Diari del 19 de maig de 2014
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Diari del 19 de maig de 2014

on

 • 458 views

Aquí us podeu descarregar el diari d'avui. Que tingueu un Bondia!!! :)

Aquí us podeu descarregar el diari d'avui. Que tingueu un Bondia!!! :)

Statistics

Views

Total Views
458
Views on SlideShare
458
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Diari del 19 de maig de 2014 Document Transcript

 • 1. PLA DE JUBILACIÓ 100% Capital Garantit 3% Rendibilitat Garantida* *3% TAE fins el 31/12/2016 www.bondia.ad/tel.808888/fax828888 Dilluns, 19 De maig Del 2014 núm. 2.560 / any 11 OBRA CIVIL / EDIFICACIÓ ESTRUCTURES Disposem de: Paletes / Encofradors / Ferrallistes / Pedrers / Gruistes / Cap d’equip Av. Joan Martí, 73. Local 2. Encamp.Tel. 333 954 - 815 971 nova.constructora@andorra.ad La reducció d’efectius a la Massana i Canillo, temporal Els responsables del cos defensen la reorganització que s’ha dut a terme perquè es guanya en eficiència i consideren que aporta “valor afegit” ENTREVISTA A josep saravia pàgines 6 i 7 ANDORRA pàgina 9 roig presentarà recurs perquè se li respongui a les demandes ANDORRA pàgina 10 La festa de la multicultura no es farà per falta de pressupost ESPORTS pàgina 14 el vpC guanya la Copa dels pirineus sense donar opcions al rival “a ningú li va malament que li diguin que això es pot superar. Fem-ho” ANDORRA pàgina 8 López destaca la importància dels comicis europeus El Sant Julià i el Lusitans fan bo l’avantatge per ser a la final ESPORTS pàgina 15 TATI mASIà josep saravia diguin que això es pot superar. Fem-ho” 31 de maig i 1 de juny HOTEL ROC BLANC Congreso Europeo de Crecimiento Personal PNL • Coaching • Tapping • Reiki • Yoga Mindfulness • Rebirthing w w w . c o n g r e s o c r e c i m i e n t o p e r s o n a l . c o m 12 ponents - Auditori per a més de 200 persones - Zona comercial AVuI éS NOTícIA pàgina 3
 • 2. 2 Dilluns, 19 De maig Del 2014 Andorra la Vella Farmàcia Mitjavila Pl. Príncep Benlloch, 3 - Tel.: 820 224 Pas del Pas Farmàcia de les Pistes C/ Major, 1 - Tel.: 755 860 - 352 711 FARMÀCIES DE GUÀRDIA Quina paraula catalana hem d’emprar per evitar el barbarisme *emoticó? Hem d’emprar emoticona. Les emoticones expressen estats d’ànim. CATALÀ EXPRÉS TELÈFONS URGÈNCIES Servei Urgent Mèdic (SUM) 116 Hospital de Meritxell 871 000 Urgències (la Seu) 973 35 29 42 Hospital (la Seu) 973 35 00 50 Transport Sanitari Programat 871 116 Creu Roja 808 225 Policia 110 Policia Municipal (la Seu) 092 Mossos d’Esquadra 088 Bombers 118 Bombers (la Seu) 085 Ambulància (la Seu) 973 35 33 35 FEDA (avaries) 145 Andorra Telecom: (Avaries/Aten. al client) 115 Andorra Telecom (Inf. nacional) 111 Andorra Telecom (Inf. internacional) 119 Oferta especial hivern ASSECAT GEGANT 4,50 € en efectiu 4 € amb tarja lavaxpres D’interès Botigues del Fener. C/ Maria Pla, local 18 (al costat de l’Hotel Plaza). AD500 Andorra la Vella Tel.: 846 366 - www.yorkys.com - facebook.com/tiendayorkys AQUESTM ES, APROFITA LAPROMO RENTAT + TALL 29,95 € pack de 2 sessions consulteu condicions PERRUQUERIA CANINA Venda de complements i alimentació Cadells Toy garantits MODA A L E X A N D R A MODA ALEXANDRA: Joan Maragall,18. ANDORRA LA VELLA - tel. 85 45 25 Troba el teu vestit ideal! EL TEMPSEL TEMPS SOL MATINAL I NUVOLADES DE TARDA Iniciem aquesta setmana amb un temps molt esta- ble. Per tant, el sol matinal ens ha d’acompanyar du- rant tota la primera part del dia, amb visibilitat molt bona arreu del Pirineu. Al migdia han de començar a créixer núvols, que durant la tarda taparan bona part del cel. Seran, però, poc actius i difícilment do- naran precipitacions. Les temperatures seran fredes als cims durant la nit, amb glaçades febles i fresques a la resta. Les màximes, però, estaran entre els 16 i 24 graus, similars a les dels darrers dies. El vent bufarà del sud-oest, moderat en alçada. Que tingueu un BonDia. Avui 22 23 24 4 5 5 mín. mín. mín. màx. màx. màx. dimArts dimecres -1/10 1/18 2/20 3/21 4/22 3/23 2/20 1/19 0/17 2/19 5/24
 • 3. 3Dilluns, 19 De maig Del 2014 Avui és notícia La direcció del cos de bombers afirma que la reducció de quatre a tres efectius a les casernes de Canillo i la Massana és una “me- sura temporal” fins que es for- min els cinc nous bombers de la darrera promoció. Aquesta de- cisió està inclosa en les últimes instruccions donades a conèixer el passat mes de desembre, con- tra les quals ha presentat recurs a la Batllia l’Associació de Bom- bers d’Andorra (ABA). La mesura està originada per la creació d’una “sisena clau (torn) perquè els bombers que pertanyen a una àrea o secció concreta realitzin les seves mis- sions a banda de les de bomber generalista dins del seu horari laboral”. Entre aquestes respon- sabilitats que poden tenir els membres del cos, a part de les habituals de donar resposta en casos d’emergència, hi ha, per exemple, les d’organitzar o as- sistir a entrenaments o forma- cions, el manteniment de vehi- cles i de les casernes, el suport logístic i el desenvolupament de projectes. Els màxims responsables del cos recorden que en l’àmbit operatiu la funció principal dels parcs de Canillo i la Massana és “donar una primera respos- ta en un sinistre a l’espera de l’arribada del parc de reforç”. Per portar a terme una acció d’aquest tipus es necessita un equip bàsic de dos bombers i un sotsoficial, o sigui tres efectius en total. “En cap cas els parcs esmentats estan dotats per sota d’aquests tres efectius, que són els mínims per realitzar una ac- ció operativa”, s’explica des de la direcció. Es considera que aquesta re- organització fa més “eficient” el cos de bombers perquè els inte- grants del servei, a més de les guàrdies, podran formar-se i fer la gestió de l’àrea a la qual esti- guin inscrits dins del seu horari “i per tant s’optimitzen els efec- tius humans” i es racionalitza “el funcionament del cos, aportant el valor afegit de l’especialitat de cadascun d’ells durant la guàr- dia operativa tenint en compte la missió i funció dels efectius que integren el departament”. En relació amb una altra me- sura que es desprèn de les dar- reres instruccions, com és la redistribució d’efectius, aspecte que també ha estat criticat per l’ABA, la direcció matisa que “la mal entesa reubicació” s’ha fet sobre la base de la creació de la nova clau. “El que s’ha fet concretament és assignar-hi els efectius que realitzen una espe- cialitat concreta, que pertanyen al GRIM i/o que són responsa- bles d’alguna secció i que esta- ven adscrits en un altre parc que no fos el parc central de Santa Coloma.” Els canvis han afec- tat només set membres del cos, però “en cap cas s’ha fet de for- ma obligatòria ni ha comportat moure arbitràriament cap efec- tiu contra la seva voluntat”. La direcció recorda que la caserna de Santa Coloma és el punt de sortida per a les inter- vencions de muntanya i inclou també un efectiu bomber “se- guint el projecte de donar la millor assistència possible en els rescats i els serveis d’am- bulància”. A més, entén que els responsables de les diferents seccions han d’estar al parc cen- tral “per optimitzar la seva tasca de gestió”, ja que és on es troben els magatzems de vestimenta i material, i els serveis generals, pressupostaris i administratius del departament. “L’adscripció al parc central és temporal i efectiva mentre l’efectiu exer- ceixi i mantingui la condició d’especialista, gestor i/o respon- sable.” Segons ressalta la direc- ció, tots aquests canvis s’han fet només “per donar millor respos- ta al servei”. La intenció dels respon- sables del cos és que a partir d’ara, quan hi hagi un canvi de funcions i/o missions d’algun membre del cos, “la direcció continuarà publicant processos de concurs de trasllat” seguint el criteri d’antiguitat. Tal com la mateixa direcció reconeix, qual- sevol reubicació que es feia fins ara era partint d’aquest criteri, “que potser era suficient quan tots els bombers feien de tot i no existien les especialitats, i d’això fa més de vint anys”. Una de les crítiques de l’ABA era precisament que hi havia ha- gut una adscripció forçosa i que no s’havien fet concursos de trasllat que tinguessin en comp- te la proximitat o llunyania del domicili del funcionari a la nova plaça, les càrregues familiars i l’antiguitat a l’administració. La direcció afirma també que està “plenament facultada” per gestionar el funcionament del cos amb instruccions, butlletins i comunicats interns. A falta d’una llei de bombers, afirma que ho fa “basant-se en les lleis i reglamentacions de l’adminis- tració, i que al nostre entendre emparen totes les accions i di- rectrius empreses”. En relació amb el recurs de l’ABA, que pre- fereix no entrar a valorar, ma- nifesta que respecta la voluntat del sindicat “d’usar tots els ‘me- canismes’ que creguin escaients per manifestar el seu desacord”. La reducció d’efectius als parcs de Canillo i la Massana és “temporal” Els responsables del cos defensen la reorganització feta perquè es guanya en eficiència i aporta “valor afegit” Bombers Julià Rodríguez andorra la Vella La caserna de bombers de Canillo. tati masià la direcció defensa la planificació dels torns la direcció defensa la planificació del cos de bombers que està fent. Segons afirma, el 85% del personal coneix els seus torns de treball per a l’any durant el mes de desembre de l’any ante- rior. la resta de la plan- tilla, el 15%, “que no té cap especialitat ni forma part de cap àrea de ges- tió”, coneix el 90% de la seva planificació laboral anual també el desembre de l’any anterior. “El 10% restant de volum horari se’ls dóna a conèixer el mes anterior a la data de realització de les tasques programades i aques- tes són per necessitats de servei.” Així, segons es ressalta des de la di- recció, el 15% sotmès al model de programació de les guàrdies “rep la seva planificació laboral per al mes següent com a molt tard el dia 25 del mes anterior”. Aquest model suposa, segons els responsables del cos, l’eventual rotació de personal entre els dife- rents parcs, una cosa que es veu com “un element enriquidor per a la carrera professional del personal i millora el coneixement territorial dels bombers, assegurant la prestació d’un millor servei públic atès que les intervenci- ons tindran en compte les realitats geogràfiques con- cretes”. La planificació la- boral del cos també havia estat criticada per l’aBa. els responsables del cos troben que la reorganització aporta “valor afegit” al cos la direcció es veu “plenament facultada” per fer les instruccions del cos
 • 4. OPINIÓ4 Dilluns, 19 De maig Del 2014 La Veu deL PobLe S. a. PReSIdeNT Carles Naudi d’areny-Plandolit SeCReTaRI Ferran Naudi d’areny-Plandolit GeReNT Thomas Kampfraat boNdIa dIReCToR Marc Segalés CaP de RedaCCIÓ Marta Fernández RedaCCIÓ Joan Josep blasco, Mireia Suero, esther Jover, Julià Rodríguez CoRReCCIÓ M. Àngels Sala MaQueTaCIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati FoToGRaFIa Tatiana Masià, Iñaki Rubio, CoMeRCIaL I adMINISTRaCIÓ Ricard Vallès, Joan Nogueira, Virginia Yáñez dISTRIbuCIÓ Premsa distribució TRaNSPoRT Trans Integral Seu SL. Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. andorra la Vella.Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.ad dipòsit Legal aNd. 114-2004 DIRECTORI El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BonDia es reflecteix en el seu editorial. Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència. Avís SMS: En compliment del que preveu la Llei 15/2003 Qualificada de Protecció de Dades Personals, de 18 de desembre, us informem que les vostres dades personals passaran a formar part d’un fitxer automatitzat, a què acordeu el vostre consentiment, la finalitat del qual és la gestió dels missatges SMS. El responsable del fitxer és la SoCIETAT LA VEU DEL PoBLE SA, on podeu exercir el drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Us informem que les vostres dades no seran cedides. Els missatges es publiquen literalment, d’acord amb el contingut rebut a la redacció del BonDIA. no obstant, el diari es reserva el dret de publicació i no es responsabilitza de les opinions expressades en aquesta secció. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ofereix el BonDIA i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal o atemptatori contra els drets humans. El BonDIA es reserva el dret de retirar tots els comentaris i les aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a judici seu, no resultin adequats per publicar-se. no es publicarà cap missatge amb dades personals o que puguin identificar una persona sense el consentiment de la persona interessada. L’usuari s’obliga a no utilitzar els serveis que es prestin amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers. L’usuari garanteix que la informació, el material, els continguts o les observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats al titular del diari, no infringeixen els drets de protecció de dades personals ni cap altra disposició legal. La informació, els materials, els continguts, les opinions o les observacions que l’usuari faciliti al titular es consideraran no confidencials, i es reservarà el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada. La relació entre LA VEU DEL PoBLE i l’USUARI se sotmet a la jurisdicció del Principat d’Andorra. Després de l’aprovació, en la sessió del Consell General del dia 24 d’abril, de la Llei de serveis socials i sociosanitaris, hem po- gutllegirisentiropinionsquepretenenquelallei–queelnostre grup parlamentari va contribuir a millorar amb les esmenes que vam presentar– seria molt negativa per a l’Estat del benestar. Com sabem, l’Estat del benestar fou pensat i plantejat per l’eco- nomista britànic Keynes, que desitjava un desenvolupament econòmic que no s’interposés en la vida i el benestar social dels ciutadans. Es tractava de permetre a l’Estat corregir desequi- libris econòmics i compensar insuficiències de la despesa pri- vada. Es volia donar unes condicions de vida més igualitàries, segure- tat i benestar general a la població. L’Estat del benestar intervé per millorar la societat: modificant o eliminant el que tingui de negatiu, millorant les ocupacions, distribuint millor els recursos, intentant integrar a la societat les persones... Andorra ha desenvolupat al llarg dels anys un model d’Estat del benestar basat en la coresponsabilitat entre els poders públics, els beneficiaris i les famílies. I ara calia concretar de quina for- ma incidiria la Llei de serveis socials i sociosanitaris en aquests principis i en la vida quotidiana dels andorrans i andorranes. I valorar-ne la transcendència tant des de l’àmbit social i sociosa- nitari com del de país. A Socialdemocràcia i Progrés d’Andorra (SDP) pensem que per canviar positivament l’actual model social cal fer un planteja- ment diferent, més participatiu i fruit d’un pacte polític i social que determini, de forma clara, cap a on volem anar. Però abans hem d’assentar les bases del que tenim, recollir en un mateix marc legislatiu el que s’ha anat construint durant els anys, i un cop fet això podem estar en condicions de fer els debats que cal- guin i treballar per aconseguir que el nostre Estat del benestar sigui més just. Socialdemocràcia i Progrés (SDP) defensa uns serveis socials i sociosanitaris que s’adrecin a tota la població, però que han de posar l’accent en les persones i les famílies que tenen dificultats, en estat de dependència, en risc o en situació d’exclusió social, per facilitar-los la seva inclusió i potenciar la seva autonomia. Percanviarelprincipidecoresponsabilitatpelprincipid’univer- salitat cal una reflexió important, tant socialment com econò- micament s’ha de tocar de peus a terra. Hem de saber si volem que els serveis socials actuïn sobre qual- sevol persona, independentment de la seva capacitat econòmi- ca i els seus recursos, o si pretenem actuar amb tots els recursos existents necessaris ajudant les persones o famílies que patei- xen i ho necessiten. Com, també, hem d’analitzar la implicació econòmica que té, ja que la possibilitat d’estendre el benestar social implica l’existència de riquesa. El model dels països nòr- dics, amb uns impostos molt alts, no és automàticament adap- table a Andorra. El nostre grup parlamentari ha encarat la tramitació de la pro- posició de llei de serveis socials i sociosanitaris des d’una pers- pectivad’oposicióprogressistaresponsable.noensagradapicar de peus ni pretenem proclamar-nos els millors socialdemòcra- tesdesd’unaoposicióradical.Elquehemfetéscentrarelnostre treball parlamentari a millorar el text amb les esmenes fruit de les reunions amb els diferents col·lectius. Una de les qüestions que hem treballat en el si del grup par- lamentari, com amb Socialdemocràcia i Progrés i també amb col·lectius, ha estat el tema dels familiars obligats. Amb les nos- tres esmenes volíem que només es demanés participar en les despeses als familiars de primer grau. no veiem bé que els néts es veiessin afectats, sobretot tenint en compte la situació actual d’atur juvenil i que molts joves allarguen i compaginen la seva formació amb feines poc remunerades. Tampoc els padrins, molts d’ells amb pensions de jubilació tan minses que no arriben per poder fer front a aquestes respon- sabilitats. Des del 2008, la prestació d’ajuts socials ha anat vinculada amb la responsabilitat dels familiars obligats, detallada al reglament regulador de les prestacions econòmiques d’atenció social. Fins ara aquesta regulació els emmarcava en la família de convivèn- cia, i hem tingut clar, des del principi, que no volíem que els familiars obligats fossin només els del nucli familiar de convi- vència, ja que desvincula altres familiars directes de l’atenció i responsabilitat, simplement pel fet de no conviure amb els be- neficiaris. Per exemple, si un padrí ha d’anar a la residència El Cedre, i viu amb un dels seus tres fills, ¿només s’ha de responsabilitzar de les despeses el que conviu amb ell? ¿La resta de fills no tenen cap obligació? nosaltres pensem que això no és just. Per aquest motiu vàrem insistir que només es tingués en compte els fami- liars de primer grau com a familiars obligats. Curiosament, l’esmena en la qual nosaltres demanàvem que els familiars obligats fossin només els de primer grau no va ser acceptada, ni pel grup demòcrata ni pel grup socialdemòcrata. Sembla que els bons no són tan bons i els dolents no som tan dolents, tot i que amb tanta retòrica ho vulguin fer creure. TRIBUNA Serveis socials: una oposició que proposa millores des de la responsabilitat SÍlvia bonet Consellera general i membre del consell nacional de Socialdemocràcia i Progrés d’Andorra La direcció del cos de bombers ha exposat la seva postura pel que fa als canvis que l’associació de Bombers d’andorra (aBa) ha dut a la justícia. D’aquesta manera diuen que la reducció d’efec- tius a les casernes de la Massana i Canillo és tem- poral fins que no estiguin formats els cinc nous efectius que s’han d’incorporar al cos. Des de la direcció també defensen que els canvis que s’han fet en els horaris dels bombers tenen per objec- tiu que puguin fer formacions i altres tasques en el seu horari laboral. De fet, el ministre de Justícia i interior, Xavier Espot, ja havia avan- çat que la tendència és que els bombers hagin de fer cada cop menys hores extres i, d’aquesta manera, reduir de manera substancial la partida que es dedicava a pagar aquestes hores de més. aquests canvis estan a la justícia i caldrà veure com queden finalment quan hi hagi una resolució judicial, però el que cal tenir en compte és que per sobre de tot, i més ara que els bombers assumei- xen el transport sanitari, la qualitat del servei al ciutadà ha de ser prioritària i que això és el que s’exigirà més enllà dels problemes interns que hi pugui haver al cos. Potenciar la qualitat del servei EDITORIAL Jordi Farré La direcció de bombers de- fensa que la reestructuració que s’està fent és per gua- nyar en eficiència. Montserrat Gil La majoria no contesta les demandes de l’oposició i no presenta el tancament de comptes quan tocaria.
 • 5. publicitat 5Dilluns, 19 De maig Del 2014 VISCA LA VIDA! Perquè incorpora la prevenció del càncer Si ets dels qui vol viure tranquil, ets de Crèditvida Integral, l’assegurança de vida que t’ofereix els següents serveis sense cost addicional: Revisions preventives per detectar precoçment malalties com el càncer i problemes cardiovasculars. Orientació mèdica telefònica per a tu i la teva família. Orientació psicològica telefònica per a tu i la teva família. Crèditvida Integral, la primera assegurança amb prevenció, salut i vida. creditandorra.ad o 88 88 88 ProductecontractatambCrèditAssegurances,SAU.
