1                                     Jaargang 1 • Juni 2011 • nr. 1   Jonge monteu...
Partners blazen Mechatrainingen nieuw leven in                                      ...
Perfors ziet meerwaarde van Bedrijfsopleidingsplan                                    ...
In de hal staan opengewerkte versnel-   aan landbouwmachines. Ze hebben       een ander merk moet je beter je bes...
Marc Op ’t Root: ‘Basisopleiding voor melkmachinetechniek hard nodig’                           ...
Gerenommeerde bedrijven kiezen voor maatwerk                                       ...
OOM-directeur Erik Yperlaan: schreeuwend tekort aan vakmensen dreigt                           ...
Trainingenoverzicht   Elektrotechniek                                          ...
Info   Rick Tiddens:   praktisch aanspreekpunt voor trainingen   Heb je een uitnodiging ontvangen voor een Mechatrai...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2011 Juni Mechaplus Nr.1

662 views
602 views

Published on

Eerst Magazine voor Mecha Plus Trainingen, geschreven voor PTC+

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
662
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2011 Juni Mechaplus Nr.1

 1. 1. 1 Jaargang 1 • Juni 2011 • nr. 1 Jonge monteurs sleutelen aan hun toekomst in EdeDrift tot moderniseren Samenspel tussen koe en ‘Investeren in scholing vanvraagt opleiding en scholing machine levensbelang’Partners blazen Mechatrainingen Basisopleiding voor melkmachine- OOM-directeur Erik Yperlaan:nieuw leven in techniek hard nodig schreeuwend tekort aan vakmensen dreigt
 2. 2. Partners blazen Mechatrainingen nieuw leven in Jaargang 1 • Juni 2011 • nr. 1 Drift tot moderniseren vraagt Drift tot moderniseren vraagt opleiding en scholing Zet je bedrijf en je medewerkers op scherp 3 5 opleiding en scholing Jonge monteurs sleutelen aan hun toekomst in Ede 6 Samenspel tussen koe en machine 8 Ook grondverzet en wegenbouw profiteren van expertise PTC+ 10 Elk nadeel hep een voordeel, zei Johan Cruijff al. Dat geldt ook voor een economische recessie zoals we die achter Van meewerkend voorman tot volwaardige chef 11 de rug hebben. Want wat zien we? De economie trekt aan, de investeringen nemen toe en bedrijven willen er ‘up to ‘Investeren in scholing van levensbelang’ 12 ‘Beter dan hier kun je het niet treffen’ 13 date’ bijzitten, klaar voor de toekomst. “Dat herkennen we ook in de landbouwmechanisatie”, zegt Jenny van den Trainingenoverzicht 14 Bovenkamp, directeur van PTC+. “Nieuwe machines met nieuwe technieken doen versneld hun intrede. Daarmee Info 16 neemt de vraag naar scholing en training versneld toe.” Mega-goed! Deze ontwikkeling is slechts één van de nu net om: de monteur moet al die steeds hogere eisen stellen aan mecha- aanleidingen om het trainingsaanbod terreinen kennen als zijn broekzak. Dat nisatiebedrijven om voor het dealer- Een nieuw programma, een nieuwe stijl. Met trots presen- door middel van uitstekende praktische trainingen en cur- binnen de zogeheten Mechatrainin- kan niet zonder scholing en training”. schap in aanmerking te komen. teren Kenteq, COM en PTC+ het nieuwe magazine Mecha+, sussen. In dit magazine Mecha+ wordt duidelijk dat dat geen gen te actualiseren en het vertrouwde waarin veel aandacht voor mensen en ontwikkelingen in de overbodige luxe is. begrip nieuw leven in te blazen. De Districtsmanager Paul Hesselink van Zorg landbouwmechanisatie. De aanleiding voor het verschijnen Een hele generatie technici gaat in de komende jaren im- drie partners achter Mechatrainingen Kenteq: “Mechatronica haakt daarop Bij het COM zijn zo’n 700 mechanisa- van dit magazine is de nieuwe start die het programma mers met pensioen en de aanwas van nieuw talent is niet zijn het Centraal Orgaan Mechanisa- in: een opleiding waarin elektrotech- tiebedrijven aangesloten. Het gemid- Mechatrainingen met ingang van het nieuwe seizoen gaat meer zo talrijk als voorheen. Kortom: de landbouwmecha- tie (COM), het kenniscentrum voor niek, werktuigbouwkunde, meet- en delde mechanisatiebedrijf kent zo’n zes maken. nisatie moet zorgen dat ze de instroom goed organiseert, technisch vakmanschap Kenteq en regeltechniek en besturingstechniek sa- tot tien medewerkers, van wie vier tot In een tijd van aantrekkende economie na een moeilijke moet de kennis op peil brengen en houden en hard werken trainingsbedrijf PTC+. Samen zorgen menkomen. Voorbeelden van mechat- vijf monteurs. Betrekkelijk klein dus. tijd van krimp zoals we die in de afgelopen decennia niet aan het imago om de concurrentie met andere technische ze ervoor dat adequate kennis en oplei- ronische systemen zijn bijvoorbeeld de “We willen die bedrijven voor een deel hebben gezien, staat iedereen op scherp om het optimale sectoren aan te kunnen. De sector moet met recht mega- dingen onder handbereik komen van geavanceerde productiemachines zoals een zorg uit handen kunnen nemen. voordeel uit het herstel te halen. De investeringen nemen goed worden om dat voor elkaar te krijgen. de sector landbouwmechanisatie. die ook voorkomen binnen de sec- Het opstellen van ontwikkelingsplan- toe, waardoor versneld nieuwe technologie op de markt tor landbouwmechanisatie. Dat geeft nen is niet zo eenvoudig, zeker niet komt. Dat heeft gevolgen voor de behoefte aan training en Dit magazine Mecha+ beoogt een podium te geven aan ken- “De Mechatrainingen waren als samen- toenemende complexiteit, stelt steeds voor een klein bedrijf dat dagelijks scholing. Geen wonder dat de drie partners die sinds jaar en niswerkers, technici en iedereen die in de landbouwmecha- werkingsconcept – eerlijk is eerlijk – in hogere eisen aan het vakmanschap.” druk is met zijn primaire werkproces- dag Mechatrainingen initiëren en organiseren nu het scala nisatie werkt, om de sector de aantrekkelijkheid te geven die de