Diari del 12 de juny de 2012

 • 455 views
Uploaded on

Aqui podeu consultar el diari d'avui en format PDF. …

Aqui podeu consultar el diari d'avui en format PDF.
Que tingueu un Bondia¡¡¡ :)

More in: News & Politics
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
455
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. dimarts, 12 de juny del 2012 / núm. 2.078 / any 9 avuI és notícIa Pàgina 3 cuLtura Pàgina 14 El maig registra Màxima 6 vol 30 nous aturats i la impugnar una part andorra Pàgina 6 xifra s’enfila fins a de les subvencions L’EFa centra el seu cicle en la formació dels consellers de les les 1.033 persones culturals empreses familiars Tati Masià andorra Pàgina 8 “Cal que la gent es preocupi per la seguretat, que vegi que és important” Cèsar Marquina andorra Pàgina 9 500 milions de persones seran diabètiques el 2030 segons assenyala el doctor Isaac Levy pIrInEus Pàgina 12 La guàrdia civil decomissa 3.580 paquets de tabac en sis operacions el cap de setmana Esports Pàgina 16 cuLtura Pàgina 13 dani García es classifica de manera directa per als Jocs de la fundació ramon llull crea dos premis per al foment de la cultura catalana i es vincula a Foment de la projecció Londres i sallés perd la plaça un premi de reconeixement que s’atorga des del 1986. catalana a l’exteriorwww.bondia.ad / tel. 808 888 / fax 828 888
 • 2. 2 d’interès Dimarts, 12 De juny Del 2012 EL TEMPS meteo@bondia.ad Temperatures fredes de juny Ruixats cap al sud 06.15 h 21.31 h Les temperatures continuen més baixes del que 2/11 seria habitual i aquest matí es faran notar espe- 3/14 3/12 cialment a l’alta muntanya. Tot aquest aire fred farà que durant el dia les màximes siguin fres- 5/15 5/15 -2/8 ques. Al cel hi haurà nuvolades i estones de sol, Quart minvant 7/18 però ja durant el migdia s’anirà tapant. Durant 8/19 la tarda, cap a la Cerdanya i a Urgellet comen- çaran les precipitacions i s’estendran cap al sud 7/20 d’Andorra. Seran febles, com a molt moderades. 3/14 El vent bufarà entre moderat a fort als cims del 7/21 nord-oest i també es farà notar a la resta de zo- nes. Amb aquestes temperatures algunes de les dimecres precipitacions als cims podran ser de neu de for- dijous ma excepcional. Que tinguin un BONDIA. RESTAURANT TIC-TAPA UN ESPAI CAdA vEgAdA méS... Fem ...méS AgRAdAblE Aniversaris, comunions Comiat de solters/es gran selecció de tapes - arrossos Sopars d’empresa, etc. pernil de jabugo - carns - peix, marisc Tenim saló privat mENú dEl dIA Menjar per emportar-se mENú CARTA Escaldes-Engordany mENú dE TAPES Tel:+376 813 969 mENú dE mARISCAdA restaurantictapa@gmail.com cuina permanent oberta de les 12.00 a les 2.30 h Tic Tapa Rest.
 • 3. Dimarts, 12 De juny Del 2012 3 mercat laboralEl maig registra 30 nous aturats i laxifra s’enfila a les 1.033 personesTambé augmenten els que busquen una millora de feina i els beneficiaris d’una prestació tati masià Redacció anDorra la Vella tica indiquen que mentre que Els que busquen un lloc la quantitat de dones i d’homesEl degoteig de persones inscri- de treball es concentren en millora de situació laboral éstes al Servei d’Ocupació i que similar, en recerca d’un lloc deestan sense feina continua i, en el tram d’edat entre treball hi ha una inversió impor-durant el mes de maig, van ser els 40 i els 59 anys tant de proporcions (el 65,9%trenta les noves inscripcions que són homes).es van tramitar. D’aquesta ma- Per nacionalitat, els espa-nera, el mes passat es va tancar el 14,3% a tècnics i professionals nyols que recerquen una feinaamb 1.033 aturats. científics. Cal destacar que deu són els que tenen més temps de Així, les dades fetes públi- d’aquestes feines formen part residència, amb el 62,4% queques ahir pel departament d’Es- del programa de treball tempo- fa deu anys o més que viuen altadística posen en relleu que el ral que va començar al febrer. país. Aquesta proporció per alsmes de maig ha registrat 1.237 Respecte a l’edat, les dades portuguesos gairebé arriba a lademandants d’alta al Servei mostren que les persones en meitat, amb el 48,6%. Per al grupd’Ocupació, dels quals 1.033 recerca d’un lloc de treball es d’altres nacionalitats, el percen-estan en recerca de feina, xifra concentren en el tram de 40-59 tatge de demandants amb deuque es tradueix en una tendèn- anys en un 44,5%. En canvi, els anys o més de residència pujacia anyal positiva del 55%. El demandants que busquen una al 30%.nombre de demandants que millora de la situació laboral esvolen millorar la seva situació el volum de persones sense feina continua creixent. concentren entre els 26 i els 39 prestació d’aturlaboral continua evolucionant anys, amb un 46,6% del total. Pel que fa a la prestació econò-a l’alça, encara que amb menys cerca d’un lloc de treball nou, tratives; un 20,1%, treballs no A més, les dades mostren mica per desocupació involun-mesura, amb un 39,2% de ten- el 21,3% corresponien a treba- qualificats; el 17,6%, treballs de que la majoria dels demandants tària, cal destacar que al maigdència anyal. lladors no qualificats i, en el serveis, restauració, protecció i que estan donats d’alta al Ser- també es van incrementar en 28 Una altra de les dades que es mateix percentatge, en recerca venedors, i un 17,2%, ocupaci- vei d’Ocupació estan en recer- les persones que la reben, aixíposen en relleu en aquest infor- de feines de serveis, restauració, ons com a tècnics i professionals ca d’ocupació i desocupats des que ja són 145 els beneficiaris.me és que el nombre d’ofertes protecció i venedors; el 17,7% de suport. de fa menys de sis mesos (el D’aquests, la majoria, 78, es con-s’ha incrementat notablement, buscaven feina a la construcció Pel que fa als llocs de treball, 87,4%). Respecte a les persones centren en el tram dels 40 als 59en part a causa de la implanta- i el 15,3% corresponien a emple- al maig se’n van oferir 210, 13 que volen millorar la seva situ- anys. Quant al gènere, un 63,4%ció, el mes de febrer, del pro- ats administratius. més que a l’abril. Concretament, ació laboral, el 49% ja té un con- correspon a homes i la resta, agrama de treball temporal, amb D’altra banda, de les 204 per- el 39% corresponen a treballa- tracte de treball fix i el 48,1%, un dones. Per nacionalitats, són elsuna tendència anyal positiva del sones que volien una millora dors de serveis, restauració, pro- contracte de treball temporal o espanyols els qui encapçalen la93,5%, segons Estadística. de la seva situació laboral, un tecció i venedors, el 21,9% a tèc- discontinu o de temporada. llista de beneficiaris, seguits dels De les 1.033 persones en re- 20,6% buscaven feines adminis- nics i professionals de suport i D’altra banda, des d’Estadís- portuguesos i els andorrans.
 • 4. 4 opinió Dimarts, 12 De juny Del 2012 edIToRIaL TRIbuNaUn nou rècord: males notíciesNovament les xifres de l’atur marquen màxims que és urgent tirar endavant aquesta optimit- L’envejahistòrics. D’aquesta manera, ahir es va saber zació, ja que cal intentar combatre el degoteigque el mes de maig va registrar un aturat nou constant d’aturats o, si més no, mirar de fre- RoSeR RodRÍGueZ JeReZcada dia i que la xifra ja se situa en 1.033, és a nar-lo. D’aquesta manera, seria interessant quedir, 30 persones més que el mes anterior. aquest es pogués trobar un equilibri entre les ofertes de L’enveja és molt nociva per a les nostres vides, perjudica les nostres vides perquè comporta fer constants comparacionsanunci arriba tot just uns dies després del dis- treball, que van créixer curiosament al mes de amb altres persones. L’enveja no és sana. Si la persona quecurs del cap de Govern en el debat d’orientació maig, i les demandes de feina. També caldria un s’enveja té èxit o li va molt bé en la seva vida personal, desit-política, en el qual va manifestar la necessitat seguiment exhaustiu de les persones que estan a gem tot el que ella té.de flexibilitzar el mercat laboral i introduir l’atur, per comprovar quines són les dificultatsnous tipus de contracte com ara el de substitu- que tenen per trobar feina i, d’aquesta manera, L’enveja ve per la nostra inseguretat davant el que fem. Ne-cions temporals. D’altra banda, també van ser ajudar-los amb programes de formació especí- cessitem l’aprovació de tots, sempre volem fer més coses de les que podem, i això en un determinat moment pot arribar aaprovades les propostes de resolució dels grups fics. Pel que fa a les propostes de fle- ser terriblement esgotador. Les persones que pateixen aquestparlamentaris, entre les quals hi ha una millo- xibilització de Martí, cal anar més mal potser ho fan sense voler o sense adonar-se’n, però hara del Servei d’Ocupació. Les dades demostren enllà per atacar el problema d’arrel. de ser una cosa molt terrible de viure, ja que es pateix, es cau en la hipocresia, es diuen coses desagradables i, finalment, ens torna en persones destructives. Sempre que coneixes una SISè GRau persona envejosa segur que et farà patir, però és llavors quan hem de saber manejar aquest sentiment tan destructiu. ¿Però què són els ‘trending Recorda que l’enveja és la por de no ser acceptat pel nostre topics’ de Twitter? entorn, és “inseguretat total en nosaltres mateixos”. Cal trac- tar de controlar aquest ressentiment, perquè només portarà solitud a les nostres vides. FeRNaNdo bLaNCo Per poder tractar aquest sentiment de frustració, recordaJa formen part de molts programes de televi- en temps real diversos factors que no sempre que tots els éssers humans som febles, que tots tenim uns ta-sió i surten fins i tot als telenotícies. Els tren- van lligats amb la popularitat d’un tema que els lents que Déu ens va regalar, i és en nosaltres el descobrimentding topics són presents a Twitter des del 2008, usuaris comenten a la plataforma. Perquè una l’explicació.i són una funció addicional que permet desta- notícia, persona o paraula aparegui entre elscar de forma immediata totes aquelles coses trending topics no ha d’haver estat prèviament L’enveja només ens portarà problemes. És difícil reconèixerimportants que passen en un mateix moment. al llistat, però hi pot aparèixer novament si l’al- que “sóc molt envejosa”, però pensa en el teu jo intern, si hoDe totes maneres, els temes sobre els quals es gorisme determina que s’explica per a un nou ets o no. Tracta de controlar l’enveja, és com el més semblantconversa més a Twitter no sempre es posicio- grup de persones. En aquest context també cal a la gelosia.nen mitjançant la força bruta de la menció d’un tenir en compte que hi ha diversos llistats regi-terme: penseu que si fos així els “bon dia” amb onals de temes més destacats. Agraïm cada dia el que tenim i el que no tenim. Tractemquè una enorme quantitat de gent entra a Twit- d’actuar bé amb els altres, esforcem-nos i no ens comparemter cada dia seria #TT, i això no succeeix. Ara bé, més enllà de la popularitat d’un tema amb ningú, perquè sempre sentirem que perdem i deixarem ‒provocada per un gran volum de publicaci- lloc al fet que floreixi aquest lleig sentiment que és l’enveja. Al començament, la presència d’aquelles pa- ons‒, molts tuits tampoc no asseguren el lloc enraules relacionades amb celebritats, com Lady el llistat, cosa que als començaments passava Busca en el teu interior. Fes coses bones i veuràs que moltesGaga o Madonna, era habitual en el llistat de amb Justin Bieber. D’aquesta manera, Twitter persones t’admiraran més per les teves coses boniques quetrending topics elaborat per la plataforma de mi- evita destacar termes només per la quantitat de per les teves actituds lletges. Sigues feliç i allunya aquestscroblocs. En altres ocasions els temes sobre els tuits enviats a la seva plataforma (el tema ja co- mals pensaments. Recorda que sempre hi haurà millors i pit-quals més es conversa, com les revoltes a l’Iran mentat de les salutacions diàries). jors persones que tu.o les acampades a la Puerta del Sol, han permèsque Twitter es posicioni com un termòmetre de La immediatesa de la plataforma tam- Mai hem de comparar-nos amb ningú, hem d’entendre queles notícies a internet. No obstant això, quan bé es destaca a Twitter, i això també afecta som únics i irrepetibles. Tots som fills de Déu i hem d’estarWikileaks i el seu fundador, Julian Assange, els trending topics. Sol passar en casos com conformes amb el que hem aconseguit, amb els talents quevan començar a acaparar l’atenció dels mitjans, #OccupyWallStreet, que durant els moments Ell ens ha donat. Brillem o no, hem d’estar feliços gaudintTwitter va ser objecte de crítiques sobre un pos- previs a les manifestacions va aparèixer entre d’aquest festí anomenat vida. Algunes vegades el nostre es-sible bloqueig de trending topics en termes com els trending topics però durant les marxes no hi tat d’ànim no és bo i no podem veure les meravelles que ens#wikileaks, #cablegate, #freeassange o altres parau- era present. Davant les crítiques sobre una pos- envolten, no tenim capacitat per explicar les nostres benedic-les relacionades. En aquella ocasió Twitter va sible censura, la companyia va detallar que ja cions, que realment són moltes.intentar defensar-se dient que el tema ja havia havia estat un esdeveniment destacat i que unaestat present entre els trending topics en algunes nova menció en el rànquing deixaria de banda Però podem demanar a Déu el miracle que sani nostra àni-regions, i que per això no tornava a ser en el l’esperit de notícia d’última hora que caracterit- ma, que sapiguem donar-li gràcies per tot el que ens permetllistat. za Twitter, condició que va portar la setmana tenir i, sobretot, que aprenguem a saber agrair també el que passada Leticia Sabater a ser #TT per un temps tenen els altres. Llavors sí que coneixerem el que és viure en ¿Com funcionen, llavors, els #TT? La compa- breu després de la seva campanya viral de pau i amb plenitud total.nyia destaca que un algorisme s’encarrega de “busco nòvio”.destacar i classificar aquells termes que els usu- Cartes al directoraris comenten repetidament a la plataforma en Com veuràs, el secret dels #TT és quelcom Envia les teves cartes al director o les teves opinionstemps real i que poden ser una notícia d’última tan hermètic com la fórmula de la Coca-Cola... a l’adreça electrònica director@bondia.adhora. Amb un volum de gairebé 400 milions de Recorda que ens has de facilitar les teves dades, així com la parròquia de residència.tuits diaris, aquest algorisme també classifica Fins dimarts que ve, ens veiem a la xarxa.El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BonDia es reflecteix en el seu editorial.Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència. Dipòsit Legal AND. 114-2004directori La Veu deL PobLe S. a. PReSIdeNT Carles Naudi d’Areny-Plandolit SeCReTaRI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GeReNT Thomas Kampfraat boNdIa dIReCToR Marc Segalés CaP de RedaCCIÓ Marta Fernández RedaCCIÓ Joan Josep Blasco, Mireia Suero, Esther Jover, Julià Rodríguez CoRReCCIÓ M. Àngels Sala MaQueTaCIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati FoToGRaFIa Tatiana Masià, Iñaki Rubio, CoMeRCIaL I adMINISTRaCIÓ Ricard Vallès, Isabel Diaz, Joan Nogueira, Meritxell Villanueva, Virginia Yáñez dISTRIbuCIÓ Premsa distribució TRaNSPoRT Trans Integral Seu SL. Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella .Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 Adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.ad
 • 5. Dimarts, 12 De juny Del 2012 publicitat 5 mi E ntrega el pre nja, La guanyadora: Sr. Jordi Gra e de Jorma Bik Dolors Cortés Torres Bicicleta Cannondale Synapse Carbon Ultegra
 • 6. 6 Dimarts, 12 De juny Del 2012 catorzenes jornades de l’associacióL’EFA centra el cicle en la formació delsconsellers de les empreses familiarsL’entitat remarca que molts integrants dels consells d’administració no han fet cursos específics agències m. s. c. anDorra la Vella Tomàs indica queL’empresa Familiar Andorra- membres d’aquest òrganna (EFA) dedicarà la catorzenaedició del cicle que organitza desconeixen les sevesanualment a la formació dels responsabilitatsconsellers de les societats. Elsecretari tècnic de l’entitat, JoanTomàs, va destacar que s’ha op- Les ponències anirantat per un contingut acadèmic, a càrrec del professorja que molts integrants delsconsells d’administració de les de l’IESE Joan Roure iempreses no tenen una forma- l’advocat Josep Herreració específica. En aquest sentit, va destacarque els membres d’aquest òr- Estan destinadesgan són els que supervisen els a persones ambcomptes de la societat però so-vint desconeixen les responsa- experiència en consellsbilitats que comporta el càrrec. d’administracióAixí, si en les edicions anteriors joan tomàs i la presidenta de l’eFa, cristina Viladomat, van presentar ahir el cicle d’empresa familiar i qualitat.es van centrar les ponències al’entorn de l’emprenedoria, “en tiu de l’empresa familiar. Reflexió empresa i família. La jornada serà vintena de persones, ja que es bé ho han considerat les entitatsels temps que corren cal apos- acadèmica sobre els deures dels a l’Art Hotel de nou del matí a tracta de classes interactives. Tot financeres patrocinadores, Crè-tar per la formació”, va destacar administradors, el seu nomena- una del migdia. i així, des de l’EFA es va remar- dit Andorrà i MoraBanc.Tomàs. ment i el funcionament del consell. La formació va adreçada a car que si hi ha més interessats L’any passat les jornades es El cicle tindrà lloc el 22 de Per altra banda, el professor de persones que ja tenen experièn- s’ampliaran les places. van centrar en les empreses di-juny i estarà format per dues l’IESE i expert en emprenedoria cia en consells d’administració El secretari tècnic de l’EFA va gitals, en ser un sector en crei-ponències. L’advocat expert en Joan Roure tractarà del tema El (l’òrgan intermedi entre els di- destacar que es tracta d’un tema xement, mentre que l’anteriorqüestions mercantils Josep Her- consell de família. Funcions i atri- rectius i els accionistes). La pre- d’interès per a les empreses del s’havia tractat sobre els valorsrera parlarà d’El govern corpora- bucions d’un òrgan que vincula visió és que hi assisteixin una Principat, i en aquest sentit tam- familiars i la creació de valor. ipcEls preus pugen un 0,3% al tati masiàmaig respecte al mes anterior Redacció anDorra la Vella béns i serveis, ensenyament, palment per la disminució de la alimentació, begudes i tabac, i variació de preus dels productesEls preus van créixer al maig un esbarjo. petroliers (que passen del 8,5%0,3% respecte al mes anterior Quant a la inflació subjacent, al 6,9%). Per contra, la variaciói van fer que la variació anual que es calcula recollint tots els dels preus dels productes fres-de l’índex de preus al consum preus a excepció dels productes cos puja del 2,5% al 2,8%.(IPC) se situés a l’1,5%. amb preus més volàtils i no es- El departament d’Estadística Segons va informar ahir el de- tacionals (no es tenen en comp- també va posar en relleu que despartament d’Estadística, man- te ni els productes energètics ni de començaments d’aquest anytenen el comportament a l’alça els productes frescos), al mes de la variació de preus de l’energial’hoteleria i restauració, mentre maig la diferència entre l’IPC està disminuint, situant-se enque tenen un efecte moderador i la inflació subjacent es va re- aquest mes en el 5,2% quan alsobre l’IPC vestit i calçat, habi- duir del 0,5% al 0,4%. Aquesta mes de gener la variació va sertatge, transport, salut, mobles, diferència està motivada princi- del 12,8%. l’ipc ha crescut un 1,5% en l’últim any.
