Diari del 23 de maig de 2012

521 views
445 views

Published on

Aqui podeu consultar el diari d'avui en format PDF.
Que tingueu un Bondia¡¡¡ :)

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
521
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Diari del 23 de maig de 2012

 1. 1. dimecres, 23 de maig del 2012 / núm. 2.065 / any 9 aVuI és noTíCIa Pàgina 3 andorra Pàgina 6 L’ECrI recomana La distribució de un òrgan contra la bosses es prohibirà a andorra Pàgina 8 xenofòbia i canvis partir del novembre Els treballadors del Grup Heracles recullen menjar per al en la nacionalitat de l’any que ve banc d’aliments de Càritas Tati Masià andorra Pàgina 8 La comissió de Finances tanca el text de l’IVa, que es dirà impost general indirecte andorra Pàgina 9 Petició de la fiscalia de dos anys condicionals per haver abandonat els dos fills menors andorra Pàgina 10 La demanda contra el Tobotronc reclama danys i perjudicis i més mesures de seguretat CuLTura Pàgina 13 Juan Echanove: “La professió d’actor és tan abrasiva que et pot arribar a matar” EsPorTs Pàgina 15 andorra Pàgina 7 Cathy o’dowd vol fer història pujant el nanga Parbat amb Professors i alumnes s’unei- xen a la vaga contra les tisora- des en educació previstes pel Protesta contra l’expedició MoraBanc govern espanyol. divuit treba- lladors s’hi adhereixen. les retalladeswww.bondia.ad / tel. 808 888 / fax 828 888
 2. 2. 2 D’INTERÈS DIMECRES, 23 DE MAIG DEL 2012 TRADUCCIONS I CORRECCIONS Traductors jurats inscrits al Registre Tot tipus de EL TEMPS meteo@bondia.ad documents Canvi radical 06.24 h Sol i més caloreta 21.17 h 5/15 Marxa per fi la pertorbació que ha deixat les mun- 7/17 6/16 tanyes ben innivades, amb gruixos que han su- perat els 50 centímetres en cotes de més de 2.400 8/19 8/19 0/12 metres. Amb aquesta reserva d’aigua els rius tor- Quart creixent 9/21 naran a baixar plens a vessar durant aquests dies, 9/22 en què les temperatures pujaran i la neu es desfa- rà ràpidament. Avui s’esperen pocs núvols i úni- 8/23 cament a la cara nord quedaran nuvolades, que ja 5/18 no donaran precipitacions. A la resta, temps asso- 5/24 lellat i estable amb algun núvol de tarda. Les tem- peratures aniran en clara pujada durant el dia. El divendres vent bufarà moderat als cims del nord, però bai- dijous xarà a fluix a la tarda, mentre que a les valls serà CATALÀ, fluix, també del nord. Que tinguin un BONDIA. CASTELLÀ, FRANCÈS, ANGLÈS, ITALIÀ, PORTUGUÈS (entre altres) Av. Meritxell, 9, 4t-6a (Galeries Meritxell) Tel. 814 840a/e context-traduccions@hotmail.com
 3. 3. Dimecres, 23 De maig Del 2012 3 comissió europea contra el racisme i la intolerànciaL’ECRI recomana un òrgan contra laxenofòbia i canvis en la nacionalitatConstata que “no s’ha avançat” en la reducció dels anys de residència per esdevenir nacional iñaki rubio Redacció anDorra la Vella punts RELLEvantsLa Comissió Europea contra elRacisme i la Intolerància (ECRI) ExIstènCIa dEva fer públic ahir el seu quart dIsCRImInaCIóinforme sobre Andorra. Tal com L’informe posa en relleu que la so-destaquen des d’aquest organis- cietat civil ha denunciat l’existèn-me, el treball per als informes de cia de formes directes i indirectesla quarta ronda va començar el de discriminació.gener del 2008 i reflecteix la si-tuació fins al 8 de desembre de dIfICuLtats dE LEsl’any passat. L’ECRI destaca certs ConfEssIons RELIgIosEsavenços des de la publicació del S’evidencia que les confessions re-tercer informe, el febrer del 2008, ligioses tenen dificultats a què nocom ara la ratificació del proto- haurien de fer front amb un estatuscol número 12 al Conveni Euro- específic reconegut per llei.peu dels Drets Humans o tambéque el Raonador del Ciutadà poLítICa oRIEntada ahagi pres mesures per donar La IntEgRaCIóa conèixer millor la institució, Després del punt esmentat an-però continua subratllant algu- teriorment es posa en relleu quenes qüestions que “susciten pre- “al país falta una veritable políticaocupació”. Entre aquestes hi ha un moment de la reunió que els experts de l’ecri van mantenir amb el grup parlamentari socialdemòcrata. d’integració”.el fet que “no s’ha avançat” en lareducció dels anys de residència aspectes que destaca l’informe conductes indegudes dels càrrega de la prova” i legislar en òRgan pER CombatREnecessaris per accedir a la naci- és que la societat civil ha denun- agents, continua l’informe. Tam- matèria de sol·licitants d’asil i re- EL RaCIsmEonalitat ni en la possibilitat de ciat l’existència de formes direc- bé es fa notar que el país no s’ha fugiats. També exposen que cal “Andorra no té un òrgan dotat demantenir la doble nacionalitat. tes o indirectes de discriminació dotat d’un sistema de recollida crear una competència específica competència específica per com- També es destaca que la le- basades en la nacionalitat i ha de dades que permeti avaluar de en el si d’un òrgan independent batre el racisme”, es posa en relleugislació penal en vigor relati- indicat que els mecanismes per forma completa la situació de les per combatre el racisme, la dis- en aquesta avaluació.va al racisme i la intolerància obtenir una reparació són pre- diferents comunitats. criminació racial, la xenofòbia,és “incompleta” i no conté cap caris i ineficaços. Així, s’especifi- Arran d’aquestes constataci- l’antisemitisme i la intolerància. dissenyar i coordinar una políti-disposició que prohibeixi, per ca, per exemple, que la majoria ons, l’ECRI sol·licita a les autori- Es recomana, a més, donar “un ca d’integració.exemple, la incitació pública a la dels ajuts a l’habitatge segueixen tats que prenguin més mesures fort impuls a la tasca de la Co- També es recomana que esviolència, l’odi i la discriminació. condicionats al requisit de cinc i fa una sèrie de