Your SlideShare is downloading. ×
0
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21
Vzdělávacítechnologie
21.století
Bořivoj Brdička
bobr@cesnet.cz
Katedra informačních
technologi...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2
Tématické celky:
1. Didaktické aspekty současného vývoje technologií
2. Výzkum edukačních tec...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj 3
Vývoj mobilních technologií
http://youtu.be/5bHVGev9UCU
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj
IDC White Paper -
sponsored by EMC
Růst objemu informací
230 – Giga, 240 – Tera, 250 –...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj
Dominantní
mluvená
kultura
Dominantní
psaná
kultura
Dominantní
tištěná
kultura
Dominan...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj 6
http://gizmodo.com/5813875/what-happens-in-60-seconds-on-the-internet
Co se stane na...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj
T r a d i č n í v e r s u s I n o v a t i v n í
http://youtu.be/PufFVs-hH0U
7
Vývoj vý...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj
Vývoj výukových metod (RVP)
Konstruktivní přístup
• projektová výuka
• tématický učebn...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj
George Siemens, 2006, http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism_self-amused.htm...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj
Snaha o reformu od 20.let 20.st
Progressive Education in the 1940s
10
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj
Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů:
11
1.Pamatovat
doslovně opakovat
2.Pochopit
poro...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj
Gardnerova koncepce více-složkové
inteligence:
12
1.jazyková
2.logicko-matematická
3.v...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj
Čtyři fáze personalizace výuky
podle Spencera
13
SPENCER, John T. 4 Stages of Personal...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj
Piagetova koncepce trvalé aktivity mozku:
1. senzomotorická inteligence (1.5 – 2)
2. s...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj
Vygotského koncepce sociálního
původu učení:
Zdrojem poznání je vztah k jiným lidem.
L...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj
Komenského “škola hrou”
Je to hra, která dítěti dovoluje dostat se nad
rámec běžného c...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj
Socratův odkaz dnešku
Výuka přestává být závislá na
obsahu ...
Již dnes jsme schopni z...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj
Holistický přístup podle Palouše
Role internetu ve vzdělávání, 3. VLIV PŘÍBUZNÝCH OBOR...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj
Funkce mozku
19
Jak na krátkodobou paměť?
Je efektivní multitasking mýtus?
Vliv techno...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj
Media sice poskytují látku k přemýšlení, ale
zároveň ovlivňují samotné myšlenkové proc...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj 21
Zapomínání podle Richardsona
• Nejsme jedinými experty na výukový obsah ve třídě.
•...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj
http://www.ted.com/talks/lang/cze/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution.html
Sir Ke...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum
The Law of Accelerating Returns
23
Ray Kurzweil - Zákon zrychlujících se změn
http://...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum
Musíš běžet ze všech sil, abys zůstala na místě.
Chceš-li se dostat někam jinam, musí...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 25
Doporučení evropského ICT clusteru
http://www.kslll.net/Documents/Key%20Lessons%20...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum
ICT ve vzdělávání 2013
26
Transformace výukových procesů se neobejde bez
dalšího vzdě...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum
Rogersův difusionismus inovací
Přežití, Mistrovství, Vcítění, Inovace
Mandinach, E. B...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum
Heather Kanuka, 2008
Vliv technologií na výuku
•Uživatelský determinismus
technologie...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum
Hippelova technologická inovace
29
Hippelova
technologická inovace
ve školství
Čelní ...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum
Zakotvená akce (GA) podle Socola
Všichni učitelé musí být inovativními experimentátor...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 31
ConnectedEducatorMonth
Connectededucators.org,ED.gov
http://youtu.be/Q29S-loqy8w
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum
Přestože dochází k překotnému rozvoji
technologií, to, co by mělo být řídícím
princip...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum
Kompetence pro 21. století
Komunikace v mateřském
jazyce
Schopnost učit se
Komunikace...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum
1.Žák chápe výukovou roli technologií.
2.Žák rozvíjí své schopnosti využití
technolog...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum
1.Podporují a inspirují učení žáků
a jejich tvořivost
2.Připravují vzdělávací a hodno...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum
1. Online učitel zná základní principy a strukturu efektivní online výuky
2. Zná a je...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 37
http://youtu.be/-iXkLTB3yEA
ColoradoCouncilon21stCenturyLearning
MessagefromtheFut...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum
Kompetence učitelů podle modelu TPCK
Punya Mishra, Matthew J. Koehler - Thinking Crea...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum
1. Výukové cíle
2. Didaktické záměry (teorie)
3. Výukové aktivity
4. Nástroje a mater...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum
Judi Harris, et al. - Teachers’ technological pedagogical content knowledge and learn...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum
Learning Activity Types Wiki - http://activitytypes.wmwikis.net/
Ukázka katalogu výuk...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum
1. začínáme
2. máme první
zkušenosti
3. nabýváme
sebejistoty
4. jsme
příkladem
ostatn...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum
Vzdělání pro nastávající generaci
kampaň agentury BECTA
The Journey of
Elm Park Prima...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum
New Media Consorcium & EDUCAUSE
44
NABAZTAG:TAG by Violet, 2008
Budoucnost podle Hori...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 45
New Media Consorcium & EDUCAUSE
200 years that changed the world (with Hans Roslin...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 46
New Media Consorcium & EDUCAUSE
Moving Tales' Unwanted Guest iPad & iPhone App
Bud...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 47
New Media Consorcium & EDUCAUSE
Streetmuseum
Budoucnost podle Horizon Reportu
2010...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 48
New Media Consorcium & EDUCAUSE
Microsoft Kinect Motion
Budoucnost podle Horizon R...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 49
New Media Consorcium & EDUCAUSE
http://www.msnbc.msn.com/id/3032619/vp/32634348#32...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 50
New Media Consorcium & EDUCAUSE
http://technet.idnes.cz/3d-tiskarny-c8k-/tec_techn...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 51
New Media Consorcium & EDUCAUSE
Google unveils Google Glass Explorer Edition
Budou...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum
New Media Consorcium & EDUCAUSE
52
Hands-on with the Adidas miCoach Smart Run
Budoucn...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 53
New Media Consorcium & EDUCAUSE
DigiBarn TV: Apple's Knowledge Navigator concept v...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 54
New Media Consorcium & EDUCAUSE
POWER ON TEXAS: The Digital Learning Revolution
Bu...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Výběr nástrojů pro výukové využití technologií
Konstruktivní přístupInstruktivní p...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
„novágenerace internetových služeb, kteráklade důraz na
přímouspolupráci asdílení ...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Creative Commons
http://creativecommons.org/
57
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
43Things (síťový efekt)
58
http://
43things.com
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Mraky tagů na webu 2.0
59
Markus Angermeier –
The huge cloud lens bubble map web2....
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
DELICIOUS (Folksonomy)
60
http://delicious.com/
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Wikipedia
61
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Flickr
62
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Frappr
63
Mashup - Google Maps ve výuce
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Skype
64
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
YouTube
65
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Blog
66
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Jak blogovat?
67
• Nevzdávej se předčasně!
(role podpůrné skupiny)
• Neopakuj, co ...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Podcast
A podcast is a
multimedia file
distributed over
the Internet using
syndicat...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Facebook
69
http://www.benphoster.com/facebook-user-growth-chart-2004-2010/
Pozor ...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Vizualizace přátelství na Facebooku
http://www.allfacebook.com/facebook-friendship...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Twitter.com
71
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Google+
72
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
DIIGO (ukládání a sdílení informací)
73
http://
www.diigo.com/
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
EVERNOTE (multiplatformní sdílení)
74
http://evernote.com/
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
PREZI (jiný typ prezentací)
75
http://prezi.com/
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
VOICETHREAD (konverzace v mraku)
76
https://voicethread.com/
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
EDMODO (online podpora výuky)
77
https://edmodo.com/
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 78
• AudioBoo • Myna
• Blogger • Picasa
• Boolify • Prezi
• Bubbl.us • Screencast-...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Rvp.czZdroje informací
79
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Spomocnik.rvp.czZdroje informací
80
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
CeskaSkola.czZdroje informací
81
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
EUN.orgZdroje informací
82
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Zdroje informací NAEP.cz
83
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Zdroje informací EDUin.cz
84
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Kdo byli uživatelé Webu 1.0
85
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Tvůrci jakéhokoli obsahu 57%
Vlastní výtvory (umění, fotky, texty apod.)
děvčata 3...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
1 : 1
OLPC XO
87
Projekt One Laptop per Child: nová zjištění, nové otázky
Stane se...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
BYOT(D)
88
Ondřej Neumajer: Koncept vybavení žáků 1:1 se dotkne všech škol
Noste s...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 89
Learning in the 21st Century: Mobile Devices +
Social Media = Personalized Lear...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Generation M2: Media in the Lives of 8- to 18-Year-Olds,
Kaiser Family Foundation,...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
http://www.detimilenia.cz/download/Deti_milenia_CR.pdf
Výzkum Telefonica
91
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Generační Vývoj
92
Rizika spojená s technologiemi podle Rosena
DOPORUČENÍ:
Technol...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Mezi-generační rozdíly
Síťová generace
• nespojité tempo
• multi-tasking
• nelineá...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Nesbitt
http://youtu.be/
_A-ZVCjfWf8
A Vision of Students Today
Robin Hood
http://...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Steve Hernandez
Judging Me
Žáci se mění!
Dan Brown
An Open Letter to Educators
htt...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 96
Dale Stephens - UnCollege.org
http://www.amazon.com/Hacking-
Your-Education-Lec...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Nejdůležitější není, co umíš, ale co jsi schopen se naučit.
Don Tapscott, Grown Up...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 98
V nepředstavitelně komplexní budoucnosti nebude
mít sebeinteligentnější jedinec...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Marc
Prensky,
2001
Jamie
McKenzie,
2007
Digitální imigranti mezi domorodci
99
Last...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 100
1. Nahodilé pokusy.
Technologie využívány zcela bez přípravy, bez plánu a bez ...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 101
http://youtu.be/IBxdcJMNI1k
Aťsenašiučitelévzdělávají!
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Eighteen classroom teachers from Ohio "speak out" on the topic
of tech integration...
VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana
Behaviorismus Kognitivismus Konstruktivismus Konektivismus
Princip
poznávání
...
VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana
Okolí zdrojem poznání
Od nepaměti je vlastní
zkušenost považována za
nejlepší...
VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana
Vzdělávací prostředí 1:1
http://www.flickr.com/photos/funksoup/403990660/
105
VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana
• Různorodost (technologií, inf.
zdrojů, kultur, opakem
homofilie)
• Aktuálnos...
VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana
Osobní vzdělávací prostředí (PLE)
Jared M. Stein, PLE Mapping, Draft 1 - http...
VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana 108
George Siemens Vision For An Educated Society
George Siemens
VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana
Siemensova duplikační
teorie hodnoty vzdělávání
Jestliže něco může být
s mini...
VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana
• Buď vnímavý! (schopnost naslouchat a reagovat)
• Drž se v proudu! (nevnucov...
VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana 111
Stephen Downes
LMS vs PLE
VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana
MOOC kurz portálu RVP, září-listopad 2011
http://elearning.rvp.cz/kurzy/cours...
VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana
Charakteristiky spolupráce
Kooperace je aktivita, při níž je práce rozdělena ...
VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana
Oddenkové učení podle Cormiera
Je-li daný bit informace
poznán komunitou jako...
VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana
http://www.flickr.com/photos/curiouslee/3485479724/
Vzdělávání jako živoucí o...
VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana
Meritokracie a topokracie
v propojeném světě
Meritokracie - každý je hodnocen...
VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana 117
Pre-conference KeynoteK12onlineConference 2010(vždy v říjnu)
Sharing:
The...
VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana
• Hebbianova - společné zájmy (homofilie)
• Náhodná - spojeni okolnostmi (např...
VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana 119
Nikdy předtím v historii tohoto světa nemělo tolik
lidí možnost zcela sam...
VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana
• individuální
• otevřená
• chaotický působící
• decentralizovaná
• dynamická...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Skutečným důsledkem této revoluce spoluúčasti uživatelů na
mediální tvorb...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 122
Daniel Willingham
Proč nemají žáci rádi školu?
1.Člověk je přirozeně ...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Dopad využití počítačů 1:1 na výukové výsledky je nejčastěji
neměřitelný....
