1Bijlage 2. Overzicht initiatieven per regioZuid-LimburgInitiatiefPartnersTopsectoren & clustersProgrammalijn PeopleKorte ...
2InitiatiefPartnersTopsectoren & clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)EUMinister...
3InitiatiefPartnersTopsectoren & clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)Hogeschool...
4InitiatiefPartnersTopsectoren & clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)innovatie ...
5InitiatiefPartnersTopsectoren & clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)/project(e...
6InitiatiefPartnersTopsectoren & clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)/project(e...
7InitiatiefPartnersTopsectoren& clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)/project(en...
8InitiatiefPartnersTopsectoren& clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)/project(en...
9InitiatiefPartnersTopsectoren& clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)/project(en...
10InitiatiefPartnersTopsectoren& clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)/project(e...
11InitiatiefPartnersTopsectoren& clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)/project(e...
12InitiatiefPartnersTopsectoren& clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)/project(e...
13Noordoost-BrabantInitiatief Topsectoren & clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en...
14Initiatief Topsectoren & clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)/project(en)Bedr...
15Initiatief Topsectoren & clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)/project(en)Geme...
16Initiatief Topsectoren& clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)/project(en)Onder...
17Initiatief Topsectoren& clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)/project(en)Arbei...
18Initiatief Topsectoren& clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)/project(en)Konin...
19www.midpointbrabant.nlwww.mixx.nuwww.nvbim.nlwww.pptmb.nlwww.procestechnieklimburg.nlwww.rbaroermond.nlwww.regiovenlo.nl...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bijlage human capital agenda brainport 2020 projecten in de regio's

911 views
790 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
911
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
512
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bijlage human capital agenda brainport 2020 projecten in de regio's

 1. 1. 1Bijlage 2. Overzicht initiatieven per regioZuid-LimburgInitiatiefPartnersTopsectoren & clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)Cooperation of Excellence onadvanced biobased materialswww.chemelot.nlUniversiteit MaastrichtRWTH Aachen Universitybedrijven Chemelot Campus- Materials/chemistry- Chemie- Life SciencesExcellent onderwijsHogere instroom/aantrekken technischtalentDit nieuwe instituut voormodern biomaterialen-onderzoek wordtgevestigd op de ChemelotCampus in Sittard-Geleen.De grensoverschrijdendesamenwerking beoogt eenparadigmaverschuiving inde materialenwetenschap.Het onderzoek moetleiden tot vervanging vande traditionele buildingblocks voor polymerendoor duurzamealternatieven en tot deontwikkeling van nieuweinnovatieve biomaterialen.Het onderzoek zal zichrichten op plantaardigematerialen als groenegrondstof van detoekomst. Aan het nieuwesamenwerkingsverbandwordt invulling gegevendoor internationaalgerenommeerdeonderzoekers. Met ditinitiatief versterkt de UMhaar ambities om zichverder te ontwikkelen inhet onderzoek op hetgebied van de denatuurwetenschappen entechnologie.CHILL (Chemelot Innovationand Learning Labs)www.chillabs.comDSMSABICHogeschool ZuydUniversiteit MaastrichtArcus CollegeLeeuwenborgh Opleidingen- ChemieExcellent onderwijsHogere instroom/aantrekken technischtalentVersnellen van innovatiesin de chemie, versterkenvan de chemie opleidingenop mbo en hbo niveau énhet verhogen van deinstroom in de chemischesector.Ontwikkeling van CHILL opde Chemelot Campus(combinatie van een CIVen een COE)MIT (Maak het In deTechniek) ProcestechniekLimburgwww.procestechnieklimburg.nlArcus CollegeLeeuwenborghBedrijven o.a. Sabic, Trespa,Profcore en DSM- Chemie- High Tech systems- Smart Materials- EnergyExcellent onderwijsHogere instroom/aantrekken technischtalentEnthousiasmeren jeugdvoor techniek en samenmet de ROC’s zorgen voorkwalitatief hoge,technische opleidingen.Arcus en Leeuwenborghzijn gestart met specifiekeopleidingen vooroperators in deprocestechniek, genaamdMaintenance ClassLimburgBrains Unlimitedwww.brainsunlimited-maastricht.nl- Lifetec- High Tech systemsBrains Unlimited is eennieuw platform voorneuro-imaging dat doorVoor het Brains Unlimitedproject wordt inMaastricht een
 2. 2. 2InitiatiefPartnersTopsectoren & clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)EUMinisterie EZOP ZuidProvincie LimburgMaastricht UniversityGemeente MaastrichtSiemensMaastricht Health CampusExcellent onderwijs wetenschappers enbedrijfsleven gebruikt gaatworden. Naastonderzoeksprojectenworden ook nieuwefulltime en parttimemasteropleidingenontwikkeld op het gebiedvan neurofysica en neuro-imaging.geïntegreerd scannerlabgebouwd voor drie fMRI-scanners. Op deze locatiekomt ook huisvesting voorspin-off bedrijven ennieuwbouw voor deFaculty of Psychology andNeuroscience.Xperience Parkstadwww.xperienceparkstad.nlArcus CollegeHogeschool ZuydOpen UniversiteitStichting Limburg voortgezetonderwijsStichting voorgezet onderwijsParkstad LimburgAlle topsectoren/topclustersExcellent onderwijsLeven Lang LerenFlexibele arbeidsmarktZorgen voor goedopgeleidearbeidskrachten, die inXperience Parkstad huntalenten kunnenontwikkelen.Daartoe wordendoorlopende leerlijnenontwikkeld door currriculavan de diverse opleidingennaadloos met elkaar teverbinden. Daarnaast her-bij- en omscholing voorwerkenden.Diverse projecten, o.a:- Leven Lang Leren@HsZuyd- Wikiwijs- Doorlopende leerlijnprocestechniek / lifesciencesZorgacademie ParkstadLimburgwww.zorgacademie.ou.nlArcus CollegeAtrium Medisch CentrumHogeschool ZuydMondriaanOpen UniversiteitSevagramProvincie LimburgParkstad LimburgPlatform Beroepsonderwijs- Zorg en Welzijn (geenBP 2020 topsector,maar wel specifiekvoor regio)Excellent onderwijsHogere instroom/aantrekken technischtalentLeven Lang LerenFlexibele arbeidsmarktDemografischeontwikkelingen inNederland en met name inLimburg zorgen op kortetermijn voor personeletekorten in zorg. InParkstad Limburg zal dekomende vier jaar alleenal een personeelstekortzijn van ongeveer 8%(1.000 fte). DeZorgacademie ParkstadLimburg is opgezet om ditdreigende tekort aanzorgpersoneel af tewenden.Samen kunnen de partnersde kwaliteit vanopleidingen en