• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Vzdělávací technologie - LS2013
 

Vzdělávací technologie - LS2013

on

 • 2,088 views

Prezentace pro stejnojmenný předmět Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty realizovaný v letním semestru 2013.

Prezentace pro stejnojmenný předmět Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty realizovaný v letním semestru 2013.

Statistics

Views

Total Views
2,088
Views on SlideShare
1,705
Embed Views
383

Actions

Likes
0
Downloads
16
Comments
0

5 Embeds 383

http://www.gegcr.cz 257
http://www.ceskaskola.cz 63
http://www.edmodo.com 57
http://feeds2.feedburner.com 4
http://feeds.feedburner.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Vzdělávací technologie - LS2013 Vzdělávací technologie - LS2013 Presentation Transcript

  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21Vzdělávací technologie21. stoletíBořivoj Brdičkabobr@cesnet.czKatedra informačníchtechnologií a technickévýchovyKarlova univerzita v PrazePedagogická fakulta1Spomocnik.RVP.cz@spomocnikSpomocnik.blogspot.comverze - 130514
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 2Tématické celky:1.Didaktické aspekty současného vývoje technologií2.Výzkum edukačních technologií, výukové cíle pro21. století3.Od školy 1.0 ke škole 2.04.Konektivismus5.Technologie ve formálním vzdělávacím prostředí6.Technologie v neformálním vzdělávacím prostředí7.Technologie v informálním vzdělávacím prostředí8.Vliv technologií na budoucnost školství
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj 3Vývoj mobilních technologiíhttp://youtu.be/5bHVGev9UCU
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. VývojIDC White Paper - sponsoredby EMCRůst objemu informací230 – Giga, 240 – Tera, 250 – Peta, 260 – Exa, 270 - Zetta4The Zettabyte Era - Cisco VisualNetworking Index
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. VývojDominantnímluvenákulturaDominantnípsanákulturaDominantnítištěnákulturaDominantnívizuálníkultura1950 2000400 př.n.l.5Táborovéohně Knihy TV InternetDominantnídigitálníkulturaRukopisy1500Zrychlující se vývoj šíření informací
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj 6http://gizmodo.com/5813875/what-happens-in-60-seconds-on-the-internetCo se stane na internetu za minutu?
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. VývojT r a d i č n í v e r s u s I n o v a t i v n íhttp://youtu.be/PufFVs-hH0U7Vývoj výukových metodhttp://youtu.be/PG7wyTW74W0
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. VývojVývoj výukových metod (RVP)Konstruktivní přístup• projektová výuka• tématický učební plán• požadováno splnění úkolu• učení pochopením souvislostí• předměty spojeny tématy• hodiny spojeny tématy• individuální nebo týmové úkoly• slovní hodnocení• učitel pomocníkem a průvodcem• zájem o věc nejvyšší ctností• škola otevřená nejen okolí• kdokoli může být zdrojem inf.Instruktivní přístup• programovaná výuka• pevné osnovy a standardy• požadovány konkrétní znalosti• učení drilováním• předměty odděleny• hodiny odděleny• všichni dělají totéž• testování a známkování• učitel nejvyšší autoritou• kázeň nejvyšší ctností• škola uzavřená okolí• učitel je zdrojem informací8
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. VývojGeorge Siemens, 2006, http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism_self-amused.htm9Vzdělávací koncepce posledních 100 letBehaviorismus Kognitivismus Konstruktivismus KonektivismusPrincippoznáváníčerná skřínka– zkoumá sejen vnějšíchovánístrukturovanéprogramovatelnépoznání (mozekjako skladiště)individuální poznávánízaložené na sociálnímprincipuchápání informačníchstruktur v síti(překonává individuálnípřístup)Proč? metoda cukrua biče (Pavlov)řízené poznávánínavazující napředchozíznalostiosobní nasazení,sociální a kulturníprostředí, aktivizacerůznorodost sítěumožňuje najítnejvhodnější cestuFunkcepamětiopakovanázkušenost,objektivismuskódování,ukládání,vybaveníznalosti dynamickykonstruovány nazákladě předchozíchznalosti konstruovány nazákladě dynamicky seměnící sítěJak? podnět, reakcedefinování cílůdle osnov, plněníplánu, ověřovánívlastní zájem, osobníkontakt s lidmiaktivní účast v sítiTypickámetodikaplnění úkolu(dril)učení zpaměti,procvičování,zkoušenířešení problémovýchúlohkomplexní přístupvyužívající rozličnézdroje
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. VývojSnaha o reformu od 20.let 20.stProgressive Education in the 1940s10
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. VývojBloomova taxonomie vzdělávacích cílů:111.Pamatovatdoslovně opakovat2.Pochopitporozumět termínům a koncepcím,vysvětlit vlastními slovy, parafrázovat text3.Aplikovatřešit problém na základě porozumění4.Analyzovatformulovat teoretické vysvětlení nebomatematický či logický model, odvodit zákonitost5.Vyhodnotitvybrat a zdůvodnit nejvhodnější řešení6.Vytvořitkombinací vytvořit (vymyslet) něco nového (na základě zvládnutípředchozích stupňů)Bloom, B. : Taxonomy of educational objectives. Handbook I: cognitivedomain. New York: Longmans, Green & Co., 1954
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. VývojMeliorace jako nejvyšší cílMelioration - the act or an instance ofimproving or the state of being improved.thefreedictionary.com/melioration12Andrea Patáková - Co má meliorace společného s modelem TPCK?Meliorace jako 7. nejvyšší stupeň Bloomovy taxonomiepředstavuje schopnost vypůjčit si koncept z nějakéhooboru (vybrat nejvhodnější postup), který se zdá býtnaprosto odtržen od svého kontextu, a přizpůsobit jejpro aktuální úkol, který právě řešíme.David Passig - Melioration as a higher thinking skill of future intelligence. TeachersCollege Record, 2007Meliorace - metoda výběru nejvhodnějšíhopostupu kombinováním různých v danou chvílipoužitelných variant chování u zvířatRichard Herrnstein
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. VývojGardnerova koncepce více-složkovéinteligence:131.jazyková2.logicko-matematická3.vizuální (prostorová)4.pohybová5.hudební6.interpersonální (mezilidská)7.intrapersonální (týkající se sebe sama)Howard Gardner (profesor pedagogiky a psychologie, Harvard University): Framesof Mind: The Theory of Multiple Intelligences, 1983
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. VývojČtyři fáze personalizace výuky podleSpencera14SPENCER, John T. 4 Stages of Personalization (Music Metaphors Included). 2011.1. Standardizace - cílem celá třída (hudba hrajícív obchodě).2. Diferenciace - různé úrovně a skupiny v rámcijedné třídy (rozhlas s možností volit stanice).3. Přizpůsobení - individuální výukové aktivityautomaticky vybírané z více možných na základěpředchozích výsledků (individualizované onlinerádio Pandora).4. Personalizace - žáci si sami nastavují vlastnívýuku (jam session). Poměrně náročné!
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. VývojPiagetova koncepce trvalé aktivity mozku:1. senzomotorická inteligence (1.5 – 2)2. symbolické a předpojmové myšlení (2 – 4)3. názorné (já) myšlení (4 – 8)4. konkrétní operace (8 – 12)5. formální operace (od 12)Lidský mozek je ve všech fázíchvývoje vždy ochoten se tvůrčímzpůsobem zapojit do aktivníhopoznáváníJean Piaget - To Understand Is To Invent, 197215
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. VývojVygotského koncepce sociálníhopůvodu učení:Zdrojem poznání je vztah k jiným lidem.Lev Semjonovič Vygotskij: The problem of the cultural development of the child,192916Zóna nejbližšího vývoje (ZPD) - dolní hranicelze dosáhnout samostatně, horní s pomocípodnětného prostředí (scaffolding).Lev Semjonovič Vygotskij: Mind in society, 1978
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. VývojKomenského “škola hrou”Je to hra, která dítěti dovoluje dostat se nadrámec běžného chování.Lev Semjonovič Vygotsky: Thought and language, 198617Škola bez kázně, mlýn bez vody.Jan Amos Komenský: Vybrané spisy J.A.Komenského I. Praha: SPN, 1958Ne bez příčiny se škola nazývá hrou, nýbrž aby senaznačilo, že všechno se má zařizovat jako při hře,aby všechno šlo ochotně a příjemně. A kdo kdyužívá při hře hněvu, žluči, pohlavků a karabáče?Jan Amos Komenský: Vybrané spisy J.A.Komenského IV. Praha: SPN, 1966
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. VývojSocratův odkaz dneškuVýuka přestává být závislána obsahu ...Již dnes jsme schopni získatokamžitě odpověď téměř nalibovolnou otázku ...Měli bychom vést žákyk tomu, aby nikdy zcelanevěřili tomu, co se dozvědí.Pedagogika otázek (Houman Harouni)David White: Education should move us,University of Oxford, 201218Technologie vrací pedagogiku tam, kde vždy měla býtSiemensova duplikační teorie hodnoty vzděláváníSokratovská metodaVzdělávání jezapalování ohně,ne naplňováníprázdné nádoby.
