Clil dag gent perspect-pvd-c-23okt2013

547 views

Published on

Piet Van de Craen

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
547
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
44
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Clil dag gent perspect-pvd-c-23okt2013

 1. 1. MURE Multilingual Research Unit Het verschil met CLIL Hoe meertalig onderwijs betere leerresultaten oplevert Piet Van de Craen, Vrije Universiteit Brussel (VUB), onderzoeksgroepen MuRe en Centre for the Neurosciences, en European Language Council / Conseil européen pour les langues (ELC/CEL).
 2. 2. Structuur MURE -Multilingual Research Unit 1. Wat is CLIL en meertalig onderwijs ? 2. CLIL-onderwijs in België 3. CLIL-resultaten en verklaringen 4. Principes of wat CLIL de leraar leert 5. CLIL en de lerarenopleiding
 3. 3. Wat is CLIL meertalig onderwijs? MURE -Multilingual Research Unit Het gaat om die vorm van (taal)onderwijs waarbij een deel van het curriculum in een andere taal dan de doeltaal wordt aangeboden… Bij voorkeur maar niet noodzakelijk door een native speaker… Het best als deel van een continuüm dat een opbouwende structuur vertoont…
 4. 4. Terminologie MURE -Multilingual Research Unit - - immersie (vgl. submersie) met meertalig onderwijs bedoelt Europa content and language integrated learning (CLIL), enseignement d’une matière intégré à une langue étrangère (EMILE), dual language teaching… inhoud- en taakgericht taalonderwijs (ITTO) Gemeenschappelijk en belangrijkste kenmerk: Tussen 20 en 75% van het curriculum wordt vanaf het kleuteronderwijs in het Frans / Nederlands onderwezen door een professionele lesgever waarbij impliciete leerprocessen centraal staan op weg naar Europees burgerschap
 5. 5. Waarom CLIL / EMILE ? MURE -Multilingual Research Unit 1. Politieke aspecten - - België is een meertalig land Europa is een meertalig gebied - 2 + 1; - aanbeveling van CLIL/EMILE onderwijs; - adoptie van een tweede moedertaal; - High level report. Talenkennis betekent een belangrijke maatschappelijke en economische meerwaarde (cf. White Paper, 1995, Framework 2005, Intellectual Group 2007, High Level Report 2007).
 6. 6. Waarom CLIL/EMILE ? MURE -Multilingual Research Unit 2. Onderwijskundige aspecten - - De introductie van meertalig onderwijs in de zin van CLIL/EMILE betekent een herdenken van de (taal)didactiek. (Taal)didactisch onderzoek is vaak te weinig empirisch onderbouwd. Didactiek bevindt zich in een voorwetenschappelijke fase. Het gaat hier om een innovatieve onderwijsvorm waarbij taal en leerstof tegelijkertijd worden verworven en impliciete leerprocessen centraal staan. Het gaat hier bijgevolg om een belangrijke onderwijsinnovatie. (cf. Van de Craen 2001)
 7. 7. Waarom CLIL/EMILE ? MURE -Multilingual Research Unit 3. Wetenschappelijke aspecten - - - - De studie van de relaties tussen de nieuwe (taal)didactiek, leerprocessen en meertaligheid is nieuw en bijgevolg prikkelend. Dit onderzoek wordt gecombineerd met de nieuwste inzichten over het brein. De studie van deze aspecten is een interdisciplinaire studie waarbij onderwijskundigen, taalkundigen en neurowetenschappers samenwerken. Ook dit betekent een vernieuwing in het (onderwijs) onderzoek (cf. IMBES International Mind, Brain Society)
 8. 8. MURE -Multilingual Research Unit Waar kan je CLIL/EMILE vinden? In zowat alle Europese landen... - In België... - - Wallonië, sinds 1998... Nu meer dan 300 scholen, basis- en secundair onderwijs… Brussel, sinds 2001… STIMOB (Stimulerend meertalig onderwijs Brussel)… Een tiental basisscholen plus één secundaire school… In Vlaanderen, sinds 2008-2010, proeftuinprojecten, schiep elan, Onderwijsdecreet XXIII: vanaf 2014-2015 CLIL toegelaten in secundair onderwijs… Ook: decreet talensensibilisering en –initiatie (2004) basisonderwijs Opmerkelijke onderwijsveranderingen in… - Wallonië Spanje…
