Diari del 05 d'octubre del 2012

309 views
246 views

Published on

Aqui podeu consultar el diari d'avui en format PDF.
Que tingueu un Bondia¡¡

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
309
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Diari del 05 d'octubre del 2012

 1. 1. AVUI ÉS NOTÍCIA Pàgina 3DIVENDRES, 5 D’OCTUBRE DEL 2012 / NÚM. 2.160 / ANY 9 La llei de protecció del consumidor i la competència, a tràmit al desembre ANDORRA Pàgina 6 ANDORRA Pàgina 7 La plataforma es La nova pàgina web mostra “escèptica” de la justícia obre la ANDORRA Pàgina 6 amb la visita dels porta a fer tràmits a El termini dels autònoms per afiliar-se a la CASS s’allarga fins tècnics francesos través d’internet al 30 de juny de l’any que ve SFGA ANDORRA Pàgina 9 Andorra ja és un dels 44 estats que es poden trobar al Google Street View ANDORRA Pàgina 10 Sans critica que un assessor sigui soci d’una empresa que treballa per al Comú d’Encamp ANDORRA Pàgina 11 El Comú de Sant Julià tanca el primer semestre amb 132.947 euros de superàvit CULTURA Pàgina 13 L’ONCA homenatja Yepes interpretant ‘El concierto de Aranjuez’ amb Garrobé ESPORTS Pàgina 15 ANDORRA Pàgina 8 El BC River Andorra vol ser competitiu en el debut a Osca El cap de Govern i la ministra d’Educació visiten els centres escolars i Martí remarca les Defensa de les tot i les mancances actuals portes a la vida professional que obre l’FP. possibilitats de l’FP Envia al cost del missatge: 1,50 + cànon un 789WWW.BONDIA.AD / TEL. 808 888 / FAX 828 888 IPHONE + a el teu nom y i participa Gua n en el sorteig d’un iPhone 5
 2. 2. 2 d’interès Divendres, 5 d’octubre del 2012 EL TEMPS meteo@bondia.ad Cap de setmana estable Calor els pròxims dies 07.55 h 19.28 h CALLAUETA 18. Aquest cap de setmana l’anticicló ha de continu- 2/20 ANDORRA LA VELLA ar sense moviment aparent, i per tant el sol ha TEL.: 818 180 (botiga) 5/21 de dominar tant durant la jornada de dissabte i 4/20 395 914 (vendes major) com diumenge. L’única variació serà l’arribada Distribuïdors 6/23 6/23 2/14 de núvols alts, que no aportaran cap canvi im- Quart minvant dels vins de 7/24 portant. Les precipitacions estan descartades. 8/24 Bodegas Atenció a les temperatures, que pujaran lleu- Iniesta-Lujan gerament dissabte i moderadament diumenge. al Principat 7/25 Així podrem parlar de calor o caloreta aquests d’Andorra 5/22 dies vinents. El vent serà del sud al sud-oest 7/25 fluix. Avui, tres quarts del mateix: temps estable i assolellat amb l’aparició d’algun núvol alt que diumenge no alterarà la bonança anticiclònica. Les tempe- dissabte ratures seran més altes i el vent, fluix del sud- oest. Que tinguin un BONDIA. VENDA AL MAJOR I AL DETALL DEGUSTACIONS RESTAURANT TIC-TAPA Un espai cada vegada més... Fem ...més agradable Aniversaris, comunions Comiat de solters/es Menú Diari Sopars d’empresa, etc. Menú Carta Tenim saló privat Menú del Xef Menjar per emportar-se Menú de Tapes Escaldes-Engordany Menú Mariscada Tel:+376 813 969 cuina permanent oberta de les 12.00 a les 2.30 h restaurantictapa@gmail.com Tic Tapa Rest.
 3. 3. Divendres, 5 d’octubre del 2012 3 comerç i indústriaLa llei de la competència i la protecciódel consumidor, a tràmit al desembreEn un sol avantprojecte es provarà de regular la competència i els drets dels clients sfga m. f. Andorra la Vella Comerç, Indústria i Serveis i la Confederació Empresarial An-El Govern treballa en l’avant- dorrana (CEA), segons va posarprojecte de llei que ha de regu- en relleu el ministre.lar la defensa de la competència, Tal com va completar Alco-la competència deslleial i la pro- bé, la llei inclourà la tipificaciótecció al consumidor. Tal com va d’infraccions i les sancions quedestacar el ministre d’Economia s’hauran d’aplicar i va insistiri Territori, Jordi Alcobé, s’ha que els terminis que es mar-decidit elaborar un text únic ja quin, així com els mecanismesque es tracta de disciplines com- quan hi hagi una denúncia, se-plementàries i que per tant es ran molt àgils. A més a més, elpoden encabir en una única llei. Govern podrà actuar d’ofici.Alcobé va recordar que fa un Qüestionat sobre si aquestany va anunciar que al llarg del text serà la solució per a actuaci-2012 es tiraria endavant aquest ons com la de l’afer de les comis-text i el calendari amb què tre- sions per l’ús de la targeta deballen contempla que es pugui crèdit, Alcobé va destacar queentrar a tràmit parlamentari al en tot cas “serà una eina quedesembre. A més, el ministre va permetrà actuar davant les con-emmarcar aquesta llei en el con- Alcobé i Soriano van presentar ahir el treball que s’està fent per elaborar l’avantprojecte de llei. ductes que es puguin considerartext de l’obertura econòmica i en abusives”. I quant a la guerrala voluntat d’evitar que hi hagi lleials i honestes en l’àmbit co- gurar, així, l’obligació de facili- Consum en matèria de protec- de preus del tabac, d’actualitatconductes abusives que puguin mercial i la indústria. Així, entre tar la informació necessària; la ció del consumidor a través de aquests dies, va remarcar que lamalmetre la imatge d’un deter- d’altres, es contempla prohibir protecció contra els abusos con- la mediació. venda sota preus “s’ha de pre-minat sector o fins i tot del país. els actes que ocasionin confusió tractuals; la protecció de la salut En aquest sentit, el titular venir quan pot afectar la compe- La tècnica del ministeri d’Eco- amb productes o activitats de i la seguretat i una regulació es- d’Economia va posar en relleu tència” del mateix mercat o potnomia i Territori Neus Soriano competidors, i aquells que in- pecífica per a modalitats