Open Source Health Library System

2,079 views

Published on

ระบบห้องสมุดกลางสำหรับงานสาธารณสุข

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,079
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
118
Actions
Shares
0
Downloads
47
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Open Source Health Library System

  1. 1. ระบบห้องสมุดกลางสำหรับงานสาธารณสุข บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช .) http://stks.or.th, boonlert@nstda.or.th
  2. 2. บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ <ul><li>นักวิชาการ </li></ul><ul><li>ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS: Science and Technology Knowledge Services ) ‏ </li></ul><ul><li>สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช ./NSTDA) ‏ </li></ul><ul><li>ประวัติการทำงาน </li></ul><ul><ul><li>ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ( NECTEC) ในตำแหน่งดังนี้ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>นักวิชาการ , เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ , วิทยากร , รักษาการหัวหน้างานพัฒนาสื่อสาระดิจิทัล , รักษาการหัวหน้างานสนับสนุนทางเทคนิค , รักษาการหัวหน้างานวิชาการ </li></ul></ul></ul>
  3. 3. หัวข้อ <ul><li>ทำไมต้องหันมาสนใจ OSS </li></ul><ul><li>ระบบห้องสมุดในกลุ่ม OSS </li></ul><ul><li>ระบบห้องสมุดกลางสำหรับงานสาธารณสุข </li></ul>
  4. 4. ทำไมต้องหันมาสนใจ OSS <ul><li>ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์มีราคาสูงมาก </li></ul><ul><li>ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ไม่เผยแพร่ Source code </li></ul><ul><li>ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม สถานภาพทางสังคมเป็นอย่างไร สามารถใช้ ศึกษา ปรับปรุง และเผยแพร่ </li></ul><ul><li>การพัฒนา OSS ถือว่าเป็นชุมชนที่ทุกคนสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้เป็นการก่อให้เกิดนวัตกรรม </li></ul><ul><li>สามารถทำงานข้ามระบบกันได้ และปรับให้เหมาะสมกับความต้องการและตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ </li></ul>
  5. 5. ระบบห้องสมุดในกลุ่ม OSS <ul><li>Koha </li></ul><ul><li>MicroLCS </li></ul><ul><li>Emilda </li></ul><ul><li>Evergreen </li></ul><ul><li>FireFly </li></ul><ul><li>GNUteca </li></ul><ul><li>Avanti </li></ul><ul><li>OpenBiblio </li></ul><ul><li>PhpMyLibrary </li></ul><ul><li>PMB </li></ul><ul><li>PYTHEAS </li></ul><ul><li>WEBLIS </li></ul>
  6. 6. ILS – Integrated Library System <ul><li>Cataloging </li></ul><ul><li>Circulation </li></ul><ul><li>OPAC </li></ul><ul><li>Acquisition </li></ul><ul><li>Serial control </li></ul><ul><li>รองรับมาตรฐาน MARC </li></ul>
  7. 7. เกณฑ์ในการประเมิน <ul><li>มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง </li></ul><ul><li>มีโมดูลการทำงานอย่างน้อย Cataloging, Circulation, OPAC, Acquisition, Serial control </li></ul><ul><li>ใช้ MARC </li></ul><ul><li>Source code และ document สามารถดาวน์โหลดได้ภายใต้ GNU General Public License </li></ul><ul><li>User friendly </li></ul><ul><li>ทำงานกับภาษาไทยได้สมบูรณ์หรือปรับปรุงเพิ่มเติมได้ </li></ul>
  8. 8. Koha VS. Commercial ILS No. Core Services INNOPAC Dynix VTLS Alice Koha 1 Acquisition      2 Cataloging      3 Circulation      4 Web/OPAC      5 Serials      6 Biblio Format      7 Data exchange      8 Standard      9 Cost (Appox.) ? ? ? ? free
