Exemples de mala gestió forestal.
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Exemples de mala gestió forestal.

 • 411 views
Uploaded on

Recull d'exemples d'una gestió forestal deficient, amb intervencions agressives i que no compleixen amb els seus objectius....

Recull d'exemples d'una gestió forestal deficient, amb intervencions agressives i que no compleixen amb els seus objectius.
Es tracta d'intervencions promogudes per diferents administracions i realitzades entre 2009 i 2011 al País Valencià.

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
411
On Slideshare
411
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. EXEMPLES DE MALA GESTIÓ FORESTALPaís Valencià2009-2011
  BoscViu
  Plataforma per la defensa delsecosistemesforestalsvalencians
 • 2. EXEMPLE NÚM. 1
  “Actuaciones de restauración Hidrológico-Forestal en la Muela de Cortes. Provincia de Valencia”Marzo 2009
  Pressupost: 1.249.999’97 €
  Autor: José Antonio Rueda
  Ubicació:
  Monte V1067 Santís (Bicorp)
  Monte V3013 El Monte (Millares)
 • 3. Objectius: Protecciófront a l’erosió i elsincendisforestals en elsforests V3013 “El Monte” de Millares i V1067 “Santís” en Bicorp.
  En resum, elspunts sobre els que pretén incidir sónelssegüents:
  Protegir el sòlde l’erosió.
  Millorar la qualitat de les aigües.
  Regular el cicle hidrològic.
  Afavorirl’establimentd’una fauna variada i interessant.
  Millorar la qualitat ambiental i socieconòmica de la zona.
 • 4. Monte V1067 Santís (Bicorp)Imatges preses després de l’actuació (Primer trimestre 2010)
  El ProjecteTècnic no indica quina és
  la destinació de la fusta extreta ni delsseusbeneficis.
 • 5. Monte V1067 Santís (Bicorp)Imatges preses després de l’actuació (Primer trimestre 2010)
  S’eliminacompletament la vegetacióexistent, a excepciód’algunspins.
 • 6. Imatges de la zona prèvies a la intervenció:
 • 7. Efectes:
  La vegetació eliminada éssumamentvaluosa per les funcions que realitza, com ara:
  Protecció del sòlfront a l’erosió.
  Absorció de CO2.
  Enriquiment del sòl, al fixar el nitrògen i convertir-lo en nitrats.
  Forma part de l’hàbitatd’infinitatd’espèciesd’animalsinvertebrats i vertebrats.
  Pot afectar a les poblacionsd’altresespècies.
 • 8. Monte V1067 Santís (Bicorp)Visita un anydesprés,
  27/03/2011
  Les pluges de la primavera
  ajudaren el procés de
  regeneració natural,
  després de l’agressió.
 • 9. Monte V1067 Santís (Bicorp)27/03/2011
  Massís del Caroig
 • 10. Monte V1067 Santís (Bicorp)27/03/2011
 • 11. Un anydesprés,
  la regeneració natural
  ensdeixaveure el tipus
  de vegetació eliminada:
  carrasques
  margallons
  llentiscles
  càdecs
  etc…
 • 12. Monte V1067 Santís (Bicorp)27/03/2011
  CONSEQÜÈNCIES I
  Arrossegamentsde materials i del sòl
  provocatsper l’acció de l’aigua de pluja.
 • 13. Monte V1067 Santís (Bicorp)27/03/2011
  CONSEQÜÈNCIES II
  Abatimentd’arbres
  per l’acció del vent.
 • 14. Recordem quina era la intenciód’aquestaactuació:
  Protegir el sòl de l’erosió. ¡…!
  Millorar la qualitat de les aigües. ¡…!
  Regular el cicle hidrològic. ¡…!
  Afavorirl’establimentd’una fauna variada i interessant. ¡…!
  Millorar la qualitat ambiental i socieconòmica de la zona. ¡…!
  Textualment, al ProjecteTècnic es potllegirque, a l’eliminar la vegetació, l’evapotranspiracióprovocada per aquestadisminueix i això fa, que augmente la recàrregadelsaquífers.
 • 15. EXEMPLE NÚM. 2
  “Proyecto de apertura de áreas cortafuegos y adaptación de existentes en terrenos gestionados por la Generalitat en el P.N. de la Serra Calderona”
  Pressupost: 989.978’61 €
  Executa: Grupo Vaersa
  Finançament parcial delsfons FEADER de la U.E.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19. Una altra vegada, s’arremet contra vegetació,