 • 7. Dimarts, 12 De juny Del 2012 andorra 7 economia PoLÍticaGM Consultors i la Cambra Rios opina que el Governediten un calendari fiscal està fent l’obertura “tan malament com pot”La publicació és una completa guia que arribarà a les empreses tati masià JULiÀ RodRígUez tati masià anDorra la Vella JULiÀ RodRígUez anDorra la Vella El conseller general socialde-Els empresaris ja disposen mòcrata David Rios conside-d’un detallat calendari fiscal ra que, pel que fa a l’obertura2012 gràcies a la iniciativa de econòmica que s’està posant enGM Consultors, que ha elabo- marxa i la contractació de Moni-rat una eina d’aquest tipus per tor Group per buscar inversionsprimera vegada al país. La pu- estrangeres, “el Govern ho estàblicació, que es farà arribar a fent tan malament com pot”. Eltotes les empreses amb la col- parlamentari del PS ha fet finslaboració de la Cambra de Co- ara nombroses intervencions enmerç, Indústria i Serveis, inclou relació amb aquesta matèria alels impostos directes, els indi- Consell i hi continuarà incidintrectes, els impostos comunals i en la propera sessió de dijousles obligacions de l’empresari. vinent. “No és que sigui una ob- david rios. El president de la Cambra, Xavier Prats i marc Pantebre a la presentació del calendari fiscal. sessió, però el cert és que tot ésMarc Pantebre, va explicar du- un problema darrere un altre en en desacord que l’executiu hagirant la presentació d’aquesta fiscal que s’ha elaborat com “un ca que es vagi actualitzant al aquesta qüestió”, indica Rios. començat a treballar en l’obertu-iniciativa que es tracta d’una document sintètic i útil per a llarg dels anys per anar-hi in- Segons explica el conseller ra econòmica quan la llei d’in-“eina utilíssima” perquè les l’empresari”, a través de la qual troduint les noves dades sobre general, primer va ser la “con- versió estrangera encara no estàempreses coneguin quines són es podrà informar també sobre els impostos de les quals no es tractació a dit” de Monitor aprovada, així com amb l’envi-les seves obligacions tributàri- el dipòsit de comptes, així com disposa avui dia (per exemple, Group per una “quantitat des- ament d’una carta de Monitores, que “s’han anat complicant dels formularis que cal omplir, el reglament de l’impost de so- orbitant d’1,5 milions d’euros” Group als hotelers. “Nosaltresamb el temps, cosa que ha fet per exemple, pel que fa als im- cietats) i hauria d’estar a punt i posteriorment “demano els considerem que la venda delsque de vegades hi hagi una cer- postos indirectes. en futures edicions a principis informes comparatius de les negocis és una acció puramentta confusió”. El calendari, del qual s’ha fet d’any. La publicació es comen- empreses que s’havien analitzat especulativa i no és l’obertura Xavier Prats, soci de GM una tirada de 5.000 exemplars, çarà a distribuir aquesta matei- i no me’ls donen”. A més, el con- amb aportació de valor afegitConsultors, va qualificar la guia pretén ser una eina dinàmi- xa setmana. seller socialdemòcrata es mostra que volem”, afegeix Rios. educació gastronomia sortejosLa Universitat anDorra turisme Les jornades Andorra aOberta La Salles’inaugurarà taula venen 3.724 menúsel 28 de juny Redacció anDorra la Vella dorra a taula s’ha comptat amb la participació de 27 establi- Redacció anDorra la Vella Les jornades gastronòmiques ments, 15 restaurants i 12 hotels. Andorra a taula, que van acabar Pel que fa a la venda de menús,La inauguració de la Universitat el 31 de maig, han venut 3.724 els restaurants n’han venutOberta La Salle (UOLS) tindrà menús, una xifra una mica per 2.054 (55,15%) i els hotels, 1.670lloc el pròxim 28 de juny, segons sota dels 4.000 que s’havia fixat (44,85%). L’objectiu de la UHAha informat la Fundació Privada la Unió Hotelera (UHA) com a és seguir treballant per acon-Universitat Oberta La Salle. La objectiu. Tot i així, els establi- seguir que aquestes accions dejornada començarà a les onze ments participants en fan una promoció gastronòmica i dina-del matí amb la benedicció delrectorat per part del bisbe Joan- Xecs per als guanyadors valoració positiva. Tal com ja va passar en l’edició de la tardor, mització del sector es consolidin en el calendari d’activitats, tantEnric Vives als despatxos ubi-cats a l’avinguda del Través 31, a de la campanya de turisme la gran majoria dels menús ser- vits han estat a clients nacionals, a l’edició de tardor com a la de primavera.l’edifici Santa Caterina (la Mas- Andorra Turisme va entregar ahir els xecs de 6.000 euros a amb un percentatge per sobre D’altra banda, és previst quesana). Després començarà la jor- més guanyadors de la campanya Alguna cosa es mou a Andorra. del 84%, mentre que els menús la setmana vinent se sorteginnada de portes obertes, en què el Els guanyadors d’ahir eren gairebé tots afortunats dels sortejos per a clients turistes s’han incre- les entrades al centre termolú-públic es podrà informar sobre dels dies 29 de maig i 4 de juny. Els xecs van ser entregats per mentat lleugerament arribant a dic Caldea entre tots els clientsles titulacions i modalitats dels la directora de màrqueting d’Andorra Turisme, Noemí Pedra. una xifra propera al 16%. d’Andorra a taula que van om-estudis oferts per la UOLS. En aquesta edició de l’An- plir les butlletes de satisfacció. Buffet lliure 9,90 € de diumenge a dijous tancat a la nit
 • 8. 8 andorra Dimarts, 12 De juny Del 2012 cèsar marquina, cap de seguretat d’andorra telecom “Cal que la gent es preocupi per la seguretat, que vegin que és important”Tant les empreses com els particulars som vulnerables a qüestions de segu- parapública volen incidir en aquesta qüestió i per això demà s’organitza unretat informàtica, tal com es va poder demostrar amb l’atac massiu patit la fòrum en què s’intentarà conscienciar els assistents de la necessitat de pro-setmana passada per Andorra Telecom. Els responsables de seguretat de la tegir-se per evitar determinats problemes, com pèrdues econòmiques. tati masià m. f. anDorra la Vella blic, pràcticament. Cal tenir en compte que hi ha mitjans perDemà celebreu un fòrum cen- seguritzar els perfils de Face·trat en la seguretat i, precisa- book... Qualsevol persona quement, fa uns dies Andorra Te- vulgui tenir informació meva lalecom va ser objecte d’un atac pot tenir a través del meu per·per part d’uns hackers. ¿Què va fil. Cal tenir en compte que, perpassar exactament? exemple, si algú vol robar a casa Els atacs informàtics, que meva, si sap que estic de vacan·poden arribar a semblar molt ces a través del Facebook, doncscomplexos, avui en dia són una ho tindrà més fàcil per fer·ho,de les amenaces més vigents, per saber que estic fora..Andorra Telecom va patir un Com més informació donem,atac i hi ha altres empreses, fins més fàcils posem les coses, ja quei tot més grans, que també n’han a banda de la privacitat segura·patit, tot i que sembla mentida ment hi haurà algun paràmetre,que puguem ser vulnerables a alguna de les informacions queaquestes amenaces. De fet, el facilitem, que es correspondràque som és una empresa o un amb alguna de les nostres con·país i a fora tenim el món global, trasenyes.internet, i a partir d’aquí gairebéqualsevol persona amb accés a Sovint es diu que els joves sóninternet i amb els coneixements més vulnerables, però el certsuficients pot buscar la fórmula és que els adults, que no estemde molestar o fer atacs d’aquest ¿La solució és més o menys miques o fins i tot la fallida d’al· Però sí que és veritat que no acostumats a les noves tecnolo-estil per buscar un perjudici. fàcil? guna empresa. hi ha prou consciència, ni en les gies, potser ho som més... Per a una persona que no en No. Perquè encara que tin· Per tant, es vol conscienciar empreses ni entre els particu· Sí i no, perquè cal pensar queté ni idea, és com una carretera guem les maneres de fer·ho i els la gent, que sàpiguen els perills lars. I veiem que es donen deter· per als nens que han nascut ambque no té la capacitat d’absor· coneixements, sempre hi ha una que hi ha i les tendències, cap a minats problemes, per exemple les noves tecnologies és igual co·bir la quantitat de cotxes, que part d’inversió en tecnologia, i on van. Això a nivell d’empre· a Sony. Sobre LinkedIn també va municar·se per les xarxes socialses multipliquen per cinc, per això sempre limita. D’altra ban· sa, i també farem alguna cosa sortir una notícia sobre milions que per a nosaltres fer·ho perdeu o per vint i, evidentment, se da, tot i que puguem posar un a nivell personal. Parlarem de d’usuaris compromesos... ningú telèfon. I és més fàcil que doninsatura. El símil seria aquest. Te· fre a aquest atac sense cap mena les xarxes socials i de quins són se salva i tothom hi està exposat certes dades. Confien molt ennim un servei dimensionat per de dubte en sorgiran uns altres. els riscos, que són els mateixos i, per tant, ens hem de conscien· aquests tipus de comunicació,al país i de cop arriben sol· per a les empreses que per als ciar més d’anar amb cura. Per de tecnologies. Però és una dis·licituds equivalents a França o La sensació és una mica que les particulars. exemple, es van recuperar mili· ciplina a part i s’ha de conscien·a Espanya i, evidentment, el ser· entitats o les empreses van al ons d’usuaris i es va veure que ciar la societat en general.vei se satura. darrere d’aquests hackers... En general, ¿quins són els prin- molts tenien el mot clau “1, 2, 3, És totalment això. Seguim les cipals riscos? 4, 5”, i segurament si haguessin A banda del fòrum, ¿quines al-¿I què es pot fer per evitar situ- tendències dels hackers. D’algu· D’això en parlarem al fòrum, posat una altra cosa, no tan evi· tres mesures es poden prendre?acions com aquesta? na manera, les persones que tre· perquè per a cada empresa hi dent, no haurien sortit en la llis· La seguretat ja no és una La nostra feina és minimitzar ballen en seguretat són una mica ha un tipus de risc, d’amenaces. ta dels compromesos. qüestió restringida als professi·aquests riscos, però el ritme a hackers per poder estar al dia, No són els mateixos per a una onals de la seguretat i hi ha mol·què pot avançar una població però això no impedeix que en empresa que es dedica a vendre El problema és que la informà- tes webs amb informació. Ambmundial amb coneixements i qualsevol lloc del món hi hagi productes per internet que per a tica avança molt ràpid i ens cos- el fòrum també volem ajudaramb accés a la informàtica o a persones amb més imaginació o una altra, per exemple, de viat· ta adaptar-nos... ¿Quines mesu- i, també a través de butlletinseines per ocasionar aquest tipus amb més coneixements. ges. En aquest cas el que més li res bàsiques podem prendre? d’informació, alertar de certesde problemes informàtics no preocuparà serà la confidencia· En general, no tenir la ma· qüestions.és el mateix que puguem tenir ¿I com va sorgir la idea de fer litat de les dades amb què treba· teixa clau per al compte banca·nosaltres com a empresa o com el fòrum de demà, centrat en la lla. Hi ha algunes empreses per ri que per al correu electrònic, ¿I quina periodicitat se li vola país a l’hora de respondre a seguretat? a les quals és molt important canviar·la cada cert temps, fer donar al fòrum?aquests atacs, que van evolucio· Fa temps que hi estem treba· la continuïtat del sistema i per que no sigui gaire evident... El La idea és recuperar el fòrumnant molt ràpidament. llant i la intenció inicial és inten· a d’altres potser és la gestió de que volem és fomentar l’esperit que es va fer el 2009 i ara, en un El que podem fer és estar tar transmetre els coneixements les dades. crític, que abans de fer les coses moment que és evidentmentsempre tan actualitzats com si· que tenim o que hem pogut re· ens ho plantegem. Cal descon· diferent del del 2009, doncs sigui possible i ser com més rà· copilar tant nosaltres com em· ¿I creieu que en general la gent fiar una mica i no creure que funciona veurem si el podempids millor a l’hora d’instal·lar preses dedicades a la seguretat és conscient de la necessitat de perquè Yahoo o d’altres siguin fer. Si no pot ser cada any, al·nous mitjans de control. Aquest a les empreses del país. Que la prendre mesures de seguretat? grans empreses ja són segures, menys cada dos, perquè podriaatac ens ha mostrat algunes de· gent es preocupi per la seguretat Hi haurà de tot, però en ge· ja que poden tenir incidents. ser interessant per poder formarbilitats que teníem i estem tre· i que vegin que és important per neral no en som prou consci· les persones sobre les noves ten·ballant per poder·les solucionar, al seu negoci. En definitiva, el ents. Sí que és veritat que la gent Tot això sembla complicar-se dències, què és el que hem desense haver de sobredimensio· que volem és que les empreses que ens dediquem a la seguretat amb les xarxes socials... tenir en compte... A banda, con·nar el servei, perquè és un cost puguin evitar incidents que els som una mica paranoics perquè Hem de pensar que tot el tinuarem informant sobre dife·que és difícil d’assumir. poden provocar pèrdues econò· sempre veiem coses malament. que pengem a internet és pú· rents alertes o qüestions.
 • 9. Dimarts, 12 De juny Del 2012 andorra 9 apLicacions inFormàtiques saLutEl Catalanitzador vol ser tati masiàuna eina de màxima utilitatSoftcatalà espera arribar a 250.000 usuaris del programa en 4 anys e. n. Redacció sant julià De lòriaLa Universitat d’Andorra(UdA), a través de la Xarxa Vi-ves, va presentar ahir, conjun-tament amb un dels fundadorsde Softcatalà, Jordi Mas, la nova un moment de la conferència que va oferir ahir el metge isaac Levy.versió del Catalanitzador peral sistema operatiu MicrosoftWindows. Aquest programainformàtic permet a l’usuari 500 milions de personesde Windows escollir de formaautomàtica el català en totesles aplicacions que faci servir, L’enginyer Jordi mas i el membre de la Xarxa Vives Florenci pla. seran diabètiques el 2030depenent sempre de la versió Redacciói l’edició del sistema operatiu bre d’usuaris que treballen i equip de vuit persones, que anDorra la Vella recomanar un estil de vida salu-que utilitzi. naveguen en català. van trigar sis mesos a crear la dable, és a dir, fer exercici i se- “Només el 13% dels usuaris Mas ha constatat que cada primera versió. “Ha estat un El 2030, segons les dades que va guir una dieta equilibrada.catalans fan servir el Windows dia augmenten en 100 perso- esforç important, sobretot en donar ahir el metge especialis- Per Levy, l’aparició de lesen català, mentre que només el nes els usuaris que fan servir el procés de proves, i encara ta en endocrinologia, nutrició i bombes d’insulina l’any 19807% utilitzen Internet Explorer el Catalanitzador i calcula que es treballarà durant un parell diabetis Isaac Levy, en el marc va ser clau en el tractament delsen català”, explica Mas. Asse- a l’any es podrien arribar als d’anys més”, assenyala Mas. del programa La salut al dia de afectats per diabetis del tipus A,gura que això és preocupant, 60.000 usuaris nous. Així, es- Aquest programa es pot des- la Fundació Crèdit Andorrà, la és a dir, els insulinodependents.ja que “el 80% dels usuaris fan pera poder aconseguir en qua- carregar gratuïtament des de diabetis afectarà 500 milions de A partir d’aquest moment lesservir el Windows i que el cata- tre anys els 200.000 o 250.000, la direcció http://catalanitzador. persones al món, enfront dels millores en aquest tractamentlà tingui una aplicació tan com- que li permetrien analitzar de softcatala.org i s’ha aconseguit 300 milions actuals. De fet, se- han estat constants, amb l’apa-plicada ens preocupa”, perquè manera més concreta l’aplica- integrar-lo a les xarxes socials, gons va indicar el mateix met- rició dels monitors que assenya-aquest sistema operatiu pre- ció per poder saber quina ver- ja que un cop instal·lat es pot ge amb dades d’Espanya, on la len el nivell de sucre constant-senta més problemes a l’hora sió del Windows és la que més compartir a través de Face- malaltia afecta el 20% de la po- ment o el perfeccionament dede poder triar l’idioma en què es fa servir i amb quins proble- book, Twitter o Google+. blació, el 6% de les persones no les bombes.es vol treballar, no com altres mes es troben els usuaris. Mas preveu que es vagi ac- saben que són diabètiques. Tot i això, i segons va asse-sistemes com Linux o Apple. Des de la creació d’aquest tualitzant la versió del progra- Aquest increment, segons nyalar el metge, trobar un lector El Catalanitzador és una programa els administradors ma cada tres mesos i es vol fer Levy, es deu bàsicament a la glo- fiable que analitzi les dades pereina lliure i gratuïta que sim- de la Viquipèdia han vist com compatible amb la propera ver- balització, que ha fet augmentar establir el tractament més ade-plifica el procés de traducció s’han incrementat les visites al sió de Microsoft, el Windows 8, l’obesitat, ha potenciat la vida quat a cada moment és el princi-al català de l’entorn Windows seu portal un 1,5%. L’aplicació a més d’adaptar-lo a OpenOffi- sedentària i ha fet canviar els pal repte dels nombrosos grupsen quatre senzills passos per s’ha pogut crear gràcies a la ce, el LibreOffice i l’Adobe hàbits alimentaris. Per fer front d’investigació del món que tre-aconseguir augmentar el nom- col·laboració voluntària d’un Acrobat. a aquesta dada, el facultatiu va ballen en aquest camp. cambra de comerç centres d’autoaprenentatge e. r. Descoberta Jornada per a potencials del Madriu inversors a Andorra La xarxa pública dels centres d’autoaprenentatge de català Redacció ha fet aquest cap de setma- anDorra la Vella capital catalana. La jornada, que na la sortida de final de curs, es farà el dia 13 de juny, s’adreça una descoberta de la vall del La Cambra de Comerç, Indús- a potencials inversors que esti- Madriu amb prop d’una qua- tria i Serveis d’Andorra ha guin interessats a començar ac- rantena d’usuaris que s’hi organitzat, juntament amb la tivitats econòmiques a Andorra. han volgut apuntar. Un po- Cambra de Comerç de Barce- La iniciativa servirà per donar a nent de l’Institut d’Estudis lona, una jornada sota el títol conèixer el nou marc fiscal i els Andorrans va fer les explica- Perspectives d’inversió empresarial avantatges que ofereix el país cions al llarg del recorregut. al Principat d’Andorra, que tindrà a l’hora d’acollir inversions. La lloc a la Casa Llotja de Mar de la inscripció és gratuïta. Al costat de l’Hotel la Massana Pàrquing a Andorra 2000 Av. Sant Antoni, s/n Carretera de lObac, s/n, Andorra la Vella A partir del dia 16 de juny A partir del dia 20 de juny Tel. de contacte: 82 08 88 Tel. de contacte: 82 08 88 VenDa de Petards
 • 10. 10 PUBLICITAT DIMARTS, 12 DE JUNY DEL 2012 a la Massan aC loseta, S ala de l n y 20.30 h. Dijous 14 de ju untaris ol Reu nió de v 20.30 h : . ny s 15 de ju de la cursa D ivendre eparació pr ica Xerr ada de ísica, psicològ f di etètica, a s ultr Non plu n país El c or du
 • 11. Dimarts, 12 De juny Del 2012 andorra 11 ordino i la massana andorra la vellaCarisma podrà donar un segon El Comú estudia adquirirús al material de la deixalleria motos elèctriques quan es renovi el parc mòbilEls comuns i l’entitat han establert una nova fórmula de col·laboració agències m. s. c. tati masià anDorra la Vella Redacció la massana El Comú d’Andorra la VellaL’associació Carisma podrà fer preveu l’adquisició de motoci-servir el material de la deixa- cletes elèctriques a mesura quelleria de les Valls del Nord per sorgeixi la necessitat de renovarreciclar i restaurar objectes que el parc mòbil de la corporació.es trobin en aquesta instal·lació Per verificar que aquests vehi-i que creguin que puguin tenir cles s’adapten a les necessitatsuna segona vida per després del servei de Circulació, quevendre’ls a la botiga de segona serà el que les haurà d’utilitzar,mà de l’entitat. Així va quedar el fabricant ha deixat aquestspalès ahir amb la signatura del automòbils durant un períodeconveni entre el Comú de la de prova d’entre quatre dies iMassana, el Comú d’Ordino i una setmana.l’associació, i que dóna valide- El conseller d’Higiene i Medi Un agent en una moto elèctrica, ahir.sa a aquesta nova fórmula de Ambient de la capital, Jordicol·laboració entre les parts. Cabanes, va apuntar la possi- i 10 euros per recórrer la matei- Un conveni que tant el còn- bilitat que les primeres unitats xa distància. A part d’això, calsol major de la Massana, David es comencin a adquirir a partir afegir que no tenen cap menaBaró, com el d’Ordino, Ven- de l’any que ve. Tot i que les d’impacte ecològic i que no fantura Espot, van qualificar de el conveni entre carisma i els comuns d’ordino i la massana es va firmar ahir. dificultats pressupostàries re- soroll. Aquests models tenen“molt bo”. En aquest sentit, presenten un problema per a la una autonomia per a uns 60 oBaró va assenyalar que és un tre de la tarda amb la supervi- ferents entitats i institucions compra de les motocicletes, Ca- 80 quilòmetres i disposen d’undoble projecte, ja que “té una sió d’un tècnic, per motius de del país. Avui en dia Carisma banes va destacar que el retorn endoll convencional que es potvessant solidària i una vessant seguretat. compta amb una vintena de de la inversió es produeix en un carregar en qualsevol indret.ecològica i de respecte al medi Per la seva part, la presiden- voluntaris, tot i que mantenen termini curt. A més, es tracta El conseller de Medi Ambientambient” i ajudarà a augmen- ta de l’entitat, Halina Berthel- les portes obertes a aquelles d’imports reduïts, ja que cada de la capital es va mostrar con-tar els ingressos de Carisma, sen, va agrair la voluntat de persones que es vulguin invo- vehicle costa 2.900 euros. vençut que d’aquí a quatre anysque després els destinarà a di- cooperació de les dues corpo- lucrar en el projecte. Tot i que una motocicleta altres administracions aposta-ferents ONG del país perquè racions, així com els donatius De cara al futur, l’associació d’aquest tipus que funcioni amb ran per aquest tipus de vehicles.puguin desenvolupar les seves que han rebut des que es va no descarta estendre aquest carburant costa 1.800 euros, des El següent pas que preveu feractivitats. crear, i va assegurar que es po- projecte a altres parròquies, de la corporació es defensa que la corporació és adquirir furgo- Amb aquest acord, i tal com dran reutilitzar força objectes, però, com va apuntar Berthel- les elèctriques no tenen mante- netes elèctriques per al serveiva indicar Espot en la presenta- com “mobles, roba, sabates o sen, “primer s’ha de provar niment i el consum d’energia és d’Higiene. De fet, últimamentció del nou conveni, els mem- electrodomèstics”. que funciona a la Massana” més baix. El fet és que mentre s’han interessat pel funciona-bres de l’associació podran en- L’entitat va néixer fa un any i després ja es plantejarà si és que aquestes permeten fer 100 ment de vehicles híbrids quetrar a la deixalleria de dilluns a i, durant aquest temps, ja ha viable o no establir-lo en una quilòmetres per 19 cèntims, una poden ser interessants per adissabte de vuit del matí a qua- repartit 14.000 euros entre di- altra parròquia. moto convencional gasta entre 8 aquest departament. homenatge formació la massana e. c. Festa de final Acte pel primer Curs de cuina de curs de les aniversari amb robot a activitats per de l’accident l’Escola d’Art a Juclà laurediana a la gent gran Redacció Redacció Els padrins de la parròquia anDorra la Vella anDorra la Vella de la Massana que al llarg de l’any han pres part en les El Comú de Canillo ha organit- L’Escola d’Art de Sant Julià diferents propostes que ha zat per divendres que ve, a les de Lòria organitza un cur- ofert el Comú van participar quatre de la tarda, un acte d’ho- set de plats d’estiu amb ro- ahir a la tarda en la festa de menatge a les víctimes del tràgic bot de cuina. L’activitat tin- final de curs de les activitats. accident d’helicòpter de l’any drà lloc aquest dijous a les D’aquesta manera, els pa- passat a Juclà. L’homenatge tin- vuit del vespre i proposarà drins van poder mostrar, a la drà lloc al Travenc d’Incles, serà l’elaboració de plats amb la sala de La Closeta, tot el que oficiat per mossèn Ramon Ros- Thermomix, com ara gelats, han treballat i après en els sell, rector de la parròquia, i el amanides, sopes fredes i ar- diferents tallers. Al llarg de presidiran les autoritats comu- rossos. El preu del curs és de l’any la corporació comunal nals. També hi prendran part 30 euros amb la degustació ofereix un seguit de propos- els familiars, amics i veïns que inclosa. Tal com assenyalen tes a les persones grans, en- s’hi vulguin afegir. A més, s’ha els organitzadors, la inscrip- tre les quals hi ha diferents previst una ofrena floral. Cal ció es pot fer per telèfon, al tallers i també xerrades i recordar que en l’accident, que 744 044, o per correu elec- sortides. va tenir lloc el 15 de juny, van trònic, a l’adreça escoladart@ perdre la vida cinc persones. comusantjulià.ad.
 • 12. 12 Dimarts, 12 De juny Del 2012 contraban edUcació decomís de 3.580 paquets ajuntament De la seu D’urgell de tabac en sis operacions Cinc de les intervencions tenen lloc a la duana de la Farga de Moles guàrDia civil Redacció la farga De moles La guàrdia civil ha decomissat 3.580 paquets de tabac de con- traban i 3.130 grams de picadu- ra de tabac, valorat tot plegat en 15.306 euros, en sis operacions Un moment de les proves de selectivitat de fa dos anys. fetes durant el cap de setmana, segons va informar ahir la co- mandància de Lleida. El primer decomís va tenir La seu acull des d’avui lloc divendres a les dotze del migdia, al camí de la Palanca, la selectivitat per als alumnes del Pirineu al terme municipal de la Seu d’Urgell. Els agents van trobar 3.000 paquets de tabac ros de diverses marques amagats al Part de la mercaderia decomissada en les operacions del cap de setmana. Redacció maleter d’un Volkswagen Golf la seu D’urgell format, seran matí i tarda. En- ocupat per L. R. L., de 49 anys, i agents van trobar 110 paquets a la duana. En la primera, a les tre prova i prova els alumnes L. M. G. G., de 50 anys, tots dos de tabac ros de contraban ama- 11.25, els agents van decomissar Per desè any seguit, des d’avui tenen 30 minuts de descans. veïns de la capital alturgellenca. gats en dues maletes de viatge a 260 paquets de tabac ros de con- fins dijous vinent, el centre Els estudiants tenen una La mercaderia estava valorada l’interior d’un Volkswagen Golf traban amagats sota la catifa del cultural Les Monges de la fase general obligatòria amb en 12.675 euros. conduït per D. L. R., de 52 anys maleter d’un Peugeot 206 amb Seu acollirà les Proves d’Ac- cinc exàmens, que equivalen La segona actuació, també i veïna de Barcelona. El valor de matrícula francesa conduït per cés a la Universitat (PAU) per a les proves de sempre: quatre divendres, va ser a les set del la mercaderia és de 491 euros. V. G., de 47 anys i nacionalitat als alumnes de segon curs de exàmens de les matèries co- vespre a la duana de la Farga de Vint minuts abans de les sis italiana. La mercaderia està va- batxillerat dels instituts Joan munes (català, castellà, llengua Moles durant la inspecció a un de la tarda, altra vegada al recin- lorada en 910 euros. Brudieu de la Seu (Alt Urgell), estrangera i filosofia o història) Mercedes conduït per M. Q. M., te duaner, els efectius de la guàr- En la segona operació, a les Pere Borrell de Puigcerdà (Cer- i un altre d’una assignatura de de 52 anys i veí de Barcelona. Els dia civil van decomissar 160 pa- 15.30, els agents van trobar 2.780 danya) i Hug Roger III de Sort la modalitat de batxillerat. agents van trobar 50 paquets de quets de tabac ros de contraban, grams de picadura de tabac de (Pallars Sobirà), segons va in- L’altra fase és específica i tabac ros i 350 grams de picadu- valorats en 656 euros, que esta- diverses marques, valorada formar l’Ajuntament de la ca- voluntària per poder apujar la ra de tabac amagats en una bos- ven amagats en diferents parts en 325 euros, amagada en una pital alturgellenca. Les proves nota. En aquesta els alumnes sa de viatge i en diversos forats d’un Renault Mégane conduït bossa de la compra i a la caixa començaran a dos quarts de poden fer tres exàmens d’una de l’automòbil, tot plegat valorat per D. S. R., de 33 anys i veí de d’eines d’un Nissan Primera nou del matí per a tots els 130 vintena de matèries a escollir, en 249 euros. Terrassa. conduït per C. V. P., de 32 anys, alumnes que s’hi presenten. de la carrera que volen cursar, Ja dissabte, a la una del mig- Finalment, diumenge van nacionalitat romanesa i resident Els exàmens, tal com ja es va que estaran ponderades amb dia i també al recinte duaner, els tenir lloc dues operacions més a Binèfar (Osca). establir fa dos anys amb el nou un 0,1 o un 0,2.Guia de serveis Granja, magnífiques Creperia terrasses i Sushi Fes la primera copa a L’Accent Carrer Prat de la Creu, 29, Local 8 - AD500 Andorra la Vella - Principat d’ Andorra de (entrada per la terNit rassa de darrere) Tel. 00376 862 086 - accentandorra@gmail.com
 • 13. Dimarts, 12 De juny Del 2012 13 PROMOCIÓLa Fundació Ramon Llull crea dos premisper a la projecció catalana a l’exteriorL’entitat també es vincula a un guardó internacional de reconeixement que s’atorga des del 1986 tati masiÀ e. j. m. orDino Andorra. La proposta és que el Principat organitzi cada any elLa Fundació Ramon Llull pre- lliurament dels premis, “en unamiarà les traduccions del català cerimònia austera”.i reconeixerà la projecció exteri- Quant al Premi de les Lletresor de la cultura catalana per part Catalanes Ramon Llull, l’editori-de qualsevol persona, entitat o al Planeta ja ha convocat els au-institució d’arreu del món. El di- tors a presentar les seves obresrector de l’Institut Ramon Llull, al certamen. El termini expiraVicenç Villatoro, ho va explicar el 20 de novembre. L’editorialahir en una compareixença al manté els 90.000 euros.museu Casa d’Areny-Plandolit, D’altra banda, a la reunióon es va reunir el patronat de la d’ahir es va informar els patronsfundació. de la fundació de totes les acti- Aquest any ha expirat el con- vitats que promou l’Institut Ra-veni mitjançant el qual la funda- mon Llull. Una és la participacióció dotava una part del premi El patronat de la Fundació Ramon Llull es va reunir ahir a la Casa d’Areny-Plandolit, a Ordino. en la Biennal d’arquitectura deRamon Llull de creació literària, Venècia. El ministre de Cultura,organitzat per l’editorial Planeta Un dels nous guardons és qualsevol part del món, que des- una persona de fora de l’àmbit Albert Esteve, va anunciar quei dotat amb 90.000 euros. Villa- per a la traducció d’una obra es- taqui per “un gest [durant l’any lingüístic català que projecta la per a l’edició del 2013 no s’hi hatoro va recordar que un certa- crita en català. La dotació és de de convocatòria] en la projecció cultura catalana. La fundació re- presentat cap arquitecte andor-men de literatura “no és una 4.000 euros. Per optar a aquest exterior de la cultura catalana”. lleva l’Institut Ramon Llull en la rà, però espera que ho facin a laprioritat” de la fundació, ja que premi, els candidats hauran de Es tracta d’un premi honorífic, coorganització del premi i apor- propera.el seu objectiu és “la projecció presentar les traduccions, que de menció, sense recompensa tarà la meitat dels 8.000 euros de La Fundació Ramon Llull vaexterior de la cultura catalana” ja hauran estat publicades. Un econòmica. Un jurat suggerirà i la dotació (l’altra meitat és a càr- ser fundada el 2008 pel Governi el Ramon Llull “és un premi jurat especialitzat triarà la que triarà el mereixedor del reconei- rec de la Fundació Congrés de la d’Andorra i l’Institut Ramonde creació, no de projecció”. La consideri millor o més rellevant. xement. Cultura Catalana). Llull. Després s’hi van incorpo-fundació s’ha desvinculat del L’altre guardó de nova cre- La Fundació Ramon Llull Les bases dels tres premis es rar el Consell General dels Piri-premi literari i ha decidit publi- ació és un premi internacional també es vincula al Premi Inter- publicaran en breu i l’entrega neus Orientals, la Xarxa de Ciu-car la convocatòria de nous pre- que s’atorgarà a una personalitat nacional Ramon Llull, que s’en- dels primers guardons se cele- tats Valencianes Ramon Llull,mis de reconeixement. rellevant, entitat o institució, de trega des del 1986 i que reconeix brarà, abans que acabi l’any, a l’Alguer i el Govern Balear. MOnòLEg CòMIC‘La apoteosis necia’ de Berto QuelComRomero clou els Dijous d’humor Redacció anDorra la Vella a la pàgina web www.netentra- El cantant, locutor de ràdio des.com i a l’Oficina Nacional de i humorista Alberto RomeroL’humorista Berto Romero tanca Turisme al preu de 20 euros. A (Cardona, 1974) es va donar ala temporada dels Dijous d’hu- taquilla costaran 25 euros. conèixer al gran públic treba-mor, que organitza el col·lectiu El monologuista presentarà llant en els programes de tele-Quelcom. L’espectacle final, la versió renovada de La apoteo- visió juntament amb Andreuperò, s’ha programat en un di- sis necia, un xou que ja va pre- Buenafuente.vendres, el dia 29. El xou serà sentar a Andorra fa un parell Romero és un dels membresal Centre de Congressos d’An- d’anys, dins el cicle Teatre per fundadors de la companyia ar-dorra la Vella, ja que l’aforament riure que organitza el Comú tística El Cansancio, amb la qualpermetrà l’assistència de molts de Canillo. En l’espectacle, que va estrenar l’any 2004 el monò-seguidors del monologuista. combina humor i cançons, Ro- leg d’humor La apoteosis necia, Les entrades anticipades per mero s’acompanya del guitarris- que ha portat de gira per tota l’espectacle ja estan a la venda ta Ivan El Lagarto. l’Estat espanyol. Cartell de l’actuació de Berto Romero.
