Aplikasi garis panduan & penggunaan internet

1,391 views

Published on

2 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,391
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
2
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aplikasi garis panduan & penggunaan internet

 1. 1. BMM 3105PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER<br />MINGGU 3<br />APLIKASI GARIS PANDUAN DAN ETIKA PENGGUNAAN INTERNET<br />
 2. 2. Hakaksespengguna<br />Memilihlaman<br />Pengesahanmaklumat<br />GARIS PANDUAN<br />Perbincanganawam<br />Muattutunbahan<br />Muatnaikbahan<br />
 3. 3. <ul><li>HakAksesPengguna</li></ul>: satukemudahan yang disediakanolehKerajaanuntukmelicinkanpentadbiranataumemperbaikiperkhidmatan.<br /><ul><li>MemilihLaman</li></ul> : berkaitandenganbidang<br />kerjadanterhaduntuk<br />tujuan yang dibenarkan<br />
 4. 4. <ul><li>Pengesahan</li></ul>Maklumat<br /> : ketepatandankesahihannya. Sebagaiamalanbaik, rujukan<br />sumber Internet hendaklahjugadinyatakan. <br /><ul><li>MuatNaikBahan</li></ul>: Bahan rasmi yang hendak dimuat naik ke Internet hendaklah disemak dan mendapat pengesahan daripada Ketua Jabatan sebelum dimuat naik. <br />
 5. 5. PerbincanganAwam<br />: Kandunganperbincanganawamsepertiforum, newsgroup dan bulletin board mestilahmendapatpengesahandaripadaKetuaJabatantertaklukkepadadasardantatacara yang telahditetapkan<br />MuatTurunBahan<br /> :dibenarkankeatasbahan yang sahsepertiperisian yang berdaftardandibawahhakciptaterpelihara<br />
 6. 6. ETIKA<br />Etika komputer umumnya adalah satu bidang mengenai penggunaan komputer yang betul (panduan). <br />Hak peribadi individu, ketepatan dan kesahihan maklumat, harta intelek dan capaian adalah antara isu/dilema yang membabitkan etika penggunaan komputer dalam era maklumat.<br />
 7. 7. RUKUN ETIKA<br />Sepuluhperintahtersebutadalahpanduankepadapengguna dan profesional komputer oleh Computer Ethics Institute seperti:<br />1. Tidak menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain.<br />2. Tidak mengganggu kerja komputer orang lain<br />3. Tidak menceroboh masuk fail komputer lain.<br />4. Tidak menggunakan komputer untuk mencuri.<br />5. Tidak menggunakan komputer untuk menipu.<br />
 8. 8. 6. Tidak menggunakan atau menyalin perisian yang tidak dibeli secara sah<br />7. Tidak menggunakan sumber dari komputer orang lain tanpa kebenaran.<br />8. Tidak mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri sendiri.<br />9. Memikirkan kesan sosial program atau sistem yang dibangunkan.<br />10. Gunakanlah komputer dengan timbang rasa dan hormat kepada manusia lain.<br />
 9. 9. PERKARA YANG DILARANG<br />
 10. 10. <ul><li>Memuatnaik, memuatturun, menyimpan</li></ul>danmenggunakanperisiantidakberlesen<br /><ul><li>Menyediadanmenghantarmaklumatberulang-</li></ul>ulangberupagangguan<br /> Memuatnaik, memuatturun, menyimpandanmenghantarsebarangbentukmaklumatatauperkararahsiarasmi yang mestidiberiperlindunganuntukkepentingankeselamatan<br /> Melayari, menyedia, memuatnaik, memuatturundanmenyimpan material, teksucapan, imejataubahan-bahan yang mengandungiunsur-unsurlucah<br />
 11. 11.  Menggunakan kemudahan Internet untuk <br /> tujuan peribadi<br /><ul><li>Menyalahgunakankemudahanperbincanganawam</li></ul>atastaliansepertiforum, newsgroup dan bulletin <br /> board <br /><ul><li> Melakukan aktiviti jenayah seperti menyebarkan bahan </li></ul> yang membabitkan perjudian, senjata dan aktiviti <br /> pengganas<br /><ul><li>Memuatnaik, memuatturun, menghantardanmenyimpan</li></ul>kadelektronik, video,lagudankepilan fail melebihisaiz 2 <br />megabaityang bolehmengakibatkankelembapan<br />perkhidmatandanoperasisistemrangkaiankomputer<br />

×