Diari del 10 de maig de 2012

 • 300 views
Uploaded on

Aqui podeu consultar el diari d'avui en format PDF. …

Aqui podeu consultar el diari d'avui en format PDF.
Que tingueu un Bondia¡¡ :)

More in: News & Politics
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
300
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Dijous, 10 de maig del 2012 / Núm. 2.056 / Any 9 andorra Pàgina 6 Frémont destaca el salt d’Andorra cap avui és notícia Pàgina 3 a la modernitat El representant del copríncep francès, Christian Frémont, posa Els comuns podran reduir la en relleu els canvis fets al país en els últims anys. cessió obligatòria en sòl urbà Agències consolidat durant uns mesos Tati Masià andorra Pàgina 7 L’associació AD800 vol referèndums pels “afers d’Estat” i que s’escolti la ciutadania andorra Pàgina 8 El Tribunal Constitucional desestima el recurs d’empara d’RTVASA en el cas Besson andorra Pàgina 11 El Comú de Sant Julià tanca els comptes del 2011 amb un superàvit d’1,4 milions cultura Pàgina 15 La dramatúrgia d’‘Obaga’ ja està a punt i l’estrena de l’obra serà el 22 de juny a la Seu d’Urgell esports Pàgina 16 cultuRA Pàgina 14 La RFEVB rebaixa les exigències i posa per primera vegada El Centre d’Art d’Escaldes- Engordany acull, fins al juny, una mostra d’un centenar de La Primera Guerra facilitats als clubs fotografies sobre la Primera Guerra Mundial. Mundial, en imatgeswww.bondia.ad / tel. 808 888 / fax 828 888
 • 2. 2 D’INTERÈS DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 EL TEMPS meteo@bondia.ad Calor quasi estiuenca 06.37 h 21.04 h Nuvolades de tarda 7/19 Van pujant les temperatures a causa d’una bossa 8/20 7/19 d’aire càlid que prové del nord d’Àfrica i que do- 9/21 9/22 narà al llarg del dia d’avui uns valors que s’acos- Quart minvant 4/12 taran molt als de principis d’estiu. Les màximes 11/23 12/24 de 25 graus seran habituals cap a l’Urgellet i el sud d’Andorra, i a cotes de 2.000 metres es pot arribar als 5 graus. l sol lluirà ns al migdia i 10/25 8/22 a partir d’aleshores començaran a créixer algues 11/26 nuvolades, que difícilment donaran precipita- cions. El vent bufarà del sud-oest moderat als cims i serà feble a la resta. Demà esperem tempe- divendres dissabte ratures més altes, amb un augment dels núvols. Que tinguin un BONDIA. A Esfera Tecnologies podem evitar que arribis a aquest extrem Si vius o treballes a la Massana o Ordino, ens tens molt a prop. Truca’ns Serveis per a particulars i empreses Si desitja més informació, ens podrà trobar a l’av. St. Antoni, 91-93, baixos, edifici Cabanota, o al telèfon 73 77 73, o bé a esfera@esferatecnologies.com.
 • 3. DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 3 CANVIS A LA LLEI DEL SÒLEls comuns podran reduir la cessióobligatòria en sòl durant uns mesosEl titular d’Economia dóna a conèixer algunes de les modificacions que es pretenen introduir SFG JULIÀ RODRÍGUEZ ANDORRA LA VELLA lupat el pla parcial en deter- Les llicències de minades condicions. D’aquesta construcció es podran manera, es podr edi car unalgunes iniciatives concretes dexoc i a curt termini per intentar obtenir a zero dies amb habitatge d’aquest tipus però sense que s’hagi desenvolupatrevifar la construcció, una de les un procés declaratiu abans una unitat d’actuació.activitats que més estan patint D’altra banda, es té previstla crisi en els últims anys. La objectivar uns criteris generalsprova del mal moment del sec- Serà possible construir per de nir els entorns de pro-tor és que l’any passat va regis- habitatges unifamiliars tecció del patrimoni cultural pertrar un 14% menys de treballa-dors i que des de l’any 2005 n’ha sense que estigui fet facilitar possibles actuacions en aquests indrets. “Hi ha d’haverperdut un 50%. Són xifres que el pla parcial uns criteris més clars, més gilsja es coneixien però que ahir va i més concrets dels que teníemtornar a posar sobre la taula el ns ara”, va indicar Comes.ministre d’Economia i Territo- banisme han xat entre un 5% i Amb el nou text en vigorri, Jordi Alcobé, per donar una un 15% la cessió obligatòria. “Tots també ser possible que la ces-imatge exacta “de la magnitud els comuns sembla que tenen sió econòmica de sòl puguide la tragèdia” i que demostren Jordi Alcobé i Esteve Comes van explicar els canvis a la llei del sòl. la voluntat d’acollir-s’hi”, va ser destinada a la construccióla necessitat de procedir de ma- dir Comes. d’equipaments. Fins ara els co-nera immediata, segons va dir, podran adaptar els seus plans transcendència a l’hora de mi- El paquet de modi cacions muns només poden dedicar lesa aplicar “mesures urgents que d’urbanisme. L’objectiu de les llorar l’activitat en el sector de la també inclou l’obtenció de les cessions econòmiques del sòl aserveixin per agilitzar els pro- modi cacions que es pretenen construcció seria la possibilitat llicències de construcció a zero l’adquisició de terrenys. “El quejectes constructius”. fer a la llei és essencialment e- que els comuns poguessin con- dies mitjançant un procediment es pretén és que les cessions pu- Alcobé va comparèixer a xibilitzar les actuacions urba- donar (0%) o reduir, ns a on declaratiu. En aquests casos, el guin servir també per equiparl’habitual roda de premsa del nístiques i possibilitar noves in- cada comú estimés convenient, tècnic que hagi elaborat el pro- terrenys i fer des d’un jardí nsGovern dels dimecres acompa- versions, simpli car els tr mits el percentatge de cessió obliga- jecte ser el responsable que a un immoble.”nyat del director d’Ordenament administratius i reactivar el sec- tòria en sòl urb consolidat. La aquest respecti el que marca la Finalment, un altre dels can-Territorial, Esteve Comes, per tor de la construcció. “Aquest mesura seria de car cter tem- normativa i posteriorment l’ad- vis que suposar el nou text ésexplicar que seran setze els can- mes de maig acabarem de coor- poral, durant sis o vuit mesos, ministració s’encarregar de que s’ampliar la cessió del sòlvis que s’introduiran a la Llei dinar amb els comuns les mesu- amb la nalitat que tingués un comprovar que s’han complert als béns immobles. “Això possi-general d’ordenació del territori res perquè a principis de juny impacte directe i immediat, ja tots els requisits. bilitar que algunes necessitatsi urbanisme (LGOTU), que han es pugui tramitar la proposta que seria un al·licient per als Així mateix, quan la nova dels comuns quedin cobertesestat consensuats en la seva ma- de modi cació”, segons va ex- promotors immobiliaris comen- llei estigui aprovada es podran i que el propietari no hagi dejor part amb els comuns, que a plicar Alcobé. çar a construir en aquest mo- construir habitatges unifamili- desemborsar una quantitat departir del juliol d’aquest any ja El canvi que pot tenir més ment. Els diferents plans d’ur- ars sense que s’hagi desenvo- diners”, va dir Comes. TATI MASIÀ Justícia buscarà un procediment per executar i les empreses públiques i parapúbliques s’afegeixen al programa perquè hi pugui les sentències administratives pecuniàries haver més persones que se’n beneficiïn. A hores d’ara ja hi ha 81 llocs de treball El Govern ha acceptat la proposta dels va explicar ahir el ministre de Justícia i que s’han determinat, 62 dels quals ja es- comuns perquè puguin cobrar les multes Interior, Marc Vila, que va anunciar el tre- tan ocupats, mentre que 19 ofertes enca- i els tributs sense que hagin d’esperar la ball conjunt amb els comuns i el Consell ra estan en fase de consideració. decisió de la Batllia i que la notificació de Superior de la Justícia per arribar a un Un dels canvis que s’han intro- les sancions interrompi els terminis de nou procediment de constrenyiment que duït per facilitar l’accés dels aturats prescripció. Malgrat tot, el criteri de l’exe- serveixi per executar les sentències ad- al programa és que només s’exigirà cutiu en relació amb la Llei de finances ministratives de tipus pecuniari. un període mínim de dos mesos d’ins- comunals i Llei de bases de l’ordenament Vila va informar també ahir que el dia cripció al Servei d’Ocupació, en lloc de tributari, que es va enllestir ahir, és que anterior havia presentat als comuns el tres com passava fins ara. A més, una la interrupció de la prescripció ha de ser programa de treball temporal a l’adminis- altra de les facilitats que s’han introduït una mesura provisional “a l’espera que hi tració i que va tenir una bona rebuda per és que a partir d’ara les ofertes i les de- hagi un altre sistema per resoldre la ràpi- part de les corporacions locals. La inten- mandes es podran presentar al servei de da execució de les sentències”. Així ho ció ara del ministeri és que els comuns Marc Vila, ministre de Justícia i Interior. Tràmits dels comuns.
 • 4. 4 OPINIÓ DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 EDITORIAL ENQUESTA DE LA SETMANAEscoltar els ciutadans ¿S’ha precipitat el Govern en la rúbrica del CDI amb França? Envia un SMS al 789 amb la teva resposta ENQ SI o bé ENQ NO Cada dimarts el resultat de l’enquesta es publicarà en aquest espai i entre els participants se sortejarà Gentilesa de un telèfon mòbil amb pantalla tàctil, ràdio FM, MP3, MPEG-4, doble targeta SIM, Av. Meritxell, 122 Bluetooth, càmera de foto i Andorra la Vella vídeo, bateria. Tel.: 866 415 - Fax: 829 050 E-mail: devima@andorra.ad PUNTUALITZACIÓ TRIBUNASobre les manifestacions de l’Adsaps Aigua per a tothom! MARIA DURÁN JOSEP CASTELLTORT rran de di erses not cies i declaraci te bancari de l’associació i no en n l planeta hi ha act al ent pro l etres i il etres per anar aons apare des en els it ans de co co pte d’ na e presa pri ada per ai a per tots els terr coles ani b scar ai a i no se pre en troben nicació del pa s l’e presa Belep co e els pa a ents els a ia de er als e etals i bacteris en p in en les condicions ade ades de po ant rod cciones E entos L ol Belep ant a ia de rar en el co p r ir sense preoc pacions ni li i tabilitat. La anca d’ai a potable er les se ents p nt alitzacions. te bancari la se a representant co a tacions de cap ena. No s cal en alse ol lloc se sol ciona co persona a toritzada. xar se en l’ab nd ncia d’a est nicant a b a ed ctes l’indret L’e presa Belep ant rod cciones ele ent l id per excel l ncia en de citari a b n centre de s b i E entos L a ia preparat con n s sorprenent e la nta directi a estat l id ars ri s llacs es nistra ent e re istri s per it.ta ent a b l’ ssociació d’ ics o de l’associació es desenten i de les tan s ines s lid ne el i asóslidaris a b el oble a ra dsaps ornades solid ries an ens re re n ols . L’ai a presenta l’a an En na ran a oria de casos no nes ornades solid ries ano enades nir a b la nta directi a i els pares tat e a part d’existir en antitats es podran e ect ar trans asa ents o nis d’esti en col laboració a b d’acollida en data de ar del al considerables e la an se blar in entre dos llocs d’ n ateix estatdi erses entitats del pa s ser ei de centre c lt ral La Llac na i posterior acabable e real ent no es cons per es corre el risc de deixar so olicia bo bers inisteri d’Ed ca ent el dia de ar en na sala de eix. an sols s’ tilitza i es recicla int en sit ació d’ins ci ncia hció re ista Piolets i o d’ ndorra l’ rt otel per preparar les. sense di c ltat i sense e s’experi drica tant la co nitat cedent cola ella entre d’altres e es desen enti cap p rd a aterial del co la receptora de l id dins d’ n ol parien al parc entral i al en L’associació no s’ a co nicat de post inte rat per oxi en i hidro en reial e d’Espan a a b el r itre de on ressos d’ ndorra la e o ent a b Belep ant ni li a donat base ins bstit ble de la ida a la pl io tric in ant en tota lalla i consistirien en la realització de cap resposta en relació a b la conti terra. ina di er ncia a b les re s per cie n trans asa ent d’aidi erses acti itats l di es per als n tat de les ornades solid ries an ser es de petroli i els se s deri ats a de l’Ebre cap al a s Valenci en ts na l doteca in ables taller Belep ant t n contracte si nat a b e s e s’estan albaratant en i la Co nitat rciana no podriade a illat e taller de lobo xia El ricicle pel al la nostra e presa n pla del tot irresponsable i sense res ltar altra cosa e n desastrei n tornei de oleibol plat a i per a a t d’a an ar n i port i en el perspecti es de rec peració a sc l. i a per a totho sals s rans de ostracions de poli s p sit e no es d in a ter e les no s’ha de parar ns a ha er hocia i bo bers n tornei de oleibol ornades solid ries aix ens ca sar Els proble es e co porta l’ai aconse it. er act ant a b racioplat a c rsos de ip op i disc ei n re per dici econ ic. a no són doncs d’escassetat lo nalitat sense recórrer per siste a nii n c rs de ra t interacti a b bal sinó d’escassetat en ns p nts a la i pro isació ni a la de a ial’act ació dels r ps ip ap ore El de ai del el sen or le concrets de la s per cie terrestre. desen renades. No s’ha d’oblidar er o n i n video-mapping a Casa andro l arez erta –representant Els casos s tr ics en tal sentit es e les escassetats en llocs p ntde la Vall. de Belephant– a anar al banc per donen a l’ rica on els habitants de als no podran resoldre’s sense parar obrir n co pte a no d’a esta no brosos poblats han de er i atenció a les realitats lobals. Ens se bla in erse blant e es e presa.di i e al a intentar obrir nco pte a no de l’associació. La si inal ent no s pode la entar Cartes al directornant aria ran –representant de el silenci de la no a nta directi a de Envia les teves cartes al director o lesl’e presa Belep ant rod cciones l’ ssociació d’ ics olidaris a b elE entos L–, a estionar l’obert ra oble ahra en relació a b la conti teves opinions a l’adreça electrònicadel co pte –a b ple coneixe ent de n tat de les ornades solid ries e director@bondia.ad.l’associació–, a e ens a se blar ana en destinades a ns nens e po Recorda que ens has de facilitar les s transparent e els diners apor dien ha er et el se so ni realitat. teves dades, així com la parròquia detats i els ons obtin ts per la enda de residència.les entrades s’in ressessin en el co p r cies a tots r cies ndorra.El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BONDIA es re ecteix en el se editorial. er les ostres cartes al director o les ostres opinions p in ser p blicades cal e ens acilite les ostres dades no i co no s passaport tel on i parr ia de resid ncia. Dipòsit Legal AND. 114-2004 DIRECTORI LA VEU DEL POBLE S. A. PRESIDENT Carles Naudi d’Areny-Plandolit SECRETARI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GERENT Thomas Kampfraat BONDIA DIRECTOR Marc Segalés CAP DE REDACCIÓ Marta Fernández REDACCIÓ Joan Josep Blasco, Mireia Suero, Esther Jover, Julià Rodríguez CORRECCIÓ M. Àngels Sala MAQUETACIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati FOTOGRAFIA Tatiana Masià, Iñaki Rubio, COMERCIAL I ADMINISTRACIÓ Ricard Vallès, Isabel Diaz, Joan Nogueira, Meritxell Villanueva, Virginia Yáñez DISTRIBUCIÓ Premsa distribució TRANSPORT Trans Integral Seu SL. Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella .Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 Adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.ad
 • 5. DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 PUBLICITAT 5
 • 6. 6 DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 RELLEU DEL COPRÍNCEP FRANCÈSFrémont destaca el salt d’Andorra cap ala modernitat en els últims quatre anysEl representant de Sarkozy lloa la “maduresa política” i que els canvis s’hagin fet sense crisis REDACCIÓ / AGÈNCIES ANDORRA LA VELLA destacar l’aproximació que ha AGÈNCIES que ha hagut d’anar fent Andor- fet Andorra cap a Europa i que, ra per adaptar-se a un contextEl representant del copríncep si bé no ha arribat a la integra- internacional molt canviant.francès, Christian Frémont, ció perquè no s’adaptaria a les També els presidents delsva continuar ahir les visites tradicions del Principat, “s’han grups parlamentaris van valorarprotocol·làries de comiat a les normalitzat les relacions i ara positivament la tasca del repre-diferents institucions del país i són molt bones”. sentant del copríncep. El presi-va fer un balanç dels seus quatre Frémont, que es va acomia- dent del grup parlamentari so-anys al càrrec destacant que ha dar del cap de Govern, dels sín- cialdemòcrata, Jaume Bartumeu,estat un període molt important dics generals i dels presidents va destacar que “ens ha ajudatper a Andorra ja que el Princi- dels dos grups parlamentaris, sempre que l’hi hem demanat” ipat “ha escollit entrar dins de la va assegurar que el copríncep ha ofert tota la col·laboració permodernitat” i ha passat a ser “un Sarkozy “ha seguit molt aten- defensar Andorra a Europa.país normal”. tament” tot el que ha passat a De la seva banda, el president En aquest sentit, Frémont, Andorra, recordant que al seu del grup parlamentari demòcra-que va assegurar que han estat moment va demanar que el país ta, Ladislau Baró, va assegurarquatre anys “molt agradables” evolucionés cap a la modernitat, que ha estat un home molt pro-perquè “estima molt” Andorra, canvis que s’han portat a terme Berçot recorda l’ajuda de França per a Andorra i molt càlid, que en l’acostament a Europava destacar que això s’ha acon- correctament. sempre ha estat molt atent a lesseguit acceptant les regles nan- D’altra banda, i en relació amb relacions institucionals amb elceres i scals que regnen entre la possibilitat que el conveni per Principat i també per fer tot elels pa sos moderns i rmant els evitar la doble imposició entre L’ambaixador francès, Jean i França, i va assenyalar es- possible per millorar les relaci-acords d’intercanvi d’informa- els dos països provoqui que els Pierre Berçot, va oferir ahir una pecialment l’ajuda que ha do- ons franco-andorranes.ci scal. A més a més, va re- residents francesos a Andorra recepció a les autoritats an- nat l’Estat francès al Principat Quant a l’inici de la nova eta-marcar que tots aquests canvis hagin de tributar també a Fran- dorranes per posar fi a la seva en l’acostament a Europa tot pa amb François Hollande coms’han fet “sense crisis” i dins una ça, Frémont va destacar que no estada al Principat. Durant el mantenint les seves especifi- a copríncep, Bartumeu es va“continuïtat política”, ja que, és correcte que un francès parli discurs de comiat l’ambaixa- citats. També va recordar els mostrar convençut que les rela-malgrat que hi ha hagut diversos de problemes francesos quan es dor va destacar els avenços darrers acords tancats entre cions només poden millorar, i vagoverns, tots han anat en la ma- troba a l’estranger, referint-se aconseguits en els últims anys els dos països, com el fronte- assegurar que Hollande coneixteixa línia, cosa que “demostra la a Jean Pujol, i es va mostrar en en les relacions entre Andorra rer i el recent CDI. la realitat andorrana i sap què limaduresa política del país”. la línia de les manifestacions correspon fer al copríncep. Tam- Així mateix, el ns ara repre- fetes dimarts per l’ambaixador, bé Baró va destacar que el canvisentant del copríncep francès, Jean Pierre Berçot. Frémont va tot cas, aquesta qüestió és “un gurar que Frémont ha estat un de copríncep no ha d’afectar deque deixarà el càrrec un cop el assegurar que el conveni per problema francès”. “excel·lent representant del co- manera directa o formal Andor-nou president de França pren- evitar la doble imposició no serà Per la seva banda, el síndic príncep” i que ha sabut acompa- ra, i es va mostrar convençut quegui possessió del seu, també va dolent per a Andorra i que, en general, Vicenç Mateu, va asse- nyar molt bé les transformacions la bona relació continuarà. TATI MASIÀ Saboya recorda que França té potestat per mica, com algunes veus han volgut posar de manifest, sinó tot al contrari. En aquest decidir sobiranament la seva política fiscal sentit, Saboya va aclarir que els articles que parlen dels establiments permanents El ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Sa- que els residents francesos haguessin de segueixen el model OCDE, per la qual boya, va ser un altre dels ministres que tributar si l’Estat veí aprovés una llei per cosa les empreses franceses tindran els van voler comparèixer ahir davant dels als exiliats fiscals, té per objectiu deixar mateixos condicionants per establir-se a mitjans de comunicació, en aquest cas palès que els dos països es compro- Andorra que en qualsevol altre país que per clarificar els comentaris que hi ha meten a regular de comú acord l’aplica- segueixi el model estàndard que s’ha tin- hagut durant els últims dies al voltant del ció d’aquest impost. Tot i així, Saboya gut en compte al conveni. El ministre de conveni de doble imposició amb França. va ressaltar que en qualsevol cas, amb Finances, Jordi Cinca, va lamentar que El Govern considera que les opinions que aquesta clàusula o sense, l’Estat francès s’incentivin els dubtes “des de l’àmbit s’han pogut sentir generen “molta con- té potestat per decidir sobiranament si polític” sobre el conveni, del qual va dir fusió negativa”, tant en el seu contingut vol implantar aquesta nova figura a partir que és la “pedra angular de l’obertura com en els interessos d’Andorra. El titular de la seva futura política fiscal. A més, el econòmica”. “No promourem un model d’Exteriors va manifestar que la clàusula ministre va assegurar que el conveni no econòmic opac per a la gent que busqui que apareix en el conveni que permetria és cap obstacle per a l’obertura econò- El titular d’Exteriors, Gilbert Saboya. un refugi fiscal”, va ressaltar Cinca.