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Kreativní
Virtuální
Oblinger, 2005
Reálné
třídy, knihovny výuk.
aplikace
...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Charakteristiky využití technologií
Konstruktivní přístup
• činnost řídí ...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 126
Domény učení
1. Motorické dovednosti
2. Verbální informace
3. Intelek...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Školní vzdělávací prostředí
127
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 128
New Media Consorcium & EDUCAUSE
SimSchool - http://youtu.be/z-KyEem-K...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Hry s výukovým potenciálem
Vážné hry (serious)
• edutainment
• předávání ...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Hry ve výuce
130
Rizika:
• obtížnost hraní, složitost pravidel
• časová n...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
evaluační portál
131
Jakouhru.cz
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Civilization
132
Hry ve výuce
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 133
Minecraft
Minecraft – hra která dává smysl Jak mozek vnímá naše „virt...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Whyville.net
Víceuživatelská virtuální prostředí (Teen Second Life), vněj...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Občanská výchova
135
Hry ve výuce
http://gamesforchange.org/
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 136
http://www.hrajozemi.cz
Envirnmentální výchovaHry ve výuce
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 137
http://www.ghetout.cz/
Finanční gramotnostHry ve výuce
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 138
http://www.evropa2045.cz/
Občanská výchovaHry ve výuce
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 139
http://www.storyfactory.cz/
Vyprávění příběhůHry ve výuce
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 140
Výuková hra
Atlantis Remixed Plague
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 141
3D Gamelab Guild Site
3D GameLab from Student PerspectiveVýběr ve výu...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Hry ve výuce
Myst 'Exile' in the classroom
142
Tim Rylands
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
WebQuest.cz
143
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Struktura WebQuestu
144
1. Popis (úvod)
2. Úkol
3. Postup
4. Zdroje infor...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Tradiční a Inovativní Webquesty
http://www.kn.pacbell.com/wired/China/
Ac...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Taxonomie internetových výukových projektů
podle Judi Harris
146
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Virtuální přítomnost ve třídě
Celest, 11
147
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Třídní Podcast
ColeyCast - http://mrcoley.com/coleycast/
148
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Osobní blog
Laura, 11 - 25 DAYS
149
Martha, 9 - NeverSeconds
Jak v Lochgi...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
eTwinning
ZŠ Omšení, ZŠ Sivice -http://www.pozaskolu.sk/static/DetEnc/
15...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Video zprávy ZŠ Třemošnice
http://www.zs-tremosnice.cz/
151
Technologiemi...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Projekty Gymnázia Česká Lípa
http://top10favourites.blogspot.com/
Music h...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Es war einmal
Základní škola Lipník nad Bečvou
(CZ,AT,FR), 2010
153
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Make film and share IT with friends 2.0!
(SE,IR) 2008
eTwinningový projekt...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
IT'S UP 2U
MŠ (AT, GR, FR, LV, PT)
http://itsup2u.wikispaces.com/
Animace...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Eratosthenes experiment
156
2009 International Year of Astronomy
(FR, ......
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
50 easy things you can do to save the Earth
(SP,DE,BG) 2009hlavní cena v ...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Práce s primárními zdroji
Nancy Bosch -
Nieman
Enhanced
Learning
Center, ...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
•vyvolává zájem a chuť do práce
•podporuje kreativitu a umělecké cítění
•...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
A traveling raindrop (GR, CY)
Animace pomocí Aniboom
No frontiers! (SP, F...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Inspirativní výstupy úspěšných projektů II
Between the lines (GR, RO)
Qui...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Inspirativní výstupy úspěšných projektů III
Struktura textu - Wordle
Voki...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
Škola jako digitální vzdělávací farma
Výukové činnosti odpovídající potře...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí
eLearning
vzdělávací proces, využívající informační a
komunikační techn...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí
Learning Objects (LO)
Základní stavební prvek eLearningu k výstavbě lek...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí
Deweyova transakce - nejkomplexnější forma
aktivity, při níž jsou jedno...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí
Andersonův teorém interakční
ekvivalence eLearningu
167
http://spomocni...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí
Virtuální školy v USA
168
Porovnání tradičních a online škol ve výsledc...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí
Doporučení online učitelům podle Edutopia
169
Online Learning podle Edu...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 170
http://youtu.be/7w8My_aNDDw
Kaplan University trailer
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 171
3.Výběr z nabídky
školní vzdělávací plán rozšířen výběrem online
ku...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí
Na počítače orientované americké charter schools
jsou novým typem škol,...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 173
New Media Consorcium & EDUCAUSE
Budoucnost podle Horizon Reportu
20...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí
Převrácená třída
I když je obtížné vyhovět různým vzdělávacím stylům,
i...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí
Převrácená třída podle Dr. Lodge
Projekt FIZZ, North Carolina State Uni...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí
Převrácená třída podle Dr. Lodge
176
In Common - Music Video
http://you...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí
Převrácená třída podle Erica Marcose
Matematika nové generace
177
Round...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 178
New Media Consorcium & EDUCAUSE
http://www.msnbc.msn.com/id/3032619...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí
Analýza výukových výsledků
System Signals
(Purdue University)
Khanova š...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 180
Velkádata-LearningRegistry
Steve Midgley - Learning registry
presen...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 181
Personalizacevýukovýchpostupůvdigitálnímsvětě
http://youtu.be/N1sU_...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 182
http://www.ed.gov/edblogs/technology/mydata/
Velkádata-Komupatří?
h...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 183
Hodnocení netestovatelného aneb kariérní řád pro každého
Odznaky(Ba...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 184
Co je datafikace?
Datafikace
Viktor Mayer-Schönberger. Kenneth Cukier...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 185
Budoucnost podle Horizon Reportu
2010 2011 2012 2013 2014
1
rok
Mob...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí
Otevřenost a sdílení výukových materiálů
186
Vzděláníproelityneníschopn...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí
Open University Model
187
Taylor, J.C. 2007. Open courseware futures:
C...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 188
AHistoryofMOOCs
YEAR: 2011
•Introduction to Artificial Inteligence,...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 189
SebastianThrun-StanfordAIClassMOOC
Jak jeden kurz změnil život prof...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 190
VývojMOOCkurzů
http://www.deltainitiative.com/bloggers/online-educa...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 191
Coursera slaví 2 roky
https://a2.edsurge.com/
uploads/photo/image/3...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 192
xMOOC vs. cMOOC
Contact North - How really relevant and practical a...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 193
Ed Tech Pulls in $1.1B of Funding in 2012
http://
www.cbinsights.co...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí
ODMĚNA nebo SMYSL
MERIT or PURPOSE
Alan November, Eric Marcos, childern...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 7. Informální prostředí
David White - rezidenti/návštěvníci
195
http://spomocnik.rvp.cz/clanek/...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 7. Informální prostředí
3 typy uživatelů podle Simfina
196
Soukromí je pryč, naučme se s tím žít...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 7. Informální prostředí
http://spomocnik.rvp.cz/clanek/12573/
197
Taxonomie vzdělávacích cílů
p...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 7. Informální prostředí
Oblasti kurikula:
1. nutný učitel zběhlý v daném učivu
i didaktice;
2. ...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 7. Informální prostředí
Výzkumníci potvrzují, že iniciativy na adekvátní
změnu přípravy učitelů...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 7. Informální prostředí
Maria Popova - Brain Pickings
Vědecké poznávání podle Marie Popovové (p...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 7. Informální prostředí
201
Harold Jarche - The PKM value-add
Kurátor jako zprostředkovatel poz...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 7. Informální prostředí
Nástroje online kurátora
202
Scoop.it
Učitel jako
online kurátor
Přehle...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 7. Informální prostředí
Je na místě se ptát, před čím děti vlastně chráníme? Je snad naším
cíle...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 7. Informální prostředí
• Průměrná délka soustředění před prvním vyrušením méně než 3 min.
• Vě...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 7. Informální prostředí
Spojení, ale sami?
205
Sherry Turkle - Alone Together: Why We Expect
Mo...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost
Thomas H. Davenport,, Jeanne G. Harris & Robert Morison - Analytics at Work:
Smar...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost 207
Prognóza úrovně automatizace
v zemích EU do roku 2020
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost 208
Pravděpodobnost automatizace práce v USA
Kdo z našich
žáků nejspíše
nenajde p...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost 209
Historický vývoj světové populace
do roku 2025
http://gnosis9.net/populace.php
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost 210
Intel Says "Compute Moves to Zero" by 2020
http://readwrite.com/2012/09/11/in...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost
The New Media Consortium, Educause Learning Initiative. Horizon Report 2013
Klíčo...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost
Školství budoucnosti podle OECD
Scénář 1 – Tradiční byrokratický systém
imunní vů...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost
Charakteristické rysy politiky vyvolávající
Scénář 6 – Zhroucení vzdělávacího sys...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost
Beyond Current Horizons - Future scenarios
214
FutureLab - http://www.beyondcurre...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost
Základní trendy možného vývoje
podle FutureLab
215
1. Věř si!
Ve společnosti přev...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost
Budoucnost podle KnowledgeWorks
Recombinant Education: Regenerating the Learning ...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost
1. Táhněte, netlačte! (Papert)
2. Budujte na základě souvislostí! (Bloom)
3. Přes...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost 218
Kolektivní inteligence
15 zásad angažovaných sardinek
Dohlížejí na vše stroje...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost 219
Kolektivní inteligence
Čtyři principy otevřenosti podle Tapscotta a TEDGlobal...
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost
Seymour Papert Interview
One Laptop per Child
220
http://youtu.be/FQCZa8MyWIg
2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 221
Děkujivšemlidem, kteřími stále pomáhají hledat anacházet!
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Vzdělávací technologie - LS2014

1,491

Published on

Pracovní prezentace pro stejnojmenný předmět Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty realizovaný v letním semestru 2014.

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,491
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Vzdělávací technologie - LS2014"

 1. 1. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 Vzdělávacítechnologie 21.století Bořivoj Brdička bobr@cesnet.cz Katedra informačních technologií a technické výchovy Karlova univerzita v Praze Pedagogická fakulta 1 Spomocnik. RVP.cz @spomocnik www. Spomocnik .net verze - 140424 http://www.slideshare.net/bobr/ http://www.youtube.com/user/Spomocnik
 2. 2. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2 Tématické celky: 1. Didaktické aspekty současného vývoje technologií 2. Výzkum edukačních technologií 3. Od školy 1.0 ke škole 2.0 4. Konektivismus 5. Technologie ve formálním vzdělávacím prostředí 6. Technologie v neformálním vzdělávacím prostředí 7. Technologie v informálním vzdělávacím prostředí 8. Vliv technologií na budoucnost školství Studijní materiály: Odkazy všude v prezentaci! + EduTechWiki, komplexní materiál vytvářený studenty University of Geneva
 3. 3. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj 3 Vývoj mobilních technologií http://youtu.be/5bHVGev9UCU
 4. 4. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj IDC White Paper - sponsored by EMC Růst objemu informací 230 – Giga, 240 – Tera, 250 – Peta, 260 – Exa, 270 - Zetta 4 The Zettabyte Era - Cisco Visual Networking Index
 5. 5. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj Dominantní mluvená kultura Dominantní psaná kultura Dominantní tištěná kultura Dominantní vizuální kultura 1950 2000400 př.n.l. 5 Táborové ohně Knihy TV Internet Dominantní digitální kultura Rukopisy 1500 Zrychlující se vývoj šíření informací
 6. 6. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj 6 http://gizmodo.com/5813875/what-happens-in-60-seconds-on-the-internet Co se stane na internetu za minutu?
