• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Vzdělávací technologie 21. století - prezentace
 

Vzdělávací technologie 21. století - prezentace

on

 • 5,733 views

Prezentace pro stejnojmenný předmět Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Prezentace pro stejnojmenný předmět Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Statistics

Views

Total Views
5,733
Views on SlideShare
3,441
Embed Views
2,292

Actions

Likes
0
Downloads
43
Comments
1

5 Embeds 2,292

http://spomocnik.rvp.cz 1482
http://www.ceskaskola.cz 421
http://clanky.rvp.cz 278
http://www.edmodo.com 106
http://feeds2.feedburner.com 5

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Vzdělávací technologie 21. století - prezentace Vzdělávací technologie 21. století - prezentace Presentation Transcript

  • Vzdělávací technologie 21. století Bořivoj Brdička bobr@cesnet.cz Spomocnik. Spomocnik.blogspot.com Katedra informačních RVP.cz technologií a technické @spomocnik výchovy Karlova univerzita v Praze Pedagogická fakulta & Martin Rusek KChDCh UK PedF VZ_TECH_21 verze - 121219 2012 BoBr strana 1
  • Tématické celky:1. Didaktické aspekty současného vývoje technologií2. Výzkum edukačních technologií, výukové cíle pro 21. století3. Od školy 1.0 ke škole 2.04. Konektivismus5. Technologie ve formálním vzdělávacím prostředí6. Technologie v neformálním vzdělávacím prostředí7. Technologie v informálním vzdělávacím prostředí8. Vliv technologií na budoucnost školství VZ_TECH_21 2012 BoBr strana 2
  • Vývoj mobilních technologií http://youtu.be/5bHVGev9UCU VZ_TECH_21 1. Vývoj 2012 BoBr strana 3
  • Růst objemu informacíIDC White Paper - sponsored The Zettabyte Era - Cisco Visual by EMC Networking Index230 – Giga, 240 – Tera, 250 – Peta, 260 – Exa, 270 - Zetta VZ_TECH_21 1. Vývoj 2012 BoBr strana 4
  • Zrychlující se vývoj šíření informacíDominantní Dominantní Dominantní Dominantní Dominantní mluvená psaná tištěná vizuální digitální kultura kultura kultura kultura kultura Táborové Rukopisy Knihy TV Internet ohně 400 př.n.l. 1500 1950 2000 VZ_TECH_21 1. Vývoj 2012 BoBr strana 5
  • Vývoj výukových metod (RVP)Instruktivní přístup Konstruktivní přístup• programovaná výuka • projektová výuka• pevné osnovy a standardy • tématický učební plán• požadovány konkrétní znalosti • požadováno splnění úkolu• učení drilováním • učení pochopením souvislostí• předměty odděleny • předměty spojeny tématy• hodiny odděleny • hodiny spojeny tématy• všichni dělají totéž • individuální nebo týmové úkoly• testování a známkování • slovní hodnocení• učitel nejvyšší autoritou • učitel pomocníkem a průvodcem• kázeň nejvyšší ctností • zájem o věc nejvyšší ctností• škola uzavřená okolí • škola otevřená nejen okolí• učitel je zdrojem informací • kdokoli může být zdrojem inf. VZ_TECH_21 1. Vývoj 2012 BoBr strana 6
  • Vývoj výukových metod Tradiční versus Inovativníhttp://youtu.be/PufFVs-hH0U http://youtu.be/PG7wyTW74W0 VZ_TECH_21 1. Vývoj 2012 BoBr strana 7
  • Vzdělávací koncepce posledních 100 let Behaviorismus Kognitivismus Konstruktivismus Konektivismus černá skřínka strukturované chápání informačních individuální poznáváníPrincip – zkoumá se programovatelné struktur v sítipoznávání jen vnější založené na sociálním poznání (mozek (překonává individuální principu chování jako skladiště) přístup) řízené poznávání osobní nasazení, různorodost sítě metoda cukru navazující naProč? sociální a kulturní umožňuje najít a biče (Pavlov) předchozí prostředí, aktivizace nejvhodnější cestu znalosti kódování, znalosti dynamicky znalosti konstruovány naFunkce opakovaná ukládání, konstruovány na základě dynamicky sepaměti zkušenost vybavení základě předchozích měnící sítě definování cílů vlastní zájem, osobníJak? podnět, reakce dle osnov, plnění aktivní účast v síti kontakt s lidmi plánu, ověřování učení zpaměti, komplexní přístupTypická plnění úkolu řešení problémových procvičování, využívající rozličnémetodika (dril) úloh zkoušení zdroje George Siemens, 2006, http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism_self-amused.htm VZ_TECH_21 1. Vývoj 2012 BoBr strana 8
  • Snaha o reformu od 20.let 20.st Progressive Education in the 1940s VZ_TECH_21 1. Vývoj 2012 BoBr strana 9
  • Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů:1.Pamatovat doslovně opakovat2.Pochopit porozumět termínům a koncepcím, vysvětlit vlastními slovy, parafrázovat text3.Aplikovat řešit problém na základě porozumění4.Analyzovat formulovat teoretické vysvětlení nebo matematický či logický model, odvodit zákonitost5.Vyhodnotit vybrat a zdůvodnit nejvhodnější řešení6.Vytvořit kombinací vytvořit (vymyslet) něco nového (na základě zvládnutí předchozích stupňů) Bloom, B. : Taxonomy of educational objectives. Handbook I: cognitive domain. New York: Longmans, Green & Co., 1954 VZ_TECH_21 1. Vývoj 2012 BoBr strana 10
  • Meliorace jako nejvyšší cíl Melioration - the act or an instance of improving or the state of being improved. thefreedictionary.com/melioration Meliorace - metoda výběru nejvhodnějšího postupu kombinováním různých v danou chvíli použitelných variant chování u zvířat Richard HerrnsteinMeliorace jako 7. nejvyšší stupeň Bloomovy taxonomiepředstavuje schopnost vypůjčit si koncept z nějakéhooboru (vybrat nejvhodnější postup), který se zdá býtnaprosto odtržen od svého kontextu, a přizpůsobit jej pro aktuální úkol, který právě řešíme. David Passig - Melioration as a higher thinking skill of future intelligence. Teachers College Record, 2007Andrea Patáková - Co má meliorace společného s modelem TPCK? VZ_TECH_21 1. Vývoj 2012 BoBr strana 11
  • Gardnerova koncepce více-složkové inteligence:1.jazyková2.logicko-matematická3.vizuální (prostorová)4.pohybová5.hudební6.interpersonální (mezilidská)7.intrapersonální (týkající se sebe sama) Howard Gardner (profesor pedagogiky a psychologie, Harvard University): Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, 1983 VZ_TECH_21 1. Vývoj 2012 BoBr strana 12
  • Piagetova koncepce trvalé aktivity mozku: Lidský mozek je ve všech fázích vývoje vždy ochoten se tvůrčím způsobem zapojit do aktivního poznávání Jean Piaget - To Understand Is To Invent, 1972 1. senzomotorická inteligence (1.5 – 2) 2. symbolické a předpojmové myšlení (2 – 4) 3. názorné (já) myšlení (4 – 8) 4. konkrétní operace (8 – 12) 5. formální operace (od 12) VZ_TECH_21 1. Vývoj 2012 BoBr strana 13
  • Vygotského koncepce sociálního původu učení:Zdrojem poznání je vztah k jiným lidem.Lev Semjonovič Vygotskij: The problem of the cultural development of the child, 1929 Zóna nejbližšího vývoje (ZPD) - dolní hranice lze dosáhnout samostatně, horní s pomocí podnětného prostředí (scaffolding). Lev Semjonovič Vygotskij: Mind in society, 1978 VZ_TECH_21 1. Vývoj 2012 BoBr strana 14
  • Komenského “škola hrou” Je to hra, která dítěti dovoluje dostat se nad rámec běžného chování. Lev Semjonovič Vygotsky: Thought and language, 1986Ne bez příčiny se škola nazývá hrou, nýbrž aby senaznačilo, že všechno se má zařizovat jako při hře, aby všechno šlo ochotně a příjemně. A kdo kdy užívá při hře hněvu, žluči, pohlavků a karabáče? Jan Amos Komenský: Vybrané spisy J.A.Komenského IV. Praha: SPN, 1966 Škola bez kázně, mlýn bez vody. Jan Amos Komenský: Vybrané spisy J.A.Komenského I. Praha: SPN, 1958 VZ_TECH_21 1. Vývoj 2012 BoBr strana 15
  • Socratův odkaz dnešku Vzdělávání je Výuka přestává být závislá na obsahu ... zapalování ohně, Již dnes jsme schopni získat ne naplňování okamžitě odpověď téměř na prázdné nádoby. libovolnou otázku ... Měli bychom vést žáky k tomu, aby nikdy zcela nevěřili tomu, co se dozvědí. Pedagogika otázek (Houman Harouni) David White: Education should move us, University of Oxford, 2012Technologie vrací pedagogiku tam, kde vždy měla být Siemensova duplikační teorie hodnoty vzdělávání Sokratovská metoda VZ_TECH_21 1. Vývoj 2012 BoBr strana 16
  • Vizualizace historie filosofieWikipedia, DBpedia, Gephi http://drunksandlampposts.files.wordpress.com/2012/06/philprettyv4.png VZ_TECH_21 1. Vývoj 2012 BoBr strana 17
  • Holistický přístup podle Palouše Starověk - Středověk - Novověk - SvětověkDochází k návratu do stavu podobnému tomu, jaký býval ve starověku. Postoj člověka se mění z pozice vnějšího pozorovatele okolního světa zpět do stavu, v němž je lidstvo chápáno jako součást vesmíru.Svět je jeden tvořivě se rozvíjející celek, jehož všechny součásti spolu souvisí a mohou být stejně významné. PALOUŠ, Radim. Totalismus a holismus. Praha : Karolinum, 1996. ISBN 8071842818 Role internetu ve vzdělávání, 3. VLIV PŘÍBUZNÝCH OBORŮ, 3.1. Filosofie VZ_TECH_21 1. Vývoj 2012 BoBr strana 18
