• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Diari del 24 de maig de 2012
 

Diari del 24 de maig de 2012

on

 • 688 views

Aqui podeu consultar el diari d'avui en format PDF.

Aqui podeu consultar el diari d'avui en format PDF.
Que tingueu un Bondia¡¡¡ :)

Statistics

Views

Total Views
688
Views on SlideShare
688
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Diari del 24 de maig de 2012 Diari del 24 de maig de 2012 Document Transcript

  • Dijous, 24 de maig del 2012 / Núm. 2.066 / Any 9 avui és notícia Pàgina 3 andorra Pàgina 6 L’Acoda demana Vila diu que abaratir el cost de l’enregistrament andorra Pàgina 7 l’acomiadament per irregular no afecta Andorra prepara la presidència del Comitè de Ministres del impulsar el sector ministres Consell d’Europa Tati Masià andorra Pàgina 7 Hollande nomena Sylvie Hubac representant personal en substitució de Christian Frémont andorra Pàgina 9 L’Apaea gestionarà els menjadors de segona ensenyança i batxillerat andorra Pàgina 10 El Comú de Sant Julià de Lòria detecta un increment de les demandes d’ajuts socials cultura Pàgina 13 Nit de bel canto i cançó popular italiana amb la soprano Michelle Marie Cook al juny esports Pàgina 15 andorra Pàgina 11 Ramírez no rebaixa la marca en els 100 esquena i esperarà per La botiga de segona mà gestio- nada per Carisma dóna 11.000 euros a tres entitats i al Comú, Carisma reparteix saber si anirà als Jocs Olímpics que tirarà endavant un projec- te de formació per als joves. 11.000 euros AJUTS A L’HABITATGE DE LLOGUERwww.bondia.ad / tel. 808 888 / fax 828 888 Govern d’Andorra Subvenció al lloguer convocatòria oberta fins l’1 de juny del 2012 El Ministeri de Finances i Funció Pública t’ofereix la possibilitat d’obtenir: INFORMA’T: - Subvenció al lloguer Tel. 875 700 - Crèdit per a l’emancipació (tot l’any) www.habitatgegovern.ad - Crèdit per a la fiança (tot l’any)
  • 2 D’INTERÈS DIJOUS, 24 DE MAIG DEL 2012 TRADUCCIONS I CORRECCIONS Traductors jurats inscrits al Registre Tot tipus de EL TEMPS meteo@bondia.ad documents Temps de maig Màximes més altes 06.23 h 21.18 h Torna el temps típic del mes de maig després de 6/20 les pertorbacions dels últims dies. Avui el cel es- 7/22 6/21 tarà poc ennuvolat durant el matí, exceptuant la cara nord, on hi haurà algun núvol de retenció. 8/23 8/23 4/12 Al llarg del dia els núvols s’aniran desenvolu- Quart creixent 9/24 pant amb més o menys força, i seran més grui- 9/25 xuts a la cara sud pirinenca. Serà durant la tar- da i el vespre quan apareixeran precipitacions 8/25 a la cara sud, preferentment en forma de xàfec 7/21 o tempesta. Les precipitacions no seran gaire 9/26 destacades però puntualment poden ser de moderada intensitat. Les temperatures pujaran divendres una mica més, amb valors molt agradables al dissabte CATALÀ, centre del dia. El vent bufarà del nord als cims, mentre que a les valls serà variable. Que tinguin CASTELLÀ, un BONDIA. FRANCÈS, ANGLÈS, ITALIÀ, PORTUGUÈS (entre altres) Av. Meritxell, 9, 4t-6a (Galeries Meritxell) Tel. 814 840a/e context-traduccions@hotmail.com
  • Dijous, 24 De maig Del 2012 3 economiaL’Acoda demana abaratir els costos del’acomiadament per impulsar el sectorL’associació reclama una llei òmnibus per revifar la construcció que estigui a punt en 6 mesos agències JULIÀ RODRÍGUEZ anDorra la Vella INDICADORSFlexibilitzar el Codi de relacionslaborals per abaratir els proces- vALOR AfegIt bRutsos d’acomiadament. Aques- El sector ha passat de representarta és una de les propostes de l’11,63% del valor afegit brut (VBA)l’Associació de Contractistes el 2009 al 9,74% el 2010. El 2006d’Obres d’Andorra (Acoda) per era del 13,02%, cosa que posa defrenar la caiguda del sector, que manifest el seu enfonsament.ja s’allarga diversos anys i quepot suposar que, si se segueix el PÈRDuA D’ASSALARIAtSritme actual, es perdin enguany El nombre d’assalariats va baixar1.000 llocs de treball més. Això un 11,04% entre els anys 2006 isí, la mesura s’hauria d’intro- 2010, mentre que al conjunt deduir “buscant l’equilibri”, és a l’economia ho va fer un 2,31%.dir, juntament amb altres quebeneficiïn els treballadors, com MetReS AutORItZAtSpodria ser, per exemple, l’incre- Des del 1981, l’any amb menysment del sou base, cosa que a la metres quadrats autoritzats alvegada contribuiria a la dina- sector de la construcció és elmització de l’economia. 1984, amb 83.040. El 2010 se’n Així ho va dir ahir el gerent antoni Baena i Víctor Filloy, a la roda de premsa d’ahir, acompanyats de carles mariné i augusto de avilés. van autoritzar 56.610.de l’Acoda, Víctor Filloy, du-rant la presentació d’un infor- Antoni Baena s’haurien de tramitar pel pro- quan la previsió per als pròxims CAu L’ObRA PÚbLICAme elaborat per l’associació quedescriu la precària situació del “Cal una resposta immediata, no cediment d’urgència al Consell General. anys és que sigui d’un 0,2%. Pel que fa a les iniciatives le- L’any 2010 es va destinar un 35,98% menys a obra pública en només per ajudar la construcciósector i apunta tota una sèrie En cas que no s’actuï d’aques- gislatives que s’haurien de con- relació amb l’exercici precedent. Eld’actuacions per revifar-lo. Fi- sinó també altres subsectors ta manera, les previsions de cretar, s’aposta per regular les 2011 els diners destinats a aquestlloy va ressaltar que els costos que pateixen la crisi ” l’Acoda són que se seguiran concessions administratives, ja capítol van baixar altre cop, end’acomiadar tants treballadors perdent entre dos i tres llocs de que en un moment en què no aquest cas un 66,2%.en els últims anys han estat molt Víctor Filloy treball al sector al dia, tot i que hi ha diners per invertir a leselevats per al sector, fins al punt les modificacions que s’introdu- arques públiques hi pot haver MÉS ACOMIADAMeNtSque moltes empreses hi han ha- “ Cal reduir els costos dels iran a la llei del sòl poden ajudar empreses interessades a explo- Si el sector acomiada enguany ungut d’invertir bona part dels be- acomiadaments, que suposen un a desbloquejar alguns projectes tar certes infraestructures, així miler de treballadors li costarà mésneficis obtinguts en els exercicis fre per a l’empresari a l’hora de que estaven aturats. Entre els com per una llei de morositat i de 20 milions d’euros, considerantde bonança econòmica. En aquest sentit, si es té en fer noves contractacions ” canvis que l’entitat demana que s’introdueixin també en aquest un tribunal d’arbitratge. L’Aco- da es refereix també al seu estu- una mitjana de 10,39 anys i un sou mitjà de 2.040 euros.compte que entre el 2006 i el text hi ha l’augment de la vo- di a un conjunt de projectes de2011 es van destruir 3.145 llocs diata per esmorteir la davallada lumetria, que seria un altre in- què s’ha parlat molt i que hau- mes cinc anys s’ha passat de pocde treball, passant de 6.777 a del sector. En aquest sentit, l’as- centiu per construir, i facilitar rien d’entrar “en l’etapa executi- més de 60 milions d’euros pres-3.632 treballadors, els costos sociació aposta per un compro- l’aprovació dels plans especials. va en un període no superior a supostats a 11 milions el 2012.d’acomiadament superarien els mís entre l’executiu i el sector Entre les propostes dinamit- sis mesos”: impuls de l’energia Baena va manifestar que da-43 milions. Així, la patronal dels per impulsar la rehabilitació, te- zadores, l’Acoda esmenta al seu elèctrica, iniciatives vinculades vant d’aquest panorama cal unacontractistes considera que cal nint en compte que és difícil que informe la rehabilitació d’im- al llibre blanc de l’energia, tele- “resposta immediata”, no tanrevisar els costos dels proces- el mercat admeti més obra nova mobles, per a la qual cosa s’hau- fèric del pic de Carroi, estació sols per ajudar la construcciósos d’acomiadament, “igual que en el moment actual, ja que en- ria d’establir la inspecció tècnica d’autobusos, heliport, casino i sinó també altres subsectors is’està fent a tot arreu”, ja que cara hi ha un excés d’oferta pen- d’edificis, que obligaria els pro- parc sanitari i tecnològic. evitar els costos socioeconòmicsen cas contrari empreses encara dent de ser absorbida. pietaris a revisar-los quan tenen El president de l’Acoda, An- derivats dels acomiadaments,actives haurien de recórrer a la Les diferents iniciatives le- un cert nombre d’anys. L’asso- toni Baena, va descriure la de- com són l’augment de les pres-suspensió de pagaments o di- gislatives necessàries per portar ciació advoca també per la nor- licada situació del sector desta- tacions socials i la disminuciórectament a la fallida. a terme el paquet de propostes malització del crèdit i el man- cant que en obra privada està de cotitzants a la CASS. Els di- La intenció de l’Acoda és que que s’ha elaborat, que es podri- teniment d’un nivell adequat per sota dels nivells de l’any ners que la Seguretat Social potdes del Govern, que ja ha rebut en encabir en una llei òmnibus d’inversió pública, que s’hauria 1984. L’any 2010 es van auto- perdre si es fa el miler d’acomi-l’informe, s’impulsi un paquet com les que s’han fet en països de situar entre el 2% i el 3% del ritzar 56.610 metres quadrats adaments previstos per a aquestde mesures, que s’haurien de veïns, haurien de ser una rea- producte interior brut (PIB) –al i l’any 1984 van ser 83.042. Pel any són prop de cinc milionstractar de forma global i imme- litat en els pròxims sis mesos i voltant de 70 milions d’euros–, que fa a obra pública, en els últi- d’euros.
  • 4 opinió Dijous, 24 De maig Del 2012 edIToRIaL ENQUESTA DE LA SETMANA ¿Cal que determinats càrrecs públics disposinMesures alternatives de més seguretat personal?L’associació de Contractistes d’Obra, acoda, la vegin perillar perquè per a l’empresari si- Envia un SMS al 789va fer balanç ahir de la difícil situació que viu gui menys costós fer-los fora. Tothom estarà amb la teva respostael sector, i que ha costat més de 3.000 llocs d’acord que calen mesures que serveixin perde treball des del 2006 fins al 2011. Una de reactivar un sector que durant anys ha estat ENQ SI o bé ENQ NOles propostes que van posar sobre la taula és un dels més importants al país, però caldria Cada dimarts el resultat deque s’abarateixi el cost d’acomiadar personal que aquesta dinamització no es fes a costa l’enquesta es publicarà ena canvi de prendre altres mesures per afavo- dels empleats. D’aquesta manera, cal avalu- aquest espai i entre elsrir els treballadors, com serien, tal com van ar quines són les propostes que es poden ti- participants se sortejarà Gentilesa deexposar, apujar el sou base. És evident que la rar endavant, sense perjudici de ningú i, en un telèfon mòbil amb pantallaconstrucció ha estat el sector més afectat per aquest sentit, cal que s’avaluïn totes les vies tàctil, ràdio FM, MP3,la crisi, però el que no es pot pretendre és que possibles, com per exemple el foment de les MPEg-4, doble targeta SIM,sigui sempre el treballador el que pagui els rehabilitacions o altres canvis que Bluetooth, càmera de foto i Av. Meritxell, 122 Andorra la Vellaplats trencats i que ara, a més dels 3.000 que podrien fer que la construcció tin- vídeo, bateria. Tel.: 866 415 - Fax: 829 050 E-mail: devima@andorra.adja han perdut la feina, n’hi hagi d’altres que gués més activitat. TRIbuNaEl combat del Merengue i la lleva del Biberó nuava. Allí moriren uns vuit-cents soldats d’entre 17 i 18 anys. PeIuS CoToNaT, historiador Quan la foscor de la nit va envair el camp de ba- talla, l’enemic aturà el seu dens tiroteig i els escas-A mitjans de l’abril de 1938 quatre dels alumnes de mentre que els soldats del Biberó, ben al contrari, sos supervivents gosàrem aixecar el cap, iniciant ell’Institut Garcia Fossas, tots ells nats l’any 1920 i no gaudien de cap entrenament en ordre de batalla. retrocés vers les nostres posicions. El meu companyamb 17 anys, vam ésser mobilitzats i enviats al front Palmés fou ferit en una cama. La nostra companyia,de guerra. Aquests quatre érem en Elias Muntadas El que firma aquest article, Peius, junt amb el que era la menys danyada pel foc enemic, havia patitGabarró –desaparegut al front de l’Ebre–, en Joan company Pere Palmés, formava part de la tropa un 40% de baixes, la majoria de la lleva del Biberó.Riera Badosa –mort fa uns quatre anys– i dos super- d’atac (124 brigada mixta, 27 divisió –abans Karl Aquella mateixa nit, dos capitans i dos comissarisvivents, en Pere Palmés Martí i jo mateix. Fórem tots Marx–) manada pel major del Barrio. A les vuit del –els de la segona i quarta companyia del batalló– fo-quatre enviats al front del Segre. matí tres companyies del batalló iniciaren l’atac ren afusellats sota acusació de negligència. al Merengue. La primera companyia, en què està- L’exèrcit del general Franco havia arribat a Ca- vem el Palmés i jo mateix, restà en reserva, però a Després d’aquests combats, el front restà estancattalunya a primers d’abril i es veié deturat pels rius les onze, davant de la inutilitat de l’atac, la nostra al sector i la majoria dels soldats foren traslladats aSegre i la Noguera Pallaresa, formant una seguida companyia rebé ordres d’incorporar-se a l’assalt del altres zones de guerra. No pocs biberons participarende caps de pont, grans porcions de terreny en zona Merengue. després en la batalla de l’Ebre, amb baixes encararepublicana a la riba esquerra dels rius Noguera Pa- més nombroses. És per això que el Govern de la Ge-llaresa i Segre. El cap de pont de Balaguer, d’un radi La gran desfeta neralitat de Catalunya, el dia 18 de maig de 1999, vade 9 quilòmetres, abraçava els pobles de l’Assentiu, El relat que seguirà fou viscut per l’autor d’aquestes atorgar a l’Agrupació de la Lleva del Biberó 1941 lala Ràpita i Vallfogona de Balaguer, formant un se- línies i serà narrat tal com va succeir. No rebérem Creu de Sant Jordi. Sembla que fou la ministra demicercle defensiu, passat el riu Segre, i ocupat pel V cap informació sobre l’operació a efectuar, desco- Sanitat, Frederica Montseny, qui, en assabentar-seCos manat pel general Moscardó, i fou l’escenari de neixíem les posicions de l’enemic. Érem uns novells de l’edat dels nois que serien mobilitzats, digué:la dura batalla del Segre, el maig del 1938. instruïts només a marcar el pas i no havíem disparat “Però si aquests nois encara es prendrien el biberó.” un tret amb un fusell rus, la data de fabricació del Aquest fou l’origen de la denominació.La batalla del Merengue qual –que jo certifico que portava inscrita– era deUn dels més cruents combats fou el del tossal del l’any 1898, o sigui, de l’època de la revolta d’octubre El desenllaçMerengue, on els franquistes excavaren trinxeres del 1917. Dos mesos després, vaig ésser capturat per una pa-amb vies d’evacuació i aprovisionament, fortificant trulla falangista i portat al camp de concentracióaquest punt de tal manera que conquerir-lo fos di- No estàvem uniformats, cadascú anava amb la d’Aranda de Duero, d’on vaig eixir en llibertat, atèsfícil. Malgrat això, el capità republicà que va rebre roba pròpia. No teníem cartutxeres, portàvem 50 el fet d’ésser menor d’edat (17 anys), i sota responsa-l’ordre de prendre aquesta posició assegurà: “Esto cartutxos de munició i dues bombes de mà al sarró, bilitat del meu avi matern, que residia en zona fran-nos lo vamos a comer como si fuera un merengue.” Per que no sabíem contra qui utilitzar. Vam sortir de les quista. El desembre del 1938 vaig ésser mobilitzataquesta causa el tossal fou conegut des d’aleshores trinxeres pròpies, travessant filats, col·locats un dar- per l’exèrcit de Franco i enviat al front de Guadala-amb el nom del Merengue. L’ofensiva republicana rere l’altre. Aviat fórem detectats i dispersats pel foc jara, on vaig veure, l’abril del 1939, el final d’aques-sobre el Merengue es prolongà entre els dies 22 i 27 enemic. Perdut tot contacte amb els comandaments, ta fratricida contesa després d’haver lluitat als dosde maig de 1938, amb atacs violents i sagnants. El jo vaig anar a parar a un camp de blat, i cos a terra, bàndols.pronòstic del capità no es va complir i els republi- les bales em xiulaven a ras de les orelles i segavencans mai aconseguiren l’ocupació d’aquest cim. Es les espigues de blat, sota foc creuat de metrallado-calculen unes 2.000 baixes republicanes entre morts res, amb projectils de morter. Impossible continuar Cartes al directori ferits. Les dels franquistes foren menors. avançant, jo vaig romandre al mateix lloc, escoltant Envia les teves cartes al director o les teves opinions els gemecs dels ferits, i algun crit allunyat ordenant a l’adreça electrònica director@bondia.ad.La batalla del 23 del maig contada per un protagonista l’avanç... ¿però avançar vers a on? L’enemic atrinxe-A més de les ben acabades fortificacions, l’exèrcit rat disparava i causava un gran nombre de baixes. Recorda que ens has de facilitar les teves dades,franquista del Merengue hi havia situat tropes ve- Caigut en un rec proper, un ferit es planyia. El sol així com la parròquia de residència.teranes com els tiradors d’Ifni –moros i legionaris–, caminava vers la posta i la desigual contesa conti-El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BonDia es reflecteix en el seu editorial.Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència. Dipòsit Legal AND. 114-2004directori La Veu deL PobLe S. a. PReSIdeNT Carles Naudi d’Areny-Plandolit SeCReTaRI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GeReNT Thomas Kampfraat boNdIa dIReCToR Marc Segalés CaP de RedaCCIÓ Marta Fernández RedaCCIÓ Joan Josep Blasco, Mireia Suero, Esther Jover, Julià Rodríguez CoRReCCIÓ M. Àngels Sala MaQueTaCIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati FoToGRaFIa Tatiana Masià, Iñaki Rubio, CoMeRCIaL I adMINISTRaCIÓ Ricard Vallès, Isabel Diaz, Joan Nogueira, Meritxell Villanueva, Virginia Yáñez dISTRIbuCIÓ Premsa distribució TRaNSPoRT Trans Integral Seu SL. Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella .Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 Adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.ad
  • Dijous, 24 De maig Del 2012 publicitat 5
  • 6 Dijous, 24 De maig Del 2012 policiaVila diu que l’enregistrament irregularno afecta ministres o càrrecs políticsUn informe indica que la gravació de converses només implica personal intern del cos sfga m .s .c. anDorra la Vella Les irregularitats es El Govern revisaEl ministre de l’Interior, Marc van detectar el 2010Vila, va explicar ahir que els in- arran d’una verificació la seguretatformes de què disposa indiquenque les irregularitats en els en- del sistema dels membresregistraments de converses te- del gabinetlefòniques fetes a l’edifici de lapolicia només afecten personal El cas es va posar Vila també va informar queintern del cos i no ministres ni en mans de la Batllia la policia està seguint dife-càrrecs polítics. Vila va espe- rents línies d’investigaciócificar que aquest document i ara està en fase per resoldre l’atac a la casaes va elaborar el juny del 2010, d’instrucció del ministre Cinca. S’ha ve-moment en què la policia va rificat que es tracta de dosdetectar possibles irregularitats impactes intencionats fetsen el sistema d’enregistrament, da amb mesures de seguretat i amb un rifle de caça i esi va afegir desconèixer els fets d’accés restringit. planteja la possibilitat d’unque hagin pogut passar després El ministre de l’interior, Marc Vila. Les possibles irregularitats tercer, i que els trets s’hau-d’aquesta data. es van detectar arran d’una ve- rien fet des de la zona de El cas es va traslladar a mans marcar que tots els centres que en estendre als comandaments rificació de l’equip feta per la l’Aldosa. Ara s’analitzen lesde la Fiscalia i ara està en fase reben trucades d’emergència amb el seu coneixement, ja que policia el mes de juny del 2010. restes dels projectils amb eld’instrucció. Així mateix, el mi- tenen un sistema d’enregistra- és una eina útil per a les inves- Va ser en aquest moment quan suport d’experts en balísti-nistre d’Interior va assenyalar ment per recuperar la informa- tigacions policials i per deixar es va elaborar un informe, que ca de la guàrdia civil. Tambéque, tot i que els indicis són de ció facilitada i també per qüesti- constància d’eventuals ame- posteriorment es va traslladar al s’està fent una enquesta alsgravacions, pertoca a la Batllia ons de seguretat, en el cas de la naces o emergències. Aquesta responsable d’Interior i a la Fis- veïns de la zona i investi-avaluar si hi ha hagut algu- policia. L’edifici policial també pràctica, però, no afectava els calia. A partir d’aquest moment gant les càmeres de trànsit.na cosa més. Per aquest motiu està dotat d’aquest sistema des altres membres del cos. es va verificar l’ús del servei i A més, s’ha revisat la segu-va afirmar desconèixer l’abast que es va construir, fa deu anys. Vila també va informar que el ara només s’enregistren les tru- retat dels membres del Go-de l’afer. A més del centre d’emergència, sistema d’enregistrament es tro- cades d’emergència que arriben vern en funció dels riscos. El titular d’Interior va re- les gravacions també es podi- bava en una sala tècnica equipa- al centre de control. consEll dE MinistrEs trEballsLa llei d’estadística no preveu postes que facin les institucions i organismes que elaborin esta- dístiques, empreses i associaci- Convocats 4 concursoscrear un institut nacional ons socials i econòmiques. El text regula el deure del secret estadístic, la recollida de per a obres en escoles dades, la difusió de resultats i el m. s. c. anDorra la Vella El director del departament estadístiques europees) destaca règim sancionador (que preveu Redacció d’Estadística, Alexis Estopiñán, la independència professional, per als funcionaris les multes anDorra la VellaEl Govern va aprovar ahir el va destacar que no es preveu no jurídica. Per això va afegir establertes en la Llei de funcióprojecte de llei de la funció de la creació d’un institut nacional que el fet de desvincular-se’n no pública i per a les persones col- El Govern ha acordat con-l’estadística pública. El text ha d’estadística i l’autoritat compe- aportaria més independència. laboradores, entre 600 i 30.000 vocar quatre concursos na-de donar el caràcter oficial a les tent serà l’àrea que encapçala. Un dels aspectes innovadors euros). La llei té 51 articles i es cionals per a la realitzaciódades emeses per l’autoritat es- En aquest sentit va explicar que de la llei és l’establiment d’un preveu que entri en vigor de for- d’obres en quatre centres es-tadística, oferint així confiança, el Govern ha volgut fer una llei pla d’estadística, que s’haurà ma immediata. colars. Els treballs pugen adóna garanties al ciutadà entorn a la dimensió del país i el fet d’aprovar per llei i tindrà una vi- Estopiñán va destacar l’apos- uns 785.944 euros. També esel secret estadístic i estableix un de no crear una institució evita gència de quatre anys. L’objectiu ta realitzada des del Govern pel licitaran unes obres a la zonarègim sancionador. El projecte augmentar els costos. Tot i així, serà sistematitzar les activitats desenvolupament de l’activitat de la cruïlla de CG-1 amb lade llei regula l’activitat estadís- va indicar que el codi de les bo- estadístiques d’interès per al estadística. En aquest sentit va carretera de Fontaneda, quetica per a fins estatals però no nes pràctiques estadístiques de Principat i definir si són obliga- afirmar que per aquest any hi permetran eixamplar la via als’aplica en les enquestes d’opi- la Comissió Europea (del qual tòries o de resposta voluntària. ha una inversió de 200.000 euros llarg de 35 metres. Es preveunió o els sondejos electorals. la llei adopta els principis de les El pla s’elaborarà amb les pro- prevista per a aquesta activitat. destinar-hi 126.611 euros.
