Your SlideShare is downloading. ×
An ghaeilgesanidirbhliain2013
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

An ghaeilgesanidirbhliain2013

938
views

Published on

Published in: Education

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
938
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. An Ghaeilge san Idirbhliain
 • 2. Aidhmeanna na Ceardlainne: Go mbeidh tuiscint níos fearr agat ar: •  chlár na hIdirbhliana agus ar an nGaeilge mar ábhar sa chlár sin •  conas tabhairt faoin bpleanáil fhadtéarmach agus ghearrthéarmach do rang Idirbhliana •  roinnt féidearthachtaí maidir le modúil Idirbhliana don rang Gaeilge •  roinnt féidearthachtaí maidir leis an bhfoghlaim thras-churaclaim
 • 3. Clár na hIdirbhliana Tá Clár na hIdirbhliana deartha mar dhroichead idir dhá Shraith: éascaíonn sé an t-athrú ón bhfoghlaim spleách sa tSraith Shóisearach go dtí an fhoghlaim neamhspléach fhéinstiúrtha atá riachtanach sa tSraith Shinsearach. Ráiteas Misin na hIdirbhliana: “Forbairt phearsanta, shóisialta, ghairme agus oideachasúil na scoláirí a chur chun cinn agus iad a ullmhú dá ról mar bhaill neamhspleácha, rannpháirteacha sa tsochaí” (ROE, Treoirlínte don Idirbhliain 1994/1995 )
 • 4. Ábhar Machnaimh don Phleanáil §  Stiúrtha ag an bhfoghlaim agus ní ag an scrúdú §  Scoilbhunaithe – níl aon dá scoil mar an gcéanna §  Scoláire-lárnach §  Baintear leas as saineolas na múinteoirí §  Scríobhtar siollabais indibhidiúla §  Réimse leathan straitéisí teagaisc agus foghlama §  Modhanna measúnachta ilchineálacha §  Teastas scoile §  Tacaíocht / Deimhniú na Roinne §  Monatóireacht ón gCigireacht
 • 5. Pleanáil Ábhair san Idirbhliain 1.  An Phleanáil Fhadtéarmach 2. An Phleanáil Ghearrthéarmach
 • 6. Pleanáil Ábhair san Idirbhliain 1.  An Phleanáil Fhadtéarmach
 • 7. Pleanáil Ábhair san Idirbhliain An gá atá le gach scoil Clár Idirbhliana Scríofa, Bliantúil a scríobh. Treoirlínte ROS: “Ba chóir go gcoimeádfaí cóip den chlár, atá faofa ag an mBord Bainistíochta, sa scoil le gur féidir le cigirí na Roinne í a iniúchadh.” ‘Ag Scríobh Chlár na hIdirbhliana’ Cuid 1: Réamhrá ginearálta do chlár na hIdirbhliana sa scoil Cuid 2: Cláir d’ábhair agus de mhodúil indibhidiúla Cuid 3: Sonraí Eagraíochtúla
 • 8. Cuid 2: Ábhair agus Modúil §  2.1 Teideal ábhair nó modúil §  2.2 Fad ama an mhodúil §  2.3 Aidhmeanna §  2.4 Cuspóirí / Torthaí Foghlama §  2.5 Ábhar (Cad a mhúinfear?) §  2.6 Straitéisí teagaisc agus foghlama (Conas a mhúinfear é?) §  2.7 Modhanna Measúnaithe §  2.8 Acmhainní §  2.9 Naisc le hábhair eile (Foghlaim Thras-Churaclaim) §  2.10 Athbhreithniú (ar an gclár)
 • 9. An Próiseas Sealbhaithe Teanga Éisteacht Tuiscint Aithris Labhairt Léamh Scríobh
 • 10. Eochairphrionsabail Theagasc agus Mhúineadh na Gaeilge
 • 11. Pleanáil Ábhair san Idirbhliain 2. An Phleanáil Ghearrthéarmach
 • 12. Prionsabail na Foghlama 1.  Nasc a chruthú le heolas eile / réamheolas / a dtaithí féin 2.  Deis phléite – na foghlaimeoirí ag idirghníomhú agus ag plé mar rang, i mbeirteanna, i ngrúpaí srl. 3.  Comhthéacs téagartha agus oiriúnach ag an bhfoghlaim 4.  Feasacht na scoláirí ar an bhfoghlaim a chur chun cinn ‘Literacy in the Secondary School’, Maureen Lewis & David Wray