recomanaci- missió Nacional per la Igualtat i doti un òrgan independent deEs troba a faltar una legislació anys de residència. ons. Així, en primer lloc exposa al Pla nacional per a la igualtat”. competència específica per in-completa contra la discriminació Una altra constatació és que que l’obtenció de la nacionalitat Així mateix, es proposa una vestigar les denúncies contraracial i un control de l’aplicació els periodistes no reben forma- s’hauria de reduir a quinze anys campanya informativa per do- membres del cos de la policiade les disposicions del dret civil ció en matèria de drets humans per ser rebaixada després a deu, i nar a conèixer als treballadors per discriminació i conductes dei administratiu que prohibeixin i lluita contra el racisme i la dis- afegeix que aquesta qüestió, així temporers els drets i les obliga- caràcter racista.la discriminació. Es constata que criminació racial. També se su- com la de la doble nacionalitat, cions que tenen. De la mateixa Cal destacar que hi ha tresjutges, fiscals i advocats no reben bratlla que no hi ha un òrgan in- s’hauria d’abordar en el context manera s’exposa que els sindi- àmbits fonamentals que es revi-formació específica sobre racis- dependent on es puguin adreçar del Pla nacional per a la igualtat. cats han de veure augmentades saran en un termini de dos anys:me i discriminació racial i que queixes contra els mitjans. També es fa èmfasi en el fet les seves facultats i el seu abast l’aplicació del principi del repar-no hi ha legislació aplicable als S’afegeix que les confessions que la legislació penal s’ha de d’acció per poder donar el su- timent de la càrrega de la provasol·licitants d’asil i als refugiats. religioses tenen dificultats pràc- reforçar i ha d’incloure, entre al- port necessari per obtenir una quan les queixes per discrimina- A més, es posa en relleu que tiques a què no haurien de fer tres aspectes, una disposició que reparació per als empleats quan ció es porten als tribunals civils ono hi ha cap òrgan dotat de com- front si gaudissin d’un estatus prohibeixi la incitació pública a hagin estat víctimes de discrimi- administratius; la formació delspetència específica per combatre específic reconegut per la llei. En la violència, l’odi i la discrimina- nació per motius de raça, color, jutges, fiscals i advocats en ma-el racisme, la discriminació raci- aquest sentit es constata que “al ció racial. A més, es destaca que llengua o origen, entre d’altres. A tèria de racisme i discriminacióal, la xenofòbia, l’antisemitisme i país falta una veritable política cal tirar endavant una legislació banda, es proposa que els perio- racial, incloent-hi la legislacióla intolerància a escala nacional. d’integració”. civil i administrativa completa distes puguin rebre formació en criminal rellevant, i la represaTambé es lamenta que el pla per No hi ha cap organisme inde- per combatre la discriminació drets humans. dels treballs per part de la Co-a la igualtat ha quedat “estan- pendent responsable de supervi- en àmbits clau. Així, específica- Es destaca, a més, que el tre- missió Nacional per la Igualtatcat” i “no figura entre les prio- sar l’actuació de la policia i d’in- ment, s’indica que cal “introduir ball per a la Comissió Nacional per elaborar i coordinar una po-ritats del Govern”. Un altre dels vestigar els casos de presumptes el principi de repartiment de la per la Igualtat ha de servir per lítica d’integració.
 4. 4. 4 OPINIÓ DIMECRES, 23 DE MAIG DEL 2012 EDITORIAL ENQUESTA DE LA SETMANA ¿Cal que determinats càrrecs públics dis-Adéu a les bosses de plàstic posin de més seguretat personal?La distribució de les bosses de plàstic d’un panya es porti a terme mesos abans que les Envia un SMS al 789sol ús quedarà prohibida a partir del mes de bosses de plàstic comencin a ser de pagament. amb la teva respostanovembre de l’any que ve: uns mesos abans, D’aquesta manera, quan aquesta mesura esperò, es començaran a cobrar, concretament posi en marxa els ciutadans ja hauran pogut ENQ SI o bé ENQ NOs’hauran d’abonar a partir del gener. Es trac- tenir la informació necessària per conèixer els Cada dimarts el resultat deta d’una proposta interessant i ara caldrà desavantatges per al medi ambient que supo- l’enquesta es publicarà enveure quina és l’acollida entre la població, sen les bosses d’un sol ús. Cal, doncs, felici- aquest espai i entre elstot i que cal remarcar que des del ministeri tar el ministeri per aquesta previsió, ja que participants se sortejarà Gentilesa dede Turisme i Medi Ambient ja han previst és evident que abans del canvi d’hàbits que un telèfon mòbil amb pantallaque pugui dur-se a terme una campanya de suposarà la retirada de les bosses de plàstic és tàctil, ràdio FM, MP3,conscienciació aquest any; de fet, passat l’es- necessari que la població conegui per què es MPEG-4, doble targeta SIM,tiu. D’aquesta manera, és evident que sense porta a terme la iniciativa i sigui, Bluetooth, càmera de foto i Av. Meritxell, 122 Andorra la Vellaconscienciació aquesta iniciativa no pot tenir en conseqüència, conscient de la vídeo, bateria. Tel.: 866 415 - Fax: 829 050 E-mail: devima@andorra.adl’èxit esperat i és important que aquesta cam- importància d’implicar-s’hi. T’HO DIC EN CONFIANÇA CARTES AL DIRECTOR INICIATIVA CIUTADANA ‘NO A LA PRIVATITZACIÓ DEL TÚNEL DEL CADÍ’ No s’hi val NO A LA PRIVATITZACIÓ DEL TÚNEL DEL CADÍ Estem davant la privatització imminent de la concessió del ALEXANDRA GREBENNIKOVA túnel del Cadí. El 30 d’octubre del 1984, el túnel del Cadí va obrir les portes de la Cerdanya; va ser un moment clau per al desenvolupament social i econòmic de la comarca. En aquellQuan sigui gran vull ser apocalíptica. Fins a un paciència, la bellesa, el bon temps, les èpoques moment