  • Funkce mozkuTEDxUIUC - Sherry Turkle Vliv technologii na rozvoj Alone Together lidského myšlení Jak Google ovlivňuje naši paměť Dělá z nás Google hlupáky? Soustředění se v éře internetu Je efektivní multitasking mýtus? Hry pomáhají dětem cvičit pozornost Jak na krátkodobou paměť? Portrét Sherry Turkle Jak mozek vnímá naše „virtuální já“? VZ_TECH_21 1. Vývoj 2012 BoBr strana 19
  • Marshall McLuhanGlobální vesnice je světem, ve kterém je každýmnožstvím komunikačních sítí spojen s lidmi pocelém světě tak, že může snadno komunikovats každým stejně, jako by to byl jeho soused odvedle. Media sice poskytují látku k přemýšlení, ale zároveň ovlivňují samotné myšlenkové procesy. Médium je zpráva! Marshall McLuhan, Understanding media, 1964 VZ_TECH_21 1. Vývoj 2012 BoBr strana 20
  • Schopnost zapomínatNezapomínejme zapomínat DisconnectViktor Mayer-Schönberger - Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital AgeZapomínání podle Richardsona• Nejsme jedinými experty na výukový obsah ve třídě.• V mnoha případech nevíme víc, než naši žáci.• Učení není nezávislý samostatný proces.• Nestačí naučit žáky spolupracovat v rámci třídy.• Musíme se zbavit strachu jít s žáky do online prostředí.• Není třeba, že každý žák musí jít po stejné cestě a naučit se totéž.• Není pravda, že naši žáci nemají vědět, jak se my sami učíme.• Pokrok při realizaci vzdělávacích cílů není jen věcí škol. Je to problém celospolečenský.Zapomeňte! vzkazuje DedeMusíme zcela zapomenout na léty zažité podvědomé chápání podstatyvzdělávacího procesu. Tradiční výukové postupy jsou sice stálepoužitelné, ale jejich postavení se zásadně mění. VZ_TECH_21 1. Vývoj 2012 BoBr strana 21
  • Sir Ken Robinson: Nastolme revoluci vzdělávání!http://www.ted.com/talks/lang/cze/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution.html VZ_TECH_21 1. Vývoj 2012 BoBr strana 22
  • Ray Kurzweil - Zákon zrychlujících se změn The Law of Accelerating Returns http://www.youtube.com/watch?v=WFR3lOm_xhE http://en.wikipedia.org/wiki/File:PPTExponentialGrowthof_Computing.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:PPTExponentialGrowthof_Computing.jpg VZ_TECH_21 2. Výzkum 2012 BoBr strana 23
  • Efekt Červené královnyMusíš běžet ze všech sil, abys zůstala na místě.Chceš-li se dostat někam jinam, musíš utíkat aspoňdvakrát tak rychle.Lewis Carrol, Za zrcadlem a co tam Alenka našla, 1871 (ilustrace John Tenniel) VZ_TECH_21 2. Výzkum 2012 BoBr strana 24
  • Doporučení evropského ICT clusteru http://spomocnik.rvp.cz/clanek/10661/http://www.kslll.net/Documents/Key%20Lessons%20ICT%20cluster%20final%20version.pdf DGEAC Thematic Working Group on ICT and Education VZ_TECH_21 2. Výzkum 2012 BoBr strana 25
  • Hippelova technologická inovace Čelní uživatelé cítí potřebu existence takového produktu, jež bude trhem požadován až za několik měsíců či let. Jejich potřeba je tak velká, že často požadovaný nový produkt sami začnou vyvíjet. Eric Von Hippel - Democratizing Innovation, 2005Hippelova technologická inovace ve školství VZ_TECH_21 2. Výzkum 2012 BoBr strana 26
  • Systémová inovace ve školství... vyžaduje nový přístup v oblasti vzdělávacípolitiky - musí být orientována na podporu,zaznamenávání a sdílení rozličných výukovýchpostupů tak, aby se v rámci diverzifikovanéhosystému mohly vyvíjet všechny změnyschopné inovace vyvolat. Podpora a šířeníshodných univerzálních postupů je s tímtopřístupem v rozporu. Kieron Kirkland, Dan Sutch - Overcoming the barriers to educational innovation, Futurelab, 2009 VZ_TECH_21 2. Výzkum 2012 BoBr strana 27
  • Zakotvená akce (GA) podle Socola Všichni učitelé musí být inovativními experimentátory a všechny školy laboratořemi odhalujícími, co je v oblasti vzdělávání možné. Místo tradičních postupů, jež seosvědčily při zkoumání čistě technicky či přírodovědně orientovaných procesů, je třeba nasadit metody vhodné pro zkoumání společenských jevů, jako je kvalitativní analýza zvaná Grounded Theory aplikovaná v rámci akčního výzkumu. Ira David Socol (Michigan State University) - Rejecting "Evidence-Based Practice", 2012Problémy standardizace podle Socola VZ_TECH_21 2. Výzkum 2012 BoBr strana 28
  • Funkční gramotnost literární+dokumentová+numerická+jazyková+informační+síťová Přestože dochází k překotnému rozvoji technologií, to, co by mělo být řídícím principem vzdělávací reformy, nejsou technologie ale změněný způsob zacházení s informacemi. David Warlick Jeff Utecht Je to poprvé v historii lidstva, kdy úkolem nás učitelůje připravit žáky na budoucnost, kterou neumíme jasně popsat. David Warlick VZ_TECH_21 2. Výzkum 2012 BoBr strana 29
  • Kompetence pro 21. století Komunikace Schopnost učit se v mateřském jazyce Komunikace v cizích Sociální a občanské jazycích schopnosti Matematická schopnost a základní schopnosti Smysl pro iniciativu v oblasti vědy a a podnikavost technologií Schopnost práce Kulturní povědomí s digitálními a vyjádření technologiemiDOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčovýchschopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES), jež je základem programu LLP (Life Long LearningProgramme) VZ_TECH_21 2. Výzkum 2012 BoBr strana 30
  • ICT standardy BECTA pro žáky1.Žák chápe výukovou roli technologií.2.Žák rozvíjí své schopnosti využití technologií k vyhledávání informací a rozhodování, které z nich jsou potřebné pro jeho práci.3.Žák je schopen vyhodnotit nalezené informace a použít je k prezentaci vlastních myšlenek.4.Žák je schopen používat široký repertoár technologických nástrojů na podporu své práce v různých předmětech. Vzdělání proVZ_TECH_21 2. Výzkum v Británii příští generaci 2012 BoBr strana 31
  • ICT standardy ISTE pro učitele1.Podporují a inspirují učení žáků a jejich tvořivost2.Připravují vzdělávací a hodnotící aktivity odpovídající digitálnímu věku3.Ve své práci běžně využívají technologie4.Budují a podporují zodpovědnost a občanství5.Věnují pozornost sebezdokonalování a profesionálnímu růstu Nové technologické standardy ISTE pro učitele VZ_TECH_21 2. Výzkum 2012 BoBr strana 32
  • Rogersův difusionismus inovacíDifusní model učitele ACOT:Přežití, Mistrovství, Vcítění, InovaceMandinach, E. B., & Cline, H. F. (1994). Classroom dynamics: Implementing a technology-basedlearning environment. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2012 BoBr strana 33
  • Vliv technologií na výuku• Uživatelský determinismustechnologie nástrojem či nosičem obsahuvýukový proces neovlivňujícím (telefon)• Sociální determinismusvýukový proces prostřednictvím technologiíovlivňován okolím (soc. sítě)• Technologický determinismusvýukový proces ovlivňován nejen okolím ale itechnologiemi samotnými, změna funkce mozku(Psychologické aspekty vzdělávacích technologií) Heather Kanuka, 2008 VZ_TECH_21 2. Výzkum 2012 BoBr strana 34
  • Colorado Council on 21st Century Learning Message from the Future: Change Education Now! http://youtu.be/-iXkLTB3yEA VZ_TECH_21 2. Výzkum 2012 BoBr strana 35
  • Kompetence učitelů podle modelu TPCKIntegrace technologií Punya Mishra, Matthew J. Koehler - Thinking Creatively: Teachers podle modelu TPCK as Designers of Technology, Pedagogy and Content, SITE, 2008. Netolerujme počítačově negramotné učitele! VZ_TECH_21 2. Výzkum 2012 BoBr strana 36
  • Postup integrace technologií Katalog výukových aktivit podle Judi Harris z Virginie 1. Výukové cíle 2. Didaktické záměry (teorie) 3. Výukové aktivity 4. Nástroje a materiály 5. Hodnocení výukových výsledkůJudi Harris, et al. - Teachers’ technological pedagogical content knowledge and learning activity types: Curriculum-based technology integration reframed, 2009 Katalog výukových aktivit podle modelu TPCK Cesta modelu TPCK do praxe VZ_TECH_21 2. Výzkum 2012 BoBr strana 37
  • Katalogy výukových aktivit AktivityZnalosti výklad, četba, drilováníbudující konvergentní zkoušení, zpětná vazba, test esej, tvorba básně, psané vyprávění příběhů apod. vizuální práce s mapou, kresleníZnalostivyjadřující koncepční pojmové mapy, vlastní otázky divergentní produktově 3D modely, časopis, blog, orientované podcast, video apod. prezentace, dramatizace, společenské veřejná aktivitaJudi Harris, et al. - Teachers’ technological pedagogical content knowledge and learning activity types: Curriculum-based technology integration reframed, 2009 VZ_TECH_21 2. Výzkum 2012 BoBr strana 38
  • Ukázka katalogu výukových aktivit Společenskovědní divergentní aktivity pro vyjádření znalostíTyp Popis Technologieprezentace žáci prezentují pochopení problematiky Photostory, Moviemaker, osobně či virtuálně online spolužákům i Audacity, prezentačnípoznáni veřejnosti SW, Web 2.0 žáci připraví a odehrají scénku tematicky digitální kamera,hraní roli zaměřenou na výuku, zaznamenají ji a Moviemaker, Audacity, zveřejní YouTubepředstavení žáci připraví veřejné představení (mluvené digitální kamera,pro slovo, hudba, drama apod.) demonstrující Moviemaker, Audacity,veřejnost jejich výukové výsledky a zaznamenají ho YouTubezapojení do žáci se angažují v podpoře veřejně prospěšné aktivity nebo píší svému poslanci web, mail, Facebookakce či ombudsmanovi Learning Activity Types Wiki - http://activitytypes.wmwikis.net/ VZ_TECH_21 2. Výzkum 2012 BoBr strana 39
