ode u kancelariju rukovodioca ."
   • " Zar će neko da proverava moje performanse ?"
  • Uklonite opasnosti
   • Uključite zaposlene u proces razvoja.
    • Radi izmene ili razvoja procesa, da bi se ispunili zahtevi standarda, koristite ljude koji su upravo uključeni u proces.
    • Obučite svo osoblje u pogledu korektivnih mera i internih provera ; usmerite fokus na poboljšavavanje procesa.
  • Čuvajte se opasnosti u vodi :
  • Kompanije ne z naju kako da plivaju
   • Obezbedite lekcije plivanja .
   • Opšti uvod u ISO 9000 je neophodan za celokupno osoblje .
   • Razmotrite napredniji trening za vođe projekta i druge ljude koji vode projekat .
  • Pogrešna interpretacija standarda
   • Vodi ka uzaludnim naporima i trošenju vremena .
    • Procesi će biti redizajnirani bezbroj puta .
    • Prekomerna primena zahteva standarda zahtevaće suviše od vašeg sistema .
    • Najveće neusaglašenosti neće biti pokrivene u toku vaše interne provere , odlažući vašu registraciju .
  • Koristite eksperta
   • Razmotrite pitanje angažovanja konsultanta
    • Da pomogne u planiranju vašeg projekta .
    • Da pomogne u interpretaciji zahteva standarda .
    • Da vam omogući da imate koristi od vašeg iskustva .
    • Da motri na vaš vremenski rok .
  • Iscrplivanje detaljima …
   • " Svrha ove procedure je da dokumentuje gore navedene aktivnosti koje su niže navedene kao propisane obaveze u uslovima koji isključuju njihovo izvršavanje na nekonzistentan način pri čemu takva nepostojanost može potencijalno rezultirati u propisanim obavezama isporuke rezultata koji nisu ponovljivi ili se ne mogu reprodukovati. "
  • I slabo napisane procedure
   • Zašto koristiti deset reči kada je jedna dovoljna ?
    • " Niže navedene tačke u nekim slučajevima padaju prekomerno izvan normalnih parametara ."
    • " Procedure koje su ovde sadržane primenljive su na sve operacije u sledećim sektorima unutar njihovog funkcionalnog okruženja ."
  • Učinite vaše procedure lakim za primenu
   • Koristite kratke rečenice koje počinju sa glagolom .
   • Izbeći upotrebu pasivnog govora . Učinite jasnim ko obavlja dužnost.
   • Koristite beli prored radi lakšeg čitanja.
  • Do k umenta cija Previše obimna ? Suviše mala ?
   • Previše obimna :
    • Radna uputstva napisana za skoro sve i svašta .
    • Preklapanje i ponavljanje - Uključivanje procesa u jedno ili više radnih uputstava .
   • Suviše mala :
    • Nedostatak radnih uputstava gde proces utiče na kvalitet proizvoda .
  • Dokumentacija
   • Zapamtite, ovde je cilj postojanost vaših procesa .
   • Ukoliko bi dvoje zaposlenih trebalo da obavi ovu obavezu da li bi oni to učinili na isti način ?
   • Ukoliko je odgovor na ovo " Možda ne " radno uputstvo je potrebno.
  • Sektori koji su " Različiti "
   • Da li imate sektore koji zahtevaju " umetničku licencu " za obavljanje svog posla ?
   • Možete se sudariti sa izvesnim otporom dokumentovanim procedurama u ovoj oblasti .
  • Pomo z ite im da vide kako procedura mo ž e da radi z a njih.
   • Važno je pokazati ovim sektorima da proces treba da bude postojan.
   • Kreativnost ima mesta u procesu.
   • Dokumentovati proceduru da bi se opisali koraci koji moraju da se slede , ali ne propisivati detalje njihovog posla.
  • Vaš projekat izlazi iz kontrole
   • Timovi ne ispunjavaju vremenske rokove
   • Preklapanje procesa nije koordinisano
   • Timovi se kreću u različitim pravcima
  • Koristite upravljački tim
   • Imajte u timu one koji donose odluke i obezbeđuju resurse .