scholingverbeteren, zodat er meeren goed opgeleidekrachten voor de zorgbeschikbaar komenGezamenlijkeverantwoordelijk heidvoor een gezondeontwikkeling van dezorgsector in de regioParkstad Limburg op hetgebied van arbeidsmarkten opleiding.Bureau Werk & Stage voortechniekwww.bws-techniek.nlArcus CollegeGilde OpleidingenLWVKamer van KoophandelMKB LimburgVMBO scholenAlle topsectoren/topclusters gericht optechniekExcellent onderwijsHogere instroom/aantrekken technischtalentHet bevorderen van desamenwerking tussen hettechnisch bedrijfsleven entechnischberoepsonderwijs inLimburg door het voerenvan eenconcentratiebeleid enafstemming tussen deverschillende branches.Bureau Werk en Stage iseen centraal loket datzorgt voor de informatie-voorziening en ver-spreiding tussen onderwijsen het bedrijfsleven. Hetheeft een loketfunctie enis het aanspreekpunt voorleerlingen, docenten enbedrijven.Technology Transfer enRecruitingwww.tetrra.euAlle topsectoren/topclusters gericht optechniekTeTRRA wil een nieuwedynamiek creëren ingebieden waar eenNetwerk vanrelaisstations, die MKB-ershelpen bij contacten met
 3. 3. 3InitiatiefPartnersTopsectoren & clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)Hogeschool ZuydDiverse partners uit Belgie enDuitslandHogere instroom/aantrekken technischtalentdringende innovatievraagbestaat rond technologie-transfer en het aantrekkenvan hooggekwalificeerdpersoneel in de EuregioMaas-Rijn.kennisinstellingen.Let’s Connectwww.brainportdevelopment.nl/project/let’s-ConnectProvincie Limburg / BrabantBrainport DevelopmentHurksSappi BVMondriaan ZorggroepKenteqNTS GroupSpecial CoatingsHogeschool ZuydLeeuwenborg OpleidingenUniversiteit TilburgHuijbregts GroepTU EindhovenSBBDiverse topsectoren/topclustersLeven Lang LerenFlexibele arbeidsmarktHet gebruik van e-portfolio’s stimuleren omde regionale arbeidsmarktbeter te latenfunctioneren. Bedrijven enonderwijs implementereneen e-portfoliosysteemwaarin competenties enloopbanen actueelgehouden worden.Afstemming van vraag enaanbod tussen onderwijsen bedrijfsleven wordthiermee verbeterd enleven lang lerenbevorderd.- Ontwikkeling Programmavan Implementatie met deeisen waaraan een e-portfoliosysteem moetvoldoen- Ontwikkeling enimplementatie van het e-portfoliosysteem (EP):- Ontwikkeling enimplementatie van eenbedrijfsdashboard (BD): -Ontwikkeling Regionaaldashboard (RD): omgegevens uit e-portfoliosystemen tussenpartners uit te wisselen enzo op regionaal niveauinzicht te krijgen in decompetenties enmogelijkheden vanwerknemers.Linking Life Scienceswww.llsc.nlTechnocentrum Zuid- Limburgen TOA Limburg zijnpenvoerders. Verder o.a.:ChemelotDSMGreenport VenloLIOFMaastricht Health CampusUniversiteit Maas- LifetecExcellent onderwijsLeven Lang LerenLinking Life Sciences (LLSc)is een samenwerkings-verband ontstaan uit debehoefte om krachten tebundelen in de sector. Deprojecten van LLSc wordengesubsidieerd vanuitPieken in de Delta. Hetproject LLSc wordt indecember 2012 afgerond.Activiteiten die bijdragenaan het versterken van detoptechno-logische regio.Bijvoorbeeld:- Een kenniswerkerseventom kenniswerkers aanelkaar te binden.- Een Young Talent Eventom studenten te helpenkeuzes te maken.- Een docentstage omonderwijs en bedrijfslevenbeter op elkaar af testemmenFABLAB Zuid-Limburgwww.fablabzuidlimburg.nlStichting OpenWijs.nlUniversiteit MaastrichtContiniumHuiswerk architectenGemeente MaastrichtProvincie LimburgInterreg-Maastricht-Leuven-GenkMinisterie EZ, landbouw en- High tech systems- Industrial designExcellent onderwijsHogere instroom/aantrekken technischtalentLeven Lang LerenFlexibele arbeidsmarktEducatieve werkplaatsvoor het ontwikkelen,testen in kleine oplageproduceren vanprototypes metcomputergestuurdegereedschappen voor 3D-printing en lasercutting.Centraal in het FabLabstaat dat gebruikers dekennis die zij opdoendelen met degemeenschap. Zodoendeontstaan nieuweproducten, concepten enmethoden en wordtinnovatie gestimuleerd.FABLAB Brainport maaktdeel uit van een groternetwerk van Fablabs in de
 4. 4. 4InitiatiefPartnersTopsectoren & clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)innovatie wereld.Continium Discovery CenterKerkrade www.continium.nlProvincie LimburgGemeente KerkradeStadsregio ParkstadWMLSabicMedtronic BVWaterschap Roer enOvermaasStichting RIONEDIBC Group BVRobot-RentSchrijen-Lippertz BVOCI Nitrogen BV- Solar- Energy- High Tech Systems- Chemie- Smart Materials- LifetecHogere instroom/aantrekken technischtalentDiscovery CenterContinium stelt in haarpresentaties de bezoekersen hun leven centraal enlaat hen ervaren dat hetindividu invloed uit kanoefenen. Op deze manierwil het Continiummaatschappelijkeparticipatie van debezoekers stimuleren omhun toekomst duurzaamvorm te geven.Sinds 2009 is het museumeen plek waar bezoekersontdekken watwetenschap en techniekvoor hun dagelijks levenbetekent, in verleden,heden én toekomst. Naastthema’s alssteenkolenmijnbouw enMaastrichts aardewerk,komen thema’s alsnanotechnologie enduurzaamheid aan bod.Projecten zijn Collectie,Edutainment en BaseCamp NanoMidden-LimburgInitiatiefPartnersTopsectoren & clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)/project(en)Make Tech Platformwww.maketechplatform.nlHoge DunkLiofKvKLWVRabobank Weerterland enCranendonckDiverse bedrijven (o.a. ASWGevelbouw, BIT van deMeerakker en Trespa)- Maakindustrie(geen BP 2020topsector, maar welspecifiek voor regio)Excellent onderwijsHogere instroom/aantrekken technisctalentFlexibele arbeidsmarktHet Make Tech Platformwil contacten in demaakindustrieintensiveren, ervaringenuitwisselen en metonderwijs-instellingen enoverheden de groei en hetimago van de sectorverbeteren.Eén van de knelpuntenvoor de maakindustrie isonvoldoende aanbod vanpersoneel. Daarom wordtgeorganiseerd:- Betere afstemmingtussen praktijk enopleiding- Verbetering imago bijouders en studenten- Behoud van talent voorde regio- Gezamenlijke innovaties- Strategischecommerciëlesamenwerking- Opleiden en delen vanelkaars personeel.Techniekonderwijs in depraktijkwww.midden-limburg.euStichting LVO (Het KwadrantWeert)Gilde OpleidingenDiverse bedrijvenAlle topsectoren/topclusters gericht optechniekExcellent onderwijsBehouden van voldoendeinstroom in technischeopleidingen in de regio.Opstart in Weert van een6-jarige aaneengeslotentechniekopleiding Vmbo –MBO Techniek. Debijdrage van hetbedrijfsleven bestaatonder meer uit input inhet curriculum enbetrokkenheid bij stagesen praktijklessen.Bio-energiecentraleZevenellenwww.midden-limburg.eu- Energy De ontwikkeling van eenenergietransitieparkIn beginsel een bio-energiecentrale voor deproductie van Groen Gas.
