• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ

on

 • 36,794 views

 

Statistics

Views

Total Views
36,794
Views on SlideShare
35,927
Embed Views
867

Actions

Likes
3
Downloads
192
Comments
0

4 Embeds 867

http://krujeaw.wordpress.com 491
http://test.artcenterkorat.com 297
http://chs.artcenterkorat.com 78
https://twitter.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ Presentation Transcript

  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ Introduction of Art
  • Introduction
   • ความหมายของศิลปะ
   • ประเภทของศิลปะ
   • องค์ประกอบทางศิลปะ
   • องค์ประกอบศิลปะพื้นฐาน
   • เนื้อหาในงานศิลปะ
   • สุนทรียภาพในงานศิลปะ
   • บทบาทและคุณค่าของศิลปะ
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ศิลปะคืออะไร ? 1 .
  • ศิลปะคืออะไร ? ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ศิลปะเป็นปัจจัยหนึ่งที่อยู่ควบคู่กับวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์มาตั้งแต่ในอดีต แต่เป็นเรื่องยากที่จะสรุปให้แน่ชัดว่าศิลปะคืออะไร ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ?
  • ศิลปะคืออะไร ? ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
   • ศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ( ประมาณ 300-450 ปี ก่อนคริสตกาลหรือสมัยกรีกในยุคคลาสสิค )
   • ศิลปะ คือ การเลียนแบบธรรมชาติ - เพลโต้ ( Plato) กล่าวว่า ธรรมชาติเป็นต้นแบบสำคัญต่องานศิลปะ เป็นแหล่งวิทยาการความรู้อันสำคัญต่อมนุษยชาติ เพื่อการดำรงชีพอย่างมีคุณค่าต่อไป
   • ศิลปะ คือ การเป็นตัวแทนของแก่นสารของสิ่งต่างๆ - อริสโตเติล (Aristotle) กล่าวว่า ศิลปินสร้างงานศิลปะโดยเลียนแบบรูปทรงจากธรรมชาติ เพื่อแสดงสาระสำคัญที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆ มากกว่าการเลียนแบบรูปร่าง หรือรูปทรงภายนอกของสิ่งนั้นๆ
   • ศิลปะ คือ ความงาม ความงามนับเป็นพื้นฐานขั้นต้นของศิลปะ ความงามมักปรากฏในลักษณะของความรู้สึก เป็นปัจจัยสำคัญที่ศิลปินใช้ถ่ายทอดออกมาในงานศิลปะนั้นๆ
   ตามทัศนะโดยนักปราชญ์ ศิลปิน และนักวิชาการ
   • ศิลปะ คือ การแสดงออกถึงส่วนที่อยู่ภายในของชีวิตและจิตใจ ซึ่งสามารถหมายถึงศิลปิน ชุมชน สังคม เชื้อชาติ หรือขยายกว้างไกลไปถึงความเป็นมนุษยชาติโดยรวม
   • ศิลปะ คือ การแสดงออกถึงความศรัทธาและความเชื่อ ของมนุษย์แต่ละยุคสมัยและแต่ละสังคมวัฒนธรรม
   • ศิลปะ คือ การสื่อความหมาย ที่แสดงออกถึงทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานต่อสิ่งที่ศิลปินค้นพบ ผ่านเทคนิคและกระบวนการต่างๆที่ทำให้ผลงานศิลปะสามารถสื่อความหมายไปยังผู้ดูได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
   • ศิลปะ คือ การถ่ายทอดความรู้สึกเป็นรูปทรงในรูปของผลงาน
   • ศิลปะ คือ สื่อสากลที่ใช้ติดต่อกันระหว่างมนุษย์
   • ศิลปะ คือ การรับรู้ทางการมองเห็น
   • ..................................
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ศิลปะคืออะไร ? ตามทัศนะโดยนักปราชญ์ ศิลปิน และนักวิชาการ
  • ศิลปะคืออะไร ? ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ศิลปะ คือ ผลงานที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นในรูปลักษณ์ต่างๆ ให้ปรากฏซึ่ง สุนทรียภาพ ที่ให้ความรู้สึกต่อจิตใจทั้งในด้านบวกและด้านลบ ตามประสบการณ์ของทั้งผู้สร้างและผู้รับ
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ประเภทของศิลปะ 2 .
  • ศิลปะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
   • ประเภทวิจิตรศิลป์ ( Fine Arts)
   • ประเภทประยุกต์ศิลป์ (Applied Arts)
  • วิจิตรศิลป์ (Fine Arts) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ วิจิตรศิลป์คืองานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความงามเป็นคุณค่าสำคัญ อาจเพื่อใช้ประโยชน์บ้าง แต่เน้นความประณีตในการสร้างสรรค์ให้วิจิตรพิสดารหรูหราเกินประโยชน์ใช้สอย บางครั้งอาจเรียกว่า ประณีตศิลป์