 • 6. 6 Dilluns, 19 De maig Del 2014 ¿Quins motius els han portat a crear l’associació? Totes les persones que for- mem avui la junta de l’associació hem patit directament o indirec- tament, o sigui en nosaltres ma- teixos o en una persona del nos- tre costat, el càncer. La persona que va començar a promoure l’associació va morir, per desgrà- cia, l’11 de setembre. Ell patia la malaltia i va ser el que es va po- sar en contacte amb nosaltres. El fet que tots siguem persones que hem patit el càncer ha estat fonamental perquè tots haguem pres consciència que hi ha una malaltia que existeix, que es pot superar en molts casos, però que en la societat ens sentim una mica abandonats quan la patim. Això ha motivat l’organització de l’associació. ¿Quines són les princi- pals mancances amb què es troben? Són unes mancances que no són culpa de ningú sinó que són buits que cal cobrir. Que hi hagi algú que informi que la malaltia té cura, que evidentment sem- pre hi ha una part que no es pot curar, que pot derivar en una malaltia crònica, o que simple- ment hi pot haver un fi que no és el desitjat. Però en tots els ca- sos algú ens hauria de comentar que hem d’estar preparats per a tot. I aquí és on hi té un paper l’associació. Es tracta més que res de do- nar suport i orientació als malalts. Sí. No és un problema ni dels estaments ni dels metges, ja que fan la seva feina correctament, sinó que és un problema de la mateixa societat. Al malalt, quan li diuen que té aquesta malaltia, automàticament li canvia la visió de la vida i el primer que s’imagi- na és que és la fi. I quan comença a fer quimioteràpia o radioterà- pia, hi ha una segona baixada molt important. Aquí, els que ho hem viscut hem vist que hi ha una petita mancança, i és on nosaltres creiem que podem te- nir el rol de donar-los confian- ça, motivació, explicar-los que després de la quimioteràpia hi pot haver una sèrie de canvis en l’humor, en el gust... Aquests canvis no es donen en tothom igual, però sí que podem fer que estiguin preparats per si de cas. I això es farà a través de les perso- nes que han passat la malaltia i s’han curat amb èxit. Transmetre l’experiència dels que l’han passat. Bàsicament és transmetre l’experiència que hem tingut. Alguns més bona, d’altres potser no tant, però sempre amb l’en- focament positiu per fer sentir al malalt que no està sol, que no pensi que això només li passa a ell, que no pensi que això és la fi sinó tot al contrari. Aquesta malaltia va lligada en molts casos amb l’estat d’ànim. Per afrontar-la hem d’estar amb el millor estat d’ànim. Després ja veurem quines conseqüències té. I també és important el paper que podem fer en relació amb els familiars. Cal que els familiars puguin afrontar aquesta nova etapa amb tota la normalitat possible i donant tots els ànims al malalt. A més, som un país amb molts immigrants, gent que té la seva parella o ningú. Aquí tenim un paper a fer. A ningú li va malament que hi hagi algú que li digui que això es pot su- perar. Fem-ho. I amb l’esperança que en un termini curt sigui una malaltia crònica. Les necessitats deuen ser diferents segons la situació econòmica i social del malalt. La nostra societat és molt va- riada. És cert que hi haurà gent que no podrà deixar de treba- llar per motius econòmics, que no podrà acceptar certes coses per les seves creences... Haurem d’aprendre a viure amb tot això. ¿Quines prioritats s’han marcat? Tenir un punt d’atenció al pa- cient com a mínim tres dies a la setmana. La persona que oferei- xi aquest suport haurà de tenir un protocol per actuar segons els casos. Tenim tres professionals de la psicologia, que s’han ofert sense ànim de lucre a col·laborar des del primer tractament, el primer contacte amb la persona i les famílies, a fer unes sessions grupals per saber com enfocar la malaltia. Això ho estem treba- llant ara, però encara no hi ha res muntat. La intenció també és formar els voluntaris. El que volem ho tenim clar, tot i que encara no sabem com fer-ho. Estem contactant ara amb les associacions veïnes, tant de França com d’Espanya, per- què ens expliquin com es fa la selecció del voluntariat, perquè per ser voluntari cal que es do- nin una sèrie de circumstàncies: tenir temps lliure, ganes, ser ca- paç d’afrontar que cal anar a veu- re algú perquè està malament, i sempre transmetre optimisme en el tracte. També tenim moltes idees per als infants amb càncer, tot i que no sabem quants n’hi ha a Andorra. Amb els adults, la tasca és bàsicament l’acompanyament i el suport. Aquí necessitarem la col·laboració de tothom. L’asso- ciacióvolsortirasumaresforços, mai a restar res. De moment, te- Entrevista “A ningú li va malament que li diguin que això es pot superar. Fem-ho” El president de l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca), Josep Manel Saravia, destaca que l’entitat ve a cobrir un buit per a les persones que pateixen la malaltia: oferir orientació i suport. Indica que està oberta a la col·laboració de tots els interessats i que l’objec- tiu és trencar el dramatisme a què va associat el càncer, i destaca que mai són suficients les accions de detecció precoç i prevenció. Josep Manel Saravia, president de l’Associació Andorrana contra el Càncer Mireia Suero Comellas AndorrA lA VellA la paraula ‘càncer’ fa esgarrifança. Per això volem trencar aquesta barrera en la societat ens sentim una mica abandonats quan patim la malaltia Mai són suficients les campanyes sobre prevenció i detecció precoç tAti MASià
 • 7. ANDORRA 7Dilluns, 19 De maig Del 2014 nim molta acceptació però ens hem trobat amb alguna associa- ció que ens mira malament. Si hi ha alguna associació que ja esti- gui fent alguna cosa, millor. Però ens agradaria que ens poguéssim ajudar mútuament. I sobretot sabent que som nous. També destaquen la necessi- tat d’oferir informació sobre prevenció i detecció precoç. ¿Falten campanyes? Mai són suficients. No és una qüestió de mancances sinó que fins ara s’ha fet molt èmfasi en el càncer de mama però, per sort, cada dia s’està controlant més. En canvi hi ha una sèrie de càncers, com el de pròstata, el de còlon... Volem parlar-ne amb les asseguradores i ja hem par- lat amb la CASS. Creiem que cal posar en marxa una actuació per a la detecció precoç d’altres càn- cers. Evidentment no arribarem mai a tot i per tant qualsevol ac- ció que es pugui fer serà benvin- guda. La CASS ens va comentar que era una qüestió important. També hem de concretar amb les companyies asseguradores per veure si podem fer una cam- panya de detecció precoç. Som conscients que si es detecta aviat és molt més fàcil de tractar que si està evolucionat o en fase de metàstasi. Per això com més pu- guem fer, millor. Però la situació econòmica és complicada i això costa diners. Tot i així lluitarem per aconseguir-ho. Han comentat que no hi ha deficiències en l’àmbit mèdic ni en les prestacions socials. Exacte. Molts malalts sí que exposenelseuneguitpersaberel que cobreix o no la seguretat so- cial. Però la CASS assumeix una gran part del cost de la malaltia, tot i que hi ha coses que no i d’al- tres que fins ara cobria i que han canviat. A més, la ministra de Salut ens va comentar que en el període 2015-2020 hi haurà un canvi important que millorarà molt l’atenció al pacient de càn- cer. Sí que hi ha algunes mancan- ces, com el fet de no poder fer ra- dioteràpia al país. Això comporta un cost en transport. Per do- nar-hi resposta, tenim una tasca a fer per buscar col·laboracions amb les associacions catalana, espanyola o francesa perquè el cost no sigui tan elevat i el paci- ent pugui anar acompanyat. També és fatigant haver de fer radioteràpia a fora. La ràdio, sovint, és només cinc minuts. I de vegades, s’ha de fer una vegada cada dia. Aquí volíem arribar a un acord amb altres associacions per a la uti- lització de pisos tutelats i veure com es pot col·laborar. Això po- dria ser una alternativa, tot i que estem en fase preliminar. També hi ha pacients que no són amics de quedar-se a dormir a fora de casa. En cas de necessitar-lo, el su- port psicològic tampoc està cobert per la CASS. La CASS no preveu canviar el sistema ara per ara. Però hem analitzat amb els professionals la possibilitat d’oferir preus es- pecials als associats. Sí que po- dem demanar a la seguretat so- cial que el cobreixi, tot i que ara per ara no ho fa. Veuen necessari oferir su- port legal. ¿Per què? Quan una persona, arran de qualsevol malaltia, mor hi ha un seguit de qüestions legals que si no estan arreglades abans poden portar problemes a la família. És important que una persona que té càncer sàpiga que ha de fer un testament, encara que no hagi de morir necessàriament. Vam tenir una primera reunió amb el degà del Col·legi d’Advocats i es va oferir a fer-nos unes xerra- des sobre aquest tema. De fet, es tracta de qüestions que tothom, tingui o no càncer, hauria de saber. Han plantejat organitzar xerrades, gales benèfiques... ¿Alguna aviat? Tenim moltes idees però ens agradaria explicar-les una vega- da les haguem concretat. El que és clar és que volem que tothom sàpiga que existim i fer moltes coses, però el que ho veurem a poc a poc. També falta finançament per fer funcionar l’associació. Estem buscant un local. Això costa diners. Tenir una persona tres dies a la setmana, també. Tot costa diners. Tenim algunes possibilitats però a dia d’avui el nostre ingrés és zero. Ho dic per algun comentari que hem rebut que diu que només hi som per demanar subvencions... Per ara no hem fet res, tot i que tenim clar que impulsar actuacions val diners. Els estem buscant. La relació amb entitats es- trangeres també és molt in- cipient. Ens hem posat en contacte amb l’associació de Barcelona però encara no hem signat res. Encara ens hem de posar en contacte amb l’associació fran- cesa, amb el polígon que estan muntant a Tolosa dedicat al càn- cer (que serà un referent de tot Europa), amb l’associació cata- lana contra el càncer... Totes les associacions que estan al voltant fa molt més temps que nosaltres que existeixen, tenen una expe- riència molt important i ens ba- sarem molt en el que ells estan fent i en les demandes dels nos- tres pacients per poder impulsar el projecte. El primer que hem de fer és veure quina demanda hi ha al país i què és el que fan els altres països amb aquestes demandes. ¿Quin interès ha despertat l’associació després de pre- sentar-se en públic? Hemtingutmoltsoferiments. Hi ha moltes persones que se’ns han ofert personalment i pro- fessionalment. Esperem tenir la web en marxa en breu perquè els interessats puguin concretar la forma de contribuir a través d’un formulari. Estem oberts a tota mena de col·laboracions ja sigui com a voluntari, com a soci o com a col·laborador. El que necessitem és que la gent vulgui participar amb nosaltres. Per això ara es poden posar en contacte amb nosaltres al telè- fon 366 650 o a l’adreça info@ assandca.com. ¿També cal un canvi en la percepció que té la societat de la malaltia? La paraula càncer avui fa es- garrifança. Per això, una de les primeres coses que volem fer és trencar aquesta barrera. El càn- cer és una malaltia. La sida, al seu dia, era una malaltia molt terrible. El càncer fa més temps que es coneix i encara té una in- cidència terrible, però, cada dia més, estem controlant-lo. Avui, per a algú que té càncer, segons en quina fase el tingui, la ma- laltia queda com a crònica, com l’hepatitis. Avui hem de fer que es vegi la paraula càncer com si ja haguéssim arribat a aquest punt per transmetre les bones vibraci- ons al malalt. Si no, ¿com podem dir a algú te n’has de sortir? tAti MASià Treballem per fer més fàcils els moments més difícils ... • Incineracions (concessió oficial) • Trasllats internacionals • Repatriaments • Venda i col·locació de làpides • Servei de floristeria nacional i internacional • Gestió integral de tràmits per defunció C/ dels Escalls, 9, baixos. AD700 Escaldes-Engordany • Tel.: +376 • 86 66 32 • 80 71 80 • Fax: + 376 86 68 32 • 80 71 72 i cuina hindú Obert cada dia, d’11.30 h a 1.00 h SERVEI A DOMICILI GRATUÏT (comanda mínima: 15 €) Tel. 817 963 – 682 473 - andorra doner kabab C/ Pere d’Urg, 11, local 8, Andorra la Vella (davant mobles Diana), prop dels correus francesos. Andorra Döner Kebab(Pa torrat) Hi ha algunes mancances, com el fet de no poder fer radioteràpia al país Per facilitar els tractaments volem arribar a acords per utilitzar pisos tutelats
 • 8. ANDORRA8 Dilluns, 19 De maig Del 2014 El ministeri de Turisme i Medi Ambient s’afegeix a les mostres de condol per la defunció de Roser Jordana Mallol Andorra Turisme s’afegeix a les mostres de condol per la tan sentida pèrdua de qui fou la nostra companya Roser Jordana Mallol Directora del Sindicat d’Iniciativa / Oficina Nacional de Turisme (1965-2009) Decoració japonesa El vestíbul del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany va ser ahir l’escenari per a un taller de decoració floral japonesa a càrrec de la mestra Eiko Arai i una delegació provinent del Japó. Els amants de la cultu- ra japonesa van poder apren- dre l’ikebana, un art decora- tiu floral japonès que significa “flors amb vida”. Durant la jornada també es va poder veure una mostra. tAti mAsià taller “Seria un error pensar que els comicis europeus no ens afec- ten.” Així de clar es va mostrar ahir el primer secretari del Par- tit Socialdemòcrata, Pere López, en l’acte de presentació del de- càleg socialista que va protago- nitzar ahir el candidat núme- ro 24 a les llistes europees del PSOE, Alejandro Colldefors. Per la seva banda, el president del grup parlamentari socialdemò- crata, David Rios, va recordar les negociacions que haurà de fer Andorra amb la UE. A més a més, en el mateix acte López va fer una crida a Demòcrates per Andorra perquè diguin “a quina família política europea perta- nyen”. “Cal que clarifiquin el seu posicionament i quin candidat creuen que és millor per a An- dorra”, va destacar López. Colldefors va exposar que en el marc de la campanya, que ja ha passat l’equador, han volgut fer arribar el seu missatge a tots aquells ciutadans que tenen dret a vot però que viuen fora d’Espanya. Es va mostrar molt crític amb les polítiques d’auste- ritat que s’han impulsat a Euro- pa en els darrers anys i va des- tacar que en el decàleg socialista europeu el primer lloc l’ocupa la creació d’ocupació. Després també advoquen perquè el sec- tor financer estigui al servei de les persones i per millorar l’- Europa social, entre altres qües- tions. Colldefors va fer una crida als ciutadans que votin pels so- cialistes, ja que creu que donar suport al Partit Popular vol dir “avalar” la política de retallades que s’ha estat aplicant. López també va insistir en aquest as- pecte ja que va posar en relleu que des del punt de vista eco- nòmic a Andorra també l’afecta molt directament el que passi als comicis europeus ja que si l’economia dels països veïns mi- llora això tindrà una repercussió en l’economia nacional. Colldefors va destacar que els socialistes compten amb una fa- mília política ben estructurada tant a Catalunya com a Espanya i Europa. Per tant, va destacar que aquelles formacions que di- uen que des d’Europa defensa- ran els interessos de Catalunya estan “enganyant” la ciutadania ja que Esquerra Republicana “com a molt tindrà dos diputats i CiU potser un”, una xifra que va contraposar amb els 751 que configuren el Parlament Euro- peu. Per tant, va concloure que “els únics que tenim capacitat per defensar els drets dels ciuta- dans al Parlament Europeu som els socialistes catalans”. Pel que fa a les xifres que parlen d’una abstenció elevada, Colldefors va animar els ciuta- dans a votar tenint en compte la influència que les decisions que es prenen al Parlament Eu- ropeu té “en les nostres vides”. A més, creu que és una manera de frenar l’avanç dels partits “populistes”, que un cop dins del Parlament “torpedejarien” la construcció europea, ja que va recordar que la gran majoria són euroescèptics i també xenòfobs. López: “seria un error pensar que els comicis europeus no ens afecten” Eleccions a Europa M.F. anDorra la Vella Colldefors va explicar ahir el programa socialista a la seu del PS. AgènciEs Durant l’acte d’Alejandro Colldefors, demana a DA que digui quina és la seva família política a Europa
 • 9. ANDORRA 9Dilluns, 19 De maig Del 2014 El conseller del grup mixt del Comú de Sant Julià de Lòria, Josep Roig. tati masià multisegur Multisegur Assegurances ha po- sat en marxa la primera aplicació per a telèfons intel·ligents per oferir una assistència constant a l’usuari, segons ha informat la companyia. L’aplicació per- met consultar diferents telèfons d’interès en cas de necessitar qualsevol tipus de suport: servei d’urgències, bombers, rescats de muntanya, centres hospita- laris, informació de carreteres i del trànsit, entre d’altres. També permet tramitar una gestió o do- nar resposta a les preguntes més freqüents en cas d’emergència. Aplicació per a mòbils que recull els serveis d’assistència Redacció andorra la vella El conseller del grup mixt de Sant Julià de Lòria, Josep Roig, ha explicat que s’està arribant al “límit de la paciència” per rebre respostes a les demandes d’in- formació que han fet arribar al Comú. Segons Roig, “aquest lí- mit de la paciència ens ha armat de raons més que suficients per tirar endavant una actuació di- ferent de la carta”. Empesos per aquests motius, el conseller lau- redià ha reconegut que podrien entrar, previsiblement abans de l’estiu, un recurs al Govern per sol·licitar que les demandes si- guin contestades. Els dies 7 i 14 de novembre Roig va entrar unes demandes d’informació al Comú sobre qüestions relacionades amb Na- turlàndia,elrestaurantdelaBor- da de Conangle i unes suposades irregularitats en subvencions es- portives. Passats dos mesos, com estableix l’ordinació comunal, segueixen sense rebre resposta, segons ha exposat el conseller. En aquell moment, Roig va plantejar la possibilitat de portar la demanda a la Batllia, encara que ha reconegut que “potser no era el més necessari”, sinó que la via hauria de ser presentar un re- curs al Govern per demanar l’em- para en aquesta qüestió. El consell nacional de Social- democràcia i Progrés, però, va desestimar aquesta proposta i va apostar per “esgotar la via del diàleg” mitjançant l’enviament d’una missiva a la cònsol el 18 de març. Aquesta carta, ha in- dicat Roig, tampoc ha obtingut resposta i per això el que comen- tava el consell nacional, que “a la paciència cal posar-hi un límit”, consideren que ja està arribant. Roig considera que “tenim un problema perquè no contesten a la ciutadania” i assenyala que “ningú entendria que aquesta qüestió es deixés dormir i que des d’SDP no es prengués cap iniciativa”. Agències sant julià de lòria Roig presentarà recurs perquè se li respongui a les demandes El conseller del grup mixt preveu que el tràmit es faci abans de l’estiu sant julià de lòria
