me; 199 7 jaargang 8 nr. 39


                                      stichting


   ...
r                                                          ,
  ...
•                                                           ,
 ...
r                                                             ...
r

  e Concertpodium van Jan Richie in Crystal Palace Park (Zuid Londen)
  Het betreft hier een openlucht concertpodiu...
r                                                        ,
    ...
,
     Verslag va n de produ ct ontwi kke l in gsbi j eenkom op 12 maart 1997
                    ...
r
                           11                            ,
    ...
r                                                      •
  Ook onCS...
i .••.•.•,• • 0 n t wik k e li n 9 I f)

  Het Succes van Ondernemers
Waarom ontwikkelt de één intensief en dc andcr nie...
.~t.J.i.i>',i"'_L-       ___ a--,g,,--e_n_d_a__-----"
                              ...
•                                 11                           ...
·  r--------------~ mijns inziens
                                            ...
r                                                          ,
  ...
,
        Programma voor
      Starters op Buitenlandse
      Markten   ) verruimd
  Sraarssecrerar...
r                                                       ,
  Nie u...
Booosting nieuwsbrief 39 (mei 1997)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Booosting nieuwsbrief 39 (mei 1997)

529 views

Published on

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01: Verliefd op folie, Polyblock Utrecht

VERSLAG
03: De Van Dam oplossing voor een goed bestek
07: Produktontwikkelingsbijeenkomst, 12 mrt97

NIEUWS
14: 3-in-1 rol-luik-kast
16: Tijdelijke huisvesting met Axall

PRODUKTONTWIKKELING Jos Lichtenberg
10: Het succes van ondernemers

MOOOI
13: over Moooi door Arjen Hoek

EELKE POUWER OVER:
15: Programma voor starters op buitenlandse markten verruimd.


Voor meer nieuws: www.booosting.nl.


Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
529
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Booosting nieuwsbrief 39 (mei 1997)

