Uploaded on

Aqui podeu consultar el diari d'avui en format PDF. …

Aqui podeu consultar el diari d'avui en format PDF.
Que tingueu un Bondia !! :)

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
273
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. WWW.BONDIA.AD / TEL. 808 888 / FAX 828 888 DIVENDRES, 20 DE JULIOL DEL 2012 / NÚM. 2.106 / ANY 9
 • 2. divendres, 20 de juliol del 2012 / núm. 2.106 / any 9 AndoRRA Pàgina 8 AndoRRA Pàgina 9 El 2011 tanca amb Els permisos de un PIB per sota del residència i treball AndoRRA Pàgina 9 2010 i se situa en continuen a la baixa RTVASA i Joan Besson acorden rebaixar la indemnització per 2.573 milions el primer trimestre l’acomiadament a 175.000 euros Tati Masià AndoRRA Pàgina 10 Les excursions del Funicamp esperen rebre un total de 16.000 visitants aquest estiu AndoRRA Pàgina 11 El Comú d’ordino aprova el pla parcial de La Querola i espera ingressar 4,8 milions AndoRRA Pàgina 11 EMAP deixa d’ingressar 1,5 milions la temporada d’hivern per la manca de neu CuLTuRA Pàgina 13 L’Esbart Santa Anna estrenarà demà una jota exclusiva d’Escaldes-Engordany ESPoRTS Pàgina 14 AVuI éS noTíCIA Pàgina 5 dani Pérez es converteix en la primera incorporació del BC es presenta el ‘llibre blanc de l’energia’ i el ministre de fi- nances i funció Pública, jordi Arrenca la implantació River Andorra en la LEB or Cinca, posa en relleu que no quedarà en un calaix. del llibre blancwww.bondia.ad / tel. 808 888 / fax 828 888
 • 3. 4 d’interès DivenDres, 20 De juliol Del 2012 EL TEMPS meteo@bondia.ad El mercuri es dilatarà menys Demà, moltes tronades 06.35 h 21.26 h Arriba el cap de setmana i també els canvis de 13/27 temps. No és que hagin de venir tres dies passats 13/27 13/27 per aigua i amb fred, però sí que la inèrcia seca i calenta dels últimes dies s’acaba. Avui mateix 14/28 14/28 7/19 ja sorgiran núvols pel nord del país. Quedaran Lluna nova 15/29 retinguts a estones a l’Arièja, però de moment 15/30 no acabaran desembocant en tempestes. Enca- ra hi haurà moltes hores de sol ampli al sud del 15/31 Principat. I la temperatura ja ha de baixar. No es 14/32 notarà gaire a les valls, on la calor seguirà im- 14/32 perant, però costarà més passar dels 30 graus. Demà sí que el temps des de bon matí serà dife- diumenge rent: ruixats, alguna tempesta i baixada de tem- dissabte peratures. A la tarda serà quan més descarregui, però de forma local. Diumenge, alguns núvols i canvi total d’aires. Que tinguin un BONDIA. RESTAURANT TIC-TAPA UN ESPAI CAdA vEgAdA méS... Fem ...méS AgRAdAblE Aniversaris, comunions Comiat de solters/es gran selecció de tapes - arrossos Sopars d’empresa, etc. pernil de jabugo - carns - peix, marisc Tenim saló privat mENú dEl dIA Menjar per emportar-se mENú CARTA Escaldes-Engordany mENú dE TAPES Tel:+376 813 969 mENú dE mARISCAdA restaurantictapa@gmail.com cuina permanent oberta de les 12.00 a les 2.30 h Tic Tapa Rest.
 • 4. DivenDres, 20 De juliol Del 2012 5 presentació del documentDiferent legislació servirà per començara implantar el ‘Llibre blanc de l’energia’L’executiu vol tenir a finals d’any un projecte de llei per liberalitzar la producció energètica tAti mAsià m. f. AnDorrA lA vellA duir energia a petita escala. En aquesta qüestió només falta per la cogeneracióDes de l’executiu han posat en determinar les tarifes, segons varelleu que no volen que el Lli- exposar Cinca. suposarà labre blanc de l’energia sigui undocument més que quedi en un Un altre document que es tre- balla és el que ha de permetre meitat decalaix. És per aquest motiu que instaurar una etiqueta energè- l’energiaahir el ministre de Finances i tica, una mena de classificacióFunció Pública, Jordi Cinca, va per als edificis que ha de servir, El nou model energètic quedestacar, durant la presentació en primer lloc, per saber exacta- es deriva del Llibre blanc ded’aquest document, que ja s’ha ment en quin nivell d’eficiència l’energia dibuixa un panora-començat a treballar en un se- energètica es troben i, en segon ma que ha de suposar, enguit de textos legals que han de lloc, per “fixar el recorregut de l’horitzó 2050, multiplicarpermetre avançar en l’aplicació millora per poder pujar en la per cinc la producció inter-de mesures que fomentin l’efici- classificació”, tal com va posar na. Cal destacar que quanència energètica i que facin que en relleu el titular de Finances. aquest model estigui aplicatcada vegada Andorra depengui Cinca també va destacar que la meitat de l’energia que esmenys de l’exterior. ara s’està a l’espera de les audi- faci servir al país serà pro- Aquest document estableix tories energètiques que es van el ‘llibre blanc de l’energia’ es va presentar ahir públicament. cedent de la cogeneraciómesures a curt, mitjà i llarg ter- encomanar de diversos edificis i ja en segon lloc hi hauràmini fins a l’horitzó 2050. Un públics i que, un cop es tinguin nir “tanta pressió” com la de ser l’energia que es derivaràdels eixos d’aquest projecte serà sobre la taula, es faran un seguit Uns altres textos que també una via per salvar el sec- de les hidroelèctriques. Ce-la liberalització de la producció de millores. En aquest sentit, va es treballen són el de tor de la construcció. Per la seva reza va destacar, però, quei una de les premisses que s’es- posar de manifest l’acció exem- banda, Cereza va reiterar que el per a l’estalvi energètic “latableix és que les accions s’han plificant de l’administració, l’etiqueta energètica i potencial d’estalvi si s’adeqües- millor mesura és procurard’anar fent a mesura que hi hagi que, a través de la implantació l’energia fotovoltaica sin els edificis seria de fins al no gastar”.un nou marc legislatiu, tal com de mesures d’estalvi i eficiència 70%, però que caldria invertir-hiva posar en relleu un dels co- energètics, ha de ser una “pun- 600 milions.ordinadors del Fòrum energia i ta de llança” per a la resta de la ja es treballa i que per fer-ho es En la presentació d’aquest citat per a la importació d’electri-futur (que és el que ha treballat població. Com també ho han de vol tenir molt en compte l’opi- llibre, que es va definir com un citat (una mesura en què FEDAaquest document), Ramon Ce- ser, van afegir tant Cinca com nió de les mútues. El ministre full de ruta amb diferents ritmes ja treballa), tirar endavant pro-reza. La cogeneració, a més, és Cereza, les plantes de cogenera- va afegir que veu factible poder d’execució, es va fer una breu ra- jectes per a una mobilitat mésuna de les possibilitats que pre- ció en què ja treballa FEDA, i que tenir aquest text tancat a finals diografia de l’estat actual, mar- sostenible, fomentar l’estalvi ennen més força en l’optimització després han de servir d’exemple d’aquest any. cat per un increment del con- l’enllumenat públic o crear l’ofi-de l’energia. perquè els privats tirin endavant El ministre també va posar en sum elèctric i una dependència cina de l’energia, un organisme I com que el marc legislatiu propostes similars. relleu que la rehabilitació d’edi- de l’energia exterior que arriba que, segons Cinca, cal avaluar,sembla bàsic per començar a Un altre text que també es ficis, que és un altre dels projec- a un 96%, i això fa que hi hagi ja que va advertir que el que noimplantar tot aquest nou model treballa és el que ha de regular tes que es poden tirar endavant diferents riscos, com l’augment vol l’executiu és fer créixer l’ad-energètic, el Govern ja va anun- la producció d’energia per part de manera immediata, no serà del preu o la saturació de les in- ministració. Aquesta oficina tin-ciar que ha posat fil a l’agulla dels privats amb la intenció de una mesura que salvi tots els fraestructures, entre altres. dria, segons s’estipula en aquestper anar enllestint diferents tex- que sigui un text que pugui ser llocs de treball de la construcció. Davant aquest panorama les llibre blanc, un important papertos. El primer, que de fet ja està debatut pel Consell General En aquest sentit va destacar que accions que es dibuixen són el en la conscienciació de la pobla-a punt, és el reglament de l’ener- l’any vinent. En aquest sentit “no voldria” que propostes que foment de les energies renova- ció i en el contacte amb el sectorgia fotovoltaica perquè els par- Cinca va anunciar que es trac- es puguin impulsar, com aques- bles, potenciar les centrals de privat, segons va posar en relleuticulars puguin començar a pro- ta d’un projecte de llei en què ta de la rehabilitació, puguin te- cogeneració, augmentar la capa- Cereza. Buffet lliure 9,90 € de diumenge a dijous tancat a la nit
 • 5. 6 opinió DivenDres, 20 De juliol Del 2012 edIToRIaL ENQUESTA DE LA SETMANA ¿Considera que Caldea és un bon lloc per ubi-Ara cal la materialització car-hi el casino?El ‘Llibre blanc de l’energia’ va veure ahir la alguns dels aspectes que es deriven d’aquest Envia un SMS al 789 amb la tevallum a través de la presentació pública que es document. Es tracta d’una bona notícia, peròva celebrar a La Llacuna, i en la qual es va el que és evident és que no només a través de resposta ENQ SI o bé ENQ NOposar en relleu quins són els principals reptes lleis s’aconseguirà un estalvi energètic i una Cada dimarts el resultat de l’enquesta es publicaràd’aquest document. El ministre de Finances optimització de l’ús de les energies, ja que en aquest espai i entre els participants se sortejarani Funció Pública, Jordi Cinca, va destacar en caldrà fer una gran tasca de conscienciació i tres lots de productesaquesta presentació que hi ha la intenció que també de suport a totes aquelles persones que per al bany.aquest document no sigui un altre dels que vulguin implantar mesures a casa seva desti-han quedat oblidats en un calaix i que hi ha nades a un estalvi energètic. així, si bé es vala ferma voluntat de començar a posar ja fil a posar en relleu que no es vol primar per siste-l’agulla per materialitzar-lo. D’aquesta ma- ma, sí que caldrà algun incentiu que serveixinera, va destacar que des de l’executiu ja han perquè aquestes energies alterna-començat a treballar en un seguit de textos tives vagin guanyant cada vegadalegals que han de servir com a base per aplicar més pes. TRIbuNa CaRTeS aL dIReCToR Caspa, greix Amb aquesta alimentació eliminem la caspa i els grei- xos, i millorem la qualitat del cutis. Al segon o al tercer mes recomano el règim complet, explicat en les pàgines JOSEp M. LOStE I ROMERO ‘Made in Catalonia’ i acne 572-574. La cadena de supermercats Bon Preu oferirà als clients una línia específica de productes JoaN aMIGÓ, NATURISTA 3. Convé fer tres banys de vapor o sauna a la setma- de proximitat. Al meu entendre, aquest és na durant un mes (explicats en les pàgines 594-595 del un magnífic exemple per evitar despeses deLa caspa, el cutis greixós i l’acne, encara que no són un mateix llibre). Aquest bany de vapor ajuda a eliminar les transport, i per donar un cop de mà a l’econo- mia catalana. L’aposta, ferma i decidida, deproblema greu de salut, són un senyal que l’organisme impureses i toxines que hi ha a l’organisme. Bon Preu per promoure els aliments produïtsno funciona prou bé, donen moltes molèsties i la gent es a Catalunya hauria de tenir un efecte contagigasten molts diners per intentar resoldre aquests proble- 4. Fer la caminada i l’embolcall dos cops al dia (ex- en altres supermercats i empreses distribuï-mes, que generalment no se solucionen mai. plicats en detall en les pàgines 600-601 del mateix llibre dores. També seria molt important que sin- esmentat). Amb aquest procediment natural millorem dicats, empresaris i associacions de consu- També en aquests problemes de salut tenim molt èxit les digestions, regulem el metabolisme i activem les de- midors fessin una crida als seus associats peren posar en pràctica els remeis naturals. Aquelles perso- fenses. consumir productes made in Catalonia. Amb lanes que tenen fe en la medicina natural i tenen voluntat dura crisi que patim considero que ha arribatde fer les reformes necessàries en el menjar i en viure 5. Rentar la cara i el cap amb suc de llimona, tal com l’hora de fomentar els productes de casa; aun estil de vida segons les lleis naturals poden resoldre explico en les pàgines 562-563. Aquesta és la cura exteri- més, no podem negar que els productes ca-el seu cas en poc temps. L’èxit esdevé perquè el sistema or per solucionar els problemes de la caspa, el cutis grei- talans, sobretot del sector alimentari, tenen una qualitat molt superior que els productesque utilitzem tracta la causa del problema i no solament xós i l’acne. Així fem cura per dintre i cura per fora. El d’importació.el símptoma. Tots els xampús, locions i altres productes resultat és excel·lent. Quedareu sorpresos. No hi ha captracten el símptoma però no solucionen mai la causa del manera millor de curar que aquesta; és la més ràpida, laproblema, i per això no es curen mai. més natural i la més perfecta. A més a més, millora l’es- tat general de la persona físicament i mentalment. Serà Les causes que algú tingui caspa, el cutis greixós o la millor experiència de la vostra vida. Descobrireu queacne poden ser diferents. En diré algunes: podria ser hi ha una millor forma de viure, de menjar i de curar.que tingués la sang bruta, carregada de toxines. Potser Si necessiteu alguna instrucció més podeu trucar-me alsté males digestions, o gasos. També pot tenir restrenyi- telèfons que poso a sota. Presento el meu llibre El Cuer-ment o hemorroides. Potser l’alimentació no és natural po, en què explico en detall cada remei natural. Podeuni adequada, etcètera. Per tant, caldrà fer una purificació també fer consultes per correu electrònic. Salut!de l’organisme i una regeneració total, per mitjà d’un mi-llor estil de vida, més natural i adequat al seu problema. Edicions Amigó-Recasens SL presenta el llibre El Cuerpo El programa que us proposo és el següent: Autor: Joan Amigó, naturista 1. Purificarem la sang per mitjà d’un brou depuratiu Aquesta enciclopèdia té 1.050 pàgines. Hi trobarà el tracta- ment natural per a 550 malalties, que es pot consultar perprogressiu, que podreu fer a casa, explicat en el meu ordre alfabètic. Hi trobarà 350 receptes de cuina saludable.llibre El Cuerpo, volum 1 de La Reforma Pro Salud, a lespàgines 566-567. Així netejarem la sang d’impureses i També inclou 60 cures d’urgència naturista. Tot il·lustrat amb 350 fotos a tot color. Hi trobarà cinc índexs perquè Cartes al directoreliminarem els greixos del cutis, i també baixarem de pugui consultar ràpid una malaltia o una recepta de cuina. Envia les teves cartes al director o les tevespes, si ens sobra greix. Millorarem així l’estat general de Aquesta és una bona inversió per a la salut de vostè i de lala persona. seva família i que utilitzarà tota la vida. opinions a l’adreça electrònica S’entrega personalment i es cobra per mitjà del banc. director@bondia.ad 2. Recomano una alimentació rica en vitamines i sals PVP: 120 euros (a terminis: 5 x 25 euros). Recorda que ens has de facilitar les tevesminerals, pobra en greixos i proteïnes, durant el primer Telèfons per a consultes o comandes: 841 978 / 363 643 dades, així com la parròquia de residència.mes de tractament. Aquest règim cru està explicat en jamigo@reforma-pro-salud.comdetall en les pàgines 568-569 del mateix llibre El Cuerpo.El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BonDia es reflecteix en el seu editorial.Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència. Dipòsit Legal AND. 114-2004directori La Veu deL PobLe S. a. PReSIdeNT Carles Naudi d’Areny-Plandolit SeCReTaRI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GeReNT Thomas Kampfraat boNdIa dIReCToR Marc Segalés CaP de RedaCCIÓ Marta Fernández RedaCCIÓ Joan Josep Blasco, Mireia Suero, Esther Jover, Julià Rodríguez CoRReCCIÓ M. Àngels Sala MaQueTaCIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati FoToGRaFIa Tatiana Masià, Iñaki Rubio, CoMeRCIaL I adMINISTRaCIÓ Ricard Vallès, Isabel Diaz, Joan Nogueira, Meritxell Villanueva, Virginia Yáñez dISTRIbuCIÓ Premsa distribució TRaNSPoRT Trans Integral Seu SL. Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella .Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 Adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.ad
 • 6. DivenDres, 20 De juliol Del 2012 publicitat 7
 • 7. 8 DivenDres, 20 De juliol Del 2012 economiaEl 2011 tanca amb un PIB per sota del2010 i se situa en 2.573 milions d’eurosL’indicador puja un 18% en els últims deu anys, però entra en una tendència negativa el 2008 tAti mAsià Redacció AnDorrA lA vellA creixements van ser elevats. En Respecte a l’hoteleria, l’any canvi, a partir de l’any 2007 es 2010 presenta certa estabilitatEl producte interior brut (PIB) van moderar i va començar una (0,4%) i torna a registrar un certde l’any passat es va situar en desacceleració, que es va con- decreixement (-2,5%) el 2011.2.573 milions d’euros. Així ho vertir en negativa des del 2008. Pel que fa al sector del transport,va publicar ahir el departa- El PIB es compon en un 91% ha crescut durant tot el períodement d’Estadística, que va in- de valor afegit brut i en un 9% llevat del 2009, any en què pa-dicar que la variació respecte a d’impostos lligats als productes. teix una forta correcció (-9,8%).l’any 2010 ha estat del -0,4% en La composició és estable durant El sector registra el 2010 una for-termes nominals i del -2,8% en tota la dècada, amb un mínim ta recuperació (6,1%), però tor-termes reals. L’evolució del PIB del 89% (any 2000) i un màxim na a presentar cert decreixementen els últims deu anys mostra del 91% (any 2010). Els impos- (-2%) el 2011.que en euros corrents ha passat tos lligats als productes mos- El sector financer, el segonde 1.693 milions (2001) a 2.573 tren un fort increment els anys en pes específic en l’economia,milions (2011) en una dècada 2005/2006, sobretot per l’aug- ha presentat increments impor-(52%). En termes constants –és ment de l’ISI bancari. A partir tants durant el període, doblanta dir, deflactant el valor nominal del 2007 davallen principalment gairebé la seva generació de va-per l’evolució dels preus estima- per la davallada de les importa- lor entre els anys 2000 i 2007. Enda a partir de l’IPC–, el PIB real cions. El 2011, en canvi, es dóna La construcció va començar la desacceleració el 2006. contrapartida, les correccionss’ha incrementat un 18%, pas- un fort creixement (8,2%). dels anys 2008 (-18,7%) i 2009sant dels 1.647 milions (2001) als Per sectors, el de l’agricultu- va créixer un 5,4%. Pel que fa a (-15,8%). El 2011, malgrat de- (-15,2%) són importants. El 20101.940 milions (2011). ra, que representa un 0,5% en la indústria, les dades revelen créixer un -12,4%, sembla que es va estabilitzar (-0,2%) per El creixement anyal mitjà du- l’economia andorrana, va pa- que l’evolució del 2010 i 2011 no va començar un canvi de ten- tornar a créixer el 2011 amb unrant tot el període ha estat del tir un període de contracció els mostra una clara recuperació. dència. Paral·lelament, el co- 9,1%. El sector dels serveis em-3,7% en termes nominals i de anys 2001-2002. En canvi, els El sector de la construcció, el merç, el tercer en pes específic presarials, que se situa al capda-l’1,2% en termes reals. De tota anys 2007 i 2010 el sector va pre- cinquè en importància en l’eco- en l’economia, el 2011 va tornar vant de l’economia, mostra desmanera, l’evolució no ha estat sentar forts creixements, mentre nomia andorrana, va començar a davallar amb un creixement del 2001 una desacceleració con-constant durant tota la dècada. la resta de l’economia mostrava la desacceleració el 2006, que del -3,7%, representant el 17,4% tinuada però manté fortes taxesEntre els anys 2001 i 2006 els correccions a la baixa. El 2011 es va accentuar durant el 2010 del PIB. positives fins l’any 2006. estadística estadísticaLes importacions continuen a Els carburants trenquenla baixa des de l’inici de l’any la tendència negativa Redacció AnDorrA lA vellA prés d’acumular vuit mesos Redacció AnDorrA lA vellA La importació de combus- sual d’entre el 0% i l’1,11%.Com consecutius d’evolució inte- tibles es manté en un registre als mesos precedents, al juny La importació de carburants al ranual negativa en descens.El valor brut de les importaci- positiu amb una tendència in- continuen registrant variacions mes de juny s’ha situat en 10,8 El gasoil de locomoció conti-ons del juny s’ha situat en 84,4 teranual del 6,2%, mentre que interanuals negatives, un -3,5%, milions de litres. Amb aquesta nua sent el carburant que mésmilions d’euros. Estadística as- la mensual baixa un -4,3%. Es- -13,3% i -5,4% respectivament. xifra la tendència mensual se s’importa, en representar elsenyala que la tendència men- tadística apunta que la resta Contribuint a la tendència situa en un 0,3% i la interanual 67% del total. La importaciósual s’estabilitza (0%), mentre de grups presenten davallades baixista, el grup joieria presen- registra un augment del 0,1%. de gasolina es manté a la baixaque la interanual registra una interanuals significatives. Ali- ta una tendència interanual ne- Així, es trenca la tendència en termes interanuals, donantdavallada d’un -1,1% i continua mentació, farmàcia-perfumeria gativa d’un 9,9%, mentre que interanual negativa que s’ob- continuïtat al context baixistala tendència baixista que es va i vestit i calçat representen un va evolucionar positivament servava des de començaments que arrossega des de fa dissetcomençar a observar al principi 37,3% de les importacions totals, durant l’any anterior. Alhora, d’any, i que ha anat disminuint mesos. La tendència de les im-d’aquest any. Les exportacions i en registrar una volatilitat de begudes i tabac aquest juny pre- fins aquest mes de juny. portacions totals de carburantses xifren en 4,1 milions, amb preus més baixa són els que sos- senta una tendència interanual Les dades mostren que amb presenta un context baixistauna tendència mensual negativa tenen la tendència en un sentit del -0,5%, mentre que des de les importacions del juny la els últims tres anys, amb dos(-3,4%) i una tendència intera- o l’altre. Per aquest mes de juny l’agost del 2011 registrava una tendència interanual entra en repunts puntuals a l’alça du-nual que davalla un -8,7%. presenten una tendència men- tendència interanual positiva. registres positius (0,1%), des- rant l’inici i el final del 2010.