afgelopen tijd een beetje in het slop sen”, vindt Jenny van den Bovenkamp. aan cursussen en trainingen hebben geactualiseerd. noodzakelijk is. geraakt”, zegt branchemanager Jelle Bartlema van het COM. “De trainin- ‘Steeds hogere eisen In totaal werken in ons land 4000 tot Kenteq, COM en PTC+ zijn trots op het nieuwe aanbod en Wij wensen u veel leesplezier, gen liepen al jaren en dat kabbelde zo aan vakmensen’ 5000 monteurs in de landbouwmecha- trots op het nieuwe magazine. De achterliggende gedachte wat door. Maar de opmars van nieuwe nisatie. Hesselink: “Een groot deel van achter Mechatrainingen is het bevorderen van vakmanschap De redactie technologieën noopte om het aanbod hen heeft behoefte aan kennisontwik- te actualiseren.” “Daarnaast wordt het steeds belangrij- keling, ofwel bijspijkeren, het gevolg ker dat bedrijven hun medewerkers een van de geschetste opkomst van nieuwe Robotisering goed loopbaanperspectief bieden. Be- techniek. Daar komt bij dat we ook in Bartlema noemt bijvoorbeeld de op- drijven moeten steeds sneller meebe- deze groep te maken hebben met ver- Mecha+ is een uitgave van: Colofon komst van de ICT-technologieën ten wegen met de markt. Het is belangrijk grijzing. We hebben dus de komende behoeve van onder meer precisieland- om je regelmatig af te vragen waar je jaren aanwas nodig van vers bloed.” MechaTrainingen Redactie: Eric Boekel, Jos Steehouder bouw, en de vergaande robotisering in over twee jaar staat. Daarom bieden we info@mechatrainingen.nl Fotografie: Sander Lowie bijvoorbeeld de melkwinning. Zonder binnen Mechatrainingen ook complete “Dat doen we uiteraard door te vis- www.mechatrainingen.nl Vormgeving: Tim Aarnink gedegen en specialistische kennis op bedrijfsontwikkelingsplannen aan, met sen in de vijver van nieuwe Vmbo-en Druk: Drukkerij van Midden deze terreinen wordt het wel bijzonder veel aandacht voor personeelsontwik- Mbo-scholieren. Eenmaal binnen lastig om als monteur de praktijk goed keling.” Jenny van den Bovenkamp in de bedrijven, verzorgen we uitge- MechaTrainingen is Powered by: COM (www.agridealers.com) | Kenteq (www.kenteq.nl) | PTC+ (www.ptcplus.com) te kunnen bijbenen. “En daar gaat het voegt eraan toe dat importeurs ook breide begeleidingstrajecten voor die2 MECHA+ Juni 2011 • nr. 1 3
 3. 3. Perfors ziet meerwaarde van Bedrijfsopleidingsplan Zet je bedrijf en je medewerkers op scherp De mouwen opstropen en de zaak van John Deere. Zij ondernemen al lekker aan het draaien houden. Daar enkele jaren initiatieven om de dealers gaat het in de dagelijkse praktijk vooral van John Deere op een hoger plan te om bij een bedrijf in de landbouwme- krijgen. Verkleij: “Toen ze vorig jaar chanisatie of aanverwante sectoren. bedrijven zochten voor een pilot met Maar gaan alle processen eigenlijk wel het bedrijfsopleidingsplan, zijn we efficiënt genoeg en zijn de werknemers ingestapt. Ik kan het andere bedrijven voldoende klantgericht? Krijgen ze de echt aanbevelen om dit traject in te Onder één scholing waar zij én je bedrijf behoefte aan hebben? Wat wil je als bedrijf over gaan. Het dwingt je om na te den- ken en je visie aan te scherpen op de drie jaar eigenlijk hebben bereikt?” toekomst. Wat wil je eigenlijk met je paraplu Voor dat soort vragen nemen de bedrijf? PTC+ is daarvoor een goede meeste bedrijven meestal te weinig partner. Je krijgt een goed, strak plan, Het goot van de regen, op donderdag 16 tijd. Maar bij het mechanisatiebedrijf dat duidelijk en concreet is.” juni. Maar onbedoeld gaf dat een mooie Perfors-Maréchal staan ze allemaal Hoe maak je nu zo’n bedrijfsoplei- metafoor bij het ondertekenen van de weer op scherp, van de directie tot de dingsplan? Het begint met een uitge- nieuwe samenwerkingsovereenkomst werkvloer. “Dat is dankzij het tra- breide vragenlijst over het bedrijf. Hoe aangaande Mechatrainingen door PTC+, ject van het Bedrijfsopleidingsplan zit de structuur in elkaar, welke func- COM en Kenteq. Onder de paraplu van (BOP) dat we samen met PTC+ heb- ties zijn er, hoe is je personeelsbestand te kijken. Dat ging bij ons nogal hap Mechatrainingen werken de drie organi- ben ingezet, zegt Arno Verkleij, die opgebouwd, wat zijn de ambities? Dat snap. Natuurlijk zijn er de verplichte saties immers al jarenlang nauw samen. als directielid van Perfors-Maréchal, soort vragen. Op basis daarvan stelt scholingen zoals voor het VCA-bedrijf Nu het programma van Mechatrainingen verantwoordelijkheid draagt voor het PTC+ een rapport op, dat inzicht biedt dat machinekeuringen mag doen. En sterk is gemoderniseerd en geactuali- personeelsbeleid van zijn bedrijf. “In in de huidige stand van zaken. Het is er zijn ook de vaste trainingen van de seerd, zagen de drie partners kans om de 2010 hebben we een visie ontwikkeld tevens een zogeheten SWOT-analyse, dealers en fabrikanten. Maar een echt klokken weer even goed gelijk te zetten. waar we over drie jaar willen staan, waarbij sterke en zwakke kanten, kan- eigen scholingsplan, op basis van de Dat gebeurde met een nieuwe samen- daar gaan we nu uitvoering aan geven. sen en bedreigingen in kaart worden behoefte van je eigen medewerkers en werkingovereenkomst. Mechatrainingen ”Perfors was tot aan het begin van deze gebracht. je eigen bedrijfsvisie, hadden we niet. gaat daarmee een zonnige toekomst zomer een zelfstandig bedrijf voor de “Op basis van dit rapport ga je met Nu maken we voor alle medewerkers tegemoet, daar kan geen regenbuitje iets levering en onderhoud van tuin-, park- elkaar in gesprek om zaken toe te lich- een persoonlijk opleidingsplan. Dat aan veranderen. en golfmachines met twee vestigingen ten, te verduidelijken en goed scherp was er anders niet gekomen.” in Voorhout en Purmerend. Het bedrijf te krijgen. Dan volgt een tweede ronde Perfors kreeg vorig jaar dankzij de Van links naar rechts op