se’ns va prometre que en vint anys seria gratuït;cert punt, ja ho sóc. És còmode i saludable. Hi en què guanya el Barça–, per molt trivial o etern calia recuperar la inversió feta. D’aquí poc farà trenta d’anysha pocs passatemps menys sacrificats que anun- que sigui el que ens fa feliços, és un fenomen d’això i l’obra s’ha amortitzat més de vuit vegades...ciar el final del món tal com és: el món canvia que té totes les possibilitats de no durar eterna- Som en temps extraordinàriament difícils. Les economies decada moment. Fins i tot les aigües del mateix ment. I sempre hi ha gent que diu: Ja t’ho deia la Cerdanya, l’Alt Urgell, el Berguedà i també d’Andorra horiu, com va notar un antic grec estudiós i me- jo, ja es veia venir. estan notant especialment. En aquestes comarques el motorlancòlic, no romanen intactes durant el període és el turisme. No podem permetre que se’ns tanqui la portade temps necessari per fer l’experiment de mu- Ja ho sabeu: no puc deixar de pensar en aquell a la resta de Catalunya. No tenim vies alternatives, ¿o no esllar-hi els peus un parell de vegades. No sé què que va tenir la desgraciada idea de disparar dos recorda com n’estàvem, d’aïllats, abans que es fes el túnelen diria, d’un mar, però amb tota probabilitat trets a les finestres de les habitacions d’una fa- del Cadí?exactament la mateixa cosa. Les ones que vénen mília adormida. El més profund del meu cor Any rere any, des del túnel del Cadí s’han anat posant entre-i van, canvien. em diu que no és cap tendència ni símptoma bancs i eliminant avantatges (l’anada i tornada, l’abonament de la transformació del paradís de seguretat 10...), i enguany hem viscut les traves que s’han posat per- Ja ho remarcava Lluís XIV –i altres tirans–, ciutadana en una jungla despietada plena de què els residents gaudeixin de la gratuïtat, ja que hi ha gentque és preferible inspirar pànic que fer pena. pena i perill. Però els últims dies he sentit veus que se n’ha quedat fora pel fet de no haver cotitzat mai a laSi pots demostrar que tot està a punt d’acabar –algunes que, honestament, preferiria ignorar i Seguretat Social... I no ens enganyem, la gratuïtat la paguemfatal, el públic et tracta amb un cert respecte po- d’altres que respecto més que la meva– que han igualment, via impostos, tots els catalans.ruc. Per moltes calamitats que puguis predir a vist aquest acte inútil i inhumà com a mostra Mentrestant, cada dia que passa tenim unes comarques mésllarg i mitjà termini, sempre n’hi pot haver un de canvis en la societat. No, no voldria que ho buides, més dèbils i més allunyades. Cada dia ens visitacert percentatge que es complirà. I si no es fan fos. Tota persona que intenta atacar i coaccionar menys gent, i els que ho fan, ho fan amb menys freqüència.realitat, malament rai: ningú es quedarà dece- els innocents i indefensos es mereix ser portada Hem vist com es posaven al dia moltes vies de comunica-but. Mirar el futur amb optimisme no té el més davant els tribunals, jutjada, condemnada i obli- ció d’entrada al Pirineu –el túnel de Vielha, la carretera demínim sentit. La gent se’n riu: ja se sap, dona, dada. No representa a ningú, no representa res. Tremp a Sort, la de Ripoll a Olot, etcètera–, totes molt i moltque tard o d’hora “tot anirà malament”. No No és un acte polític. No es pot explicar per cap necessàries, però sense peatge. ¿És que som ciutadans deimporta com d’hora o com de tard: mai no és canvi social. No hi ha raó que valgui per dispa- tercera, nosaltres?prou tard, mai no és massa d’hora, però tot –si- rar un rifle de caça a les finestres dels nens que Per al present i, sobretot, per al futur de les nostres comar-gui la tranquil·litat, sigui la pau, sigui l’amor o dormen a casa seva. Que no m’intentin dir que ques, els residents, hotelers, restaurants, comerços, rama-els diners, la joventut, els beneficis, l’interès i la és intel·lectualment comprensible. No s’hi val. ders i agricultors, empresaris, propietaris de segona residèn- cia i tot aquell que estimi aquest territori hem de donar una resposta conjunta i contundent. No volem la privatització del túnel del Cadí i n’exigim la gratuïtat. Cartes al director És per això que demanem la vostra participació, per dema- nar als ajuntaments de les nostres comarques que facin una Envia les teves cartes al director o les teves opinions moció per demanar la gratuïtat del túnel del Cadí. Les per- a l’adreça electrònica director@bondia.ad. sones que actualment governen els nostres ajuntaments han estat escollides per nosaltres; per tant, han de ser les prime- Recorda que ens has de facilitar les teves dades, res a respectar la nostra iniciativa i donar-hi suport. així com la parròquia de residència. Gràcies per la vostra participació.El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BONDIA es reflecteix en el seu editorial.Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència. Dipòsit Legal AND. 114-2004DIRECTORI LA VEU DEL POBLE S. A. PRESIDENT Carles Naudi d’Areny-Plandolit SECRETARI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GERENT Thomas Kampfraat BONDIA DIRECTOR Marc Segalés CAP DE REDACCIÓ Marta Fernández REDACCIÓ Joan Josep Blasco, Mireia Suero, Esther Jover, Julià Rodríguez CORRECCIÓ M. Àngels Sala MAQUETACIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati FOTOGRAFIA Tatiana Masià, Iñaki Rubio, COMERCIAL I ADMINISTRACIÓ Ricard Vallès, Isabel Diaz, Joan Nogueira, Meritxell Villanueva, Virginia Yáñez DISTRIBUCIÓ Premsa distribució TRANSPORT Trans Integral Seu SL. Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella .Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 Adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.ad