especi- que la unitat “funciona molt bé” perjudicar el col·lectiu.va posar en relleu que la defensa dueixin el públic a error sobre la als de relacions de consum. i que per tant donarà continuïtat Tot i tirar endavant aquestde la competència té per objec- natura o les característiques de Tal com van posar en relleu a la mediació atenent les queixes text, el Govern treballarà la lleitiu que “les empreses operin de productes o activitats. Una altra durant la presentació de l’avant- del consumidor, una tasca, però, del comerç, que ha de servir permanera independent en el mer- pràctica prohibida serà també la projecte, el que es vol és no cre- que no serà incompatible amb el complementar les de la compe-cat i sotmeses a la pressió com- venda a pèrdua, per sota de cost ar nous òrgans administratius fet que hi pugui haver associa- tència i el consumidor.petitiva que exerceixen les unes o del preu d’adquisició, que per- o procediments que facin els cions privades que donin serveisobre les altres”. Així, el text que segueixi eliminar competidors tràmits més feixucs. Per tant cal als seus associats, com pot ser reacció del sectors’està elaborant preveu prohibir, o afectar la competència, entre acabar de concretar com haurà l’Associació de Consumidors i La directora de la Cambra demitjançant un control ex post, els altres aspectes. de funcionar el sistema de de- Usuaris. Comerç, Pilar Escaler, va recor-acords, decisions i pràctiques Respecte a la protecció al con- núncia, així com els mètodes Segons va destacar Soriano, dar que aquesta llei de compe-concertades entre empreses, in- sumidor, tant Alcobé com Soria- per agilitzar la resolució de tots en la redacció del projecte de tència, junt amb la del comerçcloses les recomanacions d’asso- no van recordar que l’actual llei els procediments, però el text llei s’ha tingut en compte dife- (que continuen demanant), ésciacions, que resultin en restric- data del 1985 i que per tant hi preveu la jurisdicció ordinària, rent normativa, com la comuni- una vella reivindicació per re-cions de la competència, com ha molts aspectes que al llarg amb intervenció del ministeri tària, lleis tipus i altres principis soldre les mancances que hi ha.per exemple la fixació de preus d’aquests anys han anat canvi- fiscal i seguiment d’un procedi- i normes elaborats per la Confe- Ara, amb l’obertura econòmica,o d’altres condicions comercials ant i a què cal donar resposta. ment àgil quan hi hagi afectació rència de les Nacions Unides so- va recordar que aquesta necessi-o acords entre subministradors De fet, la base sobre la qual es de l’interès general. I també es bre Comerç i Desenvolupament tat és encara més evident, ja quede productes. També es prohi- treballarà serà aquest text però contemplarà la figura de l’arbi- (Unctad) i legislacions de països “calen unes normes bàsiques”biran els abusos de posició de amb la voluntat d’“ampliar la tratge, per quan aquest procés veïns com Espanya, França, o que assegurin “una estructuradomini, com ara la imposició de garantia del consumidor”. s’apliqui al país. d’estats similars a Andorra com de mercat eficient”. També espe-preus o d’altres condicions no D’aquesta manera, entre al- En aquest sentit, Alcobé va ara Luxemburg i Islàndia. ren que no sigui un text “massaequitatives i l’aplicació de con- tres qüestions, el text persegueix recordar que l’executiu treballa Un cop el Govern va apro- enrevessat” i que s’adapti a ladicions desiguals per a prestaci- garantir als ciutadans l’accés als en la creació d’un mecanisme var dimecres les línies bàsiques idiosincràsia del mercat andor-ons equivalents. béns i serveis de manera efecti- d’arbitratge i que, per tant, el que ha d’incloure aquest text, al rà. Tant Escaler com el president Pel que fa a la competència va i oportuna, especialment evi- text ja l’inclou amb la previsió llarg d’aquest mes d’octubre i el de la CEA, Xavier Altimir, valo-deslleial, el principi que regirà la tant que siguin objecte d’abusos que es posi en marxa. També novembre és previst un treball ren que s’avanci en aquesta llei illei serà perseguir els actes que contractuals, segons va posar en continuarà tenint un paper im- conjunt amb els actors impli- que hi hagi la voluntat del Go-siguin contraris a les pràctiques relleu Soriano. Es preveu asse- portant la unitat de Comerç i cats, especialment la Cambra de vern de consultar-los.
 4. 4. 4 opinió Divendres, 5 d’octubre del 2012 EDITORIAL ENQUESTA DE LA SETMANA ¿Creu que la manifestació de dilluns tindràUna llei del tot necessària algun efecte en la política del Govern?El Govern va presentar ahir els principis ge- vinguin de fora com a les del país i, de l’altra, Envia un SMS al 789 amb la tevanerals en els quals es recolzarà el projecte de una credibilitat al país. A més a més de donarllei que ha de servir per regular la competèn- una seguretat jurídica a les empreses, a través resposta ENQ SI o bé ENQ NOcia, lluitar contra la competència deslleial i d’aquest text també es millorarà el reconeixe- Cada dimarts el resultat de l’enquesta es publicaràprotegir els drets dels consumidors. Es tracta ment dels drets dels consumidors, ja que cal en aquest espai i entre els participants se sortejarand’una bona notícia que des de l’executiu s’hagi recordar que la llei actual data del 1985 i des de tres lots de productesdecidit tirar endavant aquesta llei i que el text llavors són molts els canvis que han tingut lloc per al bany.pugui estat entrat a tràmit parlamentari el en els hàbits de consum. Per tant, cal aplaudirmes de desembre. Es tracta d’un text essencial aquesta iniciativa i cal insistir