de foto: Jelle Bar- telde ruim dertig medewerkers en is waarin je nog concreter kijkt welke samenwerking met PTC+ een duidelijk tlema (COM), Jenny van den Bovenkamp actief van Rotterdam tot Den Hel- eventuele veranderingen nodig zijn om beeld van de opleidingsbehoefte onder (PTC+) en Paul Hesselink (Kenteq). der. Maar per 1 juni fuseerde Perfors je doelen te bereiken,” vertelt Verkleij. de medewerkers en vooral ook in de met Maréchal Groentechniek, een ambities van de individuele medewer- soortgelijk bedrijf met vestigingen in Verbeterpunten kers. “Daarom kunnen we beter prio- nieuwelingen. Maar we hopen ook op de praktijk. Dat is de specialiteit van is. Je ziet bovendien dat bedrijven hun Ridderkerk en Tiel. Beide bedrijven Verkleij legt uit dat Perfors in ieder riteiten stellen en laten ons niet meer zij-instromers. We willen monteurs uit PTC+”. werkterrein uitbreiden. Mechanisatie zijn bovendien hoofddealer van John geval de communicatieve vaardigheden vooral leiden door wat er van buiten op andere sectoren interesseren voor de vind je niet alleen in de landbouw, Deere. Toen het bedrijfsopleidingsplan en de klantgerichtheid van de vijftien ons afkomt of wordt gevraagd. Dat be- landbouwmechanisatie. Het wordt voor ‘Het is een kunst om maar ook in de sectoren tuin & park, van Perfors vorig jaar tot stand kwam, Perfors-monteurs wil en kan verbete- tekent overigens ook dat we ons budget bedrijven een steeds grotere uitdaging groenvoorziening en in de industrie en was er nog geen sprake van een fusie. ren, net als de marketingkennis van de voor scholing gaan verhogen.” om in de komende jaren de juiste man kennis slim te vertalen het grondverzet. Nee, de sector over- “Die fusie heeft de aandacht voor de magazijnmedewerkers. De verkopers Al met al is het maken van een (en vrouw) op de juiste plek te krijgen naar praktijk’ leeft het wel, er is inventiviteit genoeg.” uitvoering van het opleidingsplan even kunnen hun bezoeken aan klanten ef- bedrijfsopleidingsplan een verken- en te houden. Ook daar kan Mechatrai- Het is wel belangrijk dat partijen goed wat naar achteren gedrukt. Maar we ficiënter plannen. “De analyse liet heel ningstocht door je eigen bedrijf en ningen uitkomst bieden.” Bartlema is optimistisch over de toe- blijven samenwerken. Er is een trend gaan er straks zeker mee verder binnen concrete verbeterpunten zien, waar we langs je eigen medewerkers. “En als komst van de landbouwmechanisatie- dat grote merken hun eigen academy’s het nieuwe fusiebedrijf. Binnenkort als bedrijf relatief snel ons voordeel het er eenmaal ligt, dan begint het IJzersterk sector in ons land en zijn collega’s van beginnen. Bartlema: “Daarmee is op gaan we het plan aanpassen op de mee kunnen doen.” werk pas echt. Het vormgeven aan de Volgens Hesselink is het concept van Kenteq en PTC+ delen dat optimisme. zichzelf niets mis, maar het is wel van nieuwe situatie.” scholingsbehoefte vraagt aandacht. Mechatrainingen ijzersterk: “Het gaat Bartlema: “We zien in de sector belang dat er een goede samenwerking De belangstelling van Perfors voor een “Meer in het algemeen vind ik het Anders verwatert het en ben je weer vaak om jongens – en hopelijk in ontwikkelingen als schaalvergroting, is en afstemming plaatsvindt tussen de Bedrijfsopleidingsplan werd aange- heel nuttig om eens goed naar de alleen bezig met de waan van de dag,” toenemende mate om meisjes – voor overnames en toename van nieuwe merkacademies en de reguliere brede wakkerd door de verkooporganisatie scholingsbehoefte van je medewerkers waarschuwt hij. • wie theorie op voorhand niet het meest technologieën. Dat zal voorlopig nog monteursopleidingen. Dat is in het uitdagende is. Het trainingsconcept wel doorgaan. Dit zorgt voor steeds belang van de sector, de mechanisatie- Meer informatie over het maken van Bedrijfsopleidingsplannen onder begeleiding van PTC+ geeft Harrie Woudwijk, van PTC+ is voor hen ideaal. Het is een grotere, geavanceerdere en kostbaarde- bedrijven in het bijzonder, maar zeker accountmanager bij PTC+. Mail: H.Woudwijk@ptcplus.com of tel. (0318) 697140 / (06) 53148693. kunst om kennis slim te vertalen naar re machines, waarvoor scholing nodig ook van de individuele studenten”. •4 MECHA+ Juni 2011 • nr. 1 5
 4. 4. In de hal staan opengewerkte versnel- aan landbouwmachines. Ze hebben een ander merk moet je beter je best lingsbakken van verschillende trac- bijvoorbeeld de potentie om later chef- doen om alles te begrijpen. Daardoor toren. Ze lopen de trap op naar het werkplaats, adviseur of verkoper te krijg je een ruimere blik. En je leert leslokaal. Daar laat Stef Nieuwenkamp worden. Daarom zijn ze bijna twee jaar hier meer in het algemeen om pro- ze opnieuw even zweten, maar dan geleden begonnen met de opleiding bij blemen breder aan te pakken en niet figuurlijk als het gaat om de verschil- ROC Aventus. Het is een BBL-traject: meteen naar de snelste oplossing te lende transmissieschema’s. Zo staat vier dagen werken en één dag leren. zoeken. Dat is erg nuttig.” vandaag het ontwerp van de varia- Om deze opleiding van een hoogwaar- bele transmissies op het menu van de dig praktijkgehalte te voorzien, werkt Deze monteurs kwamen voor de training. ROC Aventus in Apeldoorn nauw praktijktrainingen van hun eerdere “Het mooie is dat je hier de tijd krijgt samen met PTC+ in Ede. De opleiding opleidingen ook al verschillende keren om eens grondig uit te zoeken hoe zo’n kent in het tweede jaar drie series op naar PTC+ in Ede. “Voor de dealertrai- transmissie in elkaar zit en welke pro- maat gemaakte praktijktrainingen die ningen ben ik hier ook al heel vaak ge- blemen er kunnen optreden. Daar heb bij PTC+ plaatsvinden. weest,” vertelt Jaco. “Er is hier veel goed je op het werk helemaal geen tijd voor. trainingsmateriaal aanwezig. Dat zie je Dan verhelp