Bab 5 Jentera Pentadbiran

10,640 views
10,127 views

Published on

2 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • sy nakk kebaikan sistem kabinet secara penuh bole takk ?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • very good portal,alot of infos to gain,very usefull,keep it up
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
10,640
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
50
Actions
Shares
0
Downloads
450
Comments
2
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bab 5 Jentera Pentadbiran

 1. 1. JENTERA PENTADBIRAN KABINET LATAR BELAKANG SEJARAH SISTEM KABINET KEMENTERIAN BADAN- BADAN BERKANUN SURUHANJAYA
 2. 2. LATAR BELAKANG SEJARAH Dimulakanpadatahun 1951 melaluisistemAhli SistemAhliberakhirpada PRU PERTAMA,padaOgos 1955 Pada 31 Ogos 1957,Kabinet PertamadiketuaiolehTunku Abdul Rahman. MesyuaratpertamaKabinet ( MajlisUndangan Persekutuan ) pada 10 Sep 1957 di Kuala Lumpur
 3. 3. SISTEM KABINET = SuatubentukKerajaan KERAJAAN BERKABINET Kerajaanygditadbirkanolehsegolonganmanusiaygmendapatsokonganmajoritidlmpilihanraya & mendudukikerusidi PARLIMEN ataudewanrakyat..
 4. 4. Perkara 43 (1) Perlembangan Persekutuan memperuntukan ahli2 jemaahmenteridilantikoleh YDPA untuknasihatibaginda Perkara 43(3) Perlembangan Persekutuan memperuntukan YDPA melantikseorangPerdanaMenteriygmenangdlmpilihanrayadanbiasanyamenjadiketuapartipemerintahutkmengetuaikabinet. Perlembangan Persekutuan melaluiPerkara 43 (a) memperuntukankuasauntk YDPA melantikmenteri-menteri yang lain atasnasihatPerdanaMenteri..
 5. 5. SesebuahKabinetakandibubarkansekiranyamendapatkurangsokongan & ahli2 meletakjawatan. PERDANA MENTERI = Ketuajemaahmenteri = Pengerusimesyuaratseminnggusekali = Kuasauntukmencalonkanpada YDPA = Memperkenalkan & jalankandasar = Membentukperhubunganantarabanagsa Demokrasiberpalimen?? Walaupunseorangmenteriitutidakbersetujudengankeputusanjemaah,beliautetapdikhendakibersetujudengankeputusan-keputusan yang dibuatolehjemaah
 6. 6. KEBAIKAN & KEBURUKAN SISTEM KABINET Sistemterletakkpdkesedaranrakyatsesebuahnegara & kepercayaanmerekaterhadapsistem yang diamalkan
 7. 7. KEMENTERIAN AgensitertinggidlmjenteraPentadbiran Persekutuan Seorangmenteriakandibantuolehseorangtimbalan – Perkara 43 (a) Perlembangan Persekutuan memperuntukankuasakpd YDPA utkmelantiktimbalanmenteriatasnasihat PM KetuaPentadbirutamasesebuahkementerianialahKetuaSetiuasaha (KSU) KetuaPentadbirutamadiabtanPerdanaMenteriialahKetuaSetiuasahaNegeri.
 8. 8. JENIS- JENIS KEMENTERIAN JABATAN PERDANA MENTERI Merancang ,merumusdanmenyelarassegaladasardanmaklumatnegarauntukpelaksanaandanpencapaianmatlamatdasar-dasarkerajaan. Menyediakankhidmaturusetiakepadabeberapajawatankuasakabinetdanjawatankuasakebangsaan.
 9. 9. KEMENTERIAN PERTAHANAN MenjadikanorganisasiAngkatanTentera Malaysia sbgsatumarkaspertahanan yang efsiendlmmelaksanakan tugas2 kombat Membentuk k-force yang kompetendengankeupayaanmengurusdanmengendaliteknologipertahanan yang canggih.. Menguruskanpertahanannegara..
 10. 10. KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN & KOMIDITI Bertanggungjawabkeatas Pembangunan sektorkomoditiutama yang meliputi aspek2 penyelidikan& pembangunan ,pengeluaran ,pemprosesan & pemasaranbgkomoditikayu-kayan,kelapasawit,getah ,koko,ladahitam,& tembakau. KEMENTERIAN HAL-EHWAL DALAM NEGERI Melaksanakandgncekapdanberkesansegaladasar ,undang-undang & peraturanberhubungdgnimigresen,kemasukanwargaasing,pendafatarannegara,kewarnegaraan .penapisanfilem.pertubuhan & RELA.
 11. 11. KEMENTERIAN KESELAMATAN DALM NEGERI Bertanggungjawabkeataskeselamatannegeri… KEMENTERIAN SAINS ,TEKNOLOGI & INOVASI Bertanggungjawabutkmewujudkanpersekitaraan yang kondusifbagikemajuansainsdanteknologi KEMENTERIAN BELIA & SUKAN Membentukmasyarakat yang sihat ,aktifcergas,sertapembangunanatletberprestasitinggiperingkatkebangsaan & antarabangsa.