 5. 5. Dimecres, 23 De maig Del 2012 publicitat 5Vine a conèixer la novacol·lecció primavera-estiu!Maria Pla, 1-17 (Botigues Fener)Andorra La Vellawww.sitamurt.com
 6. 6. 6 Dimecres, 23 De maig Del 2012 MEDI AMBIENTLa distribució de bosses es prohibiràa partir del novembre de l’any vinentA partir del gener de l’any que ve les bosses de plàstic d’un sol ús es començaran a cobrar tati masià Redacció anDorra la Vella Una campanya alEl departament de Medi Ambi- setembre servirà perent es va reunir a principis demes amb els comerciants per conscienciar la poblaciódefinir el pla de foment de l’ús de la problemàticade les bosses reutilitzables i vanacordar que a partir del 2013 escobraran les bosses de plàstic i a Pel que fa als establimentspartir del novembre del mateix d’alimentació, però, la terceraany se’n prohibirà la distribu- fase, de prohibició de distribuirció. Per al sector de l’alimenta- bosses de plàstic, no els afectarà,ció, però, es va acordar que els sinó que simplement se’ls pro-afecti només en el fet que no hibirà que ho facin de maneraes puguin distribuir les bosses gratuïta.d’un sol ús de manera gratuïta. El ministre de Medi Ambi-A més, el departament de Medi ent, Francesc Camp, va explicar,Ambient es compromet a llançar durant la seva compareixençauna campanya de sensibilització Una de les reunions mantingudes entre Medi Ambient i els comerciants. pública el novembre de l’anyper conscienciar la població. passat davant de la comissió La voluntat del departament teix departament, que haurà de El següent pas ja serà actuar, vembre del 2013, coincidint amb legislativa de Medi Ambient, lade Medi Ambient d’acabar amb fer una campanya de sensibilit- i a partir del gener les bosses de la Setmana europea de la pre- seva voluntat que en el terminiles bosses de plàstic ja té data. zació adreçada a la població so- plàstic d’un sol ús es cobraran. venció de residus. Es prohibirà d’un any les bosses estigues-La qüestió es va tractar en l’úl- bre la problemàtica de la bossa Els comerços han acordat fixar la distribució de les bosses d’un sin eliminades. Aquest terminitima reunió, entre els represen- de plàstic d’un sol ús i la fi de un preu mínim igual a tots els sol ús, que s’hauran de subs- no es complirà finalment, peròtants del departament i els res- la seva distribució gratuïta. La establiments per si aquest criteri tituir per mitjans alternatius, les diverses reunions que desponsables de grans magatzems, campanya es preveu per al se- no pogués ser regulat per un re- com poden ser les de bosses de d’aleshores s’han celebrat entrei es va acordar dividir el procés tembre d’aquest any i els comer- glament del Govern. material reciclable, les bosses Medi Ambient i els comerciantsen tres fases. ços distribuiran el material per Finalment, l’eliminació reutilitzables de tèxtil o caixes estan avançant a poc a poc cap El primer pas depèn del ma- donar-la a conèixer. d’aquestes bosses arribarà el no- reutilitzables de cartró o plàstic. a aquest l’objectiu. coNsEll gENErAlDA limita l’accés als cultius lectius afectats per respondre a dubtes que els havien sorgit”. En aquest cas, les esmenes són gossos d’assistència, com ara els criteris amb què s’adquireix aquesta condició.dels animals de companyia també tècniques i per clarificar aspectes com el procediment d’autocontrol a les explotacions En el cas de la nova llei de salut animal i seguretat alimen- tària, el PS ha presentat una i el procediment d’inspecció per esmena per incloure-hi una Redacció anDorra la Vella cultius per evitar que es deterio- fraccions i sancions. DA apunta part de l’administració. A més, disposició addicional perquè rin, a més d’establir les infracci- també que, en relació amb la llei les sancions per infraccions lleus les noves activitats ramaderes iEl grup parlamentari demòcrata ons corresponents. del 1998, s’han detectat noves passen de 300 a 150 euros. alimentàries paguin el 50% de laha presentat diverses esmenes Els demòcrates recorden que situacions que s’havien de regu- taxa, tenint en compte la situa-als projectes de llei de tinença i el projecte de llei regula les obli- lar, com per exemple l’aparició EsMENEs DEl Ps ció de crisi. A més, el PS proposade protecció d’animals i de sa- gacions dels propietaris d’ani- de noves espècies com a animals Pel que fa al projecte de llei de eliminar l’apartat que fa referèn-lut animal i seguretat alimen- mals de companyia o utilitzats de companyia. També es mo- modificació de la Llei de tinen- cia a la possibilitat que el labora-tària. Pel que fa al primer text, en processos terapèutics, les difica la llei per permetre que ça i protecció dels animals, el tori de salut pública pugui oferirha entrat sis esmenes tècniques condicions de tinença o benes- determinats animals que desen- PS proposa eliminar l’article prestacions de servei a iniciativaper “detallar al màxim la legis- tar, les actuacions de vigilància volupen funcions terapèutiques que parla sobre l’experimenta- privada, perquè “podria entrarlació”. Les més rellevants es re- sanitària, el funcionament dels puguin accedir a llocs públics. ció amb animals perquè creuen en competència amb els labora-fereixen a la limitació de l’accés registres oficials d’identificació Pel que respecta al projecte que és un assumpte molt delicat toris privats” i “no és el momentdels animals a les propietats pú- i la conservació de les espècies de llei de salut animal i segure- i que s’ha de tractar amb una llei tenint en compte la situació debliques o privades, sempre que de la fauna salvatge i dels seus tat alimentària, DA ha presentat a part. A més, s’han fet esmenes crisi que hi ha”, segons la conse-estigui senyalitzat, així com als hàbitats, a més d’establir les in- sis esmenes “a petició dels col- per concretar la qüestió dels llera Sílvia Bonet.
