Web 2.0 for Library Services

1,978
-1

Published on

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 กับการบริการของห้องสมุด

Published in: Technology
2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,978
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
49
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Web 2.0 for Library Services

 1. 1. เทคโนโลยีเว็บ 2.0 (Web 2.0) กับแนวทางการพัฒนาบริการห้องสมุด สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ www.stks.or.th
 2. 2. บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ <ul><li>นักวิชาการ </li></ul><ul><li>ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS: Science and Technology Knowledge Services ) ‏ </li></ul><ul><li>สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช ./NSTDA) ‏ </li></ul><ul><li>ประวัติการทำงาน </li></ul><ul><ul><li>ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>นักวิชาการ , เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ , วิทยากร </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>รักษาการหัวหน้างานพัฒนาสื่อสาระดิจิทัล </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>รักษาการหัวหน้างานสนับสนุนทางเทคนิค </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>รักษาการหัวหน้างานบริหารวิชาการ </li></ul></ul></ul>
 3. 3. ประเด็น <ul><li>รู้จักกับเว็บ 2.0 </li></ul><ul><li>ก้าวสู่เว็บ 2.0 ได้อย่างไร </li></ul><ul><li>การประยุกต์ใช้งานเว็บ 2.0 กับการบริการงานห้องสมุด </li></ul>
 4. 4. Web 1.0 & Web 2.0
 5. 5. Web 2.0 <ul><li>การบริการ / ระบบงานอยู่ในรูปแบบออนไลน์ </li></ul><ul><li>ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน </li></ul><ul><li>ทุกๆ คนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของเนื้อหา และสามารถควบคุมจัดการเนื้อหาตนเองได้ </li></ul><ul><li>เนื้อหาเป็นมากกว่าข้อความ </li></ul><ul><li>ได้รับความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม เน้นการแลกเปลี่ยน และสร้างสรรค์ร่วมกัน </li></ul><ul><li>เนื้อหา / บริการเป็นระบบเปิดมากขึ้น </li></ul>
 6. 6. เป็นไปได้จริงหรือ ? <ul><li>งบประมาณ </li></ul><ul><li>กำลังคนที่มีความรู้ทางเทคนิค </li></ul><ul><li>เครื่องคอมพิวเตอร์ / ระบบเครือข่ายที่จะต้องรองรับ </li></ul><ul><li>นโยบาย </li></ul>
 7. 7. ก้าวไปด้วยกันไม่ยาก <ul><li>ฐานะผู้รู้ และผู้ใช้ </li></ul><ul><li>ฐานะผู้นำระบบมาประยุกต์ </li></ul><ul><li>ฐานะผู้ร่วมพัฒนา </li></ul><ul><li>ฐานะผู้พัฒนา </li></ul>เปิดใจ
 8. 8. รู้และเลือกใช้อย่างเหมาะสม <ul><li>การบริการ / ระบบงานอยู่ในรูปแบบออนไลน์ </li></ul><ul><ul><li>จัดเก็บเว็บไซต์ยอดนิยมด้วย Delicious </li></ul></ul><ul><ul><li>ทำงานออนไลน์ด้วย Google Docs & Groups, Zoho, Gliffy, MindOmo </li></ul></ul><ul><ul><li>ประกาศข่าวรวมด้วย Twitterfeed + Twitter + RSS Application </li></ul></ul><ul><ul><li>ถังเก็บข้อมูลออนไลน์ Scribd, SlideShare </li></ul></ul><ul><ul><li>คลังภาพด้วย Flicker </li></ul></ul>
 9. 10. นำระบบมาประยุกต์ใช้ <ul><li>Open Source Software คือทางเลือกที่เหมาะสม </li></ul><ul><li>ปรับแต่งได้ตามต้องการ </li></ul><ul><li>ผสานด้วย Extension ที่หลากหลาย </li></ul>อย่าเสียเวลาเริ่มต้นจาก &quot;ศูนย์&quot; ดีกว่าไหม!!!
 10. 11. CMS <ul><li>Content Management System </li></ul><ul><ul><li>Joomla, Mambo, Drupal </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.cmsmatrix.org </li></ul></ul><ul><li>พัฒนาเว็บไซต์ได้ง่าย รวดเร็ว ทันใจ พร้อมด้วยเครื่องมือสำเร็จรูปที่หลากหลาย </li></ul><ul><li>ปรับแต่งได้ตามต้องการ </li></ul>
 11. 12. CoP ด้วย Blog <ul><li>Community of Practice </li></ul><ul><li>Blog == Web Log </li></ul><ul><li>สื่อสารได้ง่าย ทันใจ อนุทินชีวิต / การงานฉบับออนไลน์ </li></ul><ul><li>จุดเด่นเรื่องหมวดเนื้อหาและ Tag </li></ul><ul><li>http://www.wordpress.org </li></ul><ul><ul><li>http :// wordcamp . kapook . com / th / </li></ul></ul>
 12. 13. Wiki <ul><li>สร้างสรรค์ความรู้ออนไลน์ ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย </li></ul><ul><li>เน้นสาระมากกว่ารูปแบบ </li></ul><ul><ul><li>MediaWiki, Dokuwiki, TWiki </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.wikimatrix.org </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.wikipedia.org </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http :// th . wikipedia . org </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http :// en . wikipedia . org </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http :// stks . or . th / wiki </li></ul></ul></ul>
 13. 14. ร่วมทางด้วยกันดีไหมครับ เริ่มจาก เปิด ผสาน ในองค์กร
 14. 15. ท่านคิดเห็นอย่างไรกับ Web 2.0 ต้องเตรียมพร้อมอย่างไร ถ้าสนใจ ใช้ยากหรือไม่
 15. 16. ข้อคิดเรื่องงบประมาณ OSS กับ Web 2.0 <ul><li>บนพื้นฐานที่มีความพร้อมระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน </li></ul><ul><ul><li>งบจัดซื้อ จัดหาซอฟต์แวร์ระบบ เท่ากับ ศูนย์บาท </li></ul></ul><ul><ul><li>งบพัฒนา ยังจำเป็นต้องมี หากต้องการระบบเพิ่มเติม หรือเลือกใช้ซอฟต์แวร์บางระบบ </li></ul></ul><ul><ul><li>งบค่าบำรุง ดูแลรักษารายปี เท่ากับ ศูนย์บาท </li></ul></ul>
 16. 17. อย่าลืม “นโยบาย” ที่ชัดเจน แผนปฏิบัติงาน ความร่วมมือร่วมใจจากทุกคน Open Content Creative Commons Open Standard
 17. 18. ขอขอบคุณ <ul><li>แหล่งข้อมูล </li></ul><ul><ul><li>http://stks.or.th </li></ul></ul><ul><ul><li>http://stks.or.th/blog </li></ul></ul><ul><ul><li>http://stks.or.th/wiki </li></ul></ul><ul><ul><li>http://stks.or.th/elearning </li></ul></ul>
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×