  • Škola21: difuzní model pro integraci ICT 2. máme 4. jsme Profil Škola 21 3. nabýváme 1. začínáme první příkladem sebejistoty zkušenosti ostatním řízení a plánování ICT ve školním vzdělávacím programu  profesní rozvoj integrace ICT do života školy ICT infrastrukturaThe e-Learning Roadmap, National Centre for Technology in Education, IE Self-review framework, BECTA VZ_TECH_21 2. Výzkum 2012 BoBr strana 40
  • Vzdělání pro nastávající generaci kampaň agentury BECTA 1. The Vision The Journey of Elm Park Primary to Center of Excellence 8. The Showtime VZ_TECH_21 2. Výzkum 2012 BoBr strana 41
  • Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 2012 Mobilní Mobilní Elektronické Mobilní aplikace 1 zařízení konektivita knihyrok Cloud Volné výukové Mobilní zařízení Tablety computing materiály Zjišťování Elektronické Rozšířená Výukové hry2-3 pozice knihy realitaroky Rozšířená Analýza výuk. Osobní web Výukové hry realita výsledků Sémantické Snímání dotyku Snímání dotyku Snímání dotyku aplikace a pohybu a pohybu a pohybu4-5let Chytré Analýza výuk. Vizualizace dat Internet věcí objekty výsledků New Media Consorcium & EDUCAUSE http://www.youtube.com/watch?v=_Tw7RG5J0RY VZ_TECH_21 2. Výzkum 2012 BoBr strana 42
  • Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 2012 Mobilní Mobilní Elektronické Mobilní aplikace 1 zařízení konektivita knihyrok Cloud Volné výukové Mobilní zařízení Tablety computing materiály Zjišťování Elektronické Rozšířená Výukové hry2-3 pozice knihy realitaroky Rozšířená Analýza výuk. Osobní web Výukové hry realita výsledků Sémantické Snímání dotyku Snímání dotyku Snímání dotyku aplikace a pohybu a pohybu a pohybu4-5let Chytré Analýza výuk. Vizualizace dat Internet věcí objekty výsledků New Media Consorcium & EDUCAUSE http://www.youtube.com/watch?v=BPt8ElTQMIg VZ_TECH_21 2. Výzkum 2012 BoBr strana 43
  • Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 2012 Mobilní Mobilní Elektronické Mobilní aplikace 1 zařízení konektivita knihyrok Cloud Volné výukové Mobilní zařízení Tablety computing materiály Zjišťování Elektronické Rozšířená Výukové hry2-3 pozice knihy realitaroky Rozšířená Analýza výuk. Osobní web Výukové hry realita výsledků Sémantické Snímání dotyku Snímání dotyku Snímání dotyku aplikace a pohybu a pohybu a pohybu4-5let Chytré Analýza výuk. Vizualizace dat Internet věcí objekty výsledků New Media Consorcium & EDUCAUSE http://www.youtube.com/watch?v=UwzSFEUeCfY VZ_TECH_21 2. Výzkum 2012 BoBr strana 44
  • Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 2012 Mobilní Mobilní Elektronické Mobilní aplikace 1 zařízení konektivita knihyrok Cloud Volné výukové Mobilní zařízení Tablety computing materiály Zjišťování Elektronické Rozšířená Výukové hry2-3 pozice knihy realitaroky Rozšířená Analýza výuk. Osobní web Výukové hry realita výsledků Sémantické Snímání dotyku Snímání dotyku Snímání dotyku aplikace a pohybu a pohybu a pohybu4-5let Chytré Analýza výuk. Vizualizace dat Internet věcí objekty výsledků New Media Consorcium & EDUCAUSE http://www.youtube.com/watch?v=qSfATEZiUYo VZ_TECH_21 2. Výzkum 2012 BoBr strana 45
  • Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 2012 Mobilní Mobilní Elektronické Mobilní aplikace 1 zařízení konektivita knihyrok Cloud Volné výukové Mobilní zařízení Tablety computing materiály Zjišťování Elektronické Rozšířená Výukové hry2-3 pozice knihy realitaroky Rozšířená Analýza výuk. Osobní web Výukové hry realita výsledků Sémantické Snímání dotyku Snímání dotyku Snímání dotyku aplikace a pohybu a pohybu a pohybu4-5let Chytré Analýza výuk. Vizualizace dat Internet věcí objekty výsledků New Media Consorcium & EDUCAUSE http://www.youtube.com/watch?v=UkSV1rXJ0pU VZ_TECH_21 2. Výzkum 2012 BoBr strana 46
  • Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 2012 Mobilní Mobilní Elektronické Mobilní aplikace 1 zařízení konektivita knihyrok Cloud Volné výukové Mobilní zařízení Tablety computing materiály Zjišťování Elektronické Rozšířená Výukové hry2-3 pozice knihy realitaroky Rozšířená Analýza výuk. Osobní web Výukové hry realita výsledků Sémantické Snímání dotyku Snímání dotyku Snímání dotyku aplikace a pohybu a pohybu a pohybu4-5let Chytré Analýza výuk. Vizualizace dat Internet věcí objekty výsledků New Media Consorcium & EDUCAUSE http://www.msnbc.msn.com/id/3032619/vp/32634348#32634348 VZ_TECH_21 2. Výzkum 2012 BoBr strana 47
  • Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 2012 Mobilní Mobilní Elektronické Mobilní aplikace 1 zařízení konektivita knihyrok Cloud Volné výukové Mobilní zařízení Tablety computing materiály Zjišťování Elektronické Rozšířená Výukové hry2-3 pozice knihy realitaroky Rozšířená Analýza výuk. Osobní web Výukové hry realita výsledků Sémantické Snímání dotyku Snímání dotyku Snímání dotyku aplikace a pohybu a pohybu a pohybu4-5let Chytré Analýza výuk. Vizualizace dat Internet věcí objekty výsledků New Media Consorcium & EDUCAUSE http://www.youtube.com/watch?v=UVY0Ch5mchY VZ_TECH_21 2. Výzkum 2012 BoBr strana 48
  • Výběr nástrojů pro výukové využití technologiíInstruktivní přístup Konstruktivní přístup e-učebnice encyklopedie editace drilovací cvičení databáze simulace znalostní testy archivy lekcí myšlenkové mapy v ý u k o v é p r o g r a m y diskusní fóra, chat video-konference v z d ě l á v a c í o b j e k t y e-Journal s é m a n t i c k ý w e b blog, podcast W e b Q u e s t e-portfolio služby pro práci skupin (eTwinning) s y s t é m y ř í z e n í v ý u k y (eLearning) s y s t é m y ř í z e n í š k o l y v ý u k o v é p o r t á l y M U V E Internet 2. generace m a s i v n í o t e v ř e n é o n l i n e k u r z y VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2012 BoBr strana 49
  • Definice internetu 2. generace„nová generace internetových služeb, která klade důraz na přímou spolupráci a sdílení obsahu mezi uživateli“ Wikipedia „aplikace pracující s daty z různých zdrojů, včetněsoukromých, dovolující jejich transformaci do nového obsahu a budující úspěch na síťovém efektu, tj. co největším počtu uživatelů“ Tim OReilly, Web 2.0: Compact Definition?, O’Reilly radar, October 01, 2005„všechny Weby, jejichž hodnota stoupá se vzrůstající aktivitou uživatelů“George Jones, The Skinny On Web 2.0, InformationWeek, September 18, 2006 VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2012 BoBr strana 50
  • Charakteristické znaky Webu 2.01. Dlouhý chvost (The Long Tail) Statistické rozložení charakteristické velkým množstvím málo častých případů, jejichž celkový objem představuje velkou část celku (např. Wikipedia, Amazon, …).2. Data hrají roli druhého procesoru Stoupající význam dat pro úspěšnost aplikace – jedinečná a neopakovatelná data způsobují velkou výhodu proti jiným.3. Uživatelé vytvářejí přidanou hodnotu Úspěšné aplikace se orientují na poskytování maximálně výhodných služeb uživatelům s cílem získat co největší objem jedinečných dat. Zároveň se snaží co nejvíce zapojovat uživatele do nepřetržitého vývoje.4. Všudypřítomný síťový efekt Aplikace by měla nejen co nejméně bránit uživatelům vkládat data, ale měla by též zajistit, aby se tato data díky propojení přirozeným způsobem vzájemně posilovala. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2012 BoBr strana 51
  • Charakteristické znaky Webu 2.06. Jen některá práva jsou chráněna Ochrana intelektuálního vlastnictví brání využitelnosti dat i experimentům. Aby bylo možno využívat výhod kolektivního přístupu, je třeba co nejvíce eliminovat omezující faktory (např. formou licenční smlouvy s uživateli).7. Nekončící Beta verze Nové funkce aplikace se vyvíjejí průběžně a nepřetržitě s přispěním uživatelů. Osvědčené zůstávají, nevyužívané se po čase ruší.8. Nesoutěžit ale spolupracovat Aplikace Webu 2.0 jsou vyvíjeny jako síť spolupracujících na data orientovaných služeb dovolujících publikování obsahu. Za účelem co největšího usnadnění programování dochází často k využívání cizích funkcí (OS).9. Funkce není omezena jedním zařízením PC již není jediným zařízením, na němž je možno internetové aplikace provozovat. Proto je třeba je navrhovat tak, aby integrovaly služby pro různá stacionární i mobilní zařízení. Tim OReilly - What Is Web 2.0, 2005 VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2012 BoBr strana 52
  • Creative Commonshttp://creativecommons.org/ VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2012 BoBr strana 53