 • 8. DivenDres, 20 De juliol Del 2012 andorra 9 estadística mitjans púBlicsEls permisos de residència i RTVA i Besson acordentreball disminueixen un 3,9% rebaixar la indemnització a 175.000 eurosEl dia 31 de març del 2012 hi havia 33.388 autoritzacions en vigor tati masià aGÈNcieS anDorra la vella Redacció anDorra la vella permisos de treball fronterer, el juliol de cada any, com a cau- 31 de març del 2012 se’n comp- sa de la renovació del personal Ràdio i Televisió d’Andorra SAEls permisos de residència tabilitzaven 1.699, amb una la docent dels sistemes educatius i l’exdirector executiu Joan Bes-i treball, en data 31 de març tendència anyal negativa del espanyol i francès. son han arribat a un acord perdel 2012, sumaven un total de -5,5% (-3,7% el trimestre ante- El 37,9% de les baixes són rebaixar la indemnització pel33.388 autoritzacions en vi- rior), i hi havia 165 autoritza- d’espanyols, i el 36,1%, de por- seu acomiadament, xifrat inici-gor, amb una tendència anyal cions de treball temporal per a tuguesos. La majoria d’aques- alment en 237.324,76 euros, finsdecreixent d’un -3,9% i que es empreses estrangeres en vigor, tes baixes, 124 sobre les 169 (el als 150.000 euros, que, sumatsredueix respecte al trimestre amb una tendència negativa 73,4%), corresponen a autorit- als interessos i les costes, arribenanterior (-3%). El departament d’un -34,3% anyal (-25,9% el zacions de residència i treball. a un total de 175.000 euros, qued’Estadística indica que l’evo- trimestre anterior). En els primers tres mesos de es van satisfer ahir mitjançantlució del nombre d’autoritza- l’any s’han acordat 832 autorit- un xec a compte d’una pòlissacions de residència i treball en Baixes zacions d’immigració inicials, de crèdit de la parapública.vigor mostra una tendència Pel que fa a les baixes, durant de les quals 277 (el 33,3%) en L’actual director general,marcadament a la baixa des del el primer trimestre de l’any règim de residència. Francesc Robert, va mostrar la Francesc robert.2009. En total, la disminució és se n’han comptabilitzat 169, Les autoritzacions de re- seva satisfacció per haver pogutde 1.149 autoritzacions durant amb una evolució negativa sidència i treball representen arribar a rebaixar la despesa en posteriorment de 1.500 euros,l’últim any. Un total de 7.700 del -13,8% en tendència anyal només el 12,7% del total de més de 60.000 euros. Robert va que sumen un total de 4.500 eu-persones disposen d’un permís (-16,7% el trimestre anterior). les inicials, mentre que les au- indicar que, en total, Besson ha ros. Robert va dir que els 175.000de residència simple. Les dades reflecteixen que la toritzacions temporals per a rebut els 175.000 euros, a més euros s’han satisfet a càrrec d’un Aquestes autoritzacions tendència general que s’obser- empreses estrangeres suposen de la suma que ja s’havia anat compte d’un banc que correspones mantenen estables amb el va és a la baixa, amb unes xifres el 49,9%. Per nacionalitats, els dipositant a la Batllia quan in- a una pòlissa de crèdit, i que per-0,6% en tendència anyal, re- per al període 2011-2012 inferi- espanyols continuen sent el col- icialment RTVSA va començar tant se sol·licitarà al Govern queduint-se respecte al trimestre ors a les del 2009. S’observa un lectiu més representat, amb 475 a pagar la indemnització amb demani un crèdit extraordinarianterior (-0,2%). Pel que fa als augment estacional al juny i al autoritzacions (el 57,1%). mensualitats de 1.000 euros i per fer front a la despesa. préstec al govern espectacle solidari unicef anDorra Xec de 2.000 114 milions per al Dos euros per a Valires i el vial lauredià l’Unicef Redacció L’escola Líquid Dansa ha fet anDorra la vella és que “per primera vegada” el entrega al Comitè d’Andorra Govern “signa un finançament per l’Unicef d’un xec de 2.000 El Govern ha firmat un préstec que ja preveu com s’amortitzarà euros. La xifra correspon al amb les entitats bancàries del i això és entrar en la normalitat”. benefici obtingut amb la ven- país per fer front al pagament D’aquesta manera, s’ha acordat da d’entrades de l’espectacle dels treballs del túnel dels Dos que aquest préstec s’hagi de re- Madonna vs Michael, amb el Valires i dels trams tres i quatre tornar a vint anys a un interès qual Líquid Dansa va posar el del vial de Sant Julià de Lòria, de l’euríbor més el 2,5%. Cinca punt final al curs 2011-2012. dues obres, segons el ministre també va justificar que s’ha pre- El muntatge va tenir lloc el 12 de Finances, Jordi Cinca, que ferit buscar finançament a les i el 13 de juny a la sala Prat estan acabades o en fase d’exe- entitats del país a explorar altres del Roure d’Escaldes. cució. Un dels aspectes que va fórmules o anar a l’exterior, ja remarcar el titular de Finances que era més factible. ESO I BATXILLERAT A BARCELONA Ambient familiar, seguiment, professors particulars, funció tutorial. La nostra qualitat en l’ensenyament ve avalada per 50 anys d’experiència. Complex educatiu privat El nivell de preparació sí que és important amb residència per a estudiants per accedir a la universitat. www.colegiosil.es RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA SIL Ens ocupem de la comoditat dels seus fills perquè només s’ocupin dels seus estudis. www.residenciasil.com Av. Tibidabo, 28. 08022 Barcelona – Tel. +34 93 417 63 91 i +34 93 212 67 54
 • 9. 10 andorra DivenDres, 20 De juliol Del 2012 promoció turísticaLes excursions del Funicamp esperenrebre 16.000 visitants aquest estiuEl giny estarà obert fins al 15 de setembre i Encamp ha fet una inversió de 24.000 euros e. n. Redacció encamp portar el bestiar oví des del maig L’orri del Cubil és fins al setembre. Segons Lizarte,Després de cinc anys sense fer l’edificació d’aquestes “l’orri del Cubil és l’edificacióservir el Funicamp durant l’estiu, d’aquestes característiques mi-el Comú d’Encamp va tornar a característiques més ben llor de tot Europa”.reactivar ahir l’aparell per mos- conservada d’Europa La intenció del Comú d’En-trar als turistes tot el que poden camp és restaurar els orris delsveure de les valls encampada- Cortals i de Pessons per mirar denes. L’objectiu del consistori és El Comú d’Encamp promocionar de cara a la prope-promocionar-se turísticament, i espera reactivar ra temporada el Recorregut delsper aquest motiu s’han preparat Orris. Per aconseguir-ho han deuna sèrie d’activitats relaciona- el turisme amb les parlar amb Patrimoni Natural,des amb el Funicamp. activitats del Funicamp per veure quina part pot ser fi- “La nostra intenció és reacti- Lizarte explicant la història de l’orri del cubil. nançada pel Govern i quant hi havar el sector comercial, hoteler i d’aportar el Comú d’Encamp.turístic de la parròquia, i per això diumenge, de deu del matí a cinc sibilitat de comprar el paquet de fins a Solanelles gaudiran de l’ex- La inversió que ha fet la cor-volem tirar endavant una sèrie de la tarda. Hi haurà diferents Funicamp més excursió en tot cursió en tot terreny fins al llac poració en les activitats del Funi-d’activitats al voltant del Funi- preus segons les activitats i les terreny, que per als infants i sè- dels Pessons, on es pot pescar, camp és de 24.000 euros. “Aquestcamp, per mirar d’ubicar-lo dins edats. Així, el Funicamp infantil i niors costarà sis euros, i per als però abans es farà una aturada a és el preu que ens ha costat llo-de les guies turístiques”, va ex- sènior (de 3 a 14 anys i més de 65 adults, vuit. l’orri del Cubil, que es va recons- gar l’autocar tot terreny per ferplicar durant l’excursió el cònsol anys) costarà quatre euros, men- Els que es vulguin aturar a la truir fa dos anys. les visites i el personal que faràmenor, Jordi Torres. El consistori tre que el tiquet adult en costarà parada intermèdia dels Cortals El tècnic de museus del les visites guiades, ja que pel Fu-preveu una afluència de 16.000 sis. Les excursions en tot terreny podran fer activitats com sende- Comú d’Encamp Robert Lizarte nicamp paguem un lloguer totvisitants durant aquest estiu. a Solanelles, l’orri del Cubil, Pes- risme, vies ferrades o escalada, va explicar les característiques l’any i només hi hauria un so- El Funicamp estarà obert fins sons i la tornada tindran un preu aprofitant el rocòdrom d’En- d’aquest orri de principis del brecost pel consum elèctric”, vaal 15 de setembre de dimarts a de tres euros, però hi ha la pos- camp, mentre que els que pugin segle XVIII. La funció total era explicar Jordi Torres. centre d’estudis de La neu i de La muntanyaUn llibre i un curs per donar a tati masiàconèixer les papallones diürnes Redacció escalDes-engorDany Neu i de la Muntanya (Cenma), director tècnic del Cenma, Ra- amb col·laboració de la comissió mon Copons, “les explicacions esPrimer presentaran un llibre del pla de gestió de la Vall del faran des d’un punt de vista di-sobre totes les espècies identifi- Madriu, amb qui ha elaborat el dàctic, perquè tothom les puguicades fins ara de papallones di- curs del 28 de juliol, vol divulgar entendre, i des d’un punt mésürnes, el 27 a les set del vespre a aquesta part de la fauna del país. científic, per a aquells que en sà-La Llacuna, i un dia després serà El curs està dirigit a tothom, piguen més”. Per participar en elel curs. Amb aquestes dues pro- ja que, segons va assegurar ahir curs, que costa vint euros, cal ferpostes, el Centre d’Estudis de la en la presentació de l’activitat el una reserva prèvia al Cenma. un moment de la presentació del curs de papallones que farà el cenma. comunicacions Wi-Fi lliure a la seu de la justícia Redacció anDorra la vella La planta baixa de la seu de la justícia disposa des d’aques- ta setmana de connexió Wi-Fi, lliure per a tothom i accessible des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet sense fils. Així, els procuradors, advocats i públic en general podran estar connectats a internet fent servir la xarxa Wi-Fi mentre es trobin a l’edifici de la Batllia.
 • 10. DivenDres, 20 De juliol Del 2012 andorra 11 projecte urbanístic coMú de la MassanaEl Comú d’Ordino aprova el Emap deixa d’ingressarpla parcial de La Querola 1,5 milions d’euros tAti mAsiàPreveu ingressar 4,8 milions d’euros per la construcció del complex agències / redacció AnDorrA lA vellA c. D’orDinoEl Comú d’Ordino va aprovarahir per unanimitat el pla parci-al de la unitat d’actuació 18B, ones construirà La Querola. Aquestés un dels últims passos delprocés encetat fa quasi set anysper a l’inici de les obres, ja quela corporació està a l’espera derebre el vistiplau del Govern alpla de construcció per donar-hillum verda. una sessió anterior del comú de la Massana. Amb aquests tràmits, i des- m. s. c.prés de publicar-se en el Butlletí lA mAssAnA va assegurar que no s’acomia-Oficial, que preveu un període darà treballadors fixos però esd’al·legacions de tretze dies hà- La manca de neu al principi de contractarà menys temporersbils, la promotora podrà comen- la temporada d’esquí ha fet que durant l’hivern.çar a treballar amb l’empresa la xifra de negoci d’EMAP, la Per altra banda, en la sessióconstructora els termes de via- societat que gestiona Pal-Arin- de comú celebrada ahir es vabilitat i establir el calendari, se- sal, hagi patit una forta dava- acordar la signatura d’un con-gons va explicar el cònsol major llada. Les condicions meteoro- veni amb la Fundació Espaid’Ordino, Ventura Espot. El Comú rebrà per les obres l’artista per la pau per la unesco fa lògiques han fet perdre 24 dies d’esquí, cosa que representa Art Natura per a la creació de l’escola de jardineria de la Mas-4,8 milions dels drets d’edi- una visita oficial al comú d’ordino una reducció del 16%, i això ha sana. El centre comptarà ambficació, la mancomunitat i la tingut un impacte molt negatiu professors de l’Escola d’Artcessió econòmica, establerta L’Artista per la Pau per la Unesco Hedva Ser, padrina de l’Art en les xifres de l’estació. Segons Floral de Catalunya i comen-en 1.216.797 euros. Tot i així, Camp, va fer ahir una visita oficial al Comú d’Ordino. Acompa- va avançar ahir el cònsol major, çarà els cursos al setembre. Ella promotora podrà abonar-ho nyada de Jean-Michel Armengol, secretari de la CNAU, l’escul- David Baró, el camp de neu ha conveni no suposa cap cost perde forma fraccionada fins a un tora i joiera francesa va ser rebuda per la cònsol menor, Consol registrat 1,5 milions d’euros al Comú, que només cedirà unany després d’acabar la cons- Naudí, i el conseller de Turisme, Bartumeu Gabriel. Després de menys que l’any passat. Tot i xalet de fusta. L’escola imparti-trucció. Els treballs trigaran uns visitar les dependències comunals, Ser va firmar al Llibre d’Or. així, no va voler exposar cap rà classes d’art floral com a es-tres anys, com ja va preveure la més dada a l’espera que s’en- tudi reglat i tallers trimestralsconsultoria Projectes Singulars, llesteixin les auditories, que no per a l’iniciació a la jardineria otot i que pel volum de l’obra –set cop complert aquest requisit, el el projecte serveixi de referent, es tindran fins al setembre. tallers monogràfics. A més, elsgrans edificis amb equipaments Comú ha fet el “necessari” per- “com ho era abans la pleta”, i Baró va qualificar la tempo- jardiners del Comú tindran lacomuns– pot arribar a cinc anys, què tirés endavant. sigui un altre exemple d’“arqui- rada com la pitjor de la histò- formació de forma gratuïta.segons va apuntar la cònsol me- Per Dolsa, el moment actual tectura de muntanya diferent”. ria, ja que la meteorologia no El Comú també va donarnor, Consol Naudí. pot dificultar als promotors ven- Quant a la crisi, Espot va desta- va permetre obrir les pistes per el vistiplau al reglament per Tant els cònsols com el cap de dre els pisos, tot i que el nom de car que amb La Querola es ga- la Puríssima i no es va poder al procediment simplificatl’oposició, Enric Dolsa, es van l’arquitecte pot facilitar la tasca, ranteixen quatre anys de feina, obrir totes les instal·lacions per d’obertura de comerços i l’or-mostrar satisfets d’aquest pas, va dir. En aquest sentit, va dir ingressos per al Comú i ajuda al Nadal i Reis. Davant d’aques- dinació que regula l’accés mo-però van lamentar la lentitud del que “hi ha una sèrie de personat- sector de la construcció. tes dades, de cara a la tempora- toritzat al medi natural. El textprocés. Dolsa va recordar que ges en l’arquitectura i Nouvel et “Han sorgit molts sobresalts, da que ve es reduirà la despesa permet la circulació per caminsdes que van conèixer el projecte posa al mapa mundial”. però sempre hem tingut clar que un 10%. El cònsol massanenc de més de 2,5 metres excepteembrionari el 2006 van insistir El cònsol major va recordar era massa bo per a Andorra i per va indicar que aquest objectiu al parc del Comapedrosa, l’es-en la necessitat que s’adaptés a que és el primer pla parcial que a Ordino per deixar-lo escapar”, s’aconseguirà incidint en totes tació i el camí ral. Les sancionsla normativa de construcció i, un s’aprova a Ordino i espera que va resumir el cònsol. les partides. Quant al personal, van de 50 a 3.000 euros. bancsandbank obté un màxim La família Campo Rozado agraeix les mostres de condol rebudes per lade recursos sota gestió tan sentida pèrdua de qui fou redacció RAMIRO CAMPO RODRÍGUEZ AnDorrA lA vellA titat es va posar en relleu que aquesta fita consolida una forta Que ens deixà el 18 de juliol del 2012 als 90 anys a Andorra la Vella.Al tancament del juny, Andbank tendència alcista començada elha aconseguit un màxim de re- 2008. Des d’aleshores el grup I manifesta el seu especial agraïment a tot el personal mèdic, d’inferme-cursos sota gestió i se situa en bancari ha crescut a una taxa ria, sanitaris, tècnics, auxiliars i, en general, als excel·lents professionals10.120 milions d’euros. A final anual del 14%. Així mateix, es de l’Hospital Ntra. Sra. de Meritxell, per l’acurada atenció rebuda durantdel 2011 el banc comptava amb remarca que, amb les xifres del9.160 milions de recursos, i en sis juny, el banc ha aconseguit con- la seva permanència al centre.mesos els ha augmentat un 10%, trarestar l’efecte negatiu que lasense haver realitzat cap compra crisi dels països veïns està teninten aquest període. Des de l’en- en el sector financer.
