Sociálna politika PhDr. Branislav Frk, PhD.
Sylabus <ul><li>Sociálna politika (pojmy, vymedzenie) </li></ul><ul><li>Sociálna politika (história, súvislosti) </li></ul...
Témy seminárnych úloh (SR a EÚ) (SR a EÚ) <ul><li>Politika zamestnanosti </li></ul><ul><li>Politika sociálneho zabezpečeni...
Literatúra <ul><li>Potuček, Martin. 1995. Sociálna politika, Slon </li></ul><ul><li>Večeřa, Miloš. 1994. Sociální stát, Sl...
Sociálna politika <ul><li>cieľ SP : ..smerovať k ideálu vyváženého rozvoja bytostných síl každého človeka </li></ul><ul><...
Sociálna politika <ul><li>smer, spôsob, charakter a hľadisko politiky </li></ul><ul><li>SP musí prenikať každým typom poli...
Sociálna politika <ul><li>Sociálna politika formuje usporiadanie v konkrétnej spoločnosti, stanovuje rozsah soc. ochrany,...
Sociálna politika <ul><li>Sociálny </li></ul><ul><li>širšie: spoločenský, týkajúci sa spoločnosti, vzťahov medzi ľuďmi v s...
Sociálna politika <ul><li>Politika </li></ul><ul><li>správa (grécky) </li></ul><ul><li>špecifická spoločenská činnosť, kto...
Sociálna politika <ul><li>vedná disciplína - skúmanie soc. politiky ako praktickej aktivity. Analýza procesov tvorby soc....
Sociálna politika ako praktická činnosť <ul><li>širšie: prevencia neg. javov, zdravotná, vzdelávacia politika atď. (idea,...
Sociálna politika <ul><li>4 základné predpoklady: </li></ul><ul><li>tradície </li></ul><ul><li>predpoklady (realita) </li>...
Sociálna politika <ul><li>základne zložky: </li></ul><ul><li>systém sociálneho zabezpečenia </li></ul><ul><li>ochrana živo...
SP a veda <ul><li>politológia </li></ul><ul><li>ekonómia a ekonomika </li></ul><ul><li>sociológia </li></ul><ul><li>demogr...
Ďalšie pojmy <ul><li>Sociálna suverenita a bezpečnosť </li></ul><ul><li>Sociálna závislosť a ohrozenie </li></ul><ul><li>S...
Sociálna politika (história) (história) <ul><li>Otto von Bismarck (1815-1898) </li></ul><ul><li>soc. výhody pre zamestnanc...
Sociálna politika (história) (história) <ul><li>Karl Gunnar Myrdal(1898-1987) </li></ul><ul><li>materské príspevky </li></...
Sociálna politika (história) (história) <ul><li>Švédsko po II. sv. vojne </li></ul><ul><li>princíp “podľa potreby” - vzdel...
Sociálna politika (história) (história) <ul><li>William H. Beveridge (1879-1963) </li></ul><ul><li>interview, informácie p...
Sociálna politika (história) (história) <ul><li>poistenie: </li></ul><ul><li>jednotné dávky aj príspevky </li></ul><ul><li...
Sociálna politika (história) (história) <ul><li>ČSR, ČSSR, SR </li></ul><ul><li>od obcí k štátu </li></ul><ul><li>vplyv Bi...
Typy (modely) SP <ul><li>odlišnosť jednotlivých systémov (národná úroveň, regióny) </li></ul><ul><li>liberalizmus </li></u...
Typy (modely) SP <ul><li>Liberalizmus </li></ul><ul><li>jednotlivec - najvyššia hodnota, racionálna bytosť, ľudské práva a...
Typy (modely) SP <ul><li>Kresťanské sociálne učenie </li></ul><ul><li>kresťanská filozofia; zodpovednosť nesie jednotlivec...
Typy (modely) SP <ul><li>Demokratický socializmus </li></ul><ul><li>vysoká miera zodpovednosti štátu </li></ul><ul><li>pos...
Funkcie sociálnej politiky <ul><li>schopnosť soc. politiky vyvolávať určité efekty, účinky; realizovať ciele a zámery </li...