  • Dijous, 24 De maig Del 2012 andorra 7 consell d’europa copríncep francèsPreparació de la presidència agènciesdel Comitè de ministresSaboya participa en la 122a sessió de l’organisme a Estrasburg sfga Redacció anDorra la VellaEl ministre d’Afers Exteriors,Gilbert Saboya, ha participaten la 122a sessió del Comitè de sylvie Hubac és també directora de gabinet del president de la república.Ministres del Consell d’Europa,que s’ha celebrat a Estrasburgaquest dimarts i dimecres i enquè ha aprofitat per avançar en Hollande nomena Hubacla planificació de la presidènciaandorrana d’aquest organisme,que tindrà lloc a partir del 9 de representant personalnovembre del 2012 i fins al maig Redacciódel 2013, segons va informar anDorra la Vella Hubac, nascuda a Tunisahir l’executiu. l’any 1956, és llicenciada en En aquest sentit, Saboya es els participants en la 122a sessió del comitè de ministres del consell d’europa. El president francès i coprín- dret i ha ocupat diversos càr-va entrevistar amb l’adjunta a cep d’Andorra, François Ho- recs de responsabilitat en l’ad-l’alcalde per als Afers Europeus felicitar la presidència britànica va reiterar la importància de llande, ha nomenat com la seva ministració francesa, sobretoti Internacionals a l’ajuntament pel seu treball durant els sis transposar els valors promo- representant personal Sylvie relacionats amb la cultura, desd’Estrasburg, Rafik Nawel- últims mesos, al mateix temps guts pel Consell d’Europa de Hubac, que també exerceix el de l’any 1980 fins a l’actualitat.Elmniri, per tractar les diferents que va donar la benvinguda democràcia, seguretat jurídica càrrec de directora de gabinet Últimament ha exercit càrrecsactivitats que es duran a terme a la presidència albanesa, que i respecte dels drets humans del president de la República. com el de presidenta del Con-a Estrasburg durant la presi- s’exercirà fins al mes de novem- als països veïns que no formen El nomenament d’Hubac, que sell Superior de la Propietatdència andorrana al Comitè de bre del 2012. part d’aquest organisme. A més, substitueix Christian Frémont, Literària i Artística i ha estatMinistres del Consell d’Europa. El debat de la sessió es va Saboya va felicitar l’adopció de representant personal de Ni- membre del Tribunal de Con- Ja en l’àmbit de la sessió, el centrar en la política del Consell les diferents prioritats de coo- colas Sarkozy, sortirà publicat flictes Laborals, a més de presi-ministre es va dirigir a la cam- d’Europa envers les regions ve- peració amb el Marroc, Tunísia properament al Butlletí Oficial denta de la cinquena subseccióbra amb un discurs en el qual va ïnes, matèria en què el ministre i Jordània. del Principat d’Andorra (BOPA). del Consell d’Estat.
  • 8 andorra Dijous, 24 De maig Del 2012 col·legi de dietistes afer de la mestra de p-4Consultes al 50% per als agènciesmenors la setmana vinentEls nutricionistes se sumen al dia de la nutrició centrat en els infants tati masià m. f. anDorra la Vella centralitzada i que molts dels professionals, a títol individu-El Col·legi de Dietistes-Nutri- al, col·laboren amb les escolescionistes d’Andorra s’afegeix a per elaborar els menús. Aixòla celebració de l’onzena edició fa que un 80% dels centres tin-del Dia nacional de la nutrició guin menús supervisats per una Espanya, que porta per lema professional, tal com destaca laEnsenyar a menjar és ensenyar a vocal del col·lectiu, Marta Pons. andreu, després de la reunió a l’ambaixada.créixer. Per això, tota la setmana Un de cada tres nens a Es-que ve les consultes a menors panya té sobrepès. A Andorra,tindran un 50% de descompte.I és que des del col·legi han tro- el col·legi presenta la iniciativa. segons va recordar la vicepre- sidenta, Katia Durich, no es Els sindicats lamentenbat positiva la iniciativa, ja quees destina a una franja de la po-blació en què és interessant que col·legi, Alba Reguant, va posar en relleu que cal tenir en comp- te que les escoles ja ofereixen disposa de dades de menors de 12 anys i ara el Servei Andor- rà d’Atenció Sanitària (SAAS) que la qüestió no avancis’adquireixin uns hàbits d’ali- menús equilibrats però que els està fent una enquesta. Amb agènciesmentació saludables. infants només hi fan un àpat al tot, Berta Jiménez exposa que anDorra la Vella a la reunió, Andreu es va mos- D’aquesta manera, desta- dia, i per tant “l’educació ali- el sobrepès creix arreu. trar decebut perquè veu quequen que és important que els mentària” no pot dependre no- També es publicarà, en breu, El president de la junta de per- no s’avança en l’assumpte i queinfants tinguin una alimentació més dels centres. una nova guia sobre l’alimen- sonal del professorat espanyol a això està perjudicant molt el sis-equilibrada, tant a les escoles Des del col·legi recorden el tació en infants emmarcada en Andorra, Venancio Andreu, es tema educatiu perquè els parescom a casa. La presidenta del seu assessorament a la cuina l’Estratègia nacional. va reunir ahir amb l’ambaixa- estan molt preocupats. dor espanyol, Alberto Moreno, El representant de la junta de i la consellera d’Educació de personal va demanar a l’ambai- gent gran l’ambaixada, Margarita Melis, xador i a la consellera d’Educa- per reiterar que l’avaluació feta ció que la qüestió “se solucioniXerrada sobre la relació a la mestra de P-4 de l’escola d’Escaldes-Engordany és “in- justificada”, amb arguments al més aviat possible i d’una ma- nera positiva”, perquè considera que l’avaluació que s’ha fet a laentre càncer i alimentació “insostenibles” i amb formes “inapropiades”. Andreu va lamentar que no li mestra “no té cap argument de pes, ja que se l’acusa d’ensenyar per sobre del nivell i s’utilitzen hagin aportat cap novetat, cosa arguments sexistes sobre la seva Redacció anDorra la Vella La xerrada Alimentació i càn- es relacionen, tant de manera que ha qualificat de “decebedo- manera de vestir”. cer tanca el cicle de tallers per positiva com negativa, amb ra” perquè veu que no s’avança Ahir la junta de personal esLa relació entre el càncer i els a un envelliment saludable que l’aparició i el desenvolupament en l’afer, quan el que esperava és va reunir per decidir les accionshàbits alimentaris és el tema de la Fundació Crèdit Andorrà del càncer. un missatge tranquil·litzador en a dur a terme. Andreu va ma-la nova xerrada que organitza ha ofert des del mes de gener. La Fundació Crèdit Andorrà el sentit que hi hauria passos en nifestar que hi ha alguns pro-la Fundació Crèdit Andorrà Aquest cicle ha tractat diverses ofereix un ventall ampli d’acti- positiu. En la reunió l’únic que fessors que donen suport a laper a majors de 60 anys. La xer- qüestions de salut que poden vitats per a la gent gran, cons- li van comunicar és que el ter- mestra afectada però que no as-rada és avui de deu a dotze del resultar d’interès per a les per- cient del dinamisme que mani- mini màxim que té el ministeri sisteixen a les assemblees “per-migdia a L’Espai, el centre soci- sones grans. festa aquest col·lectiu, i pretén d’Educació espanyol per pro- què tenen por que per qualsevolal d’activitats i formació per a En la sessió prevista per avui donar resposta a les seves in- nunciar-se és el 30 de juny. cosa insignificant els facin unala gent gran situat a Escaldes. es parlarà dels aliments que quietuds. En declaracions posteriors avaluació negativa”. divulgació educació tati masià Lliurament Salvador Giner avalua dels premis el futur del capitalisme del Ral·li de matemàtiques Redacció anDorra la Vella dis Catalans des del 2005, Giner és catedràtic emèrit de sociolo- El Liceu Comte de Foix va El president de l’Institut d’Es- gia de la Universitat de Barce- acollir ahir l’entrega dels pre- tudis Catalans, Salvador Giner, lona. Va rebre la Creu de Sant mis del Ral·li de matemàti- ofereix avui una conferència Jordi de la Generalitat de Cata- ques. Cal destacar que 1.070 centrada en el futur del capita- lunya l’any 1995. En el seu cur- alumnes han pres part en lisme. Així, sota el títol El futur rículum també consta el Premi aquesta prova. Finalment, el del capitalisme, l’expert oferirà Nacional de Sociologia i Ciència grup 3r del Col·legi Sagrada una xerrada a l’ambaixada d’Es- Política, que va rebre el 2006 i Família i el grup 4t de la Sa- panya a partir de dos quarts de és atorgat pel Centre d’Investi- grada Família representaran vuit del vespre. L’acte l’organit- gacions Sociològiques (CIS). En Andorra en la gran final del zen de la manera conjunta l’Ins- la seva extensa trajectòria pro- Ral·li, a Tolosa el divendres 1 titut d’Estudis Andorrans i l’am- fessional cal destacar que va ser de juny. baixada d’Espanya. membre fundador de l’Associa- President de l’Institut d’Estu- ció Catalana de Sociologia.
  • Dijous, 24 De maig Del 2012 andorra 9 tribunal de corts escola andorranaLa fiscalia vol una pena de set Els menjadors de segonaanys per venda de cocaïna ensenyança i batxillerat, gestionats per l’APALa defensa demana la nul·litat del control per falta d’assistència m. s. c. anDorra la Vella hagi d’ampliar l’horari del per- m. f. / redacció anDorra la Vella Pel que fa a la qüestió de la sonal de cuina que té contra- falta d’assistència en la perquisi- dos anys L’Associació de Pares de l’Es- ctat. Aquest plus d’hores seràQuan va ser controlat va confes- ció, la fiscalia es va oposar a la cola Andorrana (APA) assu- subvencionat pel Govern, quesar que havia venut droga i va petició de nul·litat per vulnera- de presó per mirà a partir del curs que ve hi destinarà 6.733 euros al mes.indicar als agents on l’amagava.Al seu domicili els agents hi van ció de drets i en tot cas va afegir que es tractaria d’una manca de no passar la vigilància de menjadors dels centres de segona ensenyan- L’adjudicació dels treballs a l’entitat es preveu per al curstrobar uns 60 grams de cocaïna, compliment de l’obligació de la la pensió ça i batxillerat. Aquest servei, 2012-2013 i és prorrogable perdiners en efectiu, una bàscula lletrada que estava de guàrdia, però, anirà a càrrec d’una em- cursos escolars fins al 30 dede precisió, bossetes preparades que va ser avisada i va dir que Un home s’enfronta a dos presa privada a les escoles de juny del 2018. Quant al serveiper fer porcions i 9,8 grams de fessin el control sense ella. anys de presó i a satis- primera ensenyança. També de patis i menjadors del cen-cànnabis. Per això la fiscalia de- fer gairebé 37.000 euros serà aquest personal extern el tre del Pas de la Casa, tambémana set anys de presó, tant per control a la duana de pensions impagades. que farà les tasques de vigi- recaurà en l’associació, quela venda de la cocaïna com pel D’altra banda, ahir també va ser Aquesta va ser la petició del lància de patis. El Govern ja rebrà de l’executiu 989 eurosconsum d’aquest mateix estupe- jutjat un altre home que va ser ministeri fiscal al Tribunal de ha convocat un concurs públic al mes. L’APA creu que aquestfaent i de cànnabis, que l’home controlat a la duana quan entra- Corts per a un pare acusat per contractar una empresa. nou sistema millorarà el serveiva admetre. va al país amb un autobús que d’impagament de pensions La presidenta de l’Associa- a secundària, en què hi havia La defensa, però, va posar en venia de Barcelona i al qual van alimentàries i frustració de ció de Pares, Laura Vallribera, queixes dels pares.relleu que la perquisició que la trobar 700 grams de marihua- procediments executius de va explicar que l’entitat pot as- Així mateix, l’entitat propo-policia va fer a casa de l’acusat na. Posteriorment, al seu domi- cobrament. En canvi, la de- sumir el servei als centres de sarà en la propera assembleaha de ser considerada nul·la, ja cili els agents de la policia van fensa en demana l’absolu- segona ensenyança i batxillerat fer-se càrrec també de l’espaique ell havia sol·licitat l’assistèn- trobar 1.200 grams d’haixix, 7,4 ció, tot i que es va compro- sense haver de fer noves con- de menjadors de primera ense-cia lletrada, i per tant assenyala grams de marihuana i 4,5 de metre a arribar a un acord tractacions. En aquest sentit va nyança. Això faria que nomésque el control domiciliari s’hau- MDMA, a banda d’anotacions per pagar les pensions. explicar que, a diferència de la vigilància de patis passés aria d’haver fet en presència d’un en una llibreta (que ell diu que Els fets van començar el primera ensenyança, en què se recaure en personal extern iadvocat. És per això que dema- eren de partides de pòquer) i 2006, quan l’home va deixar serveix el menjar a cada infant, també en docents. En cas quena que sigui condemnat només una bàscula de precisió. de passar la pensió i va de- a secundària els menjadors s’opti per aquesta via, el Go-pel consum i no per tràfic, ja que Tot i que l’home va manifes- manar una rebaixa de l’im- funcionen com un self-service. vern ha assegurat l’aportaciósi la perquisició es considera tar que la marihuana que porta- port, que era de 500 euros. Això permet que l’APA només econòmica.nul·la també ho han de ser les va a sobre quan va ser controlat Segons l’imputat, les malesdeclaracions que l’home va fer era per a una tercera persona relacions amb l’exparella isobre els productes que la poli- que l’hi havia encarregat i que la mala situació econòmica conferènciacia hi va trobar. l’haixix i l’MDMA de casa seva van ser els motius de dei- Si la petició no és tingudaen compte la lletrada nega que eren d’un amic, la fiscalia consi- dera que es dedicava a vendre i xar de pagar. Tot i això, va continuar fent transaccions Celebració del Dial’home, que regentava un bar aCanillo, fes un any que venia, jaque ell mateix ha confessat que demana cinc anys de presó. La defensa nega el tràfic. Així, tot i admetre que la decla- econòmiques que, pel fis- cal, anaven destinades que no es fessin efectius els europeu dels parcsnomés havia venut 35 grams de ració del seu client pot semblar procediments executius. redacciódroga que havia adquirit una inversemblant, posa en dubte D’altra banda, el fiscal anDorra la Vella és oberta a tothom i arrencaràvegada i que ara es disposava que vengués ja que a casa seva va demanar tres anys per a les 20.15 a la Biblioteca Co-a vendre els altres grams que li no es van trobar diners i en el a un home reincident acu- Per celebrar el Dia europeu munal de la Massana. Aquestavan trobar. En aquest sentit, la compte bancari no hi havia cap sat d’un furt amb força. La dels parcs, el parc natural co- proposta està pensada per adefensa indica que si ha confes- ingrés sospitós. Va afegir que ni la defensa en va sol·licitar munal de les Valls del Coma- tots els públics.sat la resta de qüestions no tin- al mòbil ni a l’ordinador tam- l’absolució en no quedar pedrosa i el de la Vall de Sor- Els responsables dels parcsdria motiu per mentir en aquest poc s’han trobat indicis que es acreditada, a partir de les teny han organitzat una sessió han considerat interessantpunt i va negar que hi hagi un dediqués a vendre droga. I va declaracions de testimonis, de conferències centrades en abordar aquest tema tenint entestimoni que confessi que n’hi concloure que cap persona ha la implicació en els fets. el paper social i econòmic dels compte el context econòmiccomprava des de feia un any. confessat haver-n’hi comprat. espais protegits. La jornada actual. “Com serà el Pirineu Dimarts, 29 de maig del 2012 a les 10.30 h Sala d’actes de MoraBanc Av. Meritxell, 96. Andorra la Vella el 2025? Confirmeu l’assistència trucant al 884 884. Per a quins canvis ens hem de preparar?” Us convidem a la conferència que oferirà ENTRADA LLIURE el meteoròleg i presentador de televisió Tomàs Molina.
  • 10 andorra Dijous, 24 De maig Del 2012 benestar MedI aMbIent s’incrementen les demandes Canillo tancarà l’accés d’ajuts socials a sant Julià rodat dels visitants a la vall d’incles El Fons de Cohesió Social està per damunt dels 40.000 euros agències agències agències canillo Redacció sant julià De lòria El cònsol major de Canillo, El Comú de Sant Julià de Lò- Josep Mandicó, i la consellera ria, a través del departament de de Turisme, Meritxell Alcobé, Serveis Socials, ha constatat un han explicat des del cap de important augment de les de- la vall d’Incles la intenció de mandes d’ajuts durant els pri- restringir de manera parcial el mers cinc mesos d’aquest any. trànsit a la vall durant el juli- En total s’han valorat favora- ol, l’agost i mig setembre, per blement quinze peticions, a què preservar-ne l’atractiu natural. s’han destinat uns 10.000 euros, Tot i que encara han d’acabar mentre que l’any passat la xifra de parlar amb els propietaris, va ser de 29 sol·licituds i prop de Montserrat Gil amb les responsables de serveis socials. la voluntat és que una empresa 40.000 euros. s’encarregui d’oferir un servei Per donar una millor respos- de transport des del peu fins al alcobé i Mandicó a la vall d’Incles. ta a aquest increment de les de- Montserrat Gil defensa la seguretat cap de la vall cobrant un preu mandes, la corporació ha deci- “simbòlic” als visitants, que que aquest estiu es vol tornar dit traslladar el departament de del tobotronc hauran de deixar el vehicle a a instal·lar una caseta d’infor- Serveis Socials, que fins ara es l’entrada, en un aparcament mació turística de la vall d’In- trobava a l’edifici administratiu La cònsol major de Sant Julià ha tornat a defensar la segure- que la corporació vol habilitar cles, per potenciar les excur- de la baixada del Molí, a l’antic tat del Tobotronc després la demanda interposada pel pare de en un terreny privat, una vega- sions que s’hi poden fer. Així local del Punt Jove, a l’avinguda la menor accidentada l’agost de l’any passat. Montserrat Gil ha da ho hagi negociat amb el seu mateix, s’hi millorarà l’accés, Verge de Canòlich. “Aquest es- afirmat que “per nosaltres no falten mesures de seguretat. Estem propietari. embellint el peu d’Incles i ar- pai dóna resposta a la demanda fent el seguiment escaient per comprovar-ne la seguretat i hem La voluntat del Comú és ranjant la carretera i algunes dels ciutadans que fos més cèn- d’esperar a la resolució judicial”. Gil també va informar que els que el mitjà de transport sigui parets caigudes, i es vol inten- tric i accessible”, explica la còn- serveis jurídics del Comú ja han fet tots els tràmits i que el batlle de dimensions reduïdes i que tar que els cables del bestiar sol major de Sant Julià, Mont- disposa de tota la informació, en què hi ha informes forenses fets tingui poc impacte en el pai- que hi ha als prats quedin més serrat Gil. L’horari d’aquest per una companyia asseguradora. satge, i en aquest sentit Alcobé integrats en el paisatge i siguin departament és de vuit del matí ha posat exemples, com un tre- tots iguals. a sis de la tarda. net, un carro o fins i tot quads. Pel que fa al nou camí de El departament ha vist com vés del reglament del Fons de mit iniciatives per respondre a Els propietaris de les bordes, l’Obac, la corporació comunal les peticions d’ajudes econò- Cohesió Social, que té un pres- les necessitats més bàsiques” i els camps i el bestiar de la vall fa una valoració positiva de la miques han augmentat durant supost anual superior als 40.000 va deixar clar que “si s’ha d’in- tindran hi accés lliure, ja sigui seva obertura, i de cara a aquest aquests primers mesos de l’any, euros, 35.000 euros del fons més crementar el Fons de Cohesió mitjançant una targeta o algun estiu es vol tornar a potenciar. sobretot pel que fa al pagament 8.000 euros per a projectes soci- Social ho farem, perquè no es sistema d’identificació, que en- A més a més, també es vol pro- de les mensualitats de la Ludo- als comunitaris. poden quedar sense recursos, i cara s’ha d’acabar de concretar. mocionar de cara a l’hivern, escola i l’Escola Bressol. Aques- La cònsol major de Sant Julià si hem de demanar un crèdit ex- D’altra banda, la conselle- convertint-lo en un circuit de tes sol·licituds es valoren a tra- ha manifestat que “s’han supri- traordinari, també ho farem”. ra de Turisme ha assenyalat raquetes.Guia de serveis Dimecres 30 de maig a les 20:15h ELS SABONS I LA PELL. El Museu del Perfum Realització de sabons líquids el convida al proper taller amb tensoactius dirigit pel professor Sergio Cañete. Museu del Perfum - Centre Júlia - Av. Carlemany, 115 - Reservi hora al TEL: 892 221 1a Planta (Escaldes - Engordany)
  • Dijous, 24 De maig Del 2012 andorra 11 Primavera Jove la massanaLa jornada s’amplia a tot el tati masiàdia amb tallers i competicionsLes novetats d’enguany són la ‘capoeira’, els malabars i la percussió tati masià Redacció la massanaLa quarta edició de la Prima-vera jove, que se celebrarà elpròxim 2 de juny al recinte deSanta Caterina, arriba amb ac- Un moment de l’entrega dels xecs de Carisma.tivitats durant tot el dia per alsjoves de 12 a 30 anys d’Ordinoi la Massana. Segons van expli-car les conselleres de Joventut Carisma dóna 11.000 €de les dues parròquies, evaFont i Natàlia Cusnir, al matíes faran tallers, que oferiran al Comú i a tres entitatscom a novetats capoeira, mala- Redaccióbars i percussió, a banda del la massana presentarà en breu; en aquestsclàssic clínic i joc de skate. moments l’estem acabant de Ja a la tarda, a partir de les natàlia Cusnir i eva Font van presentar ahir la 4a Primavera Jove. La botiga de segona mà gesti- tancar amb els formadors”. Unatres, les protagonistes seran onada per Carisma va repartir iniciativa que la corporació estàles competicions de skate, de de les dues conselleres es va ta activitat comencen avui i ahir 11.000 euros entre el Comú treballant de forma conjuntafutbol 4x4, de bàsquet 3x3, de atrevir a establir un nombre duraran fins al mateix dia de de la Massana i tres entitats. Una amb el centre jove de la Massa-tennis taula, de futbolí i d’ho- concret de joves que prendran la Primavera jove, el 2 de juny. gran part de l’aportació, 6.000 na, el Punt 400.quei aire. A més, han previst part en l’activitat, però esperen Per fer efectiva la inscripció els euros, se la va endur la corpora- D’altra banda, Càritas vauna botifarrada al migdia per a arribar a una cinquantena de interessats poden anar al Punt ció per tirar endavant un projec- rebre un xec de 3.000 euros,tots els assistents. participants. Com cada any, els d’Informació Juvenil d’Ordino te de formació per als joves. mentre que el centre d’acollida Cusnir va recordar que les campions de cada competició i al Punt 400 de la Massana. el en aquest sentit, la consellera d’infants La Gavernera i l’Asso-activitats estan planificades te- tindran la merescuda recom- preu és de 5 euros i, en cas de d’educació, Joventut i esports ciació de Dones d’Andorra vannint en compte “el que els jo- pensa del premi. ser posseïdor del carnet jove, de la parròquia, Natàlia Cusnir, rebre cadascun un xec per valorves volen fer”. Tot i això, cap Les inscripcions per a aques- de 3,5 euros. va assegurar que “el projecte es de 1.000 euros. andorra la vella afc L’escola espanyola visita el Comú Dotze alumnes de l’escola El Dr. Joan Obiols Llandrich anuncia la seva incorpo- espanyola d’Andorra la Vella ració al CENTRE PRISMA (Logopèdia i Psicologia), van visitar ahir el Comú. els com a especialista en Psiquiatria. cònsols, Rosa Ferrer i Jordi Minguillon, els van explicar Visita a hores convingudes. els departaments i els van descriure l’organització inter- CENTRE PRISMA na de la corporació i els pro- Tel. 32 87 55 cessos de presa de decisions. C/ dels Escalls, 9, 3r 2a - AD700 Escaldes-Engordany TERÀPIA QUÀNTICA Centre d’estudis de teràpies alternatives CONFERÈNCIA I CURS INTRODUCTIU GRATUÏT Av. Carlemany, 67, 4t 2a NO DEIXIS PASSAR Escaldes-Engordany Divendres 25 de maig a les 20.00 h a CEFEL* L’OPORTUNITAT Tel.: +376 829 825 - 829 631 DE TENIR MÉS www.escolacefel.com POSSIBILITAT DE FER EL CURS DE NIVELL I CONEIXEMENTS cefelandorra2@hotmail.com Dissabte 26 i diumenge 27 de maig a CEFEL* SOBRE LA SALUT!! CONFIRmEU L’ASSISTÈNCIA: tel. 829 825 - 829 631 o silviapuig74@hotmail.com PER A méS INFORmACIó: www.sanergia.com
  • 12 Dijous, 24 De maig Del 2012 salut EducacióL’hospital de la Seu planteja la sallerebaixar les jornades laboralsDe moment el centre té diners per pagar les nòmines fins al juliol bondia agències la seu D’urgellEls treballadors de l’hospital dela Seu d’Urgell viuen momentsde preocupació per la difícil un moment de la sessió al Parlament de catalunya.situació econòmica que viu elcentre. Segons es desprèn del’última trobada del gerent del’hospital amb els representants El Col·legi La Salle,dels treballadors, en aquestsmoments “tenen per pagar nò- present a la sessió del projecte Fem una lleimines fins al juliol i el deute dela fundació és important”, se-gons van apuntar fonts coneixe-dores de la reunió. Redacció Per mirar d’equilibrar els la seu D’urgell dels usos d’internet i altrescomptes de cara al 2013, la fun- El sant Hospital de la seu d’urgell. tecnologies de la comunicaciódació hauria de reduir gairebé L’alumne de 3r d’ESO Antoni per a la protecció i defensa470.000 euros, principalment que desenvolupin la seva tasca mantenir les jornades i evitar al Escales Ruf ha estat l’encarre- dels menors, i per primer copd’amortitzacions i de personal. en horaris diferents. màxim els acomiadaments. gat de representar el Col·legi s’ha aprovat per unanimitat.Com que el primer capítol no Si bé reconeixen que en Per ara es preveu una nova La Salle de la Seu d’Urgell en Aquest projecte, que ha duratés gestionable, segons va asse- aquests moments no hi ha prou trobada amb la direcció del cen- la sessió al Parlament de Cata- tot el curs, s’ha treballat dinsnyalar la direcció, la contenció activitat per a tota la plantilla, a tre perquè exposi als treballa- lunya corresponent al projecte l’assignatura d’educació per ase centrarà en el segon, en què causa del tancament d’una plan- dors les mesures que volen apli- Fem una llei, en què al marge la ciutadania.es preveu reduir de catorze a ta per les retallades i per l’actua- car per redreçar la situació, així de les escoles participants van A la tarda, per tancar de ma-vint jornades laborals. Això no ció “més resolutiva” de l’atenció com la seva implicació econòmi- ser presents alguns diputats de nera lúdica aquesta activitat,vol dir que hi hagi una vintena primària, segons van assenyalar, ca i les conseqüències per al per- les diverses formacions políti- que pretén aproximar la polí-de treballadors afectats, van re- volen regularitzar l’empresa op- sonal. Després els empleats es ques i la presidenta de la cam- tica catalana als alumnes de lesiterar les fonts consultades, ja tant per altres vies, com la re- tornaran a reunir en assemblea bra catalana, Núria de Gispert. escoles, tots van poder gaudirque una jornada laboral pot ser baixa de sous o l’eliminació de per avaluar la proposta i decidir Aquest any el projecte de d’unes hores a l’Skating Club-coberta per diferents empleats complements, que permetrien les accions a emprendre. llei ha tractat de la regulació Pista de Gel, a Barcelona. cErtàmEnsNova edició de la Festa de ccaules trementinaires a la Vansa Redacció la Vansa i Tuixén herbes fins a danses tradicionals ta artesans amb productes vin- i espectacles infantils. culats amb el món vegetal.Els pobles de la Vansa i Tuixén Des del Consell Comarcal El programa d’actes mantécelebren aquest cap de setma- de l’Alt Urgell assenyalen que bàsicament la mateixa estruc-na, i per tretzè any consecutiu, la principal novetat de l’edició tura d’anys anteriors, si bé s’hila Festa i Fira de les trementi- d’enguany és la incorporació de afegeix una activitat nova: elnaires, un conjunt d’actes que la paraula fira al nom de la fes- taller de danses tradicionals perserveixen per recordar les dones ta. Així, amb Festa i Fira de les a infants que, com en el cas del un moment de la Fira de les trementinaires de l’any passat.de la vall que, durant un segle i trementinaires queda més ex- taller per a adults, dirigirà Pepmig, van anar pel món carrega- plicitat el doble vessant de l’es- Lizandra. Un dels atractius de la partir de l’herència de les tre- al Museu de les Trementinaires.des d’herbes guaridores i remeis deveniment: d’una banda, tot festa serà la xerrada que l’edu- mentinaires. A la tarda, els actes es traslladencasolans. La festa se celebra dis- el seguit d’actes festius progra- cadora ambiental Marta Lacruz, Els actes s’iniciaran dissabte a a l’Espai La Vansa, a Sorribes,sabte i diumenge als dos muni- mats; de l’altra, la fira d’herbes descendent de la vall, oferirà les deu amb tres itineraris botà- amb una xerrada i l’entrega delcipis amb 25 actes programats, remeieres i productes naturals, amb el títol El llegat de les dones nics simultanis a la vall de Mola, premi Trementinaire d’Honor ique inclouen des d’itineraris que se celebra diumenge i en sàvies, una reflexió sobre els va- Ossera i Josa de Cadí, i seguiran un taller de danses i cançons tra-botànics i tallers de cuina amb què prendran part prop de tren- lors mediambientals d’avui a al migdia amb una visita guiada dicionals del Pirineu.