que s’ha de feri que era una mancança que el país arrossega- un pas més i aprovar la tan esperada llei delva des de feia anys però que encara es feia més comerç, que ha de ser el complement impres-evident en ple procés d’obertura econòmica, en cindible perquè hi hagi les garantiesquè calen unes regles del joc clares que donin, necessàries tant per al teixit empre-d’una banda, garanties tant a les empreses que sarial com per al consumidor. tribuna Virtuts curatives de la cebajoan amigó, naturistaEstimat lector, no voldria que arribés l’hivern sen- resulta un remei ideal en cas d’afeccions respiratòri- Medicinales del doctor Pamplona, que us recomanose donar-vos un remei per a les malalties pròpies es, catarros, sinusitis, faringitis, laringitis, bronquitis, molt, hi trobareu moltes més aplicacions de la ceba,d’aquesta estació, com pot ser la grip, refredats, tos, tos, asma i emfisema pulmonar. El xarop de ceba amb tant per a aplicacions interiors com exteriors. A més,constipats i tot allò que té a veure amb l’aparell res- mel és una manera tradicional d’administrar la ceba en aquesta fabulosa obra explica les propietats medi-piratori. en aquests casos. El suc fresc s’obté amb una liqua- cinals de 470 plantes més, com les xicoies, el plantat- dora. També es pot fer tallant molt finetes una o dos ge, l’ortiga..., les quals poden beneficiar la vostra salut Vull parlar-vos de la ceba, un element adequat per cebes. Es posen en un bol, s’hi afegeix dues cullerades i la de la vostra família. Recordeu que la salut és elals bronquis, també per a l’artritis i el reuma. La mo- de mel i es deixa una hora o dos en maceració, i aquest més important d’aquesta vida i que el saber no ocu-derna investigació bioquímica ha descobert en aquest suc que fa és el xarop tan curatiu. Se n’ha de prendre pa lloc. Dediqueu temps, esforç i diners a aprendre abulb comestible extraordinàries propietats medici- diverses cullerades al dia. També es pot fer bullir dues viure més saludablement, és la millor inversió de lanals. La ceba és antibiòtica, antidiabètica, afrodisíaca, i cebes amb una mica d’aigua. Després s’hi afegeix mel, vostra vida. Prevenir és millor que curar!també prevé el càncer intestinal. També és un aliment es tritura tot i es pren a cullerades durant el dia.fonamental de la salutífera dieta mediterrània, tant Edicions Amigó-Recasens SL presenta:crua com a les amanides o en la majoria dels plats cui- Quan no es pot dormir a causa de la tos, simple-nats, amanida sempre amb un bon oli d’oliva verge. ment s’ha de partir una ceba crua per la meitat i po- La millor i més pràctica enciclopèdia, sar-la a la tauleta de nit, a prop de la persona afectada, Las Plantas Medicinales, per Jorge Pamplona, doctor en Menjar una ceba diària és un garantia de salut. I i veureu com aquesta essència volàtil de la ceba farà medicina i cirurgia per la Universitat de Granada.encara que en preparar-la ens faci plorar una mica, a que ràpidament deixi de tossir. Un total de 470 plantes medicinals classificades perla llarga ens farà riure de felicitat. Tota la planta con- malalties. 2 volums. 800 pàgines. 1.200 il·lustracions.té una essència volàtil, rica en glucòsids sulfurats. A Encara que avui hem parlat de les malalties respi- Amb el nom de les plantes en castellà, català,aquesta essència es deuen la millor part de les seves ratòries, no voldria acabar aquest article sense parlar eusquera, gallec, francès i anglès.propietats. Conté abundants enzims o ferments d’ac- del brou de ceba: és diürètic, fa orinar molt i és apro-ció dinamitzadora sobre la digestió i el metabolisme; piat per a la infecció d’orina, que les dones tenen so- Compri els millors llibres de salut, naturalesa i cultura!oligoelements (sofre, ferro, potassi, magnesi, fluor, vint. Només cal bullir dues cebes tallades en un litre A terminis, 4 x 40: 160 euros; al comtat: 144 euros.calci, manganès i fòsfor); vitamina A, complex B, C, E; d’aigua i una mica de sal. Aquest brou es pot beure S’entreguen personalment i es cobren per mitjàflavonoides d’acció diürètica i una hormona vegetal sense por, així mateix, o es pot afegir el suc d’una lli- del banc.d’acció antidiabètica. mona al got, en el moment de prendre’l. Així és més eficaç encara; és senzillament fantàstic! Telèfons de contacte: 841 978 / 363 643 El suc de la ceba crua és un autèntic antibiòtic; fa- jamigo@reforma-pro-salud.comcilita l’expulsió de la mucositat, és antiinflamatori i En les pàgines 294, 295 i 296 del llibre Las Plantas Cartes al director Envia les teves cartes al director o les teves opinions a l’adreça electrònica director@bondia.ad Recorda que ens has de facilitar les teves dades, així com la parròquia de residència.El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BonDia es reflecteix en el seu editorial.Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència. Dipòsit Legal AND. 114-2004directori La Veu del Poble S. a. PRESIDENT Carles Naudi d’Areny-Plandolit SECRETARI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GERENT Thomas Kampfraat BONDIA DIRECTOR Marc Segalés CAP DE REDACCIÓ Marta Fernández REDACCIÓ Joan Josep Blasco, Mireia Suero, Esther Jover, Julià Rodríguez CORRECCIÓ M. Àngels Sala MAQUETACIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati FOTOGRAFIA Tatiana Masià, Iñaki Rubio, COMERCIAL I ADMINISTRACIÓ Ricard Vallès, Isabel Diaz, Joan Nogueira, Meritxell Villanueva, Virginia Yáñez DISTRIBUCIÓ Premsa distribució TRANSPORT Trans Integral Seu SL. Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella .Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 Adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.ad