 • 10. ANDORRA10 Dilluns, 19 De maig Del 2014 17,90 TOT Venda a particulars i a professionals CASH DE CARNS +376 80 69 03 Av. Tarragona Av. Salou C. E. Serradells Ctra. de la Comella PER CUINAR HORARI: De dilluns a dissabte de 10.00 h a 20.00 h Diumenges de 10.00 h a 15.00 h Carretera de la Comella, 45 - Andorra la Vella LES NOSTRES OFERTES DEL 12 AL 25 MAIG 2014 5,95 € KG 5,89 € KG 6,49 € KG 7,90 € KG 9,90 € KG 7,95 € KG 2,40 € 7,28 € KG 4,43 € KG 5,97 € KG 5,49 € KG PIT DE POLLASTRE GROC SAFATA FAMILIAR BISTEC PERNIL DE PORC BROQUETES DE PORC ADOBADES XAI TALLAT ESPATLLA DE XAI BISTEC DE BOU BOTIFARRA CRUA 300 GR. ENTRANYA DE VEDELLA ALES DE POLLASTRE ADOBADES XISTORRA CARN PICADA PORC-VEDELLA OFERTA VÀLIDA de dimecres a divendres LOT DE CARN 4 KG 500 GR. ESCALOPA DE PORC 500 GR. SALSITXA DE POLLASTRE 500 GR. XURRASCO DE VEDELLA 500 GR. CROQUETES DE PERNIL IBÈRIC FREGIDES 500 GR. ALES DE POLLASTRE ADOBADES 500 GR. LLOM ADOBAT 500 GR. HAMBURGUESA PORC-VEDELLA X 4 UNIT 250 GR. CATALANA TRUFADA 250 GR. PATÉ DE CAMPANYA I FINES HERBES Guiadeserveis Plaça del Poble de Pal. PAL, LA MASSANA.Tel.: +376 83 64 00 Menù cap de setmana 25 € tot inclòs MES DEL BACALLÀ Av. Joan Martí, 87 - Encamp - Tel. +376 832 999 - hotelalfa@andorra.ad - www.hotelalfaencamp.com RESTAURANT CAL GUTIÉRREZ Els fogons de Gloria MENÚ DIARI CUINA CASOLANA GALLEGA I PORTUGUESA ESDEVENIMENTS I CELEBRACIONS tenim POP A LA GALLEGA I COCIDO PORTUGUÈS Pollastre al forn amb guarnició tot per 9 € PER ENCàRREC PER A 4/5 PERSONES La festa de la multicultura del Pas de la Casa s’ha cancel·lat aquest any per manca de pres- supost. La jornada se celebrava de forma anual al nucli encam- padà durant el mes de maig. La presidenta de l’Associació Pro Agermanament d’Encamp, Lourdes Rich, va explicar, però, que l’organització de la troba- da amb les ciutats agermana- des (que va tenir lloc el passat novembre) ha comportat una despesa força important. En aquell moment ja es va plantejar que molt possible- ment caldria suspendre la fes- ta de la multicultura perquè els diners no permetien cobrir-ho tot. Rich va explicar que això ha acabat sent així i que el pressupost d’aquesta activitat s’ha destinat a acabar de pagar la trobada amb les ciutats ager- manades. L’import que es preveia de- dicar aquest any a la festa de la multicultura ascendia als 14.000 euros. En l’edició del 2013 es va destinar a la jor- nada un total de 9.000 euros. La presidenta de l’Associació Pro Agermanament va desta- car que “a les comunitats se’ls concedeixen uns diners per finançar-se perquè, si no, no se’n surten”. Des de l’Associació de Ve- ïns i Comerciants del Pas de la Casa es va lamentar que la jornada s’hagi hagut de cancel- lar després de tretze anys inin- terromputs de celebrar-se. En aquest sentit, l’entitat va re- marcar que “és una festa molt maca” i va afegir que “ens han fet la promesa que l’any que ve es reprendrà”. Rich va con- firmar que l’objectiu és tornar a celebrar l’activitat de cara al 2015. La festa de la multicultura es cancel·la per falta de pressupost L’import s’ha hagut de destinar a cobrir la trobada amb les ciutats agermanades Pas de la Casa Una edició anterior de la festa de la multicultura del Pas de la Casa. Comú d’enCamP M.S.C. andorra la vella Més de 600 alumnes han ini- ciat aquest cap de setmana al Liceu Comte de Foix d’An- dorra la Vella els exàmens ofi- cials de francès DELF-DALF. Els alumnes dels diferents nivells han començat amb les proves escrites i hauran de completar l’examen amb unes proves orals que es desenvo- luparan al llarg de les prope- res tres setmanes. En total, entre tots els nivells, hi pre- nen part fins a 603 alumnes: 20 del nivell A-1, 102 de l’A2, 20 de l’A2 júnior, 133 del B1, 94 del B1 júnior, 183 del B2, 40 del C1 i 11 del C2. El Liceu Comte de Foix és el centre que s’encarrega de realitzar aquests exàmens de francès a Andorra, que són els únics que tenen caràcter ofi- cial a escala internacional. A banda d’alumnes andorrans, les proves del Liceu atreuen també estudiants d’arreu de Catalunya, que vénen a An- dorra a passar l’examen ja que és molt més barat. Més de 600 alumnes als exàmens oficials de francès Formació Un moment de l’examen del nivell B2. agènCies Agències andorra la vella
 • 11. 11Dilluns, 19 De maig Del 2014 Pirineus Promoció al Village de Lió La Diputació de Lleida, per mitjà del Patronat de Turisme, ha participat aquest cap de setmana en el Village Català que s’ha celebrat a Lió, on ha presentat l’oferta turísti- ca dels Pirineus i les terres de Lleida. La gastronomia lleidatana i pirinenca, amb el formatge DOP Urgèlia i la ve- della amb la IGP dels Pirineus Catalans, ha tingut molt pro- tagonisme. DIPUTaCIó De LLeIDa Turisme L’exconseller de Governació de la Generalitat de Catalunya i exal- calde de la Seu d’Urgell, Jordi Ausàs, s’asseurà demà al banc de l’Audiència de Lleida, acusat, juntament amb dotze persones més, d’un delicte continuat de contraban de tabac i participació en un grup criminal organitzat. La fiscalia demana sis anys i cinc mesos de presó per a Ausàs i una multa de 2.250.000 euros. Per a la resta d’acusats sol·licita unes penes d’entre 1 any i 9 me- sos de presó i 6 anys i 5 mesos. Està previst que el judici s’allargui tres dies a l’Audiència de Lleida. Per ara no està pre- vist que s’habiliti cap sala espe- cial per acollir el gran nombre d’acusats, així com la previsible notable quantitat de mitjans de comunicació que hi assistiran. Tampoc hi ha hagut de moment cap conversa entre la fiscalia i els advocats per arribar a un acord. El primer dia serà el torn de les declaracions dels tretze acu- sats, entre ells l’exconseller Au- sàs i la seva dona, així com un brigada de la guàrdia civil que treballava a la duana de la Farga de Moles i la seva dona i també l’encarregat de la secció de tabac d’un conegut centre comercial d’Andorra. El primer dia també està previst dur a terme el visi- onat de vídeos i fotografies que s’han presentat com a proves, i en què es veuria presumpta- ment l’exconseller Ausàs carre- gant tabac de contraban al seu cotxe. Dimecres, 21 de maig, està previst que declarin disset policies, la majoria agents de la guàrdia civil, i els mossos d’es- quadra, així com un policia local de la Seu d’Urgell, i també nou testimonis. Finalment, diven- dres serà el torn de les pericials, els informes i les conclusions. Segons l’escrit de la fiscalia, Ausàs es dedicava a la venda de tabac com a mínim des de l’estiu del 2010, quan ja era conseller. Ausàs va ser detingut el 12 de juliol del 2012 en el marc d’una operació contra el contraban de tabac i, després de declarar, la jutgessa de la Seu d’Urgell en va decretar l’ingrés a la presó el 14 de juliol, on es va estar fins al dia 16, quan va pagar la fiança de 145.000 euros. La detenció va tenir lloc en el marc d’una operació policial en la qual hi va haver dotze de- tinguts més, tots ells amb do- micili a la Seu d’Urgell excepte una jove, veïna d’Àlaba. Des que es va iniciar la investigació, el grup hauria introduït de mane- ra il·legal tabac per valor d’uns 300.000 euros. Ausàs va ser alcalde de la Seu d’Urgell entre els anys 2003 i 2008 i conseller de Governació a partir de l’any 2008 fins al 2010, substituint Joan Puigcercós al càrrec, que va dimitir per dedi- car-se exclusivament a la presi- dència d’ERC. Ausàs també va ser cap de llista d’ERC per Lleida al Congrés dels Diputats, escó que no va aconseguir a les elec- cions del 2008. El judici a Ausàs arrenca demà amb la declaració dels 13 acusats La fiscalia vol 6 anys i 5 mesos de presó per a l’exalcalde de la Seu i exconseller Tribunals L’exconseller de Governació Jordi Ausàs, durant un ple al Parlament de Catalunya. aGènCIes Agències LLeIDa El Festival de música antiga dels Pirineus (Femap) amplia la seva dimensió i incorpora tres municipis nous, en con- cret Besalú, Ripoll i Bossòst, per acollir els 37 concerts programats amb motiu de la quarta edició. La catedral de Santa Maria d’Urgell (la Seu), el santuari de Queralt (Ber- ga), l’església de Sant Esteve (Sorre-Sort) i l’antic Hospital de Sant Julià (Besalú) són al- guns dels espais patrimonials destacats que faran de seu a les nombroses actuacions pre- parades entre el 19 de juny i el 20 d’agost. La quarta edició del Femap tindrà obres d’un total de 61 compositors (25% dels quals són catalans) i posarà a la venda 6.500 entrades per als diferents concerts que s’orga- nitzaran. El certamen l’obrirà l’Escolania de Montserrat i el tancarà un artista que encara no havia passat mai pel fes- tival, i que pel director Josep Maria Dutrèn és un “honor que estigui aquí”, el composi- tor i músic Jordi Savall. Tot i que Dutrèn no ha vol- gut destacar cap actuació per damunt d’una altra, sí que ha admès que, encara que ja s’ha- gués fet l’any passat “potser la més important a causa de l’any en què som, la simbolo- gia que conté i la magnitud de l’obra és la Missa Scala Aretina, de Francesc Valls”. Albert Recasens dirigirà La Grande Chapelle, que pro- posarà una nova versió de l’obra de Valls fidel als criteris historicistes, el dijous 26 de juny a la catedral de Barcelo- na, el divendres 27 a Avià i el dissabte 28 a Lleida. La 4a edició del Femap preveu fins a 37 concerts en 22 municipis diferents Certàmens Un moment de la presentació del Femap 2014 a Barcelona. aGènCIes Agències barCeLOna
 • 12. 12 Dilluns, 19 De maig Del 2014 Cultura Els museus han obert aquest cap de setmana les portes gra· tuïtament amb motiu del Dia internacional dels museus. Més de 1.400 persones han vi· sitat els equipaments i/o han participat en les activitats com· plementàries. Entre les propostes paral· leles a les jornades dels museus, el duet Germanes Abad, intèr· pret de temes tradicionals que es cantaven al Pirineu a princi· pis del segle XX, han ofert dues actuacions: la primera, dissabte al vespre a Casa Rull, i ahir al matí, al Museu del Tabac. El MW Museu de l’Electricitat ha organitzat visites guiades tant a l’equipament com al Camí Hi· droelèctric d’Engolasters, i ha regalat la pel·lícula Andorra, la república més petita del món als primers visitants. També s’ha pogut recórrer amb guia el Mu· seu del Còmic, l’església de San· ta Eulàlia d’Encamp i el Museu d’Art Sacre. Més de 1.400 visitants participen en les portes obertes dels museus Difusió El grup Germanes Abad (Jordi Maria Macaya i Sònia Abad) ahir al Museu del Tabac. tati masià Redacció anDorra la vella “Se serveix un plat únic: budells i fetges d’ovella cuinats, assao· nats amb pebrots vermells i sa· frà, cuinats en un calder enor· me amb capacitat per a seixanta litres (...). Dues hores més tard, un altre festí consistent en amanida de patates i congre salat, fregit en oli, el plat més horrible que hom pugui menjar. (...) A les quatre, un nou àpat: cuixes de xai rostides. A les cinc, es reprèn la reunió fins a les vuit. A continuació, tornem al menjador i sopem un potatge amb macarrons, cuit amb aus de corral diverses i carn de xai. Patates, col, truites de riu i xai rostit (...)” Aquest banquet és amb el que s’afartaven els consellers un dia de sessió de Consell General durant els segles XIX i XX. Així el descriu Sutter·Laumann, un viatger que hi va poder assistir i que ho va explicar al llibre Au val d’Andorre; les Écrehou (París: Mourlon, 1888). La Biblioteca Nacional d’Andorra ha publicat un nou article sobre curiositats que revelen els llibres que cus· todia. L’últim text, La Casa de la Vall vista pels viatgers, és de Ca· rina Cadet Riba i es pot consul· tar en línia a l’enllaç web www. cultura.ad/biblioteca-nacional-2/ actualitat/articles-i-curiositats. Un altre visitant que dóna compte de com n’estaven de ben alimentats els consellers durant l’exercici de la seva tasca és Pierre Vidal, bibliotecari de Perpinyà, segons les notes reco· llides per Gaston Vuillier al lli· bre Dos viatges a Andorra (1887 i 1895) (Tremp: Garsineu, 2002). Vidal descriu el sopar: “Un im· mens, un colossal àpat, es pre· parava a la cuina. Fou servit cap a les vuit en una sala contigua a la del Consell. Érem a taula uns quaranta. Xai rostit, cabrit ros· tit, pollastre bullit, truites de la Valira, amanida: tal fou la base d’aquest àpat, regat amb un vi espès d’una flaire de pell de boc. Les postres es componien de bombons, pastissos, fruites confitades i xampany, llami· nadures ofertes pel veguer a l’il·lustríssim Consell. (...) El ve· guer, d’acord amb una tradició constant, ofereix les postres, i la república assumeix les despe· ses del sopar fins als rostits.” Cadet Riba també explica la visió medievalista que els vi· atgers, la majoria francesos, anglesos i espanyols, tenien de les Valls quan les visitaven. “De totes les descripcions ressalta la sensació d’antiguitat, però els viatgers revelen també l’orgull que tenen els consellers i els habitants d’Andorra de fer co· nèixer les tradicions ancestrals del país”, explica l’autora de l’ar· ticle. “Els visitants, tot i les crí· tiques que podien fer de la Casa de la Vall i, a través del mateix edifici, del país, acabaven esti· mant·lo i sentint·se orgullosos d’haver·hi sojornat”, afegeix. I en posa un exemple, unes fra· ses que Harold Spender dedica a Andorra a Through the high Pyrenees (Londres: A.D. Innes, 1898): “Mirant a través de la finestra l’àmplia vall, i les mun· tanyes vigilants del voltant, es respirava l’esperit d’un antic Es· tat, llar d’igualtat i simplicitat, lliure com els turons on està an· corat i els vents que hi bufen.” Els visitants coincidien en el mal estat de Casa de la Vall tot i que després afirmaven que encaixava amb el país. Una cu· riosa descripció inclosa en el recull d’impressions publicat per la Biblioteca Nacional és la que Marcel Monmarché es va endur dels vestits tradicionals dels consellers, que conta en L’Andorre. Le mois littéraire et pittoresque (París, 1903). Diu: “¿Qui són aquests pen· jats, demacrats i sinistres? ¿Aquestes parets blanques en· tapissades d’ombres negres?... Són simplement les vint·i·qua· tre capes que porten els vint·i· quatre consellers quan tenen sessió [...]. Però, ben mirat, ¿aquest Consell General no és sempre un concili de fantasmes, fins i tot quan els consellers hi són presents de carn i óssos? ¿No sembla que hagin ressus· citat de l’edat mitjana, aquests vint·i·quatre muntanyencs que es reuneixen aquí, amb un ves· tit antiquat, per deliberar se· gons uns ritus del segle XIII?” Els consellers assaborien àpats pantagruèlics durant les sessions La Biblioteca Nacional recopila la visió de Casa de la Vall que tenien els viatgers dels segles XIX i XX reportatge històric E.J.M. anDorra la vella Instal·lació del jutge d’apel·lacions a Andorra. La cuina del Consell General. Gravat d’Eugène Burnand (1850-1921). eugène burnanD / biblioteca nacional
 • 13. cultura 13Dilluns, 19 De maig Del 2014 Els ballarins de l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella participen en el Festival de primavera L’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella, entitat fun- dada el 1981 per recuperar les danses andor- ranes perdudes, va presentar ahir el Festival de primavera 2014. Els gairebé 70 membres de l’esbart, de les seccions infantil, juvenil i cos de dansa, van mostrar danses com El ball de pe- dretes i La Tirotitaina. L’últim ball, el contrapàs, el van fer tots junts. tAti mAsià tradicions Cinema L’actor i realitzador Hèctor Mas, president de l’Associació Ull-Nu, és a la 67a edició del Festival internacional de ci- nema de Canes convidat per l’organització com a represen- tant del Festival audiovisual de joves creadors dels Pirineus. Mas assisteix aquests dies en els diferents actes i projeccions programats per conèixer com funciona el prestigiós festival francès i, alhora, promocionar el d’Ull-Nu. L’entitat que reuneix joves ci- neastes ja prepara la tercera edi- ció del festival i, per aconseguir suports, ha engegat una campa- nya a les xarxes socials en què els seguidors de l’esdeveniment es fotografien amb un ull més gros. Ja s’hi ha sumat gent com Sergi Belbel i Isak Férriz. Hèctor Mas, al Festival de Canes Publicacions Els actors andorrans que triomfen a fora de casa i les companyies que treballen al país protagonitzen el dossier central del vuitè número de la revista cultural Portella. Andorra, lletres, arts. El fotò- graf Tony Lara ha fet baixar de l’escenari els intèrprets i els ha integrat al paisat- ge urbà. El dossier és emi- nentment gràfic però també compta amb la col·laboració escrita del director teatral Joan Ollé. L’acte de presentació del nou exemplar de Portella serà el dijous 29 de maig al Mu- seu del Tabac, a les 19.30. A finals de mes el nou número de la publicació editada pel Col·lectiu Portella es trobarà als punts de venda habituals. Presentació de ‘Portella’ n. 8 Unes 6.000 persones han as- sistit a la cinquantena de pro- jeccions i a les activitats orga- nitzades del 7 al 18 de maig en la primera edició de l’Andorra Kids’ Film Festival, el certamen de cinema d’animació per a in- fants de 2 a 12 anys. L’esdeveniment cinèfil va finalitzar ahir i l’organització, amb l’ajuda dels alumnes de L’Animal Escola de Teatre, va anunciar els curts guanyadors, escollits pel públic del festival. El millor curtmetratge d’anima- ció ha estat Snap, de Thomas G. Murphy (Bèlgica), sobre una pe- tita criatura submarina que no sap pescar, i el millor curtme- tratge d’animació de temàtica mediambiental ha estat Farmer Jack, d’Arjan Wilschut (Països Baixos), en què un venedor i un científic intenten ajudar el granger Jack Jansen a sortir de la crisi econòmica. El festival també va voler ob- sequiar els usuaris d’Instagram @callejastoni i @gilblasi per les millors imatges del certamen. Una altra de les activitats realitzades durant els dies del festival, al qual han assistit es- tudiants i públic en general, ha estat escollir el nom de la mas- cota del certamen audiovisual, una càmera de cinema: a partir d’ara es diu Flim. El codirector del festival, Jordi Herreros (juntament amb Marta Lladó) es va mostrar ahir molt satisfet per l’assistència tant a les sessions de curtme- tratges com a les activitats paral·leles. En total, s’han pro- jectat una cinquantena de curt- metratges procedents de quin- ze països. Herreros va explicar que espera “obtenir més ressò internacional i que l’Andorra Kids’ Film Festival entri en el circuit internacional de festi- vals d’animació”. El codirector va afegir que “és un festival únic a Europa per les seves caracte- rístiques ja que els nens són els veritables protagonistes”. L’organització ja pensa en la segona edició, que serà d’un format similar al que s’acaba de clausurar. Amb tot, Herreros demana “més patrocini privat i institucional”. Durant les gairebé dues set- manes d’activitat del festival, dues de les propostes que han tingut més èxit han estat la ses- sió de projecció de MIC, el per- sonatge de Televisió de Catalu- nya (una titella), i el concert del grup SP3, del Club Super3, que va omplir el Prat del Roure amb unes 1.500 persones. Tant les projeccions com la majoria de les activitats in- fantils s’han realitzat al centre comercial Illa Carlemany, molt implicat en l’esdeveniment. 6.000 persones participen en el primer Andorra Kids’ Film Festival Els curtmetratges d’animació guanyadors han estat ‘Snap’ i ‘Farmer Jack’ Audiovisual Illa Carlemany va acollir ahir la cloenda del festival, amb molta participació infantil. tAti mAsià E.J.M. EsCALDEs-EngorDAny Uns 300 cantaires membres de tretze corals es van reu- nir ahir a Ordino per celebrar el 33è Aplec coral de la zona nord de les Terres de Lleida i d’Andorra, la tercera trobada consecutiva que té lloc a An- dorra. Durant la jornada, les formacions corals van cantar en diferents llocs d’Ordino. A més, l’Esbart de les Valls del Nord va iniciar els actes. La trobada va començar amb una cercavila pels carrers d’Ordino, juntament amb un grup de timbalers, en què les corals van anar cantant d’una en una en diferents punts del poble, com la Casa Pairal, la plaça Major o els jardins i el balcó de la Casa d’Areny-Plan- dolit. La cercavila s’organitza perquè tot el poble gaudeixi d’un tastet de les corals. A la tarda, totes les corals van ofe- rir un concert de cant comú a l’Auditori Nacional. La Coral Casamanya d’Or- dino ha estat enguany l’am- fitriona de l’aplec. La treso- rera de la formació, Lourdes López, va explicar que als 300 cantaires s’hi havien de sumar “l’esbart, els acompanyats i el públic” i que, en tot el dia, passarien per Ordino “fins a un miler de persones”. La ma- joria de les corals de la trobada eren d’Andorra (vuit), i n’hi havia quatre de fora. La coral de l’Espluga de Francolí, tot i no ser de la demarcació nord, ha participat en l’aplec perquè ho va demanar. López va afegir que, a més de la trobada de corals, s’havia muntat una fira d’artesans per atreure més visitants. 300 cantaires es troben al 33è Aplec coral, a Ordino música L’amfitriona, la Coral Casamanya, va actuar ahir a la Casa d’Areny-Plandolit. tAti mAsià Redacció / Agències orDino