Funkcie sociálnej politiky <ul><li>Ochranná funkcia </li></ul><ul><li>Redistibučná funkcia </li></ul><ul><li>Homogenizačná...
Funkcie sociálnej politiky <ul><li>Ochranná funkcia </li></ul><ul><li>riešenie už vzniknutých sociálnych udalostí, kde jed...
Funkcie sociálnej politiky <ul><li>Redistibučná funkcia </li></ul><ul><li>rozdeľovania a prerozdeľovanie finančných prostr...
<ul><li>prerozdeľovanie: </li></ul><ul><li>zaistiť dôstojné životné podmienky všetkým </li></ul><ul><li>zaistiť všetkým ro...
Funkcie sociálnej politiky <ul><li>Homogenizačná funkcia </li></ul><ul><li>nie nivelizácia podmienok života </li></ul><ul>...
Funkcie sociálnej politiky <ul><li>Stimulačná funkcia </li></ul><ul><li>podpora žiadúceho vývoja sociálnych a ekonomických...
Funkcie sociálnej politiky <ul><li>Preventívna funkcia </li></ul><ul><li>snaha zabrániť nežiadúcim sociálnym situáciám </l...
Princípy sociálnej politiky <ul><li>princíp sociálnej spravodlivosti </li></ul><ul><li>princíp sociálnej solidarity </li><...
Princípy sociálnej politiky <ul><li>princíp sociálnej spravodlivosti </li></ul><ul><li>spravodlivosť distributívna a komut...
Princípy sociálnej politiky <ul><li>Zásady sociálnej spravodlivosti (J. Macek) </li></ul><ul><li>každému rovnako </li></ul...
Princípy sociálnej politiky <ul><li>Princíp sociálnej solidarity </li></ul><ul><li>Solidarita - ľudské porozumenie, súdržn...
Princípy sociálnej politiky <ul><li>Princíp subsidiarity </li></ul><ul><li>indivíduum, pomoc samému sebe </li></ul><ul><li...
Princípy sociálnej politiky <ul><li>Princíp participácie </li></ul><ul><li>zapojenie ľudí do procesov ovplyvňujúcich ich ž...
Nástroje sociálnej politiky <ul><li>nástroje dlhodobého charakteru </li></ul><ul><li>nástroje krátkodobého charakteru </li...
Nástroje sociálnej politiky <ul><li>Právo a zákony </li></ul><ul><li>Soc. politika sa realizuje: </li></ul><ul><li>v rámci...
Nástroje sociálnej politiky <ul><li>Program a plán </li></ul><ul><li>Sociálny program - ciele, zámery, záujmy, trendy </li...
Nástroje sociálnej politiky <ul><li>Ekonomické nástroje </li></ul><ul><li>neviditeľná ruka trhu, netržné formy získavania ...
Nástroje sociálnej politiky <ul><li>Kolektívne vyjednávanie, tripartita </li></ul><ul><li>Sociálny partneri: </li></ul><ul...
Nástroje sociálnej politiky <ul><li>kolektívne zmluvy: </li></ul><ul><li>generálna dohoda </li></ul><ul><li>kolektívne zml...
Nástroje sociálnej politiky <ul><li>Nátlakove akcie </li></ul><ul><li>Masmédiá </li></ul><ul><li>Verejné prejednania </li>...
Nástroje sociálnej politiky <ul><li>Ďalšie nástroje: </li></ul><ul><li>vecné dávky - lieky, pomôcky ... </li></ul><ul><li>...
Aktéri sociálnej politiky <ul><li>objekty sociálnej politiky (obyvateľstvo, špecifické skupiny) </li></ul><ul><li>subjekty...
Aktéri sociálnej politiky <ul><li>Subjekty - štátne; neštátne (trhové, neziskové) </li></ul><ul><li>základné regulátory: ...
Aktéri sociálnej politiky <ul><li>Občan: </li></ul><ul><li>jednotlivec je najdôležitejším aktérom sociálnej politiky </li>...