 • 7. DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 ANDORRA 7 ASSOCIACIONSAD800 vol referèndums pels “afersd’Estat” i que s’escolti la ciutadaniaLa CASS i la independència del poder judicial són els altres aspectes que preocupen l’entitat TATI MASIÀ REDACCIÓ ANDORRA LA VELLA D’altra banda, la vocal de l’en- titat Sílvia Gorraiz va destacar la L’associació es vaAD800, en la seva presentació falta d’independència del poder presentar com unaahir com a associació “ciutada-na” i “sense color polític”, va re- judicial. D’entrada va indicar que el Consell Superior de la Justícia entitat “ciutadana” iclamar “responsabilitat” tant als “està gairebé integrat per mem- “sense color polític”polítics a l’hora de governar com bres amb clara connotació políti-a la població en la participació ca” i que aquest organisme és elen la gestió del país, ja que “els que s’encarrega del nomenament indicar que són “víctimes delciutadans no es poden desen- dels batlles i magistrats. A més, sistema” i que la responsabilitattendre de la política ni dels afers va reclamar un pressupost in- política només arriba “en el mo-d’Estat i els polítics no es poden dependent per a la justícia i que ment de cobrar” i no en “passardesentendre de la ciutadania i batlles i magistrats tinguin l’esta- comptes amb els electors”. Enels seus problemes”. Per això, va tus de funcionaris. L’objectiu de aquest sentit, Montoro va afegirdemanar al Govern que faci refe- l’entitat, segons Gorraiz, és “arri- que la crisi ha destapat les malesrèndums per prendre “decisions bar a canviar la Constitució”. gestions dels estats.d’Estat”, com la rebaixa de l’ac- Una altra qüestió que van po- La junta directiva de l’acabada de crear associació AD800.cés a la nacionalitat. sar sobre la taula en la presenta- CAMPANYA PER PAGAR EN EFECTIU En aquest sentit, el vicepresi- ció va ser la situació i gestió de d’inversions des que es va crear i Amb aquest acte volen mostrar Sobre la campanya Sigues solidari,dent de l’entitat, Manel Montoro, la Caixa Andorrana de Segure- la seva rendibilitat, i les actes de el descontentament de la gent paga en efectiu, arran de les comis-va recordar que la Constitució tat Social (CASS). L’entitat ha totes i cadascuna de les reunions amb la gestió de la CASS i indi- sions aplicades pels bancs perAndorrana preveu la possibilitat començat una recollida de sig- del consell d’administració. quen que demostrarà la “trans- pagar amb targeta andorrana,de fer referèndums, tot i que va natures amb què demanen tres La secretària de l’associació, parència” del Govern, que pot l’entitat en va fer una valoracióassenyalar que només el cap de aspectes: la situació economico- Mélanie Musolas, va indicar fer-ne cas o deixar-ho de banda. “positiva”. Segons van indicar,Govern és qui té la potestat per nancera actual de la CASS i les que esperen arribar a les 20.000 Finalment, sobre les retalla- s’han repartit 200 cartells i la gentconvocar-los. seves previsions de futur, la llista rmes i entregar-les al Govern. des als funcionaris, Musolas va ha respost i està conscienciada.
 • 8. 8 ANDORRA DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 SENTÈNCIA SINDICATS CONSELL El SIPA presenta Pregunta sobreEl TC desestima l’empara dilluns el la demandad’RTVASA en el cas Besson recurs per les retallades d’excuses de Martí a TorraL’import que la parapública ha de pagar és de 236.446 euros REDACCIÓ REDACCIÓ / AGÈNCIES TATI MASIÀ ANDORRA LA VELLA ANDORRA LA VELLA AGÈNCIES ANDORRA LA VELLA es va seguir per resoldre’l. Però a rma que “cap d’ells té valor El Sindicat de Policia d’An- El grup parlamentari social-El Tribunal Constitucional (TC) jur dic per deixar sense efecte el dorra (SIPA) va exposar ahir demòcrata va entrar ahir a laha desestimat el recurs d’empa- contracte per raons constitucio- a través d’un comunicat que Sindicatura una pregunta ur-ra d’RTVASA en l’afer que l’ha nals”. A més, argumenta que la dilluns que ve presentarà gent al cap de Govern sobreenfrontat a Joan Besson. El TC Constitució també consagra el davant de la Batllia el recurs la seva demanda d’excusesconsidera que la sentència del 27 principi de seguretat jur dica i contra les retallades salarials al portaveu de la Plataformad’octubre del 2011 dictada per la que la decisió de contractar Bes- motivades per la Llei 2/2012 de Funcionaris, Joan Torra,Sala Civil del Tribunal Superior son va ser adoptada pel director de mesures de contenció de en relació amb la sentència al“està fonamentada en dret”, ja general. Finalment, el TC també la despesa pública en ma- recurs per les retallades i laque “la causa objectiva d’acomi- desestima la nul·litat de les cos- tèria de personal. A banda independència de la just cia.adament per raons econòmiques tes que havia sol·licitat en el re- d’aquest anunci, des del sin- El conseller socialdemòcra-no és aplicable al contracte per curs d’empara RTVASA. dicat també van posar en re- ta Gerard Barcia demana altemps determinat o de nit” que RTVASA ha de pagar la in- lleu ahir l’increment que han cap de Govern si li semblaes va rmar amb Besson quan demnització a Besson, les costes experimentat en els últims encertat “instar un sindica-se’l va contractar com a director processals de segona instància dos mesos els a liats a l’en- lista a excusar-se per haverexecutiu de l’ens parapúblic. L’exdirector executiu Joan Besson. i els interessos des de l’inici del titat. D’aquesta manera, in- manifestat lliurement la seva El TC argumenta que no és procés. Per ara la xifra puja a diquen que ja compten amb opinió” i titlla aquesta ma-funció seva “revisar la interpre- Una segona qüestió al- 236.446,50 euros, als quals cal 102 a liats, cosa que suposa nera de fer de “pròpia d’untació i l’aplicació” legislativa dels legada en el recurs d’empara sumar el cost de l’incident de un 54% més des de la data en règim autoritari”‘ i “en tottribunals competents, primer la d’RTVASA era el principi nul·litat a la sentència del Supe- què es van celebrar les elecci- cas renyida amb el respecteBatllia i després el Superior. És a d’igualtat, pel qual es conside- rior: 2.361,60 euros. La Batllia va ons per escollir el nou comitè degut a la llibertat d’expres-dir, que el TC no és una tercera rava que el contracte de Besson dictar les corresponents provi- executiu. Aix , exposen que sió”. Aquesta pregunta ur-instància i que allò que ha d’exa- suposava “desigualtats entre dències d’execució de sentència “el suport immediat i con- gent haurà de ser respostaminar és “si les raons adduïdes els diferents treballadors d’una el 15 de febrer, i la parapública tundent dels nostres a liats avui per Antoni Mart en laen les sentències coincidents de empresa”. El Constitucional diu va al·legar la seva situació nan- ens converteix en el sindicat sessió de Consell Generalla jurisdicció ordinària resulten que els arguments exposats per cera i, per tant, la impossibilitat de referència en la defensa d’aquesta tarda. D’aquestaabsurdes, contradictòries o man- RTVASA poden mostrar l’opor- de fer efectiu el pagament. dels interessos dels policies, manera, el que pretén aques-cades de tota lògica”. I afegeix tunitat o la conveniència d’haver La parapública ha fet una i per tant en un dels més re- ta qüestió és saber si el cap deque “no ha d’entrar a examinar contractat el director executiu proposta de pagament mensual presentatius que hi ha hagut Govern creu que ha estat en-si una regulació o interpretació en els termes en què es va fer, o de 1.000 euros ns que la seva ns ara”. També han canviat certat instar un sindicalista adiferents haurien estat millors”. ns i tot qüestionar el cam que situació nancera millori. el logotip de l’entitat. excusar-se. SOLIDARITAT EDUCACIÓ POLICIA JORNADA CAP D’ESTAT310.000 euros Proves per Nova llista amb L’UdA acull Baró i Armengolper a diferents a l’accés a infraccions la vuitena informen Vivesprogrames de les ensenyament per excés de Diada amb 500 de temesNacions Unides professional velocitat estudiants d’actualitat REDACCIÓ REDACCIÓ REDACCIÓ REDACCIÓ REDACCIÓ ANDORRA LA VELLA ANDORRA LA VELLA ANDORRA LA VELLA ANDORRA LA VELLA ANDORRA LA VELLAEl Govern ha aprovat una sèrie Les persones interessades a Novament el - La Universitat d’Andorra El president i el presidentde contribucions voluntàries al fer les proves o cials d’accés cial del Principat d’Andorra (UdA) organitza avui, de suplent del grup parlamen-Fons i Programes de les Naci- al diploma d’ensenyament (BOPA) publicava ahir una la una del migdia a les qua- tari demòcrata, Ladislauons Unides que sumen 310.000 professional i a l’Escola de llista de persones a les quals tre de la tarda, la 8a Diada Baró i Daniel Armengol,euros. D’aquesta manera, el Formació de Professions el servei de Policia noti ca universitària, que compta- van mantenir ahir una reu-programa que rep una apor- Esportives i de Muntanya multes que tenen pendents rà amb la participació dels nió al palau episcopal a latació més elevada és el Fons (Efpem) per a candidats de pagament per excés de alumnes de primer de bat- Seu d’Urgell amb l’arque-de les Nacions Unides per a la lliures ja s’hi poden apun- velocitat. D’aquesta mane- xillerat o equivalent dels bisbe d’Urgell i copr ncepInfància (Unicef), amb 75.000 tar. El termini per a la ins- ra, aquesta llista puja a 68 tres sistemes educatius. La episcopal, Joan-Enric Vives.euros. En segon lloc, pel que cripció, de fet, s’allarga ns persones que han comès in- Diada universitària, que se Aquesta reunió està dinsfa a la quantia de l’aportació, al pròxim dia 25 i les sol- fraccions per les quals han celebra amb la col·laboració el marc de les relacionsse situa el fons de desenvolu- licituds s’han de fer al servei de pagar entre 60,10 i 120 del Comú de Sant Julià, té entre el cap d’Estat i el Con-pament per a la dona, Unifem, de Tràmits del Govern. La euros. Aquestes persones te- com a objectiu fer conèixer sell General que estableixamb 40.000 euros. En tercer prova es durà a terme el 6 de nen, a partir d’avui mateix, als alumnes preuniversitaris la Constitució. En la troba-lloc hi ha els 30.000 euros que juny de les 9.00 a les 14.45 al deu dies hàbils per presen- l’UdA i la seva oferta forma- da, el copr ncep i els dosrep el programa de les Nacions Centre de Formació Profes- tar les al·legacions que con- tiva perquè, quan sigui el parlamentaris demòcratesUnides per al medi ambient, sional d’Aixovall. Entre les siderin pertinents al servei moment, tinguin elements van poder comentar, entrePNUMA/UNEP, i el progra- matèries que s’avaluaran hi de Policia. Si no, la multa su cients per decidir on vo- altres temes, la situació ac-ma sobre el VIH/sida, que rep ha llengües, matemàtiques i esdevindrà ferma. És habi- len cursar els estudis d’ense- tual que viu el Principat,la mateixa aportació. Altres ciències f siques i de la na- tual que la Policia publiqui nyament superior. Des de la aix com les iniciatives legis-programes, com ara l’Acnur tura. El preu de la inscripció en el BOPA aquestes llistes Universitat esperen que uns latives en les quals treballaper als refugiats, també reben a aquestes proves és de set- de persones que no pot lo- 500 alumnes prenguin part actualment el grup parla-aportacions. ze euros. calitzar. en aquesta Diada. mentari demòcrata.
 • 9. DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 ANDORRA 9 DIA DE L’ESPORT PER A TOTHOM XERRADALa cursa popular d’Illa ja ha TATI MASIÀarribat a 1.000 inscripcionsEsportistes del país donen suport a l’acte amb la seva participació SFGA REDACCIÓ ESCALDES-ENGORDANYLes inscripcions, amb dorsal ixip, de la cursa del Dia de l’es-port per a tothom del 20 de maiges tanquen avui. Segons va indi-car ahir el secretari d’Estat d’Es-ports, ordi Cerqueda, a hi ha1.000 inscrits”, una xifra similar Divulgació dels comptablesa la de l’any passat per les ma-teixes dates. Per animar la gent, sobre les novetats tributàriesels reconeguts esportistes Toni L’Associació de Comptables del Principat, en col·laboracióBernadó, Mireia Gutiérrez, Ke- amb l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció, va or-vin Esteve, Lluís Marín i Roger ganitzar ahir una xerrada sobre les novetats tributàries. Con-Vidosa van donar suport ahir a cretament, es van abordar els impostos sobre societats i sobrela cursa amb la seva participació. la renda d’activitats econ mi ues. oan Casals, assessor scal i Cerqueda no va descartar arri- comptable, va ser el responsable de pronunciar la conferència.bar als 1.500 corredors de la dar-rera edició, tot i que preveu que Esteve, Gutiérrez, Vidosa, Bernadó i Marín van donar suport ahir a la cursa. serà difícil”. Per aconseguir-ho,la meteorologia el dia de la cur- l’evolució a l’alça que estan tenint suport a la cursa. Com a espor-sa hi farà molt, a que engrescarà l’atletisme i les curses populars tistes del país és important que EMPRESAmés o menys gent a inscriure-s’hi els últims anys i es va mostrar hi siguem, que la gent vegi que TATI MASIÀa l’últim moment. con at a arribar i superar els també som allà on hi ha esdeve- Bernadó va assenyalar que la 1.500 corredors del 2011. niments populars”, va indicardistància, cinc quil metres, és D’altra banda, Esteve, tot i ve- l’esquiador, que, tot i estar demolt assequible” per a tothom. nir de l’esquí, tampoc va deixar vacances esportives, apro taràA més, es va mostrar satisfet per passar l’oportunitat de donar la cursa per a la forma física. GENT GRANXerrada sobre arrendaments ipropietats a L’Espai de Crèdit REDACCIÓ ANDORRA LA VELLA tindrà lloc avui, de quatre a sis q estions de diversa índole que Jornades sobre continuïtatLa Fundació Crèdit Andorrà ha de la tarda, a L’Espai, el centre social d’activitats i formació per els poden resultar d’interès. Les persones interessades a parti- del negoci i ciberseguretatorganitzat una nova xerrada u- a la gent gran. Aquesta sessió cipar en la xerrada s’hi poden L’empresa Deloi e va organitzar ahir una ornada en uè di-rídica per a ma ors de 0 anys, forma part del cicle de xerrades inscriure a la mateixa seu de versos experts van abordar la continuïtat del negoci i la ciber-en aquest cas per parlar sobre urídiques que organitza la Fun- L’Espai o bé a través del telèfon seguretat. L’ob ectiu d’a uestes xerrades, segons van exposarels arrendaments i les propie- dació Crèdit Andorrà, dirigides 025. La Fundació Crèdit An- des de Deloi e, era tractar una de les estions ue cada coptats. La xerrada anirà a càrrec per l’advocat Daniel Arqués, dorrà ofereix un ventall ampli preocupen més les direccions de les empreses.de l’advocat Daniel Arqués i que aproximen la gent gran a d’activitats per a la gent gran. DIA DE L’ESPORT Inscripcions fins al 10 de maig - www.faa.ad - Tel. 890 350 PER A TOTHOM 2012 - www.illa.ad - www.esports.ad / www.salut.ad 3a CURSA Recollida de dorsals i xips del 14 al 19 de maig Punt informació de l’Illa Carlemany POPULAR en vals de compra a l’Illa Carlemany 20 de maig a les 11 h per al cinema a l’Illa Carlemany Amb la col·laboració de: Govern d’Andorra
 • 10. 10 ANDORRA DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 ANDORRA LA VELLA EDUCACIÓEls alumnes de l’Aula oberta TATI MASIÀs’organitzen com una empresaEls joves presenten El nostre hort, que comparteixen amb els padrins AGÈNCIES AGÈNCIES ANDORRA LA VELLAEls alumnes de l’Aula oberta del’Escola Andorrana de segonaensenyança de Santa Colomavan presentar ahir els resultatsdel projecte El nostre hort, quehan estat desenvolupant durantels últims sis anys i que ara com-parteixen amb els padrins que Fase final de l’Olimpíadaconreen les parcel·les. Els jovesvan explicar com s’han distribu- matemàtica al Prat del Roureït la feina, organitzats com si fos- El Prat del Roure d’Escaldes va ser ahir l’escenari de la fasesin una empresa i amb un càrrec nal de l’ limpíada matemàtica. Els participants van haverconcret per a cada un d’ells. de superar una prova individual i una altra en grup. El nom En Denís Diéguez, que és un dels guanyadors es coneixerà en una cerimònia el 30 de maig.dels alumnes, va explicar que ’ limpíada matemàtica l’organitzen la conselleria d’Educacióamb la col·laboració dels tècnics de l’ambaixada espanyola i el departament de matemàtiques dedel Comú van poder instal·lar l’Institut Espanyol amb el patrocini de MoraBanc.la porta d’accés al terreny i po-sar una sèquia, i durant aquesttemps també han adequat el Els joves amb els padrins ahir, en la presentació del projecte.sistema d’aigua per poder regar XERRADESels horts i han fet la divisió de drins i compartir coneixements ja que en les últimes setmanesles parcel·les. A més, van cons-truir una caixa d’eines gegant i anècdotes. Des que va començar l’activi- s’hi ha colat algun porc fer. Pel que fa al cultiu, es volen Conferència de Laika aper guardar el material, feta tat compartida entre els padrins posar en contacte amb l’Asso-amb fusta reutilitzada de l’esco-la i que ara estan adaptant amb i els alumnes de l’Escola Andor- rana de Santa Coloma, els joves ciació de Pagesos i Ramaders d’Andorra per poder plantar la biblioteca d’Encampun sistema perquè costi menys ja han pogut aprendre dels pa- fruits del país, com podrien ser REDACCIÓd’obrir i els padrins no es facin drins, i aquests ja els demanen les trumfes d’Andorra. ENCAMP tant qüestions com la utilitza-mal a l’esquena. ajuda per tractar la terra i fer El mes d’abril passat el pro- ció dels xips i quins espais es També els mateixos alum- altres tasques. jecte dels Horts socials, impulsat La Biblioteca Comunal d’En- necessiten o s’adeqüen a cadanes van condicionar un espai El projecte en què ja estan per la Fundació Julià Reig, i el camp acollirà aquest vespre, a animal de companyia, entreque anomenen am teatre, on treballant els alumnes a l’hort és projecte El nostre hort de l’Au- les 19.30, una xerrada de Laika d’altres. També s’abordarà laes pot reunir tot el grup per es- la instal·lació d’una tanca amb la oberta de l’Escola Andorrana en què es parlarà de la regu- informació prèvia necessàriamorzar o berenar i on apro ten l’ajuda dels tècnics del Comú de segona ensenyança de Santa lació legal de la tinença dels abans d’acollir un animal deara per conversar amb els pa- perquè no hi entrin els animals, Coloma van quedar fusionats. animals de companyia, trac- companyia.GUIA DE SERVEIS Dimecres 16 de maig Dijous 17 de maig a les 20:15h a les 20:15h LA HISTÒRIA DEL MASCARETES NATURALS SEGLE XX VISTA A AMB OLIS ESSENCIALS TRAVÉS DEL PERFUM Taller dirigit pel Taller dirigit pel professor perfumista Agus Vidal Museu del Perfum - Reservi hora al Tel. Sergio Cañete 821221
 • 11. DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 ANDORRA 11 SANT JULIÀ DE LÒRIAEl Comú tanca els comptes del 2011amb un superàvit d’1,4 milions d’eurosLa causa d’aquest resultat són en gran part els 1,1 milions ingressats d’una operació immobiliària TATI MASIÀ M. S. C. SANT JULIÀ DE LÒRIA del límit legal d’endeutament. El el termini perquè els propietaris conseller de Finances, Joan Beso- aportin els elements urbanísticsEl Comú de Sant Julià de Lò- lí, va remarcar que es tracta del (com són les voravies, el cla-ria va tancar ahir els comp- comú menys endeutat. vegueram i l’enllumenat), unates del 2011 amb un superàvit Des de l’oposició es va alertar, tasca que no s’ha fet per mancad’1.481.890 euros. Aquesta xifra però, que el superàvit actual és d’acord entre els veïns. En el casés el resultat d’unes despeses puntual ja que en el futur caldrà que no complissin la llei, la zonaque han pujat a 14.196.878 euros afrontar diversos compromi- passaria a ser sòl urbà no conso-(un 92,1% del pressupostat) i uns sos que, segons els seus càlculs, lidat i els béns perdrien valor. Hiingressos que han superat les faran créixer l’endeutament ha unes 630 parcel·les afectadesprevisions arribant als 15.678.768 ns als 22,3 milions d’euros. En i es preveu que si els propietariseuros (un 107,4% del pressupos- aquest sentit, el conseller del PS tenen di cultats econòmiquestat). Ha ajudat a superar el nivell Josep Roig va enumerar la re- se’n faci càrrec el Comú i desprésd’ingressos previstos una opera- gulació de les transferències del seria assumit per ells.ció immobiliària que no estava Govern (que obligarà a retornar La majoria també va informarinclosa en els comptes i que va 1.113.000 euros) i la previsible que des de fa un mes s’està des-permetre ingressar 1.135.000 eu- reducció dels ingressos per taxes mantellant el camp de tir de laros extres. i impostos. A més, va apuntar un Rabassa perquè no era compati- Des de la majoria es va re- augment de l’endeutament per ble amb Naturlàndia. A les pistesmarcar que el rigor en la gestió l’execució de les inversions a Na- Una sessió de comú anterior. s’hi instal·larà al juny una novaha permès reduir l’endeuta- turlàndia i pel deute per avals i atracció d’oci. La cònsol majorment respecte a l’any anterior a les entitats de crèdit. Tot i que amb el Govern per allargar els En la sessió de comú d’ahir també va avançar que han rebuten 2.704.437 euros, passant de la majoria veu possible un incre- terminis per retornar part de les també es va acordar fragmentar una proposta de la UEFA i la20.035.631 euros l’any 2010 a ment, Besolí creu que no arribarà transferències i també va argu- en polígons més petits diverses FIFA per instal·lar-hi dos camps17.331.194 euros el 2011. Així, ns als 22 milions. Així mateix, mentar que es preveu que els in- urbanitzacions. El fet és que, se- de futbol d’alçada, ja que l’indretla corporació se situa en el 69% va indicar que s’està negociant gressos de Naturlàndia creixin. gons la llei, el 17 d’agost acaba és òptim. Dimecres Mitsubishi Chemical Holdings Group AMB HIPNOSI Amb una sola sessió de hipnosi seràs un exfumador per a sempre, Què et semblaria estalviar sense “mono”, sense ansietat, irritabilitat o engreixar-te. Sessió: Dimecres a l’Hotel Plaza fins a un 85% en il.luminació? Hora: 20:15 h C/ Maria Pla, 19-21 AD 500 Centre Mosaic: Av. Meritxell 99 2º 2ª Andorra la Vella AD 500 www.centremosaic.com in o centremosaic.com Pl ces limi es I scri ci s Tel: 82 90 60 FAMÍLIA PARDO-PÉREZ Amb motiu del primer Amb les bombetes LED VERBATIM és possible! aniversari de la mort de Substitut directe Duren fins 80% EL MÉS NOU en il.luminació per bombetes amb casquets SENSE Mercuri 25 vegades Mª Carmen Pérez Martínez LED d’ ALTA Potència d’ estalvi d’ energia Regulable de qualitat més habituals més que una bombeta incandescent se celebrarà una missa en memòria seva a l’església de Sant Julià de Lòria, Distribuïdor autoritzat: EXPERT, S.A. Tel.: 803 455 demà divendres a les 19.30 h Sant Antoni, 5 LES ESCALDES – Andorra Fax: 862 072 Email: impex@andorra.ad