je gewoon zo snel moge- “De eerste serie van drie dagen ging nergens anders.” Hij verwijst naar de lijk een storing en kijk je nooit eens over hydrauliek. Dan haal je de basis hallen vol tractoren, landbouwmachi- verder ,” vertelt Patrick. Hij volgt met weer eens goed op en zijn we aan de nes, opengewerkte versnellingsbakken zijn vier groepsgenoten de opleiding slag gegaan met schema’s en het op- en dergelijke waarmee PTC+ ronduit tot technicus landbouwmechanisatie sporen en verhelpen van storingen. De het Walhalla voor de monteurs is. (niveau 4) aan het ROC Aventus in tweede serie van drie dagen deden we Wat de jongens ook aanspreekt is dat Apeldoorn. Ze hebben alle vijf al de dit voor elektro en elektronica. En nu trainer Stef Nieuwenkamp met zijn 30 opleiding tot tweede en eerste monteur sluiten we af met twee dagen transmis- jaar nog vrij jong is, maar desondanks gehad en werken inmiddels enkele sies,” legt Robin uit. een schat aan ervaring heeft. “Hij kan jaren als monteur voor landbouwme- ons hier lekker bezig houden. Hij weet chanisatiebedrijven door het hele land. Ruimere blik echt alles van het vak,” zeggen ze vol De monteurs werken op hun bedrijf ontzag. Stef doet in de pauzes niet mee Maar hun werkgevers zien dat deze vaak met één of twee merken. Bij de met voetballen. Die tijd benut hij om jongens meer in hun mars hebben dan trainingen in Ede krijgen ze ook met voor de trainingen de puntjes op de i te alleen maar handig kunnen sleutelen andere merken te maken. Bjorn: “Bij zetten. • Verder komen dankzij specifieke trainingen Stef Nieuwenkamp (30) werkt al vierenhalf jaar als trainer machines. Welke waarden meet je? Wat zegt dat? Welke bij PTC+ in Ede. In die jaren heeft hij al heel wat monteurs conclusies trek je dan? Met de juiste diagnose vind je de Jonge monteurs sleutelen aan hun in de landbouwmechanisatie en het grondverzet voorbij zien komen. De trainingen variëren van merktrainingen tot op maat gesneden trainingen op basis van heel specifieke oplossing voor je probleem. “Deze jongens hebben al een paar jaar ervaring en zijn vrij handig. Ze pakken het alle- maal snel op. Dat werkt hartstikke lekker,” zegt Stef. toekomst in Ede vragen. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor de training die in samenwerking met het ROC Aventus in Apeldoorn tot Behalve Aventus Apeldoorn en PTC+ is er nog een derde stand kwam voor de nieuwe opleiding technicus land- partij bij deze trainingen voor de ROC-opleiding betrok- bouwmechanisatie (niveau 4). ken. Kenteq verzorgt bij deze groep de begeleiding op de werkplek en heeft daardoor in beeld hoe het met hen gaat Met bezwete koppen komen ze binnenlopen in de hal van het nieuwe techniekgebouw van PTC+ in Ede. Patrick “Met deze jongens train ik vooral hun vaardigheden op in de dagelijkse beroepspraktijk. Vanuit Kenteq en het het gebied van diagnosticeren. Bij niveau 2 hebben ze ROC is daaruit de vraag voortgevloeid om hen specifiek te Cornelissen (23), Robin Pouwel (22), Jaco Verweij (22), Martijn Numan (25) en Bjorn Scharenborg (23) hebben in veel componentenkennis opgedaan, op niveau 3 ging het trainen op hun diagnostische vaardigheden. Stef Nieu- de middagpauze even een potje met elkaar gevoetbald. De training onder begeleiding van trainer Stef Nieuwenkamp vooral om systeemkennis, maar nu gaan we nog een stap wenkamp: “Natuurlijk speelt PTC+ zo goed mogelijk in op verder met het stellen van de juiste diagnoses. Zo krijgen zo’n vraag, de reden waarom we een specifiek programma kan weer beginnen. ze nog meer inzicht in de technische systemen en vooral voor deze groep hebben samengesteld. Het zijn jongens ook in de oorzaken van allerlei soorten storingen.” die zelf verder willen reiken in hun vak. Het is mooi dat we De opleiding voorziet behalve in het grondig bestuderen als PTC+ met specifieke trainingen kunnen bijdragen aan van de schema’s in metingen in de praktijk, dus aan de hun verdere ontwikkeling.”6 MECHA+ Juni 2011 • nr. 1 7
 5. 5. Marc Op ’t Root: ‘Basisopleiding voor melkmachinetechniek hard nodig’ Je zou denken dat de mannen die de beide bedrijven gespecialiseerd in hun van de gehele zevendaagse opleiding melkmachines aan de praat moeten vakgebied,” legt Op ’t Root uit in zijn kennen de monteurs de opbouw en houden, wel weten hoe ze de koe bij de kantoor, dat strategisch tussen beide constructie van de melkmachines. Zij horens moeten pakken. “In de praktijk afdelingen in ligt. kunnen de melkmachines doormeten redden de monteurs zich prima, maar en beoordelen en onderhoud aan de vreemd genoeg was er geen basisop- Manco melkmachines uitvoeren. Tevens kun- leiding voor melkmachinetechniek. “Monteurs van melkmachines leren nen zij relaties leggen met melkkwa- Daarom ben ik blij dat er zo’n opleiding het vak in de praktijk. Ze komen vaak liteit en diverse aspecten van dierge- is gekomen,” zegt Marc Op ’t Root van bij melkveebedrijven en leren het vak zondheid, denk hierbij bijvoorbeeld het gelijknamige bedrijf voor land- van een ervaren collega. Maar een aan uierontstekingen. bouwmechanisatie en melkmachines degelijke basisopleiding was er niet. in het Midden-Limburgse Ospel en Dat is een manco, want je moet als Montfort. monteur voldoende kennis hebben van de machines je moet weten hoe een De opleiding melkmachinetechniek koe werkt en hoe het samenspel tussen kwam mede op zijn initiatief tot stand. koeien en melkmachine gaat. Het is Op ’t Root is behoorlijk actief in de dus van belang de bedrijfsvoering van wereld van de landbouwmechanisatie. een melkveehouderij te begrijpen en Hij zat tot eind vorig jaar in het COM- daarop te kunnen inspelen.” bestuur en was vanaf begin af aan be- trokken bij de oprichting van OBMech Ongeveer drie jaar geleden kwamen (OpleidingsBedrijf Mechanisatie). “Er OBMech, het Centraal Orgaan Me- is