 7. 7. Dimecres, 23 De maig Del 2012 andorra 7 sistema espanyolProfessors i alumnes s’afegeixen a lavaga contra les retallades en educacióL’aturada la van seguir 18 treballadors de les escoles i uns 50 estudiants de batxillerat tati masià m. s. c. anDorra la Vella Al mateix temps, una de les d’euros. De fet, durant els darrers participants en la concentració, cinc anys la inversió en ensenya-La vaga a l’ensenyament públic Míriam Airosa, va recordar que ment ha passat del 4,9% al 3,9%convocada ahir a diverses comu- l’oferta universitària al Principat del PIB, cosa que representa mésnitats autònomes espanyoles va és molt reduïda i que es veuran de 10.000 milions. Per aquest mo-ser secundada també a Andorra. obligats a desplaçar-se a centres tiu, els alumnes van criticar queEl seguiment entre el personal, estrangers, amb la despesa que aquests diners acabin anant atant professors com treballadors això suposa. En el mateix sentit parar als bancs, al mateix tempsdels centres, es va xifrar en di- es va expressar Manel López, que van posar en relleu quevuit persones, situant-se entre que va remarcar que en el context “l’educació és un dret i no ensel 15 i el 18%, segons la conselle- actual moltes famílies no tenen el poden prendre”, va dir Alanria d’Educació de l’ambaixada. diners per pagar l’educació dels Nepomuceno. També lamentenL’aturada va tenir més impacte a fills, i més si les matrícules s’apu- l’eliminació de les beques.secundària i va arribar a nivells gen. Un altre dels alumnes, Jordi Els alumnes van ser atesos persimilars a la registrada amb an- Blanco, va assenyalar que les re- la secretària general de la conse-terioritat. També uns cinquanta tallades afecten els estudiants ja lleria d’Educació, Asunción Lar-estudiants de batxillerat es van els alumnes de batxillerat es van concentrar ahir davant de l’ambaixada. que la majoria són de “classe mit- rosa, a qui van entregar un mani-adherir a la vaga. jana-baixa” i es veuran obligats a fest. En el text també remarquen Una trentena d’alumnes de L’augment de les ràtios d’es- matrícules universitàries, entre treballar per finançar els estudis, que amb les retallades es posa enprimer i segon de batxillerat de tudiants per aula i l’encariment altres aspectes, com incrementar una possibilitat que veuen molt risc el creixement futur i la com-l’Institut Espanyol de la Margi- de les taxes universitàries són els les hores lectives dels docents. complicada. petitivitat de la societat.neda es van concentrar a les dot- aspectes que més els preocupen. Per aquest motiu, els concentrats Els concentrats van ser molt Així mateix, en les pancartesze del migdia davant de l’ambai- De fet, el decret aprovat pel Go- temen que el fet que les aules crítics amb la reducció de la in- mostrades pels joves es podia lle-xada per mostrar el seu rebuig vern espanyol preveu augmen- passin de 20 a 35 o 40 alumnes versió en educació feta pel Go- gir que l’educació no és una des-a les retallades anunciades per tar el 20% el nombre d’alumnes afectarà el nivell educatiu, que vern. Amb l’últim decret es pre- pesa sinó una inversió i mostresl’executiu de Mariano Rajoy. per classe i encarir un 66% les avui ja no és l’òptim, diuen. veu retallar uns 3.000 milions de preocupació davant el futur.
 8. 8. 8 andorra Dimecres, 23 De maig Del 2012 acció en benefici de càritas consell GeneralUna col·lecta d’aliments mostra DA i PS acorden quela solidaritat del Grup Heracles l’IVA es dirà impost general indirecteEl grup duplicarà les aportacions realitzades pels seus treballadors tati masià aGÈNcieS tati masià anDorra la Vella Redacció anDorra la Vella La comissió legislativa de Fi-Els treballadors del Grup Hera- nances va tancar ahir el textcles han mostrat la seva vessant de l’IVA, amb la majoria de lesmés solidària amb una recolli- esmenes aprovades per una-da d’aliments per a Càritas. La nimitat. El grup demòcrataresponsable de comunicació del havia presentat 77 esmenes, igrup, Sandra Tomàs, es va mos- un 90%, segons el conseller de-trar ahir, en l’entrega dels pro- mòcrata Daniel Armengol, hanductes a l’ONG, molt satisfeta estat acceptades pels socialde-per aquesta mostra de solidaritat mòcrates. El que han pactat elstan important dels treballadors i dos grups és el canvi de nomva recordar que el grup duplica- de l’impost, que en comptesrà l’aportació, tenint en compte de dir-se IVA, com diu la pro- daniel armengol.les necessitats de Càritas. posició de llei del PS, o TVA, Segons Tomàs, en la campa- el Grup Heracles va entregar ahir a càritas els aliments recollits. com suggerien els demòcrates, demòcrates, però, en canvi, nonya, que s’emmarca en el pro- s’anomenarà impost general han estat d’acord amb l’incre-grama de responsabilitat social La bona acollida de la iniciati- l’ONG tira endavant és gràcies a indirecte (IGI). La decisió res- ment del tipus de gravamencorporativa de l’entitat, es va do- va ha permès al grup confirmar, “empreses amb cor”. pon a la voluntat d’“andorra- a les comissions dels serveisnar quinze dies als treballadors “sempre que Càritas necessiti Des del Grup Heracles van nitzar-lo”, en lloc de calcar-lo financers, ja que mentre queperquè fessin les aportacions. aquestes ajudes”, que la campa- expressar la voluntat de conti- de l’impost dels països veïns. el PS establia un 8% DA pro-Tot i no concretar la quantitat, sí nya es repetirà l’any vinent. nuar “destinant recursos a aju- Una de les esmenes més im- posava un 9,5%. Tot i el vot enque va avançar que “hi ha més Per la seva part, el president des en atenció primària de ca- portants de DA volia establir el contra del PS, però, la majoriade 200 pots de llegums, més de de Càritas, Agustí Font, va ràcter social”. En aquest sentit, tipus del 0% per a les presta- demòcrata ha aprovat la modi-200 llaunes variades, 25 paquets agrair aquesta col·laboració i es Tomàs va apuntar que “s’ha re- cions sanitàries, socials i edu- ficació, cosa que permetrà unde dotze litres de llet i 70 pa- va mostrar sorprès per la gran tallat en algunes coses, com re- catives i per als arrendaments increment de la recaptació enquets de cereals”, entre molts quantitat d’aliments recollits. gals de Nadal, per destinar fons d’habitatges. Hi han donat el 12 milions d’euros respecte a laaltres aliments. A banda, va assegurar que si a ajudes socials”. seu suport, també, els social- proposta del PS. 2a caminada tranquil·la club pirinenc El passat històric atreu 12 persones El Dr. Joan Obiols Llandrich anuncia la seva incorpo- Dotze persones van partici- ració al CENTRE PRISMA (Logopèdia i Psicologia), par en la segona caminada com a especialista en Psiquiatria. tranquil·la, que descobria les restes del Roc de Sant Vicens Visita a hores convingudes. d’Enclar. Els assistents van poder veure assentaments CENTRE PRISMA romans i les excavacions de Tel. 32 87 55 dues cases del segle VIII amb C/ dels Escalls, 9, 3r 2a - AD700 Escaldes-Engordany les seves sitges i tombes.