 • 14. 14 Dilluns, 19 De maig Del 2014 Esports El mateix plantejament i la ma- teixa mentalitat que ha portat al llarg de la Copa dels Pirineus és amb el que va afrontar la final de la competició el VPC. L’equip, que va anotar vuit assajos, tan- ca la temporada en plena forma, havent demostrat la mateixa superioritat que en les rondes anteriors. Guanya un títol i de- mostra que si no hagués estat per les lesions el retorn a Honor hauria estat un fet. Dos assajos de Kirikaishvili en el primer quart d’hora avan- tatjaven els andorrans, que ve- ien com el Luzechoise amb dues penalitats retallava diferències. Però Fleming i Estevenet ma- terialitzaven marques que per- metien anar al descans 24-6. La final estava ben encarada. En la represa un nou assaig dels del Principat ampliava distàncies, que es veien retallades amb un dels francesos. Però aquí va fi- nalitzar l’atac gal, que en tot el partit va tenir veritables proble- mes fruit del plantejament dels andorrans. Magallón i García entraven al camp i l’avantatge en el marcador es va anar am- pliant. Dídac Martínez remarcava que una de les claus del triomf va ser que “hem estat molt supe- riors en la davantera, al davant ens els hem menjat”. La confian- ça en els joves va continuar, com ha estat una aposta durant tota la competició: “A diferència del que és normal, primer han jugat els joves i després els més vete- rans, que han acabat de matar el partit.” La capacitat de mantenir el nivell en aquest tram final de temporada, en què l’equip ha es- tat molt superior als seus rivals en les diferents eliminatòries, es va veure reflectida també en el partit que decidia el títol. “Hi ha hagut continuïtat. Afrontàvem una prova de foc perquè en la resta de partits no hi havia pres- sió. Ara sí que n’hi havia i a pesar dels nervis hem sabut mantenir el nivell de joc.” A més de sumar un títol que no posseïa el club, el trofeu és alguna cosa més de cara al futur: “Després de com ha anat la temporada, sabent el potencial que teníem però sense haver pogut aconseguir l’ascens per circumstàncies, aquesta copa carrega molt les piles de cara a la pròxima temporada.” Per la seva part, el president del VPC, Josep Maria Escolà, va assenyalar que “m’esperava guanyar, però no amb aquesta contundència”. El rendiment de l’equip en aquesta Copa dels Pi- rineus és “una demostració que sempre surt a guanyar i que és un equip a tenir en compte en qualsevol competició”. També és un exemple que “si no arriba a ser pel seguit de lesions que hem tingut al llarg de la tempo- rada, segur que hauríem assolit l’ascens”. El VPC guanya la Copa dels Pirineus sense donar opcions al Luzechoise Va ser molt superior, materialitzant vuit assajos, i va saber anul·lar des dels primers compassos l’atac francès Rugbi Redacció andoRRa la Vella Els jugadors del VPC van desplegar tot el seu potencial per adjudicar-se el títol. tati masià La final del Memorial Joan Ca- nut i Bové va ser disputada. L’FC Encamp es va proclamar campió després de remuntar els dos gols amb què el DDS Madriu s’havia avançat. Casas al minut 12 va fer el primer i Grego al quart d’hora el segon. El Madriu se n’anava al descans manant de dos gols. Però els encampadans van re- accionar en la represa. Cabinho al 26 reduïa distàncies i al 30 Neira, de penal, posava l’empat. Cabinho al 34 feia el tercer. El Madriu va jugar amb porter-ju- gador, però no va tenir efecte. El marcador es va seguir ampliant amb dues dianes de Neira i una de Solà. Cabinho va ser nome- nat MVP del partit. En la resta de finals també ju- gades als Serradells els resultats van ser FC Encamp-UE Engor- dany 7-8 (juvenil), FC Encamp- FS La Massana 2-5 (cadet), CE Sanlòria-FC Santa Coloma 2-1 (infantil), CE Sant Julià-UE Santa Coloma 2-1 (prebenjamí), FC Encamp-UE Santa Coloma 1-3 (benjamí), FC Encamp-CE Sant Julià 4-2 (aleví) i FF Enfaf- CE Sanlòria 5-4 (femení). L’Encamp remunta en la segona part per adjudicar-se el Canut Futbol sala Els encampadans celebren el títol del Memorial Canut. tati masià Redacció andoRRa la Vella DDS Madriu FC Encamp 2 6 Luzechoise VPC 11 46 Dídac Martínez Josep Maria Escolà Hem estat molt superiors en la davantera. al davant ens els hem menjat m’esperava guanyar, però no amb aquesta contundència
 • 15. esports 15Dilluns, 19 De maig Del 2014 L’Inter Club Escaldes seguirà una temporada més a la Pri- mera Divisió de la Lliga Naci- onal. Serà després de guanyar els dos partits de la promoció contra el CE Jenlai, que va fer mèrits per sumar un millor re- sultat en la tornada. El 4-0 que tenia de l’anada a favor l’Inter va fer que especu- lés amb el resultat i que el Jen- lai fos qui portés la iniciativa. Les oportunitats es van repe- tir, fins que Pajares marcava al 36. Ho va fer aprofitant una passada en profunditat i supe- rant amb una vaselina la sorti- da del porter. El seu equip va continuar intentant retallar diferències, però li faltava en- cert en les diferents ocasions que va tenir, tant fins a arribar al descans com un cop iniciat el segon temps. L’Inter va despertar i va anar guanyant metres a me- sura que passaven els minuts. Així aconseguia la igualada. Al 71 Marinho realitzava un centre xut que es colava dins la porteria i sorprenia a tot- hom. El gol va permetre tenir més el control a l’Inter, que sentenciava el matx amb el gol d’Andrés al 87, materialitzant un xut creuat. L’Inter torna a guanyar per confirmar la permanència Futbol L’Inter va superar un altre cop un Jenlai que es va mostrar combatiu. tati masià Redacció andorra la vella CE Jenlai Inter Escaldes 1 2 Els avantatges amb què arriba- ven a la tornada de les semifi- nals de la Copa Constitució l’FC Lusitans i la UE Sant Julià van ser, com s’esperava, suficients perquè es plantessin en la final els dos equips que a través de la Lliga no es van guanyar el bit- llet per ser a Europa. En la final també hi haurà aquest premi. El Lusitans arribava amb una diferència de 4-0 sobre la UE Santa Coloma, i va tornar a vèn- cer, aquest cop per 1-2. Cristian va ser l’autor del primer gol als dos minuts de partit. Matamala i Àlex no es van entendre en una passada cap enrere. La pilota arribava als peus de Bruninho, que assistia a Cristian perquè marqués a plaer. El groc-i-negre Víctor Rodríguez va enviar un xut al travesser des de la frontal de l’àrea que hauria significat l’empat. El segon gol va tenir els mateixos protagonistes tot just superar-se la mitja hora de par- tit. Bruninho feia dins l’àrea un barret a Àlex i Cristian, arribant des del darrere, xutava per mar- car. Al minut 57 Rubio aprofita- va una mala sortida de Pol per reduir distàncies. Matamala va ser expulsat al 67 en veure la targeta vermella directa per una falta sobre Acosta. El Sant Julià tenia un 3-0 a favor i en la tornada va empa- tar (2-2) amb l’FC Santa Co- loma, que va estar a punt de capgirar el marcador. Pérez feia el primer pels lauredians al 34 amb una rematada creuada que superava Montegaudo. Quan la mitja part estava a tocar, el mateix Pérez rematava de cap un llançament de falta per fer el segon. Els colomencs no volien que hi hagués un resultat com en l’anada i només iniciar-se la segona part Pujol marcava de cap tirant-se en planxa. El migcampista internacional em- patava al 55 de penal, després que l’àrbitre xiulés unes mans dins l’àrea a Yael. Alejandro va enviar una pilota al travesser que hauria significat la victòria de l’equip colomenc. La final de la Copa Consti- tució serà diumenge vinent, a l’estadi Comunal, a les cinc de la tarda. Lusitans i Sant Julià es jugaran el títol i a més el campió també es guanyarà el dret a dis- putar la Lliga Europa. El Sant Julià i el Lusitans fan bo l’avantatge per ser a la final Es jugaran el títol i la participació en la Lliga Europa diumenge vinent Copa Constitució Rubio, autor del gol colomenc, pressiona la sortida de pilota rival. tati masià Redacció andorra la vella Futbol Segueix depenent de si ma- teix per obtenir la perma- nència però s’està complicant el futur. L’FC Andorra va per- dre amb el Torreforta per 1-3, patint la segona derrota consecutiva. Ocupa la tretze- na posició i suma 38 punts, els mateixos que el CF Bala- guer, que es troba en la pla- ça de possible descens, que a dia d’avui es produiria. Els tarragonins van aprofitar les seves ocasions. Teruel, a poc d’arribar al descans, posava al davant els visitants, que ampliaven diferències al 57 amb un penal transformat per Alamán. El mateix juga- dor al 70 feia el tercer i sen- tenciava el matx. Al 73 Lima marcava pels tricolors, que estrenaven samarreta, però la reacció local no va arribar. L’FC Andorra perd a Aixovall Futbol sala Partit intens i amb divuit gols. El CE Sant Julià va empatar amb el CE Alheña (9-9), en un matx en què el principal protagonista va ser Carlos Barbosa, autor de vuit gols, l’últim sobre la mateixa botzina final, que posava la igualada definitiva. Les alter- natives en el marcador van ser constants, portant la ini- ciativa els visitants des que els andorrans es van posar 2-0. Fins al 7-6 no va tornar l’avantatge local, però tres gols seguits dels catalans decantaven el matx al minut 39. Però en el darrer minut van arribar dos gols per igua- lar el marcador. L’empat de- finitiu arribava en l’últim se- gon. Jorge Dias va ser l’altre golejador local. El Sant Julià és setè amb 39 punts. Empat sobre la botzina La primera edició del Ral·li Andalusia-Benahavís va ser per oblidar per a Albert Llovera. Arribava a terres malaguenyes amb la intenció de ser al podi del grup N i que els principals rivals no se li escapessin en la gene- ral, però lluny d’això es va veure obligat a abandonar en patir un incendi a l’Abarth Grande Punto S2000. La prova va tenir reclama- cions inicials dels equips per la perillositat d’alguns dels trams per als pilots, i es va arribar a un acord perquè els que en presen- tessin un grau més elevat que- dessin anul·lats íntegrament o parcialment. Llovera lluitava pel podi, però després de superar el control horari del segon pas de l’especial A va veure amb el seu copilot, Álex Haro, que el cotxe s’incendiava per la part de dar- rere. Van intentar sufocar l’in- cendi, amb l’ajuda dels ocupants dels dos vehicles que corrien a continuació, amb Eduard Fores- David Usón i David Quijada-Da- niel Canelo, que van aturar-se per donar un cop de mà. “En- tre tots vam aconseguir salvar bona part del cotxe, encara que l’abandó era irremeiable”, ex- posava Llovera, indicant que la causa més probable de l’incendi va ser que “en l’especial es des- pengés el tub d’escapament i en el moment de parar en el control horari entrés en contacte amb alguna cosa que va avivar el foc”. La pròxima cita del Campionat d’Espanya de ral·lis de terra serà el Ral·li del Bierzo, que es dispu- tarà el 20 i 21 de juny. Albert Llovera abandona després de patir un incendi al vehicle automobilisme Llovera a la prova andalusa. Fotoesport Redacció andorra la vella
 • 16. 16 Dilluns, 19 De maig Del 2014 Classificats Av. d’Enclar, 50 Santa Coloma Principat d’Andorra vda.skoda@andorra.ad Tel. (376) 89 00 00 MOTOR ESPAI Liquidació de rodes estiu CONTINENTAL/BARUM Mides Preu catàleg Oferta 175/55R15 77T EP 112,50 € 45,00 € 175/70R14 84T Brillantis 71,00 € 28,40 € 185/55R14 80H Bravuris 89,00 € 27,00 € 195/50R15 82H Premium 95,50 € 38,00 € 205/50R15 86V Bravuris 97,50 € 29,25 € 215/40ZR17 87Y SPC2 227,50 € 68,00 € 225/50ZR16 92W SC 207,00 € 62,00 € 225/45R17 91W SP2 SSR 209,50 € 84,00 € 235/35ZR19 87Y SPC2 207,00 € 95,00 € 255/55R18 109V XL 4X4 Winter Contact 277,50 € 111,00 € 255/40ZR17 94Y SPC2 263,50 € 105,00 € 255/45R18 99Y SPC2 324,50 € 97,00 € 265/35ZR18 97Y SPC2 482,00 € 144,60 € 245/40R18 93 Y SC2 270,50 € 80,00 € 275/40R20 106V 4X4 Winter Contact 482,00 € 145,00 € 275/55ZR 20 117W UHP 485,00 € 145,50 € Preu per roda muntada i equilibrada, fins a esgotar existències. I MOLTES MÉS MIDES!!! Truca al 890 001 i informa-te’n VEHICLES * El preu anunciat correspon al model Citigo 60 Cv Active. PvP Andorra amb transport, matriculació i IGI inclosos. Descompte Pla ENGEGA de 3000 € inclòs. Oferta vàlida fins a esgotar el Pla ENGEGA. Skoda Citigo 60 Cv des de 5.400 €*
 • 17. classificats 17Dilluns, 19 De maig Del 2014 DIVERSOS VENDA DE LLENYA - Roure. Comanda mínima: 1/2 m3 (el preu inclou també el transport i la col·locació). - Confecció de coms. - Sacs d’encenalls. 835 800 IMMOBLES Es ven planta d’edifici d’una superfície de 1.437 m2 amb accés directe des del carrer. Molt cèntrica, zona c/ Esteve Dolsa. 806 260 Príncep Benlloch, 8-1r. AD500 Andorra la Vella acg@acg.ad www.acg.ad tel.: +376 874 050 info@eiximmobiliari.com A partir de 600 €/mes Despeses a part segons consum Apartaments a Escaldes, zona Caldea. Total- ment moblats i equipats, amb tots els electro- domèstics. 1 habitació doble, 1 bany, cuina sepa- rada, safareig. 1 plaça d’aparcament i traster. lloguer ESCALDES, Urb. La Plana, ES VEN pis de 75 m2 , parquet, 2 hab., 2 banys complets, terrassa de 19 m2 amb vistes espectaculars, pàrquing i traster gran. 188.000 € - Tel.: 39 82 79 - 36 04 51 PARTICULAR LLOGA 3 PLANTES DE 180 M2 LLIURES D’ENVANS A LA PLAÇA COPRÍNCEPS, 1 ESCALDES-ENGORDANY (JUNTES O PER SEPARAT) TEL.: 821 495 Es vEnEn moblEs i articlEs dE dEcoració Per marxar del país. Tot molt econòmic!! Tel. 665 700 DIVERSOS Cursos d’anglès i rus per a empreses idiomes.impis.sl@gmail.com NISSAN CABSTAR, BOLQUET, A PUNT PER TREBALLAR. Preu: A CONSULTAR BREMACH EXTREM 4X4 BOLQUET I GRUA, 20.000 KM. Preu: A CONSULTAR FIAT PANDA 4X4, BON ESTAT. CONSULTEU OFERTA CHEVROLET BLAZER, 95.000 KM. Preu: 3.000 € MERCEDES BENZ C-220CDI SPORT COUPE, 185.000 KM, IMPECABLE. Preu: A CONSULTAR MERCEDES BENZ 300 SL 24V, 120.000 KM, IMPECABLE, 4 PLACES. Preu: A CONSULTAR RENAULT ESPACE, J-2…, 30.000 KM, PREPARAT TRANS. MINUSVÀLID. Preu: A CONSULTAR AUTOCARAVANA, 120.000 KM. CONSULTEU OFERTA JEEP GRAND CHEROKEE 2.5 TD, 120.000 KM. Preu: 3.500 € AUTOCARAVANA SEMINOVA, FULL EQUIP, NOMÉS 20.000 KM, CAL CARNET C-1. Preu: A CONSULTAR MERCEDES BENZ A-170 GASOLINA, MOLT BON ESTAT. PREU: A CONSULTAR FORD FOCUS 1.8 TDCI, 100.000 KM, REVISIÓ RECENT FETA. Preu: A CONSULTAR RENAULT TRAFIC, 125.000 KM, REVISIÓ RECENT FETA. Preu: A CONSULTAR LAND ROVER FREE-LANDER, 100.000 KM, Preu: A CONSULTAR FORD TRANSIT, MOTOR NOU. Preu: A CONSULTAR NISSAN TERRANO II, 240.000 KM, REVISIÓ RECENT FETA. Preu: A CONSULTAR VW TRANSPORTER 4X4 GASOLINA. Preu: A CONSULTAR Av. Santa Coloma, 128. AD500 Andorra la Vella +376 65 54 02 - info@automobilsandorra128com Honda Integra 700. Maig 2012. Ancoratge per a maletes original Honda + maleta posterior. Tel.: 33 79 68 PARTICULAR VEN SUZUKI VITARA, 3 PORTES ANY 90, 80.000 KM EN PERFECTE ESTAT PREU A NEGOCIAR - TEL. 665 700 SEAT IBIZA 1.9 TDI, 160.000 KM, REVISIÓ AL DIA. PREU: 3.200 € FORD FUSION 1.4 TDCI, 130.000 KM, TURBO NOU!!! Preu: 3.500 € SEAT LEON 1.9 TDI 150 CV, 120.000 KM. PREU: A CONSULTAR DIRECTE DE PROPIETARI ES LLOGA ZONA MERCAT MARGINETS ANDORRA LA VELLA - PIS 2 DORMITORIS: 500 € - ÀTIC 1 DORMITORI: 450 € - ÀTIC 4 DORMITORIS: 750 € INFORMACIÓ: Tel. 800 600
 • 18. classificats18 Dilluns, 19 De maig Del 2014 VENDA lloguEr TEl.: 35 36 37 TEl.: 614 234 www.ferrutximmobles.com capferrutx@gmail.com núm. col·l. 376 andorra la vella Local de 50 m2 més altell amb bany. Preu: 400 € Local de 45 m2 més altell amb bany. Preu: 300 € Pisos a Santa Coloma de 2 dormitoris dobles, cuina tancada, bany complet i plaça de pàrquing. Despeses incloses. Preu: 600 € Pis nou, a estrenar, a Santa Coloma, de 3 dormi- toris, 2 banys, cuina tancada i safareig. Plaça de pàrquing inclosa. Preu: 735 € Pis seminou de 3 habitacions, 2 banys, amb aca- bats de qualitat i despeses incloses. Preu: 750 € Local comercial a Santa Coloma (rotonda Col. Ja- ner), 185 m2 . Preu: 1.900 € Sant Julià de lòria Casa adossada seminova (1 any) al poble d’Au- binyà, 4 dormitoris dobles, 3 banys complets, menjador amb llar de foc, 2 places de pàrquing i traster. Preu: 1.000 € encamP Pis nou, a estrenar, de 50 m2 . 1 hab. Cuina ame- ricana, bany complet. Pàrq. i traster. Preu: 500 € Dúplex de 2 hab.,100 m2 , totalment moblat i equi- pat, zona de les Bons, 2 banys, cuina americana, pàrquing i traster. Preu: 650 € Àtic dúplex al centre d’Andorra (av. Riberaygua), 4 dormitoris, 3 banys, cuina office i menja- dor. Pàrquing. Preu: 325.000 € Oportunitat! Pis al centre d’Or- dino, 3 dormitoris, bany com- plet, menjador amb llar de foc i pàrquing. Preu: 98.000 € Pis al centre d’Escaldes-Engor- dany de 211 m2 !! 196 m2 habi- tables, 4 dormitoris (2 suites), 3 banys complets,cuina office amb safareig, menjador amb llar de foc i terrassa de 15 m2 . Pàrquing. Preu: 465.000 € OPORTUNITAT!! Casa seminova a Ordino de 338 m2 . Consta de 4 dormitoris, 4 banys, cuina office molt gran, menjador amb llar de foc, cap de casa (possibilitat de fer-hi 2 dormitoris) i terrassa. Box per a 3 cotxes. Piscina comunitària climatitzada!!! Sol i vistes espectaculars. Preu: 600.000 € no busquis més, aquesta és la teva immobiliària Pis al centre de Sant Julià de Lòria, 120 m2 , 4 dormitoris, 2 banys complets, cuina office amb sortida a pati i menjador amb balcó. Preu: 169.000 € núm. de col·legiat 376 g.r.p "Fem dels seus somnis una realitat" "make your dreams reality" 346 908 Busquem Propietats de Lloguer i Compra a Totes les Parroquies per als Nostres Clients. Gestionem la seva inversió Preu Servei Qualitat LITROBAREMELMILLORPREU PropietatsdeLlogueraToteslesParròquies DemaneuperlesNostresPropietatsdeAltEstanding Attic.ad OFERTES LLOGUERS Àtic Encamp, Cèntric, 2 dormitoris dobles amb armaris encastats, 1 bany complet, cuina semi tancada, saló menjador Ref: 36747 Pàrking inclòs. 510 € Pis Andorra, Marginets, 2 dormitoris dobles amb armaris encastats,1 bany amb banyera, cuina tancada, saló menjador. Ref: 105117 Reformat. 500 € PisSoldeu,ZonaPleta,1dormitoridoble ambarmarisencastats,1banycomplet,cuinaequipada, salómenjador,WIFI,Terrassa Ref:280715 MoblatiequipatambPàrking. 390€ PisSantJulià,Zonacasaformatges,2dormitoris dobles,1banycomplet,cuinatancada,salómenjador Notéascenssor. Ref:98431 450€ Pis St.Julià, Urb. Nagol,4 dormitoris dobles amb armaris encastats, 2 banys, saló menjador, cuina tancada. Ref: 000000 Semi nou 900 € Pis Encamp, Zona Cortals,1 dormitori doble amb armari encastat, 1 bany amb dutxa,cuina oberta, saló menjador. Ref: 151290 Pàrking inclòs.MOBLAT I EQUIPAT 349 € ADMINISTREMCOMUNITATS Maimillorcomacasa.Despesescomunitàriesalacarta. PisSt.Julià,Urb.Nagol,2dormitorisdobles,1bany ambdutxa,1banydecortesia,cuinatancada,safareig, salómenjador,terrassa. Ref:187765 Pàrking,solivistes. 550€ PisEncamp,ZonalaBartra,2dormitorisdoblesamb armarisencastats,1banycomplet,salómenjador,cuina tancada. Ref:36885 Pàrkingitraster . 478€ PisSoldeu,ZonaPleta,1dormitoridobleambarmaris encastats,1banycomplet,salómenjador,cuina equipada,WIFI. Ref:280716 Pàrkingitrastermoblatiequipat 420€ PisEncamp,ZonaCortals,1dormitoridoble,camarot ambllitera,1individualambarmarisencastats,1bany complet,cuinaoberta,salómenjador Ref:298219 MoblatiequipatambPàrking. 350€ infoimgest@gmail.com · www.andorracanillopark.com 3-4 hab. VENDA a partir de 175.000 € a partir de 3-4 hab. LLOGUER a partir de 500 €/mes a partir de CALEFACCIÓ AMB BIOMASSA 50% D'ESTALVI EN EL REBUT DE CALEFACCIÓ VENDES ANDORRA: OPORTUNITAT. Ref. 1037, pis molt cèntric, 100 m2 , seminou, 3 hab., 2 banys, cuina independent i 2 places de garatge. 250.000 € RANSOL: Ref.1036, pis nou, a prop de pistes, 2 hab., 1 bany, garatge i traster. 157.500 € CANILLO: Ref.1042, a prop del telecabina, 2 hab., 1 bany, terrassa, garatge i traster. 157.838 € PLETA DEL TARTER: Ref.1038, casa adossada, rústica, 130 m2 , 3 habitacions dobles, 3 banys, menjador gran, 2 places de garatge i traster. 750.000 € LLOGUERS ANDORRA: Ref.1028, pis cèntric, semimoblat, 3 habitacions, llar de foc, 2 banys, cuina indepen­ dent i garatge. 