een groeiend gebrek aan nieuwe en chanisatiebedrijven (COM), Stichting aan goede, ervaren monteurs, zowel Kwaliteitszorg Onderhoud Melkma- binnen als buiten de landbouwsec- chines (KOM) en Kenteq bijeen om te Eerste stap tor. Daarom is het heel belangrijk dat praten over het opzetten van een basis- Op ’t Root heeft twee van zijn zes we zorgen voor nieuwe instroom en opleiding melkmachinetechniek. Dat melkmachinemonteurs de opleiding moeten we voortdurend onze mensen zo’n basisopleiding in ons melkland er laten volgen. Daarnaast deden een ver- blijven scholen.” niet was, vond Op ’t Root begrijpelijk. koper en een magazijnmedewerker de De initiatiefnemers rekenden voor basismodule. “Voor deze medewerkers “De meeste van mijn twintig monteurs de start van de opleiding uit dat om is het ook nuttig om wat meer basis- zijn hier ooit als stagiair of leerling allerlei redenen jaarlijks dertig van kennis van melkmachines te hebben. begonnen. Als je je medewerkers wilt de in totaal driehonderd monteurs Dan kun je de klanten immers beter en behouden, dan moet je ze binden: voor melkmachines uitstromen. “Een deskundiger adviseren.” misschien niet zozeer met geld, maar vervangingsvraag van dertig monteurs vooral door ze goed te begeleiden, door per jaar is te klein om er een reguliere De Ospelse ondernemer is tevreden ze verantwoordelijkheid te geven en opleiding voor op te zetten.” Op advies over het eerste leerjaar, maar er mag Samenspel tussen koe en machine door te blijven investeren in opleiding en scholing. Dat maakt voor hen het van OBMech is toen een cursustraject opgezet bij PTC+. van hem nog wel wat meer theorie in de cursus. We gaan met de betrokken werk interessant en is het behoud van partijen binnenkort evalueren. We heb- onze sector. Daar kan ik niet genoeg op Het cursustraject heeft zijn eerste cur- ben een eerste stap gezet en dat is heel blijven hameren.” susjaar erop zitten. De eerste basismo- positief.” dule behandelt zaken als de werking Melk en Nederland zijn onafscheidelijk van elkaar. Melkproductie was een van de economische motoren in de De hoofdvestiging van Op ’t Root in van alle onderdelen zoals de vacuüm- Over de toekomst van de relatief kleine wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Wij Nederlanders lusten wel een glaasje: Wie herinnert zich nog Joris Ospel is opgedeeld in twee bedrijven: pomp, de regulateur, pulsatiesystemen, sector van melkmachines maakt Op Landbouwmechanisatie en Melktech- melkstellen (klauw en bekers), melk- ’t Root zich weinig zorgen. “De markt Driepinter? En wat te denken van de slogan: ‘Melk, de witte motor?’ Nederlandse melkkoeien vind je over de hele niek. In de werkplaats links van de meet- en afneemapparatuur en melk- groeit nog steeds. We leveren machi- landbouwmechanisatie wordt druk ge- filter. De opbouw en constructie van nes voor grote, nieuwe stallen, doen wereld en hetzelfde geldt voor de Nederlandse know-how op het gebied van zuiveltechniek. En toch ontbrak iets. sleuteld, in de opslaghal van de afdeling melkinstallatie inclusief meetpunten renovaties en steeds meer melkveehou- melktechniek aan de rechterzijde is het en afsluiters komt aan de orde, evenals ders stappen over op melkrobots. De rustig. “Ondanks dat beide bedrijven reiniging, onderhoud en soorten en techniek ontwikkelt zich heel snel en veelal dezelfde klanten hebben en de typen melkstallen. de automatisering gaat steeds verder. klanten dit ook als één geheel zien, zijn Ook daarom moet je blijven investeren het toch twee verschillende takken van De volgende twee modules bieden in opleidingen om kennis en ervaring sport. Daarom zijn de monteurs van verdieping in de materie. Na afronding op peil te houden.” •8 MECHA+ Juni 2011 • nr. 1 9
 6. 6. Gerenommeerde bedrijven kiezen voor maatwerk Nieuwe training voor coachende werkplaatschefs Ook grondverzet en Van meewerkend wegenbouw profiteren voorman tot van expertise PTC+ volwaardige chef De landbouwtechniek was de grondlegger voor de specialistische technische opleidingen die PTC+ verzorgt “Een coachende werkplaatschef is veel meer dan alleen in haar vestiging in Ede. Maar steeds vaker kiezen een meewerkend voorman, die zelf veel sleutelt en gerenommeerde bedrijven in de sectoren grondverzet daarnaast ook nog een beetje zijn collega’s begeleidt,” en wegenbouw ook voor PTC+ om hun personeel op stelt trainer Ansjeliek Coolbergen van PTC+ in Ede. te leiden en hun kennis uit te breiden door middel Ze reageert daarmee op de cultuur in de meeste van actuele en specialistische trainingen, aldus Harrie mechanisatiebedrijven waarbij goede en ervaren Woudwijk, accountmanager van PTC+ in Ede. monteurs vaak uitgroeien tot werkplaatschef. In de praktijk zal zo iemand prima met monteurs kunnen omgaan. Maar er komt veel meer bij kijken. Daarom De landbouwsector, het grondverzet voor ‘topsporters’ is. Er is een strenge dat voortdurend investeert in de op- start PTC+ in Ede het komende najaar met een en de wegenbouw hebben als ge- selectie vooraf, de leerling-monteurs leiding van het personeel en daarbij in specifieke training voor coachende werkplaatschefs in de meenschappelijke factor dat er wordt moeten een assessment doen, en krij- PTC+ een goede partner heeft gevon- landbouwmechanisatie. gewerkt met kostbare, technisch hoog- gen dan een pittig opleidingstraject van den. ” waardige machines. Dergelijk materieel twee jaar met selectieve beoordelingen. vergt hoogwaardige en goed gekwa- Lang niet alle starters halen zodoende Woudwijk kan er nog een indrukwek- lificeerde monteurs voor service en de eindstreep. De monteurs komen kende lijst aan toevoegen. Wirtgen onderhoud. Woudwijk: “Wij hebben al twee jaar lang telkens één week bij ons Nederland neemt trainingen af voor “Een coachende chef is iemand die plaats op basisvaardigheden op