 1. 1. me; 199 7 jaargang 8 nr. 39 stichting 0005 n"euwsbr" f 9 industrieel bouwen nederland • , Aankondlging Po l yblock op woensdag 25 juni a .s. te Utrecht/Everdingen van 15 . 00 tot 20.00 uur L. .J
 2. 2. r , De drang naar 'de horizon' en datgene wat daarachter schuilt vormde de directe aanleiding om allerlei niet-dak-toepassingen te ontwikkelen. Zo ontstond Polyblock b.v.. De PVC-banen blijken (omgekeerd verwerkt), binnenshuis ook goed toepasbaar op tegel- en stucwanden én .. . in de 3000 m' tuin. Flip Teygelers' rotstuin is uniek: watervallen, sculpturen, bruggen, paden, rotspartijen en - woningen allemaal van geplooide en gestLlcte PVC! U bent van harte welkom ook hier ervaringen uit te wisselen en ideeën op te doen. PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MA 15:00 Ontvangst in het 'Minnaertgebouw' van de Universiteit Utrecht 15: 15 'De liefde voor het dakvak' door Flip Teyge/er, directeur Polyhlock. 16:00 'Het BuitenpleinAmstelveen', de toepassing van FlexomS door de heer L. Pb'es, architect bij EGM Architecten 16:30 'De vijfde gevel', een andere visie op het dak, door Michael van Gessel, landschapsarchitect 17:00 Discussie "i~-",,- ~ • - ~;;::':i...~! _;' ~ _ ~-Jt. .. :;-. 17:30 Bezoek aan het huis en de ruin ~~=-:;:~;=-=:~ van Flip Teygelel' te Everdingen 19:00 Buiten-horrel begroei d R -Pol yblock el emen t Á ots Geïnteresseerd in deelname? Inschrijving via deze antwoordkaart. ~ dak en geve l van he t Buitenplei n A stel veen m bek l eed met Fl ex om S Dui n. N rdwijk oo L
 3. 3. • , Verslag Booosting bijeenkomst bij Van D te Ridderkerk am op 18 februari 1997 De ' Van Dam oplossing' ~oor 9~ ~oe~ be~te~ Alle ingrediënten waren aanwezig: de kantine die 'dicht bij de productie gesitueerd' als echte booosting-locatie werd bestempeld en zo'n 45 ge~nteresseerden die naast de koffie, cake en andere versnaperingen ook de Van Dam filosofie en de rondleiding door de productie tot zich namen. De heer D. Groeneveld van de firma Van Dam zette in zijn inleiding Van Dam neer al s een 'Onrwerpende Aannemer van Plaarwerk met een Eigen Fabriek' die als bedrijfs-sratemenr voert: 'Changing Theory into Realiry'. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in het om- zetten van ' no-go '-projecten in 'go '-projecten. 'No-go' -projecten kenmerken zich door een drietal situaties: • Voor de onrwerper: goed en mooi worden niet gerealiseerd ->- frustratie • Voor de producent: de juiste oplossing wordt niet gehonoreerd ->- verlies • Voor de opdrachtgever: het resultaat valt tegen ->- onrevredenheid En meestalligr de oOl-laal< in geldgebrek. 'NO GO'+-'GO' Bij Van Dam probeert men deze situatie te voor- komen door te werken met 'pl"estatie- en verifica- tielijsten'. Hierbij worden de vaak onduidelijke bestekken omgewerkt tot een lijst met functionel e omschrijvingen van de prestatie-eisen. Deze worden vervolgens gekwantificeerd en afgezet tegen de (com mon working prestaties van de 'Van Dam - oplossing' . Belangrijk I''''criccs) daarbij is dat ook de 'verificatie' - zeg maar 'het (sr:Ildards) (lSO QNQC bewijs' van de prestatie - niet wordt vergeten. requircmc ll {s) Volgens Groeneveld gaat her daar namelijk vaak mis. De eis van een brandwerendheid van 60 minure!1 kan bijvoorbeeld zeer verschillende oplossingen op- leveren . Door dan een goede verificatie van de oplossingen te eisen, kunnen rapporten naasr elkaar worden gelegd en de oplossingen echt worden vergeleken. L 03
 4. 4. r , Drie voorbeelden waar deze methode van een 'no-go' -project tOt een ' go' -project hebben geleid werden vervolgens onder de loep genomen. o Gevelpanelen t.b.v. H ong Kong Ai rport Bij dit prestigieuze project va n Sir N orman Foster was er min of meer spra.ke va n de late r doo r Jaap Koningten tonele gevoerde architect met de insteek ' Zo wi l ik het, dit zij n de eisen, los het ma,1 r op'. Door inderdaad de prestatie-eisen te kwantificeren en vervolgens een eigen oplossing te omwikkelen d ie goed door de testen kwam, ko n zelfs een sandwichpan el met Conrock-kern worden gevonden dar voldeed aan de hoge windbelasting-, geluidsisolatie- en vlakheidseisen. Als geluidsisolatie werd 47 dB gehaald (eis 46 d B) en een visuele vlakheid op een afstand van 4 meter va nuit al le hoeken wordt op het werk geco ntrolee rd met beh ulp van een goedgekcurd prowrypc. e O rnamenten met vangrail aan de fly- overs bij het Variplein te Rotterdam H ier speelde de eis van Rijkswaterstaat, dat de dool' Moshé Zwarts ontworpen 'kunst- we rken', uitgevoerd in RVS, geen hogere glansg raad mochten heb ben dan 15%. Deze eis kwam pas boven tafel, toen de refl ectie van het prototype te hoog bleck. Opnieuw w ierp de aanpak van Van D am via 'pres tatie en verificatie' zijn vruchten af. Het project wordt gerealiseerd. NAAM BElllUjF I I ADIU::S po :n -CODE VOON PI AATS TI~LEJ-'OON o Komt op donderdag 1 mei naar Enitor te Bu itenpost van 16.00 tor 20.00 uur Booos t i ng met personen. (zie /Ir. 38 pag. 0.3) o Komt o p d inschlg 27 mei na3r 'Booosting in Scheveningen' van 15.00 tot Postbu s 10197 19.00 uur met personen. (AVA) Maximaal 20 personen. (zi, /Ir. 38 PrlK. 05) o Komt op woensdag 25 juni naar Polyblock te Utrechr/Everdingen van 15.00 3004 AD Rotter dam tot 20.00 uur met personen. (AVA) (zi, pdg. 01-02) o Omvangt graag informatie over participatie bij Booosting. o Bestelt het bock o ' Booosting in beeld' (1 994/95) Participalllm; f 25.00 o ' Booosting in bedrijf' (1 992) Nitl-pllrticipllnten; f 39,50 o 'Tussen traditie en experimem' (1989) L .J
