Agile Systeemontwikkeling Met Scrum 4 Maart 2010

2,376 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,376
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
119
Actions
Shares
0
Downloads
75
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Reageren op veranderingen is vaakeennoodzaak.
 • Chemischproces met 99,9%voorspelbaarheid. Voor die 0,1% moet je tochveranderingenmeten en bijsturen.
 • Nietmeten en bijsturen = crash
 • We willennietveranderen. We proberen het tevoorkomen en we willen het indammen.
 • Kun je veranderingenvoorkomen door tevoorspellen?
 • ICT projectenzijn heel complex. Onverwachtegebeurtenissenzijneerderregeldanuitzondering.
 • Voorspellen is heel duur. Veeltijd en geld gaatverlorenaananalyse en scopebewaking.
 • Waardeontstaat pas als de opdrachtgever met het product kanwerken. Behoeftesblijvenveranderen, daarmeeneemt de geleverdewaarde van het product af.In een 2e release wordtweerwaardegecreëerd. Na de 3e release is het geld op.
 • We gaan op stap met een kaart…
 • … maar lopen vast in de werkelijkheid.
 • Het is eenanderemanier vandenken.
 • Eenbehoefte is nietrealiseerbaar, eenwenswel.Eenoplossingmoet je samenuitwerken, nietvoorspellen.De inspanning is niet van tevoren exact teschatten. Eenrelatieveinspanningsschatting is welmakkelijk.
 • Na iedereiteratie de geleverde Story Points optellen.
 • Zowel deinhoudals het projectprocesevalueren en bijsturen.
 • Onzekerheidaccepteren, maar je leertsnel en de onzekerheidneemtaf.Veeltijd en geld gaatnaarwatwaardetoevoegt: werkende software.
 • Eersteopleveringbevatalleeneendeel van de gevraagdefunctionaliteiten. De opleveringendaarnakomensnel. Door leren en verbeterenblijf je dicht op de werkelijkebehoefte van de klant.
 • De agile aanpak is afwijkend en biedtgeenschijnzekerheidbij de start door de uitkomstentevoorspellen.
 • Eendeel van de oplossing is het bieden van mogelijkhedenominvloeduitteoefenen met behulp van het PRINCE2 besturingsmodel.
 • PRINCE2 tolerantieszijneenuitstekend instrument om agility tecreeren. Binnen de grenzenkan het project zelfstandigfunctioneren.
 • De PRINCE2 rapportageskunneningevuldworden met Scrum inhoud.
 • Wie is de agile manager?
 • Agile Systeemontwikkeling Met Scrum 4 Maart 2010

  1. 1. Agile systeemontwikkeling met Scrum4 maart 2010<br />Eenanderemanier van denkenEenanderemanier van werken<br />© 2010 Whitehorses Martin van Borselaer<br />
  2. 2. Omgaan met het onverwachte<br />
  3. 3. Verkrampen of beheersen?<br /><ul><li>Je eerste reactie is niet altijd de beste
  4. 4. Agile = andere manier van denken</li></li></ul><li>Agenda<br />Agile Quiz<br />Wat is Agile?<br />Scrum, een agile manier van werken<br />Agile in de praktijk<br />Project WMS<br />Conclusie<br />Vragen/discussie<br />
  5. 5. Agile Quiz<br />Ennu…<br />
  6. 6. Spelregels<br />5 vragen<br />15 seconden per vraag<br />2 mogelijke antwoorden per vraag<br />Score optellen: 1 voor antwoord 1 2 voor antwoord 2<br />Eindscore ligt tussen 5 en 10<br />
  7. 7. Voorbeeldvraag<br />
  8. 8. Vraag 1<br />
  9. 9. Vraag 2<br />
  10. 10. Vraag 3<br />
