Your SlideShare is downloading. ×
Seminárka   proces výchovy - etapy výchovy - valachovič
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Seminárka proces výchovy - etapy výchovy - valachovič

506

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
506
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. ARGUMENTACETéma, které jsem si zvolil, je Proces výchovy – etapy výchovy. Toto téma je také součástípředmětu, který jsem absolvoval v prvním semestru na MU – Nástin dějin pedagogiky a úvoddo pedagogiky. Tyto znalosti a informace, které sem se dočetl, mohou být přínosem nejenmě, ale i většině studentů MU. Každý kdo chce učit, by měl vědět základní poznatky jako jevýchova, jak se dělí, jak probíhá a další věci. V budoucnu bych chtěl být dobrým učitelem, aproto mě toto téma zajímalo. Byl jsem nucen svoji seminární práci mírně zkrátit, ale snažiljsem se v ní ponechat to nejdůležitější.ANOTACETato práce se zabývá obecně výchovou a některých jejich součástí. Podrobně vysvětlujepojmy edukační proces, etapy výchovy a procesy výchovy, některý pojem je zobrazenz hlediska více autorů, protože každý autor má na tyto pojmy svůj vlastní názor nebo jinérozdělení. Práce seznamuje čtenáře s tím, jak by měla nebo může výchova jedince probíhat,co vše ji ovlivňuje, ale také jak by se měl učitel chovat. Dále v ní můžeme vyčíst, co danépojmy znamenají a co obsahují.Klíčová slova - výchova, edukační proces, determinanty, cíle, diagnóza
  • 2. PROCES VÝCHOVY - ETAPY VÝCHOVY Výchova:  je subjekto-subjektový proces nejen žáka s pedagogem, ale i pedagoga s žákem, který není pasivní  výchova u všech jedinců je celoživotní, tedy od té doby, kdy se člověk narodí až do doby, kdy opustí náš světEdukační proces:  to je proces, ve kterém se nějaký subjekt (řekněme například A) nějakým způsobem vzdělává (učí, nabývá vědomostí a nových poznatků) nebo je to proces, ve kterém nějaký subjekt (řekněme například B) někoho něco učí, vzdělává.  v edukačním procesu je základem nějaký druh učení, tudíž pokud se tu žádný druh učení nenachází --> pak nemůžeme hovořit o edukačním procesu  edukační proces (EP) se dá třídit například podle intercionality: o EP non-intercionální – můžeme jej nazvat nezáměrné nebo neuvědomělé, protože jedinec se nějakým způsobem vzdělává, aniž by si to uvědomoval o EP intercionální – je opakem EP non-intercionálního – jedinej se učí, uvědomuje si učení, učí se záměrně
  • 3.  Edukační proces (EP) se také rozdělit podle toho, jestli se jedná o: o EP řízený – jedinec učení nějakým způsobem plánuje o EP neřízený – jedinec se učit chce a snaží se o toProces výchovy:  Proces výchovy ovlivňuje mnoho faktorů, mezi některé z nich můžeme zařadit: univerzálnost, permanentnost, hodnotovou orientaci výchovy, dynamičnost a další. - Dělení na etapy výchovného procesu podle paní Svobodové a ŠMAHELOVÉ: o Etapa počáteční neboli vstupní, jde o první diagnózu:  Ten kdo vychovává (subjekt A), musí znát stav vychovávaného (subjekt B), a jak bude daná výchova probíhat  Subjekt A se snaží zjistit jak je na tom subjekt B psychicky, jestli má nějaké končíky, má na něco talent, popřípadě jestli má k něčemu přirozený odpor  Subjekt A by měl mít přehled, jestli je subjekt B fyzicky zdatný, v dobré kondici, ať už se jedná o jeho psychiku nebo o tělesnou stránku věci
  • 4.  Subjekt A dále zkoumá, v jakém prostředí žije subjekt B, jeho okolí, vztahy v rodině  V této etapně se vymezují cíle, kterých chceme dosáhnout o Etapa Pedagogické analýzy obsahu výchovy  Analyzuje obsah výchovy  Subjekt A upřesňuje cíle výchovy a přesně popisuje postupy a vybírá různé metody o Etapa pedagogického projektování:  Pokračování z předchozí etapy ve zpřesňování a ujasňování cíle  Subjekt A znova je obeznámen se stavem subjektu B  Subjekt A by měl vědět jak dosáhnout a čeho chce dosáhnout – pomocí přesných metod, pomůcek, které si vymezí o Etapa regulace učení žáka:  Vše se točí kolem žáka, žák je v jakémsi středu procesu učení a výchovy  Žák