 • 14. 14 cultura Dimarts, 12 De juny Del 2012 mobilitzacióLa plataforma ciutadana Màxima 6vol impugnar les subvencions culturalsEl col·lectiu ha presentat un recurs de reposició contra l’adjudicació d’algunes de les ajudes mÀXima 6 Redacció anDorra la Vella litat de l’acord governatiu”, “la suspensió de l’acte impugnat” i 100.000 eurosLa plataforma d’acció ciutadana “que es procedeixi a la reassig·Màxima 6 ha presentat un re· nació, i en el seu cas a la revisió, repartits entrecurs de reposició per impugnaruna part de l’adjudicació de les de les partides econòmiques im· plicades a altres actes culturals 47 projectessubvencions culturals 2012, pu· o, en el seu defecte, al reparti· culturalsblicades en el Butlletí Oficial del ment percentual entre els bene·Principat d’Andorra (BOPA) el ficiaris de la resta de recursos Un total de 47 projectes hanpassat 30 de maig. assignats”. estat els beneficiaris dels El col·lectiu va informar ahir, Màxima 6, però, no ha volgut més de 100.000 euros quemitjançant un comunicat de especificar públicament quines ha repartit el ministeri depremsa, que vol “impugnar una subvencions culturals atorgades Cultura per subvencionarpart de les diferents subvenci· pretén impugnar abans de co· projectes culturals del 2012.ons que el ministeri de Cultura nèixer la resolució del Govern al Quinze activitats literàriesha atorgat a alguna empresa recurs presentat. i projectes editorials hanque va presentar demanda de Segons consta en el grup que aconseguit quasi el 43%subvenció”. La plataforma ar· Màxima 6 ha obert a Facebook, i de la partida pressupostà-gumenta que, en alguns casos màxima 6 entrega el recurs de reposició a les subvencions, divendres passat. que compta amb uns 400 mem· ria (43.250 euros). Una deconcrets, “la seva activitat és un bres, “Màxima 6 recull [des del les ajudes més elevades hanegoci privat no relacionat amb ons”. El col·lectiu insisteix que utilitat pública ni molt menys 7 de maig passat] l’operativitat estat l’atorgada a Núria Pu-l’esperit de la convocatòria”. la convocatòria d’ajuts culturals un interès social”, i hi veu com a del grup Andorra Think Tank en blicitat per a l’edició d’una En el comunicat ja esmentat, és per a “la difusió i la promoció motivació “la promoció del ne· passar a ser una associació sen· revista (8.288,20 euros). LaMàxima 6 afirma que “l’objec· cultural del nostre país”. goci privat”. se ànim de lucre”. El grup s’ha convocatòria d’ajudes 2012te d’activitats empresarials que Per argumentar la presenta· Per tots aquests motius, a les creat “amb la missió de recollir va rebre 60 sol·licituds, peròsón la font principal d’un negoci ció del recurs de reposició, Mà· conclusions del recurs, que la idees, actuacions i comentaris només 47 s’ajustaven alsparticular entra en clara contra· xima 6 subratlla que en l’ator· plataforma va presentar diven· en benefici d’Andorra”. Màxima criteris marcats per obtenirdicció amb l’esperit subjacent en gament d’algunes de les ajudes dres passat, Màxima 6 sol·licita 6 també disposa d’una pàgina el suport econòmic.l’atorgament de les subvenci· econòmiques “no existeix ni una al Govern “que es declari la nul· web, www.maxima6.org. actiVitatS REcitalLa Massana i Ordino organitzen la Festival de fi de curs musicalFesta de la música amb 22 actuacions Redacció enCamP Els joves alumnes de les es·La celebració es farà diumenge a les esglésies i a les places de les dues parròquies coles de música de la corpo· ració d’Encamp celebren el tati masiÀ festival de fi de curs amb un e. j. m. la massana nada de concerts s’acabarà a les recital, a partir de les vuit del vuit del vespre. vespre, a la sala la ValiretaClare Allcard, veïna de la Mas· L’objectiu de la Festa de la d’Encamp. A l’espectacle hisana, volia que el Dia de la mú· música és oferir un tastet de di· haurà cant, balls, guitarres,sica, que és el 21 de juny, tingués versos estils musicals, amb actu· percussió i piano.una àmplia repercussió i no es acions de grups corals, del Gruplimités al concert de corals de Artístic d’Ordino, de músical’última dècada. I, per això, va d’orgue, de la Grossband i The SoliDaRitatcontactar amb l’Escola de Músi· Velvet Blues Band, de boleros ica de les Valls del Nord i amb els de ritmes tropicals, entre moltes Espectacle decomuns d’Ordino i de la Massa· d’altres propostes. Cada grup,na per promoure una jornada que col·labora desinteressada· Líquid Dansafestiva que en altres països se ment en la jornada, interpretarà Redacciócelebra amb un programa carre· dos o tres temes. Totes les activi· esCalDes-enGorDanygat d’activitats. la presentació de la Festa de la música, ahir a la plaça de les Fontetes. tats són gratuïtes. Gràcies a l’impuls d’Allcard, El nou caràcter de la Festa de Líquid Dansa celebra el finalels departaments de Cultura quies. En total hi participaran Massana, i les actuacions més la música pretén oferir una jor· de curs amb l’espectacle Ma-d’Ordino i de la Massana s’han uns 300 músics. Al matí, l’activi· clàssiques, com l’orgue o el cant nada de diumenge plena d’estils donna vs Michael, que repre·posat d’acord per organitzar la tat musical se centrarà a Ordino, coral, es faran a l’interior de les musicals a les parròquies de les senta avui i demà, a les 20.30,Festa de la música diumenge i a la tarda, a la Massana. esglésies parroquials. Les gaites Valls del Nord. Per a futures edi· la sala del Prat del Roure. Laque ve, 17 de juny. Les actuacions d’estil més de l’agrupació de la Casa de Ga· cions de la celebració, la impul· recaptació de les entrades, a La jornada consistirà en 22 ac· modern, com el jazz, es faran lícia Xente Nova inauguraran la sora, Clare Allcard, no descarta un preu de sis euros, es desti·tuacions repartides durant tota a la plaça Major d’Ordino i a marató musical, a les 10.45, a la moure’s per implicar altres co· narà als projectes solidaris dela jornada entre les dues parrò· la plaça de les Fontetes de la plaça Major d’Ordino. La jor· muns en la iniciativa. l’ONG Unicef.
 • 15. Dimarts, 12 De juny Del 2012 15 futbolLa plantilla lloa el joc de l’equip i esconsciencia per poder rematar la feinaLa principal indicació és que no valen excessos de confiança pel resultat favorable de l’anada j. j. b. joan josep blasco anDorra la Vella Cristian: “Sabem queLa victòria a Palafrugell, però tenim un avantatgesobretot la manera com es vaaconseguir, fa ser optimista la important que noplantilla de l’FC Andorra. L’eli- podem desaprofitar”minatòria està de cara, però en-cara queden la tornada i 90 mi-nuts per disputar-se. Tots estan Pujol: “Hem de tractarconscienciats que no hi haurà de mantenir la pilota iconfiances. El resultat que es porta de a la contra segur queterres gironines és molt favo- els podem fer mal”rable, però no és un motiu perespecular. “Hem de plantejar elpartit igual que el de diumenge. Segons Riera, l’eliminatòriaSabem que tenim un avantatge “la tenim molt de cara”, però aimportant, que no podem des- Aixovall “el que no podem feraprofitar, i no ens podem con- és confiar-nos”. A Palafrugell,fiar”, assenyala Cristian Martí- Riera va ser un dels principals protagonistes de l’equip en la segona part a Palafrugell. l’FC Andorra va saber “llegirnez, que vol evitar de totes totes el joc en tot moment”, un fet deque “ens marquin aviat”. Les de joc”. La iniciativa va ser dels se n’han d’aprofitar els tricolors: havia de tirar d’experiència”, què ell mateix es va poder apro-instruccions són clares. A Pala- andorrans, que van saber afron- “Hem de tractar de mantenir la exposa el porter, que considera fitar quan va sortir al camp en lafrugell “vam saber digerir mi- tar millor un matx decisiu, fruit pilota i a la contra segur que els que “el treball de l’equip va ser segona part de l’enfrontament. Illor els nervis que no pas ells” i a del “tram final de la temporada, podem fer mal.” fantàstic. Cadascú va fer el que fins i tot “el resultat va ser unaAixovall s’ha de seguir en la ma- que ha estat complicat, amb en- Un dels principals protago- se li demanava”. Però el que no mica curt per les ocasions queteixa línia, aprofitant que “tant frontaments amb els de la part nistes del matx, i el màxim cul- vol és que el conjunt abaixi la vam tenir”. En la tornada “hemfísicament com mentalment es- alta. Portàvem una dinàmica en pable que els locals no marques- guàrdia tot i el resultat favora- de continuar igual, demostranttem en un moment molt bo”. què sabíem que ens ho jugàvem sin, és Ferran Pol. L’actuació del ble, perquè “ens queda una altra la superioritat que vam mostrar El triomf de l’anada, per la tot amb rivals directes”. El Pala- porter va ser sublim, sempre final i hem de sortir igual, treba- al seu camp”, sent conscientsmanera com es va aconseguir, frugell ha d’anar des del principi segur entre els tres pals, i va dei- llant igual de fort”. I el que s’ha que ara “hauran d’arriscar més.“és d’equip gran”, no dubta a a marcar gols, “no els queda un xar en no res qualsevol remata- aconseguit fins ara “no servirà Continuaran fent el seu estilafirmar Marc Pujol, ja que van altre remei”, així que del tipus da. “Arribo amb molta confiança de res si dissabte no fem les co- de joc, que és penjar pilotes capdominar “en tot moment el ritme de joc que puguin desenvolupar i sabia que en aquests moments ses ben fetes”. endavant”. futbolLa sub-21 té a Armènia la tati masiàdarrera ocasió per puntuar j. j. b. anDorra la Vella dues places del grup 3. Andorra de la promoció d’ascens que l’FC és última amb zero punts, men- Andorra va jugar a Palafrugell.Últim partit de la fase de classifi- tre que el rival ocupa el penúl- Luigi San Nicolás no va po-cació per a l’Europeu sub-21. La tim lloc amb vuit. En la primera der entrar en la llista per san-selecció juga contra Armènia en volta els armenis es van imposar ció. Per edat, aquesta serà l’úl-la que és la darrera ocasió que a l’estadi Comunal per 0-1. La tima convocatòria en la sub-21té per sumar els primers punts, delegació va arribar diumenge a de Cristhian Orosa, Rui Filipeque no li evitaran ocupar l’últi- la nit a la capital armènia, men- Gonçalves, Santi Molins, Àlexma posició. tre que el seleccionador, Justo Roca, Armand Fajardo, Gilbert A Erevan es trobaran els Ruiz, i Àlex Roca ho van fer ahir, Sánchez, Samïr Bousenine iequips que ocupen les darreres desplaçant-se després del matx Adam Smith. En l’últim partit la selecció va perdre davant la República txeca.
 • 16. 16 esports Dimarts, 12 De juny Del 2012 jocs olímpics hípicaDani García es classifica de manera Darblade venç en la segonadirecta per als Jocs de Londres prova de la Copa d’AndorraEn conseqüència Laura Sallés no podrà rebre una ‘wild card’ per competir-hi Redacció anDorra la Vella bondia Redacció anDorra la Vella El Club Vall d’Ordino, a García: “El primer Arans, va organitzar la se-Canvis en la representació en combat és la meva final gona prova de salts d’obsta-judo als Jocs Olímpics de Lon- cles del calendari de la Copadres. Laura Sallés hi havia de olímpica. Si el guanyo, d’Andorra amb la participa-participar a través d’una wild en tindré una altra” ció dels 23 genets, alguns delscard, però finalment el que hi quals es van haver d’esforçarserà és Dani García, que s’ha de valent perquè els seus ca-guanyat el lloc per mèrits propis tícia tan bona no havia estat tan valls fessin correctament elsi s’ha convertit en el primer ju- agra per a mi. Ella també s’ho salts, ja que al costat de ladoka nacional que hi pren part mereixia.” instal·lació es troba el riu, ide manera directa. Aquests seran els seus segons el seu soroll impressiona els Mitjançant el rànquing, l’an- Jocs, després d’estrenar-se a Pe- animals.dorrà s’havia quedat inicialment quín. Sempre ha insistit que vo- En categoria sisena, en quèa les portes d’obtenir la classifi- lia ser a Londres per mèrits pro- els obstacles es troben a méscació, quedant-se a només dotze pis, i ho ha aconseguit, després altura, es va imposar Marinapunts d’aconseguir-ho a través d’èpoques en què s’ha trobat Darblade, que muntava Per-de la quota europea. Però entre molts entrebancs, com el tren- le. El segon lloc va ser per aels que tenien el bitllet hi ha ha- cament que va patir al lligament Dani García ha aconseguit l’objectiu que buscava. Gabriela Gabernet. En pro-gut una baixa, així que García encreuat anterior i la tríada. moció la guanyadora va serhi entra, sense haver d’esperar “El meu objectiu era lluitar per gut sempre en un bon estat de mengol, “és una gran notícia per Orphelie Darblade, seguidainvitacions. Competirà en la ca- classificar-me i tot el sacrifici ha preparació. L’objectiu en els Jocs al judo andorrà que s’hagi clas- per Yaiza Folch i Aurelie Nu-tegoria de -66 quilos. Aquest fet valgut la pena, perquè en quatre se centrarà en cada ronda. No- sificat directament. És la prime- nes. Lucía Sanzo va vèncerfins ara no havia passat. “És una anys he patit lesions i fins i tot més tindrà en compte qui tingui ra vegada”. Aquest cop als Jocs en iniciació. La segona plaçafita històrica”, admet el mateix em van retirar la beca.” al davant, sense pensar en res hi anirà García, però insisteix a la va ocupar Sara Marsal i lalluitador. Però la confirmació de Ara només pensa a ultimar la més. “El primer combat és la animar Sallés perquè no defa- tercera, Josep Naudi. En elsla seva classificació comporta seva preparació, que està “a un meva final olímpica. Si el gua- lleixi, perquè tindrà l’oportuni- més joves, amb ponis, Sanzoque quedi desestimada la wild bon nivell”. Participar en l’Eu- nyo, en tindré una altra.” tat més endavant: “Amb la pro- també es va imposar. Carlottacard per a Sallés, un fet que dol ropeu de Chelyabinsk i la Copa Pel president de la Federació jecció que està tenint, segur que Málaga va ser segona i Andieal mateix García: “Mai una no- del Món de Madrid l’ha mantin- Andorrana de Judo, Miquel Ar- ella també ho aconseguirà.” Michelson, tercera. ciclisme automobilismeDavid Albós, cinquè en elit Àlex Bercianos treual Català de contrarellotge conclusions positives Redacció fac anDorra la Vella de com han sortit les coses Redacció anDorra la Vella en aquesta pujada. Sense cap Àlex Bercianos tornava a com- dubte aquest Honda és un cot-Destacada actuació la de David petir sobre asfalt i va acabar sa- xe amb grans prestacions. ElsAlbós al Campionat de Catalu- tisfet de la seva actuació en la temps han sortit des de la pri-nya de contrarellotge. Va acon- primera cita en què prenia part mera pujada i hem progressatseguir una meritòria cinquena aquesta temporada, la Pujada de manera evident a mesuraposició en la categoria elit, men- Torrelles-Pontons, puntuable que agafàvem confiança tanttre que en la de scratch, en què per al Campionat de Catalu- en l’Honda com en el traçat,també estaven encabits els cor- nya de muntanya. que, diguem-ho de passada,redors sub-23 i sub-21, va acabar Amb l’Honda Civic Type R era molt ràpid.”en la setena plaça. va fer una cursa de menys a Dissabte vinent disputarà La prova es disputava a Cer- més, que li va valer guanyar la el Ral·li Empordà, vàlid per alvera, en un circuit de 22,8 quilò- classificació del grup FX, classe Campionat de Catalunya d’as-metres, amb un traçat d’aquells 12, amb un temps de 2.51,430 falt, en què confia a tenir mésanomenats trencacames. El cor- David albós disputant la contrarellotge a cervera. minuts. Segon va ser Christian bones sensacions, aquesta ve-redor de l’Agrupació Ciclista Sifres a 6,675 segons. També va gada amb un altre cotxe. “ÉsAndorrana (ACA) va marcar un l’ACA, José Frederico, va acabar traçat de 110 km. Arnau Juvé va pujar al podi en vehicles amb evident que un ral·li té altrestemps de 31.28 minuts, amb una 32è en màster-30. Va marcar un acabar 32è, quedant-se a 18.05 carrosseria, en acabar tercer, a exigències, però no hi ha dub-mitjana que fregava els 44 km/h. crono de 35.51. Jaume Morales minuts del campió, Gerard Ar- 2,078 del vencedor, Gerard de te que afrontarem l’EmpordàEs va quedar a 1.07 del guanya- va ser el vencedor, amb 32.10. millas (3.00.30). Ramon Seco la Casa. En scratch va ser vuitè amb moltes ganes i l’objectiudor, Josep Betalu, que recent- Segon va ser David Sánchez a 17 va abandonar després de dues a 12,361 del primer, Sergi Pa- serà estar entre els millors, en-ment es va imposar en la volta a segons i tercer, David Pua a 57. punxades. Els cadets tenien un nyella, actual campió de Cata- cara que el període d’aprenen-Lugo. Va vèncer amb un registre Pel que fa als joves, van itinerari de 64 km. Joel Ponce lunya de l’especialitat. tatge del Citroën C2 R2 s’ha dede 30.21. La segona plaça va ser prendre part en el Campionat va ser 17è, quedant-se a 3.15 del Després de la prova, Berci- superar, a més de polir algunsper a Marc Vilanova a 3 segons de Catalunya de ruta, que es primer, Xavier Ferrer (1.57.24). anos va mostrar la seva satis- detalls pel que fa a les notesi la tercera, per a Airan Fernán- disputava a Sant Quirze de Be- Entre els cadets de primer any facció per com s’havia desen- amb el meu nou copilot, Marcdez a 52. L’altre component de sora. En júnior, afrontaven un va ser setè. volupat: “Estic supercontent Sauleda.”