  • 43Things (síťový efekt) http://43things.com VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2012 BoBr strana 54
  • Mraky tagů na webu 2.0Markus Angermeier –The huge cloud lens bubble map web2.0, 2005 VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2012 BoBr strana 55
  • DELICIOUS (Folksonomy) http://delicious.com/VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2012 BoBr strana 56
  • WikipediaVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2012 BoBr strana 57
  • FlickrVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2012 BoBr strana 58
  • FrapprVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2012 BoBr strana 59
  • SkypeVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2012 BoBr strana 60
  • YouTubeVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2012 BoBr strana 61
  • BlogVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2012 BoBr strana 62
  • Jak blogovat?• Nevzdávej se předčasně! (role podpůrné skupiny)• Neopakuj, co již řekli jiní! (být osobní není na závadu)• Publikuj pravidelně! (předem stanovený interval)• Věnuj pozornost názvu! Digitalk - Why (rozhodující pro vyvolání zájmu) should schools blog?,• Buď užitečný! Heathfield Primary, (zajímavé téma, řešení problému apod.) Bolton• Měj záměr! (jasný výukový cíl)• Nemusíš znát vše! (umožni jiným, aby tvé informace doplnili)Darren Rowse - Warning: Do You Recognize These 21 Blogging Mistakes? , ProBlogger, 2009 Nejčastější chyby výukového využití blogu Mitchellův QuadBlog VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2012 BoBr strana 63
  • PodcastA podcast is amultimedia filedistributed overthe Internet usingsyndication feeds,for playback onmobile devices andpersonal záznam zvuku do MP3computers. Theterm, as originally RSScoined by BenHammersley in anarticle in TheGuardian February12, 2004, was iTunesmeant as aportmanteau of"broadcasting" and"iPod". iPod Wikipedia VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2012 BoBr strana 64
  • Facebook Pozor na internetové informační bubliny!V jakém věku je vhodné http://www.benphoster.com/facebook-user-growth-chart-2004-2010/mít účet na Facebooku? VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2012 BoBr strana 65
  • Vizualizace přátelství na Facebooku http://www.allfacebook.com/facebook-friendships-make-visually-stunning-map-2010-12 VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2012 BoBr strana 66
  • Twitter.comVZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2012 BoBr strana 67
  • Google+VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2012 BoBr strana 68
  • DIIGO (ukládání a sdílení informací) http:// www.diigo.com/ VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2012 BoBr strana 69
  • EVERNOTE (multiplatformní sdílení)http://evernote.com/ VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2012 BoBr strana 70
  • Kdo byli uživatelé Webu 1.0 VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2012 BoBr strana 71
  • Využití internetu teenagery (12-17 let) v USA Tvůrci jakéhokoli obsahu 57% Vlastní výtvory (umění, fotky, texty apod.) 33% děvčata 35%, chlapci 31% Osobní Webová stránka 22% Vlastní noviny nebo blog 19% Transformace převzatého obsahu 19%Amanda Lenhart - Teen Content Creators and Consumers, Pew Internet & American Life Project, November 2005 VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2012 BoBr strana 72
  • 1 : 1 OLPC XO Testování prvních dodaných počítačů XO v roce 2007 http://pclab.nectec.or.th/wiki/index.php/Image:B2samka1.JPGDebata o vzdělávacích technologiích nejen v rozvojových zemích Stane se Uruquay díky počítačům dalším Finskem? Projekt One Laptop per Child: nová zjištění, nové otázky VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2012 BoBr strana 73
  • Vliv technologií na děti prudce rosteGeneration M2: Media in the Lives of 8- to 18-Year-Olds, Kaiser Family Foundation, 2010 VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2012 BoBr strana 74
  • Mezi-generační vývojStarší generace Síťová generace• běžné tempo • nespojité tempo• mono-tasking • multi-tasking• lineární přístup • nelineární přístup• zpracování 1 inf. naráz • přerušované zpracování inf.• vnímání čtením • ikonické vnímání• samostatnost • propojenost• ctižádostivost • spolupráce Tapscott, 1998, 2008• pasivní • aktivní Oblinger , 2005• učení a hraní odděleno • učení hraním• klid • stále ve střehu• realita • fantazie• technologie jako nepřítel • technologie jako přítel• nutnost soustředit se • technologie jako samozřejmost Přichází nová iGenerace VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2012 BoBr strana 75
  • A Vision of Students TodayYouTube Wesch http://youtu.be/ Remix dGCJ46vyR9oCulture Nesbitt Robin Hood http://youtu.be/ http://youtu.be/ _A-ZVCjfWf8 ZokqjjIy77Y VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2012 BoBr strana 76
  • Žáci se mění!Steve Hernandez Judging Me Dan Brown An Open Letter to Educators http://www.youtube.com/watch?v=-P2PGGeTOA4 VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2012 BoBr strana 77
  • Don TapscottNejdůležitější není, co umíš, ale co jsi schopen se naučit. Don Tapscott, Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World, 2008 Wikinomie: jak masová spolupráce mění svět a obchod Síťová generace podle Tapscotta Čtyři principy otevřenosti podle Tapscotta a TEDGlobal 2012 http://youtu.be/gxxAInZtJC8 VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2012 BoBr strana 78
  • Marc Prensky V nepředstavitelně komplexní budoucnosti nebude mít sebeinteligentnější jedinec bez přístupu k nástrojům digitálního světa šanci vyrovnat se třeba i méně schopným účastníkům sítě. Marc Prensky - Digital Natives, Digital Immigrants, On the Horizon, 2001Dont bother me Mom, Im learning! http://youtu.be/ mCBztboW348 VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2012 BoBr strana 79
  • Digitální imigranti mezi domorodci Technologie jako příčina vývojové nespojitosti Marc Prensky, 2001 Jamie McKenzie, 2007 VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2012 BoBr strana 80
  • Technologická transformace vzdělávání podle Prenského1.Nahodilé pokusy. Technologie využívány zcela bez přípravy, bez plánu a bez vize. Žáci je mimo školu používají více a jinak. Pro integraci technologií neexistuje společná vůle.2.Staré cíle starými metodami. Zakořeněné zvyklosti nutí učit postaru - digitalizace učebnic, automatizace (stroj na učení), testování znalostí (př. 1 kamera snímá představení).3.Staré cíle novými metodami. Nové postupy implementované učiteli se záměrem naplnit výukové cíle (standardy), jež zůstávají po mnoho generací téměř beze změny.4.Nové cíle novými metodami. Restrukturalizace mozku dig. domorodců a změna potřebných kompetencí vyvolává potřebu nového vzdělávacího plánu, organizace práce, hodnocení ad. Nutnost zkoušet různé postupy (GA podle Socola) a spolupracovat. Marc Prensky - Shaping Tech for the Classroom, Edutopia, 2005 VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2012 BoBr strana 81
  • Ať se naši učitelé vzdělávají!http://youtu.be/IBxdcJMNI1k VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2012 BoBr strana 82
  • A Vision of 21st Century TeachersEighteen classroom teachers from Ohio "speak out" on the topic of tech integration and 21st Century skills for students. http://youtu.be/B4g5M06YyVw VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2012 BoBr strana 83
  • Změna přístupu• institucionální • individuální• uzavřená • otevřená• plánovaná • chaotická• statická • decentralizovaná• stabilní • dynamická• řízená • improvizovaná• definovaná • osobní řízení (PLE)• ohraničená • osobní prostředí (PLE)• strukturovaná • rovnost (teoretická)• přenos všem naráz: • spojení zájmových skupin: přednáška, TV, noviny projekt, internet, blog VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2012 BoBr strana 84
  • Vzdělávací koncepce posledních 100 let Behaviorismus Kognitivismus Konstruktivismus Konektivismus černá skřínka strukturované chápání informačních Ideje zkoumá se programovatelné individuální poznáváníPrincip – "svobody" a struktur v síti*poznávání jen vnější nejsou (mozek založené na sociálním (překonává individuální "důstojnosti" poznání principu chování jako skladiště) přístup) pro moderní společnost vhodné. poznávání osobní nasazení, řízené různorodost sítě Člověk biče (Pavlov) navazující naProč? metoda cukru a nemá úplnou předchozí sociální a kulturní umožňuje najít svobodu přiznalosti prostředí, aktivizace nejvhodnější cestu rozhodování, protože K získání kódování, znalosti dynamicky znalosti konstruovány na konstruovány naje znalostíFunkceco opakovaná situaci to, v určité ukládání, základě dynamicky sepaměti zkušenost udělá téměř úplně vybavení třeba si základě předchozích měnící sítězávisí na tom, co definování cílů prožil vyhrnout vlastní zájem, osobnív minulosti. Musímeosnov, plnění kontakt s lidmiJak? podnět, reakce dle se rukávy, aktivní účast v sítisystematicky učit řídit plánu, ověřování zamazat si chování lidí, abychom učení zpaměti, ruce a dát komplexní přístupTypická plnění úkolu řešení problémových procvičování,metodika (dril) jedince se vychovali využívající rozličné úloh do práce. se zkoušení zdroje správným myšlením.*G. Siemens – Problémy, které řeší současná společnost, nevyřeší jeden Einstein komplexní teorií. Seymour Papert : The Burrhus Frederic Skinner (psycholog): George Siemens, http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism_self-amused.htm, 2006 Childrens Machine, 1993 Beyond Freedom and Dignity, 1971 VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2012 BoBr, M.Rusek strana 85
