Branka Bukvić - Lokalne poslovne prilike

3,875 views

Published on

Modul: Lokalne poslovne prilike

Published in: Travel
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,875
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
141
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Branka Bukvić - Lokalne poslovne prilike

  1. 1. LBO – Local Business Opportunities Lokalne poslovne prilike Branka Bukvi ć bukvica @sezampro.yu DOBRODOŠLI
  2. 2. Uvod <ul><li>Upoznavanje sa o čekivanjima </li></ul><ul><li>O temi i značaju </li></ul><ul><li>Način rada </li></ul><ul><li>Pravila rada </li></ul>
  3. 3. Ciljevi <ul><li>Podstaći pravilno shvatanje i razumevanje preduzetništva kao perspektivnog načina zapošljavanja </li></ul><ul><li>Ohrabriti polaznike na preduzetnički poduhvat </li></ul><ul><li>Pripremiti polaznike za razumevanje i tumačenje poslovnih prilika u okruženju </li></ul>
  4. 4. Prihvatanje i usvajanje znanja i potrebnih veština <ul><li>Šta je preduzetništvo </li></ul><ul><li>Profil preduzetnika </li></ul><ul><li>Kako proceniti vlastite snage i slabosti – videti sebe kao potencijalnog preduzetnika </li></ul><ul><li>Razvojne potrebe i trendovi u poslovnom okruženju – istraživanje i analiza okruženja </li></ul><ul><li>Kako proceniti poslovne prilike </li></ul><ul><li>Kako prepoznati i/ili stvoriti potencijalno dobre poslovne ideje </li></ul><ul><li>Kako oceniti poslovnu ideju </li></ul><ul><li>Kako pretvoriti ideju u stvarni posao </li></ul>
  5. 5. Teme po danima Dan I Budite preduzetnik Dan II Procenite priliku Dan III Merenje uspeha Dan IV Istraživanje uživo Dan V Od ideje do biznisa
  6. 6. Vaš trener <ul><li>Branka Bukvić </li></ul><ul><li>Obrazovanje i obuka: </li></ul><ul><ul><li>Dipl.ing. poljoprivrede </li></ul></ul><ul><ul><li>International business management </li></ul></ul><ul><ul><li>2 kursa godišnje </li></ul></ul><ul><li>Preko 20 godina trenerskog i konsultantskog iskustva sa različitim grupama polaznika </li></ul><ul><li>Prvo zaposlenje u Institutu za strna žita, Kragujevac </li></ul><ul><li>Sada radi za </li></ul><ul><ul><li>AgroQuality o.d. (suvlasnik, direktor) </li></ul></ul><ul><ul><li>YU Build d.o.o. (zaposleni) </li></ul></ul><ul><ul><li>Free lence </li></ul></ul>
  7. 7. Plan rada Dan I Budite preduzetnik 9:00 – 11:00 16:00 – 18:00 Gde sam ja u ovoj priči? Samoocena preduzetničkih sposobnosti 11:20 – 13:00 18:20 – 20:00 Ima li tu mesta za mene? SWOT 13:00 – 13:30 20:00 – 21:00 Individualno savetovanje na zahtev
  8. 8. Zadatak: D efinišite značenje reči: P RE DUZETNIŠTVO i P RE DUZETNIK Napišite svoje definicije na moderacijske kartice i zalepite na flip chart
  9. 9. PREDUZETNIŠTVO je pretpostavlj a nje ri z ika i odgovornosti u kreiranju i primeni poslovne str a tegije ili počinjanja nekog biznisa. PREDUZETNIK je osoba koja organizuje i rukovodi , uzimajući u obzir rizik za bilo koji poslovni poduhvat. Individua koja počinje svoj biznis, i zna da proceni rizik .
  10. 10. Preduzetni š tvo <ul><li>Još jedna d efinicija: </li></ul><ul><li>Preduzetni š tvo je slo ž en skup aktivnosti koje se s provode kako bi se jedna ideja prevela iz stanja imaginarnog u stanje realnog, ili ne š to postoje ć e iz trenutnog stanja ili oblika u ž eljen i oblik ili stanje </li></ul>
  11. 11. A biznis ? <ul><li>Biznis je skup aktivnosti </li></ul><ul><li>koje zadovoljavaju potrebe </li></ul><ul><li>vlasnika, </li></ul><ul><li>ulo ž enog kapitala, </li></ul><ul><li>zaposlenih kadrova… </li></ul><ul><li>Šta ovde nedostaje? </li></ul>
  12. 12. <ul><li>Zadatak: </li></ul><ul><li>Zašto želite da postanete preduzetnik? </li></ul><ul><li>Napišite svoje odgovore </li></ul><ul><li>pa ćemo razgovarati </li></ul>
  13. 13. O preduzetništvu <ul><li>Fokusirano na inovacije i promene , akciono orijentisan način razmišljanja - raditi nešto novo ( proizvod, usluga , nove metode , nova organizacija ) </li></ul><ul><li>Preuzetnički duh, umetnost ili skup veština koje mogu da se nauče – rođen vs. naučen? </li></ul><ul><li>Razvojni, o g raničen, veoma redak – skup, najdinamičniji resurs </li></ul><ul><li>Preduzetništvo u malim predu z e ćima i u velikim kompanijama, u novim i u već postojećim preduzećima </li></ul><ul><li>Poluga za prestrukturiranje ekonomije ( OECD 1998). </li></ul>
  14. 14. Odlike biznismena - preduzetnika <ul><li>ja č a li č nost i doslednost </li></ul><ul><li>operativnost, </li></ul><ul><li>kreativnost, </li></ul><ul><li>kriti č ki prilaz, </li></ul><ul><li>analiti č nost, </li></ul><ul><li>menad ž erske sposobnosti, </li></ul><ul><li>tehni č ka sposobnost, </li></ul><ul><li>motivisanost, </li></ul><ul><li>komunikativnost… </li></ul>
  15. 15. Imate li poslovni/biznis karakter ? Ne, ako ... Samo gledate kako da minimizirate rizik Niko vas neće ozbiljno shvatiti ! ... Rođeni ste da postižete više Nema ničeg višeg u demokratiji, samo više uspešno! ... Želite da promenite svet nabolje Radije donirajte novac u dobrotvorne svrhe, sačuvaćete i živce i novac! ... Uvek ste bili dobar računovođa Vi gledate svaki dinar i gubite potrošače iz vida ! ... Ne želite da zavisite ni od kakve birokratije Mora da ste ludi ! ... Samo kopirate i čuvate ove savete Radije ih zaboravite !