  9. 9. ผลการประเมิน Functions Koha PhpMyLibrary OpenBiblio Acquisition 32 0 0 Cataloging 26 15 16 OPAC 34 31 13 Circulation 38 26 29 Serial control 25 0 0 Information management 1 0 0 System maintenance 17 10 11 Total 173 (78.63%) 82 (37.27%) 69 (31.36%) www . asb . edu . in / vimal / docs / FOSS - ILMS . pps
  10. 10. การประยุกต์ใช้ของ STKS <ul><li>เลือกใช้ Koha และ OpenBiblio ในการใช้งานภายใน สวทช . </li></ul><ul><li>ส่งเสริมการใช้ Koha, PHPMyLibrary และ OpenBiblio </li></ul><ul><li>สร้างเครือข่ายการใช้ OSS ILS </li></ul><ul><li>พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับระบบต่างๆ </li></ul>
  11. 11. <ul><li>จุดแข็ง </li></ul><ul><li>มี Community Koha สามารถ </li></ul><ul><li>เข้าไปศึกษาและตอบปัญหาได้ </li></ul><ul><li>2. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง </li></ul><ul><li>3. เป็นระบบ Web-based </li></ul><ul><li>4. มีบรรณารักษ์ที่ช่วยในการเสริม </li></ul><ul><li>จุดอ่อนของซอฟต์แวร์ </li></ul><ul><li>5. ค่าใช้จ่ายในระยะยาวต่ำ </li></ul><ul><li>6. ระบบเปิด ทำให้ปรับระบบได้ตาม </li></ul><ul><li>ความต้องการ </li></ul><ul><li>โอกาส </li></ul><ul><li>ลดการนำเข้าของซอฟต์แวร์ </li></ul><ul><li>ที่มีลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ </li></ul><ul><li>2. เป็นต้นแบบให้กับห้องสมุด </li></ul><ul><li>ขนาดกลางและขนาดเล็ก </li></ul><ul><li>จุดอ่อน </li></ul><ul><li>มีผู้ใช้ในประเทศไทยน้อย </li></ul><ul><li>ต้องอาศัยบรรณารักษ์ที่ชำนาญ </li></ul><ul><li>ในการทดสอบระบบ </li></ul><ul><li>ภาวะคุกคาม </li></ul><ul><li>มีหลายฟังก์ชั่นในการทำงาน </li></ul><ul><li>ทำให้เสียเวลาในการทดสอบระบบ </li></ul><ul><li>2. การถ่ายโอนข้อมูล </li></ul><ul><li>อาจมีความผิดพลาด </li></ul><ul><li>ต้องอาศัยบรรณารักษ์เป็นผู้ตรวจสอบ </li></ul><ul><li>ก่อนและหลังการถ่ายโอน </li></ul>
  12. 12. Koha หน้าตาแบบเดิม
  13. 13. http://www.stks.or.th/library
  14. 14. Advance search
  15. 15. OpenBiblio
  16. 21. จาก หอสมุด จอห์น เอฟ เคเนดี้ PhyMyLibrary จาก หอสมุด จอห์น เอฟ เคเนดี้
  17. 22. จาก หอสมุด จอห์น เอฟ เคเนดี้ PhyMyLibrary
  18. 23. 2D Barcode เรียนศัพท์จีนกลางจากภาพ Tag ข้อมูลบรรณานุกรม Tag ยืม - คืน
  19. 24. ระบบห้องสมุดกลาง สำหรับงานสาธารณสุข <ul><li>ความร่วมมือกับวิทยาลัยสาธารณสุขที่สนใจใช้ OSS ILS </li></ul><ul><li>ติดตั้ง OSS ILS ในหน่วยงาน </li></ul><ul><li>ร่วมกันใช้ OSS ILS ระบบกลาง </li></ul><ul><li>สร้างช่องทางสืบค้นกลางจากฐานข้อมูลกลาง </li></ul>
  20. 25. ขอเชิญชวน <ul><li>บรรณารักษ์หันมาเล่น OSS กันมากขึ้น </li></ul><ul><li>กลุ่มคนทำงาน ที่มีบรรณารักษ์ และนักคอมพิวเตอร์ ( ที่คุยกันแล้วเข้าใจ ) </li></ul><ul><li>บรรณารักษ์วิชาชีพ ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา </li></ul>
  21. 26. Recommended website <ul><li>Free Software Foundation Software Directory (www.fsf.org) </li></ul><ul><li>Unesco Free & Open Source Software Portal (www.unesco.org) </li></ul><ul><li>SourceForge (http://sourceforge.net/) </li></ul><ul><li>Freshmeat (http://freshmeat.net/) </li></ul><ul><li>OSS4Lib : Open Source Systems for Libraries (http :// www . oss4lib . org / ) </li></ul><ul><li>STKS (http://stks.or.th) </li></ul>

  ×