 12. 12. KEMENTERIAN KESIHATAN Menyediakankemudahankesihatanasasutkrakyat Merancang ,menilaidasar2 kesihatannegaradarisegipromosi ,pencegahan ,rawatan & rehabilitasibgmemastikankualitihiduprakyatteramin KEMENTERIAN PERUMAHAN & KERAJAAN TEMPATAN Memastikankemajuanperumahan yang sempurna ,pembangunanlandskap ,taman & reaksi yang berkualitisertamemberiperkhidmatanpencegahan & pengawalankebakaranbgkeselamatannyawadanhartabenda. KEMENTERIAN KESENIAAN & KEBUDAYAAN Memupukkebudayaannegaraberasaskandasarkebudayaanmelaysia & menguruskan bagunan2 bersejarahsertaberbentukwarisanbangsadannegara
 13. 13. KEMENTERIAN KEWANGAN Menggubal & melaksanakandasarfisikaldankewanganmerangsangpertumbuhanekonomisecaraberterusan Memperkukuhketahananekonominegara & menjaminkekayaannegaradiagihkandgnsaksamasertamenigkatkankesejahteraanrakyat. KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR & WILAYAH Meningkatkankualitihiduppendudukluarbandar ,,merancangdasarpembangunantanah .sertamengurangkankemiskinanrakyatmelalui skim pembangunankesejahteraanrakyat KEMENTERIAN PENERANGAN MALAYSIA Memastikansistempenyaluranmaklumatkerajaanmelalui media elektronik ,komunikasi ,bersemukadanperfilemanbgmewujudkanmasyarakatberilmu.
 14. 14. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA ,KELUARGA & MASYARAKAT Bertanggungjawabmengintegrasikanperspektifwanita & masyarakatkedlmaruspembagunannegarasertameningkatkanpenyertaandanperananaktifwanita KEMENTERIAN PENGAKUTAN Menyediakansistem & perkhidmatanpengangkutan yang cekap,selamatsertaberteknologitinggi. KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA Membangunkansumbertenagakerjaygkompetitifdlmpersekitaraanperindustrianygharmonidankeadilansosial.. KEMENTERIAN PERTANIAN & INDUSTRI ASAS TANI Menggubal & merancangdasar & strategiprogram pembangunanpertanian
 15. 15. KEMENTERIAN PERDANGAN DALAM NEGERI & HAL EHWAL PENGGUNA Memantauharga,perlesenan,kawalseliapengeluaran barang2 kawalan,sertamembangunkan & menggalakanperdaganganadil. KEMENTERIAN KERJA RAYA Membangun & memajukaninfrastuktur ,industripembinaandanperkhidmatanprofesionalyang berkualti,, KEMENTERIAN TENAGA,AIR & KOMUNIKASI Memastikanpenyediaanindustriair,tenaga & komunikasidisalurkansecarasama rata padahargaberpatutanutkmeningkatkanprodukiviti & kualitihidup KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN & KOPERASI Mennyediakanpersekitaraan yang membantu & menggalakanpembangunanusahawantulen yang berkualiti ,berdayamajusertamemupukbudayakeusahawanandikalanganrakyat Malaysia
 16. 16. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Membangunsistempendidikanygberkualitidanbertarafduniabgmemperkembangkanpotensiindividusepenuhnyadanmemenuhiaspirasinegara Malaysia. KEMENTERIAN LUAR NEGARA Mengandalikanhubungandgnnegara asing2 merangkumiperkaraberhubungdgnpolitik,ekonomi ,keselamatan,promosisosialdankebudayaan KEMENTERIAN PERDANGAN ANTARABANGSA & INDUSTRI Melaksanakan dsar2 peradaganganluardanindustrinegarasertamemastikannegaramendapatfaedahyang maksimumdlmindustripasaranantarabangsa
 17. 17. KEMENTERIAN SUMBER ASLI & ALAM SEKITAR Bertanggungjawabutkmenguruskan sumber2 aslinegarasepertitanah ,marin ,sungai,alamsekitar ,perhilitan ,galiandanhutan. KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN Kementerianperlumempertingkatkanpembangunaninsan & fizikal a) wilayahpersekutuan KL bandarrayabertarafdunia b) wilayahpersekutuan PUTRAJAYA sbgpusatpentadbirankerajaan persekutuanterbilang Menjanapertumbuhanekonomiberterusanmelaluipembangunanwilayahpersekutuanygmapanbgwujudkanpeluangpekerjaan.
 18. 18. BADAN-BADAN BERKANUN BANK NEGARA MALAYSIA LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA LEMBAGA KEMAJUAN TANAH PERSEKUTUAN LEMBAGA GETAH MALAYSIA INSTITUT PENEYELIDIKAN & KEMAJUAN PERTANIAN MALAYSIA PERTUBUHAN BERITA NASIONAL LEMBAGA TABUNG HAJI LEMBAGA KOKO MALAYSIA LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN UNIVERSITY MALAYA & LAIN-LAIN IPTA DI MALAYSIA DEWAN BAHASA & PUSTAKA LEMBAGA LEBUH RAYA MALAYSIA PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL PERBDANAN PRODUKTIVITI NEGARA.
 19. 19. SURUHANAYA SURUHANJAYA TETAP SEMENATARA
 20. 20. AHLI-AHLI SURUHANJAYA DILANTIK OLEH YDPA SELEPAS BERUNDING DENGAN MAJLIS RAJA-RAJA SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SURUHANJAYA POLIS SURUHANJAYA PERKHIDMAATAN KEHAKIMAN & UNDANG-UNDANG

×