  16. 16. <ul><li>Zadatak: Jesam li ja preduzetnik ? </li></ul><ul><li>Ispunite upitnik i </li></ul><ul><li>Proverite svoj preduzetnički profil </li></ul>
  17. 17. Šta vam je potrebno da biste bili dobar preduzetnik ? Psihološka stabilnost Postojanost Imati hrabrosti za to čime se bavite Spremnost da se nosite sa konfliktima Sposobnost donošenja odluka Samopouzdanje Spremnost na preplitanje slobodnog i radnog vremena Sposobnost da upravljate sobom Želja za učenjem
  18. 18. <ul><li>Zadatak: gde ste i gde ćete biti ! </li></ul><ul><li>Nacrtajte sliku sebe kakvi ste sada ! </li></ul><ul><li>Nacrtajte sebe kao preduzetnika ! </li></ul><ul><li>Šta nedostaje između ove dve slike ? </li></ul><ul><li>Definišite bitne prepreke koje su pred svakim od vas da postanete preduzetnik </li></ul>
  19. 19. Fa ktori koji doprinose uspehu Strpljenje Zdravlje Učenje Ri zik Osećanja Slaganje s ljudima Preuzimanje odgovornosti Prodaja Podrška porodice
  20. 20. <ul><li>Da se podelimo u grupe </li></ul>
  21. 21. Prednosti i smetnje S Streng ht s Snage W Weaknesses Slabosti O Opportunities Prilike T Triths Pretnje
  22. 22. <ul><li>Zadatak: </li></ul><ul><li>Uradite SWOT analizu za vaš tim </li></ul><ul><li>pa da vidimo </li></ul><ul><li>jesmo li za biznis </li></ul>
  23. 23. Preduzetništvo ¥ € $
  24. 24. Klju č ni elementi preduzetni č kog procesa <ul><li>1. Preduzetnik i menad ž erski ti m </li></ul>
  25. 25. 2. Poslovna š ansa svaki problem = š ansa
  26. 26. 3. Resursi
  27. 27. Lokalne poslovne prilike Procenite priliku Branka Bukvi ć
  28. 28. Preduslovi za preduzetništvo/preduzetnika <ul><li>ideja – san, cilj, neiskorišćena tržišna prilika </li></ul><ul><li>sam preduzetnik - iskustvo, strast, upornost i istrajnost, ogroman rad </li></ul><ul><li>znanje - tržišta, kupaca, potreba, tehnologije, neke delatnosti </li></ul>
  29. 29. Ciljevi dana <ul><li>Nau čiti kako da </li></ul><ul><li>prikupimo iz dostupnih izvora potrebne podatke, informacije o trendovima u svetu, regionu, lokalnoj zajednici </li></ul><ul><li>prepoznamo, procenimo i odaberemo prilike </li></ul><ul><li>steknemo veštine koje preduzetnik mora da razvije </li></ul>
  30. 30. Plan rada Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Budite preduzetnik Procenite priliku Merenje uspeha Sastanak na terenu Od ideje do biznisa 9:00 – 11:00 16:00 – 18:00 Gde sam ja u ovoj priči? Ideja luda nalazi se svuda Kako da znam... Gledam, slušam i učim Učenje kroz diskusiju 11:20 – 13:00 18:20 – 20:00 Ima li tu mesta za mene? Učenje kroz rad: ISTRAŽUJ! ...da sam poslovni genije! Ko pita ne skita Preduzetnišvo? YES
  31. 31. <ul><li>Nekoliko primera </li></ul><ul><ul><li>iz “razvijenog” sveta </li></ul></ul>
  32. 32. Izbor i procena poslovne ideje Kako do uspešne ideje?