 5. 5. 5InitiatiefPartnersTopsectoren & clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)/project(en)Ballast NedamKan uitgroeien tot eenenergietransitiepark datpast binnen de duurzamedoelstellingen van deregio.Retail en Business AcademyRoermondwww.rbaroermond.nlGilde OpleidingenHogeschool ZuydCitaverde CollegeUWV WerkbedrijfGemeente RoermondSamenwerkende Roermondseondernemers- Retail(geen BP 2020topsector, maar welspecifiek voor regio)Excellent onderwijsFlexibele arbeidsmarktDe Retail & BusinessAcademy Roermond biedtopleidingen op mbo- enhbo-niveau aan die zorgenvoor een betereaansluiting tussenonderwijs en deretailbranche. Behalve hetversterken van hetarbeidsaanbod wil deAcademy meerontwikkeling en innovatievan de sector.Mogelijkheid tot hetvolgen van diverseopleidingen op MBO- enHBO niveau om degroeisector retail inRoermond te versterken.Servicepunt Leren en WerkenNoord- en Midden Limburg(www.mixx.nu)Gilde OpleidingenKennisalliantie Noord- enMidden LimburgGemeente VenloGemeente VenrayGemeente RoermondGemeente WeertCitaverde CollegeUWV WerkbedrijfSBBStagemarktNiet specifiek gerichtop ééntopsector/topclusterLeven Lang LerenFlexibele arbeidsmarktHet Servicepunt Leren enWerken heeft als doel eenleven lang leren testimuleren. Doelgroepenzijn: werkgevers,werknemers,werkzoekenden enjongeren tot 27 jaar.De adviseurs voorzienwerknemers,ondernemers enwerkzoekenden kosteloosvan informatie en advieszodat er een passendescholing- en/ofloopbaankeuze gemaaktkan worden.Bureau Werk & Stage voortechniekwww.bws-techniek.nlArcus CollegeGilde OpleidingenLWVKamer van KoophandelMKB LimburgVMBO scholenAlle topsectoren/topclusters gericht optechniekExcellent onderwijsHogere instroom/aantrekken technischtalentHet bevorderen van desamenwerking tussen hettechnisch bedrijfsleven entechnischberoepsonderwijs inLimburg door het voerenvan eenconcentratiebeleid enafstemming tussen deverschillende branches.Bureau Werk en Stage iseen centraal loket dat zorgdraagt voor deinformatievoorziening enverspreiding tussenonderwijs en hetbedrijfsleven. Het heefteen loketfunctie. Het ishet aanspreekpunt voorleerlingen, docenten enbedrijven. Zij kunnen hierterecht met vragen enopmerkingen diegerelateerd zijn aan destage.Stichting Bosit Noord- enMidden Limburg(www.stichtingbosit.nl)Kamer van KoophandelAlle topsectoren/topclusters gericht optechniekExcellent onderwijsDe afkorting BOSIT staatvoor: BevorderingOpleiding en Scholing enIn- en Doorstroom inTechnische Beroepen inGerealiseerde projectenmet steun van Bosit:- Ithaka Science Center- Er zit muziek in techniek- Techniek in het
 6. 6. 6InitiatiefPartnersTopsectoren & clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)/project(en)Gilde BTDiverse bedrijven uit de regioHogere instroom/aantrekken technischtalentLeven Lang LerenFlexibele arbeidsmarktNoord- en Midden-Limburg. Het doel van destichting is een bijdrageleveren aan een toekomstmet voldoende goedgekwalificeerd personeelin de technieksector inNoord- en Midden-Limburg.basisonderwijs- Kies TechniekVenlo/Venray/Peel &Maas- Jippe’s Top JoppersHoge Dunk Huiswww.hogedunkhuis.nlPartners o.a.Gemeenten Weert/Nederweert/CranendonckRabobank WeerterlandGilde OpleidingenLeden o.a.Mertens Groep WeertHogeschool ZuydKalle en BakkerEnexis BVAlle topsectoren/topclustersExcellent onderwijsHogere instroom/aantrekken technischtalentLeven Lang LerenHet versterken van deeconomische structuur inde regio Hoge Dunk, doorhet actief initiëren enstimuleren vansamenwerking tussenondernemers,afgevaardigden uit hetonderwijs envertegenwoordigers vande overheid. De ambitie isde bundeling van krachtentussen Ondernemers,Onderwijs en Overheid inde driehoek Aken-Leuven-Eindhoven.- Eén loket voor de drieO’s- Talent ontwikkelen enbehouden- Regiobranding(economische /maatschappelijkeactiviteit)- Kennisdeling/seminars- Showcase/podium(promotie van product,dienst en regio)- Ondernemerschap(startende ondernemer)- Imagobuilding regio endrie O’s- Bouw van hetInnovatiehuisHoge Dunk innoveertwww.hogedunk.nlHoge DunkHogeschool ZuydUniversiteit MaastrichtGilde OpleidingenAlle topsectoren/topclustersExcellent onderwijsHogere instroom/aantrekken technischtalentDe concurrentiepositievan regionaleondernemers verbeteren.Dit vergroot dewerkgelegenheid en kaneen aanzuigende werkinghebben op hoogopgeleidemedewerkers. Een anderedoelstelling is hetbetrekken vanopleidingsinstituten bijontwikkelingen opinnovatief gebied dooreen innovatieopleidingsmodule.Hoge Dunk Innoveert sluitaan bij het projectStrategisch Innoveren inLimburg. Volgens eenbewezen methodiek medeontwikkeld doorUniversiteit Maastrichtworden bij dedeelnemende bedrijveneen innovatiescan en 2strategische sessiesuitgevoerd in een periodevan een maand. Ditresulteert in een top 5 vanverbeterpunten metactieplan.Noord-LimburgInitiatiefPartnersTopsectoren& clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)/project(en)Greenport Venlo InnovationCenter(www.greenportvenlo.nl enwww.biobasedeconomy.nl)- Agrofood- Food & technology- Freshfood (& health)- High Tech systems- ChemieHet Greenport VenloInnovation Center is deverbindende schakel tussenbestaande en nieuweprojecten op het gebiedProjecten die gestart zijn:- Biotransitiehuis. Dit is deverbindende schakeltussen allerlei initiatievenin de regio rond biobased