 7. 7. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj T r a d i č n í v e r s u s I n o v a t i v n í http://youtu.be/PufFVs-hH0U 7 Vývoj výukových metod http://youtu.be/PG7wyTW74W0
 8. 8. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj Vývoj výukových metod (RVP) Konstruktivní přístup • projektová výuka • tématický učební plán • požadováno splnění úkolu • učení pochopením souvislostí • předměty spojeny tématy • hodiny spojeny tématy • individuální nebo týmové úkoly • slovní hodnocení • učitel pomocníkem a průvodcem • zájem o věc nejvyšší ctností • škola otevřená nejen okolí • kdokoli může být zdrojem inf. Instruktivní přístup • programovaná výuka • pevné osnovy a standardy • požadovány konkrétní znalosti • učení drilováním • předměty odděleny • hodiny odděleny • všichni dělají totéž • testování a známkování • učitel nejvyšší autoritou • kázeň nejvyšší ctností • škola uzavřená okolí • učitel je zdrojem informací 8
 9. 9. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj George Siemens, 2006, http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism_self-amused.htm 9 Vzdělávací koncepce posledních 100 let Behaviorismus Kognitivismus Konstruktivismus Konektivismus Princip poznávání černá skřínka – zkoumá se jen vnější chování strukturované programovatelné poznání (mozek jako skladiště) individuální poznávání založené na sociálním principu chápání informačních struktur v síti (překonává individuální přístup) Proč? metoda cukru a biče (Pavlov) řízené poznávání navazující na předchozí znalosti osobní nasazení, sociální a kulturní prostředí, aktivizace různorodost sítě umožňuje najít nejvhodnější cestu Funkce paměti opakovaná zkušenost, objektivismus kódování, ukládání, vybavení znalosti dynamicky konstruovány na základě předchozích znalosti konstruovány na základě dynamicky se měnící sítě Jak? podnět, reakce definování cílů dle osnov, plnění plánu, ověřování vlastní zájem, osobní kontakt s lidmi aktivní účast v síti Typická metodika plnění úkolu (dril) učení zpaměti, procvičování, zkoušení řešení problémových úloh komplexní přístup využívající rozličné zdroje
 10. 10. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj Snaha o reformu od 20.let 20.st Progressive Education in the 1940s 10
 11. 11. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů: 11 1.Pamatovat doslovně opakovat 2.Pochopit porozumět termínům a koncepcím, vysvětlit vlastními slovy, parafrázovat text 3.Aplikovat řešit problém na základě porozumění 4.Analyzovat formulovat teoretické vysvětlení nebo matematický či logický model, odvodit zákonitost 5.Vyhodnotit vybrat a zdůvodnit nejvhodnější řešení 6.Vytvořit kombinací vytvořit (vymyslet) něco nového (na základě zvládnutí předchozích stupňů) Benjamin Bloom - Taxonomy of educational objectives, původní znění 1956, revize (Anderson, Kratwohl) 2001
 12. 12. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj Gardnerova koncepce více-složkové inteligence: 12 1.jazyková 2.logicko-matematická 3.vizuální (prostorová) 4.pohybová 5.hudební 6.interpersonální (mezilidská) 7.intrapersonální (týkající se sebe sama) Howard Gardner (profesor pedagogiky a psychologie, Harvard University): Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, 1983
 13. 13. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj Čtyři fáze personalizace výuky podle Spencera 13 SPENCER, John T. 4 Stages of Personalization (Music Metaphors Included). 2011. 1.Standardizace - cílem celá třída (hudba hrající v obchodě). 2.Diferenciace - různé úrovně a skupiny v rámci jedné třídy (rozhlas s možností volit stanice). 3.Přizpůsobení - individuální výukové aktivity automaticky vybírané z více možných na základě předchozích výsledků (individualizované online rádio Pandora). 4.Personalizace - žáci si sami nastavují vlastní výuku (jam session). Poměrně náročné!
 14. 14. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj Piagetova koncepce trvalé aktivity mozku: 1. senzomotorická inteligence (1.5 – 2) 2. symbolické a předpojmové myšlení (2 – 4) 3. názorné (já) myšlení (4 – 8) 4. konkrétní operace (8 – 12) 5. formální operace (od 12) Lidský mozek je ve všech fázích vývoje vždy ochoten se tvůrčím způsobem zapojit do aktivního poznávání Jean Piaget - To Understand Is To Invent, 1972 14
 15. 15. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj Vygotského koncepce sociálního původu učení: Zdrojem poznání je vztah k jiným lidem. Lev Semjonovič Vygotskij: The problem of the cultural development of the child, 1929 15 Zóna nejbližšího vývoje (ZPD) - dolní hranice lze dosáhnout samostatně, horní s pomocí podnětného prostředí (scaffolding). Lev Semjonovič Vygotskij: Mind in society, 1978
 16. 16. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj Komenského “škola hrou” Je to hra, která dítěti dovoluje dostat se nad rámec běžného chování. Lev Semjonovič Vygotsky: Thought and language, 1986 16 Škola bez kázně, mlýn bez vody. Jan Amos Komenský: Vybrané spisy J.A.Komenského I. Praha: SPN, 1958 Ne bez příčiny se škola nazývá hrou, nýbrž aby se naznačilo, že všechno se má zařizovat jako při hře, aby všechno šlo ochotně a příjemně. A kdo kdy užívá při hře hněvu, žluči, pohlavků a karabáče? Jan Amos Komenský: Vybrané spisy J.A.Komenského IV. Praha: SPN, 1966
 17. 17. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj Socratův odkaz dnešku Výuka přestává být závislá na obsahu ... Již dnes jsme schopni získat okamžitě odpověď téměř na libovolnou otázku ... Měli bychom vést žáky k tomu, aby nikdy zcela nevěřili tomu, co se dozvědí. Pedagogika otázek(Houman Harouni) David White: Education should move us, University of Oxford, 2012 17 Technologie vrací pedagogiku tam, kde vždy měla být Siemensova duplikační teorie hodnoty vzdělávání Sokratovská metoda Vzdělávání je zapalování ohně, ne naplňování prázdné nádoby. Pedagogika nejistoty podle Jima Grooma
 18. 18. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj Holistický přístup podle Palouše Role internetu ve vzdělávání, 3. VLIV PŘÍBUZNÝCH OBORŮ, 3.1. Filosofie 18 Starověk - Středověk - Novověk - Světověk Dochází k návratu do stavu podobnému tomu, jaký býval ve starověku. Postoj člověka se mění z pozice vnějšího pozorovatele okolního světa zpět do stavu, v němž je lidstvo chápáno jako součást vesmíru. Svět je jeden tvořivě se rozvíjející celek, jehož všechny součásti spolu souvisí a mohou být stejně významné. PALOUŠ, Radim. Totalismus a holismus. Praha : Karolinum, 1996. ISBN 8071842818
 19. 19. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj Funkce mozku 19 Jak na krátkodobou paměť? Je efektivní multitasking mýtus? Vliv technologii na rozvoj lidského myšlení Soustředění se v éře internetu Jak Google ovlivňuje naši paměť Hry pomáhají dětem cvičit pozornost Jak mozek vnímá naše „virtuální já“? Portrét Sherry Turkle Dělá z nás Google hlupáky? Role internetu ve vzdělávání, 3.4 Kognitivní psychologie Víceuživatelské virtuální prostředí a možnosti jeho využití ve vzdělávání
 20. 20. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj Media sice poskytují látku k přemýšlení, ale zároveň ovlivňují samotné myšlenkové procesy. Marshall McLuhan Globální vesnice je světem, ve kterém je každý množstvím komunikačních sítí spojen s lidmi po celém světě tak, že může snadno komunikovat s každým stejně, jako by to byl jeho soused od vedle. Marshall McLuhan, Understanding media, 1964 Médium je zpráva! 20
 21. 21. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj 21 Zapomínání podle Richardsona • Nejsme jedinými experty na výukový obsah ve třídě. • V mnoha případech nevíme víc, než naši žáci. • Učení není nezávislý samostatný proces. • Nestačí naučit žáky spolupracovat v rámci třídy. • Musíme se zbavit strachu jít s žáky do online prostředí. • Není třeba, že každý žák musí jít po stejné cestě a naučit se totéž. • Není pravda, že naši žáci nemají vědět, jak se my sami učíme. • Pokrok při realizaci vzdělávacích cílů není jen věcí škol. Je to problém celospolečenský. Zapomeňte! vzkazuje Dede Musíme zcela zapomenout na léty zažité podvědomé chápání podstaty vzdělávacího procesu. Tradiční výukové postupy jsou sice stále použitelné, ale jejich postavení se zásadně mění. Nezapomínejme zapomínat Viktor Mayer-Schönberger - Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age Schopnost zapomínat Disconnect aneb jak se odpojit
 22. 22. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj http://www.ted.com/talks/lang/cze/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution.html Sir Ken Robinson: Nastolme revoluci vzdělávání! 22
 23. 23. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum The Law of Accelerating Returns 23 Ray Kurzweil - Zákon zrychlujících se změn http://en.wikipedia.org/wiki/File:PPTExponentialGrowthof_Computing.jpg http://www.youtube.com/watch?v=WFR3lOm_xhE http://en.wikipedia.org/wiki/File:PPTExponentialGrowthof_Computing.jpg
 24. 24. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum Musíš běžet ze všech sil, abys zůstala na místě. Chceš-li se dostat někam jinam, musíš utíkat aspoň dvakrát tak rychle. Lewis Carrol, Za zrcadlem a co tam Alenka našla, 1871 (ilustrace John Tenniel) Efekt Červené královny 24 Above And Beyond, Partnership for 21st Century Skills
 25. 25. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 25 Doporučení evropského ICT clusteru http://www.kslll.net/Documents/Key%20Lessons%20ICT%20cluster%20final%20version.pdf http://spomocnik.rvp.cz/clanek/10661/ DGEAC Thematic Working Group on ICT and Education, 2010
 26. 26. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum ICT ve vzdělávání 2013 26 Transformace výukových procesů se neobejde bez dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a bez přímé podpory, která nesmí být jen technická, ale též didaktická. Jedině tak se bude zvyšovat počet digitálně sebejistých učitelů a digitálně vstřícných škol. Survey of Schools: ICT in Education Benchmarking Access, Use and Attitudes to Technology in Europe’s Schools, European Commision, 2013 Digitálněsebejistýučitel-důvěravtechnologie+podmínky Digitálně vstřícná škola - kvalitní politika + silná podpora strana 96
 27. 27. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum Rogersův difusionismus inovací Přežití, Mistrovství, Vcítění, Inovace Mandinach, E. B., & Cline, H. F. (1994). Classroom dynamics: Implementing a technology- based learning environment. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Difusní model učitele ACOT: 27
 28. 28. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum Heather Kanuka, 2008 Vliv technologií na výuku •Uživatelský determinismus technologie nástrojem či nosičem obsahu výukový proces neovlivňujícím (telefon) •Sociální determinismus výukový proces prostřednictvím technologií ovlivňován okolím (soc. sítě) •Technologický determinismus výukový proces ovlivňován nejen okolím ale i technologiemi samotnými, změna funkce mozku (Psychologické aspekty vzdělávacích technologií) 28
 29. 29. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum Hippelova technologická inovace 29 Hippelova technologická inovace ve školství Čelní uživatelé cítí potřebu existence takového produktu, jež bude trhem požadován až za několik měsíců či let. Jejich potřeba je tak velká, že často požadovaný nový produkt sami začnou vyvíjet. Eric Von Hippel - Democratizing Innovation, 2005
 30. 30. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum Zakotvená akce (GA) podle Socola Všichni učitelé musí být inovativními experimentátory a všechny školy laboratořemi odhalujícími, co je v oblasti vzdělávání možné. 30 Problémy standardizace podle Socola Místo tradičních postupů, jež se osvědčily při zkoumání čistě technicky či přírodovědně orientovaných procesů, je třeba nasadit metody vhodné pro zkoumání společenských jevů, jako je kvalitativní analýza zvaná Grounded Theory aplikovaná v rámci akčního výzkumu. Ira David Socol (Michigan State University) - Rejecting "Evidence-Based Practice", 2012
 31. 31. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 31 ConnectedEducatorMonth Connectededucators.org,ED.gov http://youtu.be/Q29S-loqy8w
 32. 32. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum Přestože dochází k překotnému rozvoji technologií, to, co by mělo být řídícím principem vzdělávací reformy, nejsou technologie ale změněný způsob zacházení s informacemi. David Warlick Funkční gramotnost literární+dokumentová+numerická+jazyková+informační+síťová Jeff Utecht 32 Je to poprvé v historii lidstva, kdy úkolem nás učitelů je připravit žáky na budoucnost, kterou neumíme jasně popsat. David Warlick Negramotným nebude v budoucnosti ten, kdo neumí číst. Bude to ten, kdo neví, jak se učit, odnaučovat a přeučovat. Alvin Toffler (1970). Future Shock. New York: Random House
 33. 33. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum Kompetence pro 21. století Komunikace v mateřském jazyce Schopnost učit se Komunikace v cizích jazycích Sociální a občanské schopnosti Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií Smysl pro iniciativu a podnikavost Schopnost práce s digitálními technologiemi Kulturní povědomí a vyjádření DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES), jež je základem programu LLP (Life Long Learning Programme) 33
 34. 34. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 1.Žák chápe výukovou roli technologií. 2.Žák rozvíjí své schopnosti využití technologií k vyhledávání informací a rozhodování, které z nich jsou potřebné pro jeho práci. 3.Žák je schopen vyhodnotit nalezené informace a použít je k prezentaci vlastních myšlenek. 4.Žák je schopen používat široký repertoár technologických nástrojů na podporu své práce v různých předmětech. ICT standardy BECTA pro žáky 34 Vzdělání pro příští generaci v Británii
 35. 35. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 1.Podporují a inspirují učení žáků a jejich tvořivost 2.Připravují vzdělávací a hodnotící aktivity odpovídající digitálnímu věku 3.Ve své práci běžně využívají technologie 4.Budují a podporují zodpovědnost a občanství 5.Věnují pozornost sebezdokonalování a profesionálnímu růstu ICT standardy ISTE pro učitele 35 Nové technologické standardy ISTE pro učitele
 36. 36. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 1. Online učitel zná základní principy a strukturu efektivní online výuky 2. Zná a je schopen podle potřeby používat různé typy technologií 3. Plánuje, vytváří a aplikuje strategie podporující aktivní účast žáků, interaktivní učení a spolupráci 4. Posiluje úspěch žáků jasným očekáváním, okamžitou odezvou a pravidelnou zpětnou vazbou 5. vede žáky k dodržování autorských práv, etických pravidel a k bezpečnému chování 6. Je vnímavý k rozdílným vzdělávacím potřebám žáků 7. Dokáže vytvářet a implementovat takové nástroje online hodnocení žáků, které disponují dostatečnou validitou i reliabilitou 8. Aplikuje výukovou činnost tak, aby byla v souladu s platnými kurikulárními dokumenty (standardy) 9. Má přístup a schopnosti umožňující mu využívat všechna dostupná data 10.Profesionálně a efektivně interaguje s kolegy, rodiči i jinými členy komunity iNACOL standardy online učitele 36 iNACOL National Standards for Quality Online TeachingInternational Association for K-12 Online Learning
 37. 37. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 37 http://youtu.be/-iXkLTB3yEA ColoradoCouncilon21stCenturyLearning MessagefromtheFuture:ChangeEducationNow!