  33. 33. Model levka 100 – 500 i deja Zajedničko r azmišljanje BRAINSTORMING Makro selekcija (vrednovanje) Mikro selekcija (vrednovanje) 5 ideja 1 ideja
  34. 34. <ul><li>Z adatak : u svojim timovima </li></ul><ul><li>Potražite i prepoznajte potencijalne prilike </li></ul><ul><li>Sakupite i grupišite ideje o profitno “obećavajućim” poslovima u okruženju </li></ul><ul><li>Definišite prilike i prezentujte nam </li></ul><ul><li>Kako ste prepoznali potencijal? </li></ul>
  35. 35. <ul><li>prednost nad postojećim proizvodima ili uslugama </li></ul><ul><li>u skladu sa stavovima i uverenjima kupaca </li></ul><ul><li>ne previše kompleksna </li></ul><ul><li>lako je ukazati korisnicima na koristi </li></ul><ul><li>korisnici mogu probati inovaciju bez rizika, (uzorak ili probna upotreba) </li></ul><ul><li>pro izvod/usluga odmah na raspolaganju </li></ul><ul><li>kupac mora verovati da taj proizvod ili inovacija zadovoljava njegove lične potrebe jer pruža stvarnu korist </li></ul>Karakteristike uspešne poslovne ideje
  36. 36. <ul><li>Dobra poslovna ideja mora da ispuni potrebe i/ili zahteve kupaca </li></ul><ul><li>Ako vaša poslovna ideja nije orginalna ili ne ispunjava potrebe kupaca, treba je poboljšati da bude bolja od konkurentske </li></ul><ul><li>Preduzetnik bi trebalo da se zapita : </li></ul><ul><ul><li>Zašto bi neko kupovao od mene umesto od moje konkurencije ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Koju vrednost dodajem na poslovanje ili proizvod / uslugu? </li></ul></ul>Imate li ostvarivu poslovnu ideju?
  37. 37. Istraživanje poslovne ideje Želje Zahtevi Potrebe Čemu vodi istraživanje ? Ide ja koja najbolje zadovoljava potrebe kupaca Podudariti proizvod sa željama i zahtevima kupaca; steći nove kupce, zadržati postojeće kupce Pro izvodi koji su korisni i optimalno obeleženi; fer konkurencija, zaštita okoline, itd.
  38. 38. <ul><li>Zadatak: u svojim timovima </li></ul><ul><li>Koristeći internet pretragu prepoznajte razvojne trendove i potencijalne poslovne prilike </li></ul><ul><li>Očekivani rezultat: </li></ul><ul><li>spisak poslovnih ideja </li></ul>
  39. 39. Istražite vašu poslovnu ideju!!! Profil kupca Osobine/koristi proizvoda Ciljno tržište Trend tržišta/ industrije Konkurencija Cena Promo cija Distrib u cija Pro izvodni kapacitet Proces proizvodnje Dobavljači Prodaja Potrebni resursi Fina nsijske snage - slabosti Gotovinski tok Odobrenja/dozvole Poslovna ideja
  40. 40. Napravite profil kupca koji plaća ! <ul><li>Napišite što više karakteristika kupaca za koje vi mislite da će kupovati vaš proizvod (godine, pol, bračni status, prihod i pokušajte da opišete njihov životni stil) </li></ul><ul><li>Ako očekujete da ćete prodavati drugoj firmi ili organizaciji procenite: </li></ul><ul><ul><li>kojoj industriji pripadaju , </li></ul></ul><ul><ul><li>koja vrsta firme su , </li></ul></ul><ul><ul><li>koliko dugo su u tom biznisu , </li></ul></ul><ul><ul><li>koliko zaposlenih imaju , </li></ul></ul><ul><ul><li>kolika im je godišnja prodaja , </li></ul></ul><ul><ul><li>koji odsek bi mogao biti zainteresovan za vašu ponudu , </li></ul></ul><ul><ul><li>ko su njihovi kupci , </li></ul></ul><ul><ul><li>i bilo šta drugo što možete identifikovati </li></ul></ul>
  41. 41. Navedite i opišite osobine vašeg proizvoda / usluge <ul><li>Defin išite osobine/karakteristike vašeg proizvoda/usluge </li></ul><ul><li>Utvrdite kako će te osobine biti od koristi za vaše kupce </li></ul><ul><li>Napravite listu prodajnih karakteristika koje ćete koristiti prilikom oglašavanja, pravljenja brošura i u prodajnim prezentacijama </li></ul><ul><li>Ovo će vam pomoći da odredite zašto bi vaš kupac kupovao vaš proizvod ili uslugu a ne konkurentsku </li></ul>
  42. 42. Kakav je potencijal rasta tržišta ? <ul><li>Da li je industrijska grana u kojoj želite da poslujete ili tržište na kome želite biti u porastu ili opada? </li></ul><ul><li>Da li su trendovi novih kupčevih prohteva na vrhuncu ili opadaju? </li></ul><ul><li>Pogledajte poslovne i industrijske/trgovinske časopise! </li></ul>
