Bab 4  Komponen Utama Sistem Kerajaan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Bab 4 Komponen Utama Sistem Kerajaan

on

 • 7,615 views

 

Statistics

Views

Total Views
7,615
Views on SlideShare
7,615
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
303
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Bab 4  Komponen Utama Sistem Kerajaan Bab 4 Komponen Utama Sistem Kerajaan Presentation Transcript

 • KOMPONEN UTAMA SISTEM KERAJAAN MALAYSIA PembentukanSistemKerajaan Malaysia KomponenUtamaSistemKerajaan Malaysia
 • PEMBENTUKAN SISTEM KERAJAAN MALAYSIA ~Setelahkedatangan British, berlakuperubahan yang ketaradalamperubahanpolitikdanpentadbirannegara, halinidisebabkanolehcampurtangan British dansekaligusmemperkenalkanpentadbiransecaraInggerisdi Tanah Melayu~
 • 1. Walaupunsistempengasingankuasainiwujudnamuniasukardijalankanmemandangkansetiapsistemberkaitanantarasatusama lain.2. PerdanaMenterisebagaiAhliDewan Rakyat bolehmembentuksuatu undang2 bersamamenteri yang lain3. diAmerika Syarikat, merekamnjalanknsistempngasingansepenuhnyadan yang mnyamainyaialahResiden View slide
 • KOMPONEN UTAMA SISTEM KERAJAAN MALAYSIA Majlis raja-raja: badanpentadbiran badanperundangan badankehakiman View slide
 • MAJLIS RAJA-RAJA? Badanrasmi yang paling tinggikedudukannya Dianggotai 9 org sultan & 4 org gabenor @ Yang dipertuaNegeri Mempunyaisatubadankhasuntukmemeliharahakistimewaorangmelayu Antaratugasutamaialahmemilih YDPA (Yang di-PertuanAgong)
 • YANG DI-PERTUAN AGONG1. BadanPerundangan * Parlimen * Dewan Negara * Dewan Rakyat * Suruhanjaya2. BadanPentadbiran * PerdanaMenteri * Kabinet * Kementerian3. BadanKehakiman* Ketua Hakim Negara * MahkamahAgung * MahkamahTinggi * MahkamahRendah
 • Dalambidangeksekutif YDPA bertindaksebagaiketuanegaraatauketuapersekutuan Perlembagaan Persekutuan Malaysia memperuntukkan kuasa2 tertentukepadabagindasebagaiketuabadaneksekutif. Perkara 39 Perlembagaan Persekutuan- segalaurusankerajaandijalankanatasnamabaginda Perkara 40 (1) Perlembagaan Persekutuan- bagindabertindakatasnasihatjemaahatauseorgmenteridanbertindakataskuasaygdiberikan Perkara 40(2) a.- kuasabudibicarabagindauntukmelantikPerdanaMenteri , namunhendaklahdariahlidewanrakyatdanmendapatsokonganmajoriti Perkara 40 (2) b. – kuasabagindauntukmempersetujuiatautidakmempersetujuipembubaranparlimen. Perlembagaan Persekutuan Perkara 43- memberikuasakpdbagindauntukmelantikjemaahmenteri.
 • BADAN EKSEKUTIF Peringkat Persekutuan Di Malaysia, kuasaeksekutifdijalankanolehpentadbiranperingkatKerajaan Persekutuan, KerajaanNegeridanKerajaanTempatan Tugas lama kabinetialahmenggubaldanmenjalankandasartertingginegara. IadiketuaiolehPerdanaMenteridandiikutiolehmenter-menteri lain PM dilantikoelh Yang DipertuanAgongdanmenteri-menteri lain dilantikoleh YDPA atasnasihat PM PeringkatNegeri KuasaEksekutif- Raja/ Sultan/ Yang DiPertuaNegeri Semuaperlembagaannegerimengandungisyaratseksyen 1 (2) bertindakmengikutkuasabudibicaraberikut : MelantikMenteribesar Tidaksetujupermintaanbubarkan DUN
 • BADAN EKSEKUTIF – Peringkat Persekutuan YANG DI PERTUAN AGONG PERDANA MENTERI MENTERI KEMENTERIAN JABATAN
 • KUASA EKSEKUTIF – PeringkatNegeri RAJA / SULTAN / YANG DIPERTUA NEGERI MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN NEGERI DEWAN UNDANGAN NEGERI