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj 19http://drunksandlampposts.files.wordpress.com/2012/06/philprettyv4.pngWikipedia, DBpedia, GephiVizualizace historie filosofie
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. VývojHolistický přístup podle PaloušeRole internetu ve vzdělávání, 3. VLIV PŘÍBUZNÝCH OBORŮ, 3.1. Filosofie20Starověk - Středověk - Novověk - SvětověkDochází k návratu do stavu podobnému tomu, jaký bývalve starověku. Postoj člověka se mění z pozice vnějšíhopozorovatele okolního světa zpět do stavu, v němž jelidstvo chápáno jako součást vesmíru.Svět je jeden tvořivě se rozvíjející celek, jehož všechnysoučásti spolu souvisí a mohou být stejně významné.PALOUŠ, Radim. Totalismus a holismus. Praha : Karolinum, 1996. ISBN 8071842818
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. VývojFunkce mozku21Jak na krátkodobou paměť?Je efektivní multitasking mýtus?Vliv technologii na rozvojlidského myšleníSoustředění se v éře internetuJak Google ovlivňuje naši paměťHry pomáhají dětem cvičit pozornostJak mozek vnímánaše „virtuální já“?PortrétSherryTurkleDělá z nás Google hlupáky?TEDxUIUC - Sherry TurkleAlone Together
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. VývojMedia sice poskytují látku k přemýšlení, alezároveň ovlivňují samotné myšlenkové procesy.Marshall McLuhanGlobální vesnice je světem, ve kterém je každýmnožstvím komunikačních sítí spojen s lidmi pocelém světě tak, že může snadno komunikovats každým stejně, jako by to byl jeho soused odvedle.Marshall McLuhan, Understanding media, 1964Médium je zpráva!22
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývoj 23Zapomínání podle Richardsona•Nejsme jedinými experty na výukový obsah ve třídě.•V mnoha případech nevíme víc, než naši žáci.•Učení není nezávislý samostatný proces.•Nestačí naučit žáky spolupracovat v rámci třídy.•Musíme se zbavit strachu jít s žáky do online prostředí.•Není třeba, že každý žák musí jít po stejné cestě a naučit se totéž.•Není pravda, že naši žáci nemají vědět, jak se my sami učíme.•Pokrok při realizaci vzdělávacích cílů není jen věcí škol. Jeto problém celospolečenský.Zapomeňte! vzkazuje DedeMusíme zcela zapomenout na léty zažité podvědomé chápání podstatyvzdělávacího procesu. Tradiční výukové postupy jsou sice stálepoužitelné, ale jejich postavení se zásadně mění.Nezapomínejme zapomínatViktor Mayer-Schönberger - Delete: The Virtue of Forgetting in theDigital AgeSchopnost zapomínatDisconnect
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 1. Vývojhttp://www.ted.com/talks/lang/cze/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution.htmlSir Ken Robinson: Nastolme revolucivzdělávání!24
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. VýzkumThe Law of Accelerating Returns25Ray Kurzweil - Zákon zrychlujících se změnhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:PPTExponentialGrowthof_Computing.jpghttp://www.youtube.com/watch?v=WFR3lOm_xhEhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:PPTExponentialGrowthof_Computing.jpg
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. VýzkumMusíš běžet ze všech sil, abys zůstala na místě.Chceš-li se dostat někam jinam, musíš utíkat aspoňdvakrát tak rychle.Lewis Carrol, Za zrcadlem a co tam Alenka našla, 1871 (ilustrace John Tenniel)Efekt Červené královny26
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 27Doporučení evropského ICT clusteruhttp://www.kslll.net/Documents/Key%20Lessons%20ICT%20cluster%20final%20version.pdfhttp://spomocnik.rvp.cz/clanek/10661/DGEAC Thematic Working Group on ICT and Education, 2010
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. VýzkumSystémová inovace ve školství... vyžaduje nový přístup v oblasti vzdělávacípolitiky - musí být orientována na podporu,zaznamenávání a sdílení rozličných výukovýchpostupů tak, aby se v rámci diverzifikovanéhosystému mohly vyvíjet všechny změnyschopné inovace vyvolat. Podpora a šířeníshodných univerzálních postupů je s tímtopřístupem v rozporu.Kieron Kirkland, Dan Sutch - Overcoming the barriers to educationalinnovation, Futurelab, 200928
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. VýzkumHippelova technologická inovace29Hippelova technologickáinovace ve školstvíČelní uživatelé cítí potřebuexistence takového produktu,jež bude trhem požadován ažza několik měsíců či let. Jejichpotřeba je tak velká, že častopožadovaný nový produkt samizačnou vyvíjet.Eric Von Hippel - Democratizing Innovation, 2005
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. VýzkumZakotvená akce (GA) podle SocolaVšichni učitelé musí být inovativními experimentátory avšechny školy laboratořemi odhalujícími, co je v oblastivzdělávání možné.30Problémy standardizace podle SocolaMísto tradičních postupů, jež seosvědčily při zkoumání čistě technickyči přírodovědně orientovanýchprocesů, je třeba nasadit metodyvhodné pro zkoumání společenskýchjevů, jako je kvalitativní analýzazvaná Grounded Theory aplikovanáv rámci akčního výzkumu.Ira David Socol (Michigan State University) - Rejecting"Evidence-Based Practice", 2012
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. VýzkumPřestože dochází k překotnémurozvoji technologií, to, co by mělobýt řídícím principem vzdělávacíreformy, nejsou technologie alezměněný způsob zacházenís informacemi.David WarlickFunkční gramotnostliterární+dokumentová+numerická+jazyková+informační+síťováJeff Utecht31Je to poprvé v historii lidstva, kdy úkolem nás učitelůje připravit žáky na budoucnost, kterou neumíme jasněpopsat. David Warlick
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. VýzkumKompetence pro 21. stoletíKomunikacev mateřském jazyceSchopnost učit seKomunikace v cizíchjazycíchSociální a občanskéschopnostiMatematická schopnosta základní schopnostiv oblasti vědy atechnologiíSmysl pro iniciativua podnikavostSchopnost práces digitálnímitechnologiemiKulturní povědomía vyjádřeníDOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčovýchschopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES), jež je základem programu LLP (Life Long LearningProgramme)32
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum1.Žák chápe výukovou roli technologií.2.Žák rozvíjí své schopnosti využitítechnologií k vyhledávání informacía rozhodování, které z nich jsou potřebnépro jeho práci.3.Žák je schopen vyhodnotit nalezenéinformace a použít je k prezentacivlastních myšlenek.4.Žák je schopen používat široký repertoártechnologických nástrojů na podporu svépráce v různých předmětech.ICT standardy BECTA pro žáky33Vzdělání pro příští generaci v Británii
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum1.Podporují a inspirují učení žákůa jejich tvořivost2.Připravují vzdělávací a hodnotícíaktivity odpovídající digitálnímu věku3.Ve své práci běžně využívajítechnologie4.Budují a podporují zodpovědnosta občanství5.Věnují pozornost sebezdokonalovánía profesionálnímu růstuICT standardy ISTE pro učitele34Nové technologické standardy ISTE pro učitele
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. VýzkumRogersův difusionismus inovacíPřežití, Mistrovství, Vcítění, InovaceMandinach, E. B., & Cline, H. F. (1994). Classroom dynamics: Implementing a technology-basedlearning environment. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.Difusní model učitele ACOT:35
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. VýzkumHeather Kanuka, 2008Vliv technologií na výuku•Uživatelský determinismustechnologie nástrojem či nosičem obsahuvýukový proces neovlivňujícím (telefon)•Sociální determinismusvýukový proces prostřednictvím technologiíovlivňován okolím (soc. sítě)•Technologický determinismusvýukový proces ovlivňován nejen okolím ale itechnologiemi samotnými, změna funkce mozku(Psychologické aspekty vzdělávacích technologií)36
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 37http://youtu.be/-iXkLTB3yEAColorado Council on 21st Century LearningMessage from the Future: Change Education Now!
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. VýzkumKompetence učitelů podle modelu TPCKPunya Mishra, Matthew J. Koehler - Thinking Creatively: Teachersas Designers of Technology, Pedagogy and Content, SITE, 2008.38Netolerujme počítačově negramotné učitele!Integrace technologiípodle modelu TPCK
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum1. Výukové cíle2. Didaktické záměry (teorie)3. Výukové aktivity4. Nástroje a materiály5. Hodnocení výukových výsledků39Postup integrace technologiíJudi Harris, et al. - Teachers’ technological pedagogical content knowledge and learningactivity types: Curriculum-based technology integration reframed, 2009Katalog výukových aktivit podle Judi Harris z VirginieKatalog výukových aktivit podle modelu TPCKCesta modelu TPCK do praxe
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. VýzkumJudi Harris, et al. - Teachers’ technological pedagogical content knowledge and learningactivity types: Curriculum-based technology integration reframed, 2009Katalogy výukových aktivit40AktivityAktivityAktivityAktivityZnalostibudujícívýklad, četba, drilováníZnalostivyjadřujícíkonvergentníkonvergentní zkoušení, zpětná vazba, testZnalostivyjadřujícídivergentnípsanéesej, tvorba básně,vyprávění příběhů apod.Znalostivyjadřujícídivergentnívizuální práce s mapou, kresleníZnalostivyjadřujícídivergentníkoncepční pojmové mapy, vlastní otázkyZnalostivyjadřujícídivergentníproduktověorientované3D modely, časopis, blog,podcast, video apod.Znalostivyjadřujícídivergentníspolečensképrezentace, dramatizace,veřejná aktivita
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. VýzkumLearning Activity Types Wiki - http://activitytypes.wmwikis.net/Ukázka katalogu výukových aktivit41Společenskovědní divergentní aktivity pro vyjádření znalostíSpolečenskovědní divergentní aktivity pro vyjádření znalostíSpolečenskovědní divergentní aktivity pro vyjádření znalostíTyp Popis Technologieprezentacepoznánižáci prezentují pochopení problematikyosobně či virtuálně online spolužákům iveřejnostiPhotostory, Moviemaker,Audacity, prezentačníSW, Web 2.0hraní roližáci připraví a odehrají scénku tematickyzaměřenou na výuku, zaznamenají ji azveřejnídigitální kamera,Moviemaker, Audacity,YouTubepředstaveníproveřejnostžáci připraví veřejné představení (mluvenéslovo, hudba, drama apod.) demonstrujícíjejich výukové výsledky a zaznamenají hodigitální kamera,Moviemaker, Audacity,YouTubezapojení doakcežáci se angažují v podpoře veřejněprospěšné aktivity nebo píší svému poslanciči ombudsmanoviweb, mail, Facebook
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum1. začínáme2. mámeprvnízkušenosti3. nabývámesebejistoty4. jsmepříklademostatnímřízení aplánováníICT ve školnímvzdělávacímprogramu profesní rozvojintegrace ICT doživota školyICTinfrastrukturaŠkola21: difuzní model pro integraci ICTThe e-Learning Roadmap, National Centre for Technology in Education, IE Self-review framework, BECTA42Profil Škola21
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. VýzkumVzdělání pro nastávající generacikampaň agentury BECTAThe Journey of ElmPark Primary toCenter of Excellence1. The Vision8. The Showtime43