 • 11. 12 DivenDres, 20 De juliol Del 2012 la seu d’urgell fiscalitat successosEl consistori atorga 16.000 € en La guàrdia civil intervé 12.600 S’esfondra part del sostre d’unajudes de promoció econòmica euros a la Farga de Moles magatzem a la Seu d’UrgellDe les 19 sol·licituds rebudes, 8 corresponen a joves emprenedors Redacció agències ajuntament De la seu D’urgell la farga De moles la seu D’urgell Redacció la seu D’urgell La guàrdia civil, amb l’ajuda El sostre d’un magatzem deLa regidoria de Promoció Eco· d’un gos detector de bitllets, begudes, ubicat a l’avingudanòmica de l’Ajuntament de la va intervenir dimecres 12.600 Guillem Graell de la Seu, esSeu d’Urgell ha atorgat sub· euros a un home de 67 anys va esfondrar parcialment di·vencions i ajuts per dinamitzar de nacionalitat espanyola, mecres a la nit sense causarel desenvolupament econòmic M. T. R. P., en el transcurs cap ferit, segons van infor·de la ciutat, per un import total d’un control fet a la duana mar els bombers, que vande 16.000 euros, a les dinou sol· de la Farga de Moles. L’home rebre l’avís del sinistre a leslicituds presentades tant per im· va poder continuar el viatge 22.38. Com a conseqüènciaplantació, reformes o ampliaci· amb 1.000 euros en concepte de l’esfondrament, el murons com per millores estètiques de mínim de supervivència i exterior va patir desperfectesd’establiments comercials i de la resta va quedar a disposi· i alguns maons van caure alserveis, segons va informar ahir ció de la comissió de Preven· carrer. El succés va obligarel consistori. ció de Blanqueig de Capitals a tallar l’avinguda Guillem Del total de les dinou sol· i Infraccions Monetàries del Graell, tot i que no hi ha pe·licituds, a onze se’ls concedeix el consistori de la capital alturgellenca. Banc d’Espanya. rill de nous despreniments.l’ajut per haver obert o ampli·at un establiment comercial, privades. Així mateix, des del restaurants i bars restaurant, imentre que les vuit peticions consistori es va precisar que dels establiments de serveis. la seu d’urgellrestants, que pertanyen a joves dinou establiments que han sol· Per reforma o ampliació d’es·emprenedors menors de 35 anysque han obert un negoci o l’han licitat un ajut o subvenció, tres estan situats al carrer Major de tabliments ja existents l’any 2011 es concedeix un ajut de fins al Vivaldi, protagonista delmillorat en l’últim any, han ob·tingut una subvenció, a més, de500 euros cadascun. la Seu d’Urgell, punt neuràlgic del centre històric i comercial de la ciutat. 25% del total de la inversió, amb un màxim de 1.000 euros. Cal re· marcar que les obres d’amplia· nou concert del Femap El regidor de Promoció Eco· Amb aquesta iniciativa se ció o reforma han de tenir com a Redacciónòmica, Jordi Pallarès, va asse· subvenciona l’obertura de nous requisit indispensable que part la seu D’urgell aquesta nit, al claustre de lagurar que “és una satisfacció establiments durant l’any 2011 i dels treballs han d’estar encami· catedral de la Seu, la produc·que urgellencs emprenedors op· la reforma o l’ampliació dels ja nats a millorar la imatge exterior En el marc del Festival de mú· ció Vivaldi: versió original.tin per obrir negocis i empreses, existents, sempre que tinguin de l’establiment. sica antiga dels Pirineus (Fe· Es tracta d’un concert quei això diu molt del dinamisme una superfície inferior als 100 Pel que fa als titulars dels map), el Cor Infantil Amics de pretén recuperar la sonoritatempresarial de la Seu”. Palla· metres quadrats. D’aquests esta· nous establiments que s’hagin la Unió de Granollers, el Cor original per a veus blanquesrès va afegir que aquests ajuts i bliments se’n diferencien quatre obert o ampliat durant aquest Vivaldi·Petits Cantors de Ca· del Gloria i el Magnificat d’An·subvencions que atorga l’Ajun· categories: comerços, professio· any 2012, es podran presentar talunya i l’Orquestra de Cam· tonio Vivaldi, tal com van so·tament tenen com a objectiu nals –sempre que s’estableixin a la convocatòria d’ajudes que bra de Granollers, sota la ba· nar fa 300 anys a l’Ospedaleestimular aquestes iniciatives en locals de planta baixa–, bars, sortirà l’any vinent. tuta d’Òscar Boada, presenten della Pietá de Venècia. necessitem personal amb referències Xalet Fontaneda El centre de la gent gran! PROPERA OBERTURA Centre de dia privat, a la parròquia de Sant Júlia de Lòria Per matricular-se truqueu al 36 38 40 xaletf@gmail.com
 • 12. DivenDres, 20 De juliol Del 2012 13 festival de la festa major 2012 festival costa de fuegoL’Esbart Santa Anna estrenarà Nami comparteix cartelluna jota exclusiva d’Escaldes amb Guns’n’Roses e. j. m. tres, les bandes The Tractor, Psi-A més, també representaran per primera vegada ‘Tortola’ i l’‘Arlequinada’ anDorra la vella deralica, Toundra i Dünedain. tati masià Nami continua una projecció La presència a Costa de Fu- Redacció escalDes-engorDany ascendent i vertiginosa. L’úl- ego permetrà als membres de tim que la banda s’ha tret de Nami gaudir dels concerts delsL’estrena d’una jota exclusiva la màniga és, ni més ni menys, caps de cartell, però també ded’Escaldes-Engordany, titula- que compartir cartell amb grups com Hamlet o Barónda Aigües d’Escaldes, serà el plat Guns’n’Roses i Marilyn Man- Rojo. “Hi anirem més com afort del festival de l’Esbart Santa son. Nami actua aquest cap de fans”, ha confessat Sergi BobbyAnna d’aquest any, que tindrà setmana en la primera edició Verdeguer, bateria del grup.lloc demà a la sala del Prat del del festival Costa de Fuego, que Els acompanyaran els gua-Roure a les deu de la nit i servirà reuneix a Benicàssim artistes nyadors de les quatre entradescom a preludi de la festa major consagrats i bandes emergents i de l’abonament al festival quede la parròquia. del rock més enèrgic, metal i ha sortejat Carnet Jove d’An- Per crear aquesta dansa, el hardcore. dorra. Durant els últims mesosdirector artístic de l’esbart, Ivan La banda andorrana de de- Nami ha portat per França iBetancourt, es va inspirar en les ath metal progressiu actua Espanya The Growing Tour, unaaigües de la parròquia, que el dissabte, a les vuit del vespre, gira que els ha portat a Madrid,van deixar enamorat des de la a l’escenari Jack Daniel’s Stage, Barcelona, Bilbao i Bordeus, en-primera vegada que les va veu- que compartirà amb, entre d’al- tre altres llocs.re. “No hi ha res més semblanta la dansa que l’aigua lliscant en els membres de l’esbart santa anna en la presentació de l’actuació, ahir.les pedres”, va assegurar Betan- músicacourt en la presentació del festi- d’Andalusia, Aragó, Castelló i per primer cop Tortola, un ba-val ahir. En aquest sentit, la cre-adora de la música i dansaire de les catalanes, “que són més de muntanya”. llet inspirat en Tórtola València i que comportarà que per primera Tudó participarà en ell’esbart, Brigit García, va afegirque l’aigua és un element simbò-lic d’Escaldes, ja que és present Betancourt, a més, va indicar que la jota és present en dife- rents indrets, però és originària vegada la formació presenti un número amb un solista, i l’Arle- quinada, un ballet de carnestoltes festival previ als Jocsen molts indrets, com la vall de d’Egipte. Amb el pas dels anys inspirat en l’època barroca. RedaccióMadriu i Caldea. es va estendre per la Mediter- A banda d’aquestes tres estre- anDorra la vella En aquest festival, on s’inter- Per compondre l’obra, García rània, fins que als anys 50 el fol- nes, també hi haurà set números pretarà l’obra Saxophone Massiveha adaptat la música a la idea klore va deixar d’estar de moda. més, que inclouran una gran va- El saxofonista Guillem Tudó d’Andy Sheppard, estan repre-que tenia Betancourt. “Normal- En el ballet que presentarà l’es- rietat d’estils, com La ballarina i el serà el representant andorrà en sentats tots els continents a tra-ment tens la música i el coreò- bart es veurà aquest recorregut i soldadet de plom i Mortitxol. el festival de música BT River vés d’una sèrie d’etapes musi-graf l’adapta. En aquest cas ha acabarà amb una melodia carac- El festival, a més, tal com va of Music, en el marc dels actes cals pel riu Tàmesi, on hi hauràestat a la inversa”, va assegurar terística d’Escaldes-Engordany, apuntar el president de l’Esbart previs a la inauguració dels una representació de cada paísla creadora, que va puntualitzar que ahir els seus responsables Santa Anna, Jordi Moreno, tam- Jocs Olímpics de Londres i que que participa en la cita olímpi-que, tot i això, va fer un treball no van voler desvelar quina era. bé servirà per ensenyar el premi tindrà lloc el 21 i el 22 de juliol ca (204). Tudó va ser proposat aprevi de recerca i estudi de les A part, tal com van indicar que van guanyar al Gran Prix de a Somerset House, al centre de l’organització del certamen perjotes de diferents zones, com les des de l’esbart, també ballaran Sant Petersburg, a Rússia. Londres. Musical Andorrà. concert dijousderock tati masià El gospel i el tati masià Els Komanem, jazz omplen rock en Casa de la Vall català Els jardins de Casa de la Vall Els Komanem van actuar ahir es van omplir ahir per veu- al vespre a la plaça del Poble re el concert de l’Orquestra en el cicle dels Dijousderock. Nacional Clàssica d’Andorra La banda, formada per Jacob (ONCA), dirigida per Gerard Díaz, Mario Cruz, Jordi Díaz Claret, i l’Erwyn Seerutton’s i Jordi Solé, va interpretar el Ensemble, que van tenir seu repertori de pop rock en com a protagonistes el gospel català. Els Dijousderock aca- i el jazz. baran la setmana que ve.
 • 13. 14 DivenDres, 20 De juliol Del 2012 bàsquetDani Pérez es converteix en la primeraincorporació del River en la LEB OrLa temporada passada va assolir l’ascens a l’ACB amb el Menorca, club que ha desaparegut DAni viDAurre Redacció AnDorrA lA vellA Peñarroya: “És unEl BC River Andorra ha mogut jugador que tindràfitxa ràpid. Ha aprofitat la des­aparició del Menorca Bàsquet una carrera llarga aper aconseguir un dels seus ju­ la Lliga Endesa”gadors més valorats. Dani Pérezés el primer fitxatge del projec­te de LEB Or, un base jove però d’ajudar l’equip “a ser més com­amb experiència que ha de ser petitiu”. Destaca perquè “és rà­un element important en aques­ pid, té caràcter i bones cames”,ta plantilla com a director de joc. tant a l’hora d’atacar com deFirma per dues temporades. defensar. La baixa de Fede Bavosi va Pel que fa a números, “cadaprovocar que se li hagués de any millora les seves estadísti­trobar un substitut. L’escollit ha ques individuals”. La tempora­estat Pérez, de 22 anys. El base da passada va fer una mitjanacatalà va començar a fer botar de 8,9 punts per partit i 3,8 assis­la pilota al Collblanc­la Tor­ tències durant la Lliga regular,rassa, per passar a l’infantil de mentre que la mitjana als play­l’FC Barcelona i anys més tard a off d’ascens va ser de 5,3 i 3,6.l’equip vinculat, el Cornellà, que Tot i la seva joventut, “acu­després d’una temporada a LEB mula molta experiència” i és talPlata va passar en la següent a la projecció que li veu PeñarroyaOr. Va continuar en la categoria Pérez era el director de joc d’un Menorca que s’havia guanyat l’ascens a la pista. que no dubta a afirmar que “ésal Lleida i el curs passat va fitxar un jugador que tindrà una car­pel Menorca. llançar les xarxes i aconseguir ves cartes. La jugada li ha sortit Menorca es va convertir en “una rera llarga a la Lliga Endesa”. I Amb els balears va aconseguir els seus serveis. A més, Pérez ha bé. “Pensàvem que era un juga­ opció prioritària”, ja que és “un també té clar que si el futur delsl’ascens a l’ACB, però els proble­ jugat en totes les categories in­ dor al qual difícilment podríem dels bases importants de la ca­ balears hagués estat diferent imes econòmics de l’entitat van feriors de la selecció espanyola. accedir”, admet el tècnic del tegoria”. És un jugador que “té haguessin ascendit, Pérez tambéportar el club a desaparèixer. Un Només li falta estar en l’absoluta. River, Joan Peñarroya, però en l’ambició de millorar i arribar al hauria fet el salt: “Segur. No enfet que ha aprofitat el River per El club ha sabut jugar les se­ confirmar­se la desaparició del més amunt possible”, i que ha tinc cap dubte.” bàsquet futbol Somoza també estarà iñAki rubioNova derrotade la sub-16 Redacció AnDorrA lA vellA a la Primera Catalana j. j. b.La fase de grups s’ha acabat en AnDorrA lA vellA resta dels seus companys del’última plaça del grup B. La se­ plantilla que ja han acceptatlecció femenina sub­16 va caure Fins ara tots els jugadors que la renovació, Somoza vol se­en el tercer matx del Campio­ han passat pel despatx de l’FC guir formant part del projectenat d’Europa C davant Malta, Andorra han acabat renovant. a Primera Catalana. Durant laque fins ara tampoc no conei­ L’últim a fer­ho ha estat Àlex setmana vinent s’anirà tancantxia la victòria, per 48 a 37. Des­ Somoza, que ha firmat per una la continuïtat de l’actual planti­prés d’un primer quart igualat, temporada. lla. A més, l’entitat segueix tre­l’equip de Manel Sánchez sem­ L’internacional va arribar ballant en matèria de fitxatges.pre va anar al darrere. Clàudia fa tres temporades a l’entitat Amb Sebas Gómez confirmat iBrunet va anotar 14 punts. An­ en un projecte encarat a l’as­ Sergio Moreno amb un acorddorra avui s’enfrontarà contra cens, que no va arribar fins al quasi tancat, es treballa en laMònaco en la lluita de la cinque­ curs passat, guanyant la pro­ incorporació d’Ildefons Lima ina a la vuitena plaça. àlex somoza en un enfrontament contra el Cervià. moció al Palafrugell. Com la algun jugador més.
 • 14. DivenDres, 20 De juliol Del 2012 esports 15 motoCiCLisme veLA El ‘Kajsa III’ es manté en la bondia general de la Copa del Rei En la primera regata del dia va signar el 10è lloc i a la segona, el 16è fito carreto j. j. b. anDorra la vella Dia agredolç per al Kajsa III, que va veure com la bona actu- ació de la primera mànega no tenia continuïtat en la segona. Tot i així, segueix en la 17a pla- ça de la classificació de la gene- ral de la classe RI 1 en la Copa del Rei Audi Mapfre. La jornada començava sota una intensa calor, que està des- gastant els regatistes que es troben a Palma. En la primeraCyril Despres torna a l’Argentina, aquest cop al Desafío Litoral. de les regates el Kajsa III entra- va en la quarta plaça en temps real, que li va valer la desenaDespres participa en el després de passar pel ràting, i va acabar a 9.20 minuts del pri- La flota d’Ri 1 agafant posicions, amb el ‘Kajsa iii’ al centre.primer Desafío Litoral mer, l’Earlybird. El segon lloc el van compartir el Rats on Fire i el Natalia a 1.58 minuts. 16a plaça a 7.53 del vencedor, el Natalia. El van seguir l’Swander- líder amb 16, tot i que els seus màxims rivals li han retallat pe- En la segona prova es van full a 41 segons i el Rats on Fire a tites diferències. L’Earlybird és j. j. b. escalDes-engorDany sumar diversos elements que 52. Tal com va anar el dia, “es- segon amb 23 i el Rats on Fire, El ral·li de l’Argentina i el no van permetre repetir l’ac- tem satisfets de com ha anat en tercer amb 24,5. Avui els equipsAmb el palmarès que acumula i Paraguai consta de sis tuació. El primer va ser deixar la primera regata, però en la se- podran descartar el pitjor re-el fet de ser un personatge me- passar un rival en una boia per gona hem punxat”, va admetre sultat sumat fins ara, així quediàtic, Cyril Despres és d’aquells etapes i té el segell de evitar una protesta i perdre Marcel Lescano, amb una sèrie la classificació variarà. El Kajsaesportistes que tenen la sort de les Dakar Series encara més temps; el segon, el d’errors que “hem pagat cars”. III, per exemple, perdrà els 29poder escollir on competeixen. forat de vent que van patir, i el En la general el vaixell suís punts que va sumar en la sego-El resident francès, des que va tercer, dos errors tàctics en el continua instal·lat a la 17a pla- na mànega de dimarts, en quèguanyar el Dakar el gener pas- però Despres està habituat a tot canvi de rumb. Aquesta suma ça amb un acumulat de 111 es va haver de retirar pel tren-sat, no ha competit en ral·lis. Ara tipus de terrenys, així que sortirà va provocar que acabés en la punts. L’Swanderfull continua cament d’una politja.torna a Sud-amèrica, al Desafío amb “l’objectiu de guanyar, comLitoral, que porta el segell de sempre”. Des del Dakar que noles Dakar Series, amb un únic competeix “és un any bastant AutomobiLismeobjectiu, que no és altre que el fluix pel que fa a competició”,que l’acompanya sempre, el deguanyar. Aquesta prova, que es dispu- però físicament es troba bé, tot i que “el punt més alt és a finals de desembre”, precisament per La pols i la calor, handicapsta del 22 al 28 d’aquest mes, esrealitza per primer cop. Al llargde sis etapes, els pilots hauran afrontar el Dakar. Ha arribat un moment en la seva carrera que és molt selec- a la Baja España-Aragónde superar 3.379,42 quilòmetres, tiu amb les competicions en què fotoesport Redacciódels quals 1.781,94 seran d’espe- participa. Té un punt de vista anDorra la vellacials, per territori de l’Argentina diferent. “Busco més la qualitati el Paraguai. És un terreny pel de vida que em ve de gust que La Baja España-Aragón ésqual no ha passat el Dakar des no un palmarès.” No vol córrer sempre sinònim d’exigència.que va canviar de continent i, a en tot per guanyar encara més Amb aquesta prova es reprènmés, es disputa en altres dates, títols: “No sé si un palmarès el Campionat d’Espanya deen el que és l’hivern austral. m’ajudarà a viure millor.” Sap ral·lis de terra, en què hi hau- Començant des de les impo- que escollir on anar “és un privi- rà Albert Llovera amb el seunents cascades d’Iguazú, acaba- legi”, així que prepara al màxim Grande Punto Abarth S2000,rà a Resitencia, havent travessat on sí que serà, el Dakar. En la que provarà d’estar altra vega-tot tipus de terrenys, en què el pròxima edició, després de tret- da entre els millors del grup Nfang es pot convertir en prota- ze anys, hi tornarà a ser Honda, en aquesta prova, que puntuagonista. Portarà la seva KTM ha- cosa que significarà que “hi hau- doble. Es disputa avui i demà.bitual, preparada per al desert, rà més competència”. Ahir mateix el pilot andorràaixí que s’haurà de veure quin Sempre es parla del seu duel va fer un test. “M’he sentit moltés el rendiment que pot mostrar amb Marc Coma. Són els màxims bé al volant del Punto i he tro- Albert Llovera en un dels trams de la baja Almanzora.en segons quines superfícies. La favorits, però “no som eterns”. bat el ritme de manera imme-modificació del parafangs és un L’entrada de nous equips po- diata, les sensacions són molt la forta calor, la pols i les pe- pols i la calor seran, amb totadels pocs canvis que s’han fet. tents i pilots que estan creixent bones. Abans d’anar a Saragos- dres que hi ha a la pista. seguretat, elements que caldrà A Despres li agraden els rep- a passos de gegant fa que “noti” sa farem alguns canvis, més “No coneixem el terreny i superar en totes les especialstes. “Anem una mica sense sa- que cada cop tenen més rivals. que res per seguretat, i a córrer, sobretot cal valorar els possi- del ral·li.” El recorregut a com-ber com anirà la cosa”, admet Però lluny d’espantar-lo, això el que ja en tinc moltes ganes”, bles ensurts que pot amagar, pletar en la cita aragonesa és deel pilot, que farà equip amb el motiva: “Si volem una competi- va indicar Llovera, que haurà com riscos de punxades. En 195,71 quilòmetres, dels qualspolonès Taddy Blazusiak. És ció bona, hem de tenir bons pi- d’afrontar tots els elements que fi, un traçat que imagino molt 101,32 són cronometrats. Cons-conscient que “la moto patirà”, lots amb una moto de nivell.” caracteritzen aquest ral·li, com sec i amb molta pedra solta. La ta de tres especials.