  • Konektivismus Okolí zdrojem poznání Od nepaměti je vlastní zkušenost považována za nejlepšího učitele. Dnes je ale nemyslitelné, aby každý vyzkoušel všechno. Něco musíme přenechat jiným lidem. Ti se pak pro nás mohou stát zdrojem poznání. Některé znalostiKaren Stephenson, What knowledge tears apart, networks máme uloženy umake whole. 2006, http://www.netform.com/html/icf.pdf svých přátel! VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2012 BoBr, M.Rusek strana 86
  • Vzdělávací prostředí 1:1http://www.flickr.com/photos/funksoup/403990660/VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2012 BoBr, M.Rusek strana 87
  • Principy konektivismu:• Různorodost (technologií, inf. zdrojů, kultur, opakem homofilie)• Aktuálnost (zítra to nemusí být pravda) Osobní• Otevřenost (sdílení přístupu k informačním zdrojům, znalostí) vzdělávací• Interaktivita (nutná podmínka existence poznávání) prostředí• Autonomie (vlastní rozhodování)• Budování sítě (komunity)• Hlavní kompetencí schopnost poznávat (rozeznat souvislosti) George Siemens, Stephen Downes VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2012 BoBr, M.Rusek strana 88
  • Osobní vzdělávací prostředí (PLE) RVP.czJared M. Stein, PLE Mapping, Draft 1 - http://www.flickr.com/photos/5tein/2314107350/ VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2012 BoBr, M.Rusek strana 89
  • George Siemens George Siemens Vision For An Educated SocietyVZ_TECH_21 4. Konektivismus 2012 BoBr, M.Rusek strana 90
  • Siemensova duplikační teorie hodnoty vzdělávání http://spomocnik.rvp.cz/clanek/16411/ Encarta price curve of death Jestliže něco může býts minimálními náklady množeno,nemá to pro vzdělávání žádnou skutečnou hodnotu. Cenu má to, co nelze předat bez vynaložení dalšíchnákladů – osobní zpětná vazba, cíleně orientované řízení při poznávání komplexního tématu, motivování k poznávání, záměrné otázky vedoucí k hlubšímu pochopení problému apod. George Siemens - Duplication theory of educational value, 2011 VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2012 BoBr, M.Rusek strana 91
  • Sedm ctností účastníka sítě podle Downese•Buď vnímavý! (schopnost naslouchat a reagovat)•Drž se v proudu! (nevnucovat svůj zájem, snažit se přispět)•Dávej přednost online kontaktu! (online kontakt šetří čas)•Sdílej! (pomocí jinému pomáháme sami sobě)•Používej zkušenosti druhých! (na internetu je všechno)•Zapoj se! (vzdálenost vede ke kooperaci, ne ke kolaboraci)•Buď sám sebou! (online existence patří k životu, neboj se s rozmyslem publikovat osobní informace) Stephen Downes - Seven Habits of Highly Connected People , eLearn Magazine, 2008 Sedm ctností plně zapojeného účastníka sítě VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2012 BoBr, M.Rusek strana 92
  • Stephen Downes LMS vs PLEVZ_TECH_21 4. Konektivismus 2012 BoBr, M.Rusek strana 93
  • Vzdělávací technologie pro 21. století MOOC kurz portálu RVP, září-listopad 2011 http://elearning.rvp.cz/kurzy/course/view.php?id=217RVP_VT21 - závěrečná zpráva o kurzu VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2012 BoBr, M.Rusek strana 94
  • Charakteristiky spolupráceKooperace je aktivita, při níž je práce rozdělena meziúčastníky, přičemž každý z nich je zodpovědný pouze zasvou část řešení úkolu.Kolaborace je koordinované úsilí účastníků s cílem vyřešitúkol společně. Kolaborace Kooperace účastník závislý na zájmech autonomie nenarušena, účastník seAutonomie skupiny, společný cíl nevzdává vlastních hodnot a zásad neprojevuje se, výsledek nemá jednotný rámec, každý členRůznorodost vnímán jako jeden celek individualitou, různé názory existence skupinové identity, hranice mezi účastníky a zbytkemOtevřenost oddělení členů od nečlenů světa nezřetelná spojení účastníků řízeno rovnoprávné postavení, spojeníInteraktivita hiearchií funkcí každého s každým Stephen Downes - Kolaborace nebo kooperace? VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2012 BoBr, M.Rusek strana 95
  • Kolaborace a kooperace ve škole Rusek Downes Pozn.koordinace x autonomie Rodiče i úředníci by měli Konec formálního přehodnotit, co by chtěli, aby seLze zajistit splnění předem vzdělávání => jejich děti učily a jak bychom je tovytýčených výstupů a cílů Portfolio-based měli učit => neexistují požadavkyvzdělávání? assessment. na cíle a výstupy. Není hranice mezi předměty, ale i Současné RVP vkoordinace a uzavřenost x mezi školami. Nabízí to možnost tomto duchu zavádíautonomie a otevřenost komunikovat s větším množstvím pouze vzdělávacíNedojde při takovém dalších žáků a učit se ocenit pravou oblasti. Důraz napřístupu k rozmazání hranic rozdílnost, která charakterizuje interdisciplinarituběžných školních předmětů? společnost. není dostatečný. Žák je zodpovědný za vlastní výběrJak se orientovat To ale nepůjde od informací. Učitel ani nikdo jiný zev množství informací, kdy je začátku. Podobnému školy nepředkládá připravený balíkjedinec vystaven přívalu dat přístupu musí být informací. Žák sám hledáod všech všem? žáci učeni. a rozhoduje, co číst, a co ne. VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2012 BoBr, M.Rusek strana 96
  • Kolaborace a kooperace v projektovém vyučováníProjektová metoda - metoda, v níž jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování určitých ůkolů a získávají zkušenosti praktickou činností a experimentovánímPrvky kooperace x Školní realita kolaborace • jedinec je závislý na potřebách skupinyKoordinace x autonomie • předem daná pravidla a požadavky • hodnocení žáka na zákl. výsledku skupiny • každý člen skupiny hájí vlastní zájmy Jednota x diverzita • svoboda ve výběru zdrojů • hodnocení žáka na zákl. výsledku skupiny • zdroje na Google sites přístupné nejen spolužákůmUzavřenost x otevřenost • spolupráce napříč třídami i předměty • využití sociálních sítíDistribuce x konektivita • nutnost upravovat projekt „za běhu“ • přítomnost učitele v diskusním fóru nemá vliv na kvalitu výstupů VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2012 BoBr, M.Rusek strana 97
  • Oddenkové učení podle Cormiera Myšlení „ve tvaru stromu“ je takové, kdy máme pevně daný střed, centrum, ke kterému se vše ostatní (větve, kořeny) upíná. Naproti tomu „oddenkovité“, rhizomatické myšlení tento střed postrádá. Jeho absence však neníchápána negativně, ale naopak jako osvobození a uvolnění. Deleuze G. - Guattari, F., Tisíc plošin, Herrmann & synové 2011 Je-li daný bit informace poznán komunitou jako užitečný, může být uznán jako znalost. Společenstvítak má moc vytvářet v daném kontextu nové znalosti, uzly spojené se zbytkem sítě. David Cormier - Rhizomatic Education: Community as Curriculum. 2008 http://youtu.be/j4LrB-jFEgM Karel Zavřel- Jak roste oddenek? VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2012 BoBr, M.Rusek strana 98
  • Thomas L. Friedman Nikdy předtím v historii tohoto světa nemělo toliklidí možnost zcela samostatně najít tolik informacío tolika věcech a o tak velkém množství jiných lidí. Thomas L. Friedman - The World Is Flat: A Brief History of the 21. Century, 2005 http://youtu.be/lp4znWHvsjU VZ_TECH_21 4. Konektivismus 2012 BoBr, M.Rusek strana 99
  • Katharine Birbalsingh, London 2011 Tradicionalistický přístup Můžeme pozorovat, jak je hluboká vnitřní struktura myšlení lidí nahrazována novým druhem osobnosti vyvinutým pod tlakem přemíry informací poskytovaných všudypřítomnými technologiemi. Richard Foreman - The Pancake People Skutečným důsledkem této revoluce spoluúčasti uživatelů na mediální tvorbě, jež pochází ze Silicon Valley, je kultura digitálního narcisismu, v níž se všichni odkazujeme hlavně sami na sebe. Andrew Keen - The Dark Side of the “Citizen Media” Revolution Pokud je cílem přednášky přenos, při němž se poznámky učitele transformují na poznámky studentů aniž by prošly hlavou, pak jsou laptopy ideálním nástrojem. Je-li však cílem interaktivní třída, musí počítače pryč. David Cole: Why I Ban Laptops in My Classroom Dělá z nás Google hlupáky? Encyclopaedia Britannica a škola 2.0U nás: Pavel Kukal - Stolzová, doc. Jindřich Bečvář - Naše žhavá současnost VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 100