 5. 5. r e Concertpodium van Jan Richie in Crystal Palace Park (Zuid Londen) Het betreft hier een openlucht concertpodium, bestaande uit een betonnen plaat liggend in het meer van het eerder genoemde park. Het klankscherm boven het podium moest volgens de architect als een massieve sculptuur van cortenstaal uit de grond rijzen. , +1rJ .v; ,~~--+ Opnieuw was het Van Dam die voor dit 'no-go'-project een oplossing vond door het uiteenrafelen en kwantificeren van de eisen van de architect. De vorm van het klankscherm werd bereikt door een traditioneel staalframe te bekleden met platen corcenstaal. Aan de eis die werd gesteld met betrekking tOt de duurzaamheid (25 jaar met max. flO.OOO,- per jaar aan onderhoud) kon worden voldaan door platen toe te passen met een corrosiesnelheid van minder dan 0,02 mm per jaar en één maal reinigen per jaar. De verificatie werd gevonden in verweringsproeven onder soorcgelijke omstandigheden. De conclusie van het verhaal is, we moeten naar een goed bestek toe, waarin niet product- omschrijvingen en voorschriften staan, maar gedetailleerde prestatie- en verificatie-eisen. Een voorbeeld: niet het materiaal moet worden voorgeschreven (bv. steenwol) maar de prestatie (bv. 60 min. brandwerendheid, uitgesplitst naar stabili teit, vlamdichtheid en thermische isolatie) en de verificatie (bv. getest volgens NEN 6069). Durven wij dat met elkaar aan? De vraag van Groeneveld was: 'Durven wij dat met elkaar aan?' Nadenken over deze vraag konden de aanwezigen tijdens de rondleiding door de p roductie van Van Dam. Vooral de protorype- opstellingen en de profileerstraten trokken de nodige aandacht. Het werd duidelijk, dat de Van D am filosofie zich niet beperkt tot verkoop en ontwikkeling, maar dat die zich ook vertaalt binnen de productie. Na de rondleiding en versterking van de inwendige mens, gaf de heer T Huisman van Rijkswaterstaat nog enige toelichting bij de keuze van RVS voor de 'vangrail-ornamenten' voor het Vari-plein. Door ziekte van de heer Malherbeen het ontbreken van een andere Rockwool-representant kon het Rockwool-verhaal geen doorgang vinden. L .J
 6. 6. r , prettige-lezing Jaap Koning gaf vervolgens een nieuwe wending aan het begrip 'tegenlezing'. Hij wilde niet een tegen-, of een voor-, maar een prettige-lezi ng houden. Centraal srond daarbij de vraag hoe het in de toekomst verder zou gaan met Van Dam. Volgens hem bestaat er in de verho uding tussen Van Dam en architecten een SOOrt 'ooievaar! kikker-dilemma', waarbij het maar de vraag is wie het eerst opgeefr (overigens moet eerst nog vastgesteld worden wie de ooievaar en wie de kikker is!). D e ontwikkeling van Van Dam van scheeps- ventilatiekokers, 9 jaar geleden via off-shore, vlakke gevels en enkelvoudig gekromde gevels naar fluïde vormen is bij na een cirkel beweging. Een fluïde gebouw is gewoon weel' een 'scheeps- roeter' in het groot. De omwikkeling gaat volgens Jaap richting high-tech complexe gevels, bijna als kunsrwerken, à la bodemgroepen en achterkleppen van au ro's. Als oplossing voor de architectenhoud ing 'Zo wil ik het hebben, dit zijn de eisen, los het maar op' had Jaap Koning rwee alternatieven: o Architecten en roeleveranciers moeten samenwerken in een heel pri l Stad ium e De technische bagage van architecten moer wo rden opgeschroefd . Eigenlijk zouden beide moeten worden geoptimaliseerd. Werk voor Booos ring dus , in het bijzonder voor de 0 van Ondelwijs. De discussie die volgde ging met name over de mogclijkllcden die architecten hebben om de door Van Dam gewenste 'prestatie/verificatie' -bestekken te mal<en. Met name in een onrwikkelingstraject zal de neigi ng groot zijn om een bestek 'lekker vaag' te houden en te zien met welke oplossingen men komt. Vanuit het onderwijs kwam het pleidooi om studenten geen 'weetjes' meer te leren ('weten' is slechts maanden rot maximaal enkele jaren up-ro-date). In plaats daarvan zouden studemen zich methodieken eigen moeren maken om te kunnen weken naar de juiste oplossingen en bouwpartners. WeiJicht zou de Van Dam methodiek daarin passen .... De bijeenkomst werd afgesloten met een hapje en een drankje en een flink aantal verdere discussies over de besproken onderwerpen. Het laatste woord leek nog niet gezegd. Johan Riezebos Bestuurslid Booosting en adjunct-hoofd technische voorlichting CVK L .J