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. VýzkumNew Media Consorcium & EDUCAUSE44Budoucnost podle Horizon Reportuhttp://www.youtube.com/watch?v=_Tw7RG5J0RY2009 2010 2011 2012 20131rokMobilnízařízeníMobilníkonektivitaElektronickéknihyMobilníaplikaceMOOC1rok CloudcomputingVolné výukovémateriályMobilnízařízeníTablety Tablety2-3rokyZjišťovánípoziceElektronickéknihyRozšířenárealitaVýukové hryHry agamifikace2-3rokyOsobní webRozšířenárealitaVýukové hryAnalýza výuk.výsledkůAnalýza výuk.výsledků4-5letSémantickéaplikaceSnímání dotykua pohybuSnímání dotykua pohybuSnímání dotykua pohybu3D tisk4-5letChytréobjektyVizualizacedatAnalýza výuk.výsledkůInternet věcíNositelnétechnologie
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 45New Media Consorcium & EDUCAUSEhttp://www.youtube.com/watch?v=BPt8ElTQMIgBudoucnost podle Horizon Reportu2009 2010 2011 2012 20131rokMobilnízařízeníMobilníkonektivitaElektronickéknihyMobilníaplikaceMOOC1rok CloudcomputingVolné výukovémateriályMobilnízařízeníTablety Tablety2-3rokyZjišťovánípoziceElektronickéknihyRozšířenárealitaVýukové hryHry agamifikace2-3rokyOsobní webRozšířenárealitaVýukové hryAnalýza výuk.výsledkůAnalýza výuk.výsledků4-5letSémantickéaplikaceSnímání dotykua pohybuSnímání dotykua pohybuSnímání dotykua pohybu3D tisk4-5letChytréobjektyVizualizacedatAnalýza výuk.výsledkůInternet věcíNositelnétechnologie
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 46New Media Consorcium & EDUCAUSEhttp://www.youtube.com/watch?v=UwzSFEUeCfYBudoucnost podle Horizon Reportu2009 2010 2011 2012 20131rokMobilnízařízeníMobilníkonektivitaElektronickéknihyMobilníaplikaceMOOC1rok CloudcomputingVolné výukovémateriályMobilnízařízeníTablety Tablety2-3rokyZjišťovánípoziceElektronickéknihyRozšířenárealitaVýukové hryHry agamifikace2-3rokyOsobní webRozšířenárealitaVýukové hryAnalýza výuk.výsledkůAnalýza výuk.výsledků4-5letSémantickéaplikaceSnímání dotykua pohybuSnímání dotykua pohybuSnímání dotykua pohybu3D tisk4-5letChytréobjektyVizualizacedatAnalýza výuk.výsledkůInternet věcíNositelnétechnologie
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 47New Media Consorcium & EDUCAUSEhttp://www.youtube.com/watch?v=qSfATEZiUYoBudoucnost podle Horizon Reportu2009 2010 2011 2012 20131rokMobilnízařízeníMobilníkonektivitaElektronickéknihyMobilníaplikaceMOOC1rok CloudcomputingVolné výukovémateriályMobilnízařízeníTablety Tablety2-3rokyZjišťovánípoziceElektronickéknihyRozšířenárealitaVýukové hryHry agamifikace2-3rokyOsobní webRozšířenárealitaVýukové hryAnalýza výuk.výsledkůAnalýza výuk.výsledků4-5letSémantickéaplikaceSnímání dotykua pohybuSnímání dotykua pohybuSnímání dotykua pohybu3D tisk4-5letChytréobjektyVizualizacedatAnalýza výuk.výsledkůInternet věcíNositelnétechnologie
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 48New Media Consorcium & EDUCAUSEhttp://www.youtube.com/watch?v=UkSV1rXJ0pUBudoucnost podle Horizon Reportu2009 2010 2011 2012 20131rokMobilnízařízeníMobilníkonektivitaElektronickéknihyMobilníaplikaceMOOC1rok CloudcomputingVolné výukovémateriályMobilnízařízeníTablety Tablety2-3rokyZjišťovánípoziceElektronickéknihyRozšířenárealitaVýukové hryHry agamifikace2-3rokyOsobní webRozšířenárealitaVýukové hryAnalýza výuk.výsledkůAnalýza výuk.výsledků4-5letSémantickéaplikaceSnímání dotykua pohybuSnímání dotykua pohybuSnímání dotykua pohybu3D tisk4-5letChytréobjektyVizualizacedatAnalýza výuk.výsledkůInternet věcíNositelnétechnologie
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 49New Media Consorcium & EDUCAUSEhttp://www.msnbc.msn.com/id/3032619/vp/32634348#32634348Budoucnost podle Horizon Reportu2009 2010 2011 2012 20131rokMobilnízařízeníMobilníkonektivitaElektronickéknihyMobilníaplikaceMOOC1rok CloudcomputingVolné výukovémateriályMobilnízařízeníTablety Tablety2-3rokyZjišťovánípoziceElektronickéknihyRozšířenárealitaVýukové hryHry agamifikace2-3rokyOsobní webRozšířenárealitaVýukové hryAnalýza výuk.výsledkůAnalýza výuk.výsledků4-5letSémantickéaplikaceSnímání dotykua pohybuSnímání dotykua pohybuSnímání dotykua pohybu3D tisk4-5letChytréobjektyVizualizacedatAnalýza výuk.výsledkůInternet věcíNositelnétechnologie
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 50New Media Consorcium & EDUCAUSEBudoucnost podle Horizon Reportu2009 2010 2011 2012 20131rokMobilnízařízeníMobilníkonektivitaElektronickéknihyMobilníaplikaceMOOC1rok CloudcomputingVolné výukovémateriályMobilnízařízeníTablety Tablety2-3rokyZjišťovánípoziceElektronickéknihyRozšířenárealitaVýukové hryHry agamifikace2-3rokyOsobní webRozšířenárealitaVýukové hryAnalýza výuk.výsledkůAnalýza výuk.výsledků4-5letSémantickéaplikaceSnímání dotykua pohybuSnímání dotykua pohybuSnímání dotykua pohybu3D tisk4-5letChytréobjektyVizualizacedatAnalýza výuk.výsledkůInternet věcíNositelnétechnologiehttp://technet.idnes.cz/3d-tiskarny-c8k-/tec_technika.aspx?c=A121113_170743_tec_technika_pka
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 51New Media Consorcium & EDUCAUSEBudoucnost podle Horizon Reportu2009 2010 2011 2012 20131rokMobilnízařízeníMobilníkonektivitaElektronickéknihyMobilníaplikaceMOOC1rok CloudcomputingVolné výukovémateriályMobilnízařízeníTablety Tablety2-3rokyZjišťovánípoziceElektronickéknihyRozšířenárealitaVýukové hryHry agamifikace2-3rokyOsobní webRozšířenárealitaVýukové hryAnalýza výuk.výsledkůAnalýza výuk.výsledků4-5letSémantickéaplikaceSnímání dotykua pohybuSnímání dotykua pohybuSnímání dotykua pohybu3D tisk4-5letChytréobjektyVizualizacedatAnalýza výuk.výsledkůInternet věcíNositelnétechnologiehttp://youtu.be/OLn0cSZfl6c
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 2. Výzkum 52New Media Consorcium & EDUCAUSEhttp://www.youtube.com/watch?v=UVY0Ch5mchYBudoucnost podle Horizon Reportu2009 2010 2011 2012 20131rokMobilnízařízeníMobilníkonektivitaElektronickéknihyMobilníaplikaceMOOC1rok CloudcomputingVolné výukovémateriályMobilnízařízeníTablety Tablety2-3rokyZjišťovánípoziceElektronickéknihyRozšířenárealitaVýukové hryHry agamifikace2-3rokyOsobní webRozšířenárealitaVýukové hryAnalýza výuk.výsledkůAnalýza výuk.výsledků4-5letSémantickéaplikaceSnímání dotykua pohybuSnímání dotykua pohybuSnímání dotykua pohybu3D tisk4-5letChytréobjektyVizualizacedatAnalýza výuk.výsledkůInternet věcíNositelnétechnologie
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0Výběr nástrojů pro výukové využití technologiíKonstruktivní přístupInstruktivní přístupe-učebnice encyklopediedrilovací cvičení databázeznalostní testy archivy lekcív ý u k o v é p r o g r a m yv z d ě l á v a c í o b j e k t ys é m a n t i c k ý w e bW e b Q u e s teditacesimulacemyšlenkové mapydiskusní fóra, chatvideo-konferencee-Journalblog, podcaste-portfolioslužby pro práci skupin (eTwinning)s y s t é m y ř í z e n í v ý u k y (eLearning, LMS, VLE)s y s t é m y ř í z e n í š k o l yInternet 2. generace - Cloud Computingv ý u k o v é p o r t á l y M U V EL e a r n i n g A n a l y t i c s M O O C53
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0„nová generace internetových služeb, která klade důraz napřímou spolupráci a sdílení obsahu mezi uživateli“Wikipedia„aplikace pracující s daty z různých zdrojů, včetněsoukromých, dovolující jejich transformaci do novéhoobsahu a budující úspěch na síťovém efektu, tj. conejvětším počtu uživatelů“Tim OReilly, Web 2.0: Compact Definition?, O’Reilly radar, October 01, 2005„všechny Weby, jejichž hodnota stoupá se vzrůstajícíaktivitou uživatelů“George Jones, The Skinny On Web 2.0, InformationWeek, September 18, 2006Definice internetu 2. generace54
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.02. Data hrají roli druhého procesoruStoupající význam dat pro úspěšnost aplikace – jedinečná a neopakovatelnádata způsobují velkou výhodu proti jiným.3. Uživatelé vytvářejí přidanou hodnotuÚspěšné aplikace se orientují na poskytování maximálně výhodných služebuživatelům s cílem získat co největší objem jedinečných dat. Zároveň sesnaží co nejvíce zapojovat uživatele do nepřetržitého vývoje.4. Všudypřítomný síťový efektAplikace by měla nejen co nejméně bránit uživatelům vkládat data, aleměla by též zajistit, aby se tato data díky propojení přirozeným způsobemvzájemně posilovala.Charakteristické znaky Webu 2.01. Dlouhý chvost (The Long Tail)Statistické rozložení charakteristickévelkým množstvím málo častých případů,jejichž celkový objem představuje velkoučást celku (např. Wikipedia, Amazon, …).55
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.06. Jen některá práva jsou chráněnaOchrana intelektuálního vlastnictví brání využitelnosti dat i experimentům.Aby bylo možno využívat výhod kolektivního přístupu, je třeba co nejvíceeliminovat omezující faktory (např. formou licenční smlouvy s uživateli).7. Nekončící Beta verzeNové funkce aplikace se vyvíjejí průběžně a nepřetržitě s přispěním uživatelů.Osvědčené zůstávají, nevyužívané se po čase ruší.8. Nesoutěžit ale spolupracovatAplikace Webu 2.0 jsou vyvíjeny jako síť spolupracujících na dataorientovaných služeb dovolujících publikování obsahu. Za účelem conejvětšího usnadnění programování dochází často k využívání cizích funkcí(OS).9. Funkce není omezena jedním zařízenímPC již není jediným zařízením, na němž je možno internetové aplikaceprovozovat. Proto je třeba je navrhovat tak, aby integrovaly služby pro různástacionární i mobilní zařízení.Tim OReilly - What Is Web 2.0, 200556Charakteristické znaky Webu 2.0
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0Creative Commonshttp://creativecommons.org/57
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.043Things (síťový efekt)58http://43things.com
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0Mraky tagů na webu 2.059Markus Angermeier –The huge cloud lens bubble map web2.0, 2005
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0DELICIOUS (Folksonomy)60http://delicious.com/
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0Wikipedia61
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0Flickr62
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0Frappr63
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0Skype64
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0YouTube65
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0Blog66
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0Jak blogovat?67•Nevzdávej se předčasně!(role podpůrné skupiny)•Neopakuj, co již řekli jiní!(být osobní není na závadu)•Publikuj pravidelně!(předem stanovený interval)•Věnuj pozornost názvu!(rozhodující pro vyvolání zájmu)•Buď užitečný!(zajímavé téma, řešení problému apod.)•Měj záměr!(jasný výukový cíl)•Nemusíš znát vše!(umožni jiným, aby tvé informace doplnili)Darren Rowse - Warning: Do You Recognize These 21 Blogging Mistakes? , ProBlogger, 2009Nejčastější chyby výukového využití blogu Mitchellův QuadBlogDigitalk - Whyshould schools blog?,Heathfield Primary,Bolton
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0PodcastA podcast is amultimedia filedistributed overthe Internet usingsyndication feeds,for playback onmobile devices andpersonalcomputers. Theterm, as originallycoined by BenHammersley in anarticle in TheGuardian February12, 2004, wasmeant as aportmanteau of"broadcasting" and"iPod".Wikipediazáznam zvuku do MP3iTunesiPodRSS68
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0Facebook69http://www.benphoster.com/facebook-user-growth-chart-2004-2010/Pozor nainternetovéinformačníbubliny!V jakém věku je vhodnémít účet na Facebooku?