 9. 9. Dimecres, 23 De maig Del 2012 andorra 9 tribunal de corts associacionsLa fiscalia demana 2 anys condicionals AD800 inicia un seguit de visitesper haver abandonat els fills menors a les parròquies per presentar-seVa deixar un fill sol a casa i es va endur l’altre a un bar on va estar quatre hores bevent Redacció anDorra la Vella tati masià m. f. anDorra la Vella fill menor, remarca que s’hauria Un cop constituïda com a as- de tenir en compte l’atenuant de sociació, AD800 engega unVa marxar de casa acompanyat l’addicció a l’alcohol i l’alteració seguit de visites per les par-del fill gran de 8 anys però dei- mental perquè la pena que el tri- ròquies per donar-se a conèi-xant sol el de 5 per anar a buscar bunal li imposi sigui de tres me- xer. La primera va tenir llocuna videoconsola. El que havia sos de presó condicional, i està ahir a Sant Julià i les següentsde ser una sortida de poca es- d’acord que estigui condiciona- seran el dia 30 a Encamp, eltona va acabar amb l’home en da al seguiment d’un tractament 31 a Canillo i el 7 de juny aestat d’inconsciència al lavabo de deshabituació. Andorra la Vella i Escaldes.d’un bar després d’haver estat Els agents de la policia van L’entitat presentarà les cam-almenys quatre hores a l’esta- relatar que quan van arribar al panyes i vol conèixer les in-bliment consumint begudes al- bar el menor els va exposar que quietuds dels ciutadans.cohòliques. De fet, va ser la po- el seu germà estava sol a casa ilicia, alertada des del local, qui que quan hi van arribar es vanel va haver de portar a l’hospital trobar l’infant en roba interior propostesi qui va detectar, a través de les (era el mes de desembre) i a mésproves, un grau d’alcoholèmia la seu de la justícia. a l’habitatge no estava posada la Curset perde 3 grams d’alcohol per litre calefacció. El nen no havia men-de sang. El ministeri fiscal va jat (el pare només li havia deixat introduir-se aqualificar aquesta actitud com dos joves amb nombrosos un pot de Nutella) i tenia al seu l’ornitologia dea “àmpliament negligent” i de- abast un medicament i altres es-mana que l’home sigui condem- antecedents, acusats de furts tris com ganivets. A més, la por- la mà d’ADNnat a dos anys de presó condi- ta de l’habitatge estava oberta.cional qualificada a seguir un Dos joves amb un llarg historial de delictes seien ahir al banc dels Redacciótractament de desintoxicació de acusats com a autors de diversos furts. Així, a un d’ells se l’acusa baralla anDorra la Vellal’alcohol per un període de qua- d’un robatori que hauria comès aprofitant que tenia les claus del Un altre cas que es va jutjar ahirtre anys. restaurant on treballava. D’allà se n’hauria endut 1.120 euros i hau- al Tribunal de Corts va ser una L’Associació per la Defensa En canvi, la defensa exposa ria causat desperfectes. Posteriorment, i en companyia de l’altre baralla entre dos coneguts que de la Natura (ADN) propo-que, pel que fa al fill gran, no acusat, hauria sostret diversa mercaderia (d’escàs valor) en un bar havia començat amb insults. sa aquest dissabte i diumen-es pot considerar que hi hagi de la capital. Va ser arran d’aquest fet que la policia els va dete- L’acusat, que s’enfronta a una pe- ge un curset d’introducció adelicte d’abandonament ja que nir. A l’altre acusat se li imputa, a més, l’entrada, un mes abans, tició del fiscal d’un any de presó l’ornitologia per aprendre elscreu que el tribunal hauria de al mateix bar on van ser controlats. Per al primer dels acusats el condicional, va posar en relleu recursos i les pautes bàsiquesconsiderar l’excloent d’alteració fiscal vol una pena de quatre anys de presó, i per al segon, dos. que l’altre el va empènyer i com per iniciar-se en el coneixe-mental i intoxicació plena, per- Les defenses van exposar que els joves han refet les seves vides i un acte reflex li va clavar un cop ment i la identificació de lesquè l’índex que va donar l’ho- que per tant l’ingrés a la presó no serviria per a la reinserció. També de puny. La defensa al·lega que aus. El curset anirà a càrrecme estava “al llindar del coma s’al·lega que van actuar en estat d’embriaguesa. l’home va actuar en legítima de- d’Òscar Dominguez, ornitò-etílic”. Respecte a l’abandó del fensa i demana l’absolució. leg i fotògraf de natura. CURSET DE CUINA DEPURATIVA DE PRIMAVERA Ara que ja deixem l’hivern i s’apropa el bon temps, és el millor moment per depurar-nos. En aquest curset aprendrem a fer receptes LLEUGERES i EQUILIBRADRES amb ingredients de temporada, tot gaudint de la bona taula! DATES: 7, 14 i 21 de juny HORARI: De 19 h a 20.30 h PREU: 80 € (inclou apunts i degustació dels plats) PLACES LIMITADES Per a informació i inscripcions: pili.veritas@andorra.ad · Mòbil: 32 70 98
 10. 10. 10 andorra Dimecres, 23 De maig Del 2012 tobotronc confErènciEsDemanda de danys i perjudicis t. m.i de més mesures de seguretatEl pare de l’accidentada, convençut que la justícia els donarà la raó agències agències anDorra la VellaMark Mackay, el pare de lanena que l’agost de l’any passatva patir una ferida greu al peumentre baixava pel Tobotronc,va presentar ahir una demandacivil a la Batllia. D’una banda,reclama una indemnització per Xerrada sobre la químicadanys i perjudicis, i de l’altra,que es rectifiquin les mesu- de l’enamoramentres de seguretat de l’atracció, La sala d’actes del Comú d’Escaldes va acollir ahir la prime-ja que tenen un peritatge d’un ra de les conferències del cicle de xerrades Passió, amor i...enginyer industrial en què es ¿matrimoni?, a càrrec del coordinador general de l’Associa-detecten irregularitats en les ció Educació i Salut, José Manuel Martínez, que va abordarmesures que el fabricant dema- el tema de la química de l’enamorament, és a dir, aquells ele-na a tota empresa que compri ments biològics que influeixen en el procés de