 9. 9. MURE -Multilingual Research Unit - Waar komt CLIL/EMILE vandaan ? Voorvader: Het Canadese immersieonderwijs ontstaan in de provincie Quebec in de jaren 1960… - Maar : grondige verschillen tussen CLIL/EMILE en immersieonderwijs (cf. Somers & Surmont 2012) - Redenen ontstaan CLIL in Europa Onvrede met resultaten traditionele (taal)onderwijs Nieuwe stakeholders : OECD/OESO Behoefte aan onderwijsinnovatie…
 10. 10. Wat weten we? MURE -Multilingual Research Unit We weten dat … - het een prikkelende vorm van onderwijs is, - geschikt voor alle leerlingen, - op alle niveaus, - voor alle leeftijden, - alleen op het niveau van de universiteit zijn er twijfels
 11. 11. Wat gebeurt er precies? MURE -Multilingual Research Unit Voorbeelden - in Brussel: er wordt twee uur per week rekenen in het Frans gegeven door een leerkracht die de taal beheerst… de leerstof is herhaling of een variant van wat eerder werd gezien… - In Wallonië: 50% tot 75% van het curriculum aangeboden in het Nederlands
 12. 12. Resultaten van de CLIL-aanpak MURE -Multilingual Research Unit • 1. De verwerving van de doeltaal verloopt beter … • 2. Het effect op de moedertaal is positief … • 3. Kennis van de leerstof is beter … • 4. Positieve attitudes en grote motivatie bij leerlingen … • 5. Positieve invloed op de cognitieve ontwikkeling … • 6. Positieve invloed op de breinontwikkeling ….
 13. 13. Het effect van CLIL … MURE -Multilingual Research Unit Het voorgaande geldt voor alle leerlingen ongeacht – hun sociale afkomst … – hun talige afkomst … – hun intelligentie … Het gaat om een krachtige manier om talen en leerstof tegelijkertijd te verwerven …
 14. 14. Het effect van CLIL … MURE -Multilingual Research Unit Een van de meest sensationele aspecten van CLIL onderwijs en -onderzoek is niet dat leerlingen op een opmerkelijke manier de doeltaal beheersen… MAAR… binnen- en buitenlands onderzoek wijst uit dat de cognitieve prestaties van leerlingen erop vooruit gaan, met name betere prestaties op wiskunde… (Jäppinen 2005, Van de Craen et al. 2007, Lorenzo et al. 2009, Murray 2010)
 15. 15. MURE -Multilingual Research Unit Cognitieve ontwikkeling en rekenen Resultaten van drie basisscholen na vier jaar CLIL vergeleken met controleschool op een geijkte rekentest (Dudal 2000, Van de Craen et al. 2005) 10 9 8 7 HC 6 Zon 5 tReg 4 Controle 3 2 1 0 sub1 sub2 sub3 sub4 sub5 sub6 sub7 sub8 sub9 E. HIEL 2007 | .
 16. 16. MURE -Multilingual Research Unit Cognitieve ontwikkeling en rekenen Resultaten voor wiskunde in een secundaire school: CLIL-leerlingen vs. niet-CLIL-leerlingen (Jill Surmont, te verschijnen) 10 9 8 7 HC 6 Zon 5 tReg 4 Controle 3 2 1 0 sub1 sub2 sub3 sub4 sub5 sub6 sub7 sub8 sub9 E. HIEL 2007 | .
 17. 17. Verklaringen MURE -Multilingual Research Unit Drie niveaus van verklaringen kunnen worden aangehaald… 1. Vanuit een didactisch perspectief… 2. Vanuit een leerperspectief… 3. Vanuit nieuwe inzichten m.b.t. leren…
 18. 18. MURE -Multilingual Research Unit Verklaring vanuit een didactisch perspectief … CLIL is het ultieme communicatieve taalonderwijs • CTO moet echt communicatief zijn • CTO moet inherent repetitief zijn • CTO moet functioneel-pragmatisch zijn (cf. Gatbonton & Segalowitz 2005) In een CLIL-klas kan men niet anders dan communicatief, repetitief of functioneelpragmatisch zijn...