  43. 43. Definišite glavna geografska područja gde nameravate da prodajete u prvoj godini <ul><li>Definisanjem mesta gde ćete prodavati tokom prve godine, automatski se fokusirate ! </li></ul><ul><li>Procenite koliko potencijalnih kupaca su locirani na odabranom području </li></ul><ul><li>Za prodaju na većem području bitno je i pravilno upravljanje novcem, marketingom i resursima </li></ul><ul><li>Definisanjem područja lakše prepoznajete i svoje potrebe </li></ul>
  44. 44. Šta konkurencija prodaje na ovom geografskom području ? <ul><li>Kada odredite ko i gde su vaši kupci, </li></ul><ul><li>morate utvrditi i sa kim ih delite </li></ul><ul><li>Ispitajte </li></ul><ul><li>da li se slični proizvodi nalaze na maloprodajnim mestima i </li></ul><ul><li>kako se slične kompanije oglašavaju (na žutim stranama, u industrijskim imenicima i sl.) </li></ul>
  45. 45. Ocenite koju cenu možete tražiti a još uvek ostati konkurentni ! <ul><li>Određivanje koliko konkurentni možete biti je veliki korak ka uspostavljanju ostvarivosti vaše ideje </li></ul><ul><li>Ukoliko je vaš proizvod superioran spram konkurencije, a tržište nije tako osetljivo na cenu, možete razmišljati i o podizanju cene u odnosu na konkurenciju </li></ul><ul><li>Ukoliko prodajete maloprodajama ili veleprodajama, trebalo bi ostaviti dovoljno prostora i za njih, kako bi i oni dodali svoju zaradu </li></ul>
  46. 46. Kako ćete obavestiti kupce da postojite ? <ul><li>Oglašavanjem </li></ul><ul><li>Ličnom prodajom </li></ul><ul><li>Uspostavljanjem dobrih odnosa s javnošću </li></ul><ul><li>Promotivnim akcijama </li></ul>
  47. 47. <ul><li>Zadatak: </li></ul><ul><li>Definišite prepreke i delove koji nedostaju u postojećim informacijama da pretvorite ideju u posao </li></ul>
  48. 48. <ul><li>Domaći zadatak: </li></ul><ul><li>Prikupite brošure i druge dostupne materijale </li></ul><ul><li>K oristit e podatke privredne komore, granskih udru ž enja, statisti č ke podatke i podatke drugih stru č nih i relevantnih organizacija i ustanova… </li></ul>
  49. 49. Odaberite dobru poslovnu ideju <ul><li>Preispitajte sopstvene prednosti i sposobnosti i procenite u čemu ste dobri </li></ul><ul><li>Budite u toku sa trenutnim zbivanjima i spremni da iskoristite poslovne prilike kad se ukažu </li></ul><ul><li>Osmislite novi proizvod ili uslugu </li></ul><ul><li>Obogatite već postojeći proizvod dodatnom vrednošću </li></ul><ul><li>Istražite ostala tržišta ( prilika da odete u drugu zemlju/region ) </li></ul><ul><li>Unapredite postojeći proizvod ili uslugu </li></ul><ul><li>Budite u toku – koji proizvod trenutno ima visoku potražnju ? </li></ul>
  50. 50. <ul><li>Zadatak: </li></ul><ul><li>Odaberite svoje poslovne ideje </li></ul><ul><li>Očekivani rezultat: </li></ul><ul><li>Spisak ostvarivih poslovnih ideja </li></ul><ul><li>Odabrana jedna za dalji rad </li></ul>
  51. 51. Preduzetništvo ¥ € $
  52. 52.
  53. 53. <ul><li>Nekoliko primera iz lokala </li></ul><ul><li>www.shockart.org </li></ul>
  54. 54. Lokalne poslovne prilike Merenje uspeha Branka Bukvi ć
  55. 55. Ciljevi <ul><li>Postići osnovno razumevanje o: </li></ul><ul><li>Elementima procene poslovne ideje </li></ul><ul><li>Načinu procene vlastite ili prepoznate poslovne ideje </li></ul><ul><li>Faktorima uspeha </li></ul>
  56. 56. Plan rada Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Budite preduzetnik Procenite priliku Merenje uspeha Sastanak na terenu Od ideje do biznisa 9:00 – 11:00 16:00 – 18:00 Gde sam ja u ovoj priči? Ideja luda nalazi se svuda Kako da znam... Gledam, slušam i učim Učenje kroz diskusiju 11:20 – 13:00 18:20 – 20:00 Ima li tu mesta za mene? Učenje kroz rad: ISTRAŽUJ! ...da sam poslovni genije! Ko pita ne skita Preduzetnišvo? YES
  57. 57. Šta je neuspeh? <ul><li>&quot;Neuspeh je samo mogućnost da se mnogo inteligentnije </li></ul><ul><li>počne iznova&quot; </li></ul><ul><li>Henri Ford (30. jul 1863 - 7. april 1947) </li></ul>
  58. 58. Uzroci neuspeha <ul><li>Menažerska nekompetentnost ili neiskustvo </li></ul><ul><li>Nezainteresovanost </li></ul><ul><li>Slabi sistemi kontrole </li></ul><ul><li>Nedovoljno kapitala </li></ul>
  59. 59. Uzroci uspeha <ul><li>Naporan rad i posvećenost </li></ul><ul><li>Obezbeđenje tržišne tražnje za proizvodima i uslugama </li></ul><ul><li>Menadžerska kompetentnost </li></ul><ul><li>Sreća </li></ul>