  11. 11. Vraag 4<br />
  12. 12. Vraag 5<br />
  13. 13. Klaar!<br />
  14. 14. Score<br />
  15. 15. Wat is Agile?<br />
  16. 16. Wat is niet agile?<br />Tractiecontrole auto’s<br />Leren<br />Opgroeien<br />Wetenschap (experimenten)<br />Evolutie<br />Huiskamerthermostaat<br />Joint Strike Fighter<br />TomTom<br />Samenwerken<br />Lopen<br />
  17. 17. Reageren op veranderingen<br />
  18. 18. Nietreageren op veranderingen<br />
  19. 19. Klassiekeantwoord<br />Betervoorspellen<br />Analyse/ontwerp<br />Architectuur<br />Planning<br />Beterbewaken<br />Changeproces<br />Contracten<br />
  20. 20. Kun je voorspellen?<br />Chaos<br />Complexiteit <br />bepaalt <br />voorspelbaarheid<br />Complex<br />Complexiteitomgeving<br />Orde<br />Complexiteittechniek<br />
  21. 21. Hoe zit dat met ICT?<br />Gewijzigdeinzichten<br />Externepartijen<br />Terminologie<br />Wetgeving<br />Kennis en vaardigheden<br />Interface<br />Beheerafdeling<br />Bugs in standaardsoftware<br />Besluitvaardigheid<br />Andereprojecten<br />Politiek<br />Organisatorischeimplementatie<br />
  22. 22. Effect klassiekeaanpak<br />Bewaken<br />Voorspellen<br />
  23. 23. Effect klassiekeaanpak<br />End Of Life<br />
  24. 24.
  25. 25.
  26. 26. scrum<br />Een agile framework voorproductontwikkeling<br />
  27. 27. Basisprincipes<br />
  28. 28. Agile Manifesto<br />http://www.agilemanifesto.org/<br />
  29. 29. Het Scrum proces<br />Product Backlog<br />Sprintretrospective<br />Sprintplanning<br />Sprintreview<br />Daily Scrum<br />Daily Scrum<br />Daily Scrum<br />Daily Scrum<br />Daily Scrum<br />Daily Scrum<br />Daily Scrum<br />Daily Scrum<br />Daily Scrum<br />Daily Scrum<br />Software<br />Sprint<br />Documentatie<br />Sprint Backlog<br />
  30. 30. Het Scrum proces<br />Sprint Planning 1 dag<br />Uitvoering 1 à 3 weken<br />Sprint Review ½ dag<br />Sprint Retrospective ½ dag<br />
  31. 31. Scrum rollen<br />Product Backlog<br />Software<br />Documentatie<br />
  32. 32. Werkvoorraad op wens-niveau<br />
  33. 33. User story: INVEST<br />
  34. 34. Scrum planning (dag)<br />Daily Scrum en Task Board <br />
  35. 35. Scrum planning (Sprint)<br />Burndownchart<br />Uren tegaan<br />t<br />Burndown grafiek<br />
  36. 36. Scrum planning (release)<br />Release planning<br />Story Points<br />350<br />250<br />150<br />50<br />tijd<br />
  37. 37. Leren en verbeteren<br /><br /><br />Werkelijkebehoefte<br /><br />Wens<br />Oplossing(?)<br />Oplossing<br />Test<br />Software<br />Ontwerp<br />Require-ments<br />
  38. 38. Effecten agile aanpak<br />Software maken<br />Bewaken<br />Voorspellen<br />
  39. 39. Effecten agile aanpak<br />
  40. 40. Scrum zegt niets over<br />Ontwerpmethode en -standaarden<br />Programmeermethode en –standaarden<br />Testmethode en –standaarden<br />Etc.<br />
  41. 41. Bovendien…<br />All models are wrong, but some are useful.<br />(George E. P. Box)<br />In theory, there is nodifferencebetweentheory and practice. In practice, there is!“<br />(Chuck Reid)<br />
  42. 42. Agile in de praktijk<br />Beyond Scrum<br />
  43. 43.