 • 17. DIMARTS, 12 DE JUNY DEL 2012 CLASSIFICATS 17 Vehicles COMPRA-VENDA 824 242 LES MILLORS LLOGUERS-CANVIS 722 997 IMPORTACIÓ I 324 242 OCASIONS! EXPORTACIÓ DE 324 242 Av. Tarragona, 44-46, al costat de lestació dautocars - info@automobilismercauto.com VEHICLES Av. dEnclar, 74 - info2@automobilismercauto.com LA FIRA PERMANENT DEL VEHICLE D’OCASIÓ www.automobilismercauto.com ALFA ROMEO 166 2.4 TD MITSUBISHI PAJERO SPORT FIAT PANDA 1.1 I 54 CV DAEWOO KALOS 1.4 I 83 CV MERCEDES-BENZ VIANO 3.0 FIAT SEICENTO AUDI Q7 3.0 TDI V6 QUATTRO MERCEDES-BENZ ML 320 136 CV 2.5 GLS CDI 204 CV 3.2 CDI 4-MATIC 87.000 KM 247.000 KM 71.000 KM 55.981 KM 45.000 KM 61.000 KM 79.243 KM 82.665 KM Ref. 23784 5.950 € Ref. 22184 4.500 € 3.900 € Ref. 23772 4.800 € Ref. 23669 2.700 € Ref. 23408 39.900 € 10.500 € Ref. 20715 32.000 € 29.900 € Ref. 22593 34.900 € FIAT PANDA 1.2 70 CV KIA RIO 1.5 I 16 V LS BMW 530 D 184 CV HYUNDAI SANTA FE 2.0 CRDI MERCEDES-BENZ SL 500 5.0 BMW X5 4.8 I 365 CV FORD KA 1.2 I 70 CV TITANIUM MERCEDES-BENZ SL 500 110 CV 4WD 306 CV CABRIOLET 5.0 278 CV 85.000 KM 90.000 KM 175.000 KM 68.346 KM 149.000 KM 83.000 KM 13.000 KM 21.000 KM Ref. 23773 4.200 € Ref. 21490 3.500 € 2.700 € Ref. 23481 5.700 € Ref. 23626 5.900 € Ref. 23468 10.900 € Ref. 22992 39.800 € Ref. 23111 6.900 € Ref. 22107 33.000 € Vols vendre el teu cotxe o la Es ven Panda 4x4 teva moto? andorra-sol-12020295.pdf 1 22/05/12 13:32 Matrícula: B... 120.000 km Anuncia’t en aquest espai. Més informació al 80 88 88 Preu: 1.500 € Tel.: 391 630 C M YCMMYCYCMY K
 • 18. 18 CLASSIFICATS DIMARTS, 12 DE JUNY DEL 2012 Immobles COMPRO TOT TIPES DE COTXES DE MENYS DE 8 ANYS. PAGAMENT AL COMPTAT BMW 120 D* PACK M*, 177 CV, ANY 2007 Ens desplacem per veure el vehicle. 60.500 km, Sostre, mi-cuir, Bluetooth...MAGNÍFIC! PREU: 13.900 € tel : 32 15 89 Altres vehicles a http://www.buscocotxe.ad/autoexport/ Diversos LA MASSANA REF. 1077 LA MASSANA -D.U.- REF. 1067 Àtic dúplex de 100 m², 4 dormito- Apartament a Erts. 1 dormito- 0835 80 LA SEU D’URGELL ris, al típic poble d’Anyós. Terrassa ri doble, 1 bany amb banyera, cui- CASA RELAX amb vistes impressionants. Pàrquing i traster. Una magnífica oportunitat na oberta amb passaplats. Men- jador espaiós amb llar de foc i VENUS d’adquirir una propietat en un poble sortida a una terrassa amb vistes VENDA DE LLENYA típic andorrà. al riu i el bosc. Pàrquing i traster.- Roure. Comanda mínima: 1/2 m3 (el Massatges eròtics PREU: 375.000 € PREU: 100.000 € preu inclou també el transport i la col·locació). Renovació constant Centre de Serveis Immobiliaris Cisa Grup- Confecció de coms. Av. Sant Antoni, 32 · AD400 LA MASSANA · Tel: 73 73 73 · comercial@cisa.ad · www.cisa.ad de noies www.twitter.com/cisaandorra www.facebook.com/CISA.Andorra- Sacs d’encenalls. Serveis 24 h Sortides Particular lloga pis OPORTUNITAT particulars moblat i equipat CASA ADOSSADA (ORDINO) i hotel 150 m2 d’habitatge + St. Julià, centre, a prop de les escoles. 3 hab., 2 banys. COMPRO OR 1 cervesa gratis 50 m2 de garatge tancat 3-4 habitacions, bany renovat, Tel. 32 19 42 i ara també PLATA Tel.: 00 34 644 573 305 llar de foc, 2 terrasses + barbacoa. PAGO + I MILLOR DIRECTE DE PROPIETARI, ES LLOGA: Sol + vistes + tranquil·litat garantits. 00 34 973 351 937 Accés a transport escolar. PISOS REFORMATS AL C/ ESTEVE DOLSA PUJAL D’ANDORRA LA VELLA Preu: 390.000 € - Pisos de 2 dormitoris a partir de 490 € Diners a c/ la Llacuna, 11. Andorra la Vella. ara per 350.000 € - Pis moblat de 2 dormitoris. Preu: 650 € - Àtic, 4 dormitoris, cuina americana, 2 banys. Preu: 800 € l’instant Tel.: 827 537 Tel.: 32 66 96 INFORMACIÓ: TEL. 800 600 (Sra. Imma) Immobles IMMOBILIÀRIA REIG col·legiat núm. 88 CO NSU LT I NG I GES TIÓ IMMO BILIÀRIA + de 600 propietats a Av. Meritxell, 106 www.laimmo.com 80 83 80 www.immoreig.com 73 73 73 ANDORRA LA VELLA LLOGUER Ref. 2270. 107 m2, ANDORRA - REF. RIBER àtic dúplex, cuina Vistes excel·lents, sol tot Estat impecable. acabats d’alta qualitat. equipada, safareig, Apartament de 4 dormi- el dia. Pàrquing i traster. Pàrquing. 3 dorm.dobles, 2 toris al centre d’Andorra PREU: 690 € PREU: 650 € PREU: 750 € banys. 2 Terras- la Vella. Despeses de ca- ESCÀS - 1451 ses. Sol i vistes lefacció incloses. LA MASSANA - REF. LL0103 Apartament d’1 dormito- panoràmiques. ESCALDES - REF. LL0207 PREU: 690 € Parquet. Completa- Apartament al costat Apartament de 2 dormi- ri de construcció recent. ANDORRA LA VELLA. Ref. 2241. 60 m2, sala d’estar- d’Immigració de 2 dor- toris a ple centre. 1 bany Terrassa amb vistes excel- menjador amb sortida a terrassa, cuina tancada, 1 ment reformat. Tot ANDORRA - REF. NOGUE mitoris. + WC. Bones vistes i molt lents. Pàrquing i traster. dorm. doble, assolellat. Tot exterior. Molt cèntric. exterior. Pq. box. Apartament d’1 dor- PREU: 600 € assolellat. PREU: 400 € PREU: 150.000 € PREU: 275.000 € mitori a Santa Coloma. PREU: 610 € PREU: 400 € SISPONY - 0478 ESCALDES - REF. LL0208 Gran apartament de 3 ESCALDES- ESCALDES - REF. LL0204 Apartament al costat LA MASSANA- REF. MIRIAM dormitoris, vistes al Ca- ENGORDANY Apartament a l’entrada. samanya. Acabats d’alta Apartament molt cèntric, d’Immigració de 4 dor- 2 dormitoris, 1 en suite + Ref. 2279. 158 m2, qualitat. Terrassa, zona a prop de Caldea, de 4 mitoris. 1 altre bany. Ampli saló àmplia cuina office, PREU: 725 € residencial molt tranquil- safareig, 3 dorm. dormitoris. Bon estat. menjador. Vistes i sol. PREU: 680 € la. Pàrquing i traster. dobles, 3 banys. ESCALDES - REF. LL0210 Pàrquing i traster. PREU: 900 € Terrassa de 20 m2 PREU: 600 € aprox. Acabats de ESCALDES - REF. LL0206 Apartament de 2 dormi- toris, pàrquing i traster. LA MASSANA - REF. LORIEN qualitat. Sol i vistes Àtic de 100 m² al centre tot el dia. Zona resi- PREU: 520 € LA MASSANA - REF. LL0202 Apartament d’1 dormi- d’Escaldes. 3 dormitoris dencial molt tranquil- Apartament de 120 m² tori, recent construc- CANILLO. Ref. 761. 72,11 m2, cuina semioberta, 3 dobles, 2 banys. Ampli ESCALDES - REF. LL0209 la. Pq. i traster. per estrenar a ple centre ció. Pàrquing i traster. dorm., bany i lavabo. Sol i vistes. Nou, a estrenar. Tot saló amb accés a terrassa. Apartament de 3 dor- PREU: 650.000 € de 3 dormitoris, 2 banys, PREU: 400 € exterior. Pq. i traster. PREU: 240.000 € mitoris, 2 banys. LA MASSANA VENDA Ref. 2277 80 m2, rebedor amb arma- OPORTUNITAT: ris encastats, cuina office equipada, 2 185.000 € SISPONY - 1343 LA MASSANA - 1475 LA CORTINADA - 1350 ARINSAL - 1473 Apartament de 100 m2 Apartament de 3 dor- Apartament de 3 dormi- Apartament de 2 dor- dorm. dobles amb armaris encastats, en residencial en zona mitoris completament toris en edifici recent. mitoris en zona molt 1 bany complet, 1 lavabo. Completa- tranquil·la i amb excel- reformat. A prop del te- 2 banys. Ampli saló tranquil·la. 80 m². Ter- ment moblat i equipat. Molt cèntric. lents vistes. Pàrquing i lecabina. Terrassa, pàr- menjador. Residència rassa amb bones vistes, Pq. i traster. traster. quing i traster. o inversió. Pàrquing. pàrquing i traster. PREU: 211.000 € PREU: 253.165 € PREU: 275.000 € PREU: 150.000 € LLOGUERS ANDORRA LA VELLA tric. 2 places d’aparcament i 1 traster. 107,70 m2. Pisos al centre d’Encamp Ref. LL-163. 75 m2, 3 dormitoris do- PREU: 1.000 €/mes de 2 i 3 dorm. i 2 banys. Nous, a es- bles, 1 bany complet. PREU: 400 €/ ENCAMP trenar. Pq i traster inclosos. PREUS: mes des de 550 €/mes Ref. LL-146. 57 m , llar de foc, 2 ESCALDES-ENGORDANY cuina oberta parcialment equipa- CANILLO Ref. LL-162. 136 m2, llar de foc, cui- da, 1 dorm. doble, bany amb dutxa Ref. LL-116. 65 m , cuina semio- 2 na office equipada, safareig, 3 dorm. d’hidromassatge. Sol i vistes. Se- berta, 2 dorm. amb armaris encas- Centre de serveis immobiliaris Cisa Grup · Av. Sant Antoni, 32 · AD400 La Massana · Tel.: 73 73 73 · comercial@cisa.ad dobles amb armaris encastats, 2 minou. Pq. i guardaesquís. PREU: tats, 1 bany, 1 lavabo. Nou, a estre- banys complets. Parquet. Terrassa. 450 €/mes nar. Sol i vistes. Pq. i traster. PREU: www.twitter.com/cisaandorra www.facebook.com/CISA.Andorra Acabats de qualitat. Sol i vistes. Cèn- Ref. LL-164. Des de 93,4 m2 fins a 450 €/mes
 • 19. DIMARTS, 12 DE JUNY DEL 2012 CLASSIFICATS 19 86 33 00 Av. Fiter i Rossell, 30 Escaldes-Engordany info@immodernandorra.com www.immodernandorra.com LLOGUER: Estudi assolellat LLOGUER: LLOGUER: LLOGUER: amb totes les despeses inclo- Àtic estudi molt acollidor, bany Pis de 3 habitacions moblat, Pis de 4 habitacions, ses (llum, calefacció i aigua). complet, sol i vistes. Moblat. bany complet, 1 bany i un servei, Inclou calefacció. cuina tancada. cuina tancada. 380 € 390 € 495 € 580 € ESCALDES REF. 3541 ANDORRA REF. 5105 ANDORRA REF. 4701 ESCALDES REF. 4913 ESCALDES REF. 5003 ESCALDES REF. 5138 ESCALDES REF. 4082 CANILLO REF. 4622 Pis de 100 m2 en ple centre comercial to- Estudi en zona residencial, Pis cèntric de 75 m2 totalment talment reformat, amb bones qualitats, Estudi moblat i equipat, amb ideal per a inversors, exterior, 2 habitacions, menja- 4 habitacions, 2 banys complets, cuina molt de sol i vistes, pàrquing bany complet, dor gran, bany complet, traster, gran office moblada, gran saló menjador. i traster, a 100 m de pistes. Possibilitat de pàrquing a 50 metres. cuina oberta. cuina tancada i safareig. PREU: 375.000 € PREU: 65.000 € PREU: 132.000 € PREU: 72.000 € ANDORRA TERRENY DE 10.500 M2 PER A NAUS INDUSTRIALS ESCALDES REF. 5065 ANDORRA REF. 5112 ANDORRA REF. 5126 Pis cèntric de 80 m2, consta de Pis de 40 m2, 1 habitació doble, Pis cèntric de 2 habitacions, 3 habitacions, 1 bany complet, bany complet, cuina oberta, bany complet, cuina tancada, saló menjador amb PER A INFORMACIÓ, accés terrassa de 6 m2, tot exterior. vistes i sol. cuina americana. CONSULTI’NS PREU: 169.900 € PREU: 79.000 € PREU: 115.000 € Particular lloga pis ANDORRA +376 839 900 PIS DE 2 HABITACIONS SENSE a Fiter i Rossell Pis: 2 hab., bany, cuina, saló www.immobiliariatandem.com menjador. Preu: 600 € MOBLES, CUINA REFORMADA, Pis: 2 hab., 2 banys, cuina, saló LLOGUER LA MASSANA - CÈNTRIC VENDA 120 M2, 3 O 4 DORMITORIS, GRAN MENJADOR, BANY. menjador gran. Preu: 600 € Tots amb calefacció inclosa.ENCAMP - BARRI ANTIC - LES PIS MOLT AGRADABLE, 3 DOR- ANYÓS - ORIOSOS MENJADOR AMB LLAR DE FOC, C/ BONAVISTA. Animals no. MITORIS, CUINA SEPARADA, 2 SEMINOU, MAGNÍFIC ÀTIC UN BANY + BANY AUX., SAFA-BONS BANYS, TERRASSA, GRAN SALÓ DE 4 DORMITORIS + ALTELL REIG, TERRASSA, VISTES I MOLT PREU: 550 EUROS - TEL.: 321 248 Tel.: 35 36 04BORDA REFORMADA MO- MENJADOR AMB LLAR DE FOC, 2 ASSOLELLAT, MOLT MACO. PÀR-BLADA, 2 DORMITORIS, DE 20 M2, GRAN CUINA EQUI- PLACES D’APARCAMENT, 2 TRAS- QUING I TRASTER. APROFITA2 BANYS, SENSE PÀRQUING. TERS. PREU: 730 EUROS + 40 DE PADA AMB ELECTRODOMÈS- PREU: 260.000 EUROS Particular lloga pis a Aixirivall PREUPREU: 650 EUROS. TICS, DE LUXE 187 M2 + ALTELL, DESPESES. 2 PLACES DOBLES DE PÀR- SISPONY. LES AGUDES (al centre del poble) IMMILLORABLEESCALDES-ENGORDANY QUING, POSSIBILITATS DE FER-PIS DE 3 DORMITORIS, 2 BANYS, ORDINO HI UN BOX, VISTES PANORÀ- PIS DE 2 DORMITORIS AMB JARDÍ 3 hab., pàrquing, cuina totalment Canillo (Soldeu) PIS, 3 DORMITORIS, 2 BANYS, D’UNS 70 M2 + JARDÍ COMUNITARI DECUINA SEPARADA, TERRASSA, CUINA SEPARADA, PÀRQUING I MIQUES. PREU: 600.000 EUROS (NEGOCIABLES) 200 M2, CUINA SEPARADA, 2 equipada, assolellat (tot el dia), Àtic dúplex moblat iDAVANT DE L’HOSPITAL, MO- TRASTER, CALEFACCIÓ INCLOSA. BANYS, VISTES PANORÀMI-BLAT I EQUIPAT, PLAÇA D’APAR- PREU: 690 EUROS PAL QUES, PÀRQUING I TRASTER. vistes fantàstiques. equipat, 2 habitacionsCAMENT, TERRA DE PARQUET,A UN PAS D’ILLA CARLEMANY. CASA A SANTA COLOMA GAUDEIX DE VIURE A ANDORRA, CASA ADOSSADA AMB MAGNÍ- PREU: 280.000 EUROS Preu: 500 € - Tel. 33 80 99 (1 doble, 1 individual),PREU: 700 EUROS + DESPESES. 3 PLANTES, GARATGE DE 160 M2, 5 0 FIQUES VISTES, JARDÍ DE 175 M2, L’ALDOSA 1 bany complet, 1 bany 6 COTXES, 3 DORMITORIS, 2 BANYS,DAVANT DE L’HOSPITAL, PIS D’1 CUINA TANCADA, SALÓ MENJA- 2 DORMITORIS, POSSIBILI- TAT DE FER-N’HI 4, CAVA, URBANITZACIÓ BELLMONT, DE RE- CENT CONSTRUCCIÓ, MOLT A PROP Es lloguen pisos d’una habitació, auxiliar, cuina america-DORMITORI, 1 BANY. CUINA OBER- DOR AMB LLAR DE FOC, DESPATX, PÀRQUING, MOLT MACA. DE L’ESCOLA. FOTOS WEB. PLANTA moblats i equipats, a Anyós (al costat na, menjador exterior,TA, SEMIMOBLAT, SALÓ MENJA- TERRASSA, CAP DE CASA, UN DOR- PREU: 450.000 EUROS BAIXA, MOLT MACO, AMB 3 DOR-DOR AMB LLAR DE FOC, NO TÉ MITORI MOLT GRAN + SAFAREIG, ARINSAL MITORIS, 2 BANYS, CUINA AMERI- del Centre Esportiu). pàrquing i traster. Exterior.PLAÇA D’APARCAMENT. PREU: TERRASSA AMB BARBACOA. SOL. CANA AMB LLAR DE FOC, JARDÍ DE Preu: 200.000 €.350 EUROS + 40 DE DESPESES. PREU: 1.500 EUROS (NEGOCIABLES) EDIFICI MOLT CONSERVAT, D’UNS 100 M2. 2 PLACES D’APARCAMENT I Preu: des de 350 € 15 ANYS, MAGNÍFIC SOTA ÀTIC AMB UN TRASTER. PREU: 420.000 EUROS Despeses incloses. 737 171 (Esther) Interessats truqueu al Immo-tandem@immo-tandem.com alquilandorra@gmail.com 73 20 20.
 • 20. 20 CLASSIFICATS DIMARTS, 12 DE JUNY DEL 2012 PARTICULARLLOGA PIS D’1 HAB. PARTICULAR LLOGA LOCAL DE 128 M2, 3a planta PARTICULAR LLOGA PISOS ENCAMP - CENTRE EDIFICI PRÍNCEPS - ESCALDES d’1 i 4 habitacions a PIS CÈNTRIC EN VENDA AMB MOBLES A ENCAMP CÈNTRIC - LLIURE D’ENVANS Apropiat per a consultori, despatx, despatx Pis d’1 habitació doble, 1 bany complet, cuina, men- Balcó. Bona vista. Possibilitat de pàrquing. d’arquitectura, federacions, etc. Andorra la Vella i Encamp jador amb balcó, sol i vistes. IDEAL INVERSIÓ!!! 1 mes de dipòsit. Facilitats al pagament del dipòsit. PREU: 975 euros mensuals. Despeses de calefacció Interessats, truqueu Preu: 105.000 € i comunitàries incloses. Preu: 395 € Tel. 321 349 Tel. 800 600 (Sra. Imma) al tel. 80 55 77 Tel.: 732 020 ANDORRA LA VELLA LEMANY, AMB PQ. PREU: 450 € PIS DE 2 H., AMB MOBLES, A LA ZONA Immobiliària: Gran oportunitat DE TURÓ DE VILA, AMB PÀRQUING I 835 800 2 PARADES, MERCAT DELS MARGI- PIS D’1 HABITACIÓ, S/M, A LA ZONA TRASTER. PREU: 500 € a Andorra la NETS, BEN SITUADES. PREU: 300 € DE LA PISCINA MONTANYA. PREU: 400 EUROS PIS DE 2 HABITACIONS, AL COSTAT DE tel. Vella, residencial. PIS DE 2 H (PETITES) AMB MOBLES L’HOTEL CORAY, AMB PQ. PREU: 500 € AL COSTAT DEL CRÈDIT DE PRADA RAMON. ZONA ANDORRA 2000. PIS, 1 HAB., SENSE MOBLES, A L’AV. FITER I ROSSELL. A PARTIR DE 350 € PIS, 2 HAB., CÈNTRIC, AMB PÀRQUING www.manteniment-serveis.com Pis de 106,92 m2 PREU: 400 € PIS, 1 HAB., NOU, SENSE MOBLES, I TRASTER. SENSE DESPESES. ZONA PLETA D’ORDINO amb 3 hab., 2 banys, EL PEDRAL. PREU: 500 € PIS, 3 HABITACIONS, REFORMAT, S/M, EXTERIOR, PQ., AV. PESSEBRE, A PROP Magnífica ocasió. cuina, menjador, AL C/ GIL TORRES. PREU: 550 € DE L’HOSPITAL. PREU: 500 € PIS CÈNTRIC, 1 I 2 HAB., SENSE Apartament de 110 m2 amb terrassa. MOBLES, AMB BALCÓ, AL COSTAT XO- traster, 2 places de PISOS D’1 O 2 H, S/M, C/ ALZINARET. PIS D’1 I 2 HABITACIONS AMB MO- 3 habitacions, 2 banys. Gran menjador A PARTIR DE 400 € BLES, AL COSTAT DEL DON DENIS. COLATÍ I AMB PQ. A PARTIR DE 400 € pàrquing.BUSQUES PISOS DE 2 I 3 HABITACIONS SEMI- NOUS, AMB PÀRQUING, COSTAT OPEL. A PARTIR DE 450 € ESTUDI A L’AV. DEL FENER AMB PIS, 1 HAB., SEMIMOBLAT, AMB PQ., ZONA DE FUNICAMP. PREU: 450 € amb llar de foc. Molt assolellat. Plaça doble de pàrquing, amb traster. Abans: 664.810 € PIS? A PARTIR DE 500 € PÀRQUINGS A LA ZONA D’ANDORRA MOBLES. PREU: 350 € PIS, 2 H., S/M, CUINA INDEPENDENT, PISOS, 1 I 2 HABITACIONS, AMB MOBLES I SENSE, AMB PQ. CORTALS PREU: 495.000 € Ara: 399.000 € 2000. A PARTIR DE 80 € ZONA PLAÇA DE CALDEA. PREU: 400 € D’ENCAMP. A PARTIR DE 400 € Tel. 73 20 20 PLETA D’ORDINO PIS DE 3 H., AMB MOBLES, CÈNTRIC, SANT JULIÀ DE LÒRIA EL¡PISOS, 1 I 2 H., MOBLATS, AMB PQ. I TRASTER, AMB BALCÓ I GRAN Acollidor dúplex de 95 m2 + 8 m2 de TRUCA’NS, COSTAT ESCALE, AMB PQ. PREU: 700 € PISOS DE 2 I 3 HAB., AMB TERRASSA I TERRASSA. PREU: 450-550 € terrassa. 2 habitacions, 2 banys, sala amb PIS, 1 HABITACIÓ, AMB MOBLES O PÀRQUING. A PARTIR DE 350 € EL TARTER llar de foc. Pàrquing. GRANT’AJUDAREM SENSE, EDIFICI ANDORRA 2000. ORDINO NOU PREU: 360.000 € (NEGOCIABLE) PREU: 400 € PIS D’1 i 2 HAB., AMB MOBLES I PISOS, 1 I 2 H. MOBLATS, AMB PQ. I TRASTER, AMB BALCÓ I GRAN TER- OPORTUNITAT BOXS AL COSTAT DE L’OPEL. PIS 4 HABITACIONS, ZONA ESCALE, SENSE, AL CENTRE D’ORDINO. A PARTIR DE 400 € RASSA. PREU: 450-550 € ENCAMP ARINSAL PLETA D’ORDINO DESPESES INCLOSES. PREU: 650 € LA MASSANA ESTUDI AMB MOBLES O SENSE. Apartament de 105 m2 amb jardí, 3 hab., CENTRE PISOS, 4 H., SENSE MOBLES, AL C/GIL CASA DE 4 HABITACIONS, S/M, A A PARTIR DE 250 € Pis de 90 m², 2 banys, sala amb llar de foc,806 260 TORRES. PREU: 600 € SISPONY. PREU: 700 € PISOS, 1 I 2 HABITACIONS, MOBLATS. molt assolellat. SANTA COLOMA PISOS D’1 H I 3 H., AMB MOBLES O A PARTIR DE 300 € 3 habitacions, PIS 2 H, SENSE MOBLES, PQ. I TRASTER, SENSE, CÈNTRICS. A PARTIR DE 400 € NOU PREU: 398.000 € 2 banys, ZONA COL·LEGI JANER. PREU: 450 € ENCAMP DÚPLEX, 2 H, MOBLAT, PQ. I TRASTER, ESTUDI I PIS, 1 HAB., SENSE MOBLES, GANGUES PER REFORMARPríncep Benlloch, 8-1r ZONA COL·LEGI JANER. PREU: 550 € HORT DE GODÍ. A PARTIR DE 300 € LOCAL COMERCIAL, ZONA DE L’OPEL, Tot tipus de serveis i reformes, fusteria, elec-AD500 Andorra la Vella ESCALDES-ENGORDANY PISOS D’1, 2 I 4 H. SENSE MOBLES, DE 200 m2, SENSE TRASPÀS. tricitat , lampisteria, pintura. Neteja i planxat Preu: 160.000 € acg@acg.ad PIS 2 H. SENSE MOBLES A L’AV. CAR- MIRADOR D’ENCAMP. PREU 400 -600 € a domicili. Subministrament de llenya. Tel.: 831 277 www.houseandorra.net El portal de les immobiliàries d’Andorra Tel.: (+376) 738 721 fercamp@andorra.ad IMMOBILIÀRIA www.fercamp.com Compra, venda, lloguers, traspassos, gestió dimmobles ARINSAL - LA MASSANA Telèfon: 801 055 OFERTES LLOGUERS www.granvalira.com - info@granvalira.com EL TARTER. REF. 2891: Pis ANDORRA LA VELLA. REF. seminou de 75 m2, 2 habitacions, 2894: Pis cèntric completament C/ lAigüeta, ed. Centre, n. 23, local 6, Andorra la Vella 1 bany complet, saló menjador reformat, 2 habitacions, 1 bany amb llar de foc, cuina oberta. Sol complet, cuina moblada i equipa- LLOGUERS i vistes. MOBLAT I EQUIPAT. Pàr- da, saló menjador amb sol i vistes. ESCALDES-ENGORDANY dor, safareig. Plaça de garatge. PREU: 875 € cuina, saló menjador. Plaça de garatge i tras- quing i traster. PREU: 500 € MOBLAT. Pàrquing. PREU: 750 € ter. PREU: 450 € REF. 3794 Pis de 61 m2, 1 dormitori doble, REF. 3771 Pis de 90 m2, 3 dormitoris, ESCÀS. REF. 2580: Xalet de 4 ha- ARINSAL. REF. 2006: Pis semi- 1 bany complet, saló menjador, cuina semio- 2 banys, cuina tancada, saló menjador CANILLO bitacions, despatx, 3 banys, ampli nou de 58 m2, 1 habitació, 1 bany berta, safareig, terrassa de 9 m2. Vistes i sol. amb llar de foc. Plaça de garatge petita. saló menjador amb llar de foc i ac- complet, saló menjador, cuina REF. 3758 CANILLO. Estudi amb bany, cuina ARINSAL PREU: 450 € PREU: 650 € americana, saló menjador. PREU: 250 € cés al jardí, cuina office equipada americana moblada, acabats de Xalet NOU, A ESTRENAR, de 360 m2 distribuïts en 3 plantes: REF. 3791 Pis de 90 m2 aproximadament, REF. 3750 Àtic de 138 m2, 4 dormitoris, 2 REF. 2713 RANSOL, pis de 45 m2, 1 dormitori, i safareig gran. Sala de calderes i qualitat, terrassa, sol i vistes. Pàr- 4 dormitoris, 1 bany complet, cuina tan- banys, cuina independent, saló menjador, 2Planta 1a: sala diàfana, 1 bany complet, pàrquing per 4 cotxes, pàrquing per 2 cotxes. Aire condi- quing i traster. MOBLAT I EQUI- 1 bany, cuina americana amb saló menjador, cada amb safareig, saló menjador, balcó. places de garatge i traster. DISPONIBLE EL plaça de garatge i traster. MOBLAT I EQUI-safareig, traster, sala de calderes. cionat, terra de parquet a les habi- PAT. PREU: 550 € PREU: 600 € JUNY DEL 2012. PREU: 850 € tacions. MOBLAT. PREU: 1.800 € PAT. PREU: 300 €Planta 2a: 4 habitacions dobles amb suite (1 amb vestidor). ARANS. REF. 2785: Casa ados- REF. 3766 Pis de 75 m2, 2 dormitoris,1 bany REF. 3785 Pis de 95 m2, 3 dormitoris, 2 banys, SANT JULIÀ DE LÒRIAPlanta 3: Ampli saló menjador amb llar de foc i accés a jardí de SANT JULIÀ. REF. 2869: Pis sada de 200 m2, 3 habitacions complet, safareig, cuina americana, 2 balcons, cuina tancada, saló menjador. Balcó. Plaça de240 m2, 1 lavabo, cuina office equipada amb electrodomèstics d’alta seminou de 73 m2, 1 habitació dobles, 1 bany complet, 1 bany exterior, amb despeses de calefacció incloses. garatge. S’HI ADMETEN ANIMALS. PREU: REF. 3753 Pis de 80 m2, 3 dormitoris, 1 bany,gamma i accés al jardí. doble, 1 bany complet, ampli saló auxiliar, cuina separada amb ac- Possibilitat de plaça de garatge. PREU: 600 € 750 € cuina, saló menjador. PREU: 500 € menjador i cuina oberta moblada. cés al jardí amb barbacoa, salaTot exterior, amb sol i vistes espectaculars, a Arinsal, ascensor, terres REF. 3589 Pis cèntric de 45 m², 1 dormitori REF. 3703 Pis de 60 m2, 2 dormitoris, 1 bany REF. 3764 Pis de 130 m2, 3 dormitoris, 2 MOBLAT I EQUIPAT. Pàrquing diàfana sota coberta amb llar de doble, 1 bany, cuina oberta, saló menjador. complet, cuina semioberta totalment equipa- banys, cuina tancada, saló menjador amb bal-de parquet i acabats de primera qualitat. opcional. PREU: 500 € foc. Terrassa, MOBLADA i garatge có. Plaça de garatge opcional a 70 €. PREU: per a 2 cotxes. PREU: 900 € Totalment moblat, traster i calefacció inclosa. da, saló menjador, plaça de garatge. PREU: Preu: 1.450.000 € - Ref. 1095 PREU: 525 € 550 € 615 € VOL VENDRE O LLOGAR LA SEVA PROPIETAT? REF. 3408 Pis de 50 m2, 1 dormitori doble, 1 ESTUDIS I PISOS, 1 DORMITORI, MO- REF. 3062 Pis de 77 m2, totalment mo- TENIM CLIENTS DISPOSATS A COMPRAR O LLOGAR LA SEVA PROPIETAT bany complet, cuina americana amb saló men- BLATS I EQUIPATS, A PARTIR DE 350 € blat, 2 dormitoris, 1 bany complet, cuina jador, balcó amb vistes i sol. Plaça de garatge. tancada, saló menjador. Plaça de garatge. ENCAMP PREU: 500 € PREU: 525 € REF. 3799 Pis moblat, 1 dormitori, 1 bany, cui- 82 16 44 / 33 38 28 REF. 3789 Pis de 95 m2, 3 dormitoris dobles, REF. 3769 Pis de 52 m2 + 50 m2 de jardí, 1 na americana, saló menjador, balcó, plaça de dormitori doble + 1 dormitori individual, 1 1 bany, saló menjador, plaça d’aparcament i garatge. PREU: 295 € traster. PREU: 600 € bany complet, cuina equipada, saló men- Administració de finques. Venda i lloguer REF. 3683 Pis de 80 m2, 2 dormitoris, jador, plaça de garatge opcional a 50 €. ANDORRA LA VELLA 1 bany, cuina tancada, saló menjador, plaça PREU: 480 € ORDINO ANDORRA LA VELLA • Ed. Betania, 1 hab., pq.: 325 € REF. 3720 Pis cèntric de 3 dormitoris, 2 de garatge i traster. PREU: 550 € REF. 3752 Pis de 136 m2, 4 dormitoris, 2 • ESCOLES. 