   • Tim mora da :
    • Prati vremenski rok
    • Uklanja prepreke
    • Obezbeđuje resurse
    • Koordinira napore različitih grupa
  • Zaposleni nisu svesni progresa .
   • Kako projekat odmiče , zaposleni čuju sve manje i manje o progresu .
    • Samo oni uključeni svesni su novih procesa .
    • Izgleda kao da je projekat došao i otišao .
    • Novi procesi su samo dokumenti , nema promena u praksi.
  • Proslavite
   • Uključite zaposlene i držite projekat vidljivim proslavljanjem progresa i uspeha .
    • Budite skupa
    • Zakuska
    • Priznanje zaposlenim
    • Prisustvo novina radi saopštenja
  • Neko je isključen iz procesa pisanja procedure . . .
   • Procedura nije realistička . Neće biti uspešno primenjena .
    • Procedura je idealistička , nije praktična .
    • Procedura se ne dotiče ključnih stvari u procesu .
    • Prilika da se dotaknu teškoće u procesu .
  • I uobičajeno zaziranje Nabavka Korektivne mere Kontrola dokumenata Obuka Kontrola projekta
  • Uobičajene neusaglašenosti :
   • Kontrola projekta
   • Kontrola dokumenata
   • Nabavka
   • Oprema
   • Korektivne mere
   • Obuka
  • Budite spremni za vašu internu proveru :
   • Obavite jedan ciklus internih provera .
   • Obavite jedno preispitivanje od strane poslovodstva .
   • Imajte zapise za oko 3 meseca .
   • Imajte najmanje jedan projekat dokumentovan od početka do kraja.
  • Budite spremni za vašu internu proveru :
   • Obezbedite da svi zaposleni budu svesni interne provere .
   • Obavestite ih šta treba da očekuju .
   • " Očistite " svoja postrojenja od neetalonirane opreme i nekontrolisanih dokumenata.
  • Držite odstojanje
  • Da li plivate ili gazite po vodi ?
   • Sistem je suviše komplikovan i statičan.
    • Sistem može biti izgrađen kao idealan sistem , bez refleksije onoga što je aktuelno stanje.
    • Zaposleni postaju sputani , zbunjeni .
  • Pojednostavite
   • Ne plašite se da načinite promene u sistemu . Pojednostavite procedure .
    • Neočekujte da sistem bude odmah perfektan .
    • Dobijte povratnu vezu od zaposlenih uključenih u proces radi ostvarivanja promena .
  • Da li je preispitivanje od strane poslovodstva efektivno ?
   • Preispitivanje od strane poslovodstva postaje neefektivno
    • Ocenite podatke koji su obezbeđeni . Da li je dovoljno da poslovodstvu samo saopštite kako sistem radi ?
    • Da li je poslovodstvo naznačilo određene akcije i njihovo praćenje ?
    • Da li poslovodstvo posvećuje dovoljno vremena preispitivanju sistema kvaliteta ?
  • Da li su interne provere efektivne ?
   • Interne provere postaju neefektivne
    • Da li je poslovodstvo posvećeno ?
    • Da li su zaposleni raspoloživi za internu proveru ?
     • Proveravani
     • Proveravači
    • Da li uvek ista osoba obavlja interne provere ?
     • Možda je vreme za promenu , novi ljudi znače nove perspektive
  • Sledite primer iskusnih plivača
   • Obuka
   • Nikad ne plivajte sami
   • Sledite pravila
  • Obuka
   • Koristite sistem koji ste izgradili .
   • Primenite korektivne mere .
   • Naglasite važnost
     • Korektivnih mera
     • Preispitivanja od strane poslovodstva
     • Internih provera
   • Nastavite obučavanje .
  • Nikad ne plivajte sami
   • Sistem ne može biti odgovornost jedne osobe .
    • Naznačite odgovornosti , a različitim ljudima
     • Ne podrazumevajte da rukovodilac ima odgovornost za sve.
    • Koristite ostale kao koordinatore za
     • Korektivne mere , Zapise o obuci , Opremu , zapise o kvalitetu i interne provere.