 38. 38. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum Kompetence učitelů podle modelu TPCK Punya Mishra, Matthew J. Koehler - Thinking Creatively: Teachers as Designers of Technology, Pedagogy and Content, SITE, 2008. 38 Netolerujme počítačově negramotné učitele! Integrace technologií podle modelu TPCK
 39. 39. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 1. Výukové cíle 2. Didaktické záměry (teorie) 3. Výukové aktivity 4. Nástroje a materiály 5. Hodnocení výukových výsledků 39 Postup integrace technologií Judi Harris, et al. - Teachers’ technological pedagogical content knowledge and learning activity types: Curriculum-based technology integration reframed, 2009 Katalog výukových aktivit podle Judi Harris z Virginie Katalog výukových aktivit podle modelu TPCK Cesta modelu TPCK do praxe
 40. 40. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum Judi Harris, et al. - Teachers’ technological pedagogical content knowledge and learning activity types: Curriculum-based technology integration reframed, 2009 Katalogy výukových aktivit 40 AktivityAktivityAktivityAktivity Znalosti budující výklad, četba, drilování Znalosti vyjadřující konvergentníkonvergentní zkoušení, zpětná vazba, test Znalosti vyjadřující divergentní psané esej, tvorba básně, vyprávění příběhů apod. Znalosti vyjadřující divergentní vizuální práce s mapou, kreslení Znalosti vyjadřující divergentní koncepční pojmové mapy, vlastní otázky Znalosti vyjadřující divergentní produktově orientované 3D modely, časopis, blog, podcast, video apod. Znalosti vyjadřující divergentní společenské prezentace, dramatizace, veřejná aktivita
 41. 41. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum Learning Activity Types Wiki - http://activitytypes.wmwikis.net/ Ukázka katalogu výukových aktivit 41 Společenskovědní divergentní aktivity pro vyjádření znalostíSpolečenskovědní divergentní aktivity pro vyjádření znalostíSpolečenskovědní divergentní aktivity pro vyjádření znalostí Typ Popis Technologie prezentace poznáni žáci prezentují pochopení problematiky osobně či virtuálně online spolužákům i veřejnosti Photostory, Moviemaker, Audacity, prezentační SW, Web 2.0 hraní roli žáci připraví a odehrají scénku tematicky zaměřenou na výuku, zaznamenají ji a zveřejní digitální kamera, Moviemaker, Audacity, YouTube představe ní pro veřejnost žáci připraví veřejné představení (mluvené slovo, hudba, drama apod.) demonstrující jejich výukové výsledky a zaznamenají ho digitální kamera, Moviemaker, Audacity, YouTube zapojení do akce žáci se angažují v podpoře veřejně prospěšné aktivity nebo píší svému poslanci či ombudsmanovi web, mail, Facebook
 42. 42. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 1. začínáme 2. máme první zkušenosti 3. nabýváme sebejistoty 4. jsme příkladem ostatním řízení a plánování ICT ve školním vzdělávacím programu  profesní rozvoj integrace ICT do života školy ICT infrastruktura Škola21: difuzní model pro integraci ICT The e-Learning Roadmap, National Centre for Technology in Education, IE Self-review framework, BECTA 42 Profil Škola21
 43. 43. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum Vzdělání pro nastávající generaci kampaň agentury BECTA The Journey of Elm Park Primary to Center of Excellence 1. The Vision 8. The Showtime 43
 44. 44. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum New Media Consorcium & EDUCAUSE 44 NABAZTAG:TAG by Violet, 2008 Budoucnost podle Horizon Reportu 2010 2011 2012 2013 2014 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída1 rok Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebekontrola 4-5 let Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent
 45. 45. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 45 New Media Consorcium & EDUCAUSE 200 years that changed the world (with Hans Rosling) Budoucnost podle Horizon Reportu 2010 2011 2012 2013 2014 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída1 rok Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebekontrola 4-5 let Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent
 46. 46. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 46 New Media Consorcium & EDUCAUSE Moving Tales' Unwanted Guest iPad & iPhone App Budoucnost podle Horizon Reportu 2010 2011 2012 2013 2014 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída1 rok Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebekontrola 4-5 let Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent
 47. 47. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 47 New Media Consorcium & EDUCAUSE Streetmuseum Budoucnost podle Horizon Reportu 2010 2011 2012 2013 2014 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída1 rok Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebekontrola 4-5 let Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent
 48. 48. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 48 New Media Consorcium & EDUCAUSE Microsoft Kinect Motion Budoucnost podle Horizon Reportu 2010 2011 2012 2013 2014 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída1 rok Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebekontrola 4-5 let Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent
 49. 49. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 49 New Media Consorcium & EDUCAUSE http://www.msnbc.msn.com/id/3032619/vp/32634348#32634348 Budoucnost podle Horizon Reportu 2010 2011 2012 2013 2014 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída1 rok Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebekontrola 4-5 let Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent
 50. 50. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 50 New Media Consorcium & EDUCAUSE http://technet.idnes.cz/3d-tiskarny-c8k-/tec_technika.aspx? c=A121113_170743_tec_technika_pka Budoucnost podle Horizon Reportu 2010 2011 2012 2013 2014 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída1 rok Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebekontrola 4-5 let Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent
 51. 51. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 51 New Media Consorcium & EDUCAUSE Google unveils Google Glass Explorer Edition Budoucnost podle Horizon Reportu 2010 2011 2012 2013 2014 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída1 rok Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebekontrola 4-5 let Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent
 52. 52. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum New Media Consorcium & EDUCAUSE 52 Hands-on with the Adidas miCoach Smart Run Budoucnost podle Horizon Reportu 2010 2011 2012 2013 2014 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída1 rok Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebekontrola 4-5 let Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent
 53. 53. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 53 New Media Consorcium & EDUCAUSE DigiBarn TV: Apple's Knowledge Navigator concept video (1987) Budoucnost podle Horizon Reportu 2010 2011 2012 2013 2014 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída1 rok Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebekontrola 4-5 let Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent
 54. 54. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 54 New Media Consorcium & EDUCAUSE POWER ON TEXAS: The Digital Learning Revolution Budoucnost podle Horizon Reportu 2010 2011 2012 2013 2014 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída1 rok Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebekontrola 4-5 let Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent
 55. 55. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Výběr nástrojů pro výukové využití technologií Konstruktivní přístupInstruktivní přístup e-učebnice encyklopedie drilovací cvičení databáze znalostní testy archivy lekcí v ý u k o v é p r o g r a m y v z d ě l á v a c í o b j e k t y s é m a n t i c k ý w e b W e b Q u e s t editace simulace myšlenkové mapy diskusní fóra, chat video-konference e-Journal blog, podcast e-portfolio služby pro práci skupin (eTwinning) s y s t é m y ř í z e n í v ý u k y (eLearning, LMS, VLE) s y s t é m y ř í z e n í š k o l y Internet 2.generace - Cloud Computing v ý u k o v é p o r t á l y M U V E L e a r n i n g A n a l y t i c s M O O C OER 55
 56. 56. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 „novágenerace internetových služeb, kteráklade důraz na přímouspolupráci asdílení obsahumezi uživateli“ Wikipedia „aplikace pracující s daty z různých zdrojů, včetně soukromých, dovolující jejich transformaci do nového obsahu a budující úspěch na síťovém efektu, tj. co největším počtu uživatelů“ Tim O'Reilly, Web 2.0: Compact Definition?, O’Reilly radar, October 01, 2005 „všechny Weby, jejichž hodnota stoupá se vzrůstající aktivitou uživatelů“ George Jones, The Skinny On Web 2.0, InformationWeek, September 18, 2006 Definice internetu 2. generace 56
 57. 57. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Creative Commons http://creativecommons.org/ 57
 58. 58. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 43Things (síťový efekt) 58 http:// 43things.com
 59. 59. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Mraky tagů na webu 2.0 59 Markus Angermeier – The huge cloud lens bubble map web2.0, 2005
 60. 60. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 DELICIOUS (Folksonomy) 60 http://delicious.com/
 61. 61. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Wikipedia 61
 62. 62. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Flickr 62
 63. 63. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Frappr 63 Mashup - Google Maps ve výuce
 64. 64. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Skype 64
 65. 65. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 YouTube 65
 66. 66. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Blog 66
 67. 67. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Jak blogovat? 67 • Nevzdávej se předčasně! (role podpůrné skupiny) • Neopakuj, co již řekli jiní! (být osobní není na závadu) • Publikuj pravidelně! (předem stanovený interval) • Věnuj pozornost názvu! (rozhodující pro vyvolání zájmu) • Buď užitečný! (zajímavé téma, řešení problému apod.) • Měj záměr! (jasný výukový cíl) • Nemusíš znát vše! (umožni jiným, aby tvé informace doplnili) Darren Rowse - Warning: Do You Recognize These 21 Blogging Mistakes? , ProBlogger, 2009 Nejčastější chyby výukového využití blogu Mitchellův QuadBlog Digitalk - Why should schools blog?, Heathfield Primary, Bolton
 68. 68. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Podcast A podcast is a multimedia file distributed over the Internet using syndication feeds, for playback on mobile devices and personal computers. The term, as originally coined by Ben Hammersley in an article in The Guardian February 12, 2004, was meant as a portmanteau of "broadcasting" and "iPod". Wikipedia záznam zvuku do MP3 iTunes iPod RSS 68
 69. 69. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Facebook 69 http://www.benphoster.com/facebook-user-growth-chart-2004-2010/ Pozor na internetové informační bubliny! V jakém věku je vhodné mít účet na Facebooku?
 70. 70. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Vizualizace přátelství na Facebooku http://www.allfacebook.com/facebook-friendships-make-visually-stunning-map-2010-12 70
 71. 71. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Twitter.com 71
 72. 72. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Google+ 72
 73. 73. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 DIIGO (ukládání a sdílení informací) 73 http:// www.diigo.com/
 74. 74. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 EVERNOTE (multiplatformní sdílení) 74 http://evernote.com/
 75. 75. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 PREZI (jiný typ prezentací) 75 http://prezi.com/
 76. 76. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 VOICETHREAD (konverzace v mraku) 76 https://voicethread.com/
 77. 77. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 EDMODO (online podpora výuky) 77 https://edmodo.com/
 78. 78. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 78 • AudioBoo • Myna • Blogger • Picasa • Boolify • Prezi • Bubbl.us • Screencast-o-matic • Corkboard.me • Sketchup • Diigo • Skype • Dropbox • TeamUp • Edmodo • ThingLink • Facebook • Twitter • Glogster • VoiceThread • Google Docs • WikiSpaces • Google Sites • WordPress • MindMeister • YouTube Doporučované free a open source aplikace Zdeněk Heteš - Softwarové nástroje iTEC
 79. 79. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Rvp.czZdroje informací 79
 80. 80. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Spomocnik.rvp.czZdroje informací 80
 81. 81. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 CeskaSkola.czZdroje informací 81
 82. 82. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 EUN.orgZdroje informací 82
 83. 83. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Zdroje informací NAEP.cz 83
 84. 84. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Zdroje informací EDUin.cz 84
 85. 85. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Kdo byli uživatelé Webu 1.0 85
 86. 86. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Tvůrci jakéhokoli obsahu 57% Vlastní výtvory (umění, fotky, texty apod.) děvčata 35%, chlapci 31% 33% Osobní Webová stránka 22% Vlastní noviny nebo blog 19% Transformace převzatého obsahu 19% Amanda Lenhart - Teen Content Creators and Consumers, Pew Internet & American Life Project, November 2005 Využití internetu teenagery (12-17 let) v USA 86
 87. 87. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 1 : 1 OLPC XO 87 Projekt One Laptop per Child: nová zjištění, nové otázky Stane se Uruquay díky počítačům dalším Finskem? Testování prvních dodaných počítačů XO v roce 2007 http://pclab.nectec.or.th/wiki/index.php/Image:B2samka1.JPG Debata o vzdělávacích technologiích nejen v rozvojových zemích
 88. 88. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 BYOT(D) 88 Ondřej Neumajer: Koncept vybavení žáků 1:1 se dotkne všech škol Noste si vlastní přístroje! • Změna přístupu k využití mobilních zařízení - učitelé i žáci musí pochopit, že se jedná o nástroje vzdělávací. • Každá aktivita musí být spojena s konkrétním výukovým cílem. • Přehled o tom, jak jsou jednotliví žáci vybaveni. • Propojení s existujícím vybavením školy. • Nutnost mít dostatečnou infrastrukturu zabezpečenou proti zneužití (wifi). • Nutná podpora učitelů. • Způsob používání osobních zařízení ve škole musí upravovat školní řád. • Využití osobních zařízení k výukovým účelům i mimo vyučování.