 • 15. 16 esports DivenDres, 20 De juliol Del 2012 atletisme golf conveni es mantenen els traçats fAe Primer Trofeu Golf soldeu a la cursa de la capital Redacció AnDorrA lA vellA tAti mAsià Demà es disputa la primera edició del Trofeu Golf Soldeu, al camp del pla dels Espiolets, organitzat pel Club Golf Soldeu. La modalitat de la competició serà stableford i la sortida, en shot-gun. L’esdeveniment es dis- puta a divuit forats i està obert a tots els jugadors que disposin de handicap. La xifra d’inscrip- cions està limitada a 44. els participants en la cursa de l’any passat, esperant a prendre la sortida. j. j. b. AnDorrA lA vellA de la casa comuna de la capital. muntanyisme L’itinerari groc té una distància La Cursa atlètica de la festa ma- de 2.600 metres i està dirigit a Tres andorrans jor d’Andorra la Vella celebra el les categories cadet, juvenil, jú- seu trentè aniversari. Es dispu- nior, sènior, veterà i supervete- La Fae firma un acord de a Canazei tarà el pròxim 6 d’agost i tornarà rà. El vermell, de 690 metres és a tenir quatre circuits, cadas- cun de diferents distàncies, que per a aleví i infantil; el blau (110 m), per a prebenjamí, i el verd patrocini amb axa Patrimoine Redacció AnDorrA lA vellA s’adeqüen a les diferents franges (80 m), per a mini. La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ha arribat a un acord El calendari de les Sèries Mundi- d’edat. Les inscripcions ja estan Les inscripcions estan obertes de patrocini per un any amb la companyia asseguradora Axa als torna avui a Canazei (Itàlia) obertes i el nombre de corredors i es poden fer a través de la pà- Patrimoine per al seu equip d’esquí alpí. Albert Coma, presi- amb el Dolomites Vertical Kilo- es limita a 400. gina web del Club d’Atletisme dent de la FAE, celebra que en “moments molt difícils” com meter. Diumenge, al mateix lloc, El patrocini de grans ma- Valls d’Andorra (cava.pyp.ad) i a aquests hi hagi “gent que cregui en l’esport d’Andorra”. Pel es disputarà la Dolomites Skyra- gatzems Pyrénées fa que els la secció d’esports de Pyrénées, dirigent, aquest és “un exemple a donar al país que no s’ha de ce. Els andorrans que prendran dos traçats més llargs tinguin o el mateix dia de la cursa da- fer enrere i s’ha de ser optimistes”. D’altra banda, els diferents part en les dues proves són Joan el punt de sortida davant del vant el Comú de quatre de la equips de competició de l’ens continuen fent estades de pre- Valls, i Marc i Òscar Casal, que centre comercial. Totes les arri- tarda a set del vespre. El preu de temporada a França, l’Argentina i Xile. intentaran classificar-se entre els bades estaran situades enfront la participació és de dos euros. 40 primers. Encara pots guanyar MAUS JENIF ER TEIJEIRO RO un altre abonament d’un é s la guanyadora de 30 entrades entrades ab onament de 30 Proper sorteig, untanya el 30 de juliol p er a la piscina M * Cost del missatge: 1,50 € + cànon Envia un SMS al amb la paraula clau PISCINA PISCINA + el teu nom i entra en el sorteig MUNTANYAGuia de serveis Fes la primera copa a L’Accent de (entrada per la terNit Granja, Creperia rassa de darrere) i Sushi Carrer Prat de la Creu, 29, Local 8 - AD500 Andorra la Vella - Principat d’ Andorra Tel. 00376 862 086 - accentandorra@gmail.com
 • 16. DIVENDRES, 20 DE JULIOL DEL 2012 CLASSIFICATS 17Vehicles Diversos tel.: 32 15 89 0 LA SEU D’URGELL 835 80 CASA RELAX COMPRO TOT TIPES DE COTXES DE MENYS DE 8 ANYS COMPRO TOT TIPUS DE COTXES VENUS VENDA DE LLENYA DE MENYS DE 8 ANYS. COMPTAT PAGAMENT AL Hem canviat d’adreça i ho - Roure. Comanda mínima: 1/2 m3 (el celebrem baixant preus. preu inclou també el A partir de 35 €PAGAMENTa:AL COMPTAT Ens desplacem per veure el vehicle. transport i la col·locació). i sense presses - Confecció de coms. Massatges eròtics Vehicles http://www.buscocotxe.ad/autoexport/ - Sacs d’encenalls. Renovació constant Ens desplacem per veure el vehicle. de noies Es ven :honda 89 tel 32 15 Es ven Panda 4x4 Serveis 24 h Sortides Pantheon 150. Matrícula: B... particulars i hotel Color negre. COMPRO OR 1 cervesa gratis 17000 Km 120.000 km i ara també PLATA Tel.: 00 34 644 573 305 Preu 1400 € Preu: 1.500 € PAGO + I MILLOR 00 34 973 351 937 Diners a c/ la Llacuna, 11. Tel.: 32 53 85 Tel.: 391 630 Andorra la Vella. l’instant Tel.: 827 537
 • 17. 18 ClassifiCats DivenDres, 20 De juliol Del 2012 DARRERS DIES DE LIQUIDACIÓ PER Immobles TANCAMENT DE DESPATX Gran assortiment de mobiliari i material d’oficina Vols vendre a partir de 5 euros o llogar Taules de treball, calaixeres, prestatgeries, arxivadors, truca’ns el teu pis? www.finquesmarca.com impressores Ricoh AFICIO 7200 A3, impressora làser color HP, pantalles LCD ordinador, tel./fax, telèfons, cai- Anuncia’t finquesmarca@andorra.ad Av. de Joan Martí, 82 - AD200 Encamp 73 20 20 xa forta, extintors, petit material d’oficina i altre mobiliari de disseny per a la llar: taula menjador amb 6 cadires, en aquest troba la teva llar tauletes, llit infantil... VENDA espai. 02338 - ENCAMP - CENTRE dor, cuina reformada, 1 bany, 1 A Escaldes-Engordany · T. 344 804. Fins al 31 de juliol. Superf.: 90 m², 3 habitacions bany auxiliar. ¡¡¡GRAN OPORTU- Ref.: 01320 ENT FINANÇ AM 0 Més informació al (3 dobles), 1 bany, cuina, NITAT!! Preu: 150.000 € menjador, mobles, porter au- - ENCAMP - Immobles 80 88 88 tomàtic, exterior. A REFORMAR. 02166 - ENCAMP - vILA AL 100 X 1 0 Preu: 159.999 € 2 habitacions (2 suites), 2 banys, cuina, menjador, ter- CENTRE www.ferrutximmobles.com Pis a Andorra la Vella, semireformat, de 00080 - ENCAMP (Funicamp) rassa, traster, terres, garatge, 120 m2, 4 dormitoris (1 suite), 2 dobles i 1 2 habitacions exteriors, 1 bany llar de foc, exterior, assolellat. ÀTIC DE NOVA tel.: 35 36 37 ind., 2 banys, gran saló menjador amb cuina complet, cuina americana, Preu: 262.000 € CONSTRUCCIÓ EN americana. Box de 12 m2. Sol i vistes. Zona Col·legiat 366 menjador exterior, balcó, ex- de les escoles. Preu: 215.500 € terior i assolellat. Pàrquing. ENCAMP - CÈNTRIC 1 VENDA VeNDes Pis situat a Hort de Godí, Encamp, d’1 habi- AL COSTAT del FUNICAMP. dormitori, saló-menjador, 2 habitacionsOPORTUNITAT!! ÀTIC situat a la Pleta de Soldeu, consta de 3 dormitoris, cuina tancada, tació doble, bany complet, cuina americana, Preu: 145.000 € cuina americana, bany2 banys, menjador amb llar de foc, les millors vistes de la Pleta!! Pàrquing i traster. menjador amb sortida a terrassa de 20 m2. complet. Pàrquing i traster. dobles, 1 banyPreu: 232.000 € Pàrquing gran. Preu: 100.000 € 02337 - ENCAMP - CENTRE Pis Preu: 77.000 € complet, cuina de 70 m2, dos dormitoris, saló- lloguers menjador, cuina. Pàrquing. Cèn- 02576 - ENCAMP - CENTRE americana, menja- Pis a reformar, 3 dormitoris,AndorrA lA VellALocal de 60 m2 més altell amb bany. dobles, cuina tancada, bany complet i plaça de pàrquing. Despeses inclo- Pis, 2 hab. (zona Engolasters), 2 banys, cuina tancada, menjador amb Preu: 685 € Pis d’1 dormitori cèntric amb mobles. tric. Preu: 155.000 € saló-menjador, cuina, bany, sol. dor, pàrquing, traster, exterior i assolellat.Preu: 450 € ses. Preu: 600 € sortida a terrassa. Pàrquing i traster. Preu: 525 € (casa antiga). Preu: 300 € 02538 - ANDORRA LA vELLA Preu: 135.000 € FINANÇAMENT AL 100 X 100. Preu: 230.000 €Pis (zona Escale) de 74 m2 de 2 dor- Pis nou, a estrenar, a Santa Coloma, Pis de 3 dormitoris (Pleta de Sant Pis de 2 dormitoris, saló-menja-mitoris, 1 bany i cuina tancada. (1a de 3 dormitoris, 2 banys, cuina tan- Pis d’1 hab. (zona Engolasters), cuina Antoni) a partir de 600 €mensualitat gratuïta.) Preu: 650 €Pis, 3 habitacions, 2 banys, cuina tan- cada i safareig. Plaça de pàrquing inclosa. Preu: 720 € Pis (zona Escale) de 107 m2 de 3 tancada i equipada, 1 bany. Pàrquing. Preu: 350 € sAnt Julià de lòriA Casa adossada seminova (1 any) al poble d’Auvinyà, 4 dormitoris dobles, LLOGUER cada (zona Terra Vella). Preu: 550 € dormitoris, 2 banys i cuina tancada. 3 banys complets, menjador amb llar Ref.: 01773 - ENCAMP - ELS CORTALS saló menjador, cuina, bany complet. na, 2 banys complets, terrassa, pàrquing Pis de 110 m2. 4 dormitoris, 2 banys, de foc, 2 places de pàrquing i traster.Pis a Andorra (Príncep Benlloch), Preu: 750 € (primera mensualitat cuina tancada, safareig. Despeses Preu: 1.100 € Estudi moblat i equipat, 1 habitació, 1 PÀRQUING, TERRASSA DE 60 m2. Preu: i traster. Preu: 600 €65 m2, totalment moblat, 2 dormitorisdobles, bany, cuina equipada, safa- gratuïta) incloses. Preu: 750 € soldeu (PletA) bany complet, cuina americana, men- 700 € Ref.: 01388 - ESCALDES-ENGORDANYreig. Calefacció inclosa. Preu: 600 € Local comercial a Santa Coloma Pis seminou de 104 m2 al centre de Pis seminou totalment moblat de 3 jador exterior amb pàrquing i traster. Ref. 01758 - ESCALDES-ENGORDANY - CÈNTRIC. Pis de 4 habitacions (3 dobles, (rotonda Col. Janer), 185 m2. Preu:Pis a Santa Coloma, 106 m2, refor- 1.900 € 3 dormitoris, 2 banys, cuina tancada dormitoris, 2 banys, cuina americana TERRASSA GRAN. Preu: 320 € PONT DELS ESCALLS 1 individual), 1 bany complet,1 bany demat, 3 dormitoris, cuina tancada, 2 i equipada, terrassa de 5 m2 i pàr- i pàrquing. Preu: 450 €banys, terrassa i plaça de pàrquing. escAldes-engordAny quing. Preu: 645 € Ref.: 01457 - ENCAMP - LES BONS Pis, 2 habitacions, 1 bany complet, cuina cortesia, menjador exterior amb balcó, Pis seminou totalment moblat de 2Preu: 600 € Pis d’1 hab. (zona Engolasters), cuina Pisos seminous de 3 dormitoris do- dormitoris, 1 bany, cuina americana Pis 1 dormitori, saló menjador, cuina americana i menjador amb balcó. Exteri- pàrquing opcional, sol i vistes. DESPESESPisos a Santa Coloma de 2 dormitoris equipada, 1 bany, reformat, amb pàr- bles, 2 banys, 130 m2, cuina tancada i pàrquing. Preu: 400 € equipada, bany complet. Pàrquing i or. CALEFACCIÓ INCLOSA. Preu: 375 € INCLOSES. Preu: 800 € quing. Preu: 375 € amb safareig, terrassa i pàrquing. traster. TOTALMENT MOBLAT I EQUIPAT. Ref. 01759 - ESCALDES-ENGORDANY - Ref.: 00735 - ENCAMP - CARRETERA Preu: 400 € PONT DELS ESCALLS GENERAL ENCAMP PISOS D1, 2 I 4 OPORTUNITAT!! Ref. 02284 - ESCALDES-ENGORDANY Pis, 3 habitacions, 1 bany complet, 3 habitacions, 2 banys, cuina amb HABITACIONS SENSE MOBLES, ES TRASPASSA A ANDORRA 130 m², 3 habitacions dobles, 2 banys, cuina americana, menjador i exterior. passaplats semiequipada, menjador, PERRUQUERIA TOTALMENT cuina, menjador, garatge, CÈNTRIC. CALEFACCIÓ INCLOSA EN EL PREU. Preu: pàrquing, traster, exterior i assolellat. AMB PÀRQUING, A LA ZONA DEL Preu: 850 € 525 € NOU, A ESTRENAR. Preu: 550 € MIRADOR D’ENCAMP. EQUIPADA, AMB MOLT Ref. 02572 - ESCALDES-ENGORDANY - Ref. 02586 - SANT JULIÀ - CAMP DE DIvERSOS LOCALS EN LLOGUER PREU: A PARTIR DE 350 EUROS BONA CLIENTELA. ENGOLASTERS Pis de 2 dormitoris, PEROT 3 dormitoris, saló menjador, cui- A TOTES LES PARRÒqUIES TEL.: 321 248 PREU: 5.500 € - TEL.: 33 95 60 NOVA PROMOCIÓ DE 3 XALETS · ACABATS EXEPCIONALS Escàs A partir de 320 M2 de vivienda Pàrquing 5 places 160 M2 de jardí DES DE 1.100.000 € infoimgest@gmail.com · www.andorracanillopark.com
 • 18. DIVENDRES, 20 DE JULIOL DEL 2012 CLASSIFICATS 19 86 33 00 Av. Fiter i Rossell, 30 Escaldes-Engordany info@immodernandorra.com www.immodernandorra.com LLOGUER: LLOGUER: LLOGUER: LLOGUER: Estudi assolellat amb totes Pis moblat d’1 habitació, Pis cèntric seminou de 52 m2, Pis de 65 m2 de recent les despeses incloses cuina equipada, 1 bany. 1 habitació doble, saló amb construcció, totalment moblat i (llum, calefacció i aigua). despeses incloses. terrassa de 4 m2, cuina oberta, equipat, 2 habitacions, 1 bany, pàrquing. traster i pàrquing inclòs. 380 € 480 € 550 € 500 € ESCALDES REF. 3541 ESCALDES REF. 5343 ESCALDES REF. 3513 CANILLO REF. 4463 LLOGUER: LLOGUER: LLOGUER: Pis de 70 m2, LLOGUER: Estudi moblat, saló Pis de 2 habitacions, bany Pis al centre de 3 habitacions, 1 habitació, bany complet, menjador amb accés a terrassa, complet, cuina moblada, amb bany complet, cuina moblada, terrassa de 9 m2. Vistes especta- cuina oberta equipada, bany com- calefacció inclosa. safareig. culars i sol tot el dia. Pàrquing. plet, pàrquing i traster. Vistes i sol. 600 € 500 € MOBLAT I EQUIPAT. 500 € 350 € ESCALDES REF. 2035 SANT JULIÀ REF. 3040 ESCALDES REF. 3234 ENCAMP REF. 4456 LLOGUER: LLOGUER: Pis totalment LLOGUER: Pis de 91 m2, 2 habita- LLOGUER: Pis moblat, habitació, bany moblat i equipat, 3 habitaci- cions dobles, 1 bany amb dutxa, Pis de 77 m2 + 4 de terrassa, complet, cuina equipada, ons, 2 banys complets, saló cuina equipada i moblada, llar 3 habitacions, 1 bany, cuina de foc, safareig, terrassa de 6 m2, balcó. Vistes i sol. menjador amb llar de foc. tancada, pàrquing, safareig. pàrquing i traster. 450 € Pàrquing i guardaesquís. 600 € 550 € 650 € ENCAMP REF. 4573 ENCAMP REF. 4787 LA MASSANA REF. 5047 ESCALDES REF. 5019 ANDORRA REF. 5036 ANDORRA REF. 5290 ESCALDES REF. 5065 ANDORRA REF. 5126 Pis reformat de 73 m2, 2 habitaci- Pis de 40 m2, saló menjador amb Pis cèntric de 80 m2, consta de Pis cèntric de 2 habitacions, ons dobles, 2 banys, un amb ba- balconet de 2 m2, cuina equipada 3 habitacions, 1 bany complet, nyera, cuina equipada i moblada, tancada, 1 habitació doble amb bany complet, cuina tancada, saló menjador amb cuina americana. balcó de 4 m2, pàrquing i traster. un bany amb banyera. Per invertir. accés terrassa de 6 m2, tot exterior. PREU: 210.000 € PREU: 80.000 € PREU: 169.900 € PREU: 115.000 € Particular lloga pis a Aixirivall Es lloga directe de +376 839 900 (al centre del poble) propietari pisos a www.immobiliariatandem.com Escaldes 3 hab., pàrquing, cuina totalment 3 habitacions, bany i equipada, assolellat (tot el dia), lavabo. Tot exterior LLOGUER VENDA 120 m2, 3 o 4 dormitoris, gran amb pàrquing inclòs menjador amb llar de foc, un vistes fantàstiques.Andorra la Vella Andorra la Vella Anyós - Oriosos Preu: 600 €Àtic de 4 dormitoris, calefacció Pis de 3 dormitoris, 2 banys, sen- Seminou, magnífic àtic de 4 dor- bany + bany aux., safareig, ter- Preu: 500 € - Tel. 33 80 99 Tel.: 82 03 31inclosa, molt cèntric. Preu: 650 € se pàrquing. Preu: 550 € mitoris + altell de 20 m2, gran rassa, vistes i molt assolellat, cuina equipada amb electrodo- molt maco. Pàrquing i traster.Arinsal La Massana mèstics, de luxe 187 m2 + altell, 2 Aprofita. Preu: 260.000 € PREU1 dormitori, moblat, decorat, 1 dormitori, pis i mobles nous, OPORTUNITATpàrquing i traster. Preu: 400 € + a estrenar, pàrquing i traster. places dobles de pàrquing, pos- Sispony. Les Agudes IMMILLORABLEdespeses Preu: 380 € + despeses sibilitats de fer-hi un box, vistes Pis de 2 dormitoris amb jardí CASA ADOSSADA (ORDINO) panoràmiques. Preu: 600.000 € d’uns 70 m2 + jardí comunitari de Canillo (Soldeu)La Massana 1 dormitori, cuina oberta, molt (negociables) 200 m2, cuina separada, 2 banys, 150 m2 d’habitatge + Àtic dúplex moblat iMolt cèntric, pis, 2 dormitoris, cèntric, moblat i equipat, molt1 bany, cuina separada, edifici maco, amb terrassa, vistes i sol. Pal vistes panoràmiques, pàrquing i 50 m2 de garatge tancat equipat, 2 habitacions Gaudeix de viure a Andorra. traster. Preu: 280.000 €antic, amb pàrquing i traster.Preu: 500 € Preu: 400 € + despeses Casa adossada amb magnífiques L’Aldosa 3-4 habitacions, bany renovat, (1 doble, 1 individual), SisponyLa Massana - cèntric Casa de 600 m2 d’habitatge amb vistes, jardí de 175 m2, 2 dor- Urbanització Bellmont, de recent llar de foc, 2 terrasses + barbacoa. 1 bany complet, 1 bany mitoris, possibilitat de fer-n’hi construcció, molt a prop de l’es- auxiliar, cuina america-Pis molt agradable, 3 dormitoris, gran jardí, bosc, 4 dormitoris, 4, cava, pàrquing, molt maca. cola. Fotos web. Planta baixa, Sol + vistes + tranquil·litat garantits.cuina separada, 2 banys, terras- 3 banys, gran cuina, menjador, na, menjador exterior,sa, gran saló menjador amb llar gran menjador, amb ascensor, Preu: 450.000 € molt maco, amb 3 dormitoris, Accés a transport escolar.de foc, 2 places d’aparcament, terrasses, vistes panoràmi- Arinsal 2 banys, cuina americana amb pàrquing i traster. Exterior.2 trasters. Preu: 730 € + 40 de ques, pàrquing per a 3 cotxes. Edifici molt conservat, d’uns llar de foc, jardí de 100 m2. 2 Preu: 390.000 € Preu: 200.000 €.despeses Preu: 2.200 € 15 anys, magnífic sota àtic amb places d’aparcament i un traster. ara per 350.000 € Preu: 420.000 € Interessats truqueu al Immo-tandem@immo-tandem.com Tel.: 32 66 96 73 20 20.