600 €/mes ANDORRA: Ref.1033, estudi amb cuina oberta, 1 bany. 325 €/mes ESCALDES: Ref.1046, pis cèntric, 4 hab., cuina inde­ pendent, 1 bany i 1 bany auxiliar. 550 €/mes CANILLO: Ref.1044, a prop del telecabina, 2 habi­ tacions, 1 bany, garatge i traster. 400 €/mes CANILLO: Ref.1045, a prop del telecabina, 3 habi­ tacions, 1 bany, garatge i traster. 600 €/mes 73 20 20 truca’nswww.finquesmarca.com finquesmarca@andorra.ad Av. de Joan Martí, 82 - AD200 Encamp troba la teva llar VENDA REf.01788-ENCAMP-CENTRE Pis,1habitaciódoble,1banycomplet, cuina,menjadorambbalcó,pàrquing opcional,solivistes.IDEALPERA INVERSIÓ!!!Preu:68.000€ REf.02698-ENCAMP -MiRADoR Pis,2dormitoris,1despatx,saló menjador,cuina,banycomplet.Balcó, pàrquing.VISTES.Preu:126.000€ REf.02604-CANiLLo-iNCLES 4dormitoris,banys,llardefoc.Soli vistes.Terrassa,2placesdepàrquingi traster.Preu:115.000€ REf.04027-ANDoRRALAVELLA -CiUTATDEVALLSPis,4dormitoris, salómenjador,cuina,bany.Pàrquing. Terrassaisafareig.Granoportunitat. Preu:157.500€ REf.01670-ANDoRRALAVELLA- Pis,1dormitori,salómenjador,bany, cuinaamericana.Pàrquing.ACTUAL- MENTLLOGAT. Preu:96.000€ REf.02743-ENCAMP -LESboNS 4dormitorisdobles,salómenjador, cuina,safareig,2banyscomplets.2 placesdepàrquing.TERRASSADE33M2 . Preu:305.000€ REf.02748-ESCALDES-ENGoR- DANY-LAPLANAPis, 3dormitoris,salómenjador,cuina,2 banys.Pàrquing,granterrassade50m2 . SOLIVISTES.Preu:230.000€ REf.01675-CANiLLo- PLANTABAI- XAAMBJARDÍ.2habitacions,2banys, cuinaoffice,menjadorambllardefoc, jardí,pàrquing,exterioriassolellat. Preu:180.000€ REf.02645-ENCAMP-TURÓDE ViLACuinaequipada,2dormitoris, bany,pàrquing,moblat. Preu:158.000€ *subjecte a estudi 1 DoRMiToRi A PARTiR DE 136.000 € qUoTA/MES: 470 A 30 ANYS* 2 DoRMiToRiS A PARTiR DE 172.000 € qUoTA/MES: 596 A 30 ANYS* 3 DoRMiToRiS A PARTiR DE 228.000 € qUoTA/MES: 790 A 30 ANYS* LLOGUER REf.02172- ESCALDES-ENGoRDANY - ViLARS1habitació,1bany,cuina,menjador, safareig.PÀRQUINGOPCIONAL60€/MES. Preu:375€ REf.02702- ESCALDES-ENGoRDANY - CRU- ïLLAViLARSPisnou,3habitacions,1banyamb banyera,1banyambdutxa,safareig,pàrquingi calefaccióinclosa. Preu:780€ REf.02683- ESCALDES-ENGoRDANY - RoC bLANC4dormitoris,salómenjadorambcuina americana,2banys.Preu:750€ REf.04024- ENCAMP - CENTRE Magatzem.Preu:836€ REf.01672- ENCAMP - LES boNS Pis,1habitaciódoble,1banycomplet,cuina americana,menjador,pàrquing,traster.Exteriori assolellat.MOBLAT.Preu:395€ REf.04025- ENCAMP - fUNiCAMP 2dormitoris,salómenjador,cuina,banycomplet. Pàrquing.ALCOSTATDELFUNICAMP.Preu:450€ REf.01935- ENCAMPPis,2habitacions dobles,1banycomplet,1banyauxiliar,cuina, menjador,pàrquing,traster,exterioriassolellat. Preu:550€ REf.01774- ENCAMP - HoRT DE GoDÍPis, 1hab.doble,1bany,cuinaamericanaequipada, menjadorexteriorambbalcó,pàrquing,soli vistes.MOBLAT.Preu:395€ REf.02726- LA MASSANA - SiSPoNY ÀTIC,4dormitoris,salómenjadorambaltell, cuinaambsafareig,2banys,pàrquing,TERRASSA. Preu:1.200€ REf.01821- ENCAMP -TREMATPistotalment moblat,1habitació,cuinaamericana,bany completimenjador.Situatenunazonacèntrica d’Encamp.DESPESESINCLOSES. Preu:400€ REf.02715- ENCAMP - MiRADoR Pis,2dormitoris,salómenjador,cuina,bany.Pàr- quing.Moblatiequipat.TERRASSA.Preu:475€ REf.01821- ENCAMP -TREMATPistotalment moblatiequipat,1habitaciódoble,cuina americana,banycompletimenjador.Situaten unazonacèntricad’Encamp.DESPESESINCLOSES. Preu:400€ REf.04000- ENCAMP - CENTRE1dormitori ambarmarisencastats,salómenjador,cuina americana,1bany,pàrquing,terresdeparquet. Preu:400€ REf.02749- CANiLLo - 2habitacions,2banys, cuinaoffice,menjadorambllardefoc,jardí, pàrquing,CALEFACCIÓDEGAS.MOBLATIEQUIPAT. Preu:450€ PISOS NOUS, A ESTRENAR ENCAMP - CENTRE 100 x 100 DE fiNANçAMENT
 • 19. classificats 19Dilluns, 19 De maig Del 2014 +376 839 900 www.immobiliariatandem.com LA MASSANA - CÈNTRIC Pis d’1 dormitori completament moblat i equipat, amb terrassa, sense plaça d’aparcament. 380 € Pis de 3 dormitoris, cuina separa- da, sense pàrquing, amb calefacció inclosa. 450 € Pis de 3 dormitoris, 2 banys, cuina separada equipada, saló menjador amb llar de foc, assolellat, 2 places d’aparcament amb traster. 650 € + despeses Pis de construcció recent amb 2 dormitoris, 2 banys, cuina america- na, semimoblat. 550 € + despeses Àtic dúplex nou. Amb 2 dormitoris + despatx, 2 banys, cuina oberta, 2 places d’aparcament, traster. 800 € + despeses ERTS ÀTIC NOU, a estrenar, de 130 m2 , amb 4 dormitoris, 2 banys, gran saló men- jador, semimoblat, cuina separada i equipada, vistes i assolellat, amb pàrquing. 800 € + despeses ANdoRRA LA VELLA Pis molt cèntric de 4 dormitoris, 2 banys, cuina, safareig, armaris en- castats. Preu: 860 € (amb calefacció, aigua calenta i aigua freda incloses) Pis d’un dormitori completament mo- blat, edifici sense ascensor. 400 € CANILLo Cèntric, pis d’1 dormitori amb vestidor o habitació individual, mo- blat, equipat, amb pàrquing. 550 € + despeses LLoguER oRdINo Al costat dels col·legis. Pis nou, a estrenar, amb 140 m2 de jardí, 120 d’habitatge, vis- tes panoràmiques, assolellat, 3 dormitoris, 2 banys, tot exterior, saló menjador amb llar de foc, 2 places d’aparcament amb traster. 450.000 € PIS A MIAMI PLATjA CASALOT PARK, amb 2 dormitoris, 1 bany, terrassa, moblat, assolellat, un sol propietari, té una gran zona enjardinada amb dues piscines grans, una de petita i dos jacuzzis. També té parc infantil i és a 2 quilòmetres de la platja. 100.000 € S’accepta permuta per pis a Andorra. VENdA Immo-tandem@immo-tandem.com Venda , La teva casa a Andorra CANILLO. Ref. 00886 Pis seminou de 85 m² al centre de Canillo, 3 habitacions, 2 banys, cuina equipada, menjador amb balcó, bones vistes, pàr- quing i traster inclosos. Moblat i equipat. PREU: 230.000 € LA MASSANA. Ref. 00110 Àtic dúplex NOU de 140 m², 3 habitaci- ons, 2 banys, safareig, menjador, balcó, terres de parquet, garatge de 2 places i traster. PREU: 350.000 € LA MASSANA. Ref. 00598 85 m², cèntric, obra nova, 2 habitacions, 2 banys, cuina equipada. Traster i garat- ge. PREU: 195.000 € AIXIRIVALL. Ref. 00623 Sol i vistes, zona residencial. Pis de 4 habitacions, cuina tancada, saló menja- dor, safareig, 2 banys, plaça de garatge i traster. PREU: 225.000 € ESCALDES-ENGORDANY. Ref. 00607 CÈNTRIC, SOL TOT EL DIA. BONES VISTES. Pis de 2 habitacions, 2 banys, saló menjador amb xemeneia, cuina equipada i semiober- ta, balcó, pàrquing. PREU: 440.000 € BORDES D’ENVALIRA. Ref. 00080 Pis de 80 m², 2 habitacions, 2 banys, cuina equipada, safareig, menjador, balcó, terres de parquet, calefacció elèctrica, garatge i traster. MOLT MACO! PREU: 135.000 € CANILLO. Ref. 00695 Magnífiques vistes. Àtic de disseny de 3 habitacions dobles (suite amb llar de foc), 2 banys, cuina equipada, gran saló menja- dor amb llar de foc. Plaça d’aparcament. Totalment moblat. PREU: 260.000 € PLETA DE SOLDEU. Ref. 00801 Àtic dúplex de 2 habitacions dobles, 2 banys, cuina equipada, saló menjador i plaça d’aparcament. A prop de les pistes d’esquí. PREU: 205.000 € ESCALDES-ENGORDANY. Ref. 00191 Pis de 110 m², 3 habitacions, 2 banys, cuina, menjador, terrassa (10 m²), tras- ter, garatge, assolellat, zona residencial molt tranquil·la. PREU: 309.750 € Oportunitat!!! Pis de 2 habitacions amb armaris encastats, bany, menjador amb terrassa de 17 m², pàrquing opcional. PReU: a partir de 69.000 € Lloguer L’ALDOSA. REF. 976 Pis de 120 m², 3 habitacions, 1 bany i 1 bany auxiliar. Cuina independent, menjador amb balcó i vistes. Ascensor. Calefacció inclosa. Preu: 640 €/mes AIXIRIVALL. REF. 997 Casa adossada d’obra nova molt moderna amb vistes a la vall de Sant Julià, 3 habita- cions més despatx, sala polivalent de 50 m2 , 2 banys complets, 1 bany auxiliar, garatge per a 2/3 cotxes, ascensor, terrassa. Cuina equipada oberta amb el menjador, llar de foc de disseny. Calefacció per aerotèrmia. INFORMI-SE’N SENSE COMPROMÍS. LA MASSANA. REF. 00061 Pis seminou de 50 m² molt maco!, 1 ha- bitació doble amb armaris, cuina i safa- reig equipats, garatge i traster inclosos. El 1r i el 2n mes només es paga la meitat del lloguer!* Preu: 395 €/mes SANT JULIÀ DE LÒRIA. REF. 00877 Pis seminou de 2 habitacions, 2 banys, balcó, menjador amb vistes i sol, pàrquing i calefacció inclosos. Preu: 570 €/mes ESCALDES-ENGORDANY. REF. 1041 Pis seminou de 2 habitacions dobles, 1 bany, assolellat i molt cèntric, a 5 minuts de l’Illa. Preu: 630 €/mes LA MASSANA. REF. 00015 Pis seminou de 2 habitacions amb armaris, cuina totalment equipada oberta al menjador, safareig, bany complet, pàrquing i traster. * El 1r i 2n mes només es paga la meitat del lloguer! Preu: 545 €/mes * promoció vigent per a andorrans i residents amb estada mínima d’un any. LA MASSANA. REF. 1007 Pis reformat per estrenar al centre de la Mas- sana. 130 m² més 2 terrasses, armaris encas- tats, 4 habitacions, 2 banys, cuina independent, ampli menjador amb llar de foc. Calefacció inclosa. Sol i vistes. Preu: 900 €/mes VENDA 339 790 LLOGUER 336 712
 • 20. classificats20 Dilluns, 19 De maig Del 2014 CASA NOVA IMMOBILIÀRIA C/ Manuel Cerqueda i Escaler, n. 6, 2n 2a (Centre de Negoci ANDBANK), Escaldes-Engordany. info@casanova-inmobiliaria.com · www.casanova-inmobiliaria.com PLAÇA D’APARCAMENT situada al costat de CALDEA. Ref. 6795 EscaldEs-EngoRdany Preu: 60 € Pis seminou de 132 m2 , 4 habita- cions, 2 banys complets, safareig, menjador gran, cuina indepen- dent, terrassa de cara al sol, fines- tres exteriors a tot el pis. Pàrquing i traster gran. disponible l’1 de juliol. REf. 6793 - sant JuliÀ Preu: 700 € Àtic reformat de 65 m2 , MoBlat i EQuiPat, 1 habitació doble amb armaris encastats, cuina tancada, ampli saló menjador amb sortida a terrassa, 1 bany complet, orientació sud, sol i vistes, amb pàrquing. Ref. 6729 – EncaMP Preu: 450 € Pis nou de 115 m2 , 3 habitacions, 2 banys, safareig, terrassa, amb plaça d’aparcament inclosa. No s’hi accepten animals. REf. 5954 – oRdino (entrada) Preu: 700 € Estudi de 35 m2 , moblat i equipat. DESPESES de calefacció, aigua i llum INCLOSES. Ref. 3541 EscaldEs-EngoRdany Preu: 350 € casa adossada d’estil rústic de 145 m2 de 2 habitacions dobles + altell, moblada i equipada, saló menjador amb llar de foc i sortida al jardí de 50 m2 , amb cuina oberta integrada, bany complet i plaça d’aparcament. Zona tranquil·la. Ref. 6768 – oRdino (Bordes d’arans) Preu: 700 € Pis CÈNTRIC de 60 m2 amb 2 ha- bitacions, 1 bany complet reformat, cuina equipada. 50 € a compte de despeses. MOBLAT I EQUIPAT. Ref. 6728 – andoRRa Preu: 475 € oPoRtunitat: Pis NOU, A ES- TRENAR, de 89 m2 , molt cèntric, 3 dormitoris (2 dobles i 1 individual), 2 banys complets, safareig, cuina en illa equipada amb tots els electrodo- mèstics integrada al saló menjador, plaça d’aparcament inclosa. Aca- bats de qualitat. Ref. 6562 – andorra (Prat de la creu) Preu: 294.900 € oPoRtunitat: Pis TOTALMENT REFORMAT DE NOU de 80 m2 amb 3 habitacions (2 dobles, 1 individu- al), 1 bany complet, 1 bany auxiliar. Cuina oberta amb el saló menjador. Pàrquing inclòs. Ref. 6652 – Escaldes-Engordany (Pont de la tosca) Preu: 185.000 € Pis nou de 62 m2 , amb 2 habitacions (1 doble, 1 individual), 1 bany complet amb plat de dutxa, sa- fareig, cuina independent moblada, saló menjador. Armaris encastats, persianes elèctriques. Bons acabats. Pàrquing i traster. REf. 6755 - EncaMP Preu: 142.105 € Pis molt cèntric d’origen de 65 m2 amb 2 habitaci- ons, saló menjador, cuina independent. ideal per a inversió. Ref. 6773 andoRRa Preu: 110.000 € XalEt dE luXE de 459 m2 construït en 3 plantes i comunicat amb escales i ascensor, amb acabats de primera qualitat, dispo- sa de 4 dormitoris suites amb armaris encastats lacats, vestidors, banys amplis, cuina office independent i equipada, molt espaiós, saló menjador amb llar de foc de marbre, celler amb cuina menjador i barbacoa, terrasses amb calefacció radiant i jardí, pàrquings per a 8 cotxes, les qualitats inclouen parquet de roure massís, mar- bre als banys, portes interiors de noguer massís lacades, habitatge assolellat amb vistes espectaculars ubicat en zona tranquil·la. Ref. 6779 - EscaldEs-EngoRdany Preu: 1.350.000 € Dúplex en bon estat de 170 m2 , 5 habitacions (3 do- bles, 2 individuals), 2 banys complets, 1 bany aux., saló menjador amb llar de foc i sortida a la terrassa. Cuina independent equipada, safareig, sala per a la caldera, altell ampli. Fil musical a tot l’habitatge. Box tancat per a 2 cotxes. Zona tranquil·la. Sol i vistes. Ref. 6794 – andoRRa la vElla Preu: 399.000 € oPoRtunitat!! Pis de 133 m2 , 4 habitacions, 2 banys complets, cuina office tancada moblada i equipada amb safareig, terrassa tancada, pàr- quing box. Ref. 6757 – andoRRa Preu: 150.000 € Pis en bon estat de 100 m2 amb 3 habitacions (2 dobles, 1 individual), safareig, rebedor, armaris encastats, 2 banys (un amb dutxa, l’altre amb ba- nyera). Cuina semioberta. Saló menjador. Molt llu- minós, exterior. Molt cèntric. Pàrquing inclòs. Ref. 6792 – andoRRa (Prada Ramon) Preu: 350.000 € 885300 URGENT!!! NECESSITEM PISOS DE LLOGUER A TOTES LES PARRÒQUIES, PER A LA NOSTRA CARTERA DE CLIENTS. Pis nou de 74 m2 , 2 habitacions, 2 banys (un amb dutxa hidromas- satge), assolellat, balcó, terres de parquet, plaça de pàrquing i guar- daesquís. REf. 6675 – EncaMP (cortals) Preu: 550 €
 • 21. classificats 21Dilluns, 19 De maig Del 2014 O P O R T U N I T A T S NOVA ADREÇA: Carrer Callaueta, 3. Andorra la Vella. (A 50 metres sortida darrere Escale) comercial@eurofinques.com801 065www.eurofinques.com 4 hab., 99 m2 , 2 banys, cuina independent, vistes, pàrquing (Ref. 3577). 315.000 € AND.LAVELLA(pontdeParís) L L O G U E R S M O B L A T S ( L L O G U E R S ) ANDORRA LA VELLA 2 habitacions (Av. d’Enclar), 2 banys, reformat, sol (Ref. 3556). 500 € (1 mes de dipòsit) 1 habitació (Av. d’Enclar), impeca- ble, pàrquing (Ref. 3566). 430 € ESCALDES-ENGORDANY 1 habitació, exterior, nou (Ref. 3394). 450 € ENCAMP 2 habitacions (semimoblat), sol, vistes (Ref. 3517). 400 € 1 hab., impecable, pàrquing i guar- daesquís (Ref. 2236). 550 € 2 hab. (edifici nou), dutxa hidro- massatge, pàrquing i guardaesquís (Ref. 3546). 600 € LA MASSANA 3 hab. dobles (Arinsal), menjador ampli, llar de foc, cuina independent, pàrquing i traster (Ref.3482).750 € SANT JULIÀ DE LÒRIA 1 habitació, nou, 73 m2 , sol i vistes (Ref. 2654). 500 € CANILLO 1 habitació (pleta d’Incles) equipat, pàrquing (Ref. 2999). 400 € ÀTIC, 2 habitacions (l’Aldosa), 1 bany, terrassa, sol, pàrquing (Ref. 2940). 500 € 1 hab. (cèntric), nou, equipat, pàr- quing i traster (Ref. 3490). 450 € ESCALDES-ENGORDANY 3 habitacions (cruïlla Vilars), 2 banys. (Ref. 3573). 615 € 2 hab. (Dama de Gel), edifici nou, 2 banys (Ref. 2574). 680 € 4 hab. (Roc de Caldes),2 banys, pàrquing (Ref. 3361). 700 € ÀTIC, 2 habitacions (Feners/ Unió), edifici nou, 2 banys, ter- rassa (Ref. 2225). 740 € 3 habitacions (Dama de Gel) edifici nou, 2 banys, terrassa (Ref. 3087). 880 € ANDORRA LA VELLA 1 habitació doble (Santa Co- loma), tot exterior (Ref. 2241). 380 € 2 habitacions (Santa Coloma), cuina independent, calefacció inclosa (Ref. 2738). 425 € 3 hab., 108 m2 (Santa Coloma), 2 banys, terrassa, calefacció in- closa (Ref. 3066). 700 € 4 hab., 140 m2 (Prat de la Creu/ Tobira), exterior, 2 pàrquings, traster (Ref. 2978). 900 € LA MASSANA 2 hab. (Prat de la Solana), men- jador ampli, exterior, pàrquing i traster (Ref. 3547). 650 € 3 habitacions (Arinsal), cuina office, pàrquing i 2 trasters (Ref. 3360). 650 € CANILLO ÀTIC, 1 habitació (Incles), nou, amb altell, pàrquing i traster (Ref. 1792). 350 € 2 habitacions, 1 bany, hidro- massatge, cuina. Pàrquing i traster (Ref. 2152). 400 € ENCAMP 1 hab. (Funicamp), semimoblat (Ref. 1918). 380 € 2 hab., jardí de 72 m2 , pàrquing i traster (Ref. 2123). 600 € 3 hab. (centre), 1 bany , refor- mat (Ref. 3479). 500 € SANT JULIÀ DE LÒRIA 1 habitació, menjador ampli, 1 bany, cuina tancada, pàrquing (Ref. 3370). 400 € ÀTIC, 2 habitacions, terrassa, 2 banys (Ref. 3063). 600 € 3 habitacions, reformat, cuina independent (Ref. 3416). 420 € ORDINO 3 habitacions, cuina tancada, jardí de 82 m2 , pàrquing i tras- ter (Ref. 3319). 950 € PISOS DE LLOGUER NEcESSItEm per als nostres clients a totes les parròquies COMPLEX HOTELER, 48 hab. Restaurant, cafeteria, discoteca, sales, 7.000 m2 de jardí, pàrquing privat (Ref. 3581). 630.000 € OPORTUNITAT INVERSORS MONTFERRER(laSeud’Urgell) 3 hab. dobles, 98 m2 , cuina amb office, 2 banys, tot exterior, pàrquing (Ref. 3446). 350.000 € AND.LAVELLA(PradaRamon) 2 hab.dobles,MOBLAT i equipat,tot exterior, parquet,pàrquing (Ref.2802).450 € ENCAMP(Xocolatí) Sant Julià de Lòria. LLOGUER. Pis de luxe amb domòtica, de recent construcció, equipat amb 2 habitacions dobles, 2 banys, gran sala d’estar i menjador, gran cuina amb accés al balcó. L’edifici disposa de plaça d’aparcament i traster. 550 € Vol vendre o llogar la seva propietat? Truqui’ns! ANDORRA LA VELLA - Ref. 2392 40 m2 aprox. OPORTUNITAT INVERSORS. Sala d’estar- menjador, cuina oberta, 1 dormitori, 1 bany complet. En ple centre d’Andorra la Vella. PREU: 59.000 € 150 m2 + 182 m2 de terrassa/jardí aprox. Sala d’estar, cuina menjador, 3 dormitoris, 2 banys complets. Sol i vistes. Terrassa i jardí. Casa en 3 plantes. Jacuzzi. Plaça d’aparcament i traster. 70 m2 aprox. + 30 m2 de jardí. Sala d’estar-menjador, cuina separada, 2 dormi- toris, 1 bany + lavabo. Sol i vistes. Jardí. Plaça d’aparcament i traster. Reformat! OPORTUNITAT Av. Meritxell, 106 www.immoreig.com80 83 80 IMMOBILIÀRIA REIG cOnsuLtInG I GEstIó IMMOBILIÀRIA col·legiat núm. 88 PAL Ref. X-421 PREU: 400.000 € SISPONY Ref. 2377 PREU: 180.000 € Superfície: 196 m2 aprox. Gran sala d’estar-menja- dor amb sortida a la terrassa (15 m2 ), 4 dormitoris dobles, 3 banys complets, cuina office. Pàrquing ampli. En plena avinguda Carlemany! 70 m2 aprox. Pis molt cèntric. Sala d’estar-menja- dor amb terrassa, cuina separada, 2 dormitoris, 1 bany complet. Totalment reformat. Possibilitat de plaça d’aparcament. ESCALDES Ref. 2390 PREU: 465.000 € SANT JULIÀ Ref. 2395 PREU: 168.000 € lloguer VeNDA PROMOCIONS NORMA S.L. Dr. Nequi, 5, local 1, AD500 Andorra la Vella www.promocionsnorma.com - info@promocionsnorma.com Tel.: +376 80 86 80- Mòbil: +376 32 45 35 ENCAMP. REF. 552. Pis, 105 m2 , 3 habitacions (1 suite), 1 bany amb dutxa, terrassa d’uns 25 m2 , plaça de pàrquing i traster. Molt acollidor. 189.000 € ANDORRA. REF. 611. Baixada del Molí. Pis de 70 m2 , 2 habitacions, 1 bany, cuina semitancada, menjador amb llar de foc, pàrquing. 180.000 € zONA DEL LYCÉE. REF. 617. Pis per reformar, 70 m2 , 2 habitaci- ons, 1 bany, cuina tancada, menjador amb llar de foc, terrassa, plaça de pàrquing i traster. 110.000 € ANDORRA. REF. 612. Baixada del Molí. Pis seminou de 60 m2 , 2 habitacions, 1 bany, cuina oberta, menjador, pàr- quing. 540 € ANDORRA. REF. 539. Pis reformat de 2 habitacions, 1 bany complet, cuina inde- pendent totalment moblada. Calefacció elèctrica individual. Sense pàrquing. S’hi admeten animals. 550 € ESCALDES-ENGORDANY. REF. 545. Pis de 190 m2 , 4 ha- bitacions (3 suites), llar de foc al menjador, molt cèntric, amb plaça de pàrquing. 1.200 € LA MASSANA. REF. 543. 1 habitació, 1 bany, pàrquing i traster. ELS 2 PRIMERS MESOS NOMÉS ES PAGA LA MEITAT DEL LLOGUER!! 395 € ORDINO. REF. 540. Pis de 2 hab., 2 banys, saló menjador amb llar de foc, cuina oberta o semioberta equipada i emplafo- nada, balcó o terrassa, pàrquing i traster. 650 € + 50 € de previ- sió de despeses mensuals. REF. MSS ORDINO. Àtic rústic, 3 habitacions, amb pàrquing, sol i vistes. 900 € ANDORRA. REF. 614. Baixada del Molí (Bar Estela). Pis de 80 m2 , 2 habitacions, 1 bany, safareig, cuina semitancada, menjador, balcó, pàrquing. 550 € ESCALDES-ENGORDANY. REF. 580. Pis, 3 habitacions, 1 bany, cuina tancada, safareig i saló menjador. Despeses incloses i pq. opcional. 690 €