het voortgang- en beoordelingsgesprek- decennia de expertise en het materieel in Ede en gaan dan zes weken naar onderhoudstrainingen van asfalt-frees- niet alleen goed moet kunnen commu- gebied van communicatie. Coolbergen: ken. In het ene soort gesprek stel je in huis om dergelijke specialisten op te het werk. Dat blijkt in de praktijk een machines. Voor JCB, een wereldwijd niceren met zijn medewerkers, maar “Het gaat om vragen zoals: hoe kom je anders op dan in het andere. In het leiden.” goede combinatie. Wie de eindstreep begrip in grondverzetmachines en trac- ook met de klant. Van een goede chef je zelf over op anderen? Hoe maak je algemeen geldt voor de hele training haalt, krijgt een hoogwaardig diploma.” toren, verzorgt PTC+ trainingen voor mag je verwachten dat die de manier anderen iets duidelijk? Hoe maak je dat mensen zich bewust worden van Zo hielp PTC+ PON Equipment, im- Een andere grote klant van PTC+ is reparatie en onderhoud. BAM Wegen- van leidinggeven kan aanpassen aan onderscheid tussen je emoties en de hoe ze zich als chef gedragen en hoe porteur en dealer van Caterpillar, met Kuiken Construction Equipment in bouw schakelde PTC+ in voor trainin- de ervaring en het karakter van de ver- feiten? Hoe ga je om met verschillende je bepaalde vaardigheden verder kunt het opzetten van een hoogwaardige Emmeloord, importeur van Volvo gen met Deutz-motoren. Binnenkort schillende monteurs. We weten dat er werknemers, wat doe je met je sympa- ontwikkelen en zo optimaal mogelijk opleiding in combinatie met een baan grondverzetmachines en de hijskra- beginnen trainingen voor fabrikant in de landbouwmechanisatie duidelijk thieën en antipathieën?” kunt inzetten.” voor jong, aanstormend talent, de PON nen van Sennebogen. Daar zijn sinds Doosan. behoefte is aan goede trainingen op bedrijfsschool. PON kampte enkele 2008 permanent enkele trainers van Voor de brancheorganisatie BMWT dergelijke vaardigheden,” zegt Cool- Het tweede belangrijke aandachtsveld Uitwisselen jaren geleden met een acuut tekort aan PTC+ ingekwartierd om de monteurs te verzorgt PTC+ bovendien de opleiding bergen. kun je omschrijven als de kunst van het Het mooie van een dergelijke training kwalitatief hoogwaardige monteurs.” trainen; goed voor anderhalve forma- voor keurmeesters van hijswerktuigen leidinggeven. Coolbergen: “Het is be- is volgens Ansjeliek dat de chefs ook Om in de toekomst verzekerd te zijn tieplaats trainers per jaar. en van airco’s in wegenbouwmachines. Nog iets anders: wie coachende chef langrijk dat je als leidinggevende weet elkaar eens treffen. “Dat gebeurt in van de aanwas van goede mensen, heeft “We hebben inmiddels een grondige wordt, krijgt vaak zomaar ineens een hoe je mensen kunt motiveren. Met de praktijk niet zo vaak. Hier kun- PON ons benaderd voor het opzetten Woudwijk: “We leerden Kuiken ken- band opgebouwd met de sectoren andere positie ten opzichte van zijn een beginnend monteur ga je anders nen ze herkenning bij elkaar vinden, van een opleiding in de vorm van een nen bij de onderwijscommissie van grondverzet en wegenbouw. collega’s. “Dat vraagt bepaalde vaardig- om dan met een ervaren kracht. Een ervaringen uitwisselen. Alleen dat BBL-traject.” brancheorganisatie BMWT. Het bedrijf heden. Soms wordt van de chef ver- beginner heeft behoefte aan duidelijke is al heel waardevol.” De training stond voor de keuze om zelf de oplei- Woudwijk: “Wij bieden altijd maat- wacht dat hij kan doorpakken om een werkinstructies. Een ervaren kracht voor coachende werkplaatschefs gaat Status dingen voor de monteurs ter hand te werk, zowel in Ede als op locatie, en monteur weer bij de les te krijgen. De betrek je bijvoorbeeld bij keuzes die vooralsnog twee dagen duren, waarna Nu klinkt dat eenvoudiger dan het nemen of om dat uit te besteden. We onze trainers zijn allemaal in staat om chef moet kunnen stimuleren, duide- gemaakt moeten worden over de aan- een terugkomdag plaatsvindt. “Een te- daadwerkelijk was. “Gezien de status hebben daar een presentatie gehouden monteurs op een hoog niveau te trai- lijke werkinstructies kunnen geven en schaf van nieuwe gereedschappen.” rugkomdag is waardevol, omdat je daar en de hoge eisen van PON, ligt de lat wat resulteerde in een samenwerking nen. Het is voor veel partijen interes- signalen kunnen oppakken dat iemand praktijkervaringen kunt uitwisselen en voor die opleiding heel hoog. Je mag tussen Kuiken en PTC+ . Het betreft sant om ons in te schakelen. Daarom is niet lekker in z’n vel zit. De een is daar Vervolgens komen de verschillende kunt toetsen of je verder bent gekomen gerust stellen dat het een opleiding hier ook een gerenommeerd bedrijf PTC+ een goede partner.” • verder in dan de ander, maar veel is te soorten gesprekstechnieken aan bod met je vaardigheden.” In beginsel vin- leren,” legt Ansjeliek uit. en de wijze waarop die worden ingezet. den de trainingen in Ede plaats, maar Meer informatie over de trainingsmogelijkheden bij PTC+ wordt gegeven door Harrie Woudwijk op (0318) 697140 of “Als coachende chef voer je verschil- ze kunnen ook op locatie uitgevoerd op (06) 53148693. Of stuur hem een e-mail: H.Woudwijk@ptcplus.com. Basisvaardigheden lende soorten gesprekken. Dat varieert worden. • De training richt zich in de eerste van een praatje op de werkvloer tot10 MECHA+ Juni 2011 • nr. 1 11