  • Dijous, 24 De maig Del 2012 13 múSiCANit de bel canto i cançó popular italianaamb la soprano Michelle Marie CookEl repertori del concert, amb la pianista Maria-Neus Devesa, inclou òpera i temes del cinema BonDIA e. j. m. anDorra la Vella la selecció: Verdi (1813­1901), d’Ernesto de curtis (1845­1937); Puccini (1858­1924) i Giordano Cinema Paradiso, d’Ennio Morri­El 1861 és l’any de la unificació (1867­1948). cone (1928) –no calen presenta­italiana, del Risorgimento, un “Puccini és dels autors ro­ cions–; Parla piú piano, de ninoperíode convuls que va trans­ màntics més populars”, matisa Rota (1911­1979) –cèlebre performar Itàlia i que Visconti va cook. La soprano cantarà Donde ser el tema d’El Padrí de Fran­immortalitzar al cinema amb Il lieta usci, de La bohème, i Addio, cis Ford coppola– i, per acabar,gattopardo (1963). ara, 151 anys mio dolce amor, de l’òpera Edgar. dos alegres temes per marxardesprés, l’associació Italiana De Verdi, “exponent del bel can­ del concert, com a mínim, taral­d’andorra (aIDa) commemora to”, s’interpretarà Egli non riede lejant: Tarantella sincera, de Vin­l’efemèride amb una nit dedica­ ancora / Non so le tetri immagini, cenzo de crescenzo (1913­1987),da a la música italiana, concre­ d’Il Corsaro, i Tacea la notte placi- i la contagiosa Funiculi Funicu-tament al bel canto i a la cançó da, d’Il Trovatore. De Giordano, la, de Luigi Denza (1846­1922),popular. El concert l’oferiran la cook es reserva un as a la mà­ composta el 1880 per celebrarsoprano Michelle Marie cook i niga: la punyent ària La Mamma l’obertura del primer funicularla pianista Maria­neus Devesa. morta, de l’òpera Andrea Chenier, al mont Vesuvi.El recital tindrà lloc el primer amb què Tom Hanks s’emociona Un concert amb un repertoride juny al centre de congressos –i emociona– a la pel·lícula Fila- popular –un repàs pel Youtubed’andorra la Vella (21.30 hores). dèlfia mentre escolta la versió de refresca ràpidament les com­ El tàndem cook­Devesa ja fa Maria callas. posicions– que l’associació ambun parell d’anys que es va cons­ La segona part serà més nom d’òpera italiana ha prepa­tituir i per a la nit italiana ha lleugera, amb una selecció de rat per celebrar la unificació ita­preparat un repertori exclusi­ cançons populars italianes, al­ liana, la del país que va inventarvament italià que combina “les gunes molt conegudes gràci­ l’òpera i amb un extens patrimo­àries més populars i cançons es al cinema. La soprano i la ni líric i de cançó popular.napolitanes”, segons va explicar pianista interpretaran Musica aIDa vol incentivar la pre­ahir la soprano. cook confessa Proibita, de Stanislao Gastaldon sència d’infants al concert ique té una “veu molt siciliana”, (1861­1939); Torna a Surriento, l’entrada serà gratuïta per alsja que és descendent d’italians. de Giusseppe Zanardelli (1826­ menors de 12 anys. Per a la res­ a la primera part del con­ 1903); Santa Lucia, de Teodoro ta, l’anticipada val dotze euros icert s’interpretaran àries molt Cottrau (1827-1879); Non t’amo a taquilla, quinze euros. Els ti­populars i alhora dramàtiques. piú, de Francesco Paolo Tosti quets es poden adquirir a l’Ofi­Tres compositors protagonitzen (1846­1916); Non ti scordar di me, La soprano michelle marie Cook i la pianista maria-Neus Devesa. cina nacional de Turisme. JONCA i ENA CONCURS LiTERARi TaTi masiÀ El conte del TaTi masiÀ Certamen de violoncel poesia jove El solista de la Jonca Daniel Un centenar d’alumnes de claret (violoncel) i l’actriu Iri­ tots els centres educatius van na Robles van interpretar i participar ahir al Lycée en un narrar ahir, per als alumnes concurs de poesia organitzat de l’Escola Francesa d’an­ per l’entitat amopa (associ­ dorra la Vella, un conte mu­ ació de Membres de l’orde sical. Entre ahir i avui, uns de les Palmes acadèmiques). 700 escolars assistiran a una Durant tota la jornada, els sessió dels contes musicals, joves escriptors, d’edats com­ una iniciativa de la Funda­ preses entre els 9 i els 18 anys, ció onca –amb el suport van recitar les seves compo­ de l’Escena nacional d’an­ sicions i el jurat va escollir i dorra– per acostar els instru­ premiar les tres o quatre mi­ ments als més petits. llors de cada categoria.
  • 14 cultura Dijous, 24 De maig Del 2012 ART PATRIMONIAnna Antolínez experimenta amb els Prova pilot d’horaris d’estiubrics per a la sèrie de gravats ‘Diàlegs’ dels museus i monumentsL’artista també presenta una nova col·lecció de joies a la galeria Lamà dela Mar Redacció anDorra la Vella TaTi masiÀ e. j. m. anDorra la Vella Els museus i els monuments d’Andorra obriran a l’estiuL’artista Anna Antolínez experi· ininterrompudament desmenta amb materials per crear de les deu del matí fins a lesnous gravats. Actualment tre· set del vespre. Els ministe·balla amb una matriu reciclada: ris de Cultura i Turisme hanel bric com a planxa i estampat acordat ampliar i millorar laamb tintes a l’aigua. “Totalment prova pilot començada l’anyecològic”, afirma. El resultat és passat (Andorra Turisme hila col·lecció Diàlegs, d’uns 25 invertirà 42.586 euros). L’ho·gravats, que es poden veure a la rari d’estiu s’aplicarà del 15galeria Lamà dela Mar a partir de juliol al 16 de setembre.d’aquest vespre (inauguració a L’estiu passat els museusles 20.00 hores). De cada gravat, obrien més d’hora i tancavenAntolínez n’ha fet una “sèrie més tard, però al migdia nocurta”, d’entre cinc i deu peces. s’hi podia accedir. Enguany En la sèrie Diàlegs, l’artista s’ha decidit obrir més tard ireflexiona sobre la vida i uti· tancar abans, però incorpo·litza reiteradament l’escala i la Anna Antolínez mostra els seus gravats i joies, ahir, a la galeria Lamà dela Mar. rar·hi la franja del migdia. Acasa com a elements per parlar més, les esglésies també s’afe·de la nostra existència: les esca· Els motius dels gravats també ha guanyat tres premis de gra· Diàlegs es mostrarà a Lamà geixen al nou horari.les simbolitzen el fet de pujar i els ha utilitzat per a la nova col· vat en el certamen artístic pre· dela Mar fins a finals de juny. L’estiu passat els museusbaixar i les dificultats que ens lecció de joies: anells i penjolls mis Arts Andorra, atorgats pel Mentrestant, Antolínez conti· van obrir 146 hores suple·trobem, i la casa, com ho afron· de plata, coure i resina. Cercle de les Arts i de les Lletres. nua investigant amb nous mate· mentàries, fet que va fer aug·tem amb companyia. Ho plasma Antolínez es dedica al gravat La creadora ha participat en di· rials i amb nous conceptes per a mentar un 24 per cent les visi·amb dibuixos senzills, a una o des de fa molts anys, però la joie· verses exposicions col·lectives i les seves creacions, tant de joie· tes als equipaments, amb undues tintes a l’aigua. ria és una afició recent. L’artista també n’ha fet d’individuals. ria com de gravats. total de 25.194. INTERPRETAcIó TOPONíMIA cONcERT XERRADA‘Escenes’, treball de fi de La comissió renova membres Actuació del cantautor Costa Pep Coll parla de literaturacurs de l’Aula de Teatre Redacció anDorra la Vella Redacció anDorra la Vella Redacció encamp Redacció anDorra la Vella un recull d’escenes de teatre ex· L’actual Comissió de Toponí· El cantautor portuguès Toni L’escriptor Pep Coll (Pesso· tretes de les obres E. R., de Benet mia, constituïda el 2010, in· Costa, resident a Andorra, ac· nada, 1949) parlarà aquestEls alumnes del Taller d’adults i Jornet; Dakota, de Jordi Galce· corpora alguns canvis entre tua aquesta nit a La Fada Ig· vespre de literatura a la Bi·de l’Aula de Teatre i Dansa ran, i Anada al teatre, de Karl Va· els seus membres. Ara, pels norant amb un repertori que blioteca Comunal d’Encampd’Andorra la Vella presenten lentin, entre d’altres. comuns, en formen part Mar· inclou des dels fados d’Ama· (20.15). Coll ha publicat, entreavui Escenes, l’activitat pedagò· Els intèrprets són Xavier Soci· tí Salvans (Canillo), Cristina lia Rodrigues fins als fados altres obres, el recull de lle·gica de final de curs (21.30, Tea· as, Ramon Alsina, Albert Garcia, Torres (Encamp) i Montse més moderns, com els dels gendes del Pirineu Muntanyestre Comunal, entrada lliure). Núria Arseda, Sandra Mejías, Checa (la Massana), i la presi· cantautors brasilers o el folk maleïdes, la novel·la Les senyo- Els estudiants, dirigits per Dolors Capdevila, Fati Zarioh, deix Joan Sans, cap del servei de Zeco Fenso. El concert, retes de Lourdes i la novel·laJoan Hernández, interpretaran Laia Martínez i Ruth Ponce. de Política Lingüística d’entrada lliure, és a les deu. juvenil Què farem, què direm. El Servei de Política Lingüística i el BONDIA et conviden a veure cinema en català. Envia un SMS* al 515 amb la paraula CINECAT i el teu nom i cognom, i et regalarem una entrada per veure la pel·lícula Men in Black 3, que es projectarà als Cinemes Illa Carlemany a partir del dia 25 de maig. Tenim entrades per als 100 primers missatges rebuts. Els guanyadors rebran un missatge de confirmació. Parla català Govern d’Andorra
  • Dijous, 24 De maig Del 2012 15 natacióRamírez no rebaixa marca i esperaràper saber si anirà als Jocs OlímpicsL’11 de juny es coneixerà el rànquing FINA i sabrà si rep una ‘wild card’ en els 100 esquena bernaDett szabo Redacció anDorra la Vella “Tinc bastantesBen a prop es va quedar Mò- possibilitats de podernica Ramírez en els 100 metresesquena de millorar la marca de entrar-hi. No és segurl’any que posseeix. Als Campio- però hi ha l’opció”nats d’Europa de Debrecen es vaquedar a tan sols 15 centèsimesd’aconseguir-ho. Amb aquesta “Fa molta il·lusió poderprova té l’esperança d’anar als anar a Londres, peròJocs Olímpics de Londres i arahaurà d’esperar que s’oficialitzi no és bo preocupar-seel rànquing FINA per saber si tant per això”obté una de les 75 wild cards quees reparteixen. L’andorrana, que competia que fa molta il·lusió poder anaren la primera sèrie, va acabar a Londres, però no és bo preo-en la 39a posició, signant un cupar-se tant per això.” Fins acrono d’1.05,77 minuts, que no l’1 de juny els nedadors tenenmillora l’1.05,63 que necessitava temps per rebaixar les marquesrebaixar. Tot i així, valora la pro- de cara als Jocs.gressió que ha seguit en aquests la italiana arianna barbieri va ser la més ràpida de les sèries classificatòries. La dominadora de les sèri-Europeus. “M’he quedat molt a es a Debrecen va ser la italianaprop i ho valoro molt positiva- tres proves i he acabat lluitant. finitiu per conèixer les 75 ne- en els 100 esquena li complica- Arianna Barbieri, que va marcarment, veient com m’ha anat la Però he comès algunes petites dadores que rebran una wild rà la situació, però indica que el millor temps (1.00,26). Sego-resta del campionat”, assenyala errades en les primeres braça- card per ser als Jocs Olímpics es “tinc bastantes possibilitats na va ser la seva compatriotaRamírez, que indica que “ne- des i en l’arribada, que és el que coneixerà el pròxim 11 de juny, d’entrar-hi, no és segur però hi Carlotta Zofkova amb 1.00,76, idant m’he trobat molt bé. No ha fet que no rebaixés el temps”. quan es tanqui la llista definiti- ha l’opció”. Tot i així, prefereix tercera, la ucraïnesa Daryna Ze-m’ha costat tant com en les al- El rànquing de la FINA de- va. No haver rebaixat el crono no capficar-se: “Evidentment vina amb 1.00,98. futbol salaVuit del primer equip i quatre iñaki rubiojuvenils per jugar a Manresa j. j. b. anDorra la Vella “els jugadors que menys minuts Soty, Emil, Júnior i han tingut puguin jugar i per-La Copa Catalunya arriba a final Ricciotti han marxat què els joves també ho puguinde curs. Amb la Lliga acabada fer amb el primer equip”, asse-per a l’Hotels Plaza en no entrar a l’espera de notícies nyala Davide Marfella, segonals play-off d’ascens, hi ha juga- i Moisés està retirat entrenador de l’Hotels Plaza.dors que ja no s’entrenen amb La Copa Catalunya arriba enl’equip i per a ells ha acabat la un moment que “la plantilla estàtemporada. Han tornat als seus Moisés. Per a ells la temporada ja una mica tocada” per no haverllocs d’origen, a l’espera de notí- ha conclòs. Els que sí que es des- aconseguit, per un punt, entrarcies per a la pròxima campanya. plaçaran són Aitor, Ivan, Diego, als play-off, cosa que fa que “si- Dilluns es disputen els vui- Toni, Nacho Llamas, Cabinho, gui complicat jugar un partittens de final i l’equip jugarà a Carlinhos i Yuki. A més, també així. No hi havia pressió per en-domicili amb el Petromiralles hi participaran quatre juvenils: trar-hi, però és una llàstima ha-Manresa FS. Al matx no hi seran Alan, Pita, Da Silva i Cristo. Serà ver-nos-en quedat fora un cop hiSoty, Emil, Júnior, Ricciotti ni una bona oportunitat perquè hem estat tan a prop”. Ricciotti, un dels jugadors que han posat fi a la temporada.
  • 16 esports Dijous, 24 De maig Del 2012 juDo bàsquet FutbolSallés i Risco,a les semifinals Antonio Zamora arbitrarà tres Només es coneix un delsdel Campionatde França partits del Preeuropeu femení equips que promocionaran D’aquí dues setmanes rebrà la renovació de la llicència internacional Redacció j. j. b. anDorra la Vella fab anDorra la Vella Redacció anDorra la VellaDiumenge vinent Laura Sa- Queden dues jornades perllés i Èric Risco participaran L’àrbitre internacional per An- acabar la segona catalana ien les semifinals del Campi- dorra, Antonio Zamora, va tor- gairebé tot està obert. Nomésonat de França absolut de la nar molt satisfet de les proves hi ha un equip que té asse-Segona Divisió, ja que a la que va fer entre el 3 i el 5 de gurada la plaça de promocióPrimera no hi opten perquè maig a Freissing (Alemanya). El d’ascens. Aquest és el Santnomés hi poden prendre part tècnic va superar sense proble- Cugat del Vallès, del grup 3,els judokes de nacionalitat mes les proves físiques i confia amb 60 punts.francesa. La cita tindrà lloc a també a haver superat l’examen L’FC Andorra necessita no-Tolosa. d’idioma i el de les regles de joc. més un punt, ja que amb els Després de guanyar-se un Ara ha d’esperar dues setmanes 57 que suma l’Atlètic Alpicatlloc en els quarts de final, els per saber si la Federació Interna- (51) encara el podria atrapardos components del Club cional de Bàsquet (FIBA) li reno- gràcies a l’average. En la restaHantei provaran de classi- va la llicència internacional per de grups tampoc està decidit.ficar-se per a la final, que es poder arbitrar partits oficials. A l’1 el Palafrugell és segondisputarà a París, com van “Tinc esperances d’aconse- (59) i el Bescanó (53), que li haaconseguir fer ara fa dos guir la renovació perquè vaig guanyat els dos partits en quèanys. Sallés participarà en la superar les proves sense proble- s’han enfrontat, encara el potcategoria de -63 quilos, men- ma”, afirma Zamora, que sem- superar. Al grup 2 el Turó detre que Risco ho farà en la de bla tenir la raó del seu costat ja Zamora en la recepció de Freissing. la Peira en té 65, mentre que li+100 kg. que la FIBA ja l’ha escollit per trepitgen els talons el Premià arbitrar tres enfrontaments de serà el del grup A, el 7 de juli- formarà part de l’expedició ab- de Dalt (63) i la Unificacióeleccions la fase de classificació de l’Euro- ol a Portugal, en què la selecció soluta masculina que jugarà del Llefià (62). Al 4 tot està en l’ai-La Federació Andorrana de bàsquet femení, que es disputa- lusitana jugarà contra Hongria, 3 al 7 de juliol l’Europeu de Pe- re, perquè ni la primera plaçaJudo va decidir convocar una rà a França l’any vinent. mentre que el tercer dels en- tits Països a San Marino, però la està assegurada. El líder és elassemblea general extraor- El primer dels partits que frontaments internacionals serà seva tasca com a àrbitre interna- Sant Quirze del Vallès (63),dinària per al pròxim 19 de arbitrarà serà el matx del grup l’11 de juliol a Holanda, dins cional per Andorra no acabarà i el segueixen el Granollersjuny, amb motiu de la cele- B, que es jugarà el 27 de juny a del grup C, en què el combinat aquí, ja que del 16 al 26 de juliol (62) i el Gironella (57). Tambébració de les eleccions per Suïssa, en què les suïsses es po- nacional holandès jugarà contra acompanyarà les seleccions sub- està tot pendent al 6, amb elformar una nova junta direc- saran a prova davant Polònia. El Eslovàquia. 16 i sub-18 als Europeus que es Morell (70) primer i el Torre-tiva de l’ens. segon dels partits que dirigirà D’altra banda, Zamora també jugaran a Gibraltar. dembarra (67) segon. motociclisme karate‘Dakar X4’, el llibre solidari Tres de les categoriesde Cyril Despres al desert del Topkata es decidiran j. j. b. c. D. en l’última jornada anDorra la Vella j. j. b. anDorra la VellaDotze anys participant en el En la categoria ‘open’Ral·li Dakar són molts. Superar Diumenge vinent es disputarà mixt, Claudi Canalel desert, tant a l’Àfrica com a la tercera i última jornada delSud-amèrica, evoca històries de Trofeu McDonald’s Topkata, té assegurat sersuperació, amb records de tot ti- que se celebrarà al pavelló del el guanyadorpus. I això és el que volgut expli- Prat Gran d’Escaldes-Engo-car Cyril Despres a Dakar X4, el dany. Prenen part en aquestallibre que publica amb finalitats competició joves entre preben- és la líder en benjamí, Ana-solidàries. Els beneficis estan di- jamí i juvenil del Club Karate bel González en aleví i Celiarigits a l’escola Fabrizio i Cyril, Fudo-Shin i de l’UrbanGym Echarte en juvenil. Totes tresque té al Senegal. d’Anyós i la Massana. tenen rivals que els podrien El resident francès va apro- Algunes categories ja estan prendre la primera plaça.fitar el glamurós Festival de ci- Despres, amb un exemplar del seu llibre a les mans. decidides, com ara l’open mixt, En aquesta edició delnema de Canes per presentar el amb Claudi Canal, que té un Topkata hi han participat unallibre. En les seves pàgines s’hi per publicar una retrospectiva, funcionament i desenvolupa- avantatge que els seus princi- seixantena de karatekes. És lapoden trobar records i 100 foto- però jo mai he estat un fan de ment, perquè més infants del pals perseguidors no podran novena edició i que es disputigrafies del que ha estat fins ara les coses massa convencionals”, voltant puguin rebre una educa- retallar. La resta de guanya- en tres jornades “és un premila seva participació en el ral·li afirma Despres, que remarca la ció. Tots els guanys es donaran a dors confirmats són Àngel a la regularitat”, indica el di-més prestigiós del món. I també, causa solidària que l’ha portat a l’escola, que és la meva manera Tauste (prebenjamí), Claudi rector tècnic del Fudo-Shin,com diu el títol, les quatre vic- realitzar aquest projecte: “Volia d’expressar el meu agraïment a Canal (infantil) i els Herver en Xavier Herver, que remarca latòries aconseguides i els dotze explicar la meva història, però la gent d’un país que m’ha apor- kata família. consolidació del torneig, quepodis que suma. també tenia una altra raó: recap- tat molt.” El llibre es pot adqui- La resta de categories es- és una via perquè els joves “Normalment un esportista tar fons per a l’escola a l’Àfrica rir per la web www.cyrildespres- tan pendents de conèixer els “competeixin amb assiduïtat iespera al final de la seva carrera que ajudo, per assegurar-ne el shop.com. El cost és de 30 euros. campions. Ariadna Carames perquè ho puguin fer aquí”.