 7. 7. , Verslag va n de produ ct ontwi kke l in gsbi j eenkom op 12 maart 1997 st in de TU t e D ftel Cl lnnovatie moet voordeel bi ed en aan alle partijenD Om i nnovaties i n de bouw van de grond te krijg en is het van belang dat all e parti jen i n het bouwproces voordeel hebben bij het ge ~ n novee r d e pro duc t . D rna as t moet men zic h altijd bli jven af- aa vra gen wat de voo rdele n van het in te voeren produ ct zi jn voor de ei ndgebrui ker . Dat zijn enkele ervaringen van dl's il' Hal'm BoO/mma, directeur van industrieel ontwerpbureau Flex Building en InteriOl' Systems in D elft. Boomsma -die ervaring opdeed met de invoering van versch illende nieuwe bouwproducten in de bouwkolom- zei dit op de AVA-bijeenkomst voor prod ucto ntwikkel ing in de T echn ische Universiteit te D elfr. Z ijn belangrij kste concl usie op grond van ontwikkeli ng en invoering van producten als het Plano deurkozijn en de Metal Clickwand , is dat innovaries niet alleen van nut moeten zijn voor de eindgebru iker, maa r dat ze ook voordeel moe ten bieden aan alle betrokken schakels in het bouwproces. Is dit niet mogelijk, dan mag het product in ieder geval geen nadeel opleveren aan één van de parmers in het bouwproces. Iedere schakel in het bouwproces -van toeleverancier tot aannemer- heefr immers zo zijn eigen belang. Voor een succesvolle invoering van een geïnnoveerd producr is het zaak dat deze belangen in het oog worden gehouden. In d ie zin is ken nis van het bouwproces een bela ngrijke vereiste, ald us Boomsma. H ij ontdekte verder dat wanneer er sprake is van een omvangrijke productin novatie, deze het beste in 'bo uwprocesvriendelijke' delen kan worden ingebrach r. Om dezelfde reden moeten langlopende in novatictrajecten worden opgedeeld in afzonderlijke delen , die per deel een waardevolle bijdrage leveren aan bouwproces en eindgebruiker. 'M ijn ervari ng is dat afzonderlijke delen vaak wel worden geaccepteerd, terwijl de invoering van grote innovaties ineens, meestal op weerstand sruiten'. L .J 07
 8. 8. r 11 , Booo s ting ontwikke lt in t egraal p lafond al s pr ef ab bo uw de el Een indus trieel te vervaardigen systeem dat ruimte biedt aan een variërende hoeveelheid installaties en wrg draagt voor snelle en fl ex ibele afbouw. D at was de opdracht die de Booosting product- ontwikkelingsgroep zichzelf in 1993 stelde, voordat zij begon aan het tekenen van het Prefab Integraal Plafond-afbouwsysteem (PIP). Inmiddels hangt het prototype van dit 'geïntegreerd plafond' ter toetsing en bezichtiging op de fuculteit Bouwkunde van de TU in Delft:. Deelnemer aan de productontwikkelingsgroep, Jouke Post (tevens Booostingvoorzirter), zegt enthousiast te zijn over zowel het on twikkeltraject als het uiteindelijke product. Booostingieden uit verschillende disciplines hebben aan de ontwikkeling van het plafondsysteem bijgedragen. Post: 'Dat betekent dat er veel over en weer gecommuniceerd werd en we regel matig bij el kaar moesten komen om te vergaderen. Om al les te coördineren beschikten we gelukkig over een vasthoudende secretaris, die er voor een belangrij k deel voor heeft gezorgd dat het producc ook echt tOt stand kwam. Mijn ervaring is dat een dergelijke 'coördinator' een voorwaarde is voo r innoveren in producrontwikkclingsgroepen. Bij na even belangrijk', zo voegr hij eraan roe, 'als werken met team leden die geloven in het product en bereid zijn om tijd te investeren'. De PIP-productontwikkelingsgroep beantwoordde aan deze eisen. H et resultaat is een industrieel te vervaardigen plafond dat de afbouwfsae zal verkorten en w kapitaalvernietiging kan voorkomen . De laatste fase in het bouwproces lijkt in de praktijk namelijk steeds langer te worden. Dit is het gevolg van de roename van het aantal installaties en communicatie-apparatuur die, net als de lcidingen, in de afbouw verwerkt moeten worden. De productgroep wilde daal'Om een flexibel cn ges tandaardiseerd afbouwsysteem vervaardigen dat ruimte biedt aan verschillende uitrustingsniveaus. H et ontwikkelde systeem bestaat uit units met standaard afmetingen die zijn opgebouwd uit een stijf raamwerk voorzien van bandrasters. Verder is gedacht aan vas te aansl ui tingen voor de gevel- en (gang)wandzijde. De plafond units zijn voorzien va n cl-verlichti ng in stroken en een zogenaamd 'dashboard' . Dit dalhboard kan naar keuze eenvoudig (bijvoorbeeld alleen licht en lucht) of uitgebreid (tot infopanelen en sprinklers toe) worden uitgevoerd, al naar gelang de wensen van de gebruiker. N aar verwacht kan het PIP-afbouwsysteem de afbo uwperiode met een kwart bekorten, terwijl een kostenbesparing van 5% op de gehele bouwsom mogelij k is. De werkzaamheden van de verschillende disciplines di.e betrokken zijn bij de in te bouwen installaties worden im mers op elkaar afgestemd. De units kunnen immers grotendeels fabrieksmatig, dus effi ciënrer, worden samengesteld. L .J