   • จิตรกรรม (Painting)
   • ประติมากรรม (Sculpture)
   • สถาปัตยกรรม (Architecture)
   • ภาพพิมพ์และสื่อผสม (Print and Mixed media)
   • ศิลปะภาพถ่าย (Photography)
   • วรรณกรรม (Literature)
   • ดนตรีและนาฏกรรม - การละครและภาพยนตร์ (Music and Dance-Drama and Theatrical Art)
   ประเภทของงานวิจิตรศิลป์ (Fine Arts) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ จินตศิลปะ / โสตทัศนศิลป์ และศิลปะผสม จักษุศิลปะ / ทัศนศิลป์
  • ประยุกต์ศิลป์ (Applied Arts) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ประยุกต์ศิลป์เป็นศิลปะที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ใช้สอยเป็นอันดับแรก และคำนึงถึงความงามเป็นลำดับรอง
   • พาณิชย์ศิลป์ (Commercial Art)
   • มัณฑนศิลป์ (Decorative art) และการตกแต่งภายใน (Interior Design) สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์และผังเมือง
   • ศิลปหัตถกรรม (Art & Crafts)
   • อุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Art) งานออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product design)
   ประเภทของงานประยุกต์ศิลป์
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ องค์ประกอบศิลปะ 3 .
  • องค์ประกอบศิลปะ หมายถึง องค์ประกอบที่มองเห็นได้ ประกอบด้วยจุด เส้น ทิศทาง รูปขนาด ลักษณะผิว น้ำหนักอ่อนแก่ และสี นำมาจัดรวมเข้าด้วยกันเกิดเป็นรูปทรงของศิลปะขึ้น ศิลปินใช้องค์ประกอบศิลปะเพื่อสื่อความหมายในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ของตน องค์ประกอบศิลปะคืออะไร ? ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
  • องค์ประกอบศิลปะ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
   • สื่อ / รูปทรง / องค์ประกอบพื้นฐาน (Media/For/Elements)
   • เนื้อหา (Content)
   • สุนทรียธาตุ (Aesthetical elements)
   องค์ประกอบศิลปะ ประกอบด้วย 3 ส่วน
  • สื่อ (Media) เป็นส่วนที่มนุษย์นำมาใช้เพื่อการถ่ายทอดการสร้างสรรค์ขึ้น เป็นโครงสร้างทางวัตถุที่สามารถมองเห็นหรือรับรู้ได้ เกิดขึ้นด้วยการประสานกันของ องค์ประกอบ อย่างมี เอกภาพ 1. สื่อ / รูปทรง / องค์ประกอบพื้นฐาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
   • องค์ประกอบศิลปะพื้นฐาน (Basic elements)
   • ข้อพิจารณาในการจัดวางองค์ประกอบในงานศิลปะ
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ 1.1 องค์ประกอบศิลปะพื้นฐาน
   • จุด ( Dot)
   • เส้น (Line)
   • ระนาบ / รูปร่าง (Plane/Shape)
   • รูปทรง มวล (Form, Mass)
   • ลักษณะผิว (Texture)
   • สี (Colour)
   • น้ำหนักอ่อนแก่ของแสง - เงา (Tone – Light & Shadow)
   • ที่ว่าง / ช่องไฟ (Space)
   ส่วนประกอบสำคัญอันเป็นพื้นฐานการสร้างสรรค์งานศิลปะ ของนักออกแบบ
  • จุด (Dot) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
   • จุดเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นที่เล็กที่สุดของการมองเห็น แต่มีความสำคัญของการไปสู่การเกิดองค์ประกอบอื่นๆ ลักษณะเฉพาะของจุดคือมีมิติเป็นศูนย์ ไม่มีความกว้าง ยาวและลึก
   • จุดเป็นสิ่งที่ใช้ในการสร้างรูปทรงและสร้างพลังความเคลื่อนไหวของพื้นที่ว่างขึ้นในภาพ
   http :// dotart . blogspot . com / search / label / color%20code องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ
  • เส้น (Line)
   • เส้นเป็นผลจากการนำจุดหลายๆจุดมาเรียงติดต่อกันออกไปจนเกิดเป็นความยาวซึ่งเป็นมิติเดียว
   • เส้นเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของงานศิลปะเกือบทุกประเภท เนื่องจากสามารถแสดงความรู้สึกด้วยตัวมันเอง และสามารถนำมาประกอบกันให้เป็นรูปทรงต่างๆ