 7. 7. OOM-directeur Erik Yperlaan: schreeuwend tekort aan vakmensen dreigt Johan Ederveen, al jaren enthousiaste ‘Mecha-trainer’ ‘Investeren in scholing van ‘Beter dan hier kun je het niet treffen’ levensbelang’ Johan Ederveen (54) werkt al dik twintig jaar als instructeur en trainer bij PTC+ en zag honderden zo niet duizenden cursisten voorbijkomen, ook voor de Mechatrainingen. Als zoon van een akkerbouwer, die zelf jaren voor Het is ‘vijf voor twaalf ’ in de metaalsector, zegt directeur Erik Yperlaan van Opleiding een loonbedrijf werkte, treffen de cursisten een man met een hart voor de groene sector en met de spreekwoordelijke Ontwikkeling Metaalbewerking (OOM). Dat zou je op het eerste gezicht niet zeggen. dieselolie in de aderen. Want na twee jaar krimp van in totaal acht procent, trekt de markt weer aan. Maar voor de landbouwmechanisatiebedrijven dreigt een schreeuwend tekort aan instroom van nieuwe monteurs. “Te weinig jongeren kiezen voor een technische opleiding. Bovendien gaat de babyboom-generatie met pensioen.” “Misschien gaat het nu nog goed met medewerkers. Als je dat niet doet, gaat ten onder ging. je bedrijf, over een paar jaar kun je met het gegarandeerd mis. Dan heb je over Halverwege dat jaar een enorm personeelsprobleem zitten,” een paar jaar misschien wel voldoende was het jaarbudget waarschuwt Yperlaan. Hij trekt nu aan werk, maar geen personeel om het uit al op. Omdat veel de bel, omdat de mechanisatiebedrij- te voeren.” landbouwmecha- ven zich moeten mengen in de slag om nisatiebedrijven de nieuwe talentvolle monteurs van de Geld beschikbaar logischerwijs juist toekomst. Bij OOM zijn 15.000 bedrijven in de in het najaar en de OOM is door de MKB-metaalsector metaalbranche aangesloten. Via contri- winter hun trai- opgezet om de instroom van jongeren butie betalen zij mee aan de financiële ningen plannen, te bevorderen en het vakmanschap in regelingen die er zijn voor scholing en ging de financiële de sector te behouden en te vergro- personeelsbeleid. Het Europees Fonds regeling voor een groot ten. Dat doet OOM met verschillende stopt ook geld in die pot. En hoe hard deel aan hun neus voorbij. regelingen en met dienstverlening en het ook nodig is, er blijft gek genoeg voorlichting. Dat is allemaal keihard geld liggen op de spreekwoordelijke Afgelopen twee jaar liepen de rege- nodig,volgens Yperlaan. Hier gaat het planken van OOM. Voor de Persoon- lingen niet zo hard. Het ging door de gezegde op dat je bij mooi weer je dak lijke Trainings Toelage (PTT) is dit recessie nog vrij slecht. Dit jaar zet het moet repareren. jaar bijvoorbeeld nog ruim 5 miljoen herstel zich duidelijk in. “Maar kenne- beschikbaar. In totaal kunnen dit jaar lijk zijn veel bedrijven de weg naar de “Ik heb altijd een passie gehad voor uitleggen waarom hij zo’n mooi vak aansluiten op nieuwe ontwikkelingen “Bedrijven moeten nu anticiperen op nog 160 bedrijven een beroep doen op regelingen een beetje uit het oog verlo- landbouwwerktuigen. Of het nou trek- heeft en waarom praktijkleren bij PTC+ in de praktijk. “De laatste jaren hebben de krapte die er op de arbeidsmarkt het ontwikkelbudget. ren. De deelname aan scholing begint kers zijn, ploegen, zaai- en pootma- ‘top’ is, dan hoeft hij geen seconde na te de GPS-technieken bijvoorbeeld een aan het ontstaan is. Leg contact met Van oudsher maakte de landbouw- gelukkig al weer behoorlijk aan te trek- chines, of het nou de motoren betreft, denken. “Wij hebben unieke faciliteiten enorme vlucht genomen. Net als CAN- de opleidingen, neem stagiairs aan, mechanisatie behoorlijk gebruik van ken, maar ik blijf benadrukken dat ze de hydrauliek, de elektro: ik blijf het in Ede. We hebben werkelijk alles bij de Bus systemen waarmee de tractoren en zorg dat je met minder mensen slim- de regelingen. Maar de branche is in juist nu moeten investeren in opleiden prachtig vinden.” hand wat in de landbouwsector gang- de werktuigen via één kabel met elkaar mer kunt gaan werken, ga of blijf 2008 onevenredig hard getroffen toen van nieuwe en bestaande medewerkers. baar is, zowel ouder als gloednieuw kunnen communiceren. Wij trainen op investeren in het vakmanschap van je de PTT-regeling aan zijn eigen succes Ik zou zeggen: pak die kans!” • Johan heeft ondervonden dat zijn cur- materiaal. Praktijkleren is zien, voelen, het toepassen van dergelijke systemen. sisten gevoelig zijn voor de bijzondere doen. Dat kan hier perfect, beter dan Ik volg dergelijke ontwikkelingen op combinatie die hij in huis heeft. Als op locatie, want daar heb je altijd be- de voet. Daardoor blijft dit vak ook zo De belangrijkste OOM-regelingen man met ervaring met het onderwijs perkte middelen.” interessant.” laat hij immers even gemakkelijk zien Persoonlijke Trainings Toelage (PTT) Leerwerkbijdrage Ontwikkelbudget dat hij met beide benen in de beroeps- “Wij hebben hier vijftien enthousiaste De contacten met Kenteq rond de as- Bedrijven kunnen voor medewerkers Voor elke werknemer met een (leer) Werkgevers kunnen het Ontwikkelbud- praktijk heeft gestaan. “Je praat een specialisten met een schat aan ken- sessments en examens lopen via Johan. die een beroepsgerichte cursus training arbeidsovereenkomst die een beroeps- get gebruiken om het personeelsbeleid half uurtje over de theorie en duikt nis en ervaring in huis. Ede ligt mooi “De coördinatie van de assessments en of scholing doen, een bijdrage van 50 opleiding volgt (Mbo of Hbo) kan een op een hoger plan te brengen en het procent krijgen per persoon per jaar bij OOM aangesloten leerbedrijf een begeleiden van werknemers te profes- vervolgens het praktijklokaal in. Ik centraal in het land, je hebt hier een examens heb ik een paar jaar geleden met een maximum van 500 euro. Zo’n Leerwerkbijdrage aanvragen. Voor sionaliseren. Het gaat bijvoorbeeld om kan dan legio voorbeelden geven van restaurant op het terrein. Dankzij een van een collega overgenomen. Ik zorg Persoonlijke Trainings Toelage kan voor een Mbo-opleiding via een BBL-traject cursussen en trainingen op HRM-gebied, wat je in de praktijk zoal tegenkomt en deal met een goed hotel, kun je tegen ervoor dat de machines en de op- maximaal tien medewerkers worden gaat het om 2500 euro per jaar. Als om het ontwikkelen van een BedrijfsOp- hoe je daarvoor oplossingen