a učitel by měli velmi úzce spolupracovat  Měli by se domlouvat, jak co udělají, kolik toho udělají, za jakou dobu, pomocí čeho toho docílí  Tato etapa je velmi důležitá při vývoji osobnosti žáka o Etapa výsledné pedagogické diagnózy:  Měla by interpretovat, jak úspěšné a do jaké míry se splnily stanovené cíle – její efektivnost  Slouží jako zpětná vazba pro žáka i pro vychovatele1V pedagogice existuje hlavní model – neboli didaktický trojúhelník, ve kterém jsou 3 základníprvky – učitel, učivo a samozřejmě žák - Edukační proces můžeme chápat jako spolupráci - Determinanty vstupů – edukační proces (vlastnosti, průběh) – výsledky (dlouhodobé)1 SVOBODOVÁ, J., ŠMAHELOVÁ, B. Kapitoly z obecné pedagogiky. Brno: MSD, 2007. s. 140. ISBN 978-80-86633-81-7.
  • 5. V různých zemích je edukační proces jiný, protože je závislý na struktuře a charakteristicedané populaceCharakteristika vstupních determinant edukačních procesů podle pana Bližkovského  Charakteristiky žáků o Kognitivní (styly učení, inteligence) o Afektivní (druhy motivací, potřeby) o Fyzické (věk, pohlaví) o Sociální a sociokulturní (inteligence rodinných příslušníků)  Charakteristiky učitelů o Osobnostní (přístup, chování)  Charakteristika edukačních konstruktů o Kutikulární programy (vzdělávací programy a jejich orientace) o Učebnice – včetně dalších pomůcek, rozsah a obsah učiva o Evaluační nástroje – jak se shodují, případně neshodují se standarty  Charakteristika škol o Vybavení tříd, modernizace tříd, malba na zdech, to vše působí na žáka o Učitelské kádry a jejich profily2K procesům výchovy řadíme další skupiny: podmínky výchovy, cíle výchovy, prostředkyvýchovy a styly výchovyStyly výchovy:  Zabývá se tím, jak se subjekt A (vyučující) chová vůči subjektu B (vychovávanému), jakým stylem  Dělení stylů výchovy podle paní Šmahelové: o Autokratický styl výchovy – rázný a záporný přístup  Učitel poroučí, přikazuje, žáka omezuje, nezajímá ho žák, ale jen jeho výkon a to jak se ukázněně chová o Liberální styl s nezájmem o dítě – slabé řízení výuky2 Blížkovský, B. Systémová pedagogika pro studium a tvůrčí praxi. Ostrava: Amosium servis, 1992
  • 6.  Učitel se lhostejně chová k žákům, nemá zájem, nemají skoro nízké nároky - žádná kázeň, slabá kontrola o Rozporný autokraticko-liberální styl  Od každého z předchozích stylů něco, kombinace, učitel se může chovat v každém předmětu jinak a i každou chvíli se mlže měnit jeho přístup o Integrační styl – kladný, vztah středně silné řízení  Spíše kamarádský přístup, nezajímá se jen o školní věci a věci přímo týkající se výuky, ale zajímá ho i žákův názor, podporuje žáka a motivuje ho, snaží se o důvěru mezi žákem a učitelem  Podle mého názoru nejlepší styl3Základní otázka v procesu výchovy: „Co se děje s člověkem v procesu výchovy?“Seznam použité literatury:SVOBODOVÁ, J., ŠMAHELOVÁ, B. Kapitoly z obecné pedagogiky. Brno: MSD, 2007. s. 140.ISBN 978-80-86633-81-7. - Jedná se o učebnici – redigovaná a recenzovaná - Tato kniha byla doporučena jako základní studijní materiál v předmětu - Autorkou knihy je vyučující na PdF MU - Zabývá se přímo vybraným tématem - Kniha byla vydána v roce 2007IS MASARYKOVY UNIVERZITY, Proces výchovy – Etapy výchovyDostupné z:< http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/ps09/uvod_ped/web/proces.html>. - Stránky jsou tvořeny Mgr. Radkem Pospíšilem, zaměstnancem MU - Autor je uveden3 SVOBODOVÁ, J., ŠMAHELOVÁ, B. Kapitoly z obecné pedagogiky. Brno: MSD, 2007. s. 140. ISBN 978-80-86633-81-7.
  • 7. - Autor je erudovaný v daném oboru - Odkazy jsou funkční - Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.ČLÁNKY RVP, Myšlenkové mapy. [cit. 2011-09-16]Dostupné z:<http://clanky.rvp.cz/clanek/o/g/12797/MYSLENKOVE-MAPY-V-EDUKACNIM-PROCESU.html/>. - Stránky jsou aktuální - Autor je uveden - Odkaz je funkční - Uvedena kontaktní adresa - Použité citace z ověřených zdrojůBlížkovský, B. Systémová pedagogika pro studium a tvůrčí praxi. Ostrava: Amosium servis,1992

×