  • Sledite pravila
   • Držite vodu toplom
   • Poslovodstvo mora ući prvo
   • Obezbedite lekcije plivanja
   • Koristite trenera
   • Načinite procedure lakim za primenu
   • Uključite " kreativne " sektore
   • Koristite upravljački tim
  • Sledite pravila
   • Proslavite i izdajte saopštenje
   • Uključite ljude koji obavljaju procese
   • Čuvajte se uobičajenih neusaglašenosti
   • Pripremite se za vašu internu proveru
  • Uživajte u vašem uspehu !
  • Procesni pristup za sisteme upravljanja
  • Smernice
   • Ove smernice obezbeđuju razumevanje
   • koncepata
   • svrhe
   • primene
   • "procesnog pristupa" datog u seriji standarda sistema upravljanja kvalitetom ISO 9000 .
   Smernice takođe mogu biti korišćene u primeni procesnog pristupa u ma kojem sistemu upravljanja bez obzira na tip i veličinu organizacije .
   • To uključuje, ali se ne ograničava samo na sisteme za:
   • Okolinu (ISO 1400)
   • Zdravstvenu zaštitu i bezbednost
   • Poslovni rizik
   • Društvene odgovornosti
  • Svrha procesnog pristupa je da poveća efektivnost i efikasnost organizacije u postizanju svojih definisanih ciljeva .
  • Koristi od procesnog pristupa su:
   • Integracija i podešavanje procesa da bi se postigli planirani rezultati
   • Sposobnost da se fokusiraju napori na efektivnost i efikasnost procesa
   • Odredbe o poverenju prema kupcima i drugim zainteresovanim stranama u postojane performanse organizacije.
   • Niže cene i kraći vremenski ciklusi kroz efektivnu upotrebu resursa
   • Poboljšani, postojani i predvidivi rezultati
   • Odredbe o pogodnostima za fokusirane i prioritetne inicijative za poboljšavanje
   • Ohrabrivanje uključivanja ljudi i razjašnjenje njihove odgovornosti
  • Šta je proces? "Set međusobno povezanih ili interakcijskih aktivnosti koje transformišu ulaze u izlaze" Proces može biti definisan kao Ove aktivnosti zahtevaju odobrenje takvih resursa kao što su ljudi i materijali .
  • Generički proces Ulaz Utvrđeni zahtevi (uključujući resurse) Međusobno povezane aktivnosti i metode kontrole koje utiču jedna na drugu Izlaz Zadovoljeni zahtevi (rezultati procesa) Nadgledanje i merenje EFEKTIVNOST PROCESA Sposobnost dobijanja željenih rezultata EFIKASNOST PROCESA Dobijeni rezultati u odnosu na korišćene resurese
  • Izlazi mogu, takođe, biti nenameravani ; kao što su škart ili zagađenje . Ulazi i nameravani izlazi mogu biti definisani (kao to su oprema, materijali ili komponente) nedefinisani (kao to su energija ili informacije)
   • Svaki proces ima kupca
   • i druge interesne grupe
   • ( one mogu biti unutar ili izvan organizacije ) kojih se proces dotiče i koji definišu zahtevane izlaze saglasno svojim potrebama i očekivanjima .
  • Sistem treba da bude korišćen radi sakupljanja podataka koji mogu biti analizirani da bi se dobila informacija o performansama procesa i utvrdila potreba za korektivnom akcijom ili poboljšanjem .
  • Svi procesi treba da budu poravnati sa ciljevima organizacije i budu dizajnirani da dodaju vrednost zavisno od obima i složenosti organizacije . Efektivnost i efikasnost procesa mogu biti ocenjene kroz interno i eksterno preispitivanje procesa .
  • Tipovi procesa
   • Procesi za upravljanje organizacijom - uključuju procese koji se odnose na strateško planiranje, ustanovljavanje politika, postavljanje ciljeva obezbeđujući komunikaciju, osiguravajući raspoloživost potrebnih resursa i preispitivanje od strane poslovodstva.
   • Procesi za upravljanje resursima - uključuju sve one procese za obezbeđenje resursa koji su potrebni za upravljanje organizacijom, procese za realizaciju i merenje.
   • Procesi realizacije - uključuju sve procese koji obezbeđuju nameravani izlaz organizacije.