  • Daniel Willingham - Proč nemají žáci rádi školu?1.Člověk je přirozeně zvědavý, ale nikoli přirozeně přemýšlivý.2.Schopnosti nelze vyvinout bez předchozích faktických znalostí.3.Paměť je pozůstatkem myšlení.4.Nové poznání přichází vždy jen ve spojení s tím, co již známe.5.Dovednosti vyžadují cvičení.6.Chápání je zásadně odlišné v počátečních a pokročilých stádiích přípravy.7.Děti jsou si při učení daleko víc podobné, než se liší.8.Inteligenci je soustavnou a tvrdou prací možné zvyšovat.9.Schopnost poznávat, stejně jako každou komplexní duševní činnost, je nutno zdokonalovat tréninkem. Daniel Willingham (U.of Virginia) - What Can Cognitive Psychology Do For Teachers? , Encyclopaedia Britannica Blog, 2009Proč nemají žáci rádi školu? VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 101
  • Vzdělávací prostředí 21. století Kreativní Virtuální Reálné třídy, knihovny výuk. aplikace Formální technologií sociální kulturní Ne-formální politické Oblinger, 2005 In-formální Harold Jarche, Jane Hart, 2010 VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 102
  • Typy vzdělávání v prostředí 21. století Formální formální řízené závislé 10% vzdělávání Skupinově orientované 20% vzdělávání závislé na samo-Vzdělávání vedené jiných ne- řízené zájmem formální lze organizace ovlivňovatVzdělávání vedené 70% osobním zájmem nezávislé Náhodné in- neřízené vzdělávání formální Harold Jarche, Jane Hart, 2010 VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 103
  • Charakteristiky využití technologiíInstruktivní přístup Konstruktivní přístup•práci řídí použitý program • činnost řídí sám student•minimální motivace • zájem o věc vyšší•výukové programy učící konkrétní • znalosti získávány nepřímo znalosti (např. drilováním) prostřednictvím výukových aktivit•testování znalostí • počítač využíván jako nástroj pro•zaznamenávání a vyhodnocování získávání informací, vlastní tvůrčí výsledků uplatnění či komunikaci•samostatná práce u počítače • často práce týmová•chyby okamžitě opravovány • nejčastější formou projektová zpětnou vazbou výuka•učitel je do určité míry • omyly nejsou na závadu nahrazován • role učitele nezastupitelná•některé formy distančního studia • virtuální prostředí, simulace Oba přístupy nacházejí uplatnění !!! VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 104
  • Školní vzdělávací prostředíVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 105
  • Robert M. Gagné Průběh učení Domény učení 1. motivace1. Motorické dovednosti 2. rozpoznání2. Verbální informace 3. vštípení3. Intelektuální dovednosti 4. uchování4. Kognitivní strategie 5. vybavení5. Postoje 6. zobecnění 7. výkon Robert M. Gagné - Domains of learning. Interchange. 1972 8. zpětná vazba Robert M. Gagné - Podmínky učení. SPN. 1975 VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 106
  • Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 2012 Mobilní Mobilní Elektronické Mobilní aplikace 1 zařízení konektivita knihyrok Cloud Volné výukové Mobilní zařízení Tablety computing materiály Zjišťování Elektronické Rozšířená Výukové hry2-3 pozice knihy realitaroky Rozšířená Analýza výuk. Osobní web Výukové hry realita výsledků Sémantické Snímání dotyku Snímání dotyku Snímání dotyku aplikace a pohybu a pohybu a pohybu4-5let Chytré Analýza výuk. Vizualizace dat Internet věcí objekty výsledků New Media Consorcium & EDUCAUSE SimSchool - http://youtu.be/z-KyEem-KOc VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 107
  • Hry s výukovým potenciálemVážné hry (serious) Zábava (komerce)• edutainment • akční (střílečka)• předávání znalostí • adventura• simulace (dobrodružství)• řešení problému • hraní rolí (MUD)• nácvik postupu • simulace (podnik,• vyjádření uměleckého vozidlo, život) nápadu • strategie (taktika) http://en.wikipedia.org/wiki/ http://en.wikipedia.org/wiki/ Serious_game Video_game_genres Gamification herní prvky mimo zábavu (včetně vzdělávání) VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 108
  • Hry ve výuceRizika:• obtížnost hraní, složitost pravidel• časová náročnost• ztráta postavení ve třídě• nechopnost spojit cíle hraní s výukou• zlehčování - hraní není učení!Pozitiva:• vhodné řazení problémů• udržení zájmu (úkol je zvládnutelnou výzvou)• opakování vedoucí k automatizaci (v rámci úrovně)• informace "na požádání" a "právě včas"• akvárium (vlastní ekosystém, systémové uvažování)• pískoviště (bezpečný hrací prostor) James Paul Gee VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 109
  • Hry ve výuce CivilizationVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 110
  • Hry ve výuce Whyville.netVíceuživatelská virtuální prostředí (Teen Second Life), vnější motivace VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 111
  • Hry ve výuce Občanská výchova http://gamesforchange.org/ VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 112
  • Hry ve výuce http://www.hrajozemi.czVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 113
  • Hry ve výuce http://www.ghetout.cz/VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 114
  • Hry ve výuce http://www.evropa2045.cz/VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 115
  • Hry ve výuce Atlantis Remixed PlagueVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 116
  • 3D GameLab Výběr ve výuce použitelných online her 3D GameLab from Student PerspectiveJak mozek vnímá naše „virtuální já“? (WOW) 3D Gamelab Guild Site Minecraft – hra která dává smysl VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 117
  • Hry ve výuce Tim Rylands Myst Exile in the classroomVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 118
  • WebQuest.czVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 119
  • Struktura WebQuestu 1. Popis (úvod) 2. Úkol 3. Postup 4. Zdroje informací 5. Hodnocení 6. Závěr 7. Metodické pokynyVZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 120
  • Tradiční a Inovativní Webquestyhttp://www.davidson.k12.nc.us/webquests/weather/ http://www.kn.pacbell.com/wired/China/ Action Plan VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 121
  • Taxonomie internetových výukových projektů podle Judi Harris VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 122
  • Virtuální přítomnost ve třídě Celest, 11 VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 123
  • Osobní blogLaura, 11 - 25 DAYS Martha, 9 - NeverSeconds Jak v Lochgilpheadu zvítězila otevřenost VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 124
  • eTwinning http://www.etwinning.net/ http://www.etwinning.cz/ (CZ, SK)Nový projekt eTwinning – významnápříležitost pro navázání spolupráce českých škol se zahraničními partnery, (2004) Konference Eminent a eLearning Awards 07Eminent a eLearning Awards 2009Eminent a eLearning Awards 2010 eTwinning jako nástroj změnyeTwinning jako běžná součást výuky ZŠ Omšení, ZŠ Sivice - http://www.pozaskolu.sk/static/DetEnc/ VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 125
  • Video zprávy ZŠ Třemošnicehttp://www.zs-tremosnice.cz/ Technologiemi formovaná vize ZŠ Třemošnice VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 126
  • Projekty Gymnázia Česká Lípa Music helps us livehttp://top10favourites.blogspot.com/ VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 127
  • Es war einmal (CZ,AT,FR), 2010Základní škola Lipník nad Bečvou VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 128
  • eTwinningový projektMake film and share IT with friends 2.0! (SE,IR) 2008 VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 129
  • ITS UP 2U MŠ (AT, GR, FR, LV, PT) http://itsup2u.wikispaces.com/ Animace na téma ochrany životního prostředí využívající program Stop Motion http://youtu.be/0T62SaiOTaAhttp://youtu.be/nORKmHEshJg VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 130
  • Eratosthenes experiment2009 International Year of Astronomy http://iya09.eratosthenes.free.fr/ (FR, ...) http://www.youtube.com/watch?v=r4Cx8BxV2Hk VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 131
  • 50 easy things you can do to save the Earthhlavní cena v mezinárodní soutěži (SP,DE,BG) 2009 http://magazinefactory.edu.fi/magazines/eT50eT/ http://et50et.ning.com/ VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 132
  • Mezikontinentální spolupráce http://www.iearn.orghttp://flatclassroomproject.ning.com/ (Friedman – Flat World) VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 133