 • 12. 12 DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 CAMPS DE NEULes estacions catalanes perden més de180.000 esquiadors aquesta temporadaLa xifra de forfets venuts es manté per damunt del milió tot i haver caigut fins a un 13,3% AGÈNCIES AGÈNCIES SORT estacions produir molta neu ar- instal·lació catalana a obrir la ti cial i obrir amb el 60% de les temporada gràcies a les gransEn una temporada marcada per pistes obertes. Per la seva part, nevades que van caure a nalsla falta de neu, excepte a l’esta- el camp de neu de Tavascan, de novembre, i que van acumu-ció aranesa de Vaquèira-Beret, també al Pallars Sobirà, va ven- lar prop de 80 centímetres. Lales estacions d’esquí catalanes dre uns 15.000 forfets. modalitat de forfet més venuthan perdut prop de 181.000 ha estat el d’un sol dia. Vallteresquiadors respecte a la tem- INCERTESA A BOÍ 2000 ha rebut gairebé 24.000 vi-porada passada. El conjunt L’estació de Boí Taüll (Alta Ri- sitants més que han preferit lesd’estacions ha registrat la xifra bagorça) ha acabat amb un 35% activitats alternatives que had’1.175.000 de forfets venuts, un menys de forfets venuts res- ofert l’estació, com ara els tri-13,3% menys que la temporada pecte a la temporada anterior, neus o els tubs.anterior, en què es van superar quan en va vendre uns 155.000. Vallter 2000 va tancar les por-els 1,3 milions de forfets. Aquest any les vendes s’han si- tes el 15 d’abril. En total, l’esta- Vaquèira-Beret ha liderat el tuat en 110.000 forfets. Boí Taüll ció ha obert 135 dies, dels qualsvolum de venda de forfets amb va ser la primera estació a obrir 109 han estat òptims per a laun total de 765.191, el 65% de del Pirineu de Lleida, el dia 6 de pràctica de l’esquí, segons el seutots els venuts a Catalunya. No desembre, i la primera a tancar, director, Enric Serra.obstant, i tot i disposar de neu l’1 d’abril, tot i tenir neu su - Pel que fa la a Vall de Núria,de qualitat bona part de la tem- cient per mantenir el complex El camp de neu d’Espot en una imatge d’aquesta temporada. el nombre de visitants s’ha re-porada, l’estació ha perdut un funcionant. Al cap de pocs dies duït un 20% respecte a l’any an-1,43% d’esquiadors. l’empresa va presentar un expe- d’euros. Aquesta situació deixa l’any passat en la venda de for- terior. Segons les xifres de l’es- Les estacions de Ski Pallars dient de regulació d’ocupació la instal·lació amb la incertesa fets. La facturació del Port del tació, van tancar la temporada(Portainé i Espot) han tancat la (ERO) de sis mesos que afec- de si la temporada vinent obrirà Comte aquest any ha estat de anterior amb 70.872 visitants i,temporada amb 125.000 visi- tava la totalitat de la plantilla les portes o no. 740.000 euros. un any més tard, la xifra ha cai-tants. Aquesta xifra suposa una (90 treballadors) i un concurs L’estació d’esquí del Port del gut ns a 56.000 persones.davallada d’un 17% respecte a de creditors. Comte ha tancat una temporada PIRINEU GIRONÍ L’any passat, les bones condi-la temporada passada, que va L’estació de Boí Taüll xifra el uixa , en què la falta de pre- Vallter 2000 ha tancat aquesta cions meteorològiques van per-registrar uns 150.000 visitants. deute a curt i mitjà termini amb cipitacions durant tota la cam- temporada amb una a uència metre començar la temporada Ski Pallars va obrir el dia 8 entitats bancàries i amb l’Insti- panya i la crisi econòmica han de 59.782 esquiadors, un 2,4% uns dies abans i es van vendrede desembre i va tancar el 9 tut Català de Finances (ICF) en fet minvar l’a uència d’esquia- menys que l’hivern anterior. més de 40.000 forfets. Aquest hi-d’abril. Aquesta temporada ha 45 milions d’euros, una suma dors. El camp de neu del Solso- Des del 3 de desembre ns al 15 vern, però, l’estació ha detallatestat marcada per la poca neu al inferior a la valoració que l’em- nès ha rebut 60.000 esquiadors d’abril, el camp de neu va rebre que s’han venut menys forfetsprincipi, però les baixes tempe- presa fa dels seus actius, que aproximadament. Una xifra que 83.649 visitants. que l’any passat, tot i que no haratures van permetre a les dues estima en prop de 63 milions representa un 20% menys que L’estació va ser la primera concretat les dades. SUCCESSOS LA SEU D’URGELLDecomís de 5.325 paquets van intervenir, també dimarts, 33.700 euros en dues operaci- ons. La primera va tenir lloc du- Festival a Sant Domènecde tabac i de 33.700 euros rant el control a un Porsche 911 Carrera 4S conduït per R. S. E., de 48 anys i resident a Barcelo- REDACCIÓ LA SEU D’URGELL na. Els agents van trobar 13.500 La sala Sant Domènec acollirà REDACCIÓ LA FARGA DE MOLES lloc a la Seu d’Urgell, a les 10.45, rador, al terme de les Valls de euros entre la documentació del dissabte, a les sis de la tarda, durant la inspecció a un Citroën Valira, quan els agents van con- vehicle. un festival de les agrupacionsLa guàrdia civil va decomissar Saxo, on els agents van trobar trolar un Nissan Qashqai amb Posteriorment els agents van estables de l’Escola de Músi-dimarts 5.325 paquets de tabac 2.000 paquets de tabac de con- matrícula francesa conduït per trobar 23.200 euros durant la ca de la Seu. Actuaran la bigde contraban, valorats en 24.500 traban de diverses marques va- A. F., que portava 3.325 paquets inspecció a un Volkswagen Tou- band, l’orquestra simfònica, eleuros, en dues operacions, una lorats en 7.900 euros. El conduc- de tabac ros de contraban i 450 ran. Els diners eren en una bossa grup de guitarres, l’orques-de les quals acompanyada de la tor va resultar ser R. T. G., de 49 paquets de picadura de tabac, amb fàrmacs. Al cotxe viatjaven tra d’acordions cromàtics,detenció d’un home de 61 anys i anys i veí de la ciutat. tot valorat en 16.693 euros. M. E. M. S., de 66 anys, i M. L. el grup jove de cant coral, elnacionalitat francesa. La detenció va tenir lloc a les D’altra banda, efectius de M. S., de 64 anys, totes dues ger- d’acordions diatònics i el cor El primer decomís va tenir 19.45 a l’encreuament de l’abeu- la duana de la Farga de Moles manes i veïnes de Barcelona. de noies Noves Veus.
 • 13. DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 PUBLICITAT 13 Us convidem a l’exposició ‘A rojo fuego’ En benefici de la targeta solidària* MoraBanc. Parc de la Mola, 7. Escaldes-Engordany. Del 10 al 31 de maig del 2012. De dilluns a divendres d’11 h a 13 h i de 16 a 20 h, dissabtes hores convingudes.*Entitats col·laboradores:
 • 14. 14 DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 EXPOSICIÓLa Gran Guerra, el conflicte que vaintroduir avenços al camp de batallaEl CAEE mostra un centenar de fotografies del primer enfrontament bèl·lic d’abast mundial TATI MASIÀ E. J. M. ESCALDES-ENGORDANY Les fotogra es mostren els inicis de l’aviació com a arma,Després de quatre anys i 70 mi- les trinxeres, els projectils, elslions de combatents mobilitzats, submarins, els vaixells, els glo-amb el resultat de 10 milions de bus aerostàtics, els gossos quesoldats morts i 7 milions d’im- traslladaven missatges i muni-pedits, l’11 de novembre de ció, els tancs... Tot el nou arsenal1918 va acabar la Primera Guer- per a les guerres del segle XX.ra Mundial. La coneguda com El segon àmbit està dedicatla Gran Guerra havia esclatat el als Protagonistes: generals, co-1914 després que un serbi assas- mandants, emperadors... Totssinés l’hereu a la corona d’Àus- aquells que van provocar i diri-tria. Àustria va declarar la guer- gir la guerra. Entre ells, el m ticra a Sèrbia i es va desencadenar aviador alemany Baró Roig i unel joc d’aliances: Alemanya va català: el comandant Sardà (undonar suport a l’imperi austro- miler de catalans van lluitarhongarès, i Rússia, França i la com a voluntaris amb França).Gran Bretanya, a Sèrbia. El re- El tercer espai, Viure, lluitar isultat: el primer con icte bèl lic morir al front, mostra imatges ded’abast mundial. la guerra: morts, ferits, els efec- L’any 2008, per commemorar tes dels obusos, el trasllat de lesel 90è aniversari de la de la tropes, i també els moments decontesa, el Museu d’Història de distensió (que també n’hi havia)Catalunya i l’Obra Social d’Un- dels soldats.nim van organitzar l’exposició L’àrea temàtica Un món tras-itinerant La Gran Guerra en imat- balsat demostra com la Granges (1914-1918), una selecció de Guerra va afectar mig món (més10 otogra es que es mostra al de trenta nacions i imperis), iCentre d’Art d’Escaldes-Engor- l’últim espai, La mirada del cap-dany CAEE ns al 2 de juny. tiu, també ho constata amb fo- Les imatges provenen de togra es de presoners de dese-l’Archivo General de Palacio, nes de nacionalitats (una escenaque conserva el ons otogr c mostra un camp amb 50.000de l’O cina Pro-Cautivos, que presoners italians).el rei espanyol Alfons XIII –el Entre les imatges de tants sol-monarca es va mantenir neu- dats destaquen algunes dones:tral– va muntar amb la Creu les primeres fèmines que es vanRoja Internacional per ajudar introduir al mercat laboral (eco-els captius i combatents. Les nomia de guerra) i a les tasquesfotogra es són propagand sti- humanitàries, ja que els homesques, ja que els estats i imperis lluitaven –10 milions no van tor-enfrontats difonien les que els nar i molts dels que ho van ferinteressava per manipular la van patir seqüeles permanents.població. Fins i tot la premsa i Les conseqüències de la Granla correspondència al camp de Guerra van ser la caiguda delsbatalla estaven controlades per quatre grans imperis i la creacióno minar la moral dels soldats. de noves nacions (dos mapes de La majoria de les imatges l’abans i el després del con ic-seleccionades procedeixen de Algunes de les fotografies que es poden veure a l’exposició i una màscara de gas utilitzada a la Gran Guerra. te ho demostren), i el germenl’agència alemanya Bild-und- de la Segona Guerra MundialFilm Amt (BUFA). Les instan- de particulars del pa s: una màs- àmbits. El primer, Una guerra Casabella. Alhora, continuaven (1939-1945).tànies han estat triades tant pel cara de gas de l’exèrcit francès, entre segles, demostra com la els elements del segle XIX: la Un recorregut visual perseu valor de document històric un fusell Manlicher –austr ac– i contesa mundial va introduir imatge d’un soldat a cavall amb una guerra a punt de complircom per la qualitat art stica. un obús francès del calibre 870. “les innovacions tecnològiques llança, fusell i una màscara de un segle però que va suposar L’exposició al CAEE es com- El recorregut fotogrà c per la al camp de batalla”, va explicar gas és l’exemple de l’avanç cap l’origen del trasbalsat i cruentplementa amb peces procedents Gran Guerra està dividit en cinc ahir la directora del CAEE, Ruth a la guerra moderna. segle XX.
 • 15. DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 CULTURA 15 TEATRE EXPOSICIÓ SOLIDÀRIA TATI MASIÀLa dramatúrgia d’‘Obaga’ estàa punt; l’estrena, el 22 de junyHi haurà una gira pel Pirineu i Barcelona i a l’octubre vindrà a Andorra TATI MASIÀ Josita Boluda, amb les creacions ‘andorranes’, ahir a Art al Set. Josita Boluda, folklore colorit i traç enèrgic E. J. M. ESCALDES-ENGORDANY tot tipus de folklore. A Art al Set també s’hi poden veure Josita Boluda és vital, alegre “el colorit i el moviment de lesD’esquerra a dreta, Albert Villaró, Maria Bosom i Joel Pla en la presentació d’‘Obaga’, ahir a La Llacuna. i enèrgica. I ho trasllada a les faldilles de les sevillanes”, as- seves pintures. “No hi ha cap turianes amb els vestits típics i, E. J. M. ANDORRA LA VELLA de Goteo (www.goteo.org), la ini- després va ser una novel·la d’es- tècnica”, admet l’artista, “són ns i tot, geishes japoneses. ciativa de micromecenatge amb tiu publicada al diari Segre, se’n obres molt creatives, molt Entre tant de folklore i ves-“Tot just ahir [dimarts per al lec- què la companyia ja ha recaptat va fer un guió cinematogrà c meves”. “Com veig la vida”, tits tradicionals Josita ha vol-tor] es va acabar la dramatúrgia més d’un miler d’euros. Els dos –que s’ha quedat en un calaix–, aclareix. Les pinzellades enèr- gut homenatjar Andorra, und’Obaga”, va avançar ahir l’actor dies següents hi haurà dues fun- el 2003 es va convertir en novel- giques i el colorit intens amb país que coneix molt bé des deJoel Pla, un dels membres del cions més. “Serà una estrena en la i ara es portarà a escena. Villa- què crea les seves obres, amb la seva infància, amb quadrestàndem Torb Teatre. Ester Na- gran”, avança Pla. ró troba “fascinants les reencar- predomini del vermell, es po- en què retrata ballarins d’es-dal, la directora de l’obra, i Aina A nals de juny Obaga es re- nacions” de la història. den observar ns a nals de bart i la vestimenta dels conse-Tur, la responsable d’adaptar la presentarà quatre vegades a la Torb Teatre avisa que l’esce- maig a la galeria Art al Set. Jo- llers generals. I entre tanta ne-novel·la d’Albert Villaró a llen- Nau Ivanow de Barcelona i ja ha nogra a serà mínima, i la llum sita hi exposa A rojo fuego, una gror dels consellers, una tacaguatge escènic, estan revisant el tancat bolos per tot l’Alt Pirineu i la música seran fonamentals col·lecció d’olis sobre tela en de color: “el bisbe”, diu.text per començar immediata- i Aran. A Andorra caldrà espe- en la representació. “Hi ha dues què el folklore i les tradicions De les creacions de Josita enment els assajos amb els actors rar ns al d’octubre, al teatre versions d’Obaga”, va explicar són els protagonistes. destaca una peculiaritat: totsJoel Pla i Maria Bosom (Torb Te- de Les Fontetes de la Massana. Bosom, “l’una per a teatres i l’al- Josita es reconeix pintora els personatges estan d’esque-atre) i Lluís Cartes, que farà de Torb Teatre pretén portar l’obra tra, que anomenem Obaga a cau “des de sempre”, però fa un na. No tenen rostre. “M’agradatercer actor i de músic. pels Països Catalans i “per què d’orella, per a llocs petits, com parell d’anys que va decidir-se que es vegi el vestit, el penti- L’estrena d’Obaga, la produc- no, per Europa”. places, pallers, cases...”. a exposar i comercialitzar la nat”, explica, “però potser mésció impulsada per Torb Teatre L’adaptació dramàtica de Torb Teatre vol oferir “tea- seva obra. Instal·lada a Va- endavant els poso cara”.i que compta amb el suport de l’obra s’ha fet després de llegir tre transfronterer, de qualitat, lència, l’artista va començar a La venda dels quadres del’Escena Nacional d’Andorra i rellegir el text de Villaró, que amb professionals del Pirineu” plasmar “les festes, l’ànima del Josita també té una nalitat(ENA), serà el 22 de juny a la Seu ahir es va mostrar “com un ado- i amb un objectiu: “Mostrar el poble, les tradicions”. Les fa- solidària: una part es destinaràd’Urgell, però només s’hi podrà lescent enamorat” amb el projec- Pirineu tal com és, sense amagar llaires valencianes són un dels a la targeta solidària de Mora-accedir per invitació o comprant te. L’escriptor recorda que Obaga res però sense tòpics ni estereo- temes recurrents de la seva Banc, que reparteix la recapta-les entrades a través de la web va néixer el 1989 com un còmic, tips.” La prova: el 22 de juny. obra. Però, en general, l’atreu ció entre set organitzacions. MONÒLEG BONDIAGuardiola, Llach i Pujol, a la‘Clònica d’humor’ de Pep Plaza REDACCIÓ ENCAMP en situacions inversemblants, morista potser sorprendrà amb i recrea amb delitat gestos i alguna imitació d’un dels perso-L’actor Pep Plaza presenta expressions dels personatges natges del país.aquesta nit l’espectacle Clònica imitats. Plaza ho intercala amb La funció Clònica d’humor ésd’humor, un monòleg en què es música en directe. a les deu de la nit, al Complexconvertirà en diversos personat- Les paròdies són experiènci- Esportiu i Sociocultural d’En-ges al llarg d’una hora i mitja. es personals de Plaza viscudes camp. El preu de l’entrada és de Pep Plaza, molt conegut per amb les persones imitades, en- 12 euros. Les entrades es podenla seva imitació de Pep Guardio- tre les quals no hi faltaran Llu- comprar de forma anticipadala al programa Crackòvia de TV3, ís Canut, Jordi González, Joan a www.morabanc.ad o als puntspresenta un monòleg en què es- Pera, Miquel Calçada, Carod- habituals de venda (el departa-devé diferents personatges de Rovira, Lluís Llach, Eugenio, ment de Cultura d’Encamp i lesl’àmbit polític, cultural, espor- Jordi Pujol i, evidentment, Pep o cines de turisme d’Encamp itiu i mediàtic, als quals posa Guardiola, entre d’altres. L’hu- del Pas de la Casa). L’actor Pep Plaza.
 • 16. 16 DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 VÒLEILa RFEVB rebaixa exigències i posaper primera vegada facilitats als clubsEls clubs de Superlliga veuen com les obligacions econòmiques es redueixen uns 16.000 euros RFEVB JOAN JOSEP BLASCO ANDORRA LA VELLA a 5.500, amb l’afegit que a partir inferior a la dotzena, s’introdui- d’ara es podran fer tots els canvis rien a meitat de la competició lli- a costat, però nalment ha pas- que es considerin pertinents. guera eliminatòries de la Copa.sat. La Reial Federació Espanyo- Amb totes aquestes mesures Dels que van aconseguir l’as-la de oleibol (RFE B), que ns “fer tenim una mica d’espe- cens, l’Almoradí podria renunci-ara s’havia mostrat in exible a rança”. El CV Andorra està tre- ar a la seva plaça, així que l’ensles reclamacions dels clubs, ha ballant per tancar un pressupost valora que el Palència, formatcedit. La crisi econòmica ha fet proper als 100.000 euros, que per la selecció espanyola júnior,molt de mal els últims anys a permetria formar “un equip per fos qui pugés de categoria, sen-aquest esport, i ha signi cat ns sortir dignament”. Han centrat se opció de disputar els play-oi tot la desaparició de clubs. Ara, esforços en el sector privat, però o la Copa.per primer cop, canvia les for- de moment encara no han rebut Pel que fa a la composiciómes i posa facilitats a les entitats resposta. La data màxima per de les plantilles, cada equip po-associades per poder prendre renunciar a la Superlliga és el 26 drà tenir nou jugadors que nopart en les respectives lligues. de juny, “però a mitjans de mes, siguin espanyols, dels quals tres L’ens ha comprovat que si segons les respostes que haguem podran ser a la pista al mateixsegueix escanyant els clubs eco- rebut, ja prendrem una decisió”. temps, o quatre si el lliure estànòmicament el nombre de par- La inscripció s’ha de fer efectiva fora. Per raons econòmiques,elticipants en les competicions, el 28 d’aquell mes i el calendari CV Andorra no es planteja txarsobretot les més professionalit- El CV Andorra es va guanyar a la pista l’ascens a la Superlliga. se sortejarà el 25 de juliol. jugadors considerats estrangers.zades, es veurà seriosament afec- El sistema de competició de- Perquè les entitats aconseguei-tat. Per aquest motiu, i mirant ció de la federació espanyola”, aspectes. En el cas de la Superlli- pendrà de la quantitat de con- xin més recursos, per primeratambé en bene ci propi, ha de- assenyala Lluís Hillaire, tècnic ga, es passa d’un aval de 25.000 junts que nalment con rmin la vegada la RFEVB no es quedaràcidit rebaixar signi cativament del CV Andorra, que remarca euros a 15.000 i la quota d’ins- participació. En principi haurien amb els drets de les retransmis-les obligacions que ns ara man- que “s’han adonat que si no co- cripció es manté en 7.000 però es de ser dotze, i es faria una fase sions esportives i són els clubstenia, cosa que permetrà que els mencen a fer alguna cosa a favor pot pagar en dos terminis: el 28 regular i uns play-o al títol al - els que tenen la porta oberta perclubs tinguin més possibilitats dels clubs” les competicions en de juny i abans del 29 de juliol. nal d’aquesta amb els quatre pri- negociar-les, tenint llibertat perde recollir el pressupost necessa- poden rebre les conseqüències. La quota de gestió baixa de 6.400 mers classi cats. Els sis millors acordar retransmissions de par-ri per sortir a competir. “Per pri- L’ens ha reduït en despeses a 5.000 euros; els arbitratges, de de la primera volta disputaran tits amb televisions locals o auto-mera vegada hem vist preocupa- uns 16.000 euros en diferents 908 a 780, i les llicències, de 6.500 la Copa del Rei. Si el nombre fos nòmiques. PÀDEL TATI MASIÀLa bossa de premis diferencial’Open BancSabadell d’Andorra J. J. B. ANYÓS lic. La bossa és de 1.000 euros: lí del circuit, que es disputarà 325 euros seran per a la parella al setembre al centre esportiuPer primer cop una prova del guanyadora, 1 5 per a la na- massanenc.circuit català es disputarà fora de lista, 100 per a les semi nalistes Les inscripcions de l’OpenCatalunya. AnyósPark acollirà, i 5 a per les quart nalistes. s femení estan obertes i costendel 18 al 20 d’aquest mes, l’Open la primera vegada que Anyós- 40 euros per parella, amb l’obli-femení BancSabadell d’Andorra, Park organitza una competició gatorietat d’estar federat. Elsen què s’espera la participació conjuntament amb l’ens català. equips andorrans podran tenird’entre 16 i 24 parelles. Per premis podria albergar una aquesta condició pagant sis eu- Ferran Naudi va presentar l’esdeveniment que es disputarà a AnyósPark. La cita és puntuable en la ca- prova d’una categoria superior, ros per persona. El quadre detegoria de bronze, el quart esca- però s’ha preferit començar per competició el realitzarà l’FCP te- volupament del pàdel al país, neig creixi: “Estar en una ca-lafó, del circuit de la Federació baix, pensant a créixer en aques- nint en compte el rànquing. perquè “és un esport que està tegoria més alta és complicat,Catalana de Pàdel (FCP), però ta direcció en futures edicions. Ferran Naudi, director gene- guanyant molts adeptes”, i re- perquè els tornejos estan donats,serà l’únic torneig de la catego- El que sí que tindrà la condició ral d’AnyósPark, va remarcar marca que se seguirà treballant però mirarem d’estar al mésria que tindrà premis en metàl- de plata és el torneig mascu- l’aposta que es fa per al desen- perquè en pròxims anys el tor- amunt possible.”