 19. 19. MURE -Multilingual Research Unit Verklaring vanuit een leertheoretische perspectief • CLIL leren is een vorm van impliciet leren… • Impliciet leren wordt niet met schools leren geassocieerd… • Het verwijst naar een niet-gestructureerde, niet geleide, scaffoldingachtige, holistische, onbewuste manier van leren… • Inhoud wordt geleerd via een taal maar er grijpt geen expliciet taalonderwijs plaats, ten minste niet in het begin… • De status van dit soort leren is verschillend van expliciet leren…
 20. 20. MURE -Multilingual Research Unit Verklaring vanuit een leertheoretische perspectief Wat is impliciet leren … ? • Impliciet leren is die vorm van leren waarbij “[complex information] is [learned] without complete verbalisable knowledge of what is learned” (Seger 1994:164). • Het verschil tussen impliciete en expliciete geheugenprocessen is dat impliciet leren • • • • • robuuster is minder variatie vertoont meer geschikt is voor gedeeld leren leeftijdonafhankelijk is IQ onafhankelijk is (cf. Reber 1993)
 21. 21. MURE -Multilingual Research Unit Verklaring vanuit een leertheoretische perspectief • Impliciete kennis wordt later aangewend voor het verwerven van expliciete kennis, bijvoorbeeld grammaticakennis … • Van impliciet naar expliciet leren wordt als een van de krachtigste leermiddelen beschouwd (Reber 1993, Cleeremans 1997, Shanks 2005) … • De resultaten van de leerder zijn beter en dat maakt van hem/haar een sterkere leerder …
 22. 22. MURE -Multilingual Research Unit Verklaringen vanuit nieuwe leerparadigmata’s • Emergentie : “the movement from low level rules to higher-level sophistication” (Johnson 2001:18). • Mieren • Stadsontwikkeling • Vogels • Verwant aan synergie de idee dat gedrag van afzonderlijke delen niet het gedrag van het geheel kan verklaren… maar wel het gedrag van het geheel beïnvloedt… • Echo’s van Gestalt opvattingen.
 23. 23. MURE -Multilingual Research Unit Verklaringen vanuit nieuwe leerparadigmata’s • Vijf leerprinciples verbonden met CLIL leren … • • • • • Het additieprincipe… Het herhalingsprincipe… Het transferprincipe… Het principe van stimulerende cognitieve ontwikkeling… Het principe van de andere breinontwikkeling… (cf. Van de Craen et al. 2010) • Leren met behulp van de CLIL-aanpak overstijgt talen leren op de traditionele wijze, het leerproces zelf wordt er fel door beïnvloed.
 24. 24. Het addiditieprincipe MURE -Multilingual Research Unit • Hoe meer talen een leerder leert, hoe makkelijker dit lijkt te gaan… • Net zoals bij muziek… • Bekend principe uit de taalwetenschap…
 25. 25. Het herhalingsprincipe MURE -Multilingual Research Unit • Het is belangrijk dat op leerstof wordt gevarieerd • Net zoals bij muziek… • Bekend principe uit de didactiek…
 26. 26. Het transferprincipe MURE -Multilingual Research Unit • Transfer is een belangrijk aspect van leren en leerprocessen… • Net zoals bij muziek… • Voorbeeld : leren lezen… • Onderzoeksvraag: eerst in het Nederlands of in het Frans? • Resultaat: wie eerst leert lezen in de makkelijke taal, leest later beter in de moeilijke (moeder)taal…
 27. 27. MURE -Multilingual Research Unit Het principe van de cognitieve meerwaarde • Aangetoond is dat CLIL een cognitive meerwaarde creëert waarbij wiskunde (wetenschappen) als voorbeeld dient… • Net zoals bij muziek… • Gelijkaardige resultaten werden behaald in Finland, Spanje en Ierland (Jäppinen 2005, Lorenzo et al. 2009, Murray 2010)
 28. 28. MURE -Multilingual Research Unit Het principe van de andere breinontwikkeling… • De breinontwikkeling van meertalige leerlingen verloopt anders dan bij eentaligen Voorafgaand: - breinen houden van activiteit, - dit creëert neuronenbanen, - leren betekent het aanmaken van neuronenbanen (Cf. Sitskoorn 2007)
 29. 29. Iets over het brein … MURE -Multilingual Research Unit • Breinen zijn gevoelig voor prikkels… twee voorbeelden 1. Dyslexie -Nieuwe behandelingstechniek via stimulatie van het cerebellum, de zgn. cerebellaire deficit hypothese (Nicolson et al. 2001) -Nieuwe hypothese aangaande dyslexie en CLIL-onderwijs… 2. Alzheimer Canadees onderzoek op een 200- tal participanten toont vertraging van vier jaar aan van de ontwikkeling van Alzheimer bij twee/meertaligen (Bialystok et al. 2006)
 30. 30. Connecties in het brein MURE -Multilingual Research Unit . (cf. Carter 1998)
 31. 31. MURE -Multilingual Research Unit Neuronenbanen • De somatosensorische cortex (Penfield & Roberts 1959) .