  sensdubte, mésvaluosa que elspins que es
  respecten,…
  “elsarbres que no ensdeixenveure el bosc”.
 • 20. EXEMPLE NÚM. 3
  “Mejora de la red de infraestructuras de prevención de incendios mediante la reparación de pistas forestales en el monte de U.P. nº103 en el término municipal de Sagunto”
  Forest del Picaio.
  Projectecofinançatpelsfons FEOGA de la U.E.
  Elstreballsforestals provoquen un incendi forestal.
 • 21. Parc Natural de la Serra Calderona
  AE-Agrós’oposanovament a les "netegesvegetals" de les massesforestals
  La Conselleria de MediAmbientdeixamilers de "cadàversvegetals" al seupaspelParc Natural de la Serra Calderona i provoca un incendi forestal al Forest del Picaio
  dimarts 28 de setembredel 2010.
 • 22. VAERSA
  Millorem el mediambient?...
 • 23. La realitzaciód’aqueststreballsforestals
  van provocar un incendi en la zona.
 • 24.
 • 25. EXEMPLE NÚM. 4
  “Actuacions de neteja i conservació de les massesforestals”
  Pressupost: 57.983’03 €
  Obra promoguda per l’Ajuntamentd’Ontinyent.
  Finançament del Governd’Espanya (“Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local”).
  Juliol 2010
 • 26. Aquestaactuació
  no va evitar el
  progrésd’un
  incendi forestal,
  que es va iniciar
  a unscentenars
  de metres,
  en el mes de setembre.
 • 27.
 • 28.
 • 29. EXEMPLE NÚM. 5
  Neteges en el “Monte Coto”, Monòver”
  Realització de faixesauxiliars en el “Monte Coto”.
  Executa: Grupo Vaersa.
  Any 2009
 • 30.
 • 31.
 • 32. A migtermini, el reiterament en aquesttipusd’intervencions, provoca l’establimentd’untipus de vegetaciómés degradada, on predominen les plantes herbàcies, que amb la sequera de l’estiu, ofereixen unes condicionsinmillorables per a l’inici i el progrés del foc.
 • 33. Serreta del Torrater, Ontinyent.
 • 34. Serreta del Torrater, Ontinyent.
 • 35. “Tales de pins al Penyagolosa”
  Pla amb 10 anys de vigència, que pretén tallar 8000 pins, al bell mig del Parc Natural del Penyagolosa.
  En l’any 2010 es van tallar uns 3000 pins.
  Actualment, les tales es troben suspeses.
  Amb el pretext de combatre el vesc.
  No s’han contemplat alternatives d’un menor impacte ambiental i menys costoses.
  EXEMPLE NÚM. 6
 • 36.
 • 37. En un principi, el projecte parla només de tallar elspinsmalaltissos, elsmésafectatspelvesc.
  En la pràctica, es comprovacom es tallen pins, que si béestanafectatspelvesc, no corrien el riscd’assecar-se pròximament.
 • 38. Afeccions al sòl:
  viad’extracció de la fusta per arrossegament.
 • 39.
 • 40. Afeccions a la resta de la vegetació,
  per la caiguda de branques i troncs:
  Com a exemple, aquestjoveauró,
  que forma part de la vegetació clímax,
  corresponent a aquesta zona del
  Massís del Penyagolosa.
  Afeccions a l’avifauna:
  Destrucciód’unacaixa-niu.
 • 41. Ús de maquinàriapesant.
  (Treballsrealitzats per “Moixent Forestal”)
 • 42. Quinessón les alternatives?
  El vesc està establert en aquesta zona des de ben antic i mai ha suposat un perill real per a la supervivència dels pins.
  En tot cas, per a controlar la proliferació del vesc, caldria promoure el creixement d’arbres i arbusts que faciliten fruits als ocells frugívors, que al cap i a la fi, són els que disseminen les llavors del vesc.
 • 43. Algunsexemples:
  Celtisaustralis
  Prunusspinosa
  Arbutusunedo
  Sorbus domestica
  Mespilusgermanica
  Crataegusazarolus
  Crataegusmonogyna
  Viburnumtinus
 • 44. “Tales a la Vallesa, en línieselèctriques”
  EXEMPLE NÚM. 7
 • 45. Acciórealitzada en commemoració del Dia de l’Arbre 2010
 • 46.
 • 47. Líniaelèctrica a Alborache
 • 48. “Realització de cremesprescritesa la Muela de Cortes”
  • Ambintervenció de la U.M.E.
  • 49. Afecta al LIC de la Muela de Cortes.
  • 50. Any 2011.
  EXEMPLE NÚM. 8
 • 51. Levante-EMV.com » Comarcas
        