3 habitacions, moblat i • PISOS, 1 habitació, amb mobles. • Estudi moblat: 300 € banys, saló menjador, cuina semioberta, sa- PÀRQUING. 600 € Des de 375 € • PISOS a LES BONS. 3 hab.: 395 € REF. 3451 Pis de 42 m2, moblat, 1 dormitori, 1 banys, cuina independent, safareig, saló men- fareig, exterior. Sol i vistes. Totalment moblat iLLOGUER bany, cuina americana i equipada, saló menja- jador, plaça de garatge. PREU: 775 € ESCALDES-ENGORDANY • PRAT DE LA CREU, 2 hab. i pq.: 550 € • MIRADOR, 2 hab., mobles: 300 € equipat. PREU: 600 € dor. Plaça de garatge. PREU: 300 € • SANTA COLOMA. 3 habitacions, • Funicamp, pis moblat, pàrquing. PISOS, CASES ADOSSADES I XALETS • ZONA CALDEA. 1 habitació, TER- REF. 3335 Pis de 91,17 m2, reformat 3 dormi- REF. 3650 Àtic, 70 m2, 2 dormitoris, 1 bany, A TOTES LES PARRÒQUIES. CONSUL- RASSA i PÀRQUING. Des de 525 € sense mobles: 475 € Hidromassatge: 525 € toris, 2 banys, cuina, saló menjador. Plaça de cuina, saló menjador, amb llar de foc, exterior. TEU-NOS SENSE COMPROMÍS. • CAN NOGUER. Dúplex de 3 • 3 habitacions amb mobles: 500 € • Funicamp, 2 habitacions, moblat, garatge opcional a 52 €. PREU: 700 € Plaça de garatge i traster. PREU: 550 € terrassa: 450 € BARCELONA habitacions, TERRASSA i SOL. 700 € ENCAMP REF. 3660 SANTA COLOMA Pis de 106 m2, 3 REF. 3721 Pis, 48 m2, moblat, 1 dormitori, 1 dormitoris, 2 banys, cuina tancada, saló men- CARRER MARINA 155/165. Pis de 100 m2, (calefacció inclosa) • LLOGUER BAR RESTAURANT TOT LA MASSANA bany complet, saló menjador amb cuina ame- 3 dormitoris, 2 banys, cuina tancada, saló jador, balcó, plaça de garatge. PIS REFOR- ricana i equipada. Plaça de garatge opcional. EQUIPAT. 1.500 € (sense traspàs) . CENTRE. 2 hab., moblat: 350 € MAT. PREU: 600 € menjador. Plaça de garatge. Exterior. Sisena PREU: 345 € planta, TOTALMENT EQUIPAT. LLOGUER ESCALDES-ENGORDANY URB. CAN NOGUER - ENGOLASTERS ORDINO - CENTRE - OBRA NOVA REF. 3787 Pis seminou de 115 m2, 4 dormito- REF. 3585 Pis de 55 m2, 1 dormitori, 1 bany, PER A ESTUDIANTS. PREU: 1.100 € Pis de 2 hab. i pàrquing. Llogat. 2 hab., 86 m2, pq. Acabats de quali- Pis de 3 hab., acabats de qualitat. ris, 2 banys complets, cuina gran, saló menja- 170.000 € tat. Terrassa, assolellat i vistes. Tot exterior, 108 m2 i pàrquing. 168.000 € 410.000 € VENDAVENDES CENTRE. 4 hab., tot exterior, terras- sa, pq. i tr. Acabats de qualitat. ANDORRA LA VELLA - ZONA HOTEL ENCAMP - COSTAT FUNICAMP ESCALDES-ENGORDANY ENCAMP - LA BARTRA LA CORTINADA 410.000 € PLAZA Pis de 4 hab., nou, a estrenar, Àtic de 45 m2, 1 dormitori, 1 bany, cuina Àtic dúplex nou, a estrenar, Sota àtic de 96 m2, 2 dormitoris dobles ANDORRA LA VELLA - PRAT DE 3 hab., 106 m2, pàrquing i traster. terrassa. Assolellat - acabats de americana amb saló menjador. 106 m2, 2 dormitoris, 2 banys (1 amb suite amb bany complet), 1 bany 210.000 € qualitat. PREU: 123.000 € complets, cuina office amb sortida complet amb banyera d’hidromassatge, LA CREU a terrassa, saló menjador amb 560.000 € Pis de 90 m2, 2 dormitoris, 1 bany complet, cuina tancada, saló menjador amb balcó, llar 3 hab., 110 m2, exterior, terrassa ANDORRA LA VELLA - TERRA VELLA sortida a segona terrassa, amb de foc, plaça de garatge gran i traster gran. i pàrquing. 315.000 € Pis, 1 hab., moblat i vistes. 90.000 € cuina tancada, saló menjador, terrassa. Plaça de garatge. Situat en zona assolellada i amb vistes. Plaça de garatge i traster. Vistes. Exterior. Seminou. PREU: 200.000 € PREU: 230.000 € NEGOCIABLE!!!! CONSULTI ALTRES OFERTES EN VENDA I LLOGUER magnífiques vistes. PREU: 158.161 € c/ Dr. Nequi, núm. 9, 2 D - Andorra la Vella - www.gestiodhabitatge.com - gdh@andorra.ad col·legiada CONSULTEU LA NOSTRA ÀMPLIA GAMMA D’OFERTES DE LLOGUER I VENDA A LA NOSTRA PÀGINA WEB: www.granvalira.com núm. 76
 • 21. Dimarts, 12 De juny Del 2012 classificats 21 www.finques3cases.com www.ferrutximmobles.com Av. Joan Martí, 102 · Encamp venda Tel.: 35 36 37 encamp@finques3cases.com 87.22.22 lloguer Tel.: 61 42 34 Av. Príncep Benlloch, 66-72, Pisos nous en LLOGUER I VENDA - LOYER ET VENTE - RENT AND SALE - АРЕНДА И ПРОДАЖА Ed. Interceus, 6è 1a. venda a la pleta de VENDA – VENTE – SALE – ПРОДАЖА També ens trobaràs a Facebook Soldeu de 2 i 3 dormitoris amb Dúplex per comprar a Escaldes, pàrquing inclòs, a partir de 175.000 €!!! totalment reformat, amb acabats de Borda rehabilitada completament! Consta de qualitat, molt lluminós, 2 habitacions 153 m2 repartits en 3 dormitoris dobles (1 suite), dobles, armaris encastats, 2 banys complets, cuina office, safareig, 2 banys complets,cuina americana totalment saló menjador amb llar de foc i equipada i menjador, molt gran, amb sortida a terrassa de 14 m2. Pàrquing i traster. terrassa/jardí de 50 m2. Box per a 1 cotxe. Caldera pròpia de calefacció. Preu: 390.000 € 202.185 € Àtic dúplex a Pis a Andorra la Vella Ordino de 2 semireformat de TENIM PISOS A PEU DE PISTES A PARTIR DE 60.000 € dormitoris 120 m2, 4 dormitoris LLOGUER – LOYER – RENT – АРЕНДА (possibilitat de (1 suite), 2 dobles i ANDOrrA lA vEllA rEf. 7489 pis nou de rEf. 7545 loft de 80 fer-n’hi 3), 2 1 ind., 2 banys, gran 3 dormitoris., saló m2, barri antiC de les banys, cuina tan- saló menjador ambPIS cèNTrIc DE 4 DOrMI- menJador, amb ter- bons, totalment re- cada, i menjador cuina americana. BoxTOrIS. amb CalefaCCió rassa, Cuina tanCada, format (possibilitat de amb llar de foc. de 12 m2. Sol i vistes.inClosa......................690 € 2 banys, CèntriC ....800 € tanCar el dormitori). ... Pàrquing i traster. Zona de les escoles. . ................................... 520 € Preu: 263.000 € Preu: 252.480 € EScAlDES-ENGOrDANY lA MASSANArEf. 7565 ÀtiC molt Cèn- rEf. 7548 pis d’1 dormi- lloguers lOcAl cOMErcIAl molt tori moblat i equipat,triC, dos dormitoris, 2 CèntriC, aV. sant anto- AndorrA lA VellA Preu: 750 € (primera mensualitat Pis d’1 dormitori cèntric, amb mo- pàrquing inclosa. Preu: 1.600 €banys, Cuina tanCada, Cuina oberta ...........400 € local de 60 m2 més altell amb bany. gratuïta) bles (casa antiga). Preu: 300 € eSCàS ni, 140 m2 ............... 1.000 € Preu: 450 € Pis a Santa Coloma, totalment refor- Pisos d’1 i 2 dormitoris moblats oterrassa, despesa de rEf. 7294 pis seminou Magnífic pis de luxe a Escàs de Pis (zona escale) de 74 m2, de 2 mat, de 80 m2, 2 dormitoris, 2 banys, sense mobles amb pàrquing, traster i 240 m2., 3 hab. (1 suite), 2 banys (1CalefaCCió inClosa, pÀr- ENcAMP CèntriC de 2 dormito- cuina equipada. Preu: 550 € calefacció inclosa en el preu. A partir dorm., 1 bany i cuina tancada. (1a amb dutxa hidromassatge). Cuinaquing opCional ..... 1.000 € ris, Cuina tanCada, 2 mensualitat gratuïta). Preu: 650 € local a Santa Coloma de 400 m2 de 540 € amb safareig. Gran menjador amb rEf. 7349 pis d’1 dormi- Pis de 3 dormitoris (pleta de SantrEf. 7334 pis d’1 dormi- tori, saló menJador banys, aCabats de qua- Pis a Andorra (Príncep Benlloch), amb altell, 2 banys, ideal per a ma- llar de foc. 2 terrasses (1 coberta) de 65 m2, totalment moblat, 2 dormi- gatzem. Preu: 1.400 € Antoni) a partir de 600 € 30 m2. Box per a 2 cotxes.tori, moblat i equipat, gran, amb Cuina ober- litat, pÀrquing i tras- Preu: 1.500 € toris dobles, bany, cuina equipada, local comercial a Santa Colo- Casa adossada seminova (1 any) almolt CèntriC ......... 645 € ta, Vistes, llar de foC, ter ..............................600 € safareig. Calefacció inclosa. Preu: ma (rotonda Col. Janer) de 185 m2. poble d’Auvinyà, 4 dormitoris dobles, enCAMP pÀrquing i guardaes- SANT jUlIà DE lòrIA 600 € Preu: 1.900 € 3 banys complets, menjador amb llar Pis d’1 dormitori doble, moblat, cui-rEf. 7360 pis, 3 dormi- quís ............................450 € Pis a Santa Coloma de 106 m2, re- SAnt Julià de lòriA de foc, 2 places de pàrquing i traster. na americana i equipada, i pàrquing.toris dobles, 2 banys, rEf. 7613 pis de dues format, 3 dormitoris, cuina tancada, 2 local de 80 m2 a l’av. Verge de Canò- Preu: 1.100 € Preu: 400 €ampli saló menJador, rEf. 7350 pis molt nou dormitoris, 1 bany, Cui- banys, terrassa i plaça de pàrquing. lich. Despeses incloses. Preu: 450 € eSCAldeS-enGordAnY Soldeu (pleta) Preu: 600 € Pis de 70 m2, 2 habitacions, 1 bany,amb Cuina equipada (Ca- de 2 dormitoris, 2 na equipada, pÀrq. opCi- Pis de 110 m2. 4 dormitoris, 2 banys, Pis seminou totalment moblat de 3 Pisos a Santa Coloma de 2 dormito- cuina tancada safareig. Despeses in- amb pàrquing i traster. Preu: 490 € dormitoris, 2 banys, cuina americanalefaCCió i pÀrquing in- banys, Cuina equipada, onal............................460 € ris dobles, cuina tancada, bany com- closes. Preu: 750 € Pis reformat, 1 hab., 1 bany, cuina i pàrquing. Preu: 450 €Closos) ..................1.040 € safareig, petit balCó, plet i plaça de pàrquing. Despeses equipada amb pàrquing. Preu: 400 € Pis seminou de 104 m2 al centre de Pis seminou totalment moblat de 2 pÀrquing ..................650 € rEf. 7612 ÀtiC amb Vis- incloses. Preu: 600 € 3 dormitoris, 2 banys, cuina tancada Pis de 2 hab., 2 banys, terrassa amb dormitoris, 1 bany, cuina americana irEf. 7317 pis seminou de tes de 5 dormitoris, 2 Pis nou, a estrenar, a Santa Coloma i equipada, terrassa de 5 m2 i pàr- pàrquing i traster. Preu: 525 € pàrquing. Preu: 400 €2 dorm. amb armaris en- rEf. 7564 pis CèntriC mo- banys, foC a terra, es- de 3 dormitoris, 2 banys, cuina tan- quing. Preu: 645 € àtic dúplex de 250 m2 (zona lesCastats, molt lluminós, blat, de 2 dormitoris, pai de JoCs infantils, cada i safareig. Plaça de pàrquing Pisos seminous de 3 dormitoris do- Teulades), 5 dormitoris, 3 banys diSPoSeM de deSPAtxoS, lo-1 bany Complet, Cuina 1 bany, pÀrquing ....450 € inclosa. Preu: 720 € pÀrquing opCional........ Pis (zona escale) de 107 m2 de 3 bles, 2 banys, 130 m2 cuina tancada complets, cuina tancada, menjador CAlS, nAuS induStriAlS i ter-Àmplia ........................600 € .....................................860 € amb safareig, terrassa i pàrquing. amb sortida a terrassa d’uns 20 m2. renYS en lloGuer A tot el dormitoris, 2 banys i cuina tancada. Preu: 685 € Sol i vistes espectaculars. Plaça de(cAlEfAccIÓ INclOSA) PrinCiPAtBUSQUEM lOcAl PEr cOMPrAr APTE PEr A rESTAUrANT A EScAlDES O ANDOrrA Dels seus somnis i les seves il·lusions en fem una realitat NOVA PROMOCIÓ DE 3 XALETS · ACABATS EXEPCIONALS Escàs A partir de 320 M2 de vivienda Pàrquing 5 places 160 M2 de jardí DES DE 1.100.000 € infoimgest@gmail.com · www.andorracanillopark.com
 • 22. 22 CLASSIFICATS DIMARTS, 12 DE JUNY DEL 2012 LloguerLA MASSANA ANDORRA LA VELLA REF. 00804 ANDORRA LA VELLA ESCALDES-ENGORDANY SANT JULIÀ - FONTANEDAREF. 00590 Pis MOLT CÈNTRIC! de 75 m² amb 2 REF. 00001 REF. 00811 REF. 00815Molt cèntric! habitacions dobles amb armaris en- Pis molt cèntric! Zona Pyrénées. Pis, Pis de 60 m², 2 habitacions amb arma- Casa adossada de 180 m² IMPECABLE!,Pis de 40 m², 1 habitació, cuina castats, bany complet, cuina equipada 2 habitacions amb armaris encastats, ris encastats, 2 banys complets, cuina 4 habitacions, 2 banys, 2 menjadors, llarequipada, moblat, pàrquing inclòs. amb vitroceràmica, forn i campana, bany complet, cuina semioberta al oberta amb el menj., balcó amb vistes de foc, cuina equipada, terrassa amb bar-Molt maco! pati exterior de 35 m² a peu de men- menj., safareig, ascensor, pàrquing i panoràmiques, tot exterior i molt sol. bacoa, pàrquing per a 2 cotxes, molt sol jador ampli, ascensor, tot reformat i vistes. Preu: 900 €/mes. Possibilitat dePreu: 350 €/mes traster inclosos. Preu: 525 €/mes Pàrquing inclòs. Preu: 470 €/mes llogar-la totalment moblada. NOU! Ascensor. Preu: 585 €/mes Venda MIAMI PLATJA REF. 00214 CERTERS Casa adossada cantonera, a 5 mi- REF. 00787 nuts al costat de la platja. Piscina Situació privilegiada. Magnífiques comunitària per a 6 cases que vistes i sol tot el dia. Acabats de formen el complex. 3 habitacions, 1a qualitat. 270 m2 construïts + saló menjador amb llar de foc, cui- garatge i terrasses. na equipada. Garatge. Preu: consulteu-lo. Preu: 290.000 € ANYÓS REF. 00113 Casa adossada de 330,77 m², cale- ANYÓS facció per geotèrmia, garatge per REF. 00767 a 5 cotxes, domòtica, ascensor, 3 Parcel·la de terreny de 681 m2 a la habitacions i gran cap de casa, saló Urbanització Els Oriosos. Sòl con- menjador amb llar de foc i sortida solidat, tots els serveis. al jardí de 100 m². Preu: 360.000 € Preu: 895.000 € 801 065 Av. Doctor Mitjavila, 17 (a 50 m de la Rotonda, av. Meritxell) Andorra la Vella · Fax: 86 19 80 www.eurofinques.com comercial@eurofinques.com L L O G U E R S M O BL AT S ( L L O GUERS) O P O R T U N I T A T S ESCALDES-ENGORDANY 3 hab., calefacció CANILLO 1857) 600 € ANDORRA LA VELLA 157 m2, 3 banys, 1 hab,. nou, 73 m2, sol i ANDORRA LA VELLA i sol, Pàrking (Ref2 hab, nou, calefacció inclosa, possibilitat de ÀTIC, 1 hab. (Entre SANT JULIA Estudi, 1 bany, exterior, terrassa, pàrking (Ref. vistes (Ref 2654) 590 € 1 hab. doble, 47 m2, 3263) 95.000 €inclosa, possibilitat de pàrking (Ref. 2336) SOLDEU i EL TARTER) 2 hab., ampli saló, 1 calefaccio inclosa (Ref. 1849) 1.700 € ÀTIC DÚPLEX 2 hab., 2 (nou) ampli salo, (Ref 2 hab. dobles, El TarterPàrking (Ref. 3138) 750 € nou, amb altell, pàrking i bany, cuina tancada, 3230) 420 € ENCAMP banys, terrassa 30 m2, 3243) 123.103 € 64 m2 (semi nou) tot690 € 4 hab., ampli saló, cuina traster (Ref. 1792) 400 € (Ref 2977) 450 € 1 hab doble, 1 bany, 1 hab. doble, prop Funi- (Ref. 2556) 700 € exterior, (Ref 3264) office, pàrking i traster cuina equipada, exterior, camp, (Ref 1918) 400 € CANILLO ESCALDES3 hab., cèntric, 110 m2, 1 hab. 1 bany, cuina. 1 hab., ampli saló, 1 150.000 €nou, cuina tancada (Ref (Ref. 2505) 850 € (Ref. 2904) 400 € bany, cuina tancada, (Ref. 3163) 500 € 2 hab. nou, impecable, 1 hab,. (Magic) equipat, 3 hab. dobles, 108 m2,3253) 800 € TOTALMENT REFOR- LA MASSANA LA MASSANA 2 hab. 1 bany, cuina. pàrking (Ref 3033) LA MASSANA sol vistes, pàrking i terrassa 50 m2, pàrking ANDORRA LA VELLA 1 hab., ampli saló, Pàrking (Ref. 2056) 450 € Estudi, exterior, centric, traster (Ref 3014) 600 € (Ref 2997) 350 € MAT, Pàrking (Ref 1 hab. doble, Escas, exterior, pàrking i traster 450 € equipat (Ref 2971) 2 hab. dobles, impeca- 1 hab,. (Pleta Incles) 3267) 350.000 € (semi nou) equipat,1 hab., ampli saló, 3 hab., ampli saló, 2possibilitat pàrking (Ref (Ref 2490) 425 € 2 hab. Ampli saló, nou, banys, cuina tancada, 395 € ble, sol vistes, pàrking equipat, pàrking (Ref ENCAMP vistes, terrassa, Pàrking2651) 430 € 2 hab, nou, ampli saló, sol i vistes. Pàrking i pàrking (Ref 3194) ESCALDES (Ref 3014) 650 € 2999) 400 € (Ref 3169) 116.023 € 2 hab. dobles, 76 m2,2 hab., ampli saló, exterior, pàrking i traster traster (Ref. 2972) 500 € 575 € 1 hab. doble, nou, cuina SANT JULIA ÀTIC 2 hab., (El Tarter), (semi nou) ampli salo, SANT JULIApossibilitat pàrking (Ref (Ref 3035) 550 € ENCAMP ÀTIC DÚPLEX 2 hab., 2 equipada, (Ref 3137) 1 hab,. centre, cuina 1 bany, pàrking (Ref. cuina independent (Ref 2 hab. dobles, moblat2362) 550 € 3 hab., (Arinsal) banys, terrassa 30 m2, 450 € equipada (Ref 3209) 3115) 600 € 1 hab., nou, pàrking i 3262) 190.000 € i equipat, tot exterior,2 hab. dobles, nou, ampli saló amb llar de guarda esquís (Ref (Ref. 3063) 650 € 2 hab. dobles, equipat, 300 € 3 hab. nou, cuina inde- CANILLO Pàrking i traster (Refcuina independent, pos- foc, exterior, pàrking i 1880) 500 € 3 hab., ampli saló, 2 calefacció inclosa (Ref 2 hab. dobles, impeca- pendent equipada, ter- rassa, pàrking i traster 2652) 210.000 €sibilitat de pàrking (Ref. 2 trasters (Ref 3128) 2 hab., nou, pàrking banys, cuina tancada, 2750) 550 € ble, sol vistes, pàrking ESTUDI, 45 m2, El2877) 650 € 650 € (Ref 3121) 650 € ÀTIC DUPLEX 5 hab., (Ref 2665) 500 € (Ref 3144) 700 € Tarter (semi nou) vistes i guarda esquís (Ref
 • 23. Dimarts, 12 De juny Del 2012 classificats 23 www.finquesmarca.com truca’ns finquesmarca@andorra.ad Av. de Joan Martí, 82 - AD200 Encamp 73 20 20 Pis totalment reformat al centre d’Andorra la Vella Sota àtic completament reformat a Escaldes (Hotel troba la teva llar (Hospital), 1 dormitori Roc de Caldes), 110 m2, doble, bany complet, cui- 3 dormitoris dobles (1 sui- VENDA na americana, i menjador amb balcó. Totalment mo- te), 2 banys complets (1 hi- dromassatge), cuina office02338 - ENCAMP - CENTRE dor, cuina reformada, 1 bany, 1 blat. Preu: 98.000 € i menjador amb sortidaSuperf.: 90 m², 3 habitacions bany auxiliar. GRAN OPORTUNI- a balcó. Pàrquing inclòs. GRAN(3 dobles), 1 bany, cuina, TAT!! Preu: 150.000 € Preu: 198.000 €menjador, mobles, porter au- !!! 02166 - ENCAMP - VILA Oportunitat!! Parcel·la a RTUNITATtomàtic, exterior. A REFORMAR. Àtic totalment reformatPreu: 159.999 € 2 habitacions (2 suites), 2 a Encamp, 2 dormitoris, Nagol (Sant Julià) de OPO banys, cuina, menjador, ter- bany complet i menja- 411 m2 aprox. Permisos entrats al Comú i projec-00080 - ENCAMP (Funicamp) rassa, traster, terres, garatge, dor amb llar de foc. Sol te. Apta per a PB+2 amb2 habitacions exteriors, 1 bany llar de foc, exterior, assolellat. i vistes. Pàrquing opcio- nal per 10.000 €. PREU una superfície construïdacomplet, cuina americana, Preu: 262.000 € REBAIXAT: 120.000 € d’uns 211 m2. Sol i vistes.menjador exterior, balcó, ex- Preu: 170.000 €terior i assolellat. Pàrquing. ENCAMP - CÈNTRIC 1Al COSTAT del FUNICAMP. dormitori, saló menjador, OPORTUNITAT!! Pis a Es-Preu: 145.000 € cuina americana, bany Pis seminou al centre complet. Pàrquing i traster. caldes (Hospital) de 3 dor- d’Ordino de 3 dormitoris02337 - ENCAMP - CENTRE Preu: 77.000 €Pis de 70 m2, dos dormitoris, Ref.: 02538 Pis de 2 dormitoris, saló mitoris (2 dobles), bany complet, cuina tancada, (1 suite), 2 banys com- plets, cuina tancada amb ANDORRA da, 1 bany, cuina reforma- menjador, i menjador amb llar de balcó, menjador ambsaló menjador, cuina. Pàrquing. 02576 - ENCAMP - CENTRE foc i terrassa. Sol i vistes. llar de foc i sortida a ter-Cèntric. Preu: 155.000 € Pis a reformar, 3 dormitoris, 1 bany auxiliar. Preu: 179.900 € LA VELLA Preu: 120.000 € rassa. Pàrquing i traster. saló menjador, cuina, bany, sol. Preu: 275.000 €02538 - ANDORRA LA VELLA Preu: 135.000 €Pis de 2 dormitoris, saló menja- LLOGUER ANDORRA LA VELLA 1 mes. Preu: 350 € ment dúplex de 65 m2, 1 dormi- tori, despatx, bany, tot exterior, 7 m2, assolellat, vistes, bons aca- bats. Preu: 760 € 02344 - ENCAMP - CENTRE complet, cuina, menjador amb llar de foc menjador, cuina, bany complet. Moblat. Ref. 232 Terreny de 800 m2. Ref. 133 Sta. Coloma. Aparta- Preu: 1.800 € ment cèntric 100 m2, seminou, armaris, cuina oberta totalment Ref. 225 Pis a Fiter i Rossell, 3 dormitoris, saló menjador, cuina, Pàrquing. Preu: 475 € i balcó i pàrquing. Sol i vistes, gran jardí. 3 dormitoris, 2 banys, safareig, equipada. Preu: 500 € 3 dormitoris, bany complet, Ref. 231 Pis cèntric d’obra nova, 2 banys. CÈNTRIC. Preu: 600 € Preu: 600 € 02586 - SANT JULIÀ - CAMP DE PEROT 75 m2, 2 dormitoris, 2 banys cuina independent, calefac- Ref. 120 Apartament d’obra cuina independent, tot exteri- complets, bons acabats, assole- ció inclosa, sol, 2 terrasses. nova, cèntric, 2 dormitoris, or, safareig, calefacció inclosa. 