 32. 32. MURE -Multilingual Research Unit Scans van drie groepen leerlingen… Monolinguals in school language Early, highly proficient bilinguals in their school language Early-late, proficient bilinguals in their school language (SL = L2) (Mondt et al, 2008)
 33. 33. MURE -Multilingual Research Unit Verklaringen vanuit nieuwe leerparadigma’s • Leren is geen gepreprogrammeerde activiteit (Edelman & Tononi 2000)… • De nieuwste robots hebben een leerparadigma gebaseerd op impliciet en zelforganiserend, d.w.z. niet voorgeprogrammeerd, leren (cf. Oudeyer et al. 2007, Kaplan & Oudeyer 2007) • Leren als een constructivistische onderneming gestoeld op wat onmiddellijk werkt… • CLIL-leren versterkt deze onderneming…
 34. 34. MURE -Multilingual Research Unit CLIL als onderwijsinnovatief instrument • CLIL is een belangrijk leerinstrument dat meer doet dan talen aanleren… • Het verhoogt de cognitieve capaciteit en leidt tot een andere leerder… • Het wijst de weg naar een nieuw leerparadigma voor (talen)leren… • CLIL is een fraai voorbeeld van wat piecemeal engineering (Karl Popper 1966) kan zijn en hoe kleine veranderingen verregaande implicaties kunnen hebben… • Tenslotte is dit ook een voorbeeld waarbij beleid en onderzoek hand in hand kunnen gaan.
 35. 35. Vooruitzichten MURE -Multilingual Research Unit • Vanaf 2014 kunnen we meer en meer scholen verwachten die deze benadering van taalonderwijs toepassen… • Dit heeft gevolgen voor de lerarenopleiding die hierdoor op een andere leest moet worden geschoeid… • Belangrijk is dat hierdoor ook kansarme en zgn. zwakke leerlingen de gelegenheid krijgen talen te leren… want… • Zwakken worden sterker en sterken blijven sterk (Jean Surmont 2013) • Scholen krijgen een boost omdat - hoe gering de verandering ook is – ze diep ingrijpt in het leerproces en de relaties tussen learen…
 36. 36. MURE -Multilingual Research Unit
 37. 37. Lerarenopleiding MURE -Multilingual Research Unit Nieuwe modules  Taalverwervingsaspecten…  Meertaligheid…  Leren – en leerprocessen…  (Talen)leren en het brein…  Stages in CLIL-scholen…
 38. 38. Lerarenopleiding MURE -Multilingual Research Unit Nieuwe modules  Taalverwervingsaspecten… Meertaligheid belangt alleen migrantenleerlingen aan… Je kan pas een tweede taal leren als je je moedertaal perfect beheerst…
 39. 39. Lerarenopleiding MURE -Multilingual Research Unit Nieuwe modules  Meertaligheid… Meertaligheid is een ver-van-ons-bedverschijnsel… Het is iets elitairs…
 40. 40. Lerarenopleiding MURE -Multilingual Research Unit Nieuwe modules  Leren – en leerprocessen… Iedereen weet toch wat leren is, niet? Talen leren moet vooral op grammatica en woordenschat zijn gericht…
 41. 41. Lerarenopleiding MURE -Multilingual Research Unit Nieuwe modules  Talen leren en het brein… Kennis over het brein en leerprocessen is overbodig… Deze kennis is niet of moeilijk toepasbaar in klassituaties…
 42. 42. CLIL maakt het verschil MURE -Multilingual Research Unit CLIL-onderwijs… -is duurzaam innovatief onderwijs… -versterkt het leerproces… -Is geschikt voor alle leerlingen en alle soorten onderwijs… -sluit aan bij de grote maatschappelijke ontwikkelingen van onze tijd
 43. 43. MURE -Multilingual Research Unit Dank voor uw aandacht… Merci de votre attention … Thank you for your attention … pvdcraen@vub.ac.be

×