Aktéri sociálnej politiky <ul><li>Rodina </li></ul><ul><li>Susedstvo </li></ul><ul><li>Cirkev a náboženské skupiny </li></...
Sociálna politika v EÚ <ul><li>Pracovné právo </li></ul><ul><li>Rovnosť </li></ul><ul><li>Boj proti diskriminácii </li></u...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Socialna politika

3,322 views
2,935 views

Published on

Slides k predmetu Sociálna politika. Určené pre 1. ročník Mgr. odbor Andragogika

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,322
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Socialna politika

 1. 1. Sociálna politika PhDr. Branislav Frk, PhD.
 2. 2. Sylabus <ul><li>Sociálna politika (pojmy, vymedzenie) </li></ul><ul><li>Sociálna politika (história, súvislosti) </li></ul><ul><li>Typy (modely) sociálnej politiky </li></ul><ul><li>Funkcie sociálnej politiky </li></ul><ul><li>Princípy sociálnej politiky </li></ul><ul><li>Nástroje sociálnej politiky </li></ul><ul><li>Aktéri sociálnej politiky </li></ul>
 3. 3. Témy seminárnych úloh (SR a EÚ) (SR a EÚ) <ul><li>Politika zamestnanosti </li></ul><ul><li>Politika sociálneho zabezpečenia </li></ul><ul><li>Vzdelávacia politika </li></ul><ul><li>Politika bývania </li></ul><ul><li>Rodinná politika </li></ul><ul><li>Sociálna inklúzia/exklúzia </li></ul>
 4. 4. Literatúra <ul><li>Potuček, Martin. 1995. Sociálna politika, Slon </li></ul><ul><li>Večeřa, Miloš. 1994. Sociální stát, Slon </li></ul><ul><li>Mareš, Petr. 2002. Nezamestnanosť ako sociálny problém, Slon </li></ul><ul><li>Stanek, V. 2002. Sociálna politika, Sprint </li></ul>
 5. 5. Sociálna politika <ul><li>cieľ SP : ..smerovať k ideálu vyváženého rozvoja bytostných síl každého človeka </li></ul><ul><li>(s hodnotovými akcenty podpory zdravia, ekologickej citlivosti, rozvoja vzdelanosti, sociálnej participácie a podpory, rozvíjanie morálky medziľudských vzťahov, pestovanie hodnôt a svojbytnosti každého jednotlivca). (Potuček, M. 1995) </li></ul>
 6. 6. Sociálna politika <ul><li>smer, spôsob, charakter a hľadisko politiky </li></ul><ul><li>SP musí prenikať každým typom politiky, predovšetkým hospodárskou politikou. Len tak môže byť politikou preventívnou. (Jozef Macek) </li></ul>
 7. 7. Sociálna politika <ul><li>Sociálna politika formuje usporiadanie v konkrétnej spoločnosti, stanovuje rozsah soc. ochrany, soc. zámery, prevenciu soc. dezintegračných procesov, dotvára komplexné životné podmienky, zdravotné, vzdlávacie, pracovné, sociálno-ochranné a pracovnoprávne vzťahy, vrátane starostlivosti o životné a pracovné prostredie. (Štefan Strieženec, 1999) </li></ul>
 8. 8. Sociálna politika <ul><li>Sociálny </li></ul><ul><li>širšie: spoločenský, týkajúci sa spoločnosti, vzťahov medzi ľuďmi v spoločnosti (sociálne javy, sociálny poriadok) </li></ul><ul><li>užšie: snaha o zdokonalenie životných podmienok (sociálne hnutie, revolúcia) </li></ul><ul><li>najužšie: kuratívny, riešenia v nepriaznivých, núdzových situáciách (sociálna pomoc) </li></ul>