 9. 9. r • Ook onCS(3,,t er met het PIP-systeem meer duidelijkheid in de besteksfase omdat de afnemer een kam- en-klaar product bestelt. Tot sl.ot is de montage van de vooraf te fubriceren units veel eenvoudiger, waardoor minder tijd en vakmanschap wo rdt gevraagd van de momeur. Nieuwe teams van productont wi kkelaars aan de s l ag D e Booostingbijeenkomst op de TU Delft heeft ervoor gezorgd dat een groOt aamal product- ontwikkelinsgrcams wordt samengesteld, die zich gaan storten op de ontwikkeling van uiteenlopende producren. Op de bijeenkomst in maart werd de aanwezigen gevraagd welke materialen of producten ze in innovatieve zin zouden willen aanpakken. D it leverde een groot aantal reacties op. Op grond daarvan zijn de teams samengesteld. Ervaring, bij onder meer de totstandkoming van het PIP-systeem, heeft geleerd dat aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan, wil er een zinvoLle productinnovatie plaacsvinden. Zo is een accurate en vasthoudende secretaris -die de leden van informatie voorziet en zorgt dat afSpraken worden nagekomen- een eerste vereiste. Daarnaast is het van belang dat men gelooft in het te ontwikkelen product. Tot slot valt aan te bevelen om regelmatig te vergaderen, op een voor iedereen goed bereikbare plaats. Pr oductontw i kkel i ngsteams in apri c hti ng: • Verbindingstechniek. Door: Buro Angenent. Dit buro heeft een verzameling verbindingstechieken van bouw- componenten yoor onder meer gas/waterriolering en zoek toepassingsmogelijkheden hiervoor. Geïnteresseerden: Ubbjnk en Rewa. • Productie sandwich paneel dat bestand is tegen 200 graden Celsius. Door: Wolvega Panelen. Geïnteresseerd: Alliance Europe • PVe-extrusie substituten. Door: BIK BOllwproducten. Geïnteresseerd: Enitor. • Aluminium voor constructieve toepassingen. Door: COllmit. Geïnteresseerden: Hunter Douglas, Van Ham en Ubbink. • Plaatmateriaal met dubbele kromming/buiging. Door: Jngenieursburo Zonneveld. Geïnteresseerden: Hunter DOllglas, Alfiance, Ed. Böhtlingk, Wibo/.d Hulsbergen (privé) en Ubbink. • Kunststof materialen. Door: Arjen Hoek. Wil kunststof materialen voor ontwikkeling van eigen woning. Geïnteresseerd: 1 2 Ingenieursbureau • Differentiatie van de bouwmarkt. Dool': Ubbink. Geïnteresseerden: Flex, Alliance, Arjen Hoek Frans Oremus .J
 10. 10. i .••.•.•,• • 0 n t wik k e li n 9 I f) Het Succes van Ondernemers Waarom ontwikkelt de één intensief en dc andcr niet? Waarom heeft de één succes en de ander niet? Is hcr roeval of zijn cr duidelijke factoren? Als producrontwikkelaar met inmiddels ll.1im 20 jaar ervaring in de bouw gaan je mettertijd wel dingen opvallen . Zo lijkt het erop dat veel ondernemers opereren in het innovarietraject omdat door de kleinschaligheid (want dat is de Structuur van het bedrijfSleven in de bouw) innovatie geen continu proces is en het elke keer toch weer een grote hobbel is. Kennelijk ziet men innovaties c.q. product- ontwikkeling als een berg: 'Je kijkt tegen een helling op zonder de top te zien en wat je te zien krijgt als je boven bent, blijft onzeker'. Ondernemers die actief zijn met productontwikkeling doen dit uiteraard met een doel en sterke motivatie. Deze ondernemer is vaak iemand die in het algemeen open staat voor de buitenwereld. Hij luistert in de markt naar klanten, collega's, medewerkers, ete. Hij identificeert zo min of meer automatisch de k..msen en bedreigingen van morgen en kan derhalve anticiperend handelen. Kenmerken van ondernemers ingedeeld naar stra teg isch vermogen Indeling naar PASSIEF REACTIEF ACTIEF strategisch Pass ief Introvert ~nvoor Analyserend Strategisch vermogen j Ornlat.le georiënteerd Ka.raklcriscring reagerend op tijdschriften! als'open'; als 'analyserend'; offerre-aanvraag vakbladen VOOrts: voorts: weinig overhead; symposium bezoek maakt vergelijkingen toekomst alle meoscn (door meerdere) met concurrenten georiënteerd op het werk personen ( +!- analyse) heeft ondernemings- zir in comnlissies, kijkt naar markt plan/5-jarcnpJan o.d. bestuur e.d. efficiency analyse Het blijkt nu dat hoe meer de ondernemer naar rechts is in te delen, hoe gunstiger de succeskansen zijn. 'Je moer het ook (intu'itief) aa ndurven de berg op te klimmen'. 'Een vasthoudend geloof in hetgeen waar men mee bezig is' is daarbij van groot belang. 'Overweeg goed. beslis en bijt VdSt, is het devies. Blijf luisreren naar de markt en stuur bij waar nodig'. Een gC''lOnde dosis naïviteit voorkomt dat je alleen maar beren zict, 7..onder dat her een gevecht tegen windmolens wordt. Een ondernemer is rrouwens een bijzonder soort mens. Zoals ik ooit ergens las: 'Stel dat je een 22- jarige Nederlander bell[ die uit twee alternatieven kan kiezen: o Een vaste baan bij een grote onderneming met een hoog inkomen en 'zekerheid' voor de rest van het leven, of e Zelf een onderneming starten en daarbij geweldige hindernisssen overwinnen om veel belasting te mogen beralen en nagewezen te worden als het mis zou gaan. Daar hoef je wch geen twee keer over na te denken? 'En dat is nu precies de beslissing die de meeste afgestudeerden in Nederland nemen!' U iteraard is het beeld over het waarom van innoveren en het geheim achter succes lang niet compleet. Voer genoeg derhalve voor nog meer bijdragen; wordt dus vervolgd! Jos Lichtmberg, Besruurslid Booosting, Directeur A+, buro voor bouwproducwntwikkeling