 • 17. DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 ESPORTS 17 CURSES DE MUNTANYA BALL ESPORTIU FUTBOL TATI MASIÀ El ball adaptat s’afegeix Diumenge, anada de la promoció al 4t Trofeu d’Escaldes REDACCIÓ ANDORRA LA VELLA TATI MASIÀ REDACCIÓ ESCALDES-ENGORDANY Queda una plaça vacant a la Primera Divisió per a la prò- La quarta edició del Trofeu de xima temporada. Diumenge ball esportiu, que se celebrarà es disputa el partit d’anada aquest diumenge a Escaldes- de la promoció, que jugaran Engordany, tindrà com a nove- el Construccions Modernes tat la incorporació del primer Inter Club Escaldes i el De- Open de ball adaptat. sigual UE Extremenya. Serà Per a aquest primer Open la a les sis de la tarda al campL’equip de la FAM es va presentar ahir. Federació Andorrana de Ball d’Aixovall. La tornada serà el Esportiu ha convidat les cinc diumenge següent. millors parelles d’Espanya, queLa Zegama obre un curs mostraran les seves habilitats sobre la pista del Prat Gran. FUTBOL SALA Aquest any la competició Un moment de la passada edició.que es presenta exigent es farà en només una jornada i el nombre de parelles partici- Match dels Països Catalans. Hi El Sacalma dóna pants s’ha vist reduït a gairebé haurà 26 categories, 11 de ball la sorpresa J. J. B. ANDORRA LA VELLA tre punt important del curs són la meitat que el 2011, arribant estàndard i 15 de balls llatins. REDACCIÓ els SkyGames, i completaran a 200 parelles, ja que el pressu- Pel que fa a la participació ANDORRA LA VELLAEl nivell de les curses de munta- la Copa d’Andorra. Font indi- post s’ha retallat perquè ja no andorrana, el vicepresident denya ha crescut de forma vertigi- ca que respecte als últims anys compten amb el patrocini de la la federació, Xavier Santaella, Final inèdita del Memorialnosa durant els últims anys, tant “nosaltres hem millorat”, però Capital de la Cultura Catalana, va informar que hi haurà entre Canut i Bové, la que es viu-per organització com per la qua- és conscient que aquest esport com l’any passat. sis i set parelles. Santaella tam- rà diumenge als Serradellslitat dels corredors, fet que ha ha viscut una evolució en tots els Per aquest motiu el Trofeu bé va comunicar que estan en (19.00 hores). El Sacalma Blu-portat que inclús hagi arribat el sentits i els rivals també han pro- puntuarà per al rànquing es- contacte amb els campions del es va eliminar el Madriu enprofessionalisme. Amb això ha gressat. “El nivell dels compe- panyol, però no internacional- món sub-21 per aconseguir que la tanda de penals, desprésde lluitar l’equip de la Federa- tidors ha pujat molt.” Tot i així, ment, i tampoc es farà el Team participin en el trofeu. que el matx acabés empatatció Andorrana de Muntanyisme creu en els seus, que, com sem- a quatre. S’enfrontarà amb(FAM), que afronta un curs amb pre, “sortiran a competir amb els l’Encamp, que va vèncer l’Ex-expectatives. millors i ja veurem on estem”. RUGBI tremenya per 8 a 3. Enguany no es preveuen no- La primera cita d’un calenda-vetats. Continuen els mateixosatletes: Xavi i Ferran Teixidó, ri atapeït, sobretot al juliol, és la Marató alpina Zegama-Aizlkor- Via oberta per dividir-se ESCACSMarc i Òscar Casal, i Lluís San- ri, que es disputarà al País Bascvicente i Joan Valls. Tampoc nohi haurà cap integrant femenina el 20 de maig i en què es concen- traran 400 participants. Hi seran en diferents camps Victòria per aaquest any. El grup que es pre- els germans Casal, Sanvicente i Daniel José J. J. B.senta té “molta experiència”, Valls. La prova els arriba aviat ANDORRA LA VELLA que va tenir lloc dimarts. Sobre REDACCIÓcom indica el seleccionador, Car- en la preparació, i més en ser una la taula hi ha les instal·lacions ANDORRA LA VELLAles Font, que con a en els seus marató de muntanya. “Hi arri- El Torneig dels petits isards es de Prada de Moles d’Encampcorredors i no dubta a destacar bo una mica just”, admet Marc disputarà quasi amb tota segu- i l’estadi Comunal d’Andorra El Campionat d’Engolastersel potencial que tenen: “Tenim Casal, que ha tingut problemes retat en la data en què estava la Vella, que se sumarien al el van disputar 27 jugadors.un equip dels més forts que hem físics últimament. En canvi, el programat, el 16 de juny, però camp del Consell, que segur El campió va ser Daniel José,tingut mai, si no el que més.” seu germà Òscar estarà en mi- pot canviar de seu. que acollirà partits, quadrant que va vèncer mitjançant el Els components de la FAM es llors condicions i és conscient Aquesta és la via que estan horaris amb la International sistema de desempat, ja quedivideixen pels tipus de proves. que “hi trobarem molt nivell”. estudiant els tècnics del Go- Women’s Cup. S’està a l’espera havia acabat igualat amb Jo-Els germans Teixidó se centren Per Sanvicente, “començar amb vern i de la Federació Andor- de rebre la con rmació dels co- sep Ribera a 6,5 punts. Totsen les Vertical Kilometer Series, una marató m’agafa d’hora”, per rana de Rugbi, que ahir es van muns corresponents, així que dos van guanyar sis partidesmentre que la resta ho fan en les l’exigència que suposa que sigui reunir després de la trobada de hi podria haver dues o ns i tot i van fer taules en la que elsSkyrunner World Series. Un al- a principis de temporada. conciliació entre les dues parts tres seus. enfrontava.
 • 18. 18 CLASSIFICATS DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 Vehicles COMPRA-VENDA824 242 LES MILLORS LLOGUERS-CANVIS IMPORTACIÓ I 722 997324 242Av. Tarragona, 44-46, al costat de lestació dautocars - info@automobilismercauto.com OCASIONS! EXPORTACIÓ DE VEHICLES 324 242 Av. dEnclar, 74 - info2@automobilismercauto.comLA FIRA PERMANENT DEL VEHICLE D’OCASIÓ www.automobilismercauto.comFIAT PUNTO 1.1 I6 SPEED MITSUBISHI PAJERO SPORT VOLKSWAGEN NEW BEETLE BMW 323 CI 170 CV FERRARI F430 F1 490 CV FIAT SEICENTO 1.3 JTD AUDI Q7 3.0 TDI V6 QUATTRO MERCEDES-BENZ ML 32055 CV 2.5 GLS 1.9 TDI 3.2 CDI 4-MATIC105.000 KM 247.000 KM 127.000 KM 131.000 KM 35.000 KM 61.000 KM 79.243 KM 82.665 KMRef. 23254 1.800 € Ref. 22184 4.500 € Ref. 20926 5.900 € 4.900 € Ref. 23358 Consulteu Ref. 22774 79.000 € 10.500 € Ref. 20715 32.000 € 29.900 € Ref. 22593 34.900 €SUBARU JUSTY 1.5 I 100 CV 4WD KIA RIO 1.5 I 16 V LS BERTONE FRECLIMBER 1.4 100 CV AUDI 80 2.0 D 120 CV MITSUBISHI MONTERO 3.2 BMW X5 4.8 I 365 CV FORD KA 1.2 I 70 CV TITANIUM MERCEDES-BENZ SL 500 160 CV CABRIOLET 5.0 278 CV83.243 KM 90.000 KM 114.000 KM 260.000 KM 95.200 KM 83.000 KM 13.000 KM 21.000 KMRef. 23121 5.400 € Ref. 21490 3.500 € Ref. 23036 1.800 € Ref. 22679 1.500 € Ref. 22200 16.900 € Ref. 22992 39.800 € Ref. 23111 6.900 € Ref. 22107 33.000 € ES VEN CLIO 1.5 DCI ES VENEN 85 CV, 66.000 km, any 2007, clim. auto, sensor Es ven pàrquing. PREU: 8.200 € Panda 4x4 COMPRO TOT TIPES DE COTXES s’admet cotxe a canvi FIAT PANDA 1.2 gasolina, C 200 Kompresor any 2008 CL 600 any 2002 Matrícula: B... DE MENYS DE 8 ANYS. any 2004, 65.000 km, 120.000 km PAGAMENT AL COMPTAT tracció al davant = Molt poc consum!! Aire condici- Ens desplacem per veure el vehicle. onat, ràdio CD, vidres elèc- trics, direcció assistida, Preu: 1.500 € tel : 32 15 89 molt ben cuidat. Altres vehicles a http://www.buscocotxe.ad/autoexport/ VW Eos FSI descapotable any 2008 Tel. 359 817 Kia Picanto any 2005 Tel.: 391 630Vols vendre el teu cotxe o la teva moto? Immobles Anuncia’t en aquest espai. Més informació al 80 88 88 El primer diari digital d’Andorra Diversos 0 LA SEU D’URGELL LLOGA PIS D’1 HAB. ENCAMP - CENTRE835 80 PARTICULAR CASA RELAX AMB MOBLES A ENCAMP PIS CÈNTRIC EN VENDA Pis 1 habitació doble, 1 bany complet, cuina, men- Balcó. Bona vista. Possibilitat de pàrquing. jador amb balcó, sol i vistes. IDEAL INVERSIÓ!!! VENUS 1 mes de dipòsit. Facilitats al pagament del dipòsit. Preu: 105.000 € Preu: 395 € Tel. 321 349 VENDA DE LLENYA Massatges eròtics Tel.: 732 020- Roure. Comanda mínima: 1/2 m3 Renovació constant Tel.: (+376) 738 721 (el preu inclou també el fercamp@andorra.ad transport i la col·locació). de noies www.fercamp.com ARINSAL - LA MASSANA- Confecció de coms. Serveis 24 h OFERTES LLOGUERS- Sacs d’encenalls. Sortides ARINSAL ESCALDES. REF. 2678: ANDORRA LA VELLA. Pis de 99 m2, 2 habitaci- Pis MOBLAT i EQUIPAT de REF. 2834: Pis cèntric refor- particulars ons, 2 banys, cuina se- 46 m2, 1 habitació doble, 1 bany mat de 123 m2, 4 habitacions, i hotel parada i equipada, saló complet, cuina oberta moblada. 1 bany complet, saló menjador menjador amb llar de foc. Saló menjador. Possibilitat de amb accés a la terrassa amb Terrassa amb sol i vistes. pàrquing a prop. PREU: 375 € sol i vistes. Cuina separada. 1 cervesa gratis Pàrquing i traster. LA MASSANA. REF. 2338: Es- PREU: 800 € Preu: 140.000 € tudi moblat de 40 m2, saló men- ARINSAL. REF. 546: Dúplex de Ref. 2514 jador amb llar de foc i accés a la 133 m2, 3 habitacions, 2 banys Tel.: 00 34 644 573 305 COMPRO OR 00 34 973 351 937 LA CORTINADA terrassa, 1 bany complet, cuina complets, cuina separada mo- oberta equipada. Sol i vistes. blada, saló menjador amb accés Pis de 97 m2, 2 habitacions Pàrquing i traster. PREU: 420 € a la terrassa de 53,40 m2. Sol i i ara també PLATA dobles, 2 banys complets, SANT JULIÀ DE LÒRIA. vistes. Pàrquing. PREU: 850 € PAGO + I MILLOR cuina oberta moblada, ampli REF. 2806: Àtic cèntric de ORDINO. REF. 2847: Pis se- saló menjador amb accés a 136 m2, 4 habitacions, 1 bany minou de 80 m2, 2 habitacions, la terrassa. Sol i vistes. Pàr- complet, 1 bany auxiliar, cuina 2 banys complets, cuina separa- quing individual i 2 trasters. separada moblada, safareig, da moblada i saló menjador amb Diners a c/ la Llacuna, 11. Andorra la Vella. Preu: 250.000 € Ref. 2740 saló menjador. PREU: 825 € Pàrquing. accés a la terrassa. Pàrquing. PREU: 525 € l’instant Tel.: 827 537 VOL VENDRE O LLOGAR LA SEVA PROPIETAT? TENIM CLIENTS DISPOSATS A COMPRAR O LLOGAR LA SEVA PROPIETAT
 • 19. DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 CLASSIFICATS 19 OPORTUNITAT ES VEN PIS COMPRO PISOS A ANDORRA I ESCALDES tel.: +376 874 050 info@eiximmobiliari.com CASA ADOSSADA (ORDINO) 150 m2 d’habitatge + A CAN NOGUER TAMBÉ COMPRO EDIFICIS lloguer 50 m2 de garatge tancat ABSTENIU-VOS IMMOBILIÀRIES 170 m2, tot exterior, assolellat, magnífi- 3-4 habitacions, bany renovat, Tel.: 32 89 85 ques vistes, 3 habitacions (1 suite amb llar de foc, 2 terrasses + barbacoa. grans armaris), cuina, menjador gran, PARTICULAR LLOGA PISOS Pis a Escaldes, zona Caldea. Pis cèntric a Andorra la Vella. terrassa, bany complet amb banyera Totalment moblat i equipat 111 m2. Totalment reformat. 3 Accés a transport escolar. dhidromassatge, bany aux. amb dutxa, d’1 i 4 habitacions a amb tots els electrodo- habitacions, 2 banys, gran mèstics. 1 habitació doble, saló menjador amb sortida Preu: 390.000 € 2 places daparcament i traster. Andorra la Vella i Encamp 1 bany, cuina separada, sa- a terrassa, cuina separada fareig. 1 plaça d’aparcament i equipada, safareig, 1 plaça ara per 350.000 € Interessats, truqueu i traster. d’aparcament. Tel.: 32 66 96 Tel. 32 39 04 - 32 99 12 al tel. 80 55 77 600 €/mes Despeses a part segons consum 790 €/mes Despeses a part segons consum ANDORRA LA VELLA ESCALDES-ENGORDANY ENCAMP Gran oportunitat Immobiliària: 2 PARADES, MERCAT DELS MARGI- PIS, 2 H., SENSE MOBLES, A L’AV. ESTUDI SENSE MOBLES, HORT DE a Andorra la NETS, BEN SITUADES. PREU: 300 € ESTUDI O PIS DE 2 HAB. (PETITES) CARLEMANY, AMB PQ. PREU: 450 € PIS DE 3 HABITACIONS, S/M, A LA GODÍ. PREU: 300 € PISOS 1, 2 I 4 H. SENSE MOBLES, MI- tel. 835 800 Vella, residencial. AMB MOBLES AL COSTAT DEL CRÈDIT ZONA DE LA PISCINA DE LA RADOR D’ENCAMP. PREU: 400-600 € www.manteniment-serveis.com Pis de 106,92 DE PRADA RAMON. ZONA ANDORRA MONTANYA. PREU: 550 EUROS 2000. PREU: A PARTIR DE 350 € PIS DE 2 H AMB MOBLES A LA ZONA m2 amb 3 hab., PISOS D’1 I 3 HAB. AMB MOBLES O DE TURÓ DE VILA, AMB PQ. I TRASTER. MAGNÍFICA OCASIÓ PIS, 3 HABITACIONS, REFORMAT, S/M, SENSE, A L’AV. FITER I ROSSELL. PREU: 500 € Apartament en una sola planta de 103 m2, 2 banys, cuina, AL C/ GIL TORRES. PREU: 600 € A PARTIR DE 400 € PIS DE 2 HABITACIONS AL COSTAT DE 2 habitacions, 2 banys. Gran saló amb llar menjador, traster, 2BUSQUES PISOS D’1 O 2 HABITACIONS, S/M, PIS, 1 HAB., NOU, SENSE MOBLES, L’HOTEL CORAY, AMB PQ. PREU: 500 € de foc, molt assolellat. places de pàrquing. C/ ALZINARET. A PARTIR DE 400 € EXTERIOR, PQ., AV. PESSEBRE, PROP PIS O ÀTIC, 2 HAB., CÈNTRIC, AMB PQ. Plaça de pàrquing amb traster. DE L’HOSPITAL. PREU: 500 € Abans: 664.810 €. PIS? PISOS DE 2 I 3 HABITACIONS I TRASTER. SENSE DESPESES. ZONA PREU: 265.000 € SEMINOUS AMB PQ., COSTAT OPEL. PIS D’1 I 2 HABITACIONS AMB MO- EL PEDRAL. PREU: 500 € Ara: 399.000 € A PARTIR DE 500 € BLES, AL COSTAT DEL DON DENIS. PIS CÈNTRIC, 1 I 2 HAB., SENSE MO- PÀRQUINGS A LA ZONA DE L’ANDORRA A PARTIR DE 450 EUROS BLES, AMB BALCÓ, COSTAT XOCOLATÍ PLETA D’ORDINO Tel. 73 20 20 2000. A PARTIR DE 80 € ESTUDI A L’AV. DEL FENER AMB I AMB PQ. A PARTIR DE 400 € Acollidor dúplex de 95 m2 + 8 m2 de TRUCA’NS, PIS DE 3 H., AMB MOBLES, CÈNTRIC, MOBLES. PREU: 350 € PIS, 1 HAB., MOBLAT, AMB PQ. I TRAS- terrassa. 2 habitacions, 2 banys, sala amb GRANT’AJUDAREM COSTAT ESCALE, AMB PQ. PREU: 700 € PÀRQ. A L’AV. PONT DE LA TOSCA, TER, ZONA TURÓ DE VILA. PREU: 450 € llar de foc. Pàrquing. PIS D’1 HABITACIÓ, SENSE MOBLES, AL COSTAT DE LA PISCINA MONTANYA. PREU: 65 € EL TARTER NOU PREU: 360.000 € (NEGOCIABLE) OPORTUNITAT A L’EDIFICI DE L’ANDORRA 2000. ¡PISOS 1 I 2 H. MOBLATS, AMB PQ. I PREU: 375 € SANT JULIÀ DE LÒRIA TRASTER, AMB BALCÓ I GRAN TER- ENCAMP RASSA. PREU: 450-550 € PLETA D’ORDINO BOXS AL COSTAT DE L’OPEL. PISOS DE 2 I 3 HAB., AMB TERRASSA I PÀRQUING. A PARTIR DE 350 € Apartament de 105 m2 amb jardí, 3 hab., CENTRE PIS, 1 HAB., SENSE MOBLES, CÈNTRIC, ARINSAL806 260 SOBRE ANDORRA 2000. PREU: 450 € ORDINO ESTUDI AMB MOBLES O SENSE. 2 banys, sala amb llar de foc, Pis de 90 m², PIS D’1 HAB. AMB MOBLES, SENSE A PARTIR DE 250 € molt assolellat. 3 habitacions, PISOS, 4 HAB., SENSE MOBLES, AL C/GIL TORRES. PREU: 600 € PQ., CENTRE D’ORDINO. PREU: 400 € PISOS D’1 I 2 HABITACIONS, MOBLATS. NOU PREU: 398.000 € 2 banys, SANTA COLOMA LA MASSANA A PARTIR DE 400 EUROS PER REFORMARPríncep Benlloch, 8-1r PIS DE 2 HAB., SENSE MOBLES, SO- CASA DE 4 HABITACIONS, S/M, GANGUES Tot tipus de serveis i reformes, fusteria, elec- A SISPONY. PREU: 700 € Preu: 160.000 €AD500 Andorra la Vella LEJAT, VISTES, AMB PÀRQ. I TRASTER, LOCAL COMERCIAL, ZONA DE L’OPEL, tricitat , lampisteria, pintura. Neteja i planxat ZONA COL·LEGI JANER. PREU: 450 € PISOS D’1 H I 3 H. AMB MOBLES O acg@acg.ad SENSE, CÈNTRIC. A PARTIR DE 400 € DE 200 m2, SENSE TRASPÀS. a domicili. Subministrament de llenya. Tel.: 831 277 IMMOBILIÀRIA Compra, venda, lloguers, traspassos, gestió dimmobles Telèfon: 801 055 www.granvalira.com - info@granvalira.com C/ lAigüeta, ed. Centre, n. 23, local 6, Andorra la Vella Casa adossada nova, a Pis a l’avinguda Meritxell estrenar, a Anyós, 220 m2 nou, a estrenar, acabats LLOGUERS repartits en 4 dormitoris de luxe, 125 m2 repartits dobles (4 suites), 1 bany de ANDORRA LA VELLA ESCALDES-ENGORDANY PREU: 300 € en 3 dormitoris dobles, cortesia, cuina office gran, 3 banys, menjador gran REF. 3730 Local comercial situat al car- REF. 3379 Pis de 90 m2, 3 dormitoris, REF. 3650 Pis de 70 m2 , 2 dormitoris, 1 menjador amb llar de foc i i cuina totalment equi- rer l’Aigueta, 50m2, amb bany. PREU: 1 bany complet, cuina tancada amb sa- bany, cuina, saló menjador, amb llar de sortida a terrassa de 40 m2. pada. Possibilitat de pàr- 800 € fareig, saló menjador, balcó. Calefacció foc, exterior. Plaça de garatge i traster. Jardí de 50 m2. 3 Places de segons el consum. PREU: 600 € PREU: 550 € pàrquing. Acabats de qua- quing per 30.000 €. REF. 3689 Zona Pyrénées. Pis cèntric, litat. Preu: 650.000 € Preu: 469.500 € 85 m2, 3 dormitoris, 2 banys, saló men- REF. 3327 Pis de 90 m2, 2 dormitoris, REF. 3721 Pis de 48 m2, moblat, 1 dor- jador, cuina independent, balcó. Plaça 1 banys complet, cuina tancada, saló mitori, 1 bany complet, saló menjador Borda-xalet rehabilitada Pis al centre d’Andorra de garatge opcional. PREU: 725 € menjador, terrassa. Plaça de garatge. amb cuina americana i equipada. Plaça completament! Consta de per reformar d’1 dormi- Situat en zona assolellada i amb mag- de garatge opcional. PREU: 345 € 2 153 m repartits en 3 dormi- tori, bany complet, cuina REF. 3720 ZONA ESCALE. Pis cèntric nífiques vistes. PREU: 500 € toris dobles (1 suite), 2 banys americana i menjador de 3 dormitoris, 2 banys, saló menjador, CANILLO cuina semioberta, safareig, exterior. REF. 3540 Pis de 35 m2, 1 dormitori complets,cuina americana to- amb llar de foc. Traster semiseparat, 1 bany, saló menjador, REF. 3669 EL TARTER. Pis de 48 m2 talment equipada i menjador inclòs. Preu: 75.000 € Sol i vistes. Totalment moblat i equipat. situat a la pleta del Tarter, 1 dormitori, molt gran amb sortida a jardí Preu: 600 € cuina. Molt bon estat. PREU: 340 € 1 bany complet, cuina americana, saló de 50 m2. Box per a 1 cotxe. REF. 3335 Pis de 91,17 m2, reformat, REF. 3680 Àtic cèntric de 120 m2, 3 menjador amb llar de foc. Plaça de ga- PREU REBAIXAT: 390.000 €!! dormitoris, 2 banys, cuina tancada, saló 3 dormitoris, 2 banys, cuina , saló men- ratge. Moblat i equipat. PREU: 450 € jador. Plaça de garatge opcional a 52 €. menjador, terrassa, saló menjador. Pla- ça de garatge. PREU: 850 € REF. 3355 RANSOL. Estudi de 45 m2, 1 Oportunitat!!! Pis molt OPORTUNITAT!! Pis nou, PREU: 700 € dormitori, 1 bany, cuina americana amb cèntric a Encamp a estrenar, a Ordino, REF. 3665 ZONA LYCÉE FRANCÈS. REF. 3688 Pis seminou, 90 m², 3 dormi- saló menjador, Plaça de garatge i tras- d’1 dormitori doble, 206 m2, 4 dormitoris (2 Pis de 3 dormitoris, 1 bany, cuina tan- toris (1 suite), 2 banys, saló amb balcó, ter. MOBLAT I EQUIPAT. PREU: 325 € bany complet, menja- suites), 3 banys com- cuina, pàrquing inclòs. PREU: 690 € plets, 1 bany de cortesia, cada, saló menjador, plaça de garatge. SANT JULIÀ DE LÒRIA dor amb balcó de 3 m2, REF. 3408 Pis de 50 m2, 1 dormitori cuina office i menjador PREU: 650 € pàrquing i traster de doble, 1 bany complet, cuina americana REF. 3171 Pis de 80 m2, 2 dormitoris, lloguer. amb llar de foc amb sor- REF. 3660 SANTA COLOMA. Pis de amb saló menjador, balcó amb vistes i 1 bany, cuina equipada, safareig, saló Preu: 78.000 €!! tida a 2 terrasses. 