  60. 60. Fa ktori koji doprinose uspehu Strpljenje Zdravlje Učenje Ri zik Osećanja Slaganje s ljudima Preuzimanje odgovornosti Prodaja Podrška porodice
  61. 61. <ul><li>Zadatak: </li></ul><ul><li>Definišite meru uspeha za vašu poslovnu ideju </li></ul>
  62. 62. Proces procene Anal iza svih uticajnih poslovnih aspekata Razvoj poslovne strategije Poslovno planiranje Implementa cija – Registracija biznisa
  63. 63. Koraci u analizi poslovnih opcija <ul><li>Uočavanje problema na tržištu </li></ul><ul><li>Pronalaženje odgovarajućih poslovnih šansi </li></ul><ul><li>- tehnika tržišnog zasićenja </li></ul><ul><li>- tehnika tržišne segmentacije </li></ul><ul><li>Utvrđivanje potrebnih resursa za realizaciju poslovne ideje </li></ul><ul><li>Finansijska analiza poslovne šanse </li></ul><ul><li>Analiza ličnih sklonosti i procena rizika </li></ul><ul><li>Izbor poslovne ideje i njena detaljna an a liza u biznis planu </li></ul>
  64. 64. Definisanje i izbor poslovne ideje <ul><li>1. Bazi č ni kriterijumi u analizi poslovnih opcija </li></ul><ul><li>2. Relevantni faktori u analizi poslovnih opcija </li></ul><ul><li>3. Koraci u analizi poslovnih opcija </li></ul><ul><li>4. Mogu ć e alternative u kreiranju poslovnih opcija </li></ul><ul><li>5. Forme vlasni š tva </li></ul><ul><li>6. Na č in obezbe đ enja potrebnih fin ansijskih sredstava </li></ul>
  65. 65. Bazi č ni kriterijumi u analizi poslovnih opcija <ul><li>Posao treba da: </li></ul><ul><li>a) odra ž ava li č nost i interese preduzetnika (oblast rada u kojoj preduzetnik u ž iva i u kojoj poseduje znanja i iskustva) </li></ul><ul><li>b) poseduje tr ž i š ne i profitne potencijale - “ponuditi ono sto kupci vole” - oslu š kivanje tr ž i š ta </li></ul>
  66. 66. Relevantni faktori u analizi biznis opcija <ul><li>VREME : posve ć enost biznisu, balansiranje obaveza prema biznisu i porodici, vreme potrebno da biznis po č ne da proizvodi profit i da se osvoji pozicija na tr ž i š tu </li></ul><ul><li>FINANSIJSKI RESURSI - limitiraju ć i faktor </li></ul><ul><li>POTENCIJALNI FINANSIJSKI REZULTATI </li></ul>
  67. 67. <ul><ul><ul><li>Relevantni faktori u analizi biznis opcija </li></ul></ul></ul><ul><li>STEPEN STRU Č NOSTI I POSLOVNOG ISKUSTVA : ako ne postoji iskustvo nivo rizika je ve ć i ; partnerstvo ; fran š izing aran ž man </li></ul><ul><li>NIVO RIZIKA : koncepcijski rizik , rizik proizvodnje , marketing rizik , finansijski rizik , rizik rasta i razvoja </li></ul>
  68. 68. Mogu ć e alternative u kreiranju poslovnih opcija <ul><li>Kupovina postoje ć eg posla (firme) </li></ul><ul><li>Novi posao </li></ul><ul><li>Fran š izing </li></ul>
  69. 69. Kup o vina postojećeg posla <ul><ul><ul><ul><li>ZA </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Dokazan posao, manji rizik, izvori finansija </li></ul><ul><li>Razrađeni kanali prodaje i nabavke </li></ul><ul><li>Obučena radna snaga </li></ul><ul><li>Postojeći proizvodni kapaciteti </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>PROTIV </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Prodaju se firme u problemima </li></ul><ul><li>Loš imidž </li></ul><ul><li>Loše obučena radna snaga </li></ul><ul><li>Loša lokacija </li></ul><ul><li>Neadekvatan poslovni prostor </li></ul><ul><li>Stara oprema </li></ul>
  70. 70. Šta treba istražiti kod kupovine postojećeg posla? <ul><li>Zašto vlasnik prodaje posao </li></ul><ul><li>U kom se stanju nalaze poslovni kapaciteti </li></ul><ul><li>Tržišnu situaciju </li></ul><ul><li>Finansijsku poziciju biznisa </li></ul><ul><li>Zakonsku regulativu i pravne aspekte kupovine biznisa </li></ul>
  71. 71. Novi posao <ul><ul><ul><ul><li>ZA </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Početak na željenoj lokaciji </li></ul><ul><li>Kapaciteti se instaliraju po unapred određenim ciljevima </li></ul><ul><li>Veća mogućnost inovacija </li></ul><ul><li>Kreiranje sopstvenog imidža </li></ul><ul><li>Veći profit sa manje ulaganja </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>PROTIV </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Visoki rizik </li></ul><ul><li>Dug put do poverenja potrošača </li></ul><ul><li>Problem obezbeđivanja sredstava </li></ul><ul><li>Proces uhodavanja nabavke i prodaje </li></ul>