 7. 7. 7InitiatiefPartnersTopsectoren& clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)/project(en)Iedere programmalijn heefteen eigenprogrammamanager enpartners.Excellent onderwijsHogere instroom/aantrekken technischtalentvan duurzame innovatierond agro, logistiek enmaakindustrie in GreenportVenlo. Het schept devoorwaarden voorprojecten vanondernemers enonderwijsinstellingen omtot duurzame innovatie tekomen en te realiseren.Programmalijnen zijn:• Biobased Economy• Agro & Food• Logistiek• Industrieen de partner voorprojecten en initiatievenbuiten de regio.- Eiwitrijk. Programmagericht op beterebenutting van dierlijke enplantaardige eiwitten.Realisatie van gezondevoeding.- High Tech Greenhouse2020. Richt zich op deontwikkeling van eenhightech glastuinbouw-systeem door innovatieveoplossingen tecombineren.- ViaPort Venlo. Eencluster van logistiekebedrijven in de regio.- Industrieplatform voorondernemers.Agro en Food Campus Venlo(www.greenportvenlo.nl)Fontys Hogeschool VenloCitaverde collegeHogeschool HASGilde OpleidingenVan Hall LarensteinUniversiteit MaastrichtWageningen UR- Agrofood- Food & technology- Freshfood (& health)Excellent onderwijsHogere instroom/aantrekken technischtalentLeven Lang LerenFlexibele arbeidsmarktDe Agro Food Campus iseensamenwerkingsverbandtussen mbo, hbo en wo ophet gebied van relevanteopleidingen voor deagribusiness. Het maaktdeel uit van GreenportVenlo.De campus draagt bij aanhet doel dat de economiein de regio versterkt wordt,samenwerkingsverbandenontstaan en vooral dattalent behouden blijft voorde regio.In samenwerking metdiverse opleidersonderwijsactiviteitenopzetten op het gebiedvan agribusiness. Er is alde opleiding InternationalFood en FlowerManagement (Fontys),Masteropleidingen (UM)gericht op logistiek engezonde voeding en in2013 start de HAS in Venlomet twee opleidingen.Daarnaast het opzettenvan doorlopendeleerlijnen, masterclassesorganiseren metuniversiteiten en duale enEVC-trajecten voorbijscholing.Een laatste element isgericht op het centrumvoor innovatiefvakmanschap GreenportVenlo en de Centres ofExpertise Greenport enBioBasedGreen Brains(www.greenbrains.nl)Citaverde collegeFontys Hogeschool VenloHogeschool HAS- Agrofood- Food & technology- Freshfood (& health)Excellent onderwijsLeven Lang LerenGreen Brains heeft als doelorganisaties teondersteunen enoplossingen te bieden voorde meest uiteenlopendekennis- en innovatievragenGreenbrains bestaat uitéén loket met twee pijlers:- Transferpunt voorkennis- eninnovatievragen- GreenSchool voor
 8. 8. 8InitiatiefPartnersTopsectoren& clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)/project(en)Gilde OpleidingenVan Hall LarensteinUniversiteit MaastrichtWageningen URFlexibele arbeidsmarkt op het gebied van fresh,food en flowers enaanverwante bedrijvigheidzoals techniek,(agro)logistiek en biobased.opleidingen, cursussen entrainingenKennis distributiecentrumlogistiek(www.greenportvenlo.nl)Gemeente VenloFontys HogescholenDinalog- Logistiek(geen BP 2020topsector, maar welspecifiek voor regio)Excellent onderwijsDoel van een Kennis DC isdoor regionalesamenwerking zorg tedragen voor het bundelen,toepassen, ontwikkelen enverspreiden van kennis omde logistieke sector teinnoveren en economischvitaal te houden. Daarbijwordt de verbindinggezocht tussen mbo, hboen wo.Er wordt een frontofficegeopend voorondernemers. Deze zallanden in de Innovatorenop Venlo GreenPark. Ditnieuwe bedrijventerreinmoet na de Floriade hetepicentrum worden vankennis en innovatie binnende topsectoren in de regioVenlo. De vestiging vanhet Kennis DC loket past indit streven.Servicepunt Leren enWerken Noord- en MiddenLimburg(www.mixx.nu)Gilde OpleidingenKennisalliantie Noord- enMidden LimburgGemeente VenloGemeente VenrayGemeente RoermondGemeente WeertCitaverde CollegeUWV WerkbedrijfSBB en StagemarktNiet specifiek gericht opééntopsector/topclusterLeven Lang LerenFlexibele arbeidsmarktHet Servicepunt Leren enWerken heeft als doel eenleven lang leren testimuleren. Doelgroepenzijn: werkgevers,werknemers,werkzoekenden enjongeren tot 27 jaar.De adviseurs voorzienwerknemers,ondernemers enwerkzoekenden kosteloosvan informatie en advieszodat er een passendescholing- en/ofloopbaankeuze gemaaktkan worden.Bureau Werk & Stage voortechniekwww.bws-techniek.nlArcus CollegeGilde OpleidingenLWVKamer van KoophandelMKB LimburgVMBO scholenAlle topsectoren/topclusters gericht optechniekExcellent onderwijsHogere instroom/aantrekken technischtalentHet bevorderen van desamenwerking tussen hettechnisch bedrijfsleven entechnischberoepsonderwijs inLimburg door het voerenvan een concentratiebeleiden afstemming tussen deverschillende branches.Bureau Werk en Stage iseen centraal loket dat zorgdraagt voor deinformatievoorziening enverspreiding tussenonderwijs en hetbedrijfsleven. Het heefteen loketfunctie. Het ishet aanspreekpunt voorleerlingen, docenten enbedrijven met vragen enopmerkingen.Stichting Bosit Noord- enMidden Limburg(www.stichtingbosit.nl)Kamer van KoophandelGilde BTDiverse bedrijven uit deregioAlle topsectoren/topclusters gericht optechniekExcellent onderwijsLeven Lang LerenFlexibele arbeidsmarktDe afkorting BOSIT staatvoor: BevorderingOpleiding en Scholing enIn- en Doorstroom inTechnische Beroepen inNoord- en Midden-Limburg. Het doel van destichting is een bijdrageGerealiseerde projectenmet steun van Bosit:- Ithaka Science Center- Er zit muziek in techniek- Techniek in hetbasisonderwijs- Kies TechniekVenlo/Venray/Peel &
 9. 9. 9InitiatiefPartnersTopsectoren& clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)/project(en)leveren aan een toekomstmet voldoende goedgekwalificeerd personeel inde technieksector.Maas- Jippe’s Top JoppersServicepunt Logistiek(www.viaportvenlo.com/servicepunt-logistiek)Gemeente VenloGemeente VenrayUWV WerkbedrijfDiverse werkgeversGreenport Venlo InnovatieCentrum (GVIC)TLNVTLEVOFontys Hogeschool VenloGilde Opleidingen- Logistiek(geen BP 2020topsector, maar welspecifiek voor regio)Leven Lang LerenFlexibele arbeidsmarktServicepunt Logistiek wilmeer mensen aan het werkhelpen door vraag enaanbod bij elkaar tebrengen en te werken aande aanwas doorimagoverbetering van hetvak logistiek. De vraag vande werkgever is leidend inde dienstverlening van hetservicepunt.Verbetering van instroom,doorstroom en indiennoodzakelijk uitstroom.Het (mede) oplossen vanknelpunten in depersoneelsvoorziening. Ditvraagt extra aandachtvoor:- Vacatureombuigingen- Geschikter maken vanaanbod- Stimulering vanleeftijdsbewustpersoneelsbeleid- Stimulering van de doorde sector vastgesteldecompetentiegerichteprofielenIthaka Science Center(www.ithaka.nl)Landelijk initiatiefDiverse partijen uitonderwijs en bedrijfslevenuit de regio.Alle topsectoren/topclusters gericht optechniekExcellent onderwijsHogere instroom/aantrekken technischtalentHet doel is om jongemensen van diverseafkomst en cultuur teinspireren tot een carrièrein wetenschap of techniek.Het Science Centerpresenteert diverseinteractieve programma’svoor leerlingen en leraren,kinderen en hun ouders enhet algemeen publiek.Linking Life Scienceswww.llsc.nlTechnocentrum Zuid-Limburg en TOA Limburg zijnpenvoerders. Verder o.a.:ChemelotDSMGreenport VenloLIOFMaastricht Health CampusUniversiteit Maas- LifetecExcellent onderwijsLeven Lang LerenLinking Life Sciences (LLSc)is een samenwerkings-verband ontstaan uit debehoefte om krachten tebundelen in de sector. Deprojecten van LLSc wordengesubsidieerd vanuitPieken in de Delta. Hetproject LLSc wordt indecember 2012 afgerond.Activiteiten die bijdragenaan het versterken van detoptechno-logische regio.Bijvoorbeeld:- Een kenniswerkerseventom kenniswerkers aanelkaar te binden.