EnviroGIS I.

227 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
227
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

EnviroGIS I.

 1. 1. Úvod do geografických informačních systémů (GIS) Bc . Ja ku b Bo u d a 2 9 . z á ř í 2 0 1 0
 2. 2. Jakub Bouda (bouja@students.zcu.cz) O b s a h G I S T y p y d a t R e p r e z e n t a c e d a t Úvod do geografických informačních systémů (GIS) 2 / 26 Geografický informační systém Typy dat Reprezentace dat 1 2 3
 3. 3. Jakub Bouda (bouja@students.zcu.cz) O b s a h 3 / 26 Geografický informační systém Typy dat Reprezentace dat 1 2 3 Úvod do geografických informačních systémů (GIS) G I S T y p y d a t R e p r e z e n t a c e d a t
 4. 4. Jakub Bouda (bouja@students.zcu.cz) C o j e G I S ? 4 / 26 • Informační systém „Informační systém je soubor hardware a software na získávání,uchovávání, spojování a vyhodnocování informací. Informační systém se skládá ze zaří- zení na zpracování dat, systému báze dat a vyhodnocování programů.“ (Břehovský, 2007) • Geografický informační systém - umístění objektů a procesů v prostoru (na zemském povrchu) Úvod do geografických informačních systémů (GIS) G I S T y p y d a t R e p r e z e n t a c e d a t
 5. 5. Jakub Bouda (bouja@students.zcu.cz) C o j e G I S ? 5 / 26 • Geografický informační systém „Uspořádaný celek sestávající z počítačové techniky, software a dat, který lidé používají pro integraci, analýzu a vizualizaci dat, nalézání vztahů, souvislostí a trendů v území za účelem nalezení řešení pro- blémů. GIS je navržen tak, aby s jeho pomocí bylo možno pořizovat, ukládat, aktualizovat, zobrazovat analyzovat prostorová data. GIS se obvykle používá k reprezentaci map jako datových vrstev, které mohou být studovány a používány pro provádění analýzy.“ (ESRI, 2004) Úvod do geografických informačních systémů (GIS) G I S T y p y d a t R e p r e z e n t a c e d a t
 6. 6. Jakub Bouda (bouja@students.zcu.cz) S t r u k t u r a G I S 6 / 26 • Základní komponenty GIS: o hardware – PC, GPS, sítě, periferie o software – desktop GIS o data o lidé – vývoj, analytici, uživatelé o metody Úvod do geografických informačních systémů (GIS) G I S T y p y d a t R e p r e z e n t a c e d a t
 7. 7. Jakub Bouda (bouja@students.zcu.cz) F u n k c e G I S 7 / 26 • Základní funkce GIS: o vstup dat o zpracování a uchování dat o vykonávání analýz a syntéz o prezentace výsledků o interakce s uživatelem Úvod do geografických informačních systémů (GIS) G I S T y p y d a t R e p r e z e n t a c e d a t
 8. 8. Jakub Bouda (bouja@students.zcu.cz) D e s k t o p G I S 8 / 26 „Desktop GIS je software, který běží na osobních počítačích a umožňuje uživatelům zobrazovat, aktualizovat a analyzovat informace o území a informace vztažené k místům v území.“ (ESRI, 2004) Úvod do geografických informačních systémů (GIS) G I S T y p y d a t R e p r e z e n t a c e d a t
 9. 9. Jakub Bouda (bouja@students.zcu.cz) V y u ž i t í G I S 9 / 26 • Životní prostředí • Obchod • Doprava a IZS • Státní správa • Vzdělávání Úvod do geografických informačních systémů (GIS) G I S T y p y d a t R e p r e z e n t a c e d a t
 10. 10. Jakub Bouda (bouja@students.zcu.cz) O b s a h 10 / 26 Geografický informační systém Typy dat Reprezentace dat3 Úvod do geografických informačních systémů (GIS) 2 1 G I S T y p y d a t R e p r e z e n t a c e d a t