 • 19. 20 CLASSIFICATS DIVENDRES, 20 DE JULIOL DEL 2012 Es lloguen apartaments a Pal PARTICULAR LLOGA LOCAL DE 128 M2, 3a planta PARTICULAR LLOGA PISOS ENCAMP - CENTRE EDIFICI PRÍNCEPS - ESCALDES 2 hab., saló menjador, CÈNTRIC - LLIURE D’ENVANS d’1 i 4 habitacions a PIS CÈNTRIC EN VENDA cuina americana, bany. Apropiat per a consultori, despatx, despatx Pis d’1 habitació doble, 1 bany complet, cuina, men- d’arquitectura, federacions, etc. Andorra la Vella i Encamp jador amb balcó, sol i vistes. IDEAL INVERSIÓ!!! AMB SOL TOT L’ANY. PREU: 975 euros mensuals. Despeses de calefacció Interessats, truqueu Preu: 105.000 € i comunitàries incloses. A partir de 360 € - Tel. 362 906 Tel. 800 600 (Sra. Imma) al tel. 80 55 77 Tel.: 732 020 ANDORRA LA VELLA ESCALDES-ENGORDANY ENCAMP Immobiliària: Gran oportunitat 835 800 2 PARADES, MERCAT DELS MARGI- PIS DE 2 H., SENSE MOBLES, A L’AV. ESTUDI I PIS, 1 H., SENSE MOBLES, a Andorra la NETS, BEN SITUADES. PREU: 300 € CARLEMANY, AMB PQ. PREU: 450 € HORT DE GODÍ. A PARTIR DE 300 € tel. Vella, residencial. PIS, 1 HABITACIÓ, SENSE MOBLES, PIS D’1 HABITACIÓ, S/M, A LA ZONA PISOS 1, 2 I 4 HABITACIONS, SENSE AL C/ BONAVISTA. PREU: 350 € DE LA PISCINA MONTANYA. MOBLES, MIRADOR D’ENCAMP. www.manteniment-serveis.com Pis de 106,92 m2 PIS, 3 HABITACIONS, REFORMAT, PREU: 400 EUROS PREU: 400-600 € S/M, AL C/ GIL TORRES. PREU: 500 € PIS, 1 H. SENSE MOBLES, A L’AV. FI- PIS DE 2 H. AMB MOBLES A LA PLETA D’ORDINO amb 3 hab., 2 banys, TER I ROSSELL. A PARTIR DE 350 € ZONA DE TURÓ DE VILA, AMB PQ. I Magnífica ocasió. Apartament de 110 m2 amb cuina, menjador, PISOS D’1 O 2 H., S/M, C/ ALZINA- terrassa. 3 habitacions, 2 banys. Gran menjador RET. A PARTIR DE 400 € PIS, 1 HAB., NOU, SENSE MOBLES, TRASTER. PREU: 500 € traster, 2 places de amb llar de foc. Molt assolellat. Plaça doble de PISOS DE 2 I 3 HABITACIONS SEMI- EXTERIOR, PQ., AV. DEL PESSEBRE, A PIS, 2 HABITACIONS AL COSTAT DE pàrquing. pàrquing, amb traster.BUSQUES NOUS AMB PÀRQUING, COSTAT OPEL. A PARTIR DE 500 € PROP DE L’HOSPITAL. PREU: 500 € PISOS D’1 HABITACIÓ AMB MOBLES, L’HOTEL CORAY, AMB PQ. PREU: 500 € PIS, 2 HAB., CÈNTRIC, AMB PQ. I PREU: 495.000 € Abans: 664.810 € PIS? PÀRQUINGS A LA ZONA D’ANDORRA 2000. A PARTIR DE 80 € AL COSTAT DEL DON DENIS. A PARTIR DE 400 EUROS TRASTER. SENSE DESPESES. ZONA EL PEDRAL. PREU: 500 € PLETA D’ORDINO Acollidor dúplex de 95 m2 + 8 m2 de Ara: 399.000 € ESTUDI A L’AV. DEL FENER AMB PIS CÈNTRIC, 1 I 2 HAB. SENSE MO- terrassa. 2 habitacions, 2 banys, sala amb llar de PIS, 3 H., AMB MOBLES, CÈNTRIC, MOBLES. PREU: 350 € BLES, AMB BALCÓ, COSTAT XOCOLA- Tel. 73 20 20 COSTAT DEL PONT DE LES BOLES, foc. Pàrquing. AMB PÀRQUING. PREU: 700 € EL FENER, AMB MOBLES. TÍ I AMB PQ. A PARTIR DE 400 € NOU PREU: 360.000 € (NEGOCIABLE) TRUCA’NS, PREU: 350 €. APARCAMENTS A LA PIS, 1 H., SEMIMOBLAT, AMB PQ. PIS D’1 HABITACIÓ, AMB MOBLES MATEIXA ZONA PER 65 € ZONA DE FUNICAMP. PREU: 450 € PLETA D’ORDINO GRANT’AJUDAREM O SENSE, ZONA ANDORRA 2000 I BOMBERS. PREU: 400 € PIS, 1 HABITACIÓ, REFORMAT. PLAÇA DE CALDEA. DESPESES INCLOSES. PISOS, 1 I 2 HABITACIONS, AMB MO- BLES I SENSE, AMB PQ., CORTALS Apartament de 105 m2 amb jardí, 3 hab., 2 banys, sala amb llar de foc, OPORTUNITAT BOXS AL COSTAT DE L’OPEL. PIS, 4 HABITACIONS, ZONA ESCALE, PREU: 450 € D’ENCAMP. A PARTIR DE 400 € molt assolellat. ENCAMP PISOS DE 2 I 3 HAB. AMB TERRASSA TARTER NOU PREU: 398.000 € DESPESES INCLOSES. PREU: 650 € I PQ. A PARTIR DE 350 € PISOS, 1 I 2 H., MOBLATS, AMB CENTRE PISOS, 4 H., SENSE MOBLES, AL ORDINO PÀRQUING I TRASTER, AMB BALCÓ I GRAN OPORTUNITAT Pis de 90 m²,806 260 C/ GIL TORRES. PREU: 600 € GRAN TERRASSA. PREU: 450-550 € PIS D’1 i 2 HAB., AMB MOBLES I APARTAMENT A LA PLETA D’ORDINO SANTA COLOMA SENSE. CENTRE D’ORDINO. ARINSAL 110m2, 3 habitacions, 2 banys. Mansarda 3 habitacions, PISOS, 1 I 2 H., SENSE MOBLES, PQ. A PARTIR DE 400 € ESTUDI AMB MOBLES O SENSE. Sol amb vistes panoràmiques 2 banys, I TRASTER, ZONA COL·LEGI JANER. LA MASSANA A PARTIR DE 250 € PREU: 265.000 € PREU: A PARTIR DE 350 € PER REFORMARPríncep Benlloch, 8-1r PIS, 2 H., S/M, CUINA INDEPENDENT, CASA DE 3 H., S/M, A SISPONY. PISOS, 1 I 2 HABITACIONS, MOBLATS. Tot tipus de serveis i reformes, fusteria, elec-AD500 Andorra la Vella SAFAREIG, ZONA DE L’ORXATERIA PREU: 700 € A PARTIR DE 300 EUROS tricitat , lampisteria, pintura. Neteja i planxat Preu: 160.000 € VALENCIANA. PREU: 600 € PISOS, 1 I 3 H., AMB MOBLES O SEN- GANGUES: LOCAL COMERCIAL, ZONA a domicili. Subministrament de llenya. acg@acg.ad SE, CÈNTRICS. A PARTIR DE 400 € OPEL, DE 200 M2, SENSE TRASPÀS. Tel.: 831 277 www.houseandorra.net El portal de les immobiliàries d’Andorra Tel.: (+376) 738 721 fercamp@andorra.ad IMMOBILIÀRIA Compra, venda, lloguers, traspassos, gestió dimmobles www.fercamp.com ARINSAL - LA MASSANA Telèfon: 801 055 - www.granvalira.com - info@granvalira.com C/ lAigüeta, ed. Centre, n. 23, local 6, Andorra la Vella OFERTES LLOGUERS NOU HORARI D’ESTIU: De dilluns a dijous de 10.00 a 13.00 h INCLES ESCALDES. REF. 2864: Pis de ANDORRA LA VELLA. REF. i de 15.00 a 19.00 h. Divendres de 9.30 a 15.00 h. 90 m2, 3 habitacions, 2 banys Pis tot exterior de 4 habitaci- 2923: Pis seminou de 76,34 m2, ons dobles, 1 bany complet, complets, ampli saló menjador, 2 habitacions dobles, 2 banys LLOGUERS 1 lavabo, saló menjador amb cuina tancada, 2 banys, plaça complets, cuina separada equi- ANDORRA LA VELLA equipada, menjador, terrassa de 35 m2, plaça de de garatge i traster. PREU: 550 € d’aparcament i traster. Pàrquing llar de foc, cuina oberta. Ter- pada, saló menjador amb vistes. garatge inclosa, traster opcional. PREU: 640 € i traster inclosos. PREU: 660 € Pàrquing i traster. PREU: 720 € REF. 3335 Pis de 91,17 m2, reformat, 3 dormitoris, REF. 3843 Pis de 60 m2, 2 dormitoris, 1 bany, rassa, sol i vistes al Canaro. 2 2 banys, cuina, saló menjador. Plaça de garatge REF. 3802 Pis de 68 m , 2 dormitoris, 1 bany, cui- 2 cuina tancada, saló menjador amb llar de foc. places d’aparcament i traster. LA MASSANA. REF. 2911: Pis SANT JULIÀ. REF. 2893: Pis opcional a 52 €. PREU: 700 € na americana, saló menjador, calefacció elèctrica. MOBLAT. PREU: 360 € Preu: 145.000 € completament reformat de 3 cèntric de 120 m2, 4 habitaci- REF. 3660 SANTA COLOMA. Pis de 106 m2, 3 Plaça de garatge i traster opcional. PREU: 640 € REF. 3737 Pis de 45 m2, 1 dormitori, 1 bany com- Ref. 2999 habitacions dobles, 2 banys ons, 2 banys, cuina separada dormitoris, 2 banys, cuina tancada, saló menja- REF. 3867 Carrer de la Unió, 60 m², 2 dormitoris, plet amb dutxa, cuina americana amb saló menja- complets, ampli saló menjador completament reformada, saló dor, balcó, plaça de garatge. PIS REFORMAT. 1 bany, cuina equipada, menjador, moblat, cèntric. dor. Totalment moblat. CALEFACCIÓ INCLOSA. PREU: 600 € PREU: 600 € PREU: 400 €ANDORRA LA VELLA amb terrassa, sol i vistes. Cui- menjador. NO TÉ ASCENSOR. na office amb safareig. Cèntric. Possibilitat de llogar moblat. REF. 3890 Zona Pyrénées, 85 m2, 3 dormitoris, 2 REF. 3857 Els Vilars, pis d’uns 90 m2, 2 dormitoris, CANILLOPis cèntric de 110 m2, 3 dor- banys, saló menjador, cuina independent, balcó. 2 banys, cuina tancada, saló menjador, plaça de REF. 3758 CANILLO, estudi amb bany, cuina PREU: 600 € PREU: 560 € Plaça de garatge. PREU: 790 € garatge. MOBLAT. PREU: 500 €mitoris, 2 banys, cuina inde- americana, saló menjador. PREU: 250 €pendent, saló menjador amb ORDINO. REF. 2273: ÀTIC de 4 ENCAMP. REF. 2023: Estudi de REF. 3844 Pis de 90 m2, 3 dormitoris, 2 banys, REF. 3882 Àtic, 106,14 m2, 3 dormitoris, 2 banys REF. 2713 RANSOL, pis de 45 m2, 1 dormitori, habitacions, 2 banys complets, 27 m², 1 bany complet, cuina cuina tancada, saló menjador. Balcó. Plaça de complets, cuina tancada, saló menjador. TERRAS-llar de foc, balcó. Plaça de garatge. S’HI ADMETEN ANIMALS. PREU: 675 € SA. Plaça de garatge opcional a 75 €. PREU: 875 € 1 bany, cuina americana amb saló menjador,garatge. Exterior. Vistes i sol. 1 lavabo, saló menjador amb oberta, menjador, ascensor, ar- Plaça de garatge i traster. MOBLAT I EQUIPAT. llar de foc, cuina separada, sa- maris, mobles. PREU: 250 € REF. 3863 Pis de 95 m², 3 dormitoris dobles, 2 LA MASSANA PREU: 300 € Preu: 284.211 € banys, cuina independent, menjador, moblat, vis- Ref.: 2817 fareig, balcó. PREU: 600 € tes i sol. PREU: 650 € REF. 3817 Àtic de 150 m2, 3 dormitoris, 3 banys, REF. 3899 CANILLO CENTRE, pis de 49 m2, cuina tancada, saló menjador amb llar de foc, 1 1 dormitori, 1 bany complet, cuina americana i REF. 3901 Pis de 115 m2, 4 dormitoris, 2 banys, plaça de garatge i 1 traster. PREU: 700 € equipada amb saló menjador. Plaça de garatge i VOL VENDRE O LLOGAR LA SEVA PROPIETAT? cuina tancada, safareig, saló menjador, balcó. Pla- traster. PREU: 450 € REF. 3845 Pis de 50 m2, 1 dormitori, 1 bany, cuina TENIM CLIENTS DISPOSATS A COMPRAR O LLOGAR LA SEVA PROPIETAT ça de garatge opcional. CALEFACCIÓ INCLOSA. americana equipada, saló menjador, balcó, plaça REF. 2322 TARTER, pis de 81 m2, 3 dormitoris, PREU: 850 € de garatge i traster. PREU: 450 € 2 banys, cuina, saló menjador, balcó, garatge i REF. 3895 Pis de 65 m2, 2 dormitoris, 1 bany com- REF. 3537 Pis seminou de 65 m2, 2 dormitoris, 1 traster. PREU: 450 € 82 16 44 / 33 38 28 plet, cuina tancada, safareig, saló menjador amb bany, cuina americana equipada, saló menjador, SANT JULIÀ DE LÒRIA terrassa de 35 m2, plaça de garatge. PREU: 595 € balcó, plaça de garatge i traster. PREU: 575 € REF. 3769 Pis de 52 m2 + 50 m2 de jardí, 1 dormi- Administració de finques. Venda i lloguer REF. 3879 Pis de 108 m2, 3 dormitoris dobles, 2 ORDINO tori doble + 1 dormitori individual, 1 bany complet, banys complets, cuina gran, saló menjador. Plaça cuina equipada, saló menjador, plaça de garatge LLOGUER VENDES de garatge opcional a 79,95 €. PREU: 700 € REF. 3730 Local comercial situat al carrer l’Aigüe- REF. 3827 Pis nou, a estrenar, planta baixa, 117,75 m2, 3 dormitoris, 1 bany, cuina tancada, opcional a 50 €. PREU: 480 € saló menjador, balcó de 2,55 m2, traster, plaça de REF. 3752 Pis de 136 m2, 4 dormitoris, 2 banys, ta, 50 m2, amb bany. PREU: 800 € ANDORRA LA VELLA URB. CAN NOGUER - ENGOLASTERS garatge opcional a 60 €. Vistes i sol. PREU: 950 € cuina independent, safareig, saló menjador, plaça • CENTRE, 1 H., AMB MOBLES: 400 € REF: 3905 Magatzem de 90m2, amb despatx. REF. 3829 Pis nou, a estrenar, planta baixa, de garatge. PREU: 775 € 2 HAB., 86 M2 - PQ., ACABATS DE QUALITAT, PREU 400 € 140,55 m2, 3 dormitoris, 1 bany, cuina tancada, REF. 3807 Pis de 130 m2, 3 dormitoris, 2 banys, • PRAT DE LA CREU, 2 HAB., PQ. I TR.: 500 € TERRASSA, ASSOLELLAT I VISTES. ESTUDIS I PISOS, 1 DORMITORI, MOBLATS I saló menjador, jardí de 210,50 m2, plaça de ga- cuina tancada, saló menjador amb balcó. Plaça de • ÀTIC DE 3 HAB., PQ.: 750 € 168.000 € EQUIPATS, A PARTIR DE 350 € ratge opcional a 60 €. Vistes i sol. PREU: 1.400 € garatge opcional a 70 €. PREU: 515 € • DAV. LYCÉE, 2 HAB.: 450 € ESCALDES-ENGORDANY ENCAMP REF. 3584 Pis de 60 m2, 1 dormitori, 1 bany, cui- • AV. STA. COLOMA, MOBLAT, ANDORRA LA VELLA - PRAT DE LA CREU REF. 3849 Casa adossada, moblada, 170 m2, 3 REF. 3451 Pis de 42 m2, moblat, 1 dormitori, 1 na americana, saló menjador. Plaça de garatge i traster. PREU: 450 € 2 HAB.: 450 € - 3 HAB.: 500 € dormitoris, 2 banys, 1 bany auxiliar, cuina tanca- bany, cuina americana i equipada, saló menjador. 3 HAB., 110 M2, EXTERIOR, TERRASSA I PQ. da, saló menjador, terrassa. 2 places de garatge. Plaça de garatge. PREU: 300 € PISOS, CASES ADOSSADES I XALETS A TO- 290.000 € PREU: 1.100 € REF. 3650 Àtic de 70 m2, 2 dormitoris, 1 bany, cui- TES LES PARRÒQUIES. CONSULTEU-NOS ESCALDES-ENGORDANY REF. 3850 81 m², 3 dormitoris, 2 banys, cuina na, saló menjador, amb llar de foc, exterior. Plaça SENSE COMPROMÍS. • ÀTIC CALDEA, 1 HAB., TERRASSA, PQ.: 500 € • FITER I ROSSELL, 4 HAB., PQ.: 600 € ESCALDES - AL COSTAT D’IMMIGRACIÓ VENDA 2 HAB. I APARCAMENT. ESCALDES-ENGORDANY ENCAMP - LA BARTRA LA CORTINADA ENCAMP 160.000 € Pis de 90 m2, 2 dormitoris, 1 bany complet, Àtic dúplex nou, a estrenar, Sota àtic de 96 m2, 2 dormitoris dobles • LES BONS, 3 I 4 HAB.: 395 € cuina tancada, saló menjador, terrassa. Plaça 106 m2, 2 dormitoris, 2 banys (1 amb suite amb bany complet), 1 bany • FUNICAMP, 2 HAB., MOBLAT, TERRASSA: 450 € ANDORRA LA VELLA - TERRAVELLA de garatge. Situat en zona assolellada i amb complets, cuina office amb sortida complet amb banyera d’hidromassatge, • ESTUDI MOBLAT: 300 € magnífiques vistes. PREU: 150.000 € a terrassa, saló menjador amb cuina tancada, saló menjador amb balcó, llar PIS, 1 HAB., MOBLAT I VISTES. sortida a segona terrassa, amb de foc, plaça de garatge gran i traster gran. • FUNICAMP, PIS MOBLAT, PQ., HIDROMASSATGE: 525 € 75.000 € Àtic de 45 m2, 1 dormitori, 1 bany, cuina vistes. Plaça de garatge i traster. Vistes. Exterior. Seminou. americana amb saló menjador. PREU: 200.000 € PREU: 210.000 € - NEGOCIABLE!!!! CONSULTI ALTRES OFERTES EN VENDA I LLOGUER PREU: 123.000 € c/ Dr. Nequi, núm. 9, 2 D - Andorra la Vella - www.gestiodhabitatge.com - gdh@andorra.ad col·legiada CONSULTEU LA NOSTRA ÀMPLIA GAMMA D’OFERTES DE LLOGUER I VENDA A LA NOSTRA PÀGINA WEB: www.granvalira.com núm. 76
 • 20. DIVENDRES, 20 DE JULIOL DEL 2012 CLASSIFICATS 21 Lloguer CONJUNT RESIDENCIAL DE PRAT DEL MIG Pisos d’obra nova, preus a partir de: 1 habitació 400 € 2 habitacions 550 € 3 habitacions 600 € Acabats de 1a qualitat. Cuines amb tots els electrodomèstics. Pàrquing i traster inclosos. PROMOCIÓ: ELS 2 PRIMERS MESOS NOMÉS ES PAGA LA MEITAT DEL LLOGUER! Venda BORDES D’ENVALIRA Pisos d’obra nova de 53 a 80 m². Acabats de qualitat. ENCAMP REF. 00651 Magnífiques vistes. Estudi molt lluminós, prop del Fu- Enfront de les pistes del Canaro nicamp. Plaça daparcament i tras- i del circuit de motos de neu, ter. Moblat i equipat. cuines totalment equipades. Preu: 99.000 € Preus amb pàrquing i traster inclosos: Àtic de 53 m²: 140.000 € Pisos de 80 m²: 150.000 € 170.000 € VALL D’INCLES REF. 00664 Pis de 67 m² + 20 m² de terrassa, VENDA DE SOCIETAT AMB 2 habitacions, saló menjador amb NEGOCI DE RESTAURANT llar de foc, cuina oberta, 1 bany, 1 plaça d’aparcament. Ben situat, a dos minuts del centre neuràlgic d’Andorra la Vella. En ple funcionament, capacitat per a 60 + 50 comensals. Preu: 100.000 € PREU: 95.000 € 801 065 Av. Doctor Mitjavila, 17 (a 50 m de la Rotonda, av. Meritxell) Andorra la Vella · Fax: 86 19 80 www.eurofinques.com comercial@eurofinques.com L L O G U E R S M O BL AT S ( L L O GUE RS) O P O R T U N I T A T S ESCALDES-ENGORDANY 3 hab., cuina tancada, ter (Ref 3035). 500 € i guardaesquís (Ref. ANDORRA LA VELLA 2 hab., equipat, 4 per- 2665). 500 €2 hab., nou, calefacció ascensor, pàrquing. ÀTIC, 3 habitacions do- 1852). 450 € Estudi, 2 pax, equipat, sones, exterior, parquet, 1 hab., nou, 73 m2, sol iinclosa, possibilitat de 550 € bles, cuina independent, 2 hab., nou, pàrquing exterior, TOT INCLÒS (Ref. pàrq. (Ref. 2802). 450 € vistes (Ref. 2654). 500 €pàrquing (Ref. 3131). 2 hab. dobles, nou, ampli menjador, exterior, i guardaesquís (Ref. 3307). 420 € 1 hab. (la Bartra), refor- ÀTIC DÚPLEX, 2 hab., 2690 € cuina independent, (Ref. 3019). 650 € 1857). 600 € 1 hab. doble, 1 bany, mat, de luxe, terrassa, sol, banys, terrassa de 30 m2ÀTIC, 1 habitació, nou, possibilitat de pàrquing CANILLO SANT JULIÀ DE LÒRIA cuina equipada, exterior exterior, pàrquing (Ref. (Ref. 2556). 700 €disseny modern, pàr- (Ref. 2877). 650 € (Ref. 3296). 450 € 3295). 500 € CANILLO ÀTIC, 1 hab. (entre 2 hab., ampli menjador,quing (Ref. 3188). 700 € 3 hab., calefacció SOLDEU i EL TARTER) 1 bany, cuina tancada 3 hab., 2 banys, hidromas- 2 hab. dobles, impecable, 1 hab. (Magic), equipat,3 hab., cèntric, cuina inclosa, possibilitat de nou, amb altell, pàrquing i (Ref 2977). 450 € satge, molt cèntric, moblat sol, vistes, pàrquing (Ref. terrassa de 50 m2, pàr-tancada, pàrquing (Ref. pàrquing (Ref. 2336). traster (Ref. 1792). 400 € de luxe, sol (Ref. 3271). 2156). 700 € quing (Ref. 2997). 350 € 1 hab., ampli menjador,3276). 715 € 750 € 850 € LA MASSANA 1 hab. 1 bany, cuina. 1 bany, cuina tancada, 1 hab. (pleta d’Incles),3 hab., cèntric, 110 m2, 4 hab., ampli menjador, (Ref. 2904). 400 € pàrq. (Ref. 3033). 450 € ESCALDES-ENGORDANY Estudi, exterior, cèntric, equipat, pàrquing (Ref.nou, cuina tancada cuina office, pàrquing 1 hab. doble, nou, cuina equipat (Ref. 2971). 395 € 2999). 400 € 2 hab., 1 bany, cuina. 3 hab., ampli menjador,(Ref. 3253). 800 € i traster (Ref. 2505). equipada (Ref. 3277). 2 hab. dobles, cuina inde- Pàrq. (Ref. 2056). 450 € 2 banys, cuina tancada, 1 hab. (Incles), equipat, 850 € 500 € pendent, 2 banys, pàrquing ENCAMP ANDORRA LA VELLA 2 hab., ampli menj., pàrq. (Ref. 3194). 575 € pàrquing (Ref. 2998). 400 € LA MASSANA ÀTIC DÚPLEX, 5 hab., (Ref. 3129). 500 € 1 habitació doble. Cuina americana,1 hab., ampli menjador, nou, sol i vistes. ÀTIC DÚPLEX, 2 hab., 2 ÀTIC, 2 hab. (l’Aldosa), 1 hab., ampli menjador, 157 m2, 3 banys, terrassa, SANT JULIÀ DE LÒRIApossibilitat de pàrquing Pàrquing i traster (Ref. banys, terrassa de 30 m2 pàrq. (Ref. 1849). 1.700 € 1 hab., centre, cuina equi- 1 bany, terrassa, sol, pàr- 1 bany, ampli menjador, sol i vistes,(Ref. 2651). 430 € exterior, pàrquing i tras- 2972). 500 € (Ref. 3063). 650 € quing (Ref. 2940). 500 € ter (Ref. 2490). 425 € ENCAMP pada (Ref. 3209). 300 € pàrquing (Ref. 3297).2 hab., ampli menjador, ENCAMP 3 hab., ampli menjador, ÀTIC, 2 hab. (el Tarter),possibilitat de pàrquing(Ref. 2362). 450 € 2 hab., nou, ampli menj., exterior, pàrquing i tras- 1 hab., nou, pàrquing 2 banys, cuina tancada, (Ref. 3121). 650 € 1 hab. doble, prop del Funi- 2 hab. dobles, impecable, camp (Ref. 1918). 400 € sol, vistes, pàrquing (Ref. 1 bany, pàrquing (Ref. 3115). 550 € 63.180 €