 89. 89. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 89 Learning in the 21st Century: Mobile Devices + Social Media = Personalized Learning, Project Tomorrow and Blackboard K-12, October 2012 Vliv technologií na děti prudce roste Zero to Eight: Children’s Media Use in America 2013, A Common Sense Media Research Study
 90. 90. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Generation M2: Media in the Lives of 8- to 18-Year-Olds, Kaiser Family Foundation, 2010 Vliv technologií na děti prudce roste 90
 91. 91. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 http://www.detimilenia.cz/download/Deti_milenia_CR.pdf Výzkum Telefonica 91
 92. 92. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Generační Vývoj 92 Rizika spojená s technologiemi podle Rosena DOPORUČENÍ: Technologické přestávky generace rok narození Baby Boomers (populační exploze) 1946 – 1964 Generation X (X jako obtížně definovatelná) 1965 – 1979 Net Generation (síťová generace) 80. léta 20 st. iGeneration (generace individualit) 90. léta 20 st. Generation C (creative, communicative, collaborative, connected) od 2000
 93. 93. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Mezi-generační rozdíly Síťová generace • nespojité tempo • multi-tasking • nelineární přístup • přerušované zpracování inf. • ikonické vnímání • propojenost • spolupráce • aktivní • učení hraním • stále ve střehu • fantazie • technologie jako přítel • technologie jako samozřejmost Starší generace • běžné tempo • mono-tasking • lineární přístup • zpracování 1 inf. naráz • vnímání čtením • samostatnost • ctižádostivost • pasivní • učení a hraní odděleno • klid • realita • technologie jako nepřítel • nutnost soustředit se Tapscott, 1998, 2008 Oblinger , 2005 93 Přichází nová iGenerace
 94. 94. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Nesbitt http://youtu.be/ _A-ZVCjfWf8 A Vision of Students Today Robin Hood http://youtu.be/ ZokqjjIy77Y YouTube Remix Culture Wesch http://youtu.be/ dGCJ46vyR9o 94
 95. 95. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Steve Hernandez Judging Me Žáci se mění! Dan Brown An Open Letter to Educators http://youtu.be/-P2PGGeTOA4 95
 96. 96. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 96 Dale Stephens - UnCollege.org http://www.amazon.com/Hacking- Your-Education-Lectures-Thousands/ dp/0399159967 The UnCollege Manifesto http://www.uncollege.org/manifesto/
 97. 97. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Nejdůležitější není, co umíš, ale co jsi schopen se naučit. Don Tapscott, Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World, 2008 97 http://youtu.be/gxxAInZtJC8 Don Tapscott Wikinomie: jak masová spolupráce mění svět a obchod Síťová generace podle Tapscotta Čtyři principy otevřenosti podle Tapscotta a TEDGlobal 2012
 98. 98. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 98 V nepředstavitelně komplexní budoucnosti nebude mít sebeinteligentnější jedinec bez přístupu k nástrojům digitálního světa šanci vyrovnat se třeba i méně schopným účastníkům sítě. Marc Prensky - Digital Natives, Digital Immigrants, On the Horizon, 2001 Marc Prensky http://youtu.be/ mCBztboW348 Don't bother me Mom, I'm learning! Technologie jako příčina vývojové nespojitosti
 99. 99. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Marc Prensky, 2001 Jamie McKenzie, 2007 Digitální imigranti mezi domorodci 99 Last Pre-internet Generation
 100. 100. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 100 1. Nahodilé pokusy. Technologie využívány zcela bez přípravy, bez plánu a bez vize. Žáci je mimo školu používají více a jinak. Pro integraci technologií neexistuje společná vůle. 2. Staré cíle starými metodami. Zakořeněné zvyklosti nutí učit postaru - digitalizace učebnic, automatizace (stroj na učení), testování znalostí (př. 1 kamera snímá představení). 3. Staré cíle novými metodami. Nové postupy implementované učiteli se záměrem naplnit výukové cíle (standardy), jež zůstávají po mnoho generací téměř beze změny. 4. Nové cíle novými metodami. Restrukturalizace mozku dig. domorodců a změna potřebných kompetencí vyvolává potřebu nového vzdělávacího plánu, organizace práce, hodnocení ad. Nutnost zkoušet různé postupy (GA podle Socola) a spolupracovat. Marc Prensky - Shaping Tech for the Classroom, Edutopia, 2005 Technologická transformace vzdělávání podle Prenského
 101. 101. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 101 http://youtu.be/IBxdcJMNI1k Aťsenašiučitelévzdělávají!
 102. 102. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Eighteen classroom teachers from Ohio "speak out" on the topic of tech integration and 21st Century skills for students. http://youtu.be/B4g5M06YyVw A Vision of 21st Century Teachers 102
 103. 103. VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana Behaviorismus Kognitivismus Konstruktivismus Konektivismus Princip poznávání černá skřínka – zkoumá se jen vnější chování strukturované programovatelné poznání (mozek jako skladiště) individuální poznávání založené na sociálním principu chápání informačních struktur v síti (překonává individuální přístup) Proč? metoda cukru a biče (Pavlov) řízené poznávání navazující na předchozí znalosti osobní nasazení, sociální a kulturní prostředí, aktivizace různorodost sítě umožňuje najít nejvhodnější cestu Funkce paměti opakovaná zkušenost, objektivismus kódování, ukládání, vybavení znalosti dynamicky konstruovány na základě předchozích znalosti konstruovány na základě dynamicky se měnící sítě Jak? podnět, reakce definování cílů dle osnov, plnění plánu, ověřování vlastní zájem, osobní kontakt s lidmi aktivní účast v síti Typická metodika plnění úkolu (dril) učení zpaměti, procvičování, zkoušení řešení problémových úloh komplexní přístup využívající rozličné zdroje George Siemens, http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism_self-amused.htm, 2006 103 Ideje "svobody" a "důstojnosti" nejsou pro moderní společnost vhodné. Člověk nemá úplnou svobodu při rozhodování, protože to, co v určité situaci udělá téměř úplně závisí na tom, co prožil v minulosti. Musíme se systematicky učit řídit chování lidí, abychom vychovali jedince se správným myšlením. Burrhus Frederic Skinner (psycholog): Beyond Freedom and Dignity, 1971 K získání znalostí je třeba si vyhrnout rukávy, zamazat si ruce a dát se do práce. Seymour Papert : The Children's Machine, 1993 Vzdělávací koncepce posledních 100 let
 104. 104. VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana Okolí zdrojem poznání Od nepaměti je vlastní zkušenost považována za nejlepšího učitele. Dnes je ale nemyslitelné, aby každý vyzkoušel všechno. Něco musíme přenechat jiným lidem. Ti se pak pro nás mohou stát zdrojem poznání. Karen Stephenson, What knowledge tears apart, networks make whole. 2006, http://www.netform.com/html/icf.pdf Některé znalosti máme uloženy u svých přátel! 104 Konektivismus
 105. 105. VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana Vzdělávací prostředí 1:1 http://www.flickr.com/photos/funksoup/403990660/ 105
 106. 106. VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana • Různorodost (technologií, inf. zdrojů, kultur, opakem homofilie) • Aktuálnost (zítra to nemusí být pravda) • Otevřenost (sdílení přístupu k informačním zdrojům, znalostí) • Interaktivita (nutná podmínka existence poznávání) • Autonomie (vlastní rozhodování) • Budování sítě (komunity) • Hlavní kompetencí schopnost poznávat (rozeznat souvislosti) Principy konektivismu: George Siemens, Stephen Downes Osobní vzdělávací prostředí 106 Teorie Stella Bastone - Connections: Deconstruction & Connectivism
 107. 107. VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana Osobní vzdělávací prostředí (PLE) Jared M. Stein, PLE Mapping, Draft 1 - http://www.flickr.com/photos/5tein/2314107350/ RVP.cz 107
 108. 108. VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana 108 George Siemens Vision For An Educated Society George Siemens
 109. 109. VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana Siemensova duplikační teorie hodnoty vzdělávání Jestliže něco může být s minimálními náklady množeno, nemá to pro vzdělávání žádnou skutečnou hodnotu. 109 http://spomocnik.rvp.cz/clanek/16411/ Encarta price curve of death Cenu má to, co nelze předat bez vynaložení dalších nákladů – osobní zpětná vazba, cíleně orientované řízení při poznávání komplexního tématu, motivování k poznávání, záměrné otázky vedoucí k hlubšímu pochopení problému apod. George Siemens - Duplication theory of educational value, 2011
 110. 110. VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana • Buď vnímavý! (schopnost naslouchat a reagovat) • Drž se v proudu! (nevnucovat svůj zájem, snažit se přispět) • Dávej přednost online kontaktu! (online kontakt šetří čas) • Sdílej! (pomocí jinému pomáháme sami sobě) • Používej zkušenosti druhých! (na internetu je všechno) • Zapoj se! (vzdálenost vede ke kooperaci, ne ke kolaboraci) • Buď sám sebou! (online existence patří k životu, neboj se s rozmyslem publikovat osobní informace) Stephen Downes - Seven Habits of Highly Connected People , eLearn Magazine, 2008 110 Sedm ctností účastníka sítě podle Downese Sedm ctností plně zapojeného účastníka sítě
 111. 111. VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana 111 Stephen Downes LMS vs PLE
 112. 112. VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana MOOC kurz portálu RVP, září-listopad 2011 http://elearning.rvp.cz/kurzy/course/view.php?id=217 112 Vzdělávací technologie pro 21. století RVP_VT21 - závěrečná zpráva o kurzu
 113. 113. VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana Charakteristiky spolupráce Kooperace je aktivita, při níž je práce rozdělena mezi účastníky, přičemž každý z nich je zodpovědný pouze za svou část řešení úkolu. Kolaborace je koordinované úsilí účastníků s cílem vyřešit úkol společně. 113 Kolaborace Kooperace Autonomie účastník závislý na zájmech skupiny, společný cíl autonomie nenarušena, účastník se nevzdává vlastních hodnot a zásad Různorodost neprojevuje se, výsledek vnímán jako jeden celek nemá jednotný rámec, každý člen individualitou, různé názory Otevřenost existence skupinové identity, oddělení členů od nečlenů hranice mezi účastníky a zbytkem světa nezřetelná Interaktivita spojení účastníků řízeno hiearchií funkcí rovnoprávné postavení, spojení každého s každým Stephen Downes - Kolaborace nebo kooperace?