 • 13. An Phleanáil – Cur ChuigeTéamach Topaic & Feasacht Chultúir Feidhmeanna, Torthaí Foghlama Eiseamláirí (agus Feasacht teanga) Gramadach Straitéisí foghlama & measúnaithe Litríocht & Feasacht Litríochta Stór Focal & Feasacht Teanga Litearthacht agus Uimhearthacht
 • 14. An Difreáil sa Phleanáil San fhoghlaim beidh ábhar: a chaithfidh an scoláire a bheith ar eolas aige/aici ar cheart don scoláire a bheith ar eolas aige/aici ar féidir leis an scoláire a bheith ar eolas aige/aici
 • 15. Modúil Samplacha don Idirbhliain 1.  Ag cothú na cumarsáide (éisteacht & labhairt na Gaeilge) 2.  Ag cothú na scríbhneoireachta cruthaithí 3.  Ag cothú na léitheoireachta 4.  An fheasacht teanga & cruinneas teanga 5.  An fheasacht litríochta & seánraí 6.  An fheasacht chultúir 7.  An Ghaeilge & na meáin 8.  CLIL : nasc le hábhar eile 9.  Irisleabhar / Podchraoladh Scoile 10. Drámaíocht & Puipéid
 • 16. Ag cothú na cumarsáide
 • 17. Ag cothú scil na scríbhneoireachta
 • 18. Ag cothú scil na léitheoireachta
 • 19. Aifric agus na meáin chraolta
 • 20. Buntáistí don scoláire: Buntáistí don mhúinteoir: - Léargas níos aontaithe, níos leithne agus níos doimhne ar thopaicí ar leith - Déantar naisc idir ábhair - Ábharthacht agus ról na Gaeilge sa Siollabas - Cothaíonn sé scileanna smaointeoireachta criticiúla, foghlaim chomhoibritheach, scileanna machnaimh …. - Níos suimiúla! - Cothaíonn sé comhoibriú agus dioscúrsa gairmiúil - Soiléiríonn sé spriocanna teagaisc agus foghlama - Sáraíonn sé teorainneacha an ábhair - Níos suimiúla! An Fhoghlaim Thras-churaclaim san Idirbhliain
 • 21. •  Nasc idir dhá ábhar •  Nasc idir roinnt ábhair •  Modheolaíocht chomónta •  Téama comónta •  Ócáid chomónta •  … •  … An Fhoghlaim Thras-churaclaim san Idirbhliain
 • 22. Modheolaíocht Chomónta - Tionsnamh Tionscnamh Leabharlann & Idirlíon Ról - ghlacadh Físeán Turgnamh Tuairisc Staitisticí Suirbhé Cur i láthair Taighde Ealaín Na meáin Taispeántas Grianghraif
 • 23. Bia Dúchais Nua-theangacha eile (Bia Dúchais na dTíortha sin) Eacnamaíocht Bhaile (Comhábhair, oidis, méid an bhia dúchais ar bhiachláir in Éirinn ... ) Mionchomhlacht Ceol (Amhráin /foinn le bia mar théama ) Stair (an Gorta Mór, Forbairt Thraidisiún an Bhia trí na hAoiseanna) Tír Eolais (Ithir, Aeráid, Daonra ... ) TFC (Biachláir: clóstíleanna ..) Gnó (Trádáil easpórtála, tionsclaíocht dhúchasach) Téama Comónta – Bia Dúchais
 • 24. Ócáid Chomónta – Léann Eorpach Lá na dTeangacha Eorpacha Lá na hEorpa Meán Fómhair gach bliain 9 Bealtaine gach bliain 26/09/13 Léann Eorpach Teangacha Ealaín Reiligiún Eolaíocht Stair OSSP TFC Tír Eolas Na Meáin
 • 25. Aidhmeanna na Ceardlainne: An bhfuil tuiscint níos fearr agat ar: •  chlár na hIdirbhliana agus ar an nGaeilge mar ábhar sa chlár sin •  conas tabhairt faoin bpleanáil fhadtéarmach agus ghearrthéarmach do rang Idirbhliana •  roinnt féidearthachtaí maidir le modúil Idirbhliana don rang Gaeilge •  roinnt féidearthachtaí maidir leis an bhfoghlaim thras-churaclaim