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0Vizualizace přátelství na Facebookuhttp://www.allfacebook.com/facebook-friendships-make-visually-stunning-map-2010-1270
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0Twitter.com71
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0Google+72
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0DIIGO (ukládání a sdílení informací)73http://www.diigo.com/
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0EVERNOTE (multiplatformní sdílení)74http://evernote.com/
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0PREZI (jiný typ prezentací)75http://prezi.com/
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0VOICETHREAD (konverzace v mraku)76https://voicethread.com/
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 77• AudioBoo • Myna• Blogger • Picasa• Boolify • Prezi• Bubbl.us • Screencast-o-matic• Corkboard.me • Sketchup• Diigo • Skype• Dropbox • TeamUp• Edmodo • ThingLink• Facebook • Twitter• Glogster • VoiceThread• Google Docs • WikiSpaces• Google Sites • WordPress• MindMeister • YouTubeDoporučované free a open source aplikaceZdeněk Heteš - Softwarové nástroje iTEC
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíRvp.czZdroje informací78
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíSpomocnik.rvp.czZdroje informací79
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíCeskaSkola.czZdroje informací80
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíEUN.orgZdroje informací81
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíZdroje informací NAEP.cz82
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíZdroje informací EDUin.cz83
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0Kdo byli uživatelé Webu 1.084
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0Tvůrci jakéhokoli obsahu 57%Vlastní výtvory (umění, fotky, texty apod.)děvčata 35%, chlapci 31%33%Osobní Webová stránka 22%Vlastní noviny nebo blog 19%Transformace převzatého obsahu 19%Amanda Lenhart - Teen Content Creators and Consumers, Pew Internet& American Life Project, November 2005Využití internetu teenagery(12-17 let) v USA85
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.01 : 1OLPC XO86Projekt One Laptop per Child: nová zjištění, nové otázkyStane se Uruquay díky počítačům dalším Finskem?Testování prvních dodaných počítačů XO v roce 2007http://pclab.nectec.or.th/wiki/index.php/Image:B2samka1.JPGDebata o vzdělávacích technologiích nejen v rozvojových zemích
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0Generation M2: Media in the Lives of 8- to 18-Year-Olds,Kaiser Family Foundation, 2010Vliv technologií na děti prudce roste87
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 88Learning in the 21st Century: Mobile Devices + Social Media = Personalized Learning,Project Tomorrow and Blackboard K-12, October 2012Vliv technologií na děti prudce roste
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 7. Informální prostředíGenerační Vývoj89Rizika spojená s technologiemi podle RosenaDOPORUČENÍ:Technologické přestávkygenerace rok narozeníBaby Boomers (populační exploze) 1946 – 1964Generation X (X jako obtížně definovatelná) 1965 – 1979Net Generation (síťová generace) 80. léta 20 st.iGeneration (generace individualit) 90. léta 20 st.Generation C (creative, communicative,collaborative, connected)od 2000
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0Mezi-generační rozdílySíťová generace• nespojité tempo• multi-tasking• nelineární přístup• přerušované zpracování inf.• ikonické vnímání• propojenost• spolupráce• aktivní• učení hraním• stále ve střehu• fantazie• technologie jako přítel• technologie jako samozřejmostStarší generace• běžné tempo• mono-tasking• lineární přístup• zpracování 1 inf. naráz• vnímání čtením• samostatnost• ctižádostivost• pasivní• učení a hraní odděleno• klid• realita• technologie jako nepřítel• nutnost soustředit seTapscott, 1998, 2008Oblinger , 200590Přichází nová iGenerace
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0Nesbitthttp://youtu.be/_A-ZVCjfWf8A Vision of Students TodayRobin Hoodhttp://youtu.be/ZokqjjIy77YYouTubeRemixCultureWeschhttp://youtu.be/dGCJ46vyR9o91
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0Steve HernandezJudging MeŽáci se mění!Dan BrownAn Open Letter to Educatorshttp://www.youtube.com/watch?v=-P2PGGeTOA492
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 93Dale Stephens - UnCollege.orghttp://www.amazon.com/Hacking-Your-Education-Lectures-Thousands/dp/0399159967The UnCollege Manifestohttp://www.uncollege.org/manifesto/
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0Nejdůležitější není, co umíš, ale co jsi schopen se naučit.Don Tapscott, Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World, 200894http://youtu.be/gxxAInZtJC8Don TapscottWikinomie: jak masová spolupráce mění svět a obchodSíťovágeneracepodleTapscottaČtyřiprincipyotevřenostipodleTapscotta aTEDGlobal2012
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 95V nepředstavitelně komplexní budoucnosti nebudemít sebeinteligentnější jedinec bez přístupuk nástrojům digitálního světa šanci vyrovnat setřeba i méně schopným účastníkům sítě.Marc Prensky - Digital Natives, Digital Immigrants, On the Horizon, 2001Marc Prenskyhttp://youtu.be/mCBztboW348Dont bother me Mom,Im learning!
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0MarcPrensky,2001JamieMcKenzie,2007Digitální imigranti mezi domorodci96Technologiejako příčinavývojovénespojitosti
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 971.Nahodilé pokusy.Technologie využívány zcela bez přípravy, bez plánu a bezvize. Žáci je mimo školu používají více a jinak. Pro integracitechnologií neexistuje společná vůle.2.Staré cíle starými metodami.Zakořeněné zvyklosti nutí učit postaru - digitalizace učebnic,automatizace (stroj na učení), testování znalostí (př. 1kamera snímá představení).3.Staré cíle novými metodami.Nové postupy implementované učiteli se záměrem naplnitvýukové cíle (standardy), jež zůstávají po mnoho generacítéměř beze změny.4.Nové cíle novými metodami.Restrukturalizace mozku dig. domorodců a změna potřebnýchkompetencí vyvolává potřebu nového vzdělávacího plánu,organizace práce, hodnocení ad. Nutnost zkoušet různépostupy (GA podle Socola) a spolupracovat.Marc Prensky - Shaping Tech for the Classroom, Edutopia, 2005Technologická transformace vzdělávánípodle Prenského
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 98http://youtu.be/IBxdcJMNI1kAť se naši učitelé vzdělávají!
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0Eighteen classroom teachers from Ohio "speak out" on the topicof tech integration and 21st Century skills for students.http://youtu.be/B4g5M06YyVwA Vision of 21st Century Teachers99
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0• individuální• otevřená• chaotická• decentralizovaná• dynamická• improvizovaná• osobní řízení (PLE)• osobní prostředí (PLE)• rovnost (teoretická)• spojení zájmových skupin:projekt, internet, blog• institucionální• uzavřená• plánovaná• statická• stabilní• řízená• definovaná• ohraničená• strukturovaná• přenos všem naráz:přednáška, TV, novinyZměna přístupu100
  • 2013 BoBr, M.Rusek stranaVZ_TECH_21 4. KonektivismusGeorge Siemens, http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism_self-amused.htm, 2006Vzdělávací koncepce posledních 100 let101*G. Siemens – Problémy, které řeší současná společnost, nevyřeší jeden Einstein komplexní teorií.Behaviorismus Kognitivismus Konstruktivismus KonektivismusPrincippoznáváníčerná skřínka– zkoumá sejen vnějšíchovánístrukturovanéprogramovatelnépoznání (mozekjako skladiště)individuální poznávánízaložené na sociálnímprincipuchápání informačníchstruktur v síti*(překonává individuálnípřístup)Proč? metoda cukrua biče (Pavlov)řízené poznávánínavazující napředchozíznalostiosobní nasazení,sociální a kulturníprostředí, aktivizacerůznorodost sítěumožňuje najítnejvhodnější cestuFunkcepamětiopakovanázkušenost,objektivismuskódování,ukládání,vybaveníznalosti dynamickykonstruovány nazákladě předchozíchznalosti konstruovány nazákladě dynamicky seměnící sítěJak? podnět, reakcedefinování cílůdle osnov, plněníplánu, ověřovánívlastní zájem, osobníkontakt s lidmiaktivní účast v sítiTypickámetodikaplnění úkolu(dril)učení zpaměti,procvičování,zkoušenířešení problémovýchúlohkomplexní přístupvyužívající rozličnézdrojeIdeje "svobody" a"důstojnosti" nejsoupro moderníspolečnost vhodné.Člověk nemá úplnousvobodu přirozhodování, protožeto, co v určité situaciudělá téměř úplnězávisí na tom, co prožilv minulosti. Musíme sesystematicky učit říditchování lidí, abychomvychovali jedince sesprávným myšlením.Burrhus Frederic Skinner (psycholog):Beyond Freedom and Dignity, 1971K získáníznalostí jetřeba sivyhrnoutrukávy,zamazat siruce a dátse do práce.Seymour Papert : TheChildrens Machine, 1993
  • 2013 BoBr, M.Rusek stranaVZ_TECH_21 4. KonektivismusOkolí zdrojem poznáníOd nepaměti je vlastnízkušenost považována zanejlepšího učitele. Dnes je alenemyslitelné, aby každývyzkoušel všechno. Něcomusíme přenechat jiným lidem.Ti se pak pro nás mohou státzdrojem poznání.Karen Stephenson, What knowledge tears apart, networksmake whole. 2006, http://www.netform.com/html/icf.pdfNěkteré znalostimáme uloženy usvých přátel!102Konektivismus
  • 2013 BoBr, M.Rusek stranaVZ_TECH_21 4. KonektivismusVzdělávací prostředí 1:1http://www.flickr.com/photos/funksoup/403990660/103
  • 2013 BoBr, M.Rusek stranaVZ_TECH_21 4. Konektivismus• Různorodost (technologií, inf.zdrojů, kultur, opakemhomofilie)• Aktuálnost (zítra to nemusíbýt pravda)• Otevřenost (sdílení přístupu kinformačním zdrojům, znalostí)• Interaktivita (nutná podmínkaexistence poznávání)• Autonomie (vlastní rozhodování)• Budování sítě (komunity)• Hlavní kompetencí schopnostpoznávat (rozeznat souvislosti)Principy konektivismu:George Siemens, Stephen DownesOsobnívzdělávacíprostředí104
  • 2013 BoBr, M.Rusek stranaVZ_TECH_21 4. KonektivismusOsobní vzdělávací prostředí (PLE)Jared M. Stein, PLE Mapping, Draft 1 - http://www.flickr.com/photos/5tein/2314107350/RVP.cz105
  • 2013 BoBr, M.Rusek stranaVZ_TECH_21 4. Konektivismus 106George Siemens Vision For An Educated SocietyGeorge Siemens
  • 2013 BoBr, M.Rusek stranaVZ_TECH_21 4. KonektivismusSiemensova duplikační teoriehodnoty vzděláváníJestliže něco může býts minimálními náklady množeno,nemá to pro vzdělávání žádnouskutečnou hodnotu.107http://spomocnik.rvp.cz/clanek/16411/ Encarta price curve of deathCenu má to, co nelze předat bez vynaložení dalšíchnákladů – osobní zpětná vazba, cíleně orientované řízenípři poznávání komplexního tématu, motivováník poznávání, záměrné otázky vedoucí k hlubšímupochopení problému apod.George Siemens - Duplication theory of educational value, 2011
  • 2013 BoBr, M.Rusek stranaVZ_TECH_21 4. Konektivismus•Buď vnímavý! (schopnost naslouchat a reagovat)•Drž se v proudu! (nevnucovat svůj zájem, snažit sepřispět)•Dávej přednost online kontaktu! (online kontakt šetříčas)•Sdílej! (pomocí jinému pomáháme sami sobě)•Používej zkušenosti druhých! (na internetu je všechno)•Zapoj se! (vzdálenost vede ke kooperaci, ne kekolaboraci)•Buď sám sebou! (online existence patří k životu, nebojse s rozmyslem publikovat osobní informace)Stephen Downes - Seven Habits of Highly Connected People , eLearn Magazine, 2008108Sedm ctností účastníka sítě podle DowneseSedm ctností plně zapojeného účastníka sítě
  • 2013 BoBr, M.Rusek stranaVZ_TECH_21 4. Konektivismus 109Stephen DownesLMS vs PLE
  • 2013 BoBr, M.Rusek stranaVZ_TECH_21 4. KonektivismusMOOC kurz portálu RVP, září-listopad 2011http://elearning.rvp.cz/kurzy/course/view.php?id=217110Vzdělávací technologie pro 21. stoletíRVP_VT21 - závěrečná zpráva o kurzu
  • 2013 BoBr, M.Rusek stranaVZ_TECH_21 4. KonektivismusCharakteristiky spolupráceKooperace je aktivita, při níž je práce rozdělena meziúčastníky, přičemž každý z nich je zodpovědný pouze zasvou část řešení úkolu.Kolaborace je koordinované úsilí účastníků s cílem vyřešitúkol společně.111Kolaborace KooperaceAutonomieúčastník závislý na zájmechskupiny, společný cílautonomie nenarušena, účastník senevzdává vlastních hodnot a zásadRůznorodostneprojevuje se, výsledekvnímán jako jeden celeknemá jednotný rámec, každý členindividualitou, různé názoryOtevřenostexistence skupinové identity,oddělení členů od nečlenůhranice mezi účastníky a zbytkemsvěta nezřetelnáInteraktivitaspojení účastníků řízenohiearchií funkcírovnoprávné postavení, spojeníkaždého s každýmStephen Downes - Kolaborace nebo kooperace?