 114. 114. VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana Oddenkové učení podle Cormiera Je-li daný bit informace poznán komunitou jako užitečný, může být uznán jako znalost. Společenství tak má moc vytvářet v daném kontextu nové znalosti, uzly spojené se zbytkem sítě. David Cormier - Rhizomatic Education: Community as Curriculum. 2008 114 Karel Zavřel- Jak roste oddenek? Myšlení „ve tvaru stromu“ je takové, kdy máme pevně daný střed, centrum, ke kterému se vše ostatní (větve, kořeny) upíná. Naproti tomu „oddenkovité“, rhizomatické myšlení tento střed postrádá. Jeho absence však není chápána negativně, ale naopak jako osvobození a uvolnění. Deleuze G. - Guattari, F., Tisíc plošin, Herrmann & synové 2011 http://youtu.be/j4LrB-jFEgM
 115. 115. VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana http://www.flickr.com/photos/curiouslee/3485479724/ Vzdělávání jako živoucí organizmus 115 Jak roste oddenek? Self Organizing Learning Spaces
 116. 116. VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana Meritokracie a topokracie v propojeném světě Meritokracie - každý je hodnocen úměrně svým zásluhám (víc vydělají tvůrci) Topokracie - odměna a moc závislá na postavení v síti (víc vydělají prostředníci) 116 Rozložení zisku mezi tvůrce (Rockstars) a prostředníky (Middlemen) pro ideální případ náhodně generované sítě při stejném poměrném podílu u všech prostředníků. Rozložení získané hodnoty (payoff) pro různé úrovně konektivity (k) u sítě s 250 členy (N) s různou úrovní skutečného přínosu pro ostatní (T). J. Borondo, F. Borondo, C. Rodriguez-Sickert & C. A. Hidalgo (MIT) - To Each According to its Degree: The Meritocracy and Topocracy of Embedded Markets, 2014 k=N1/2
 117. 117. VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana 117 Pre-conference KeynoteK12onlineConference 2010(vždy v říjnu) Sharing: The Moral Imperative Sdílení je morální povinností učitelů Dean Shareski Discovery Educator's Network, Saskatchewan, Canada
 118. 118. VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana • Hebbianova - společné zájmy (homofilie) • Náhodná - spojeni okolnostmi (např. sousedé) • Zpětnovazební - vyvolaná reakce (např. polemika) • Boltzmannova - vytváří přirozenou stabilitu (spojenectví, protiklady se přitahují) Typy konektivistických asociací: Stephen Downes - Homophily and Association 118
 119. 119. VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana 119 Nikdy předtím v historii tohoto světa nemělo tolik lidí možnost zcela samostatně najít tolik informací o tolika věcech a o tak velkém množství jiných lidí. Thomas L. Friedman - The World Is Flat: A Brief History of the 21. Century, 2005 http://youtu.be/lp4znWHvsjU Thomas L. Friedman
 120. 120. VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2014 BoBr strana • individuální • otevřená • chaotický působící • decentralizovaná • dynamická • improvizovaná • osobní řízení (PLE) • osobní prostředí (PLE) • rovnost (teoretická) • spojení zájmových skupin: projekt, internet, blog • institucionální • uzavřená • plánovaná • statická • stabilní • řízená • definovaná • ohraničená • strukturovaná • přenos všem naráz: přednáška, TV, noviny Změna přístupu 120
 121. 121. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Skutečným důsledkem této revoluce spoluúčasti uživatelů na mediální tvorbě, jež pochází ze Silicon Valley, je kultura digitálního narcisismu, v níž se všichni odkazujeme hlavně sami na sebe. Andrew Keen - The Dark Side of the “Citizen Media” Revolution 121 Můžeme pozorovat, jak je hluboká vnitřní struktura myšlení lidí nahrazována novým druhem osobnosti vyvinutým pod tlakem přemíry informací poskytovaných všudypřítomnými technologiemi. Richard Foreman - The Pancake People Tradicionalistický přístup Dělá z nás Google hlupáky? Pokud je cílem přednášky přenos, při němž se poznámky učitele transformují na poznámky studentů aniž by prošly hlavou, pak jsou laptopy ideálním nástrojem. Je-li však cílem interaktivní třída, musí počítače pryč. David Cole: Why I Ban Laptops in My Classroom Encyclopaedia Britannica a škola 2.0 U nás: Petr Kukal - Stolzová, doc. Jindřich Bečvář - Naše žhavá současnost Katharine Birbalsingh, London 2011
 122. 122. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 122 Daniel Willingham Proč nemají žáci rádi školu? 1.Člověk je přirozeně zvědavý, ale nikoli přirozeně přemýšlivý. 2.Schopnosti nelze vyvinout bez předchozích faktických znalostí. 3.Paměť je pozůstatkem myšlení. 4.Nové poznání přichází vždy jen ve spojení s tím, co již známe. 5.Dovednosti vyžadují cvičení. 6.Chápání je zásadně odlišné v počátečních a pokročilých stádiích přípravy. 7.Děti jsou si při učení daleko víc podobné, než se liší. 8.Inteligenci je soustavnou a tvrdou prací možné zvyšovat. 9.Schopnost poznávat, stejně jako každou komplexní duševní činnost, je nutno zdokonalovat tréninkem. Daniel Willingham (U.of Virginia) - What Can Cognitive Psychology Do For Teachers? , Encyclopaedia Britannica Blog, 2009
 123. 123. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Dopad využití počítačů 1:1 na výukové výsledky je nejčastěji neměřitelný. Ojedinělé případy zlepšení je možno zdůvodnit i jinak – např. souběžnou změnou výukových postupů. Larry Cuban (Stanford) - Nahá pravda o technologiích ve školách 123 Techno-pesimisté Oxfordská debata The Economist, 2007 Soustavné vybavování škol moderními technologiemi a digitálními výukovými materiály má zanedbatelný vliv na kvalitu vzdělání. ANO 44% / NE 56% Sir John Daniel  / dr. Robert Kozma Jsou technologie pro výuku přínosem Je dogma myslet si, že změna orientace výukových postupů z učitele na žáka je jedinou správnou cestou. Larry Cuban (Stanford) - Cubanovy zombie online vzdělávání
 124. 124. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Kreativní Virtuální Oblinger, 2005 Reálné třídy, knihovny výuk. aplikace technologií sociální kulturní politické Vzdělávací prostředí 21. století 124 In-formální Ne-formální Formální Harold Jarche, Jane Hart, 2010
 125. 125. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Charakteristiky využití technologií Konstruktivní přístup • činnost řídí sám student • zájem o věc vyšší • znalosti získávány nepřímo prostřednictvím výukových aktivit • počítač využíván jako nástroj pro získávání informací, vlastní tvůrčí uplatnění či komunikaci • často práce týmová • nejčastější formou projektová výuka • omyly nejsou na závadu • role učitele nezastupitelná • virtuální prostředí, simulace Instruktivní přístup •práci řídí použitý program •minimální motivace •výukové programy učící konkrétní znalosti (např. drilováním) •testování znalostí •zaznamenávání a vyhodnocování výsledků •samostatná práce u počítače •chyby okamžitě opravovány zpětnou vazbou •učitel je do určité míry nahrazován •některé formy distančního studia Oba přístupy nacházejí uplatnění !!! 125
 126. 126. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 126 Domény učení 1. Motorické dovednosti 2. Verbální informace 3. Intelektuální dovednosti 4. Kognitivní strategie 5. Postoje Robert M. Gagné - Domains of learning. Interchange. 1972 Robert M. Gagné Průběh učení 1. motivace 2. rozpoznání 3. vštípení 4. uchování 5. vybavení 6. zobecnění 7. výkon 8. zpětná vazba Robert M. Gagné - Podmínky učení. SPN. 1975
 127. 127. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Školní vzdělávací prostředí 127
 128. 128. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 128 New Media Consorcium & EDUCAUSE SimSchool - http://youtu.be/z-KyEem-KOc Budoucnost podle Horizon Reportu 2010 2011 2012 2013 2014 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída1 rok Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebekontrola 4-5 let Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent
 129. 129. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Hry s výukovým potenciálem Vážné hry (serious) • edutainment • předávání znalostí • simulace • řešení problému • nácvik postupu • vyjádření uměleckého nápadu http://en.wikipedia.org/wiki/ Serious_game 129 Zábava (komerce) • akční (střílečka) • adventura (dobrodružství) • hraní rolí (MUD) • simulace (podnik, vozidlo, život) • strategie (taktika) http://en.wikipedia.org/wiki/ Video_game_genres Gamification herní prvky mimo zábavu (včetně vzdělávání)
 130. 130. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Hry ve výuce 130 Rizika: • obtížnost hraní, složitost pravidel • časová náročnost • ztráta postavení ve třídě • nechopnost spojit cíle hraní s výukou • zlehčování - hraní není učení! Pozitiva: • vhodné řazení problémů • udržení zájmu (úkol je zvládnutelnou výzvou) • opakování vedoucí k automatizaci (v rámci úrovně) • informace "na požádání" a "právě včas" • akvárium (vlastní ekosystém, systémové uvažování) • pískoviště (bezpečný hrací prostor) James Paul Gee
 131. 131. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí evaluační portál 131 Jakouhru.cz
 132. 132. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Civilization 132 Hry ve výuce
 133. 133. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 133 Minecraft Minecraft – hra která dává smysl Jak mozek vnímá naše „virtuální já“?
 134. 134. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Whyville.net Víceuživatelská virtuální prostředí (Teen Second Life), vnější motivace 134 Hry ve výuce
 135. 135. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Občanská výchova 135 Hry ve výuce http://gamesforchange.org/
 136. 136. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 136 http://www.hrajozemi.cz Envirnmentální výchovaHry ve výuce
 137. 137. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 137 http://www.ghetout.cz/ Finanční gramotnostHry ve výuce
 138. 138. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 138 http://www.evropa2045.cz/ Občanská výchovaHry ve výuce
 139. 139. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 139 http://www.storyfactory.cz/ Vyprávění příběhůHry ve výuce
 140. 140. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 140 Výuková hra Atlantis Remixed Plague
 141. 141. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 141 3D Gamelab Guild Site 3D GameLab from Student PerspectiveVýběr ve výuce použitelných online her Jak mozek vnímá naše „virtuální já“? (WOW) Minecraft – hra která dává smysl GameLab - hra nebo LMS?
 142. 142. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Hry ve výuce Myst 'Exile' in the classroom 142 Tim Rylands
 143. 143. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí WebQuest.cz 143
 144. 144. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Struktura WebQuestu 144 1. Popis (úvod) 2. Úkol 3. Postup 4. Zdroje informací 5. Hodnocení 6. Závěr 7. Metodické pokyny Metodická pomoc Webquest.cz
 145. 145. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Tradiční a Inovativní Webquesty http://www.kn.pacbell.com/wired/China/ Action Plan http://www.davidson.k12.nc.us/webquests/weather/ 145
 146. 146. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Taxonomie internetových výukových projektů podle Judi Harris 146
 147. 147. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Virtuální přítomnost ve třídě Celest, 11 147
 148. 148. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Třídní Podcast ColeyCast - http://mrcoley.com/coleycast/ 148
 149. 149. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Osobní blog Laura, 11 - 25 DAYS 149 Martha, 9 - NeverSeconds Jak v Lochgilpheadu zvítězila otevřenost
 150. 150. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí eTwinning ZŠ Omšení, ZŠ Sivice -http://www.pozaskolu.sk/static/DetEnc/ 150 (CZ, SK) eTwinning jako běžná součást výuky Eminent a eLearning Awards 2009 Eminent a eLearning Awards 2010 Konference Eminent a eLearning Awards 07 eTwinning jako nástroj změny Nový projekt eTwinning – významná příležitost pro navázání spolupráce českých škol se zahraničními partnery, (2004) http://www.etwinning.net/ http://www.etwinning.cz/
 151. 151. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Video zprávy ZŠ Třemošnice http://www.zs-tremosnice.cz/ 151 Technologiemi formovaná vize ZŠ Třemošnice
 152. 152. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Projekty Gymnázia Česká Lípa http://top10favourites.blogspot.com/ Music helps us live 152
 153. 153. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Es war einmal Základní škola Lipník nad Bečvou (CZ,AT,FR), 2010 153
 154. 154. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Make film and share IT with friends 2.0! (SE,IR) 2008 eTwinningový projekt 154
 155. 155. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí IT'S UP 2U MŠ (AT, GR, FR, LV, PT) http://itsup2u.wikispaces.com/ Animace na téma ochrany životního prostředí využívající program Stop Motion http://youtu.be/nORKmHEshJg http://youtu.be/0T62SaiOTaA 155
 156. 156. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Eratosthenes experiment 156 2009 International Year of Astronomy (FR, ...) http://www.youtube.com/watch?v=r4Cx8BxV2Hk http://iya09.eratosthenes.free.fr/
 157. 157. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 50 easy things you can do to save the Earth (SP,DE,BG) 2009hlavní cena v mezinárodní soutěži http://magazinefactory.edu.fi/magazines/eT50eT/ http://et50et.ning.com/ 157
 158. 158. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Práce s primárními zdroji Nancy Bosch - Nieman Enhanced Learning Center, Kansas - A Really Different Place, Titanic in the Classroom 158 Paměť národa jako rozšířená realita Timeglider (nebo Dipity) Demonstrační video
 159. 159. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí •vyvolává zájem a chuť do práce •podporuje kreativitu a umělecké cítění •posiluje literární a počítačovou gramotnost •rozšiřuje slovní zásobu •umožňuje uplatnit různé druhy nadání •povzbuzuje k řešení problémů •usnadňuje akceptování rozdílností •rozvíjí představivost •pěstuje týmového ducha •zvyšuje sebevědomí Workshop eTwinning – wiki stránka a přehledem odkazů na použitelné nástroje Tvorba digitálních příběhů 159
 160. 160. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí A traveling raindrop (GR, CY) Animace pomocí Aniboom No frontiers! (SP, FR) Aplikace Google Maps – Gymkana (Dokumenty, Prezentace, Picasa, Earth) Inspirativní výstupy úspěšných projektů I Fascination of Light (CZ, GR) Photobucked Slideshow Periscope 160
 161. 161. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Inspirativní výstupy úspěšných projektů II Between the lines (GR, RO) Quiz - Proprofs.com Dynamická mapa Debategraph.org Rozhýbání obrázků - Flash- gear.com Prezentace Slide.com nebo Slidestory Video - Kaltura.com nebo např OneTrueMedia 161 Animoto
 162. 162. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Inspirativní výstupy úspěšných projektů III Struktura textu - Wordle Voki  Blabberize Mluvící avatar Cueprompter Čtecí zařízení Xtranormal Nástěnka Padlet 162 Talkshoe World Voices Vocaroo Lino Audio
 163. 163. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí Škola jako digitální vzdělávací farma Výukové činnosti odpovídající potřebám 21. století: 1.Tvorba tutoriálů 2.Společné poznámky z výuky 3.Zkoumání aktuálního stavu probírané problematiky online 4.Spolupráce nad rámec třídy 5.Aktivity vyvolávající společenský přínos (ACUMEN Fund, A Glimmer of Hope) Alan November - Škola jako digitální vzdělávací farma 163 Alan November discusses tools to increase students’ work ethic
 164. 164. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí eLearning vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kursů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia cs.wikipedia.org/wiki/ELearning mLearning eLearning adapted to the mobile digital environment mlearninghub.com/mlearning_lingo.html instruction that can be directly accessed by a learner electronically using mobile devices and internet technology evolve4success.com/e-learning-glossary/ Definice 164
 165. 165. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí Learning Objects (LO) Základní stavební prvek eLearningu k výstavbě lekce, jednotky či kurzu, nebo sloužící k osvojení malého rozsahu učiva. Popis pomocí metadat, sdílení protokolem SCORM (Sharable Content Object Reference Model) Výukový objekt Learning Management Systems (LMS) Systém pro řízení výuky řešící administrativu a organizaci výuky v rámci eLearningu. Moduly: nástěnka, diskusní fórum, chat, tabule, evidence. Např.WebCT, Blackboard, Fronter, Moodle, OpenClass. Learning Management System Digitální učební materiály 165 Úložiště, Repository, Repozitář, Silo DUM, LRE, MERLOT What is a Learning Object Repository?