 • 22. classificats22 Dilluns, 19 De maig Del 2014 86 33 00Av. Fiter i Rossell, 30 Escaldes-Engordany info@immodernandorra.com www.immodernandorra.com ORdinO REF. 6112 EncAmp REF. 6455 Habitatge seminou, saló menjador amb accés a terrassa de 24 m2 , cuina moblada, 3 dormitoris (1 suite), armaris encastats, 2 banys, pàrquing i traster, al costat del funicular de connexió a pistes, sol i vistes. calefacció de gasoil, ascen- sor, orientació oest, ben comunicat. pREu: 210.400 € cAniLLO REF. 6725 LLOGuER: pis amb calefacció inclosa, balcó, sol i vistes, 3 habitacions, menja- dor, cuina i bany, armaris encastats. no s’hi admeten animals. 550 € EscALdEs REF. 6889 LLOGuER: casa adossada seminova de 160 m2 amb 4 habitacions, 2 banys complets, 1 bany auxiliar, cuina equipada, 2 terrasses grans, saló menjador amb llar de foc, hort, pàr- quing i traster inclòs. Zona molt tranquil·la amb molt bones vistes i sol. 1.300 € LA mAssAnA(Aldosa) REF. 6314 LLOGuER: pis d’uns 90 m2 , moblat i equipat, amb possibi- litat de pàrquing, per 50-60 €/mes segons la plaça/traster, sol i vistes, 3 habitacions, armaris encastats, 2 banys, cuina independent amb safareig, menjador, rebedor, calefacció de gasoil. Porter automàtic. Animals NO. 520 € EncAmp (cèntric) REF. 6753 LLOGuER: pis nou moblat i equipat de 74 m2 , 2 hab. dobles, un bany complet, saló menjador amb llar de foc, cuina oberta, terrassa, pàrquing i traster. 450 € cAniLLO REF. 5899 LLOGuER: pis semi nou 115 m², 3 hab., 2 banys, assolellat, dutxa hidromassatge, 1 bany auxiliar, armaris encastats, calefacció central de gasoil, cuina independent, safareig. possibilitat de pàrquing. no s’hi admeten animals. 900 € AndORRA REF. 6182 LLOGuER: casa adossada de 180 m2 amb sol i vistes, terrassa, pàrquing doble, guar- daesquís, menjador amb llar de foc, cuina equipada, 4 dormitoris (2 suites), armaris encastats, 3 banys. 1.500 € ORdinO REF. 6694 LLOGuER: pis reformat de 110 m2 de 3 dormitoris, 1 bany, cuina tancada, terrassa, ascensor. pàrquing a prop. 550 € AndORRA REF. 6692 LLOGuER: pis seminou, moblat i equipat, de 83 m2 , 3 habitacions, 1 bany com- plet, servei, pàrquing i traster. 460 € LLORts REF. 3446 LLOGuER: Xalet semireformat, jardí, terrassa, balcó, box per a 2 cotxes, exterior, sol i vistes, menjador ampli amb llar de foc, 3 dormitoris, 2 banys, cuina tancada office reformada de disseny, safareig, armaris encastats, parquet, doble vidre. 1.500 € EscALdEs REF. 6767 LLOGuER: pis amb calefacció inclosa, balcons, sol i vistes, 2 habitacions (1 petita), bany complet, cuina equipada. 500 € EscALdEs REF. 4549 LLOGuER: pis de 105 m2 , moblat, pàrquing, llar de foc, exterior, terrasses, jardí, 3 dormitoris. no s’hi adme- ten animals. 750 € ORdinO REF. 6891 www.immodernandorra.com pis de 132 m2 amb 3 habitacions, 2 banys, cuina oberta amb safareig, box per a 1 cotxe, traster, armaris encastats, edifici d’uns deu anys. Terrassa. Vistes panoràmiques. pREu: 277.694,07 € dúplex de 91 m2 amb 3 dormitoris, 2 banys, cuina, menjador amb llar de foc. Jardí. pàrquing i traster. pREu: 200.400 € Zona Escale. 99 m². Rebedor, saló men- jador amb sortida a la terrassa, cuina tancada moblada i equipada, safareig, 4 dormitoris amb armaris encastats, 1 suite, 2 banys complets, 1 amb dutxa i l’altre amb banyera, 1 plaça d’aparcament. pREu: 315.000 € AndORRA REF. 6641 LLOGuER: Àtic cèntric d’uns 50 m2 , lluminós, 1 habitació doble, armaris, cuina ober- ta, saló menjador, 1 bany, pàrquing opcional. no s’hi admeten animals. 400 € AndORRA REF. 6902 pis d’uns 50 m2 , moblat i equipat, amb possibilitat de pàrquing per 50-60 €/ mes segons la plaça/traster, 1 habitació doble, armaris encastats, 1 bany, cuina oberta, menjador, rebedor, 1 pati gran, calefacció de gasoil. Animals nO. 310 € ENCAMP (CèNTriC) - REF. 6752 Àtic NOU, A ESTrENAr, de 75 m2 , amb 2 habitacions, 1 bany, saló menjador amb llar de foc, terrassa, armaris encas- tats, parquet, pàrquing i traster. Vistes panoràmiques. pREu: 150.000 € pis de 95 m2 amb 3 dormitoris, 2 banys, saló menjador exterior amb llar de foc i accés directe a la terrassa, sol i vistes. cuina tancada. pàrquing i guardaesquís. pREu: 150.000 € cAniLLO REF. 5605 LA mAssAnA REF. 6546 dúplex seminou, 3 dormitoris dobles (1 suite), 2 banys complets, saló menjador gran, llar de foc, jardí i terrasses, pàrquing (box) per a 4 cotxes. pREu: 650.000 € LA mAssAnA REF. 6738
 • 23. classificats 23Dilluns, 19 De maig Del 2014 821644 - 344828 NOVA ADREÇA: CENTRE COMERCIAL LA FIRA - c/ Dr. Nequi, 6, primera planta Andorra la Vella - www.gestiodhabitatge.com - gdh@andorra.ad Administració de finques. Venda i lloguer CONSULTI ALTRES OFERTES EN VENDA I LLOGUER VENDES - OPORTUNITAT LLOGUERS col∙legiada núm. 76 ESCALDES-ENGORDANY - MOLT CÈNTRIC 4 habitacions. Tot exterior, gran terrassa, sol, balcó, aparcament i traster. 280.000 € ESCALDES-ENGORDANY - ZONA CALDEA Seminou, 2 hab. PÀRQUING i TRASTER. 165.000 € ENCAMP, a prop de les escoles 1 habitació. Pàrquing. 75.000 € ENCAMP - CENTRE POBLE (El Tremat) CASA UNIFAMILIAR PER REFORMAR. 210.000 € LA MASSANA CENTRE 1 hab. (opció de 2a hab.) i pàrquing. 150.000 € ESCALDES-ENGORDANY Ctra. Engolaters, km 2, dúplex de 3 habitacions. TERRASSA i PQ. 700 €, calefacció inclosa. Fiter i Rossell (cruïlla Vilars). 3 habitacions dobles, 2 b., llar de foc, sense PQ.: 500 € Cruïlla de la ctra. d’Engolasters. 3 hab., 2 b., balcó, llar de foc, safareig. Box tancat per a un cotxe: 650 € Cruïlla de la ctra. d’Engolasters. 1 hab., sense mobles i pàrquing: 350 € ANDORRA LA VELLA Zona Illa Carlemany. 2 hab., sense mobles. 400 €. Sense calefacció. Plaça de les Arcades. 1 hab., mobles: 400 € Ciutat de Valls. 2 hab., sol, sense mobles: 450 € ENCAMP 1 habitació i PQ.: 300 € 2 habitacions, MOBLAT: 450 € 3 i 4 habitacions, sense calefacció: 395 € Tel.: (+376) 738 721 fercamp@andorra.ad www.fercamp.com ARINSAL - LA MASSANA OFERTES LLOGUERS ANDORRA. REF. 3877: Pis cèntric de 60 m2 , 2 habitacions (1 doble i 1 individual), 1 bany complet, cui- na amb passaplats, saló menjador. Possibilitat de pàrquing opcional. PREU: 500 € ESCALDES. REF. 4053: Pis cèntric seminou de 68 m2 , 2 habitacions amb armaris encastats, 2 banys complets, cuina separada, moblat, saló menjador amb balcó. Pàrquing i traster opcionals. PREU: 620 € ORDINO. REF. 4049: Casa reforma- da al centre d’Ordino amb 3 habita- cions, 3 banys, cuina equipada, saló menjador i cava. PREU: 850 € ARINSAL. REF. 4037: Pis seminou de 75 m2 seminou, amb 2 habita- cions dobles, 1 bany complet amb banyera, cuina oberta i ampli saló menjador amb accés a la terrassa de 18 m2 . Amb molt sol, zona resi- dencial, tranquil·la. Pàrquing i tras- ter. PREU: 550 € CANILLO. REF. 4042: Apartament cèntric de 3 habitacions, 1 bany complet, 1 bany aux., cuina sepa- rada office equipada, saló menjador. MOBLAT I EQUIPAT. Tot exterior, 2a planta sense ascensor. PREU: 400 € LA MASSANA. REF. 3190: Pis cèntric, reformat, de 40 m2 , 1 habitació doble, 1 bany complet, saló menjador amb cuina oberta equipada. MOLT MACO I MODERN. PREU: 300 € ENCAMP: OPORTUNITAT!!! Pis seminou molt ampli de 160 m2 amb 4 habitacions dobles (1 suite) amb armaris encastats, 2 banys complets, cuina separada office amb safareig i ampli saló menja- dor amb accés a la terrassa amb sol i vistes. Zona resi- dencial molt tranquil·la i a 2 minuts del centre d’Encamp. Acabats moderns. Pàrquing de 12 m2 i traster de 6 m2 . Bai- xada de preu de 368.421 €. REF. 3997. PREU: 295.000 € ARINSAL: Apartament de 85 m2 a les bordes d’Arinsal, estil rús- tic, 3 dormitoris (1 suite), 2 banys complets, saló menjador amb llar de foc, cuina americana.Terrassa de 6 m2 . 2 places d’aparcament i 2 trasters. Sol i vistes. REF. 1583. PREU: 250.000 € VOL VENDRE O LLOGAR LA SEVA PROPIETAT? TENIM CLIENTS DISPOSATS A COMPRAR O LLOGAR LA SEVA PROPIETAT ANDORRALAVELLA Ref.2204:Pis/apartament,45m²,1hab.,1bany,pq.op.,moblat....425€ Ref.2127:Pis/apartament,60m²,2hab.,sol,llardefoc,moblat.....500€ Ref.2211:Pis,85m²,2hab.,2banys,pq.op.,cèntric,vistes.............630€ Ref.2217:Pis,100m²,3hab.,2banys,pàrquing,cèntric,safareig....650€ Ref.2254:Pis,79m²,2hab.,1bany,sol,cèntric,traster,vistes.........650€ Ref.2276:Pis,80m²,2hab.,2banys,sol,cèntric,despesesincloses 690€ Ref.2252:Pis,74m²,2hab.,2banys,cèntric,despesesincloses.......700€ CANiLLO Ref.2107:Pis/apartament,55m²,1hab.,pàrquing,moblat.............450€ Ref.2244:Pis/apartament,90m²,3hab.,2banys,pq.,sol,moblat..600€ ENCAmp Ref.2270:Pis/apartament,70m²,2hab.,1bany,pàrq.,safareig.....450€ Ref.2269:Pis/apartament,65m²,1hab.,pq.,sol,moblat,terrassa.475€ EsCALDEs-ENgORDANy Ref.2201:Pis/apartament,55m²,1hab.,pq.op.,sol,moblat..........450€ Ref.2202:Pis,55m²,1hab.,1bany,pàrquingop.,sol,terrassa........450€ Ref.2200:Pis/apartament,85m²,2hab.,1bany,pq.op.,sol,balcó.570€ Ref.2145:Pis/apartament,45m²,1hab.,1bany,pàrquing,sol.......425€ Ref.2239:Pis/apartament,45m²,1hab.,1bany,pq.,moblat..........450€ Ref.2249:Pis/apartament,46m²,1hab.,1bany,pàrquing,sol.......462€ Ref.2256:Pis/apartament,90m²,4hab.,1bany,sol,safareig.........600€ Ref.2253:Àtic,78m²,2hab.,2banys,despesesincloses,terrassa...740€ LA mAssANA Ref.2032:Pis,60m²,1hab.,1bany,pq.,terrassa,traster,vistes......450€ Ref.2099:Pis/apartament,95m²,2hab.,1bany,cèntric,vistes.......560€ ORDiNO Ref.2255:Pis/apartament,61m²,2hab.,1bany,pàrquing.............. 425€ sANt JuLià DE LòRiA Ref.1992:Pis,110m²,4hab.,2banys,sol,lluminós,terrassa........... 500€ Ref.1973:Pis,90m²,3hab.,2banys,pq.op.,sol,terrassa................ 500€ OPORTUNITAT! Pis de 2 ha- bitacions (1 doble, 1 indivi- dual), un bany amb safareig, un aparcament i un traster. (Ref. 1745) Preu: 70.000 € OPORTUNITAT! Pis a Escal- des-Engordany de 62 m2 , saló menjador, 2 habita- cions, 1 bany. Possibilitat d’aparcament a la mateixa finca. Actualment llogat. (Ref. 2163) Preu: 100.000 € Sota àtic reformat integral- ment al centre d’Escaldes, 3 habitacions dobles, 1 bany complet, 1 lavabo-safareig, saló menjador amb sortida a terrassa coberta, molt llu- minós. Plaça d’aparcament. (Ref. 2122) Preu: 315.675 € Pis a Escaldes-Engordany d’uns 117 metres quadrats, bones vistes, terrassa, 3 ha- bitacions, 2 banys complets, cuina tancada amb safareig. Box tancat per a 2-3 cotxes. (Ref. 1813) Preu: 316.500 € ATENCIÓ INVERSOR! Pis de 64,87 m2 a la Massana de 2 habitacions, 1 bany, bones vistes, cèntric. Actualment està llogat. (Ref. 983) Preu: 92.312 € OPORTUNITAT! Pis per refor- mar al centre d’Andorra la Vella, de 52,15 m2 , 2 habita- cions, 1 bany, cuina tancada amb safareig. Preu: 110.133,79 € LLOGUER VENDA Es lloguen pisos d’una habitació, moblats i equipats, a Anyós (al costat del Centre Esportiu). Preu: des de 350 € 737 171 (Esther) alquilandorra@gmail.com ANDORRA PISOS DE 2 I 3 HABITACIONS SENSE MOBLES A LA ZONA DE L’OPEL. PREU: A PARTIR DE 400 EUROS TEL.: 328 806 Cerquem pis de lloguer a Encamp Finques Marca Telèfon: 73 20 20 Es lloga Pis Nou a St. Julià de Lòria amb mobles o sense, 3 hab., tot exterior. Cèntric. Preu: 530 € Tel. 32 66 77 ES VEN XALET AORGANYÀ Tel. + 34 609 74 27 24 Baixada del Molí, 3-5, edifici Molí, bloc D, 1r 4a, AD500 Andorra la Vella www.igserveisimmobiliaris.com - imma@igserveis.com OFERTA - VENDA Tel.: +376 801 055 / +376 360 361 AndorrA lA vellA reF. 5140: 3 dormitoris, 2 banys, cuina tancada, menjador, garatge, moblat. 750 € reF. 5067: Casa, 4 dormitoris, 4 banys, cuina, menjador, jardí, ascensor, garatge. 1.800 € reF. 5128: 3 dormitoris, 2 banys, cuina, menjador, balcó, garatge. 755 € reF. 5058: 2 dormitoris, 1 bany, cuina, menjador, garatge, nou. 575 € reF. 3950: 1 dormitori, 1 bany, cuina, moblat, garatge. 570 € reF. 5147: Àtic, 3 dormitoris, 2 banys, cuina, menjador, terrassa, garatge. 900 € escAldes-engordAny reF. 4739: 3 dormitoris, 2 banys, cuina, menjador. 600 € reF. 5141: 1 dormitori, 1 bany, cuina, menjador, moblat, garatge. 565 € reF. 5156: 2 dormitoris, 1 bany, cuina, garatge, seminou. 700 € reF. 5068: 1 dormitori, 1 bany, cuina, garatge, traster. 550 € encAMP reF. 4103: 2 dormitoris, 2 banys, cuina, menjador, jardí de 72 m2 , garatge i traster. 600 € reF. 4984: 1 dormitori, 1 bany, cuina-menjador, jardí, moblat, garatge. 500 € reF. 4888: 1 dormitori, 1 bany, cuina, menjador, garatge. 400 € reF. 5117: 1 dormitori, 1 bany, cuina, menjador, despeses incloses. 410 € sAnT JUlIÀ de lÒrIA reF. 3808: 1 dormitori, 1 bany, cuina, menjador, garatge, traster, despeses incloses. 490 € reF. 5099: 4 dormitoris, 2 banys, cuina, menjador, balcó, garatge i traster. 700 € reF. 4106: 3 dormitoris, 2 banys, cuina, menjador, balcó. 500 € reF. 4272: 3 dormitoris, 1 bany, cuina tancada, saló menjador, sense ascensor. 325 € lA MAssAnA reF. 5077: 3 dormitoris, 2 banys, cuina, menjador, garatge, traster. 650 € reF. 5090: 1 dormitori, 1 bany, cuina menjador, garatge, traster, moblat. 400 € reF. 5111: 3 dormitoris, 2 banys, cuina, menjador, 2 places de garatge. 800 € ordIno reF. 4955: Àtic de 3 dormitoris, 2 banys, cuina, menjador, balcó garatge, traster. 900 € reF. 5028: 3 dormitoris, 1 des- patx, 2 banys, cuina, menjador, balcó, garatge. 800 € reF. 5101: Casa Pleta Ordino, 200 m2 , 4 dormitoris, 2 banys, cuina, menjador, jardí, garatge doble. 1.000 € LLOGUERS AndorrA Pis de 45 m2 , 1 dormitori, 1 bany, cuina americana, saló menjador. PreU: 69.000 € Pis zona POSTE FRANCESA, 125 m2 , 4 dormitoris, 2 banys, cuina tancada, menjador amb llar de foc, plaça de garatge i traster. PreU: 360.000 € TRUQUI’NS SENSE CAP COMPROMÍS. TROBEM EL PIS QUE BUSCA
 • 24. classificats24 Dilluns, 19 De maig Del 2014 FEINA BUSQUES PIS? 806 260 Príncep Benlloch, 8-1r AD500 Andorra la Vella acg@acg.ad Descobreix tota la nostra oferta a www.acg.ad ANDORRA LA VELLA I SANTA COLOMA REF.2810102: PIS,2 H.,SENSE MOBLES,AMB PÀRq. I TRASTER, SANTA COLOMA. PREU: 400 EUROS REF. 9990112: PIS, 2 HABITACIONS, MOBLAT, C/ ROUREDA DE SANSA. PREU: 450 EUROS REF. 2270101: ÀTIC, 2 H., SENSE MOBLES, AL C/ BONAVISTA, AMB PÀRqUINg. PREU: 500 EUROS REF. 4410102: PIS, 3 HABITACIONS, SENSE MO- BLES (VELL), CÈNTRIC, A LA ZONA DE L’ESCALE. PREU: 470 EUROS REF. 3890101: DESPATX CÈNTRIC AL C/ DE LA UNIÓ. PREU: 500 EUROS ESCALDES-ENGORDANY REF. 2020132: ESTUDI SENSE MOBLES, ZONA DON DENIS. PREU: 350 EUROS REF. 9990117: PIS, 2 HABITACIONS, MOBLAT, A LA ZONA DEL DON DENIS. PREU: 600 EUROS REF. 9990123: PIS, 2 HABITACIONS, MOBLAT, CUINA INDEPENDENT, AMB PÀRqUINg I TRASTER, ZONA D’ESCALDES. PREU: 600 EUROS REF. 9990122: ÀTIC, 3 HABITACIONS, MOBLAT, TERRASSA I PÀRqUINg, TOT EXTERIOR, A LA ZONA D’ENgOLASTERS. PREU: 700 EUROS ENCAMP REF. 4060101: PIS, 1 HABITACIÓ, AMB MOBLES O SENSE, AMB BALCÓ, ZONA MIRADOR D’ENCAMP. PREU: 300 EUROS REF. 3290101: PIS, 1 HABITACIÓ, SENSE MOBLES, AMB PÀRqUINg, CÈNTRIC, AL COSTAT DEL XOCO- LATÍ. PREU: 400 EUROS REF.3310101: PIS,1 H.,SENSE MOBLES,AMB PÀRq., AL C/ MIRADOR D’ENCAMP. PREU: 350 EUROS REF. 3410101: PIS, 1 HABITACIÓ, MOBLAT, AMB PÀRq., AL CENTRE D’ENCAMP. PREU: 350 EUROS REF. 2320301: PIS, 2 H., AMB MOBLES, AMB PÀR- qUINg, ZONA HOTEL CORAY. PREU: 350 EUROS LA MASSANA REF. 9990109: PIS, 1 HABITACIÓ, AMB MOBLES, CUINA-MENJADOR, TOT EXTERIOR, AMB PÀR- qUINg, ZONA SISPONY. PREU: 550 EUROS REF. 2301601: PIS, 1 HABITACIÓ, AMB MOBLES, CUINA-MENJADOR, TOT EXTERIOR, AL CENTRE DE LA MASSANA. PREU: 350 EUROS ARINSAL REF. 2300701: ESTUDI AMB MOBLES O SENSE. PREU: 250 EUROS REF. 2090101: PIS, 1 HABITACIÓ, AMB MOBLES, AMB PÀRqUINg, A LA CTRA. gENERAL D’ARINSAL. PREU: 400 EUROS REF. 2030101: PIS, 1 HABITACIÓ, MOBLAT, AMB PÀRqUINg, CTRA. gENERAL. PREU: 400 EUROS REF. 3920101: PIS, 3 H., MOBLAT, AMB PÀRqUINg, A L’ENTRADA D’ERTS. PREU: 500 EUROS ORDINO REF. 3270101: CASA A LA PLETA D’ORDINO. PREU: 1.000 EUROS REF. 3430102: CASA ADOSSADA, 3 HABITACIONS, SENSE MOBLES, JARDÍ, TRASTER I 2 PLACES DE PÀRqUINg. COLL D’ORDINO. PREU: 900 EUROS EL TARTER REF. 9990110: PIS, 1 HABITACIÓ, MOBLAT, AMB PÀRqUINg I TRASTER, ZONA TRANqUIL·LA A PEU DE PISTES. PREU: 400 EUROS REF. 3970002: PIS, 1 HABITACIÓ, MOBLAT, AMB PÀRqUINg I TRASTER, DAVANT Pq. PISTES. PREU: 350 EUROS REF. 9990121: PIS, 2 HABITACIONS, SENSE MO- BLES, AL TARTER, AMB VISTES, TOT EXTERIOR, AMB PÀRqUINg I TRASTER. PREU: 450 EUROS SANT JULIÀ DE LÒRIA REF. 2870101: PIS PORTERIA, 2 H., SENSE MOBLES, A LA CTRA. DE LA RABASSA. PREU: 250 EUROS REF. 2220002: PIS, 3 H., SENSE MOBLES, AMB PÀRq., CTRA. DE LA RABASSA. PREU: 450 EUROS PARTICULAR LLOGA LOCAL DE 128 M2 , 3a planta EDIFICI PRÍNCEPS - ESCALDES CÈNTRIC - LLIURE D’ENVANS Apropiat per a consultori, despatx, despatx d’arquitectura, federaci- ons, etc. PREU: 975 euros mensuals. Despeses de calefacció i comunitàries incloses. Tel. 800 600 (Sra. Imma) Immobiliària: tel. 835 800 www.manteniment-serveis.com Tot tipus de serveis i reformes, fusteria, elec- tricitat , lampisteria, pintura. Neteja i planxat a domicili. Subministrament de llenya. PLETA D’ORDINO Magnífica ocasió. Àtic dúplex de 170 m2 amb 38 m2 de terrasses, 2 habitacions, 2 banys, banyera d’hidromas- satge en una de les habitacions, pàrquing doble. Vistes panoràmiques, sol tot el dia. PREu: 475.000 € Magnífica ocasió. Apartament de 110 m2 amb terrassa. 3 habitacions, 2 banys. Gran menjador amb llar de foc. Molt assolellat. Plaça doble de pàrquing, amb traster. REBAIXAT: 475.000 € Acollidor dúplex de 95 m2 + 8 m2 de terrassa. 2 habita- cions, 2 banys, sala amb llar de foc. Pàrquing. NOu PREu: 360.000 € (NEGOCIABLE) Apartament de 105 m2 amb jardí, 3 hab., 2 banys, sala amb llar de foc, molt assolellat. NOu PREu: a 280.000 € LLOGuER A LA PLETA D’ORDINO Pis de 108 m2 + terrassa gran, 3 habitacions, 2 banys. Menjador amb llar de foc. 1 plaça de garatge. PREu: 700 € mensuals ES LLOGUEN APARTAMENTS A PAL 1 HAB., BANY, SALÓ MENJADOR AMB CUINA AMERICA- NA, BALCONET, TRASTER. MOLT ASSOLELLATS PREU a partir de: 245 € TEL. 362 906 Encamp, La Llenguadera, pis en venda, 120 m2 , 3 habitacions, 2 banys, parquet, llar de foc, safareig, pàrquing, traster, terrassa de 56 m2 , vistes i sol tot el dia. 280.000 € Tel.: 32 94 67 (matins) o 80 41 41(tardes) LLOGUERS CÈNTRICS Tel. 862 540 Pis a Andorra la Vella, 1 dormitori: 375 €. Pis a Escaldes-Engordany, 3 dormitoris: 600 € (calefacció inclosa). No s’hi admeten animals. Àtic moblat de 157 m2 , 2 dorm. + terrassa. Preu: 800 €. Pis de 2 dormitoris a Santa Coloma. Preu: 500 € (calefacció inclosa). Es ven casa adossada, 180 m2 . Preu: 500.000 €, urb. La Plana. Escaldes-Engordany. www.pisosdebancsandorra.com VOLS VENDRE O COMPRAR HABITATGES ECONÒMICS? DISPOSEM D’UNA ÀMPLIA SELECCIÓ D’HABITATGES ECONÒMICS D’ENTITATS FINANCERES, PROMOTORS I PARTICULARS VENDA DE PISOS A ENCAMP PROMOCIÓ ÀRTIC I - ÀRTIC II C/ de la Vena, 16 Sigui propietari d’un pis amb una quota * mensual de 506 €/mes – pis d’1 hab. 640 €/mes – pis de 2 hab. 820 €/mes – pis de 3 hab. (*) Quota calculada a 30 anys. Euríbor + 1,5% (prèvia aprovació de l’entitat financera) amb el millor finançament possible Pisos nous, a estrenar, d’1, 2 i 3 dormitoris amb plaça d’aparcament i traster. A partir de 135.700 € Les persones interessades envieu el CV a l'e-mail: s.personal@cca.ad, o bé adreceu-vos al Departament de Personal (1a planta del CCA), de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 hores. Selecció de personal Venedora/esteticista Cerquem els millors professionals per a la boutique líder mundial en cosmètica i en estètica. Requisits • Cerquem una persona dinàmica i responsable, amb titulació d'esteticista (demostrable) i amb una orientació clara a la venda. • Amb ganes de créixer professionalment en un grup empresarial sòlid del país. • Amb ambició, actitud comercial, apassionada per l’estètica i la cura personal. Oferim: • Condicions adaptades a la vàlua i a l'experiència dels candidats i les candidates. • Garantia de confidencialitat. Selecciona: CambrErs/Es ajudant dE Cuina Cap dE partida Experiència. Permís de treball. Incorporació immediata Interessats/ades, contacteu amb administració@molidelsfanals.com o bé al tel. 835 380 Selecciona ajudant de cuina - Permís de treball o nacionalitat andorrana - Mínim 3 anys d'experiència - Bona presència - Carnet de manipulador d’aliments Presenteu currículum amb foto recent a l'hotel. Av. Meritxell, 68.