 • 21. 22 CLASSIFICATS DIVENDRES, 20 DE JULIOL DEL 2012 LLOGUERS CÈNTRICS tl. 862540 Es lloguen pisos d’una habitació, moblats i equipats, a Anyós (al costat 2 hab. 470 € parking opcional 50 € del Centre Esportiu). Animals no. 3hab+calefacció 600 € Preu: des de 350 € 2 hab. 500 € 2hab+calefacció 520 € Despeses incloses. 737 171 (Esther) Pis a Canillo de 2 dormi- toris, bany complet, cuina OPORTUNITAT!! Pis a Es- caldes (zona Hospital), de Urb.La Plana casa adossada 850 € alquilandorra@gmail.com americana i menjador 3 dormitoris (2 dobles), DIRECTE DE PROPIETARI amb llar de foc. Terrassa de 10 m2. Pàrquing i guar- bany complet, cuina tan- cada i menjador amb llar ES BUSCA XALET, CASA O PIS LLOGUER A ENCAMP daesquís. de foc i terrassa. PER LLOGUER DE TEMPORADA PISOS TOTALMENT MOBLATS I EQUIPATS HIVERN I ESTIU. 3 HAB. 530 € Preu: 99.000 € Preu: 169.900 € PREFERIBLEMENT MOBLAT. Contacta: 66 88 66 o PQ. OPCIONAL – NO S’ACCEPTEN ANIMALS TEL. 36 20 93 Pis al centre d’Andorra Pis a Andorra la Vella, (Hotel Andorra Center), 2 3 dormitoris dobles, 2 temporadalloguer@gmail.com dormitoris, bany complet, banys, cuina tancada, menjador amb llar de foc, cuina americana i menja- petita terrassa, vistes i sol El lloga local comercial Es ven pis a Encamp dor amb llar de foc. Preu: 115.000 € tot el dia. a l’Av. Verge de Canòlich 97. 120 m2, 3 dorm., 2 banys, 2 pq. + traster Preu: 210.000 € Terrassa gran, llar de foc (negociable) 100m2 amb instal·lació i il·luminació Vistes i sol tot el dia fetes. Preparat per possible restaurant. Àtic totalment reformat Atenció!!! Venda de parcel- 350.000 € a Encamp, 2 dormitoris, bany complet i menjador les amb tots els serveis a Tel 321 462 – 841 114 Tel.: 32 94 67 (matins) o 80 41 41(tardes) Escaldes, Can Diumenge. amb llar de foc. Sol i Sol i vistes immillorables. vistes. Pàrquing opcional A partir de 300 m2. DIRECTE DE PROPIETARI, ES LLOGA: per 10.000 € tel.: +376 874 050 Preu: 1.578 €/m2 info@eiximmobiliari.com PISOS REFORMATS AL C/ ESTEVE DOLSA PUJAL PREU REBAIXAT: (negociable) 120.000 € D’ANDORRA LA VELLA lloguer - Pisos de 2 dormitoris a partir de 490 € - Pis moblat de 2 dormitoris. Preu: 650 € - Àtic, 4 dormitoris, cuina americana, 2 banys. Preu: 800 € ANDORRA LA VELLA Ref. 213 Estudi moblat, centre, 10 m2, sala diàfana i lavabo. 104 m2, 3 dormitoris, 2 banys, INFORMACIÓ: TEL. 800 600 (Sra. Imma) Ref. 208 Pis, zona de Pyrénées, cuina equipada (rentadora, Preu: 200 € terrassa de 4 m2, cuina oberta, 1 dormitori, bany, cuina total- forn, micro, nevera), armaris, Ref. 241 Barri antic. Aparta- vistes i sol tot el dia. Preu: 890 € bany, assolellat, dipòsit de no- ES VEN PIS ment equipada, armaris, molt ment dúplex de 65 m2, 1 dormi- Ref. 225 Pis a Fiter i Rossell, maco. Preu: 500 € més 1 mes. Preu: 350 € tori, despatx, bany, tot exterior, 3 dormitoris, bany complet, Apartaments a Escaldes, zona Caldea. Totalment Ref. 232 Terreny de 800 m2. Ref. 133 Sta. Coloma. Aparta- armaris, cuina oberta totalment cuina independent, tot exteri- moblats i equipats, amb tots els electrodomèstics. ment cèntric, 100 m2, seminou, equipada. Preu: 500 € or, safareig, calefacció inclosa. A CAN NOGUER Preu: 1.800 € 1 habitació doble, 1 bany, cuina separada, safareig. 3 dormitoris, 2 banys, safareig, Ref. 120 Apartament d’obra Preu: 550 € Ref. 231 Pis cèntric d’obra cuina independent, calefac- 1 plaça d’aparcament i traster. nova, 75 m2, 2 dormitoris, 2 nova, cèntric, 2 dormitoris, Ref. 219 Pis situat a Fiter i Ros- ció inclosa, sol, 2 terrasses. 2 banys, sol, vistes, traster. sell, 70 m2, 2 h., 1 b., impecable, banys complets, bons acabats, Preu: 670 € Preu: 650 € cuina semioberta, balcó, CALE- A partir de 600 €/mes assolellat, despeses d’aigua i calefacció incloses. Preu: 690 € Ref. 74 Local cèntric, 200 m2, Ref. 266 Apartament, zona FACCIÓ INCLOSA. Preu: 600 € Despeses a part segons consum 170 m2, tot exterior, assolellat, magnífi- Ref. 220 Sta. Coloma. Apar- en planta baixa amb façana a la baixada del Molí, davant apar- Lycée, 2 dormitoris, bany, 88 m2, Ref. 139 Pis de 118 m2, 2 dor- ques vistes, 3 habitacions (1 suite amb tament, 3 dormitoris, 2 banys terrassa, cuina indep., safareig, mitoris dobles, 2 banys, cuina complets, safareig, cuina in- cament Tobira. Preu: 1.800 € armaris, bons acabats. CALE- semioberta, obra nova, 2 ter- grans armaris), cuina, menjador gran, dependent, balcó, assolellat, aparcament, parquet, reformat. Ref. 148 Cèntric, 3 dormitoris, 1 bany, cuina independent, sol, FACCIÓ INCLOSA. Preu: 650 € ESCALDES-ENGORDANY rasses, 2 pàrquings, traster, vistes panoràmiques i sol tot PARTICULAR LLOGA terrassa, bany complet amb banyera calefacció inclosa. Preu: 682 € el dia. Preu: 900 € Preu: 600 € Ref. 251 Àtic nou, a estrenar, PIS A LA CRUÏLLA D’ANYÓS dhidromassatge, bany aux. amb dutxa, Ref. 85 Local cèntric de 2 places daparcament i traster. (davant la rotonda dels túnels) 2 HABITACIONS, 2 BANYS Tel. 32 39 04 - 32 99 12 COMPLETS Particular lloga pis Interessats, IMMOBILIÀRIA REIG col·legiat núm. 88 ACABATS DE LUXE a Fiter i Rossell Pis: 2 hab., bany, cuina, saló truqueu al 73 73 73 CONSULTING I G ES TIÓ IMMOBILIÀRIA PÀRQUING I TRASTER menjador. Preu: 600 € Av. Meritxell, 106 Pis: 2 hab., 2 banys, cuina, saló Ref. L0716: 80 83 80 www.immoreig.com 97 M2 + 70 M2 DE JARDÍ menjador gran. Preu: 600 € Tots amb calefacció inclosa. Es traspassa bar restaurant al centre TEL. 334 999 Animals no. Tel.: 35 36 04 de la Massana. ANDORRA LA VELLA. Ref. 2304 137 m2. Cuina office separada, 4 dormitoris dobles, 2 bany complets. Terras- ENCAMP. Ref. 2242 40 m2 aprox. Sala d’estar-menjador, sa. Sol. Parquet. Molt cèntric. Al costat de Pyrénées. 1 cuina oberta, 1 dormitori doble, 1 bany complet. Moblat i pàrquing i 1 traster. PREU: 459.000 € equipat. Pàrquing. PREU: 73.500 € ORDINO - 1487 Casa individual a 5 minuts de les pistes d’esquí d’Arcalís. Zona residencial, garatge, sala de caldera i dipòsit de gasoil. Hi ha un altre garatge obert, però es podria tancar. Saló ampliat recentment amb sostres alts i moltes finestres. Llar de foc i sortida a una terrassa de 25 m2, menjador i sortida a una altra terrassa de 30 m2 i al jardí. 3 dormitoris dobles. Instal·lació per a TV satèl·lit i fibra òptica feta. Teulada i calefacció renovada i doble vidre. OFERTA!!! 490.000 € LA MASSANA. Ref. 2277 80 m aprox., sala d’estar- 2 LA MASSANA. Ref. 2243 70 m , cuina separada, 3 dor- 2 menjador, cuina office, safareig, 2 dormitoris dobles, mitoris, 1 bany complet. Terrassa. Cèntric. Sol i vistes. 2 banys. Moblat i equipat. Cèntric. Armaris encastats. Semireformat. 1 traster molt ampli. Ideal per a inver- Pàrquing i traster. PREU: 185.000 € sors. PREU: 129.000 € ENCAMP - Ref.2310 45 m2 aprox., sala d’estar-men- OPORTUNITAT: jador, cuina oberta equipada, 1 63.000 € dormitori doble amb armaris en- castats, 1 bany complet. Cèntric. Lluminós. 1 pàrquing. Ideal per a inversors, fàcil de llogar. LLOGUERS ORDINO REF. 1471 LA MASSANA REF. 1477ENCAMP cament i 1 guardaesquís. PREU: CANILLO Casa adossada a Arans (Ordino) d’estil rústic. Xalet a l’Aldosa sobre terreny de 700 m²Ref. LL-146. 57 m2 aprox., re- 450 €/mes Ref. LL-116. 65 m2 aprox., sala 250 m², 5 dormitoris, 4 banys. Saló menjador per reformar. Excel·lent jardí amb vistes im-bedor, sala d’estar-menjador Ref. LL-164 Des de 93,4 m2 fins d’estar-menjador, cuina semio- amb cuina americana. Terrassa davantera i jardí millorables i sol tot el dia. Casa de 2 plantesamb llar de foc, cuina oberta a 107,70 m2 aprox. Pisos al cen- berta, 2 dormitoris amb armaris al darrere. Garatge per a dos cotxes. més golfes. Garatge per a dos cotxes.parcialment equipada, 1 dormi- tre d’Encamp de 2 i 3 dormitoris i encastats, 1 bany complet, 1 lava- OFERTA!!! 369.198 € OFERTA!!! 790.000 €tori doble, 1 bany complet amb 2 banys. Nous, a estrenar. 1 plaça bo. Nou, a estrenar. Sol i vistes.dutxa d’hidromassatge. Sol i d’aparcament i 1 traster inclosos. 1 plaça d’aparcament i 1 traster.vistes. Seminou. 1 plaça d’apar- PREUS: des de 550 €/mes PREU: 450 €/mes
 • 22. DivenDres, 20 De juliol Del 2012 classificats 23Feina Important Centre ComerCIal del prInCIpat d’andorra desitja incorporar: RESPONSABLE DE SECCIÓ la seva tasca principal serà la gestió íntegra de la secció HIPER ANDORRA que li correspongui, així com la conducció i coordinació del seu equip de treball. així mateix, haurà de donar su- port en la gestió de les compres, tenir cura dels marges co- CERCA: mercials, del merchandising i de les diverses promocions i ofertes que es dugin a terme. Encarregats/ades Cerquem una persona amb experiència en un lloc de tre- (Perfumeria, Menage, Regals, ball similar i que hagi coordinat alguna àrea, secció o de- Logística i Peixateria) partament de vendes/compres, independentment del pro- ducte. pensem en una persona activa, emprenedora, capaç Administratiu/iva, caixers/es, repartidors, reposadors/es de motivar equips i persuasiva, amb dots de comandament i capacitat de negociació. Oferim incorporació immediata a una empresa sòlida al país, formació a càrrec de l’empresa, possibilitats de crei- Interessats, adreceu el vostre currículum a xement professional en funció del perfil, pla de carrera i l’av. Meritxell, 93 - Andorra la vella retribució econòmica segons vàlua. Telèfon: 822 377 hiperandorra@gmail.com Interessats/ades, envieu CV amb foto a: Demaneu per la Sra. María producte@bondia.ad seleccionem: IMPORTANT CENTRE COMERCIAL Dependentes de botiga CERCA Per al mes d’agost Imprescindible anglès DONES DE Promotores comercials Per a l’estiu NETEJA Interessats, envieu CV amb foto a l’adreça andorra@randstad.es o entregueu-lo personalment al c/ Sant Salvador, n. 10, 3a planta, edifici Plaza, Andorra la Vella. TEL.: 807 890 www.randstad.es HORARI: DE 20 H A 24 H CENTRE DE BELLESA I PRESTIGI DEL PAÍS CERCA INCORPORACIÓ IMMEDIATA ESTETICISTA-MASSATGISTA BONES CONDICIONS ECONÒMIQUES Imprescindible experiència demostrable i nacionalitat Interessades, truqueu al tel. 843 433 andorrana o permís de residència i treball. de dilluns a divendres de 9 a 15 i de 17 a 20. Interessades, envieu CV a l’adreça Sra. Vanessa electrònica rrhhseleccioand@gmail.com
 • 23. 24 CLASSIFICATS DIVENDRES, 20 DE JULIOL DEL 2012 El primer diari digital d’Andorra Multinacional líder en el sector d’arranjaments i transformacions necessita incorporar modista: Personal Interessats/ades, envieu currículum a: singular@singular.ad OFERIM de neteja 9,36 € NATIVE ENGLISH TEACHERS NEEDED Qualified native English teachers needed. Minimum • Condicions laborals satisfactòries 1 year work experience and ESL certification. Competi- • Possibilitat de jornada completa o mitja jornada Enviem personal de neteja per hora tive salary and a friendly working environment! Work permit necessary. a la seva llar • Salari en funció dels coneixements i la formació • Per fregar el seu habitatge, planxar roba a casa seva. SE CERQUEN PROFESSORS NADIUS D’ANGLÈS • Possibilitats de créixer professionalment • Per a neteja a fons de cuines, neteja de l’apartament (també el cap de setmana). Estem buscant professors nadius d’anglès i quali- ficats. Mínim 1 any d’experiència i certificació d’ESL. • Per fregar escales comunitàries, botigues, negocis o Salari competitiu i un ambient agradable de treball! qualsevol ajuda de neteja puntual o fixa. Permís de treball necessari. DEMANEM Informació sense compromís: C/ Dr. Vilanova, núm. 9 • Experiència i coneixements d’utilització de (4t pis), edifici Thaïs. Tel. 812 312 · puntualnet@andorra.ad Edifici Montclar | Bonaventura Armengol, 10 | Bloc 2, pis 6è, despatx 1 | Andorra la Vella | singular@singular.ad | www.singular.ad | Tel.: 813 989 màquines de cosir semiindustrials Empresa de tecnologies de la informació amb • Do de gents i actitud comercial Interessats/ades, envieu CV seu al Principat d’Andorra selecciona: • Català i castellà correctament parlats indicant la referència al departament de RRHH, a l’adreça electrònica Tècnic de sistemes (es valorarà el coneixement d’altres llengües) rrhh@cisagroup.com o al fax 73 73 79 - Imprescindible experiència. - Es valoraran coneixements de programació. • Permís de treball Programador Java • Incorporació immediata ANYÓSPARK NECESSITA INCORPORAR - Experiència mínima de 2 anys. PER LA TEMPORADA D’ESTIU En ambdós casos s’ofereix Interessats, truqueu: CAMBRER/A - Incorporació amb contracte indefinit en empresa estable, jove i dinàmica. Matins: 33 02 21 (Sra. Isa) AMB EXPERIÈNCIA Interessats, envieu currículum a: Tardes: 34 44 10 (Sra. Alícia) EN COCTELERIA rrhh@runtime-it.com (REF. COCTELERIA) ES NECESSITA Per a immobiliària del país cerquem:NOIA AMB CONEIXEMENTS Imprescindible experiència, ADMINISTRATIU/IVA COMPTABLE Amb català, castellà i francès escrits i parlats. DE WORD I EXCEL idiomes, permís de residència Domini del paquet Office, vehicle propi i nacio-INTERESSADES, ENVIEU CV i treball o nacionalitat nalitat andorrana o permís de treball vigent. Es valorarà experiència en el sector. AMB FOTO I EDAT A fermopor@gmail.com andorrana. Interessats, envieu CV a anunci@bondia.ad amb la ref. AD CREIXENT JUNTS Av. Meritxell, 9, 1r 3a Andorra la Vella Tel.: 805 888 DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I PERSONAL gamma@gammamanagement.ad CICLE DE DESENVOLUPAMENT DIRECTIU (3a EDICIÓ) COMERCIAL D’ASSEGURANCES COORDINADOR DE FAMILY Aquest programa està format per diferents tallers dissenyats amb el propòsit Per a important empresa assegura- OFFICE de preparar directius capaços de liderar i conduir amb eficàcia els processos de dora del país. Imprescindible formació en econo- canvi als quals estan subjectes i, de la mateixa manera, enfrontar amb visió i Es requereix experiència en el sector. mia. Persona emprenedora i amb seguretat les situacions adverses de la seva activitat. Persona amb alta orientació al client, alta orientació al client. Objectiu: alta orientació a resultats i polivalent. Experiència demostrable mínima de - Transmetre de manera innovadora i dinàmica els coneixements necessaris per a desenvolupar aquelles habilitats i eines clau que potenciïn en els di- 5 anys en fiscalitat espanyola o in- rectius: ASSISTENT DE DIRECCIÓ ternacional. Anglès parlat i escrit a o Un rendiment més eficaç en la seva activitat professional Necessària diplomatura en màrque- nivell avançat. Es valoraran altres o Una major satisfacció personal ting, comunicació o similar. Impres- idiomes. Programa: cindible anglès parlat i escrit a nivell - Dilluns 10 de setembre: Lideratge, Motivació i Direcció d’Equips avançat. Persona polivalent i amb GERENT DE FARMÀCIA I/O - Dimarts 9 d’octubre: Negociació i Gestió de Conflictes alta capacitat comunicativa. PARAFARMÀCIA - Dimarts 13 de novembre: Comunicació Persuasiva S’encarregarà de la traducció de do- Per a nou projecte a la província de - Dimarts 11 de desembre: Optimització del Temps cuments i de la implementació de Tarragona. - Dilluns 14 de gener: Eines per a ser més eficaç campanyes on-line, així com d’altres Indispensable formació i experiència Formador: Josep Mas, professor a ESADE i especialista en Habilitats Directives. tasques relacionades amb el lloc de en el sector, així com esperit empre- Horari: de 9.00 h a 13.30 h i de 15.30 h a 18.00 h. treball. nedor, orientació al client i orientació Preu total: 225 € per sessió o bé un únic pagament de 1.000 € (El preu inclou dossier, materials, tutories virtuals, coffee break i dinars.) Es valorarà coneixements d’altres idi- als resultats. Places limitades a 8 persones. omes com francès i/o rus. EL TEU OBJECTIU, LA NOSTRA RAÓ DE SER
 • 24. DIVENDRES, 20 DE JULIOL DEL 2012 CLASSIFICATS 25 IMPORTANT CADENA HOTELERA CERCA CAMBRERS/CAMBRERES ES REQUEREIX: - PERMÍS DE TREBALL - CASTELLÀ, CATALÀ I FRANCÈS - EXPERIÈNCIA DEMOSTRABLE - EDAT COMPRESA ENTRE 25 i 35 ANYS SOFEREIX: - INCORPORACIÓ IMMEDIATA - POSSIBILITAT DE PROMOCIÓ PROFESSIONAL Interessats, envieu CV amb fotografia a gestio2000.and@gmail.com Com a casa Per multinacional líder a Andorra, seleccionem personal per formar part d’una nova oferta d’oci diferent i divertida al centre d’Andorra durant els mesos d’agost i setembre.807 890www.randstad.es Cerquem: Es requereix: - Dinamisme i entusiasme - Relacions públiques - Do de gents - DJ - Treball en equip - Català i castellà - Permís de treball i residència Si hi estàs interessat, envia el teu CV amb la referència corresponent a c/ Sant Salvador, 10, 3r 9, edifici Plaza, AD500 Andorra la Vella, o per e-mail a andorra@randstad.es.
 • 25. 26 CLASSIFICATS DIVENDRES, 20 DE JULIOL DEL 2012 IMPORTANT CENTRE COMERCIAL CERCA: Reposadors Horari: de 6.00 h a 16.00 h Amb dues hores de descans Xarcuter/a Carnisser/a Incorporació immediata Requisits: català, castellà i francès Demaneu per Sra. Vanessa DINAR A CÀRREC DE L’EMPRESA Interessats, truqueu al telèfon 843 548 De 9.00 h a 15.00 h i de 17.00 h a 20.00 h De dilluns a divendres OFERTES DE TREBALL Govern dAndorra Tel. ( +376) 872 090 Departament de Treball Servei dOcupació Internet www.treball.ad : OFERTA núm. 5851 ts i peces de roba. Treball ofert: Dependent de teixi Nivell professional: Ofi cials de 1a. se categoria professional (00). OFERTA núm. 5896 Nivell professional alternatiu: Sen ir Venda al detall de peces de vest Sector d’activitat de l’empresa: Treball ofert: Tècnic en nts, i els seus acce ssoris. comptabilitat, en genera per a dona, per a home i per a infa Nivell professional: Tè l. Lloc de treball: ENCAMP / PAS DE LA CASA. cnics. Sector d’activitat de l’em presa: Activitats d’asse en direcció i gestió empre ssorament Descripció del lloc de treball: sarial. al client i venda. Lloc de treball: ANDORR Dependents/es de roba, atenció A LA VELLA / ANDORR A LA VELLA. Descripció del lloc de Idiomes [idioma-nivell] treball: Superior Tècnic comptable: Entra Francès r facturació, albarans, fer Mitjà ció telefònica. cartes, aten- Castellà Mitjà Català Formació requerida: · Nivell acadèmic: Diplom atura, llicenciatura o equ 57 ivalent. OFERTA núm. 58 · Branca: Administració i gestió d’empreses. xiliar de farmàcia. Idiomes [idioma-nivell] Treball ofert: Au tics. Castellà al: Tècnics. oductes farmacèu Nivell profession erç al detall de pr Superior t de l’empresa: Com OR DANY. Català Sector d’activita / ESCALDES-ENG Superior ES-ENGORDANY Lloc de treball: ESCALD Informàtica [coneixeme nt-nivell] c de treball: al client, Tractament de text Descripció del llo Tasques: Atenció Superior ia per a at enció al públic -> Fulls de càlcul Auxiliar de farmàc cats, etc. Internet Superior venda, reposic ió, control de cadu Superior Formació requer ida: CAP, FP1). essionals (BEP, Cicles curts prof · Nivell acadèmic: ia. · Branca: Farmàc nivell] Idiomes [idioma- Superior Castellà Superior N. B.: Per consultar la integritat de les ofertes de treball, Català podeu anar a la nostra pàgina web, www. treball.ad (Servei d’Ocupació, ofertes de treball).
 • 26. DivenDres, 20 De juliol Del 2012 classificats 27 IMPORTANT CENTRE COMERCIAL IMPORTANT CENTRE COMERCIAL BUSCA DE SANT JULIÀ BUSCA:RESPONSABLES PER A LES SEVES SECCIONS DE: - AlimentAció PROMOTORS - BotelleriA (1 HOME i 4 DONES) - Productes frescos - drogueriA Per feina temporal del 4 al 19 d’agost - PerfumeriA Imprescindible nacionalitat andorrana o permís - roBA de treball i català (es valoraran altres idiomes) REqUISITS: Edat compresa entre 20 i 25 anys, Edat: entre 25 i 35 anys. bona presència i do de gents. Experiència demostrable. Bona presència.Permís de treball o nacionalitat andorrana imprescindibles. Imprescindible català, castellà i francès. Interessats truqueu al tel. 843 433 (Sr. Vanessa) Interessats, envieu CV a De dilluns a divendres, de 9.00 h a 15.00 h lidiatorres2012@hotmail.com. i de 17.00 h a 20.00 h El lideratge del sector hoteler passa per la Selecciona per a incorporació immediata qualitat dels nostres serveis Responsable de la CafeteRia plaza i pel nostre equip humà Pensem en un/a professional amb un perfil molt comercial, orientat a la recerca, la presentació i el servei de productes d’alimentació i begudes d’alta qualitat. Líder natural, dirigirà un petit equip sota la supervisió del cap de restauració, assegu- rant tant la qualitat del servei com l’amabilitat dels seus col·laboradors. És necessari parlar català i almenys dos idiomes d’ús freqüent. Condicions de treball i salarials interessants. ReCepCionista Amb permís de residència i treball i experiència demostrable. Interessats, truqueu al 87 94 44 i pregunteu pel Sr. Philippe o la Sra. Ruth. Selecciona per a incorporació immediata CaMbReRa d’HabitaCions Amb permís de treball i experiència demostrable. Incorporació immediata. www.plazandorra.com Interessats, truqueu al 87 29 51 i pregunteu pel Sr. Josep o el Sr. Axel.