2 pla- 106 m2, 3 dormitoris, 2 banys, cuina sol. Plaça de garatge. PREU: 525 € menjador. PREU: 450 € ces de pàrquing i traster. tancada, saló menjador, balcó, plaça de Preu: 657.500 € garatge. PIS REFORMAT. PREU: 600 € ENCAMP REF. 3584 Pis de 60 m2, 1 dormitori, 1 REF. 3701 Pis de 95 m2, 3 dormitoris 1 bany, cuina americana, saló menjador. REF. 3744 Pis de 45 m2, 1 dormitori, Plaça de garatge i traster. PREU: 450 € 1 bany, cuina, saló menjador, plaça de bany, cuina tancada, safareig, menja- ANDORRA LA VELLA Ref. 113 Àtic a estrenar, 130 m2, Ref. 85 Local cèntric de 10 m2, office reformada, calefacció inclo- dor, pàrquing. SOLAMENT 1 MES DE REF. 3599 Pis de 130 m2, 3 dormitoris, 4 dormitoris, 2 banys (hidromas- sala diàfana i lavabo. Preu: 250 € sa. Preu: 630 € garatge. PREU: 450 € Ref. 215 Centre, 100 m2, 4 dor- DIPÒSIT. PREU: 600 € 2 banys, cuina tancada, saló menjador mitoris, 2 banys, cuina indep., satge), cuina independent, bons Ref. 121 Barri antic. Apartament ESCALDES-ENGORDANY REF. 3747 Dr. Mitjavila, plaça de garat- amb balcó. Plaça de garatge opcional a armaris, vistes, balcó, sol de tarda. acabats, vistes, sol, diverses ter- de 65 m2, 2 dormitoris, despatx, ge. PREU: 70 € REF. 3683 Pis de 80 m2, 2 dormitoris, rasses (15 m2), pq. Preu: 970 € Ref. 129 Àtic dúplex molt ben si- 70 €. PREU: 525 € Preu: 550 € Possibilitat de pq. bany, lavabo, tot exterior, armaris, tuat, 2 habitacions, 2 banys, cuina 1 bany, cuina tancada, saló menjador, Ref. 213 Estudi moblat, centre, Ref. 180 Sta. Coloma. Aparta- cuina oberta. Preu: 520 € (possi- equipada, vistes, sol, obra nova, ESTUDIS I PISOS, 1 DORMITORI, plaça de garatge i traster. PREU: 550 € REF. 3062 Pis de 77 m2, totalment cuina equipada, armari, bany, as- ment de 97 m2, 3 dormitoris, bilitat de pàrquing) tot exterior. Preu: 650 € MOBLATS I EQUIPATS, A PARTIR moblat, 2 dormitoris, 1 bany complet, solellat. Preu: 350 € bany, lavabo, tot exterior, refor- Ref. 120 Apartament d’obra nova, DE 350 € REF. 3451 Pis de 42 m2, moblat, 1 dor- mat, safareig. Preu: 500 € cèntric, 2 dormitoris, 2 banys, sol, Ref. 118 Local cèntric, 300 m2 en mitori, 1 bany, cuina americana i equi- cuina tancada, saló menjador. Plaça de Pis cèntric, 2 dormitoris, 2 banys, dues plantes, gran façana en vi- garatge. PREU: 500 € tot exterior, bons acabats, sol, Ref. 74 Local cèntric, 200 m2 en vistes, traster. Preu: 650 € dre, 2 lavabos. Preu: 3.500 € pada, saló menjador. Plaça de garatge. VENDA despeses incloses. Preu: 690 € planta baixa, amb façana a la Ref. 88 Cèntric (Pyrénées), 1 baixada del Molí, davant aparca- Ref. 211 Estudi moblat i ben situ- Ref. 133 Sta. Coloma. Aparta- dormitori, despatx, safareig, at, cuina equipada, armaris, bany, ment Tobira. Preu: 2.000 € bany complet, cuina equipada. ment cèntric, 100 m2, seminou, assolellat. Preu: 395 € ANDORRA CÈNTRIC Àtic de 60 m , 1 dormitori, 1 bany, 1 safareig, cuina americana. PREU: 85.000 € 2 3 dormitoris, 2 banys, safareig, Ref. 148 Cèntric, 3 dormitoris, 1 Preu: 500 € bany, cuina independent, sol, ca- Ref. 219 Pis, 70 m2, 2 h., 1 bany, cuina independent, calefacció Ref. 149 Pis cèntric, 100 m2, zona inclosa, sol, terrassa. Preu: 670 € lefacció inclosa. Preu: 682 € FEDA, 4 dormitoris, bany, cuina impecable, cuina semioberta, bal- có, calefacció inclosa. Preu: 600 € LA CORTINADA Sota àtic de 96 m2, 2 dormitoris dobles (1 amb suite amb bany complet), 1 bany complet amb banyera d’hidromassatge, cuina tancada, saló menjador amb balcó, llar de foc, Plaça de garatge gran i traster gran. Vistes. Exterior. Seminou. PREU: 230.000 € (NEGOCIABLE!!!!!) CONSULTEU LA NOSTRA ÀMPLIA GAMMA D’OFERTES DE LLOGUER I VENDA A LA NOSTRA PÀGINA WEB: www.granvalira.com
 • 20. 20 CLASSIFICATS DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 ES BUSCA XALET, CASA O PIS PER LLOGUER DE TEMPORADA HIVERN I ESTIU. PREFERIBLEMENT MOBLAT. www.finquesmarca.com truca’ns Contacta: 668866 o temporadalloguer@gmail.com finquesmarca@andorra.ad Av. de Joan Martí, 82 - AD200 Encamp 73 20 20 troba la teva llar Busquem pisos VENDA de lloguer a totes les 02338 - ENCAMP - CENTRE 02538 - ANDORRA LA VELLA parròquies. Superf.: 90 m², 3 habitacions Pis de 2 dormitoris, saló menja- 135.000 € (3 dobles), 1 bany, cuina, dor, cuina reformada, 1 bany, 1 menjador, mobles, porter au- bany auxiliar. GRAN OPORTUNI- Ref. L0716: Tenim clients esperant tomàtic, exterior. A REFORMAR. TAT!! Preu: 150.000 € Preu: 159.999 € Es traspassa bar restaurant per llogar el vostre pis! 02166 - ENCAMP - VILA 2 00080 - ENCAMP (Funicamp) habitacions (2 suites), 2 banys, al centre de la Massana. 2 habitacions exteriors, 1 bany cuina, menjador, terrassa, complet, cuina americana, traster, terres, garatge, llar de menjador exterior, balcó, ex- foc, exterior, assolellat. Preu: Interessats, truqueu terior i assolellat. Pàrquing. 262.000 € COSTAT del FUNICAMP. Preu: al 73 73 73 145.000 € 02237 - ORDINO 112,97 m², 3 habitacions (1 suite, 2 do- Ref.: 02576 PIS A REFORMAR, 02337 - ENCAMP - CENTRE bles), 2 banys, cuina, menjador, 3 DORMITORIS, SALÓ ES TRASPASSA Pis de 70 m2, dos dormitoris, terres, jardí, garatge, armaris, ENCAMP saló menjador, cuina. Pàrquing. calefacció, exterior, orientació, MENJADOR, CUINA, PERRUQUERIA Cèntric. Preu: 155.000 € assolellat. PIS AMB JARDÍ DE Centre BANY, SOL. 190 m2. Preu: 368.200 € A ANDORRA LA VELLA LLOGUER 00763 - ENCAMP - FUNICAMP Pis d’1 pàrquing, exterior i assolellat. 02098 - ANDORRA LA VELLA - Santa AMB BONA habitació doble, 1 bany, cuina americana, Preu: 350 € Coloma Pis de 2 dormitoris, saló menja- CLIENTELA menjador, balcó, pàrquing, exterior i assolellat. Totalment moblat i equipat. 01775 - CANILLO - ZONA RESIDENCIAL dor, cuina. Pàrquing. Despeses incloses. Preu: 600 € Pis de 2 habitacions dobles, 1 bany PREU: 6.000 € Preu: 390 € complet, cuina, menjador amb llar de foc 02098 - ANDORRA LA VELLA - Santa 02344 - ENCAMP - CENTRE i balcó i pàrquing. Sol i vistes, gran jardí. Coloma Pis de 2 dormitoris, saló menja- TEL.: 33 95 60 3 dormitoris, saló menjador, cuina, Preu: 600 € dor, cuina. Pàrquing, despeses incloses. 2 banys. CÈNTRIC. Preu: 600 € 02284 - ESCALDES-ENGORDANY Preu: 600,01 € 02572 - ESCALDES-ENGORDANY - 130 m², 3 habitacions dobles, 2 banys, 02536 - CANILLO - Bombers Pis de 2 ENGOLASTERS Pis de 2 dormitoris, saló cuina, menjador, garatge, CÈNTRIC. dormitoris, saló menjador, cuina america- Es traspassa menjador, cuina, bany complet. PÀR- Preu: 850 € na, bany complet. TOTALMENT MOBLAT I planxisteria QUING, TERRASSA DE 60 m2. Preu: 700 € 01841 - ENCAMP - LES BONS EQUIPAT. Preu: 375 € Ref: 00763 - ENCAMP - FUNICAMP. PIS Pis de 2 habitacions, 1 bany complet, DIVERSOS LOCALS EN LLOGUER Preu a convenir NOU, A ESTRENAR Pis, 1 habitació doble, cuina, menjador pàrquing, GRAN TERRAS- A TOTES LES PARRÒQUIES 1 bany, cuina americana, menjador, balcó, SA. Preu: 475 € Tel. 353 221 LA MASSANA - P0179 Casa adossada en construcció a la zona residencial Els Oriossos, LA MASSANA - REF. 1077 parròquia de la Massana. Planta Àtic dúplex de 100 m², 4 dormitoris, al típic garatge: 4 cotxes, traster i as- poble d’Anyós. Terrassa amb vistes impressio- censor. Planta 1a: menjador de 30 m2 amb accés a terrassa de tunitat d’adquirir una propietat en un poble 41 m2, bany auxiliar, cuina amb típic andorrà. zona d’esmorzar i accés a un jardí de 34 m2. Planta 1a: 4 dormitoris, PREU: 375.000 € 2 dobles i 2 individuals, 2 banys i safareig. Altell convertit en gran suite amb menjador de 22 m2, dormitori de 10 m2, vestidor i bany amb cabina dutxa de hidro- massatge. OFERTA: 725.000 € LA MASSANA -D.U.- REF. 1067 Apartament a Erts. 1 dormitori doble, 1 bany amb banyera, cuina oberta amb passaplats. Men- jador espaiós amb llar de foc i sortida a una ter- rassa amb vistes al riu i el bosc. Pàrquing i traster. PREU: 100.000 € Centre de Serveis Immobiliaris Cisa Grup Av. Sant Antoni, 32 · AD400 LA MASSANA · Tel: 73 73 73 · comercial@cisa.ad · www.cisa.ad www.twitter.com/cisaandorra www.facebook.com/CISA.Andorra
 • 21. DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 CLASSIFICATS 21 Lloguer ANDORRA LA VELLA ESCALDES-ENGORDANY ANDORRA LA VELLA ANDORRA LA VELLA REF. 00759 REF. 00791 REF. 00625 REF. 00001 PRAT GUILLEMÓ Molt cèntric! Preciós àtic de 40 m², Molt cèntric! Pis de 60 m², 1 habitació Pis molt cèntric! Zona Pyrénées. Pis Àtic dúplex de 170 m². Alt standing. 4 habitacions amb armaris, 1 suite, habitació independent, moblat i doble, molts armaris encastats, ampli de 2 habitacions amb armaris encas- saló de 40 m² més biblioteca, amb sortida a terrassa de 20 m², amb equipat, ascensor, calefacció inclo- menjador, cuina reformada totalment tats, bany complet, cuina semioberta vistes panoràmiques i sol tot el dia. Cuina totalment equipada. 3 banys sa. Molt mono! OCASIÓ! 375 €/mes equipada, bany amb plat de dutxa, ex- al saló, safareig, ascensor, pàrquing i complets, terres de parquet. 2 places d’aparcament i traster de 30 m². CALEFACCIÓ INCLOSA! terior, ascensor. Preu: 450 €/mes traster inclosos. Preu: 525 €/mes Preu: 1.600 €/mes Venda VENDA DE SOCIETAT AMB ANYÓS REF. 00113 NEGOCI DE RESTAURANT Casa adossada de 330,77 m², cale- facció per geotèrmia, garatge per Ben situat, a dos minuts del centre neuràlgic d’Andorra la Vella. a 5 cotxes, domòtica, ascensor, 3 En ple funcionament, capacitat per a 60 + 50 comensals. habitacions i gran cap de casa, saló menjador amb llar de foc i sortida PREU: 95.000 € al jardí de 100 m². Preu: 895.000 € BORDES D’ENVALIRA Pisos d’obra nova de 53 a 80 m². Acabats de qualitat. Magnífiques vistes. Enfront de les pistes del Canaro CERTERS i del circuit de motos de neu, REF. 00787 cuines totalment equipades. Situació privilegiada. Magnífiques Preus amb pàrquing vistes i sol tot el dia. Acabats de i traster inclosos: 1a qualitat. 270 m2 construïts + garatge i terrasses. Àtic de 53 m²: 140.000 € Preu: consulteu-lo. Pisos de 80 m²: 150.000 € 170.000 € Av. Doctor Mitjavila, 17 L L O G U E R S 801 065 M O BL AT S ( L L O G U E RS ) www.eurofinques.com V E N D (a 50 m de la Rotonda, av. Meritxell) Andorra la Vella · Fax: 86 19 80 comercial@eurofinques.com E S ESCALDES-ENGORDANY pàrq. i traster (Ref. 2505). 850 € ENCAMP ANDORRA LA VELLA (Ref. 2971). 395 € ANDORRA LA VELLA pli menjador (Ref. 3243). 123.103 € 85 m2, 2 banys, terrassa, pàrquing LA MASSANA2 habitacions, nou, calefacció 1 hab., nou, pàrquing i guardaes- Estudi, 1 bany, exterior, calefac- SANT JULIÀ DE LÒRIA 3 habitacions, 120 m2 (cèntric), llar 2 habitacions, 72 m2, habitacions (Ref. 2796). 169.000 € MOBLAT, estudi, exterior, cèntric,inclosa, possibilitat de pàrquing LA MASSANA quís (Ref. 1880). 500 € ció inclosa (Ref. 3230). 450 € 1 habitació, centre, cuina equi- de foc, pàrquing, PER REFORMAR dobles, ampli menjador, tot exterior 1 hab., 55 m2, MOBLAT i equipat. equipat (Ref. 2970). 90.000 €(Ref. 3138). 690 € 1 hab., ampli menj., exterior, pàr- 2 habitacions, nou, pàrquing i 1 habitació doble, 1 bany, cuina pada (Ref. 3209). 300 € (Ref. 2381). 252.000 € (Ref. 2632). 280.000 € Terrassa, sol i vistes, pàrquing i1 hab. doble, 54 m2 (nou: 2006), quing i traster (Ref. 2490). 425 € guardaesquís (Ref. 1857). 600 € equipada, exterior (Ref. 3163). 2 hab. dobles, impecable, sol, 1 hab., 63 m2 (cèntric), nou, 1 bany Pis de 70 m2, 3 habitacions, 2 traster (Ref. 2668). 184.583 € pàrquing (Ref. 3169). 116.023 €3 hab., cèntric, 110 m2, nou, cui- 500 € 2 hab., nou, ampli menj., exterior, vistes, pq. (Ref. 2665). 500 € (Ref. 3145). 269.000 € banys, terrassa, sol i vistes, pàrq. i 2 hab. dobles (nou), 82 m2, exteri- 1 hab. doble, 70 m2 (nou: 2007),na tancada (Ref. 3079). 820 € ESCALDES-ENGORDANY pàrq. i traster (Ref. 3035). 550 € SANT JULIÀ DE LÒRIA 1 habitació, nou, 73 m2, sol i 2 habitacions, 70 m2, MOBLAT, per traster (Ref. 2863). 307.000 € or, sol, terrassa. Pàrquing i traster planta baixa amb jardí, pàrquing iÀTIC, 4 habitacions, nou, ampli 1 habitació doble, nou, cuina vistes (Ref. 2654). 590 € entrar-hi a viure, cuina equipada. 3 habitacions, 70 m2, MOBLAT, (Ref. 2783). 263.700 € traster (Ref. 2881). 145.000 €menjador, cuina independent, ter- 3 hab. (Arinsal), ampli menjador 2 hab., ampli menjador, 1 bany, equipada (Ref. 3137). 450 € ÀTIC DÚPLEX, 2 habitacions, (Ref. 2780). 290.000 € llar de foc, cuina equipada, pàr- CANILLO 3 hab., 98 m2, 2 banys, parquet,rassa (Ref. 3092). 1.280 € amb llar de foc, exterior, pàrquing cuina tancada (Ref. 2977). 450 € 2 hab. dobles, equipat, calefac- 2 banys, terrassa de 30 m2 3 hab., 95 m2, 2 banys, cuina inde- quing (Ref. 2719). 280.000 € 1 habitacions (Prats), nou, OPOR- cuina office, 7 anys, pàrquing i tras- ANDORRA LA VELLA i 2 trasters (Ref. 3128). 650 € 1 hab., ampli menjador, 1 ció inclosa (Ref. 2750). 500 € (Ref. 2556). 700 € pendent (com nou, 8 anys), box per 3 habitacions dobles, 110 m2, TUNITAT (Ref. 3150). 99.000 € ter (Ref. 2892). 260.000 €1 hab., ampli menjador, possibi- CANILLO bany, cuina tancada, pàrquing ÀTIC DÚPLEX, 5 hab., 157 m2, CANILLO a 1 cotxe (Ref. 2111). 295.344 € 2 banys, terrassa, pàrquing i traster 1 habitacions (pleta d’Incles), 4 hab., 158 m (Sispony) 2 terras- 2 (Ref. 3033). 450 € 3 banys, terrassa, pàrquing 1 hab. (Magic), equipat, terrassalitat pàrquing (Ref. 2651). 430 € (Ref. 2827). 365.000 € ÀTIC, 1 hab. (entre SOLDEU i EL (Ref. 1849). 1.700 € de 50 m , pàrquing (Ref. 2997). 3 hab. dobles, 120 m2, 2 terrasses, MOBLAT i equipat, pàrquing ses, llar de foc, 2 pàrq., antiguitat: 5 TARTER) nou, amb altell, pàr- 3 habitacions, ampli menjador, 22 hab., ampli menjador, possibi- 2 banys, REFORMAT (Ref. 2778). ÀTIC, 4 habitacions dobles, (Ref. 3023). 105.000 € anys (Ref. 2735). 550.000 € ENCAMP 350 €litat de pàrq. (Ref. 2362). 550 € quing i traster (Ref. 1792). 400 € 2 banys, cuina tancada, pàrquing 1 habitació doble, prop Funi- 1 habitació (pleta d’Incles) equi- 300.000 € 164 m2, 2 banys, 1 bany auxiliar, ÀTIC, 1 hab., 70 m2 (entre SOLDEU ORDINO (Ref. 3194). 575 € 4 habitacions dobles, 135 m2, terrassa, sol, box tancat per a 2 cot-2 habitacions dobles, nou, cuina 1 habitació, 1 bany, cuina camp (Ref. 1918). 400 € pat, pàrquing (Ref. 2999). 400 € i EL TARTER), nou, pàrquing i tras- BORDA (actualment assecador deindependent, possibilitat de pàr- ÀTIC DÚPLEX 2 habitacions, 1 terrassa, 2 banys, BOX per a 1 xes (Ref. 3108). 480.000 € ter (Ref. 2629). 160.000 € (Ref. 2904). 400 € 2 habitacions dobles, impeca- ÀTIC, 2 habitacions (el Tarter), tabac), 248 m2 (construïts parets iquing (Ref. 2877). 650 € 2 banys, terrassa de 30 m2 ble, sol, vistes, pàrquing i traster 1 bany, pàrquing (Ref. 3115). cotxe (Ref. 3190). 389.206 € XALET de 437 m2 (Can Diumenge), 2 hab., 67 m2, MOBLAT, edifici de sostre) (Ref. 2779). 290.000 € 2 habitacions, 1 bany, cuina. Pàr- (Ref. 3063). 650 € xalet annex de 240 m2, parcel·la de3 habitacions, calefacció in- (Ref. 2366). 550 € 600 € ÀTIC DÚPLEX CANTONER, 178 m2, 7 anys, tot exterior, llar de foc, pàr- quing (Ref. 2056). 450 € 750 m2, sol i vistes, box per a 4 cot- SANT JULIÀ DE LÒRIAclosa, possibilitat de pàrquing 3 habitacions, ampli menjador, 2 hab. dobles, impecable, sol, 3 habitacions, nou, cuina inde- 5 hab., 3 banys, cuina office, exte- quing (Ref. 2781). 168.768 € 2 habitacions, ampli menjador, 2 banys, cuina tancada vistes, pàrq. (Ref. 3014). 650 € pendent equipada, terrassa, pàr- rior, pàrq. (Ref. 2854). 450.000 € xes. 3.200.000 € 2 hab. dobles, 77 m2, MOBLAT,(Ref. 2336). 750 € nou, sol i vistes. Pàrquing i traster (Ref. 3121). 650 € quing i traster (Ref. 3144). 700 € 2 hab. dobles, 79 m2, MOBLAT, 1 bany, pàrquing i traster LA MASSANA ESCALDES-ENGORDANY ENCAMP 2 banys, ampli menjador, pàrquing4 hab., ampli menj., cuina office, (Ref. 2972). 500 € (Ref. 2652). 210.000 € Estudi, exterior, cèntric, equipat 1 hab., 47 m2, habitació doble, am- 3 hab. (2 dobles, 1 individual), (Ref. 2644). 260.000 €