  44. 44. Agile cultuur<br />
  45. 45. Probleem: vertrouwen<br />Positief<br />Vertrouwen<br />zolang…<br />Vertrouwen<br />Feiten<br />‘Geloof’<br />Wantrouwen<br />totdatbewezen<br />Wantrouwen<br />Negatief<br />
  46. 46. PRINCE2 + Scrum<br />Directing a Project<br />Starting Up a Project<br />Bestuur<br />Initiating a Project<br />Controlling a Stage<br />Managing Stage Boundaries <br />Closing a Project<br />Leiding<br />Managing Product Delivery<br />Scrum<br />Uitvoering<br />
  47. 47. PRINCE2 toleranties<br />
  48. 48. Transparantie<br />Laat zien wat je doet<br />Leren en verbeteren<br />
  49. 49. Faserapportages<br />story points<br />350<br />250<br />150<br />50<br />tijd<br />
  50. 50. Agile (project)management<br />
  51. 51. Agile Business Case<br />
  52. 52. Agile architectuur<br />Incrementeel<br />Niet voorspellen, maar veranderingen faciliteren<br />Architectuur valideren door programmeren<br />Leren en verbeteren<br />
  53. 53. <ul><li>Ontwerp is géén contract
  54. 54. Kennisoverdracht kan ook met pratenNiet in een hokje zitten maar samenwerken
  55. 55. Programmeur maakt ontwerp
  56. 56. Uitzondering: procesontwerp</li></ul>Agile ontwerp<br />Documentatie(ontwerp)<br />
  57. 57. Agile programmeren<br />Alleen bouwen wat gevraagd is, niet meer<br />Refactoring is goed<br />Eenvoudig is beter dan slim<br />Kennis van klantprocessen is essentieel<br />Kwaliteit inbouwen, niet achteraf toetsen<br />Code = technische documentatie<br />
  58. 58. Agile testen<br />Programmeur test<br />Tester maakt testframework<br />Doel is makkelijk maken softwareaanpassingen<br />
  59. 59. Project WMS<br />Een praktijkvoorbeeld<br />
  60. 60. Status februari 2009<br />Problemen:<br />Veelwijzigendeinzichten, veel spanning<br />DoorlooptijdFunctioneelOntwerp 1 maand<br />Na 2 jaar 30% gereed<br />9 maandenvoorresterende 70%<br />Waterval<br />
  61. 61. Uitdagingen<br />Achterstand<br />Besluitvaardigheid<br />Grip<br />Acceptatiegraad en vertrouwen<br />
  62. 62. Oplossingen<br />PRINCE2 voor de opdrachtgever<br />Scrum voor het team<br />Multi-disciplinair team met gebruikers<br />Ontwerp is niet bindend<br />Analyse beperken<br />Concept procesontwerp geeft richting<br />
  63. 63. Resultaatdecember 2009<br />Doelgehaald<br />Zeerpositievesamenwerking business – IT<br />Oplossing die past<br />Hogeacceptatiegraad<br />Goedekwaliteit<br />Fun!<br />
  64. 64. Conclusie<br />Agile vraagt om veel veranderingen<br />100% agile is niet altijd de beste optie<br />Agile implementeren is een agile proces<br />
  65. 65. Leesvoer<br />Mary & Tom Poppendieck<br />
  66. 66. Vragen?<br />
  67. 67. Historie<br />Lean software development<br />LEAN<br />The Toyota Way<br />Lean manufactoring<br />Lean service<br />Lean development<br />
  68. 68. 7 principes<br />Veranderingenmakkelijkmaken:<br />Optiesopenhouden<br />Versterklerendvermogen<br />Sterk team<br />Snelopleveren<br />Elimineer ‘waste’<br />Kwaliteitintrinsiek<br />Stuur op het geheel<br />
  69. 69. Een andere manier van denken<br />The World of Null-A, van Vogt (1912-2000)<br />

  ×