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ เส้นกับการแสดงความรู้สึก องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ สงบ ราบเรียบ ผ่อนคลาย หยุดนิ่ง แข็งแรง มั่นคง สง่างาม น่าเกรงขาม น่าศรัทธา ขาดหาย ลึกลับ ไม่สมบูรณ์
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ ไม่ปลอดภัย ไม่หยุดนิ่ง ขัดแย้ง น่ากลัว ตื่นเต้น แปลกตา ประสานกัน แข็งแกร่ง นุ่มนวล แข็งแรง หนักแน่น
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ กระจายออก เจริญงอกงาม พลิ้วไหว Work of 1 st year Architectural student in 2008 องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ
  • ระนาบ / รูปร่าง (Plane/Shape) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
   • ระนาบ / รูปร่างเป็นการนำเส้นมาประกอบกับให้เกิดความกว้างและความยาวมีลักษณะ 2 มิติ ไม่มีความหนาหรือความลึก ไม่แสดงความเป็นรูปทรง
   องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ
  • รูปทรง (Form)
   • รูปทรง หมายถึงการนำเส้นมาประกอบกับให้เกิดความกว้าง ความยาว และความหนา มีลักษณะ 3 มิติ
   • รูปทรงมี 3 ชนิด
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ รูปทรงเรขาคณิต (Geometrical form) รูปทรงอินทรียรูป (Organic form) รูปทรงอิสระ (Free Form)
  • มวล (Mass)
   • มวล หมายถึงการรวมกลุ่มของรูปร่าง รูปทรงที่มีความกลมกลืนกัน หรือวัตถุที่มีความหนาแน่น
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ
  • ลักษณะผิว (Texture) ลักษณะผิว หมายถึงลักษณะภายนอกของวัตถุต่างๆที่สามารถจับต้อง สัมผัส หรือมองเห็นแล้วเกิดความรู้สึกได้ การสัมผัสที่รับรู้ได้จากลักษณะผิวมีทั้งที่เกิดจาก เทคนิคภาพลวงตา (artificial texture) และเกิดจาก ความเป็นจริงทางกายภาพ (Real texture) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ http :// writer . dek - d . com / Peachgal / story / viewlongc . php?id = 378902&chapter = 7 องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ
  • สี (Colour) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
   • สี หมายถึงปรากฏการณ์ที่แสงส่องกระทบวัตถุแล้วสะท้อนคลื่นแสงบางส่วนเข้าตา ระบบประสาทตาประมวลผลจึงสามารถรับรู้ถึงขนาด รูปร่าง ลักษณะผิวและสี
   • วัตถุมีสีต่างกันเกิดจากคุณสมบัติในการดูดกลืนและสะท้อนคลื่นแสงที่แตกต่างกัน
   • สีมี 3 ประเภท – สีของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (Naturalistic color) สีของเนื้อวัสดุ (Material/Real color) และสีที่เกิดจากเนื้อสี (Hue/Specific color)
   http :// www . fotosearch . com / photos - images / rainbow . html องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ
  • วงสี
   • สี ถูกนำมาใช้ในการสร้างสรรค์งานต่างๆ ส่วนมากเป็นสีจากเนื้อสีเรียกว่าสีวัตถุธาตุ สามารถแสดงความสัมพันธ์ได้เป็นวงจรสี (Color wheel)
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ http :// realcolorwheel . com / colorwheel / Real_Color_Wheel_475 . jpg
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ Work of 1 st year Architectural student in 2008 การออกแบบวงจรสี วรรณะสีเย็น วรรณะสีร้อน องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ค่าสี (Value) Work of 1 st year Architectural student in 2008 การออกแบบการไล่ลำดับค่าสี องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ความเข้มสี (Intensity) Work of 1 st year Architectural student in 2008 การออกแบบการไล่ลำดับค่าความเข้มสี องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ น้ำหนักอ่อนแก่ของแสงเงา องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ น้ำหนักอ่อนแก่ของแสงเงา ( Tone/Light & Shadow) หมายถึงค่าความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่างและบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุ การไล่ค่าน้ำหนักจะเป็นสีเดียวหรือหลายสีก็ได้