  • Práce s primárními zdroji Nancy Bosch - Nieman Enhanced Learning Center, Kansas - A Really Different Place, Titanic in the Classroom Timeglider (nebo Dipity)Paměť národa jako rozšířená realita Demonstrační video VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 134
  • Tvorba digitálních příběhů• vyvolává zájem a chuť do práce• podporuje kreativitu a umělecké cítění• posiluje literární a počítačovou gramotnost• rozšiřuje slovní zásobu• umožňuje uplatnit různé druhy nadání• povzbuzuje k řešení problémů• usnadňuje akceptování rozdílností• rozvíjí představivost• pěstuje týmového ducha• zvyšuje sebevědomíWorkshop eTwinning – wiki stránka a přehledem odkazů na použitelné nástroje VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 135
  • Inspirativní výstupy úspěšných projektů IA traveling raindrop (GR, CY) Animace pomocí Aniboom No frontiers! (SP, FR) Aplikace Google Maps – Gymkana (Dokumenty, Prezentace, Picasa, Earth) Fascination of Light (CZ, GR) Photobucked Slideshow Periscope VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 136
  • Inspirativní výstupy úspěšných projektů IIBetween the lines (GR, RO) Prezentace Slide.com nebo Slidestory Rozhýbání obrázků - Flash- gear.com AnimotoDynamická mapaDebategraph.org Quiz - Proprofs.com Video - Kaltura.com nebo např OneTrueMedia VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 137
  • Inspirativní výstupy úspěšných projektů III Mluvící avatar Voki  BlabberizeStruktura textu - Wordle Xtranormal Audio World Voices Čtecí zařízení Talkshoe Cueprompter Vocaroo Nástěnka Wallwisher Lino VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 138
  • Zdroje informací Rvp.cz VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 139
  • Zdroje informací Spomocnik.rvp.cz VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 140
  • Zdroje informací CeskaSkola.cz VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 141
  • Zdroje informací EUN.org VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 142
  • Zdroje informací NAEP.cz VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 143
  • ČT1 Události 21. 5. 2009eTwinning jako nástroj změny, 2010 VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 144
  • Škola jako digitální vzdělávací farmaVýukové činnosti odpovídající potřebám 21. století:1.Tvorba tutoriálů2.Společné poznámky z výuky3.Zkoumání aktuálního stavu probírané problematiky online4.Spolupráce nad rámec třídy5.Aktivity vyvolávající společenský přínos (ACUMEN Fund, A Glimmer of Hope) Alan November - Škola jako digitální vzdělávací farma Alan November discusses tools to increase students’ work ethic VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2012 BoBr strana 145
  • DefiniceeLearningvzdělávací proces, využívající informační akomunikační technologie k tvorbě kursů, kdistribuci studijního obsahu, komunikaci mezistudenty a pedagogy a k řízení studia cs.wikipedia.org/wiki/ELearningmLearningeLearning adapted to the mobile digitalenvironment mlearninghub.com/mlearning_lingo.htmlinstruction that can be directly accessed by alearner electronically using mobile devices andinternet technology evolve4success.com/e-learning-glossary/ VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2012 BoBr strana 146
  • Digitální učební materiályLearning Objects (LO)Základní stavební prvek eLearningu k výstavbě lekce,jednotky či kurzu, nebo sloužící k osvojení malého rozsahuučiva. Popis pomocí metadat, sdílení protokolem SCORM(Sharable Content Object Reference Model) Výukový objektLearning Management Systems (LMS)Systém pro řízení výuky řešící administrativu a organizacivýuky v rámci eLearningu.Moduly: nástěnka, diskusní fórum, chat, tabule, evidence.Např.WebCT, Blackboard, Fronter, Moodle, OpenClass. Learning Management System Úložiště, Repository, Repozitář, Silo DUM, LRE What is a Learning Object Repository? VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2012 BoBr strana 147
  • Andersonův teorém interakční ekvivalence eLearningu http://spomocnik.rvp.cz/clanek/16413/ Interakce je reciproční událost, které se zúčastní minimálně 2 objekty a oba udělají něco, co ovlivní činnost toho druhého. E.D. Wagner - In support of a functional definition of interaction, AJDE, 1994 Pokud je výuková aktivita podporována alespoň jednou zetří základních typů interaktivit (student – učitel, student – student, student – výukový obsah), a tato interaktivita je dostatečně kvalitní, mohou mít ostatní minimální úroveň. Terry Anderson - The Theory and Practice of Online Learning, Athabasca University, 2008 VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2012 BoBr strana 148
  • Hybridní a virtuální školyNa počítače orientované americké charter schoolsjsou novým typem škol, v  nichž online počítačemřízená výuka jde nad rámec pouhého doplňkuk metodám tradičním (tzv. bledned learning). Americké hybridní školy pro síťovou generaci Seize the Day VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2012 BoBr strana 149
  • Virtuální školy v USAV Michiganu je eLearning povinný, 2006 Online školy budou na Floridě povinné, 2008 Porovnání tradičních a online škol ve výsledcích povinných plošných testů žáků 3.-10. ročníků v Coloradu v roce 2010 Mým učitelem je počítač, 2012 How Holly Mortimer Took Her Teaching Career Online, EdUtopia VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2012 BoBr strana 150
  • Doporučení online učitelům podle Edutopia 1. Využívej interaktivitu. 2. Nech žáky postupovat vlastním tempem. 3. Reaguj co nejrychleji. 4. Komunikuj neformálně. 5. Maximálně využívej média. 6. Podporuj spolupráci. 7. Používej živá online setkání s rozmyslem. 8. Buď propojen. 9. Organizuj svůj čas. 10.Snaž se využít přímou pomoc asistentů. Ten Takeaway Tips for Online Learning“Do roku 2019 bude polovina veškeré výuky naZŠ a SŠ realizována online.” Clayton Christensen, profesor ekonomie z Harvardu Online Learning podle Edutopia VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2012 BoBr strana 151
  • Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 2012 Mobilní Mobilní Elektronické Mobilní aplikace 1 zařízení konektivita knihyrok Cloud Volné výukové Mobilní zařízení Tablety computing materiály Zjišťování Elektronické Rozšířená Výukové hry2-3 pozice knihy realitaroky Rozšířená Analýza výuk. Osobní web Výukové hry realita výsledků Sémantické Snímání dotyku Snímání dotyku Snímání dotyku aplikace a pohybu a pohybu a pohybu4-5let Chytré Analýza výuk. Vizualizace dat Internet věcí objekty výsledků New Media Consorcium & EDUCAUSE http://www.msnbc.msn.com/id/3032619/vp/32634348#32634348 VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2012 BoBr strana 152
  • Zásady analýzy výukových výsledků1.Nutno definovat ověřované a neověřované výukové cíle2.Příjemcem výsledků – 1. žák (student), 2. učitel, 3. nadřízené orgány3.Etika zpracování osobních dat4.Kompetence učitelů5.Změna výukových postupů (závislost na nepřetržité zpětné vazbě)6.Hodnocení schopností učitele problematické (přidaná hodnota, vnější vlivy, mimořádní učitelé se specifickými nekompatibilními metodami)7.Riziko nepředvídatelných výsledků VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2012 BoBr strana 153
  • Cíle analýzy výukových výsledků1.Dovoluje získat přehled o tom, jak žáci pracují s výukovým obsahem.2.Pomáhá identifikovat, které výukové materiály by se měly zdokonalit nebo nahradit.3.Umožňuje zjistit, jak mezi sebou žáci interagují.4.Poskytuje vodítko ke zlepšení komunikace s žáky.5.Pomáhá identifikovat témata, s nimiž mají žáci problémy.6.Pomáhá identifikovat žáky, kteří potřebují pomoc. http://www.khanacademy.org/talks-and- interviews/v/salman-khan-talk-at- ted-2011--from-ted-com VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2012 BoBr strana 154
  • Převrácená třídaI když je obtížné vyhovět různým vzdělávacím stylům,invertovaná (převrácená) třída zavádí postupy, ježuspokojují mnohem více studentů. Nové vzdělávacítechnologie umožňují výklad, který se většinou odehrávalve třídě, přesunout mimo ni. Činnosti, které se dělalymimo, se naopak přesouvají do třídy, kde jsou vykonáványpod dohledem instruktora. Maureen J. Lage, Glenn J. Platt, Michael Treglia - Inverting the Classroom: A Gateway to Creating an Inclusive Learning Environment, Journal of Economic Education, Winter 2000 http://khanovaskola.cz/ Khanova algebra česky, S.Rašilov Vyjádření neznámé ze vzorce 1 VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2012 BoBr strana 155
  • Převrácená třída podle Dr. Lodge http://spomocnik.rvp.cz/clanek/15613/Projekt FIZZ, North Carolina State University, The Friday InstituteDr. Lodge McCammon Katie Gimbarhttp://youtu.be/-PcSafUTNd8 http://youtu.be/9aGuLuipTwg VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2012 BoBr strana 156