 11. 11. .~t.J.i.i>',i"'_L- ___ a--,g,,--e_n_d_a__-----" • 1997 27 mei 'Booosting in Scheveningen' (AVA) 19 juni Symposium ' Bouwwijs' te D en H aag I.s.m. St.T oekomstbeeld der Techniek 25 juni Polyblock te UtrechtlEverdingen 11 september U nicom NL 15okcober Van Campen Bendings te Lelystad W egens gebrek aan insch rijvingen van de studenten voor de 'Technology Transfer' gaat de bijeenkomst i.S.m. de TU D op 20 juni niet door! (AVA) staat voor Alleen Voor Aangeslotenen ••••••• • •••••••••••••••• •• ••••••••••••• •• ••••••••• In mei 1988 is de Stichting Industrieel Bouwen Nederland , booosting sticht i ng Booosting, opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van industrie, ontwerpers en architecten. De voomaanlSte doelstelli ng industrieel van Booosting is het bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelcn, onderzocken en bouwen toepassen van industrieel te vervaardigen bOLlwproducten en geboLlwdelcn, ter verhoging nederland van de kwalitei t van de gebouwde omgeving. Op de antwoordkaart kum Ll aangeven of •••••••••• u geïnteresseerd bent in meer informatie over de activiteiten van Booosting. . .J.I.i.i>,'iil._'--__ c o_ f_o_n --' _ l_o_ __ Hoogmadestraat 57 postbus 10197 3004 AD Rotterdanl 010 4156304 010 4157409 paarch@pi.net http://www.OOO.nl/booosting Jolanda Steenhouwer, bereikbaar: di e l1 wo van 9.00 rot 17.00 uu r en op do van 9.00 tot 13.00 uur Jolanda Steenhouwer Patricia Brouwer Design Dmkkerij Hans Truijen Esther Hebly, Aljen Hoek, Jo>" Lichtenberg, René Morriën, Frans Oremus Jouke Post Post Ter Avest Architecten Eric Vreedenburgh Archipel O n twerpers Jan van der Woord TU Delft Johan Riezebos CVK Ka.l.kzandsteell Jos Lichtenberg Buro A+ Henk van Laarhoven Hubert-Jan I-lenket Arch itecten Jaap Koning Jaap Koning Industrial Design L .J 11
 12. 12. • 11 , _~",.t.W"ilo_ pa rti ei pante n Nieuwe participanten Jan TIMMERS architect AVB BNA J an Timmers is opgeleid en werkzaam al s zel fstandig architect- Maaskant 2 constructeur. Met die achtergrond benaderr hij de architectuur da n 5512 BA Ve ssem . ook vanuit de construcrie/marerialisatie. Samen met Booostingleden Postbus 2322 streeft hij telkens naar optimale materiaaltoepassing en detailleringen 5600 eH Eind hoven van een gebouw. 'Gaandeweg het ontwerpproces ontsraat ordening T 049 7-591 29 9 van gegevens en inzicht in de voor'vaarden d ie specifiek zijn voor ~1 06 - 53 93 27 70 het probleem. Het is een steeds terugkerende zoektOcht, die al F 0497-591299 onrwerpend, aanknopingspunten oplevert voor her plan. De beperkingen van de opgave worden hiermee herkenbaar en behee rsbaar. Een gekozen conccp t wordt telkens getoetst aan de vragen d ie voortkomen Uil het programma en de siutatie en wordt ermee in overeenstem ming gebracht. Functionele helderheid, constructieve en technische zuiverheid en consciëmicllZc detaillering zijn de absolmc vootwaa rden voor schoonheid en voor plezier in hCl gebruik' . BEDRIJVEN l/llicom Ned",land OVERIGEN AIJillllu Europe Wo/veg" PI/m/m A+ Rwww voor Bik Bouwproductm 7.oon tjms Bmm BOllwproduktonrwikkeling Bmkel lmerimr Groep Adviesbureau 1'001' 8ouw/edmiek ABi Bruyt/utl Keukens m Kitstm INDUSTRIEEL ONTWERPERS AJ'cbi/ecten en CO/lSllltallts A&c vlln Ctllllpm Bet/ding> Ad """ Brrlo /"d,,,tri,tf Desigrl ACN Cimstmcmm CVK KI,lImmdstan Fltx Building 6- IlIIl.'rior Sr1ems BuretlllA/lgmeJ/l htbriek l111n PkulIIverken N. Vill/ Dam Ho/"md Proce.<SJ/lg BDA G"or/, Et/itor Jaap KOllillg lndwtri,d Desigrl Corsmit Rnadgevmd IngmimrsburMu Hoesch Bowv,ystffllrtl Ntdtrland LI/ndml/rk Dmgn & ],dmology IlIg. Koreili. Dekker Ilolec Sysremm 6- Compol/trllm 7NO Ind,,,trir Façade Cowuftil/g & Fingineering Noogovens Groep GeNie COl/sult Humtr DOl/gIm ARCH ITECTEN Goudstikker - de Vri,'s Kömmer/illg Bme/ux Archipel Onllverpers Ir A. Hoek CS Bouwku/ldig Ingenieurs J.j. Krms ArcllitertmbumlU Böht/illgk Hogere/JOol t:nschede Kmpe Bomalex Jlln Brouwer ASfOCllllfi Hogm'IJ{/(JI Midden-limba/lt OCfarubt Spau StTllclllres Bullhorst Archiuctm m Stedenbouwers flitJ/sch Engi,w'ring Pietel?l/(lI/ Hardgl,u ('EPUED . / 2 IlIgrll/etmbttrMU /loor Plmûca Plnat FiGM Arc!;itecml industriilr bOlfU"'letbodm Pofyblock Nubert-Jml Nmkn bna arcbiucteJI Kantoor Viln de ToekanISt Pofynoml Post 7"rr Avm Arcbitecrm Naltonale VonillgT"IIIld Rewa Bud,l JIlll Timmrrs St/la/bollwillstitIlU/ Re)"/Otrade 7J 'inl Design Stichting A/uminium Centmm Rock,vool Lap"'us TurtS+lloNing Architecten Tl! Drift Somp Nederlalld Verburg floogmdijk Architektm ru Eindhovm S,ûllf-Rocb GIm Architektmburo ViL'Fr 6-Bumlllll Vereniging Neder/andse Cementilldusnir Stmik m Hamerslag BOllw ir r;,mk van Vae<, H. tie IVit Conmltllllcy TJ',spa blltrllfuiollfd Buro 1'001' Arcbiuklllllr lllgl'l1ieursbumlll ZOllnevr!d Ubbink Nederland ir {Jaml Pere,., . nil'u' aang~slo(en L .J