 9. 9. Sociálna politika <ul><li>Politika </li></ul><ul><li>správa (grécky) </li></ul><ul><li>špecifická spoločenská činnosť, ktorou je ovplyvňována spoločenská realita. </li></ul><ul><li>A. sústava politických ideí, názorov, teórií </li></ul><ul><li>B. praktická činnosť, politické procesy </li></ul><ul><li>C. politické inštitúcie (vláda, parlament..) </li></ul>
 10. 10. Sociálna politika <ul><li>vedná disciplína - skúmanie soc. politiky ako praktickej aktivity. Analýza procesov tvorby soc. politiky </li></ul><ul><li>praktická činnosť: </li></ul><ul><li>prospešnosť pre občanov </li></ul><ul><li>väzba na ekonomické a mimoekon. ciele </li></ul><ul><li>využitie nástrojov redistribúcie zdrojov </li></ul>
 11. 11. Sociálna politika ako praktická činnosť <ul><li>širšie: prevencia neg. javov, zdravotná, vzdelávacia politika atď. (idea, smerovanie) </li></ul><ul><li>užšie: cieľavedomá činnosť štátu, organizácií a inštitúcií </li></ul><ul><li>aktívna: prevencia javov </li></ul><ul><li>pasívna: zmieňovanie následkov </li></ul>
 12. 12. Sociálna politika <ul><li>4 základné predpoklady: </li></ul><ul><li>tradície </li></ul><ul><li>predpoklady (realita) </li></ul><ul><li>očakávania občanov </li></ul><ul><li>možnosti </li></ul>
 13. 13. Sociálna politika <ul><li>základne zložky: </li></ul><ul><li>systém sociálneho zabezpečenia </li></ul><ul><li>ochrana života, zdravia </li></ul><ul><li>starostlivosť o vzdelanie, kultúru, bývanie ... </li></ul>
 14. 14. SP a veda <ul><li>politológia </li></ul><ul><li>ekonómia a ekonomika </li></ul><ul><li>sociológia </li></ul><ul><li>demografia </li></ul><ul><li>sociálne právo </li></ul><ul><li>ostatné (filozofia, história, ...) </li></ul>
 15. 15. Ďalšie pojmy <ul><li>Sociálna suverenita a bezpečnosť </li></ul><ul><li>Sociálna závislosť a ohrozenie </li></ul><ul><li>Sociálna staroslivosť a pomoc </li></ul><ul><li>Sociálne istoty a sociálne práva </li></ul><ul><li>Sociálna (životná) situácia a soc. potreby </li></ul><ul><li>Sociálna núdza a sociálna udalosť </li></ul><ul><li>Sociálna dezintegrácia a soc. napätie </li></ul><ul><li>Sociálna diskriminácia a záchr. soc. sieť </li></ul><ul><li>Welfare state </li></ul>
 16. 16. Sociálna politika (história) (história) <ul><li>Otto von Bismarck (1815-1898) </li></ul><ul><li>soc. výhody pre zamestnancov </li></ul><ul><li>sociálna pomoc </li></ul><ul><li>povinné poistenie: choroba, prac. úraz, invalidita, staroba </li></ul>
 17. 17. Sociálna politika (história) (história) <ul><li>Karl Gunnar Myrdal(1898-1987) </li></ul><ul><li>materské príspevky </li></ul><ul><li>prídavky na deti </li></ul><ul><li>príspevok na bývanie </li></ul><ul><li>vzdelanie a strava zdarma (školy) </li></ul><ul><li>dostupné zdravotníctvo </li></ul><ul><li>podpora výchove (bývanie, výživa, zdravie) </li></ul>
 18. 18. Sociálna politika (história) (história) <ul><li>Švédsko po II. sv. vojne </li></ul><ul><li>princíp “podľa potreby” - vzdelanie a zdravie </li></ul><ul><li>princíp “podľa výkonu” - príspevky v nezamestnanosti, v chorobe atď. </li></ul>
 19. 19. Sociálna politika (história) (história) <ul><li>William H. Beveridge (1879-1963) </li></ul><ul><li>interview, informácie pre verejnosť </li></ul><ul><li>Sociálne poistenie - štát, občan, zamestnávateľ </li></ul><ul><li>ochrana pred chudobou, chorobami, absenciou obydlia, nevedomosti, nezamestnanosti </li></ul>