 5. 5. Divendres, 5 d’octubre del 2012 publicitat 5 Buffet lliure 9,90 € 828 138 868 585 359 817 de diumenge a dijous tancat a la nit
 6. 6. 6 Divendres, 5 d’octubre del 2012 reunió públicaLa plataforma mostra “desconfiança”en la visita dels experts francesosBartumeu recorda que Alcobé va dir que “corroborarien” els informes tècnics del Govern agències m. f. Andorra la Vella doncs es farà la proposta al con- sell de comú.Els grans absents en la reunió Durant la reunió, el cònsolpública que va celebrar ahir la menor va exposar els punts queplataforma No a l’Heliport al els porten a estar en contra delPatapou van ser Demòcrates per projecte, ja que va recordar queAndorra, una absència que el no s’oposen a un heliport nacio-portaveu, Isidre Bartumeu, va la- nal, sinó que es faci al Patapou.mentar qualificant-la de “manca Així, va esmentar la seguretat, lade coratge”. Sí que hi va haver, falta d’accés rodat o les línies deen canvi, els representants del sobrevol com a punts en contra.Partit Socialdemòcrata (PS), del El secretari d’organització delPartit Liberal (PLA) i de Coalició PS i conseller del Comú, Marcd’Independents (Cd’i). Tots van Cornella, va exposar que “el cla-coincidir a assenyalar els dubtes mor popular [contra el projecte]que genera l’adjudicació de l’he- respon a alguna cosa” i va con-liport i van constatar, unànime- cloure que ha “arribat l’hora quement, que l’opció escollida és la el Govern el desestimi”.pitjor. Pel que fa a la plataforma, Per la seva banda, el secretarivan reiterar la “desconfiança” en general del PLA, Ferran Costa,el resultat que pugui tenir la vi- La plataforma havia convocat les forces polítiques a una reunió pública perquè exposessin el seu posicionament. va exposar els dubtes que generasita dels experts francesos i van l’adjudicació i va lamentar que ellamentar que el Govern no els 2.600 persones. Per la seva ban- pació”, ja que va recordar que la correcta, ja que “si es demana Govern, de “la gran oportunitathagi considerat part legitimada da, el cònsol menor, Jordi Min- el ministre d’Economia i Terri- si pot enlairar i aterrar allà un que tenia [amb el projecte d’he-per presentar un recurs tot i que guillón, que representava Cd’i tori, Jordi Alcobé, va manifestar helicòpter, la resposta serà que liport nacional], n’ha aconseguitpensen que poden guanyar als en la presentació, va dir que la “amb la seva dicció atropellada i sí”, però va insistir que aques- crear un gran problema”, ja quetribunals. qüestió que es planteja és que si acigronada” que els tècnics havi- ta no és la qüestió que s’ha de va recordar que la ciutadania re- En aquest sentit, Bartumeu tampoc el Comú de la capital ha en de “corroborar” els informes plantejar, sinó si és el lloc òptim. colza que es faci un heliport na-va posar en relleu que negar la estat considerada part legitima- de què ja disposa el Govern. Ferrer va lamentar, novament, cional però no al lloc escollit.legitimació de la plataforma per da llavors “¿qui ho està?” Sobre aquesta visita, la cònsol l’actitud de l’executiu en aquest Entre el públic es trobava lapresentar un recurs “és un re- Bartumeu va afegir que reben major, Rosa Ferrer, que es troba- afer i va anunciar que “esgota- consellera del PS al Comú d’Es-duccionisme processal contrari a la visita dels tècnics francesos, va entre el públic, va posar en rem totes les vies” i va afegir que caldes, Cèlia Vendrell, que vaqualsevol Estat de dret”, ja que anunciada per als pròxims dies, relleu que la pregunta que s’ha “si cal fer una consulta”, tal com demanar qui considera el Go-va recordar que al darrere hi ha amb “escepticisme” i “preocu- plantejat a aquests tècnics no és plantegen des de la plataforma, vern legitimat per fer recurs. partits polítics cassAntoni Martí defensa que estan El termini d’afiliacióabordant “qüestions cabdals” s’allarga fins al juny Redacció Andorra la Vella comerç, indústria o explotació Redacció Andorra la Vella adoptant “les decisions més ne- a terme en el complement de ju- agrícola i ramadera. Des de cessàries per al país” i que “el re- bilació dels funcionaris, per fer El Govern va presentar ahir al l’executiu assenyalen que hi haL’executiva de Demòcrates per coneixement els arribarà amb el front a la situació de la CASS, o Consell General un projecte de múltiples casuístiques que noAndorra es va trobar ahir amb pas del temps”. Per la seva ban- el nou Model Andorrà d’Atenció llei de modificació de la Llei de estan ben determinades en laels membres del comitè parro- da, el president del partit, Anto- Sanitària. D’aquesta manera, va la CASS destinat a allargar fins llei i que, davant aquest fet, haquial d’Escaldes-Engordany i ni Martí, va exposar “la respon- destacar que les modificacions al 30 de juny del 2013 el termi- decidit presentar la iniciativaels simpatitzants del partit. En la sabilitat” necessària per prendre van encaminades a “racionalit- ni màxim per a l’afiliació a la parlamentària amb l’objectiutrobada, el secretari general del decisions i abordar “qüestions zar” els recursos amb l’objectiu Seguretat Social dels professi- de prorrogar el període d’adap-partit, Carles Torralba, va desta- cabdals”. En aquest sentit, Mar- que “els nostres fills puguin se- onals liberals, els administra- tació, amb la perspectiva que jacar que els representants al Go- tí va exposar als assistents les guir gaudint de l’Estat del ben- dors de societats amb residèn- estigui en aquesta data la refor-vern i el Consell General estan reformes que el Govern vol dur estar actual”, va remarcar. cia a Andorra i els titulars d’un ma de la CASS.