  • Dijous, 24 De maig Del 2012 classificats 17 Vehicles COMPRA-VENDA824 242 LES MILLORS LLOGUERS-CANVIS 722 997 IMPORTACIÓ I324 242 OCASIONS! EXPORTACIÓ DE 324 242Av. Tarragona, 44-46, al costat de lestació dautocars - info@automobilismercauto.com VEHICLES Av. dEnclar, 74 - info2@automobilismercauto.comLA FIRA PERMANENT DEL VEHICLE D’OCASIÓ www.automobilismercauto.comMERCEDES-BENZ E 240 MITSUBISHI PAJERO SPORT VOLKSWAGEN GOLF 1.8 I AUDI A4 1.9 TDI QUATTRO MERCEDES-BENZ VIANO 3.0 FIAT 500 1.3 JTD AUDI Q7 3.0 TDI V6 QUATTRO MERCEDES-BENZ ML 320170 CV 2.5 GLS 90 CV CDI 204CV 3.2 CDI 4-MATIC120.000 KM 247.000 KM 215.000 KM 165.000 KM 45.000 KM 61.000 KM 79.243 KM 82.665 KMRef. 20523 5.400 € 4.200 € Ref. 22184 4.500 € 3.900 € Ref. 23242 1.800 € 1.200 € Ref. 23442 4.800 € Ref. 23408 39.900 € 10.500 € Ref. 20715 32.000 € 29.900 € Ref. 22593 34.900 €SUBARU JUSTY 1.5 I 100 CV 4WD KIA RIO 1.5 I 16 V LS BMW 530 D 184 CV AUDI 80 2.0 D 120 CV MERCEDES-BENZ C 220 BMW X5 4.8 I 365 CV FORD KA 1.2 I 70 CV TITANIUM MERCEDES-BENZ SL 500 ELEGANCE 150 CV CABRIOLET 5.0 278 CV83.243 KM 90.000 KM 175.000 KM 260.000 KM 214.000 KM 83.000 KM 13.000 KM 21.000 KMRef. 23121 5.400 € 4.800 € Ref. 21490 3.500 € 2.700 € Ref. 23481 5.700 € Ref. 22679 1.500 € 900 € Ref. 23441 1.800 € 1.200 € Ref. 22992 39.800 € Ref. 23111 6.900 € Ref. 22107 33.000 € Vols vendre el teu cotxe o la Es ven SEat LEÓn 1.9 tDI Es ven Panda 4x4 teva moto? Molt bon estat Equip de so alta gamma Matrícula: B... 120.000 km Anuncia’t en aquest espai. Més informació al 80 88 88 tel. 676 192 Preu: 1.500 € Tel.: 391 630
  • 18 CLASSIFICATS DIJOUS, 24 DE MAIG DEL 2012 Diversos 0 835 80 LA SEU D’URGELL COMPRO TOT TIPES DE COTXES CASA RELAX DE MENYS DE 8 ANYS. VENUS PAGAMENT AL COMPTAT FIAT PANDA 1.2 gasolina, any 2004, 65.000 km, tracció al davant = Molt poc consum!! Aire condicionat, ràdio CD, vidres VENDA DE LLENYA Massatges eròtics elèctrics, direcció assistida, molt ben cuidat. - Roure. Comanda mínima: 1/2 m3 Ens desplacem per veure el vehicle. Renovació constant PREU: 4.200 € (el preu inclou també el tel : 32 15 89 Altres vehicles a transport i la col·locació). de noies http://www.buscocotxe.ad/autoexport/ - Confecció de coms. Serveis 24 h Immobles - Sacs d’encenalls. Sortides particulars Ref. L0716: Interessats, i hotel Es traspassa bar restaurant truqueu al 1 cervesa gratis al centre de la Massana. 73 73 73 Tel.: 00 34 644 573 305 ES BUSCA XALET, CASA O PIS PER LLOGUER DE TEMPORADA Es traspassa COMPRO OR 00 34 973 351 937 HIVERN I ESTIU. Bar restaurant i ara també PLATA PAGO + I MILLOR PREFERIBLEMENT MOBLAT. a Encamp Contacta: 66 88 66 o temporadalloguer@gmail.com Tel. 831 242 DIRECTE DE PROPIETARI, ES LLOGA: Diners a c/ la Llacuna, 11. Andorra la Vella. El primer diari digital d’Andorra LLOGA PIS D’1 HAB. PARTICULAR AMB MOBLES A ENCAMP PISOS REFORMATS AL C/ ESTEVE DOLSA PUJAL l’instant Tel.: 827 537 D’ANDORRA LA VELLA Balcó. Bona vista. Possibilitat de pàrquing. - Pisos de 2 dormitoris a partir de 490 € 1 mes de dipòsit. Facilitats al pagament del dipòsit. - Pis moblat de 2 dormitoris. Preu: 650 € Immobles - Àtic, 4 dormitoris, cuina americana, 2 banys. Preu: 800 € Preu: 395 € Tel. 321 349 INFORMACIÓ: TEL. 800 600 (Sra. Imma) Busquem pisos de lloguer a Tel.: (+376) 738 721 fercamp@andorra.ad totes les parròquies. www.fercamp.com ARINSAL - LA MASSANA Tenim clients esperant per OFERTES LLOGUERS llogar el vostre pis! ARINSAL ESCALDES, REF. 2812: Àtic 100m2, 3 habitacions, 1 bany,Pis de 99m2, 2 habitacions, de 46.30m2, 1 habitació doble, cuina moblada separada, ampli 2 banys, cuina separada i 1 bany complert, safareig, cuina saló menjador. Sol i vistes. Pàr- moblada. Sol i vistes. Pàrking. king. PREU: 740 €. equipada, saló menjador PREU: 420 € amb llar de foc. Terrassa ARINSAL, REF. 2854: Casa LA MASSANA, REF. 2822: adossada semi nova de 200m2, amb sol i vistes. Pàrking i Pis semi nou de 70m2, 2 habi- 4 habitacions, 2 banys com- traster. tacions, 1 bany complert, cuina plerts, 1 aseo, cuina office,Preu: 140.000 € - Ref. 2514 semi oberta moblada, saló safareig, ampli saló menjador menjador. Sol i vistes. Pàrking i amb llar de foc i accés al jardí CANILLO traster. PREU: 600 € de 40m2. Pàrking per 2 cotxes. Zona residencial, sol i vistes. Pis acollidor de 34m2, 1 SANT JULIÀ, REF.2 2806: Pis PREU: 1.500.-€ habitació doble, 1 bany nou, cèntric de 75m , 2 habita- LA MASSANA - P0179 cions, 1 bany complert, cuina ORDINO, REF. 2273: ÀTIC de 4 Casa adossada en construcció a complert, cuina oberta i tancada moblada, tot exterior, habitacions, 2 banys complerts, equipada, saló menjador i sol i vistes. Pàrking. Calefacció la zona residencial Els Oriossos, 1 lavabo, saló menjador amb llar terrassa. Pàrking i traster. inclosa. PREU: 580 € de foc, cuina separada, safa- parròquia de la Massana. Planta reig, terrassa. Sense ascensor. garatge: 4 cotxes, traster i as- Preu: 85.000 € ANDORRA LA VELLA, REF. censor. Planta 1a: menjador de 2801: Pis cèntric semi nou de PREU: 650.-€ Ref. 2152 30 m2 amb accés a terrassa de VOL VENDRE O LLOGAR LA SEVA PROPIETAT? 41 m2, bany auxiliar, cuina amb zona d’esmorzar i accés a un TENIM CLIENTS DISPOSATS A COMPRAR O LLOGAR LA SEVA PROPIETAT jardí de 34 m2. Planta 1a: 4 dor- mitoris, 2 dobles i 2 individuals, 2 banys i safareig.Altell convertit en ES VEN PIS gran suite amb menjador de 22 m2, dormitori de 10 m2, vestidor i A CAN NOGUER bany amb cabina dutxa de hidro- massatge. OFERTA: 725.000 € 170 m2, tot exterior, assolellat, magnífi- ques vistes, 3 habitacions (1 suite amb grans armaris), cuina, menjador gran, ES LLOGA PIS A ESCALDES (VILARS) terrassa, bany complet amb banyera Semimoblat, reformat, 3 habitacions, 2 banys, dhidromassatge, bany aux. amb dutxa, cuina equipada (vitroceràmica, frigorífic, forn, 2 places daparcament i traster. microones), bones vistes, molt sol, pàrquing per a dos cotxes, traster. 700 € (despeses incloses) - Tel.: 36 98 75 Tel. 32 39 04 - 32 99 12 tel.: +376 874 050 info@eiximmobiliari.com OPORTUNITAT CASA ADOSSADA (ORDINO) LA MASSANA LA MASSANA -D.U.- lloguer 150 m2 d’habitatge + REF. 1077 REF. 1067 50 m2 de garatge tancat Àtic dúplex de 100 m², 4 dormitoris, al típic Apartament a Erts. 1 dormitori doble, 3-4 habitacions, bany renovat, poble d’Anyós. Terrassa amb vistes impressio- 1 bany amb banyera, cuina oberta amb nants. Pàrquing i traster. Una magnífica opor- passaplats. Menjador espaiós amb llar llar de foc, 2 terrasses + barbacoa. tunitat d’adquirir una propietat en un poble de foc i sortida a una terrassa amb vis-Pis a Escaldes, zona Caldea. Pis cèntric a Andorra la Vella.Totalment moblat i equipat 111 m2. Totalment reformat. 3 Sol + vistes + tranquil·litat garantits. típic andorrà. tes al riu i el bosc. Pàrquing i traster.amb tots els electrodo- habitacions, 2 banys, gran Accés a transport escolar. PREU: 375.000 € PREU: 100.000 €mèstics. 1 habitació doble, saló menjador amb sortida1 bany, cuina separada, sa- a terrassa, cuina separada Preu: 390.000 € Centre de Serveis Immobiliaris Cisa Grupfareig. 1 plaça d’aparcament i equipada, safareig, 1 plaçai traster. d’aparcament. ara per 350.000 € Av. Sant Antoni, 32 · AD400 LA MASSANA · Tel: 73 73 73 · comercial@cisa.ad · www.cisa.ad 600 €/mes Despeses a part segons consum 790 €/mes Despeses a part segons consum Tel.: 32 66 96 www.twitter.com/cisaandorra www.facebook.com/CISA.Andorra
  • DIJOUS, 24 DE MAIG DEL 2012 CLASSIFICATS 19 www.houseandorra.net El portal de les immobiliàries d’Andorra PARTICULAR LLOGA LOCAL DE 128 M2, 3a planta PARTICULAR LLOGA PISOS COMPRO PISOS A ANDORRA ENCAMP - CENTRE EDIFICI PRÍNCEPS - ESCALDES CÈNTRIC - LLIURE D’ENVANS d’1 i 4 habitacions a I ESCALDES PIS CÈNTRIC EN VENDA Apropiat per a consultori, despatx, despatx Pis 1 habitació doble, 1 bany complet, cuina, men- Andorra la Vella i Encamp TAMBÉ COMPRO EDIFICIS d’arquitectura, federacions, etc. jador amb balcó, sol i vistes. IDEAL INVERSIÓ!!! PREU: 975 euros mensuals. Despeses de calefacció Interessats, truqueu ABSTENIU-VOS IMMOBILIÀRIES Preu: 105.000 € i comunitàries incloses. Tel. 800 600 (Sra. Imma) al tel. 80 55 77 Tel.: 32 89 85 Tel.: 732 020 ANDORRA LA VELLA ESCALDES-ENGORDANY ENCAMP Immobiliària: Gran oportunitat 835 800 2 PARADES, MERCAT DELS MARGI- PIS, 2 H., SENSE MOBLES, A L’AV. ESTUDI SENSE MOBLES, HORT DE a Andorra la NETS, BEN SITUADES. PREU: 300 € CARLEMANY, AMB PQ. PREU: 450 € GODÍ. PREU: 300 € tel. Vella, residencial. ESTUDI O PIS DE 2 HAB. (PETITES) PIS DE 3 HABITACIONS, S/M, A LA PISOS 1, 2 I 4 H. SENSE MOBLES, MI- AMB MOBLES AL COSTAT DEL CRÈDIT ZONA DE LA PISCINA DE LA RADOR D’ENCAMP. PREU: 400-600 € www.manteniment-serveis.com Pis de 106,92 DE PRADA RAMON. ZONA ANDORRA MONTANYA. PREU: 550 EUROS PIS DE 2 HABITACIONS, AMB MOBLES, m2 amb 3 hab., 2000. PREU: A PARTIR DE 350 € PIS D’1 HAB., SENSE MOBLES, A L’AV. A LA ZONA DE TURÓ DE VILA, AMB MAGNÍFICA OCASIÓ Apartament en una sola planta de 103 m2, 2 banys, cuina, PIS, 3 HABITACIONS, REFORMAT, S/M, FITER I ROSSELL. A PARTIR DE 350 € PÀRQUING I TRASTER. PREU: 500 € AL C/ GIL TORRES. PREU: 600 € 2 habitacions, 2 banys. Gran saló amb llar menjador, traster, 2 PIS, 1 HAB., NOU, SENSE MOBLES, PIS DE 2 HABITACIONS AL COSTAT DE de foc, molt assolellat. places de pàrquing.BUSQUES PISOS D’1 O 2 HABITACIONS, S/M, C/ ALZINARET. A PARTIR DE 400 € EXTERIOR, PÀRQUING, AV. PESSEBRE, PROP DE L’HOSPITAL. PREU: 500 € L’HOTEL CORAY, AMB PQ. PREU: 500 € PIS O ÀTIC, 2 HAB., CÈNTRIC, AMB Plaça de pàrquing amb traster. PREU: 265.000 € Abans: 664.810 €. PIS? PISOS DE 2 I 3 HABITACIONS SEMI- NOUS AMB PQ., AL COSTAT DE L’OPEL. PIS D’1 I 2 HABITACIONS AMB MO- BLES, AL COSTAT DEL DON DENIS. PÀRQUING I TRASTER. SENSE DES- PESES. ZONA EL PEDRAL. PREU: 500 € Ara: 399.000 € A PARTIR DE 500 € A PARTIR DE 450 EUROS PIS CÈNTRIC, 1 I 2 HAB., SENSE MO- Tel. 73 20 20 PLETA D’ORDINO PÀRQUINGS A LA ZONA DE L’ANDORRA ESTUDI A L’AV. DEL FENER AMB BLES, AMB BALCÓ, COSTAT XOCOLATÍ Acollidor dúplex de 95 m2 + 8 m2 de TRUCA’NS, 2000. A PARTIR DE 80 € MOBLES. PREU: 350 € I AMB PQ. A PARTIR DE 400 € terrassa. 2 habitacions, 2 banys, sala amb PIS, 3 HABITACIONS, AMB MOBLES, PIS DE 2 H., S/M, CUINA INDEPENDENT, PIS D’1 HAB. SEMIMOBLAT, AMB PQ., llar de foc. Pàrquing. GRANT’AJUDAREM CÈNTRIC, COSTAT ESCALE, AMB ZONA PLAÇA DE CALDEA. PREU: 400 € ZONA DEL FUNICAMP. PREU: 450 € NOU PREU: 360.000 € (NEGOCIABLE) PÀRQUING. PREU: 700 € SANT JULIÀ DE LÒRIA EL TARTER OPORTUNITAT PIS, 2 HAB., MOBLAT, SENSE PQ., ZONA PISOS DE 2 I 3 HAB., AMB TERRASSA I ¡PISOS, 1 I 2 H., MOBLATS, AMB ENCAMP CORREUS ESPANYOLS. PREU: 500 € PÀRQUING. A PARTIR DE 350 € PQ. I TRASTER, AMB BALCÓ I GRAN PLETA D’ORDINO BOXS AL COSTAT DE L’OPEL. ORDINO TERRASSA. PREU: 450-550 € Apartament de 105 m2 amb jardí, 3 hab., CENTRE ARINSAL 2 banys, sala amb llar de foc, Pis de 90 m²,806 260 PIS, 1 HAB., SENSE MOBLES, CÈNTRIC, PIS D’1 HAB. AMB MOBLES, SENSE SOBRE ANDORRA 2000. PREU: 450 € PQ., CENTRE D’ORDINO. PREU: 400 € ESTUDI AMB MOBLES O SENSE. molt assolellat. 3 habitacions, PISOS, 4 HAB., SENSE MOBLES, LA MASSANA A PARTIR DE 250 € NOU PREU: 398.000 € 2 banys, AL C/ GIL TORRES. PREU: 600 € CASA DE 4 HABITACIONS, S/M, PISOS D’1 I 2 HABITACIONS, MOBLATS. A SISPONY. PREU: 700 € A PARTIR DE 400 EUROS PER REFORMARPríncep Benlloch, 8-1r SANTA COLOMA Tot tipus de serveis i reformes, fusteria, elec-AD500 Andorra la Vella PIS DE 2 HAB., SENSE MOBLES, SO- PISOS D’1 H I 3 H. AMB MOBLES O GANGUES tricitat , lampisteria, pintura. Neteja i planxat Preu: 160.000 € LEJAT, VISTES, AMB PÀRQ. I TRASTER, SENSE, CÈNTRICS. A PARTIR DE 400 € LOCAL COMERCIAL, ZONA DE L’OPEL, acg@acg.ad a domicili. Subministrament de llenya. Tel.: 831 277 ZONA COL·LEGI JANER. PREU: 450 € DE 200 m2, SENSE TRASPÀS. ES TRASPASSA IMMOBILIÀRIA Compra, venda, lloguers, traspassos, gestió dimmobles PERRUQUERIA Telèfon: 801 055 A ANDORRA www.granvalira.com - info@granvalira.com LA VELLA C/ lAigüeta, ed. Centre, n. 23, local 6, Andorra la Vella AMB BONA LLOGUERS ANDORRA LA VELLA ESCALDES-ENGORDANY REF. 3451 Pis de 42 m2, moblat, 1 dor- CLIENTELA REF. 3720 Pis cèntric de 3 dormitoris, 2 REF. 3379 Pis de 90 m2, 3 dormitoris, mitori, 1 bany, cuina americana i equi- banys, saló menjador, cuina semioberta, 1 bany complet, cuina tancada amb safa- pada, saló menjador. Plaça de garatge. PREU: 6.000 € safareig, exterior. Sol i vistes. Totalment moblat i equipat. PREU: 600 € reig, saló menjador, balcó. Calefacció se- gons el consum. PREU: 600 € PREU: 300 € REF. 3650 Pis de 70 m2, 2 dormitoris, 1 TEL.: 33 95 60 REF. 3665 Pis de 3 dormitoris, 1 bany, cuina tancada, saló menjador, plaça de garatge. REF. 3766 Pis de 75 m2, 2 dormitoris, 1 bany complet, safareig, cuina americana, bany, cuina, saló menjador, amb llar de foc, exterior. Plaça de garatge i traster. NO HI HA MES D’AGÈNCIA. PREU: 650 € 2 balcons, exterior, amb despeses de ca- PREU: 550 € REF. 3335 Pis de 91,17 m2, reformat, lefacció incloses. Possibilitat de plaça de REF. 3721 Pis de 48 m2, moblat, 1 dormito- Vols vendre o 3 dormitoris, 2 banys, cuina, saló men- jador. Plaça de garatge opcional a 52 €. garatge. PREU: 600 € REF. 3304 Pis de 75 m2, 2 dormitoris,1 ri, 1 bany complet, saló menjador amb cui- na americana i equipada. Plaça de garatge llogar PREU: 700 € bany complet, safareig, cuina americana, opcional. PREU: 345 € 2 balcons, exterior, amb despeses de ca- CANILLO el teu pis? REF. 3773 Pis de 60 m2, 2 dormitoris, 1 bany complet, safareig, cuina, saló menja- lefacció incloses. Possibilitat de plaça de REF. 3758 CANILLO. Estudi amb dor. Balcó. Plaça de garatge. PREU: 550 € garatge. PREU: 1.200 € bany, cuina americana, saló menjador. Anuncia’t en aquest espai REF. 3660 SANTA COLOMA. Pis de REF. 3589 Pis cèntric, 45 m², 1 dormitori PREU: 250 € Més informació al doble, 1 bany, cuina oberta, saló menjador. 106 m2, 3 dormitoris, 2 banys, cuina tanca- REF. 2713 RANSOL. Pis de 45 m2, 1 dor- 80 88 88 da, saló menjador, balcó, plaça de garatge. Totalment moblat, traster i calefacció inclo- sa. PREU: 525 € mitori, 1 bany, cuina americana amb saló PIS REFORMAT. PREU: 600 € menjador, plaça de garatge i traster. MO- REF. 3772 Pis de 60 m2, 2 dormitoris, 1 REF. 3408 Pis de 50 m2, 1 dormitori doble, BLAT I EQUIPAT. PREU: 325 € 82 16 44 / 33 38 28 bany complet, cuina, saló menjador. Llar 1 bany complet, cuina americana amb saló SANT JULIÀ DE LÒRIA de foc. Plaça de garatge. PREU: 500 € menjador, balcó amb vistes i sol. Plaça de garatge. PREU: 525 € REF. 3753 Pis de 80 m2, 3 dormitoris, Administració de finques. Venda i lloguer REF. 3787 Pis de 90 m2, 2 dormitoris, 1 bany, cuina, saló menjador. PREU: 500 € 1 bany complet, cuina tancada, saló men- REF. 3484 Pis de 80 m2, 3 dormitoris, 1 ORDINO ANDORRA LA VELLA • Ed. Betania, 1 hab., pq.: 325 € bany complet, cuina tancada, saló menja- REF. 3764 Pis, 130 m2, 3 dormitoris, • ESCOLES. 3 habitacions, moblat i • PISOS, 1 habitació, amb mobles. • Estudi moblat: 300 € jador, terrassa. Plaça de garatge. Situat en 2 banys, cuina tancada, saló menjador zona assolellada i amb magnífiques vistes. dor amb balcó. CALEFACCIÓ INCLOSA. PÀRQUING. 600 € Des de 375 € • PISOS a LES BONS. 3 hab.: 395 € Sense ascensor. PREU: 575 € amb balcó. Plaça de garatge opcional aLLOGUER PREU: 875 € 70 €. PREU: 615 € ESCALDES-ENGORDANY • PRAT DE LA CREU, 2 hab. i pq.: 550 € • MIRADOR, 2 hab., mobles: 300 € REF. 3789 Pis de 95 m2, 3 dormitoris do- • SANTA COLOMA. 3 habitacions, • Funicamp, pis moblat, pàrquing. REF. 3771 Pis de 90 m2, 3 dormitoris, REF. 3062 Pis de 77 m2, totalment mo- • ZONA CALDEA. 1 habitació, TER- 2 banys, cuina tancada, saló menjador bles, 1 bany, saló menjador, plaça d’apar- RASSA i PÀRQUING. Des de 525 € sense mobles: 475 € Hidromassatge: 525 € cament i traster. PREU: 600 € blat, 2 dormitoris, 1 bany complet, cuina amb llar de foc. Plaça de garatge petita. tancada, saló menjador. Plaça de garatge. • CAN NOGUER. Dúplex de 3 • 3 habitacions amb mobles: 500 € • Funicamp, 2 habitacions, moblat, PREU: 650 € ENCAMP terrassa: 450 € PREU: 500 € habitacions, TERRASSA i SOL. 700 € ENCAMP REF. 3750 Àtic de 138 m2, 4 dormitoris, 2 REF. 3701 Pis de 95 m2, 3 dormitoris, (calefacció inclosa) • LLOGUER BAR RESTAURANT TOT LA MASSANA REF. 3764 Àtic, 130 m2, 3 dormitoris (1 banys, cuina independent, saló menjador, 1 bany, cuina tancada, safareig, menjador, suite amb bany + 2 dobles), 2 banys, cuina EQUIPAT. 1.500 € (sense traspàs) . CENTRE. 2 hab., moblat: 350 € 2 places de garatge i traster. DISPONIBLE Pàrquing. SOLAMENT 1 MES DE DIPÒ- tancada, saló menjador amb balcó. Plaça URB. CAN NOGUER - ENGOLASTERS ORDINO - CENTRE - OBRA NOVA AL JUNY. PREU: 850 € SIT. PREU: 600 € de garatge opcional a 70 €. PREU: 615 € ESCALDES-ENGORDANY Pis de 2 hab. i pàrquing. Llogat. 2 hab., 86 m2, pq. Acabats de quali- Pis de 3 hab., acabats de qualitat. ESTUDIS I PISOS, 1 DORMITORI, MO- REF. 3683 Pis de 80 m2, 2 dormitoris, PISOS, CASES ADOSSADES I XALETS 170.000 € tat. Terrassa, assolellat i vistes. Tot exterior, 108 m2 i pàrquing. BLATS I EQUIPATS, A PARTIR DE 350 € 1 bany, cuina tancada, saló menjador, pla- A TOTES LES PARRÒQUIES 168.000 € 410.000 € ça de garatge i traster. PREU: 550 €VENDES CENTRE. 4 hab., tot exterior, terras- sa, pq. i tr. Acabats de qualitat. ANDORRA LA VELLA - ZONA HOTEL ENCAMP - COSTAT FUNICAMP VENDA 410.000 € PLAZA Pis de 4 hab., nou, a estrenar, ESCALDES-ENGORDANY LA CORTINADA Sota àtic de 96 m2, 2 dormitoris ANDORRA LA VELLA - PRAT DE 3 hab., 106 m2, pàrquing i traster. terrassa. Assolellat - acabats de Pis de 117 m2, totalment reformat, Pis de 90 m2, 2 dormitoris, 1 bany dobles (1 amb suite amb bany complet), 1 bany complet LA CREU 210.000 € qualitat. 4 dormitoris, 2 banys, 1 bany auxiliar, complet, cuina tancada, saló menjador, amb banyera d’hidromassatge, cuina tancada, saló 3 hab., 110 m2, exterior, terrassa ANDORRA LA VELLA - TERRA VELLA 560.000 € cuina tancada, safareig, saló menjador. terrassa. Plaça de garatge. Situat en menjador amb balcó, llar de foc, Plaça de garatge gran i i pàrquing. 315.000 € Pis, 1 hab., moblat i vistes. 90.000 € Plaça de garatge. PREU: 230.000 € zona assolellada i amb magnífiques traster gran. Vistes. Exterior. Seminou. vistes. PREU: 158.161 € PREU: 230.000 € NEGOCIABLE!!!! CONSULTI ALTRES OFERTES EN VENDA I LLOGUER c/ Dr. Nequi, núm. 9, 2 D - Andorra la Vella - www.gestiodhabitatge.com - gdh@andorra.ad col·legiada CONSULTEU LA NOSTRA ÀMPLIA GAMMA D’OFERTES DE LLOGUER I VENDA A LA NOSTRA PÀGINA WEB: www.granvalira.com núm. 76