  El Consell quema 35 hanegadas para experimentar el uso del fuego
  contra los incendios
  La iniciativa se desarrolló en una zona remota ocupada por matorral, dentro de la reserva nacional de Caza de la Muela de Cortes
 • 52. EXEMPLE NÚM. 9
  “Projected’actuacionsforestals per la lluita contra l’erosió i la desestificació a les muntanyes de la Comunitat Valenciana. Demarcacionsforestalsnúm 7 i 8. Província de València. Lot 3.”
  Pressupost: 6.747.208 €
  Terme municipal de Vallada, València.
 • 53. El pressupostés de més de 1.000 milions de pessetes.
 • 54.
 • 55. Aquestésl’estat de la zona mesosdesprésd’haverrealitzat la reforestació.
  Finalment, es va acabar retirantelsresidus.
 • 56. La reforestació va consistir en eliminar prèviament el sotabosc i partdelsarbres, onhihaviapins i carrasques que arribavenals 4 metres d’altura, fruit de la regeneració natural. Seguidament, es van plantar pins i carrasques entre elspins i les carrasques que jahi eren.
 • 57. El vent es va encarregard’escamparelsresidusméslleugers.
 • 58. Altretipus de gestió forestal éspossible…
  BoscViu
  Plataforma per la defensa delsecosistemesforestalsvalencians
 • 59. Campanyacontraincendis i contra elstallafocstradicionals de GER-EA de Vilareal
 • 60. “Reforestacions de la Colla Ecologista l’Arrel (Ontinyent)”
  Projecte que es va posar en marxa en 1990.
  Recuperar espècies forestals que, pràcticament han desaparegut o es troben presents només de forma testimonial a la comarca de la Vall d’Albaida.
  Estratègia: Crear illes de vegetació, amb una alta diversitat vegetal, en aquells indrets que reunisquen unes condicions òptimes per a l’establiment i desenvolupament del plançons. Esperar posteriorment, que la fauna dissemine les llavors a les zones adjacents.
 • 61.
 • 62. 1 metre
 • 63.
 • 64.
 • 65.
 • 66. 1) Augmentem la
  diversitat vegetal.
  El bosc no el formen noméselsarbres.
 • 67. 2) Lluita contra elsmonocultius.
 • 68. 3) Respecte per la vegetacióprèvia.
 • 69. Viver forestal
 • 70.
 • 71. FIBosc Viu està formada per les següent entitats:CEVA, Coordinadora Ecologista de la Vall d’AlbaidaFundem, la fundació d’Enrique MontoliuFederació d'Ecologistes en Acció del País ValenciàAcció Ecologista AgróXúquer ViuCGT PVColla Ecologista "La Carrasca" (Alcoi)Plataforma dels Pobles de la SaforEcologistes en Acció en la SerraníaAdema - WWFSocietat d'Amics de la Serra d'EspadàAssociació Cultural 9 d'Octubre (Vilamarxant)GECENCCOO País ValenciàAsociación Naturalista de Ayora y la ValleIntersindical ValencianaEl Cigronet (Castelló)GER (Castelló)GrèvolColla Ecologista l'Arrel (Ontinyent)Grup Naturalista Heliaca (Monòver)
  http://boscviu.blogspot.com
  Música: Matisyahu