  • 2013 BoBr, M.Rusek stranaVZ_TECH_21 4. KonektivismusKolaborace a kooperace ve škole112Rusek Downes Pozn.koordinace x autonomieLze zajistit splnění předemvytýčených výstupů a cílůvzdělávání?Rodiče i úředníci by mělipřehodnotit, co by chtěli, aby sejejich děti učily a jak bychom je toměli učit => neexistují požadavkyna cíle a výstupy.Konec formálníhovzdělávání =>Portfolio-basedassessment.koordinace a uzavřenost xautonomie a otevřenostNedojde při takovémpřístupu k rozmazání hranicběžných školních předmětů?Není hranice mezi předměty, ale imezi školami. Nabízí to možnostkomunikovat s větším množstvímdalších žáků a učit se ocenit pravourozdílnost, která charakterizujespolečnost.Současné RVP vtomto duchu zavádípouze vzdělávacíoblasti. Důraz nainterdisciplinaritunení dostatečný.Jak se orientovatv množství informací, kdy jejedinec vystaven přívalu datod všech všem?Žák je zodpovědný za vlastní výběrinformací. Učitel ani nikdo jiný zeškoly nepředkládá připravený balíkinformací. Žák sám hledáa rozhoduje, co číst, a co ne.To ale nepůjde odzačátku. Podobnémupřístupu musí býtžáci učeni.
  • 2013 BoBr, M.Rusek stranaVZ_TECH_21 4. KonektivismusKolaborace a kooperace v projektovémvyučováníProjektová metoda - metoda, v níž jsou žáci vedeni k samostatnémuzpracování určitých ůkolů a získávají zkušenosti praktickou činností aexperimentováním113Prvky kooperacex kolaboraceŠkolní realitaKoordinacex autonomie• jedinec je závislý na potřebách skupiny• předem daná pravidla a požadavky• hodnocení žáka na zákl. výsledku skupinyJednotax diverzita• každý člen skupiny hájí vlastní zájmy• svoboda ve výběru zdrojů• hodnocení žáka na zákl. výsledku skupinyUzavřenostx otevřenost• zdroje na Google sites přístupné nejen spolužákům• spolupráce napříč třídami i předmětyDistribucex konektivita• využití sociálních sítí• nutnost upravovat projekt „za běhu“• přítomnost učitele ve fóru nemá vliv na kvalitu výstupů
  • 2013 BoBr, M.Rusek stranaVZ_TECH_21 4. KonektivismusOddenkové učení podle CormieraJe-li daný bit informacepoznán komunitou jakoužitečný, může být uznánjako znalost. Společenstvítak má moc vytvářet v danémkontextu nové znalosti, uzlyspojené se zbytkem sítě.David Cormier - Rhizomatic Education:Community as Curriculum. 2008114Karel Zavřel- Jak roste oddenek?Myšlení „ve tvaru stromu“ je takové, kdy máme pevnědaný střed, centrum, ke kterému se vše ostatní (větve,kořeny) upíná. Naproti tomu „oddenkovité“, rhizomatickémyšlení tento střed postrádá. Jeho absence však neníchápána negativně, ale naopak jako osvobození a uvolnění.Deleuze G. - Guattari, F., Tisíc plošin, Herrmann & synové 2011http://youtu.be/j4LrB-jFEgM
  • 2013 BoBr, M.Rusek stranaVZ_TECH_21 4. Konektivismus 115Nikdy předtím v historii tohoto světa nemělo toliklidí možnost zcela samostatně najít tolik informacío tolika věcech a o tak velkém množství jiných lidí.Thomas L. Friedman - The World Is Flat: A Brief History of the 21. Century, 2005http://youtu.be/lp4znWHvsjUThomas L. Friedman
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíSkutečným důsledkem této revoluce spoluúčasti uživatelů namediální tvorbě, jež pochází ze Silicon Valley, je kulturadigitálního narcisismu, v níž se všichni odkazujeme hlavněsami na sebe.Andrew Keen - The Dark Side of the “Citizen Media” Revolution116Můžeme pozorovat, jak je hluboká vnitřnístruktura myšlení lidí nahrazována novýmdruhem osobnosti vyvinutým pod tlakempřemíry informací poskytovanýchvšudypřítomnými technologiemi.Richard Foreman - The Pancake PeopleTradicionalistický přístupDělá z nás Google hlupáky?Pokud je cílem přednášky přenos, při němž se poznámkyučitele transformují na poznámky studentů aniž by prošlyhlavou, pak jsou laptopy ideálním nástrojem. Je-li všakcílem interaktivní třída, musí počítače pryč.David Cole: Why I Ban Laptops in My ClassroomEncyclopaedia Britannica a škola 2.0U nás: Pavel Kukal - Stolzová, doc. Jindřich Bečvář - Naše žhavá současnostKatharine Birbalsingh,London 2011
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 117Daniel Willingham - Proč nemají žáci rádi školu?Proč nemají žáci rádi školu?1.Člověk je přirozeně zvědavý, ale nikoli přirozeněpřemýšlivý.2.Schopnosti nelze vyvinout bez předchozích faktickýchznalostí.3.Paměť je pozůstatkem myšlení.4.Nové poznání přichází vždy jen ve spojení s tím, co jižznáme.5.Dovednosti vyžadují cvičení.6.Chápání je zásadně odlišné v počátečních a pokročilýchstádiích přípravy.7.Děti jsou si při učení daleko víc podobné, než se liší.8.Inteligenci je soustavnou a tvrdou prací možné zvyšovat.9.Schopnost poznávat, stejně jako každou komplexníduševní činnost, je nutno zdokonalovat tréninkem.Daniel Willingham (U.of Virginia) - What Can Cognitive Psychology Do For Teachers? ,Encyclopaedia Britannica Blog, 2009
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíKreativníVirtuálníOblinger, 2005Reálnétřídy, knihovny výuk.aplikacetechnologiísociálníkulturnípolitickéVzdělávací prostředí 21. století118In-formálníNe-formálníFormálníHarold Jarche, Jane Hart, 2010
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíTypy vzdělávání v prostředí 21. stoletíFormálnívzděláváníformální řízené závislé 10%Skupinověorientovanévzděláváníne-formálnísamo-řízenélzeovlivňovatzávislé najiných20%Vzdělávání vedenézájmemorganizacene-formálnísamo-řízenélzeovlivňovatzávislé najiných70%Vzdělávání vedenéosobním zájmemne-formálnísamo-řízenélzeovlivňovatnezávislé70%Náhodnévzděláváníin-formálníneřízenénezávislé70%Harold Jarche, Jane Hart, 2010119
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíFormální a neformální učeníNick Shackleton-Jones - Informal learning and thefuture, Online & Informal Learning, BBChttp://docs.google.com/View?docid=dfhwnmmc_8jw5r3bds120
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíCharakteristiky využití technologiíKonstruktivní přístup• činnost řídí sám student• zájem o věc vyšší• znalosti získávány nepřímoprostřednictvím výukových aktivit• počítač využíván jako nástroj prozískávání informací, vlastní tvůrčíuplatnění či komunikaci• často práce týmová• nejčastější formou projektovávýuka• omyly nejsou na závadu• role učitele nezastupitelná• virtuální prostředí, simulaceInstruktivní přístup•práci řídí použitý program•minimální motivace•výukové programy učící konkrétníznalosti (např. drilováním)•testování znalostí•zaznamenávání a vyhodnocovánívýsledků•samostatná práce u počítače•chyby okamžitě opravoványzpětnou vazbou•učitel je do určité mírynahrazován•některé formy distančního studiaOba přístupy nacházejí uplatnění !!!121
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíŠkolní vzdělávací prostředí122
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 123Domény učení1. Motorické dovednosti2. Verbální informace3. Intelektuální dovednosti4. Kognitivní strategie5. PostojeRobert M. Gagné - Domains of learning. Interchange. 1972Robert M. GagnéPrůběh učení1. motivace2. rozpoznání3. vštípení4. uchování5. vybavení6. zobecnění7. výkon8. zpětná vazbaRobert M. Gagné - Podmínky učení. SPN. 1975
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 124New Media Consorcium & EDUCAUSESimSchool - http://youtu.be/z-KyEem-KOcBudoucnost podle Horizon Reportu2009 2010 2011 2012 20131rokMobilnízařízeníMobilníkonektivitaElektronickéknihyMobilní aplikace MOOC1rok CloudcomputingVolné výukovémateriályMobilní zařízení Tablety Tablety2-3rokyZjišťovánípoziceElektronickéknihyRozšířená realita Výukové hryHry agamifikace2-3rokyOsobní webRozšířenárealitaVýukové hryAnalýza výuk.výsledkůAnalýza výuk.výsledků4-5letSémantickéaplikaceSnímání dotykua pohybuSnímání dotykua pohybuSnímání dotykua pohybu3D tisk4-5letChytréobjektyVizualizace datAnalýza výuk.výsledkůInternet věcíNositelnétechnologie
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíHry s výukovým potenciálemVážné hry (serious)• edutainment• předávání znalostí• simulace• řešení problému• nácvik postupu• vyjádření uměleckéhonápaduhttp://en.wikipedia.org/wiki/Serious_game125Zábava (komerce)• akční (střílečka)• adventura(dobrodružství)• hraní rolí (MUD)• simulace (podnik,vozidlo, život)• strategie (taktika)http://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_genresGamificationherní prvky mimo zábavu (včetně vzdělávání)
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíHry ve výuce126Rizika:• obtížnost hraní, složitost pravidel• časová náročnost• ztráta postavení ve třídě• nechopnost spojit cíle hraní s výukou• zlehčování - hraní není učení!Pozitiva:• vhodné řazení problémů• udržení zájmu (úkol je zvládnutelnou výzvou)• opakování vedoucí k automatizaci (v rámci úrovně)• informace "na požádání" a "právě včas"• akvárium (vlastní ekosystém, systémové uvažování)• pískoviště (bezpečný hrací prostor)James Paul Gee
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíCivilization127Hry ve výuce
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíWhyville.netVíceuživatelská virtuální prostředí (Teen Second Life), vnější motivace128Hry ve výuce
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíObčanská výchova129Hry ve výucehttp://gamesforchange.org/
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 130Hry ve výucehttp://www.hrajozemi.cz
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 131Hry ve výucehttp://www.ghetout.cz/
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 132Hry ve výucehttp://www.evropa2045.cz/
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 133Hry ve výuceAtlantis Remixed Plague
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 1343D Gamelab Guild Site3D GameLab from Student PerspectiveVýběr ve výuce použitelných online herJak mozek vnímá naše „virtuální já“? (WOW)Minecraft – hra která dává smysl3D GameLab
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíHry ve výuceMyst Exile in the classroom135Tim Rylands
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíWebQuest.cz136
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíStrukturaWebQuestu1371. Popis (úvod)2. Úkol3. Postup4. Zdroje informací5. Hodnocení6. Závěr7. Metodické pokyny
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíTradiční a Inovativní Webquestyhttp://www.kn.pacbell.com/wired/China/Action Planhttp://www.davidson.k12.nc.us/webquests/weather/138
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíTaxonomie internetových výukových projektůpodle Judi Harris139
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíVirtuální přítomnost ve tříděCelest, 11140
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíOsobní blogLaura, 11 - 25 DAYS141Martha, 9 - NeverSecondsJak v Lochgilpheadu zvítězila otevřenost
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíeTwinningZŠ Omšení, ZŠ Sivice - http://www.pozaskolu.sk/static/DetEnc/142(CZ, SK)eTwinning jako běžná součást výukyEminent a eLearning Awards 2009Eminent a eLearning Awards 2010Konference Eminent aeLearning Awards 07eTwinning jako nástroj změnyNový projekt eTwinning – významnápříležitost pro navázání spoluprácečeských škol se zahraničnímipartnery, (2004)http://www.etwinning.net/http://www.etwinning.cz/
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíVideo zprávy ZŠ Třemošnicehttp://www.zs-tremosnice.cz/143Technologiemi formovaná vize ZŠ Třemošnice
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíProjekty Gymnázia Česká Lípahttp://top10favourites.blogspot.com/Music helps us live144
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíEs war einmalZákladní škola Lipník nad Bečvou(CZ,AT,FR), 2010145
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíMake film and share IT with friends 2.0!(SE,IR) 2008eTwinningový projekt146
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíITS UP 2UMŠ (AT, GR, FR, LV, PT)http://itsup2u.wikispaces.com/Animace na téma ochrany životníhoprostředí využívající program Stop Motionhttp://youtu.be/nORKmHEshJghttp://youtu.be/0T62SaiOTaA147
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíEratosthenes experiment1482009 International Year of Astronomy(FR, ...)http://www.youtube.com/watch?v=r4Cx8BxV2Hkhttp://iya09.eratosthenes.free.fr/
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí50 easy things you can do to save the Earth(SP,DE,BG) 2009hlavní cena v mezinárodní soutěžihttp://magazinefactory.edu.fi/magazines/eT50eT/http://et50et.ning.com/149