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ที่ว่าง (Space)
   • ที่ว่างหรือช่องไฟ เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น จะรับรู้ได้เมื่อมีองค์ประกอบอื่นๆปรากฏขึ้น
   • ที่ว่างมี 3 ประเภท
   • ที่ว่าง 2 มิติ (Two dimensional space) - กำหนดด้วยความกว้างและความยาว มีพื้นที่แบนราบไม่แสดงความลึก ไม่เคลื่อนไหว
   • ที่ว่าง 3 มิติ ( Three dimensional space )- กำหนดด้วยความกว้าง ความยาว ความลึก ( แสดงใกล้ - ไกล ) มีทั้ง ...
   • ที่ว่างที่เป็นจริง ( Physical space) พบในงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรม
   • ที่ว่างที่ลวงตา (Pictorial space) มีลักษณะ 3 มิติ ที่มองเห็นแล้วลวงตาไม่ใช่ความลึกจริง พบในงานจิตรกรรม ภาพพิมพ์หรือภาพถ่าย
   องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ Work of 1 st year Architectural student in 2008 การผสานระหว่าง Dot-Line-Plane และการจัดที่ว่าง 2 มิติ องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ Modern Art (Cubism)-Work of 1 st year Architectural student in 2008 ที่ว่างลวงตาลักษณะ 3 มิติ องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ
  • http :// www . puzzlehouse . com / images / webpage / drawinghands2 . jpg ARTIST : M.C. Escher ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ HOLOGRAM graphic projection ที่ว่างลวงตาลักษณะ 3 มิติ http :// seedang . com / stories / 48424
   • ที่ว่างสองนัย (Ambiguous space) เป็นที่ว่างที่ถูกกำหนดแบ่งด้วยเส้นให้เป็นรูปร่างขึ้นมา แต่ส่วนที่เป็นรูปร่างและส่วนที่ว่างนั้นมีความสำคัญเท่ากัน ที่ว่างลักษณะนี้มักทำให้เกิดพลังความเคลื่อนไหวและความไม่แน่นอนสลับกันไปมาตลอดเวลา
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ 1.2 ข้อพิจารณาในการจัดวางองค์ประกอบศิลปะ (Composition)
   • สัดส่วน (Proportion)
   • เอกภาพ (Unity)
   • จุดเด่น (Dominance) และการแปรเปลี่ยน (Variation)
   • หลักการดุลยภาพ (Balance)
   • จังหวะ (Rhythm)
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ สัดส่วน (Proportion)
   • สัดส่วน หมายถึงความสัมพันธ์กันในเรื่องขนาด รูปทรง เนื้อที่ ความเข้ม ความหนักเบาของส่วนต่างๆในตัวองค์ประกอบเองและความสัมพันธ์เมื่อเทียบเคียงกับองค์ประกอบที่อยู่แวดล้อมให้มีความเหมาะสม
   http :// www . mew6 . com / composer / art / sculpture . php http :// www . elizabethjorn . com / popup / pandora . html#
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ เอกภาพ (Unity)
   • เอกภาพ หมายถึงการรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความประสานเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของส่วนต่างๆให้เกิดเป็นผลงานอันหนึ่งอันเดียวกันที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ ให้เกิดงานศิลปะที่สามารถสื่อ / นำเสนอเนื้อหา (Contents) ตามความตั้งใจของผู้ออกแบบ
   • เอกภาพ ในงานศิลปะมีอยู่ 2 ลักษณะ – ลักษณะเอกภาพที่นิ่ง (Static unity) และ ลักษณะเอกภาพที่มีความเคลื่อนไหว (Dynamic unity)
   • กฎเกณฑ์หลักที่สำคัญของเอกภาพมี 2 ลักษณะ
   • - กฎเกณฑ์ของความขัดแย้ง (Opposition)
   • - กฎเกณฑ์ของความประสาน
   องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ
  • การสร้างความขัดแย้งในงานศิลปะ - ขัดแย้งของลักษณะ รูปทรง ขนาด ทิศทาง และ การเว้นพื้นที่หรือจังหวะช่องไฟ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ กฎเกณฑ์ของความขัดแย้ง (Opposition) Modern art (Cubism) - Work of 1 st year Architectural student in 2008 เอกภาพ
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ กฎเกณฑ์ของความประสาน