  72. 72. Šta treba istražiti pri otpočinjanju novog posla <ul><li>Potrebe za novim proizvodom ili uslugom </li></ul><ul><li>Lokaciju </li></ul><ul><li>Tržište </li></ul><ul><li>Fizičke kapacitete </li></ul><ul><li>Ljudske resurse </li></ul><ul><li>Projekciju finansijskih rezultata </li></ul>
  73. 73. Fran šizing <ul><ul><ul><ul><li>ZA </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Nije neophodno iskustvo u poslovanju </li></ul><ul><li>Konsalting i obuka </li></ul><ul><li>Otplata početnih troškova na rate </li></ul><ul><li>Centralizovana nabavka sirovina </li></ul><ul><li>Besplatna promocija </li></ul><ul><li>Poznati proizvodi i usluge </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>PROTIV </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Nepostojanje slobode odlučivanja </li></ul><ul><li>Striktno određeni ugovori </li></ul><ul><li>Renta franšize </li></ul><ul><li>Nepostojeća mogućnost transfera </li></ul><ul><li>Centralizovana nabavka sirovina </li></ul><ul><li>Aktivnost jednog korisnika pogađa sve </li></ul>
  74. 74. Forme vlasni š tva <ul><li>Solo biznis - Biznis jednog vlasnika </li></ul><ul><li>Partnerstvo - Zajednicki biznis </li></ul><ul><li>Korporativni model - Preduze ć e… </li></ul>
  75. 75. Na č in obezbe đ enja potrebnih finansijskih sredstava <ul><li>Li č na sredstva </li></ul><ul><li>Porodica i prijatelji </li></ul><ul><li>Partneri u biznisu </li></ul><ul><li>Bankarski krediti </li></ul><ul><li>Fondovi za razvoj malog biznisa </li></ul><ul><li>Krediti dobavlja č a </li></ul><ul><li>Venture capital </li></ul>
  76. 76. <ul><li>Zadatak: </li></ul><ul><li>Procenite prepoznatu poslovnu priliku/ideju </li></ul><ul><li>Razmotriti : </li></ul><ul><ul><li>biznis opcije </li></ul></ul><ul><ul><li>obezbe đ enje potr e bne radne snage </li></ul></ul><ul><ul><li>o perativn e tro š kov e </li></ul></ul><ul><ul><li>dodatn e izvor e finansiranja </li></ul></ul>
  77. 77. Podr š ka razvoju malog biznisa <ul><li>Podr š ka razvoju malog biznisa u na š oj zemlji se ogleda kroz delatnost Agencije za razvoj malih i srednjih preduze ć a č iji je osniva č Vlada republike Srbije </li></ul><ul><li>Ko još? </li></ul>
  78. 78. Priprema za sastanak <ul><li>Šta očekujete od sutrašnjeg sastanka? (Definišite vaše ciljeve) </li></ul><ul><li>Koja su važna pitanja za uspešan posao? </li></ul>
  79. 79. Preduzetništvo ¥ € $
  80. 80. Lokalne poslovne prilike Od ideje do biznisa Branka Bukvi ć
  81. 81. Cilj <ul><li>Upoznati bitne odredbe iz zakonske regulative koje se odnose na komercijalno poslovanje vezano za odlu č ivanje o pokretanju biznisa </li></ul>
  82. 82. Plan rada Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Budite preduzetnik Procenite priliku Merenje uspeha Sastanak na terenu Od ideje do biznisa 9:00 – 11:00 16:00 – 18:00 Gde sam ja u ovoj priči? Ideja luda nalazi se svuda Kako da znam... Gledam, slušam i učim Učenje kroz diskusiju 11:20 – 13:00 18:20 – 20:00 Ima li tu mesta za mene? Učenje kroz rad: ISTRAŽUJ! ...da sam poslovni genije! Ko pita ne skita Preduzetnišvo? YES
  83. 83. Radnja ili Preduzeće?   <ul><li>Samostalna - preduzetnička radnja </li></ul><ul><li>Preduzeće - privredno društvo </li></ul>
  84. 84. Radnja – prednosti <ul><li>Najčešći oblik firme za početak </li></ul><ul><li>Jednostavan je, lak za otvaranje i vođenje </li></ul><ul><li>Ne zahteva velika materijalna ulaganja </li></ul><ul><li>Preporučuje se za poslove koji nemaju intenciju velikog obima i širenja </li></ul><ul><li>Može se zaposliti cela porodica, bez dodatnih troškova angažovanja radne snage (porezi i doprinosi) </li></ul>
  85. 85. Radnja – mane <ul><li>Neograničena odgovornost vlasnika - garantuje svom svojom imovinom za obaveze </li></ul><ul><li>Ne postoje jasni kriterijumi šta je lična imovina preduzetnika, a šta su sredstva koja se koriste u poslovanju radnje </li></ul><ul><li>Ograničen razvoj poslovanja </li></ul><ul><ul><li>Kod uvećanja obima poslovanja problem reorganizacije </li></ul></ul><ul><ul><li>Nema kredita ili stranih ulaganja - s trani partner nije zainteresovan da uloži pa čak ni da posluje sa preduzetnikom zbog mešanja imovine </li></ul></ul><ul><li>Prosto knjigovodstvo koje ne daje skoro nikakve informacije </li></ul>