   • Procesi analize, merenja i poboljšavanja - uključuju one procese potrebne za merenje i sakupljanje podataka za analizu performansi i poboljšanje efektivnosti i efikasnosti. Ovi uključuju procese merenja, praćenja i procese audita, korektivnih i preventivnih mera i predstavljaju integralni deo procesa menadžmenta, upravljanja resursima i realizacije.
   • Organizacije su često strukturisane u vidu hijerarhije funkcionalnih jedinica.
   • Organizacijama se često upravlja po vertikali, sa odgovornošću za nameravane izlaze koji se raspodeljuju na funkcionalne jedinice.
   • Krajnji kupac ili zainteresovane strane nisu uvek vidljivi svima koji su uključeni. Otuda je problemima koji se javljaju na granicama sučeljavanja često dat manji prioritet nego kratkoročnim ciljevima jedinica.
   • Ovo vodi ka tome da su poboljšanja suviše mala ili da ih nema u odnosu na zainteresovanu stranu pošto su akcije često fokusirane pre na funkcije nego na ukupnu korist organizacije.
  • Procesni pristup uvodi horizontalno upravljanje, presecanje barijera između raznih funkcionalnih jedinica sjedinjujući njihov fokus na glavne ciljeve organizacije . To takođe pomaže upravljanje interfejsom procesa . ugovor razvoj plan proizvodnja o dsek A odsek B odsek C odsek D ulazni zahtevi veza procesa između odseka efektivan i efikasan izlaz o dsek A odsek B odsek C odsek D
  • Performanse organizacije mogu biti poboljšane primenom procesnog pristupa
   • Procesima se upravlja kao sistemom stvaranjem i razumevanjem mreže procesa i njhovih interakcija .
   • Napomena: Dosledan rad ove mreže često se naziva ''sistemski pristup'' upravljanju .
  • Izlazi iz jednog procesa mogu biti ulazi u druge procese i međusobno povezani u spoljnju mrežu ili sistem PROCES A Ulaz u proces A Izlaz iz procesa A PROCES B Ulaz u proces B PROCES D Izlazi iz ostalih procesa Izlazi iz ostalih procesa PROCES C Ulaz u proces D Izlaz iz procesa C Ulaz u proces C Izlaz iz procesa D
  • Razvoj procesa U I Planiranje projekta U I Proizvodnja U I Razvoj proizvoda U I U I Procesi upravljanja U I Merenje, analiza i poboljšanja U I Procesi podrške U I Primer redosleda procesa i njegovih interakcija
  • Identifikacija procesa organizacije DEFINISATI SVRHU ORGANIZACIJE 1 Organizacija treba da identifikuje svoje kupce i druge zainteresovane strane kao i svoje zahteve, potrebe i očekivanja radi definisanja nameravanih izlaza organizacije . ? !
   • Sakupiti, analizirati i utvrditi zahteve kupca i drugih zainteresovanih strana i ostale potrebe i očekivanja.
   • Učestano komunicirajte sa kupcima i drugim zainteresovanim stranama radi osiguranja stalnog razumevanja njihovih zahteva, potreba i očekivanja.
   • Utvrditi zahteve za menadžment kvalitetom, upravljanje okolinom, zaštitom zdravlja i bezbednosti, menadžmentom, poslovnim rizikom, socijalnom odgovornošću i drugim disciplinama sistemima upravljanja koje će biti primenjene u organizaciji.
  • Identifikacija procesa organizacije DEFINISATI POLITIKU I CILJEVE 2 Na osnovu analiza zahteva, potreba i očekivanja ustanoviti politiku i ciljeve organizacije . ? !
   • Vrhovno poslovodstvo treba da odluči kojim tržištima treba da se okrene organizacija i razvije odgovarajuću politiku.
   • Na osnovu ove politike menadžment treba da ustanovi ciljeve za nameravane izlaze (npr. proizvod, performanse okoline, performanse zdravstvene zaštite i bezbednosti.
  • UTVRDITI PROCESE U ORGANIZACIJI 3 Identifikovati sve procese koji su potrebni za proizvodnju željenih izlaza . ? !