- Een Young Talent Eventom studenten te helpenkeuzes te maken.- Een docentstage omonderwijs en bedrijfslevenbeter op elkaar af testemmenZuidoost-BrabantInitiatiefPartnersTopsectoren& clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)/project(en)HTAS Automotive(net)works!www.automotivenl.nl- High Tech Systems- Smart mobility- Smart materialsBevorderen automotivesector door zowel nationaalals internationaal de sectorInternationale netwerkenopbouwen voor Nederlanden met name Zuidoost-
 10. 10. 10InitiatiefPartnersTopsectoren& clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)/project(en)AutomotiveNLGemeente HelmondBOM, BrainportDevelopment, DrivenMinisterie EZ, Landbouw enInnovatie, NFIAProvincie Noord-Brabant, EUExcellent onderwijsHogere instroom/aantrekken technischtalentte profileren en terepresenteren.AutomotiveNL richt zich opinnovatie, onderwijs enkennistransfer, validatie,manufacturing eninternationalisering.Nederland is de kern vanAutomotive (net)Works.Daarnaast is er in de regioeen CIV (MBO automotivecentrum M.A.C.) en eenCOE (Automotive Centreof Expertise ACE)Let’s Connectwww.brainportdevelopment.nl/project/let’s-ConnectProvincie LimburgProvincie Noord-BrabantBrainport DevelopmentHurks, Sappi BVMondriaan ZorggroepKenteq en SBBNTS GroupSpecial CoatingsZuyd HogeschoolLeeuwenborg OpleidingenReflect (UvT), Tu/eHuijbregts GroepAlle topsectoren/topclustersLeven Lang LerenFlexibele arbeidsmarktHet gebruik van e-portfolio’s stimuleren omde regionale arbeidsmarktbeter te latenfunctioneren. Bedrijven enonderwijs implementereneen e-portfoliosysteemwaarin competenties enloopbanen actueelgehouden worden.Afstemming van vraag enaanbod tussen onderwijsen bedrijfsleven wordthiermee verbeterd enleven lang lerenbevorderd.- Ontwikkeling enimplementatie van het e-portfoliosysteem (EP):- Ontwikkeling enimplementatie van eenbedrijfsdashboard (BD): -Ontwikkeling Regionaaldashboard (RD): omgegevens uit e-portfoliosystemen tussenpartners uit te wisselen enzo op regionaal niveauinzicht te krijgen in decompetenties enmogelijkheden vanwerknemers.Brainport InternationalCommunity (BIC)www.brainportdevelopment.nl/project/programma-brainport-international-community-bicDiverse partijen uitonderwijs en bedrijfsleven.Alle topsectoren/topclusters gericht optechniekHogere instroom/aantrekken technischtalentBIC helpt (aankomende)tekorten in Zuidoost-Nederland aan hogertechnisch opgeleiden tereduceren doorinternationalekenniswerkers enstudenten aan te trekkenen te behouden. Dit wordtgerealiseerd door gerichtewereldwijde promotie vanZuidoost-Nederland als détoptechnologie regio vanEuropa en het faciliterenvan organisaties in dewerving van kenniswerkers.Het programma bestaatuit diverse deelprojecten:- Coming To: Promotenvan de regio Zuid-Nederland wereldwijd enhet aantrekken vankenniswerkers enstudenten.- Settling In: Het goedlaten ‘landen’ vankenniswerkers en familieen studenten in de regio.- Living In: Het blijvenbinden en boeien van dekenniswerkers en familieen studenten in de regio.- Strategie: Opbouwen,onderhouden en linkenvan diverse netwerken opdit gebied.Technificwww.technific.nlwww.scoolscience.nlProvincie Noord-BrabantGemeente HelmondGemeente VeldhovenBrainport DevelopmentAlle topsectoren/topclusters gericht optechniekExcellent onderwijsHogere instroom/aantrekken technischtalentVerbindingscentrumTechnific stimuleertactiviteiten die kinderen enjongeren enthousiasmerenvoor technologie. Doel isdat meer jongeren kiezenvoor een bèta technischeopleiding t.b.v. voldoendeGrootste aandachtspunt in2012 is het versterken vande kwaliteit om de regionog meer te betrekken bijactiviteiten voor hetenthousiasmeren vanjongeren voortechnologie. Uitvoering
 11. 11. 11InitiatiefPartnersTopsectoren& clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)/project(en)en gekwalificeerdpersoneel.gebeurt doorsCoolscience.De Ontdekfabriekwww.deontdekfabriek.nlBrainport IndustriesDiverse bedrijven, o.a.:ASMLVanderlande IndustriesVDL GroepPhilipsNTS GroupFrencken EuropeRabobank Eindhoven-VeldhovenAlle topsectoren/topclusters gericht optechniek en designHogere instroom/aantrekken technischtalentHet enthousiasmeren vankinderen en jongeren vooreen opleiding/carriere in detechniek.In De Ontdekfabriekontdekken kinderen opeen speelse enongedwongen manier hoeleuk het is om bezig te zijnmet wetenschap, technieken design. Ze beleven eenavontuur en kunnendaarna zelf aan de slag. Zokomen kinderen erspelenderwijs achter of zetalent en affiniteit metinnovatie hebben.Pilot Internationale MBOarbeid High Tech Systemenen Materialen (HTSM)www.toawerkeninbrainport.nlProvincie Noord-BrabantSREKvK BrabantBrainport DevelopmentFrencken Europe, KMWEMachinefabriek Van KeulenGL PrecisionNTS GroupNL EVD InternationalROC Eindhoven- High tech systems- Smart MaterialsHogere instroom/aantrekken technischtalentHet aantrekken enbehouden vaninternational MBO talent.De pilot moet antwoordgeven op de vraag aan welksoort MBO-technici deBrainport regio behoefteheeft. Ook moet hetproject een beeld gevenvan de mogelijkheden voorverdere specialistischeopleidingen ofintegratietrajecten.De pilot wordt uitgevoerdin Brainport RegioEindhoven en moet eenbeeld geven van het soortMBO-technici waaraanbehoefte bestaat.Daarnaast zal de pilotinformatie leveren of, enzoja onder welkevoorwaarden geschiktebuitenlandse vaklui naarBrainport willen komen.Stichting Techniekpromotiewww.techniekpromotie.nlDiverse regionale partijen.Daarnaast ook landelijkwant het is een landelijkinitiatief.Alle topsectoren/topclusters gericht optechniekHogere instroom/aantrekken technischtalentStichting Techniekpromotiemaakt zich sterk om in debelevingswereld van allekinderen van 4 t/m 15 jaarvoldoende kwalitatieveaandacht te creëren voortechniek en wetenschap.Via aangesloten regionalepartners biedt StichtingTechniekpromotieeducatieve activiteiten aandie kinderen helpen eenpositieve attitude, kennisen kunde voor techniek enwetenschap teontwikkelen.Kenniscentrum Brainportwetenschap, techniek enexcellentiewww.kenniscentrumbrainport.nlwww.schoolaanzet.nlOnder andere:- schoolbesturen PO- PABO’s- Universiteiten Leuven,Nijmegen en Maastricht- Techniekplatforms Noord-Alle topsectoren/topclusters gericht optechniekExcellent onderwijsHogere instroom/aantrekken technischtalentHet kenniscentrum voor deregio Zuid-Nederland is eennetwerkorganisatie die dekennisontwikkeling enkennisdeling op het gebiedvan Wetenschap, Technieken Excellentie stimuleert inde regio Noord-Brabant enLimburg .