 • 22. 22 CLASSIFICATS DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 86 33 00 Av. Fiter i Rossell, 30 Escaldes-Engordany info@immodernandorra.com www.immodernandorra.com LLOGUER: 1 habitació, moblat LLOGUER: Pis totalment LLOGUER: Pis de 95 m2, totalment LLOGUER: Pis de 65 m2 de recent moblat i equipat, 1 habitació, moblat i equipat , 3 habitacions, construcció, totalment moblat i equipat, bany complet, cuina bany complet, cuina oberta. 2 banys complets, saló menjador i equipat, 2 habitacions, bany americana, pàrquing. amb llar de foc i 16 m2 de terras- Extraordinàries vistes. complet, traster i pàrquing. sa. Pàrquing i guardaesquís. 350 € 300 € 595 € 500 € ANDORRA REF. 4763 ENCAMP REF. 4682 ENCAMP REF. 4787 CANILLO REF. 4463 ANDORRA REF. 5031 SANT JULIÀ REF. 5025 LA MASSANA REF. 5024 CANILLO REF. 4622 Pis de 70 m2 per reformar de 3 Pis cèntric de 78 m2, 3 habi- Pis de 65 m2 de recent cons- Pis moblat de 30 m2, 1 habi- habitacions, bany, cuina tan- tacions, bany complet, cuina trucció, totalment moblat i tació, 1 bany, cuina oberta, cada amb safareig, possibilitat tancada amb safareig, saló equipat, 2 habitacions, 1 bany, terrassa gran. de pàrquing de lloguer. amb terrassa. traster, pàrquing. PREU: 76.000 € PREU: 86.000 € PREU: 55.000 € PREU: 72.000 € ESCALDES REF. 5065 ENCAMP REF. 5011 ANDORRA REF. 4952 ESCALDES REF. 4816 Pis cèntric de 80 m2 de 3 Pis cèntric de 90 m2, 3 Pis cèntric de 68 m2 de 3 habi- Pis de 62 m2 tot exterior, saló habitacions, 1 bany, cuina habitacions, bany complet, tacions (2 dobles i 1 individual), menjador, 2 habitacions do- tancada, saló menjador amb servei, cuina tancada i gran bany complet amb banyera, bles, bany complet, terrassa, accés a terrassa de 6 m2. saló menjador. cuina tancada amb safareig. plaça d’aparcament i 3 trasters. PREU: 139.900 € PREU: 138.000 € PREU: 142.000 € PREU: 134.900 € Lloguer de pisos a Escaldes ENCAMP +376 839 900 PIS, 2 HABITACIONS, SENSE Zona cruïlla dels Vilars - Pis d’1 hab., bany, cuina, www.immobiliariatandem.com saló menjador. Preu: 400 €. MOBLES, CUINA MENJADOR AMB -Pis de 2 hab., bany, cuina- LLOGUER TÉ PLAÇA D’APARCAMENT. PREU: VENDA MOLT MACO. PÀRQUING BALCÓ, C/ MIRADOR D’ENCAMP menjador. A partir de 500 €. Tots amb calefacció inclosa. 375 EUROS + 40 DE DESPESES. I TRASTER. APROFITA PREU: 400 EUROS Animals no. ANDORRA LA VELLA ANYÓS - ORIOSOS PIS MOLT AMPLI, REFORMAT, FINES- ARINSAL SEMINOU, MAGNÍFIC ÀTIC DE PREU: 260.000 EUROS. Tel.: 321 248 Tel.: 35 36 04 TRES D’ALUMINI, 3 DORMITORIS, PIS EN MOLT BONES CONDICI- 4 DORMITORIS + ALTELL DE CUINA SEPARADA, UN BANY, TER- SISPONY. LES AGUDES ONS, MOBLAT I EQUIPAT, DE 2 20 M2, GRAN CUINA EQUIPADA RASSA, SALÓ MENJADOR GRAN, DORMITORIS, 2 BANYS, CUINA PIS DE 2 DORMITORIS PIS PER LLOGAR A ESCALDES Es lloguen pisos PARQUET, EDIFICI SENSE ASCENSOR, AMB ELECTRODOMÈSTICS MI- AMB JARDÍ D’UNS 70 M2 AMERICANA, TERRASSA DE AMB UNA 4a PL., SENSE PÀRQUING. 10 M2, PÀRQUING I TRASTER. ELE, DE LUXE 180 M2 + ALTELL, + JARDÍ COMUNITARI DE Zona Pessebre, 3 hab., solejat d’una habitació, PREU: 490 EUROS. PREU: 550 EUROS + DESPESES. 2 PLACES DOBLES DE PÀR- 200 M2, CUINA SEPARADA, QUING, POSSIBILITATS DE FER- 2 BANYS, VISTES PANORÀ- moblats i equipats, ESCALDES-ENGORDANY LA MASSANA - CÈNTRIC HI UN BOX, VISTES PANORÀ- MIQUES, PÀRQUING I TRAS- De particular a particular a Anyós (al costat PIS DE 3 DORMITORIS, 2 BANYS, PIS MOLT AGRADABLE, 3 DOR- MIQUES. PREU NEGOCIABLE. CUINA SEPARADA, TERRASSA, TER. PREU: 280.000 EUROS. Preu: 450 € - Tel.: 32 72 18 del Centre MITORIS, CUINA SEPARADA, 2 DAVANT DE L’HOSPITAL, MO- BANYS, TERRASSA, GRAN SALÓ ARINSAL BLAT I EQUIPAT, PLAÇA D’APAR- MENJADOR AMB LLAR DE FOC, 2 EDIFICI MOLT CONSERVAT, PAL Esportiu). CAMENT, TERRA DE PARQUET, GAUDEIX DE VIURE A AN- PLACES D’APARCAMENT, 2 TRAS- D’UNS 15 ANYS, MAGNÍFIC DORRA, CASA ADOSSA- A UN PAS D’ILLA CARLEMANY. PREU: 700 EUROS + DESPESES. TERS. PREU: 750 EUROS + 40 DE SOTA ÀTIC AMB 120 M2, 3 O DA AMB MAGNÍFIQUES PREU IMMILLORABLE Canillo (Soldeu) Preu: des de 350 € DESPESES. DISPONIBLE AL MAIG. 4 DORMITORIS, GRAN MEN- VISTES, JARDÍ DE 175 M2, Àtic dúplex moblat i equipat, 2 habitacions DAVANT DE L’HOSPITAL, PIS ENCAMP - BARRI ANTIC - LES BONS JADOR AMB LLAR DE FOC, 2 DORMITORIS, POSSIBILI- (1 doble, 1 individual), 1 bany complet, 1 bany auxiliar, Despeses incloses. D’1 DORMITORI, 1 BANY. CUINA BORDA REFORMADA MOBLADA, UN BANY + BANY AUX., TAT DE FER-N’HI 4, CAVA, 737 171 (Esther) OBERTA, SEMIMOBLAT, SALÓ 2 DORMITORIS, 2 BANYS, SENSE SAFAREIG, TERRASSA, VIS- PÀRQUING, MOLT MACA. cuina americana, menjador exterior, pàrquing i traster. MENJADOR AMB LLAR DE FOC, NO PÀRQUING. PREU: 750 EUROS. TES I MOLT ASSOLELLAT, PREU: 450.000 EUROS. Exterior. Preu: 200.000 €. alquilandorra@ Immo-tandem@immo-tandem.com Interessats truqueu al 73 20 20. gmail.com
 • 23. DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 CLASSIFICATS 23 Av. Joan Martí, 102 · Encamp 87.22.22 Dúplex per comprar a Engolasters, totalment reformat, amb acabats de qualitat, molt lluminós, 2 habitacions dobles, armaris encastats, 2 banys saló menjador amb llar de foc i terrassa de 14 m2 Caldera pròpia de calefacció. 202.185 € TENIM PISOS A PEU DE PISTES A PARTIR DE 60.000 € ANDORRA LA VELLA REF. 7317 PIS SEMINOU DE REF. 7564 PIS CÈNTRIC MO- 2 HAB. AMB ARMARIS EN- BLAT, DE 2 HABITACIONS, REF. 7064 PIS MOLT CÈNTRIC, CASTATS, MOLT LLUMINÓS, 1 BANY, PÀRQUING...........450 € MOBLAT I EQUIPAT, DE 3 HA- 1 BANY COMPLET, CUINA BITACIONS, 2 BANYS, CUINA ÀMPLIA ...............................600 € REF. 7545 LOFT DE 80 m2, BAR- EQUIPADA AMB SAFAREIG, (CALEFACCIÓ INCLOSA) RI ANTIC DE LES BONS, TOTAL- PÀRQUING .........................935 € MENT REFORMAT (POSSIBILI- REF. 7489 PIS NOU DE 3 HAB., TAT DE TANCAR L’HABITACIÓ). REF. 7637 PIS NOU, A ESTRE- SALÓ MENJADOR, AMB TER- . .......................................... 520 € NAR, D’1 DORMITORI, SALÓ RASSA, CUINA TANCADA, MENJADOR AMB CUINA SEMIO- 2 BANYS, CÈNTRIC ...........840 € REF. 7548 PIS D’1 HABITACIÓ BERTA, ACABATS DE GRAN QUA- MOBLAT I EQUIPAT, CUINA LITAT, PÀRQUING I TRASTER .... LA MASSANA OBERTA..............................400 € 725 € LOCAL COMERCIAL MOLT REF. 7294 PIS SEMINOU CÈN- ESCALDES-ENGORDANY CÈNTRIC, AV. SANT ANTONI, TRIC DE 2 HABITACIONS, CUI- 140 m2 ............................ 1.000 € NA TANCADA, 2 BANYS, ACA- REF. 7334 PIS D’1 DORMITORI, BATS DE QUALITAT, PÀRQUING MOBLAT I EQUIPAT, MOLT CÈN- ENCAMP I TRASTER .........................600 € TRIC .................................. 645 € REF. 7349 PIS D’1 HABITACIÓ, SANT JULIÀ DE LÒRIA REF. 7527 PIS D’1 HABITACIÓ, SALÓ MENJADOR GRAN, AMB MOBLAT I EQUIPAT, 1 BANY, CUINA OBERTA, VISTES, LLAR REF. 7613 PIS DE DUES HABITA- SALÓ MENJADOR AMB CUINA DE FOC, PÀRQUING I GUARDA- CIONS, 1 BANY, CUINA EQUIPA- OBERTA, TOT EXTERIOR, AMB ESQUÍS ..............................450 € DA, PÀRQ. OPCIONAL ......460 € PÀRQUING .........................450 € REF. 7350 PIS MOLT NOU DE 2 REF. 7612 ÀTIC AMB VISTES DE REF. 7360 PIS, 3 HABITACI- HABITACIONS, 2 BANYS, CUINA 5 HAB., 2 BANYS, FOC A TER- ONS DOBLES, 2 BANYS, AMPLI EQUIPADA, SAFAREIG, PETIT RA, ESPAI DE JOCS INFANTILS, SALÓ MENJADOR, AMB CUINA BALCÓ, PÀRQUING ...........650 € PÀRQUING OPCIONAL. ....860 € EQUIPADA (CALEFACCIÓ I PÀR- QUING INCLOSOS) ........1.040 € BUSQUEM LOCAL PER COMPRAR APTE PER A RESTAURANT A ESCALDES O ANDORRA www.ferrutximmobles.com VENDA Tel.: 35 36 37 LLOGUER Tel.: 61 42 34 Av. Príncep Benlloch, 66-72, Pisos nous en Ed. Interceus, 6è 1a. venda a la pleta de També ens trobaràs a Facebook Soldeu de 2 i 3 dormitoris amb pàrquing inclòs, a partir de 175.000 €!!! Borda rehabilitada completament! Consta de 153 m2 repartits en 3 dormitoris dobles (1 suite), 2 banys complets,cuina americana totalment equipada i menjador, molt gran, amb sortida a terrassa/jardí de 50 m2. Box per a 1 cotxe. Preu: 390.000 € Àtic dúplex a Pis a Andorra la Vella Ordino de 2 semireformat de dormitoris 120 m2, 4 dormitoris (possibilitat de (1 suite), 2 dobles i fer-n’hi 3), 2 1 ind., 2 banys, gran banys, cuina tan- saló menjador amb cada, i menjador cuina americana. Box amb llar de foc. de 12 m2. Sol i vistes. Pàrquing i traster. Zona de les escoles. Preu: 263.000 € Preu: 252.480 € LLOGUERS ANDORRA LA VELLA inclosa. Preu: 720 € cuina tancada, menjador amb sortida (casa antiga). Preu: 300 € Local de 60 m2 més altell amb bany. Pis (zona Escale) de 107 m2, de 3 a terrassa d’uns 20 m2. Sol i vistes Pisos d’1 i 2 dormitoris moblats o Preu: 450 € dormitoris, 2 banys i cuina tancada. espectaculars. Plaça de pàrquing in- sense mobles, amb pàrquing, tras- Pis de 70 m2 al centre d’Andor- Preu: 750 € (primera mensualitat closa. Preu: 1.600 € ter i calefacció inclosa en el preu. ra (plaça de les Arcades), moblat, gratuïta) ESCÀS A partir de 540 € 2 dormitoris (dobles), 1 bany, cui- Àtic nou, a estrenar, a San- Magnífic pis de luxe a Escàs de Pis de 3 dormitoris (pleta de Sant na equipada, calefacció inclosa. ta Coloma, 140 m2, 4 dormitoris, 240 m2. 3 hab. (1 suite), 2 banys (1 Antoni) a partir de 600 € Preu: 600 € 2 banys, cuina tancada, safareig i pla- amb dutxa hidromassatge). Cuina amb Casa adossada seminova (1 any) al Pis a Andorra (Príncep Benlloch), ça de pàrquing. Preu: 970 € safareig. Gran saló amb llar de foc. poble d’Auvinyà, 4 dormitoris dobles, 65 m2, totalment moblat, 2 dor- Pis a Santa Coloma, totalment refor- 2 terrasses (1 coberta) de 30 m2. Box 3 banys complets, menjador amb llarNOVA PROMOCIÓ DE 3 XALETS · ACABATS EXEPCIONALS mitoris dobles, bany, cuina equi- mat, de 80 m2, 2 dormitoris, 2 banys, per a 2 cotxes. Preu: 1500 € de foc, 2 places de pàrquing i traster. pada, safareig. Calefacció inclosa. cuina equipada. Preu: 550 € SANT JULIÀ DE LÒRIA Preu: 1.100 € Escàs Preu: 600 € Local a Santa Coloma de 400 m2 Local de 80 m2 a l’av. Verge de Canò- ENCAMP A partir de 320 M2 de vivienda Pis a Andorra (Terra Vella) de amb altell 2 banys, ideal per a magat- lich. Despeses incloses. Preu: 450 € Pis d’1 dormitori doble, moblat, cui- 90 m2, 4 dormitoris, plaça de pàrquing zem. Preu: 1.400 € Pis de 110 m2. 4 dormitoris, 2 banys, na americana i equipada, i pàrquing. Pàrquing 5 places inclosa. Preu: 610 € Local comercial a Santa Coloma cuina tancada safareig. Despeses in- Preu: 400 € 160 M2 de jardí Pis a Santa Coloma, 106 m2, re- (rotonda del Col. Janer) 185 m2. closes. Preu: 750 € SOLDEU (pleta) DES DE 1.100.000 € format, 3 dormitoris, cuina tancada, Preu: 1.900 € Pis seminou de 104 m2 al centre de Pis seminou totalment moblat de 3 2 banys, terrassa i plaça de pàrquing. ESCALDES-ENGORDANY 3 dormitoris, 2 banys, cuina tancada i dormitoris, 2 banys, cuina americana Preu: 600 € Pis seminou de 3 dormitoris, 2 banys, equipada, terrassa de 5 m2 i pàrquing. i pàrquing. Preu: 550 € Pisos a Santa Coloma de 2 dormitoris cuina totalment equipada amb pàr- Preu: 645 € Pis seminou totalment moblat de 2 dobles, cuina tancada, bany complet i quing i traster. Preu: 675 € Pisos seminous de 3 dormitoris do- dormitoris, cuina americana i pàr- plaça de pàrquing. Despeses incloses. Pis de 70 m2, 2 habitacions, 1 bany, bles, 2 banys, 130 m2, cuina tancada quing. Preu: 500 € Preu: 600 € amb pàrquing i traster. Preu: 490 € amb safareig, terrassa i pàrquing. DISPOSEM DE DESPATXOS, LOCALS, Pis nou, a estrenar, a Santa Colo- Àtic dúplex de 250 m2 (zona les Teu- Preu: 685 € NAUS INDUSTRIALS I TERRENYS EN ma de 3 dormitoris, 2 banys, cuina lades), 5 dormitoris, 3 banys complets, Pis d’1 dormitori cèntric, amb mobles LLOGUER A TOT EL PRINCIPAT tancada i safareig. Plaça de pàrquing infoimgest@gmail.com · www.andorracanillopark.com Dels seus somnis i les seves il·lusions en fem una realitat
 • 24. 24 CLASSIFICATS DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 + de 600 propietats a 82 16 44 / 33 38 28 www.laimmo.com LLOGUER VENDES 73 73 73 ANDORRA LA VELLA ANDORRA LA VELLA - PRAT DE LA CREU 450 € 550 € i 580 € 315.000 € VENDA 500 € 600 € URB. CAN NOGUER - ENGOLASTERS LA MASSANA LA MASSANA banys. Ampli saló amb PAL - 1286 ESCALDES-ENGORDANY REF. 1463 REF. 1439 accés a terrassa. La Àtic, 70 m², un dormito- 550 € Apartament de 2 dormi- Àtic dúplex al centre suite principal té tam- ri, completament refor- 700 € 168.000 € toris al centre de la Mas- de la Massana comple- bé una terrassa. Vistes mat. Terrassa gran amb excel·lents, sol tot el ENCAMP ANDORRA LA VELLA - ZONA HOTEL PLAZA sana. Moblat. Terrassa tament reformat. Ter- vistes impressionants. dia. Pàrquing i traster. 395 € de 25 m² amb vistes rassa amb vistes immi- Tot exterior. Gran saló 325 € immillorables. llorables i sol tot el dia. PREU: 229.000 € menjador amb sostres 300 € 220.000 € PREU: 158.250 € Molt espaiós, 5 dormi- alts i bigues de fusta. LA MASSANA 525 € ANDORRA LA VELLA - TERRA VELLA toris dobles. Gran cui- Molt rústic. També hi REF. 1314 450 € na amb safareig. Saló ha un altell/traster de menjador en 2 nivells Apartament al centre 40 m² que es podria 90.000 € completament refor- amb llibreria a la zona afegir a l’apartament. CONSULTI ALTRES OFERTES EN VENDA I LLOGUER mat. 3 dormitoris, vis- alta. 2 places d’apar- PREU: 245.000 € tes al Casamanya. c/ Dr. Nequi, núm. 9, 2 D - Andorra la Vella cament i 1 traster. PREU: 241.561 € col·legiada PREU: 750.000 € www.gestiodhabitatge.com - gdh@andorra.ad núm. 76 ENCAMP - REF. 1013 LA MASSANA Àtic dúplex a Vila REF. 1314 Apartament a prop del telecabina d’Arin- sal. 60 m², 1 dormitori. Vistes excel·lents. Pàr- ARINSAL - REF. 1452 del Sol, estil rústic. 4 dormitoris. 2 banys i WC. Acabats d’alta qualitat, vistes immi- Vols vendre quing i traster. Moblat. Àtic de 90 m² en- PREU: 89.662 € front del telecadira. 2 dormitoris dobles, 2 llorables i sol. Garat- ge per a dos cotxes. PREU: 337.553 € o llogar el teu pis? Centre de serveis immobiliaris Cisa Grup · Av. Sant Antoni, 32 · AD400 La Massana · Tel.: 73 73 73 · comercial@cisa.ad Anuncia’t en aquest espai. www.twitter.com/cisaandorra www.facebook.com/CISA.Andorra Més informació al 80 88 88Feina Interessats/ades, envieu CV indicant la referència al departament de RRHH, a l’adreça electrònica rrhh@cisagroup.com o al fax 73 73 79 Selecciona: ANYÓSPARK CERCA:- Personal substitut per a realitzar extres decambrers en una granja al Pas de la Casa. CUINER/A (Ref.: Cuiner) Requerim: Oferim: - Operàries de neteja amb experiència per - Experiència mínima de 3 anys - Incorporació immediata a treballar a totes les parròquies. com a cuiner/a. - Possibilitat d’allotjament - Preferiblement amb formació - Sou en funció de la vàlua de la Interessades, adreceu-vos a c/ Doctor Villanova, 9, en el sector de la restauració candidatura 4t C, Edifici Thaïs. Andorra la Vella. Tel.: 812 312 - Capacitat de treball en equip - Vehicle propi CREIXENT JUNTS Av. Meritxell, 9, 1r 3a Andorra la Vella Tel.: 805 888 DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I PERSONAL gamma@gammamanagement.ad TALLER PRÀCTIC TÈCNIC COMERCIAL MEDIACIÓ DE CONFLICTES EN EQUIPS Per a important empresa industrial del país. TÈCNIC DE QUALITAT I MEDI AMBIENT DE TREBALL S’encarregarà de l’assessorament i el seguiment de Les seves funcions consistiran en la gestió de pro- DIJOUS 17 DE MAIG clients en productes de calefacció, lampisteria, sub- cessos, auditoria interna i enquestes de satisfacció, ministraments industrials, energies renovables, etc. entre d’altres. Amb aquesta formació pretenem: Imprescindible coneixement del mercat andor- Imprescindible formació en normes ISO 9001, - Desenvolupar habilitats per identificar, rà i experiència mínima de 3 anys en el sector 14001 i sistemes de gestió. Coneixements d’audi- analitzar i prevenir situacions que podri- industrial. toria interna. en derivar en conflictes. Pensem en una persona amb iniciativa, orientada a Coneixement del paquet MS-Office en general i Ex- - Aprendre els elements necessaris per a resultats, alta capacitat de negociació, perseveran- cel avançat. una comunicació eficient. ça i treball en equip. Pensem en una persona organitzada, amb bona - Adquirir eines i estratègies per gestionar capacitat de comunicació i treball en equip, flexibi- desacords als equips de treball. ESPECIALISTA EN MÀRQUETING ON-LINE litat i iniciativa. Formació específica en màrqueting. Català i castellà parlats i escrits. Es valoraran altres HORARI: 9.00-13.30 h Serà el responsable del disseny de les campanyes idiomes. i 15.00-18.30 h de màrqueting on-line per a diferents clients. PREU: 195 €* per persona Imprescindible experiència en la gestió de campa- TÈCNIC CISCO nyes Adwords, així com les diferents principals xar- Per a participar en un gran projecte a escala naci- INCLOU: material, dinar xes socials. onal. Imprescindible experiència. Es valorarà certi- i coffee-break Persona amb gran capacitat de comunicació i de ficació CISCO. *Impostos no inclosos treball en equip. EL TEU OBJECTIU, LA NOSTRA RAÓ DE SER
 • 25. DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 CLASSIFICATS 25 Cursos i certificacions oficials d’AENOR ISO 27000 S-0A S-0B CURSOS Els cursos començaran al mes de juliol S-01 S-01 S-01 Fonaments de la gestió de la seguretat de la informació Com implementar un sistema de gestió de la S-02 S-02 S-02 seguretat de la informació Taller pràctic d’anàlisi i gestió de riscos de la S-03 S-03 informació Metodologia d’auditoria de sistemes de gestió de S-05 S-05 seguretat de la informacióOFERIM Gestió de la continuïtat del negoci i plans de S-09 S-09 contingència Per a més informació truqueu al 805 888 o bé a gamma@gammamanagement.ad BAR CAFETERIA SITUAT A ANDORRA LA VELLA cerca ENCARREGATDEMANEM Requerim: - Experiència demostrable en llocs similars - Capacitat de gestió i organització d’equips de treball - Català i castellà parlats i escrits correctament - Capacitat de treball, persona seriosa, responsable i amb bona presència - Preferiblement amb coneixements informàtics i de software de punt de venda de restauració (Frontrest) - Permís de residència i treball Oferim: - Incorporació immediata - Contracte indefinit Interessats, truqueu: - Sou en funció de la vàlua de la candidatura Interessats/ades, envieu CV a CV@BONDIACAFE.COM, indicant la referència “encarregat” IMPORTANT CENTRE COMERCIAL IMPORTANT CENTRE COMERCIAL CERCA: CERCA: RESPONSABLE DE QUALITATAdministratiu/iva Imprescindible: Titulació en ciencia i tecnologia dels Imprescindible català, castellà, aliments i dietètica i nutrició francès i permís de treball. Experiència demostrable en lloc similar. Nacionalitat andorrana o permís de treball. DINAR A CÀRREC DE L’EMPRESA Interessats, demaneu per Sra. M. Carmen. Català, castellà i francès. Truqueu al 843 433 o al 340 697 de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 h a 19.00 h, de dilluns a divendres. Interessats, truqueu al telèfon 843 433 de 9.00 h a 15.00 h i de 17.00 h a 20.00 h. De dilluns a divendres.