  • 20 ClassifiCats Dijous, 24 De maig Del 2012 www.finques3cases.com www.ferrutximmobles.com Av. Joan Martí, 102 · Encamp venda Tel.: 35 36 37 encamp@finques3cases.com 87.22.22 lloguer Tel.: 61 42 34 Av. Príncep Benlloch, 66-72, Pisos nous en LLOGUER I VENDA - LOYER ET VENTE - RENT AND SALE - АРЕНДА И ПРОДАЖА Ed. Interceus, 6è 1a. venda a la pleta de VENDA – VENTE – SALE – ПРОДАЖА També ens trobaràs a Facebook Soldeu de 2 i 3 dormitoris amb Dúplex per comprar a Escaldes, pàrquing inclòs, a partir de 175.000 €!!! totalment reformat, amb acabats de Borda rehabilitada completament! Consta de qualitat, molt lluminós, 2 habitacions 153 m2 repartits en 3 dormitoris dobles (1 suite), dobles, armaris encastats, 2 banys complets, cuina office, safareig, 2 banys complets,cuina americana totalment saló menjador amb llar de foc i equipada i menjador, molt gran, amb sortida a terrassa de 14 m2. Pàrquing i traster. terrassa/jardí de 50 m2. Box per a 1 cotxe. Caldera pròpia de calefacció. Preu: 390.000 € 202.185 € Àtic dúplex a Pis a Andorra la Vella Ordino de 2 semireformat de TENIM PISOS A PEU DE PISTES A PARTIR DE 60.000 € dormitoris 120 m2, 4 dormitoris LLOGUER – LOYER – RENT – АРЕНДА (possibilitat de (1 suite), 2 dobles i ANDOrrA lA vEllA rEf. 7489 pis nou de rEf. 7545 loft de 80 fer-n’hi 3), 2 1 ind., 2 banys, gran 3 dormitoris., saló m2, barri antiC de les banys, cuina tan- saló menjador amb PIS cèNTrIc DE 4 DOrMI- menjador, amb ter- bons, totalment re- cada, i menjador cuina americana. Box TOrIS. amb CalefaCCió rassa, Cuina tanCada, format (possibilitat de amb llar de foc. de 12 m2. Sol i vistes. inClosa......................690 € 2 banYs, CÈntriC ....840 € tanCar el dormitori). ... Pàrquing i traster. Zona de les escoles. . ................................... 520 € Preu: 263.000 € Preu: 252.480 € EScAlDES-ENGOrDANY lA MASSANA rEf. 7637 pis nou, a es- rEf. 7548 pis d’1 dormi- lloguers lOcAl cOMErcIAl molt tori moblat i equipat, trenar, d’1 dormitori, CÈntriC, aV. sant anto- AndorrA lA VellA Pis (zona escale) de 107 m2 de 3 Sol i Vistes espectaculars. Plaça de sense mobles amb pàrking, traster saló menjador amb Cui- Cuina oberta ...........400 € local de 60 m2 més altell amb bany. dormitoris, 2 banys i cuina tancada. pàrking inclosa. Preu: 1.600 € i calefaccio inclosa amb el preu. A ni, 140 m2 ............... 1.000 € Preu: 450 € Preu: 750 € (primera mensualitat eSCAS partir de 540 € na semioberta, aCabats rEf. 7294 pis seminou gratuïta). Pis de 3 dormitoris (Pleta Sant Anto- Pis de 70m2, al centre d’Andorra Magnífic pis de luxe a Escàs de de gran qualitat, pàr- ENcAMP CÈntriC de 2 dormito- (plaça de les Arcades), moblat, 2 dor- Àtic nou a estrenar a Santa Colo- 240m2. 3 Hab.( 1suite), 2 banys (1 ni) apartir de 600 € quing i traster .....725 € ris, Cuina tanCada, 2 mitoris (dobles), 1 bany, cuina equi- ma, 140m2, 4 dormitoris, 2 banys, amb dutxa hidromassatge). Cuina Casa adossada semi nova (1 any) al rEf. 7349 pis d’1 dormi- pada , calefacció inclosa. Preu: 600 € cuina tancada, safareig, i plaça de amb safareig. Gran saló amb llar de poble d’Auvinyà, 4 dormitoris dobles, rEf. 7334 pis d’1 dormi- tori, saló menjador banYs, aCabats de qua- pàrking. Preu: 970 € foc, 2 terrassas (1 coberta) de 30m2, 3 banys complets, menjador amb llar Pis Andorra (Princep Benlloch) tori, moblat i equipat, gran, amb Cuina ober- litat, pàrquing i tras- 65m2, totalment moblat, 2 dormitoris Pis a Santa Coloma, totalment refor- box per a 2 cotxes. Preu: 1500 € de foc, 2 places de pàrking i traster. molt CÈntriC ......... 645 € ta, Vistes, llar de foC, ter ..............................600 € dobles, bany, cuina equipada, safa- mat, de 80m2, 2 dormitoris, 2 banys, SAnT JuliÀ de lòriA Preu: 1.100 € reig. Calefacció inclosa. Preu: 600 € cuina equipada. Preu: 550 € local de 80m2, a l’av. Verge de Canò- enCAMP pàrquing i guardaes- SANT jUlIà DE lòrIA local a Santa Coloma de 400m2 rEf. 7360 pis, 3 dormi- quís ............................450 € Pis Andorra (Terra Vella) de 90m2, 4 amb altell 2 banys, ideal per magat- lich. Despeses incloses. Preu 450 € Pis d’1 dormitori doble, moblat, cui- dormitoris, Plaça de pàrking inclo- Pis de 110m2. 4 dormitoris, 2 banys, na americana i equipada, i pàrking. toris dobles, 2 banYs, rEf. 7613 pis de dues sa. Preu: 610 € zem. Preu: 1400 € Preu: 400 € cuina tancada safareig. Despeses in- ampli saló menjador, rEf. 7350 pis molt nou dormitoris, 1 banY, Cui- Pis a Santa Coloma 106 m2, refor- local comercial a Santa Coloma closes. Preu: 750 € Soldeu: (Pleta) amb Cuina equipada (Ca- de 2 dormitoris, 2 na equipada, pàrq. opCi- mat, 3 dormitoris, cuina tancada, 2 (rotonda Col·legi Janer) 185m2. Preu: Pis semi nou de 104m2 al centre de Pis semi nou totalment moblat de lefaCCió i pàrquing in- banYs, Cuina equipada, banys, Terrassa i plaça de pàrking. 1900 € 3 dormitoris, 2 banys cuina tancada i 3 dormitoris, 2 banys, cuina america- onal............................460 € Preu: 600 € eSCAldeS Closos) ..................1.040 € safareig, petit balCó, equipada, terrassa de 5 m2 i pàrking. na i pàrking. Preu: 550 € Pisos a Santa Coloma de 2 dor- Pis de 70m2, 2hab, 1bany amb pàr- Preu: 645 € Pis semi nou totalment moblat de 2 pàrquing ..................650 € rEf. 7612 àtiC amb Vis- mitoris dobles, cuina tancada, bany king i traster. Preu: 490 € rEf. 7317 pis seminou de tes de 5 dormitoris, 2 complet, i plaça de pàrking. Despeses Pisos seminous de 3 dormitoris dormitoris,cuina americana i pàrking. Pis de 2 hab, 2 banys, terrassa amb dobles, 2 banys, 130m2 cuina tanca- Preu: 500 € 2 dorm. amb armaris en- rEf. 7564 pis CÈntriC mo- banYs, foC a terra, es- incloses. Preu: 600 € pàrking i traster. 525 € da amb safareig,Terrassa i pàrking. Castats, molt lluminós, blat, de 2 dormitoris, pai de joCs infantils, Pis nou a estrenar a Santa colo- Àtic dúplex de 250m2 (Zona les Preu: 685 € diSPoSeM de deSPATxoS, lo- 1 banY Complet, Cuina 1 banY, pàrquing ....450 € pàrquing opCional. 8 6 0 ma de 3 dormitoris, 2 banys, cuina Teulades), 5 dormitoris, 3 banys Pis de 1 dormitori cèntric amb mo- CAlS, nAuS induSTriAlS i Ter- àmplia ........................600 € tancada i safareig. Plaça de pàrking complets, cuina tancada, menjador bles (Casa antiga). Preu: 300 € renyS en lloguer A ToT el € inclosa. Preu: 720 € amb sortida a terrassa d’uns 20m2. (cAlEfAccIÓ INclOSA) Pisos de 1 i 2 dormitoris moblats o PrinCiPAT BUSQUEM lOcAl PEr cOMPrAr APTE PEr A rESTAUrANT A EScAlDES O ANDOrrA Dels seus somnis i les seves il·lusions en fem una realitat NOVA PROMOCIÓ DE 3 XALETS · ACABATS EXEPCIONALS Escàs A partir de 320 M2 de vivienda Pàrquing 5 places 160 M2 de jardí DES DE 1.100.000 € infoimgest@gmail.com · www.andorracanillopark.com
  • DIJOUS, 24 DE MAIG DEL 2012 CLASSIFICATS 21 LloguerENCAMP ANDORRA LA VELLA REF. 00804 ANDORRA LA VELLA ANDORRA LA VELLA REF. 00759REF. 00651 Pis MOLT CÈNTRIC! de 75 m² amb 2 REF. 00001 PRAT GUILLEMÓOPORTUNITAT! habitacions dobles amb armaris en- Pis molt cèntric! Zona Pyrénées. Pis Àtic dúplex de 170 m². Alt standing. 4 habitacions amb armaris, 1 suite,Estudi molt lluminós, CÈNTRIC, pla- castats, bany complet, cuina equipada de 2 habitacions amb armaris encas- saló de 40 m² més biblioteca, amb sortida a terrassa de 20 m², ambça d’aparcament i traster. Completa- amb vitroceràmica, forn i campana, tats, bany complet, cuina semioberta vistes panoràmiques i sol tot el dia. Cuina totalment equipada. 3 banysment moblat i equipat. pati exterior de 35 m² a peu de men- al saló, safareig, ascensor, pàrquing i complets, terres de parquet. 2 places d’aparcament i traster de 30 m². jador ampli, ascensor, tot reformat Preu: 1.600 €/mesPreu: 300 €/mes traster inclosos. Preu: 525 €/mes NOU! Ascensor. Preu: 585 €/mes Venda VENDA DE SOCIETAT AMB ANYÓS REF. 00113 NEGOCI DE RESTAURANT Casa adossada de 330,77 m², cale- facció per geotèrmia, garatge per Ben situat, a dos minuts del centre neuràlgic d’Andorra la Vella. a 5 cotxes, domòtica, ascensor, 3 En ple funcionament, capacitat per a 60 + 50 comensals. habitacions i gran cap de casa, saló menjador amb llar de foc i sortida PREU: 95.000 € al jardí de 100 m². Preu: 895.000 € BORDES D’ENVALIRA Pisos d’obra nova de 53 a 80 m². Acabats de qualitat. Magnífiques vistes. Enfront de les pistes del Canaro CERTERS i del circuit de motos de neu, REF. 00787 cuines totalment equipades. Situació privilegiada. Magnífiques Preus amb pàrquing vistes i sol tot el dia. Acabats de i traster inclosos: 1a qualitat. 270 m2 construïts + garatge i terrasses. Àtic de 53 m²: 140.000 € Preu: consulteu-lo. Pisos de 80 m²: 150.000 € 170.000 € 801 065 Av. Doctor Mitjavila, 17 (a 50 m de la Rotonda, av. Meritxell) Andorra la Vella · Fax: 86 19 80 www.eurofinques.com comercial@eurofinques.com L L O G U E R S M O BL AT S ( L L O GUERS) O P O R T U N I T A T S ESCALDES-ENGORDANY 3 hab., calefacció CANILLO 1857) 600 € ANDORRA LA VELLA 157 m2, 3 banys, 1 hab,. nou, 73 m2, sol i ANDORRA LA VELLA i sol, Pàrking (Ref2 hab, nou, calefacció inclosa, possibilitat de ÀTIC, 1 hab. (Entre SANT JULIA Estudi, 1 bany, exterior, terrassa, pàrking (Ref. vistes (Ref 2654) 590 € 1 hab. doble, 47 m2, 3263) 95.000 €inclosa, possibilitat de pàrking (Ref. 2336) SOLDEU i EL TARTER) 2 hab., ampli saló, 1 calefaccio inclosa (Ref. 1849) 1.700 € ÀTIC DÚPLEX 2 hab., 2 (nou) ampli salo, (Ref 2 hab. dobles, El TarterPàrking (Ref. 3138) 750 € nou, amb altell, pàrking i bany, cuina tancada, 3230) 420 € ENCAMP banys, terrassa 30 m2, 3243) 123.103 € 64 m2 (semi nou) tot690 € 4 hab., ampli saló, cuina traster (Ref. 1792) 400 € (Ref 2977) 450 € 1 hab doble, 1 bany, 1 hab. doble, prop Funi- (Ref. 2556) 700 € exterior, (Ref 3264) office, pàrking i traster cuina equipada, exterior, camp, (Ref 1918) 400 € CANILLO ESCALDES3 hab., cèntric, 110 m2, 1 hab. 1 bany, cuina. 1 hab., ampli saló, 1 150.000 €nou, cuina tancada (Ref (Ref. 2505) 850 € (Ref. 2904) 400 € bany, cuina tancada, (Ref. 3163) 500 € 2 hab. nou, impecable, 1 hab,. (Magic) equipat, 3 hab. dobles, 108 m2,3253) 800 € TOTALMENT REFOR- LA MASSANA LA MASSANA 2 hab. 1 bany, cuina. pàrking (Ref 3033) LA MASSANA sol vistes, pàrking i terrassa 50 m2, pàrking ANDORRA LA VELLA 1 hab., ampli saló, Pàrking (Ref. 2056) 450 € Estudi, exterior, centric, traster (Ref 3014) 600 € (Ref 2997) 350 € MAT, Pàrking (Ref 1 hab. doble, Escas, exterior, pàrking i traster 450 € equipat (Ref 2971) 2 hab. dobles, impeca- 1 hab,. (Pleta Incles) 3267) 350.000 € (semi nou) equipat,1 hab., ampli saló, 3 hab., ampli saló, 2possibilitat pàrking (Ref (Ref 2490) 425 € 2 hab. Ampli saló, nou, banys, cuina tancada, 395 € ble, sol vistes, pàrking equipat, pàrking (Ref ENCAMP vistes, terrassa, Pàrking2651) 430 € 2 hab, nou, ampli saló, sol i vistes. Pàrking i pàrking (Ref 3194) ESCALDES (Ref 3014) 650 € 2999) 400 € (Ref 3169) 116.023 € 2 hab. dobles, 76 m2,2 hab., ampli saló, exterior, pàrking i traster traster (Ref. 2972) 500 € 575 € 1 hab. doble, nou, cuina SANT JULIA ÀTIC 2 hab., (El Tarter), (semi nou) ampli salo, SANT JULIApossibilitat pàrking (Ref (Ref 3035) 550 € ENCAMP ÀTIC DÚPLEX 2 hab., 2 equipada, (Ref 3137) 1 hab,. centre, cuina 1 bany, pàrking (Ref. cuina independent (Ref 2 hab. dobles, moblat2362) 550 € 3 hab., (Arinsal) banys, terrassa 30 m2, 450 € equipada (Ref 3209) 3115) 600 € 1 hab., nou, pàrking i 3262) 190.000 € i equipat, tot exterior,2 hab. dobles, nou, ampli saló amb llar de guarda esquís (Ref (Ref. 3063) 650 € 2 hab. dobles, equipat, 300 € 3 hab. nou, cuina inde- CANILLO Pàrking i traster (Refcuina independent, pos- foc, exterior, pàrking i 1880) 500 € 3 hab., ampli saló, 2 calefacció inclosa (Ref 2 hab. dobles, impeca- pendent equipada, ter- rassa, pàrking i traster 2652) 210.000 €sibilitat de pàrking (Ref. 2 trasters (Ref 3128) 2 hab., nou, pàrking banys, cuina tancada, 2750) 550 € ble, sol vistes, pàrking ESTUDI, 45 m2, El2877) 650 € 650 € (Ref 3121) 650 € ÀTIC DUPLEX 5 hab., (Ref 2665) 500 € (Ref 3144) 700 € Tarter (semi nou) vistes i guarda esquís (Ref
  • 22 CLASSIFICATS DIJOUS, 24 DE MAIG DEL 2012 86 33 00 Av. Fiter i Rossell, 30 Escaldes-Engordany info@immodernandorra.com www.immodernandorra.com LLOGUER: Estudi assolellat LLOGUER: LLOGUER: LLOGUER: amb totes les depeses incloses Àtic estudi molt acollidor, bany Àtic estudi molt acollidor, bany Pis cèntric de 2 habitacions, (llum, calefacció i aigua). complet, sol i vistes. Moblat. complet, sol i vistes. Inclou calefacció. bany complet, moblat. Inclou calefacció. 380 € 390 € 425 € 400 € ESCALDES REF. 3541 ANDORRA REF. 5105 ESCALDES REF. 5096 LA MASSANA REF. 5099 ANDORRA REF. 5031 SANT JULIÀ REF. 5025 ESCALDES REF. 4082 CANILLO REF. 4622 Pis de 70 m2 per reformar de 3 Pis cèntric de 78 m2, 3 habi- Pis cèntric de 75 m2 totalment Estudi moblat i equipat, amb habitacions, bany, cuina tan- tacions, bany complet, cuina exterior, 2 habitacions, menja- molt de sol i vistes, pàrquing i cada amb safareig, possibilitat tancada amb safareig, saló dor gran, bany complet, traster, traster, a 100 m de pistes. de pàrquing de lloguer. amb terrassa. cuina tancada i safareig. PREU: 76.000 € PREU: 86.000 € PREU: 135.000 € PREU: 72.000 € ANDORRA REF. 4649 ENCAMP REF. 5011 ANDORRA REF. 4952 ESCALDES REF. 4816 Pis cèntric de 61 m2 + 12 m2 de Pis cèntric de 90 m2, 3 Pis cèntric de 68 m2 de 3 habi- Pis de 62 m2 tot exterior, saló terrassa, 2 habitacions dobles, habitacions, bany complet, tacions (2 dobles i 1 individual), menjador, 2 habitacions do- bany complet. servei, cuina tancada i gran bany complet amb banyera, bles, bany complet, terrassa, saló menjador. cuina tancada amb safareig. plaça d’aparcament i 3 trasters. PREU: 95.000 € PREU: 138.000 € PREU: 142.000 € PREU: 134.900 € Lloguer de pisos a Escaldes ANDORRA +376 839 900 PIS DE 2 HABITACIONS SENSE Zona cruïlla dels Vilars - Pis d’1 hab., bany, cuina, www.immobiliariatandem.com saló menjador. Preu: 400 €. MOBLES, CUINA REFORMADA, -Pis de 2 hab., bany, cuina- LLOGUER DA, TERRASSA, DAVANT DE VENDA JADOR AMB LLAR DE FOC, UN BANY + MENJADOR, BANY. menjador. A partir de 500 €. Tots amb calefacció inclosa. L’HOSPITAL, MOBLAT I EQUI- ANYÓS - ORIOSOS BANY AUX., SAFAREIG, TERRASSA, VIS- C/ BONAVISTA. Animals no. ENCAMP - BARRI ANTIC - PAT, PLAÇA D’APARCAMENT, TES I MOLT ASSOLELLAT, MOLT MACO. LES BONS TERRA DE PARQUET, A UN SEMINOU, MAGNÍFIC ÀTIC DE 4 DOR- PÀRQUING I TRASTER. APROFITA PREU: 550 EUROS - TEL.: 321 248 Tel.: 35 36 04 BORDA REFORMADA MO- PAS D’ILLA CARLEMANY. MITORIS + ALTELL DE 20 M2, GRAN CUI- NA EQUIPADA AMB ELECTRODOMÈS- PREU: 260.000 EUROS. BLADA, 2 DORMITORIS, 2 BANYS, SENSE PÀRQUING. PREU: 700 EUROS + DESPESES. DAVANT DE L’HOSPITAL, PIS TICS MIELE, DE LUXE 180 M2 + ALTELL, PREU IMMILLORABLE Canillo (Soldeu) Es lloguen pisos SISPONY. LES AGUDES PREU: 750 EUROS. D’1 DORMITORI, 1 BANY. 2 PLACES DOBLES DE PÀRQUING, POS- PIS DE 2 DORMITORIS AMB JARDÍ Àtic dúplex moblat i equipat, 2 habitacions d’una habitació, CUINA OBERTA, SEMIMO- SIBILITATS DE FER-HI UN BOX, VISTES ANDORRA LA VELLA D’UNS 70 M2 + JARDÍ COMUNITARI DE (1 doble, 1 individual), 1 bany complet, 1 bany auxiliar, PIS MOLT AMPLI, REFOR- BLAT, SALÓ MENJADOR AMB PANORÀMIQUES. PREU NEGOCIABLE. moblats i equipats, LLAR DE FOC, NO TÉ PLA- 200 M2, CUINA SEPARADA, 2 BANYS, cuina americana, menjador exterior, pàrquing i traster. MAT, FINESTRES D’ALUMI- ÇA D’APARCAMENT. PREU: PAL VISTES PANORÀMIQUES, PÀRQUING I Exterior. Preu: 200.000 €. a Anyós (al costat NI, 3 DORMITORIS, CUINA GAUDEIX DE VIURE A ANDORRA, TRASTER. PREU: 280.000 EUROS. SEPARADA, UN BANY, TER- 375 EUROS + 40 DE DESPESES. CASA ADOSSADA AMB MAGNÍ- Interessats truqueu al 73 20 20. del Centre RASSA, SALÓ MENJADOR LA MASSANA - CÈNTRIC FIQUES VISTES, JARDÍ DE 175 M2, L’ALDOSA Esportiu). GRAN, PARQUET, EDIFICI PIS MOLT AGRADABLE, 3 DOR- 2 DORMITORIS, POSSIBILITAT DE FER- URBANITZACIÓ BELLMONT, DE RE- SENSE ASCENSOR, AMB UNA N’HI 4, CAVA, PÀRQUING, MOLT MACA. CENT CONSTRUCCIÓ, MOLT A PROP 4a PL., SENSE PÀRQUING. MITORIS, CUINA SEPARADA, 2 BANYS, TERRASSA, GRAN PREU: 450.000 EUROS. DE L’ESCOLA. FOTOS WEB. PLANTA Es lloga pis a la zona de Fiter i Rossell Preu: des de 350 € PREU: 490 EUROS. SALÓ MENJADOR AMB LLAR BAIXA, MOLT MACO, AMB 3 DORMITO- ARINSAL 3 hab., 2 banys, armaris encastats, cuina equi- Despeses incloses. DE FOC, 2 PLACES D’APAR- RIS, 2 BANYS, CUINA AMERICANA AMB ESCALDES-ENGORDANY EDIFICI MOLT CONSERVAT, D’UNS 15 pada, traster i possibilitat de plaça de pàrquing. PIS DE 3 DORMITORIS, 2 CAMENT, 2 TRASTERS. PREU: 730 EUROS + 40 DE DESPESES. ANYS, MAGNÍFIC SOTA ÀTIC AMB LLAR DE FOC, JARDÍ DE 100 M2. 2 PLA- 737 171 (Esther) BANYS, CUINA SEPARA- DISPONIBLE AL MAIG. 120 M2, 3 O 4 DORMITORIS, GRAN MEN- CES D’APARCAMENT I UN TRASTER. PREU: 420.000 EUROS. Preu: 700 € (despeses incloses) alquilandorra@ Immo-tandem@immo-tandem.com Tel. 392 119 gmail.com
  • DIJOUS, 24 DE MAIG DEL 2012 CLASSIFICATS 23 www.finquesmarca.com truca’ns finquesmarca@andorra.ad Av. de Joan Martí, 82 - AD200 Encamp 73 20 20 Casa adossada nova, a estrenar, a Anyós, 220 m2 OPORTUNITAT!! Àtic al centre d’Andorra ( Zona troba la teva llar repartits en 4 dormitoris dobles (4 suites), 1 bany de Prada Ramon), 1 dormi- tori doble, bany com- VENDA cortesia, cuina office gran, plet, menjador amb bal- 02338 - ENCAMP - CENTRE dor, cuina reformada, 1 bany, 1 menjador amb llar de foc i có, safareig. Totalment Superf.: 90 m², 3 habitacions bany auxiliar. GRAN OPORTUNI- 77.000 € sortida a terrassa de 40 m2. Jardí de 50 m2. 3 places de reformat i equipat!! Preu (3 dobles), 1 bany, cuina, TAT!! Preu: 150.000 € pàrquing. Acabats de qua- abans: 140.000 €. Preu menjador, mobles, porter au- litat. Preu: 650.000 € actual: 85.000 €!!! tomàtic, exterior. A REFORMAR. 02166 - ENCAMP - VILA Preu: 159.999 € 2 habitacions (2 suites), 2 Borda-xalet rehabilitada Pis al centre d’Andorra banys, cuina, menjador, ter- completament! Consta de per reformar d’1 dormi- 153 m2 repartits en 3 dormi- tori, bany complet, cuina 00080 - ENCAMP (Funicamp) rassa, traster, terres, garatge, toris dobles (1 suite), 2 banys americana i menjador 2 habitacions exteriors, 1 bany llar de foc, exterior, assolellat. complets,cuina americana to- amb llar de foc. Traster complet, cuina americana, Preu: 262.000 € talment equipada i menjador inclòs. Preu: 75.000 € menjador exterior, balcó, ex- terior i assolellat. Pàrquing. ENCAMP - CÈNTRIC 1 molt gran amb sortida a jardí de 50 m2. Box per a 1 cotxe. PREU REBAIXAT: 390.000 €!! Al COSTAT del FUNICAMP. dormitori, saló menjador, Preu: 145.000 € cuina americana, bany complet. Pàrquing i traster. Oportunitat!!! Pis molt cèntric a Encamp de Oportunitat!! Parcel·la a Nagol de 325 m2 apro- 02337 - ENCAMP - CENTRE Preu: 77.000 € Pis de 70 m2, dos dormitoris, Ref.: 02582 Saló menjador, 1 dormitori, cuina ameri- 55 m2, 1 dormitori doble, bany complet, menjador ximadament. Permisos entrats al Comú i projec- saló menjador, cuina. Pàrquing. 02576 - ENCAMP - CENTRE Pis a reformar, 3 dormitoris, - ENCAMP - cana, 1 bany complert. Cèntric. Preu: 155.000 € CENTRE amb balcó de 3 m2, pos- te. Apta per a PB+2 amb una superfície construïda saló menjador, cuina, bany, sol. sibilitat de pàrquing i traster de lloguer. d’uns 211 m2. Sol i vistes. 02538 - ANDORRA LA VELLA Preu: 135.000 € PÀRQUING I TRASTER Preu: 69.500 €!! Preu: 140.000 € Pis de 2 dormitoris, saló menja- LLOGUER 00763 - ENCAMP - FUNICAMP Pis d’1 amb terrassa, pàrquing i traster. 60 € de 02098 - ANDORRA LA VELLA - SantaANDORRA LA VELLA Ref. 113 Àtic a estrenar, 130m2, Ref. 85 Local cèntric de 10m2, Ref. 149 Pis cèntric 100m2, zona habitació doble, 1 bany, cuina americana, despeses. Zona tranquil·la a Turó de Vila. Coloma Pis de 2 dormitoris, saló menja-Ref. 215 Centre, 100m2, 4 dor- 4 dorm, 2banys (hidromassatge), sala diàfana i lavabo. Preu: 250 € FEDA, 4 dormitoris, bany, cuinamitoris, 2 banys, cuina indep, ar- cuina ind, bons acabats, vistes, Ref. 121 Casc antic. Apartament office reformada, calefacció in- menjador, balcó, pàrquing, exterior i Preu: 750 € dor, cuina. Pàrquing, despeses incloses.maris, vistes, balcó, sol de tarda. sol, varies terrasses (15m2), pk. 65m2, 2dorm, despatx, bany, la- closa. Preu: 630 € assolellat. Totalment moblat i equipat. 