ระบบตรวจจับการคัดลอกเอกสาร
http://www.anti-kobpae.in.th
Version 2.1
2
Why AntiWhy Anti--Kobpae?Kobpae?
• การเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทาได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว
• เป็นปัญหาสาคัญในวงการศึกษ...
3
• จากการสารวจในต่างประเทศพบว่า 80% ของสถาบันการศึกษายอมรับว่าเด็ก
นักเรียนเคยลอกงานของผู้อื่น (Source: www.plagiarism.or...
4
• เครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบการคัดลอกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ เช่น
วิทยานิพนธ์ ข้อเสนอโครงการ รายงาน เอกสารออนไลน์...
5
เปรียบเทียบซอฟต์แวร์ต่างประเทศเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ต่างประเทศ
6
ปัญหาซอฟต์แวร์ต่างประเทศกับเอกสารภาษาไทยปัญหาซอฟต์แวร์ต่างประเทศกับเอกสารภาษาไทย
• มีความผิดพลาดในการสกัดข้อความภาษาไทยจ...
7
ตัวอย่างการสกัดข้อความด้วยตัวอย่างการสกัดข้อความด้วย AntiAnti--KobpaeKobpae
เอกสารต้นฉบับ ข้อความที่สกัดได้
8
ตัวอย่างการตัดข้อความตัวอย่างการตัดข้อความ ของของ AntiAnti--KobpaeKobpae
9
โครงสร้างระบบโครงสร้างระบบ
10
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
• Administrator (ผู้ดูแลระบบ)
• สร้าง Account และเพิ่มผู้สอน
• ตั้งค่าต่...
11
การตรวจสอบเอกสารการตรวจสอบเอกสาร
• ผู้เรียนส่งงานเข้าระบบด้วยตนเอง
• ผู้สอนเป็นผู้ส่งให้เพื่อตนเองเป็นผู้ตรวจงานชิ้นนั้...
12
ขั้นตอนการทางานขั้นตอนการทางาน (Upload File)(Upload File)
13
ขั้นตอนการทางานขั้นตอนการทางาน (Analysis)(Analysis)
14
ขั้นตอนการทางานขั้นตอนการทางาน (Display Result)(Display Result)
15
• สนับสนุนการตรวจสอบเอกสารที่อยู่ในรูปแบบของ Plain Text (txt),
Microsoft Word Document (doc, docx), Portable Document
F...
16
• สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา
• ใช้งานง่าย ตรวจสอบรวดเร็ว
• ช่วยอานวยความสะดวกแก่ครู/อาจารย์ ในการตรวจผลงานของนักศึก...
17
• สถาบันการศึกษา
• หน่วยงานให้ทุนวิจัย
• เจ้าของผลงานที่มีลิขสิทธิ์
• กลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
กลุ่มผู้ใช้ง...
18
การนาไปใช้การนาไปใช้
20102010
• พัฒนาระบบตรวจสอบความคล้ายกันของเอกสาร (Duplicate Detector Intelligent
Plagiarism Checki...
19
• เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
• เพิ่มประเภทของไฟล์ที่ตรวจสอบ เช่น HTML, WordPerfect เป็นต้น
• เพิ่มความสามารถการตรวจสอบในกรณีท...
20
DemonstrationDemonstration
http://www.anti-kobpae.in.th
21
Thank you for your attentionThank you for your attention
For more informationFor more information
http://www.antihttp:/...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Anti-Kobpae

4,417 views

Published on

ระบบตรวจจับการคัดลอกเอกสาร

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,417
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,811
Actions
Shares
0
Downloads
66
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Anti-Kobpae