 • 26. 26 CLASSIFICATS DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 CERCA: Reposadors ADMINISTRATIU/IVA Requisits: Xarcuter/a Carnisser/a Incorporació immediata DINAR A CÀRREC DE L’EMPRESA 843 548 De 9.00 h a 15.00 h i de 17.00 h a 20.00 h De dilluns a divendres OFERTES DE TREBALL Govern dAndorra Tel. ( +376) 8 72 0 90 Departament de Treball Servei dOcupació Internet www.treball.ad : Ref. Treball ofert Lloc Ref. Treball ofert Lloc Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura 5538 Peó ramader, en general LA MASSANA Indústries manufactureres 4494 Forner ANDORRA LA VELLA 5305 Dependent de comerç, en general RANSOL Construcció 5529 Agent comercial LA MASSANA Venda i reparació de vehicles 5491 Agent comercial ANDORRA LA VELLA Comerç a l’engròs Transport, emmagatzematge i comunicacions 5313 Modista ANDORRA LA VELLA 5344 Economista ANDORRA LA VELLA 5259 Agent comercial ANDORRA LA VELLA Serveis empresarials i activitats immobiliàries Comerç al detall i reparació d’estris domèstics 5473 Analista programador, nivell mitjà ANDORRA LA VELLA 5482 Analista programador, nivell mitjà ANDORRA LA VELLA 5548 Periodista ANDORRA LA VELLA 5545 Tècnic en medi ambient ANDORRA LA VELLA Administració pública 5241 Administrador de bases de dades ANDORRA LA VELLA 4790 Tècnic en estadística ANDORRA LA VELLA Hoteleria Educació Altres activitats socials i de serveis 5146 Banyista socorrista ANDORRA LA VELLA 5405 Dependent de comerç, en general ANDORRA LA VELLA Llars que ocupen personal domèstic
 • 27. DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 CLASSIFICATS 27 IMPORTANT CENTRE COMERCIAL IMPORTANT CENTRE COMERCIAL BUSCA CERCA: RESPONSABLES PER A LES SEVES SECCIONS DE: PASTISSER/A FORNER/A Incorporació immediataImprescindible permís de treball REQUISITS: o nacionalitat andorrana Edat: entre 25 i 35 anys. Experiència demostrable. Bona presència. Permís de treball o nacionalitat andorrana imprescindibles. Imprescindible català, castellà i francès. Interessats, truqueu al 843 433 i demaneu per la Sra. Tere de 10 h a 20 h de dilluns a diumenge. Interessats, envieu CV a lidiatorres2012@hotmail.com. El lideratge del sector hoteler passa per la Selecciona per a incorporació Selecciona per a incorporació immediata immediata qualitat dels nostres serveis CAMBRERA D’HABITACIONS amb permís de residència i treball i pel nostre equip humà CAMBRERA DE PISOS i experiència demostrable. Amb permís de residència i treball RECEPCIONISTA i experiència demostrable. amb permís de residència i treball. Experiència demostrable. Interessades truqueu al 87 44 44 i Interessats truqueu al 87 29 51 i demaneu pel Sr. Jonathan o el Sr. Rafael. demaneu pel Sr. Josep o el Sr. Axel. Selecciona per a incorporació immediata CAMBRER/A DE RESTAURANT Amb permís de residència i treball i experiència demostrable. XEF DE PARTIDA i CUINER A MITJA JORNADA PER A SERVEIS D’ESMORZARS ambdós amb permís de residència i treball i experiència demostrable.www.plazandorra.com Interessats truqueu al 87 94 44 i demaneu per la Sra. Ruth o el Sr. Jordi.
 • 28. 28 OCI DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 MUSEUS CARTELLERA LOS VENGADORES INTOCABLE La trobada més espectacular de superherois Després d’un accident de parapent, un ric- Museu Casa d’Areny-PlandolitOrdino. Cinemes Illa Carlemany de Marvel. Un enemic amenaça la seguretat aristòcrata contracta com a assistent un joveHorari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a14.00 h i de 15 h a 20.00 h. Tel.: +(376) 836 908 LOS VENGADORES mundial, aix que Nic F ria, director de procedent d’un barri d’habitatges p blicsFax: +(376) 839 660 · casa_plandolit@govern.ad 19.00, 22.00 l’agència internacional per al manteniment que ha acabat de sortir de la presó. Dos mons- Centre d’Art d’Escaldes-Engordany THE PELAYOS de la pau, necessita urgentment un equip que donen lloc a una amistat demencial, còmica iAv. Carlemany, 30 (edifici de l’antic CinemaValira), AD700 Escaldes-Engordany. 22.30 salvi el món del més gran dels desastres. sòlida: una relació que els fa intocables.Tel.: 802 255 i 890 875. INTOCABLEwww.e-e.ad · http://www.e-e.ad 18.00, 20.15- Museu Iconogràfic Sant Jordi BATTLESHIPEdifici Maragda - Ordino. LORAX. EN BUSCA DE LA TRÚFULA PERDIDATel.: +(376) 838 376 · Fax: +(376) 826 031. 17.30 Lliure adaptació al cinema del popular jocazorzano@andornet.ad de taula d’Hasbro conegut com a Enfonsar lawww.iconograficmuseu.com BATTLESHIP 22.30 Flota o Batalla Naval. La curiosa variant que- Museu Siadristyi - Museu de la Miniatura planteja aquesta versió és l’enfrontament en-Edifici Maragda - Ordino. LOS JUEGOS DEL HAMBRETel.: +(376) 838 338 · Fax: +(376) 826 031. 19.15 tre la S Navy i una ota alien gena.azorzano@andornet.adwww.siadristymuseu.com AMERICAN PIE: EL REENCUENTRO- Museu Nacional de l’Automòbil 17.45, 20.00, 22.15Encamp.Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a SAFE14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h. 18.30, 20.30, 22.40Tel. i fax: +(376) 832 266.museu_automobil@govern.ad LOS JUEGOS DEL HAMBRE- Museu Postal d’AndorraOrdino. LORAX. EN BUSCA DE LA TRÚFULA PERDIDA Cada any, en el que era l’Amèrica del Nord,Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a Un noi busca un objecte per guanyar-se se celebren els Jocs de la Fam, un malvat14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h.Tel.: +(376) 839 760 · Fax: +(376) 839 660. l’afecte de la noia dels seus somnis. Per acon- càstig per una rebel·lió que va tenir lloc encasa_plandolit@govern.ad seguir-lo ha de descobrir la història del Lo- el passat i una tàctica d’intimidació governa-- Museu Casa Cristo rax, una malhumorada criatura que lluita per mental en què els Tributs han de lluitar entreHorari: de dimarts a dissabte de 9.30 h a 13.30h i de 15.00 h a 18.30 h. Diumenge tancat. protegir el seu món. si ns que només quedi un supervivent.Carrer dels Cavallers, 2. Encamp.Tel.: +(376) 833 551.casacristo@encamp.ad · www.encamp.ad THE PELAYOS AMERICAN PIE: EL REENCUENTRO SAFE- Casa Rull A un grup de joves amb poques perspectives Tots tornen a East Great Falls per participar Jason Statham dóna vida a Safe, un agent queCarrer Major, Sispony.Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a 14.00 h i de futur se’ls presenta la gran oportunitat de en una reunió de l’institut. És l’ocasió perfec- rescata una nena d’uns segrestadors i es tro-de 15.00 h a 20.00 h. canviar la seva sort desbancant casinos amb ta perquè comencin a explicar-se m tuament ba enmig d’un enfrontament entre les Tr a-Tel.: +(376) 836 919 · Fax: +(376) 835 419.casa_rull@govern.ad un mètode infal·lible basat en la imperfecció la veritat de les seves desordenades (i poc bri- des, la mà a russa, els pol tics corruptes de la- Casa de la Vall de la ruleta. llants) vides i acabar sent més amics que mai. ciutat de Nova or i la policia.Carrer de la Vall. Andorra la Vella.Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h. Tel.: 829 129. Illa Carlemany Av. Carlemany, 68-72, Escaldes-Engordany - Tel.: 892 040 Guiu Av. Salòria, 55, la Seu d’UrgellEntrada gratuïta.- Farga Rosell, Centre d’Interpretació del FerroHorari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h. Casament? Av. Fiter i Rossell, n. 6, 2n 2a, Bateig?Tel.: 829 129, 835 852 · Fax: 835 857.farga_rossell@govern.ad Recorda Escaldes-Engordany.- Museu del TabacAntiga Fàbrica Reig, c/ Dr. Palau, 17, Sant Julià Comunió? Tel.: 861 887de Lòria.Informació i reserves: Tel. 741 545.- Museu del PerfumAv. Carlemany, 115, 1a planta.Escaldes-Engordany. DEL 4 AL 10 DE MAIG DE 2012Horari: de dimarts a divendres de 10.00 h a13.00 h i de 16.00 a 20.00 h. Dissabte de 10.00 NOVETATS EN CARTELLERA AQUESTA SETMANA A CANAL +h a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h. Diumenge de10.00 h a 14.00 h. Dilluns tancat. Tel.: 801 926. ATRACO POR DUPLICADOwww.julia.ad Als seus 80 anys, i amb una creixent confusió entre el passat i-Museu d’Art Sacre Santa Eulàlia el present, Margaret Thatcher rememora Tripp Kennedy entraEncamp, església parroquial de Sta. Eulàlia.Tel.: 831 135. tranquil·lament en una sucursal bancària poc abans de lhora de tancament, just en el moment en què dues bandes-Centre de Natura de la CortinadaHoraris: de dimarts a dissabte, de 10.00 a diferents coincideixen per casualitat amb intenció cadascuna13.00 h i de 15.00 a 17.00 h. Dissabte, de 10.00 a de realitzar un atracament. Es produeix un tiroteig i Tripp13.00 h i de 15.00 a 18.00 h. Diumenge i dilluns sabalança sobre una maca caixera, Kaitlin, per protegir-la. Lestancat. Tel.: 849 849. dues bandes, una composada clarament per professionals i-Museu de la moto laltra formada per un parell daficionats, es troben estancadesHoraris: Dimecres i dijous de 10.00 h a 13.30 h en un punt mort. El sistema de seguretat del banc inicia el seui de 15.00 h a 19.00 h. Divendres de 10.00 h a procediment de tancament habitual al final de cada dia i deixa13.30 h i de 15.00 h a 19.30 h. Dissabte, diumen-ge i festius, de 10.00 h a 13.30 h i de 15.00 h a a tothom atrapat dins de ledifici. A mesura que avança la nit, GAME CHANGE20.00 h. Dilluns i dimarts, tancat. Tripp i Kaitlin intentaran salvar la situació, eludir la mort i evitar EL CAPITAN AMÉRICA Game Change, es centra en les eleccionsTel.: 853 444 - www.m2r.ad enamorar-se... o gairebé. El Dr Abraham Erskine és un científic que treballa en el Projecte americanes de 2008, sobretot, en les- Museu Obert de Geologia Roques al Carrer Renaixement: per mitjà dun sèrum experimental, podrà crear campanyes de Sarah Palin (Julianne Moore) iInformació: Oficina de Turisme. Des de dijous 10. súper soldats que lluitaran contra els nazis. Steve Rogers John McCain (Ed Harris), que van acabar sentPlaça de la Rotonda, AD500 Andorra la Vella. soferirà com a voluntari per provar-ho, convertint-se llavors en un fracàs a causa de la victòria de BarackTelèfons: (+376) 827 117 i 873 103.- Santuari de Meritxell LA DAMA DE HIERRO Des de dijous 2. el Capità Amèrica, i sunirà a Bucky Barnes i Peggy Carter per Obama. Es basa en el polèmic best-seller de combatre a lorganització Hydra, dirigida pel malvat Crani Mark Halperin i John Heilemann, que treia a laHorari: dilluns de 9.00 a 13.00 h; de dimarts Als seus 80 anys, i amb una creixent confusió entre el passat i el present, Margaret Vermell. llum els draps bruts de tots dos candidats.a dissabte de 9.00 a 13.00 h i diumenge tarda Thatcher rememora la seva vida i com va aconseguir enderrocar les barreres quetancat. Telèfon i fax: 851 253. representaven el seu sexe i el seu humil origen per arribar a ser Primera Ministra del Divendres 3 a les 22:00 h. Dimarts 8 a les 22:00 h.- Centre d’Interpretació Andorra RomànicaHorari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a Regne Unit. Oscar a la millor actriu i al millor maquillatge, a més de dos BAFTA i un EL CASO FAREWELL Globus dor, entre altres premis.14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h. La pel·lícula tracta sobre un cas real despionatgeTelèfon i fax: 839 555. Des de dijous 10. succeït durant la Guerra Freda. La trama gira alAndorra_Romanica@govern.ad voltant de la informació confidencial que va- MW - Museu de l’Electricitat filtrar el coronel Grigoriev, pertanyent a la KGB i Des de dijous 9Av. de la Bartra s/n. Encamp. Tel: (+376) 739111. www.museumw.ad. museumw@feda.ad ALTRES TÍTOLS EN TAQUILLA en desacord amb la manera dactuar del règimHoraris: de dimarts a dissabte de 9.30 h a de Brezhnev. El enginyer francès Pierre13.30 h i de 15.00 h a 18.30 h. Froment, descobreix una xarxa despionatge deDiumenges i festius de 10.00 h a 14.00 h. SHERLOCK HOLMES 2 Fins dijous 10 XP3D Des de dijous 10. Rússia sobre diferents països dEuropa- Centre d’Interpretació de l’Aigua i de la vall IMMORTALS Fins dimecres 9. NOCHE DE FIN DE AÑO Fins dimecres 9. Occidental. Aquest fet provoca que el Governdel Madriu THE ARTIST Fins dijous 10. ACERO PURO Fins dijous 10. rus hagi accelerar el seu pla conegut com laAv. Carlemany, 8. Escaldes-Engordany. UN MÉTODO PELIGROSO Fins dijous 10. EL CAMBIAZO Fins dimecres 9. "Perestroika".secret.Tel: 890 879. ciam@e-e.ad, www. e-e.adHoraris de dilluns a dissabte de 09.30 h a 13.00 Dimecres 9 a les 22:00 h.h i de 15.00 h a 19.00 h. Diumenge: de 10.00 ha 13.00 h. Segueix-nos a Facebook i Twitter per conèixer totes les novetats. www.andorratelecom.ad
 • 29. DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 OCI 29 TELÈFONS URGÈNCIES Servei Urgent Mèdic (SUM) 116 Hospital de Meritxell 871 000 Urgències (la Seu) 973 35 29 42 Hospital (la Seu) 973 35 00 50 www.guiaon.ad ofereix MOTS ENCREUATS NÚM. 2.048 Transport Sanitari Programat 871 116 Creu Roja 808 225 gratuïtament a usuaris Policia 110 registrats: “Click-Pressupostos” Policia Municipal (la Seu) 092 de qualsevol servei Mossos d’Esquadra 088 Bombers 118 d’empreses i “Click-Reserves” Bombers (la Seu) 085 en restaurants. Ambulància (la Seu) 973 35 33 35 FEDA (avaries) 145 Andorra Telecom (Avaries/Aten. al client) 115AGENDA I EXPOSICIONS Andorra Telecom (Inf. nacional) 111 Andorra Telecom (Inf. internacional) 119ESCALDES-ENGORDANY de Miró, Chillida i Tàpies pro- cedents del fons d’art de la sala. INSTITUCIONSJARDIN COSMIQUE ANDORRA Fins al 15 de juny. Govern d’Andorra 875 700La galeria dedicada a l’art ho- Ajuntament de la Seu 973 35 00 10locinètic de l’artista suís K-soul MARCS ESTIL Tràmits de Govern 150 CASS 870 870presenta la mostra Llibres d’art, La sala d’exposicions Marcs Estil cina d’Immigraci 872 072en què participen artistes an- presenta una mostra d’aquarel- Cambra de Comerç 809 292dorrans de diferents disciplines. les de Pilar Guillen. Fins a nals Trànsit 1802 1802Fins al 17 de maig. de maig. Ambaixada espanyola 800 030 Consolat espanyol 800 080PUB CALIFA CENTRE CULTURAL LA LLACUNA Ambaixada francesa 736 700Símbols, vint símbols comercials L’espai B’Art exposa fotogra es Ambaixada portuguesa 805 305 Batllia 870 730universalment coneguts. Mos- estenopeiques del centre històric Sindicatura 877 877tra organitzada per l’Associació de la capital. Fins al 4 de juny. Bisbat d’Urgell 973 35 00 54de Dissenyadors Professionalsd’Andorra (ADPA). LA MASSANA COMUNS Canillo 751 036CENTRE D’ART (CAEE) MUSEU DEL CÒMIC Encamp 873 200A partir del 10 de maig, el CAEE L’espai dedicat al còmic exposa Ordino 878 100 Blanco i el TBO, sobre el dibui- La Massana 736 900acull l’exposició de fotogra - Andorra la Vella 873 100es de La Gran Guerra en imatges xant Josep Maria Blanco. Fins al Sant Julià de Lòria 871 700(1914-1918). 28 de juny. Escaldes-Engordany 890 890GALERIA ART AL SET CANILLO SERVEISDel 10 al 31 de maig, Josita Bolu- Mobilitat 1802 1802da exposa la col·lecció de pintu- MUSEU DE LA MOTO Serveis Funeraris Sixto 807 180 60 anys de trial aplega peces que Pompes Fúnebres And. 822 466res A rojo fuego. Pompes Fúnebres Valls 866 632 comprenen 50 anys, des de l’any Correus (la Seu) 973 35 07 24ANDORRA LA VELLA 1949 ns al 2009. Correus francesos 820 408 Correus espanyols 820 257GALERIA LAMÀ DELA MAR ENCAMPExposició de joies de Lola Grata- INFORMACIÓ TURÍSTICAcós. L’artista fusiona a les seves SALA D’EXPOSICIONS DEL COMÚ O cina acional de Turisme 820 214 Fernanda Estalles presenta Llu- Canillo 751 090peces la ceràmica i la plata. Fins Encamp 731 000a nals de maig. na, quadres amb la gura huma- O cina de Turisme d’Ordino 878 173 na com a eix central. La mostra La Massana 835 693SALA D’EXPOSICIONS DEL GOVERN es podrà visitar ns al 29 de juny. Andorra la Vella 873 103Els fotògrafs cubans Liborio Sant Julià de Lòria 744 045Noval i Osvaldo i Roberto Salas SANT JULIÀ DE LÒRIA Escaldes-Engordany 820 963protagonitzen l’exposició Cuba, Turisme de la Seu 973 35 15 11 CENTRE CULTURAL LAUREDIÀuna mirada històrica. Fins al 13 de BIBLIOTEQUES L’alumnat de batxillerat de l’Es-juny. acional 826 445 cola Andorrana ha treballat el Pública de Govern 828 750GALERIA PILAR RIBERAYGUA cos humà en l’art. L’exposició SUDOKU NÚM. 1.448 Canillo 851 888La galeria presenta Cos & Art es pot visitar ns al 10 Ordino 878 136 , una col·lecció d’obres de maig. Escaldes-Engordany 890 890 Sant Julià de Lòria 844 044 5 3 7 1 La Massana Encamp 736 910 732 704 Pas de la Casa 856 787 9 8 6 Biblioteca de la Seu 973 36 06 66 AUTOBUSOS 7 5 4 Alsina Graells 827 379 / 973 35 00 20 Bus Blues 362 324 / busblues@andorra.ad Cooperativa Interurbana Andorrana, 6 2 1 S.A. 806 555 / www.interurbana.ad Hispano Andorrana (+376) 807 000 www.andorrabus.com 9 1 4 3 Hispano Igualadina 803 789 / (+34) 977 77 06 98 Nadal 805 151 / (+34) 902 40 50 40 e-mail: info@autocarsnadal.com 1 9 8 Novatel (Autocars) 803 789 e-mail: novatel@andorrabybus.com Starbus 820 907 / (+34) 96 349 67 67 1 4 6 Viatjes Montmantell 807 444 www.andorralleida.com Viatges Soldevila 828 117 9 2 8 FARMÀCIES DE GUÀRDIA Escaldes-Engordany Farmàcia Europea 6 2 8 Av. Carlemany, 105 - Tel.: 801 868 Pas de La Casa Farmàcia del Pas C/ Major, 1 - Tel.: 755 860 - 352 711 SOLUCIONS N. 2.047 SOLUCIONS 1.447