   • การเป็นตัวกลาง (Transition)
   • การซ้ำ (Repetition)
   เอกภาพ Work of 1 st year Architectural student in 2008
  • จุดเด่น ( Dominance) และการแปรเปลี่ยน (Variation) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ Work of 1 st year Architectural student in 2008 เอกภาพ
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ หลักการดุลยภาพ (Balance)
   • การจัดองค์ประกอบศิลปะด้วยวิธีการถ่วงน้ำหนักให้เท่ากัน
   Work of 1 st year Architectural student in 2008
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ จังหวะ (Rhythm)
   • จังหวะ หมายถึงลักษณะความเคลื่อนไหวที่เกิดจากการซ้ำให้เกิดความถี่ห่างที่เท่ากันหรือแตกต่างกัน หากผลงานทางศิลปะใดขาดซึ่งจังหวะย่อมทำให้ขาดสุนทรียภาพความงามไปด้วย
   http :// www . fotosearch . com / photos - images / rainbow . html Work of 1 st year Architectural student in 2008
  • องค์ประกอบศิลปะ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
   • สื่อ / รูปทรง / องค์ประกอบพื้นฐาน (Media/For/Elements)
   • เนื้อหา (Content)
   • สุนทรียธาตุ (Aesthetical elements)
   องค์ประกอบศิลปะ ประกอบด้วย 3 ส่วน
  • 2. เนื้อหา (Content) เนื้อหา (Content) เป็นส่วนที่เป็นนามธรรมของงานศิลปะ ซึ่งประกอบด้วย เรื่อง ( Subject) และ แนวเรื่อง / แนวคิด (Theme/Concept) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
   • เรื่อง - สิ่งที่ศิลปินนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน
   • แนวเรื่อง / แนวคิด – เป็นความหมายของรูปทรงสัญลักษณ์ในงานศิลปะที่ศิลปินได้สื่อความหมายและแสดงออกมา มีความเป็นนามธรรม / ความรู้สึก
  • http :// www . movie - page . com / 1998 / Antz . htm DreamWorks Animations Walt Disney http :// wallpaper . narak . com / thumbnails . php?album = 77 ANTZ
  • 3. สุนทรียธาตุ / สุนทรียภาพ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ http :// www . cattelecom . com / site / th / main . php
  • สุนทรียธาตุ / สุนทรียภาพ ...? สุนทรีย - หรือ สุนทรียะ (Aesthetic, esthetic) ที่เกี่ยวกับความนิยมความงาม สุนทรียภาพ (Aesthetics) - ความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะที่แต่ละบุคคลสามารถเข้าใจและรู้สึกได้ มีทั้ง ความงาม (Beauty) ความแปลกหูแปลกตา (Picturesqueness) และ ความน่าทึ่ง (Sublimity) - รสนิยมความรู้สึก ( Taste) สุนทรี = ดี หรือ งาม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
  • สุนทรีย์ หรือ สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยความนิยมความงามหรือความนิยมในความงาม ( การวิเคราะห์ความงาม ) เป็นอารมณ์ ความซาบซึ้งในคุณค่าของสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรืองานศิลปะ ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นด้วยประสบการณ์ การศึกษาอบรมและพัฒนาเป็นรสนิยม เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ สามารถเสริมสร้างพัฒนาการทางสุนทรียภาพให้เพิ่มมากขึ้น รู้และเข้าใจคุณค่าของความงาม พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ ฉบับไทย - อังกฤษ 2530 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
  • การรับรู้สุนทรียภาพ / สุนทรียศาสตร์ ( Aesthetics perception)
   • เป็นความรู้โดยตรง (Intuitive knowledge) เกิดอย่างฉบับพลัน เป็นความรู้ที่ใช้ในการตัดสินความงาม โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยเหตุผลอื่นมาเกี่ยวข้อง
   • เป็นความรู้จากประสบการณ์ (Conceptual knowledge)
   • เชิงปรัชญา เป็นการเรียนรู้โดยการสนทนาและอภิปรายบนเรื่องราวความจริงที่สัมผัสได้ ข้อเท็จจริงที่อธิบายได้ และความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลง
   • เชิงจิตวิทยา เป็นการปฏิบัติให้เกิดประสบการณ์สุนทรียะ เรียนรู้ด้วยการฝึกฝน
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
   • การรับรู้สุนทรียภาพโดยใช้ประสาทสัมผัส
   • แบบตั้งใจ ( Intension or Interesting) สนใจและตั้งใจที่จะมองเห็น
   • แบบไม่ตั้งใจ (Un-intention or Disinteresting) รับรู้ความงามที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติโดยไม่รู้ตัว
   • แบบรสนิยม (Taste) สามารถเลือกสรรคุณค่าให้กับตนเอง มิใช่ความชอบตามกระแสนิยม
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
  • “ .... ความตอนหนึ่ง อ . ศิลป์ พีระศรี บอกไว้ว่า ความงามเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัว มีการพัฒนาตามวุฒิภาวะของคน ยิ่งเห็นมาก ยิ่งรู้มาก ... เพราะฉะนั้น ในเรื่องของความงาม จะเป็นเรื่องของความประจักษ์ แล้วคนเรามากลั่นกรองเอาเอง ” คำกล่าวโดย รศ . วิวัฒน์ เตมียพันธ์ วันที่ 19 มกราคม 2550 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ศิลปะในชีวิตประจำวัน การรับรู้ทางสุนทรียภาพ เนื้อหา ( เรื่อง + แนวคิด ) องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ
   • จุด ( Dot)
   • เส้น (Line)
   • ระนาบ / รูปร่าง (Plane/Shape)
   • น้ำหนักอ่อนแก่ของแสงและเงา (Tone – Light & Shadow)
   • ที่ว่าง / ช่องไฟ (Space)
   • รูปทรง มวล (Form, Mass)
   • ลักษณะผิว (Texture)
   • สี (Colour)
   ข้อพิจารณาในการจัดวางองค์ประกอบศิลปะ (Composition)
   • สัดส่วน (Proportion)
   • เอกภาพ (Unity)
   • จุดเด่น (Dominance) และการแปรเปลี่ยน (Variation)
   • หลักการดุลยภาพ (Balance)
   • จังหวะ (Rhythm)
  • ทำไมจึงควรศึกษา ... ศิลปะวิจักษณ์
   • สร้างสรรค์ให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์งานประดิษฐ์หรืองานศิลปะที่สร้างความรื่นรมย์
   • ทำให้เกิดความรู้สึกถึงคุณค่าของสิ่งที่ งาม ในศิลปะต่างๆในชีวิตประจำวัน
   • ทำให้เห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ของสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์และความเป็นไปของสังคมวัฒนธรรม
   • ทำให้มีอารมณ์และจิตใจที่งดงาม เป็นมงคลต่อผู้พบเห็น เป็นการยกฐานะการพัฒนาประเทศที่มีอารยะอีกด้วย
   • เป็น เสน่ห์ของเมือง ที่สะท้อนให้เห็นคุณภาพมาตรฐานทางศิลปะของคนในประเทศนั้นๆ
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
  • เอกสารอ้างอิง
   • ความหมายและบทนิยามของสุนทรียศาสตร์ < http://learning.ricr.ac.th/art/4-3.html>
   • ฉัตรชัย อรรถปักษ์ . องค์ประกอบศิลปะ . กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์ . 2550.
   • นิคม มูสิกะคามะ . สุนทรียศาสตร์ : ทฤษฎีแห่งวิจิตรศิลปากร . กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร 2547 ( Unpublished).
   • มะลิฉัตร เอื้ออานันท์ . การเรียนการสอนและประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพและศิลปวิจารณ์ . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . 2543.
   • เลนนาร์ด โคเรน . วะบิ - ซะบิ สำหรับศิลปิน นักออกแบบ กวี & นักปรัชญา . ( กรินทร์ กลิ่นขจร - แปล ) กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา 2546.
   • วิชา 2000102 สุนทรียภาพแห่งชีวิต . คณะศิลปรรมศาสตร์ สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา .
   • วิชา 12305 ศิลปะกับสังคมไทย ( ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) . นนทบุรี . สาขาวิชาศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . 2550.
   • สุรชาติ เกษประสิทธิ์ และสนั่น คิ้วฮก . ความรู้พื้นฐานศิลปกรรม . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ พี เอส พี . 2542.
   • อำนาจ เย็นสบาย . สุนทรียภาพ . กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู 2520.
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