 20. 20. Sociálna politika (história) (história) <ul><li>poistenie: </li></ul><ul><li>jednotné dávky aj príspevky </li></ul><ul><li>zjednotená správa soc. poistenia </li></ul><ul><li>dávky definované potrebou </li></ul><ul><li>dostupnosť poistenia </li></ul>
 21. 21. Sociálna politika (história) (história) <ul><li>ČSR, ČSSR, SR </li></ul><ul><li>od obcí k štátu </li></ul><ul><li>vplyv Bismarcka, poistenie, penzie pre veteránov a pozostalých, podpory v nezamestnanosti, invalidné a starobné poistenie </li></ul><ul><li>po 1948 - plná zamestnanosť, absolútna rola štátu </li></ul>
 22. 22. Typy (modely) SP <ul><li>odlišnosť jednotlivých systémov (národná úroveň, regióny) </li></ul><ul><li>liberalizmus </li></ul><ul><li>kresťanské sociálne učenie </li></ul><ul><li>demokratický socializmus </li></ul>
 23. 23. Typy (modely) SP <ul><li>Liberalizmus </li></ul><ul><li>jednotlivec - najvyššia hodnota, racionálna bytosť, ľudské práva a slobody </li></ul><ul><li>ľudské práva a slobody sú univerzálne </li></ul><ul><li>jednotlivec má pirodzené práva, nezavislé na vláde a proti vláde chránené </li></ul><ul><li>legitimita vlády = rešpekt k slobode a právam jednotlivca </li></ul><ul><li>tolerancia v morálke a náboženstve </li></ul><ul><li>právo na súkromné vlastníctvo </li></ul>
 24. 24. Typy (modely) SP <ul><li>Kresťanské sociálne učenie </li></ul><ul><li>kresťanská filozofia; zodpovednosť nesie jednotlivec ale aj spoločenský systém </li></ul><ul><li>dôležitosť sociálnych tranferov </li></ul><ul><li>charita - cnosť </li></ul><ul><li>individuum sa podriaďuje verejnému blahu </li></ul>
 25. 25. Typy (modely) SP <ul><li>Demokratický socializmus </li></ul><ul><li>vysoká miera zodpovednosti štátu </li></ul><ul><li>posilnenie verejného sektora </li></ul><ul><li>rozsiahle prerozdeľovanie a solidarizmus </li></ul><ul><li>rovnosť v občianskych aj v sociálnych právach </li></ul>
 26. 26. Funkcie sociálnej politiky <ul><li>schopnosť soc. politiky vyvolávať určité efekty, účinky; realizovať ciele a zámery </li></ul><ul><li>funkcie SP sú ovlyvnené tradíciou, vývojom; majú rôzny význam a váhu </li></ul>
 27. 27. Funkcie sociálnej politiky <ul><li>Ochranná funkcia </li></ul><ul><li>Redistibučná funkcia </li></ul><ul><li>Homogenizačná funkcia </li></ul><ul><li>Stimulačná funkcia </li></ul><ul><li>Preventívna funkcia </li></ul>
 28. 28. Funkcie sociálnej politiky <ul><li>Ochranná funkcia </li></ul><ul><li>riešenie už vzniknutých sociálnych udalostí, kde jednotlivec, alebo rodina je znevýhodnena voči ostatným (ekonomicky, sociálne) </li></ul><ul><li>historicky najstaršia funkcia </li></ul><ul><li>snaha o ochranu človeka (humanitárna) </li></ul>
 29. 29. Funkcie sociálnej politiky <ul><li>Redistibučná funkcia </li></ul><ul><li>rozdeľovania a prerozdeľovanie finančných prostriedkov a životných šancí </li></ul><ul><li>mechanizmy redistribúcie: </li></ul><ul><li>trhový mechanizmus, hlasovací proces, vyjednávanie, tradície a zvyky, nelegitímne mechanizmy </li></ul>