 • 30. 30 OCI DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 Avís: En compliment del que preveu la Llei 15/2003 Qualifi- cada de Protecció de Dades Personals, de 18 de desembre, us informem que les vostres dades personals passaran a formar part d’un fitxer automatitzat, a què acordeu el vostre consentiment, la finalitat del qual és la gestió dels missatges SMS. El responsable del fitxer és la SOCIETAT LA VEU DEL POBLE SA, on podeu exercir el drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Us informem que les vostres dades no seran cedides. Els missatges es publiquen literalment, d’acord amb el contingut rebut a la redacció del BONDIA. No obstant, el diari es reserva el dret de publicació i no es responsabilitza de les opinions expressades en aquesta secció. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ofereix el BONDIA i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal o atemptatori contra els drets humans. El BONDIA es reserva el dret de retirar tots els comentaris i les aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discrimina- toris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a judici seu, no resultin adequats per publicar-se. No es publicarà cap missatge amb dades personals o que puguin identificar una persona sense el consentiment de la persona interessada. L’usuari s’obliga a no utilitzar els serveis que es prestin amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers. L’usuari garanteix que la informació, el material, els continguts o les observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats al titular del diari, no infringeixen els drets de protecció de dades personals ni cap altra disposició legal. La informació, els materials, els continguts, les opinions o les observacions que l’usuari faciliti al titular es consideraran no confidencials, i es reservarà el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada. La relació entre LA VEU DEL POBLE i l’USUARI se sotmet a la jurisdicció del Principat d’Andorra. Envia al 555 la paraula clau BD més el teu missatge. Cost: 0,75 € + cànon HORÒSCOP Avui les activitats Avui el vostre do El vostre entusias- socials us donaran de gents us ajudarà me d’avui us pot molta satisfacció en gairebé totes les fer prendre decisi- personal. A més a relacions que man- ons que surtin del més, necessitareu tingueu. A més, la que és normal o ha- 21 abril - 21 maig 21 març - 20 abril 22 maig - 21 juny trobar respostes a vostra paci ncia bitual. Mantindreu BESSONS qüestions relacio- i prud ncia faran llargues converses TAURE nades amb l’espiri- que sigueu capaços amb la parella iÀRIES tualitat. de superar-ho tot. amb els amics. Basareu la segure- La inestabilitat se- No parareu en tot tat personal en la guirà actuant en la el dia. Els vostres relació de parella, vostra vida, però el pensaments es- però si no funciona vostre sentit pràc- taran centrats en 24 agost - 23 setembre bé els problemes tic farà que apro - l’aquí i l’ara, i dei- 24 juliol - 23 agost 22 juny - 23 juliol faran que no us teu les oportunitats xareu els somnis sentiu complets. igualment. Pel que de banda. L’energiaCRANC VERGE Heu d’aprendre a fa a l’amor, possi- serà desbordant en LLEÓ donar per rebre. bles ruptures. tots els sentits. La seguretat en Dia excel·lent en Bon equilibri en- vosaltres, la vo- l’àmbit laboral. La tre la raó i els luntat i l’e ci ncia vostra visió de fu- sentiments. Heu 23 novembre - 21 desembre 24 octubre - 22 novembre 24 setembre - 23 octubre que us caracterit- tur farà que pren- de rea rmar la zen us ajudaran en gueu la direcció vostra indepen- tot el que feu avui. adequada. A més, d ncia, però noBALANÇA SAGITARI Amb tot, heu d’in- hi haurà harmonia us preocupeu per- ESCORPÍ tentar relaxar-vos amb les persones qu tindreu força una mica. del voltant. per fer-ho. A partir d’ara la Us sentireu com si No estareu dispo- vostra economia us haguessin posat sats que us gua- pot canviar a mi- una injecció d’ener- nyin terreny, i per llor. Amb tot, no gia. Tindreu pres- això fareu ús del 22 desembre - 20 gener tindreu gaire clars sa per fer-ho tot i vostre coratge i 21 gener - 19 febrer 20 febrer - 20 marçCAPRICORN els objectius per al voldreu resultats la vostra fortale- futur més immedi- immediats. El vos- sa. També tindreu AQUARI PEIXOS at o potser en tin- tre entusiasme no molts compromi- dreu de nous. tindrà . sos socials. Envia HOR_ARI al 132 per rebre ARIES ( _ representa un espai). Altres signes: TAU, BES, CRA, LLE, VER, BAL, ESC, CAP, AQU, PEI
 • 31. DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 OCI 3107.40 Club Piolet 08.15 Informatiu Alt Urgell 06.00 Notícies 3/24 07.01 Exploració inversa 07.20 Les Tres Bessones 08.25 ZZ 07.30 Catalunya Blues 09.00 Los desayunos de08.30 RNA: Ara i aquí 08.30 Rutes del Pirineu 08.00 Els matins 08.00 Mars del món 09.00 Mic 3 09.00 Zona de ball 08.00 8 al dia TVE12.00 Fórmula musical 09.00 Cafeïna 13.20 El Gran Dictat 09.30 Els riscos de la vida 10.35 Asha 09.52 A la carretera amb 09.00 Televenda 10.15 La mañana de La 112.55 L’Aguait 10.00 Informatiu Pallars 14.00 Telenotícies salvatge 11.05 Lou! el Rossi 11.45 Diagnòstic: assas- 14.00 Informativo territorial13.20 Fes-ho tu 10.30 Agrònoms comarques 10.46 Batecs de natura 11.30 Contes clàssics 10.36 Vòlei platja: 3r i 4t sinat 14.30 Corazón13.40 Méteo migdia + El 11.00 Serveis informatius 14.20 El medi ambient 11.00 Segle XX 11.40 Un minut al museu lloc Grand Slam 12.30 Inspector Wolff 15.00 Telediario 1 trànsit 12.00 Serveis informatius 14.30 Telenotícies migdia 12.00 60 minuts 11.50 Léonard masculí a la Xina 13.30 Arucitys 16.15 Amar en tiempos13.45 Informatiu migdia 12.30 Museus a la carta 15.40 Cuines 13.00 Els Pirineus des de 12.20 Master Hamsters (Xangai) 15.50 La tata revueltos14.15 La rèplica 13.00 Informatiu Cerdanya 16.40 Divendres l’aire 13.10 El xou de l’Scooby- 13.00 Efectivament 16.15 Inspector Wolff 17.10 Cielo rojo15.05 Informatiu migdia 13.45 Cuina a bon preu 18.30 Julie Lescaut 13.55 Forquilla i motxilla Doo 14.05 Flaix 17.05 Diagnòstic: assas- 17.30 La fuerza del destino15.35 Fes-ho tu 14.00 L’informatiu migdia 20.15 Esport Club 14.30 La gent dels cavalls, 13.35 Scooby-Doo, on ets? 14.55 Adrenalina sinat 18.45 La casa de al lado16.00 Consell General: de Lleida 20.35 Espai Terra amb Alexandra 14.00 Fanboy i Chum Chum 15.47 TN Esports 17.55 Ironside 19.30 + Gente Sessió del Consell 14.30 Aventures 21.00 Telenotícies vespre Tolstoy 15.15 El detectiu Conan 16.02 Bàsquet de somni 18.50 8 al dia 21.00 Telediario 2 General 15.00 Serveis informatius 21.50 Veterinaris 15.30 Pròxima parada 16.05 Inuyasha 17.47 Bowling: Women 22.00 Gran cinema: Adictos 22.15 Clásicos de La 1:18.45 Club Piolet 16.00 Top Motor 22.35 Polònia 17.00 Blog Europa 17.15 Mic 3 Masters de Bar- al amor Me enamoré de una19.40 Pinzellades d’art 16.30 10 cites 23.15 La bèstia 18.15 Opera en texans 18.55 La Supermots celona 22.00 Cine: Los cowboys bruja19.50 L’ultima troballa 17.30 L’altra cara 00.10 Desapareguts 19.05 No t’ho perdis 19.30 Info K 18.39 A la carretera amb 02.00 Especial Clips 00.30 Buscamundos20.15 RNA: Ara i aquí 18.00 Petjades 00.55 Ventdelplà 20.25 Forquilla i motxilla 19.45 Espies de veritat el Rossi 01.25 Cómo hemos20.45 Informatiu vespre 18.30 Rutes pel Pirineu 01.45 Jazz a l’estudi 21.50 Espai Terra 33 21.30 Bola de Drac 19.23 Flaix cambiado21.20 Consell General: 19.00 Cafeïna 03.50 Divendres 22.15 Cinema 3 22.20 Gavin i Stacey 19.43 Bike attack 03.35 TVE es música Sessió del Consell 19.30 L’última troballa 22.45 Pel·lícula: El desafi- 23.15 Món 3xl 22.00 Temps d’aventura General 20.05 El meu poble ament. Frost contra 23.20 APM? Extra 22.30 Esport Club00.05 Redifusió nit 20.30 Informatiu Cerdanya Nixon 23.55 El nan roig 23.00 Efectivament 21.15 En companyia 00.45 Pel·lícula: La teva 00.55 Blog Europa 00.05 Tot l’esport 22.15 Socarrats vida en 65’ 01.10 One piece 02.00 Temps d’aventura 23.00 Informatiu Pallars 02.20 Els Pirineus des de 23.30 El rodamón l’aire07.00 Grandes documen- 06.00 Tenis ATP. 250 Estoril 06.15 Noticias de la 06.30 Puro Cuatro 06.30 Informativos 06.00 Teletienda 06.45 TFou 06.30 Télématin tales 07.45 Automovilismo. DTM mañana 06.45 El zapping de los Telecinco 07.00 La Sexta en concierto 08.30 Téléshopping 09.10 Des jours et des vies09.00 Más que perros y 2012 09.00 Espejo público surferos 08.55 El programa de Ana 08.15 Carreteras secun- 09.15 Soeur Thérèse.com 09.30 Amour, gloire et gatos 09.30 Objetivo 2012 12.00 Karlos Arguiñano 07.30 Top Gear Rosa darias 11.05 4 mariages pour beauté09.30 Aquí hay trabajo 10.00 Directo especial: 12.30 La ruleta de la suerte 09.30 Alerta cobra 12.45 Mujeres y hombres 09.10 Crímenes imper- 1 lune de miel 09.55 C’est au programme10.00 La aventura del Londres en juego 14.00 Los Simpsons 12.30 Las mañanas de y viceversa fectos 12.00 Les 12 coups de 10.55 Motus Saber 12.00 Ceremonia: llegada 15.00 Antena 3 noticias 1 Cuatro 14.30 De buena ley 12.30 Al rojo vivo midi! 11.25 Les Z’Amours11.00 Grandes documen- de la antorcha 16.00 Tu tiempo 14.00 Noticias Cuatro 15.00 Informativos 13.57 La Sexta noticias 13.00 Journal 12.00 Tout le monde veut tales olímpica a Barcelona 16.15 Bandolera 14.50 Deportes Cuatro Telecinco 15.00 La Sexta deportes 13.55 Les feux de l’amour prendre sa place12.00 Para todos La 2 1992 17.15 El secreto de Puente 15.45 Castle 16.00 Sálvame 15.15 Mutua. Madrid Open 14.55 Le lycée de la honte 13.00 Journal13.40 La noche temática 13.15 Magazine. Liga de Viejo 18.30 NCIS: Los Ángeles 20.00 Pasapalabra 2012 16.35 Grey’s Anatomy 14.00 Toute une histoire14.40 Docufilia Campeones 18.30 ¡Ahora caigo! 20.00 Noticias Cuatro 22.00 Gran Hermano 12+1 17.10 Bones 18.20 Une famille en or 15.15 Comment ça va bien!15.35 Saber y ganar 13.45 Road to London 19.45 Atrapa un millón 20.45 Deportes Cuatro 2 02.15 Locos por ganar 18.00 Navy, investigación 19.05 Money drop 16.15 Le jour où tout a17.55 Docufilia 14.15 Automovilismo. Cam- 21.00 Antena 3 noticias 2 21.30 El Cubo criminal 20.00 Journal basculé18.30 La felicidad en 4 peonato del Mundo 22.00 El Hormiguero 3.0 22.30 House 19.55 La Sexta noticias 20.50 Section de 17.10 Seriez-vous un bon minutos de turismos 22.30 Los protegidos 23.15 House 21.30 El Intermedio recherches expert?18.55 Biodiario 15.30 Baloncesto Especial. 00.15 Cine: Mente criminal 02.00 Dexter 22.25 Cine: Depredador 2 23.40 New York, unité 17.55 On n’demande qu’à19.30 Para todos la 2 Final Four Euroliga 02.00 Repetición de 02.45 Cuatro astros 00.25 Numb3rs spéciale en rire20.00 La casa encendida 18.00 Especial Londres en programas 02.05 Astro TV 01.15 Londres, police 18.55 N’oubliez pas les20.35 Frasier juego judiciaire paroles21.00 Docufilia 19.30 Conexión Teledeporte 02.15 Reportages 20.00 Le journal22.00 Apocalipsis: La 20.30 Road to London 20.35 Envoyé spécial Segunda Guerra 21.30 Especial Londres en 22.15 Complément Mundial juego d’enquête22.50 La nube 23.00 Baloncesto Especial. 23.20 Avant-premières00.20 Días de cine Final Four Euroliga 01.16 La campagne à vélo RÀDIO06.45 Ludo 06.17 TV5Monde. Le journal 07.30 Téléachat 07.20 Disney Kid Club 06.40 Télé achat 17.55 Dans tes yeux 06.30 Bom dia Portugal Cadena Dial 88.1 MHz08.30 Ludo vacances 07.00 Flash info 09.00 Mon bien-être 08.15 M6 Kid 09.40 Tellement vrai 08.20 X:enius 10.00 Praça da Alegria R7P 89.0 MHz08.55 Des histoires et des 08.03 Nec plus ultra. 10.30 Morandini! 09.00 M6 boutique 10.45 L’île des vérités 09.51 Les petits choristes 13.00 Jornal da tarde Pròxima FM 89.5 MHz vies La collection 11.55 À vos recettes 10.10 Wildfire 11.00 Les anges de la de l’Oural 14.15 Vidas em jogo Ràdio TeleTaxi 90.2 MHz10.40 Midi en France 08.30 Le journal de la RTBF 12.55 Papa Schultz 11.45 Desperate hou- téléréalité 4 - Club 11.25 La pilule contre la 15.12 O direito de nascer Màxima FM 92.1 MHz12.00 Journal régional 09.00 TV5Monde. Le journal 13.45 Les boeuf-carottes sewives Hawaï misère? 15.43 Portugal no coração M80 Ràdio 92.6 MHz12.25 Journal national 09.29 Jardins et loisirs 15.40 Mick Brisgau, le 13.00 Scènes de ménages 11.50 Futurama 12.20 Cuisines des terroirs 18.00 Portugal em direito13.00 13h avec vous 10.54 Balades urbaines come-back d’un 13.45 Le secret d’Eva 13.30 Les Cordier, juge 13.00 X:enius 19.10 O preço certo Ràdio Valira 93.3/98.9 MHz13.45 Hippisme 11.00 TV5Monde. Le journal super flic 15.30 La magie de l’amour et flic 13.30 Irlande, le paradis 20.00 Telejornal Flaix FM 93.8 MHz14.05 Inspecteur Derrick 11.55 Flash info 16.40 Pour l’amour du 17.40 Un dîner presque 15.20 Les Cordier, juge vert 21.00 Grande entrevista RNA 94.2 MHz14.50 Les maîtres du pain 13.00 TV5Monde. Le journal risque parfait et flic 14.15 La Joconde dévoilée 21.31 O elo mais fraco Ona Rambla 95.0 MHz16.45 Slam 13.55 Flash info 18.45 Morandini! 18.45 100% mag 17.15 Les anges de la 15.10 La science au coeur 22.31 Liberdade Andorra 1 96.0 MHz17.30 Des chiffres et des 15.43 Salles de spectacle 20.00 Very Bad Blagues, la 19.45 Le 19 45 téléréalité 4 - Club des cimes glacées 23.33 5 para a meia-noite Andorra Música 97.0 MHz lettres 16.29 Questions pour un quotidienne 20.05 Scènes de ménages Hawaï 16.30 La Husky Family 00.42 Sob suspeita NRJ 100.6 MHz18.10 Questions pour un champion 20.45 À chacun son 20.50 Bones 18.45 Stargate SG-1 17.15 Le monde des 01.29 Revelação Andorra 7 101.5 MHz champion 17.59 Temps présent histoire... 23.35 La belle et ses 20.35 Tellement vrai chevaux France Inter 101.8 MHz19.30 Journal national 19.00 Le journal de 00.20 Morandini! princes presque 01.55 Poker 18.30 X:enius20.10 Plus belle la vie France 2 01.40 Les constructeurs charmants 19.00 La face sauvage de SER 102.3 MHz20.36 Le concert 21.30 TV5Monde. Le journal de l’extrême 01.10 Harper’s Island la planète France Musique 102.6 MHz22.50 Soir 3 22.01 Les méchantes 03.00 Voyage au bout de 20.05 28 minutes 40 Principals 103.3 MHz23.26 Escrocs mais pas 23.31 Acoustic la nuit 20.35 Les vivants et les France Culture 104.0 MHz trop 00.00 TV5Monde. Le journal morts Catalunya Ràdio 104.6 MHz01.20 Zé 00.25 Kaamelott 22.20 Impuissance, la fai- Ràdio 4 106.0 MHz blesse du sexe fort Ràdio 1 106.8 MHz 23.10 Le monde est un Ràdio Principat 107.5 MHz village Ràdio 3 107.9 MHz
 • 32. DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012 llegeix-lo, passa’l, recicla’l. Avui felicitem totes les Beatrius NOU SERVEI A DOMICILI diari@bondia.ad Av. Carlemany, 56. Escaldes-Engordany (Principat d’Andorra) 829 109 Diumenge a la tarda i dilluns, tancat per festa setmanal. Tel.: 829 029 Restaurant Xinès-Vietnamès Av. Príncep Benlloch, 71 Andorra la Vella Moltes felicitats pels teus 13 anys. Petons dels teus ‘papis’, germà, avis, cosins i amics. T’estimem. Moltes felicitats de part dels teus pares i de la teva germana. Més SMS a la pàgina 30Veure avís legal a la secció d’SMS de la pàgina 30 Envia al 555 la paraula clau BD més el teu missatge. Cost 0.75 € + cànon Quina parella!! Avís: El diari BONDIA es reserva el dret de publicació i no es responsabilitza de les fotografies i els textos que els lectors envien per ser publicats en aquesta secció.