l’amor.aquest aparell. Mackay, que va presentarla demanda acompanyat de laseva advocada al Principat, Me- solidaritatritxell Valls, va lamentar que a El pare de la nena accidentada, Mark Mackay, ahir a la batllia.causa de l’accident han tingutmoltes despeses mèdiques, i Sant Julià de Lòria s’aferri a l’ar- bre l’assumpte i de testimonis Caldea recapta 2.500per tant reclamen a la justíciaque els hi cobreixin. En aquestsentit, el pare de la jove va ex- gument “que sí que compleixen amb tot”. En aquest sentit, el pare de la contrastats”. En aquesta línia, Mackay ja ha avançat que han contactat amb tres o quatre per- euros per a l’Unicefplicar que la seva filla encara nena accidentada va acusar la sones afectades que testificaran Redacciós’està recuperant, està fent re- corporació laurediana de “ne- a favor seu. anDorra la Vella que la de l’any passat. Amb tot,habilitació, porta una fèrula i al gar l’evidència” i de posar els Mackay es va mostrar con- des de Caldea es va remarcarsetembre haurà de tornar a ser interessos polítics i econòmics vençut que la justícia els dona- La vuitena jornada de recapta- la importància de donar als in-intervinguda. al davant dels de les persones. rà la raó ja que han presentat la ció de fons per a la campanya fants accés a l’aigua potable, ja Pel que fa a les mesures de A més a més, va lamentar que documentació suficient perquè de l’Unicef i Caldea per apro- que s’ajuda a reduir la pobre-seguretat de l’atracció, Mackay amb la creació del bloc Stopto- la demanda tingui prou pes, par l’aigua al Congo va recollir sa i la mortalitat, es millora lava assenyalar que “si hi ha més botronc.com els acusin de des- però en el cas que no els la do- 2.500 euros, segons van infor- salut dels infants, s’augmentade cinquanta accidents és que prestigiar Naturlàndia, quan nin en primera instància estan mar ahir des del termolúdic, l’assistència a l’escola, es redu-alguna cosa passa”, i va assegu- “simplement recollim totes les disposats a arribar “fins a on des d’on van admetre que la eixen les desigualtats i tambérar no entendre que el Comú de informacions publicades so- faci falta”. xifra recaptada és més baixa es protegeix el medi ambient. Primavera Estiu 2012 Av. de Salou, 40 AD500 Andorra la Vella T. +376 729 800 · F. +376 729 801 ENTRA A s Principat d’Andorra www.cifec.e
 11. 11. Dimecres, 23 De maig Del 2012 andorra 11 sant julià de lòria mobilitat visitaTorna la fira de les Oh!fertes Transport públic al santuari per Sortida de l’Associació deamb nova filosofia i ubicació la festivitat de Canòlich Vehicles Antics al SomontanoLa trobada tindrà lloc al Centre Esportiu i oferirà activitats infantils Redacció Redacció tati masià anDorra la Vella anDorra la Vella Redacció anDorra la Vella Amb motiu de la festivitat de L’Associació Andorrana deUn any més la fira de les Canòlich, el Comú de Sant Ju- Vehicles Antics (AAVA) haOh!fertes tornarà a Sant Julià de lià de Lòria posarà en funcio- organitzat un cap de setma-Lòria. En aquesta ocasió estre- nament, dissabte que ve, una na a la regió del Somontano,narà emplaçament, després que línia especial d’autobús entre a Osca, on seguiran la rutael Comú retirés la vela del Prat el centre de la població i el del vi. La sortida dels vehi-Gran. Serà el pavelló del Centre santuari. Els trajectes els as- cles clàssics que hi prenguinEsportiu, que acollirà la mostra sumirà el quart bus, que farà part tindrà lloc el 30 de junyels dies 1, 2 i 3 de juny. Aquest viatges de les vuit del matí a i l’1 de juliol. Els participantsnou escenari ha obligat a reduir les tres de la tarda. El bitllet visitaran, durant el primerel nombre de comerços partici- costarà 0,50 euros i els majors dia, Barbastre. Allà podranpants, que passaran de la qua- de 65 anys i els menors de conèixer de prop les Bodegasrantena de les últimes edicions 18 no hauran de pagar. L’es- del Pirineo. L’endemà es des-als quinze d’aquest any. tabliment d’aquesta línia a plaçaran a Alquézar, on des- A part de la ubicació, la fira una imatge de l’edició anterior. Canòlich suposarà la supres- cobriran el conjunt històricde les Oh!fertes també tindrà sió del trajecte diari que fa el de la localitat, format per unauna nova filosofia. El fet és que productes, al llarg de les tres ciants i Empresaris Lauredians quart bus a Aixirivall. El dia col·legiata i el museu etnolò-el Comú de Sant Julià de Lò- jornades també s’han organitzat (ACEL). 26 només sortirà un autobús gic Casa Fabián. La sortidaria ha volgut donar facilitats a jocs i tallers de circ, de reciclatge L’horari d’obertura de la fira des d’aquest quart, el de dos té un preu de 120 euros, ambles persones que vagin durant i d’instruments. També hi haurà Oh!fertes serà de les 17 a les quarts de vuit. La línia Q1 es totes les despeses incloses, iaquests tres dies al Centre Es- una actuació dels gegants. 21 hores divendres, de les 10 a restablirà a les 18.10 i la Q2, les places estan limitades aportiu amb els fills organitzant En el primer dia d’obertura, les 21 dissabte i de les 10 a les que cobreix el trajecte entre uns deu o dotze vehicles o 25activitats per als infants, que la fira serà amenitzada per un 19 diumenge. Una de les activi- Sant Julià i Naturlàndia, re- persones. Les reserves s’hanpermetran als adults poder pas- discjòquei. Així mateix, a les tats que s’han substituït ha estat cuperarà la normalitat a les de fer abans del 10 de juny asejar més tranquil·lament en- 19.30 es farà el sorteig de la cam- la desfilada de models, ja que 15.20. El bus s’ha preparat l’Associació de Vehicles An-tre els estands. Així, a més dels panya Gasta’t la pasta, impulsa- operativament era difícil de dur per primer cop, a demanda tics per telèfon o per correucomerços que oferiran els seus da per l’Associació de Comer- a terme. de la gent gran del poble. electrònic.