 • 25. classificats 25Dilluns, 19 De maig Del 2014 IMPORTANT CENTRE COMERCIAL CERCA: DissenyaDor gràfic Amb titulació i experiència demostrable. Imprescindible Photoshop, Indesign, Illustrator, i permís de treball. DINAR A CÀRREC DE L’EMPRESA Interessats, demaneu per les Sres. Vanesa o Mariana Truqueu al 843 433 de 09.00 a 15.00 i de 17.00 a 20.00, de dilluns a divendres. O envieu correu a puntdetrobada@andorra.ad Cambrer/a de restaurant d’Andorra la Vella Requisits: - Nacionalitat andorrana o permís de treball. - Català, castellà i francès parlats correctament. (Es valorarà conei- xements d’altres idiomes.) - Experiència demostrable en feina similar i en coneixements de vins. Oferim: - Incorporació immediata. - Interessants condicions laborals. - 2 dies de festa setmanals. Personal per a neteja de vidres Requisits: - Imprescindible permís de treball o nacionalitat andorrana. - Experiència demostrable en feina similar. Oferim: - Contracte fix, per hores, dies. Dependenta per a botiga de roba Requisits: - Imprescindible permís de treball o nacionalitat andorrana. - Català, castellà i francès parlats correctament. (Es valorarà conei- xements d’altres idiomes.) - 3 anys d’experiència mínim demostrables en feina similar. - Disponibilitat horària. Oferim: - Interessants condicions laborals. - Incorporació immediata. HoTeL 4**** a arinsaL CERCA: cUiner/a partida freda requisits: Mínim de 3 anys d’experiència demostrable. Català. Permís de treball en vigor. s’ofereix contracte indefinit. Salari fix. Interessats, envieu currículum a: Att. Jennifer Ferrés. E-mail: pratdelbosc@andorra.ad Tel.: 73 63 61 Pizzeria Angelo, líder del sector a Andorra, selecciona per als seus establiments: CAMBRER/A Fix/a i extres de cap de setmana. Perfil: • Persona entre 20 i 30 anys amb do de gents. • Permís de residència i treball. • Català i castellà parlats, es valorarà francès i anglès. • Experiència prèvia en tasques similars. • Necessitat de vehicle propi. S’ofereix: • Incorporació immediata a un equip jove i dinàmic. • Estabilitat i àmplies possibilitats de creixement a la companyia. • Dos dies de descans setmanals. Si hi estàs interessat, envia’ns un correu electrònic amb el teu curriculum vitae a l’adreça: rrhh@cibusgroup.com o truca’ns al telèfon 760 100 de 9 a 17 hores. Ets emprenedor? Vols poder gestionar el teu propi futur professional? Saps fer comptabilitats d’empreses i/o autònoms? Tens capacitat per establir contactes amb el teixit econòmic i empresarial del Principat? T’ESTEM ESPERANT Nou projecte de gestió per a empreses: - Software nou, el millor del mercat actual- ment. - Suport d’empreses experimentades. Busquem: EL LÍDER DEL PROJECTE També col·laboradors a temps parcial que vulguin vincular els seus serveis de compa- tibilitat. Envieu CV a c.luque@igmasa.com SE cErca Serraller Oficial de Primera Interessats, truqueu al tel. 324 157 Requisits: - Llicenciatura/Grau en Publicitat i/o Màrqueting. - Es valoraran estudis de màster o postgrau. - Experiència en la implementació i el desenvolupament d’estra- tègies de comunicació en les diferents xarxes socials o blogs corporatius. - Experiència en el desenvolu- pament d’objectius estratègics i polítiques de màrqueting i relacions públiques. - Experiència en gestió d’esdeve- niments. - Coneixements d’eines de disseny i maquetació. - Català, castellà i anglès (es valoraran altres idiomes). - Persona responsable, amb ca- pacitat de comunicació i treball en equip, així com resolutiva i amb iniciativa. - Creativitat, dinamisme i flexibili- tat. Les seves funcions principals seran: - Establir i coordinar de forma periòdica els plans del màrque- ting, comunicació i relacions públiques de les diferents empreses. - Dirigir l’estudi i la investigació de mercats, tant a Andorra com a l’estranger. - Optimització en la planificació de mitjans, així com la coordi- nació en la creació de catàlegs, campanyes publicitàries i altres. - Responsabilitzar-se de la imatge de totes les webs i màrqueting online. - Gestió de la comunicació tant externa com interna. - Atenció al client. Oferim: - Incorporació immediata. - Contracte indefinit. - Salari en funció de la vàlua de la candidatura. - Avantatges socials. RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ GRUP CISA cerca: LA VEU DEL POBLE: BONDIA cerca: Requerim: - Llicenciatura/Grau en Periodisme. - Coneixements de programes informàtics: Indesign, paquet Office. - Es valorarà experiència laboral en redacció. - Idiomes: català parlat i escrit correctament. - Capacitat de treballar en equip. - Vehicle propi. Oferim: - Incorporació immediata. - Salari en funció de la candidatura. - Bon ambient de treball. 2 PERIODISTES (Ref. Periodista) Interessats/ades, envieu CV, indicant la referència, al departament de RRHH, a l’adreça electrònica rrhh@cisagroup.com o al fax 73 73 79. cerca: Requisits: - Nacionalitat andorrana o per- mís de residència i treball. - Imprescindible bon nivell de català, castellà, francès i anglès. - Experiència mínima de 6 mesos. - Persona dinàmica i comu- nicativa. - Capacitat de treball en equip. - Domini del paquet Office. Oferim: - Incorporació immediata. - Formar part d’una empresa sòlida. - Avantatges socials. - Sou en funció de la candi- datura. RECEPCIONISTA D’hOTEL (Ref. Anyós) Es busca senyora per ocupar-se d’acom- panyar i conviure amb senyora amb grau de dependència baix. També haurà de realitzar les tasques de neteja i cuina. Condicions: habitació pròpia, manutenció i salari. Tel. 839 039 (de dilluns a divendres de 14 h a 17 h)
 • 26. classificats26 Dilluns, 19 De maig Del 2014 EL TEU OBJECTIU, LA NOSTRA RAÓ DE SER Av. Meritxell, 9, 1r 3a - Andorra la Vella Tel.: 805 888 gamma@gammamanagement.ad www.gammamanagement.wordpress.com CREIXENT JUNTS DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I PERSONAL QUAN EL CANVI ÉS EL REPTE 11 DE JUNY DEL 2014 SOCIAL MEDIA STRATEGY: ESTRATÈGIA DE XARXES SOCIALS PER A MARQUES 22 DE MAIG DEL 2014 No són els més forts o els més intel·ligents els que sobreviuen, sinó els que millor s’adapten als canvis (Charles Darwin) Per això amb aquesta formació pretenem: - Analitzar les cultures empresarials d’acord amb el nou entorn. - Aprofundir en les conseqüències del canvi des del punt de vista personal i empresarial. - Valorar les conseqüències d’un canvi estructural. - Positivitzar els processos de canvi. FORMADOR: JOSEP MAS I FONT. PROFESSOR D’ESADE I FORMADOR EXPERT EN HABILITATS DIRECTIVES Aquesta formació es realitzarà a la Cambra de Comerç d’Andorra la Vella. Per a més informació i inscripcions podeu trucar al 809 292. Les xarxes socials són un espai de relació, servei, inno- vació, venda i aprenentatge crucial per a cada vegada més empreses i organitzacions. Les marques han après que la presència en xarxes socials no és una decisió casual, i que és necessari definir públics, canals, con- tinguts i relacions alineades a objectius i indicadors. La missió del Social Media Strategist és definir l’estra- tègia de marca en xarxes socials, que posteriorment el Community Manager implementa en accions de conti- nuïtat. Treballarem els objectius, els recursos, la plani- ficació i la visió a mitjà i llarg termini en xarxes socials. En aquesta activitat coneixerem les característiques d’un Social Media Strategist, les seves tasques princi- pals i les habilitats necessàries per dur a terme aquesta funció amb èxit. - Coneixerem quines són les actituds, habilitats i com- petències que ha de tenir un Social Media Strategist. - Entendrem l’estratègia en Social Media per treure el màxim de partit de cada una de les xarxes socials. - Descobrirem com incorporar les xarxes socials en la nostra estratègia corporativa. - Establirem el pla d’acció: fases, accions tàctiques, ca- nals fonamentals, recursos... - Veurem com fer la valoració de l’èxit: establir objec- tius i KPI per aconseguir-los. Per a més informació i inscripcions podeu trucar al 800 020 TÈCNIC SEO Imprescindibles coneixements en tèc- niques de posicionament en busca- dors, Adwords, Gestió de continguts, Xarxes socials, Html. Experiència mínima de 2 anys en lloc de treball similar. Persona amb alta orientació al client, organitzada i amb alta capacitat de treball en equip. Imprescindible català i castellà par- lats i escrits, es valoraran altres idi- omes. Incorporació immediata. COMPTABLE Per a important grup empresarial del país. Necessària formació en empresarials o FP Comptable i experiència mínima de 2 anys en departament compta- ble. Persona jove amb ganes d’aprendre i desenvolupar la seva carrera pro- fessional dins d’una de les empreses més importants del país. Persona amb organitzada, metòdica, rigorosa i amb capacitat de treballar en equip. Incorporació immediata. VENEDOR/A DE JOIERIA Per a important empresa líder en el seu sector en productes d’alta gam- ma. Imprescindible bona presència, alta orientació comercial, capacitat comu- nicativa i capacitat d’aprenentatge. Es valorarà experiència en joieria i en productes de luxe. Imprescindible català, castellà i fran- cès parlats i escrits a nivell alt, es va- lorarà coneixements d’anglès i rus. Incorporació immediata. ADMINISTRADOR DE SISTEMES Per a important consultoria informà- tica del país. Imprescindible formació en informà- tica de sistemes o carrera tècnica. Coneixements en sistemes operatius, ofimàtica, disc dur, targetes de vídeo i so, xarxes, mòdems i connexions. S’encarregarà de realitzar reparaci- ons, instal•lacions i configuracions de hardware i software en l’àmbit empresarial de PIMES i grans comp- tes, així com vetllar pel manteniment dels parcs informàtics dels clients. Im- prescindible experiència mínima de 2 anys en lloc de treball similar. Incor- poració immediata. Necessitem incorporar al nostre Resort per a la temporada d’estiu RECEPCIONISTES CAMBRERS CAMBRERES DE PISOS Requerim: • Experiència en hotels de 4-5*. • Anglès i francès parlats. • Bona presència. • Persones acostumades a donar qualitat de servei al client i familiaritzades amb els estàndards de qualitat de Leading Hotels o marques similars. Oferim: • Manutenció. • Facilitats d’allotjament. • Possibilitat de contracte indeterminat. Si teniu nacionalitat andorrana o permís de treball, veniu a formar part del nostre equip. Envieu el vostre CV a rrhh@sporthotels.ad o bé al fax +376 870 592. També podeu trucar al telèfon 870 590. Necessitem incorporar al nostre Resort: RECEPCIONISTA WELLNESS ESTETICISTES Requerim: • Formació relacionada amb el lloc de treball. • Experiència en lloc similar. • Català, anglès i francès parlats. • Bona presència. • Persones afables, acostumades a donar qualitat de servei al client i familiaritzades amb els estàndards de qualitat de Leading Hotels o marques similars. Si teniu nacionalitat andorrana o permís de treball, veniu a formar part del nostre equip. Envieu el vostre CV a seleccio@sporthotels.ad o bé al fax +376 870 592. També podeu trucar al telèfon 870 590. Es busca PERSONA AMB DISPONIBILITAT hORàRIA per a treballar en extres PER A ATENCIó AL CLIENT I vENDA. Imprescindible anglès i francès parlats i escrits. Interessats, envieu Cv amb foto a gamma@gammamanagement.ad Selecciona Un cambrer/a per a la cafeteria/restaurant - Permís de treball o nacionalitat andorrana - Mínim 5 anys d'experiència - Bona presència - Carnet de manipulador d’aliments - Idiomes: català, castellà, francès i anglès Presenteu currículum amb foto recent a l’hotel. Av. Meritxell, 68.
 • 27. classificats 27Dilluns, 19 De maig Del 2014 El lideratge del sector hoteler passa per la qualitat dels nostres serveis i pel nostre equip humà www.plazandorra.com CAMBRERES D’HABITACIONS amb experiència demostrable i permís de residència i treball. Interessats, truqueu al 87 29 99 i pregunteu per la Sra. Lucia o el Sr. Axel. HOTEL CARLTON PLAZA a Andorra la Vella selecciona: IMPORTANT CENTRE COMERCIAL CERCA: Reposadors Horari: de 6.00 h a 16.00 h Amb dues hores de descans Xarcuter/a Carnisser/a Incorporació immediata Requisits: català, castellà i francès Demaneu per Sra. Vanessa DinAR A CàRREC DE l’EmpREsA Interessats, enviar currículum i foto a rrhh@puntdetrobada.ad o truqueu al telèfon 843 548 De 9.00 h a 15.00 h i de 17.00 h a 20.00 h. De dilluns a divendres CAMBRERS amb experiència demostrable i permís de residència i treball. Interessats, truqueu al 879 444 i pregunteu pel Sr.Xavier o Delfim. HOTEL PLAZA a Andorra la Vella selecciona: En dependència de Direcció General, les seves funcions seran: • Manteniment i ampliació de la cartera de clients. • Preparació d'ofertes i negociació de les mateixes. • Selecció i contractació de personal adaptat a les necessitats dels nostres clients. INTERESSATS >> ENVIAR CV A: andorra@temporalia.es O TRUCAR 727210 INTERESSATS >> ENVIAR CV A: andorra@grupotopquark.com O TRUCAR 727210 o 727211 (24h365d) CONEIXEMENTS: Comptabilitat, Control de Gestió, Legislació, Contractació Laboral a Andorra DIPLOMATURA EN: Empresarials, ADE, Econòmiques o Relacions Laborals DOMINI DE: l’àrea de control de costos i comptabilitat (Andorra) EXPERIÈNCIA EN: gestió d’administració de personal i relacions laborals (Andorra) CATALÀ I CASTELLÀ: escrits correctament ES VALORARÀ coneixements d’idiomes: FRANCÈS DOMINI DE Microsoft Office Es valorarà CONEIXEMENTS DE SISTEMA ERP UNIT4 Tipus de contracte: INDEFINIT Jornada laboral completa EXPERIÈNCIA EN: selecció de personal perfils tècnics i directius. HABILITATS comercials. ESPERIT DE SERVEI ORIENTACIÓ AL CLIENT IDIOMES: Català, castellà francès LLICENCIAT EN: Psicologia EXPERIÈNCIA MÍNIMA: preferible més de 5 anys CONEIXEMENTS NECESSARIS EN: assessment center, ESPECIFICAR DINÀMIQUES de grup, informes psicoprofesionals, selecció per competències. Les seves funcions seran de suport a Direcció Financera, realitzant tasques administratives, comptables, control de gestió, analític i pressupostari. • Gestió de nòmines i contractació • Estudis Mínims: Diplomat - Ciències Empresarials • Experiència mínima: al menys de 2 anys S’OFEREIX FEINA ESTABLE, PLANS DE DESENVOLUPAMENT, CREIXEMENT PROFESSIONAL, BON AMBIENT DE TREBALL I INTERESSANT PAQUET RETRIBUTIU EN FUNCIÓ DEL PERFIL DEL CANDIDAT Les seves funcions seran de suport a Direcció Financera, realitzant tasques AUXILIAR COMPTABLE I ADMINISTRACIÓ DE PERSONAL En dependència de Direcció General, les seves funcions seran: CONSULTOR - COMERCIAL Recursos Humans / Selecció de personal
 • 28. 28 Dilluns, 19 De maig Del 2014 Oci MUSEUS CARTELLERA -MuseuCasad’Areny-Plandolit Ordino. Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h. Tel.:+(376)836908.Fax:+(376)839660· casa_plandolit@govern.ad -Centred’Artd’Escaldes-Engordany Av. Carlemany, 30 (edifici de l’antic cinema Valira), AD700 Escaldes-Engordany. Tel.: 802 255 i 890 875. www.e-e.ad · http://www.e-e.ad -MuseuSiadristyi-MuseudelaMiniatura Edifici Maragda - Ordino. Tel.:+(376)838338·Fax:+(376)826031. azorzano@andornet.ad www.siadristymuseu.com -MuseuNacionaldel’Automòbil Encamp. Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h. Tel. i fax: +(376) 832 266. museu_automobil@govern.ad -MuseuPostald’Andorra Ordino. Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h. Tel.:+(376)839760·Fax:+(376)839660. casa_plandolit@govern.ad -MuseuCasaCristo Horari: de dimarts a dissabte de 9.30 h a 13.30 h i de 15.00 a 18.30 h. Diumenge tancat. Carrer dels Cavallers, 2. Encamp. Tel.: +(376) 833 551. casacristo@encamp.ad ·www.encamp.ad -CasaRull Carrer Major, Sispony. Horari:dedillunsadiumengede10.00ha14.00h ide15.00ha20.00h. Tel.:+(376)836919·Fax:+(376)835419. casa_rull@govern.ad -CasadelaVall Carrer de la Vall. Andorra la Vella. Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h. Tel.: 829 129. Entrada gratuïta. - FargaRossell,Centred’Interpretaciódel Ferro Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h. Tel.: 829 129, 835 852 · Fax: 835 857. farga_rossell@govern.ad -MuseudelTabac Antiga Fàbrica Reig, c/ Dr. Palau, 17, Sant Julià de Lòria. Informació i reserves: Tel. 741 545. -MuseudelPerfum Av. Carlemany, 115, 1a planta. Escaldes-Engordany. Horari: de dimarts a divendres de 10.00 h a 13.00 h i de 16.00 a 20.00 h. Dissabte de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h. Diumenge de 10.00 h a 14.00 h. Dilluns tancat. Tel.: 801 926. www.julia.ad - Museud’ArtSacreSantaEulàlia Encamp, església parroquial de Sta. Eulàlia. Tel.: 831 135. -MuseudelaMoto Horaris: Dimecres i dijous de 10.00 h a 13.30 i de 15.00 a 19.00 h. Divendres de 10.00 h a 13.30 h i de 15.00 a 19.30 h. Dissabte, diu- menge i festius, de 10.00 a 13.30 h i de 15.00 a 20.00 h. Dilluns i dimarts, tancat. Tel.: 853 444 - www.m2r.ad -MuseuObertdeGeologiaRoquesalCarrer Informació: OficinadeTurisme. Plaça de la Rotonda, AD500 Andorra la Vella. Telèfons: (+376) 827 117 i 873 103. -SantuarideMeritxell Horari: dilluns de 9.00 a 13.00 h; de dimarts a dissabte de 9.00 a 13.00 h i diumenge tarda tancat. Telèfon i fax: 851 253. -Centred’InterpretacióAndorraRomànica Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h. Telèfon i fax: 839 555. Andorra_Romanica@govern.ad -MW-Museudel’Electricitat Av. de la Bartra s/n. Encamp. Tel.: (+376) 739 111. www.museumw.ad.museumw@feda.ad. Horaris: de dimarts a dissabte de 9.30 h a 13.30 h i de 15.00 h a 18.30 h. Diumenges i festius de 10.00 h a 14.00 h. -Centred’Interpretaciódel’Aiguaidel Madriu Av. Carlemany, 8. Escaldes-Engordany. Tel.: 890 879. ciam@e-e.ad, www.e-e.ad. Horaris: de dilluns a dissabte de 9.30 h a 13.00 i de 15.00 h a 19.00 h. Diumenge: de 10.00 h a 13.00 h. -CentredelaNatura Casa Masover, la Cortinada. Tel.: 849 849. centrenatura@andorra.ad. Horaris de maig a juny i de setembre a novem- bre: de dimarts a divendres de 10.00 h a 13.00 i de 15.00 a 17.00. Dissabte: de 10.00 a 13.00 i de 15.00 a 18.00 h. Juliol i agost: de dimarts a dissabte de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00. Festius: de 10.00 h a 14.00 h. GODZILLA El monstre més famós del món s’enfronta a malvades criatures que, animades per l’arro- gància científica de la humanitat, amenacen la nostra pròpia existència. MALDITOS VECINOS Mac Radner i la seva dona han fet realitat el somni americà. Tenen una filla i s’han comprat una casa als afores. Però els nous veïns són els membres d’una fraternitat universitària, fet que provocarà situacions d’allò més boges. POR UN PUÑADO DE BESOS Sol i Dani han quedat per a la primera cita. Mesos enrere, els somnis de Sol, una bella i sensible noia de 20 anys, es van trencar trà- gicament, encara que va descobrir que l’amor era per a ella una necessitat i va emprendre la recerca d’una ànima bessona. No obstant, Dani amaga un secret que pot fer miques les il·lusions de Sol. DIVERGENTE En un món distòpic on la societat està dividida en cinc faccions, cadascuna es dedica a cultivar una virtut determinada: la veritat (els sincers), l’abnegació (els altruistes), la gosadia (els va- lents), la cordialitat (els pacífics) i l’erudició (els intel·ligents). Atès que ja ha complert els 16 anys, Beatrice Prior ha de triar a quina fac- ció pertanyerà. RIO 2 Blu, Perla i els seus fills tenen una vida perfecta. Quan Perla decideix que els nens han d’apren- dre a viure com autèntiques aus, insisteix que la família s’aventuri a viatjar a l’Amazones. OCHO APELLIDOS VASCOS Rafa, andalús de soca-rel, mai ha hagut de sortir de la seva estimada Sevilla per aconse- guir el que més li importa a la vida: el fino, la gomina i les dones. Fins que un dia tot canvia quan apareix la primera dona que es resisteix als seus encants: Amaia, una basca. Rafa, de- cidit a conquistar-la, viatja fins a un poble d’Euskadi. GODZILLA 19.00, 22.00 POR UN PUÑADO DE BESOS 18.00, 20.15, 22.30 MALDITOS VECINOS 18.00, 20.15, 22.30 DIVERGENTE 19.15, 22.15 RIO 2 18.15 OCHO APELLIDOS VASCOS 20.30, 22.40
 • 29. oci 29Dilluns, 19 De maig Del 2014 Núm. 2.543 Núm. 2.010 Núm. 2.011 MOTS ENCREUATS SUDOKU SORTEJOS 2.542 2.008 2.009 SolucionS euromilioNS lA PrimiTiVA lA GroSSA de lA PrimiTiVA boNoloTo loTeriA NAcioNAl oNce 23 15 3 3 26 25 5 9 29 27 0 9 37 28 7 5 40 40 0 4 Estrelles: 3 i 4 Núm. clau: 9 Sèrie: 1 3 7 33 37 47 49 Comp.: 6 Rei: 1 13 15 26 27 28 40 Comp.: 45 Rei: 1 Fracció: 5 Sèrie: 5 16/5 17/5 18/5 16/5 17/5 18/5 UNA COMUNIÓ PLENA DE SOMNIS www.ANDORobots.com info@andorobots.com Tel.: 376 846 146 Avda. Tarragona, 67 baixos. AD500 Andorra la Vella. Principat d’Andorra Descobreix la millor botiga de robòtica personal /academiamasegosa Av. Riberaygua 27, 5è 2ª. Andorra la Vella - Tel. 33 09 81 Cursos intensius d’idiomes Grups de conversa Classes de repàs tots nivells i matèries Activitats lúdiques i educatives per a nens de 4 a 10 anys Tècniques d’estudi per a nens amb dificultats d’aprenentatge Estiu 2014 ACADEMIA MASEGOSA Records de fa temps!! Telèfon: 34 12 37 Prat de la Creu, 8 Andorra la Vella Telèfon: 84 64 84 Nits de Restaurant “SOPARS ROMÀNTICS” En les nits de “CHARLY”, amb la memòria musical dels anys 60/70 i... DJ. DIMECRES, DIJOUS, DIVENDRES EN VIU I EN DIRECTE