 • 27. 28 oci DivenDres, 20 De juliol Del 2012 MUSEUS cartEllEra MERLIN EL ENCANTADOR- Museu Casa d’Areny-Plandolit Segons la llegenda, només algú amb honor,Ordino.Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a Cinemes Illa Carlemany puresa de cor i fortalesa interior podrà ar-14.00 h i de 15 h a 20.00 h. Tel.: +(376) 836 908 TENGO GANAS DE TI rencar una antiga espasa encantada clavadaFax: +(376) 839 660 · casa_plandolit@govern.ad Dv., ds. i dg.: 20.15, 22.40 en una pedra i reclamar el tron d’Anglaterra.- Centre d’Art d’Escaldes-EngordanyAv. Carlemany, 30 (edifici de l’antic Cinema QUÉ ESPERAR CUANDO ESTÁS ESPERANDOValira), AD700 Escaldes-Engordany. Dv., ds. i dg.: 15.45, 18.00, 20.20, 22.40 EL DICTADORTel.: 802 255 i 890 875. Història del dictador d’un país desconegutwww.e-e.ad · http://www.e-e.ad ICE AGE 4- Museu Iconogràfic Sant Jordi Dv., ds. i dg.: 16.00, 18.15 que està disposat a arriscar la vida per asse-Edifici Maragda - Ordino. gurar-se que la democràcia mai arribarà alTel.: +(376) 838 338 · Fax: +(376) 826 031. EL DICTADORazorzano@andornet.ad seu país. Dv., ds. i dg.: 16.00, 18.15, 20.30, 22.30www.iconograficmuseu.com- Museu Siadristyi - Museu de la Miniatura THE AMAZING SPIDER-MANEdifici Maragda - Ordino. Dv.: 17.15, 19.45, 22.20. Ds. i dg.: 16.30, 19.15, 22.00Tel.: +(376) 838 338 · Fax: +(376) 826 031.azorzano@andornet.ad MERLIN EL ENCANTADORwww.siadristymuseu.com Dv.: 15.50- Museu Nacional de l’AutomòbilEncamp. EL CABALLERO OSCURO. LA LEYENDA RENACEHorari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a Dv., ds. i dg.: 15.50, 19.00, 22.1514.00 h i de 15.00 h a 20.00 h.Tel. i fax: +(376) 832 266.museu_automobil@govern.ad QUÉ ESPERAR CUANDO ESTÁS ESPERANDO EL CABALLERO OSCURO. LA LEYENDA RENACE- Museu Postal d’AndorraOrdino. Adaptació cinematogràfica del best-seller Tercera pel·lícula de la nova saga de BatmanHorari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h. sobre l’embaràs de títol homònim. La pel- que va arrencar amb Batman Begins. BatmanTel.: +(376) 839 760 · Fax: +(376) 839 660. lícula descriu els temors i les preocupacions haurà de deixar el seu exili per combatre uncasa_plandolit@govern.ad de quatre dones a punt de ser mares. terrorista que amenaça la ciutat.- Museu Casa CristoHorari: de dimarts a dissabte de 9.30 h a 13.30h i de 15.00 h a 18.30 h. Diumenge tancat. TENGO GANAS DE TI THE AMAZING SPIDER-MAN ICE AGE 4Carrer dels Cavallers, 2. Encamp.Tel.: +(376) 833 551. Segona part de 3 metres sobre el cel. Hache tor- Com la majoria dels adolescents, en Peter L’absurda persecució de l’aglà per part decasacristo@encamp.ad · www.encamp.ad na a casa després de passar una temporada a (Andrew Garfield) intenta trobar el seu lloc Scrat té conseqüències que canvien el món:- Casa Rull Londres, allunyat del record d’aquell primer al món. S’inicia sentimentalment amb una un cataclisme continental. Després de tantaCarrer Major, Sispony.Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a 14.00 h i amor amb Babi. Mentrestant, Gin, una noia companya de classe anomenada Gwen Stacy, sacsejada geològica, Sid es reuneix amb lade 15.00 h a 20.00 h. d’esperit descarat i vital, li fa creure que és però per damunt de tot vol descobrir per què seva irascible àvia i ensopega amb una bar-Tel.: +(376) 836 919 · Fax: +(376) 835 419.casa_rull@govern.ad possible reviure aquella màgia. Però tard o els seus pares van desaparèixer sense deixar reja zoològica de pirates marins decidits a- Casa de la Vall d’hora Hache haurà de trobar-se amb Babi... rastre. impedir que puguin tornar a casa.Carrer de la Vall. Andorra la Vella.Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h. Tel.: 829 129. Illa Carlemany Av. Carlemany, 68-72, Escaldes-Engordany - Tel.: 892 040 • Guiu Av. Salòria, 55, la Seu d’UrgellEntrada gratuïta.- Farga Rosell, Centre d’Interpretació del FerroHorari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h.Tel.: 829 129, 835 852 · Fax: 835 857.farga_rossell@govern.ad- Museu del TabacAntiga Fàbrica Reig, c/ Dr. Palau, 17, Sant Juliàde Lòria.Informació i reserves: Tel. 741 545.- Museu del PerfumAv. Carlemany, 115, 1a planta.Escaldes-Engordany.Horari: de dimarts a divendres de 10.00 h a13.00 h i de 16.00 a 20.00 h. Dissabte de 10.00h a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h. Diumenge de10.00 h a 14.00 h. Dilluns tancat. Tel.: 801 926.www.julia.ad-Museu d’Art Sacre Santa EulàliaEncamp, església parroquial de Sta. Eulàlia.Tel.: 831 135.-Centre de Natura de la CortinadaHoraris: de dimarts a dissabte, de 10.00 a13.00 h i de 15.00 a 17.00 h. Dissabte, de 10.00 a13.00 h i de 15.00 a 18.00 h. Diumenge i dillunstancat. Tel.: 849 849.-Museu de la motoHoraris: Dimecres i dijous de 10.00 h a 13.30 hi de 15.00 h a 19.00 h. Divendres de 10.00 h a13.30 h i de 15.00 h a 19.30 h. Dissabte, diumen-ge i festius, de 10.00 h a 13.30 h i de 15.00 h a20.00 h. Dilluns i dimarts, tancat.Tel.: 853 444 - www.m2r.ad- Museu Obert de Geologia Roques al CarrerInformació: Oficina de Turisme.Plaça de la Rotonda, AD500 Andorra la Vella.Telèfons: (+376) 827 117 i 873 103.- Santuari de MeritxellHorari: dilluns de 9.00 a 13.00 h; de dimartsa dissabte de 9.00 a 13.00 h i diumenge tardatancat. Telèfon i fax: 851 253. AVÍS- Centre d’Interpretació Andorra RomànicaHorari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h.Telèfon i fax: 839 555.Andorra_Romanica@govern.ad- MW - Museu de l’ElectricitatAv. de la Bartra s/n. Encamp. Tel: (+376) 739111. www.museumw.ad. museumw@feda.adHoraris: de dimarts a dissabte de 9.30 h a Si ets usuari de Mobiland clic!, recorda que13.30 h i de 15.00 h a 18.30 h.Diumenges i festius de 10.00 h a 14.00 h.- Centre d’Interpretació de l’Aigua i de la vall has de passar per Andorra Telecom a identificar-te.del MadriuAv. Carlemany, 8. Escaldes-Engordany. Tens fins al 30 de novembre de 2012.Tel: 890 879. ciam@e-e.ad, www. e-e.adHoraris de dilluns a dissabte de 09.30 h a 13.00h i de 15.00 h a 19.00 h. Diumenge: de 10.00 h Per a més informació, truca al 115.a 13.00 h.
 • 28. DivenDres, 20 De juliol Del 2012 oci 29 Guanya 1 abonament Envia un SMS al TELÈFONS de 30 entrades a la amb la paraula clau PISCINA + el teu nom PISCINA URGÈNCIES Servei Urgent Mèdic (SUM) 116 piscina Muntanya * Cost del missatge: 1,50 € + cànon i entra en el sorteig MUNTANYA Hospital de Meritxell 871 000 Urgències (la Seu) 973 35 29 42 Hospital (la Seu) 973 35 00 50 Transport Sanitari Programat 871 116 MOTS ENcrEuaTS NÚM. 2.098 Creu Roja 808 225 Policia 110 Policia Municipal (la Seu) 092 Mossos d’Esquadra 088 Bombers 118 Bombers (la Seu) 085 Publica’t a Espanya: www.andorra.guiaon.ad Ambulància (la Seu) 973 35 33 35 FEDA (avaries) 145 Andorra Telecom (Avaries/Aten. al client) 115 agENda i ExpOSiciONS Andorra Telecom (Inf. nacional) 111 Andorra Telecom (Inf. internacional) 119 ESCALDES-ENGORDANY CENTRE CULTURAL LA LLACUNA Mostra de les obres creades en INSTITUCIONS PUB CALIFA Govern d’Andorra 875 700 l’Art Camp 2010, Colors per al Ajuntament de la Seu 973 35 00 10 Símbols, vint símbols comercials planeta. Fins al 31 de juliol. Tràmits de Govern 150 universalment coneguts. Mos- CASS 870 870 tra organitzada per l’Associació SALA D’EXPOSICIONS DEL GOVERN Oficina d’Immigració 872 072 de Dissenyadors Professionals Identitat. Fons de l’Associació Cambra de Comerç 809 292 Trànsit 1802 1802 d’Andorra (ADPA). d’Artistes Lituans mostra 60 Ambaixada espanyola 800 030 obres d’art de 35 creadors. Fins Consolat espanyol 800 080 CENTRE D’ART D’ESCALDES (CAEE) al 24 de juliol. Ambaixada francesa 736 700 A l’ombra del romànic presenta Ambaixada portuguesa 805 305 ceràmiques amb motius romà- RESTAURANT LA BOHÈME Batllia 870 730 nics, obra de Judith Pellicer. El restaurant La Bohème, a Sindicatura 877 877 Bisbat d’Urgell 973 35 00 54 Fins al 30 de setembre. Pyrénées, s’estrena com a espai expositiu amb Blawing, d’Eve COMUNS CENTRE D’ART D’ESCALDES (CAEE) Ariza. Fins al 9 de setembre. Canillo 751 036 Joan Miró, el jardí de les meravelles Encamp 873 200 mostra 60 litografies i gravats Ordino 878 100 ORDINO La Massana 736 900 produïts pel pintor entre 1953 i Andorra la Vella 873 100 1981. Fins al 30 de setembre. CENTRE HISTÒRIC Sant Julià de Lòria 871 700 Ordino reviu. Fotografies de fi- Escaldes-Engordany 890 890 ESPAI 29 nals del segle XIX i principis del Ángel Calvente ven tota la seva SERVEIS segle XX que s’exposen al centre pintura i escultura en la mostra Mobilitat 1802 1802 històric. Fins al 16 de setembre. Serveis Funeraris Sixto 807 180 Ressorgir, l’última que acollirà a Pompes Fúnebres And. 822 466 la galeria. Fins a finals d’agost. Pompes Fúnebres Valls 866 632 SANT JULIÀ DE LÒRIA Correus (la Seu) 973 35 07 24 ANDORRA LA VELLA MUSEU DEL TABAC Correus francesos 820 408 Correus espanyols 820 257 GALERIA LAMÀ DELA MAR Mostra de la col·lecció de pintu- Roser Oter mostra les seves ce- ra russa del segle XX de Dolores INFORMACIÓ TURÍSTICA ràmiques escultura. Fins a finals Tomás. Rússia, segle XX, fins al Oficina Nacional de Turisme 820 214 14 d’octubre. Canillo 751 090 de juliol. Encamp 731 000 UNIVERSITAT D’ANDORRA Oficina de Turisme d’Ordino 878 173 GALERIA PILAR RIBERAYGUA La Massana 835 693 L’espai d’art torna a convidar UdArt Foto mostra imatges de Andorra la Vella 873 103 l’escultor Nicolae Fleissig, que 54 fotògrafs d’Andorra, l’Alt Sant Julià de Lòria 744 045 Urgell i la Cerdanya. Fins al 21 Escaldes-Engordany 820 963 presenta divuit peces. Oscil· Turisme de la Seu 973 35 15 11 lacions, fins al 27 de juliol. de desembre. DIMARTS 3 DE JULIOL DE 2012 CENTRE CULTURAL LAUREDIÀ BIBLIOTEQUES 14 OCI l’espai B’Art, Carolina Coma CENTRE CULTURAL LA LLACUNA A 750 fotografies dels 50 anys de Nacional DIMARTS 3 DE JULIOL DE 2012 Pública de Govern 826 445 828 750 mostra la col·lecció de pintures la Coral Rocafort i dels 40 anys SUDOKU NÚM. SudOku NÚM. 1.498 1.578 Canillo 851 888 dels Petits Cantaires Lauredi- Ordino 878 136 Esclats, fins al 27 de juliol. HORÒSCOP Parla amb el teu cappossible. ans. Fins al 10 d’agost. i emo- Una sorprenent SUDOKU NÚM. 1.578 Escaldes-Engordany Sant Julià de Lòria 890 890 844 044ana por- aquesta setmana, al- Tot serà possible. Parla amb el teu cap cionant notícia ve cap 4 1 Una sorprenent i emo- 6 La Massana Encamp 736 910 732 704 s, però guna cosa bona pot ve- Aquesta setmana por- é algu- tarà sorpreses, El dimecres o nir d’ell. a tu aquesta setmana. aquesta setmana, al- Sorgiran idees bri- 3 cionant notícia ve cap 9 45 1 1 Pas de la Casa Biblioteca de la Seu 6 856 787 973 36 06 66 BESSONS però guna cosa bona pot ve- a tu aquesta setmana. 21 abril - 21 maig 22 maig - 21 juny que es- portarà dijous pot produir un nir d’ell. El dimecres o ment llants en la teva 5 1 3 9 TAURE AUTOBUSOS també algu- Sorgiran idees bri- 4 7 5 BESSONS Alsina Graells 827 379 / 973 35 00 20 21 març - 20 abril 21 abril - 21 maig 22 maig - 21 juny fa molt nes respostes que es- catiu en progrés signifi dijous i les produir un vin- pot oportunitats llants en la teva ment TAURE Bus Blues 362 324 / busblues@andorra.ad ÀRIES la teva carrera. taves buscant fa molt dran pertot arreu. progrés significatiu en 5 i les oportunitats vin- 4 7 Cooperativa Interurbana Andorrana, temps. la teva carrera. 4 3 2 dran pertot arreu. S.A. 806 555 / www.interurbana.ad Hispano Andorrana (+376) 807 000 vells er- La teva càlida perso- D’alguna manera, es- 4 3 2 www.andorrabus.com ’adonar- Has corregir vells er- mol- nalitat t’ajudarà La teva càlida perso- terri- tàs entrant en un D’alguna manera, es- 1 8 9 Hispano Igualadina 803 789 / (+34) 977 77 06 98oses són rors. Has d’adonar-la capa- tíssim. Tens nalitat tori nou. Etmol- t’ajudarà comences tàs entrant en un terri- 1 8 9 Nadal 805 151 / (+34) 902 40 50 40 5 les coses 4 3 e-mail: info@autocarsnadal.com bones te que les cosestrobar el que citat per són tíssim. aTens la que les coses adonar capa- tori nou. Et comences 24 juliol - 23 agost Novatel (Autocars) 803 789 24 agost - 23 set. es coses realmentcada persona necessita tan bones citat per trobar el que hi ha van i vénen, mai a adonar que 5 4 3 VERGE e-mail: novatel@andorrabybus.com 24 juliol - 23 agost LLEÓ 22 juny - 23 juliol 24 agost - 23 set. Starbus 820 907 / (+34) 96 349 67 67 7 6 1 8 CRANC com diuen. Les permet donar i això et coses cada persona necessita van i vénen, mai hi ha VERGEvolupant un buit, i les oportuni- Viatjes Montmantell 807 444 LLEÓ s’estan desenvolupant el millor de tu. i això et permet donar tats vindran aviat. un buit, i les oportuni- 7 6 1 8 www.andorralleida.com Viatges Soldevila 828 117 marcar ràpidament. Les coses són cada ve- el millor de tu. Ningú està en millors 5 Intelligence Research Group. University of LleidaCAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). tats vindran aviat. Artificial 45 Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). Changed with the DEMO VERSION of 9 4 9 FARMÀCIES DE GUÀRDIAinflexió, El dia podria més clares per a gada marcar Les coses són cadaper mun- condicions ve- Ningú està en millors Artificial Intelligence Research Group. University of Lleida Andorra la Vella Farmàcia Galeno IIes opor- un punt d’inflexió, tu. Has vingut tractant gada més clares per a tar una tempesta que condicions per mun- 8 6 5 4 8 6 5 4 Av. Meritxell, 91 - Tel.: 828 717 Pas de La Casa Farmàcia del Pas amb el que les opor- tu. Has vingut tractant tar una tempesta que Solution #0 [27/06/2012] Solution #1 [27/06/2012] C/ Major, 1 - Tel.: 755 860 - 352 711 SAGITARImor i la una situació que no un Sagitari. El millor SOLUCIONS N. 1.577 Solution #0 [27/06/2012] Solution #1 [27/06/2012] BALANÇA ESCORPÍ SAGITARI 24 setembre - 23 oct. tunitats en l’amor i la una situació que no un 8Sagitari. El4 millor6 23 nov. - 21 des. SOLuciONS 1.497 1.577 24 oct. - 22 nov. 2 7 3 5 9 1 Completa73 3 64 5 dividit en 2 7 9 1 8 5 ESCORPÍ ran úni- teva carrera seran úni-comple- comprenies comprenies dubte, encara sens comple- 8 2 el taulell 9 6 1 23 nov. - 21 des. 24 oct. - 22 nov. sens 5 dubte, 6 encara4 Completa 3 taulell 1dividit en 2 7 el 9 6 8 5 impor- 1 9 8 7 2 3 nou 1 56 98 8(814 caselles),4 dis- 5 1 quadrats 7 6 79 3 2 3 ques. El tament. Per fi es pot més impor- tament. Perper es potNo et està fi venir. està per6 venir.9 No 7et8 4 3 2 1 5 2 posats 3en 6nou2 files 1 columnes, 9 4 8 3 5 2 19 i6 4 7 5 nou 1 6 8 7 4 caselles), dis- 5 quadrats (81 9 3 2unitat. veure clarament. deixi intimidar. posats en nou2 files i6 columnes, SOLuciONS N. 2.097 tant és l’oportunitat. veure clarament. deixi intimidar. 7 8 9 8 3 5 1 4 7 SOLUCIONS N. 3 8 5 1 2 6 4 7 9 emplenant 2les cel.les amb nú- 3 3 6 88 5 11 2 67 9 4 9 5 emplenant 2les cel.les amb nú- 4 7 3 6 8 1 5 7 9 4 el tema Tens l’oportunitat Els diners són el tema Tens Centrar-se en el que és l’oportunitat Centrar-se en el que1és2 meros de l’1 al 9 sense que es meros de l’1 al 9 sense que es 7 6 4 5 3 9 8 1 7 9 62 4 7 54 3 93 5 6 8 8 1 2 1 9 2 7 4 8 3 5 6 segura’t repeteixi cap xifra a la fila, ni a principal. Assegura’t el que d’aconseguir d’aconseguir elara és molt essencial que essencial ara 7és 8 molt5 2 9 1 4 3 6 7 2 5 94 1 9 46 7 88 3 13 6 3 2 5 repeteixi cap xifra a la fila, ni a 7 5 4 9 6 3 8 2 13teus as- la columna, ni al requadre. la columna, ni al requadre. que tots desitges. Elas- és sa- els teus truc desitges. El truc La sa- positiu. és setma- positiu. La setma- CAPRICORN 9 7 2 6 5 3 8 1 4 9 75 2 1 68 5 34 8 9 4 2 7 1 5 1 8 2 4 7 9n oberts sumptes ber exactament el que estan oberts ber exactament el que tenir na passada vas na passada vas tenir 21 gener - 19 febrer 21 gener - 19 febrer 20 febrer - 20 març 20 febrer - 20 març 22 des. - 20 gener Universitat de 6 9 Lleida 8 7 Universitat de 6 3 1 4 5 9 2 Lleida AQUARI AQUARI 8 6 7 11 3 4 75 8 42 5 3 2 PEIXOS 6 1 3 7 8 4 5 9 2 PEIXOS i encaminats, perquè amb el 9 perquè vols, perquè vols, perquè problemes. És massa amb el massa problemes. És http://sudoku.udl.cat http://sudoku.udl.cat algú influent té el seu pensament positiu hagi ac- possible 8que hagi ac-3 5 4 9 1 2 6 7 2 5 4 49 8 6 93 1 25 6 8 7 7 1 3 2 4 9 6 3 7 5 1 8té el seu pensament positiu es possible que es . ull posat pot tu. en aconseguir molt. pot aconseguir molt. tuat incorrectament. tuat incorrectament. Solution #2 [27/06/2012] Solution #3#2 [27/06/2012] Solution [27/06/2012] Solution #3 [27/06/2012] 8 2 7 3 7 6 2 9 5 8 9 28 7 3 31 6 72 6 7 9 4 2 5 9 8 3 1 6 2 4 7 2 9 3 6 5 8 7 4 1 2 2 6 91 3 8 64 5 89 7 5 1 7 3 4 2 6 1 8 4 7 9 3 5