 7. 7. Divendres, 5 d’octubre del 2012 andorra 7 institucions economiaLa nova pàgina web de la justícia obre 25 candidatures a la 6a edicióla porta a fer tràmits a través d’internet del programa InnovadorsCasadevall diu que la nova eina té com a objectiu acostar la institució a la ciutadania Redacció Andorra la Vella agències m. s. c. Andorra la Vella La sisena edició del progra- La pàgina estarà ma Innovadors ha rebut 25L’administració de justícia ha re- disponible en quatre candidatures oficials, pràcti-novat la seva pàgina web. Si fins cament la mateixa quantitatara es tractava d’una eina estàti- idiomes i també s’ha que l’edició anterior, cele-ca amb informació institucional, obert un compte a Twitter brada el 2010 (26). En total,el nou disseny permet avançar Andorra Desenvolupamentcap a una transparència i proxi- i Inversió (ADI) ha atès 58mitat al ciutadà més grans. En podrà obtenir informació sobre emprenedors interessats aaquest sentit, la intenció és que les reunions del consell i els dies participar en el programa,un cop s’hagi enllestit el pla de de judici. També es publicaran dels quals 25 han dipositatmodernització de la justícia es les notícies relacionades amb el formalment el pla d’empresa,puguin fer tràmits on-line. Consell Superior de la Justícia i segons van informar ahir. La El president del Consell Su- dels actes que aquesta institució dotació econòmica destinadaperior de la Justícia (CSJ), Enric organitzi, així com la jurispru- a finançament directe delsCasadevall, va indicar que l’ob- dència. En aquest últim àmbit, projectes és de 50.000 euros,jectiu és començar per tràmits la nova eina millora la cerca de que s’atorgaran entre les ini-senzills i que “en un futur no sentències fent-la més àgil. ciatives amb més potencial, agaire llunyà es pugui fer gairebé Casadevall també va avançar criteri dels professors expertstot”. Així, va explicar que hi ha que el CSJ està treballant per de les escoles de negoci HECpaïsos com el Brasil on les con- arribar a un acord amb el Col· Paris i Esade i dels membresvocatòries es fan per SMS i la Un moment de la presentació de la pàgina web de la justícia, ahir. legi d’Advocats per disposar del jurat, que inclouen doscomunicació entre els advocats i d’informació més completa i ac- empresaris del país.els jutges es fa per internet, i on tualitzada amb el recull de sen- L’ADI va valorar ahir po-s’utilitza l’expedient electrònic El Consell Superior de la Justícia tències que elabora el col·lectiu sitivament la participació enjudicial (oferint la possibilitat professional (que té un model aquesta sisena edició, en es-de fer el tràmit des del despatx demana que es reguli la mediació més modern) i el de la justícia. pecial “després de l’adopcióa través de la xarxa). La pàgina web està en quatre d’una nova orientació del Altres tràmits que es podrien El president del CSJ va remarcar ahir la necessitat que es reguli idiomes (català, castellà, francès concurs amb l’objectiu de do-fer a través de la xarxa serien ob- la mediació. Casadevall va exposar que ara per ara hi ha una i anglès) per facilitar la informa- nar més prioritat a l’acompa-tenir el certificat d’antecedents proposta de projecte de llei d’arbitratge redactada pel Col·legi ció als nouvinguts i no es des- nyament tutelat dels empre-penals i fer sol·licituds d’ordres d’Advocats i va afegir que “seria interessant” que se n’elaborés carta afegir-hi més endavant la nedors i empresaris en l’inicijudicials. En tot cas, Casadevall un sobre la mediació. llengua portuguesa. De moment de les activitats de l’empre-va indicar que primer aquesta L’arbitratge (que ja ha existit en el passat a Andorra) suposa només estarà traduït el contin- sa”. El director de l’ADI, Car-modernització s’haurà de fer que un o més àrbitres troben una solució a un conflicte entre gut estàtic. les Aleix, va posar en relleudes de dins i després, anar-la dues parts, mentre que la mediació aposta per intentar acostar Aquesta és una de les actu- que “l’elevat nombre de plansobrint. Al mateix temps, va afe- postures entre les persones en conflicte per trobar una solució. acions que coincideix amb el d’empresa ha superat les ex-gir que una millora de les eines Casadevall va destacar que aquestes figures evitarien que procés de modernització de la pectatives inicials després delinformàtiques que s’utilitzen alguns casos haguessin de recórrer a la justícia i suposaria un justícia que s’ha encarregat a canvi d’orientació i nom delpermetria cobrir la falta de per- estalvi de diners. A més, a través de la mediació s’obté un acord l’empresa Deloitte. Casadevall programa i la disminució desonal que pateix la justícia. que acaba satisfent les dues parts. va explicar que s’estan fent reu- la dotació econòmica”. Tam- Amb el mateix objectiu de Precisament ahir el Consell Superior de la Justícia i el Col· nions amb grups de treball per bé considera que “l’oberturamillorar la comunicació entre legi d’Advocats van organitzar una conferència sota el títol Com analitzar com es treballa i com econòmica ha contribuït ala institució i el ciutadà, hi hau- la mediació contribueix a construir una justícia més efectiva. La es poden simplificar els proce- l’èxit, ja que diversos projec-rà una aproximació a les xarxes ponència va anar a càrrec de l’advocat i mediador Antoni Vidal diments. Aquesta tasca pot tenir tes són inversions estrange-socials amb la presència a Twit- Cànovas, magistrat de l’Audiència Provincial de Barcelona. una durada d’entre un any i mig res amb la ferma voluntat deter. A més, a través de la web es i dos anys. crear un negoci”.