01775 - CANILLO - ZONA RESIDENCIAL Preu: 600,01 € Preu: 970 €Preu: 550 € Possibilitat de pk vabo, tot exterior, armaris, cuina ESCALDES Preu: 390 € Pis de 2 habitacions dobles, 1 bany 02577 - ORDINO - Centre 2 dormitoris,Ref. 213 Estudi moblat, centre, Ref. 180 2 Sta. Coloma Aparta- oberta. Preu: 500 € Possibilitat Ref. 129 Àtic dúplex molt bencuina equipada, armari, bany, ment 97m , 3 dormitoris, bany, de pk situat, 2h, 2b, cuina equipada, 02344 - ENCAMP - CENTRE complet, cuina, menjador amb llar de foc 1 despatx, saló menjador amb cuinaassolellat. Preu: 350 € lavabo, tot exterior, reformat, Ref. 120 Apartament d’obra vistes, sol, obra nova, tot exteri- 3 dormitoris, saló menjador, cuina, i balcó i pàrquing. Sol i vistes, gran jardí. equipara, pàrquing. Terrassa. MOBLAT safareig. Preu: 500 €Pis cèntric, 2 dorm, 2 b, tot exte- nova, cèntric, 2 dormitoris, 2 or. Preu: 650 € 2 banys. CÈNTRIC. Preu: 600 € Preu: 600 € Preu: 550 €rior, bons acabats, sol, despeses Ref. 74 Local cèntric, 200m en banys, sol, vistes, traster. Preu: Ref. 118 Local cèntric, 300m2 en 2incloses. Preu: 690 € planta baixa amb façana al C/ 650 € dues plantes, gran façana en vi- 02572 - ESCALDES-ENGORDANY - 02284 - ESCALDES-ENGORDANY ENCAMP - ÀTIC 2 dormitoris, saló Baixada del Molí, davant aparca-Ref. 133 Sta. Coloma Aparta- ment “Tobira”. Preu: 1.800 € Ref. 88 Cèntric (Pyrenees), 1 dor- dre, 2 lavabos. Preu: 3.500 € ENGOLASTERS Pis de 2 dormitoris, saló 130 m², 3 habitacions dobles, 2 banys, cuina, menjador, cuina, bany complet. Moblat. mitori, despatx, safareig, banyment cèntric 100m2, semi nou, Ref. 219 Pis 70m2, 2h, 1b, impe- menjador, cuina, bany complet. PÀR- menjador, garatge, CÈNTRIC. Preu: 850 € Pàrquing. Preu: 475 €3 dormitoris, 2 banys, safareig, Ref. 148 Cèntric, 3 dormitoris, complert, cuina equipada. Preu: cable, cuina semi oberta, balcó,cuina independent, calefacció 1 bany, cuina independent, sol, 500 € calefacció inclosa. Preu: 600 € QUING, TERRASSA DE 60 m2. Preu: 700 € 02098 - ANDORRA LA VELLA - Santainclosa, sol, terrassa. Preu: 670 € calefacció inclosa. Preu: 682 € 02138 - ENCAMP - Hort de Godí Coloma Pis de 2 dormitoris, saló menja- DIVERSOS LOCALS EN LLOGUER Pis de 3 dormitoris, 1 bany complet, amb dor, cuina. Pàrquing. Despeses incloses. A TOTES LES PARRÒQUIES banyera, cuina OFFICE, menjador exterior Preu: 600 €Feina BAR CAFETERIA SITUAT A ANDORRA LA VELLA cerca ENCARREGAT Requerim: IMPORTANT CENTRE COMERCIAL - Experiència demostrable en llocs similars - Capacitat de gestió i organització d’equips de treball - Català i castellà parlats i escrits correctament - Capacitat de treball, persona seriosa, responsable i amb bona presència CERCA: Selecciona: - Preferiblement amb coneixements informàtics i de software de punt de venda de restauració (Frontrest)- Personal substitut per a realitzar extres de - Permís de residència i treballcambrers en una granja al Pas de la Casa. Oferim: Administratiu/iva- Operàries de neteja amb experiència per - Incorporació immediata - Contracte indefinit a treballar a totes les parròquies. - Sou en funció de la vàlua de la candidaturaInteressades, adreceu-vos a c/ Doctor Villanova, 9, Interessats/ades, envieu CV a 4t C, Edifici Thaïs. Andorra la Vella. Tel.: 812 312 CV@BONDIACAFE.COM, indicant la referència “encarregat” Imprescindible català, castellà, Selecciona personal per al seu departament COMERCIAL: francès i permís de treball. Dependent de la Direcció Comercial, es responsabilitzarà de la gestió de la cartera de clients de l’em- presa tant en la vessant comercial com en l’administrativa i d’atenció al client. Els candidats han de complir com a mínim els següents requisits: - Imprescindible domini perfecte de l’anglès (es valoraran coneixements d’altres idiomes) - Es valoraran estudis universitaris en comerç internacional o similar - Disponibilitat per viatjar - Experiència demostrable en feina similar DINAR A CÀRREC DE L’EMPRESA - Disponibilitat horària S’ofereix: Interessats, demaneu per Sra. M. Carmen. Incorporació immediata a una empresa jove i amb projecció Sou segons la vàlua del candidat Truqueu al 843 433 o al 340 697 Possibilitat de creixement professional de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 h a 19.00 h, INTERESSATS, ADRECEU CURRICULUM VITAE AMB FOTOGRAFIA A: TAG SYSTEMS SA, Dept. de RRHH, ctra. de la Comella, 49, Andorra la Vella, de dilluns a divendres. o bé truqueu al 87 96 00 (fax. 87 96 06) e-mail: rrhh@tagsystems.net
  • 24 CLASSIFICATS DIJOUS, 24 DE MAIG DEL 2012 IMPORTANT CENTRE COMERCIAL Fundat el 1945 CERCA: Desitja incorporar: Reposadors LLICENCIAT Horari: de 6.00 h a 16.00 h EN EMPRESARIALS Amb dues hores de descans Depenent  de  lequip  transversal  del  Grup,  la  seva  funció  serà la gestió i lideratge dun equip comercial i productiu  Xarcuter/a amb dilatada experiència en el seu sector. Carnisser/a Cerquem un professional amb una trajectòria de 3 a 5 anys  com a comandament i participant en processos de gestió  Incorporació immediata del canvi, elevada orientació comercial i gust pel desenvolu- Requisits: català, castellà i francès pament de projectes innovadors. Són  imprescindibles  per  desenvolupar-se  en  aquest  lloc  Demaneu per Sra. Vanessa de feina, més enllà duna formació específica en el sector  empresarial, el coneixement parlat i escrit del català i el  castellà, així com es valorarà favorablement langlès. DINAR A CÀRREC DE L’EMPRESA Interessats, truqueu al telèfon 843 548 Les persones interessades poden fer arribar el seu CV a  De 9.00 h a 15.00 h i de 17.00 h a 20.00 h través  del  correu  electrònic  rhgrupbecier@becier.ad,  o  bé fer una entrega en mà al Departament de Recursos  De dilluns a divendres Humans de lavinguda dEnclar, 142, a Santa Coloma. Se cerca Bar cafeteria a And. la Vella cerca:Cambrera amb experiència CAMBRERA Amb permís de treball Envieu CV i foto a i experiència. c.alves@hotmail.es Tel. 32 99 18 CREIXENT JUNTS Av. Meritxell, 9, 1r 3a Andorra la Vella Tel.: 805 888 DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I PERSONAL gamma@gammamanagement.ad TALLER PRÀCTIC: ELABORACIÓ D’UNA LES FINANCES A L’ABAST DE TOTHOM MEMÒRIA SOSTENIBLE DIMECRES 20 DE JUNY TÈCNIC COMERCIAL DIJOUS 7 DE JUNY Amb aquesta formació pretenem proporcionar als diferents Per a important empresa industrial del país. participants el coneixement necessari en aquells Conceptes, S’encarregarà de l’assessorament i seguiment de clients en pro- Dirigit a: Eines i Tècniques en el marc Financer que permeti: ductes de calefacció, lampisteria, subministraments industrials, - Persones sensibles amb al Responsabili- - Conèixer de manera clara les implicacions financeres que energies renovables, etc. tat Social Corporativa tenen les seves decisions i accions. Imprescindible coneixement del mercat andorrà i experiència mí- - Persones responsables deins de l’or- - Comprendre, interpretar i analitzar les diferents informa- nima de 3 anys en el sector industrial. ganització de la Responsabilitat Social cions de tipus Econòmic-Financer que se’ls presentin en el Pensem en una persona amb iniciativa, orientada a resultats, alta Corporativa seu àmbit de gestió, amb la finalitat de potenciar la seva capacitat de presa de decisions. capacitat de negociació, perseverança i treball en equip. Programa: - Aconseguir un coneixement més ampli i global del Ne- - Aproximació a la RSC. goci que els permeti entendre millor i participar amb una ESPECIALISTA EN MÀRQUETING ON-LINE - Presentació de la Golbal Reporting major aportació en les diferents decisions, podent valorar Formació específica en màrqueting. Initiative. l’impacte de les mateixes en la salut Patrimonial, Financera Serà el responsable del disseny de les campanyes de màrqueting - Què és una memòria de responsabilitat i Econòmica de la Companyia. on-line per a diferents clients. social? - Millorar la comunicació entre les diferents àrees i funcions Imprescindible experiència en la gestió de campanyes Adwords, - Oferir les pautes per elaborar una me- amb la finalitat d’aconseguir els Objectius Estratègics de la així com les diferents principals xarxes socials. mòria de sostenibilitat. Companyia a través de fomentar i aconseguir compromi- Persona amb gran capacitat de comunicació i de treball en equip. - Verificar el seu nivell de compliment sos, consens i complicitats entre ells. - Establir una apropiada comunicació interna amb els inte- grants de l’’Àrea Econòmic-Financera, així com amb l’àmbit ADMINISTRATIU COMERCIAL financer exterior en la mesura que fos requerida. Persona, altament comunicativa amb capacitat per fer venda HORARI: 9.30-13.30h i de 15 a 18h telefònica. Es valoraran coneixements de comerç electrònic. Im- PREU: 195€* per persona INCLOU: material, dinar FORMADOR: Antoni Matas, professor a ESADE prescindible anglès a nivell alt. Alts coneixements d’Excel. i coffe-break Incorporació immediata. HORARI: 9.30h-13.30h i de 15 a 18.00h *Impostos no inclosos PREU: 195€* per persona INCLOU: material, dinar i coffe-break *Impostos no inclosos EL TEU OBJECTIU, LA NOSTRA RAÓ DE SER
  • DIJOUS, 24 DE MAIG DEL 2012 CLASSIFICATS 25 Important empresa del país cerca: RESPONSABLE DE SEGURETATRequisits:• Edat: entre 35 i 50 anys.• Capacitat de direcció d’equips. la manera més• Català, castellà i valorable francès. intel·ligent de col·locar• Experiència demostrable en càrrec similar. el teu anunci• Bona presència, persona seriosa, organit- zada, dinàmica i resolutiva. truca’ns al Multinacional líder en el sector d’arranjaments i transformacions necessita incorporar modista:• Amplis coneixements de tècniques de seguretat. 808 888 808 888 anunci@bondia.ad OFERIM Interessats, envieu CV a: producte@bondia.ad • Condicions laborals satisfactòries seguretatrh@hotmail.com publicitat@bondia.ad • Possibilitat de jornada completa o mitja jornada • Salari en funció dels coneixements i la formació • Possibilitats de créixer professionalmentSelecciona: DEMANEMSECRETARI/ÀRIA • Experiència i coneixements d’utilització deS’encarregarà de tasques generals: recepció, atenció telefònica i tasques administratives vàries. màquines de cosir semiindustrialsEls candidats han de complir com a mínim els següents requisits:- Estudis de Secretariat o equivalent • Do de gents i actitud comercial- Imprescindible domini perfecte del català, el castellà i l’anglès • Català i castellà correctament parlats- Informàtica a nivell d’usuari avançat (Office)- Experiència demostrable en feina similar (es valorarà el coneixement d’altres llengües)- Disponibilitat horària • Permís de treballS’ofereix: • Incorporació immediataIncorporació immediata a una empresa jove i amb projecció internacionalSou segons la vàlua del candidatPossibilitat de creixement professional Interessats, truqueu:INTERESSATS, ADRECEU CURRICULUM VITAE AMB FOTOGRAFIA A:TAG SYSTEMS SA, Dept. de RRHH, ctra. de la Comella, 49, Andorra la Vella, Matins: 33 02 21 (Sra. Isa)o bé truqueu al 87 96 00 (fax. 87 96 06)e-mail: rrhh@tagsystems.net Tardes: 34 44 10 (Sra. Alícia) IMPORTANT CENTRE COMERCIAL CERCA: IMPORTANT CENTRE COMERCIAL CERCA: RESPONSABLE PASTISSER/A DE QUALITAT FORNER/A Imprescindible: Titulació en ciencia i tecnologia dels Incorporació immediata aliments i dietètica i nutrició Experiència demostrable Imprescindible permís de treball en lloc similar. o nacionalitat andorrana Nacionalitat andorrana o permís de treball. Català, castellà i francès. Interessats, truqueu al 843 433 i demaneu per la Sra. Tere Interessats, truqueu al telèfon 843 433 de 10 h a 20 h de dilluns a diumenge. de 9.00 h a 15.00 h i de 17.00 h a 20.00 h. De dilluns a divendres.
  • 26 ClassifiCats Dijous, 24 De maig Del 2012 Fundat el 1945 Empresa especialitzada en la distribució de material esportiu Desitja incorporar: cerca: RESPONSABLE DE LA SECCIÓ DE CICLISME RESPONSABLE DE LA SECCIÓ DE SNOW RESPONSABLE DATENCIÓ Les seves funcions estan orientades a la consecució dels objectius de venda i dinamització de la secció, així com a gestionar l’equip de treball al seu càrrec. AL CLIENT I ADMINISTRACIÓ Requisits: - Experiència mínima de 3 anys en lloc - Idiomes: domini del català, castellà, anglès i/o francès. (amb alt nivell de lidioma rus) similar. - Apassionat de l’esport i alt nivell de Oferim: coneixement del producte. - Incorporació immediata. - Amb dots comercials i de lideratge. - Salari fix (segons vàlua) + incentius. - Formació: a partir de Batxillerat Supe- - Beneficis socials empresa. Cerquem una persona que posseeixi elevades habilitats pel  rior, Bac o similar. gust i tracte amb el client, així com experiència demostra- ble en gestió administrativa.  És  requisit  indispensable  per  assumir  el  lloc  el  domini  parlat i escrit del català, així com serà valorable el conei-  xement daltres idiomes com ara langlès o el francès. Les persones interessades poden fer arribar el seu CV  a través del correu electrònic rhgrupbecier@becier.ad,  o bé fer una entrega en mà al Departament de Recursos  Humans de lavinguda dEnclar, 142, a Santa Coloma. OFERTES DE TREBALL Govern dAndorra Tel. ( +376) 8 72 0 90 Departament de Treball Servei dOcupació Internet www.treball.ad : Ref. Treball ofert Lloc Ref. Treball ofert Lloc Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura 5604 Cambrer, en general SOLDEU 5538 Peó ramader, en general LA MASSANA 5606 Cambrer, en general PAS DE LA CASA Indústries manufactureres 5610 Guia de turisme SOLDEU 4494 Forner ANDORRA LA VELLA 5585 Recepcionista d’hotel SOLDEU 5305 Dependent de comerç, en general RANSOL 5613 Recepcionista d’hotel ORDINO 5419 Tècnic en impressió, en general (indústries gràfiques) ENCAMP 5593 Recepcionista d’hotel SOLDEU Construcció 5617 Cuiner, en general INCLES 5543 Enginyer tècnic en informàtica, en general ANDORRA LA VELLA 5623 Ajudant de cuina PAS DE LA CASA 5529 Agent comercial LA MASSANA 5624 Cambrer, en general ESCALDES-ENGORDANY Venda i reparació de vehicles 5625 Cuiner, en general ESCALDES-ENGORDANY 5597 Mecànic ajustador de l’automòbil, en general (turismes i furgonetes) SANTA COLOMA 5626 Director de departament d’operacions en empresa d’hoteleria o restauració, Comerç a l’engròs de 10 assalariats o més SOLDEU 4952 Empleat administratiu, en general PAS DE LA CASA 5628 Governant (hoteleria) ANDORRA LA VELLA 5259 Agent comercial ANDORRA LA VELLA 5611 Cap de cuina (hoteleria) ORDINO 5515 Tècnic mitjà de manteniment i reparació informàtics (hardware) PAS DE LA CASA 5574 Recepcionista d’hotel ANDORRA LA VELLA 5313 Modista ANDORRA LA VELLA 5541 Cuiner, en general PAS DE LA CASA 5596 Cambrer, en general PAS DE LA CASA 5571 Cambrer, en general PAS DE LA CASA Comerç al detall i reparació d’estris domèstics Transport, emmagatzematge i comunicacions 5565 Dependent de peixateria SANT JULIA DE LORIA 5584 Guia de turisme SOLDEU 5428 Dependent de comerç, en general PAS DE LA CASA 5508 Programador d’aplicacions informàtiques ANDORRA LA VELLA 5467 Encarregat de botiga PAS DE LA CASA 5429 Mecànic ajustador de camions i autobusos, en general SANT JULIÀ DE LÒRIA 5582 Caixer de comerç PAS DE LA CASA Sistema financer 5570 Dependent d’articles d’esport, caça i pesca ANDORRA LA VELLA 5126 Economista ESCALDES-ENGORDANY 5568 Dependent de teixits i peces de roba ESCALDES-ENGORDANY 5344 Economista ANDORRA LA VELLA 5426 Dependent de perfumeria i drogueria PAS DE LA CASA 5600 Tècnic superior en comptabilitat o finances, en general ANDORRA LA VELLA 5569 Dependent d’articles d’esport, caça i pesca ANDORRA LA VELLA Serveis empresarials i activitats immobiliàries 5157 Encarregat de botiga SANT JULIA DE LORIA 5474 Programador d’aplicacions informàtiques ANDORRA LA VELLA 5602 Arquitecte tècnic (aparellador) ANDORRA LA VELLA 5482 Analista programador, nivell mitjà ANDORRA LA VELLA 5621 Fuster, en general 5472 Programador d’aplicacions informàtiques ANDORRA LA VELLA 5612 Dependent de mobles i articles de decoració ALDOSA-LA MASSANA 5473 Analista programador, nivell mitjà ANDORRA LA VELLA Hoteleria 5506 Assessor fiscal i tributari ESCALDES-ENGORDANY 5495 Cap de menjador o mestre-sala ANDORRA LA VELLA 5518 Tècnic en organització de fires i esdeveniments diversos ANDORRA LA VELLA 5526 Cuiner, en general ANDORRA LA VELLA 4725 Tècnic en seguretat i salut en el treball, en general ANDORRA LA VELLA 5519 Ajudant de cuina ANDORRA LA VELLA 5548 Periodista ANDORRA LA VELLA 5190 Cap de menjador o mestre-sala PAS DE LA CASA 5432 Urbanista ANDORRA LA VELLA 5220 Empleat en agència de viatges, en general SOLDEU 5245 Empleat administratiu, en general ANDORRA LA VELLA 5510 Reboster pastisser (hoteleria) SOLDEU Administració pública 5498 Cap de menjador o mestre-sala SOLDEU 4790 Tècnic en estadística ANDORRA LA VELLA 5333 Recepcionista d’hotel ESCALDES-ENGORDANY 5562 Professor d’art dramàtic LA MASSANA 5423 Governant (hoteleria) SOLDEU 5563 Monitor d’educació i temps lliure LA MASSANA 5353 Director d’hotel, de 10 assalariats o més SOLDEU 5564 Monitor d’educació i temps lliure LA MASSANA 5406 Cap de menjador o mestre-sala SOLDEU Educació 5493 Cap de cuina (hoteleria) ANDORRA LA VELLA 5580 Professor d’idiomes, en general ANDORRA LA VELLA 5491 Agent comercial ANDORRA LA VELLA 5531 Professor d’idiomes, en general ESCALDES-ENGORDANY 5397 Cap de menjador o mestre-sala PAS DE LA CASA Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials 5399 Cuiner, en general PAS DE LA CASA 5598 Auxiliar d’infermeria hospitalària, en general ANDORRA LA VELLA 5450 Cuiner, en general SOLDEU Altres activitats socials i de serveis 5448 Cuiner, en general PAS DE LA CASA 5589 Recepcionista d’hotel ANYÓS 5430 Recepcionista d’hotel SOLDEU 5588 Cambrer, en general ANYÓS 5400 Cuiner, en general ESCALDES-ENGORDANY 5146 Banyista socorrista ANDORRA LA VELLA 5520 Cuiner, en general ANDORRA LA VELLA 5468 Perruquer unisex SANT JULIA DE LORIA 5339 Cap de cuina (hoteleria) PAS DE LA CASA 5447 Bugader, rentador i planxador de roba, a mà PAS DE LA CASA 5614 Ajudant de cuina ORDINO Llars que ocupen personal domèstic 5586 Cambrer, en general SOLDEU 5629 Cuidador de nens ALDOSA-LA MASSANA 5594 Cap de menjador o mestre-sala SOLDEU 5422 Cuidador de nens ANDORRA LA VELLA 5601 Cambrer, en general LLORTS
  • DIJOUS, 24 DE MAIG DEL 2012 CLASSIFICATS 27Cursos i certificacions oficials d’AENOR IMPORTANT CENTRE COMERCIALISO 27000 BUSCAS-0A S-0B CURSOS Els cursos començaran al mes de juliolS-01 S-01 S-01 Fonaments de la gestió de la seguretat de la informació RESPONSABLES PER A LES SEVES SECCIONS DE: Com implementar un sistema de gestió de laS-02 S-02 S-02 seguretat de la informació Taller pràctic d’anàlisi i gestió de riscos de la S-03 S-03 informació - ALIMENTACIÓS-05 Metodologia d’auditoria de sistemes de gestió de S-05 seguretat de la informació - BOTELLERIA Gestió de la continuïtat del negoci i plans de S-09 S-09 contingència - PRODUCTES FRESCOSPer a més informació truqueu al 805 888 o bé a gamma@gammamanagement.ad - DROGUERIA - PERFUMERIA - ROBA Selecciona: ASSISTENT DE DIRECCIÓ REQUISITS: Dependent de la Direcció de Vendes del grup. S’encarregarà de diferents tasques relacionades amb el Departament Comercial. Edat: entre 25 i 35 anys. Els candidats han de complir com a mínim els següents requisits: - Estudis relacionats amb Secretariat de Direcció o equivalent Experiència demostrable. - Imprescindible domini perfecte del català, el castellà i l’anglès Bona presència. - Es valoraran altres idiomes - Informàtica a nivell d’usuari avançat (Office) Permís de treball o nacionalitat andorrana imprescindibles. - Experiència demostrable en feina similar - Disponibilitat horària Imprescindible català, castellà i francès. S’ofereix: Incorporació immediata a una empresa jove i amb projecció internacional Sou segons la vàlua del candidat Possibilitat de creixement professional Interessats, envieu CV a INTERESSATS, ADRECEU CURRICULUM VITAE AMB FOTOGRAFIA A: TAG SYSTEMS SA, Dept. de RRHH, ctra. de la Comella, 49, Andorra la Vella, lidiatorres2012@hotmail.com. o bé truqueu al 87 96 00 (fax. 87 96 06) e-mail: rrhh@tagsystems.net El lideratge del sector hoteler passa per la Selecciona per a incorporació Selecciona per a incorporació immediata immediata qualitat dels nostres serveis CAMBRERA D’HABITACIONS Amb permís de residència i treball i pel nostre equip humà CAMBRERA DE PISOS i experiència demostrable. Amb permís de residència i treball RECEPCIONISTA i experiència demostrable. Amb permís de residència i treball. Experiència demostrable. Interessades, truqueu al 87 44 44 i Interessats, truqueu al 87 29 51 i demaneu pel Sr. Jonathan o el Sr. Rafael. demaneu pel Sr. Josep o el Sr. Axel. Selecciona per a incorporació immediata RESPONSABLE D’ÀREA DE RESTAURACIÓ Amb permís de residència i treball i experiència demostrable. Amb dots comercials i de lideratge. Salari a convenir i incentius segons resultats. AJUDANT DE CUINA Amb permís de residència i treball. Persona jove, amb motivació i ganes d’aprendre. www.plazandorra.com Interessats, truqueu al 87 94 44 i demaneu per la Sra. Ruth o el Sr. Jordi.