 30. 30. <ul><li>prerozdeľovanie: </li></ul><ul><li>zaistiť dôstojné životné podmienky všetkým </li></ul><ul><li>zaistiť všetkým rovnaké šance </li></ul><ul><li>zabezpečiť bezporuchové fungovanie spoločenského systému </li></ul><ul><li>odstraňovať nedokonalosti konkurencie </li></ul>
 31. 31. Funkcie sociálnej politiky <ul><li>Homogenizačná funkcia </li></ul><ul><li>nie nivelizácia podmienok života </li></ul><ul><li>poskytovanie rovnakých šancí </li></ul><ul><li>napr. životné minimum </li></ul>
 32. 32. Funkcie sociálnej politiky <ul><li>Stimulačná funkcia </li></ul><ul><li>podpora žiadúceho vývoja sociálnych a ekonomických procesov, javov a vzťahov </li></ul><ul><li>funkcia produktivity, napr. vzdelávacia politika, politika zamestnanosti </li></ul>
 33. 33. Funkcie sociálnej politiky <ul><li>Preventívna funkcia </li></ul><ul><li>snaha zabrániť nežiadúcim sociálnym situáciám </li></ul><ul><li>prevencia orientovaná na zvládnutie životného štýlu </li></ul><ul><li>osvetová činnosť a poradenské služby </li></ul>
 34. 34. Princípy sociálnej politiky <ul><li>princíp sociálnej spravodlivosti </li></ul><ul><li>princíp sociálnej solidarity </li></ul><ul><li>princíp subsidiarity </li></ul><ul><li>princíp participácie </li></ul>
 35. 35. Princípy sociálnej politiky <ul><li>princíp sociálnej spravodlivosti </li></ul><ul><li>spravodlivosť distributívna a komutatívna (Aristoteles) </li></ul><ul><li>“ rozdeľovacia a vyrovnávacia” </li></ul><ul><li>spravodlivosť právna </li></ul><ul><li>spravodlivosť sociálna </li></ul>
 36. 36. Princípy sociálnej politiky <ul><li>Zásady sociálnej spravodlivosti (J. Macek) </li></ul><ul><li>každému rovnako </li></ul><ul><li>každému podľa jeho potrieb </li></ul><ul><li>každému podľa zásluh </li></ul><ul><li>trend: “model pevného dna a otvoreného stropu” </li></ul>
 37. 37. Princípy sociálnej politiky <ul><li>Princíp sociálnej solidarity </li></ul><ul><li>Solidarita - ľudské porozumenie, súdržnosť a zodpovednosť </li></ul><ul><li>Solidarita - dobrovoľná </li></ul><ul><li>Solidarita - nedobrovoľná </li></ul><ul><li>medzinárodná, štátna, regionálna, jednotlivci a rodiny </li></ul>
 38. 38. Princípy sociálnej politiky <ul><li>Princíp subsidiarity </li></ul><ul><li>indivíduum, pomoc samému sebe </li></ul><ul><li>individuálna zodpovednosť, ale aj nutnosť vzájomnej pomoci spoločenstva=sociálne bezpečie </li></ul><ul><li>štát je možnosť poslednej voľby </li></ul><ul><li>rozvrstvenie solidarity </li></ul>
 39. 39. Princípy sociálnej politiky <ul><li>Princíp participácie </li></ul><ul><li>zapojenie ľudí do procesov ovplyvňujúcich ich život </li></ul><ul><li>prechod od prevažne objektu soc. politiky k plonoprávnemu a zodpovednému subjektu soc. politiky </li></ul><ul><li>potreba vzdelania, informovanosti, právne povedomie a zodpovednosť k sebe i spoločnosti </li></ul>
 40. 40. Nástroje sociálnej politiky <ul><li>nástroje dlhodobého charakteru </li></ul><ul><li>nástroje krátkodobého charakteru </li></ul><ul><li>aplikačné nástroje </li></ul>
 41. 41. Nástroje sociálnej politiky <ul><li>Právo a zákony </li></ul><ul><li>Soc. politika sa realizuje: </li></ul><ul><li>v rámci právnych noriem (mantinely) </li></ul><ul><li>pomocou právnych noriem (vzťahy) </li></ul>