zoekt. Dát een aantrekkelijk tarief overnachten in drachten klaar zijn en dat de collega- aangevraagd. Doel van de PTT is bedrij- een medewerker in een scholingspool leidingsPlan (BOP) of het uitwerken van boeit die jongens. Je laat als trainer zien Ede. Je hebt hier alles in één. Beter kun trainers aanwezig zijn die optreden als ven te stimuleren om het vakmanschap wordt opgeleid, gaat het zelfs om 4000 leeftijdsbewust personeelsbeleid. De dat je de kneepjes van het vak perfect je het echt niet treffen.” werkplaatschefs om de kandidaten de van de werknemers te vergroten. De euro per jaar. De bijdrage is vooral een bijdrage is maximaal 1800 euro verdeeld beheerst.” werkopdrachten te verstrekken. Het gevolgde scholing moet wel onderdeel compensatie voor de opleidingskosten over twee jaar. zijn van een Persoonlijk OpleidingsPlan van de leerling en het productieverlies PTC+ zorgt voortdurend voor ver- gaat jaarlijks om zo’n 250 kandidaten. (POP). die een praktijkopleider heeft. Zien, voelen, doen nieuwingen in de Mechatrainingen, Ik vind het mooi dat ik er aan bijdraag Als Johan op een verjaardag moet zodat het aanbod steeds goed blijft dat zij hier examen kunnen doen.” • Kijk voor meer informatie op www.oom.nl/oom-regelingen, mail info@oom.nl of bel (0172) 521500.12 MECHA+ Juni 2011 • nr. 1 13
 8. 8. Trainingenoverzicht Elektrotechniek Management en bedrijfseconomische trainingen Training Niveau Duur KostenSectoren Training Niveau Duur KostenSectoren Basis Elektro 2 2 dagen € 460,00 LMT; TP; IND; GV De Coachende Chef 4 3 dagen € 995,00 LMT; TP; IND; GV; MM; CV Elektro Systeemtechniek 2 2 dagen € 460,00 LMT; TP; IND; GV Verkoper/adviseur in de Landbouwmechanisatie/MIT 3 5 dagen € 1.050,00 CV Basis Elektronica 3 2 dagen € 460,00 LMT; TP; IND; GV; MM Elektronica Systeemtechniek 3 2 dagen € 460,00 LMT; TP; IND; GV Specials Elektronica Systeem Diagnose 4 3 dagen € 690,00 LMT; TP; IND; GV; MM Training Niveau Duur KostenSectoren Elektrotechniek 230/400 Volt 4 4 dagen € 920,00 LMT; TP; IND; GV; MM GPS voor de Monteur 3 1 dag € 230,00 LMT; TP; IND; GV Elektro - Pneumatische besturingen 2 2 dagen € 460,00 MM Eenvoudige brandstofbesparing realiseren 2 1 dag € 230,00 IND; GV Hydrauliek Diverse trainingen Training Niveau Duur KostenSectoren Training Niveau Duur KostenSectoren Basis Hydrauliek 1 2 2 dagen € 460,00 LMT; TP; IND; GV; MM GPS en haar toepassingen 2 1 dag € 230,00 IND; GV Basis Hydrauliek 2 3 2 dagen € 460,00 LMT; TP; IND; GV Herinstructie Vakbekaam Persoon NEN3140 2 1 dag € 230,00 MM Systeem Hydrauliek 3 2 dagen € 460,00 LMT; TP; IND; GV Hydrauliek Systeem Diagnose 4 3 dagen € 690,00 LMT; TP; IND; GV Procesondersteunende trainingen Training Niveau Duur KostenSectoren Motorsystemen Technisch Engels 2 4 dagen € 920,00 LMT; TP; IND; GV; MM Training Niveau Duur KostenSectoren Magazijnbeheer 3 4 dagen € 920,00 LMT; TP; IND; GV Dieselmotoren 1 2 2 dagen € 460,00 LMT; TP; IND; GV SCM Beveiligingssystemen 3 1 dag € 230,00 LMT; TP; IND; GV Commonrailmotoren 3 2 dagen € 460,00 LMT; TP; IND; GV SKL Keurmeester Boomgaardspuiten 3 2 dagen € 460,00 LMT; TP Dieselmotoren 2 4 2 dagen € 460,00 LMT; TP; IND; GV SKL Keurmeester Tractoren 3 3 dagen € 690,00 LMT SKL Keurmeester Veldspuiten 3 3 dagen € 690,00 LMT Transmissiesystemen Technische Telefoongesprekken Voeren 3 1 dag € 230,00 LMT; TP; IND; GV; MM Training Niveau Duur KostenSectoren De Klantgerichte Servicemonteur 3 2 dagen € 460,00 CV Onderstel/rem/stuursysteem 2 2 dagen € 460,00 LMT; TP; IND; GV Vakbekwaam Persoon NEN3140 2 2 dagen € 460,00 MM Transmissies 1 2 2 dagen € 460,00 LMT; TP; IND; GV Voldoende Onderricht Persoon NEN3140 2 1 dag € 230,00 MM Transmissies 2 3 3 dagen € 690,00 LMT; TP; IND; GV Basiskennis Koe en Melken 3 1 dag € 230,00 MM Transmissie Diagnose 4 2 dagen € 460,00 LMT; TP; IND; GV KOM Examen 3 1 dag € 230,00 MM F-Gassen Categorie 1 3 10 dagen € 2.475,00 MM Machines Monteur Airco Werkmaterieel 3 1 dag € 187,50 * LMT; IND; GV Training Niveau Duur KostenSectoren Onderhoud Airco Werkmaterieel 3 3 dagen € 562,50 * LMT; IND; GV Risterploegen 1 2 1 dag € 230,00 LMT Risterploegen 2 3 1 dag € 230,00 LMT * bedrag is exclusief examen à € 264,15 (excl. 19% BTW) Spuitmachines Basis 2 1 dag € 230,00 LMT Spuitmachines Systemen 3 2 dagen € 460,00 LMT Functie overstijgende trainingen Zaai- en Pootmachines 2 1 dag € 230,00 LMT Training Niveau Duur KostenSectoren Maaidorser 3 2 dagen € 460,00 LMT Bijscholingscursus praktijkopleider praktijkleren Opraappersen en Wikkelmachines 3 3 dagen € 690,00 LMT mobiele werktuigen 4 3 dagen € 895,00 CV Veldhakselaar 3 2 dagen € 460,00 LMT Basis Melkmachinetechniek 3 1 dag € 230,00 MM Melkmachinetechniek 1 3 4 dagen € 460,00 MM LMT = Landbouwmechanisatie Techniek IND = Industrie MM = Melkmachines Melkmachinetechniek 2 3 2 dagen € 920,00 MM TP = Tuin en Park GV = Grondverzet CV = Communicatie en Verkoop14 MECHA+ Juni 2011 • nr. 1 15
 9. 9. Info Rick Tiddens: praktisch aanspreekpunt voor trainingen Heb je een uitnodiging ontvangen voor een Mechatraining en een vraag hierover? Of heeft u als werkgever een vraag over bijvoorbeeld de OOM-subsidie? Voor dergelijke zaken kunt u bij mij terecht. Mijn naam is Rick Tiddens, medewerker Customer Support bij PTC+ in Ede. Ik ben het praktische aanspreek- punt voor alle trainingen die voor Mechatrainingen plaatsvinden. Ik verwerk de aanmeldingen die ik via de website en de opleidingsadviseurs ontvang. Vervolgens verstuur ik de uitnodiging voor een training naar zowel de werknemer als de werkgever. En via mij ontvangt u uiteinde- lijk de factuur en het bewijs van deelname. Dat laatste is nodig voor de eventuele OOM-subsidie. Heeft u nog vragen? Dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen. Per telefoon via nummer (0318) 697130 of via de mail: R.Tiddens@ptcplus.com.16 MECHA+

×