  • 28 oci Dijous, 24 De maig Del 2012 MUSEUS cartEllEra LA SOMBRA DE LA TRAICIÓN AMERICAN PIE: EL REENCUENTRO- Museu Casa d’Areny-Plandolit Un agent jubilat de la CIA i un jove agent Tots tornen a East Great Falls per participarOrdino.Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a Cinemes Illa Carlemany de l’FBI formen equip per capturar un assas- en una reunió de l’institut. És l’ocasió per-14.00 h i de 15 h a 20.00 h. Tel.: +(376) 836 908 LA SOMBRA DE LA TRAICIÓN sí soviètic que tots creien mort i que sembla fecta perquè comencin a explicar-se mútu-Fax: +(376) 839 660 · casa_plandolit@govern.ad 18.10, 20.30, 22.40 que ha tornat a l’acció deixant el seu segell ament la veritat de les seves desordenades- Centre d’Art d’Escaldes-EngordanyAv. Carlemany, 30 (edifici de l’antic Cinema ELS CADELLS, EL CODI DE MARCO POLO distintiu en l’assassinat d’un senador dels Es- (i poc brillants) vides i acabar sent mésValira), AD700 Escaldes-Engordany. 17.30 tats Units. amics que mai.Tel.: 802 255 i 890 875.www.e-e.ad · http://www.e-e.ad INFILTRADOS EN CLASE- Museu Iconogràfic Sant Jordi 19.30, 22.15Edifici Maragda - Ordino.Tel.: +(376) 838 376 · Fax: +(376) 826 031. SOMBRAS TENEBROSASazorzano@andornet.ad 18.00, 20.30, 22.40www.iconograficmuseu.com- Museu Siadristyi - Museu de la Miniatura AMERICAN PIE: EL REENCUENTROEdifici Maragda - Ordino. 17.50, 20.20, 22.40Tel.: +(376) 838 338 · Fax: +(376) 826 031.azorzano@andornet.ad LOS VENGADORESwww.siadristymuseu.com 19.15, 22.00- Museu Nacional de l’AutomòbilEncamp. THE WISH FISHHorari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a 17.4514.00 h i de 15.00 h a 20.00 h.Tel. i fax: +(376) 832 266.museu_automobil@govern.ad INFILTRADOS EN CLASE- Museu Postal d’Andorra THE WISH FISH Dos agents de la llei s’infiltren en un insti-Ordino.Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a Opil odia el peix. La seva mare, en un intent tut per lluitar contra la delinqüència juvenil.14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h. desesperat perquè deixi el menjar escombra- Schmidt i Jenko, que han estat enemics acèr-Tel.: +(376) 839 760 · Fax: +(376) 839 660.casa_plandolit@govern.ad ria, li serveix un plat especial: el peix dels de- rims a l’institut, es troben a l’acadèmia de po-- Museu Casa Cristo sitjos. Però ell ja no creu en contes de fades i licia i acaben fent-se amics.Horari: de dimarts a dissabte de 9.30 h a 13.30 s’ho pren com una broma.h i de 15.00 h a 18.30 h. Diumenge tancat.Carrer dels Cavallers, 2. Encamp. LOS VENGADORES SOMBRAS TENEBROSASTel.: +(376) 833 551.casacristo@encamp.ad · www.encamp.ad ELS CADELLS, EL CODI DE MARCO POLO La trobada més espectacular de superherois L’any 1752 Joshua i Naomi Collins, amb el- Casa Rull Els Cadells viuen en diferents parts del món de Marvel. Un enemic amenaça la seguretat seu jovenet fill Barnabas, salpen de LiverpoolCarrer Major, Sispony.Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a 14.00 h i però es retrobaran per complir una missió ur- mundial, així que Nick Fúria, director de per començar una nova vida a Amèrica. Peròde 15.00 h a 20.00 h. gent: salvar la ciutat de Venècia. Utilitzaran l’agència internacional per al manteniment ni un oceà no és suficient per escapar de laTel.: +(376) 836 919 · Fax: +(376) 835 419.casa_rull@govern.ad tot el seu enginy per aconseguir el Codi de de la pau, necessita urgentment un equip que misteriosa maledicció que ha caigut sobre la- Casa de la Vall Marco Polo abans que la Bruixa Cornella. salvi el món del més gran dels desastres. seva família.Carrer de la Vall. Andorra la Vella.Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h. Tel.: 829 129. Illa Carlemany Av. Carlemany, 68-72, Escaldes-Engordany - Tel.: 892 040 • Guiu Av. Salòria, 55, la Seu d’UrgellEntrada gratuïta.- Farga Rosell, Centre d’Interpretació del FerroHorari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h. Casament? Av. Fiter i Rossell, n. 6, 2n 2a,Tel.: 829 129, 835 852 · Fax: 835 857.farga_rossell@govern.ad Bateig? Recorda Escaldes-Engordany.- Museu del TabacAntiga Fàbrica Reig, c/ Dr. Palau, 17, Sant Julià Comunió? Tel.: 861 887de Lòria.Informació i reserves: Tel. 741 545.- Museu del PerfumAv. Carlemany, 115, 1a planta.Escaldes-Engordany. DEL 18 AL 23 DE MAIG DE 2012Horari: de dimarts a divendres de 10.00 h a13.00 h i de 16.00 a 20.00 h. Dissabte de 10.00 NOVETATS EN CARTELLERA AQUESTA SETMANA A CANAL +h a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h. Diumenge de10.00 h a 14.00 h. Dilluns tancat. Tel.: 801 926. MISIÓN IMPOSIBLE: PROTOCOLO FANTASMAwww.julia.ad Lagent Ethan Hunt, acusat dun atemptat terrorista amb bombes contra el-Museu d’Art Sacre Santa Eulàlia Kremlin, és desautoritzat juntament amb la resta de lorganització alEncamp, església parroquial de Sta. Eulàlia. posar-se en marxa el Protocol Fantasma. Abandonat a la seva sort i senseTel.: 831 135. recursos, Ethan ha de trobar la manera de rehabilitar el bon nom de la-Centre de Natura de la Cortinada seva agència i impedir un nou atac. Per complicar encara més les coses,Horaris: de dimarts a dissabte, de 10.00 a Ethan es veu obligat a embarcar-se en aquesta missió amb un equip de13.00 h i de 15.00 a 17.00 h. Dissabte, de 10.00 a companys de lIMF fugitius.13.00 h i de 15.00 a 18.00 h. Diumenge i dillunstancat. Tel.: 849 849. Quarta entrega de les aventures de l’agent secret americà Ethan Hunt,-Museu de la moto representat com és costum per l’estrella de Hollywood, Tom Cruise. AccióHoraris: Dimecres i dijous de 10.00 h a 13.30 h i intriga en una cinta dirigida per Brad Bird.i de 15.00 h a 19.00 h. Divendres de 10.00 h a Des de dijous 24.13.30 h i de 15.00 h a 19.30 h. Dissabte, diumen- NO HABRÁ PAZ PARA LOS MALVADOS BEGINNERSge i festius, de 10.00 h a 13.30 h i de 15.00 h a ORO NEGRO Oliver (Ewan McGregor) és un home relativament20.00 h. Dilluns i dimarts, tancat. El policia Santos Trinidad camí a casa, ja molt borratxo, es Rhoda Williams és una jove intel·ligent que busca la manera de reparar una terrible jove que comença a replantejar la seva vida i lesTel.: 853 444 - www.m2r.ad veu involucrat en un triple assassinat. Però hi ha un tragèdia. Viu en un món com el nostre, llevat que, sobtadament, al llarg de la nit, al cel seves relacions amoroses a partir del moment en- Museu Obert de Geologia Roques al Carrer testimoni que aconsegueix escapar i que el podria apareix un planeta misteriosament idèntic iprovisionalment anomenat Terra 2. És que el seu pare, Hal (Christopher Plummer), de 71Informació: Oficina de Turisme. incriminar. El corrupte policia inicia la caça de lhome iPlaça de la Rotonda, AD500 Andorra la Vella. com un gegantí i reflectant mirall gravitant sobre nosaltres. Per Rhoda, aquest anys, que ha estat 38 anys casat amb la seva mare, emprèn una investigació destinada a localitzar i eliminar alTelèfons: (+376) 827 117 i 873 103. estrany i inquietant planeta, així com la realitat paral·lela que els científics afirmen que li revela dues notícies tan impactants com inespera- testimoni. Mentrestant, la jutge Chacón, encarregada de la brinda, constitueix la seva última esperança. Des de dijous 2.- Santuari de Meritxell Des de dijous 24. investigació del triple crim, avança meticulosament en la des: que té càncer, que és gai i que té un jove amant.Horari: dilluns de 9.00 a 13.00 h; de dimarts recerca de lassassí.a dissabte de 9.00 a 13.00 h i diumenge tarda ALVIN Y LAS ARDILLAS 3 Divendres 18 a les 22:00 h. Dimecres 23 a les 22:00 h.tancat. Telèfon i fax: 851 253. Tornen els esquirols més divertides i gamberres: Alvin, Theodore i Simon. Aquest cop LARRY CROWNE, NUNCA ES TARDE- Centre d’Interpretació Andorra Romànica sembarquen en un creuer de luxe ... i acaben perdudes en una illa remota. Mentre Fins que va ser acomiadat, el afable i amigable Larry Crowne eraHorari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a busquen com tornar a casa, descobreixen que lilla no està tan deserta com semblava.14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h. un líder de primera en una gran companyia, on va treballar desTelèfon i fax: 839 555. Divertida comèdia per a tota la família que combina dissenys en 3D i personatges que va sortir de la Marina. Amb una hipoteca absurda, per unAndorra_Romanica@govern.ad animats amb actors reals. habitatge devaluat, i sense saber què fer amb tants dies lliures, de- MW - Museu de l’Electricitat Des de divendres 18. sobte, Larry segueix els consells dels seus amics i veïns i torna aAv. de la Bartra s/n. Encamp. Tel: (+376) 739 Des de dijous 9 la universitat local per començar de nou. A la Universitat111. www.museumw.ad. museumw@feda.ad ALTRES TÍTOLS EN TAQUILLA Comunitària de East Valley, Larry es converteix en part dunHoraris: de dimarts a dissabte de 9.30 h a13.30 h i de 15.00 h a 18.30 h. pintoresc grup destudiants que es mouen en vespa. Tots ells SHERLOCK HOLMES 2 Fins dimecres 23. IN TIME Fins dijous 24. estan intentant guanyar-se un futur millor. Per a la seva pròpiaDiumenges i festius de 10.00 h a 14.00 h. THE ARTIST Fins dimecres 23. HABEMUS PAPAM Fins dimecres 23. sorpresa, Larry comença a sentir-se atret per la seva professora,- Centre d’Interpretació de l’Aigua i de la valldel Madriu LA DAMA DE HIERRO Fins dijous 24. EL MONJE Des de dijous 24. Mercedes Tainot, que ha perdut tota la passió, tant perAv. Carlemany, 8. Escaldes-Engordany. LA CARA OCULTA Fins dijous 24. ORO NEGRO Fins dimecres 23 lensenyament com pel mort de fam del seu marit.Tel: 890 879. ciam@e-e.ad, www. e-e.ad MÉTODO PELIGROSO Fins dimecres 23. CERTAIN PREY Fins diumenge 20.Horaris de dilluns a dissabte de 09.30 h a 13.00 Dimarts 22 a les 22:00 h.h i de 15.00 h a 19.00 h. Diumenge: de 10.00 ha 13.00 h. Segueix-nos a Facebook i Twitter per conèixer totes les novetats. www.andorratelecom.ad
  • Dijous, 24 De maig Del 2012 oci 29 TELÈFONS URGÈNCIES Servei Urgent Mèdic (SUM) 116 Hospital de Meritxell 871 000 Urgències (la Seu) 973 35 29 42 Hospital (la Seu) 973 35 00 50 Transport Sanitari Programat 871 116 www.guiaon.ad ofereix MOTS ENcrEuaTS NÚM. 2.058 Creu Roja 808 225 gratuïtament a usuaris Policia 110 registrats: “Click-Pressupostos” Policia Municipal (la Seu) 092 de qualsevol servei Mossos d’Esquadra 088 Bombers 118 d’empreses i “Click-Reserves” Bombers (la Seu) 085 en restaurants. Ambulància (la Seu) 973 35 33 35 FEDA (avaries) 145 Andorra Telecom (Avaries/Aten. al client) 115 agENda i ExpOSiciONS Andorra Telecom (Inf. nacional) 111 Andorra Telecom (Inf. internacional) 119 ESCALDES-ENGORDANY MARCS ESTIL La sala d’exposicions Marcs Estil INSTITUCIONS PUB CALIFA presenta una mostra d’aquarel- Govern d’Andorra 875 700 Símbols, vint símbols comercials les de Pilar Guillen. Fins a finals Ajuntament de la Seu 973 35 00 10 universalment coneguts. Mos- Tràmits de Govern 150 de maig. CASS 870 870 tra organitzada per l’Associació Oficina d’Immigració 872 072 de Dissenyadors Professionals CENTRE CULTURAL LA LLACUNA Cambra de Comerç 809 292 d’Andorra (ADPA). L’espai B’Art exposa fotografies Trànsit 1802 1802 estenopeiques del centre històric Ambaixada espanyola 800 030 CENTRE D’ART D’ESCALDES (CAEE) de la capital. Fins al 4 de juny. Consolat espanyol 800 080 Fins al 2 de juny, el CAEE acull Ambaixada francesa 736 700 l’exposició d’un centenar de fo- Ambaixada portuguesa 805 305 LA MASSANA Batllia 870 730 tografies La Gran Guerra en imat- Sindicatura 877 877 ges (1914-1918). MUSEU DEL CÒMIC Bisbat d’Urgell 973 35 00 54 L’espai dedicat al còmic exposa GALERIA ART AL SET Blanco i el TBO, sobre el dibui- COMUNS Fins a finals de maig, Josita Bo- xant Josep Maria Blanco. Fins al Canillo 751 036 luda exposa la col·lecció de pin- Encamp 873 200 28 de juny. Ordino 878 100 tures A rojo fuego. La Massana 736 900 CANILLO Andorra la Vella 873 100 ANDORRA LA VELLA Sant Julià de Lòria 871 700 MUSEU DE LA MOTO Escaldes-Engordany 890 890 GALERIA LAMÀ DELA MAR 60 anys de trial aplega peces que Anna Antolínez exposa joies i comprenen 50 anys, des de l’any SERVEIS gravats. Diàlegs, a partir del 24 1949 fins al 2009. Mobilitat 1802 1802 de maig. Serveis Funeraris Sixto 807 180 Pompes Fúnebres And. 822 466 ENCAMP Pompes Fúnebres Valls 866 632 GALERIA MAMA MARIA Correus (la Seu) 973 35 07 24 Jacques Muller presenta una re- SALA D’EXPOSICIONS DEL COMÚ Correus francesos 820 408 trospectiva amb una seixantena Fernanda Estalles presenta Llu- Correus espanyols 820 257 de pintures. Fins a l’1 de juliol. na, quadres amb la figura huma- na com a eix central. Fins al 29 INFORMACIÓ TURÍSTICA SALA D’EXPOSICIONS DEL GOVERN Oficina Nacional de Turisme 820 214 de juny. Els fotògrafs Liborio Noval i Os- Canillo 751 090 valdo i Roberto Salas protago- MW - MUSEU DE L’ELECTRICITAT Encamp 731 000 Oficina de Turisme d’Ordino 878 173 nitzen Cuba, una mirada històrica, L’energia solar centra la temàtica La Massana 835 693 amb imatges de la revolució cu- de l’exposició actual del Museu Andorra la Vella 873 103 bana. Fins al 13 de juny. de l’Electricitat, amb panells i Sant Julià de Lòria 744 045 taules interactives. Escaldes-Engordany 820 963 GALERIA PILAR RIBERAYGUA Turisme de la Seu 973 35 15 11 La galeria presenta Confluències DIMARTS 10 DE FEBRER DE 2009 SANT JULIÀ DE LÒRIA BIBLIOTEQUES gràfiques, una col·lecció de gra-14 OCI vats de Miró, Chillida i Tàpies VESTíBUL DEL CENTRE CULTURAL DIMARTS 22 Nacional DE MAIG DE 2012 826 445 SudOku NÚM. 1.458 748 SUDOKU NÚM. Pública de Govern 828 750 procedents del fons d’art de la L’alumnat de l’Escola d’Art mos- Canillo 851 888 sala. Les obres es poden veure tra els treballs realitzats durant Ordino 878 136HORÒSCOP al 15 de juny. tevafins La possibilitat de el curs. Fins al 14 de juny. És un moment excel- SUDOKU NÚM. 1.546 Escaldes-Engordany 890 890 3 9 2 Sant Julià de Lòria 844 044ts de- Tindràs compartir amb la teva Molta imaginació i parella, lent, si tens ca- La Massana 736 910 facilitat per Hi haurà moltes ini- Encamp 732 704 s que parella moments de interpretar els senyals pacitatper a millorar la teva per expressar ciatives per començar 2 4 7Pas de la Casa 856 787 de la que t’arriben. La està assegu- benestar con- els desitjos i sentimental i si vida afectes en 9 8 2 3 Biblioteca de la Seu 973 36 06 66 BESSONS nous projectes. Les 21 abril - 21 maig 22 maig - 21 juny convé fiança decau quan hi per a rada. Pensa que l’entorn familiar. Latrobar no la tens, per a 1 2 9 8 TAURE activitats socials tenen AUTOBUSOS BESSONS 6 7 8 21 març - 20 abril 21 abril - 21 maig 22 maig - 21 juny Alsina Graells 827 379 / 973 35 00 20a l’aire ha puntsmantenir-teno forma confusos; en realitatla la fantasia és desit- i persona que un impuls extra, po- TAURE ÀRIES Bus Blues 362 324 / busblues@andorra.ad saps comhas d’esforçar-te. passar a l’ac- ges. un fil prim i subtil que dràs imposar les teves 9 3 8 5 Cooperativa Interurbana Andorrana, ció en certs moments. uneix la parella. idees. 3 1 5 S.A. 806 555 / www.interurbana.ad Hispano Andorrana (+376) 807 000logant Has d’aprendre a des- En assumptes d’amor, 8 6 www.andorrabus.com 5ol as- Els que triar les persones i les es troben es- Les propostes de la en aquest moment, la Estimules la relació 6 4 8 1 Hispano Igualadina 803 789 / (+34) 977 77 06 98mental tancats en les seves merei- situacions que parellapressa en mala conse- estan és sinto- familiar per tirar en- 4 1 9 Nadal 805 151 / (+34) 902 40 50 40 3 5 7 9 e-mail: info@autocarsnadal.coms pre- activitatsxen lahaurien quals pena i les nia amb la Respecte a la sa- llera. necessitat davant alguns incon- Novatel (Autocars) 803 789 24 juliol - 23 agost d’acostament. No tens on venients. Aconseguei- 5 9 6 8 24 agost - 23 set. d’aprendre a dir salut, podràs no. En la que e-mail: novatel@andorrabybus.com 24 juliol - 23 agost tenir lut, avui és un dia VERGE 22 juny - 23 juliol 24 agost - 23 set. CRANC Starbus 820 907 / (+34) 96 349 67 67 LLEÓ no quan és necessari. cap sospita de cap ti- xes establir bon tracte VERGE d’oci passar un dia ple d’ac- el que més t’apeteix és 3 754 8 9 6 LLEÓ Viatjes Montmantell 807 444 Busqueu harmonia en pus, tot està perfecta- amb la gent gran de www.andorralleida.com ció. desconnectar. ment aclarit. l’entorn. Viatges Soldevila 828 117 totes les activitats. Una onada d’entusi- 4 Intelligence Research Group. University of Lleida 2 631 5 4 FARMÀCIES DE GUÀRDIAantàs- Les referències són d’amor En assumptes Artificial Avui serà un bon dia Seràs pràctic i reservat Artificial Intelligence Research Group. University of Lleida Andorra la Vella Farmàcia del Feneredir-te per a molt bones ide mirar les coses has això aju- darà a que etuna mica més de amb truquin per aclarir molts te- teva asme envaeix la actitud sentimental mes pendents en la 6 5 en les relacions amb els familiars. Els mo- 4 22 9 Av. Bra. Riberaygua, 2 - Tel.: 861 761 Pas de La Casa Farmàcia de les Pistes Av. d’Encamp 9 - Tel.: 856 580 - 347 958 Solution #1 [06/02/2009] Solution #2 [06/02/2009] SAGITARI a teva quan hi fredor, sense implicar- parella. Parlar i treure de però encara no has Solution #0 [16/05/2012] Solution #1 [16/05/2012] BALANÇA SAGITARI 24 setembre - 23 oct. hagi una va- ments de tensió pas- SOLUCIONS N. 1.545 ESCORPÍ ESCORPÍ SOLUCIONS N. 747 23 nov. - 21 des. 2 8 3 1 6 4 7 9 5 Completa 8 2 6 4 3 2 9 5 7 19 74 6 3 el 1taulell8 dividit5 en 23 nov. - 21 des. 24 oct. - 22 nov. 24 oct. - 22 nov.e a la te tant. Si et centres i cant. Guanyaràs po- conclusions és la ma- Vius cantar victòria. saran a segon pla, si Completa 1 2 6 5 dividit en 3 8 4 el taulell 9 7ortant sicions en tot la dispersió do- evites el que nera d’evitar conflic- duu un procés que et poses9 molta voluntat 3 4 7 6 2 8 5 1 nou quadrats4 (81 9 2 4 1 2 9 dis- 88 37 5 6 6 7 5 caselles), 1 3 nou 5 2 4 7(81 caselles), dis- 9 quadrats 8 6 3 1 posats en nou files i columnes, SOLuciONS N. 2.057 facis. naràs amb la solució. tes. a ser més conscient. per1 la4teva part. 9 2 8 6 5 7 3 posats5en1nou 1 7 5 3 columnes, 42 9 2 3 9 files i 6 6 7 8 8 4 6 1 7 5 9 3 8 4 2 emplenant les 9 1 3 5 5amb 4 2 emplenant 6 les cel.les amb nú- 67 16 7 4 2 8 cel.les 9 8 3 nú- 8 7 9 1 4 3 2 5 SOLuciONS 1.457 3 6 8 5 4 1 9 7 2 meros de l’1 al 9 sense que es Bona concentració N’hi haurà prou mà està el En la teva amb Defineix les teves meros 8de 5l’1 2al 4 sense que esnció a La teva capacitat d’es- 9 1 4 3 2 7 6 5 8 23 4 3 5 8 9 7 9 1 7 6 6 9 1 2 4 5 3 8 9 7 1 6 repeteixi cap xifra a la fila, ni aacaba- per realitzar tasques ostensi- timar millora poques paraules en la reali- que puguis fer emocions amb la repeteixi cap 7 3 a6la 8 la, ni5a xifra fi noves. És un bon mo- parellatat les dir-seintencions per teves tot consigna que 9 imposa 1 5 7 2 6 8 4 3 51 89 9 2 4 6 1 7 3 4 2 1 6 3 7 5 2 4 8 9 la columna, ni al requadre. CAPRICORNconse- blement i, d’aquesta la columna, ni al requadre. 5 2 8 3 9 7 4 1 6 7 3 6 2 4 1 9 5 8 ment per idear dife- el que sentiu i fer que l’amor. Anima’t 6 do- 2 8 3 9 4 7 a 5 21 gener - 19 febrer 1 3 2 8 1 5 6 9 4 7 20 febrer - 20 març 22 des. - 20 generecte a manera, et sentiràs sentimentals. Pensa 4 9 Universitat de 7 3 1 8 6 5 2 Lleida AQUARI 21 gener - 19 febrer 20 febrer - 20 març PEIXOS 6 1 9 5 2 4 3 7 8 rents activitats i crear nar i 2 1 9 5 3 8el 4 6 demostrar tot 7 6 Universitat de Lleida AQUARI l’altre rebi amb molta PEIXOSmpor- que sense tranquil- 7 1 9 4 2 8 5 3 http://sudoku.udl.cat nous llaços. Oblida elsper les més volgut alegria tot el que pen- que sents. 8 1 2 3és 6 4 5 7 Sempre 9 4 3http://sudoku.udl.cat 9 7 6 8 1 5 2 9 5 4 7 3 8 2 1 6 5 2 8 9 3 7 1 6 4guis la problemes aliens. que t’envol- persones seu. litat, la vida se’t esca- bo dir la veritat.uil·la. ten. pa de les mans. Solution #2 [16/05/2012] Solution #3 [16/05/2012] Solution #3 [06/02/2009] 1Solution #4 [06/02/2009] 2 6 5 9 8 4 3 7 1 8 6 9 4 7 5 3 2 7 4 3 2 8 1 5 6 9 22 9 8 5 7 8 1 4 3 3 5 7 9 1 4 6 6 9 3 5 1 2 8 4 7 6