 8. 8. 8 andorra Divendres, 5 d’octubre del 2012 educació empresa Martí veu que la formació professional Cachafeiro impulsa un “és la via més bona per trobar feina” complex hoteler a Benifallet El cap de Govern i la ministra d’Educació fan una visita als centres educatius Redacció Andorra la Vella e. n. Redacció sant julià de lòria s’han fet als centres des de l’últi- L’empresari andorrà Antoni ma visita i va insistir que “l’edu- Cachafeiro promou la cons- El cap de Govern, Antoni Martí, cació és un dels grans pilars de trucció d’un complex hoteler i la ministra d’Educació i Joven- l’Estat del benestar” i que per al Mas de la Xalamera, a Be- tut, Roser Suñé, van visitar ahir tant no es preveuen retallades nifallet (Baix Ebre), que supo- l’Escola Andorrana d’Andorra pressupostàries en les partides sarà una inversió total de 10,5 la Vella i el Centre de Formació destinades a educació. milions d’euros. El projecte Professional d’Aixovall per veu- Martí, després de visitar i podrà tirar endavant després re les seves instal·lacions, com conèixer les cinc àrees formati- que la comissió d’urbanisme faran avui amb la resta de cen- ves que s’ofereixen al Centre de de les Terres de l’Ebre l’hagi tres educatius. Formació Professional d’Aixo- autoritzat, tot i que n’ha re- Martí i Suñé van poder veure vall, va manifestar que “és un Martí i Suñé amb les estudiants d’estètica. baixat el sostre constructiu els recursos en educació de què centre envejable i s’ha de seguir inicialment previst, que era disposen els 160 alumnes del en aquesta dinàmica per donar D’altra banda, la titular formacions professionals, però de 120 habitacions, a 90 dor- Centre de Formació Professio- aquest tipus d’alternatives als d’Educació va explicar la seva aquesta formació és una bona mitoris i una sala de conven- nal. El cap de Govern va visitar nostres alumnes”, i va remarcar primera impressió de l’estudi via per a una sortida laboral dig- cions de 800 metres quadrats, les aules i va poder intercanviar a més que “l’objectiu principal presentat aquesta setmana pel na, contràriament a la idea que segons recollia una agència impressions amb els professors i d’aquest centre és que puguin Centre de Recerca Sociològica tenen moltes persones”. de notícies espanyola. L’in- els alumnes. Martí, un cop aca- trobar feina”. (CRES) sobre l’itinerari educa- La ministra d’Educació tam- forme favorable de la co- bada la visita, va afirmar que “a I és que el cap de Govern veu tiu i la inserció laboral dels jo- bé va manifestar la seva confi- missió permetrà que l’Ajun- Andorra tenim unes infraestruc- que “avui dia hi ha més feina ves d’An­ orra. La ministra va d ança que en el curs 2013-2014 es tament de Benifallet pugui tures d’alt nivell” i va deixar clar per als estudiants d’FP que per mostrar la seva satisfacció per pugui implantar definitivament aprovar provisionalment el que “no renunciarem als tres als que fan estudis superiors”, i la reduïda xifra de joves que ni el nou mètode de treball en edu- projecte i, d’aquí un o dos sistemes educatius perquè apor- per tant “la nostra obligació és estudien ni treballen. cació. La presentació del siste- mesos, fer-ho d’una manera ten una gran riquesa al país”. potenciar-lo” ja que les forma- Suñé, sobre la visita al centre, ma d’educació per competències definitiva. El projecte preveu El cap de Govern es va mos- cions plantejades “s’adapten al va comentar que “nosaltres, com tindrà lloc entre els mesos de restaurar les edificacions ac- trar satisfet de les millores que que necessita Andorra”. a país, mai podrem fer totes les març i abril. tuals, algunes del segle XIII. representació internacional L’FNJA assisteix a l’assemblea fnja de joves del Consell d’Europa Redacció Andorra la Vella jeune génération sacrifiée?. La cita joves reflexionin conjuntament va arrencar ahir i durarà fins di- sobre els desafiaments actuals El Fòrum Nacional de la Joven- lluns al Centre Europeu de la Jo- que han d’afrontar davant la tut (FNJA), amb el suport del ventut, a Estrasburg. L’Assem- democràcia, i formulin recoma- ministeri d’Educació i Joventut blea reuneix més d’un centenar nacions comunes per al Fòrum i el d’Afers Exteriors, participa- de joves de tot Europa, entre els mundial de la democràcia sobre rà en l’Assemblea de Joves del quals hi haurà un membre de el paper de la nova generació de Consell d’Europa, que porta l’FNJA, Roger Padreny. joves en el desenvolupament de per títol Jeunesse et démocratie: la La trobada servirà perquè els societats més democràtiques. Roger Padreny serà el representant de l’FNJA a Estrasburg.Guia de serveis Informació: Tel.: 80 81 38 Fax: 86 21 74 aula de formació af@andorra.ad www.auladeformacio.ad MATRÍCULA OBERTA Tall de cabell unisex + massatge 25 € corporal i capil·lar de 30 minutes FORMACIÓ 2012/2013 Pentinar cabells totes mides Comptabilitat i finances Impost sobre la renda dels 8€ Tenyir més pentinat 28 Impost sobre societats (IS) no-residents fiscals (IRNR) € Impost general indirecte (IGI) Impost sobre la renda de les activitats econòmiques (IAE) Obert de dilluns a dissabte de 9.00 a 20.00 Carrer Maria Pla, núm. 35 - AD500 Andorra la Vella
 9. 9. Divendres, 5 d’octubre del 2012 andorra 9 nova eina de googleAndorra ja és un dels 44 estats SFGAque són al Google Street ViewSaboya veu positiu l’interès de les empreses per la dimensió del país Redacció Andorra la Vella s’encarregarà de tramitar-les. gratificant que Andorra, per la El que sí que va assegurar l’en­ seva dimensió, pugui despertarFa uns dies l’eina del gegant ginyer de Google és que “l’aco­ aquest interès, i això ajuda a po­d’in­ternet Google, el Google llida ha estat bona, però en els sicionar el Principat com un Es­Street View, va incorporar An­ pròxims dies pot ser millor”. tat laboratori”. Saboya també vadorra entre els 44 països de què D’altra banda, el ministre destacar la importància de for­es poden consultar els mapes. d’Afers Exteriors va lloar la ini­ mar part d’aquesta plataformaAhir se’n va fer la presentació ciativa i va assegurar que “és “en ser un destí turístic”. Els experts de Google van mostrar la versió andorrana de l’Street View.oficial, que va anar càrrec de ladirectora de polítiques públi­ques i assumptes institucionalsde Google, Bárbara Navarro,que va estar acompanyada d’undels enginyers de la plataformaque ha treballat en l’adaptaciódels mapes del Principat, David MAXI SORTEIG!Castro. Hi va ser també presentel ministre d’Afers Exteriors,Gilbert Saboya. El Google Street View d’An­dorra es va llançar al mateixtemps que les versions de Croà­cia i de Xile de la plataforma. Els Dóna’t d’alta a la Fibra Òptica i participa!tècnics de l’empresa van desta­car la facilitat a l’hora de treba­ Fes-ho entre el 10 de setembre i el 28 d’octubre, i podràs guanyar:Els enginyers de Googlenomés van necessitar un mes per enregistrar les imatges d’Andorrallar a Andorra perquè és un paíspetit, i és que en un estiu vanpoder fer tota la feina d’enregis­trament d’imatges. Per fer la versió andorranad’aquesta eina de Google els en­ginyers de la plataforma es vanestar tot el mes de juliol amunti avall amb el vehicle de Goo­gle Street View, que porta unacàmera amb diversos objectiusinstal·lada a la part superior perpoder captar alhora totes lesimatges que hi ha al voltant. “A Andorra vam venir ambmillors càmeres que les que vamfer servir al principi amb altrespaïsos, perquè ara tenim mésrecursos”, va manifestar l’expertde Google David Castro, que vaafegir que “probablement l’anyvinent tornarem a venir per re­frescar les imatges o agafar-ned’altres amb millor resolució, jaque no és gaire complicat fer-hoperquè Andorra és un país petiti a l’estiu, amb la bona llum so­lar, es pot fer”. Castro també va assegurarque en la primera setmana deposada en marxa del sistemano hi ha hagut cap incidència nicap denúncia de violació de la Consulta les condicions del sorteig a l’agència comercial d’Andorra Telecom,intimitat. En tot cas, l’Agència a l’Avinguda Meritxell 112, d’Andorra la Vella.de Protecció de Dades (APDA)