02572 - ESCALDES-ENGORDANY - 02284 - ESCALDES-ENGORDANY 3 dormitoris, saló menjador, cuina, 2 llat, despeses d’aigua i calefac- Preu: 670 € 2 banys, sol, vistes, traster. Preu: 550 € ENGOLASTERS Pis de 2 dormitoris, saló 130 m², 3 habitacions dobles, 2 banys, cuina, banys complets, terrassa, pàrquing i ció incloses. Preu: 690 € Ref. 74 Local cèntric, 200 m2, Preu: 650 € Ref. 129 Àtic dúplex molt ben menjador, cuina, bany complet. PÀR- menjador, garatge, CÈNTRIC. Preu: 850 € traster. Preu: 600 € Ref. 220 Sta. Coloma. Apar- en planta baixa amb façana a la Ref. 235 Àtic a prop de situat, 2 habitacions, 2 banys, baixada del Molí, davant apar- Pyrénées, 2 dormitoris, bany, cuina equipada, vistes, sol, obra QUING, TERRASSA DE 60 m2. Preu: 700 € 02098 - ANDORRA LA VELLA - Santa 02589 - ORDINO - Coll d’Ordino. Planta tament, 3 dormitoris, 2 banys cament Tobira. Preu: 1.800 € 2 terrasses (10 i 15 m2), sense nova, tot exterior. Preu: 650 € complets, safareig, cuina in- 02138 - ENCAMP - Hort de Godí Coloma Pis de 2 dormitoris, saló menja- baixa amb jardí. 3 DORMITORIS, SALÓ dependent, balcó, assolellat, Ref. 148 Cèntric, 3 dormitoris, ascensor, DESPESES INCLOSES. Ref. 118 Local cèntric, 300 m2 aparcament, parquet, reformat. 1 bany, cuina independent, sol, Preu: 525 € en dues plantes, gran façana en Pis de 3 dormitoris, 1 bany complet, amb dor, cuina. Pàrquing. Despeses incloses. MENJADOR, CUINA, 2 BANYS, PÀRQUING I Preu: 600 € calefacció inclosa. Preu: 682 € ESCALDES-ENGORDANY vidre, 2 lavabos. Preu: 3.500 € banyera, cuina OFFICE, menjador exterior Preu: 600 € TRASTER. 210 M2 DE JARDÍ. Ref. 213 Estudi moblat, centre, Ref. 85 Local cèntric de Ref. 201 Apartament d’obra Ref. 219 Pis de 70 m2, 2 habita- amb terrassa, pàrquing i traster. 60 € de 02098 - ANDORRA LA VELLA - Santa Preu: 1.400 € cuina equipada (rentadora, 10 m2, sala diàfana i lavabo. nova, 112 m2, 3 dormitoris, ar- cions, 1 bany, impecable, cuina despeses. Zona tranquil·la a Turó de Vila. Coloma Pis de 2 dormitoris, saló menja- forn, micro, nevera), armaris, Preu: 250 € maris, 2 banys, cuina equipada semioberta, balcó, CALEFACCIÓ bany, assolellat, dipòsit només amb forn i vitro, terrassa de INCLOSA. Preu: 600 € Preu: 750 € dor, cuina. Pàrquing, despeses incloses. Ref. 241 Barri antic. Aparta- DIVERSOS LOCALS EN LLOGUER 01775 - CANILLO - ZONA RESIDENCIAL Preu: 600,01 € A TOTES LES PARRÒqUIES Pis de 2 habitacions dobles, 1 bany ENCAMP - ÀTIC 2 dormitoris, saló DIRECTE DE PROPIETARI Es LLoga Estudi a BaRcELona LLOGUER A ENCAMP tel.: +376 874 050 info@eiximmobiliari.com Es vEn pis ToT equIpaT, a prop de PISOS TOTALMENT MOBLATS I EQUIPATS lloguer a Can noguEr la plaça d’espanya. PREu: 400 € - tEL. 328 555 1 HAB. 325 € 3 HAB. 530 € PQ. OPCIONAL – NO S’ACCEPTEN ANIMALS 170 m2, tot exterior, assolellat, magnífi- Es vEn Pis a La caRREtERa ques vistes, 3 habitacions (1 suite amb TEL. 36 20 93 dELs viLaRs ToT equIpaT, per grans armaris), cuina, menjador gran, enTrar-HI a vIure. 1 Hab., 1 sala oPoRtunitat!!Apartaments a Escaldes, zona Caldea. Totalment terrassa, bany complet amb banyeramoblats i equipats, amb tots els electrodomèstics. per renTar, gran Terrassa Es tRasPassa a andoRRa1 habitació doble, 1 bany, cuina separada, safareig. dhidromassatge, bany aux. amb dutxa, de 20 m2. pàrquIng I TrasTer. perruquerIa ToTalmenT1 plaça d’aparcament i traster. 2 places daparcament i traster. PREu: aBans 262.000€ equIpada, amb molT A partir de 600 €/mes aRa: 198.000 € bona ClIenTela. Despeses a part segons consum Tel. 32 39 04 - 32 99 12 tEL. 328 555 PREu: 5.500 € - tEL.: 33 95 60 LLogUERS CÈntRICS tl. 862540 Ref. L0716: Es busca per comprar 2 hab. 470 € parking opcional 50 € Pis de 2/3 dormitoris, Es traspassa bar Animals no. 3hab+calefacció 600 € cèntric, a Escaldes. 2 hab. 500 € 2hab+calefacció 520 € Interessats, restaurant al centre Pàrquing. Urb.La plana casa adossada 950 € truqueu al 73 73 73 de la Massana Feina Bon estat: màxim 300.000 €Per reformar: màxim 200.000 € BOTIGA DE MODA SELECCIONA Tel. 73 73 73 o a/e comercial@cisa.ad CAMBRILS VENEDOR/AES LLogA pIS A 1a LínIA dE pLAtjA amb experiència3 hab., 2 banys, terrassa. per setmana, quinzena o mesos. preu de la setmana: 600 € Busquem pisos de lloguer a Indispensable català i castellà tel. 33 53 46 totes les parròquies. (es valorarà altres idiomes)Es lloga pis a la zona de Fiter i Rossell3 hab., 2 banys, armaris encastats, cuina equi-pada, traster i possibilitat de plaça de pàrquing. tenim clients esperant per Envieu curriculum vitae a: Preu: 700 € (despeses incloses) Tel. 392 119 llogar el vostre pis! rrhh.ab@andorra.ad
 • 24. 24 CLASSIFICATS DIMARTS, 12 DE JUNY DEL 2012 Agent de suport online Conciergerie.com, companyia d’e-ticketing, recerca Cursos i certificacions oficials d’AENOR personal qualificat (hoteleria/turisme) amb anglès • Fonaments de la gestió de la seguretat de i francès fluids, per a la nostra oficina a Andorra S-01 la informació • 4 de juliol la Vella. Formarà part del nostre departament • Com implementar un sistema de gestió de la de suport al client per assistir la nostra clientela internacional per e-mail/telèfon abans, durant i S-02 seguretat de la informació • 5 i 6 de juliol després del procés de venda. • Metodologia d’auditoria de sistemes de gestió Envieu un CV en anglès a: S-05 de la seguretat de la informació. • 26 i 27 de juliol andorra.staff@gmail.com Per a més informació i inscripcions podeu trucar al 805 888 o bé enviar un correu electrònic a gamma@gammamanagement.ad Cadena hotelera Personal Cadena hotelera necessita incorporar de neteja necessita incorporar CAP DE RECEPCIÓ 9,36 € SOLDEU Cambrer/a de pisos ESCALDES Recepcionista Busquem una persona orientada al client i la venda, Enviem personal de neteja per hora a la seva llar Recepcionista Cuiner/a amb alta capacitat per a la gestió dequips i de liderar • Per fregar el seu habitatge, planxar roba a casa seva. projectes interns. • Per a neteja a fons de cuines, neteja de l’apartament Guia amb alemany (també el cap de setmana). Cambrer/a restauració Requerim experiència mínima de 3 anys en lloc de • Per fregar escales comunitàries, botigues, negocis o qualsevol ajuda de neteja puntual o fixa. Cuiner/a treball similar, diplomat/ada en Turisme o Formació Ajudant de cuina Superior i domini d’informàtica. Informació sense compromís: C/ Dr. Vilanova, núm. 9 (4t pis), edifici Thaïs. Tel. 812 312 · puntualnet@andorra.ad Busquem persones orientades al client, al treball en equip i amb Imprescindible alt nivell de català, d’anglès i/o de vocació pel sector de l’hostaleria. francès i permís de treball o nacionalitat andorrana. Empresa del Principat cerca Requerim formació específica relacionada amb el lloc de treball. Oferim entrar en una organització dinàmica, amb TÈCNIC EN MÀRQUETING Permís de treball o nacionalitat andorrana imprescindibles. possibilitats de desenvolupament professional. Es valorarà: Oferim entrar en una organització dinàmica, amb possibilitats de - Estudis especialitzats en màrqueting. desenvolupament professional. Interessats, envieu CV a rrhh@ahotels.com - Experiència en marxandatge Interessats, envieu CV a rrhh@ahotels.com i comercialització. BUSCO FEINA - Idiomes: català a nivell alt i coneixements Empresa andorrana Se cerca dependenta DE PASTISSER, d’anglès. necessita amb experiència en vendes REBOSTER O - Coneixement dinternet (xarxes, webs, apps). PINTORS Envieu CV a FORNER Les persones interessades hauran d’enviar OFICIALS DE 1a Tel. 34 56 62 el seu CV a la Poste Française B.P. 65 experiència demostrable llorerad@gmail.com AD500 Andorra la Vella El primer diari digital d’Andorra 36 25 81 TEL. 72 22 86 CREIXENT JUNTS Av. Meritxell, 9, 1r 3a Andorra la Vella Tel.: 805 888 DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I PERSONAL gamma@gammamanagement.ad TALLER D’ACTUALITZACIÓ EN WEB 2.0 TÈCNIC DE COMPTABILITAT I FINANCES GESTOR DE SINISTRES PER A IMPORTANT DIMECRES 18 DE JULIOL DE 2012 Per a important empresa asseguradora del ASSEGURADORA DEL PAÍS país. En dependència directa del director d’Opera- Imprescindible diplomatura en Empresarials, cions, s’encarregarà de la gestió integral del OBJECTIUS: ADE o Economia i experiència mínima de 3 sinistre. Introducció als nous conceptes i les noves ei- anys en lloc de treball similar. Imprescindible formació en Empresarials, ADE, nes que ofereix la nova generació d’Internet, Pensem en una persona amb una gran capaci- Econòmiques o Dret. Experiència mínima de així com introducció a les xarxes socials que tat d’anàlisi, orientada a la qualitat i al client, tres anys en lloc de treball similar. Imprescin- ofereixen noves formes de màrqueting i inclús així com amb una gran capacitat de resolució dible català parlat i escrit, es valoraran altres de problemes i tolerància a l’estrès. idiomes. de comerç electrònic. Bones condicions laborals i possibilitats de crei- Pensem en una persona amb una alta orien- xement professional. tació al client i als resultats, alta tolerància a FORMDORA: Carolina Faajardo, professional l’estrès, flexibilitat i capacitat de resolució de de la informàtica i especialista en formació COMERCIAL problemes. e-learning. Per a important empresa en expansió del país. Bones condicions laborals i possibilitat de crei- S’encarregarà de la gestió de la cartera de cli- xement professional. ents a Andorra i fora del país. HORARI: 9.00 h - 13.30 h i de 15 h -18.30 h Imprescindible formació en comerç exterior o COMERCIAL similar i anglès a nivell alt. Per a venda de serveis en el sector industrial. PREU: 95 €* per persona Disponibilitat per viatjar. Coneixement del mercat andorrà, especialment en el sector de l’hostaleria i la restauració. INCLOU: material i coffee-break Domini d’eines d’ofimàtica i xarxes socials. EL TEU OBJECTIU, LA NOSTRA RAÓ DE SER
 • 25. Dimarts, 12 De juny Del 2012 classificats 25 Seleccionem: - TÈCNIC DE CLIMATITZACIÓ Requisits: Experiència demostrable en aparells daire condicionat Jornada completa Vehicle d’empresa Interessants condicions econòmiques Interessats, envieu CV amb foto a l’adreça Multinacional líder en el sector d’arranjaments i andorra@randstad.es o entregueu-lo personalment al c/ Sant Salvador, n. 10, 3a planta, transformacions necessita incorporar modista: edifici Plaza, Andorra la Vella. OFERIMTEL.: 807 890 • Condicions laborals satisfactòrieswww.randstad.es • Possibilitat de jornada completa o mitja jornada • Salari en funció dels coneixements i la formació • Possibilitats de créixer professionalment Necessitem incorporar al nostre Resort per la temporada d’estiu Cerca CUINER CAMBRERS DE Perfil del candidat: DEMANEMRESTAURANT/BAR • Experiència i coneixements d’utilització de • Experiència de dos anys com a mínim • Carnet de manipulador d’aliments • Disponibilitat horària • Imprescindible tenir permís de treball màquines de cosir semiindustrialsRequerim:• Experiència en servei a la carta Oferim: • Do de gents i actitud comercial • Contracte per durada indefinida• Anglès parlat • Bona presència • Tretze pagues • Català i castellà correctament parlats• Persones acostumades a donar qualitat de servei Cerquem candidats amb gran capacitat de treball en (es valorarà el coneixement d’altres llengües) al client equip, compromís i orientació al client.Oferim: Incorporat a Caldea • Permís de treball• Manutenció• Facilitats d’allotjament No tho pensis més i envians el teu currículum i una carta de presentació a la següent adreça de correu • Incorporació immediata• Possibilitat de prolongació del contracte electrònic: analia.rodriguez@caldea.ad• Excel·lent ambient de treball O bé porta’l tu mateix/a a:Si teniu nacionalitat andorrana o permís de treball andorrà SEMTEE, SA, Àrea de Recursos Humans, parc de la Mola, 10 ‐ AD700 Escaldes‐Engordany ‐ Tel. (+376) 80 99 75 Interessats, truqueu: Veniu a formar part del nostre equip Matins: 33 02 21 (Sra. Isa) Envieu el vostre CV a rrhh3@sporthotels.ad o bé al fax Tardes: 34 44 10 (Sra. Alícia) +376 87 05 33. També podeu trucar al telèfon 87 05 54. IMPORTANT CENTRE COMERCIAL CERCA: IMPORTANT CENTRE COMERCIAL CERCA: RESPONSABLE PASTISSER/A DE QUALITAT FORNER/A Imprescindible: Titulació en ciencia i tecnologia dels Incorporació immediata aliments i dietètica i nutrició Experiència demostrable Imprescindible permís de treball en lloc similar. o nacionalitat andorrana Nacionalitat andorrana o permís de treball. Català, castellà i francès. Interessats, truqueu al 843 433 i demaneu per la Sra. Tere Interessats, truqueu al telèfon 843 433 de 10 h a 20 h de dilluns a diumenge. de 9.00 h a 15.00 h i de 17.00 h a 20.00 h. De dilluns a divendres.
 • 26. 26 ClassifiCats Dimarts, 12 De juny Del 2012 IMPORTANT CENTRE COMERCIAL CERCA: Empresa especialitzada en la distribució de material esportiu cerca: RESPONSABLE DE LA SECCIÓ DE CICLISME Reposadors RESPONSABLE DE LA SECCIÓ DE SNOW Les seves funcions estan orientades a la consecució dels objectius de Horari: de 6.00 h a 16.00 h venda i dinamització de la secció, així com a gestionar l’equip de treball al seu càrrec. Amb dues hores de descans Requisits: - Idiomes: domini del català, castellà, - Experiència mínima de 3 anys en lloc anglès i/o francès. similar. - Apassionat de l’esport i alt nivell de Oferim: coneixement del producte. - Incorporació immediata. Xarcuter/a - Amb dots comercials i de lideratge. - Formació: a partir de Batxillerat Supe- rior, Bac o similar. - Salari fix (segons vàlua) + incentius. - Beneficis socials empresa. Carnisser/a Incorporació immediata Requisits: català, castellà i francès Demaneu per Sra. Vanessa DINAR A CàRREC DE L’EMPRESA Interessats, truqueu al telèfon 843 548 De 9.00 h a 15.00 h i de 17.00 h a 20.00 h De dilluns a divendres OFERTES DE TREBALL Govern dAndorra Tel. ( +376) 8 72 0 90 Departament de Treball Servei dOcupació Internet www.treball.ad : Ref. Treball ofert Lloc Ref. Treball ofert Lloc Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura 5604 Cambrer, en general SOLDEU 5538 Peó ramader, en general LA MASSANA 5606 Cambrer, en general PAS DE LA CASA Indústries manufactureres 5610 Guia de turisme SOLDEU 4494 Forner ANDORRA LA VELLA 5585 Recepcionista d’hotel SOLDEU 5305 Dependent de comerç, en general RANSOL 5613 Recepcionista d’hotel ORDINO 5419 Tècnic en impressió, en general (indústries gràfiques) ENCAMP 5593 Recepcionista d’hotel SOLDEU Construcció 5617 Cuiner, en general INCLES 5543 Enginyer tècnic en informàtica, en general ANDORRA LA VELLA 5623 Ajudant de cuina PAS DE LA CASA 5529 Agent comercial LA MASSANA 5624 Cambrer, en general ESCALDES-ENGORDANY Venda i reparació de vehicles 5625 Cuiner, en general ESCALDES-ENGORDANY 5597 Mecànic ajustador de l’automòbil, en general (turismes i furgonetes) SANTA COLOMA 5626 Director de departament d’operacions en empresa d’hoteleria o restauració, Comerç a l’engròs de 10 assalariats o més SOLDEU 4952 Empleat administratiu, en general PAS DE LA CASA 5628 Governant (hoteleria) ANDORRA LA VELLA 5259 Agent comercial ANDORRA LA VELLA 5611 Cap de cuina (hoteleria) ORDINO 5515 Tècnic mitjà de manteniment i reparació informàtics (hardware) PAS DE LA CASA 5574 Recepcionista d’hotel ANDORRA LA VELLA 5313 Modista ANDORRA LA VELLA 5541 Cuiner, en general PAS DE LA CASA 5596 Cambrer, en general PAS DE LA CASA 5571 Cambrer, en general PAS DE LA CASA Comerç al detall i reparació d’estris domèstics Transport, emmagatzematge i comunicacions 5565 Dependent de peixateria SANT JULIÀ DE LÒRIA 5584 Guia de turisme SOLDEU 5428 Dependent de comerç, en general PAS DE LA CASA 5508 Programador d’aplicacions informàtiques ANDORRA LA VELLA 5467 Encarregat de botiga PAS DE LA CASA 5429 Mecànic ajustador de camions i autobusos, en general SANT JULIÀ DE LÒRIA 5582 Caixer de comerç PAS DE LA CASA Sistema financer 5570 Dependent d’articles d’esport, caça i pesca ANDORRA LA VELLA 5126 Economista ESCALDES-ENGORDANY 5568 Dependent de teixits i peces de roba ESCALDES-ENGORDANY 5344 Economista ANDORRA LA VELLA 5426 Dependent de perfumeria i drogueria PAS DE LA CASA 5600 Tècnic superior en comptabilitat o finances, en general ANDORRA LA VELLA 5569 Dependent d’articles d’esport, caça i pesca ANDORRA LA VELLA Serveis empresarials i activitats immobiliàries 5157 Encarregat de botiga SANT JULIÀ DE LÒRIA 5474 Programador d’aplicacions informàtiques ANDORRA LA VELLA 5602 Arquitecte tècnic (aparellador) ANDORRA LA VELLA 5482 Analista programador, nivell mitjà ANDORRA LA VELLA 5621 Fuster, en general 5472 Programador d’aplicacions informàtiques ANDORRA LA VELLA 5612 Dependent de mobles i articles de decoració ALDOSA-LA MASSANA 5473 Analista programador, nivell mitjà ANDORRA LA VELLA Hoteleria 5506 Assessor fiscal i tributari ESCALDES-ENGORDANY 5495 Cap de menjador o mestre-sala ANDORRA LA VELLA 5518 Tècnic en organització de fires i esdeveniments diversos ANDORRA LA VELLA 5526 Cuiner, en general ANDORRA LA VELLA 4725 Tècnic en seguretat i salut en el treball, en general ANDORRA LA VELLA 5519 Ajudant de cuina ANDORRA LA VELLA 5548 Periodista ANDORRA LA VELLA 5190 Cap de menjador o mestre-sala PAS DE LA CASA 5432 Urbanista ANDORRA LA VELLA 5220 Empleat en agència de viatges, en general SOLDEU 5245 Empleat administratiu, en general ANDORRA LA VELLA 5510 Reboster pastisser (hoteleria) SOLDEU Administració pública 5498 Cap de menjador o mestre-sala SOLDEU 4790 Tècnic en estadística ANDORRA LA VELLA 5333 Recepcionista d’hotel ESCALDES-ENGORDANY 5562 Professor d’art dramàtic LA MASSANA 5423 Governant (hoteleria) SOLDEU 5563 Monitor d’educació i temps lliure LA MASSANA 5353 Director d’hotel, de 10 assalariats o més SOLDEU 5564 Monitor d’educació i temps lliure LA MASSANA 5406 Cap de menjador o mestre-sala SOLDEU Educació 5493 Cap de cuina (hoteleria) ANDORRA LA VELLA 5580 Professor d’idiomes, en general ANDORRA LA VELLA 5491 Agent comercial ANDORRA LA VELLA 5531 Professor d’idiomes, en general ESCALDES-ENGORDANY 5397 Cap de menjador o mestre-sala PAS DE LA CASA Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials 5399 Cuiner, en general PAS DE LA CASA 5598 Auxiliar d’infermeria hospitalària, en general ANDORRA LA VELLA 5450 Cuiner, en general SOLDEU Altres activitats socials i de serveis 5448 Cuiner, en general PAS DE LA CASA 5589 Recepcionista d’hotel ANYÓS 5430 Recepcionista d’hotel SOLDEU 5588 Cambrer, en general ANYÓS 5400 Cuiner, en general ESCALDES-ENGORDANY 5146 Banyista socorrista ANDORRA LA VELLA 5520 Cuiner, en general ANDORRA LA VELLA 5468 Perruquer unisex SANT JULIÀ DE LÒRIA 5339 Cap de cuina (hoteleria) PAS DE LA CASA 5447 Bugader, rentador i planxador de roba, a mà PAS DE LA CASA 5614 Ajudant de cuina ORDINO Llars que ocupen personal domèstic 5586 Cambrer, en general SOLDEU 5629 Cuidador de nens ALDOSA-LA MASSANA 5594 Cap de menjador o mestre-sala SOLDEU 5422 Cuidador de nens ANDORRA LA VELLA 5601 Cambrer, en general LLORTS
 • 27. Dimarts, 12 De juny Del 2012 classificats 27 IMPORTANT CENTRE COMERCIAL BUSCA IMPORTANT CENTRE COMERCIAL CERCA:RESPONSABLES PER A LES SEVES SECCIONS DE: - AlimentAció - BotelleriA Administratiu/iva - Productes frescos - drogueriA - PerfumeriA Imprescindible català, castellà, - roBA francès i permís de treball. REqUISITS: Edat: entre 25 i 35 anys. Experiència demostrable. Bona presència. DINAR A CÀRREC DE L’EMPRESAPermís de treball o nacionalitat andorrana imprescindibles. Interessats, demaneu per Sra. M. Carmen. Imprescindible català, castellà i francès. Truqueu al 843 433 o al 340 697 de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 h a 19.00 h, Interessats, envieu CV a de dilluns a divendres. lidiatorres2012@hotmail.com. El lideratge del sector hoteler passa per la Selecciona per a incorporació Selecciona per a incorporació immediata immediata qualitat dels nostres serveis cambrera d’HabiTacions Amb permís de residència i treball i pel nostre equip humà cambrera de pisos i experiència demostrable. Amb permís de residència i treball cambrera de resTaUranT i experiència demostrable. Amb permís de residència i treball. Experiència demostrable. Interessades, truqueu al 87 44 44 i Interessats, truqueu al 87 29 51 i demaneu pel Sr. Jonathan o el Sr. Rafael. demaneu pel Sr. Josep o el Sr. Axel. Selecciona per a incorporació immediata responsabLe d’Àrea de resTaUraciÓ Amb permís de residència i treball i experiència demostrable. Amb dots comercials i de lideratge. Salari a convenir i incentius segons resultats. aJUdanT de cUina Amb permís de residència i treball. Persona jove, amb motivació i ganes d’aprendre. www.plazandorra.com Interessats, truqueu al 87 94 44 i demaneu per la Sra. Ruth o el Sr. Jordi.