- realiseren van een loketwaar scholen terechtkunnen met vragen overwetenschap, techniek enexcellentie.- Verstevigen van deregionale netwerken inZuid-Nederland.- Inrichten enonderhouden van een (ict)communicatiekanaal- Begeleiden vanonderzoeksprojecten
 12. 12. 12InitiatiefPartnersTopsectoren& clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)/project(en)Brabant en Limburg- Science Centra- Brainport Development(Vindplaatsscholen enprogrammaTalentenKracht)Samenwerking VMBO-MBO‘focus en passie voortechniek’www.toawerkeninbrainport.nlROC EindhovenHeliconGilde opleidingen (i.r.m.Hoge Dunk)ROC Ter AABrainport DevelopmentStichting VMBO Zuidoost-BrabantBrainport DevelopmentAlle topsectoren/topclusters gericht optechniekExcellent onderwijsFlexibele arbeidsmarktDit initiatief werkt eninvesteert gezamenlijk aanin een regionaleinfrastructuur voortechniekonderwijs op alleniveaus en verbetertdaarmee de aansluitingtussen VMBO- en MBO-onderwijs voor de heleregio.Het project kent 4fundamenten:- Focus: kiezen voor sterkeverbondenheid met dezeven lokaal aanwezigetopsectoren- Passie: vanaf VMBO-leerjaar 1 invoeren van“belangstellings-onderwijs”, waarbij keuze(achteraf) vaker optechniek valt- State-of-the-Art:docenten kunnen middelsbedrijfsstage inspiratieopdoen- Doorlopende Leerlijnen.FABLAB Brainportwww.fablabbrainport.nlInterreg-Maastricht-Leuven-GenkROC EindhovenBrainport IndustriesBrainport Development- High tech systems- Industrial designExcellent onderwijsHogere instroom/aantrekken technischtalentLeven Lang LerenFlexibele arbeidsmarktEducatieve werkplaats voorhet ontwikkelen, testen inkleine oplage producerenvan prototypes metcomputergestuurdegereedschappen voor 3D-printing en lasercutting.Centraal in het FabLabstaat dat gebruikers dekennis die zij opdoen,delen met degemeenschap.. FABLABBrainport maakt deel uitvan een groter netwerkvan Fablabs in de wereld.BrainportArbeidsmarktnavigatorwww.toawerkeninbrainport.nlDe Arbeidsmarkt-navigatoris een initiatief van TOAWerken in Brainport.Alle topsectoren/topclustersExcellent onderwijsHogere instroom/aantrekken technischtalentLeven Lang LerenFlexibele arbeidsmarktHet geven van eenoverzicht van projectengelinkt aan Brainport 2020gericht op instroom,doorstroom, zij-instroomen internationalekenniswerkers uit Brabant,Nederland en de wereld.Op de website van TOAkan de navigator gebruiktworden en kunnen diverseprojecten bekekenworden.De Uitvinderswww.uitvinders-wedstrijd.nlOnder andere:De 5 techniekplatformsROC EindhovenKoning Willem 1 collegeROC TilburgRadius CollegeNHTVFontys HogescholenGemeenten Eindhoven enTilburgPlatform techniekpromotieOTIB, Provincie BrabantAlle topsectoren/topclusters gericht optechniekExcellent onderwijsHogere instroom/aantrekken technischtalentKinderen hun affiniteit mettechniek laten ontdekken.Maken lesprogramma’s,uitvinderswedstrijden,workshops enevenementen.
 13. 13. 13Noordoost-BrabantInitiatief Topsectoren & clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)/project(en)5* Noordoost-Brabantwww.5nob.nlOndernemers o.a. Mars,Agrifirm, Heijmans, CehaveHAS Den BoschMAS Den Bosch/HeliconAvans HogeschoolAnton Jurgens Instituutgemeente NOB, ProvincieBrabant, Waterschap deDommel, Waterschap Aa enMaas Food & FeedNoordoost-Brabant,Fhealinc- AgrofoodExcellent onderwijsLeven Lang Leren5* Noordoost-Brabant iseen samenwerkings-verband tussenbedrijfsleven, overheid enonderwijs en wil een flinkeboost geven voor deregionale economie, ookvoor de langere termijn.Wordt op dit momentuitgewerktBeter eten en Beter levenwww.5nob.nlProvincie BrabantProvinciale Raad voor deGezondheid5-sterren Noordoost-BrabantDiverzioHutten CateringBrabant Zorg StreekselectiesZLTO- Zorg en Welzijn (geentopsector/topcluster,maar specifiek voorregio)- AgrofoodExcellent onderwijsHogere instroom/aantrekken technischtalentIn zorginstellingen dekwaliteit van leven teverbeteren door hetaanpassen van demaaltijden. In overlegtussen de betrokkenpartijen besloten dezeontwikkeling te versnellenmiddels dit initiatief. Doelis het aanjagenketenclusters vaninnovatieve en structurelesamenwerking tussen zorg,producenten en boeren inde regio.Het Beter eten en Beterleven-programma brengteen samenhang inoplossingen voorverschillende knelpuntenop maatschappelijk gebieden in de sectoren zorg,industrie en landbouw.HBO module continueverbeterenwww.food-feed.nlAvans MarsHeinekenUnilever Oss,FrieslandCampinaPeka KroefDe Heus VoedersAgrifirmHutten Catering- Agrofood- Freshfood & HealthExcellent onderwijsHogere instroom/aantrekken technischtalentLeven Lang LerenFlexibele arbeidsmarktEen minor opzetten(afstudeerrichting) op HBO-niveau op het gebied van‘continue verbeteren’(verbeterprocessen in hetproductieproces).Inmiddels heeft hetnetwerk toegezegd teparticiperen tijdens deopleiding, maar ook voorhet aannemen vanafstudeerders.Access2Businesswww.techniekistroef.nlPartijen uit de stichtingTechniek is Troef;Ondernemers, PO-scholenVO-scholenNiet specifiek gericht opééntopsector/topclusterHogere instroom/aantrekken technischtalentWeten hoe je je gedraagtbij een bedrijf. Een dvdtoont vier filmpjes vankinderen op bezoek bij eenbedrijf. Doelgroep:leerlingen uit groep 7 vanhet basisonderwijs enBedrijfsbezoeken waarbijvoorafgaand de leerlingenvertellen wat goed is enwat niet goed aan hetgedrag van de kinderen opde film en dit betrekkenop hun eigen gedrag.