 10. 10. 10 ANDORRA DIVENDRES, 5 D’OCTUBRE DEL 2012 ENCAMP Sans critica que un assessor sigui soci d’una empresa que treballa per al Comú Mas contesta que se l’ha contractat per coordinar la gestió de personal de forma exclusiva TATI MASIÀ M. S. C. ENCAMP coneix que ho hagi cap informe Es convocarà un concurs tècnic que justifiqui el plec de La contractació d’un assessor en per crear dues webs, bases. Sans també creu que s’es- recursos humans va desfermar tan llençant diners ja que per a ahir les crítiques de l’oposició al una d’institucional la promoció turística ja s’aporta Comú d’Encamp. El fet és que la i una altra de turística un pressupost a Andorra Turis- persona elegida és soci fundador me. A més va indicar que la in- d’una empresa que es dedica a tenció d’elaborar una agenda és la gestió de recursos humans. A aquesta. Torres li va retreure que duplicar tasques perquè avui ja més, s’escau que aquesta societat li faltava elegància política i el va existeix la web Agenda.ad. ofereix assessorament a la cor- acusar de ser un especialista en D’altra banda, la corporació poració encampadana en aques- confondre ja que en aquell cas el també contractarà de forma di- ta mateixa matèria. Per aquest que s’aprovava era una contra- recta l’empresa Segarra i Terés motiu el cap de la minoria, Joan ctació i això és un assessorament perquè l’assessori en comunica- Sans, va qüestionar si aquesta si- a través d’un càrrec de relació ció. Mas va especificar que tre- tuació és ètica. especial. ballarà el pla de comunicació del Així mateix, va assenyalar Comú que detallarà els suports que “si fos soci fundador d’una NOVES WEBS i canals a utilitzar entre la cor- empresa que engreixa vedells Un consell de comú anterior. En la sessió d’ahir també es va poració i el ciutadà i al mateix no hi hauria cap problema”. En acordar convocar un concurs Comú. Així mateix. va expli- realitat, però, se li presentarà un indicar que és una qüestió que dedicarà a assessorar en aspec- públic per a la construcció de car que és un procediment que conflicte d’interessos si se li de- no li preocupa ja que altres as- tes de gestió de personal i coor- dues webs. Es tracta de la reno- s’adiu a la legalitat i va exposar mana la contractació de serveis sessors del Comú (com els jurí- dinació política. Mas va explicar vació de l’actual, ja que Mas va que “no hem fet res que no es fes d’una empresa de recursos hu- dics) tenen empreses. I el mateix que tindrà el mateix sou que la indicar que després de dos anys abans en bé de la parròquia”. mans, va apuntar el conseller del passava en el mandat anterior. predecessora i hi destinarà les de funcionament ha quedat ob- El cap de l’oposició va apro- PS. Sans va avisar que situacions Tot i així, va remarcar que la cor- mateixes hores. Així mateix, es soleta, i la construcció d’una de fitar per recordar que la majo- com aquesta han portat molts poració ha contractat l’assessor va felicitar per haver trobat una nova de promoció turística. A ria encara no els ha facilitat els problemes en altres comuns i al per treballar en exclusivitat i va solució ràpida per substituir la més va explicar que era una de criteris que es van seguir per Govern i que cal evitar-los. Al assegurar tenir entès que ja no vacant i fer que el departament les propostes electorals. seleccionar l’empresa que realit- mateix temps, es va queixar de forma part de la societat. En tot no es veiés afectat. L’oposició va lamentar que és zarà un vídeo promocional de la la falta d’informació facilitada cas, i davant del dubte, va op- La contractació va desembo- el primer plec de bases que la parròquia, que és la mateixa que per la majoria i va concloure que tar per no pronunciar-se sobre car en una picabaralla entre Sans minoria no ha pogut treballar ja assessorà en comunicació. “dedueixo que [aquest cas] no aquest punt. i el cònsol menor, Jordi Torres, que ha estat tractat per la junta També es va acordar adoptar s’aguanta ni amb pinces i que al- Aquesta figura substitueix la després que el primer li va re- de govern sense haver estat ana- un nou procediment per regis- gunes servirien per tapar el nas”. plaça vacant que va deixar l’an- treure que quan era a l’oposició litzat abans per la comissió d’in- trar els temporers amb l’objectiu El cònsol major, Jordi Mas, va terior cap de departament. Es critiqués una situació similar a formàtica. A més, l’oposició no de netejar el cens de població.GUIA DE SERVEIS Repartim en un màxim de 45 minuts Cobrim tot el Principat No importa el volum Repartim en tot tipus de vehicles Les 24 h durant tot lʼany Treballem tant per a particulars com empreses Preus especials per a empreses Lloguer de tot tipus de remolc 24/365 Tel.: 817 815 Copríncep de Gaulle, 6 - local 1 - Escaldes-Engordany
 11. 11. Divendres, 5 d’octubre del 2012 andorra 11 sant julià de lòria andorra la vellaEl Comú tanca el semestre Bàsquet i natació peramb 132.947 € de superàvit cobrir les vacances escolars de Tots SantsEl PS critica el deute de prop de 19 milions i n’augura 20 a final d’any Redacció Agències Andorra la Vella agències sAnt julià de lòria Entre les dues activitats Un campus de bàsquet al pa- s’ofereixen 65 places:El Comú de Sant Julià de Lòria velló Joan Alay i un curset deva presentar ahir el seguiment natació als Serradells són les 20 en el curs nataciódel pressupost del 2012 amb el dues activitats que el Comú i 45 per al bàsquettancament de comptes del pri- d’An­ orra la Vella ofereix als dmer semestre, que ha acabat infants i joves de 3 a 17 anysamb uns ingressos de 4.253.319 per les vacances escolars de oscil·len entre els 30 i els 85 eu-euros gràcies a les transferències Tots Sants. En total, com va as- ros. Un cost que Tomàs no creude Govern i a la recaptació d’im- senyalar el conseller de Joven- que sigui un impediment perpostos. tut, Esports