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíMezikontinentální spoluprácehttp://flatclassroomproject.ning.com/(Friedman – Flat World)http://www.iearn.org150
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíPráce s primárními zdrojiNancy Bosch -NiemanEnhancedLearning Center,Kansas - AReally DifferentPlace, Titanic inthe Classroom151Paměť národa jakorozšířená realitaTimeglider (nebo Dipity)Demonstrační video
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí• vyvolává zájem a chuť do práce• podporuje kreativitu a umělecké cítění• posiluje literární a počítačovou gramotnost• rozšiřuje slovní zásobu• umožňuje uplatnit různé druhy nadání• povzbuzuje k řešení problémů• usnadňuje akceptování rozdílností• rozvíjí představivost• pěstuje týmového ducha• zvyšuje sebevědomíWorkshop eTwinning – wiki stránka a přehledem odkazů na použitelné nástrojeTvorba digitálních příběhů152
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíA traveling raindrop (GR, CY)Animace pomocí AniboomNo frontiers! (SP, FR)Aplikace Google Maps – Gymkana(Dokumenty, Prezentace, Picasa,Earth)Inspirativní výstupy úspěšných projektů IFascination of Light(CZ, GR)Photobucked SlideshowPeriscope153
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíInspirativní výstupy úspěšných projektů IIBetween the lines (GR, RO)Quiz - Proprofs.comDynamická mapaDebategraph.orgRozhýbáníobrázků -Flash-gear.comPrezentace Slide.com nebo SlidestoryVideo - Kaltura.comnebo např OneTrueMedia154Animoto
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíInspirativní výstupy úspěšných projektů IIIStruktura textu - WordleVoki  BlabberizeMluvící avatarCueprompterČtecí zařízeníXtranormalNástěnkaWallwisher155TalkshoeWorld VoicesVocarooLinoAudio
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíČT1 Události 21. 5. 2009eTwinning jako nástroj změny, 2010156
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředíŠkola jako digitální vzdělávací farmaVýukové činnosti odpovídající potřebám 21. století:1.Tvorba tutoriálů2.Společné poznámky z výuky3.Zkoumání aktuálního stavu probíranéproblematiky online4.Spolupráce nad rámec třídy5.Aktivity vyvolávající společenský přínos(ACUMEN Fund, A Glimmer of Hope)Alan November - Škola jako digitální vzdělávací farma157Alan November discusses tools toincrease students’ work ethic
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředíeLearningvzdělávací proces, využívající informační akomunikační technologie k tvorbě kursů, kdistribuci studijního obsahu, komunikaci mezistudenty a pedagogy a k řízení studiacs.wikipedia.org/wiki/ELearningmLearningeLearning adapted to the mobile digitalenvironmentmlearninghub.com/mlearning_lingo.htmlinstruction that can be directly accessed by alearner electronically using mobile devices andinternet technologyevolve4success.com/e-learning-glossary/Definice158
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 159eLearning VŠEMhttp://youtu.be/MUMfDwn9Gjo
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředíLearning Objects (LO)Základní stavební prvek eLearningu k výstavbě lekce,jednotky či kurzu, nebo sloužící k osvojení malého rozsahuučiva. Popis pomocí metadat, sdílení protokolem SCORM(Sharable Content Object Reference Model)Výukový objektLearning Management Systems (LMS)Systém pro řízení výuky řešící administrativu a organizacivýuky v rámci eLearningu.Moduly: nástěnka, diskusní fórum, chat, tabule, evidence.Např.WebCT, Blackboard, Fronter, Moodle, OpenClass.Learning Management SystemDigitální učební materiály160Úložiště, Repository,Repozitář, SiloDUM, LREWhat is a Learning Object Repository?
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí1.Forma definována analýzou výukových cílůvedoucí k tvorbě obsahu majícího strukturulekcí.2.Aktivní zapojení účastníka chápajícího vzděláníjako osobní vlastnictví, produkce výstupů sezp. vazbou tutora.3.Výuka má formu aktivní výměny názorů v rámciskupiny.4.Cílem je budování pro život potřebnýchpraktických dovedností, zkušeností,kompetencí.Terry Mayes, Sara de Freitas - JISC e-Learning Models Desk StudyModely eLearningu161http://spomocnik.rvp.cz/clanek/16413/
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředíAndersonův teorém interakčníekvivalence eLearningu162http://spomocnik.rvp.cz/clanek/16413/Interakce je recipročníudálost, které se zúčastníminimálně 2 objekty a obaudělají něco, co ovlivníčinnost toho druhého.E.D. Wagner - In support of a functionaldefinition of interaction, AJDE, 1994Pokud je výuková aktivita podporována alespoň jednou zetří základních typů interaktivit (student – učitel, student – student, student – výukový obsah), a tato interaktivita jedostatečně kvalitní, mohou mít ostatní minimální úroveň.Terry Anderson - The Theory and Practice of Online Learning, Athabasca University, 2008
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředíNa počítače orientované americké charter schoolsjsou novým typem škol, v nichž online počítačemřízená výuka jde nad rámec pouhého doplňkuk metodám tradičním (tzv. bledned learning).Americké hybridní školy pro síťovou generaciHybridní a virtuální školy163Online školybudou na Floriděpovinné,2008V Michiganuje eLearningpovinný,2006Seize the Day (Carpe Diem)
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředíVirtuální školy v USA164Porovnání tradičních a online škol ve výsledcíchpovinných plošných testů žáků 3.-10. ročníkův Coloradu v roce 2010Mým učitelem je počítač,2012Growth for Online Learning, Inside Higher Ed, 2013How Holly Mortimer Took HerTeaching Career Online, EdUtopia
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředíDoporučení online učitelům podle Edutopia165Online Learning podle Edutopia1. Využívej interaktivitu.2. Nech žáky postupovat vlastním tempem.3. Reaguj co nejrychleji.4. Komunikuj neformálně.5. Maximálně využívej média.6. Podporuj spolupráci.7. Používej živá online setkání s rozmyslem.8. Buď propojen.9. Organizuj svůj čas.10.Snaž se využít přímou pomoc asistentů.Ten Takeaway Tips for Online Learning“Do roku 2019 bude polovina veškeré výuky naZŠ a SŠ realizována online.”Clayton Christensen, profesor ekonomie z Harvardu
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 166http://youtu.be/7w8My_aNDDwKaplan University trailer
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 167Je eLearning mrtvý?Workshop, ALT-C 2009
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředíBlended learning představuje kombinaci vzdělávacích aktivit,které vedou studenty k učení přímo ve třídě nebo distančněprostřednictvím technologií. Tvrdím, že toto pojetí jezastaralé, protože hranice mezi lokálním a distančním jsoustále méně patrné. ... Na místě záleží stále méně a méně.Studenti jsou spojeni se svýmiv r s t e v n í k y , u č i t e l ia  s  výukovými materiálynovým, ničím neomezovanýmdynamickým způsobem. Protoj e b l e n d e d l e a r n i n g ,v  tradičním smyslu, termínem,jež ztrácí význam.Steve Wheeler, Open University- New blends in learningeLearning podle Wheelera168Nový pohled na osobní vzdělávací prostředíMy Personal Learning Network
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 169New Media Consorcium & EDUCAUSEhttp://www.msnbc.msn.com/id/3032619/vp/32634348#32634348Budoucnost podle Horizon Reportu2009 2010 2011 2012 20131rokMobilnízařízeníMobilníkonektivitaElektronickéknihyMobilní aplikace MOOC1rok CloudcomputingVolné výukovémateriályMobilní zařízení Tablety Tablety2-3rokyZjišťovánípoziceElektronickéknihyRozšířená realita Výukové hryHry agamifikace2-3rokyOsobní webRozšířenárealitaVýukové hryAnalýza výuk.výsledkůAnalýza výuk.výsledků4-5letSémantickéaplikaceSnímání dotykua pohybuSnímání dotykua pohybuSnímání dotykua pohybu3D tisk4-5letChytréobjektyVizualizace datAnalýza výuk.výsledkůInternet věcíNositelnétechnologie
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředíAnalýza výukových výsledkůSystem Signals(Purdue University)Khanova škola170Khan Academy
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředíZásady analýzy výukových výsledků1.Nutno definovat ověřované a neověřovanévýukové cíle2.Příjemcem výsledků – 1. žák (student), 2.učitel, 3. nadřízené orgány3.Etika zpracování osobních dat4.Kompetence učitelů5.Změna výukových postupů (závislost nanepřetržité zpětné vazbě)6.Hodnocení schopností učitele problematické(přidaná hodnota, vnější vlivy, mimořádní učitelése specifickými nekompatibilními metodami)7.Riziko nepředvídatelných výsledků171
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředíCíle analýzy výukových výsledků1.Dovoluje získat přehled o tom, jak žáci pracují s výukovýmobsahem.2.Pomáhá identifikovat, které výukové materiály by se mělyzdokonalit nebo nahradit.3.Umožňuje zjistit, jak mezi sebou žáci interagují.4.Poskytuje vodítko ke zlepšeníkomunikace s žáky.5.Pomáhá identifikovat témata,s nimiž mají žáci problémy.6.Pomáhá identifikovat žáky,kteří potřebují pomoc.172http://www.khanacademy.org/talks-and-interviews/v/salman-khan-talk-at-ted-2011--from-ted-com
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředíPřevrácená třídaI když je obtížné vyhovět různým vzdělávacím stylům,invertovaná (převrácená) třída zavádí postupy, ježuspokojují mnohem více studentů. Nové vzdělávacítechnologie umožňují výklad, který se většinou odehrávalve třídě, přesunout mimo ni. Činnosti, které se dělalymimo, se naopak přesouvají do třídy, kde jsou vykonáványpod dohledem instruktora.Maureen J. Lage, Glenn J. Platt,Michael Treglia - Inverting theClassroom: A Gateway to Creatingan Inclusive Learning Environment,Journal of Economic Education,Winter 2000173Khanova algebra česky, S.RašilovVyjádření neznámé ze vzorce 1http://khanovaskola.cz/
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředíPřevrácená třída podle Dr. LodgeProjekt FIZZ, North Carolina State University,The Friday Institute174http://spomocnik.rvp.cz/clanek/15613/Katie GimbarDr. Lodge McCammonhttp://youtu.be/9aGuLuipTwghttp://youtu.be/-PcSafUTNd8
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředíPřevrácená třída podle Dr. Lodge175http://spomocnik.rvp.cz/clanek/15613/In Common - Music Videohttp://youtu.be/Br7qn4yLf-I
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředíPřevrácená třída podle Erica MarcoseMatematika nové generace176Rounding a Decimal2007http://youtu.be/3o8i6B-BBdcMulti Step Equations withRachel 2011MathTrain.com MathTrain.tvhttp://youtu.be/AQj0uesFWko
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 177Budoucnost podle Horizon Reportu2009 2010 2011 2012 20131rokMobilnízařízeníMobilníkonektivitaElektronickéknihyMobilní aplikace MOOC1rok CloudcomputingVolné výukovémateriályMobilní zařízení Tablety Tablety2-3rokyZjišťovánípoziceElektronickéknihyRozšířená realita Výukové hryHry agamifikace2-3rokyOsobní webRozšířenárealitaVýukové hryAnalýza výuk.výsledkůAnalýza výuk.výsledků4-5letSémantickéaplikaceSnímání dotykua pohybuSnímání dotykua pohybuSnímání dotykua pohybu3D tisk4-5letChytréobjektyVizualizace datAnalýza výuk.výsledkůInternet věcíNositelnétechnologie
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředíhttp://youtu.be/Rb0syrgsH6MOtevřenost a sdílení výukových materiálů178Vzdělání pro elity není schopnozajistit udržitelný život na ZemiVlastní řízení studia a svoboda jeneoddělitelnou součástí vzdělánípro 21. století.Terry Anderson - Alt C Final, 2009 Otevřená dostupnost je víc nežjen nový model publikovánívýukových materiálů, je jedinoumožnou etickou volbou pro pro tyučitele a adademické pracovníky,kteří věří, že jejich úkolem jepodchytit zájem většího okruhulidí než jen těch několika, kteříse nacházejí v jejich fyzickémdosahu.Gideon Burton - Scholar or PublicIntellectual, Academic Evolution Blog, 2009David WileyVliv otevřenosti na budoucnost školství
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředíOpen University Model179Taylor, J.C. 2007. Open courseware futures:Creating a parallel universe. e-Journal ofInstructional Science and Technology (e-JIST),Vol 10, No. 1. Online: http://www.ascilite.org.au/ajet/e-jist/docs/vol10_no1/papers/full_papers/taylorj.htm
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 180MOOCMasivní otevřené online kurzyDavid Cormier - What is a MOOC?