  86. 86. Preduzeće - mane <ul><li>Složeniji oblik organizacije, komplikovano za početnike </li></ul><ul><li>Procedura registracije komplikovanija od radnje </li></ul><ul><li>Za otvaranje potreban početni kapital </li></ul>
  87. 87. Preduzeće - prednosti <ul><li>Vlasnici za obaveze ne odgovaraju ličnom imovinom već samo imovinom firme </li></ul><ul><li>Pravno lice </li></ul><ul><li>Organizacione prednosti - razvoj više sektora kojima se lakše upravlja </li></ul><ul><li>Dvojno knjigovodstvo </li></ul><ul><li>Potencijal rasta nije ograničen </li></ul><ul><li>Lakše finansiranje aktivnosti </li></ul><ul><li>Drugi privredni subjekti, državni organi, finansijske institucije i poslovni partneri pa i sami sebe shvataju ozbiljnije </li></ul><ul><li>Nema zablude šta je lična zarada, šta je imovina privrednog subjekta, šta je plata a šta je ostvarena dobit društva </li></ul><ul><li>Kreditna sposobnost direktora i/ili zaposlenih lica se poboljšava </li></ul>
  88. 88. Poreski tretman <ul><li>Vlasnik radnje plaća jedan porez na dohodak </li></ul><ul><li>Vlasnik preduzeća plaća porez na dohodak građana a preduzeće plaća porez na dobit </li></ul><ul><ul><li>Kod preduzeća važi dvostruko oporezivanje </li></ul></ul><ul><li>Radnja je uvek dužna da plaća porez, čak i kad ne radi ili ako gubi novac </li></ul><ul><li>Privredno društvo, ukoliko nema promet, predaje poreske prijave ali u njima može da iskaže gubitak i u tom slučaju ne plaća porez </li></ul>
  89. 89. Koga pitati? <ul><li>Računovođu? </li></ul><ul><ul><li>lakše vode knjige radnje </li></ul></ul><ul><ul><li>kaznena politika za privredne prestupe - više kazne za preduzeća </li></ul></ul><ul><li>Ekonomistu? </li></ul><ul><ul><li>finansiranje poslovnih aktivnosti </li></ul></ul><ul><li>Pravnika? </li></ul><ul><ul><li>potreban je pravni savet i on se traži od pravnika, a ne od računovođe, kao što se od advokata ne traži da vodi knjige preduzeća </li></ul></ul>
  90. 90. Preporuka 1 <ul><li>Za jednostavan mali biznis </li></ul><ul><li>bez mnogo mogućnosti za rast i razvoj </li></ul><ul><li>izabrati </li></ul><ul><li>samostalnu – preduzetničku radnju </li></ul><ul><li>kao pravnu formu </li></ul>
  91. 91. Preporuka 2 <ul><li>Za ozbiljne namere </li></ul><ul><li>za duže bavljenje poslovima </li></ul><ul><li>koji rastu i razvijaju se </li></ul><ul><li>izabrati </li></ul><ul><li>preduzeće - privredno društvo </li></ul><ul><li>kao pravnu formu </li></ul>
  92. 92. Osnivanje radnje <ul><li>Pod radnjom se podrazumeva: </li></ul><ul><li>prodavnica, radionica, kancelarija, biro, servis, agencija, studio, pansion, apoteka, ordinacija i sl. </li></ul><ul><li>najčešće skraćenice: </li></ul><ul><ul><li>STR - samostalna trgovinska radnja; </li></ul></ul><ul><ul><li>SZR - samostalna zanatska radnja; </li></ul></ul><ul><ul><li>SUR - samostalna ugostiteljska radnja </li></ul></ul><ul><li>Registracija u opštinskoj jedinici lokalne samouprave nadležnoj za poslove privrede </li></ul>
  93. 93. Registracija radnje <ul><li>Upis registracije preduzetnika vrši se u Agenciji za privredne registre od 01.01.2006. godine. </li></ul><ul><li>Kao osnivač se može pojaviti jedno fizičko lice i u tom slučaju se radi o osnivanju samostalne radnje, ili više fizičkih lica (najviše 10) i u tom slučaju se radi o osnivanju ortačke radnje </li></ul><ul><li>Dokumentacija: </li></ul><ul><ul><li>Registraciona prijava </li></ul></ul><ul><ul><li>Lična karta ili pasoš osnivača/svih ortaka </li></ul></ul><ul><ul><li>Dokaz o uplati naknade </li></ul></ul><ul><ul><li>Rešenje nadležnog organa ukoliko je potrebno </li></ul></ul>
  94. 94. Osnivanje preduzeća <ul><li>Ortačko društvo (OD) </li></ul><ul><li>Komanditno društvo (KD) </li></ul><ul><li>Akcionarsko društvo (AD) </li></ul><ul><li>Društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) </li></ul>
  95. 95. Osnovati OD ili DOO? <ul><li>Razmotriti: </li></ul><ul><li>Način pribavljanja finansijskih sredstava za poslovne aktivnosti </li></ul><ul><li>Koliki nivo ličnog rizika je osnivač spreman da preuzme </li></ul><ul><ul><li>ortačko društvo - odgovara celokupnom imovinom </li></ul></ul><ul><ul><li>društvo sa ograničenom odgovornošću - odgovara samo imovinom koja je uneta u društvo </li></ul></ul><ul><li>Nivo kontrole nad poslovnim operacijama </li></ul><ul><li>Uobičajena forma za početnike je d.o.o. </li></ul>