   • Utvrditi performanse procesa potrebne za postizanje željenih izlaza.
   • Ovi procesi uključuju menadžment, resurse, realizaciju i merenje i poboljšavanje.
   • Identifikovati sve ulaze i izlaze procesa skupa sa isporučiocima, kupcima i drugim zainteresovanim stranama (koje mogu biti interne i eksterne).
   Identifikacija procesa organizacije
  • UTVRDITI NIZ PROCESA 4 Utvrditi kako procesi teku u nizu i interakciju . ? !
   • Definisati i razviti opis mreže procesa i njihove interakcije. Razmotriti sledeće:
    • - Kupac svakog procesa
    • - Ulaz i izlaz svakog procesa
    • - Koji procesi su u interakciji
    • - Interfejsi i koje su njihove karakteristike
    • - Vremenski raspored i redolsed interakcijskih procesa
    • - Efektivnost u efikasnost redolseda
   • Napomena: Na primer, proces realizacije koji rezultuje izlazom kao što je proizvod isporučen kupcu biće u interakciji sa drugim procesima (kao što su upravljanje, merenje i praćenje i procesi obezbeđivanja resursa).
   • Metode i alati kao što su blok dijagrami, matrice i dijagrami tokova mogu biti korišćeni da podrže razvoj redosleda procesa i njegovih interakcija.
   Identifikacija procesa organizacije
  • DEFINISATI VLASNIKE PROCESA 5 Naznačite ovlašćenja i odgovornosti za svaki proces . ? !
   • Menadžment treba da definiše uloge pojedinaca i odgovornosti za osiguranje primene, održavanja i poboljšavanja svakog procesa i njegovih interakcija. Takav pojedinac se obično naziva ''vlasnik procesa''.
   • Radi upravljanja interakcijom procesa može biti korisno ustanoviti ''tim za upravljanje procesom'' koji ima opšti pregled unakrst svih procesa i koji uključuje predstavnike iz svih interakcijskih procesa.
   Identifikacija procesa organizacije
  • DEFINISATI DOKUMENTACIJU 6 Utvrditi one procese koji treba da budu dokumentovani i kako . ? ! Identifikacija procesa organizacije
   • Procesi postoje unutar organizacije i inicijalni pristup treba da se ograniči na to da se oni identifikuju i da se njima upravlja na najpogodniji način. Ne postoji ''katalog'' ili spisak procesa koji treba da budu dokumentovani.
   • Glavna svrha dokumentacije je da omogući postojano i stabilno funkcionisanje procesa.
   • Organizacija treba da utvrdi koji procesi treba da budu dokumentovani na osnovu:
    • - Obima organizacije i tipa njenih aktivnosti
    • - Kompleksnosti njenih procesa i njihovih aktivnosti
    • - Kritičnosti procesa
    • - Raspoloživosti kompetentnog osoblja
   • Kada je neophodno, za dokumentovanje procese mogu biti korišćene brojne različite metode kao što su grafičko predstavljanje, pisane instrukcije, ček liste, dijagrami tokova, vizuelni mediji ili elektronski metodi.
  • DEFINISATI AKTIVNOSTI U PROCESU 1 Utvrditi aktivnosti potrebne da se postignu nameravani izlazi procesa . ? !
   • Definisati zahtevane ulaze i izlaze procesa .
   • Utvrditi aktivnosti koje se zahtevaju radi transformacije ulaza u zahtevane izlaze.
   • Utvrditi i definisati redosled interakcija aktivnosti unutar procesa.
   • Utvrditi kako će svaka aktivnost biti obavljena.