 • 28. 28 oci Dimarts, 12 De juny Del 2012 MUSEUS cartEllEra Un LUGAR DOnDE QUEDARSE ELS CADELLS, EL CODI DE MARCO POLO Cheyenne és un jueu de 50 anys i una antiga Els Cadells viuen en diferents parts del món- Museu Casa d’Areny-PlandolitOrdino. Cinemes Illa Carlemany estrella del rock d’estètica gòtica. Viu prejubi- però es retrobaran per complir una missió ur-Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a14.00 h i de 15 h a 20.00 h. Tel.: +(376) 836 908 PROJECt X lat a Dublín, però la mort del seu pare, amb gent: salvar la ciutat de Venècia. UtilitzaranFax: +(376) 839 660 · casa_plandolit@govern.ad 18.30, 20.30, 22.40 qui no tractava, el porta a Nova York. A la gran tot el seu enginy per aconseguir el Codi de- Centre d’Art d’Escaldes-Engordany ciutat descobreix que buscava obsessivament Marco Polo abans que la bruixa Cornella.Av. Carlemany, 30 (edifici de l’antic Cinema Un LUGAR DOnDE QUEDARSEValira), AD700 Escaldes-Engordany. un criminal nazi refugiat als Estats Units. 20.00, 22.20Tel.: 802 255 i 890 875.www.e-e.ad · http://www.e-e.ad ELS nEnS SALvAtGES- Museu Iconogràfic Sant Jordi 18.10, 20.15Edifici Maragda - Ordino.Tel.: +(376) 838 376 · Fax: +(376) 826 031. MEn In bLACk 3 (3D)azorzano@andornet.ad 18.00, 20.20, 22.40www.iconograficmuseu.com- Museu Siadristyi - Museu de la Miniatura bLAnCAnIEvES Y LA LEYEnDA DEL CAZADOREdifici Maragda - Ordino. 19.30, 22.30Tel.: +(376) 838 338 · Fax: +(376) 826 031.azorzano@andornet.ad EL ARtE DE AMARwww.siadristymuseu.com 22.15- Museu Nacional de l’AutomòbilEncamp. ELS CADELLS, EL CODI DE MARCO POLOHorari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a 18.0014.00 h i de 15.00 h a 20.00 h.Tel. i fax: +(376) 832 266.museu_automobil@govern.ad bLAnCAnIEvES Y LA LEYEnDA DEL CAZADOR- Museu Postal d’Andorra PROJECt X Blancaneu és l’única dona que supera en be-Ordino. Tres estudiants anònims de l’últim curs de llesa la malvada reina (que està decidida aHorari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h. l’institut que volen donar-se a conèixer pen- destruir-la), però la pèrfida sobirana ignoraTel.: +(376) 839 760 · Fax: +(376) 839 660.casa_plandolit@govern.ad sen muntar una festa que ningú pugui obli- que un caçador que tenia com a missió ma-- Museu Casa Cristo dar. Però la celebració acaba completament tar-la ha ensenyat la jove a defensar-se.Horari: de dimarts a dissabte de 9.30 h a 13.30 fora de control i tot queda gravat.h i de 15.00 h a 18.30 h. Diumenge tancat.Carrer dels Cavallers, 2. Encamp. MEn In bLACk 3 ELS nEnS SALvAtGESTel.: +(376) 833 551.casacristo@encamp.ad · www.encamp.ad EL ARtE DE AMAR Els agents J tornen al passat. Quan el destí L’Àlex, el Gabi i l’Oki són tres adolescents- Casa Rull Cinc històries encreuades a l’atzar que explo- del planeta i la vida de l’agent K són posats que viuen en una gran ciutat. Són uns des-Carrer Major, Sispony. ren els sentiments i l’art d’estimar, les infide- en perill, J haurà de fer un viatge al passat coneguts per als seus pares, per als seus pro-Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a 14.00 h ide 15.00 h a 20.00 h. litats i la necessitat de sentir-se desitjat. Dife- per reconduir les coses. L’agent J descobreix fessors i per a ells mateixos. El seu aïllamentTel.: +(376) 836 919 · Fax: +(376) 835 419. rents conflictes emocionals de personatges a secrets de l’Univers que K mai li va explicar, emocional, portat a l’extrem, tindrà conse-casa_rull@govern.ad- Casa de la Vall prop d’una crisi sentimental. en la seva aliança amb un jove agent. qüències inesperades.Carrer de la Vall. Andorra la Vella.Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h. Tel.: 829 129. Illa Carlemany Av. Carlemany, 68-72, Escaldes-Engordany - Tel.: 892 040 • Guiu Av. Salòria, 55, la Seu d’UrgellEntrada gratuïta.- Farga Rosell, Centre d’Interpretació del FerroHorari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h.Tel.: 829 129, 835 852 · Fax: 835 857.farga_rossell@govern.ad- Museu del TabacAntiga Fàbrica Reig, c/ Dr. Palau, 17, Sant Juliàde Lòria.Informació i reserves: Tel. 741 545.- Museu del PerfumAv. Carlemany, 115, 1a planta.Escaldes-Engordany. DE L 8 AL 14 DE JUNY DE 2012Horari: de dimarts a divendres de 10.00 h a13.00 h i de 16.00 a 20.00 h. Dissabte de 10.00 NOVETATS EN CARTELLERA ALTRES TÍTOLSh a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h. Diumenge de10.00 h a 14.00 h. Dilluns tancat. Tel.: 801 926. JACK Y JILL MISIÓN IMPOSIBLE 4: PROTOCOLOwww.julia.ad La vida de Jack és pràcticament perfecta, excepte per un detall: Jill, la seva germana FANTASMA Fins dimecres 13. bessona. Cada any es veu obligat a tolerar la visita en Acció de Gràcies de la seva-Museu d’Art Sacre Santa EulàliaEncamp, església parroquial de Sta. Eulàlia. aclaparadora germana, especialitzada en posar la seva vida de cap per avall en qüestió de dies. Quan la intrusió de cap de setmana sallarga a més dunes LOS DESCENDIENTESTel.: 831 135. setmanes, comencen les típiques baralles, bromes i discussions de germans Fins dijous 14.-Centre de Natura de la CortinadaHoraris: de dimarts a dissabte, de 10.00 a bessons. Quan tot sembla indicar que Jill es pensa quedar, Jack empra els seus13.00 h i de 15.00 a 17.00 h. Dissabte, de 10.00 a ardits amb lesperança que ella torni al lloc que li correspon: laltre costat del país. SUPERMAN VS LA ÉLITE13.00 h i de 15.00 a 18.00 h. Diumenge i dilluns Des de dijous 14.tancat. Tel.: 849 849. Des de dijous 14.-Museu de la motoHoraris: Dimecres i dijous de 10.00 h a 13.30 h LA HORA MÁS OSCURA ATTACK THE BLOCK UNA AVENTURAi de 15.00 h a 19.00 h. Divendres de 10.00 h a Un grup de turistes En ple Londres, un grup de EXTRAORDINARIA Fins dijous 14.13.30 h i de 15.00 h a 19.30 h. Dissabte, diumen- nord-americans es xavals haurà denfrontar age i festius, de 10.00 h a 13.30 h i de 15.00 h a troba a Moscou just una invasió dalienígenes. J.EDGAR20.00 h. Dilluns i dimarts, tancat. quan uns extraterres-Tel.: 853 444 - www.m2r.ad Tot comença quan els Fins dijous 14. tres arriben a la Terra adolescents assalten a- Museu Obert de Geologia Roques al Carrer amb intencions hostils. una infermera i un estrany DRIVEInformació: Oficina de Turisme.Plaça de la Rotonda, AD500 Andorra la Vella. Els cinc joves intentaran objecte aterra sobre un Fins dimecres 13.Telèfons: (+376) 827 117 i 873 103. sobreviure a la invasió cotxe. Del seu interior surt alienígena. una estranya criatura ... Des de dijous 2.- Santuari de Meritxell EL INVITADOHorari: dilluns de 9.00 a 13.00 h; de dimartsa dissabte de 9.00 a 13.00 h i diumenge tarda Des de dijous 14. Des de dijous 14. Fins dijous 14. Concursa al nostretancat. Telèfon i fax: 851 253.- Centre d’Interpretació Andorra Romànica UN LUGAR PARA SOÑAR LOS MUPPETS Facebook i guanyaHorari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a Benjamin Pixi (Matt Damon), és un columnista de premsa i escriptor Fins dijous 14.14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h. darticles daventures que, com a pare vidu, senfronta al desafiament de 6 mesos d’abonament gratuït aTelèfon i fax: 839 555.Andorra_Romanica@govern.ad criar els seus dos fills petits. Amb lesperança que partir de zero i portar una nova vida restablirà lesperit familiar, Pixi deixa la feina i compra una- MW - Museu de l’ElectricitatAv. de la Bartra s/n. Encamp. Tel: (+376) 739 vella casa rural situada en un terreny dunes vuit hectàrees fora dede dijous 9 Des la111. www.museumw.ad. museumw@feda.ad ciutat que inclou una irrepetible particularitat afegida: un zoològicHoraris: de dimarts a dissabte de 9.30 h a13.30 h i de 15.00 h a 18.30 h. denominat el Parc dAnimals Rosemoor, residència de dotzenes danimals encomanats a cura de la cap de guardes Kelly Foster i les samarretes oficialsDiumenges i festius de 10.00 h a 14.00 h. (Scarlett Johansson) i el seu entusiasta equip. Sense experiència, amb de les seleccions europees- Centre d’Interpretació de l’Aigua i de la vall poc temps i molt reduït pressupost, Pixi es proposa, amb el suport de ladel Madriu seva família i de la gent de la localitat, reobrir el zoo.Av. Carlemany, 8. Escaldes-Engordany.Tel: 890 879. ciam@e-e.ad, www. e-e.ad Fins dijous 14.Horaris de dilluns a dissabte de 09.30 h a 13.00h i de 15.00 h a 19.00 h. Diumenge: de 10.00 ha 13.00 h. Segueix-nos a Facebook i Twitter per conèixer totes les novetats. www.andorratelecom.ad
 • 29. Dimarts, 12 De juny Del 2012 oci 29 revetlla sant joan 2012 ABBA XALET SUITES HOTEL TELÈFONS Vina a gaudir amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan Reserves al Tel. 737 300 ó URGÈNCIES Servei Urgent Mèdic (SUM) 116 Adults 29 € - Nens 15 € xaletsuites@abbahotels.com Hospital de Meritxell 871 000 Urgències (la Seu) 973 35 29 42 Hospital (la Seu) 973 35 00 50 Transport Sanitari Programat 871 116 La teva CONNEXIÓ amb Espanya... MOTS ENcrEuaTS NÚM. 2.070 Creu Roja 808 225 Policia 110 www.andorra.guiaon.ad Policia Municipal (la Seu) 092 Mossos d’Esquadra 088 www.andorra.guiaon.es Bombers 118 Bombers (la Seu) 085 Registra’ns la teva empresa!!! Ambulància (la Seu) 973 35 33 35 FEDA (avaries) 145 Andorra Telecom (Avaries/Aten. al client) 115 agENda i ExpOSiciONS Andorra Telecom (Inf. nacional) 111 Andorra Telecom (Inf. internacional) 119 ESCALDES-ENGORDANY ra, fins al 30 de juny. I a l’es- pai B’Art, l’alumna de l’Escola INSTITUCIONS PUB CALIFA Govern d’Andorra 875 700 d’Art Carolina Coma mostra la Ajuntament de la Seu 973 35 00 10 Símbols, vint símbols comer- col·lecció de pintures Esclats, Tràmits de Govern 150 cials universalment coneguts. fins al 27 de juliol. CASS 870 870 Mostra organitzada per l’Asso- Oficina d’Immigració 872 072 ciació de Dissenyadors Profes- GALERIA PILAR RIBERAYGUA Cambra de Comerç 809 292 sionals d’Andorra (ADPA). Mostra de les obres d’art que se Trànsit 1802 1802 subhasten el dijous 14 de juny. Ambaixada espanyola 800 030 CENTRE D’ART D’ESCALDES (CAEE) Consolat espanyol 800 080 El CAEE acull l’exposició d’un Ambaixada francesa 736 700 centenar de fotografies La Gran LA MASSANA Ambaixada portuguesa 805 305 Batllia 870 730 Guerra en imatges (1914-1918). MUSEU DEL CÒMIC Sindicatura 877 877 Prorrogada fins al 30 de juny. L’espai dedicat al còmic exposa Bisbat d’Urgell 973 35 00 54 GALERIA ART AL SET Blanco i el TBO, sobre el dibui- COMUNS Fins al 30 de juny, mostra de xant Josep Maria Blanco. Fins Canillo 751 036 pintura, dibuix i escultura del al 28 de juny. Encamp 873 200 Ordino 878 100 dissenyador Javier Mariscal, La Massana 736 900 amb una selecció del film d’ani- CANILLO Andorra la Vella 873 100 mació Chico & Rita. MUSEU DE LA MOTO Sant Julià de Lòria 871 700 Escaldes-Engordany 890 890 60 anys de trial aplega peces ANDORRA LA VELLA que comprenen 50 anys, des de SERVEIS GALERIA LAMÀ DELA MAR l’any 1949 fins al 2009. Mobilitat 1802 1802 Serveis Funeraris Sixto 807 180 Anna Antolínez exposa la nova Pompes Fúnebres And. 822 466 col·lecció de joies i gravats. Di- ENCAMP Pompes Fúnebres Valls 866 632 àlegs, fins a finals de juny. Correus (la Seu) 973 35 07 24 SALA D’EXPOSICIONS DEL COMÚ Correus francesos 820 408 GALERIA MAMA MARIA Fernanda Estalles presenta Llu- Correus espanyols 820 257 Jacques Muller presenta una na, quadres amb la figura hu- retrospectiva amb una seixan- mana. Fins al 29 de juny. INFORMACIÓ TURÍSTICA Oficina Nacional de Turisme 820 214 tena de pintures. Fins a l’1 de Canillo 751 090 SALA EXPOART juliol. Encamp 731 000 Fins a finals de juny, l’alumnat Oficina de Turisme d’Ordino 878 173 SALA D’EXPOSICIONS DEL GOVERN de les escoles artístiques d’En- La Massana 835 693 Els fotògrafs Liborio Noval i camp exposa els treballs realit- Andorra la Vella 873 103 Osvaldo i Roberto Salas prota- zats durant el curs. Sant Julià de Lòria 744 045 gonitzen Cuba, una mirada histò- Escaldes-Engordany 820 963 Turisme de la Seu 973 35 15 11 rica, amb imatges de la revolu- SANT JULIÀ DE LÒRIA DISSABTE 26 DE MAIG DE 2012 ció cubana. Fins al 13 de juny. BIBLIOTEQUES14 OCICENTRE CULTURAL LA LLACUNA VESTíBUL DEL CENTRE CULTURAL L’alumnat de l’Escola d’Art DISSABTE 26 Nacional Govern 2012 DE MAIG DE Pública de 826 445 828 750 El vestíbul de La Llacuna acull mostra els treballs realitzats SUDOKU NÚM. SudOku NÚM. 1.470 1.550 Canillo 851 888 una exposició sobre els 30 anys durant el curs. Fins al 14 de Ordino 878 136 HORÒSCOP Coneixeràs algú moltnt de fer de l’Esbart Dansaire d’Andor- juny. Si estàs en parella, dei- SUDOKU NÚM. 1.550 Escaldes-Engordany Sant Julià de Lòria 890 890 844 044 mudan- No és moment de fer important per la teva Coneixeràs algú molt xa de banda el passat, Si estàs en parella, dei- 7 1 8 La Massana Encamp 736 910 732 704 7 7 1 8 esperar vida, una persona que revaloritza el present. Pas de la Casa 856 787vol deci- viatges ni fer mudan- t’ajudarà a créixer en important per la teva vida, una personael que t’ha Oblida tot que 9 xa de banda el passat, 6 Biblioteca de la Seu 973 36 06 66 BESSONS ces. Convé esperar revaloritza el present. 21 abril - 21 maig 22 maig - 21 juny . Estaràs diversos aspectes i t’ajudarà a mal. El en fet créixer ressenti- 9 6 AUTOBUSOS 7 TAURE per a qualsevol deci- Oblida tot el que t’ha 2 1 5 BESSONS 21 març - 20 abril 21 abril - 21 maig Alsina Graells 827 379 / 973 35 00 20 22 maig - 21 juny, alhora, sió important. et donarà molta que Estaràs ment i la rancúnia no diversos aspectes i fet mal. El ressenti- TAURE ÀRIES Bus Blues 362 324 / busblues@andorra.ad empenta. content però, alhora, que et són bons imolta patir. donarà et fan ment i la rancúnia no 2 1 5 Cooperativa Interurbana Andorrana, indecís. empenta. 9 6 1 són bons i et fan patir. S.A. 806 555 / www.interurbana.ad Hispano Andorrana (+376) 807 000 per co- Et sentiràs encaminat Amb la parella, has de 9 6 1 www.andorrabus.com na cosa Dia especial arribar a les metes per per co- demostrar el potencial Et sentiràs encaminat 4 3 Amb la parella, has de 8 Hispano Igualadina 803 789 / (+34) 977 77 06 98s l’ajuda que tant desitges. Si- mençar alguna cosa per arribar atens metes que les per aconse- demostrar el potencial 4 3 8 Nadal 805 151 / (+34) 902 40 50 40er asses- nova. Rebràs responsable i ob- gues l’ajuda que tant desitges. tant espe- guir el que Si- que tens per 1 aconse- 6 9 3 e-mail: info@autocarsnadal.com 24 juliol - 23 agost Novatel (Autocars) 803 789 24 agost - 23 set. que més d’amistatstindràsasses-resultats. per bons gues responsable i ob- res. Tindràs l’oportu- guir el que tant espe- 1 6 9 3 VERGE e-mail: novatel@andorrabybus.com 24 juliol - 23 agost 22 juny - 23 juliol LLEÓ 24 agost - 23 set. 7 d’assolir3 fita 2 1 Starbus 820 907 / (+34) 96 349 67 67 CRANC sorar-te en el que una situació Viuràs més tindràs nitat d’assolir la fita bons resultats. res. Tindràs l’oportu- VERGE n qüesti- LLEÓ Viatjes Montmantell 807 444ques. et convé fer en qüesti- que et serà dolorosa. Viuràs que desitges. una situació nitat la 7 3 2 www.andorralleida.com Viatges Soldevila 828 117 1 dia per ons econòmiques. Moltes provocacions que et serà dolorosa. Trobaràs plaer en la 4 que desitges. 3 5 48 Artificial Intelligence Research Group. University of Lleida 3 5 8 FARMÀCIES DE GUÀRDIA rribar a Serà un bon dia per sorgi- innecessàries Moltes vida en diferents àm- provocacions Trobaràs plaer en la Andorra la Vella Farmàcia Galeno II Artificial Intelligence Research Group. University of Lleida vida en 9 93 4 7 Av. Meritxell, 91 - Tel.: 828 717 negociar i arribar a innecessàries sorgi- dife- diferents àm-onòmics. acords ran. No t’involucris econòmics. bits. Coneixeràs ran. No t’involucris bits. Solution #0 [22/05/2012] Coneixeràs dife- Solution #1 [22/05/2012] 3 4 Pas de La Casa Farmàcia de les Pistes 7 Av. d’Encamp, 9 - Tel.: 856 580 - 347 958 SAGITARI coses es en temes desconeguts. rents persones que et SOLUCIONS N. 1.549 Solution #0 [22/05/2012] Solution #1 [22/05/2012] BALANÇA ESCORPÍ SAGITARI 24 setembre - 23 oct. Deixa que les coses es en temes desconeguts. rents persones que 2et 1 23 nov. - 21 des. SOLuciONS 1.469N. 1.549 24 oct. - 22 nov. 8 3 4 7 5 9 6 Completa 4 7 7 5 9 9 4 6 6 3 5 el taulell 8dividit en 1 2 ESCORPÍalment i En la intimitat podràs faran passar moments 23 nov. - 21 des. 24 oct. - 22 nov. donin naturalment i En la intimitat podràs faran passar moments 9 8 3 2 1 Completa el taulell 8dividit en 6 3 5 7 1 2 9 4tis en les 1 7 2 6 4 8 3 5 nou quadrats (818 8 3 9 5 9 1 7 74 2 5 66 4 caselles),2 dis- 1 3 no et precipitis en les altra co- establir una establir molt agradables i di- una altra co- molt agradables 1i di- 7 posats en nou4 files i7columnes, nou 7 4 5 6 8 caselles), dis- 9 quadrats (81 1 3 2 decisions.municació. vertits. 9 6 5 3 2 8 4 8 9 1 62 5 9 3 2 1 6 5 4 3 posats en nou4 files i7 columnes, SOLuciONS N. 2.069 municació. vertits. 8 7 emplenant 8les7 cel.les amb9 nú- 8 1 2 9 3 6 5 2 1 3 5 7 4 9 6 8 3 2 6 11 3 5 7 4 2 6 8 4 5 9 emplenant 8les7 cel.les amb nú- 3 6 1 4 5 2 9 meros de l’1 al 9 sense que esroblemes Es resolen problemes etapa de S’acosta una S’acostaAmb la parella, sigues una etapa de Amb la parella, sigues 2 meros de l’1 al 9 sense que es SOLUCIONS 5 4 6 8 9 3 7 1 5 5 4 49 6 3 2 1 6 8 7pendents repeteixi cap 8 9 a3la fila,2ni 1 xifra 7 a 5 4 9 3 2 1 6 8 7 proves realment im- que estaven pendents proves més espontani i no realment im- més espontani 6 no 5 7 9 8 2 1 i 4 3 2columna,6ni5al 1 6 4 1 3 7 8 97 8 2 requadre. 5 9 3 4 repeteixi cap xifra a la fila, ni a 2 8 7 6 5 9 3 4 1 a temps. la portants. Situacions des de fa força temps. portants. Situacions regles t’aferris a les t’aferris 7a 4 6 regles 8 les 5 1 la columna, ni al requadre. CAPRICORN 3 2 9 1 3 5 23 7 4 49 6 5 7 8 9 6 2 1 8 1 5 3 4 9 6 2 7 8 e parlar, difícils de superar po- És moment de parlar, provades. D’aques- provades. D’aques- 21 gener - 19 febrer difícils de superar po- 20 febrer - 20 març 21 gener - 19 febrer 20 febrer - 20 març 22 des. - 20 gener 4 4 2 58 1 1 93 8 de 5 6 Universitat 7 Lleida2 AQUARI 4 2 Universitat de Lleida AQUARI PEIXOS 4 5 1 9 8 7 6 3 2 7 9 6 3 PEIXOS 8 1 3 7 9 5 6ses coses canviar diverses prova la força i saran a coses saran a prova la força icauràs ta manera, no ta manera, no cauràs http://sudoku.udl.cat http://sudoku.udl.cat en la rutina1 i 3 2 5 4 6 8 9 7 7 6 9 86 9 2 18 3 2 1 3 7 5 4 5 4 7 9 6 2 8 5 4 1 3ació molt i tenir unala manera d’actuar en relació molt la manera la rutina ien en d’actuar l’avorri- l’avorri- més cordial.teva vida. la la teva vida. ment. ment. Solution #2 [22/05/2012] Solution #3#2 [22/05/2012] Solution [22/05/2012] Solution #3 [22/05/2012] 6 5 2 8 7 4 3 1 9 6 6 3 59 2 1 88 7 4 5 2 9 4 7 3 1 6 3 9 1 8 4 7 5 2 8 9 7 2 3 1 5 4 6 8 8 5 97 7 9 22 3 1 3 1 6 6 4 5 4 8 5 7 9 2 6 4 3 1