  96. 96. Registracija preduzeća 1 <ul><li>Prijava u Trgovinskom sudu </li></ul><ul><li>Dokumentacija: </li></ul><ul><ul><li>Osnivački akt sa overenim potpisima osnivača </li></ul></ul><ul><ul><li>Statut </li></ul></ul><ul><ul><li>Ugovor o zakupu poslovnog prostora ili vlasnički list </li></ul></ul><ul><ul><li>Odluka o imenovanju direktora </li></ul></ul><ul><ul><li>Fotokopija lične karte direktora </li></ul></ul><ul><ul><li>Obrazac (OP) overenog potpisa za direktora </li></ul></ul><ul><ul><li>Fotokopija lične karte osnivača </li></ul></ul><ul><ul><li>Uverenje o prebivalištu za osnivača (ne starije od mesec dana) </li></ul></ul><ul><ul><li>Izveštaj banke o uplaćenom depozitu osnivačkog uloga </li></ul></ul><ul><ul><li>Popunjeni obrasci za prijavu za registraciju u Trgovinskom sudu </li></ul></ul><ul><li>Takse </li></ul><ul><ul><li>za overu OP obrasca (4 primerka) u opštini </li></ul></ul><ul><ul><li>za overu osnivačkog akta u sudu </li></ul></ul><ul><ul><li>za prijem prijave u Trgovinskom sudu </li></ul></ul>
  97. 97. Registracija preduzeća 2 <ul><li>Izrada okruglog ili delovodnog pečata </li></ul><ul><li>Prijava Saveznom zavodu za statistiku – matični broj </li></ul><ul><ul><li>Obratiti pažnju na delatnost jer utiče na plaćanje svih komunalnih naknada </li></ul></ul><ul><li>Prijava poreskoj upravi za porez na dobit, komunalne naknade i dobijanje PIB-a (Poreski identifikacioni broj) </li></ul><ul><li>Otvaranje žiro ili tekućeg računa kod poslovne banke – ne može da se otvori bez prethodno dobijenog PIB-a </li></ul><ul><li>Pismeni nalog poslovnoj banci da deponovani novčani deo osnivačkog udela prebaci na novootvoreni račun </li></ul><ul><li>Upis u registar carinskih obveznika – samo spoljnotrgovinski poslovi </li></ul><ul><li>Registracija u Fondu PIO </li></ul><ul><li>Prijava zaposlenih na tržište rada, Fondu PIO i Fondu zdravstvenog osiguranja </li></ul>
  98. 98. Obaveze po osnivanju radnje/preduzeća <ul><li>Vođenje poslovnih knjiga </li></ul><ul><li>Evidentiranje poslovnih promena </li></ul><ul><li>Plaćanje poreza i doprinosa </li></ul>
  99. 99. Vođenje poslovnih knjiga <ul><li>Po  principu  prostog knjigovodstva </li></ul><ul><li>Po principu dvojnog knjigovodstva </li></ul><ul><li>Poslovne knjige vodi ovlašćeno lice ili agencija za vođenje knjiga </li></ul>
  100. 100. Evidentiranje poslovnih promena <ul><li>Izdavanje računa </li></ul><ul><li>Uplata pazara </li></ul><ul><li>Uzimanje izvoda iz banke </li></ul><ul><li>Vođenje evidencije o prijemu i izdavanju robe </li></ul><ul><li>Vođenje evidencije o robi na popisu </li></ul><ul><li>Plaćanje obaveza </li></ul><ul><li>Držanje dokumentacije u radnji/preduzeću </li></ul>
  101. 101. Plaćanje poreza i doprinosa <ul><li>Porez na dodatu vrednost </li></ul><ul><li>Porez na dobit preduzeća </li></ul><ul><li>Porezi i doprinosi na prihode od samostalne delatnosti </li></ul><ul><li>Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na zarade i naknade zarada </li></ul><ul><li>Akcize </li></ul>
  102. 102. Dokumentacija <ul><li>Poslovno pismo </li></ul><ul><li>Koverat </li></ul><ul><li>Račun </li></ul><ul><li>Nalog za prenos </li></ul><ul><li>Logo – znak firme </li></ul><ul><li>Oznake i marketinški materijali </li></ul><ul><li>Vizit karte </li></ul>
  103. 103. Sedam p oslovni h savet a <ul><li>Planirajte! </li></ul><ul><li>Organizujete se pre nego što počnete! </li></ul><ul><li>Pronađite prave ljude! </li></ul><ul><li>Upravljajte pametno! </li></ul><ul><li>Kontrolišite rad! </li></ul><ul><li>Izmerite rezultate! </li></ul><ul><li>Neka Vaši ljudi uvek budu informisani! </li></ul>
  104. 104. I sedam naj č e šć ih grešaka <ul><li>Ići za idejom bez plana </li></ul><ul><li>Prodaja robe suviše jeftino </li></ul><ul><li>Započinjanje posla samo zbog uzbuđenja </li></ul><ul><li>Marketing bez ideje </li></ul><ul><li>Pre drug nego šef </li></ul><ul><li>Preterano trošenje sredstava </li></ul><ul><li>Zapostavljanje voljenih osoba </li></ul>
  105. 105. Preduzetništvo ¥ € $

  ×