 13. 13. · r--------------~ mijns inziens , over mOOOi Mijn stell i ng l ui dt: ' moooi is een vorm van herkenning'. Bijvoorbeeld. er zijn veel studenten architectuur in Delft die het gebouw voor Bouwkunde steeds mooier vinden naarmate ze er meer van te weten komen gedurende hun studiejaren. Ze herkennen in toe- nemende mate bepaalde technische en ruimtelijke principes en zien ter plekke hoe dat is opgelost. Ze raken enthousiast. voelen zich ver bonden met hun beroep, ze vinden zichzelf als ontwerper erin terug. De herkenning geeft hen het gevoel 'het mooi te vinden'. Zo is dus mooo i mooi voor Booosring-Ieden. is moooi exrra mooi voor de fans van deze rubriek en zullen n iet Booos ringleden menen dar de spellingsconrrole niet aanstond; geen referenrie, geen herkenning. Mooooi is mooi voor Booo(o)stingleden die zich ook mer onderwijs bezighouden: mooi. moooier, mooooist l Vind je iets mooi maar herken je niets, kan je het niet thuisbrengen en is dar nice uit gemakzucht. dan ervaar je volgens filosofen echt iers moois. Je onrmoet echte schoonheid die diep in jezelf verborgen ligt, je ontmoet jezelf, je be nr. Bij Booosting draait het vooral om innovatie. Graag wil ik proberen mij n stelling in verband te brengen mee di e innovatie. Het is toch moooi meegenomen te weten of er meer zaken dan alleen transpiratie en inspiratie zijn. die tor innovatie-successen kunnen leiden: .. Is dit de rol van marketeers? Inn ovatie koppel r men over het algemeen direct aan uirvindingen. In hun boek 'Techniek, innovarie en maarschappij' definiëren Vaags en Wemelsfelder innovatie elementair anders: innovatie is het samengaan van techniek en marketing. Een in mijn opriek adequate definitie, innovaties zijn immers vaak 'ongeveer meer van hetzelfde'. En dat ligr strak in lijn met de principes van markering, wanr daar geldt 'in de markt onderscheidt men zich met hetzelfde' en bedienr men zich van mijn stelling, maar dan versimpeld en omgekeerd 'herkenning is mooi: Wij in de bouw hebben nog altijd die merlcwaardige focus puur en alleen op het object of product. dat we ook nog eens beschouwen als uniek of prototype. Bovendien stemmen we de meesre beslissingen af op branche- genoten, niet direct op de klant. Marketeer5 in andere branches richten zich duidelijk veel breder en ook ldantgcrichter . .. Is dit de rol van marketeers? L .J
 14. 14. r , We concl uderen dar her bij innovarie dus nier alrijd om een .... :;;' sli m me uitvind ing gaar, maar eerder om een kwestie van Co s[ategie in markcting. cT Co In de lijn van 'herkenning is mooi' moer je de ma rkt niet alleen ro kennen, maar vooral ook herkennen, mooi vinden. De markt .., 0 die jou aanspreekt, zier jo u natuurl ijk ook zitten als je er voor <: Cl> gaat. Her gaar om binding met de klanr. ::> 3 Ik denk dat voor innovarie we marketing niet moeten zien als steriel gegeven, maar dat we het kunnen ..., Cl> zien als een mogelijkheid tot wisselwerking, echre inreractic russen ons en de klant. Een gebied waarin '" ro cT herkenning plaam'i ndt, waarin een moooi gevoel kan onrstaa n. Ik denk dat de complexiteit in de 'ro " .., relatie, en vooral ook in de correlatie tussen ons en de klant, ons enorm veel kansen biedt om creatief '" ." naar nieuwe markten en ideeën te zoeken. Als conclusie kunnen we stellen dat voor de toekomsr her bij innovatie in de bouw dus in eerste instaIuie niet zozeer gaat om de juiste man voor het juiste product, maar mecr om de juiste man voor de ju iste kl anr(engroepl! Ik denk dat her gebruik van psychologische aspecten, die bij herkenninng spelen, heel belangrijk wordt. Tenminste ik herken dat als zodanig, dus vind ik het nier alleen leuk om daarmee bezig re zijn, ik vind her als ontwikkeling ook moooi' lrArjen Hoek, docent Bouwkunde TU Delft, zelfstandig architect _i"'."W'iii._'-___ n i ..;; u ....;s _ _- ' __ e....;_w ' '_ '3 in l ' rol 1ui k kast Kömmcrling Benelux, markrleider op de Europese kunststof-profidmarkr, brengt sinds korr een multi- functioneel '3-in-l' RolaPlus-sys teem op de markt. Deze innovatie is een geïntegreerd systeem ·van drie bouw- elementen: een rollu ik, een rolhor en een rolgordijn die tcsamen komen in een rollui kkast. Eén bouwelement dat beschermt tegen zon, insekten en in- en uitkijk. Het systeem is geschikt voor zowel woning- als utiliteitsbouw. L .J
