Wiki for Knowledge Sharing

1,249 views
1,172 views

Published on

Wiki ทางเลือกในการร่วมสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้

Published in: Technology
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • สุดยอด ของแหล่งเรียนรู้ทางระบบออนไลน์ ที่ให้ความรู้ได้อย่างมีประโยชน์มหาศาล คนไทยจะได้ประโยชน์แน่ๆ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
1,249
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
226
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wiki for Knowledge Sharing

 1. 1. Wiki ทางเลือกในการร่วมสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้ บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ www.stks.or.th
 2. 2. บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ <ul><li>นักวิชาการ 1 </li></ul><ul><li>ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) </li></ul><ul><li>สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช .) </li></ul><ul><li>ประวัติการทำงาน </li></ul><ul><ul><li>ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ( เนคเทค ) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 3 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>หัวหน้างานพัฒนาเนื้อหาสาระดิจิทัล </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>หัวหน้างานวิชาการ , หัวหน้างานเทคนิค </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>งานพัฒนาเนื้อหาสาระดิจิทัล </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เนคเทค </li></ul></ul></ul></ul>
 3. 3. สภาพปัจจุบัน เกี่ยวกับสารสนเทศ <ul><li>เนื้อหาที่ทันสมัย หลากหลาย น่าสนใจ </li></ul><ul><li>ผู้ใช้ต้องการมีส่วนร่วมกับผู้พัฒนา </li></ul><ul><li>ผู้พัฒนาต้องการสาระจากมวลผู้ใช้จำนวนมาก </li></ul><ul><li>สามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้ </li></ul><ul><li>สืบค้นข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว </li></ul>
 4. 4. สภาพเว็บปัจจุบัน <ul><li>ผูกขาดกับผู้พัฒนาคน / กลุ่มเดียว </li></ul><ul><li>ปรับปรุงเนื้อหาได้ล่าช้า </li></ul><ul><li>ผสานเนื้อหากับเว็บอื่นได้ยาก </li></ul><ul><li>ความต้องการมาก </li></ul><ul><ul><li>ต้องการการพัฒนาเพิ่มเติม </li></ul></ul><ul><ul><li>ขาด Web Programmer </li></ul></ul><ul><li>ไม่พร้อมในระบบ Server & Security </li></ul>
 5. 5. Web 2.0 เป็นคำตอบได้ไหม ? Browsers, RSS Readers, anything Viewed through… Web browser Everyone Content Created by… Web Coders “ dynamic” State “ static” “ mass amatuerization” Domain of… “ geeks” “ Post / record” Primary Unit of content “ Page” “ Web Services” Architecture “ Client Server” “ Write” & Contribute Mode “ Read” Web 2.0 (2003- beyond) Web pages, plus a lot of other “content” shared over the web, with more interactivity; more like an application than a “page” Web 1.0 (1993-2003) Pretty much HTML pages viewed through a browser
 6. 6. Web 2.0 <ul><li>The second generation of Web-based service that emphasize online collaboration and sharing among users </li></ul>
 7. 8. Shared virtual life Shared library Shared ‘you’ Shared projects Shared bookmarks Shared knowledge Shared news/podcasts Shared videos Shared pictures
 8. 9. <ul><li>ท่านรู้จัก Logo นี้กี่ชิ้น ? </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>< 5 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>6 - 20 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>21 - 35 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>> 35 </li></ul></ul></ul></ul>
 9. 10. เริ่มต้นใช้งานอย่างไร <ul><li>ใช้งานในฐานะผู้ใช้ร่วม </li></ul><ul><li>ใช้งานในฐานะผู้ร่วมศึกษา </li></ul><ul><li>ใช้งานในฐานะผู้ร่วมพัฒนา </li></ul><ul><li>ใช้งานในฐานะผู้พัฒนา </li></ul>
 10. 11. Wiki หนึ่งในเครื่องมือ สร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้ <ul><li>ซอฟต์แวร์ที่ช่วยบริหารจัดการเนื้อหาเว็บที่อนุญาตให้กลุ่มสมาชิกร่วมกันสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้ร่วมกันในรูปแบบเอกสารเว็บ </li></ul><ul><li>มักจะอยู่ในกลุ่มโอเพ่นซอร์ส (Open Source Software) </li></ul><ul><li>ใช้รูปแบบภาษาที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ( ไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่ ? ในบางความคิดเห็น ) </li></ul><ul><li>มีจุดเด่นคือ ติดตามการแก้ไขได้ตลอดเวลา (Track Change) </li></ul>
 11. 12. wiki <ul><li>เว็บไซต์ Wikipedia </li></ul><ul><ul><li>http://th.wikipedia.org </li></ul></ul><ul><ul><li>http://en.wikipedia.org </li></ul></ul><ul><li>เครื่องมือสร้างสรรค์งานแบบร่วมมือ / แบ่งปัน </li></ul>
 12. 14. Popular (free) Wiki Software Dokuwiki
 13. 15. เลือก Wiki ตัวใดดี <ul><li>http://www.wikimatrix.org </li></ul><ul><li>www.wikipedia.org </li></ul><ul><ul><li>Mediawiki </li></ul></ul><ul><ul><li>Twiki </li></ul></ul><ul><ul><li>Dokuwiki </li></ul></ul>
 14. 16. Open Source Software <ul><li>ซอฟต์แวร์ฟรี </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ต้นฉบับรหัสเปิด </li></ul><ul><ul><li>เปิดเผย Source Code </li></ul></ul><ul><ul><li>www.sourceforge.net </li></ul></ul><ul><li>OSS </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์เสรี </li></ul>
 15. 17. การประยุกต์ใช้งาน <ul><li>สร้างสารานุกรมออนไลน์ </li></ul><ul><li>จัดการความรู้องค์กร / หน่วยงาน </li></ul><ul><li>จัดการการประชุม </li></ul>
 16. 18. แหล่งข้อมูล <ul><li>http://stks.or.th </li></ul><ul><li>http://stks.or.th/elearning </li></ul><ul><li>http://stks.or.th/wiki </li></ul><ul><li>http://stks.or.th/testwiki </li></ul><ul><li>http://stks.or.th/blog </li></ul>

×