 42. 42. Nástroje sociálnej politiky <ul><li>Program a plán </li></ul><ul><li>Sociálny program - ciele, zámery, záujmy, trendy </li></ul><ul><li>Sociálny plán - konkrétne postupy a oparenia </li></ul>
 43. 43. Nástroje sociálnej politiky <ul><li>Ekonomické nástroje </li></ul><ul><li>neviditeľná ruka trhu, netržné formy získavania a distribúcie zdrojov </li></ul><ul><li>Formy získavania a distribúcie zdrojov: </li></ul><ul><li>dane </li></ul><ul><li>poistenie </li></ul><ul><li>dary </li></ul>
 44. 44. Nástroje sociálnej politiky <ul><li>Kolektívne vyjednávanie, tripartita </li></ul><ul><li>Sociálny partneri: </li></ul><ul><li>odbory </li></ul><ul><li>zamestnávateľské zväzy </li></ul><ul><li>štát, reprezentovaný vládou </li></ul>
 45. 45. Nástroje sociálnej politiky <ul><li>kolektívne zmluvy: </li></ul><ul><li>generálna dohoda </li></ul><ul><li>kolektívne zmluvy vyššieho typu (rezorty) </li></ul><ul><li>podnikové kolektívne zmluvy </li></ul>
 46. 46. Nástroje sociálnej politiky <ul><li>Nátlakove akcie </li></ul><ul><li>Masmédiá </li></ul><ul><li>Verejné prejednania </li></ul><ul><li>Sociálne prijmy (dávky, dôchodky...) </li></ul><ul><li>Sociálne služby </li></ul>
 47. 47. Nástroje sociálnej politiky <ul><li>Ďalšie nástroje: </li></ul><ul><li>vecné dávky - lieky, pomôcky ... </li></ul><ul><li>účelové pôžičky </li></ul><ul><li>úľavy a výhody </li></ul><ul><li>štátna regulácia cien tovaru a služieb </li></ul>
 48. 48. Aktéri sociálnej politiky <ul><li>objekty sociálnej politiky (obyvateľstvo, špecifické skupiny) </li></ul><ul><li>subjekty sociálnej politiky (štát, inštitúcie) </li></ul>
 49. 49. Aktéri sociálnej politiky <ul><li>Subjekty - štátne; neštátne (trhové, neziskové) </li></ul><ul><li>základné regulátory: </li></ul><ul><li>štát - štátna moc, štátna správa </li></ul><ul><li>trh - samoregulačný systém </li></ul><ul><li>občiansky sektor </li></ul><ul><li>občania </li></ul>
 50. 50. Aktéri sociálnej politiky <ul><li>Občan: </li></ul><ul><li>jednotlivec je najdôležitejším aktérom sociálnej politiky </li></ul><ul><li>Občan sa stáva objektom SP: členstvom v systéme a na základe potreby </li></ul><ul><li>jednotlivec ako objekt môže byť: </li></ul><ul><li>objektom starostlivosti </li></ul><ul><li>stimulovaný k zachovaniu a rozvoju soc. potenciálu </li></ul>
 51. 51. Aktéri sociálnej politiky <ul><li>Rodina </li></ul><ul><li>Susedstvo </li></ul><ul><li>Cirkev a náboženské skupiny </li></ul><ul><li>Svojpomocné združenia </li></ul><ul><li>Neziskové organizácie </li></ul><ul><li>Firmy a zamestnávatelia </li></ul><ul><li>Odbory </li></ul><ul><li>Politické strany </li></ul><ul><li>Štátna a verejná správa </li></ul><ul><li>Medzinárodné organizácie </li></ul>
 52. 52. Sociálna politika v EÚ <ul><li>Pracovné právo </li></ul><ul><li>Rovnosť </li></ul><ul><li>Boj proti diskriminácii </li></ul><ul><li>Sociálny dialóg </li></ul><ul><li>Koordinácia politiky zamestnanosti </li></ul><ul><li>Sociálna ochrana </li></ul><ul><li>Verejné zdravie </li></ul><ul><li>BOZP </li></ul>

×