 14. 14. 14Initiatief Topsectoren & clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)/project(en)Bedrijfsleven Leven Lang LerenFlexibele arbeidsmarkttweedejaars leerlingenVMBO.Jobviewwww.techniekistroef.nlOndernemers, PO-scholenVO-scholenBedrijfslevenNiet specifiek gericht opééntopsector/topclusterExcellent onderwijsHogere instroom/aantrekken technischtalentLeven Lang LerenFlexibele arbeidsmarktJobView laat ziet dat dewereld van de techniekontzettend veelzijdig is enhelpt leerlingen en hunouders keuzes te maken bijhet kiezen van eenvervolgstudie.JobView is eendynamische, digitalepresentatie van hetbedrijfsleven aanleerlingen om hen kenniste laten maken met eenbedrijf: met de producten,de projecten en demensen die er werken.Stars4foodwww.food-feed.nlOndernemers / onderwijs- FoodHogere instroom/aantrekken technischtalentLeven Lang LerenBijdragen aan eenoplossing voor hettoekomstig tekort aanopgeleid personeel in devoedingsmiddelensector;inzet vanuitkeringsgerechtigden alsdoelgroep voorwerkgevers.Een scholingstraject vooruitkeringsgerechtigden omin te stromen in devoedingsmiddelensector.Iedereen doet mee5*Noordoost-BrabantWerkt!Gemeenten, SW-bedrijven,UWV- Zorg en Welzijn (geentopsector/topcluster,maar specifiek voorregio)- Industrie/Techniek- Freshfood & HealthHogere instroom/aantrekken technischtalentLeven Lang LerenAlle mensen die geschiktgemaakt kunnen wordenvoor de arbeidsmarktdusdanig ondersteunen dater een toevoeging vankwalitatievearbeidskrachten ontstaat.Projecten moeten in dekomende periode wordenuitgewerkt:- E-portfollio- Loopbaancentrumberoepsbevolking- Werken naar vermogenAlle talenten benutten5*Noordoost-BrabantWerkt!MBO/HBO/bedrijfsleven- Zorg en Welzijn (geentopsector/topcluster,maar specifiek voorregio)- Freshfood & HealthExcellent onderwijsHogere instroom/aantrekken technischtalentLeven Lang LerenZorgen voor eenopleidingen aanbod dataansluiting vind bij de vraagop de arbeidsmarkt en hetmogelijk maakt een levenlang te blijven lerenProjecten moeten in dekomende periode wordenuitgewerkt.- Leven lang leren- Opleidingsaanbod vooro.a. zij-instroom/doorstroomEdulabRealisatie samen metscholen in samenwerkingmet klanten en leveranciers- Industrie/TechniekExcellent onderwijsHogere instroom/aantrekken technischtalentTechniek van vandaag terbeschikking stellen aanstudenten en dat up-to-date houden. Geenmodellen, maar échteinstallaties, die ook zo in defabriek zouden kunnenstaan.Om gebruikers van hetEduLab zo veel mogelijk tehelpen wordt een Wikiontwikkeld. De wiki isbedoeld voor iedereen dieinformatie nodig heeft ophet gebied van industriëleautomatisering.Fhealinc - Life sciences- Freshfood & HealthHet team van Fhealincbrengt bedrijven,Binnen de Proeftuin voorInnovatie in Voeding &
 15. 15. 15Initiatief Topsectoren & clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)/project(en)Gemeente Den BoschHAS Den BoschJeroen Bosch ZiekenhuisZLTOExcellent onderwijskennisinstellingen enandere specialisten bijeenin doelgerichteonderzoeks- enontwikkelingsprojecten.Gezondheid is al eenomvangrijk netwerk actief.Life Science Park Oss (OLSP)www.lifesciencespark.nlBOMProvincie Noord BrabantGemeente Oss- Life sciencesLeven Lang LerenBrandpunt voor openinnovatie door bedrijven bijelkaar te brengen.Ontwikkelen van deCampus en faciliterenontmoetingen vanbedrijven onderling.De Uitvinderswww.uitvinders-wedstrijd.nlOnder andere:De 5 techniekplatformsROC EindhovenKoning Willem 1 collegeROC TilburgRadius CollegeNHTVFontys HogescholenGemeenten Eindhoven enTilburgPlatform techniekpromotieOTIB, Provincie BrabantAlle topsectoren/topclusters gericht optechniekExcellent onderwijsHogere instroom/aantrekken technischtalentKinderen hun affiniteit mettechniek laten ontdekken.Maken lesprogramma’s,uitvinderswedstrijden,workshops enevenementen.Midden-BrabantInitiatief Topsectoren& clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)/project(en)Midpoint Brabantwww.midpointbrabant.nlOnder andere:Gemeenten Hart vanBrabantFontysNHTVTilburg UniversityProvincie BrabantBZWKVKGate 2- Logistics- Leisure (geentopsector/topcluster,maar specifiek voorregio)- Aerospace &maintenance (geentopsector/topcluster,maar specifiek voorregio)- Life sciences- HomecareExcellent onderwijsLeven Lang LerenFlexibele arbeidsmarktMidpoint is eensamenwerkingsverbandtussen bedrijfsleven,overheid en onderwijs. Hetheeft als doel te komen totnieuwe product-markt ofservice-markt-combinatiesTask4ce: aanpak 10arbeidsmarkt-knelpunten.Ondernemersakkoord:- Vergroten betrokkennetwerk- Stimuleren innovatie- OndernemersbenaderingHuis voor LogistiekCare AvenueRegionaal OverlegBedrijfsleven Onderwijs(ROBO) www.index-tc.nlDiverse topsectoren/topclustersVerbetering van dekwaliteit van het onderwijsen aansluiting op de8 verschillende ROBO’sper branche ingevuld.Geen project maar
 16. 16. 16Initiatief Topsectoren& clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)/project(en)Onder andere:Avans HogeschoolROC TilburgBZWMarkiezaat CollegeRadiuscollegeBOZ GroepExcellent onderwijsHogere instroom/aantrekken technischtalentarbeidsmarkt. Daarnaastzorgen voor voldoendeleerplaatsen, promotie vantechniek, arbeidsmarkt-ontwikkelingen enonderwijsveranderingenafstemmingsstructuurServicepunt Transport enLogistiekhttp://www.werkpleinregiotilburg.nl/UWV WERKbedrijfGemeente TilburgROC TilburgTLNEVOKenniscentrum VTLRegionale werkgeversBrancheorganisaties- LogisticsExcellent onderwijsHogere instroom/aantrekken technischtalentLeven Lang LerenHet servicepunt Transport& Logistiek is bedoeld voorwerkgevers enwerkzoekenden uit desector. Het servicepuntricht zich op instroom,doorstroom en behoud vanpersoneel.Selecteren geschiktekandidaten. Inzet vancapaciteiten- encompetentietesten,oriëntatie-trajecten enworkshops.Gemotiveerde kandidatenkunnen om- of bijscholen.Huidige medewerkers bij-scholen.SimSynergiehttp://www.gate2.nl/nl/34Gate2- Aerospace &maintenance (geentopsector/topcluster,maar specifiek voorregio)Hogere instroom/aantrekken technischtalentBeter ontsluiten aanwezigekennis. Doorsimulatiefaciliteiten fysiekbij elkaar te brengen enslimmer om te gaan met deafstemming van vraag enaanbod, wordt detechnologie beterbereikbaar.Simulatietrainingen. Maardoor ontwikkelingen ophet gebied vanKunstmatige Intelligentieen Serious Gaming wordenook andere vaardighedenzoals communicatie,coördinatie ensamenwerking getraind.Europese opleiding vooroperators van onbemandevliegtuigenwww.midpoint.nlProvincie BrabantMidpointNLRWorld Class AviationAcademyAEC Air Support- Aerospace &maintenance (geentopsector/topcluster,maar specifiek voorregio)Excellent onderwijsHogere instroom/aantrekken technischtalentZorgen voor voldoendeopgeleid personeel(operators) zodat nieuwemarkt kan worden bewerkten behouden voor de regio.Haalbaarheidsonderzoek.Platform Promotie Techniekwww.pptmb.nlAvansFontysPO-scholenVO-scholenNiet specifiek gericht opééntopsector/topclusterExcellent onderwijsHogere instroom/aantrekken technischtalentPromoten van techniekonder de jeugd om de in-en doorstroom in detechnische opleidingen tebevorderenInitiëren, makelen enschakelen, agenderen enstimuleren van projectenen activiteiten.