 1. 1. ระบบตรวจจับการคัดลอกเอกสาร http://www.anti-kobpae.in.th Version 2.1
 2. 2. 2 Why AntiWhy Anti--Kobpae?Kobpae? • การเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทาได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว • เป็นปัญหาสาคัญในวงการศึกษาระดับประเทศ
 3. 3. 3 • จากการสารวจในต่างประเทศพบว่า 80% ของสถาบันการศึกษายอมรับว่าเด็ก นักเรียนเคยลอกงานของผู้อื่น (Source: www.plagiarism.org) • พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 91 บัญญัติ เรื่องการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการ เป็นความผิดวินัยอย่าง ร้ายแรง Why AntiWhy Anti--Kobpae?Kobpae?
 4. 4. 4 • เครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบการคัดลอกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ เช่น วิทยานิพนธ์ ข้อเสนอโครงการ รายงาน เอกสารออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต ฯลฯ AntiAnti--KobpaeKobpae
 5. 5. 5 เปรียบเทียบซอฟต์แวร์ต่างประเทศเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ต่างประเทศ
 6. 6. 6 ปัญหาซอฟต์แวร์ต่างประเทศกับเอกสารภาษาไทยปัญหาซอฟต์แวร์ต่างประเทศกับเอกสารภาษาไทย • มีความผิดพลาดในการสกัดข้อความภาษาไทยจากเอกสาร PDF โดยเฉพาะเรื่อง วรรณยุกต์ • มีความผิดพลาดในการตัดข้อความ (Chunking) คือตัดข้อความไม่ถูกต้องและ เป็นข้อความสั้นๆ
 7. 7. 7 ตัวอย่างการสกัดข้อความด้วยตัวอย่างการสกัดข้อความด้วย AntiAnti--KobpaeKobpae เอกสารต้นฉบับ ข้อความที่สกัดได้
 8. 8. 8 ตัวอย่างการตัดข้อความตัวอย่างการตัดข้อความ ของของ AntiAnti--KobpaeKobpae
 9. 9. 9 โครงสร้างระบบโครงสร้างระบบ
 10. 10. 10 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ • Administrator (ผู้ดูแลระบบ) • สร้าง Account และเพิ่มผู้สอน • ตั้งค่าต่างๆ ของระบบ • Instructor (ผู้สอน) • จัดการรายวิชาและงานที่ได้รับมอบหมายภายในชั้นเรียน • ส่งเอกสารเข้าไปตรวจสอบการคัดลอก • แก้ไขข้อมูลส่วนตัว • Student (ผู้เรียน) • ส่งงานที่ต้องการตรวจสอบเข้าระบบเพื่อตรวจสอบการคัดลอก โดยผู้สอนต้องนารายชื่อ ผู้เรียนเข้าไปในระบบก่อน
 11. 11. 11 การตรวจสอบเอกสารการตรวจสอบเอกสาร • ผู้เรียนส่งงานเข้าระบบด้วยตนเอง • ผู้สอนเป็นผู้ส่งให้เพื่อตนเองเป็นผู้ตรวจงานชิ้นนั้นๆ เอง • ผู้สอนส่งผลงานตัวเองเพื่อตรวจสอบการคัดลอก
 12. 12. 12 ขั้นตอนการทางานขั้นตอนการทางาน (Upload File)(Upload File)
 13. 13. 13 ขั้นตอนการทางานขั้นตอนการทางาน (Analysis)(Analysis)
 14. 14. 14 ขั้นตอนการทางานขั้นตอนการทางาน (Display Result)(Display Result)
 15. 15. 15 • สนับสนุนการตรวจสอบเอกสารที่อยู่ในรูปแบบของ Plain Text (txt), Microsoft Word Document (doc, docx), Portable Document Format (pdf) และ Open Office Writer (odt) • สนับสนุนการตรวจสอบเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ • สามารถตรวจสอบเอกสารที่ถูกเปลี่ยนแปลงบางส่วนได้ เช่น ลบคา เพิ่ม คา หรือการสลับประโยค เป็นต้น • สามารถตรวจสอบกับหน้าเว็บบนอินเทอร์เน็ตได้ • สามารถตรวจสอบกับคลังเอกสารจาเพาะได้ • สามารถแสดงแถบสีที่คล้ายกันพร้อมทั้งเปอร์เซ็นต์ความคล้าย คุณสมบัติของระบบคุณสมบัติของระบบ
 16. 16. 16 • สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา • ใช้งานง่าย ตรวจสอบรวดเร็ว • ช่วยอานวยความสะดวกแก่ครู/อาจารย์ ในการตรวจผลงานของนักศึกษา • ตรวจสอบผลงานตัวเองว่าถูกผู้อื่นคัดลอกหรือไม่ • ช่วยลดปัญหาในการละเมิดลิขสิทธิ์การคัดลอกเอกสารและช่วยป้องปราม ผู้วิจัยไม่ให้มีการคัดลอกผลงานวิจัยของบุคคลอื่นได้ • ป้องกันการกระทาการคัดลอกเอกสารจากนักศึกษาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ คุณประโยชน์คุณประโยชน์
 17. 17. 17 • สถาบันการศึกษา • หน่วยงานให้ทุนวิจัย • เจ้าของผลงานที่มีลิขสิทธิ์ • กลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสาร กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน
 18. 18. 18 การนาไปใช้การนาไปใช้ 20102010 • พัฒนาระบบตรวจสอบความคล้ายกันของเอกสาร (Duplicate Detector Intelligent Plagiarism Checking: DupDip) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 20112011 • เริ่มต้นนาระบบไปใช้งานร่วมกับ GENA ในโครงการ NSC จนถึงปัจจุบัน • มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยใช้ชื่อว่า “Anti-Kobpae” 20122012 • ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อแปลงเอกสารในรูปแบบ PDF 20132013 • พัฒนา UI และการนาเข้าเอกสารในระบบ Anti-Kobpae รวมทั้งทดสอบระดับห้องปฏิบัติการ
 19. 19. 19 • เพิ่มประสิทธิภาพระบบ • เพิ่มประเภทของไฟล์ที่ตรวจสอบ เช่น HTML, WordPerfect เป็นต้น • เพิ่มความสามารถการตรวจสอบในกรณีที่ผู้เขียนหลีกเลี่ยงการตรวจจับโดยการถอด ความ/การกล่าวซ้า (Paraphrase) หรือ การสรุปสาระสาคัญ (Summary) • เลือกที่จะตรวจสอบข้อความที่อยู่ภายในเครื่องอัญประกาศ (Quotation mark("...")) ด้วยหรือไม่ • กาหนดประโยคหรือสานวนที่ใช้ทั่วไปไม่ต้องนามาตรวจสอบ (Phrase Exclusion) • เพิ่มแหล่งข้อมูลในการตรวจสอบ • Integrate เข้ากับสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ Next VersionNext Version
 20. 20. 20 DemonstrationDemonstration http://www.anti-kobpae.in.th
 21. 21. 21 Thank you for your attentionThank you for your attention For more informationFor more information http://www.antihttp://www.anti--kobpae.in.thkobpae.in.th

×