 166. 166. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí Deweyova transakce - nejkomplexnější forma aktivity, při níž jsou jednotlivé komponenty výukového procesu chápány jako jeden celek Moorova transakce - na sobě závislé aktivity učitelů a žáků při výuce realizované za fyzického oddělení zúčastněných Parametry transakční vzdálenosti: • dialog • struktura • autonomie Moorova teorie transakční vzdálenosti 166 Michael Grahame Moore  University of Wisconsin-Madison http://spomocnik.rvp.cz/clanek/17825/
 167. 167. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí Andersonův teorém interakční ekvivalence eLearningu 167 http://spomocnik.rvp.cz/clanek/16413/ Interakce je reciproční událost, které se zúčastní minimálně 2 objekty a oba udělají něco, co ovlivní činnost toho druhého. E.D. Wagner - In support of a functional definition of interaction, AJDE, 1994 Pokud je výuková aktivita podporována alespoň jednou ze tří základních typů interaktivit (student – učitel, student –  student, student – výukový obsah), a tato interaktivita je dostatečně kvalitní, mohou mít ostatní minimální úroveň. Terry Anderson - The Theory and Practice of Online Learning, Athabasca University, 2008
 168. 168. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí Virtuální školy v USA 168 Porovnání tradičních a online škol ve výsledcích povinných plošných testů žáků 3.-10. ročníků v Coloradu v roce 2010 Mým učitelem je počítač,2012 GrowthforOnline Learning, InsideHigherEd, 2013 How Holly Mortimer Took Her Teaching Career Online, EdUtopia Online školy budou na Floridě povinné,2008 V Michiganu je eLearning povinný,2006
 169. 169. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí Doporučení online učitelům podle Edutopia 169 Online Learning podle Edutopia 1. Využívej interaktivitu. 2. Nech žáky postupovat vlastním tempem. 3. Reaguj co nejrychleji. 4. Komunikuj neformálně. 5. Maximálně využívej média. 6. Podporuj spolupráci. 7. Používej živá online setkání s rozmyslem. 8. Buď propojen. 9. Organizuj svůj čas. 10.Snaž se využít přímou pomoc asistentů. Ten Takeaway Tips for Online Learning “Do roku 2019 bude polovina veškeré výuky na ZŠ a SŠ realizována online.” Clayton Christensen, profesor ekonomie z Harvardu
 170. 170. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 170 http://youtu.be/7w8My_aNDDw Kaplan University trailer
 171. 171. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 171 3.Výběr z nabídky školní vzdělávací plán rozšířen výběrem online kurzů (např. MOOC) 4.Obohacený virtuální model online program rozšířen o prezenční moduly Blended Learning Model Definitions, The Clayton Christensen Institute 1.Rotace • stanoviště ve třídě • pracoviště školy (labs) • převrácená (naruby) výuka předmětu • osobní program střídání pracovišť v předmětu 2.Flex aktivity kontrolovány systémem a flexibilně řízeny učitelem Roční plán, Denní rozvrh, Velikost třídy, Postup s věkem, Náklady BLENDED LEARNING
 172. 172. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí Na počítače orientované americké charter schools jsou novým typem škol, v nichž online počítačem řízená výuka jde nad rámec pouhého doplňku k metodám tradičním (tzv. bledned learning). Americké hybridní školy pro síťovou generaci Hybridní a virtuální školy 172 Seize the Day (Carpe Diem) Kombinované formy vzdělávání vítězí Teoretické možnosti kombinovaných forem vzdělávání Rocketship – model školy budoucnosti
 173. 173. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 173 New Media Consorcium & EDUCAUSE Budoucnost podle Horizon Reportu 2010 2011 2012 2013 2014 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída1 rok Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebekontrola 4-5 let Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent
 174. 174. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí Převrácená třída I když je obtížné vyhovět různým vzdělávacím stylům, invertovaná (převrácená) třída zavádí postupy, jež uspokojují mnohem více studentů. Nové vzdělávací technologie umožňují výklad, který se většinou odehrával ve třídě, přesunout mimo ni. Činnosti, které se dělaly mimo, se naopak přesouvají do třídy, kde jsou vykonáványpoddohledeminstruktora. Maureen J. Lage, Glenn J. Platt, Michael Treglia - Inverting the Classroom: A Gateway to Creating an Inclusive Learning Environment, Journal of Economic Education, Winter 2000 174 Khanova algebra česky, S.Rašilov Vyjádření neznámé ze vzorce 1 http://khanovaskola.cz/
 175. 175. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí Převrácená třída podle Dr. Lodge Projekt FIZZ, North Carolina State University, The Friday Institute 175 http://spomocnik.rvp.cz/clanek/15613/ Katie GimbarDr. Lodge McCammon http://youtu.be/9aGuLuipTwghttp://youtu.be/-PcSafUTNd8
 176. 176. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí Převrácená třída podle Dr. Lodge 176 In Common - Music Video http://youtu.be/Br7qn4yLf-I http://spomocnik.rvp.cz/clanek/15613/
 177. 177. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí Převrácená třída podle Erica Marcose Matematika nové generace 177 Rounding a Decimal 2007 MathTrain.com MathTrain.tv http://youtu.be/AQj0uesFWko
 178. 178. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 178 New Media Consorcium & EDUCAUSE http://www.msnbc.msn.com/id/3032619/vp/32634348#32634348 Budoucnost podle Horizon Reportu 2010 2011 2012 2013 2014 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída1 rok Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebekontrola 4-5 let Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent
 179. 179. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí Analýza výukových výsledků System Signals (Purdue University) Khanova škola 179 Khan Academy Zdenek Zdrahal Senior Researcher, Open University
 180. 180. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 180 Velkádata-LearningRegistry Steve Midgley - Learning registry presentation, Ed.gov - Office of Educational Technology, 2011 There s more than just metadata Edd Dumbill - Why big data is big: the digital nervous system
 181. 181. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 181 Personalizacevýukovýchpostupůvdigitálnímsvětě http://youtu.be/N1sU_i9fK8s How inBloom's shared data services work for educators and learners NY Parent Lawsuit Against InBloom Dismissed
 182. 182. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 182 http://www.ed.gov/edblogs/technology/mydata/ Velkádata-Komupatří? http://www.ed.gov/edblogs/technology/education-data-initiative/
 183. 183. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 183 Hodnocení netestovatelného aneb kariérní řád pro každého Odznaky(Badges) Mozilla OpenBadges Veriod
 184. 184. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 184 Co je datafikace? Datafikace Viktor Mayer-Schönberger. Kenneth Cukier - Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think
 185. 185. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 185 Budoucnost podle Horizon Reportu 2010 2011 2012 2013 2014 1 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída1 rok Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků 2-3 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebekontrola 4-5 let Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent New Media Consorcium & EDUCAUSE
 186. 186. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí Otevřenost a sdílení výukových materiálů 186 Vzděláníproelityneníschopnozajistit udržitelnýživotnaZemi...Vlastnířízení studiaasvobodajeneoddělitelnou součástívzdělánípro21.století. TerryAnderson -Alt C Final, 2009   Otevřenádostupnostjevícnežjennový modelpublikovánívýukových materiálů,jejedinoumožnouetickou volbouproprotyučiteleaadademické pracovníky,kteřívěří,žejejichúkolemje podchytitzájemvětšíhookruhulidínež jentěchněkolika,kteřísenacházejív jejichfyzickémdosahu. Gideon Burton - Scholar or Public Intellectual,Academic Evolution Blog, 2009 David Wiley 5Rs of Open Content: 1. Retain (právo na kopii) 2. Reuse (vlastní použití) 3. Revise (vlastní úpravy) 4. Remix (kombinování) 5. Redistribute (sdílení) D. Wiley - The Access Compromise and the 5th R, 2014 Vliv otevřenosti na budoucnost školství TEDxNYED - David Wiley - 03/06/10
 187. 187. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí Open University Model 187 Taylor, J.C. 2007. Open courseware futures: Creating a parallel universe. e-Journal of Instructional Science and Technology (e-JIST), Vol 10, No. 1. Online: http://www.ascilite.org.au/ajet/e- jist/docs/vol10_no1/papers/full_papers/taylorj.htm Towards an OER university: Free learning for all students worldwide Vliv otevřenosti na budoucnost školství
 188. 188. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 188 AHistoryofMOOCs YEAR: 2011 •Introduction to Artificial Inteligence, Stanford •Change.MOOC - Change: Education, Learning, and Technology! (Fall 2011) •eduMOOC - Online Learning Today and Tomorrow (Summer 2011) •DS106 - Digital Storytelling (Summer 2011) MobiMOOC - Mobile Learning (Spring 2011) •LAK11 - Learning and Knowledge Analytics (Spring 2011) •CCK11 - Connectivism and Connective Knowledge (Spring 2011) YEAR: 2010 •PLENK - Personal Learning Environments Networks and Knowledge (Fall 2010) YEAR: 2009 •Connectivism CCK09 (Fall 2009) •Connect! Your PLN Lab (Fall 2009) YEAR: 2008 •Connectivism CCK08 (Fall 2008) - the first MOOC Pre-MOOCs: 2007 •EC&I 831 - Social Media & Open Education (Fall 2007) •INST 7150 - Intro to Open Education (Fall 2007) George Siemens, Stephen Downes (mooc.ca)
 189. 189. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 189 SebastianThrun-StanfordAIClassMOOC Jak jeden kurz změnil život profesora Thruna University 2.0 - Sebastian Thrun Velký MOOC boom pokračuje - cMMOC vs xMOOC Udacity, Coursera, edX, Coursesites, Canvas
 190. 190. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 190 VývojMOOCkurzů http://www.deltainitiative.com/bloggers/online-educational-delivery-models-a-descriptive- view/attachment/figure3
 191. 191. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 191 Coursera slaví 2 roky https://a2.edsurge.com/ uploads/photo/image/384/ Coursera_2013.jpg
 192. 192. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 192 xMOOC vs. cMOOC Contact North - How really relevant and practical are Open Educational Resources?: A case for a little humility about the potential Jane Hart - The changing role of L&D: from “packaging” to “scaffolding” plus “social capability building” Student/Learner 3.0: "The Teacher" Tři MOOC kurzy o kombinovaných formách vzdělávání Možnosti otevírající vlastní cesty za poznáním Model tahuModel tlaku Learning is not simply a process of reception and filtering
 193. 193. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 193 Ed Tech Pulls in $1.1B of Funding in 2012 http:// www.cbinsights.com/ blog/venture-capital/ed- tech-deals-bubble Ed Tech’s Top 10 Deals10 Deals of 2012 1. Desire2Learn $80m 2. Open English $43m 3. Lumos Labs $31.5m 4. Echo360 $31m 5. 2U $26m 6. Chegg $25m 7. Kaltura $25m 8. Edmodo $25m 9. The Minerva Project $25m 10. Orbis Education $24.33m
 194. 194. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí ODMĚNA nebo SMYSL MERIT or PURPOSE Alan November, Eric Marcos, childern from Lincoln Middle School, Santa Monica Special Talk - Digital's Next Frontier: Education 194 Rupert Murdoch on G8 forum IdeaJam: Education Live Stream Confidential Student And Teacher Data To Be Provided To LLC Run By Gates and Murdoch
 195. 195. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 7. Informální prostředí David White - rezidenti/návštěvníci 195 http://spomocnik.rvp.cz/clanek/14339/ PREZI