 • KerajaanEksekutifPeringkatNegeri Kuasaeksekutifperingkatnegeriakandijalankanoleh raja/ sultan/ yang dipertuanegeri Raja bertindakmenurutbudibicaradalammenjalankantugas-tugasberikut : Melantikmenteribesar Tidakmempersetujuipermintaanmembubarkan DUN Raja/ sultan/ yang dipertuanegeriberkuasauntuk : Memperkenankanperlantikanmenteribesar/ ketuamenteridaripadakalanganmereka yang memenangiundimajoritiperingkatnegeri Memperkenankanperlantikan ahli2 majlismesyuaratkerjaannegeri (EXCO) atasnasihatmenteribesar/ ketuamenteri
 • MajlisMesyuaratKerajaanNegeri(EXCO)/ JemaahMenteri Raja, sultan atau Yang diPertuaNegerimestimelantikMajlisMesyuaratKerjaanNegeridanmelantikMenteriBesar/ KetuaMenterimengetuaimajlismesyuaratkerajaannegeri AtasnasihatMenteriBesar, raja/ sultan/ Yang diPertuaNegerimelantiktidaklebih 8 ahli DUN PerananExcoLebihkurangsamadenganperanankabinetperingkatpersekutuan. Excomemainkanperananmemberinasihatkepada sultan/ raja /yang dipertuanegeridalammenjalankanpemerintahan Selainahli DUN yang menangdalampilihanraya yang dilantikkedalam EXCO terdapat 3 oranganggotaperkhidmatanawamnegeri yang turutmenjadianggota EXCO sebagai ex-officio iaitu : Setiausahanegeri Penasihatundang-undang Pegawaikewangannegeri
 • Pentadbiran Di PeringkatNegeri PerkhidmatanAwamNegeri PerkhidmatanTadbirNegeri (PTN) SetiausahaKerajaanNegeri JabatanKerajaandiPeringkatNegeri PejabatSetiausahaKerjaannegeri Pejabatpegawaikewangannegeri Pejabatpenasihatundang-undangnegeri Unit perancanganekonominegeri
 • PentadbirandiPeringkat Daerah, MukimdanKampung Pentadbiranperingkatnegeridisemenanjungmalaysia Daerah – pegawaidaerah Mukim – penghulu Kampung – ketuakampung - toksidang - dibantuoleh JKKK
 • 2.Badan legislatif (perundangan) Yang di-PertuanAgung Majlis Raja-Raja Parlimen Dewan Negara Dewan Rakyat
 • PROSES MEMBUAT UNDANG-UNDANG DI PARLIMEN Cadangankerajaanatauwakilrakyat Rang undang-undangdigubalolehpeguamnegara Bacaanpertamadidewanrakyatsebagaipengenalansahaja(tidakdibahaskan) Bacaankeduadidewanrakyatdibahaskandarisegidasar. Sekiranyadiluluskan Peringkatjawatankuasadidewanrakyatdibincangkansecaramendalam Bacaanketigadidewanrakyatdibahaskansemuladenganpindaanterperinciolehjawatankuasadewan. Sekiranyadiluluskan. Di dewannegaraprosessepertididewanrakyatdiulangi. Sekiranyadiluluskan Pengesahan yang dihantarkepada DYMM Yang di-PertuanAgong. Sekiranyadiluluskan. Diwartakandalam Warta Kerajaanditandatanganikerajaan.
 • 3.Badan judisiari (kehakiman) Undang2 tradisional 1) Undang2 adatmelayu (semenanjungtanahmelayu) Adatpepatih (masyarakat matrilineal) Adattemenggong (masayrakatpatrilineal) 2) Undang2 adatbumiputera (sabahdansarawak)
 • MAHKAMAH Mahkamahpersekutuan: MAHKAMAH ATASAN MahkamahAgung MahkamahRayuan MahkamahTinggi Tanah Melayu Dan Borneo MAHKAMAH RENDAH MahkamahSeksyen MahkamahJuvana MahkamahMajistret MahkamahTuntutan Kecil MahkamahPenghulu MAHKAMAH KHAS MahkamahTentera Mahkamah Perusahaan MahkamahBuruh MahkamahKhas Raja2 MahkamahNegeri Mahkamahnegeri: MAHKAMAH SYARIAH MahkamahSyariahRayuan MahkamahTinggiSyariah MAHKAMAH ADAT MahkamahAdat Daerah MahkamahPegawai/ MahkamahKetuaAdat MahkamahPenghulu