• Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
25,647
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4

Actions

Shares
Downloads
409
Comments
3
Likes
6

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. PanahonngKastila
 • 2. AngunangpananahananngmgaKastila ay nagsimulasapagtatayongunangbayanniGobernadorHeneral Miguel Lopez de Legaspinoong 1565 kung saansiyaangnagingkauna-unahangkastilangnaginggobernadorheneral. Ditonatinpasisimulanngtinginangkasaysayanngpanitikanngpanahongitonasumasaklawsatatlongdaangtaon.
 • 3. Angpinakamahalagangpangyayaringpangkasaysayansaloobngpanahongnabanggitnadapatmagingbatayanngatingpag-aaralngpanitikang Filipino ay angmgasumusunod :
  a. PangunahinghangadngmgaKastilaangpagpapalaganapngrelihiyongKatolikoApostolika Romano, pagpapalawakngkanilanghanapbuhaynapambansa at ngkanilangnasasakupanglupain.
 • 4. b. MahigitnaisangdaangpagbabangonlabansakapangyarihanngKastilaangginawangmga Pilipino. Angmgapagbabangon ay nabigosapagkathindi pa tayonakakakilalangpagkakaisa at nasyonalismo.
  c. Maramingnagtangkanglumusob at umagawsaPilipinastuladngIntsik, Hapon, Olandesngunitang Ingles lamangangnakapasoknoong 1762-1764.
 • 5. d. Binigyangkasiglahanangsining at siyensyagayon din angkagalingangpanlipunannoongpanahonniGobernadorHeneral Jose Basco (1778).
  e. Angmgapamilyang Pilipino ay nabigyanngapelyidongKastilanoongpoanahonniGobernadorHeneralNarcisoClaveria (1849). Malinaw ding nakikitaangimpluwensyangsapananamit, sining, musika, panitikan at kaugaliangpanlipunan. Nagingmasiglarinangmgagawaingpanlipunan at paggalangsakababaihan.
 • 6. f. Sa mgahulingbahagingpanahongitoumunladanghanapbuhayngmgataodahilsapakikipagkalakansaEspanya at Europa. Angpagyamangitongilan ay nagbigay-daansapagkakaroonngtinatawagna “may-kaya” salipunan. Sila ay ang may mgalupain at ari-arian. Kayasila ay nagingmgaabugado, doktor, maetro at empleyadosapamahalaan.
 • 7. DahilsanapakatagalnapagkakasakopsaatinngmgaKastila ay malakiangnaidulotnaimpluwensyanitosaPanitikang Filipino.
  1. Napalitanngalpabetong Romano angAlibata.
  2. NagingsaligannggawaingpanrelihiyonangDoctrina Cristiana.
  3. MaramingsalitangKastilaangnagingbahagingwikang Filipino.
  4. Nagingbahagingpanitikang Filipino angalamatngEuropa at tradisyongEuropeotuladngawit, kurido, moro-moro, atbp.
 • 8. 5. Pagkakalathalangiba’tibangaklatpambalarilasawikang Filipino.
  6. Pagkakaroonngmakarelihiyonghimigngmgalathalainsapanahongito.
  7. Pagkakaroonngmataasnauringedukasyon.
 • 9. Ayonkay Frank Laubachsakanyangpananaliksik, angmgapaaralangitinayongEspanyasaPilipinas ay lalongmagalingkaysaitinayosaAmerika at saEspanyasapanahongiyon. Ang ma nananatili pa hanggangngayon ay:
  University of Santo Tomas (1611)
  Colegio San Juan deLetran (1620)
  Colegio de Santa Isabel (1632)
  BeateriodelaCompania (1640)
  Beaterio de Santa Catalina (1696)
  Colegio de Santa Rosa (1750)
  La Concordia College (1869)
 • 10. KatangianngPanitikansaPanahonngKastila:
  gagad/gaya
  halaw
  saling-wika
  akdangpanrelihiyon
  akdang pang wika
 • 11. AnyongPanitikansaPanahonngKastila
  patula
  tuluyan
  PaksangNapabantogsaPanahonngKastila
  panrelihiyon
  pang kagandahang-asal