 • 30. 30 OCI DIMARTS, 12 DE JUNY DEL 2012 BD DEL MORENO PARA AURORA. unico salvador, con todas dia agradece a deus aquele als antitabac en primer Avís: En compliment del que preveu la Llei 15/2003 Qualifi- cada de Protecció de Dades Personals, de 18 de desembre, SEGUIR√â HACIENDO LAS mis fuerzas les pido que 14 d fevereiro quando me lloc yo no vui CAP mal us informem que les vostres dades personals passaran a ENTREGAS CON LA SIMPAT√çA me concedan la gracia que fijei en la sonrrisa mas Per dingu no Soc. Un anti formar part d’un fitxer automatitzat, a què acordeu el vostre Q ME CARACTERIZA. LO DEL tanto deseo linda del mundo t amo social i o sento si he consentiment, la finalitat del qual és la gestió dels missatges SMS. El responsable del fitxer és la SOCIETAT LA VEU DEL CARI√ëO YA ESTA RESERVADO molestat alg√∫n malalt i PA ALGUIEN, PERO GRACIAS. Pienso en ti no paro de BD pimpi me has cambiado tampoc o lo del gasto en POBLE SA, on podeu exercir el drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Us informem que les vostres dades no BESITOS. pensar en ti no te puedo la vida, gracias por todo. referia al poca Vergonya seran cedides. Els missatges es publiquen literalment, d’acord sacar de mi cabeza eres mi Te quiero. Que ens enjegue a caga amb el contingut rebut a la redacció del BONDIA. No obstant, BD (bichito) si cada vez locura te hecho de menos el diari es reserva el dret de publicació i no es responsabilitza BD senor director yaque Per. Que no li contesteu de les opinions expressades en aquesta secció. L’USUARI es k pienso en Ti se apagara no puedo olvidarme de tu amell . Trovo de mal gust compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que una estrella!!no brillaria olor solamente de verte me quieres recortar el precio ofereix el BONDIA i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a dla hora recortale los km el referen a la ovecitat no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o nada en el Cielo... hace pensar como estube als que pateixen sida o bien contigo TE AMO de sornas a comer a encamp contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts al seg√∫n que DIU vaya yo o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal BD Para os Boinas Verdes trucato o atemptatori contra els drets humans. El BONDIA es reserva el que queiram fazer um BD para la mejor esposa del con cuidado puede que yo dret de retirar tots els comentaris i les aportacions que vulnerin jantar convivio responder mundo eres lo mejor que me Para fani k trabaja en tambe caigui malalta o el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discrimina- ao bondia ou contactar at paso en la vida contigo el meu raconet eres muy la la senyora que fa 24 toris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a agora j apareceu 1 Boina aprendi a conocer el amos linda el sabado guapisima anys que la van opera de judici seu, no resultin adequats per publicar-se. No es publicarà Verde eu tenho o NIP eres lo que mas amo en esta con ese vestidito tienes CAP manera vui mal Per. cap missatge amb dades personals o que puguin identificar 061790 D vida tu e nuestro princepe un cuerpo k uuumm kedamos Acuestes persones pero una persona sense el consentiment de la persona interessada. L’usuari s’obliga a no utilitzar els serveis que es prestin amb fins siempre estare a vuestro para un cafe al que li moleste que no o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, Para lo de la chica borde, lado hasta que dios decida puguin fumar i molestar lesius dels interessos o drets de tercers. L’usuari garanteix que ya tengo una elena en mi Bd.amb Aquet missatge la informació, el material, els continguts o les observacions cerrar mis ojos gracias vuy contesta a las tres als que no fumem dons que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin vida por hacerme tam feliz t ajo y agua i ojal√� dem√� facilitats al titular del diari, no infringeixen els drets de protecció personas que s’han Confio en ti mi dios, padre amo cada segundo d mi vida molestat Per contesta al mat√©is no deisesen fuma de dades personals ni cap altra disposició legal. La informació, els materials, els continguts, les opinions o les observacions hijo y espiritu santo, mh mas tu princepe que cada que ens va enjegar a caga pero amb lloc........ que l’usuari faciliti al titular es consideraran no confidencials, i es reservarà el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada. La relació entre LA VEU DEL POBLE i l’USUARI se Envia al 555 la paraula clau BD més el teu missatge. Cost: 0,75 € + cànon sotmet a la jurisdicció del Principat d’Andorra. HORÒSCOP Patireu una for- Avui podeu tenir Avui és possible ta lluita interna. problemes relacio- que tingueu difi- D’una banda, esti- nats amb els béns cultats amb un fa- meu la seguretat i materials. Potser miliar o una altra voleu buscar pro- es tractarà d’una persona que pot tecció en el terreny herència o d’en- ser molt intransi- 21 abril - 21 maig 21 març - 20 abril 22 maig - 21 juny afectiu, i de l’altra frontaments amb la gent i vol que les BESSONS us voleu alliberar vostra parella per coses es facin a la TAUREÀRIES de lligams. culpa dels diners. seva manera. Potser rebreu notí- Es remouran les Si busqueu feina, la cies d’una persona vostres emocions i vostra oportunitat que fa molt temps sentiments. Potser es pot trobar en un que no veieu i que una persona s’in- lloc més o menys 24 agost - 23 setembre viu lluny. El destí teressarà per vos- allunyat d’on resi- 24 juliol - 23 agost us pot posar a pro- altres, però estareu diu ara. La vostra 22 juny - 23 juliol va fent-vos passar una mica tancats. vida social s’es- per una experièn- Us heu d’intentar tancarà de maneraCRANC VERGE LLEÓ cia desagradable. obrir més. temporal. Avui podeu rebre Podeu tenir proble- Heu d’aprendre a guanys econòmics mes amb el banc o administrar millor en les feines rela- amb pagaments els vostres béns 23 novembre - 21 desembre 24 octubre - 22 novembre cionades amb l’in- pendents. De totes materials, ja que 24 setembre - 23 octubre tercanvi de merca- maneres, la vostra potser perdreu deries. En general, economia podrà diners o un paga- estareu més com- millorar gràcies a ment no arribarà iBALANÇA SAGITARI ESCORPÍ petitius i lluitadors la vostra parella o us tocarà fer mala- que mai. família. barismes. El malestar que En tindreu una de Avui no estareu sentiu es pot fer in- freda i una de ca- gaire desperts per suportable. Potser lenta. Passareu per als negocis, així es tracta de proble- moments de cansa- que si teniu pre- 22 desembre - 20 gener mes amb la salut ment i podeu tenir vista alguna entre- 21 gener - 19 febrer 20 febrer - 20 març per una alimenta- problemes relacio- vista o una reunióCAPRICORN ció inadequada o nats amb activitats de feina i la podeu AQUARI PEIXOS un estat nerviós. de lleure com l’es- ajornar, serà millor Busqueu el motiu. port: compte! que ho feu. Envia HOR_ARI al 132 per rebre ARIES ( _ representa un espai). Altres signes: TAU, BES, CRA, LLE, VER, BAL, ESC, CAP, AQU, PEI
 • 31. Dimarts, 12 De juny Del 2012 oci 31 La Botiga del Te C/ La Llacuna, 11, local 1 AD500 Andorra la Vella Principat d’Andorra La Botiga Del Te Botiga especialitzada en L’apassionant Tel.: +(376) 823 494 món del Te i els seus accessoris www.labotigadelte.com Apreciats senyors i senyores, la nostra especialitat és la venda de tes i infusions info@labotigadelte.com en general, a granel. Els formats de venda són de 100 g, 250 g, 500 g i 1 kg.07.40 Club Piolet 08.00 Serveis informatius 06.00 Notícies 3/24 08.00 La volta al món en 07.20 Les Tres Bessones 07.20 Efectivament 07.30 Diagnòstic: assas- 06.30 Telediario matinal08.30 RNA: Ara i aquí 08.15 Informatiu Alt Urgell 08.00 Els matins 80 transaccions 08.45 Lila 08.25 ZZ sinat 09.00 Los desayunos de12.00 Fórmula musical 08.30 Rutes del Pirineu 13.20 El Gran Dictat 08.48 Planeta furiós 09.00 Mic 3 10.20 Portes obertes 08.15 Resum 8 al dia TVE12.50 Al pot petit 09.00 Cafeïna 14.00 Telenotícies comar- 09.53 Dins de l’úter: 10.35 Asha 10.46 Vòlei platja 09.00 Televenda 10.15 La mañana de La 113.15 L’última troballa 10.00 Serveis informatius ques animals insòlits 11.00 Lou! 12.31 Crakòvia 11.00 Resum 8 al dia 14.00 Informativo territorial13.40 Méteo migdia 10.30 Caminant per 14.20 El medi ambient 10.43 Els diaris del Pacífic 11.30 Contes clàssics 13.00 Efectivament 11.45 Diagnòstic: assas- 14.30 Corazón14.15 La rotonda Catalunya 14.30 Telenotícies migdia Sud 11.45 Un minut al museu 13.49 Zona zàping sinat 15.00 Telediario 114.50 Créixer en l’esport 11.30 En veu baixa 15.40 Cuines 11.00 Segle XX 12.20 Master Hamsters 14.05 Futbol Cat. 12.30 S’ha escrit un crim 16.15 Amar en tiempos15.05 Informatiu migdia 12.00 Serveis informatius 16.40 Divendres 11.55 Valor Afegit Innovació 13.10 Què hi ha, Scooby- 14.35 Vela. Comte de Godó 13.30 Arucitys revueltos15.35 La caravana 12.30 7 dies de la teva vida 18.30 Julie Lescaut 13.00 Extremadura des de Doo? 15.00 Volei Platja: Grand 15.50 La tata 17.10 Corazón apasionado17.00 Informatiu migdia 13.00 Serveis informatius 20.15 Esport Club l’aire 14.00 Fanboy i Chum Chum Slam masculí 3r i 4t 16.15 Inspector Wolff 17.55 Cielo rojo17.30 Fórmula musical 13.45 Cuina a bon preu 20.35 Espai Terra 13.55 Forquilla i motxilla 14.50 Martin Mystery lloc a Moscou 17.05 Diagnòstic: assas- 19.00 Conoces España?18.00 L’art de l’artesà 14.00 L’informatiu migdia 21.00 Telenotícies vespre 15.54 La volta al món en 15.35 Els pingüins de 17.30 High Five, esports sinat 19.30 + Gente18.25 Club Piolet 15.00 Cafeïna 21.50 Alguna pregunta més 80 transaccions Madagascar extrems 17.55 Ironside 20.30 Desafío Champions19.15 Al pot petit 16.00 Serveis informatius 22.30 Terreny personal 16.50 Latituds 16.25 Les Tres Bessones 18.11 ZZ 18.50 8 al dia 21.00 Telediario 219.40 El Dia E 16.30 Forma de vida 23.30 Valor afegit 17.45 Ànima 17.15 Mic 3 20.30 Portes obertes 22.30 Pel·lícula: La profecía 22.15 Españoles en el20.15 RNA: Ara i aquí 17.00 10 comarques 00.00 Pel·lícula: El pacte 18.37 Cronos 18.05 Una mà de contes 21.25 Futbol sala: primer 00.05 Agatha Christie: mundo20.45 Informatiu vespre 17.30 Tot recordant 01.35 Bombers de Nova 20.00 La meva cuina grega 18.45 La Supermots partit play-off final Matrimonio de 01.10 Repor21.20 La rotonda 18.30 Rutes pel Pirineu York 20.26 Forquilla i motxilla 19.45 Espies de veritat 23.15 Efectivament sabuesos 01.40 La noche en 2421.55 Aventura’t 19.00 Cuina ebrenca 02.20 Ventdelplà 21.10 La Riera 21.30 Bola de Drac Z 00.15 Tot l’esport 01.45 Especial Clips horas22.20 Informatiu vespre 20.00 L’informatiu vespre 03.15 Jazz a l’estudi 21.50 Via llibre 22.20 Diaris de vampirs 00.40 Efectivament22.55 RNA: Ara i aquí 2.0 de Lleida 22.40 Singulars 23.00 The League of 01.40 Tot l’esport23.20 Les dones sàvies 21.15 En singular 23.31 60 minuts: Els nens Gentlemen 02.05 Futbol sala23.45 Redifusió nit 23.00 Serveis informatius medicats dels Estats 00.00 Misfits 23.30 Socarrats Units 00.50 Blog Europa 00.25 Latituds 01.10 One piece 00.55 Planeta furiós08.00 Grandes documen- 06.00 Tenis ATP Halle 09.00 Espejo público 06.30 Puro Cuatro 06.30 Informativos 06.00 Teletienda 06.45 TFou 06.30 Télématin tales 10.00 Eurocopa 2012 12.15 Karlos Arguiñano en 06.45 El zapping de Telecinco 07.00 La Sexta en concierto 09.15 Premier amour 09.30 Amour, gloire et09.00 Babel en TVE 10.30 Baloncesto ABC. 3er tu cocina surferos 08.55 El programa de Ana 08.15 Carreteras secun- 10.00 Secret story beauté09.30 Aquí hay trabajo partido play-off 12.45 La ruleta de la suerte 07.30 Top Gear Rosa darias 10.55 Au nom de la vérité 09.55 C’est au programme10.00 La aventura del 12.00 Directo. Tenis ATP. 14.00 Los Simpsons 09.30 Alerta Cobra 12.45 Mujeres y hombres y 09.10 Crímenes imper- 12.00 Les douze coups 10.55 Motus Saber 250 Halle 15.00 Antena 3 Noticias 1 10.30 Rush viceversa fectos de midi 11.25 Les Z’Amours11.00 Grandes documen- 19.00 Mountain bike 16.15 Bandolera 11.30 Alerta Cobra 14.30 De buena ley 10.35 Informe criminal 13.00 Journal 12.00 Tout le monde veut tales 19.15 Baloncesto ABC. Ter- 17.15 El secreto de Puente 12.30 Las mañanas de 15.00 Informativos 11.30 Crímenes imper- 13.55 Les feux de l’amour prendre sa place12.00 Para todos La 2 cer partido play-off Viejo Cuatro Telecinco fectos 14.55 Les liens du coeur 13.00 Journal13.40 Documentos TV 21.00 Comunicar es ganar 18.30 Ahora caigo 14.00 Noticias Cuatro 16.00 Sálvame 12.30 Al rojo vivo 16.30 Grey’s Anatomy 14.10 Toute une histoire14.40 Grandes documen- 21.15 Tenis ATP. 250 Halle 19.45 Atrapa un millón 14.50 Deportes Cuatro 20.15 Previo Eurocopa 13.57 La Sexta noticias 18.10 Secret story 15.20 Comment ça va bien! tales 23.00 Golf. Challenge de diario 16.00 House 2012 15.35 El millonario 19.05 Money drop 16.25 Le jour où tout a15.35 Saber y ganar España 21.00 Antena 3 Noticias 2 17.45 Previo Eurocopa 20.45 Eurocopa 2012: 16.15 Bones 20.00 Journal basculé16.05 Grandes documen- 00.00 Eurocopa 2012 22.00 El Hormiguero 3.0 2012 Polonia - Rusia 18.05 Navy, investigación 20.50 Dr House 17.20 Seriez-vous un bon tales 00.30 Tenis ATP. 250 Halle 22.30 Luna: el misterio de 18.00 Eurocopa 2012: 21.00 Informativos criminal 23.20 Enquêtes et révé- expert?17.55 Docufilia Calenda Grecia - República Telecinco 19.55 La Sexta noticias lations 18.05 On n’demande qu’à18.50 La felicidad en cuatro 00.00 Cine: Presa del amor Checa 22.30 Hay una cosa que te 20.59 La Sexta Deportes 01.05 Reportages en rire minutos 01.45 Estrellas en juego 20.00 Noticias Cuatro quiero decir 21.30 El Intermedio 02.25 50 mn Inside 19.00 Que le meilleur19.30 Para todos La 2 02.30 ¡Vamos a jugar! 20.45 Deportes Cuatro 2 01.45 Gran Hermano 12 + 22.25 El taquillazo: La gagne!20.30 Frasier 21.00 Especial Callejeros 1 - Resumen huérfana 20.00 Le journal21.00 Docufilia Viajeros 02.30 Minutos mágicos 00.45 Numbers 20.50 Histoires en série22.00 Versión española: 21.30 El Cubo 02.15 Astro TV 23.01 Sous surveillance Maroa 22.30 Perdidos en la tribu 00.11 Suicide ou meurtre?00.25 La 2 Noticias 00.15 Conexión Samanta Un combat pour la00.55 Ritmo urbano 03.00 Cuatro Astros vérité RàDIO06.45 Ludo 08.30 Le journal de la RTBF 07.30 Teleachat 07.25 M6 Kid 06.40 Télé achat 08.00 Villages de France 06.30 Bom dia Portugal Cadena Dial 88.1 MHz08.55 Des histoires et des 09.00 TV5 Monde. 09.00 Mon bien-être 09.00 M6 boutique 09.40 Tellement vrai 08.25 X:enius 10.00 Lisboa em festa: Ca- R7P 89.0 MHz vies Le journal 10.30 Morandini! 10.10 Summerland 11.00 Les anges de la 10.35 Ukraine, l’impossible samentos de Santo Pròxima FM 89.5 MHz10.25 Midi en France 10.02 Les Belges du bout 11.55 À vos recettes 11.45 Desperate hou- téléréalité 4 - Club démocratie? António (direito) Ràdio TeleTaxi 90.2 MHz11.35 Campagne officielle du monde 13.00 Papa Schultz sewives Hawaï 12.20 Daniel Buren au 13.00 Jornal da tarde Màxima FM 92.1 MHz pour les élections 11.00 TV5 Monde. 13.45 Un été de canicule 13.00 Scènes de ménages 12.10 Futurama Grand Palais 14.20 Lisboa em festa: M80 Ràdio 92.6 MHz législatives Le journal 15.40 Pour l’amour du 13.45 Des yeux dans la nuit 13.45 Commissaire Cordier 13.00 X:enius Casamentos de12.01 Journal régional 11.55 Flash info risque 15.30 L’argent ne fait pas le 15.35 Les anges de la 13.25 Le peuple des Santo António Ràdio Valira 93.3/98.9 MHz13.00 13h avec vous 13.28 Nec plus ultra. 16.40 Pour l’amour du bonheur téléréalité 4 - Club volcans 20.00 Telejornal Flaix FM 93.8 MHz13.45 Hippisme La collection risque 17.35 Un dîner presque Hawaï 14.10 Willi veut tout savoir! 21.10 Lisboa em festa: RNA 94.2 MHz14.05 Inspecteur Derrick 13.59 Central nuit 18.45 Morandini! parfait 18.10 American Dad 16.20 La valse des conti- Marchas populares- Ona Rambla 95.0 MHz15.05 Maigret 15.40 Sur mesures 20.00 Very bad blagues, 18.45 100% mag 19.30 Stargate SG-1 nents direto Andorra 1 96.0 MHz16.40 Slam 16.00 Le journal de la RTS la quotidienne 19.45 Le 19 45 20.35 Rendez-vous en 17.05 À la découverte d’une 01.58 Euro Golos Andorra Música 97.0 MHz17.15 Des chiffres et des 17.00 TV5 Monde. 20.45 Le client 20.05 Scènes de ménages enfer autre Afrique 02.27 Ribeirão do tempo NRJ 100.6 MHz lettres Le journal 22.55 Haute sécurité 20.30 Football: Pologne/ 22.30 L’ombre blanche 18.30 X:enius Andorra 7 101.5 MHz18.10 Questions pour un 18.07 Le point 00.50 Cowboy Russie 00.10 True Justice 19.45 Arte journal France Inter 101.8 MHz champion 19.00 Le journal de 02.40 Morandini! 22.50 Out of time 01.50 Tellement Monaco 20.05 28 minutes19.30 Journal national France 2 04.00 Voyage au bout de 00.40 100% Euro 02.15 Poker 20.40 De Gaulle, le géant SER 102.3 MHz20.10 Plus belle la vie 21.30 TV5 Monde. la nuit 02.00 Les Bleus: premiers aux pieds d’argile France Musique 102.6 MHz20.35 La danse de Le journal pas dans la police 22.15 Bahreïn, plongée 40 Principals 103.3 MHz l’Albatros 22.01 Un homme qui crie 02.50 M6 Music dans un pays interdit France Culture 104.0 MHz22.25 Soir 3 23.29 Na wewe 23.10 Carbonisés, les Catalunya Ràdio 104.6 MHz22.50 Élections législatives 00.00 TV5 Monde. pétroliers ennemis Ràdio 4 106.0 MHz23.50 La véritable histoire Le journal du climat Ràdio 1 106.8 MHz des Bleus 00.24 Kaamelott 00.05 Yourope Ràdio Principat 107.5 MHz01.40 Thalassa 00.40 Le secret Ràdio 3 107.9 MHz
 • 32. DimArts, 12 De juny Del 2012 llegeix-lo, passa’l, recicla’l. Avui felicitem tots els Onofres nOu serVei A DOmiCili diari@bondia.ad Av. Carlemany, 56. Escaldes-Engordany (Principat d’Andorra) 829 109 Diumenge a la tarda i dilluns, tancat per festa setmanal. Tel.: 829 029 Restaurant Xinès-Vietnamès Av. Príncep Benlloch, 71 Andorra la VellaBD Bon dia princesa he BD-Felicito als Petits hantei pels seus exitssumiat tota la nit amb Cantors Lliures i al i en especial al dani Felicitatstu, anavem a la platja i Sr. BISBE per la Missa i garcia.i molts anims a pels teusportaves aquell sonriure Processó del diumenge d la laura que tambe es 30 anys!que tan magrada, solament Corpus.A Andorra ja no es mereixia anar hi. Bona Dels teuspenso amb tu princesa, celebra res d’aquestes sort als j.o de london companyssempre penso amb tu. Que festes!!. Petons a totstinguis bon dia princesa. i continueu així. Bd. Yo te he querido de mavid. mucho,y te sigoBd soc portuguesa i no Bd:Anims al F.C.Andorra. queriendo,pero ahora noentenc res, fa 1 setmna Ja queda menys per se si puedo olvidar y1 dipu. Del PSD q ens va assolir l’ascens a volver a confiar en ti.visitar va dir q haviat primera catalana.Molta No se,hablando la genteobriria el consulat, sort per dissabte ke be. se entiende,y que yoi hara ve 1 altre del sepa nunca me he comidomateix partit i diu q Bd quina vergonya, a nadie.encara no esta prevista viatge 4 dies fi d cursl’obertura. nomiacio visita les 7 parroquies ola bondia em portugal andorra sopar i domir a pode aver circ pero os sorolls ei-consul honorari. xordadorsVERGONYOS casa=60‚Ǩ palhacos estam tudos a Moltes felicitats al club qui inutil da la cara al Pas de P la Casa. més sms a la pàgina 30Veure avís legal a la secció d’SMS de la pàgina 30 envia al 555 la paraula clau BD més el teu missatge. Cost 0.75 € + cànon A Esfera Tecnologies podem evitar que arribis a aquest extrem Si vius o treballes a els dos la Massana o Ordino, trapelles ens tens molt a prop. aquàtics!! Serveis per a particulars i empreses Truca’ns Si desitja més informació, ens podrà trobar a l’av. St. Antoni, 91-93, baixos,edifici Cabanota, o al telèfon 73 77 73, o bé a esfera@esferatecnologies.com. Avís: El diari BONDIA es reserva el dret de publicació i no es responsabilitza de les fotografies i els textos que els lectors envien per ser publicats en aquesta secció.