 196. 196. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 7. Informální prostředí 3 typy uživatelů podle Simfina 196 Soukromí je pryč, naučme se s tím žít! 1.Návštěvník nezanechává stopu, používá nástroje, riskantní chování, publikují o něm druzí 2.Rezident účastník párty - snaží se všude být, online prostředí oddělovat a stopu optimalizovat (politici, celebrity), možný konflikt 3.Odborník uvědomuje si neoddělitelnost off-line a online prostředí, nesnaží se vypadat online lépe Simon Finch - Privacy is gone, live with it, 2013 Rekonstrukce chalupy Šialená učiteľka Jak chránit osobnost online učitele
 197. 197. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 7. Informální prostředí http://spomocnik.rvp.cz/clanek/12573/ 197 Taxonomie vzdělávacích cílů pro neformální prostředí 1.Otevřenost všechny výsledky práce včetně momentálních nápadů zveřejňovat 2.Návodnost ukazovat ostatním cestu za poznáním (Twitter) 3.Zapojení vytvářet si osobní vzdělávací prostředí, diskutovat, kritizovat, sdílet, pomáhat 4.Spolutvorba společně tvořit něco nového, vše je výsledkem propojení informací a lidí (konektivismus) Beth Kanter - What is the scaffolding for learning in public?, May 10, 2011
 198. 198. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 7. Informální prostředí Oblasti kurikula: 1. nutný učitel zběhlý v daném učivu i didaktice; 2. asistent o něco znalejší než sami žáci (mediátor); 3. pouze spolupráce vrstevníků a přístup k internetovým zdrojům. Sugata Mitra (Newcastle University) - Minimally Invasive Education : A progress report on the "Hole-in.the-wall" experiments, 2003 Mitrova díra ve zdi 198 Debata o vzdělávacích technologiích nejen v rozvojových zemích Co vidíme v díře ve zdi? Kam až dohlédneme dírou ve zdi? Děti samy bez přispění učitele za 9 měsíců dosáhly počítačové gramotnosti odpovídající 42 %, což je podle průzkumů počítačová gramotnost běžné pracovnice v kanceláři. Build a School in the Cloud
 199. 199. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 7. Informální prostředí Výzkumníci potvrzují, že iniciativy na adekvátní změnu přípravy učitelů jdoucí shora dolů stále znovu a znovu selhávají ... Řešením pro vnímavého učitele se zájmem o sebezdokonalování je odhalovat možnosti vzdělávacích technologií ze svého sedadla v autobuse nebo ve vlaku. Jsme stále více vtahováni do poznávání v parku, při čekání na přítele nebo když si objednáme kávu. Dean Groom - The Downtime Learner theory, 2011 Učitel v informálním prostředí 199 V jakém věku je vhodné mít účet na Facebooku? Učitel a sociální sítě Prostojové učení podle Grooma
 200. 200. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 7. Informální prostředí Maria Popova - Brain Pickings Vědecké poznávání podle Marie Popovové (pohádka o Bulharce ze Sofie) Audrey Waters - Hack Education Bude se jednou vzdělávání odehrávat na Facebooku? Učitel jako online kurátor 200 Nové nápady většinou vycházejí z myšlenek vyvolaných asociacemi, které vznikají na základě předchozích zkušeností a vzdělání. … Čím větší je kapacita našich znalostí, tím vyšší je pravděpodobnost, že může vzniknout užitečná kombinace. Jsou-li navíc k dispozici i znalosti přesahující do blízkých nebo ještě lépe do vzdálených oborů, je naděje na vznik skutečně originálníhonápadumnohemvětší. John Dewey - How We Think, 1933
 201. 201. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 7. Informální prostředí 201 Harold Jarche - The PKM value-add Kurátor jako zprostředkovatel poznání
 202. 202. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 7. Informální prostředí Nástroje online kurátora 202 Scoop.it Učitel jako online kurátor Přehled nástrojů kurátora podle Sue Waters
 203. 203. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 7. Informální prostředí Je na místě se ptát, před čím děti vlastně chráníme? Je snad naším cílem zajistit, aby si myslely, že jejich přítomnost na internetu má být anonymní? Naším úkolem je pomáhat jim pochopit všechny důsledky, které online aktivity přinášejí. Přece z nich nechceme vychovat anonymní uživatele. Anonymita vede k   nedostatku zodpovědnosti u dětí i u dospělých. Julie A. Cunningham - Nameless, Faceless Children (Blogs & Internet Safety), Julie Cunningham's Digital Portfolio, 2010 Internetová bezpečnost 203 Etický kodex pro práci žáků a učitelů s informacemi 10 principů internetové bezpečnosti škol Děti bez jména a bez tváře
 204. 204. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 7. Informální prostředí • Průměrná délka soustředění před prvním vyrušením méně než 3 min. • Většinu rušivých podnětů vyvolávají technologie - 1. více různých zařízení, 2. textové zprávy, 3. Facebook. • Lepších studijních výsledků dosahují studenti, kteří se dokážou déle soustředit a mají za tímto účelem vypracovanou určitou strategii. • Mnohem horších studijních výsledků dosahují ti studenti, kteří se obklopují multimedii a dělají více věcí najednou Larry Rosen - Helping Your Children Study Amidst Distracting Technologies, Huffingtonpost.com, 2012 Rizika podle Rosena 204 Rizika spojená s technologiemi podle Rosena Narcistickáporuchaosobnosti Syndrom falešného zvonění(phantom ringing) Obsedantně kompulzivníporucha Kontrola min. 1x za 15 min. % DOPORUČENÍ: Technologické přestávky
 205. 205. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 7. Informální prostředí Spojení, ale sami? 205 Sherry Turkle - Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other Disconnect To Connect - DTAC Portrét Sherry Turkle TEDxUIUC - Sherry Turkle Alone Together
 206. 206. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost Thomas H. Davenport,, Jeanne G. Harris & Robert Morison - Analytics at Work: Smarter Decisions, Better Results, Harvard Business Press , 2010 Význam analýzy dat pro rozhodování Co se stalo? (zpráva) Co se děje? (výstraha) Co se bude dít? (extrapolace, vize) Jak a proč se to stalo? (modelování) Co se má udělat hned teď? (doporučení) Co nejlepšího (nejhoršího) se může stát? (předpověď, optimalizace, simulace) minulost přítomnost budoucnost informace porozumění 206 Budoucnost vzdělávání
 207. 207. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost 207 Prognóza úrovně automatizace v zemích EU do roku 2020
 208. 208. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost 208 Pravděpodobnost automatizace práce v USA Kdo z našich žáků nejspíše nenajde práci? kompetence s malým potenciálem automatizace: Postřeh a jemná motorika Kreativita Sociální inteligence B.FREY, A.OSBORNE The Future of Employment, Oxford, 2013
 209. 209. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost 209 Historický vývoj světové populace do roku 2025 http://gnosis9.net/populace.php
 210. 210. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost 210 Intel Says "Compute Moves to Zero" by 2020 http://readwrite.com/2012/09/11/intel-dabbles-in-science-fiction
 211. 211. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost The New Media Consortium, Educause Learning Initiative. Horizon Report 2013 Klíčové trendy Horizon 2013 211 1. Koncept otevřenosti dostupností informací, transparentnost 2. Masivní otevřené online kurzy alternativa vysokoškolské výuky 3. Informální vzdělávací prostředí určující pro uplatnění na trhu práce 4. Změna role učitelů způsobená dostupností výuk. mat. 5. Vývoj didaktických teorií integrace online i hybridního učení 6. Využití velkých dat personalizace, měření úspěšnosti Chris Anderson - The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete, Wired Magazine, 2008. Jakájebudoucnostpedagogickéhovýzkumu?
 212. 212. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost Školství budoucnosti podle OECD Scénář 1 – Tradiční byrokratický systém imunní vůči změnám, preferovány osvědčené postupy Scénář 2 – Školy vzdělávacími centry významná role ve spol., investice, experimenty, inovace Scénář 3 – Školy sociálními centry neformální formy výuky, sdílení, propojenost Scénář 4 – Rozšířený model trhu nespokojenost, růst soukromých služeb, rozdíly Scénář 5 – Vzdělávací sítě šk. nahrazeny zájmovou sítí, výuka ovlivněna kulturou Scénář 6 – Zhroucení vzdělávacího systému nespokojenost, chybná politika, učitelé odcházejí 212 OECD Schooling for Tomorrow - The Starterpack: Futures Thinking in Action, 2008
 213. 213. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost Charakteristické rysy politiky vyvolávající Scénář 6 – Zhroucení vzdělávacího systému 213 • Značná nespokojenost veřejnosti a médií se školstvím, zhoršující se výukové výsledky, krize v náboru kvalitních učitelů. • Dlouhodobé problémy spojené s kvalitou učitelů převáží nad možnými jinými opatřeními jdoucími správným směrem. • Politické iniciativy a opatření snažící se o nápravu přicházejí pozdě nebo jsou příliš pomalé. • Krize zvyšuje konflikty ve vzdělávací politice a nevede ke konsenzu při realizaci krizových opatření. OECD Schooling for Tomorrow - The Starterpack: Futures Thinking in Action, 2008
 214. 214. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost Beyond Current Horizons - Future scenarios 214 FutureLab - http://www.beyondcurrenthorizons.org.uk/scenarios/ataglance/, 2009
 215. 215. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost Základní trendy možného vývoje podle FutureLab 215 1. Věř si! Ve společnosti převládne přesvědčení, že za svůj život je každý zodpovědný sám. Role a vliv státu se zmenšuje, individualizace je na vzestupu. 2. Snaž se někam patřit! Společenský vývoj způsobuje rozpory mezi různými skupinami obyvatelstva. Lidé, kteří si chtějí zachovat svou identitu, hledají ochranu u státu, hnutí, firmy apod. 3. Hledej spojení! Vývoj vede k chápání společných zájmů jako nadřazených nad zájmy osobními. Všichni cítí, jak jsou závislí na druhých. Riziko, jemuž čelí jeden jedinec či skupina, se týká všech. FutureLab - http://www.beyondcurrenthorizons.org.uk/scenarios/ataglance/, 2009
 216. 216. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost Budoucnost podle KnowledgeWorks Recombinant Education: Regenerating the Learning Ecosystem, KnowledgeWorks Forecast 3.0, 2012 216 1. Demokratizované možnosti uplatnění. Dostupnost know-how prostřednictvím sociálních sítí a MOOC. Možnost uplatnění bez velkých počátečních nákladů. 2. Vysoká kvalita života. Analýza velkých dat spolu s pokrokem v odhalování kognitivních funkcí mozku způsobí zlom v možnostech individuální podpory poznávacích procesů. 3. Pracovní uplatnění bez institucí. Práce nebude tolik vázána na instituce, více různých povolání. Nutná kombinace řady dovedností a zkušeností, jež budou prokazovány alternativními způsoby. 4. Vzdělávací sítě na míru. Nový typ služeb ovlivňujících zkušenosti a zájmy zákazníků. Každý si buduje svou vlastní školu. 5. Sdílená sídla. Vyšší efektivita státu, koncentrace obyvatel, modulární daty řízený systém.
 217. 217. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost 1. Táhněte, netlačte! (Papert) 2. Budujte na základě souvislostí! (Bloom) 3. Přestaňte používat označení „soft skills“! 4. Akceptujte odlišnosti! (Gardner) 5. Přestaňte kázat ze stupínku! (Mitra) 6. Buďte antropology, ne archeology! (Postman) 7. Budujte vzdělávací komunitu! (Vygotsky) 8. Buďte tvořiví! (Piaget) 9. Změňte hodnocení výsledků! (Siemens) 10. Formujte budoucnost! (Turkle) http://spomocnik.rvp.cz/clanek/10959/ Deset doporučení pro školu 21.st. podle IDEO 217
 218. 218. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost 218 Kolektivní inteligence 15 zásad angažovaných sardinek Dohlížejí na vše stroje láskyplné milosti? Loren Carpenter experiment California 1991 MIT zkoumá kolektivní inteligenci
 219. 219. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost 219 Kolektivní inteligence Čtyři principy otevřenosti podle Tapscotta a TEDGlobal 2012 Spectacular Starling Flock (murmuration)
 220. 220. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost Seymour Papert Interview One Laptop per Child 220 http://youtu.be/FQCZa8MyWIg
 221. 221. 2014 BoBr stranaVZ_TECH_21 221 Děkujivšemlidem, kteřími stále pomáhají hledat anacházet!
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×