 • 29. 30 oci DivenDres, 20 De juliol Del 2012 Festa Andorra · Av Tarragona 103. Andorra la Vella Píkilo · C/ La Grandalla, Casa Vilella, baixos. Andorra la Vella Bodegueta · Av. Tarragona 46. Andorra la Vella Bd No hay mejor eres lo mejor que me ha el sol a la montagna?!?i el q taguanti Avís: En compliment del que preveu la Llei 15/2003 Qualifi- encarregada q la marisela pasado!!...Nos merecemos tranquila te passare la cada de Protecció de Dades Personals, de 18 de desembre, de la perfumeria if del ser felices por todo crema por el sol!!!o0o0 Ara ja tenim llei us informem que les vostres dades personals passaran a formar part d’un fitxer automatitzat, a què acordeu el vostre pas todavia no te has ido lo pasado en nuestras d’inverio estrangera a consentiment, la finalitat del qual és la gestió dels missatges e ya te echamos de menos vidas anteriores... BD ME HAN RAYADO EL COCHE veure qantes empreses SMS. El responsable del fitxer és la SOCIETAT LA VEU DEL te queremos besitos de Se que como tu no hay EL 30 DE JUNIO ERA UN vindran al peis jeje POBLE SA, on podeu exercir el drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Us informem que les vostres dades no tus chicas nadie,permanecere a tu SABADO ENTRE LAS 3 I 4 seran cedides. Els missatges es publiquen literalment, d’acord DE LA NOCHE DELANTE DEL no entiendo la polemica amb el contingut rebut a la redacció del BONDIA. No obstant, lado eternamente eres por los tapones de el diari es reserva el dret de publicació i no es responsabilitza Home de 48 solo desea el aire que respiro cada PIKOLO SI ALGUIEN HA de les opinions expressades en aquesta secció. L’USUARI es conoer dona para relaao VISTO ALGO PF CONTESTAR botellas q problema hay compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que dia,mi amor!! Espero que en q se recojan polemica ofereix el BONDIA i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a seria leas este sms,nunca me AL BON DIA absurda no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts 555 hombre de 48 desea cansare de demostrarte mi Busco amantes de las moto o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal conocer dona para relacao amor por ti.....que tengas solo dimartes para sortir xico d 25 muy avorrido o atemptatori contra els drets humans. El BONDIA es reserva el serial un buen dia,mi vida...TE a fer un tomb este veraao busca xica dret de retirar tots els comentaris i les aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discrimina- QUIERO PARA SIEMPRE... para pasaar buen araro os toris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la Bd el domingo dia 22 s Bd para la rubia d la casa espero guapas joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a realizara una missa en Soi la chica d 43 para portuguesa.cada ao que judici seu, no resultin adequats per publicar-se. No es publicarà meritxell as las 18h em el chico k keria kedar passa estas mejor tia. JBdja hi tens tot a punt, cap missatge amb dades personals o que puguin identificar una persona sense el consentiment de la persona interessada. memoria d nuestro amigo en el viena. Te espero me encantaria conocerte mira que queden jomes L’usuari s’obliga a no utilitzar els serveis que es prestin amb fins tony!k descanse em paz el viernes a las 9.30 en mejor.me encantas.un unes hores dper fotre el o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, el banc sabadell.camisa cafe?beso guapa camp dep pais... lesius dels interessos o drets de tercers. L’usuari garanteix que la informació, el material, els continguts o les observacions BD Para mi nena de La negra pantalon rojo. que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin Massana....que me ilumina Bd T et creus molt guapa lo de la cass es muy fuerte facilitats al titular del diari, no infringeixen els drets de protecció cada dia con su cario y Bdsuzi,aquest finde te pro la mala bava et perd y como siempre pagan el de dades personals ni cap altra disposició legal. La informació, els materials, els continguts, les opinions o les observacions sonrisa sin duda alguna subes por la massan a tomar i tens un caracter q ole pato los de siempre que l’usuari faciliti al titular es consideraran no confidencials, i es reservarà el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada. La relació entre LA VEU DEL POBLE i l’USUARI se Envia al 555 la paraula clau BD més el teu missatge. Cost: 0,75 € + cànon sotmet a la jurisdicció del Principat d’Andorra. HORòsCOP A la feina, les dis- És summament Cuideu molt avui cussions amb al- important que les vostres parau- guns companys us comenceu a cui- les. Recordeu que portaran proble- dar-vos d’ara en- el que surt de la mes difícils, que davant molt més vostra boca és el re- superareu en aca- que en el passat. flex del vostre estat 21 abril - 21 maig 21 març - 20 abril 22 maig - 21 juny bar la tarda. Amb Busqueu temps per d’ànim, i amb això BESSONS tot, us deixaran de dedicar-lo al vostre podeu fer mal a al- TAUREÀRIES mal humor. benestar. tres persones. Tindreu una gran En l’amor, una No tingueu por oportunitat per vetllada agrada- de fer aquest pas sobresortir en el ble al costat dels que fa temps que vostre camp pro- éssers estimats esteu ajornant. Per 24 agost - 23 setembre fessional, però això serà important per molt que espereu, 24 juliol - 23 agost encara no us dona- mantenir-hi una prendreu la decisió 22 juny - 23 juliol rà prou força per bona comunicació. que més us convé, agafar les regnes Busqueu l’ambient i posposar-la no usCRANC VERGE LLEÓ de nous projectes. adequat per parlar. servirà de res. En l’àmbit laboral, Lluitareu forta- No hi haurà bona els vostres superi- ment per ajudar connexió amb la ors us agrairan els una persona que vostra parella. És 23 novembre - 21 desembre 24 octubre - 22 novembre vostres esforços estimeu molt. En- probable que hi 24 setembre - 23 octubre i us premiaran la cara que no faci cas hagi un cert distan- vostra qualitat pro- dels vostres con- ciament, però ara fessional i la vostra sells, no desistiu, us costarà trobar laBALANÇA SAGITARI ESCORPÍ gran implicació en perquè més tard us manera de canviar la feina. ho agrairà. la situació. En el terreny amo- Un fort estat de A la feina, les re- rós, si les coses malenconia us en- lacions laborals es anaven malament vairà. Penseu dues poden tornar una aniran millorant vegades si real- mica difícils per 22 desembre - 20 gener a poc a poc, però ment el que esteu reiterats i inclús 21 gener - 19 febrer 20 febrer - 20 març això no us farà sen- fent és el més cor- mutus comentarisCAPRICORN tir feliços perquè recte per poder re- hostils. Eviteu les AQUARI PEIXOS busqueu una cosa cuperar l’estabilitat crítiques inneces- molt diferent. en la vostra vida. sàries i exagerades. Envia HOR_ARI al 132 per rebre ARIES ( _ representa un espai). Altres signes: TAU, BES, CRA, LLE, VER, BAL, ESC, CAP, AQU, PEI
 • 30. DivenDres, 20 De juliol Del 2012 oci 31 La qualitat en tes a Andorra la podeu trobar a PER CANVI DE La Botiga Del Te amb més de 130 especialitats!! TEMPORADA!! TETERES I TASSES Cafés Ara, hi podeu trobar els millors cafès del món i en gra... Especialitats com Kenya, Colòmbia, Mèxic, Brasil, etc. AMB UN DESCOMPTE DEL C/ La Llacuna, 11, local 1 (entrada per Mossèn Cinto Verdaguer) AD500 Andorra la Vella · Tel.: +(376) 823 494 - www.labotigadelte.com - info@labotigadelte.com08.10 Club Piolet 08.15 Informatiu Alt Urgell 06.00 Notícies 3/24 06.00 Videoclips catalans 07.13 Les Tres Bessones 07.10 Temps d’aventura 06.00 Televenda 06.30 Telediario matinal09.00 RNA: Ara i aquí 08.30 Rutes del Pirineu 10.00 Estrelles de la gran 08.00 Les muntanyes del 07.38 Clifford, el gran gos 08.05 ZZ 06.50 Passaport 09.00 Los desayunos de12.00 Fórmula musical: FM 09.00 Informatiu Cerdanya pantalla món vermell 11.00 Zona de ball 07.30 Diagnòstic: assas- TVE13.45 Informatiu migdia 10.30 Univers 10.48 Connexions d’engi- 08.43 Dr. Perill 09.05 Els Dalton 11.35 Guerra al volant sinat 10.15 La mañana de La 114.05 Música 11.00 Cafeïna nyeria 09.35 Una altra mirada 09.30 Doraemon 12.35 Flaix 08.10 8 al dia 11.00 Chupinazo14.30 Informatiu migdia 12.00 Al pot petit 13.20 El gran dictat 10.30 El documental 10.45 El xou de l’Scooby- 13.35 ZZ 09.00 Televenda 12.00 España, entre el cielo14.50 Fórmula TT 12.30 Galeria Galilei 14.00 Telenotícies 11.35 La Sonora Doo 13.55 Automobilisme 11.00 8 al dia y la tierra15.15 Informatiu migdia 13.00 Notícies Lleida comarques 12.50 Reportatges: Ecosis- 11.35 Espies de veritat 15.35 ZZ 11.30 Diagnòstic: assas- 14.00 Informativo territorial15.35 Fórmula musical: FM 14.00 Informatiu migdia 14.20 El medi ambient temes marins 12.45 Els germans Kratt 17.40 KM 0 sinat 14.15 Saber cocinar18.00 Club Piolet de Lleida 14.30 Telenotícies migdia 13.00 Itàlia des de l’aire 13.35 Un drama total: la 19.24 Al límit 12.15 Inspector Wolff 14.30 Ciudades para el18.50 Escenaris AND 14.30 Bat de sol 15.40 Plats bruts 14.25 Les muntanyes del revenja de l’illa 19.45 Flaix 13.00 Sheena siglo XXI19.20 Gaia 15.00 Cafeïna 16.40 Majoria absoluta món 14.25 Martin Mystery 20.45 Bike attack 13.45 Orgullo 15.00 Telediario 119.45 Concerts privats 16.00 Gaudeix de la festa 18.25 Pel·lícula: Hanky 15.13 Tresors del món, 15.15 Els pingüins de 22.39 Guerra al volant 15.30 Sigo en pie 16.15 Ciclismo. Tour de20.10 Art de garatge 16.30 Revival panky patrimoni de la Madagascar 23.22 A la carretera amb 15.50 Sí, cariño Francia20.40 Méteo 17.30 Fem salut 20.10 Just for laughs humanitat 16.52 El llibre de la selva el Rossi 16.10 Casats i... amb fills 17.30 Corazón apasionado20.45 Informatiu vespre 18.30 Muntanyes d’aven- 21.00 Telenotícies vespre 16.40 Boscos 17.15 Mic 3 00.05 Tot l’esport 17.05 Inspector Wolff 18.50 Ana y los 721.10 Teatre: Taller ENA tura 21.45 Barcelona 92, jo 17.35 60 minuts 17.50 Marsupilami 00.30 Automobilisme 17.55 Diagnòstic: assas- 21.00 Telediario 2 2011 - Escenes 19.00 Mira com ballen també hi era 18.38 Una altra mirada 18.40 Sabrina 02.05 Tot l’esport sinat 22.00 Baloncesto. Partido22.25 Informatiu vespre 20.00 10 cites 21.55 La gran pel·lícula: 20.05 Forquilla i motxilla 19.30 Doraemon 18.50 8 al dia amb Josep amistoso: España-22.40 Aventura’t 20.30 Informatiu Cerdanya Batman begins 21.15 Km 33 20.20 Les fabuloses Cuní Argentina23.05 Redifusió nit 21.00 Líders 00.20 Pel·lícula: La caixa 21.50 Thalassa tortugues ninja 22.00 La competència en 00.00 Cine: Ojo por ojo 21.30 Lleida al dia Kovak 22.35 Riu avall 21.36 Bola de drac Z color 01.35 Al filo de la ley 23.00 Informatius Pallars 23.05 El documental 22.24 Doctor Who 22.55 Emmanuelle 4 02.40 TVE es música 23.30 La setmana 01.00 Les illes Britàniques 23.12 Porco Rosso 00.35 Misteris... amb 01.46 Les muntanyes del 00.38 Món 3xl Sebastià d’Arbó món 00.49 Bola de drac Z08.00 Grandes doc. 06.30 Road to London 06.15 Noticias de la 06.30 Puro Cuatro 06.00 Fusión sonora 06.00 Teletienda 06.30 TFou 06.30 Télématin09.10 Pueblo de Dios 09.30 Vela: Volvo Ocean mañana 06.45 El zapping de 06.30 Informativos 07.00 La Sexta en concierto 08.30 Téléshopping 09.05 Des jours et des vies09.30 Aquí hay trabajo Race 09.00 Espejo público surferos Telecinco 08.15 Este es mi barrio 10.00 Secret story 09.35 Amour, gloire et10.00 U.N.E.D. 10.00 Tour de Francia 12.00 Karlos Arguiñano en 07.30 Top Gear 08.55 El programa del 09.10 Crímenes imper- 10.55 Au nom de la vérité beauté11.00 Grandes documen- 2012. 17ª etapa: tu cocina 09.30 Alerta Cobra verano fectos 12.00 Les douze coups 09.55 Lignes de vie tales Bagnères-de-Luchon 12.30 La ruleta de la suerte 10.30 Rush 12.45 Mujeres y hombres y 12.30 Al rojo vivo de midi 10.45 Cyclisme12.00 Otros pueblos - Peyragudes 14.00 Los Simpsons 11.30 Alerta Cobra viceversa 13.57 La Sexta Noticias 13.00 Journal 13.00 Journal13.00 Para todos La 2 13.50 Trofeo SM la Reina 15.00 Antena 3 Noticias 1 12.30 Las mañanas de 14.30 De buena ley 15.35 El Millonario 13.55 Les feux de l’amour 13.45 Toute une histoire13.30 Cámara abierta de vela 16.15 Bandolera Cuatro 15.00 Informativos 16.15 Bones 14.55 Téléfilm: Loin du 14.40 Cyclisme14.25 Zoom Net 14.10 Tour de Francia 2012 17.15 El secreto de Puente 14.00 Noticias Cuatro Telecinco 18.05 Navy: Investigación coeur 17.00 L’après Tour15.35 Saber y ganar 16.15 Tenis. ATP Tour: Viejo 14.50 Deportes Cuatro 16.00 Sálvame criminal 16.30 Grey’s Anatomy 18.55 Mot de passe16.05 Grandes doc. Bastad 18.30 Ahora caigo 15.45 Supernanny 20.00 Pasapalabra 19.55 La Sexta Noticias 18.10 Secret story 20.00 Journal17.00 Grandes doc. 20.00 Copa del Rey de 19.45 Atrapa un millón: 18.00 NCIS: Los Ángeles 21.00 Informativos 21.30 Navy: investigación 19.05 Au pied du mur 20.35 Boulevard du palais18.00 El escarabajo verde triatlón especial famosos 20.00 Noticias Cuatro Telecinco criminal 20.00 Journal 22.25 Chez Maupassant19.15 Programa de mano 20.10 Natación: Travesía a 21.00 Antena 3 Noticias 2 21.00 Deportes Cuatro 2 22.00 Sálvame deluxe 02.05 Astro TV 20.50 Les experts: Miami 23.20 Berlingot19.30 La Casa Encendida nado Tabarca 22.00 Avanti 21.30 Me cambio de familia 02.30 Minutos mágicos 22.25 Secret story21.00 Docufilia 20.30 Copa del Rey de vela 00.00 Equipo de investi- 00.30 Callejeros 03.30 Más que coches 01.30 Confessions intimes23.00 El documental de 2012 gación 02.45 Three Rivers: Ganar 03.35 50 mn Inside La 2 21.00 Londres en juego 02.30 ¡Vamos a jugar! y perder00.00 Cine: El vientre de 00.15 Baloncesto. Partido 03.30 Cuatro astros Juliette amistoso: España-02.35 Docufilia Argentina RàDIO06.40 Ludo 07.00 Journal Radio 07.30 Téléachat 07.35 Kyle XY 06.40 Télé achat 08.00 Dans tes yeux 06.30 Bom dia Portugal Cadena Dial 88.1 MHz08.40 Scooby-Doo Canada 09.45 Mon bien-être, 09.00 M6 boutique 09.40 Tellement vrai 08.25 X:enius 10.00 7 Maravilhas - Praias R7P 89.0 MHz10.40 Garfield & Cie 08.30 TV5 Monde. Le l’hebdo 10.10 Melrose Place, nou- 11.00 Les anges de la 09.50 Le Saint de Portugal Pròxima FM 89.5 MHz11.55 Météo journal 10.10 Street cuisine velle génération téléréalité 4 - Club 10.40 Arte reportage 13.00 Jornal da tarde Ràdio TeleTaxi 90.2 MHz12.00 12/13: Journal 09.15 Salles de spectacle 11.15 A vos recettes 11.00 Malcolm Hawaï 11.35 Le Blogueur 14.15 Vidas em jogo Màxima FM 92.1 MHz régional 10.05 L’Amérique dans tous 13.35 La femme de l’ombre 12.05 Modern Family 12.10 Futurama 12.50 Arte journal 15.19 7 Maravilhas - Praias M80 Ràdio 92.6 MHz13.50 Cyclisme ses états 15.25 Pour l’amour du 13.00 Scènes de ménages 13.45 Tellement vrai 13.00 X:enius de Portugal14.50 Maigret 11.00 TV5 Monde. Le risque 13.45 Vacances en famille 16.40 Les anges de la 14.10 La vie! Pas si simple! 18.00 Portugal em direito Ràdio Valira 93.3/98.9 MHz16.40 Des chiffres et des journal 18.45 Morandini! 15.30 Alerte au crocodile! téléréalité 1 17.45 Le moine et les tigres 19.08 O preço certo Flaix FM 93.8 MHz lettres 11.15 Tout le monde veut 20.00 Very bad blagues, la 17.40 Un dîner presque 18.40 Stargate SG-1 18.30 Le dirndl 20.00 Telejornal RNA 94.2 MHz18.10 Questions pour un prendre sa place quotidienne parfait 20.35 Commissaire Valence 19.15 Dans tes yeux 21.00 Reportagem RTP Ona Rambla 95.0 MHz champion 13.00 Jardins et loisirs 20.50 A chacun son histoire 18.45 100% mag 00.10 Les Monos 19.45 Arte journal 21.39 Decisão final Andorra 1 96.0 MHz19.30 Journal national 14.00 Ce jour-là 22.30 A chacun son histoire 20.05 En famille 01.55 Poker 20.05 Les grandes stations 22.00 Tourada - XVI Grande Andorra Música 97.0 MHz20.00 Tout le sport 16.00 TV5 Monde. Le 00.10 Direct poker 20.50 N.C.I.S.: Los Ángeles balnéaires Corrida TV do Norte NRJ 100.6 MHz20.35 Thalassa journal 01.30 L’Autre 00.00 100% Euro 2012 22.15 Longford (2012). Direito Andorra 7 101.5 MHz22.35 Soir 3 16.28 Questions pour un 01.05 Sex & the City 23.45 Court-circuit 01.20 5 para a meia-noite France Inter 101.8 MHz23.05 Faut pas rêver champion 02.05 Scrubs 17.00 L’Amérique dans tous 03.00 M6 Music SER 102.3 MHz ses états France Musique 102.6 MHz 18.00 TV5 Monde. Le 40 Principals 103.3 MHz journal France Culture 104.0 MHz 19.00 Mixeur, les goûts et Catalunya Ràdio 104.6 MHz les idées Ràdio 4 106.0 MHz 19.30 Tout le monde veut Ràdio 1 106.8 MHz prendre sa place Ràdio Principat 107.5 MHz 22.45 TV5 Monde. Le journal Ràdio 3 107.9 MHz
 • 31. DivenDres, 20 De juliol Del 2012 llegeix-lo, passa’l, recicla’l. Avui felicitem totes les Margarides diari@bondia.adSI A LA CUSTODIA BD taxi H ... Estas nomes parles 30 segonsCOMPARTIDA PER DEFECTE, denunciat al servei d o menys! Volem pagarels nostres fills es policia amb video i fotos nomes el que consumim!!mereixen gaudir de pare x conduccio temeraria i FEM PINYA!!!!!i mare per igual. agresiva a la carretera jaja. Listo BD Srs d’andorra telecom,BD xiqui ja tens puc entendre que ensla cartera a punt, Bd es indignant que tal cobreu les trucades Moltes felicitats, ivone, esperem que passis un molt bon diaaquest cap de setmano com esta el país el perdudes, pero trobo avui, que és el teu aniversari. seT AnY s, Que GrAn! T’estimem!’despilfarro total jajaja govern dels millors faci INDIGNANT que cobreu 1 vacandes a l’agost minut si no el gastem! ABd A la ministra de + en els temps k corren..salut i benesta miri una Bd. Fins als collonsmica mes a qui done les de que a aquest pais Bd Vull fer unaajudes perque uns ens es prohibexi tot. Ara associacio de parespasem gana i no tenim no pots fumar als teus separats que volen la Moltes felicitats, mama,dret a elles i altres su descansos. Aquest pais custodia compartida per pel dia de demà, que és elgasten al bingo facin la va cap abaix! Una andorra defecte, si ja existeix, teu aniversari. segueix tanseva feina , a i la gent molt indignada. ja direu alguna cosa, guapa. T’estimem molt.no viu amb 3 o 4 euros contacteu per sms al bonal dia BD Es una vergonya q STA dia cobri minuts sencers quan Més sMs a la pàgina 30Veure avís legal a la secció d’SMS de la pàgina 30 envia al 555 la paraula clau BD més el teu missatge. Cost 0.75 € + cànon bon estiu Us desitja un podeu fer I us recorda que ja T Av. Joan Maragall, 2 (altell) IBRES DE TEX re serva dels LL Moltes felicitats, AD500 Andorra la Vella curs. Tel +376 824 241 per al proper princesa!! T’estimem molt. la teva família. A/e: lallibreria@andorra.adEl 2 cilindres gasolinamés ecològic del mon, -15% contaminació + 30% 30 0.92 gr/km. prestacions Avís: El diari BONDIA es reserva el dret de publicació i no es responsabilitza de les fotografies i els textos que els lectors envien per ser publicats en aquesta secció. A partir de -15 -15% Us comuniquen que el Restaurant romandrà,12.100€ consum TANCAT per VACANÇES del dia 29 de Juny fins al dia 23 de Juliol 2012. FIAT 500 TWINAIR Amb les dues dates incloses. 900 cc. 85 CV Preguem que perdoneu les molèsties.CIMEX AUTO S.L. Av. d’Enclar, 98, Sta. Coloma · Tel.: +376 720 955 - Fax: +376 722 932 www.cimexauto.com Plaça Major de Pal. PAL, LA MASSANA. Tel.: +376 83 64 00 AQUEST ESTIU, POT SER TEU PER NOMÉS Sorteig el 01/08/2012 1€ ,05 NOM IPAD Envia 600 Envia IPAD (espai) iPad + COGN al OMS 600 NOM i COGNOMS al 600 Facebook.com/Super600 Cost del missatge 1,05€ +Cànon. Utilitzar el servei implica acceptar les condicions d’utilització consultables a www.super600.ad/condicionsgenerals