 • 30. oci30 Dilluns, 19 De maig Del 2014 EXPOSICIONS HORÒSCOP participa en el sorteig d’un extraordinari envia un sms al 789 amb la clau s5 i el teu nom GENTILESA DEL * Cost del missatge:1,50 € + cànon Tel. +376 33 26 71 MUDANCES NACIONALS I INTERNACIONALS SERVEI DE MUNTATGE DE MOBLES PERSONAL QUALIFICAT ASSEGURANCES DE LA CÀRREGA SERVEI DE GRUA I GUARDAMOBLES 4 anys de garantia -2.000€ -2.000€ GAMMA SEAT LEON -4.000€ Europ-Auto SA Tel.825 671 europauto@seat.ad Consulteu les condicions de la promoció I si tens un cotxe per desballestar 1.000 € d’ajuda de Govern ÀRIES 21 març - 20 abril Alerta en l’amor: tensions de- rivades de la falta d’entesa i la tossuderia de la parella. Dis- crepàncies en la presa de deci- sions sobre viatges, trasllats... Possibles contactes amb per- sones estrangeres. Una jornada vital, de molta ac- tivitat social, ideal per conèixer altres persones i dedicar-vos a compartir el temps amb la pa- rella o la família i gaudir de dis- traccions. Augmenta la vostra capacitat professional. CRANC 22 juny - 23 juliol Vetllada amable en l’amor i els afectes. La convivència serà satisfactòria i molt expressiva. Bona etapa per rebre ajuda, distincions i beneficis materi- als. Alguns poden estar relaci- onats amb donacions o llegats. BALANÇA 24 setembre - 23 octubre Alegries i satisfaccions en l’univers dels afectes. Gaudireu de molt bon humor i entusias- me gràcies a novetats recon- fortants i invitacions a reuni- ons o festes. La Lluna al signe afavoreix l’estabilitat. CAPRICORN 22 desembre - 20 gener La sensualitat i el misteri po- saran una espurna als desitjos adormits, al mateix temps que allunyaran la rutina en l’amor i la sexualitat de la parella. Les harmonies astrals desperten el vostre potencial intel·lectual. TAURE 21 abril - 21 maig Els més apassionats disposareu d’oportunitats per canalitzar les demandes de la libido i us entregareu incondicionalment a les trobades íntimes. També estarà estimulada la creativitat i la intuïció en els negocis. LLEÓ 24 juliol - 23 agost Decisions encertades en les re- lacions humanes en una data ideal per formalitzar vincles i tot el que es relacioni amb la continuïtat amorosa. Per als sols, probables cites. L’estat d’ànim serà optimista. ESCORPÍ 24 octubre - 22 novembre En l’amor teniu risc de dispu- tes per desacords intranscen- dents. Qüestions espinoses en el nucli social poden ser el punt de partida d’alguna mena de problema, tant amb la parella com amb la família. AQUARI 21 gener - 19 febrer Etapa d’enfortiment amorós. Comptareu amb suport astral per consolidar una relació in- cipient o per aprofundir en els vincles ja establerts. La bona comunicació resol dificultats en l’àrea de la feina. BESSONS 22 maig - 21 juny Un dia ple d’optimisme i espe- rances. El reconeixement dels sentiments afavorirà la comu- nicació i dissoldrà antics ma- lentesos. Triomfa la prudència a la feina i s’aclareixen situaci- ons conflictives. VERGE 24 agost - 23 setembre Un dia amè, ideal per tractar amb gent agradable i de bon caràcter. L’amor també estarà afavorit amb compenetració emocional i diversió. La vostra ment àgil farà possible concre- tar transaccions amb èxit. SAGITARI 23 novembre - 21 desembre Instàncies positives en l’amor i la vida conjugal quedaran en- rere per conflictes per gelosia i poca confiança en vosaltres. La creativitat i l’enginy afloren. Evolució financera amb possi- bilitat de concretar negocis. PEIXOS 20 febrer - 20 març ANDORRA LA VELLA ESPAI B’ART dEL CENTRE CULTURAL LA LLACUNA Metàfora d’una gàbia. Gravats de Maite Bernet, Cinta Riberaygua, Berta Oromí i Maite Luque. Fins al 30 de maig. GALERIA dESIG(N) Orígens, escultures primitives de Jordi Casamajor, collarets de ceràmica d’Eve Ariza i serigrafies de Maria Pujol. Fins al 31 de maig. SALA d’EXPOSICIONS dEL GOVERN 24a Mostra d’art d’Andorra. La cita amb l’art dels creadors andorrans compleix el 30è aniversari. Fins al 6 de juny. GALERIA mAmA mARIA Àngel Calvente retorna a la pintura amb la nova col·lecció ComunicAR-TE, una re- flexió sobre la comunicació. Fins al 13 de juny. ANdORRA PARk hOTEL La galeria Art al Set presenta Mirades, olis i obra gràfica de Didier Lourenço. Fins al 15 de juny. GALERIA PILAR RIBERAyGUA Books. La nova obra de Samuel Salcedo. Del 22 de maig a l’11 de juliol. SANT JULIÀ DE LÒRIA CENTRE CULTURAL LAUREdIÀ Art i somni, mostra dels alumnes de l’Es- cola d’Art de Sant Julià de Lòria. Home- natge a Dalí. Fins al 2 de juny. ENCAMP mw mUSEU dE L’ELECTRICITAT Camins per al progrés. La construcció de carreteres a Andorra. Fhasa als anys 30. SALA d’EXPOSICIONS dEL COmÚ d’ENCAmP Evolució plàstica i creativa, de Manel Mar- tí Abad, des del carbonet fins al 3D i els fotomuntatges. Fins al 13 de juny. CANILLO mUSEU dE LA mOTO 60 anys de trial. 1949-2009. PALAU dE GEL Testimoni d’una època, d’Hermínia Gar- cia. Del 22 de maig al 15 de juny. ENVELAT dEL PARC CENTRAL El vehicle antic com a eina de treball (llevaneus, automòbils oficials, motocicletes...). Fins al 25 de maig. Andorra la Vella CIAm Entre natura i arquitectura, fo- tografies de Miquel Mercè. La realitat de la complexitat pai- satgística d’Andorra. Fins al 28 de setembre. Escaldes-Engordany mUSEU dEL CòmIC Cabretes al país de les merave- lles, el procés creatiu de les il- lustracions de Montse Mayol per al conte escrit per Montse Vila. Fins a l’1 de juliol. La Massana
 • 31. oci 31Dilluns, 19 De maig Del 2014 Envia un SMS al 789* amb la paraula clau bike i el teu nom Amb la col·laboració de PVP: 1.450 € * cost del missatge: 1,50 €  + cànon CANNONDALE RIZE 120/2 Sorteig d’una BTTSorteig d’una BTTCANNONDALE RIZE 120/2 RÀDIO 07.00 Club Piolet 08.00 Ara i Aquí (RNA) 12.00 Fórmula musical 13.10 Recull setmanal 13.45 Informatiu migdia. El temps migdia 14.15 Dia E 15.00 Informatiu migdia. El temps migdia 15.30 Cara o creu (RNA) 18.00 Fórmula musical 19.15 Club Piolet 20.15 Ara i Aquí 2.0 20.40 El trànsit 20.45 Informatiu vespre. El temps vespre 21.20 Dia E 22.05 Fanzivid 22.30 Ara i Aquí 2.0 22.55 Informatiu vespre 00.00 Informatiu vespre 01.00 Àrea Andorra Difusió 06.00 Notícies 3/24 08.00 Els Matins 14.00 Telenotícies comarques 14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies migdia 15.40 Cuines 15.50 La Riera 16.35 Divendres 18.50 Els misteris d’en Murdoch 19.40 Espai Terra 20.15 El Gran Dictat 21.00 Telenotícies vespre 21.55 Crackòvia 22.35 39+1 23.35 Breaking bad (cap. 56): Enterrats 00.35 Fringe 01.20 Doctor Who 02.05 Waterloo Road 02.54 Cava de Blues 03.39 Fusió i swing a l’estudi 04.23 Blues a l’estudi 21.20 La Riera 22.05 Cosins germans 22.45 Ànima 23.15 Teatre: Cegada de amor 01.00 A vol d’ocell 01.52 Tresors del món, patri- moni de la humanitat 02.13 Cosins germans 02.48 Ànima 03.15 Cava de Blues 04.02 Fusió i swing a l’estudi 04.46 Blues a l’estudi 05.45 Videoclips catalans 06.00 Tork 06.35 El xai Shaun 07.28 Doraemon 08.38 Quin crac l’Angelo! 09.10 Mic 3 09.55 El Clifford cadell 10.47 El xai Shaun 11.36 Marsupilami 12.05 WorldGirl 12.55 Sailormoon 13.45 Shin Chan 14.55 Fanboy i Chum Chum 15.45 L’abella Maia 16.55 Mic 3 18.00 Bubble bip 18.18 Les noves aventures de Peter Pan 19.07 Els germans Kratt 19.30 Info K 19.45 Espies de veritat 20.10 Tom i Jerry 20.56 Bola de Drac 08.30 Coses que es mouen 09.16 Itàlia des de l’aire 10.00 Forquilla i motxilla 10.49 Rutes mítiques 12.37 Soka Afrika 13.36 Forquilla i motxilla 14.03 Assaboreix el món amb en Pascal 15.17 Itàlia des de l’aire 16.12 L’Àfrica més salvatge 17.55 Mars del món 18.29 El llegat final del plane- ta blau: el Congo 19.30 Flaix 20.00 Esport Club 21.00 Futbol Cat. 21.25 Km 0 21.30 Automobilisme 23.00 Efectivament 00.05 Tot l’esport 00.30 Efectivament 02.00 Crackòvia 02.25 Futbol Cat. 06.00 Televenda 07.00 Passaport 07.15 Jet lag 08.05 8 de 8 08.35 Catalunya blues 09.05 Televenda 11.05 Dinamita 11.35 Jet lag 12.00 Migdia 14.00 Arucitys 17.05 Hope 18.50 8 al dia 22.30 Cinema: Tenderness 00.20 Agatha Christie: Cianuro espumoso 01.55 Clips 08.00 Serveis informatius 08.30 Notícies en Xarxa 10.00 Efectes positius 10.30 Zona natural 11.00 Amb Josep Pons 12.00 La7mana Girona 12.30 La7mana 13.00 Caminant per Catalunya 13.30 La 7mana a Ponent 14.30 La 7mana Pirineus 15.15 Cafeïna 16.15 Promo 16.45 Rutes pel Pirineu 17.00 La qüestió 18.00 Top clàssics 19.00 Última sessió 19.30 Esports en xarxa 20.00 L’informatiu vespre de Lleida 20.30 L’informatiu 21.00 Cakes i pastissos 21.30 L’Informatiu de Cerdanya 23.00 El Punt al dia 06.30 Telediario matinal 08.30 Los desayunos de TVE 10.05 La mañana de La 1 14.00 L’informatiu 14.30 Corazón 15.00 Telediario 1 16.00 L’informatiu 16.05 Entre todos 18.45 España directo 20.30 Corazón 21.00 Telediario 2 22.15 El tiempo 22.15 Elecciones europeas 2014: debate a seis 00.00 Españoles en el mundo 02.00 En portada 02.40 TVE es música 08.00 TVE English 09.00 La Casa Encendida 09.30 Aquí hay trabajo 10.00 La aventura del saber 11.00 Trotamundos 11.50 Para todos La 2 13.35 Don Matteo 14.35 Documental 15.30 Saber y ganar 16.05 Grandes doc. 18.00 Docufilia 18.55 Para todos La 2 20.10 Don Matteo 21.05 La historia del mundo 22.00 Cinefilia: Melancolía 00.10 La 2 Noticias 00.40 El cine de La 2: Tras la venganza 02.25 Conciertos de Radio-3 02.55 Cine: Un año en la luna 04.20 TVE es música 06.30 Informativos Telecinco matinal 08.55 El programa de Ana Rosa 12.45 Mujeres y hombres y viceversa 14.30 De buena ley 15.00 Informativos Telecinco 16.00 Sálvame diario 20.15 Pasapalabra 21.05 Informativos Telecinco 22.00 Supervivientes 02.30 Premier casino 05.00 Fusión sonora 06.00 La Sexta en concierto 07.45 Al rojo vivo 09.30 Crímenes imperfectos 10.30 Investigadores forenses 11.30 Informe criminal 12.20 Al rojo vivo 14.00 La Sexta Noticias 14.55 Jugones 15.45 Zapeando 20.00 La Sexta Noticias 21.00 La Sexta Deportes 21.30 El intermedio 22.30 Pesadilla en la cocina 00.45 En el aire 02.00 El chiringuito de jugones 02.30 Poker Caribbean Adventure 04.00 Minutos musicales 06.45 TFou 08.30 Téléshopping 09.25 Petits secrets entre voisins 10.25 Au nom de la vérité 12.00 Les 12 coups de midi! 13.00 Journal 13.55 Les feux de l’amour 15.15 Téléfilm: Anna Nicole: star déchue 17.00 Quatre mariages pour une lune de miel 18.00 Bienvenue chez nous 19.00 Money Drop 20.00 Journal 20.55 Résistance 23.05 NewYork,unité spéciale 01.35 Au Field de la nuit 02.40 Sept à huit 07.25 Asobal 08.50 Magazine. Champions League 09.15 Turf desde la Zarzuela 10.15 Open de Italia de tenis 2014 12.15 Estudio Estadio 14.15 LEB 16.00 Open de Italia de tenis 2014 18.15 Europeo de gimnasia artística 2014 20.00 Conexión baloncesto 20.30 Conexión TDP 21.00 Imparables 22.00 Open de Italia de tenis 2014 00.00 Estudio Estadio 01.45 Liga Adelante 03.25 Conexión baloncesto 06.30 Télématin 09.10 Des jours et des vies 09.35 Amour, gloire et beauté 10.00 C’est au programme 11.00 Motus 11.25 Les z’amours 12.00 Tout le monde veut prendre sa place 13.00 Journal 14.00 Toute une histoire 15.50 Comment ça va bien! 17.05 Dans la peau d’un chef 17.55 On n’demande qu’à en rire 18.55 N’oubliez pas les paroles! 20.00 Journal 20.45 Rizzoli & Isles: autopsie d’un meurtre 23.00 Mots croisés 00.26 Film: Un taxi pour Tobrouk 01.40 Toute une histoire 06.00 Videos musicales 06.15 Noticias de la mañana 08.55 Espejo público 12.15 Karlos Arguiñano en tu cocina 12.50 La ruleta de la suerte 14.00 Los Simpson 15.00 Antena 3 Noticias 1 15.45 Deportes 16.30 Amar es para siempre 17.30 El secreto de Puente Viejo 18.45 ¡Ahora caigo! 20.00 Atrapa un millón 21.00 Antena 3 Noticias 2 21.45 El hormiguero 22.40 Velvet (episodio 14) 00.15 Más de...Velvet 01.00 Equipo de investigación 03.00 La tienda en casa 07.00 El zapping de surferos 08.30 Els 60 animals més perillosos del món: Mozambique 09.30 Alerta Cobra 12.20 Las mañanas de Cuatro 14.00 Noticias Cuatro 14.50 Deportes Cuatro 16.00 Ciega a citas 17.00 Avenida Brasil (episodio 11) 18.45 Mi madre cocina mejor que la tuya 20.00 Noticias Cuatro 21.00 Deportes Cuatro 21.30 C.S.I.: Las Vegas: Mátame si puedes 22.30 C.S.I.: Las Vegas: Visión roja 23.15 C.S.I.: Imborrable 02.30 C.S.I.: Sin salida 03.15 Puro Cuatro 04.00 Shopping 05.15 Puro Cuatro 06.45 Ludo 08.50 Des histoires et des vies 10.50 Midi en France 12.01 Journal régional 12.55 Météo à la carte 13.50 Un cas pour deux 16.05 Des chiffres et des lettres 16.50 Harry 17.30 Slam 18.10 Questions pour un champion 19.01 Journal régional 19.30 Journal national 20.15 Plus belle la vie 20.45 Tout peut changer 22.45 Grand Soir/3 00.01 Qu’allez-vous faire de vos 20 ans? 00.50 Les carnets de Julie 01.45 Midi en France 02.40 Plus belle la vie 03.10 Coluche: un clown ennemi d’État 06.45 Télé achat 09.45 Real Housewives: Orange County 11.30 Les anges de la télé- réalité 6 - Australie 13.35 Tellement vrai 15.15 Tellement vrai - La quotidienne 16.15 Les anges de la télé- réalité 6 - Australie 17.35 Le mag 18.15 Les anges de la télé- réalité 6 - Australie 18.55 Stargate SG-1 20.50 Crimes en Haute-Savoie 22.40 Crimes Spéciale police scientifique 00.30 Crimes à Strasbourg 02.20 La maison du bluff 08.25 X:enius 08.50 Le coelacanthe, plon- gée vers nos origines 10.20 Life 11.35 Visages d’Europe 12.41 Le sel des Incas 13.40 Film: Harvey Milk 15.40 Les montagnes mythiques de Chine 16.25 Les révoltés du «Meermin» 17.25 X:enius 18.15 Danse avec les poissons 19.00 La côte Est des États-Unis 20.05 28 minutes 20.50 Film: La piel que habito 22.45 Film: Pour lui 00.30 Les tourmentes 01.50 Téléfilm: Haute trahison 03.30 Metropolis 06.30 Bom dia Portugal 10.00 Praça da alegria 13.00 Jornal da tarde 14.15 Os nossos dias 15.00 Portugal no coração 18.00 Portugal em direito 19.00 Campanha eleitoral - Europeias 2014 19.15 O preço certo 20.00 Telejornal 21.15 Bem-vindos a Beirais 22.00 The Voice Portugal 22.15 Quem quer ser milionário 23.00 Prós e contras 01.00 5 para a meia-noite 02.30 Diários do vampiro 04.45 Televendas 08.30 TV5 Monde. Le journal 08.45 Jardins et loisirs 09.30 Challenge d’été 10.00 Flash info 10.05 Amour, haine et propagande 11.00 TV5 Monde. Le journal 12.00 Épicerie fine 12.30 Cut 13.30 Journal (RTBF) 14.00 Des racines et des ailes 16.00 Amour, haine et propagande: La Guerre Froide 17.00 Arte reportage 18.00 64’, le monde en français, 1re partie 19.35 Tout le monde veut... 20.30 Journal France 2 21.00 Film: Le sel de la mer 22.45 Journal RTS 23.15 Mémoires vives 08.00 Téléachat 09.00 Touche pas à mon poste! 10.50 Le grand 8 12.05 Friends 13.35 Navarro 17.00 Est-ce que ça marche? 17.30 Friends 18.30 Touche pas à mon poste! 20.30 D8 le JT 20.50 Film: American Gangster 23.45 Touche pas à mon poste! 01.15 Programme de nuit 08.45 M6 boutique 09.55 Les reines du shopping 10.50 La petite maison dans la prairie 12.45 Le 12.45 13.05 Scènes de ménages 13.40 Téléfilm: Un bébé en héritage 15.40 Hawthorne: infirmière en chef 16.25 Les reines du shopping 17.20 La meilleure boulange- rie de France 18.40 100% mag 19.45 Le 19 45 20.05 Scènes de ménages 20.50 Cauchemar en cuisine 22.25 Cauchemar en cuisine, que sont-ils devenus? 02.20 The Defenders 03.10 M6 Music Cadena dial 88.1 MHz R7P 89.0 MHz PRòxima Fm 89.5 MHz Ràdio TeleTaxi 90.2 MHz màxima Fm 92.1 MHz m80 Ràdio 92.6 MHz Ràdio ValiRa 93.3/98.9 MHz Flaix Fm 93.8 MHz Rna 94.2 MHz ona Rambla 95.0 MHz andoRRa 1 96.0 MHz andoRRa músiCa 97.0 MHz nRJ 100.6 MHz andoRRa 7 101.5 MHz FRanCe inTeR 101.8 MHz seR 102.3 MHz FRanCe musique 102.6 MHz 40 PRinCiPals 103.3 MHz FRanCe CulTuRe 104.0 MHz CaTalunya Ràdio 104.6 MHz Ràdio 4 106.0 MHz Ràdio 1 106.8 MHz Ràdio PRinCiPaT 107.5 MHz Ràdio 3 107.9 MHz
 • 32. Dilluns 19 maig Del 2014 www.bondia.ad segueix-nos núm.2.560 diaribondia@bondia Avís: El diari BONDIA es reserva el dret de publicació i no es responsabilitza de les fotografies i els textos que els lectors envien per ser publicats en aquesta secció. diari@bondia.ad Av. Doctor Mitjavila, 39. AD500 Andorra la Vella Tel. +376 80 80 70 www.centreauditiu.com LGI DRIVE ALERT Sistema d’avís per a persones que necessiten mantenir-se des- pertes, ja siguin conductors, estudiants, vigilants de seguretat, etc. El sistema emet un senyal acústic quan detecta una inclinació del cap. (No necessàriament la mateixa nit) Vàlid per a 1 personaAv. Tarragona, núm. 46. AD500 ANDORRA LA VELLA Salsa & Latino Av. Tarragona, 103 · AD500 ANDORRA LA VELLA 2 sales 2 ambients Zona de fumadors C/ Grandalla, baixos. AD500 ANDORRA LA VELLA 1 COPA a... 1 COPA a... 1 COPA GRATUÏTA a... Envia al 555 la paraula clau BD més el teu missatge. Avís legal a la pàgina 4 Cost SMS: 0,75 € + cànon Bd ombre.aver yo soy el macho tu seras la embra(afeminada) y punto no discutas. T llamare kuki, yo sere koko. Q me dices. bd jaja mesi ya esta renovada xo alguien sabe si jugo el sabado?? Bd;rfr1978;soy chico d encamp,... busco chica para compartir piso simp√°tica y cn buen humorüòÄüòòüòä! Bd sembla mentida que amb la gran quantita de savis que tenim al país la cosa vagi tant malament..., cal retornar a la cultura de l esforç ja i deixar-se estar de xorrades Bd. Sandra de Caldea. Tots els socis paguem,aixi que a veure si ens tractes a tots amb la mateixa educacio i amabilitat. Pobres i rics no cal ser pilota. El salari mitj de on surt ??? Perque la gran majoria som mileuristes. Bd... ha arribad d vacacions, pro no m oblidis mai.. T. Estimo molt, mi petita. Res ms xorki fins el moment. B. M. Bd yo tambien tqm bichurri Bd... ha arribad d vacacions, pro no m oblidis mai.. T. Estimo molt, mi petita. Res ms xorki fins el moment. B. M. Visca Catalunya Fora independents renegats Bd. sea encontrado unas gafas de nio en la parroquia de encamp la persona enteresada se dirige al bar raco del poble en Encamp. Bd como era aquella frase de laso: quien piense que es el favorito en una final la va a perder???? ojo clinico chico Bd ni pit ni collons ni res, la neteja ha de ser profunda pero que molt profunda, i tb alguna vaca sagrada s’ha de fotre al carrer Bd l’agrado de totes formes...fins i tot rodona. Bd eva ya eres un poco grande para comprar segun que libros con muchas ilustraciones y poca letra, a tu edad ya deberias leer un poco mas y no solo mirar las fotos Ingrid a ver si creces de una vez contigo todo es teatro i mentiras a ber si te vas a parecer a tu madre es ven michubichi pinnio 3puertas para piezas Bd a.e. tens tan temps lliure que dediques a imbecilitats que et podries plantejar fer una mica d esport a veure si rebaixes uns quants quilets, enlloc de perdre el temps com fas hauries de haver començat operacio bikini ja fa temps pq ara ja no arribaras jajaja Independistes, ITACA es cada cop mes lluny,se siente.... NI COPA NI LLIGA NI CHAMPIONS Venc caseta infantil de jard√≠,nova. BD cap tipo d’imparcialitat esportiva al bon d?ia. Mes. I diari d’ Andorra Tdo tem um porque, a gente e que demora pra entender.... bd xo que us pensaveu que a la cass deixarien presentar se a qualsevol o que??? Bd et vull coneixe minspires curiositat, crec q ets tu pero no tinc cap prova i no se com parla amb tu tranquilament, trovarnos o algo sento un sentiment dafecte i carinyo petonets. bd.VISCACATALUNYA LLIURE...som i serem!!! amb dos collons... bd xiqui que no se t pot treure de casa???? dos copichuelas i ja perdem el nord??? jajajaja i a veure si desperes jajaja Bd.busko gay muy afeminado. pasiuo.20 a 25 a√±os.delgado.para relaciones esporadicas..te mimare toda home de 50 solo me gostaria conocer dona para relacion Bd robo en milan, no??? a cascarla BD indar gorri nunca se rinde aupa osasuna Bd a todos los chachistas, no veo la novena...., que grande es Maccabi!!!!, y eso que se tenia que ganr casi sin jugar, por la boca muere el pez pero nada, a lo vuestro, y ahora a por la decima.... jajajaja Per molts anys, Joan!! De part de la teva dona i les teves filles. T’estimem!!Per molts anys, Evelyn!! De la mama, el papa, i els teus germans!!!