 12. 12. 12 Dimecres, 23 De maig Del 2012 certàmens la seu d’urgell conFerènciesEl Femap es consolida com Xerrada sobre prevenció de Nova sessió del cicle Parlema eina econòmica i turística maltractaments a la gent gran d’història a l’Espai ErmengolEl festival preveu una nova ampliació de cara a l’edició del 2013 Redacció Redacció femap la seu D’urgell la seu D’urgell Redacció estamariu L’Esplai de la Gent Gran L’Espai Ermengol-Museu deAlcaldes i representants dels de la Seu d’Urgell acollirà la Ciutat de la Seu d’Urgellcatorze municipis implicats en aquest vespre una xerrada acollirà aquest vespre lal’edició d’aquest any del Festi- informativa sobre la preven- quarta sessió del cicle de con-val de música antiga dels Piri- ció dels maltractaments a les ferències Parlem d’història,neus (Femap) es van reunir ahir persones grans, segons va in- organitzat pel mateix centrea Estamariu per tractar del futur formar ahir l’Ajuntament de amb la col·laboració de l’Ins-del certamen, que en un any ha la capital alturgellenca. titut d’Estudis Comarcals decrescut en territori, en concerts i La xerrada, que comença- l’Alt Urgell, segons va re-en localitats implicades. rà a dos quarts de set, anirà a cordar ahir l’Ajuntament de El festival preveu una nova càrrec d’Anna Justo, caporal la Seu. En aquesta ocasió, laampliació de cara al 2013, que del grup d’atenció a la vícti- xerrada, que porta per títolel consolidaria com a festival ma dels mossos d’esquadra, El problema de trobar marit a lamusical d’estiu de referència al i de Sílvia Mota, psicòloga comarca al segle XVII, anirà apaís i al sud d’Europa. Els alcal- els representants dels catorze municipis implicats en el Femap 2012. del centre d’intervenció Es- càrrec de la professora d’his-des van subratllar la importàn- pecialitzada (CIE) a l’Alt tòria i d’història de l’art Car-cia del certamen no només com guany pels responsables de les A la reunió hi va assistir tam- Pirineu-Aran. En la confe- men Xam-mar.una eina cultural d’excel·lència, oficines de turisme locals i co- bé la directora territorial de rència s’alertarà els padrins La conferència, que comsinó sobretot com un importan- marcals es potenciaran de cara Cultura a Lleida, Carme Vidal, sobre els tipus de maltracta- totes les del cicle és gratuïtatíssim motor econòmic per a la a properes edicions. El futur del que va destacar el gran poten- ments que pateixen algunes i oberta a tothom, començaràregió gràcies al seu potencial festival passa, doncs, per sumar cial d’aquest primer projecte persones grans, que van des a les vuit del vespre. El cicleper atreure turisme nacional i el públic local, visitants que es cultural comú de tot el Pirineu i dels físics fins als psicològics, de conferències té lloc cadainternacional. desplacin expressament per va animar els municipis a conti- negligències, mals tractes dimecres i diferents historia- Els catorze municipis van veure els concerts programats nuar treballant per consolidar el econòmics, abandonaments dors urgellencs hi expliquenacordar que els esforços de o per gaudir de la grandíssima Femap com a marca associada i vulneració de drets, entre fets o històries poc conegu-captació de turisme iniciats en- oferta que proporciona la regió. al Pirineu. d’altres. des de la comarca. via pública pallars sobirà ajuntament De la seu D’urgell igc Un terratrèmol de tres graus es deixa sentir a Sort Arranjament del paviment de la plaça dels Oms Un terratrèmol de tres graus a l’escala de Richter es va deixar sentir ahir al matí al Pallars Sobirà, al voltant de dos quarts L’Ajuntament de la Seu d’Urgell està portant a entre les llambordes i els estan portant a terme d’onze, a Sort. El sisme va tenir l’epicentre al sud del muni- terme aquests dies l’arranjament de bona part tres persones que estaven a l’atur i que han es- cipi, entre les localitats de Soriguera i Baix Pallars, i no va del paviment de la plaça dels Oms, segons va tat contractades a través d’un pla d’ocupació, causar danys, segons van explicar fonts de la direcció general informar ahir el consistori. En concret, els tre- segons van assenyalar des de la regidoria de de Protecció Civil. Tampoc no consta cap trucada al servei balls consisteixen en la col·locació de ciment Via Pública. d’emergències 112.

×