i Noves Tecnologi- als pares. Les despeses han arribat a es, Marc Pons, hi ha “65 places Pel que fa a la natació, les fa-4.120.947 euros per les despeses disponibles”, amb què volen mílies que apuntin els nens alde personal, el consum de béns facilitar a les famílies organit- curs podran escollir entre doscorrents i les inversions al Prat zar aquesta setmana de vacan- horaris: de 17.30 a 18.15 o deGran i en aplicacions informà- ces escolars dels nens. 18.25 a 19.10. En aquest sentit,tiques. Amb aquestes dades, Sobre el bàsquet, el director la cap de monitors de piscinael Comú obté un superàvit de Un moment de la sessió de consell de comú ahir a Sant Julià de Lòria. tècnic de la Federació Andor- del centre esportiu dels Serra-132.372 euros, un exemple de rana de Bàsquet (FAB), Jaume dells, Sílvia Lorenzo, va indicargestió “eficient i eficaç”, segons cap pla que permeti redreçar la van quedar convençuts d’aquest Tomàs, va indicar que agafen el que l’objectiu és “millorar lael conseller de Finances, Joan situació de les finances públi- posicionament, tant pels dubtes repte de barrejar “la tecnificació tècnica en un temps curt”. EnBesolí, i que respon a “la raci- ques. En aquest sentit, el conse- que els genera el projecte del i el campus” amb 45 places. De total participaran en quatre ses-onalització de la despesa sense ller socialdemòcrata va augurar parc d’animals com per la con- fet, els infants tindran diferents sions de 45 minuts, que, tal comdeixar de banda les necessitats que, si segueix així, el deute sideració de la majoria del que horaris a escollir. D’una banda, va assenyalar Lorenzo, “s’apro-dels ciutadans”. podria arribar als 20 milions a són inversions o despeses de poden participar en el campus fiten més ja que no hi ha temps Des de l’oposició, però, es finals d’any, un fet que Besolí va funcionament. tot el dia. Aquesta opció, a més per perdre facultats d’una ses-va criticar el fet que novament admetre com a possible. Segons Roig, amb aquestes de les sessions de bàsquet, in- sió a l’altra i es nota més l’avançs’oblidi el deute de la corpora- La majoria va justificar aquest decisions queden clares “les pri- clou altres activitats, com pis- tècnic”.ció, que el 30 de juny del 2012 deute per les inversions que s’es- oritats del Comú per la totxana cina i jocs, i el dinar. L’altra op- Una fórmula que ja utilitzenarribava a 18.903.836 euros, tan fent, sobretot a Naturlàndia. i no per eixugar el dèficit, per ció és fer només la tecnificació els mesos d’estiu i que funci-pràcticament 1,5 milions més I és que les societats públiques exemple del Trivium”. Amb tot, de bàsquet al matí i al migdia ona, i que ara faran servir perque al tancament del 2011. Un suposen gairebé 7 milions dels va exigir que es presentin altres quedar lliure, i poder comple- Tots Sants. El preu del curs ésdeute creixent que consideren prop de 19 del deute total. El mesures per reconduir el dèficit mentar així l’activitat “amb els de 21 euros per als abonats dels“una mostra de la incapacitat conseller de Finances, però, es i va demanar que se’ls tingui entrenaments dels equips”, va Serradells i de 30 euros per a ladel Comú per redreçar la situa- va mostrar confiat que un cop el en compte a l’hora d’elaborar el puntualitzar Tomàs. resta, amb un total de 20 places.ció”. I és que, segons va afirmar parc estigui en ple funcionament projecte de pressupost i que pu- Dues opcions que pel tècnic Els interessats podran fer lael conseller socialdemòcrata, servirà per atraure visitants a la guin seure conjuntament amb el de la FAB són “molt econò- inscripció a partir de dilluns, 8Josep Roig, Sant Julià té dos parròquia i al país i es convertirà conseller de Finances “per arri- miques”. En funció de si s’és d’octubre, al Comú d’Andorraproblemes: el deute creixent del en una font més d’ingressos. bar a determinats punts per re- federat o no i de quina de les la Vella, al centre esportiu delsComú i que fins ara no han vist Amb tot, des de l’oposició no dreçar la situació”. dues opcions es tria els preus Serradells o a la FAB. Sant Julià de Lòria ordinoRússia centra les 3es e. n. Albós i Cava guanyen lesjornades temàtiques anelles per Redacció caçar a l’Arièja sant julià de lòria en el comerç i tindrà lloc al Cen- tre Cultural. Olga Kuznetsova, RedaccióLa tercera edició de les jorna- representant de la Casa Rússia ordinodes temàtiques que organitza d’Andorra, va destacar que enel Comú de Sant Julià de Lòria aquest taller es faran quatre pin- David Albós Cavalière i Gui-se centraran en Rússia. Les jor- zellades bàsiques de l’idioma, llem Cava Adellach han estatnades russo-lauredianes con- sobretot en pronunciació, per- Un moment de la roda de premsa de presentació. els guanyadors de les duesfien tenir més acceptació que què els comerciants de la parrò- anelles per a la caça de l’isardles dues jornades anteriors per quia puguin atendre millor en dimecres i dijous a la cuina del Aquestes no seran les úniques que el municipi de Lercoulla importància que tenen avui aquesta llengua. Centre Cultural a través de l’Es- activitats centrades en Rússia, ja ha posat a disposició de laels turistes russos al Principat. El club de lectura oferirà di- cola d’Art. que des de dimarts fins diumen- parròquia d’Ordino, segons“Ens permetran conèixer millor marts un col·loqui sobre lite- El Museu del Tabac organit- ge el Museu del Tabac reduirà el va informar el Comú. LesRússia, que s’ha convertit en un ratura russa a la biblioteca del za dissabte un taller infantil en preu de l’entrada per a l’exposi- anelles s’hauran d’utilitzardels països més importants per Centre Cultural, que tindrà la què es faran matrioixques amb ció Rússia, segle XX; de dilluns els dies 6, 7, 13 i 14 d’octubre.a nosaltres pel que fa a turisme”, participació d’Alexandra Gre- material reciclat. La setmana a dissabte hi haurà una mostra El cònsol major, Ventura Es-expressa el conseller d’Urbanis- bennikova. Els amants de la acabarà amb una actuació de de literatura russa a la biblioteca pot, i el conseller de Mante-me i Turisme, Dot Jordi. gastronomia podran conèixer balls folklòrics russos a l’audito- del Centre de Congressos i de niment, Serveis i Circulació, Dilluns es farà un taller de la cuina de Rússia a través del ri Claror a càrrec del grup Kupa- dilluns a dijous es farà un taller Patrick Simon, van rebre ahirvocabulari rus, que se centrarà taller de cuina que es farà el linka de Saragossa. de pintura a l’Escola d’Art. les autoritats de l’Arièja.

×