 17. 17. 17Initiatief Topsectoren& clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)/project(en)Arbeidsmarkt Esperanto opbasis van e-portfolio’sTask4ce werkt!MBOHBOUniversiteiten BedrijfslevenAlle topsectoren/topclustersExcellent onderwijsHogere instroom/aantrekken technischtalentLeven Lang LerenFlexibele arbeidsmarktMet een e-portfolio krijgteen bedrijf beter zicht krijgtop de kennis envaardigheden van de eigenworkforce. Niet-werkendenhebben met e-portfolio eengoed hulpmiddel om aanhet werk te komen.Door middel van een pilotbij een aantal bedrijven inverschillende sectoren en(onderwijs)instellingen inde regio kunnen e-portfolio’s wordeningevoerd.Servicepunt Zorg en welzijnTransvorm ondersteuntServicepunten Zorg enWelzijn in meerdere regio’s- Zorg en welzijn (geentopsector/topcluster,maar specifiek voorregio)Hogere instroom/aantrekken technischtalentLeven Lang LerenSamen de instroom vanmedewerkers bevorderenIedereen metbelangstelling voor eenbaan, opleiding ofleerwerkplek in zorg enwelzijn kan voor informatieen advies terecht.De servicepunten zijnontmoetingsplekken voorleerlingen,werkzoekenden en overigegeïnteresseerden. Erwordt informatie gegevenover leren en werken inzorg en welzijn.Leisure Academy Brabanthttp://www.leisureacademybrabant.nl/AvansFontysNHTVTilburg University- Leisure (geentopsector/topcluster,maar specifiek voorregio)Excellent onderwijsHogere instroom/aantrekken technischtalentLeven Lang LerenHet hele gebied staat bolvan de mogelijkheden omuit te groeien tot dé leisurehotspot van de Benelux.Hiervoor iskennisontwikkeling, -delingen -verspreidingonmisbaar.Een (academische)werkplaats waarin diversestakeholders participerenmet als doel kennis tegenereren, deze kennis tevertalen in voor de praktijkbruikbare producten,diensten envoorzieningen.Huis van de logistiekStichting Midpoint Huis vande Logistiek, waarinvertegenwoordigers uit hetbedrijfsleven zitten.- LogisticsExcellent onderwijsHogere instroom/aantrekken technischtalentLeven Lang LerenFlexibele arbeidsmarktVoldoende gekwalificeerdpersoneel.- Opzetten arbeidspool tenbehoeve van voldoendepersoneel.- Verzorgen vanopleidingen. Het -Praktijkhal, waarleerlingen een diplomakunnen halenDe Uitvinderswww.uitvinders-wedstrijd.nlOnder andere:De 5 techniekplatformsROC EindhovenAlle topsectoren/topclusters gericht optechniekExcellent onderwijsHogere instroom/Kinderen hun affiniteit mettechniek laten ontdekken.Maken lesprogramma’s,uitvinderswedstrijden,workshops enevenementen.
 18. 18. 18Initiatief Topsectoren& clustersProgrammalijn PeopleKorte beschrijving (doel) Voorgenomenactiviteit(en)/project(en)Koning Willem 1 collegeROC TilburgRadius CollegeNHTVFontys HogescholenGemeenten Eindhoven enTilburgPlatform techniekpromotieOTIB, Provincie Brabantaantrekken technischtalentWebsites:www.5nob.nlwww.arbeidsmarktbrabant.nlwww.automotivenl.nlwww.biobasedeconomy.nlwww.bom.nlwww.brabant.nlwww.brabantmedicalschool.nlwww.brainport2020.nlwww.brainportdevelopment.nlwww.brainportdevelopment.nl/project/let’s-Connect.nlwww.brainportdevelopment.nl/project/programma-brainport-international-community-bicwww.brainportindustrie.nlwww.brainsunlimited-maastricht.nlwww.bws-techniek.nlwww.chillabs.comwww.continium.nlwww.deontdekfabriek.nlwww.fablabbrainport.nlwww.fhealinc.nlwww.food-feed.nlwww.foodconnectionpoint.nlwww.gate2.nl/nl/34www.greenbrains.nlwww.greenportvenlo.nlwww.hogedunk.nlwww.hogedunkhuis.nlwww.index-tc.nlwww.ithaka.nlwww.jobview.tvwww.kenniscentrumbrainport.nlwww.leisureacademybrabant.nlwww.lifesciencespark.nlwww.limburg.nlwww.llsc.nlwww.madscience.nlwww.maketechplatform.nlwww.midden-limburg.eu
 19. 19. 19www.midpointbrabant.nlwww.mixx.nuwww.nvbim.nlwww.pptmb.nlwww.procestechnieklimburg.nlwww.rbaroermond.nlwww.regiovenlo.nlwww.schoolaanzet.nlwww.scoolscience.nlwww.sre.nlwww.stichtingbosit.nlwww.tczl.nlwww.techniekistroef.nlwww.techniekpromotie.nlwww.technific.nlwww.tetrra.euwww.toawerkeninbrainport.nlwww.topsectoren.nlwww.viaportvenlo.com/servicepunt-logistiekwww.werkpleinregiotilburg.nlwww.xperienceparkstad.nlwww.zuidlimburg.nl

×