 11. 11. Jakub Bouda (bouja@students.zcu.cz) D a t a v s . i n f o r m a c e 11 / 26 • Data - Data vkládáme do databází GIS a pomocí GIS je zpracováváme. • Informace - Výsledky zpracování dat v prostředí GIS. - Získané informace mohou být vzápětí použity jako nová vstupní data Úvod do geografických informačních systémů (GIS) G I S T y p y d a t R e p r e z e n t a c e d a t
 12. 12. Jakub Bouda (bouja@students.zcu.cz) Pr o s t o r o v á d a t a , g e o g r a f i c k á d a t a 12 / 26 • Prostorová data „Prostorová data jsou jakákoli data, která se vztahují k určitým místům prostoru, a pro která jsou na potřebné úrovni rozlišení známé lokalizace těchto míst.“ (Rapant, 2002) • Geografická data Oproti obecně definovaným prostorovým datům jsou přesněji lokalizována. Umístění se vztahuje konkrétně k povrchu Země. Úvod do geografických informačních systémů (GIS) G I S T y p y d a t R e p r e z e n t a c e d a t
 13. 13. Jakub Bouda (bouja@students.zcu.cz) A t r i b u t o v á d a t a 13 / 26 „Atributová data (atributy) jsou informace o geografickém prvku v GIS, zpravidla uložená v tabulce a propojená s grafickým prvkem pomocí jedinečného identifikátoru. Například řeky mohou mít jako atributy uloženy údaje o svém názvu, délce a průměrné hloubce.“ (ESRI, 2004) • Pomocí jednoznačného identifikátoru je možné propojit více atributových tabulek Úvod do geografických informačních systémů (GIS) G I S T y p y d a t R e p r e z e n t a c e d a t
 14. 14. Jakub Bouda (bouja@students.zcu.cz) A t r i b u t o v á d a t a 14 / 26 Úvod do geografických informačních systémů (GIS) G I S T y p y d a t R e p r e z e n t a c e d a t
 15. 15. Jakub Bouda (bouja@students.zcu.cz) M e t a d a t a 15 / 26 „Informace o obsahu, kvalitě, podmínkách a dalších charakteristikách dat. Metadata pro prostorová data obsahují informace o tom jak, kdy, kde a kým byla data pořízena, jakou mají přesnost, za jakých podmínek jsou dostupná a jakým způsobem jsou distribuována, v jakém jsou souřadnicovém systému, v jakém byla pořízena měřítku, s jakým rozlišením, jak jsou spolehlivá a jak vyhovují nějakému standardu. Metadata sestávají z „vlastností“ „dokumen- tace“. Vlastnosti jsou odvozeny z datového zdroje (např. informace o souřad- nicovém systému), zatímco dokumentaci vkládá obsluha ručně (například charakteristiku dat).“ (ESRI, 2004) Úvod do geografických informačních systémů (GIS) G I S T y p y d a t R e p r e z e n t a c e d a t
 16. 16. Jakub Bouda (bouja@students.zcu.cz) M e t a d a t a 16 / 26 Úvod do geografických informačních systémů (GIS) G I S T y p y d a t R e p r e z e n t a c e d a t
 17. 17. Jakub Bouda (bouja@students.zcu.cz) O b s a h 17 / 26 Geografický informační systém Typy dat Reprezentace dat 2 Úvod do geografických informačních systémů (GIS) 3 1 G I S T y p y d a t R e p r e z e n t a c e d a t
 18. 18. Jakub Bouda (bouja@students.zcu.cz) V e k t o r o v á r e p r e z e n t a c e 18 / 26 • Bod Bezrozměrná abstrakce objektu; jeden souřadnicový pár X, Y reprezentuje prvek, který je v daném měřítku příliš malý na to, aby byl reprezentován pomocí linie nebo plochy. • Linie Tvar prvku, který má definovánu délku a směr, ale žádnou plochu. Spojuje nejméně dva body, které jsou dány souřadnicemi X, Y. Linie reprezentují geografické prvky, které jsou příliš úzké na to, aby byly v daném měřítku zobrazeny jako plochy, tj. např. vrstevnice. • Polygon Uzavřený dvojrozměrný tvar tvořený nejméně třemi stranami a reprezentující plochu. V GIS se používá pro reprezentaci prostorových prvků, které mají plošný charakter, napří-klad parcel, administrativních celků, ploch stejného využití nebo půdního typu. Úvod do geografických informačních systémů (GIS) G I S T y p y d a t R e p r e z e n t a c e d a t