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 181A History of MOOCsYEAR: 2011• Introduction to Artificial Inteligence,Stanford• Change.MOOC - Change: Education,Learning, and Technology! (Fall2011)• eduMOOC - Online Learning Todayand Tomorrow (Summer 2011)• DS106 - Digital Storytelling(Summer 2011)MobiMOOC - Mobile Learning(Spring 2011)• LAK11 - Learning and KnowledgeAnalytics (Spring 2011)• CCK11 - Connectivism andConnective Knowledge (Spring 2011)YEAR: 2010• PLENK - Personal LearningEnvironments Networks andKnowledge (Fall 2010)YEAR: 2009• Connectivism CCK09 (Fall 2009)• Connect! Your PLN Lab (Fall2009)YEAR: 2008• Connectivism CCK08 (Fall 2008)- the first MOOCPre-MOOCs: 2007• EC&I 831 - Social Media & OpenEducation (Fall 2007)• INST 7150 - Intro to OpenEducation (Fall 2007)George Siemens and Stephen Downes, mooc.ca
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 182Sebastian Thrun - Stanford AI Class MOOCJak jeden kurz změnil život profesora ThrunaUniversity 2.0 - Sebastian ThrunVelký MOOC boom pokračuje - cMMOC vs xMOOCUdacity, Coursera, edX, Coursesites, Canvas
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 183Platforma xMOOC kurzůhttp://www.flickr.com/photos/92318598@N04/8469446680/
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 184xMOOC vs. cMOOCContact North - How really relevant and practical are Open Educational Resources?: A casefor a little humility about the potentialJane Hart - The changing role of L&D: from “packaging” to “scaffolding” plus “social capabilitybuilding”Model tlaku Model tahuStudent/Learner 3.0:"The Teacher"Možnosti otevírajícívlastní cesty zapoznáním
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 185Ed Tech Pulls in $1.1B of Funding in 2012http://www.cbinsights.com/blog/venture-capital/ed-tech-deals-bubbleEd Tech’s Top 10 Deals of 2012Ed Tech’s Top 10 Deals of 20121. Desire2Learn $80m2. Open English $43m3. Lumos Labs $31.5m4. Echo360 $31m5. 2U $26m6. Chegg $25m7. Kaltura $25m8. Edmodo $25m9. The Minerva Project $25m10. Orbis Education $24.33m
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 186http://www.pearson.com/news/2013/february/introducing-pearson-catalyst--the-edtech-incubator-programme-for.html
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředíODMĚNA nebo SMYSLMERIT or PURPOSEAlan November, Eric Marcos, childernfrom Lincoln Middle School, SantaMonicaSpecial Talk - Digitals Next Frontier: Education187Rupert Murdoch on G8 forumIdeaJam: Education Live StreamConfidential Student And TeacherData To Be Provided To LLC Run ByGates and Murdoch
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředíAMPLIFY TABLET188http://cdr.cz/clanek/amplify-tablet-moderni-vyuka-v-usa-na-scenehttp://www.amplify.com/tablet/http://youtu.be/uT8s66oXP_A
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 189http://www.salon.com/2013/03/11/getting_rich_off_of_schoolchildren/
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 190Kam jdou peníze ze školství v USAA Closer Look at Cyber Charter Schools: Ali Carr-Chellman @ TEDxPSUStrategieskutečnéreformyškolstvíAli Carr-Chellman,PSU,College ofEducation
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředíIncome InequalityAround the World Is aFailure of Capitalism,The Atlantic, May 132011191Source:Global Wealth Report, CreditSuisse Research Institute, October2010World / GlobalInequality, Inequality.org,2011Rozdíly mezi lidmi se zvětšujíDouglascriticizes thereal Wall StreetBohatší lidé častějipodvádí, zjistilipsychologové,Aktuálně.cz, 4.3.2012
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 6. Neformální prostředíVývoj internetuúspěšněovlivňován záměrygenerujícími zisk.Chris AndersonAnderson vs. OReilly192Co má společného budoucnostwebu se vzděláváním?Web je mrtvý, aťžije internet!The Web Is Dead. Long Livethe Internet, Wired, 2010Bez inovace není opravdový pokrok možný a neobejdese bez ní žádný účinný podnikatelský záměr.Tim OReillyOtevřenost a uzavřenost vždy bylya jsou v dokonalé rovnováze.Pozor na internetovéinformační bubliny!
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 7. Informální prostředíDavid White - rezidenti/návštěvníci193http://spomocnik.rvp.cz/clanek/14339/ PREZI
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 7. Informální prostředíhttp://spomocnik.rvp.cz/clanek/12573/194Taxonomie vzdělávacích cílůpro neformální prostředí1.Otevřenostvšechny výsledky práce včetněmomentálních nápadů zveřejňovat2.Návodnostukazovat ostatním cestu za poznáním(Twitter)3.Zapojenívytvářet si osobní vzdělávací prostředí,diskutovat, kritizovat, sdílet, pomáhat4.Spolutvorbaspolečně tvořit něco nového, vše je výsledkem propojeníinformací a lidí (konektivismus)Beth Kanter - What is the scaffolding for learning in public?, May 10, 2011
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 7. Informální prostředíOblasti kurikula:1. nutný učitel zběhlý v danémučivu i didaktice;2. asistent o něco znalejší nežsami žáci (mediátor);3. pouze spolupráce vrstevníků apřístup k internetovým zdrojům.Sugata Mitra (Newcastle University) - MinimallyInvasive Education : A progress report on the "Hole-in.the-wall" experiments, 2003Mitrova díra ve zdi195Debata o vzdělávacích technologiíchnejen v rozvojových zemíchCo vidíme v díře ve zdi?Kam až dohlédneme dírou ve zdi?Děti samy bez přispění učitele za 9 měsícůdosáhly počítačové gramotnosti odpovídající42 %, což je podle průzkumů počítačovágramotnost běžné pracovnice v kanceláři.Build a School in the Cloud
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 7. Informální prostředíVýzkumníci potvrzují, že iniciativy na adekvátnízměnu přípravy učitelů jdoucí shora dolů stáleznovu a znovu selhávají ...Řešením pro vnímavého učitele se zájmemo sebezdokonalování je odhalovat možnostivzdělávacích technologií ze svého sedadlav autobuse nebo ve vlaku. Jsme stále vícevtahováni do poznávání v parku, při čekání napřítele, nebo když si objednáme kávu.Dean Groom - The Downtime Learner theory, 2011Učitel v informálním prostředí196V jakém věku je vhodné mít účet na Facebooku?Učitel a sociální sítěProstojové učení podle Grooma
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 7. Informální prostředíMaria Popova - Brain PickingsVědecké poznávání podle Marie Popovové (pohádka o Bulharce ze Sofie)Učitel jako online kurátor197Audrey Waters - Hack EducationBude se jednou vzdělávání odehrávat na Facebooku?Nové nápady většinou vycházejí z  myšlenek vyvolanýchasociacemi, které vznikají na základě předchozích zkušenostía vzdělání. … Čím větší je kapacita našich znalostí, tím vyššíje pravděpodobnost, že může vzniknout užitečná kombinace.Jsou-li navíc k  dispozici i  znalosti přesahující do blízkýchnebo ještě lépe do vzdálených oborů, je naděje na vznikskutečně originálního nápadu mnohem větší.John Dewey - How We Think, 1933
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 7. Informální prostředíKurátor jako zprostředkovatel poznání198Beth Kanter - The Unexpected Benefits of Content Curation, GLOBALEDCON 2012
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 7. Informální prostředíŽáci jako kurátoři199http://prezi.com/ev6mjttciqcs/a-flipped-classroom-students-as-curators-with-storify-by-sherry-jones/
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 7. Informální prostředíScoop.it - nástroj online kurátora200
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 7. Informální prostředíJe na místě se ptát, před čím děti vlastně chráníme? Je snadnaším cílem zajistit, aby si myslely, že jejich přítomnost nainternetu má být anonymní? Naším úkolem je pomáhat jimpochopit všechny důsledky, které online aktivity přinášejí. Přecez  nich nechceme vychovat anonymní uživatele. Anonymita vedek nedostatku zodpovědnosti u dětí i u dospělých.Julie A. Cunningham - Nameless, Faceless Children (Blogs & Internet Safety),Julie Cunninghams Digital Portfolio, 2010Internetová bezpečnost201Etický kodex pro práci žáků a učitelů s informacemi10 principů internetové bezpečnosti školDěti bez jména a bez tváře
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 7. Informální prostředí• Průměrná délka soustředění před prvním vyrušením méně než 3 min.• Většinu rušivých podnětů vyvolávají technologie - 1. více různýchzařízení, 2. textové zprávy, 3. Facebook.• Lepších studijních výsledků dosahují studenti, kteří se dokážou délesoustředit a mají za tímto účelem vypracovanou určitou strategii.• Mnohem horších studijních výsledků dosahují ti studenti, kteří seobklopují multimedii a dělají více věcí najednouLarry Rosen - Helping Your Children Study Amidst Distracting Technologies, Huffingtonpost.com, 2012Rizika podle Rosena202Rizika spojená s technologiemi podle RosenaNarcistická porucha osobnostiSyndrom falešného zvonění (phantom ringing)Obsedantně kompulzivní poruchaKontrola min. 1x za 15 min.%DOPORUČENÍ:Technologické přestávky
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. BudoucnostThomas H. Davenport,, Jeanne G. Harris & Robert Morison - Analytics at Work:Smarter Decisions, Better Results, Harvard Business Press , 2010Význam analýzy dat pro rozhodováníCo se stalo?(zpráva)Co se děje?(výstraha)Co se bude dít?(extrapolace, vize)Jak a proč seto stalo?(modelování)Co se má udělathned teď?(doporučení)Co nejlepšího(nejhoršího) se můžestát?(předpověď,optimalizace, simulace)minulost přítomnost budoucnostinformaceporozumění203Budoucnost vzdělávání