  • 30 oci Dijous, 24 De maig Del 2012 BD . Todo por 10 ‚Ǩ? UM UM ese rollo tu te lo pierdes espera jeeee.besos mi Amor. peticiones como la suya y q Avís: En compliment del que preveu la Llei 15/2003 Qualifi- pero no insultes,cada uno vive atenderé a su debido tiempo. cada de Protecció de Dades Personals, de 18 de desembre, Acaso el comu d encamp ya no su sexualidad como quiere.si Para el habla d la camarera Vaya usted conmigo . Para mas us informem que les vostres dades personals passaran a sabra lo que hace? Si han le dieses mas gusto al cuerpo del 100xh.buena ja ja ser información vaya a la capilla formar part d’un fitxer automatitzat, a què acordeu el vostre cojido un monitor de piscina estarias de mejor humor. su pap o su novio.o tiene el mas próxima. Gracias consentiment, la finalitat del qual és la gestió dels missatges SMS. El responsable del fitxer és la SOCIETAT LA VEU DEL ertranjero, sera por mas gusto nel...... POBLE SA, on podeu exercir el drets d’accés, rectificació, estudios y por lo tanto, mas la mujer mas wapa k hey visto Bd Noia de 31 anys interesada cancel·lació i oposició. Us informem que les vostres dades no facilidad para formarse como Andorra. entra todos los dias BD la gent vol treball, no de coneixe al noi de 37 per seran cedides. Els missatges es publiquen literalment, d’acord jardinero. en el centre mdico cerca de ajudes. Apostem per la gent fer caf . amb el contingut rebut a la redacció del BONDIA. No obstant, la rotonda del tunel pelo del pais. Tenim que donar el diari es reserva el dret de publicació i no es responsabilitza de les opinions expressades en aquesta secció. L’USUARI es Bd: 24/05/12.Moltes felicitats largo y negro siempre va de feina per moure l’ economia, Bd es una verguenza que tengas compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que tata pel teu cumple. I no et bailarinas i augmentar el consum, aixi que esperar dos meses para que ofereix el BONDIA i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a preocupis ,tard o d’ hora , aportem un granet de sorra te pueda ver un traumatologo no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o canviara la lluna. Bdia.. Al loro k la fletxa pel pais. antes te mueres o vas para contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal encaputxada d’ordino torna urgencias es una pena que o atemptatori contra els drets humans. El BONDIA es reserva el B d. Brazuca regressa rápido.. a atacar... Esteu avisats!!! BD. Sap el responsable de estemos coti dret de retirar tots els comentaris i les aportacions que vulnerin l√‚ sorte t proteje..tu no l√‚ Aquesta vegada sense pudors!!! recursos humans del cos el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discrimina- merecias, desfruta, tienes de Duana que voler imposar Bd.si no quieres a la medio toris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la algo, d bom...no necessitas d Bd.para la guapa k dice k haces qualsevol tipus de religio i rubia xavi del serradells..Ya joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a judici seu, no resultin adequats per publicar-se. No es publicarà num do m√≤vil para k tengas, o xavi con la media rosa.k ya le donar-ne propaganda en horari la conquisto yo que la medio cap missatge amb dades personals o que puguin identificar k lle arranjaram. Primero fui diras kien eres.te aseguro k laboral als funcionaris va en rubia esta bien entera vamos una persona sense el consentiment de la persona interessada. yo despres entreguei...B..RO. como sea mi xavi.si te pillo contra de la Constitucio? que le comeria todo y todo.. L’usuari s’obliga a no utilitzar els serveis que es prestin amb fins te voy a ensear k te va hacer o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, Busco alguen para compartir la media rosa.te voy a dejar Hola soy Dios, lamentándolo Flor me alegre verte ya me lesius dels interessos o drets de tercers. L’usuari garanteix que la informació, el material, els continguts o les observacions piso a canillo centro bien colorada mucho tengo la agenda súper voy otra vez pero te quiero que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin llena, su solicitud pasara decir que mi amigo kiere facilitats al titular del diari, no infringeixen els drets de protecció Bd.para quien llama cerdo al Bd.javi mi nene. Te deseo un por el departamento de conocerte dice que eres guapa de dades personals ni cap altra disposició legal. La informació, hombre que busca chicas para feliz cumple ya son 35.jaaa. oraciones celestiales. Se q y simpatica ,asta pronto guapa els materials, els continguts, les opinions o les observacions pasarlo bien.si a ti no te va te kiero mi nen.el regalito te será consciente q hay muchas que l’usuari faciliti al titular es consideraran no confidencials, i es reservarà el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada. La relació entre LA VEU DEL POBLE i l’USUARI se Envia al 555 la paraula clau BD més el teu missatge. Cost: 0,75 € + cànon sotmet a la jurisdicció del Principat d’Andorra. HORòsCOP Possibles contra- Avui us sentireu Si no teniu parella, temps en viatges en sintonia amb la recerca de l’amor o desplaçaments. l’entorn: veureu serà una de les Si esteu estudiant, els altres com a vostres grans pri- podeu tenir pro- iguals i donareu oritats. Trobareu a blemes per concen- suport i afecte a les faltar una relació 21 abril - 21 maig 21 març - 20 abril 22 maig - 21 juny trar-vos. Deixeu persones properes estable. Necessita- BESSONS les activitats intel- menys afortunades reu la companyia TAUREÀRIES lectuals per demà. que vosaltres. dels altres. La jornada laboral Avui podeu tenir No tindreu proble- serà tranquil·la. A alguns alts i bai- mes amb les activi- més, rebreu l’aju- xos emocionals. A tats que feu avui i da de les persones més a més, estareu us concentrareu en 24 agost - 23 setembre amb qui treballeu. un xic agressius i el que feu amb faci- 24 juliol - 23 agost També tindreu de- no controlareu les litat. D’altra banda, 22 juny - 23 juliol sitjos de gaudir de emocions. Per això us comportareu l’amor i dels plaers haureu d’anar amb amb un cert senti-CRANC VERGE LLEÓ de la vida. compte. mentalisme. El vostre mal hu- Els assumptes ma- Avui estareu molt mor pot acabar terials us poden nerviosos i us irri- amb discussions tenir preocupats tareu amb massa 23 novembre - 21 desembre 24 octubre - 22 novembre amb algun parent, avui. Heu gastat facilitat. No és una 24 setembre - 23 octubre company de feina massa. Deixeu els cosa normal en o veí. Amb tot, us desitjos materials vosaltres i les vos- anirà molt bé amb de banda i sereu tres reaccions usBALANÇA SAGITARI ESCORPÍ les persones del més feliços. Valo- sorprendran. Això sexe oposat. reu el que teniu. s’aguditzarà. És possible que re- És possible que la Podeu tenir petits beu sorpreses agra- vostra situació la- enfrontaments o dables procedents boral canviï. A més discussions amb de la família. D’al- a més, serà un bon una persona a la fei- 22 desembre - 20 gener tra banda, les emo- moment per apren- na. D’altra banda, 21 gener - 19 febrer 20 febrer - 20 març cions influiran en dre coses noves. estareu optimistesCAPRICORN la vostra manera A banda, les relaci- i sereu generosos AQUARI PEIXOS de pensar i us faran ons socials s’activa- amb les persones sentir indefensos. ran molt. del voltant. Envia HOR_ARI al 132 per rebre ARIES ( _ representa un espai). Altres signes: TAU, BES, CRA, LLE, VER, BAL, ESC, CAP, AQU, PEI
  • DIJOUS, 24 DE MAIG DEL 2012 OCI 31 Envia un SMS al 789 amb la paraula * Cost del missatge: 1,50 € + cànon clau MENU i participa en el sorteig de 10 menús de les Jornades gastronòmiques que tindran lloc fins al 31 de maig del 201207.40 Club Piolet 08.15 Informatiu Alt Urgell 06.00 Notícies 3/24 07.00 Els animals més 07.20 Les Tres Bessones 08.25 ZZ 07.30 Catalunya Blues 09.00 Los desayunos de08.30 RNA: Ara i aquí 08.30 Rutes del Pirineu 08.00 Els matins letals del món 09.00 Mic 3 09.55 Automobilisme: 1a 08.00 8 al dia TVE12.00 Fórmula musical 09.00 Cafeïna 13.20 El Gran Dictat 08.00 La volta al món en 10.35 Asha sessió entrenaments 09.00 Televenda 10.15 La mañana de La 112.55 L’aguait 10.00 Informatiu Pallars 14.00 Telenotícies 80 jardins 11.05 Lou! lliures. GP de 11.45 Diagnòstic: assas- 14.00 Informativo territorial13.20 Fes-ho tu 10.30 Agrònoms comarques 09.30 La vida dels dofins 11.30 Contes clàssics Mònaco sinat 14.30 Corazón13.40 Méteo migdia + El 11.00 Serveis informatius 14.20 El medi ambient 10.44 Batecs de natura 11.40 Un minut al museu 11.35 KM 0 12.30 Inspector Wolff 15.00 Telediario 1 trànsit 12.00 Serveis informatius 14.30 Telenotícies migdia 11.00 El documental 11.50 Léonard 12.25 ZZ Final Copa 13.30 Arucitys 16.15 Amar en tiempos13.45 Informatiu migdia 12.30 Museus a la carta 15.40 Cuines 12.00 60 minuts 12.20 Master Hamsters 12.44 Efectivament 15.50 La tata revueltos14.15 La rèplica 13.00 Informatiu Cerdanya 16.40 Divendres 13.00 Extremadura des de 13.10 El xou de l’Scooby- 13.55 Automobilisme: 2a 16.15 Inspector Wolff 17.10 Corazón apasionado15.05 Informatiu migdia 13.45 Cuina a bon preu 18.30 Julie Lescaut l’aire Doo sessió entrenaments 17.05 Diagnòstic: assas- 17.45 Cielo rojo15.35 RNA: La caravana 14.00 L’informatiu migdia 20.15 Esport Club 14.00 Forquilla i motxilla 13.35 El xou de l’Scooby- lliures. GP de sinat 19.00 ¿Conoces España?17.00 Informatiu migdia de Lleida 20.35 Espai Terra 14.30 Misteris d’Àsia Doo Mònaco 17.55 Ironside 19.30 + Gente17.30 Fórmula musical 14.30 Famílies i escola 21.00 Telenotícies vespre 15.30 Pròxima parada 14.00 Fanboy i Chum Chum 16.25 KM 0 18.50 8 al dia 21.00 Telediario 218.25 Club Piolet 15.00 Cafeïna 21.50 Veterinaris 16.55 Blog Europa 15.35 El detectiu Conan 18.35 NBA.CAT 22.00 Cine: El aviador 22.15 Clásicos de La 1:19.15 Nostranau 16.00 Top Motor 22.30 Polònia 18.15 Opera en texans 16.25 Les Tres Bessones 19.00 Flaix embrujado Las sandalias del19.40 Pinzellades d’art 16.30 10 cites 23.10 La bèstia 19.05 No t’ho perdis 17.15 Mic 3 19.55 Hoquei patins 23.35 Cine: El color de la pescador19.50 L’ultima troballa 17.30 Criatures 00.05 Desapareguts 20.26 Forquilla i motxilla 18.55 La Supermots 21.30 Bàsquet: 1r partit noche 00.45 Buscamundos20.15 RNA: Ara i aquí 18.00 Petjades 00.55 Ventdelplà 21.00 Cuines 19.30 Info K semifinals play-off 01.55 Especial clips 01.45 Cómo hemos20.45 Informatiu vespre 18.30 Rutes pel Pirineu 01.45 Jazz a l’estudi 21.50 Espai Terra 33 19.45 Espies de veritat 23.30 Efectivament cambiado21.20 Curtmetratge: Estat 19.00 En companyia 03.50 Divendres 22.15 Cinema 3 21.33 Bola de Drac Z 00.35 Tot l’esport 03.55 TVE es música de ficció - edició 19.30 L’última troballa 22.45 Pel·lícula: Dark 22.27 Gavin i Stacey joves guionistes 20.00 Notícies vespre matter, un assumpte 23.25 Món 3xl (2012) Lleida molt fosc 23.33 APM? Extra22.00 Curtmetratge: Dona 20.30 Informatiu Cerdanya 00.15 Pel·lícula: Beatriz / 00.09 Misfits d’aigua 21.30 Lleida al dia Barcelona 00.59 Blog Europa22.15 Informatiu vespre 23.00 Informatiu Pallars 02.50 Espai Terra 33 01.16 One piece 23.30 Va de castells07.00 Grandes documen- 07.30 Natación. Campeona- 06.15 Noticias de la 06.30 Puro Cuatro 06.30 Informativos 06.00 Teletienda 06.45 TFou 06.30 Télématin tales to de Europa mañana 06.45 El zapping de los Telecinco 07.00 La Sexta en concierto 09.15 Soeur Therese.com 09.10 Des jours et des vies09.00 Más que perros y 09.30 Hípica. CSI Madrid 09.00 Espejo público surferos 08.55 El programa de Ana 08.15 Carreteras secun- 11.05 4 mariages pour 09.35 Amour, gloire et gatos 11.30 Automovilismo. Cam- 12.00 Karlos Arguiñano 07.30 Top Gear Rosa darias 1 lune de miel beauté09.30 Aquí hay trabajo peonato del Mundo 12.30 La ruleta de la suerte 09.30 Alerta cobra 12.45 Mujeres y hombres 09.10 Crímenes imper- 12.00 Les 12 coups de 10.00 C’est au programme10.00 La aventura del de turismos 14.00 Los Simpsons 10.30 Rush y viceversa fectos midi! 11.00 Motus Saber 12.00 Automovilismo. Cam- 15.00 Antena 3 noticias 1 11.30 Alerta cobra 14.30 De buena ley 12.30 Al rojo vivo 13.00 Journal 11.30 Les Z’Amours11.00 Grandes documen- peonato del Mundo 16.00 Tu tiempo 12.30 Las mañanas de 15.00 Informativos 13.57 La Sexta noticias 13.55 Les feux de l’amour 12.00 Tout le monde veut tales de camiones 16.15 Bandolera Cuatro Telecinco 15.00 La Sexta deportes 14.55 La vérité sur mon prendre sa place12.00 Para todos La 2 12.30 Fútbol Magazine 17.15 El secreto de Puente 14.00 Noticias Cuatro 16.00 Sálvame 15.35 El Millonario passé 13.00 Journal13.40 La noche temática 13.00 Directo. Tenis ATP Viejo 14.50 Deportes Cuatro 20.00 Pasapalabra 16.15 Bones 16.35 Grey’s Anatomy 14.00 Toute une histoire14.40 Documentales 250. Niza 18.30 ¡Ahora caigo! 15.45 House 22.00 Gran Hermano 12+1 18.05 Navy, investigación 18.20 Une famille en or 15.10 Comment ça va bien!15.35 Saber y ganar 17.00 Directo natación. 19.45 Atrapa un millón 18.30 Castle 02.15 Locos por ganar criminal 19.05 Money drop 16.10 Le jour où tout a17.55 Docufilia Campeonato de 21.00 Antena 3 noticias 2 20.00 Noticias Cuatro 19.55 La Sexta noticias 20.00 Journal basculé18.30 La felicidad en 4 Europa 22.00 El Hormiguero 3.0 20.45 Deportes Cuatro 2 21.30 El Intermedio 20.50 Section de 17.05 Natation minutos 19.00 Balonmano. 22.30 Los protegidos 21.30 El Cubo 22.25 Cine: D-Tox: Ojo recherches 19.00 N’oubliez pas les18.55 Biodiario Magazine. Liga de 00.15 Cine: Robo de 22.30 House asesino 23.50 New York, unité paroles19.30 Para todos la 2 Campeones identidad 23.15 House 00.10 Numb3rs spéciale 20.00 Le journal20.00 La casa encendida 19.30 Directo baloncesto. 02.00 Únicos 02.00 Dexter 02.00 Astro TV 01.25 Londres, police 20.35 Envoyé spécial20.35 Frasier Liga ABC. Play off 02.45 Cuatro astros judiciaire 22.15 Complément21.00 Docufilia semifinales. 1r 02.20 Sept à huit d’enquête22.00 Documental: El Nilo partido R. Madrid - 23.25 Avant-premières22.50 La nube Caja Laboral 01.15 Faites entrer l’accusé00.20 Días de cine 22.15 Paralímpicos (reportaje) 22.30 Fútbol. Copa del Rey 2009 RÀDIO06.45 Ludo 06.19 TV5Monde. Le journal 07.30 Téléachat 07.20 Disney Kid Club 06.40 Télé achat 08.00 Les villages de 06.30 Bom dia Portugal Cadena Dial 88.1 MHz08.30 Ludo vacances 07.00 Flash info 09.00 Mon bien-être 09.00 M6 boutique 09.40 Tellement vrai France 10.00 Praça da alegria R7P 89.0 MHz08.55 Des histoires et des 08.00 Nec plus ultra. 10.30 Morandini! 10.10 Wildfire 11.00 Les anges de la 08.20 X:enius 13.00 Jornal da tarde Pròxima FM 89.5 MHz vies La collection 11.55 À vos recettes 11.45 Desperate hou- téléréalité 4 - Club 09.51 Mosuo, le pays où les 14.15 Vidas em jogo Ràdio TeleTaxi 90.2 MHz10.50 Midi en France 08.30 Le journal de la RTBF 12.55 Papa Schultz sewives Hawaï femmes sont reines 15.16 Direito de nascer Màxima FM 92.1 MHz12.00 Journal régional 09.00 TV5Monde. Le journal 13.45 Le comte de Monte- 13.00 Scènes de ménages 11.50 Futurama 10.45 A la guerre comme à 15.45 Portugal no coração M80 Ràdio 92.6 MHz12.25 Journal national 09.25 Objectif aventure Cristo 13.45 Mon mari, mon 13.45 Commissaire Cordier la guerre 18.00 Portugal em direito13.00 Objectif Londres 10.54 Balades urbaines 14.05 Qu’est-ce que sexe? ennemi 15.35 Le piège de Vénus 12.10 Bielutine 18.54 Eu sou Portugal Ràdio Valira 93.3/98.9 MHz13.45 Hippisme 11.00 TV5Monde. Le journal 15.40 Mick Brisgau, le 15.45 Le piège de Vénus 17.15 Les anges de la 13.00 X:enius 19.00 Telejornal Flaix FM 93.8 MHz14.05 Inspecteur Derrick 11.55 Flash info come-back d’un 17.35 Un dîner presque téléréalité 4 - Club 13.25 La face sauvage de 20.00 57.º Festival RNA 94.2 MHz15.05 Maigret 13.00 TV5Monde. Le journal super flic parfait Hawaï la planète Eurovisão da Canção Ona Rambla 95.0 MHz16.45 Slam 13.55 Flash info 16.40 Pour l’amour du 18.45 100% mag 18.45 Stargate SG-1 14.10 Le corps déchiffré 2012. Direito. 2ª Andorra 1 96.0 MHz17.30 Des chiffres et des 15.41 Salles de spectacle 18.45 Morandini ! 19.45 Le 19 45 20.35 Tellement vrai 14.55 Catherine Deneuve, Semifinal Andorra Música 97.0 MHz lettres 16.29 Questions pour un 20.00 Very bad blagues, la 20.05 Scènes de ménages 22.40 Les anges de la belle et bien là 22.02 Fátima e o Mundo NRJ 100.6 MHz18.10 Questions pour un champion quotidienne 20.50 Bones téléréalité 4 - non 16.20 Restons en bons 23.05 Liberdade 21 Andorra 7 101.5 MHz champion 17.56 Objectif nature 20.45 À chacun son 00.05 Gad Elmaleh: L’autre censuré thermes! 00.09 Eu sou Portugal France Inter 101.8 MHz19.30 Journal national 19.00 Le journal de histoire... c’est moi 02.00 Spirit Trap 18.15 X:enius 00.24 5 para a meia-noite20.10 Plus belle la vie France 2 00.10 Morandini! 02.15 M6 Music 19.45 Arte journal (direito) SER 102.3 MHz20.36 A l’origine 21.30 TV5Monde. Le journal 01.30 Les constructeurs 20.05 28 minutes 01.31 Filme: Os sorrisos do France Musique 102.6 MHz22.50 Soir 3 22.00 Éclats de croisette de l’extrême 20.35 Les vivants et les destino 40 Principals 103.3 MHz23.36 Two lovers 23.47 Fabriques culturelles morts France Culture 104.0 MHz01.50 Micky Bader 00.00 TV5Monde. Le journal 22.20 Un nuage sur le toit Catalunya Ràdio 104.6 MHz02.35 Plus belle la vie 00.25 Kaamelott du monde Ràdio 4 106.0 MHz 23.10 Histoires de mômes Ràdio 1 106.8 MHz 00.45 Le dernier témoin Ràdio Principat 107.5 MHz 01.40 Gomorra Ràdio 3 107.9 MHz
  • Dijous, 24 De mAig Del 2012 llegeix-lo, passa’l, recicla’l. Avui felicitem totes les Susannes Nou seRVei A DomiCili diari@bondia.ad Av. Carlemany, 56. Escaldes-Engordany (Principat d’Andorra) 829 109 Diumenge a la tarda i dilluns, tancat per festa setmanal. Tel.: 829 029 Restaurant Xinès-Vietnamès Av. Príncep Benlloch, 71 Andorra la VellaSoc client anual de caldea i DE DUANA S’ESTA OBLIGANT A Bd.xavi en el serradells son Felicitats,mai ho e trobat com aquest ACCEPTAR UN EXEMPLAR DE LA molts.digues alguna pista princesa!!any, de ser un balneari BIBLIA ALS FUNCIONARIS DE mes.. Jeeexemplar ara dona fastic amb DUANA? I QUE SI LA REFUSEStot molt brut. Un client! S’ENREGISTRE EL TEU NOM EN B. D. Comu de la massana, ja UNA LLISTA NEGRA”? QUI HA que no multeu al porc que faBd.pel club de natacio DONAT AQUESTA ORDRE?” cagar cada dia el gos, devansincronitzada de sant julia el hotel marco polo. Netejeusou les millores , i l’ Bd. Sra. Consul e-e si us plau la vorera. Dimarts de lesentrenadora la mes simpatica demani solidaritat els seus 6.30h del mati a les 18.30hi eixerida de tot el centre. consellers amb els caps de de la tarda la merda al mig de departament i que es neguin la vorera.gracies per no ferA la tonteta de l imobiliaria a fer jornada intensiva a les res,ganduls i deixants.d ordino,cada cop ke pasare seves feines.amb turistes els i ensenyare BD Hem de reciclar i formar alsels preus dels pisos perke Bd meri moltes felicitats per aturats del pais. Que tenimm ho demanen...encara ke les teves 40 primaveres!! Per que contractar gent de fora,diguis ke embrutem la teva + anys !! R¬°familia i pagar ajudes pels aturatsvitrina,pobre de tu ,fots del pais, que es penalitzipena....el guia. BD us convidem el proper dia contractar gent de fora per 26 de Maig al camp del consell treballs que no necessitin moltes felicitats pelBD Quin Xavi? Quina mitja partit d ascens divisió 2rosa? Es pe ci fi ca! grup A ANDORRA CROACIA a les una titulacio especifica. teu aniversari, gua- Sino faltaran calers perEL GOVERN ESTA AL CORRENT 15h Vine a animar els teus pagar a tant beneficiari i píssima! De part del ISARDS Entrada gratuitaQUE DEL DEPARTAMENT DE RRHH tanta ajuda social. papa i la mama. més sms a la pàgina 30Veure avís legal a la secció d’SMS de la pàgina 30 envia al 555 la paraula clau BD més el teu missatge. Cost 0.75 € + cànon Felicitats, carinyo, pel teu aniversari!! Avís: El diari BONDIA es reserva el dret de publicació i no es responsabilitza de les fotografies i els textos que els lectors envien per ser publicats en aquesta secció.