 19. 19. Jakub Bouda (bouja@students.zcu.cz) V e k t o r o v á r e p r e z e n t a c e 19 / 26 Úvod do geografických informačních systémů (GIS) G I S T y p y d a t R e p r e z e n t a c e d a t
 20. 20. Jakub Bouda (bouja@students.zcu.cz) R a s t r o v á r e p r e z e n t a c e 20 / 26 • Buňka (Cell) • Čtvercová mřížka • Rastr „Prostorový datový model, který definuje území jako matici stejně velkých buněk uspořádaných do řádků a sloupců. Každá buňka obsahuje hodnotu sledované veličiny za odpovídající plochu území a u každé buňky jsou známy souřadnice jejího středu (na rozdíl od vektorových dat, kde jsou souřadnice uloženy explicitně, souřadnice buňky jsou odvozovány ze souřadnic rohu matice a polohy buňky v matici)“ (ESRI, 2004) Úvod do geografických informačních systémů (GIS) G I S T y p y d a t R e p r e z e n t a c e d a t
 21. 21. Jakub Bouda (bouja@students.zcu.cz) R a s t r o v á r e p r e z e n t a c e 21 / 26 Úvod do geografických informačních systémů (GIS) G I S T y p y d a t R e p r e z e n t a c e d a t
 22. 22. Jakub Bouda (bouja@students.zcu.cz) V e k t o r o v á n e b o r a s t r o v á ? 22 / 26 Vektorová reprezentace • Výhody o Vysoká polohová přesnost objektů o Grafický výstup je blízký klasickým mapám o Vhodné pro reprezentaci a modelování jednotlivých objektů o Relativně malý objem uložených údajů o Vhodný pro kartografické výstupy • Nevýhody o Komplikovanost datové struktury o Složitost výpočtů při analytických operacích o Časově náročné vytváření topologie o Špatně reprezentují spojité povrchy o Nevhodnost pro prostorové modelování a simulace Úvod do geografických informačních systémů (GIS) G I S T y p y d a t R e p r e z e n t a c e d a t
 23. 23. Jakub Bouda (bouja@students.zcu.cz) V e k t o r o v á n e b o r a s t r o v á ? 23 / 26 Rastrová reprezentace • Výhody o Jednoduchost datové struktury o Jednoduchá kombinace s údaji DPZ, fotogrammetrie o Jednoduché vykonávání analytických operací o Vhodnost pro modelování a simulace • Nevýhody o Velký objem uložených údajů o Přesnost závislá na velikosti buňky o Menší vizuální kvalita kartografických výstupů o Nevhodnost pro analýzy sítí o Pro transformace je třeba speciálních algoritmů a výkonný hardware Úvod do geografických informačních systémů (GIS) G I S T y p y d a t R e p r e z e n t a c e d a t
 24. 24. Jakub Bouda (bouja@students.zcu.cz) V e k t o r o v á n e b o r a s t r o v á ? 24 / 26 Úvod do geografických informačních systémů (GIS) G I S T y p y d a t R e p r e z e n t a c e d a t
 25. 25. Jakub Bouda (bouja@students.zcu.cz) Z d r o j e 25 / 26 Úvod do geografických informačních systémů (GIS) G I S T y p y d a t R e p r e z e n t a c e d a t BŘEHOVSKÝ, Martin, JEDLIČKA, Karel. Úvod do geografických informačních systémů [online]. 1998, 2007 [cit. 2009-04-21]. Dostupný z WWW: <http://gis.zcu.cz/studium/ugi/elearning/index1.htm>. ESRI. Co je ArcGIS. 2004. USA : [s.n.], 2004 [cit. 2010-09-04]. ESRI. ArcGIS 9: What is ArcGIS 9.1. 2005. USA : [s.n.], 2005 [cit. 2010-09-04].
 26. 26. DĚKUJI ZA POZORNOST Bc. Jakub Bouda bouja@students.zcu.cz

×