  • Převrácená třída podle Dr. Lodge http://spomocnik.rvp.cz/clanek/15613/ In Common - Music Video http://youtu.be/Br7qn4yLf-I VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2012 BoBr strana 157
  • Převrácená třída podle Erica Marcose Matematika nové generace MathTrain.com MathTrain.tvRounding a Decimal Multi Step Equations with 2007 Rachel 2011http://youtu.be/AQj0uesFWko http://youtu.be/3o8i6B-BBdc VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2012 BoBr strana 158
  • Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 2012 Mobilní Mobilní Elektronické Mobilní aplikace 1 zařízení konektivita knihyrok Cloud Volné výukové Mobilní zařízení Tablety computing materiály Zjišťování Elektronické Rozšířená Výukové hry2-3 pozice knihy realitaroky Rozšířená Analýza výuk. Osobní web Výukové hry realita výsledků Sémantické Snímání dotyku Snímání dotyku Snímání dotyku aplikace a pohybu a pohybu a pohybu4-5let Chytré Analýza výuk. Vizualizace dat Internet věcí objekty výsledků VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2012 BoBr strana 159
  • Otevřenost a sdílení výukových materiálů David WileyOtevřená dostupnost je víc nežjen nový model publikovánívýukových materiálů, je jedinoumožnou etickou volbou pro pro tyučitele a adademické pracovníky,kteří věří, že jejich úkolem jepodchytit zájem většího okruhulidí než jen těch několika, kteří http://youtu.be/Rb0syrgsH6Mse nacházejí v jejich fyzickémdosahu. Vzdělání pro elity není schopno zajistit udržitelný život na Zemi Gideon Burton - Scholar or Public Intellectual, Academic Evolution Blog, 2009 Vlastní řízení studia a svoboda je neoddělitelnou součástí vzdělání pro 21. století. Vliv otevřenosti na budoucnost školství Terry Anderson - Alt C Final, 2009   VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2012 BoBr strana 160
  • Open University Model Taylor, J.C. 2007. Open courseware futures: Creating a parallel universe. e-Journal of Instructional Science and Technology (e-JIST), Vol 10, No. 1. Online: http://www.ascilite.org.au/ ajet/e-jist/docs/vol10_no1/papers/ full_papers/taylorj.htmVZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2012 BoBr strana 161
  • MOOC Masivní otevřené online kurzy David Cormier - What is a MOOC?VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2012 BoBr strana 162
  • A History of MOOCsYEAR: 2011 YEAR: 2010• Introduction to Artificial Inteligence, • PLENK - Personal Learning Stanford Environments Networks and• Change.MOOC - Change: Education, Knowledge (Fall 2010) Learning, and Technology! (Fall YEAR: 2009 2011) • Connectivism CCK09 (Fall 2009)• eduMOOC - Online Learning Today • Connect! Your PLN Lab (Fall and Tomorrow (Summer 2011) 2009)• DS106 - Digital Storytelling YEAR: 2008 (Summer 2011) • Connectivism CCK08 (Fall 2008) MobiMOOC - Mobile Learning - the first MOOC (Spring 2011) Pre-MOOCs: 2007• LAK11 - Learning and Knowledge • EC&I 831 - Social Media & Open Analytics (Spring 2011) Education (Fall 2007)• CCK11 - Connectivism and • INST 7150 - Intro to Open Connective Knowledge (Spring 2011) Education (Fall 2007) George Siemens and Stephen Downes, mooc.ca VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2012 BoBr strana 163
  • Sebastian Thrun - Stanford AI Class MOOC Jak jeden kurz změnil život profesora Thruna University 2.0 - Sebastian Thrun Velký MOOC boom pokračuje - cMMOC vs xMOOC Udacity, Coursera, edX, Coursesites, Canvas VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2012 BoBr strana 164
  • ODMĚNA nebo SMYSL MERIT or PURPOSE Rupert Murdoch on G8 forum Alan November, Eric Marcos, childern from Lincoln Middle School, Santa MonicaSpecial Talk - Digitals Next Frontier:Education Amplify IdeaJam: Education Live Stream VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2012 BoBr strana 165
  • Kam jdou peníze ze školství v USAAli Carr-Chellman,PSU,College ofEducationStrategieskutečnéreformyškolství A Closer Look at Cyber Charter Schools: Ali Carr-Chellman @ TEDxPSU VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2012 BoBr strana 166
  • David White - rezidenti/návštěvnícihttp://spomocnik.rvp.cz/clanek/14339/ PREZI VZ_TECH_21 7. Informální prostředí 2012 BoBr strana 167
  • Bloomova taxonomie pro neformální prostředí1.Otevřenost všechny výsledky práce včetně momentálních nápadů zveřejňovat2.Návodnost ukazovat ostatním cestu za poznáním (Twitter)3.Zapojení vytvářet si osobní vzdělávací prostředí, diskutovat, kritizovat, sdílet, pomáhat4.Spolutvorba společně tvořit něco nového, vše je výsledkem propojení informací a lidí (konektivismus)Beth Kanter - What is the scaffolding for learning in public?, May 10, 2011http://spomocnik.rvp.cz/clanek/12573/ VZ_TECH_21 7. Informální prostředí 2012 BoBr strana 168
  • Učitel v informálním prostředíVýzkumníci potvrzují, že iniciativy na adekvátnízměnu přípravy učitelů jdoucí shora dolů stáleznovu a znovu selhávají ...Řešením pro vnímavého učitele se zájmemo sebezdokonalování je odhalovat možnostivzdělávacích technologií ze svého sedadlav autobuse nebo ve vlaku. Jsme stále vícevtahováni do poznávání v parku, při čekání napřítele, nebo když si objednáme kávu. Dean Groom - The Downtime Learner theory, 2011 Prostojové učení podle Grooma V jakém věku je vhodné mít účet na Facebooku? Učitel a sociální sítě VZ_TECH_21 7. Informální prostředí 2012 BoBr strana 169
  • Učitel jako online kurátorNové nápady většinou vycházejí z  myšlenek vyvolanýchasociacemi, které vznikají na základě předchozích zkušenostía vzdělání. … Čím větší je kapacita našich znalostí, tím vyššíje pravděpodobnost, že může vzniknout užitečná kombinace.Jsou-li navíc k  dispozici i  znalosti přesahující do blízkýchnebo ještě lépe do vzdálených oborů, je naděje na vznikskutečně originálního nápadu mnohem větší. John Dewey - How We Think, 1933Maria Popova - Brain Pickings Vědecké poznávání podle Marie Popovové (pohádka o Bulharce ze Sofie)Audrey Waters - Hack Education Bude se jednou vzdělávání odehrávat na Facebooku? VZ_TECH_21 7. Informální prostředí 2012 BoBr strana 170
  • Kurátor jako zprostředkovatel poznáníBeth Kanter - The Unexpected Benefits of Content Curation, GLOBALEDCON 2012 VZ_TECH_21 7. Informální prostředí 2012 BoBr strana 171
  • Scoop.it - nástroj online kurátora VZ_TECH_21 7. Informální prostředí 2012 BoBr strana 172
  • Internetová bezpečnostJe na místě se ptát, před čím děti vlastně chráníme? Je snadnaším cílem zajistit, aby si myslely, že jejich přítomnost nainternetu má být anonymní? Naším úkolem je pomáhat jimpochopit všechny důsledky, které online aktivity přinášejí. Přecez  nich nechceme vychovat anonymní uživatele. Anonymita vedek nedostatku zodpovědnosti u dětí i u dospělých. Julie A. Cunningham - Nameless, Faceless Children (Blogs & Internet Safety),Děti bez jména a bez tváře Julie Cunninghams Digital Portfolio, 2010 Etický kodex pro práci žáků a učitelů s informacemi 10 principů internetové bezpečnosti škol VZ_TECH_21 7. Informální prostředí 2012 BoBr strana 173
  • Budoucnost vzdělávání Význam analýzy dat pro rozhodování minulost přítomnost budoucnost Co se stalo? Co se děje? Co se bude dít? informace (zpráva) (výstraha) (extrapolace, vize) Co nejlepšího Jak a proč se Co se má udělat (nejhoršího) se můžeporozumění to stalo? hned teď? stát? (modelování) (doporučení) (předpověď, optimalizace, simulace) Thomas H. Davenport,, Jeanne G. Harris & Robert Morison - Analytics at Work: Smarter Decisions, Better Results, Harvard Business Press , 2010 VZ_TECH_21 8. Budoucnost 2012 BoBr strana 174
  • Deset doporučení pro školu 21.st. podle IDEO 1. Táhněte, netlačte! (Papert) 2. Budujte na základě souvislostí! (Bloom) 3. Přestaňte používat označení „soft skills“! 4. Akceptujte odlišnosti! (Gardner) 5. Přestaňte kázat ze stupínku! (Mitra) 6. Buďte antropology, ne archeology! (Postman) 7. Budujte vzdělávací komunitu! (Vygotsky) 8. Buďte tvořiví! (Piaget) 9. Změňte hodnocení výsledků! (Siemens)10. Formujte budoucnost! (Turkle) http://spomocnik.rvp.cz/clanek/10959/ VZ_TECH_21 8. Budoucnost 2012 BoBr strana 175
  • http://youtu.be/Np2BDVIAyFc BoBrVZ_TECH_21 8. Budoucnost 2012 strana
  • Kolektivní inteligence MIT zkoumá kolektivní inteligenci 15 zásad angažovaných sardinek Dohlížejí na vše stroje láskyplné milosti? Loren Carpenter experiment California 1991VZ_TECH_21 8. Budoucnost 2012 BoBr strana 177
  • Kolektivní inteligenceČtyři principy otevřenosti podle Tapscotta a TEDGlobal 2012 Spectacular Starling Flock VZ_TECH_21 8. Budoucnost 2012 BoBr strana 178
  • Vzdělávání jako živoucí organizmus Jak roste oddenek? http://spomocnik.rvp.cz/clanek/13889/ http://www.flickr.com/photos/curiouslee/3485479724/ VZ_TECH_21 8. Budoucnost 2012 BoBr strana 179
  • Děkuji všem lidem, kteří mi stále pomáhají hledat a nacházet! VZ_TECH_21 2012 BoBr strana 180