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. BudoucnostVzdělávání budoucnostikurz chápání budoucího světaDavid Cormierhttp://www.kurneyramsey.com/images/Night%20LIfe/3%20street%20lamps.jpg1 – Odhalování souvislostízkoumání minulých úspěšných odhadů2 – Trendyzkoumání budoucího vývoje (Horizon),braistorming o indikátorech3 – Proces rozhodováníGary Klein Streetlights and Shadows: Searching for the Keys toAdaptive Decision Making4 – Scénáře budoucnostiskupinová tvorba popisů vývoje obsahujících příběh5 – Vlastní chápání vývoje (rozhodování)http://edfutures.com/204
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost 205Minulé prognozy vývojeJaké mělo být vzdělávání v roce 1975? Výukový notebook z roku 1968100 let od Zastavení strojeTrvalo to celých 15 vteřin, než se zaoblená deska v jejíchrukou rozjasnila. Proběhla přes ni slabá modrá záře, temná sezbarvila do purpurova, a najednou uviděla obraz svého syna,který žil na druhé straně zeměkoule. A on jí také viděl.E.M. Forster - The Machine Stops , Oxford and Cambridge Review, 1909B.F Skinner.Teaching machine andprogrammed learning
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. BudoucnostWilliam GibsonKyberprostor (cyberspace) - Společná halucinace,kterou denně prožívají miliardy oprávněných operátorůkaždé národnosti … Grafická prezentace dat stojící narozhraní každého počítače a lidského systému.Nepředstavitelná komplexnost. Řada světel končícíchv nekonečnu myšlení, seskupení a rozložení dat.William Gibson - Neuromancer, 1984206Kudy se ubírá vývoj vzdělávacích technologií?Budoucnost je již zde -jen není rovnoměrněrozložená.William Gibson, 1993William Gibson enters Cyberspace!
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost 207Prognóza úrovně automatizacev zemích EU do roku 2020
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost 208Intel Says "Compute Moves to Zero" by 2020http://readwrite.com/2012/09/11/intel-dabbles-in-science-fiction
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost 2091 rok 2-3 roky 4-5 let2004Výukové objekty Rychlé prototypování (3D tisk) Kontext.prog. (Rozšířená realita)2004Škálovatelná vektorová grafika Víceúčelové interfejsy Znalostní (sémantický) web2005Celoživotní vzdělávání Inteligentní vyhledávání Sociální sítě2005Bezdrátové (mobilní) připojení Výukové hry Kontext.prog. (Rozšířená realita)2006Sociální sítě Mobilní telefony v kapse Rozšířená realita a vizualizace2006Osobní vysílání Výukové hry Kontext.prostř. (Rozšířená realita)2007Uživateli generovaný obsah Mobilní telefony Nové formy vědeckého publikování2007Sociální sítě Virtuální světy Masivní víceuživatelské hry2008Uživatelské video Rychlé mobilní sítě Kolektivní inteligence2008Kolaborativní weby Sdílení dat Sociální operační systémy2009Mobilní zařízení Zjišťování pozice Sémantické aplikace2009Cloud computing Osobní web Chytré objekty2010Mobilní konektivita Elektronické knihy Snímání dotyku a pohybu2010Volné výukové materiály Rozšířená realita Vizualizace dat2011Elektronické knihy Rozšířená realita Snímání dotyku a pohybu2011Mobilní zařízení Výukové hry Analýza výuk. výsledků2012Mobilní aplikace Výukové hry Snímání dotyku a pohybu2012Tablety Analýza výuk. výsledků Internet věcí (Chytré objekty)2013MOOC Hry a gamifikace 3D tisk2013Tablety Analýza výuk. výsledků Nositelné technologie10 let Horizon Reportů10 let Horizon Reportů
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. BudoucnostThe New Media Consortium, Educause Learning Initiative. Horizon Report 2013Klíčové trendy Horizon 20132101. Koncept otevřenostidostupností informací, transparentnost2. Masivní otevřené online kurzyalternativa vysokoškolské výuky3. Informální vzdělávací prostředíurčující pro uplatnění na trhu práce4. Změna role učitelůzpůsobená dostupností výuk. mat.5. Vývoj didaktických teoriíintegrace online i hybridního učení6. Využití velkých datpersonalizace, měření úspěšnostiChris Anderson - The End of Theory: The Data Deluge Makes theScientific Method Obsolete, Wired Magazine, 2008.Jaká je budoucnost pedagogického výzkumu?
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. BudoucnostÚroveň školství podle OECDÚroveň školství podle OECDÚroveň školství podle OECDEkonomický vývojEkonomický vývojEkonomický vývojpreindustriální rozvojové hospodářství <> vysoká přidaná hodnota a mzdaKvalita učitelůKvalita učitelůKvalita učitelůjen o málo víc než nižší střední vzdělání <> vysoká profesionální kvalitaVzdělávací plán, metody a hodnoceníVzdělávací plán, metody a hodnoceníVzdělávací plán, metody a hodnocenízákladní gramotnost, paměťové učení <> komplexní dovednosti, kreativitaOrganizace práceOrganizace práceOrganizace prácehierarchická, autoritativní <> rovnost, kolegialitaZodpovědnost učitelůZodpovědnost učitelůZodpovědnost učitelůorientovaná k nadřízeným <> orientovaná ke kolektivu a rodičůmInkluze žákůInkluze žákůInkluze žákůjen nejlepší mají dobré výsledky <> všichni mají dobré výsledky211Strong Performers and Successful Reformers in Education: Lessons from PISA for the United States, OECD, 2010, ISBN978-92-64-09666-0 Bude PISA 2009 pro nás poučením? - http://spomocnik.rvp.cz/clanek/10289/
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. BudoucnostŠkolství budoucnosti podle OECDScénář 1 – Tradiční byrokratický systémimunní vůči změnám, preferovány osvědčené postupyScénář 2 – Školy vzdělávacími centryvýznamná role ve spol., investice, experimenty,inovaceScénář 3 – Školy sociálními centryneformální formy výuky, sdílení, propojenostScénář 4 – Rozšířený model trhunespokojenost, růst soukromých služeb, rozdílyScénář 5 – Vzdělávací sítěšk. nahrazeny zájmovou sítí, výuka ovlivněna kulturouScénář 6 – Zhroucení vzdělávacího systémunespokojenost, chybná politika, učitelé odcházejí212OECD Schooling for Tomorrow - The Starterpack: Futures Thinking in Action, 2008
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. BudoucnostBeyond Current Horizons - Future scenarios213FutureLab - http://www.beyondcurrenthorizons.org.uk/scenarios/ataglance/, 2009
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. BudoucnostZákladní trendy možného vývojepodle FutureLab2141. Věř si!Ve společnosti převládne přesvědčení, že za svůjživot je každý zodpovědný sám. Role a vliv státuse zmenšuje, individualizace je na vzestupu.2. Snaž se někam patřit!Společenský vývoj způsobuje rozpory mezi různýmiskupinami obyvatelstva. Lidé, kteří si chtějízachovat svou identitu, hledají ochranu u státu,hnutí, firmy apod.3. Hledej spojení!Vývoj vede k chápání společných zájmů jakonadřazených nad zájmy osobními. Všichni cítí, jakjsou závislí na druhých. Riziko, jemuž čelí jedenjedinec či skupina, se týká všech.FutureLab - http://www.beyondcurrenthorizons.org.uk/scenarios/ataglance/, 2009
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. BudoucnostBudoucnost podle KnowledgeWorksRecombinant Education: Regenerating the Learning Ecosystem,KnowledgeWorks Forecast 3.0, 20122151. Demokratizované možnosti uplatnění.Dostupnost know-how prostřednictvím sociálních sítí a MOOC.Možnost uplatnění bez velkých počátečních nákladů.2. Vysoká kvalita života.Analýza velkých dat spolu s pokrokem v odhalováníkognitivních funkcí mozku způsobí zlom v možnostechindividuální podpory poznávacích procesů.3. Pracovní uplatnění bez institucí.Práce nebude tolik vázána na instituce, více různých povolání.Nutná kombinace řady dovedností a zkušeností, jež budouprokazovány alternativními způsoby.4. Vzdělávací sítě na míru.Nový typ služeb ovlivňujících zkušenosti a zájmy zákazníků.Každý si buduje svou vlastní školu.5. Sdílená sídla.Vyšší efektivita státu, koncentrace obyvatel, modulární datyřízený systém.
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost1. Táhněte, netlačte! (Papert)2. Budujte na základě souvislostí! (Bloom)3. Přestaňte používat označení „soft skills“!4. Akceptujte odlišnosti! (Gardner)5. Přestaňte kázat ze stupínku! (Mitra)6. Buďte antropology, ne archeology! (Postman)7. Budujte vzdělávací komunitu! (Vygotsky)8. Buďte tvořiví! (Piaget)9. Změňte hodnocení výsledků! (Siemens)10. Formujte budoucnost! (Turkle)http://spomocnik.rvp.cz/clanek/10959/Deset doporučení pro školu 21.st. podle IDEO216
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost 217Kolektivní inteligence15 zásad angažovaných sardinekDohlížejí na vše stroje láskyplné milosti?Loren Carpenter experiment California 1991MIT zkoumá kolektivní inteligenci
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnost 218Kolektivní inteligenceSpectacular Starling FlockČtyři principy otevřenosti podle Tapscotta a TEDGlobal 2012
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. Budoucnosthttp://www.flickr.com/photos/curiouslee/3485479724/Vzdělávání jako živoucí organizmus219Jak roste oddenek?http://spomocnik.rvp.cz/clanek/13889/
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 8. BudoucnostSeymour Papert InterviewOne Laptop per Child220http://www.youtube.com/watch?v=FQCZa8MyWIg
  • 2013 BoBr stranaVZ_TECH_21 221Děkuji všem lidem, kteří mi stále pomáhají hledat a nacházet!