   Planiranje procesa
  • DEFINISATI ZAHTEVE ZA PRAĆENJE I MERENJE 2 Utvrditi gde i kako treba da budu primenjena praćenja i merenja. Ovo treba da obuhvati oboje - kontrolu i poboljšavanje procesa, a isto tako nameravane izlaze procesa. Utvrditi potrebu za zapisivanje rezultata. ? ! Planiranje procesa
   • Identifikovati kriterijume za praćenje i merenje za svrhu kontrolu procesa i njegovih performansi radi utvrđivanja efektivnosti i efikasnosti procesa uzimajući u obzir faktore kao što su:
    • - usaglašenost sa zahtevima - stopa grešaka
    • - zadovoljstvo kupca - škart
    • - performanse isporučilaca - troškovi procesa
    • - isporuka na vreme - učestanost incidenta
    • - vreme potrebno za isporuku proizvoda
  • DEFINISATI POTREBNE RESURSE 3 Utvrditi potrebne resurse za efektivno obavljanje svakog procesa . ? ! Planiranje procesa
   • Primeri resursa uključuju:
    • humane resurse
    • infrastrukturu
    • radnu okolinu
    • informacije
    • prirodne resurse
    • materijale
    • finansijske resurse
  • VERIFIKOVATI PROCES I NJEGOVE AKTIVNOSTI U ODNOSU NA PLANIRANE CILJEVE 4 Potvrditi da su karakteristike procesa i njegovih aktivnosti u skladu sa svrhom organizacije . ? ! Planiranje procesa
   • Verifikovati da su zadovoljeni svi zahtevi koji se odnose na svrhu organizacije.
   • Ukoliko nisu, razmotriti koje se dodatne procesne aktivnosti zahtevaju i ponovo definisati aktivnosti u procesu radi poboljšanja procesa.
  • Planiranje i merenje procesa
   • Organizacija može razviti projekat primene što uključuje, ali se ne ograničava samo na:
   • komunikacije ,
   • svesnost ,
   • obuku ,
   • promenu menadžmenta
   • primenjene aktivnosti preispitivanja .
   Primena procesa i njihovih aktivnosti se planiraju . Obavljanje merenja, praćenja i kontrole su planirane aktivnosti .
  • Analiza procesa
   • Vrednovati podatke o procesu dobijene na osnovu praćenja i merenja da bismo kvantifikovali performanse procesa .
   • Kada je pogodno koristiti statističke metode .
   • Uporedite rezultate merenja performansi procesa sa definisanim zahtevima procesa da bismo potvrdili efektivnost procesa, efikasnost i neku potrebu za korektivnom akcijom .
   • Identifikovati pogodnosti zasnovane na podacima o performansama procesa .
   • Izvestite vrhovno poslovodstvo, na pogodan način, o performansama procesa .
  • Korektivne mere i poboljšanje procesa Metod primenjivanja korektivnih mera treba da bude definisan radi eliminacije korena uzroka problema (primeri problema uključuju greške, defekte, odsustvo adekvatne kontrole procesa). Primeniti korektivne mere i verifikovati njihovu efektivnost . Kada se planirani zahtevi za proces ostvare organizacija treba da fokusira svoje napore na akcije poboljšanja performansi procesa, na stalnoj osnovi .
  • Korektivne mere i poboljšanje procesa Metod za poboljšavanje treba da bude definisan i primenjen (primeri poboljšavanja uključuju: pojednostavljenje procesa, povećanje efikasnosti, poboljšanje njegove efektivnosti, skraćivanje vremenskog ciklusa procesa) . Verifikovati efektivnost poboljšanja .
  • Korektivne mere i poboljšanje procesa Alati za analizu rizika mogu biti primenjeni radi identifikacije potencijalnih problema. Koren uzroka ovih potencijalnih problema treba takoće da bude definisan i popravljen, sprečavajući pojavu u svim procesima sa sličnim identifikovanim rizicima .
  • PDCA metodologija Plan-Do-Check-Act (planiraj - uradi - proveri - poboljšaj) mogao bi biti koristan alat za definisanje, primenu i kontrolu korektivnih mera i poboljšavanja . Metodologija se jednako primenjuje na visoki nivo strateških procesa kao i na aktivnosti jednostavnih operacija .
  • Planiraj Plan Poboljšaj Act Uradi Do Proveri Check Planiraj Utvrditi ciljeve i procese neophodne da se ostvare rezultati u saglasnosti sa zahtevima kupca i politikom organizacije Uradi Primeniti procese Proveri Pratiti i meriti procese i proizvode u odnosu na politiku, ciljeve i zahteve za proizvod i izveštavati o rezultatima Poboljšaj Preduzeti akcije za stalno poboljšavanje performansi procesa