 15. 15. , Programma voor Starters op Buitenlandse Markten ) verruimd Sraarssecreraris Van Dok (exporrbevordering) Expo rtk red i et fa cilite it MKB heeft bekend gemaakt het Progra mm a voor Met de nieuwe exporrkredietfacilireit MKB, die Starters op Buitenlandse Markren (PSB) re een uirbreiding op het bestaande OE-Krediet verruimen. De PSB regeli ng stelt beginnende Invesreringsfaciliteit (Oost-Europakrediet) be- exporteurs in staat hun exportinspanningen te treft, is het vanaf heden mogelijk geworden een vergroten door middel van advies van de Kamer achterges telde lening van f 100.000,- te van Koophandel over de exporrkansen en door verkrijgen ter versterking van het risicodragend een korre markrverkenning, eventueel gevolgd vermogen. De Nationale Investeringsbank te door een bezoek aan het gekozen land. Den Haag (NIS) gaat de regel ing uirvoeren. De aanvraag dient gedaan re worden door het Oost- Aanvankelijk gold de regeling voor de landen van Europese bedrij f. Dit kan een 100% dochter van de Europese Unie, Noorwegen of Zwitserland. de Nederlandse onderneming zijn, maar ook een Voortaan vallen ook Hongarije, Polen, Tsjechië, joint venture russen een Nederlandse onder- Slowakije, Slovenië, de drie Baltische sraten en neming en een Oost-Europees bedrijf. Turkije er onder. Op basis van de regeling Voor het verkrijgen van het krediet wordt aan de behoeft voor de werlo..aamheden die de Kamer volgende voorwaarden voldaan te worden: van Koophandel slechrs een deel van de kosten • Het eigen vermogen van de Oost-Europese betaald te worden (50%). onderneming dient tenminste 15% te be- Het maximum-bedrag van de vergoeding wordt dragen van het tOtale vermogen; verhoogd tOt f 5000,-. Tot dusver gold een • Tenminste 40% van het risicodragend vergoeding van f 4000,-. De PSB-regeling kapitaal van de Oost-Europese onderneming bcstaat sinds 1996. Inmiddels hebben bijna 200 (bestaande uit eigen vermogen en achter- ondernemers gebruik gemaakt van de regeling. gesteld vermogen, exlusief het O E-krediet) dient verschaft te zijn doo r één of meerdere De uirvoering van de PSB-regeling ligr in N ederlandse ondernemers. handen van de Kamers van Koophandel. Her • De Nederlandse onderneming dient risico- programma heeft een looptijd van drie jaar dragend kapitaal te verstrekken van ten- (1997-1998). Voor 1997 is op nieuw f 2 minste 50% van het verstrekte OE-krediet, miljoen gereserveerd. waarvan de voorwaarden niet in voo r de Oost-Europese onderneming ongunstige zin Groen 1 i cht voor WBSO mogen afwijken van de voorwaarden die De Europese Commissie heeft officieel goed- gelden voor het OE-krediet. De looptijd van keuring gegeven aan de Wettelijke bepalingen het krediet is 3 tOt 12 jaar met een aflossings- inzake speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) . vrije periode van maximaal 3 jaar. L .J 15
 16. 16. r , Nie uwe rond e st ud i es TIEB • studies gericht op de invoering van energie- Op basis van het besluit tenders indus tri ële beheer: het systematisch beheersen van energiebesparing kunnen dit voorjaar aanvragen energiegebruik en energiekosten met als doel voor studies worden ingediend . H et budget een verbetering van de energie- efficiency; voor de"le ronde is vastgeSteld op f 0,8 miljoen. • het invoeren van een energiebesparingsplan, De regeling kent de mogelijkheid van een waaronder word t verstaan een analyse van de subsidi e va n 50% voor studies waarbij de totale energiesituatie in de onderneming en moge! ij kheden van energiebesparing in kaart een beschrijving van de maacregelen die tOt worden geb racht. Een aa nvraagmogelijkheid verbeteri ng hi ervan kunnen leiden. voor investeringsprojec ten wo rdt later dit jaar verwacht. ? Net als voorgaande jaren zijn in het programma Voor meer informatie 'stud ies ind ustriële energiebesparing' de vol- kunt u contact opnemen gende onderwerpen aa ngewezen: m et Pouwer & Stevers • studies gericht op procesve rnieuwing, zij nde 010 - 45 2 11 22. het wijzigen van produktieprocessen om te 1 komen tot een grotere energie-effi ciency; • studies gericht op electriciteitsbesparing in i processen door middel va n het verlagen van het electriciteitsge bru ik va n produktie- middelen of het vervangen va n electriciteit door andere energievormen; Tijde l ijke huisvestin g met AXALL Rewa Budel b.v. on twikkelt verder aan AXALL Flexibele Bouwystemen. N aast een economi sch en montage- technisch verbeterde productiemethode is er ook een aa ntal oplossingen gemaa kt voor 'de o nder-kant van de markt': de . tijdel ijke huisvesting. In de Fabritius- straat ll1 Den H aag wordt een noodlokaal voor een kinderdagverblijf gebo uwd. De maximale gebruiksduur van het pand is vij f jaar. Bijw nder hieraan is dat het gebouw op het maaiveld gefundeerd is: de palen zijn letterlijk plat gelegd. Bij demontage kan zelfs de funde ring eenvoud ig verwijderd en hergebruikt worden. Rewa's grote wens blijft het Booos ti nggebouw, om te kunnen experimenteren me t nieuwe ontwikkelingen als bijvoo rbeeld klik-klak-installatietechniek en sandwichvloeren. L .J

×